Počet stránek ve webu: 39.554

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Vlastníme starou chatu s pozemkem na vesnici. S ostatními sousedy nemáme zásadní problémy. Před naším pozemkem je příjezdová cesta široká asi 3 metry. Za cestou je pozemek jedné paní. Jde o rozsáhlou louku. Majitelka louky se o ni již několik let nestará a chystá se ji prodat. Na její louce je tráva  vysoká místy více než 100 cm a mnoho nejrůznějšího plevele. Díky tomu, že o zaplevelonou trávu nikdo nepečuje se tato vždy vysemení a náletem se u nás na zahradě uchytávají různé plevely (bodláky ad.).
Jméno a adresu majitelky je možné dohledat na internetu v katastru nemovitostí. Komu máme směřovat naši prosbu o péči o pozemek sousedky – jí samotné nebo nějaké instituci (např. Obecní úřad?). Bojíme se totiž, že majitelka nebude reagovat. Chce totiž jen pozemek prodat a o více se nezajímá, i když je její zákonnou povinností o pozemek pečovat. Kdo může nařídit majitelce péči o pozemek? Děkuji, Pavel


ODPOVĚĎ:
Povinnost se o pozemek starat vyplývá ze zákona o rostlinolékařské péči. Ten zpravidla konkretizuje závazná vyhláška obce. Jde tedy o zákonnou povinnost, kterou kontroluje příslušný odbor životního prostředí na obci. Ten zpravidla vyzve majitele pozemku k nápravě, k čemuž mu poskytne lhůtu. Po uplynutí této lhůty ukládá pokuty. Některé obce po neuposlechnutí výzvy samy trávu posekají a zašlou fakturu vlastníkovi. To už je ale na praxi jednotlivých obcí. Vaši prosbu tedy adresujte na obci odboru životního prostředí. Pokud byste se nedočkali nápravy, můžete podat stížnost na obec krajskému úřadu.