Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji jako zásobovací řidič v Brně a mimo jiné firmy, zásobuji i naši firemní prodejnu v obchodním centru Campus. Již několikrát se mně stalo, že při přepravě nebo předávání zboží v prostorách nákupního centra jsem byl zastaven ženou v civilním oděvu, podle jejího sdělení se jednalo členku vedení a v jednom případě snad i ředitelku centra s tím, že po deváté hodině ranní není zásobování povoleno a odvolávaly se na interní směrnici - provozní řád nákupního centra.

Podotýkám, že žádná z těchto pracovnic se prokazatelným způsobem nelegitimovala, takže skutečně nevím, s kým jsem jednal. Ovšem požadavek na časové omezení byl ve všech případech podpořen hrozbou zasláním obrazového záznamu mému zaměstnavateli a hrozbou pokuty. Paradoxní na celé situaci je to, že při své práci nepoužívám oděv s logem firmy a dotyčná nevěděla kam má své výhrady adresovat. Hrozba postihu byla posléze delegována na pracovnici naší firemní prodejny, s vysvětlením: "Máte ho upozornit, protože jinak tu pokutu budete platit Vy, mám Vás na kamerách". Námitky ve smyslu prokazatelné dopravní zácpy nebo technického problému, byly smeteny ze stolu slovy "to mně nezajímá". Provozní řád obchodního centra je vyvěšen ve zkrácené podobě u vstupu  do vnitřních prostorů a ani slovem v něm není zmíněno omezení pohybu zásobovacích pracovníků. Jiný veřejně přístupný materiál, pokud existuje, jsem neměl možnost vidět, natož abych podepsal souhlas s jeho dodržováním. Veškeré informace o omezení mám z ústního podání od "někoho". Mám za to, že při své práci jsem povinen dodržovat zákony ČR a závazné právní normy a vyhlášky. Dodržování Interních předpisů dle mého názoru mezi tyto povinnosti nepatří, pokud s nimi nejsem prokazatelné seznámen a písemně se neváži k jejich dodržování. Prosím o právní stanovisko uvedenému problému.
1. Za jakých okolností nebo zda vůbec může zástupce obchodního centra  směřovat finanční postih za neplnění interní směrnice směrem k  zaměstnanci jiné firmy, případně, jak se proti takovému postupu  bránit.
2. V případě, že by byl tento požadavek podpořen zasláním obrazového  záznamu mému zaměstnavateli, je možné napadnout toto konání dle
zákona o ochraně osobních údajů a jak?
Pokud vím, soukromá osoba nebo společnost smí poskytnout zvukový  nebo obrazový záznam pouze orgánům činným v trestním řízení, při
podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku. Děkuji za vyjádření. Erik.

ODPOVĚĎ:
1. Toto nemůže, pokud to opravdu není někde zakotveno – typicky pokud by Váš zaměstnavatel Vám učinil takový pokyn (který by např. vyplýval primárně ze smlouvy mezi Vaším zaměstnavatelem a obchodním centrem).
Nad rámec jak sám uvádíte, tato osoba se Vám nijak nelegitimovala, nejednalo se ani o ostrahu objektu apod. takže ani nemůžete vědět, o koho se jedná.
2. Pokud je v objektu pořizován kamerový záznam, měl byste předem být informován o tom, kdo jej pořizuje, jak dlouho jej uchovává, proč jej pořizuje, za jakým účelem může být užit a komu může být poskytnut. Při vjezdu/vstupu do snímaných prostor musí být umístěny informační cedulky se základními údaji o tom, že prostor je monitorován, a uvedením, kde získáte podrobnější informace. Doporučuji se tedy podívat do těchto informací. Pokud v nich nebude uvedeno, že je možné záznam použít i Vámi popsaným způsobem, nelze jej takto použít. V opačném případě hrozí za takové použití postih zejména ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Není samozřejmě vyloučen i případný trestní postih – v této věci se můžete obrátit i na policii ČR – kteroukoliv pobočku.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem