Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Vlastním hostessingovou agenturu (s. r. o.), která zajišťuje hostesky na zahraniční veletrhy, stále jsem ovšem studentkou vysoké školy. Mám nyní dvě pochyby, na které bych se Vás ráda optala. Je potřeba si zařídit pracovní vízum, pokud bych chtěla poskytovat hostessingové služby na veletrhu v zahraničí, které pracovní vízum vyžaduje?

Například Čína, USA. Uzavírám téměř vždy smlouvu s evropskou společností. Daná společnost, pokud jede vystavovat na veletrh do zahraničí, bude představovat předpokládám nějakou výjimku z pracovního víza, tak pokud bych tam jela v rámci jejich společnosti, platí to i pro mě?
Děkuji. Samuela

 

ODPOVĚĎ:
Vízová pravidla, pracovní víza nevyjímaje, si určuje každý stát sám (samozřejmě v intencích určitých norem mezinárodního styku). Podmínky pro získání pracovního víza do USA nebo do Číny proto nejsou zakotveny v žádném právním předpise České republiky ani Evropské unie, nýbrž tato pravidla by bylo nutné hledat v právních řádech USA a Číny.
Jsou to právě tyto státy, které určují podmínky, za jakých budou ochotny udělit cizinci či zahraniční právnické osobě pracovní vízum. Totéž se pak týká udělení výjimky z vízové povinnosti, například právě v případě konání mezinárodní výstavy apod.
Je třeba obrátit se na zastupitelské úřady České republiky v USA a Číně, neboť tato pracoviště by měla být schopna objasnit, za jakých podmínek (či zda vůbec) bude moci získat pracovní vízum pro svou účast (resp. pro účast svých hostesek) na té které výstavě.
Významnou roli bude v této souvislosti hrát právní charakter spolupráce s právnickou osobou, které poskytuje své služby (v podobě dodání hostesek). Bude jistě důležité, zda budou hostesky do USA či Číny cestovat jako zaměstnankyně předmětné právnické osoby (která se zde bude účastnit výstavy), popř. jako dočasně přidělené zaměstnankyně, anebo zda je právní vztah tazatelky k předmětné právnické osobě ryze obchodněprávní.
Je třeba dodat, že zásadním je pro dotyčný úřad občanství žadatele, nikoliv sídlo firmy zaměstnavatele.

Bližší informace je možní dohledat např. zde:
https://cz.usembassy.gov/cs/visas-cs/docasne-zamestnani/
https://www.viza-usa.cz/viza-do-usa.html
https://immigrationvisausa.com/cs/pracovni-viza
http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/viza/t1637959.htm
https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/generalinformation/visaknowledge
https://bio.visaforchina.org/#/guideNav/Guidance?visacenterCode=PRG2& request_locale=en_US& site_alias=PRG2_