Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné právní dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do webu poradny


OBČAN-NÁHARDA ŠKODY
- Nárok na odškodnění a bolestné při vytržení zdravého zubu
- Vytržení zdravého zubu zubařem a nárok na bolestné, odškodné, nový implantát

Dnes byla přítelkyně u zubaře s podezřením že se jí klube osmička. Doktor ale vytrhl bez rengenu omylem sedmičku. Doma to přítelkyně zjistila a volala zpět. Při druhé návštěvě to zkoušel doktor nějak ukecat. Zub byl ale naprosto zdravý. Doktor ale uznal pochybení a navrhuje že udělá zdarma bezbolestný implantát zubu v hodnotě 25.000 Kč. Ale myslím že by měla nárok i na nějaké odškodnění či bolestné. Nevíme ale jak se to oceňuje a kolik si může v tomto případu říci. Neměli by jsme to taky hlásit na Policii či to řešit soudní cestou? Děkuji, Jirka

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě má samozřejmě Vaše přítelkyně nárok na bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění V
peněžité formě. Rozhodně se pokuste s lékařem dohodnout, a sami navrhněte, kolik za toto požadujete. Pokud nebude lékař souhlasit, máte jedinou možnost, a to obrátit se s žalobou k soudu a požadovat finanční prostředky jako kompenzaci za vzniklou újmu. Jistě na ní má Vaše přítelkyně nárok. Její výše je na domluvě, případně se stanoví tabulkami.


OBČAN-BYDLENÍ
- Dochází při úmrtí nájemce, nájemníka k ukončení nájemní smlouvy automaticky?
- Jsou dědicové povinni dále platit nájem pokud nájemník zemře?

Rád bych se zeptal zda, existuje obecná zákonitost ohledně nájemní smlouvy v situaci, kdy dojde k úmrtí jediného nájemce. Dochází v tomto případě automaticky k ukončení nájemní smlouvy a pronajímatel bytu není oprávněn očekávat hrazení nájmu a vykonávání povinností nájemce od příslušníků rodiny? Jak v tomto případě obecně postupovat z pohledu rodiny daného zemřelého nájemce - právě s ohledem na závazky zemřelého nájemce vůči pronajímateli, ale též s ohledem na vyklizení pozůstalých věcí z bytu? Můžeme si převzít věci zemřelého i když ještě neproběhlo dědické řízení? Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Placení nájemného a užívání věci v nájmu je vztah čistě mezi nájemcem a pronajímatelem. V případě úmrtí nájemce zaniká jeho závazek platit nájemné a ten se nedědí. Dědí se pouze závazky nájemce splatné v době života nájemce. Věci nájemce je pronajímatel povinen vydat, protože jsou součástí dědictví. O vydání věcí můžete požádat buď Vy nebo notář, který bude dědictví projednávat.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Může chtít zaměstnavatel aby byl zaměstnanec na pracovišti půl hodiny před a po prac. době?
- Je povinnost zaměstnance být na pracovišti před a po pracovní době?

Pracuji jako prodavačka a zaměstnavatel po nás chce, aby jsme půl hodiny před pracovní dobou a půl hodiny po prac. době zůstavali na pracovišti. Takže jsme tam 12 hodin ale do výkazu uvádíme jenom 11 hodin. Máme nárok jenom na jednu půlhodinovou přestávku, když pracujeme 11, resp. 12 hodin? Počítá se do pracovní doby příprava prodejny (úklid)?
Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Pokud máte v pracovní smlouvě uvedeno, že jste povinna provádět úklid či jinou přípravu prodejny, nebo tato činnost přímo souvisí s předmětem Vašeho pracovního poměru, tak patří do pracovní doby a požadováním nástupu před pracovní dobou a odcházení až po jejím ukončení zaměstnavatel překračuje zákoník práce a nejste povinna tuto činnost (navíc neplaceně) vykonávat.
Se zaměstnavatelem musíte pracovní podmínky a jejich porušování projednat; přip. se obrátit na Inspekci práce nebo odborovou organizaci (pokud je zřízena).


PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Právo na náhradu škody zaměstnavateli za zničený mobilní telefon
- Náhrada škody na svěřené věci v práci, zaměstnání
- Který soud je místně příslušný při žalobě na náhradu škody
- Důkazní břemeno při vymáhání náhrady škody za poškozenou věc

Chtěl jsem se zeptat jak řešit situaci, když mi v práci podřízený rozbil telefon. K činu se přiznal, mám na tuto situaci svědka, ale přesto nechce uhradit způsobenou škodu která činí 10 000 Kč. Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
V případě, že Vám někdo způsobí škodu, a po domluvě ji neuhradí, musíte se s žalobou obrátit na soud. Ten je jediný oprávněn rozhodovat o náhradách za způsobenou škodu.
Žalobu je nezbytné podat na okresním soudě dle místa trvalého bydliště žalovaného a zaplatit soudní poplatek v kolcích. V případě, že se žalobu rozhodnete podat, doporučuji Vám zvolit si právního zástupce alespoň k sepsání žaloby, neboť ta má přesná pravidla, která je nutno dodržet (např. přesné specifikování žalobního petitu).
Dále máte, jako žalobce důkazní břemeno, budete tedy muset prokázat, že došlo ke škodě, kdo ji způsobil, a přesnou výši škody. Bude tedy nejspíše nezbytné přivolat k jednání svědky - kolegy z práce. Podotýkám, že řízení v prvním stupni trvá v průměru tři roky.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Kdo dědí stavební spoření - manžel nebo děti?
- Je možné ovlivnit kdo bude dědit peníze ze stavební spoření při úmrtí

Zemřela mi matka, v závěti mi odkázala věškerý movitý a nemovitý mejetek, ale netušila, že stavební spoření přejde na manžela, se kterým nebyla v dobrém vztahu. Je možné, abych se k penězům ne stavebním spoření nějak dostala? Děkuji. Hanka

ODPOVĚĎ:
Stavební spoření ze zákona přechází na manžela a v dědickém řízení se neprojednává. Jde o přechod ze zákona, který nelze žádným způsobem vyloučit. Bohužel tedy spoření náleží manželovi Vaší matky, proti čemuž nelze nic dělat.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Nárok na vypořádání mezi druhem a družkou při společném soužití po rozchodu
- Rozchod a nárok na majetkové vyrovnání mezi druhem a družkou
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění druhem, družkou - informace

Přítelkyně se kterou jsem žil 13let se se mnou rozchází. Chce se odstěhovat, mám rodiný domek a teď ještě přišla s tím, že ji právník řekl, že soužitím ve společné domácnosti jako druh družka, jí vzniká již po jednom roce nárok na vypořádání. Nebo jen v pozůstalosti, v případě že by se semnou něco stalo? To znamená jak to popsala že jsou dva synové a hodnota rodinného domu by byla např. 5.000.000 Kč tak by vznikl nárok každý syn 2 miliony Kč a ona 1 milion Kč. V případě že bych neměl sepsanou závěť?
Nechala se slyšet že při rozchodu nebude nárokovat nic co se týká vypořádání majetku domku. Ale má na to vůbec nárok?
Při rekonstrukci pomáhala formou úklidu a při výměně střechy podávala staré tašky.
Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Vaše přítelkyně na žádné majetkové vypořádání nárok nemá (tedy vyjma investic, které je schopná prokázat, že vložila do Vašeho majetku a tím jej zhodnotila).
Informaci o tom, že vznikají nějaká její majetková práva po 1 roce soužití, nevím z čeho vyvodila, ale právník by jí takovou informaci poskytnout nemohl.
V případě Vaší smrti, by družka byla spolužijící osobou, která má nárok na dědictví (pakliže neexistují potomci, kteří by dědili v 1. dědické skupině). Spolužití by ovšem v době Vaší smrti muselo trvat.


PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Kdo platí prvních 14 dní nemocenské před koncem pracovní smlouvy na dobu určitou
- Konec pracovní smlouvy na dobu určitou a kdo hradí nemocenskou prvních 14 dní

Mám pracovní smlouvu na dobu určitou do 31.8.2011. Kdo mi zaplatí prvních 14 dní nemocenské, když onemocním například 3 dny před tímto datem? Díky, Alexandra

ODPOVĚĎ:
první tři dny nemocenské nejsou placené a další platí stát, výpočtem z Vašeho průměrného výdělku. Pokud budete registrovaná na úřadu práce doporučuji se poradit s příslušným úřadem práce ohledně formulářů, které po Vás budou požadovat k doložení.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může donutit obec vystěhovat nájemníky z obecního bytu pokud chce byt prodat
- Prodej obecního bytu a vystěhování původních nájemníků se smlouvou na neurčito
- Předkupní právo u nájemníků obecního bytu

Manželé jsou 25let společnými nájemci obecního bytu. V současné době se obec rozhodla dům se dvěma nájemními byty prodat. Zřejmě chce prodat dům prázdný a proto nám nabídla výměnou byt sice stejné kategorie, ale bez garáže a zahrady. Jaké mám možnosti když s nabídkou nesouhlasíme? Máme předkupní právo na byt a za jakých podmínek se prodej musí uskutečnit. Děkuji, Danuše

ODPOVĚĎ:
Podle § 22 zákona č. 72/1994 Sb., má při převodu vlastnictví k bytu, jehož nájemcem je fyzická osoba, dosavadní vlastník bytu, popřípadě vlastník budovy povinnost nabídnout převod bytu tomuto nájemci. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může být byt převeden jiné osobě. Takže doporučuji v tomto směru jednat s obcí.


OBČAN-EXEKUCE, DRAŽBY
- Je možné aby dražené pozemky vcelku koupilo při dražbě více osob?
- Je možné vytvořit sdružení za účelem dražby?
- Podmínka vstupu do dražby - zaplacení jistoty

V dražbě se bude dražit soubor pozemků (asi 20 ks) mám zájem jen o některé z nich a několik sousedů by mělo zájem o ostatní. Bohužel celková cena je příliš vysoká, aby je vydražil někdo z nás. Je možné se nějak sdružit za účelem dražby,
aby po vydražení byly jednotlivé pozemky převedeny na konkrétní členy? Děkuji, Michal

ODPOVĚĎ:
Můžete uzavřít smlouvu o sdružení podle § 829 občanského zákoníku za účelem nákupu pozemků. Tato smlouva nezakládá vznik žádného právního subjektu (tudíž nebudete muset podstupovat zápis do obchodního rejstříku, který by Vás zdržel). Jediné, co je nutné, je kvalitně smlouvu sepsat a to tak, aby se vám vložené vklady vrátily (pro vstup do dražby budete muset zaplatit tzv. jistotu) a vydražené pozemky jste obdrželi, tak jak požadujete. V tomto ohledu nedoporučuji smlouvu sepisovat bez kvalifikované právní pomoci.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Mnohaleté dlouhodobé oplocení pozemku a jeho vydržení
- Vydržení pozemku při jeho dlouhodobém oplocení
- Příklad vydržení pozemku v realitě

Před 16 lety jsme zakoupili pozemek od magistrátu. Pozemek byl oplocen, neboť ho rodiče využívali jako zahradu v rámci pronájmu ostatní plochy. Zaplatili jsme kupní cenu, na pozemku postavili rodinný dům a pozemek nadále trvale oplocený používali. Geometrické zaměření a fyzické předání pozemku nebylo provedeno. V současné době magistrát prodává pozemky přilehlé, při geometrickém zaměření se zjistilo, že část pozemku magistrátu (4 metry čtverečné) jsou uvnitř našeho oplocení. Oplocení je v tomto místě více než 15 let. Chtěli bychom využít institut "vydržení". Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Vaše situace je přímo ukázkovým příkladem pro uplatnění institutu vydržení - desetiletá nepřetržitá držba nemovitosti v dobré víře, že jste vlastníky. Až s Vámi magistrát naváže jakoukoliv komunikaci, odpovězte tím, že daná část pozemku je vydržena (splnili jste výše uvedené podmínky), doložte nabytí pozemku kopií kupní smlouvy. Dále uvidíte, jak se magistrát bude k odpovědi stavět. Případně se připravte na soudní spor.

RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Co je to apostila u zahraničního rodného listu
- Jak postupovat když má dítě dvě příjmení - jedno po matce a druhé po otci
- Žádost o zápis do speciální matriky pro české občany narozené v zahraničí
- Narození českého občana v zahraničí a zápis do speciální české matriky

Mám na vás dotaz ohledně dvojího příjmení dítěte. Mé dítě se narodilo v zahraničí, konkrétně na Maltě, kde i získalo rodný list. Já jsem češka, otec Ital. V tomto případě má dítě nárok jak české, tak na italské občanství. V Itálii vystavili pas i rodný list s příjmením mým i po otci (nejsme manželé).
Měli by v České Republice při vytvoření rodného listu tento fakt akceptovat? Nemůže mít přeci pas se dvěma příjmením a v rodném listě mít jen jedno příjmení. Jak je možné tuto situaci řešit. Na matrice mi odpoví pouze, že to nelze, ale žádný konkrétní důvod neuvedou ani řešení. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Nový rodný list vytvářet nemusíte. Dítě už ho má. Dítě je třeba zapsat do speciální matriky, kterou vede matriční úřad městské části Brno - střed. Předtím je třeba, aby rodný list byl opatřen apostilou. Apostilou se opatřují cizí rodné listy, vystavené Čechům narozeným v zahraničí. Na základě ověřeného překladu cizího rodného listu se pak prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky nebo matriky žádá o zápis do výše uvedené zvláštní matriky.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Délka týdenní průměrné pracovní doby při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
- Maximální délka pracovní doby jedné směny dle Zákoníku práce

Naše pracoviště má nasledovný rozpis v 3-smenná prevádzke z nerovnomerným rozložením pracovnej doby a to:
- prvý týždeň začína v nedeľu o 17:30 hod NOČNOU smenou (12 hodín) a končia v pondelok ráno 05:30 hod (celkovo 12 hodín), následne pokračuje 5 x nočnými smenami po 8 hodinách,t j. končí v sobotu ráno
- druhý týždeň nastupuje do práce na RANNÚ SMENU (od 05:30 do 13:30 hod) - 8 hodinovú a pokračuje až do piatka. V sobotu má opeť rannú ale 12 hodinovú (od 05:30 - 17:30)
- tretí týždeň má OBEDŇAJŠIU SMENU od pondelka (13:30 - 21:30) do piatka po 8 hodinách, tj. 5 x smien
Je tento rozpis v súlade so zákonníkom práce? Je možné ešte pridať nejaké práce presčas? Děkuji, Martin


ODPOVĚĎ:
Podle § 83 zákoníku práce nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby délka směny přesáhnout 12 hodin. Průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (tedy 26x40 hodin); jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
To, zda pracovní doba odpovídá zákoníku práce si tedy můžete přesně spočítat.

RODINA-SJM
- Kdo dědí družstevní byt získaný v době manželství

Teta pořídila v době manželství v SJM družtevní byt se strýcem. Strýc zemřel a měl z prvního manželství 2 děti. Ve vašich odpovědích jsem našla, že existuje speciální právní úprava, že když byl družstevní byt pořízený za doby manželství, nešel by vůbec do dědického řízení a teta by se stala vlastníkem bytu. Na bytovém družstvu mi toto vyvrací, že nic takového neexistuje, že byt bude součástí dědictví. Můžete mi prosím poradit, kde bych tuto právní úpravu našla a jak máme postupovat. Děkuji, Hanka

ODPOVĚĎ:
Právní úprava zániku společného členství manželů v bytovém družstvu v případě úmrtí jednoho z manželů je zcela konkrétně upravena v § 707 odstavec 2 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Je možné, že notář ve svém usnesení, které vydá jako soudní komisař, zmíní tento členský podíl v družstvu - v rámci vypořádání společného jmění manželů SJM. V žádném případě ho však nebude projednávat. Pouze konstatuje, že členský podíl ze zákona přešel na pozůstalou manželku. Vaše teta nabývá tento družstevní podíl celý ze zákona, a usnesení soudu k tomu není již potřeba.

OBČAN-EXEKUCE
- Zaplacení jistiny, jistoty a exekuce na byt, dům, nemovitosti
- Může uhrazení jistiny, jistoty oddálit exekuci na byt, dům?
- Zaplacení jistoty a návrh na odklad exekuce
- Oddálení exekuce na byt, dům zaplacením jistoty, jistiny - informace

Můj známý má exekuci na byt, který patří do SJM. Před týdnem tam byl odhadce a známý teprve teď sehnal peníze, které pokryjí alespoň jistinu. Bojí se, že pokud i přesto tu základní částku zaplatí, tak ten byt stejně půjde do dražby. je tomu opravdu tak ?
V pondělí chce jít vložit peníze přímo na účet exekutora, avšak právě jen tu základní jistinu, tj. bez úroků a nákladů.
Bude tedy možné i po vložení pokračovat v exekuci a zabavení bytu či nikoliv? Děkuji, Šárka

ODPOVĚĎ:
Nejedná se o jistinu, ale o jistotu. Co je to jistota se můžete dozvědět zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/8838-jistota-kauce-zastava-definice-vysvetleni-co-je-to-jistota.html
Pokud známý složil jistotu, tak ať podá návrh na odklad exekuce do doby rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce (viz. § 54 zákona č. 120/2001 Sb.). Ačkoliv nezaplatil všechny položky, může tuto cestu zkusit (resp. nemá jinou možnost).
Pokud se ptáte, zda je reálné, že nemovitost i přes složení této částky půjde do dražby, tak to možné je a bohužel se to žádný právním instrumentem nedá se stoprocentní úspěšností odvrátit.


OBČAN-DLUHY
- Zloděj nechce vrátit ukradené peníze - jak postupovat
- Vymáhání ukradených peněz po zloději soudně či exekučně
- Je lepší vymáhat dluh přes exekutora nebo soudní cestou?

V únoru 2011 konkrétní známá osoba ukradla v léčebně pro dlouhodobě nemocné mé matce částu 2500 Kč. K činu se přiznala, ale peníze nevrátila. MÚ Vítkov v přestupkovém řízení vydal rozhodnutí o úhradě škody do 30.6.2011. Zlodějka ukradené peníze nevrátila. Má matka zemřela v květnu 2011 a v notářském usnesení o dědictví (já jsem jediný dědic) jsem určena, jako osoba, které má zlodějka částku uhradit. Zlodějka má trvalé bydliště v okrese Nový Jičín, my Opava. Prosím o radu, kde a vlastně jakým způsobem (formou), kterou instituci - úřad mám požádat o vymáhání uvedené částky po zlodějce. Mockrát děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě již máte pravomocný rozsudek, který stanoví, kdo, komu a z jakého právního titulu má povinnost uhradit finanční prostředky. V tuto chvílu máte dvě možnosti. Buď si vyberete soudní vymáhání dluhu - u Okresního soudu v Novém Jičíně, nebo vymáhání dluhu u soudního exekutora. Soudní vymáhání je levnější, má delší trvání a zpravidla je i méně efektivnější. Vymáhání u soudního exekutora (můžete si vybrat, kteréhokoli chcete) je o něco dražší, avšak zpravidla se Vám peníze vrátí rychleji. Je tedy pouze na Vás, kterou možnost si zvolíte. V obou případech musíte k návrhu na výkon rozhodnutí připojit rozhodnutí přestupkové komise s vyznačenou právní mocí a rovněž usnesení o dědictví rovněž s vyznačenou právní mocí.
K návrhu na soud musíte rovněž připojit návrh, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí prováděn (exekucí na movitý majetek, na nemovitosti, srážkami ze mzdy apod.)


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Jak rozšířit živnostenské oprávnění
- Změna společenské smlouvy při podnikání v oblasti poskytování úvěrů

Mám dotaz ohledně vázané živnosti. Jak postupovat v případě potřeby rozšíření o vázanou živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ u společnosti s ručením omezeným. Je třeba změnit společenskou smlouvu?
Radka

ODPOVĚĎ:
"Rozšířit" živnostenské oprávnění není možné. Je třeba, aby bylo znovu podáno ohlášení živnosti; v současné době se podnikatel neprokazuje živnostenským listem, ale výpisem ze živnostenského rejstříku, ten bude změněn na základě ohlášení.

K ohlášení zákon nevyžaduje přiložení společenské smlouvy (§ 45 odst. 3 živnostenského zákona), ale podle § 110 obchodního zákoníku musí společenská smlouva obsahovat předmět činnosti, takže společenskou smlouvu je třeba změnit.


RODINA-SJM
- Úmrtí manžela, manželky a splácení dluhů v rámci SJM
- Jak se dělí dluhy při smrti manžela, manželky v rámci SJM
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění dluhů manžela, manželky

Máme velký problém a proto se obracím na vás. Můj otec spáchal sebevraždu a zanechal matce velké dluhy. Peníze, které si napůjčoval utratil na hracích automatech. Vůbec nevíme kde všude si půjčil a kolik. Předpokládáme že kolem 1 milionu. Bude matka muset splácet, i když se za to nic společného nekoupilo? Je možnost že se dluhů zbavíme pokud se zřekneme dědictví? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Za dluhy, které vznikly po dobu manželství, odpovídají oba manželé rovným dílem. Takže pokud činí dluh Vašeho otce řekněme onen milion korun, pak Vaše matka zodpovídá za dluhy do výše 500.000 Kč, druhých 500.000 Kč se stává součástí dědického řízení stejně jako všechen majetek Vašeho otce a polovina ze společného majetku manželů.
Dluhy a majetek v dědickém řízení se pak dělí mezí oprávněné dědice. Buď rovným dílem, nebo pokud existovala závěť, tak je možné i jiné rozdělení. Teoreticky by tedy Vaše matka měla uhradit 3/4 dluhů a Vy jako syn (pokud jste jediné dítě) zbývající 1/4. Dědictví je samozřejmě  možné se zříci - tím se zřeknete jak dluhů, tak i případného majetku, který byste po Vašem otci dědili. Pokud byste dědictví přijali, odpovídáte za dluhy pouze do výše dědictví.


RODINA-ROZVOD A SJM
- Návrh na dodatečné vypořádání zapomenutého dluhu v rámci vypořádání SJM
- Zapomenutý dluh zjištěný po vypořádání společného jmění manželů SJM

Jsem 2 roky rozvedená. Bývalý manžel přestal před 4 měsíci platit půjčku, kterou si vzal na koupi auta. Půjčku si vzal v době manželství. Jelikož byla částka vyšší než 50.000 Kč, musela jsem úvěr také podepsat. Banka nyní kontaktovala mě. Nejprve jsem musela zaplatit dluhy z prodlení a nyní musím úvěr splácet. Bohužel jsem tuto půjčku zapoměla uvést ve vyrovnání majetku. Úvěr je bez účelový. Auto, je ve vlastnictví bývalého manžela. To je uvedeno ve smlouvě o vyrovnání majetku. V bance má bývalý manžel exekuci na účet, prý dle banky dělá "mrtvého brouka", nesplácí. Chtěla bych vědět, jestli je možné po něm peníze soudně vymáhat a kdy? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Ve Vaší situaci záleží, kdy nastala právní moc Vašeho rozsudku o rozvodu manželství. V případě, že to není více než tři roky, podejte návrh k soudu na dodatečné vypořádání tohoto závazku ze SJM. V případě, že to je více než tři roky, tak předpokládám, že dluh je povinen platit ten, kdo ho v této tříleté lhůtě platit.

Váš bývalý manžel ho neplatí pouze z toho důvodu, že je v platební neschopnosti, takže jde o jeho dluh. V tomto druhém případě tedy opět musíte podat žalobu k soudu na vrácení těchto finančních prostředků. Tento Váš nárok se promlčuje ve třech letech, takže bych s podáním žaloby neotálela, obzvlášť s přihlédnutím k průměrné délce trvání soudního řízení v prvním stupni - 3 roky.

Vaše situace je složitá, a proto Vám doporučuji zvolit si právního zástupce k podání této žaloby (u soudu se dále již můžete hájit sama), neboť ta má přesně specifikované náležitosti, kterým je obtížné vyhovět.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Je možné vrátit prodejci díl, který nebyl použit při instalaci?

V červenci jsem si nechala postavit kuchyňskou linku na základě smlouvy o dílo. Součástí smlouvy byl i rozpis materiálu a spotřebičů. V srpnu mi linka byla instalována a předána bez závad, ale zároveň jsem zjistila, že mi přebývá lišta. Technik na místě mi nedoporučil ji instalovat. Po předání jsem hned následující den kontaktovala společnost a požádala ji, aby si lištu vzali zpět a vrátili mi poměrnou část z ceny. Společnost se však odvolává na to, že dle interní směrnice by lišta měla být instalována. Během telefonického rozhovoru jsem uvedla také své obavy, aby lišta se nepoškodila žárem, od plynové varné desky. Načež mi technik, který mou linku ani neviděl, sdělil, že to nevadí, protože v tom případě bych já nesla odpovědnost za škodu na této liště. Ráda bych se zeptala, jaká práva mám v souvislosti se smlouvou o dílo a zda existuje nějaká možnost lištu vrátit a dostat peníze zpět?
pozn. lišta je původním stavu nenařezaná. Děkuji, Milada Pokorna

ODPOVĚĎ:
Pokud se nebudete moci se zhotovitelem díla dohodnout, nezbývá Vám jiná možnost, než se obrátit se s žalobou na soud. Ve Vašem případě Vám doporučuji, pokud se rozhodnete na soud obrátit, nechat si zhotovit předtím znalecký posudek v oboru nábytek. Odborné posouzení, zda dle konkrétních nařízení lze lištu nainstalovat vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. V případě, že bude tento posudek hovořit ve Váš prospěch, máte šanci u soudu uspět.


OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Může rodič utratit peníze ze stavebního spoření nezletilého dítěte?
- Vymáhání utracených peněz ze stavebního spoření po rodiči, rodičích
- Utracení peněz dítěte ze stavebního spoření a vrácení bezdůvodného obohacení

Platila jsem stavební spoření synovi. Stavební spoření bývalý manžel ukončil a peníze převedl na můj účet v roce 2008. Já peníze použila na vybavení dětského pokoje a chod domácnosti.
Po rozvodu syn zůstal u otce a 2/2012 dovrší plnoletosti.Syn o mě nejeví žádný zájem a nekomunikuje semnou.
Nyní se syn domáhá daneho spoření z důvodu neopravněného obohacení a vyhrožuje soudním vymahaním.Mám nějakou možnost se bránit nebo jeho nároky jsou opodstatněné a ja budu muset čásku vyplatit.Děkuji, Jirka


ODPOVĚĎ:
Nezletilé děti, v případě, že mají nějaký majetek, mají povinnost se přiměřeně podílet i na chodu domácnosti - na jeho běžných výdajích. Spoření, které bylo vedeno na synovo jméno je jen jeho a ze zákona má nárok na jeho vydání.

V případě, že jste ho však použila na vybavení jeho pokoje - tedy tímto spořením syn přispěl na chod domácnosti a na jeho běžné výdaje, je takovéto použití spoření v souladu se zákonem. Avšak v situaci, kdy syn už u Vás v tu dobu nebydlel, a Vy jste si tak defacto zvelebila byt, má syn jednoznačně nárok na vrácení těchto finančních prostředků z titulu bezdůvodného obohacení. Toto jeho právo se promlčí až po třech letech co dosáhne plnoletosti a může ho vymáhat pouze soudní cestou.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak daleko od stavby (zdi) souseda je možné zasadit strom, keř
- Minimální vzdálenost stromu, keře od domu, zdi souseda
- Jak daleko od zdi je možné zasadit túji, cypřiš nebo jiný stromek

Jak velká vzdálenost musí být, pokud chci nasázet tůje nebo jiné stromky od staveb soudeda, abych v případě nutných oprav (postavení lešení apod.) nemusela stromky ořezávat nebo úplně rušit a aby kořeny neprorůstaly do základů stavby. Jiřina

ODPOVĚĎ:
Pokud je mi známo, existují pouze normy na vzdálenost výsadby stromů a keřů od ochranných pásem různých produktovodů a
elektrické sítě. V případě stavby to není výslovně stanoveno. V tomto případě doporučuji poradit se se zahradníkem tak,
aby kořeny v budoucnu nezpůsobovaly sousedovi škody, za kterou odpovídáte.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Jak se bránit při nepravdivém obvinění z drobných krádeží

V přesně nezjištěné době od měsíce dubna 2010 do 7. 8. 2010 mělo docházet k odcizování nezjištěného množství nealkoholických nápojů z venkovní jednodveřové lednice na nápoje umístěné u novinového stánku. Na 16. 11. 2010 byl předvolán náš patnáctiletý syn na policii k podání vysvětlení ve věci Oznámení o možném odcizení nápojů. Syn u policie i nám doma sdělil, že nikdy nic z lednice neodcizil, a pokud někdo tvrdil, že ho viděl, tak lže.
K uvedené krádeži se přiznalo několik místních mladíků. Ke dni 2. 2. 2011 je však i přesto předvolán na přestupkovou komisi, že jako mladistvý se měl dopustit přestupku proti majetku podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích. S uvedeným obviněním syn nesouhlasí a nesouhlasíme ani my – rodiče. Může být syn obviněn zřejmě na základě pochybného tvrzení několika mladíků? Náš syn neměl nikdy žádné problémy se zákonem. Děkuji, Sylvie

ODPOVĚĎ
Syn se bude muset dostavit před přestupkovou komisi a uvést důkazy na svou obranu – a to třeba i poukázáním na pochybnost svědků, tak i jejich tvrzení samotných. Obvinění z trestného činu se nebojte. Od přestupkové komise se většinou věci nepředkládají státnímu zástupci, resp. soudu.


RODINA-STŘÍDAVÁ PÉČE, OSVOJENÍ
- Je potřeba souhlas otce dítěte s osvojením, adopcí
RODINA-RŮZNÉ
- Je nutný souhlas otce s přejmenováním dítěte?
- Změna jména dítěte a souhlas biologického otce

Potřeboval bych vědět co je potřeba udělat pro to abych mohl osvojit a přejmenovat dítě mé ženy které má jiného otce z dob kdy jsme se ještě neznali. Má příjmení po otci ale otec se o něj od narození vůbec nezajímá a nemá o něj zájem, s přítelkyní jsme se vzali a chtěli bychom aby měl stejné příjmení a byl tak zvaně náš. Teď mu bude 6 let a za otce považuje mě i když nejsem jeho pravý otec. Děkuji, Jirka

ODPOVĚĎ:
Podejte návrh na soud na osvojení dítěte, návrh budete muset podat vy – budoucí osvojitel. Budete potřebovat souhlas Vaší manželky, souhlas otce potřebovat nebudete, protože po dobu delší jak 6 měsíců neprokázal o dítě zájem ani v minimální formě.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné návrh nebo žádost vzít zpět přímo u soudního líčení, stání?

V roce 2006 jsem se rozvedl a soud mi určil výživé na nezletilého syna 900 Kč. Letos v roce 2010 od 1.9.10 mi byl zvýšen na žádost bývalé ženy na částku 2000 Kč. Souhlasil jsem s tím, ale protože jsem bez zaměstnání, nevěděl jsem kde na to do budoucna brát. Soudkyně rozhodla na základě příjmů z roku 2008 kde můj příjem byl v průměru kolem 10.000 Kč. V září jsem podal žádost na soud o snížení výživného na nezletilého syna. Je mu 16 let, navštěvuje 1.ročník střední školu. V měsíci říjnu a část listopadu 2010 jsem měl zaměstnání kde můj čistý výdělek za oba měsíce byl 16.800 Kč a k tomu mám přídavek od ČSSZ na bydlení v částce 1.611 Kč. Ze zaměstnání jsem odešel ve zkušební době - dohodou. Zažádal jsem si o dávky hmotné nouze, jelikož nemám od ÚP přiznané dávky - dosud nebylo rozhodnuto. Další stání u soudu je stanoveno na leden 2011, kde bude rozhodnuto, ale předem mě  soudkyně upozornila, že nedojde ke snížení a nedoporučuje mi se odvolávat k Krajskému soudu, že mi můžou naopak zvednout alimenty a vyměřit je zpětně za 3 roky. Chci platit i nadále, ale snížením na 1000 Kč/měsíčně - to je můj návrh. Mám stáhnout žádost a po druhém jednání se odvolat? Nemám na zaplacení všech svých pohledávek a nemohu si dovolit se dostat do finančních problémů a tím spojených. Děkuji, Honza

ODPOVĚĎ:
Je fakt, že výživné na 16ti letého syna ve výši 1000 Kč nebude ochotný žádný soud odsouhlasit – šlo by to jedině v případě, že by bývalá manželka výslovně souhlasila s tímto snížením (třeba i dočasně) a před soudem byste uzavřeli smír (tedy dohodu na tom, že budete platit nižší výživné). Odvolávat se bych nedoporučovala. Žádost nestahujte, to až v případě, že by bývalá manželka byla rezolutně proti a bylo by zřejmé, že dohoda nebude žádným způsobem možná, žádost můžete vzít zpět i při jednání před soudem.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Může se ciziner rozvést v ČR, České republice?
- Rozvod cizince v ČR
- Rozhoduje o rozvodu manželství cizince státní příslušnost nebo občanství?

Můj dotaz se týká sporného rozvodu s cizinkou. Jedná se o následující případ. Muž - občan ČR, ale afgánské národnosti, při návštěvě rodiny v Afgánistánu uzavřel tzv. dohodnutý sňatek, byl rodinou a okolnostmi donucen vzít si místní ženu a přivézt ji do ČR. Jejich manželství uzavřené v cizině zde bylo uznáno za platné. Manželství trvá už tři roky, od počátku neplní svou funkci a zmíněný muž, manžel, se snažil a snaží svou situaci řešit, ale jeho afg manželka na žádné návrhy není ochotna přistoupit a nechce opustit ČR a vrátit se zpět. Manželé spolu intimně nežijí, nemají děti, nemají společný majetek, mají oddělenou domácnost, zmíněná Afgánka neumí česky a tudíž zde nepracuje, je na svém manželovi závislá bydlením, výživou, vším. Je možné toto manželství rozvést podle našich právních předpisů? Pokud ano, jaký dopad by to mělo pro zmíněného muže a jaké
by pro něj z tohoto kroku plynuly povinnosti? Doplňuji, že afg státní příslušnice má kdykoliv možnost vrátit se zpět ke své rodině, ale nechce, chce zabránit tomu, aby zmíněný muž byl "úředně volný". Děkuji za odpověď. Irena

ODPOVĚĎ:
Národnost tohoto muže není podstatná. Podstatná je jeho státní příslušnost. Proto se může nechat soudně rozvést, soud bude postupovat podle českých právních předpisů.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.