Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Návrhy úprav bodových trestů, které 3. května 2011 v novele silničního zákona schválila Sněmovna:

Bodové tresty řidičů za malé překročení rychlosti i za malé množství alkoholu budou během léta zrušeny, pokuty za to ale zůstanou. Schválila to Sněmovna v rámci novely silničního zákona. Normu nyní dostane k podpisu prezident Václav Klaus (informace ze 4.5.2011).

Bodový systém 2011, tabulka


Popis porušení předpisů Počet bodů (platný/navrhovaný stav 2011)
řízení vozidla po požití alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu v žilní krvi řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla po užití jiné návykové látky 7/7
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou 7/7
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 7/7
neprodlené nezastavení vozidla účastníka nehody nebo nedovolené opuštění místa havárie nebo nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci; neposkytnutí účinné pomoci projíždějícím řidičem, který není účastníkem nehody 7/7
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 6/7
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 6/7
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6/7
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 6/7
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5/5
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5/5
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo (jízda na červenou, jízda přes blikající vlakový přejezd adpod.)
5/5
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 3/5
ohrožení přecházejícího chodce při odbočování mimo silnici, při vjíždění na silnici nebo při otáčení a couvání 4/5
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu 4/4
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4/4
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení bezpečnostní přestávky 4/4
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7/4
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás
2/4
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3/3
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3/3
překročení hmotnosti při kontrolním vážení vozidla 3/3
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 5/3
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 2/3
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2/2
překročení nejvyšší dovolené rychlosti o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec 2/2
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 3/2
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 5/0
řízení vozidla, které není v registru silničních vozidel nebo má jinou než přidělenou registrační značku 4/0
řízení vozidla po požití alkoholu, je-li jeho obsah v těle řidiče nižší nebo rocen 0,3 promile 3/0
nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2/0
neoprávněné užití dálnice nebo vyhrazeného jízdního pruhu 1/0
porušení ustanovení o osvětlení vozidla (nesvícení)
1/0
neoprávněné užití výstražného světla modré nebo oranžové barvy (neoprávněné použití majáku)
1/0
porušení zákazové nebo příkazové značky (vyjma zákazu překročení povolené rychlosti, zákazu předjíždění nebo zákazu zastavení a stání) 1/0