Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Oběti trestných činů mají šanci, že se zlepší jejich postavení u soudu. Pokud se budou chtít domoci odškodnění za morální újmu způsobenou pachatelem, nebude už třeba podat zvláštní žalobu. Vše se má vyřídit už v trestním řízení. Změnu navrženou ministrem spravedlnosti podpořila vláda.


"Vláda návrh schválila jednomyslně," řekl po jednání vlády ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS. Co změna prakticky znamená, lze popsat na praktickém případu ženy, která se stane obětí znásilnění.

"Nyní má oběť nárok na náhradu za poškozené oblečení nebo například za zničenou kabelku. Morální újma je přitom v takovém případě mnohonásobně větší," popsal ministr spravedlnosti Pospíšil typický případ, kdy oběť trestného činu zatím o náhradu této nemajetkové újmy musí žádat v samostatném občanskoprávním sporu.

Pokud změnu trestního řádu schválí i parlament, bude se už trestní soud nemateriální újmou, kterou utrpěla oběť trestného činu, zabývat. Určí, jak velká újma byla a rozhodne i o přiměřené náhradě.

"Chci požádat Nejvyšší soud, aby vydal sjednocující stanovisko, který by byl určitým vodítkem pro soudy, jaká by mohla být přiměřená výše náhrady," řekl po jednání vlády Pospíšil. Podobná úprava platí v řadě jiných zemí, například v Nizozemsku, Francii či v Rakousku.

Kriticky na změnu právního řádu, se kterou přišla vláda, nahlíží opoziční ČSSD. "Velmi varuji před tím, abychom od této změny očekávali vyřešení problémů pramenící ze zdlouhavého odškodňování obětí trestných činů. Tato změna zůstane ve velké části jen na papíře a v praxi se projeví pravděpodobně nevýznamně. Může ale bohužel přinést obětem trestných činů i další zklamání," míní poslanec a stínový ministr vnitra Jeroným Tejc.

Poukázal na to, že prokazování a rozhodování o výši nároku na odškodnění za nemajetkovou újmu je často komplikované a zdlouhavé. "Znamenalo by to často prodloužení doby trestního řízení a tudíž i odklad odsouzení a potrestání pachatele," uvedl Tejc.

Zdroj: idnes.cz, 12.1.11