Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Obracím se na Vás s následujícím problémem. Obdržela jsem od podniku ČEZ distribuce žádost, abych na svém odběrném místě v elektroměrovém rozvaděči nahradila staré vodiče s poškozenou izolací novými. Jedná se o chatovou oblast. Pozvala jsem na místo elektrikáře. Ten konstatoval, že skříňka zbudovaná v 70. letech minulého století je již ve velmi špatném stavu (vlhkost, koroze, staré jističe i propojovací vodiče) a nestačí jen vyměnit vodiče s poškozenou izolací.

Doporučil provést kompletní renovaci rozvaděče. Z důvodu bezpečnosti, dále aby vyhovoval současným normám a aby úspěšně prošel elektrorevizí.
Ve skříňce však má své elektroměry a jističe ještě jedenáct dalších chatařů, ale výše zmíněnou žádost od ČEZu obdrželi pouze čtyři z nich, kterým ČEZ 2018 měnil elektroměry.
Oslovila jsem proaktivně všechny majitele doporučeným dopisem, aby se vyjádřili, zda souhlasí/nesouhlasí s celkovou rekonstrukcí skříňky spojenou s nezbytným dočasným odpojením přívodu elektřiny a zda jsou ochotni se na opravě finančně podílet.
Prosím o radu, jak mám dále postupovat v případě, že od některých majitelů elektroměrů nedostanu souhlasné vyjádření? Předpokládám, že se mi nepodaří od někoho vyjádření vůbec získat nebo někdo nebude souhlasit. Mohu z právního hlediska skříňku přesto nechat (byť na své náklady) opravit? Mohou mne ostatní zažalovat, pokud se při opravě vyskytnou problémy, nebo zato již odpovídá po odborné stránce elektrikář, se kterým sepíšu smlouvu o dílo? Co by měla tato smlouva navíc obsahovat?
Má to ještě jeden háček. Na toto odběrné místo je napojená jiná elektroměrná skříňka pro další skupinu chat vzdálená cca 100 m. Mám povinnost i tyto majitele o termínu opravy našeho odběrného místa informovat, nebo je to již záležitost ČEZu? Děkuji, Kamila

 

ODPOVĚĎ:
Doporučovala bych mít písemné vyjádření odborníka, že je skříň ve vadném stavu. Pak jste oprávněna ji vyměnit i za předpokladu, že s tím nebudou všichni souhlasit, neboť dle zákona je každý povinen počínat si tak, aby předcházel škodám. Zde je důležitější veřejný zájem než zájem soukromý, tedy jste oprávněna nechat skříň vyměnit a po všech požadovat poměrně náklady na výměnu. Pokud je na odběrné místo napojena jiná skříň, je to záležitost ČEZu a ten by si to měl s majiteli vyřídit sám.