Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné právní dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do webu poradny



OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Jak docílit nestrannosti odhadu nemovitosti (pozemku, rodinného domu)
- Je odhad na nemovitost povinný při darování u darovací smlouvy?
- Jaký je rozdíl mezi odhacem pro prodej a při vypořádání nemovitosti?

Mám dotazy týkající se odhadu nemovitosti. Slyšela jsem, že odhady se provádějí pro různé účely.
1. Jaký odhad žádat v případě, že se bude jednat o prodej nemovitosti a jaký v případě majetkového vypořádání? Je v tom rozdíl a jaký?
2. Je odhad povinnou součástí darovací smlouvy k nemovitosti?
3. Má právo žádat odhad i osoba, která má být vyplacena nebo pouze majitel nemovitosti? Jak zajistit nezávislost odhadu?
Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Žádejte odhad soudního znalce – tak bude zajištěna i nezávislost a nestrannost.
Co se týče rozdílů uvedených v ot. 1 tak žádné nejsou – vždy se vychází ze stejné odhadní ceny.
K ot. 2 – povinnou součástí není, ale lze ho doporučit (např. pro budoucí potřeby započtení daru do dědického podílu)
I osoba, která má být např. vyplacena, může požadovat určení odhadní ceny (ale pouze prostřednictvím soudu).
Pokud má být nemovitost darována osobě, kdy není darování osvobozeno od daně, odhad je nutný, aby bylo možné stanovit darovací daň.



OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Prodavač omylem strhl z karty nižší částku za zboží, musí kupující doplatit zbytek ceny?

V červnu 2011 jsem zakoupila v obchodě pračku za 10.000,-Kč. Platila jsem kartou. Prodavač omylem zadal částku 100,- Kč. Nikdo si toho v tu chvíli nevšiml. Prodejce asi po měsíci celou věc předal bance. Po té mi někdo volal ze skrytého čísla, že je z banky a abych se zastavila a vyjádřila se k dané situaci. Na to jsem nereagovala, písemné sdělení nikdo neposlal. Prodejce v letošním roce předal případ Policii, která začala celou věc prošetřovat. U pračky se po půlročním používání objevila závada. Zajímalo by mě, jestli místo doplacení by bylo možné zboží vrátit. Vím, že se na ni vztahuje záruka, ale nemám k ní již důvěru. Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Tím, že jste odsouhlasila při platbě kartou částku 100 Kč, využila jste omylu prodávajícího, čímž jste mohla naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu a počítejte, že se Policie ČR o tento případ bude zajímat.

Pokud se jedná o vadu odstranitelnou má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Jde o klasickou reklamaci. Pokud je vada odstranitelná, nemáte při první reklamaci právo na vrácení zboží.


OBČAN-DĚDICTVÍ, VYDĚDĚNÍ, ZÁVĚŤ
- Který zákon a paragraf reší vydědění potomka který neprojevuje zájem

Jsem vdova, mám dva syny z prvního manželství a jednu dceru z druhého manželství. Vlastním dva byty v osobním vlastnictví v celkové hodnotě několika milionů. Se syny se už řadu let nestýkám, byly s nimi výchovné problémy a ani oni nejeví o mě zájem (za posledních cca 10 let jsme se viděli 3x). Chtěla bych napsat závěť, ve které chci vše odkázat dceři. Dostal se mi do rukou novinový článek a přesný návod sepsání závěti. Syny sice vydědit nemůžu, ale údajně stačí, když jim v závěti odkážu třeba jen nepatrnou část majetku a zbytek dceři, bude to dostačující a závěť bude platná. Jiný právník mi toto zase vyvrátil. Jediný možný a jistý způsob, jak vše dát dceři, je prý darovací smlouva s mým doživotním právem užívání, ale i tohoto se bojím. Je mi 53 roků, dceři 23 roků. Prý se chystá v brzké době novela zákona, která tento problém bude řešit, v mém případě mi dovolí nakládat s mým majetkem tak, jak uznám za vhodné tj. budu moci veškerý svůj majetek odkázat tomu, komu budu chtít. Děkuji. Slávka

ODPOVĚĎ:
Jedinou možností, jak vydědit Vaše syny, je sepsat listinu o vydědění, ve které uvedete důvod vydědění dle §469a odst. 1 písm. b) Občanského zákoníku  - o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl.
V případě, že to neuděláte, pak v závěti musíte synům odkázat aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Problematika dědění je složitější a proto si dovolím odkázat zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/86/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak notář vypátrá biologického otce pokud není ve styku s potomkem
- Úloha matriky při pátrání po dědicích zemřelého zůstavitele
- Potomek není v kontaktu s otcem, matkou - jak zjistí notář a soud dědice?

Biologický otec syna ho viděl pouze 1x a to před 30 lety. V případě, že otec zemře, vůbec nic o něm nevíme, opravdu se notář dopátrá toho, že dotyčný měl někde syna? Na základě čeho začne pátrat, když to třeba nikdo z okolí zemřelého neví? To se takto pátrá při každém úmrtí? Toto mi není vůbec jasné.
Netušíme, kde bydlí, ale určitě má rodinu. Co když má majetek? Třeba i dluhy, prostě nevíme nic. Děkuji za zodpovězení obou dotazů. Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Pokud někdo zemře, tak orgán státní správy pověřený vedením matriky, oznámí úmrtí příslušnému soudu, který v předběžném šetření si opatřuje údaje pro zjištění dědiců a pro zjištění zůstavitelova majetku.
Jelikož je otec uveden v rodném listě Vašeho syna, tak je tato informace součástí centrální evidence osob, kterou vede orgán státní správy pověřený vedením matriky.



OBČAN-BYDLENÍ
- Je nutný souhlas nájemníka se zvýšením zálohy na vodu (vodné)?
- Může pronajímatel zvýšit zálohy na vodu bez souhlasu nájemníka?

Od 1.1.2011 zvýšil majitel domu nájemné. Kontrolovala jsem výši a jednalo se o maximální možnou hranici, kterou mohl v lokalitě nastavit. Smlouvu jsem podepsala a od ledna platila správnou výši. Ve smlouvě je uveden poplatek za holé nájemné + služby, včetně vody, která je paušálně na nájemníka. V lednu 2011 však majitel (nebo domovník) dal na nástěnku informaci o zvýšení zálohy na vodu. Toto zvýšení však nezahrnul do smlouvy, tj. nemá můj souhlas s novou výší nájemného. Dnes jsem chtěla uhradit nájemné se službami dle uzavřené smlouvy. Hradit vyšší částku chci pouze na základě nové smlouvy a doložení vodného za loňský rok. Domovník, který vybírá nájem odmítl vybrat částku, kterou mám ve smlouvě. Tj. nájemné si ode mne na únor 2011 nevzal. Postupuju správně? Případně má majitel objektu právo svévolně zvedat zálohy na vodu bez mého souhlasu a odmítnout (v zastoupení) platbu částky, na kterou mám smlouvu? Děkuji za rady. Martina

ODPOVĚĎ:
Jakákoli změna nájemného v průběhu trvání nájemní vztahu se sjednává dohodou. Právo na vyúčtování vody máte a to do 4 měsíců po ukončení zúčtovacího období.
Doporučuji však nájemné včetně zvýšené zálohy zaplatit, protože pokud přeplatíte, tak Vám tato částka bude vrácena v příštím období, po skončení zúčtování. Tudíž o peníze nepřijdete.
Placení nájmu  domovníkovi je velmi nestandardní postup, pokud tedy tento způsob nemáte určen v nájemní smlouvě.
Upozorňuji Vás, že v případě, že nájem nezaplatíte v daný čas, stáváte se dlužníkem, který je v prodlení.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může platit spoluvlastník domu menší náklady pokud užívá menší část domu než vlastní?
- Spolumajitel užívá menší část domu než vlastní, může hradit nižší náklady na údržbu domu?

V roce 1965 jsme s manželem zakoupili ideální polovinu rodinného domu, jak stojí v kupní smlouvě. V domě jsou dvě různě velké bytové jednotky, přičemž já užívám tu menší 2+1. Druhá je 3+1 a navíc s mansardou v mezipatře. Dosud jsem veškeré společné náklady hradili polovinou. Jelikož jsem ovdověla a finančních prostředků není nazbyt, zajímalo by mne, jestli není i jiná možnost při úhradě
1.) daně domovní;
2.) pojistného za celý objekt;
3.) rekonstrukce střechy, fasády, okapů, společných prostor - obecně tedy za údržbu domu, nemovitosti
Slyšela jsem i o možnosti požadovat na druhém majiteli nájem za ty metry, které využívá navíc (3. pokoj, mansarda). Pokud ano, prosím o informaci, jak nejlépe tuto situaci řešit. Děkuji, Jarmila

ODPOVĚĎ:
Jelikož jste majitelkou ideální poloviny rodinného domu, tudíž máte rodinný dům v podílovém spoluvlastnictví a to tedy Vy 1/2 a spolumajitelé též 1/2. Pak jste ze zákona jste povinna podílet se na nákladech hospodaření též polovinou veškerých Vámi zmíněných nákladů.
Samozřejmě, že pokud se dohodnete s Vašimi spolumajiteli a upravíte si podíly dle velikosti bytových jednotek, pak ze zákona máte právo platit jen náklady na hospodaření do výše Vašeho podílu.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Neproplácení přesčasových hodin u THP zaměstnanců, pacovníků
- Krácení platu a neproplácení přesčaů u technicko hospodářských pracovníků
- Snižování mezd z důvodu nesplnění normohodin

Zaměstnavatel všem THP pracovníkům ve firmě odmítá proplácet přesčasové hodiny včetně sobot a svátků, přestože jsme nuceni je dělat.
Argumentuje tím, že se s tím počítá v našich výplatách. Další dotaz se týká plošného finančního postihu celé firmy (200 lidí) částkou 500 - 7000 Kč s odůvodněním, že se nesplnily normohodiny na montáže strojů (před měsícem snížené o 30% odhadu) a tedy nemá dostatečné finanční prostředky na vyplacení mezd.
Může takto zaměstnavatel v obou případech postupovat? Petr Krátký

ODPOVĚĎ:
Vámi uvedená argumentace Vašeho zaměstnavatele není pravdivá a za dobu práce přesčas přísluší dle Zákoníku práce zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen „dosažená mzda”) a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

Pokud je takovýto způsob snížení mezd stanoven v pracovních smlouvách zaměstnanců či v interních předpisech zaměstnavatele, se kterými byli zaměstnanci obeznámeni, pak lze tento postih použít. V případě, že nikoliv, tak Vám doporučuji obrátit se na příslušný inspektorát práce se stížností na postup Vašeho zaměstnavatele.

V krajním případě můžete podat na zaměstnavatele žalobu za neoprávněné nakládání se mzdou a žádat vydání bezdůvodného obohacení.



OBCHOD, FINANCE-DANĚ
- Vrácení daně za automobil zakoupený v zahraničí

Kam se obrátit, pokud jsem zakoupila osobní vůz v Rakousku a měla by mi být navrácena daň. Zda se mám tedy obrátit na  finanční úřad či jinou instutuci? Je nutné to vyřizovat v místě trvalého bydliště? Jaká je procentuální část z ceny a jaké jsou nutné doklady? Vozidlo mám již přihlášené v ČR, tam bohužel nevěděli. Děkuji, Bohuslav


ODPOVĚĎ:
Daňovou problematiku řeší pouze finanční úřad, takže se obraťte na něj. A co se týče místní příslušnosti – tak v místě Vašeho trvalého bydliště.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak se vynout tomu, aby manžel, manželka musel vyplatit dědický podíl nemovitosti
- Dědictví bytu, domu a dožití jednoho z manželů bez vyplacení dědického podílu

Jsem po druhé ženatý. Z prvního manželství mám dvě děti a žena ze svého prvního manželství jedno dítě. Spolu žádné dítě nemáme. Co udělat aby po mé smrti nemohli mé děti přinutit mou manželku k vyplacení podílu z nemovitosti a na druhé straně aby po smrti mé manželky byly všechny tři děti účastni na dědictví nemovitosti? Nemovitost je společná (společné jmění manželů) - mě a mé nové manželky. Cílem je, aby manželka mohla bez nutnosti někoho vyplácet v bytě dožila a poté byl byl dán dětem (dvě jsou moje a jedno manželky). Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám tuto nemovitost Vašim dětem darovat a v rámci darovací smlouvy zřídit Vám a Vaší manželce věcné břemeno doživotního užívání. Tuto darovací smlouvu nechte vypracovat právníkem. Věcné břemeno může být součástí darovací smlouvy.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je možné odmítnout dědictví v dodatečném dědickém řízení při objevení majetku
- Objevení majetku, dodatečné dědické řízení a dodatečné odmítnutí dědictví

Je projednáváno dodatečné dědictví po paní Xxxxxxx, která zemřela v roce 1961. Při dědickém řízení čtyři sestry přijaly dědictví. Bohužel se zapomnělo na pole o rozloze 7.560 m2. Při digitalizaci map se zjistilo, že zůstalo toto pole na původním vlastníkovi tudíž na paní zůstavitelce. Tři sestry zemřely a jedna je živá. Po těch umřeli jsou děti,které dědí ze zákona. Ani jedno dítě se nevzdalo dědictví po smrti svých matek. Notářka, která to projednává tvrdí, že se nemohou tudíž děti vzdát dodatečného dědictví. Já tvrdím že kdyby se vědělo o tom poli určitě by se některé děti vzdaly již tenkrát. Jde to řešit dohodou o vypořádání části tohoto dědictví? Je povinna notářka, když někdo navrhne tu dohodu tuto zpracovat a zahrnou dědického řízení? Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Prohlášení o odmítnutí či neodmítnutí dědictví se vztahuje na celé řízení po zůstavitelovi, tedy i na majetek nově objevený.
Dle občanského soudního řádu můžete tuto situaci vyřešit dohodou o vypořádání tohoto majetku a pokud splňuje veškeré náležitosti , je notářka povinna ji zahrnout do dědického řízení.


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Je možné prodoužit smlouvu s mobilním operátorem po telefonu?
- Uzavření smlouvy přes telefon - umožňuje to Občanský zákoník?

Dostal jsem návrh smlouvy mailem, kde je uvedeno, že smlouva je uzavřena došlo-li k dohodě o jejich podstatných záležitostech, je-li vyplněn objednávkový formulář - písemně nebo telefonicky (v mém případě telefonicky jsem souhlasil s prodloužením smlouvy o další rok za dohodnutou cenu).
Pak jsem si to rozmyslel a smlouvu, kterou jsem obdržel mailem, nechci uzavřít. Jde o MEDIATEL, s.r.o.
Je telefonický souhlas pro mne závazný? Děkuji, Vojtěch

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám podívat se do obchodních podmínek firmy MEDIATEL, s.r.o. a zjistit si způsoby uzavírání smluv, protože dle Občanského zákoníku lze uzavřít smlouvu telefonicky za splnění určitých podmínek.
Pokud bude v obchodních podmínkách tento způsob uveden, pak je Váš souhlas závazný a Vy budete muset tuto smlouvu řádným způsobem vypovědět.

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Kdo dědí peníze z účtu ve společném jmění manželů SJM
- Kdo zdědí peníze z účtu jednoho z manželů který byl vytvořen před manželstvím?

Sepsala jsem závět ve prospěch mého jediného dítěte. Cílem bylo, aby manžel nezdědil mou zákonnou polovinu ze společného majetku manželů a zároveň pouze můj majetek získaný po rodičích. Potud je to jasné.
Jak to bude s prostředky na účtu u banky, který je veden na moje jméno. Je také automaticky polovina moje a druhá polovina manžela?
Také se na tyto finanční prostředky vztahuje mnou sepsaná závěť, tj. moje polovina by byla ve prospěch dítěte? Není možné v tomto případě, kdy účet je na jméno zůstavitele, ošetřit tyto prostředky, aby byly všechny ve prospěch dítěte, když je účet na moje jméno? A nebo existuje jiná rada? Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
V případě finančních prostředků na bankovním účtu je důležité, zda tento účet existoval již před uzavřením manželství a jaké prostředky byly na tento účet v průběhu manželství převáděny.
Pokud jste tento účet zřídila ještě před uzavřením manželství, jsou všechny finananční prostředky na tomto účtu Vaším výhradním vlastnictvím a lze je odkázat v závěti komukoli.
Po uzavření manželství se však na tyto prostředky zpravidla pohlíží jako na součást SJM (zejména v případech, kdy jsou na účet zasílány např. platy či důchody manželů, které představují součást SJM). V této souvislosti není důležité, na čí jméno je účet veden, ale rozhodným je faktický stav, tedy že na bankovním účtu jsou shromažďovány prostředky, které tvoří SJM. V tomto případě se tedy budou peníze na účtu dělit Vámi naznačeným způsobem mezi pozůstalého manžela a závětního dědice.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Definice pojmu závažné provozní důvody
- Co jsou to závažné provozní důvody


Firma má "sezónní" průběh práce (velkoobchodní sklady textilu) a zaměstnavatel přikročil k nařízení přesčasů pro pokrytí potřeb odbytu a plnění odbytového plánu. Dle Zákoníku práce lze toto nařídit pouze z vážných provozních důvodů. Lze plnění odbytového plánu chápat jako vážné provozní důvody? Co jsou to vážné provozní důvody? Existují jasná kritéria co lze pod tuto proklamaci zahrnout a co ne? Děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
Definice vážných provozních důvodů není v žádném právním předpise upravena. Není ani možné všechny možné události, které mohou nastat, předem definovat. Vážné provozní důvody se musí posuzovat vždy podle konkrétního případu. Protože je značný rozdíl mezi tím, co se pod tímto pojmem rozumí ve školství, v dopravě nebo ve výrobním závodě. Přesčasy se pak mohou nařídit jen výjimečně a zaměstnavatel je samozřejmě musí dostatečně odůvodnit.
Nedostatek pracovníků by ale zaměstnavatel měl řešit alternativním způsobem - např. si sehnat brigádníky a zaměstnat je na dohodu nebo nové pracovníky s řádnou pracovní smlouvou (což ho však ekonomicky zatíží, protože jim bude muset platit sociální a zdravotní pojištění) - byť třeba jen na dobu určitou.


RŮZNÉ-STAVBY
- Je nutné stavební povolení na přístavek s WC a koupelnou?
- Stačí ohlášení stavby při stavbě přístavku koupelny a záchoda?
- Stavební ohlášení při stavbě koupelny a záchoda (WC) do přístavku
- Je nutné stavební povolení u vodovodní či kanalizační přípojky?

Zdědila jsem baráček po tátovi, kde není socialní zařízení (koupelna, WC). Chtěla bych přistavět, ale nevím, jestli stačí ohlášení na obecním úřadě, nebo musím vyřídit stavební povolení. Kanalizace ve vesnici je, ale nevede kolem baráku, žumpa zde také není, pouze cisterna zakopaná pod zemí, která měla do budoucna sloužit jako žumpa. Jde jí využít a jak to vyřešit s odpady? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Obecně platí, že stavební ohlášení postačí v těch případech, kdy návrh jednoduché stavby je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s územně plánovací informací, je umisťován v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše a poměry v území se stavbou podstatně nezmění. Stavba rovněž nesmí vyžadovat nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, což však ve Vašem případě pravděpodobně splněno není. Je dobré vědět, že stavba vodovodní a kanalizační přípojky do 50 m nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
Obecní úřad může rovněž rozhodnutím uložit vlastníku stavby, na které vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Lze Vám tedy doporučit obrátit se na místně příslušný stavební úřad s dotazem, zda bude ve Vašem případě postačovat ohlášení stavby (v určitých případech nemusí být totiž stavebním úřadem vyžadováno, přestože zákon ohlášení stavby předepisuje).


OBČAN-BYDLENÍ
- Do kdy dědicové musí platit nájemné za obecní byt
- Platba nájemného za pronajatý byt při úmrtí nájemníka
- Do kdy má pronajímatel právo na nájemé při smrti nájemníka?

Zemřela nám s bratrem maminka. Datum úmrtí 10.11.2010, dne 11.1.2011 jsme byli notářem ustanoveni dědici. Dne 31.1.2011 jsme byt předali správcovské firmě a magistrát byt přidělil novému nájemci.
S bratrem jsme v obecním pražském bytě nebyli hlášeni ani jsme tam nebydleli. Matka byla jediným nájemcem. Příslušný magistrát nemá žádný předpis ani vyhlášku - dokdy jsou dědicové povinni platit nájemné.
K datu úmrtí nebo k datu předání bytu?
Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Nájemní vztah mezi vaší matkou a pronajímatelem skončil ke dni jejího úmrtí. Jako dědicové dědíte rovněž závazky zůstavitelky (zde tedy neuhrazené nájemné do data jejího úmrtí) a pouze tyto jste povinni uhradit.
Je možné, že se na vás pronajímatel obrátí s požadavkem na uhrazení náhrady za nájemné za období cca 2,5 měsíce (od data úmrtí vaší matky do předání bytu), neboť po tuto dobu byl byt z vaší strany „blokován“ a pronajímatel jej nemohl jinak využít (především znovu pronajmout). K posouzení oprávněnosti takového požadavku by však bylo nutné vědět, kdy se pronajímatel o úmrtí vaší matky dozvěděl a zda prodlevu mezi skončením jednoho nájemního vztahu a založením vztahu nového toleroval či zda se domáhal vydání bytu.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak vyloučit z dědictví děti z prvního manželství manžela, manželky
- Jak to udělat aby nedědily děti z prvního manželství mého nového manžela, manželky

S manželem jsme postavili rodinný dům (v době manželství), vychováváme společně naše dítě a mého syna z prvního manželství. Manžel má další 2 již dospělé dcery. Chci se zeptat, jaká situace by nastala, kdyby jeden z nás zemřel. Jeho 2 dcery mají nárok i na mojí polovinu, kdyby manžel zesnul? A co můj syn, kdybych umřela já (je mu 16 let). Rádi bychom tuto věc ošetřili tak, aby dědily pouze děti, které vychováváme (tedy naše společná dcera a můj syn). Můžete mi prosím poradit, jak to zaopatřit? Děkuji, Zita

ODPOVĚĎ:
Všichni potomci (bez ohledu na to, z jakého manželství či vztahu vzešli) jsou tzv. neopomenutelnými dědici. To znamená, že Vaše a manželovy děti musí dědit vždy.
1/ Pokud by zemřel Váš manžel, došlo by nejdříve k rozdělení SJM na část, která by připadla Vám (přibližně polovina majetku) a část, která by se stala předmětem dědictví. Předmět dědictví (tedy druhá polovina majetku) by se pak rozdělil mezi pozůstalého manžela a děti zůstavitele rovným dílem – dědila byste tedy Vy, vaše společná dcera a dcery Vašeho manžela a to každá čtvrtinu.
2/ Pokud byste zemřela Vy, došlo by opět k rozdělení SJM na část, která by připadla Vašemu manželovi a část, která by se stala předmětem dědictví. Předmět dědictví by pak dědili rovným dílem Váš manžel, vaše společná dcera a Váš syn (každý třetinu).

Pokud byste chtěli snížit dědické podíly dcer Vašeho manžela z prvního manželství, je možné sepsat závěť. Je ale nutné pamatovat na to, že tyto dcery jsou neopomenutelnými dědici a musí jim připadnout alespoň polovina jejich zákonného podílu. Váš manžel by tedy mohl ve své závěti těmto dcerám odkázat pouze polovinu toho, co by jim připadlo ze zákona (dle bodu 1. je zákonným podílem jeho dcer z prvního manželství jedna čtvrtina dědictví, závětí by tedy mohla každá z dcer zdědit pouze jednu osminu dědictví). Vaší společné dceři by manžel musel v závěti odkázat alespoň tolik, co činí její zákonný podíl (tedy výše zmiňovanou jednu čtvrtinu dědictví). Zbývající majetek by mohl manžel v závěti odkázat například Vám a Vašemu synovi z prvního manželství.
Závěť můžete sepsat samozřejmě i Vy, přičemž musíte opět pamatovat na to, že Vašim nezletilým dětem musíte odkázat alespoň tolik, kolik by činil jejich zákonný podíl; se zbytkem majetku můžete v závěti naložit libovolně.

Jediným způsobem, jak vyloučit dcery Vašeho manžela z prvního manželství z dědění je jejich vydědění. Váš manžel by musel sepsat listinu o vydědění, v níž by označil své dcery z prvního manželství, projevil vůli, aby nedědily a uvedl důvod, proč tak činí. Pro vydědění musí být však splněny poměrně přísné podmínky (viz § 469a Občanského zákoníku). Z dědění by byly tyto dcery rovněž vyloučeny, pokud by se dopustily úmyslného trestného činu proti Vašemu manželovi, Vám nebo vaší společné dceři (§ 469 Občanského zákoníku).

Pokud byste chtěli, aby po Vašem manželovi dědil i Váš syn (bez sepsání závěti Vaším manželem), může Váš manžel Vašeho syna osvojit. V takovém případě by se na Vašeho syna pohlíželo jako na vašeho společného syna a při dědění po Vašem manželovi by se posunul na úroveň manželových dcer z prvního manželství a vaší společné dcery.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Žaloba na úhradu výdajů neprovdané matky
- Patří do výdajů neprovdané matky i výbavička pro dítě?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Soudní poplatky u žaloby na úhradu neprovdané matky

Podávala jsem žalobu na úhradu výdajů neprovdané matky. Chci se zeptat, na co všechno se tato žaloba vztahuje-jestli pouze na věci pro mě, nebo i pro miminko na nějakou výbavičku. Zcela konkrétně mě zajímá odsávačka mateřského mléka příslušenství a monitor dechu-můžu chtít jejich proplacení?
Jak vysoké jsou soudní poplatky v tomto případě a kdo je bude platit. Děkuji, Erika

ODPOVĚĎ:
Podle § 11 odst. 2 písm. f), zákona o soudních poplatcích je neprovdaná matka osvobozena od úhrady nákladů řízení spojených s řízením o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím.
Vámi jmenované náklady obecně řečeno nespadají do nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. Nicméně do návrhu je zahrnout můžete a pokud soudce bude polemizovat o jejich oprávněnosti, můžete je z návrhu v průběhu řízení stáhnout - tedy změnit návrh.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak zařídit aby při úmrtí jednoho z manželů nemusel druhý vyplácet potomky

S manželem jsme si koupili pozemek a na něm postavili chatu. Majetek je v SJM. Oba máme děti z předchozích manželství.
Jak to udělat, aby pokud jeden z nás zemře, ten druhý zdědil pozemek s chatou a auto, které jsme pořídili za trvání našeho manželství, protože to bylo právě z úspor na penzi a aby ani jeden z nás netrpěl nouzí a nemuseli jsme vyplácet já jeho děti a on moje. Chceme jeden druhého zabezpečit. Jde to závětí, nebo nějakou manželskou smlouvou? Nebo musíme z těchto nemovitých i movitých věci nějak vydědit své děti? Jaké náležitosti musí mít tato smlouva či závěť?
Děkuji, Vladislava

ODPOVĚĎ:
Manželská smlouva ani žádný obdobný institut (např. darování pro případ smrti) v našem právním řádu neexistují.
Můžete sepsat závěť (každý zvlášť) a odkázat si vzájemně díl, který Vám přísluší. Je třeba ovšem podotknout, že buď musíte mít dobré vztahy s dětmi (a věřit, že se dědictví vzdají) nebo jim musí z dědictví připadnout také nějaká část. Zletilí potomci mají nárok na polovinu svého zákonného podílu a pokud v závěti nebudou uvedeni mohli by se domáhat zneplatnění celé závěti, protože fakticky byli vyděděni (ačkoliv k tomu nebyl zákonný důvod). Takový postup potomků se dá předpokládat, protože v situaci, kdy zemře jeden z vás, tak děděním celého majetku druhým manželem budou fakticky děti zesnulého navždy vyřazeni z dědictví a jejich nárok na majetek zanikne.
K dědění, závěti, listině o vydědění a vydědění jako takovém více zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html



OBČAN-VLASTNICTVÍ, POVINNOSTI K VLASTNICTVÍ
- Jak donutit majitele stromu k ořezání pokud hrozí zlomením a poškozením nemovitosti
- Strom souseda hrozí zlomením a pádem na dům, nemovitost - jak postupovat
- Žaloba na určení povinnosti pokácet strom kvůli ohrožování nemovitosti

Náš pozemek s rodinným domem, který byl postaven v roce 1947, sousedí s lesním pozemkem, který je porosten stromy.
Běžná výška vzrostlých stromů činí až 20 metrů. Jelikož poloha domu od nejbližších stromů je cca 10 metrů, máme obavy,
že při prudkých větrech nebo bouřkách může některý ze stromů spadnout na náš dům.
Existuje dle platného práva nějaká možnost donutit majitele lesního pozemku, aby odstranil stromy, které takto ohrožují náš dům? Děkujeme, manželé. Děkuji, dita

ODPOVĚĎ:
Ke kácení dřevin je podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. potřeba povolení správního orgánu (v některých výjimečných případech povolení není nutné - ochrana života a zdraví, obrana před závažnou škodou). Primárně se pokuste se sousedem dohodnout, informovat obec o nebezpečí, které Vašemu domu hrozí; v krajním případě můžete na souseda podat žalobu na určení povinnosti stromy pokácet z důvodu ohrožování okolnich staveb. K žalobě ale je potřeba aby byla odůvodněná - resp. "obavy z možného" nejsou dostačující, je třeba ji podepřít nějakým zásadním argumentem (napadení stromů chorobou, jejich vysoké stáří nebo příklad, kdy došlo k vyvrácení stromů poryvem větru).


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Zpětné vymáhání provize po poradci za zrušené životní pojištění

Můj dotaz se týká mojí osoby. V letech 2007-2008 jsem pracovala jako poradce pro finanční plánování pro společnost ING životní pojištovna. Mojí smlouvu s nimi jsem ukončila v červnu 2008. Vím, že ve smlouvě o zprostředkování bylo uvedeno, že 24 měsíčů ručím za své smlouvy. Ovšem nyní už 34 měsíců nepracuji u společnosti ING a přesto ode mě tato společnost i po této době chce vrátit provizi za zrušenou smlouvu. Proto se chci zeptat, jestli vůbec mají na toto právo. Paní co to má na starosti mi začala vyhrožovat třetí stranou proto nevím co mám dělat. Uvedla jsem že bych takové to provize nerada vracela ještě za deset let, načež jsem nedostala odpověď. Proto si myslím, jestli to na mě jen nezkoušejí. Budu ráda když se budete mému dotazu věnovat a odpovíte mi. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Pokud ke zrušení smlouvy došlo v průběhu Vámi zmíněných 24 měsíců, pak za nesplněný závazek ručíte a jste povinna příslušnou provizi vrátit.



RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Odpis neuhrazené pohledávky v účetnictví

V rámci snahy o úhradu pohledávky jsme u Okresního soudu v Liberci požádali o vydání platebního rozkazu na výplatu částky 40.000,-- Kč. Okresní soud rozhodl o návrhu na nařízení exekuce vůči našemu odběrateli. Bohužel tato firma již nemá
žádný majetek a pohledávka pravděpodobně nebude uhrazena, i když má firma zastavený účet. Mohu na tuto pohledávku stanovit 100% opravnou položku když se jedná o exekuci? Má exekuční řízení uložené soudem stejný význam jako pohledávka vymáhaná přímo v soudním řízení bez exekuce? Děkuji, Monika

ODPOVĚĎ:
Zda můžete na odpis pohledávky stanovit opravnou položku je věcí účetní – k tomu z právního hlediska nejsem schopná nic říci. Exekuce v obou případech má obdobné mechanismy, takže de facto vyjde nastejno.

OBCHOD, FINANCE - DANĚ
- Je možné dát celožitovní vzdělávání do daní
- Je možné samostatně hrazené studium dát do daňového přiznání fyzické osoby?

Studuji na Pedagogické fakultě v rámci Celoživotního vzdělávání. Studium si hradím sama. Mohu v daňovém přiznání fyzické osoby uplatnit řádek 51 - tj. § 179/2006 Sb. - podle § 15 odst.8 zákona? Děkuji, Jaroslav

ODPOVĚĎ:
Tento řádek můžete uplatnit v případě, že nejde o studium v akreditovaném studijním programu uskutečňovaného podle zvláštního právního předpisu vysokými školami nebo jejich součástmi. Celoživotní vzdělávání je poskytováno v akreditovaných studijních programech.
Doporučuji Vám, konzultovat tuto otázku s daňovou účetní, neboť se jedná spíše o daňovou problematiku.



RŮZNÉ-STAVBY
- Soused přerušil kanalizační trativod odpadních vod - jak postupovat?
- Je vymahatelné věcné břemeno které není zapsáno v katastru nemovitostí?
- Vydržení věcného břemene - trativodu odpadních vod na dešťovou vodu

6. 11. 1964 bylo notářským zápisem zřízeno věcné břemeno na svádění odpadových vod přes sousední pozemek. V katastru nemovitostí ani v dalších převodních notářských smlouvách ale o tom není žádná zmínka.
Asi před dvěma lety nám soused (vlastnící zmíněný sousední pozemek) tento trativod přerušil a tím pádem se nám při každém větším dešti hromadí voda ve sklepě. Je toto břemeno nějak právně vymahatelné, i když není v katastru uvedeno? Děkuji, Tadeáš

ODPOVĚĎ:
Podle zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci majetku, mělo být věcné břemeno zapsáno do katastru nemovitostí. Podle vyhlášky č. 23/1964 Sb. byla provedena realizace intabulačního principu, který byl za účinnosti předcházejícího občanského zákoníku potlačen.
Pokud máte notářský zápis k dispozici, dostavte se s ním na katastr nemovitostí a vyhledejte stav zápisu ke dni sepsání dohody či v době následující (např. 6 měsíců).
Je dost možné, že věcné břemeno zapsáno vůbec zapsáno nebylo, a to ani v době následující tak jak vyžadovala vyhláška č. 23/1964 Sb. Pokud se Vám nepodaří tyto informace dohledat v katastru nemovitostí (resp. v dobových operátech nemovitostí), tak se nabízí pouze argument o vydržení věcného břemene.


PRÁCE-PARCOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Jak se bránit proti křivému kárnému opatření?
- Jak napadnout kárné opatření?
- Jak dokázat že zaměstnanec neporušil pracovní kázeň, povinnosti

Prosím o radu jak postupovat v případě, když mi dal zaměstnavatel kárné opatření, které mi dal do složky mé pošty s tímto zněním: Uděluji kárné opatření za opakované porušení pracovních povinností, které spočívají v provedení závažných rozhodnutí, které nepřísluší pracovní pozici, kterou zastává, bez předchozího projednání s finančním ředitelem.
Nejsem si vědoma žádného porušení povinností a prosím jak mám reagovat a co mi vyplývá z tohoto kárného opatření? Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Dá se předpokládat, že zaměstnavatel tímto sleduje využití výpovědního důvodu dle § 52 písmeno f) zákoníku práce, a že se tudíž z jeho strany jedná o písemnou výzvu k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků.
V tomto případě doporučuji zahájit dialog se zaměstnavatelem za účelem zjištění možných příčin. Současně Vám doporučuji zajistit si případné důkazy o nepravdivosti tohoto tvrzení (listinné či svědecké).


RODINA-VÝCHOVA DĚTÍ
- Rodičovská zodpovědnost nezletilého rodiče
- Dozor odboru sociálně-právní ochrany dětí při péči nezletilým rodičem o dítě

Nezletilá kamarádka je v jiném stavu. Jí i jejímu příteli nebylo ještě sedmnáct. Kamarádka si dítě chce nechat, takže až se miminko narodí, bude stále nezletilá. Ptám se Vás za ní, jaké potřebné předpoklady pro výkon práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti vyplývajících musí má kamarádka splňovat, aby ji mohl soud uznat částečnou rodičovskou zodpovědnost? Děkuji, Tamara

ODPOVĚĎ:
Soud může přiznat rodičovskou zodpovědnost ve vztahu k péči o dítě i nezletilému rodiči dítěte, který dosáhl věku šestnácti let, má-li potřebné předpoklady pro výkon práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti vyplývajících.
Jedná se pouze o částečnou rodičovskou zodpovědnost, jejímž obsahem může být pouze osobní péče o dítě.
Soud bude rozhodovat na doporučení orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Je tedy vhodné intenzivně komunikovat se sociální pracovnicí OSPOD. Bude se sledovat schopnost matky řádně o dítě pečovat, tedy pravidelně se starat o jeho stravu, oblečení, lékařské prohlídky apod. Půjde o schopnost matky zajistit dítěti každodenní péči.
Ostatní práva a povinnosti rodičovské zodpovědnosti, jako je např. správa jmění dítěte, nezletilému rodiči nenáleží.


PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Může dát zaměstnavatel výpověď pokud zaměstnanec odmítne noční směny
- Odmítnutí nočních směn pracovníkem a výpověď z pracovního poměru
- Odmítnutí nočních směn a hrubé porušení pracovní kázně, pracovních povinností

Pracuji v automobilovém průmyslu na 2 směny na dobu neurčitou již 15 let. Z důvodu navýšení zakázek nařídil zaměstnavatel noční směny. Není to výrobní linka, kde by se kvůli mě zastavila výroba. Otázka zní: může mi zaměstnavatel dát výpověd z důvodu narušení výroby či nařídit práci na noční, když nepředložil žádný dodatek ke smlouvě, nic jsem nepodepsala a já odmítla dělat noční? Může mě přeřadit na jinou práci z důvodu odmítnutí pracovat na noční? Jak se mohu bránit? Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, který je povinen o změně pracovní doby zaměstnance informovat s dostatečným předstihem před zahájením provozu s novou pracovní dobou.
Práce v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích a zaměstnanec musí být vyšetřen lékařem závodní preventivní péče.
Pokud nebudete práce schopná či nesouhlasíte se změnou pracovní doby, může Vás zaměstnavatel přeřadit na jinou práci.
Výpověď může dát zaměstnavatel pouze ze zákonných důvodů a narušení výroby by se dalo klasifikovat jako hrubé porušení pracovní povinnosti, což jeden ze zákonných důvodů.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Vynechání dědice v dědickém řízení (dcera z dětského domova)
- Vliv nabytí zletilosti na lhůtu na podání žaloby na vydání dědictví
- Notář opomněl, vynechal dědice - žaloba na náhardu škody
- Jak zjistit notáře který vyřizoval dědictví po zemřelém

Dověděla jsem se že můj otec umřel je to asi 9 let já byla v dětským domově, otec si našel druhou ženu, se kterou měl dvě děti. Byla jsem s ním v kontaktu. Navštěvovali jsme se, ale pak jsem byla daleko a otec byl nemocný. Ztratila jsem adresu, tak jsem neměla kontakt. Otec zemřel. Jeho žena mě nepozvala ani na pohřeb. Byla jsem pro ně cizí. Netuším ani proč jsem nebyla pozvána k dědickému řízení. Nikdo mne neuvedl, prostě mě vynechali jako bych byla vzduch. Můžete mi poradit, kam se obrátit a kde se dovím pravdu? Vím, že otec měl i nějaké pozemky a pole. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Důležitou skutečností v celé věci je nabytí Vaší zletilosti. Pokud jste zletilá méně než 3 roky můžete jako oprávněný dědic podat žalobu na vydání dědictví. Pokud nikoliv, tak bohužel žaloba není přípustná. V tomto případě byste mohla žalovat notáře za pochybení a žádat náhradu škody.
Doporučuji nejdříve se spojit s příslušným notářem, který dědictví vyřizoval. Jméno můžete zjistit buď od rodiny Vašeho otce nebo kontaktovat všechny notáře v místě bydliště Vašeho otce v době jeho úmrtí a zjistit, který z nich dědictví vyřizoval.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je právní cesta jak přinutit otce alkoholika nastoupit léčbu v léčebně?
- Jak přinutit otce k léčbě alkoholismu, závislosti na alkoholu

Mám otce akloholika. Již více jak deset let nepracuje a nepobírá žádné sociální dávky ani není veden na úřadu práce. Pár let žil z úspor, ale nyní má dluhy na zdravotním pojištění a odmítá je platit. Odmítá se léčit i když má agresivní výbuchy a trpí bludy a halucinacemi. Více jak 1O let nebyl u lékaře, léta žije na úkor mé nemocné matky. Je možné ho nějakým způsobem donutit k léčbě? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Dle zákona nelze Vašeho otce donutit k léčbě. Doporučuji Vaší matce zažádat o rozvod či se od manžela odstěhovat.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné se odvolat proti rozhodnutí o nepodjatosti soudce okresního soudu?
- Odvolání proti rozhodnutí Krejského soudu o nepodjatosti soudce Okresního soudu
- Ústavní stížnost na porušení práva na spravedlivý proces

Chtěl bych se Vás zeptat co mohu dělat v případě podal-li jsem námitku pro podjatost okresního soudu, a mám li- za to, že někteří ze soudců krajského soudu, kteří o této námitce rozhodovali, jsou v celé věci též podjatí.
Jelikož mé námitce nebylo vyhověno, mohu nějak docílit, aby o mé námitce rozhodli znovu jiní nepodjatí soudci krajského soudu?
Podotýkám, že se jedná o občanskoprávní řízení a o námitce bylo krajským soudem rozhodnuto bez nařízení jednání. O výsledku jsem se tedy dozvěděl prostřednictvím usnesení krajského soudu, které mi bylo doručeno prostřednictvím okresního soudu. Děkuji, Přemek

ODPOVĚĎ:
Proti příslušnému usnesení se nelze odvolat a jedinou možností je podání ústavní stížnosti na porušení práva na spravedlivý proces, kde budete muset průkazně dokázat Vámi zmiňovanou podjatost, nikoli pouze nepodložené domněnky o případné podjatosti.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jsou emaily právně závazné jako klasický dopis?
- Má email stejnou hodnotu jako dopis nebo doporučená korespondence?
- Je možné poslat reklamaci emailem nebo je nutný doporučený dopis?

Jsou korespondence, objednávky nebo reklamace zaslané na emailovou adresu firmy, úřadu nebo instituce, které mají tuto emailovou adresu na svých oficinálních internetových stránkách, právně závazné jakoby byly provedeny dopisem? Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Pomocí ověřeného elektronického podpisu či datové schránky lze nahradit dokumenty zasílané dopisem, tyto dokumenty jsou právně závazné.
Co se týče objednávek či reklamací, tak záleží na dané společnosti, jaký zvolí způsob komunikace se zákazníky – zda postačí vyplnění on-line formuláře či úkon musí být učiněn běžným způsobem.


OBČAN-DLUHY
- Vymáhání dlužného nájemného po nájemníkovi, nájemci který nemá žádný majetek
- Má cenu vymáhat dluh po dlužníkovi bez majetku?

Minulý rok jsem měl nájemníka který mi dlužil 3 nájmy. Dostal výpověď z nájmu na dobu 3 měsíců. Po této době se vystěhoval. Ovšem za těch 6 měsíců mi dluží nájem a nemohu to z něj dostat.
Neustále se stěhuje, takže nevím jeho současnou adresu. Je svobodný, má dítě o které se nestará. Nemá žádný majetek a většinou nikde nepracuje.
Je možné nějakým způsobem dostat své peníze? Vymahačské firmy mi nepomohly.
Nebo mohu mu aspoň nějak znepříjemnit život, aby už podobné věci nedělal (bere si od jiných lidí půjčky a ty pak nevrací, neplatí nájemné a podobně)?
Děkuji. Daniel

ODPOVĚĎ:
Jediné co můžete udělat, je podat návrh na zahájení exekučního řízení a v jeho prostřednictvím získat zpět své peníze.
Avšak pokud víte, že Váš bývalý nájemník nic nemá a nikde nepracuje, tudíž neexistuje majetek, který  by mohl být exekučně vymáhán, pak Vám nedoporučuji zahajovat exekuční řízení a smířit se s nastalou situací.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Ujednání o mlčenlivosti u smlouvy o obchodní spolupráci
- Makléř porušuje mlčenlivost u smlouvy o obchodní spolupráci

Pracuji na IČO, jsem OSVČ, jako pojišťovací zprostředkovatel. Mám uzavřenu podle obchodního zákoníku smlouvu s makléřem - Smlouva o spolupráci.
Jestliže je v této smlouvě uvedeno že "musím zachovávat mlčenlivost o této smlouvě", ale ze strany makléře dochází k nedodržování smlouvy, mohu tuto smlouvu ukázat nebo o ní hovořit při případném sporu s právníkem? Nebo se vlastně už proti této smlouvě nemám šanci nikde bránit, protože o ní musím zachovávat mlčenlivost?
Děkuji, Soňa

ODPOVĚĎ:
Pokud jste dobrovolně takovou smlouvu podepsala, tak jste povinna o ní zachovávat mlčenlivost. Z jazykového výkladu by se dalo dovodit (tedy za předpokladu, že citát je přímo ze smlouvy), že musíte mlčet o smlouvě jako o její existenci, nikoliv o jejím obsahu. Pokud makléř porušuje smluvní ujednání, doporučuji se obrátit na právníka a poradit se o dalším postupu. Osobně se nedomnívám, že by se nedalo přes toto smluvní ujednání o věci jednat. Sice je dost nešťastné takové smluvní ujednání podepsat, neznamená to, ale že by před soudem nemohlo být namítáno jako ujednání proti dobrým mravům.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Pobírání 60% mzdy z důvodu nedostatku práce - započítává se to na dovolenou a odstupné?
- Vypočítává se průměrná mzda i z 60% náhradní mzdy, platu (tzv. ostatního plnění)?

Jestliže mě zaměstnavatel nechá doma na 60% platu z důvodu, že není práce, počítá se mi tento plat po průměru na dovolenou a odstupné? Děkuji Mrenica

ODPOVĚĎ:
Pro pracovně právní účely se průměrný výdělek zjišťuje z hrubé mzdy zúčtované k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat. Za rozhodné období se považuje předchozí kalendářní čtvrtletí (bezprostředně předcházející). Do základu pro výpočet průměrného výdělku se zahrnují částky, které jsou mzdou a nikoliv ostatním plněním (např. u zaměstnanců, kteří jsou odměňováni mzdou, se svátek, který připadl na obvyklý pracovní den, nezahrnuje do odpracované doby, protože je za něj poskytována náhrada mzdy). To znamená, že se do něj zahrnují částky, jejichž výplata se přímo váže na výkon práce nikoliv částky, které jsou poskytovány jako náhrada mzdy. Jejich součet se pak vydělí počtem odpracovaných hodin nebo dní podle toho, které měrné jednotky se zaměstnavatel rozhodl používat. Takže pokud pobíráte mzdu a nikoliv plat, tak se nebude náhrada mzdy poskytnutá jako plnění za nemožnost vykonávat práci zahrnovat do výpočtu průměrné mzdy.
ROZDÍL MEZI MZDOU, PLATEM


OBČAN-BYDLENÍ
- Pokud nájemník obecního bytu zdědí byt, má ještě nárok na nájem v obecním bytu?
- Nárok nájemce na bydlení v obecním, státním bytě pokud zdědí byt, rodinný dům

Před 2 měsíci jsem zdědila po mamince garsonieru, s manželem a dospělým synem bydlím v obecním bytě 3+1.Zajímalo by mě zda nám obec,kvůli mému dědictví může dát z bytu 3+1 výpověď.Jesli ano prosím jak postupovat dál?Děkuji Blanka.

ODPOVĚĎ:
Každá obec pronajímající obecní byty si může upravit obecně závaznou vyhláškou podmínky libovolně, proto Vám nemohu říci, jak Vaše obec bude postupovat.


OBČAN-VYDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ
- Nový majitel domu na sebe nepřepsal elektroměr, vymáhání dluhu původním majitelem
- Nový majitel nemovitosti na sebe nepřepsal elektropřípojku čímž vznikl dluh
- Návrh na vydání mezinárodního platebního rozkazu při dluhu od občena SR, Slovenska

V r. 2009 jsem v zastoupení prodala rozestavěnou stavbu RD slovenské občance. Součástí prodeje byla elektropřípojka, dostala plnou moc k převodu elektroměr jehož stav při prodeji byl 0 kWh. V r.2010 jsem zjistila, že elektroměr je stále na mé jméno, zajistila jsem administrativně převod, při něm byla zjištěna vysoká spotřeba el.energie.U zjišťování jsem nebyla přítomna. ČEZ vydal fakturu na mé jméno, kterou jsem poukázala kupující, ta však nezaplatila. Nyní je vydán platební rozkaz na cca 150 000 Kč.Jak se mohu u soudu bránit? Jedná ze strany kupující o bezdůvodné obohacení? O podvod? Lze podat na ni trestní oznámení, pokud ano, jak ho kvalifikovat a kam ho adresovat? Kupující žije v Žilině. Pokud mohu podat na ni žalobu, jaké má mít náležitosti, prosím o vzor žaloby, co všechno mám jako podklad doložit, co všechno mohu nárokovat. Kolik mě budou stát poplatky? Prosím o urychlenou odpověď, Mrázová Emilie

ODPOVĚĎ:
Kupující porušila ustanovení smlouvy. Vy jste zanedbala kontrolu dodržení podmínek, takže jste měla zaplatit vyměřenou platbu za energii, protože nikdo jiný k ní podle platného právního stavu není povinen. Doporučuji vyřešit zaplacení vyměřené platby – třeba dohodou o splátkách. Podat na kupující žalobu na porušení smluvní povinnosti a vydání bezdůvodného obohacení. Vzor žaloby najdete na webu poradny
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-vydani-bezduvodneho-obohaceni-vzor-zdarma
. Podání žaloby na příslušný soud je odvislé od ustanovení kupní smlouvy, kde by mělo být rozhodné právo určeno (vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní kontrakt).  Nárokovat si můžete jak bezdůvodné obohacení, tak škodu, která Vám byla způsobena (např. poplatky za řízení, které teď proběhne kvůli platebnímu rozkazu). Soudní poplatky  za podání žaloby se počítají jako 4% ze žalované částky, další poplatky jsou závislé na tom, jak rychle řízení proběhne.


OBČAN-NÁJEM
- Bytové družstvo zpochybňuje postoupenou nájemní smlouvu
- Družstvo ignoruje postoupenou nájemní smlouvu a žádá vyklizení nebytových prostor
- Družstvo narušuje řádný výkon nájemního práva

V roce 1992 byly do přízemí panelových bloků bytů vestavěny prodejny. Stavebníci, kteří vestavby financovali, uzavřeli s družstvem nájemní smlouvy, ve kterých jim byla investovaná částka přepočtena na 32 let bezplatného užívání prodejen. V roce 2006 jsem se dohodnul s původním nájemcem na postoupení nájemní smlouvy za odstupné. Předseda družstva mi ústně i písemně potvrdil souhlas s tím, že družstvo vypracuje na moje jméno aktualizovanou smlouvu, ve které zároveň opraví některé formální chyby, na které jsem upozorňoval. Na základě tohoto příslibu jsem uzavřel s původním nájemcem smlouvu o převodu práv z nájemní smlouvy a vyplatil mu odstupné.
Od té doby však družstvo aktualizovanou smlouvu nevypracovalo, naopak se snaží smlouvu různými způsoby zpochybnit, protože je pro družstvo nevýhodná. Nyní jsem dostal od družstva výzvu k vyklizení prodejny s tím, že původní smlouva je neplatná od samého počátku, protože neobsahuje přesný účel pronajímaného prostoru (což není pravda) a já tak prostory užívám bez právního důvodu. Jak se mám bránit neustálým útokům? Platnou smlouvu mělo vypracovat družstvo. Nejedná se o podvod ve smyslu §250 Trestního zákoníku? Stačí k převodu práv ze smlouvy písemný souhlas pronajímatele nebo musí být nájemní smlouva vypracovaná znova na nového nájemce? Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Ke vstupu do práv nájemce stačí souhlas pronajímatele; standardně se k tomu vyhotoví i nová nájemní smlouva, ve které se odkáže na změnu subjektů (ale nevyhnutelnou podmínkou to není).
Pokud bude jednání družstva znemožňovat výkon Vašich práv, podejte žalobu na soud s požadavkem, aby družstvo upustilo od svého jednání a nerušilo řádný výkon Vašeho nájemního práva.


RŮZNÉ-STAVBY
- Stavba nového domu který může stínit - musí být sousedi účastníky stavebního řízení?
- Jsou účastníky stavebního řízení sousedi pokud mezi pozemky je pozemek pozemkového fondu?
- Jaká může být minimální vzdálenost mezi rodinnými domky
- Jak daleko může být maximálně postaven rodinný dům od hranice pozemku?

Máme rodinný jednopatrový domek, který stojí samostatně na konci ulice, vedle domu na jižní straně vede pozemek o šířce 6,3 m patřící Pozemkovému fondu, který ho pronajal paní vlastnící další dva pozemky ležící hned vedle zmiňovaného pozemku. Paní začala na svých dvou pozemcích stavět rodinný domek situovaný stejně jako náš dům, také jednopatrový dům a základy domu se dělají 2,3m od hranice pozemku patřící pozemkovému fondu. Stavební řízení nabylo právní moci 5.9.2010, vzhledem k tomu, že nás dělí právě zmiňovaný pozemek patřící státu, nebyli jsme účastníky řízení. Obáváme se zastínění našeho domu, bohužel i o nádherný výhled, který jsme měli z našeho domu, přijdeme. Chtěla jsem se zeptat, zda máme nějakou možnost se bránit? Je možné napadnout to, že jsme nebyli přizvaní jako účastníci řízení, když se nás stavba dotýká? Děkuji, Elizabeta

ODPOVĚĎ:
Je mi líto, v tomhle případě jsou dodržená pravidla nastavená stavebním zákonem. Dělící pozemek mezi Vaším a sousedčiným pozemkem je nešťastná shoda okolností. Pokud jsou dodrženy odstupové vzdálenosti mezi domy (tj.  "Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m), tak bohužel na věci nic nezměníte.


OBČAN-DLUHY
- Potencionální dlužník neumožnil inkaso nebankovní společnosti za půjčku
- Má společnost poskytující nebankovní půjčku právo na odměnu když neposkytla půjčku?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Za jak dlouho je vhodné skartovat smlouvy

V květnu tohoto roku 2010 jsme sháněli půjčku, jelikož nejsme pro banku dost bonitní, zkusili jsme si najít půjčku přes internet a narazili na společnost Business development consulting, s.r.o., kdy jsme na manželovo jméno Xxxx Xxxx zažádali o půjčku ve výši 80.000 Kč. Ve smlouvách nám přišlo i navedení inkasa na částku 5200,- Kč, kterou si měli zinkasovat v případě, že nám půjčka bude schválená.  Smlouvu jsme bohužel podepsali ačkoliv se nám nezdálo. Jelikož mi to stále vrtalo hlavou, našla jsem si reference na tuto společnost a potvrdila si mou domněnku, že nám peníze strhnou, ačkoliv nám nikdo žádné nepůjčí. Proto jsem ihned inkaso zrušila. Samozřejmě, že nám půjčka poskytnuta nebyla a ani se nikdo neozval, akorát nám stále zkoušeli zinkasovat onu částku.
Nyní nám přišel dopis, že dlužíme 5000,- Kč a ať dluh uhradíme do 5-ti dnů. částku jsme z principu nezaplatili a teď po nás vyžadují 15.000,- a vyhrožují rozhodčím soudem. Chci se zeptat, zda-li se dá nějak bránit či máme za svou blbost zaplatit. Podotýkám, že smlouvu jsem v létě spálila, jelikož jsem mylně předpokládala, že víc se dít nebude.
Děkuji, Darina

ODPOVĚĎ:
Nejsem schopná jednoznačně říci, jestli je po Vás uvedená částka vymáhána oprávněně nebo nikoliv, protože k tomu nemám dostatečné informace a nejsem seznámena s obsahem smlouvy, kterou jste podepsali. A proto  bych raději doporučila uhradit částku, která je po Vás žádána a vyhnout se rozhodčímu soudu. Další jednání ve věci předat advokátovi, protože by pravděpodobně bylo třeba kvalifikovaně zasáhnout proti podnikatelským aktivitám zmíněné společnosti.
Klíčové však je zajistit kopii smlouvy. Likvidací smlouvy se Vám značně zkomplikovala situace.
Ostatním návštěvníkům webu doporučuji skartovat nebo likvidovat smlouvy tohoto typu až po 15 letech, pokud vám ale doma nepřekáží, je lepší si je ponechat i déle. Samozřejmostí je záloha smluv nejlépe na disk mimo domácnost - např. u potomků (pro případ požáru apod.)


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Vliv přeřazení na jinou práci na výši odstupného kvůli snížení mzdy, platu
PRÁCE-ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
- Může zaměstnavatel přeřadit zaměstnance ve výpovědní lhůtě?

Pracuji ve firmě v jako profesionální hasič v nepřetržitém provozu. Zaměstnavatel ruší naši jednotku a já i moji kolegové máme ke konci tohoto měsíce dostat výpověď z pracovního poměru. Zaměstnavatelem nám bylo oznámeno, že od 1.12.2011 nás převádí na jinou práci. Zejména na pomocné práce, úklid areálu firmy v režimu denních směn. Obáváme se, že hlavním cílem tohoto převedení je snížení vyplácené mzdy, neboť přechodem na tento režim přijdeme o všechny příplatky, které nám dělají více než třetinu mzdy.
Obáváme se, že další důvod tohoto opatření je i snížení průměrného výdělku za toto čtvrtletí a tím i snížení vypláceného odstupného.
Je nám jasné, že v pravomoci zaměstnavatele je převedení na jinou práci, ale toto řešení je spíše šikanou.
Proto se ptám, je popisovaný postup firmy v souladu se Zákoníkem práce a případně jinými předpisy? Děkuji, Lukáš

ODPOVĚĎ:
Pokud zaměstnavatel příslušná místa ruší, může Vám být dána výpověď a na výpovědní dobu být na jinou práci tímto jednostranným způsobem přeřazeni.  Nepůjde o obcházení zákona, ani nejde o snahu o snižování odstupného apod.

V souladu s právem to však není a na přeřazení přistoupit nemusíte, pokud máte být přeřazeni na práci, kterou nemáte v pracovní smlouvě (pokud ovšem není naplněn některý jiný důvod, pro který by Vás zaměstnavatel mohl přeřadit - § 37, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).


OBČAN-BYDLENÍ
- Špatně provedená rekonstrukce podlah a rušení sousedů hlukem
- Rušení sousedů hlukem z důvodu špatně provedené dlažby bez izolace
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Co je to negatorní žaloba

Jsem majitelkou bytu v panelovém domě - jde o společenství vlastníků bytových jednotek SVJ.
Majitel bytu nad námi provedl rekonstrukci bytu včetně položení nových podlahových krytin. V kuchyni a v chodbě položil keramickou dlažbu, v ostatních obytných místnostech plovoucí podlahu. Toto však učinil bez patřičných protihlukových izolací. Po této rekonstrukci je slyšet každý šramot, každý krok majitelů bytu, pokud něco upadne na podlahu,
posune se židle v kuchyni apod. Pro ilustraci uvádím, že v době, kdy u nás byla návštěva, sousedům s největší pravděpodobností upadl příbor na zem v kuchyni (dlažbu), naše návštěva se tak lekla, že se nechápavě dívali, co se vlastně stalo, co "nám" upadlo, ačkoliv se jednalo o hluk od sousedů!
Tento příklad uvádím jako příklad. Náš klid je narušován hlukem v denní i pozdní hodiny každodenně.
Jak se můžeme bránit a jakým způsobem můžeme sousedy donutit chybnou rekonstrukci podlah opravit.
Jsme přesvědčeni, že jsou porušena naše práva na klidné žití v našem vlastním bytě.
Děkuji, Zdeňka

ODPOVĚĎ:
Nejdříve zkuste dohodu se sousedem, pokud se ještě dá vůbec ještě něco s jejich dlažbou dělat.
Dochází k porušování sousedských práv – jste omezování hlukem, a máte právo na podání negatorní žaloby – tedy žaloby, ve které se budete dožadovat, aby sousedi hluku zanechali a zajistili příslušná protihluková opatření (a můžete navrhnout i způsob, kterým by se dalo zamezit obtěžování, pokud ještě existuje).

Nemám dostatečné technické znalosti, ale pokud by protihlukovým opatřením mělo být i třeba odhlučnění Vašeho bytu (např. zaizolování stropu) můžete jako řešení požadovat úhradu těchto stavebních úprav Vašeho bytu.


OBČAN-BYDLENÍ
- Vlastník bytu v domě SVJ má vlastní měřiče ale SVJ tento fakt ignoruje
- Rozpočítání energií v bytě v OV v rámci SVJ když má majitel vlastní měřič

dne 11.10.2010 jsem se na Vás obrátil s dotazem na rozúčtování nákladů na teplou vodu. Na tento dotaz jsem 30.10.2010 dostal odpověď. Na základě této odpovědi jsem poslal žádost o zrušení plateb za teplou vodu, kterou vůbec neodebírám. Na toto mi bylo Společenstvím vlastníků bytových jednotek SVJ odpovězeno záporně s požadavkem na další platby.
Mám dotaz, zda mám vůbec nějakou šanci, abych nemusel platit za něco, co vůbec neodebírám? Jak mám dál postupovat, pokud zastavím platby, nebo zda je ještě jiná možnost, abych pak nemusel platit  penále? Dřívější platby jsem prováděl z neznalosti jiných možností. Tyto částky se ročně zvyšují a dnes již přesahují 2.000,-Kč. Mám čekat, až podá žalobu  Společenství vlastníků bytových jednotek SVJ, nebo ji mám podávat sám? Jaká je moje šance ukončení sporu při rychlosti dnešního soudnictví? Je mi 80 let, možná hrozí, že se soudního rozhodnutí ani nedožiju.

ODPOVĚĎ:
Faktem je, že s ohledem na platnou vyhlášku nejste zproštěn povinnosti podílet se na platbách. Což samozřejmě automaticky neznamená, že systém je správně nastaven. Můžete podat návrh na soud na vydání bezdůvodného obohacení, které SVJ získalo v souvislosti s Vašimi platbami v minulosti a zároveň s tím ústavní stížnost na zrušení vyhlášky 372/2001 Sb. Nebudu Vám dávat marnou naději, aktuálně se nejedná o palčivé téma a řízení o ústavní stížnosti patří k jedněm z nejnákladnějších a časově nejdelších. Ale bez ústavní stížnosti soud rozhodne na podkladu platné legislativy, takže ve Váš neprospěch.
Celou situaci ještě zvažte, případně se obraťte na advokátní kancelář – ústavní stížnost je třeba podávat v zastoupení advokátem.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Musí platit alimenty otec díte ženy která je vdaná?
- Je povinen platit výživné otec dítěte provdané ženy?
- Musí platit výživné přítel provdané ženy se kterou má dítě?

V prosinci 2010 se mi narodila dcera, která je přítele, se kterým ale nežiji. Chci se zeptat, je přítel povinen hradit výživné jenom na dceru, nebo je povinen přispívat i na mě, když jsem ještě vdaná, ale zároveň jsem díky tomu, že máme společně dceru na mateřské dovolené. Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Váš přítel není povinen Vás živit, protože jste v manželství s někým jiným. Vyživovací povinnost vzniká pouze mezi manželi a nikoliv mezi druhem a družkou. Za situace, kdy by bylo otcovství popřené Vaším manželem, by Váš přítel byl povinen přispívat pouze na výživu Vašeho společného dítěte.



SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Na kolik vyjde soudní řízení u sporu o zvýšení nájemného
OBČAN-BYDLENÍ
- Kdo zaplatí náklady soudního řízení u žaloby na zvýšení nájemného

Po skončení jednostranné možnosti zvyšování nájemného, lze nové nájemné sjednat dohodou. Pokud nedojde k dohodě je jedinou možností soud. V této souvislosti mě zajímá, jak je na jednotlivé aktéry soudního řízení nahlíženo a kdo zaplatí a v jaké výši soudní řízení. Prosím o vysvětlení na tomto příkladě:
Nájemník platí 38Kč/m2 v bytě 2+1 o velikosti 60m2. Majitel žádá 90Kč/m2. Nájemník navýšení odmítne z důvodu zanedbanosti bytu (majitel do něho nikdy nic neivestoval, pouze vybíral nájem). Majitel se navýšení domáhá u soudu.
Soud dá za pravdu majiteli. Od podání uběl 1 rok. Z jaké částky se vychází při určování soudních poplatků? Děkuji. Izabela

ODPOVĚĎ:
Co se týče nákladů řízení, tak velmi záleží na tom, jak se budou strany chovat. Když se nebudou na řízení dostavovat a věc se bude prodlužovat a soud bude zasedat třikrát místo jednou, tak náklady budou diametrálně odlišné od řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí po jednom jednání.
Chtěl-li by se nájemník v tom modelovém příkladě soudit, může počítat s náklady:
  • zahájení řízení obnáší poplatek ve výši min. 600,-,
  • sepis žaloby advokátem se pohybuje od 5 000,-
  • a k tomu se přidá náhrada nákladů na dopravu advokáta a žalobce,
  • plus případné právní zastoupení žalovaného (nájemníka).

Na těchto nákladech se snadno dostanete na 20 – 25 tisíc Kč (a to nekalkuluji s odročováním a protahováním řízení). Podotýkám, že závěrečný odhad je pouze orientační.

OBČAN-DLUHY
- Home credit chce zaplatit částky po splacení celého úvěru
- Společnost Home credit žádá platby navíc v rozporu s dobrými mravy

5.9.2008 jsem si koupila pračku na splátky u Home credit v částce 24.990 kč. Paní prodavačka nám dala smlouvu a vysvětlila jak mame platit. První splátka 5.10.2008, potom 12x 1.015 Kč a doplatek 12.810kč do 5.10.2009 bez navýšení.
To jsem i udělala a částku řádně splatila. Začaly nám chodit nabídky a karty ale už jsme nereagovali. Po roce přišla SMS, že dlužíme 485 Kč. Na infolince jsme se dozvěděli, že jsme zaplatili poslední částku pozdě. Zaplatila jsem tedy 485 Kč. 1.11.2010 jsem se chtěla přesvědčit, že je všechno v pořádku. Zavolala jsem na infolinku a jiná paní mi řekla, že dlužím ještě přes 11.600Kč, protože částku kterou jsem před rokem poslala o 10 dnů později rozepsali na 36 splátek a chybí doplatit 10x1.015 Kč. Já jsem přitom byla v domění,  že jsem všechno uhradila před rokem. Postupuje Home Credit správně? Není to v rosporu s dobrými mravy? Celý rok jsme to měli splaceno a po roce se ozvou? Děkuji, Stanislava

ODPOVĚĎ:
Nejdřív zkuste na Home credit zavolat ještě jednou a zcela nezávisle se zeptejte na stav Vašeho účtu, může se stát, že Vám bude řečeno, že nic nedlužíte (a pak usilujte o potvrzení o bezdlužnosti).
Rovnou se zeptejte do kterých registrů dlužníků od Home credit odchází informace a spojte se s těmito registry, ať Vám vystaví výpis údajů, které vedou k Vaší osobě.  
Bohužel budu Vám muset doporučit, abyste se obrátila se svou smlouvou na advokáta a příp. soud.
Pokud je pravda co uvádíte, společnost Home Credit jedná v rozporu s dobrými mravy a je třeba, abyste se takovému chování začala aktivně bránit.

 

 

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.