Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Kdo zodpovídá za sečení trávy na pozemku, který patří Olomouckému kraji, ale leží v obci Topolany? Jak často je obec povinna zatravněné plochy, trávu sekat? Děkuji, Vendelín


ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, kdo je vlastníkem takových pozemků – pokud je to obec, tak tato povinnost leží na ní. Obecně není úprava veřejných prostranství, trávníků nijak legislativně upravena, předpokládá se, že obec se bude o majetek starat v souladu s dikcí zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, tedy jako řádný hospodář.
Základní limity vyplývají z podstaty vlastnického práva – tedy nikomu neškodit, nikoho neobtěžovat a řádně se o vlastněnou věc starat.

Pokud není vlastníkem prostoru obec, ale soukromá osoba, pak se na její vztah k věci vztahuje pouze Občanský zákoník a povinnosti vlastníka z něj vyplývající.