Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné právní dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do webu poradny

RODINA-SJM PŘI ROZVODU
- Může soud rozdělit, vypořádat SJM jinak než na poloviny?
- Jaký vliv má péče o dítě rozdělení a vypořádání SJM (společného jmění manželů)?

Chtěla bych se zeptat na dotaz, týkající se rozhodnutí soudu. Bratranec se po rozvodu manželství nemohl dohodnout na rozdělení SJM s bývalou manželkou, podal proto návrh na rozdělení k soudu. Obsahem SJM byly 2 byty (jeden hodnota 1.100.000 Kč, druhý 2.500.000 Kč dle znaleckých posudků) a obchod. Všechny nemovitosti v osobním vlastnictví, o jejich nabytí se zasloužili oba stejným dílem. Bývalá manželka má v péči 17 letou dceru. K překvapení bratrance nedávno soud vynesl následovný rozsudek. Bratranec získal byt v hodnotě 1,1 mil. a doplatek 300 tis., jeho bývalá manželka byt v hodnotě 2,5 mil. Obchod s výnosem byl rozdělen na podílové vlastnictví 1/2 + 1/2. Bratranec se domníval, že soud dělí majetek spravedlivě na půl, proto se na soud obrátil. Měl by se nyní proti rozsudku odvolat a má šanci na úspěch? K čemu soudy přihlíží při dělení majetku? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:    
Soud při dělení majetku přihlíží na životní podmínky manželů a dětí. V tomto případě určitě přihlédl ke svěření téměř dospělého dítěte do péče matky. Doporučila bych se proti rozhodnutí odvolat. Dcera je téměř dospělá, takže není třeba počítat s markantním nárůstem jejích budoucích potřeb (např. větší pokoj apod.). Tudíž ani takový způsob rozdělení majetku nelze považovat za vhodný.OBCHOD, FINANCE, DANĚ-FINANČNÍ PRÁVO, DANĚ
- Může dědeček, babička uplatnit slevu na daních na spolužijící vnouče, dítě?
- Může si rodič uplatnit slevu na daních pokud s ním dítě, potomek nežije?

Chtěla jsem se zeptat, zda může prarodič uplatňovat měsíční úlevu na daních na dítě, pokud žijí v jedné domácnosti?
Jde mi o to, že můj bývalý partner, s kterým já ani dítě nežije, si v práci celé dva roky uplatňuje měsíční slevu na daních. Je to napadnutelné? Děkuji, Bohuslava

ODPOVĚĎ:
Pokud chce prarodič uplatňovat slevu na dani na dítě, je nezbytné, aby dítě s ním žilo ve společné domácnosti (což se nejsnazším způsobem prokazuje společným trvalým bydlištěm). Takže chování Vašeho bývalého partnera napadnutelné je, a to velmi jednoduše – nahlášením na finančním úřadě, jakožto správcem daně.


OBČAN-EXEKUCE
- Které sociální dávky exekutor nesmí zabavit
- Nezabavitelné sociální dávky
- Které sociální dávky exekutor může zabavit a které nesmí
- Jak se vypočítává nezabavitelné minimum
- Nezabavitelné minimum 2011

Ráda bych se zeptala, které sociální dávky exekutor nemůže ze zákona zabavit. Děkuji, Hedvika

ODPOVĚĎ:
Následující sociální dávky exekutor nesmí zabavit: peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení a jednorázové dávky (porodné, pohřebné).
Ostatní dávky (tedy i rodičovský příspěvek) exekuci podléhají, platí při tom ale pravidlo, které říká, že Vám musí zůstat tzv. nezabavitelné minimum. Tato nezabavitelná částka činí v roce 2011 částku 5.326 Kč, pokud dlužník živí nezaopatřené (studující) děti, zvyšuje se tato částka za každé takové dítě o 1.331,50 Kč.PRÁCE-VÝPOVĚĎ, UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Může zaměstnavatel odmítnou převzít výpověď od zaměstnance?
- Může si zaměstnanec sám určit výpovědní lhůtu, dobu?
- Má zaměstnanec právo na odměnu při zaškolení nového pracovníka, zaměstnance?

Jsem rozhodnutá podat výpověď z práce (pracovního poměru). Podle zákoníku práce jsem zjistila, že výpovědní doba je minimálně 2 měsíce. Mohu si tuto lhůtu stanovit do výpovědi sama? A jsem povinná nového zaměstnance zaučit všemu co umím a co je moje know-how? 13 let jsem pracovala na pozici ve státní sféře, kde zaměstnavatel neustále zvyšoval nároky moji práci. Před 5-ti lety jsem se i dlouhodobě léčila z přepracovanosti a syndromu vyhoření. Přesto jsem do dnešní dne zůstávala a chod úřadu je stále závislý na mé práci. Mohu požadovat odměnu za to, že zaučím nového pracovníka? Co dělat v případě, že zaměstnavatel s moji výpovědí souhlasit nebude? Děkuji, Vlaďka

ODPOVĚĎ:
Výpověď zaměstnavatel nemůže odmítnout. Podejte ji osobně, nejlépe před svědky. Stanovit si délku výpovědní lhůty bez dalšího nemůžete. Pokud by měla být delší než 2 měsíce, musela by tak být stanovena buď v pracovní smlouvě, nebo určena dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem při ukončování pracovního poměru. Pokud podáváte výpověď jednostranně a se zaměstnavatelem se nedohodnete na delší výpovědní lhůtě, tak se na Vás vztahuje minimální zákonná délka trvání výpovědní lhůty.
Co se týče „know-how“ – pokud zaměstnavatel hradil školení a vzdělávací kurzy, tak nemáte žádné vlastní know – how, které byste si měla právo chránit. Co svému nástupci předáte a co nikoliv záleží na obsahu práce, kterou musí vykonávat. Nejste ho povinna naučit všechno a zaučit do systému zcela kompletně. Odstupné za zaučení nového pracovníka Vám nenáleží.OBČAN-DLUH
- Dlužník přestal splácet - je možné dluh vymáhat jinak než soudně?
- Promlčení dluhu se zástavním právem (zástava nemovitosti)
- Lhůta na promlčení splátek dluhu krytých zástavou nemovitostí

Potřeboval bych vědět, jestli u půjček, které jsou kryty zástavou nemovitosti a delší dobu jsou po termínu splatnosti, není taky nějaká promlčecí doba? Ty peníze jsem půjčil já a naštěstí jsem zároveň udělal i jištění zástavou nemovitosti dlužníka. Bylo to v roce 2004. Půjčená částka 396.000,- Kč a měli mi splácet 4000,- měsíčně. První rok platili, ale potom už jen semtam něco málo, takže dneska jsou v obrovském skluzu. Nechci to řešit soudně, takže pořád čekám a nějak se domlouváme a semtam mi něco zaplatí. Jen by mě zajímalo, zda u těchto situací neexistuje také promlčecí doba na dluh, abych časem něco neprošvihl, třeba dobu k podání návrhu na platební příkaz od soudu a následnou exekuci.
Zatím mám asi čas, protože splátky jsou vypočteny na asi 8 let. Nechci něco zanedbat. Děkuji, Hynek

ODPOVĚĎ:

Půjčky kryté zástavním právem se promlčují zcela stejně jako půjčky nezajištěné. Každá splátka se promlčuje zvlášť, takže ve 3 leté promlčecí lhůtě od data splatnosti každé z nich. Tudíž ve Vašem případě jsou promlčené všechny nesplacené splátky staršího data splatnosti, než je cca únor 2008. Dlužník může plnit samozřejmě dobrovolně a Vám tak nevzniká bezdůvodné obohacení. Ale v případě soudního sporu dlužník může oprávněně namítnout promlčení jednotlivých splátek a žaloba (resp. návrh na vydání platebního příkazu) bude zamítnuta.


OBČAN-DAROVÁNÍ
- Platí se darovací daň při darování vybavení ordinace ambulance lékaře?
- Musí být darovací smlouva při darování vybavení ordinace, ambulance?

Provozoval jsem privátní stomatologickou praxi. Ze zdravotních důvodů jsem ukončil podnikání a nechal jsem se zaměstnat. Celé vybavení stomatologické praxe jsem daroval svým asistentkám (svému novému zaměstnavateli), které si založily s.r.o., jež má v portfoliu činností stomatologické služby.
Smyslem darování bylo, aby si moje asistentky mohly v případě mé smrti zaměstnat jiného lékaře a neztratily tak své vysoce kvalifikované zaměstnání. Daroval jsem tedy právnické osobě zabývající se poskytováním zdravotní péče kompletní vybavení ambulance.
Moje otázka: Musí mít toto darování písemnou podobu? Domnívám se, že písemnou formu musí mít pouze darování nemovitosti). Je toto darování osvobozeno od daně? Od kterého roku je darování právnické osobě zabývající se zdravotnictvím osvobozeno od daně? Může mít v případě nutnosti písemné podoby hromadnou formu - tedy jedinou darovací smlouvou, kterou by byly darovány všechny nástroje a přístroje, tvořící vybavení praxe? Děkuji, MUDr. Novák

ODPOVĚĎ:
Darování v tomto případě nemusí být písemné, ale pochopitelně bych smlouvu doporučila sepsat. I pro obdarované je příjemnější, když v rukou mají nezpochybnitelný nabývací titul. Darovací smlouvu stačí sepsat pouze jednu na veškeré darované věci. Darování od daně osvobozeno není. Protože pokud není obdarovaný v příbuzenském nebo obdobném vztahu k dárci, nejsou naplněny podmínky osvobození od daně. Jakým způsobem bude uhrazena darovací daň si sjednejte v darovací smlouvě.


PRÁCE-DOVOLENÁ, PLACENÉ VOLNO
- Má rodič právo na placené volno při doprovodu k lékaři?
- Právo na placené volno v práci, zaměstnání při doprovodu dítěte k lékaři

Pokud pojede matka s manželem a dětmi k lékaři do vzdáleného města, má manžel právo na placené volno jako doprovod? Dagmar

ODPOVĚĎ:
Péče o dítě je důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance (§ 191 zákoníku práce). Podmínky nároku na náhradu mzdy jsou stanoveny v nařízení vlády 590/2006 Sb., doporučuji prostudovat, ale s určitostí mohu říci, že doprovod dítěte k lékaři patří mezi události za něž náleží jednodenní placené volno.


OBČAN-BYDLENÍ
- Převod členství v bytovém družstvu na zahraniční osobu s trvalým pobytem v ČR
- Může členská schůze zakázat převod členství na zahraniční osobu s pobytem v ČR?

Jsem členem bytového družstva a hodlám převést členství na fyzickou osobu, kterou je občanka Ruské federace s dlouhodobým pobytem v ČR vyznačeným v cestovním pasu, provdána v ČR (v Praze) za občana Ruské federace s trvalým pobytem v ČR. Je dle našich zákonů nějaká překážka v provedení převodu členství na takovouto osobu? A pokud ne, jaké jsou pro zhotovení smluv identifikační údaje pro takovouto osobu, která dle pasu nemá rodné číslo? Děkuji, Olin

ODPOVĚĎ:
U převodu členských práv a povinností se vyžaduje pouze trvalý pobyt v ČR, nikoliv národnost či národní příslušnost. Jako identifikátor obvykle postačí číslo pasu – vzdor tomu, že je to pas vystavený cizím správním orgánem. Upozorňuji, že na členství není právní nárok, tudíž nelze bez dalšího členství převádět, ale vše musí být řádně projednáno na členské schůzi.
Jen z opatrnosti doporučuji zjistit, zda subjekty, na které má být členství převedeno nemají daňové a jiné nedoplatky a jsou příjemci pravidelné mzdy.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může být součástí nájemní smlouvy platby za energie a teplo?
- Je možné napsat do smlouvy že bude kauce vrácena až bude vyúčtováno vytápění, teplo?

Je prosím nájemní smlouva platná, když je uzavřená na dobu neurčitou a zároveň je tam uvedeno, že cena nájmu je stanovena dohodou smluvních stran ve výši xxx Kč pro prvních 12 měsíců? Dále může být smlouva platná, když jsou tam uvedené výše záloh na režie a termín vyúčtování, ale u tepla není uveden způsob výpočtu úhrady? Může být ve smlouvě uvedeno, že kauce je vratná po ročním vyúčtování energií? Protože neznáme ceny energií dopředu a zálohy jsou nízké a pak se těžko hledají bývalí nájemníci, protože na adresách trvalého bydliště se nezdržují a těžko se z nich vymahají nedoplatky? Jaký je postup, když nájemník poškodí v bytě např. matrace? Jak se škoda vypočítá? Znalcem či jinak? Děkuji, Nora

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že tato smlouva není neplatná. Ujednání o platbách souvisejících s nájmem se uzavírá zvlášť a není součástí nájemní smlouvy, i když tomu tak v praxi často je. U tepla platí zákonná vyhláška, takže neuvedení nezpůsobuje neplatnost. Pokud se strany dohodnout, že bude kauce vratná konkrétním způsobem, může to být ve smlouvě uvedeno. Není to nijak na škodu. Vymáhání bych v tomto případě nechala na exekutorech, ti mohou kamkoli, kde si myslí, že povinný má majetek, a ke zjištění skutečného bydliště využívá každé informace, např. součinnost policie, nejen centrální evidence obyvatel. U náhrady škody se výše škody zjistí znalecky, pokud se strany nedohodnou.


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Porušení autorského práva - použití fotografie ze zahraničního webu, stránky
- Je nelegální používat fotografie ze zahraničních internetových stránek, webů?

Chtěla bych se zeptat jak používat fotky. Můj zákazník mi pošle fotografii a já z ní udělám samolepku. Pokud je moc pěkná, tak se zeptám, zda jí mohu používat a nabízet. Dostanu svolení. Co když ale fotka není jeho a stáhl ji někde na internetu? Jaký by byl postih kdyby byla fotografie stažená z internetu? Například ze zahraničních internetových stránek? Pavlína

ODPOVĚĎ:
V každém případě porušení autorských práv, nebo práv náležejících ochranné známce se první nařídí zastavení do zasahování práv, a také náhrada škody, která byla způsobena. To musí být prokázáno, což není vždy jednoduchá záležitost. V těchto případech, pokud jsou strany schopny dohody, což ve Vašem případě předpokládám, nemusí být náhrada škody vysoká. V každém případě doporučuji projít si seznam ochranných známek v ČR. Mezinárodní ochrana funguje velmi pomalu, a je jen málo účinná.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Má družstevník předkupní právo na podíl majetku družstva?
- Je bytové družstvo nejdříve byt (podíl BD) nabídnout družstevníkům?

Mám podíl v družstvu (byt ve kterém bydlím) a v panelovém domě, který vlastní naše družstvo se uvolnil družstevní byt 3+1 (po paní, která neplatila nájem). Chtěl bych koupit tento větší byt – tedy koupit další podíl v družstvu (chci, aby syn bydlel blízko). Družstvo chce byt, tj. podíl družstva nabídnout široké veřejnosti a prodat „obálkovou metodou“ na členské schůzi, nebo nabídnout realitní kanceláři.
Dotaz: Mám jako družstevník předkupní právo na další podíl = byt v družstvu? Mělo by družstvo nabídnout volný byt nejdříve členům družstva? Které zákony a § toto řeší? Podle představenstva mohou byt = podíl v družstvu prodat komukoliv i mimo družstvo. Už to tak jednou udělalo. Lze tento prodej „mimo“ družstvo napadnout - žalovat? Co by to znamenalo pro kupce podílu, bytu, který nebyl dosud v družstvu? Děkuji Jiří

ODPOVĚĎ:
Zákon toto konkrétně neřeší. Je však možné, že stanovy družstva toto upravují. Pokud ne, můžete se pokusit vyřešit tuto situaci na členské schůzi. Pokud i ta rozhodne pro obálkovou metodu, je zcela v pravomoci družstva, jak byt prodá. Vaše žaloba by tak pravděpodobně byla neúspěšná.


RODINA-ROZVOD, SETKÁVÁNÍ S DĚTMI
- Je chyba soudem přiděleného opatrovníka když nezjistil poměry v rodině?
- Musí se opatrovník dětí zeptat na názor dětí před soudem o změně setkávání, styku?
- Opatrovník nejedná v zájmu a ve prospěch dětí - jak postupovat?

Jsem vdaná a již před několika lety se můj manžel z domu odstěhoval. Nejprve bydlel v pronájmu, nyní u své milenky. Zažádal si u soudu o úpravu styku s dětmi. V souladu se zákonem byl mým dětem určen opatrovník, který je u soudu zastupoval. Tento opatrovník mé děti nikdy neviděl, nikdy se nesetkal se mnou ani s manželem, nikdy neposoudil životní podmínky dětí ani stav bytu manželovy milenky, kam dnes manžel děti vozí. Dokonce vůbec nevěděl, že bylo na manžela ze strany oboru péče o děti podáno trestní oznámení. Jak může taková osoba rozhodovat o mých dětech? Je to vůbec přípustné, aby se opatrovník zastupující děti u soudu předem nezeptal dětí (8,10 let) na jejich názor apod.? Dita

ODPOVĚĎ:
V takovémto případě je zvykem ustanovit dětem opatrovníka sociálního pracovníka z odboru sociálně právní ochrany dětí. Ti se dětí ptají v závislosti na jejich věku, a také zpravidla navštíví danou domácnost, aby se přesvědčili o okolnostech případu. Opatrovník bývá ustanoven i osobám neznámého pobytu apod. takže je pravidlem, že opatrovník nezná skutečnou situaci. Ve Vašem případě jsou děti velmi nízkého věku, takže je možné, a i pochopitelné, že se na jejich názor nikdo nezeptal. Je však s podivem, že se opatrovníkem nestal OSPOD, který má prostředky a vyškolené pracovníky pro tyto případy. Pokud máte podezření, že opatrovník nejedná v zájmu dětí, můžete podat soudu podnět k tomu, aby se opatrovník více angažoval, a aby zjistil situaci, pokud má rozhodovat o Vašich dětech.


OBČAN-BYDLENÍ, NÁJEM
- Zateplením domu se zmenší plocha balkónu - jak se bránit
- Nájemník platí za plochu balkónu a ta se zmenší zateplením - jak se bránit

Jsme bytové družstvo. Na domě se bude provádět zateplování. Máme atypický balkon o délce podél zdi 4 m a šířce 60 cm. Zábradlí je vyzděné. Pokud se provede zateplení o tloušťce cca 15 cm, bude šířka balkonu 45 cm. I stávající šířka 60 cm je úzká na pobyt na balkoně, nová bude vlastně nepoužitelná. Za celou plochu balkonu jsme zaplatili při vstupu do družstva stejnou cenu jako za bytové prostory, nyní z plochy balkonu platíme nájem v plné výši. Existuje nějaký předpis, jak minimálně široký může balkon být? Rozšíření balkonu nám družstvo nepovolí a pokud si podél stěny nenecháme dát zateplení, budeme tím poškozeni sami. Děkuji za odpověď, Štefan

ODPOVĚĎ:
Podle definice v odborné literatuře je balkon konstrukce vystupující z líce průčelí v úrovni příslušného podlaží a je na volných stranách zajištěn a ohraničen zábradlím. Z této definice vyplývá, že i Váš balkon bude po zateplení stále balkonem. Pokud je mi známo, žádná norma ani předpis nestanovuje minimální nebo maximální rozměry. Z odborné literatury dále vyplývá, že vyložení pro praktické využití by mělo být alespoň 90 cm, optimální je 120 cm. Můžete tedy pouze apelovat na zdravý rozum vedení družstva, aby řešilo tuto situaci a umožnilo Vám rozumně využívat balkon – tedy povolilo zvětšení nebo optimalizovalo zateplení.


OBČAN-BYDLENÍ, NÁJMY
- Nájemník se po vypršení nájemní smlouvy neodstěhoval, je možné počítat dále nájemné?
- Nájemce se neodstěhoval z bytu po ukočení nájemní smlouvy, co dělat s jeho věcmi?
OBČAN-DLUHY
- Může si pronajímatel nechat věci nájemníka, nájemce který neplatí nájemné?
- Má právo pronajímatel zabavit věci nájemníka který nehradí nájemné?
- Detence věcí nájemníka, nájemce při neplacení nájemného

Nájemník měsíc před skončením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou zmizel. Po skončení nájemní smlouvy se neodstěhoval, na písemné i telefonické výzvy nereagoval. Byt zůstal obsazen ještě 2 měsíce po skončení nájemní smlouvy jeho věcmi, nebylo možné jej znovu pronajmout. Když i nadále nebyl k nalezení, jeho věci jsem na začátku třetího měsíce po skončení nájemní smlouvy sbalila za účasti svědků a byt tak uvolnila. Mohu do jeho dluhu na nájemném započítat i tyto dva měsíce po skončení nájemní smlouvy, nebo to musím odepsat jako ztrátu? Při předávání majetku neplatiče jeho rodičům jsem využila zástavního práva a ponechala si předměty v ceně asi 10 000 Kč v zástavě. Cena předmětů v zástavě je nižší než dluh na nájemném. V dřívějších odpovědích vaší poradny bylo řečeno, že věci v zástavě mohu prodat pouze se svolením soudu. Jaké jsou však promlčecí lhůty: Kdy je promlčeno právo neplatiče, žádat věci v zástavě zpět, za předpokladu nečinnosti obou stran? Kdy je promlčeno moje právo žádat nájemné, za předpokladu nečinnosti obou stran? Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Nájemné za dva měsíce si můžete připsat k dluhu jako škodu, která Vám vznikla, tím, že byt nebyl včas a řádně uvolněn. Váš nárok se promlčí za 3 roky od svého vzniku (každé nájemné se promlčuje jednotlivě). Zastavení promlčecí doby může nastat pouze zaplacením pohledávky nebo podáním žaloby na zaplacení.
Věci, které máte nyní v detenci, jsou stále majetkem Vašeho dlužníka a vlastnické právo se nepromlčuje; takže žádat je může zpět kdykoliv. O prodeji věcí by skutečně mohl rozhodnout soud, Vy věci prodat nemůžete.

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Může požadovat majitel pozemku nájemné od majitele budovy která na pozemku stojí
- Věcné břemeno užívání pozemku za odměnu, úplatu
- Může osoba oprávněná věcným břemenem cesty, stezky ořezávat nebo kácet stromy?

Vlastním pozemek na kterém stojí stodola. Jejím majitelem je cizí osoba. Můj pozemek je kolem stodoly i pod ní. Není zde žádné věcné břemeno. Mohu chtít nájemné? A mohu požadovat nájemné za užívání pozemku i 7 let zpětně? Nebo mohu požadovat zbourání a odstranění stavby? Chtěli jsme puvodne stodolu koupit, ale suma byla velká. Nyní ji již nepotřebujeme. Majitel budovy se zde začal chovat jako by byl pozemek jeho - např. mi ořezává a likviduje stromy a keře.

ODPOVĚĎ:
V případě, že stodola, jakožto stavba je v jeho vlastnictví, musí k ní mít přístup. Ten přístup je možný pouze přes Váš pozemek. Obecně nevidím důvod, proč byste mu měla umožnit vstup na pozemek bezplatně. Domnívám se tedy, že určitá forma nájmu nebo úplatného věcného břemene by měla být sjednána. Pokud se nebudete moci domluvit, můžete se jistě obrátit na soud. Tyto nároky můžete požadovat až tři roky zpětně, po třech letech se tyto majetkové nároky promlčují.
Pokud jde zásahy vlastníka stodoly do vaší zeleně, je to zcela v rozporu se zákonem. On má právo užívat stavbu, a právo přístupu ke stavbě, nikoli jakýkoli zásah do Vašeho pozemku. Vzhledem k tomu, že zeleň je součást Vašeho pozemku, náleží Vám náhrada škody v plné výši.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vliv výše výživného, alimentů na splátky v insolvenčním řízení
- Insolvence a alimenty, výživné
- Změna výše splátek v insolvenčním řízení kvůli změněnému výživnému

Lze splátkový kalendář v insolvenčním řízení upravovat, aby se zohlednilo případné zvýšené výživné? Jiné řešení jako např. exekuce není možné, všechen majetek otec našeho dítěte převedel na rodiče. Marek

ODPOVĚĎ:
Soud určí ve svém rozhodnutí, jakým způsobem a v jakém poměru mají být v průběhu oddlužení spláceny jednotlivé splátky věřitelům, přičemž je soud vázán zákonem, který stanoví, které pohledávky mají přednost. Výživné se vždy platí v první řadě, rozhodnutí soudu by se tedy mělo změnit. Podejte soudu, který schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře návrh na změnu rozhodnutí a jako důkaz přiložte rozhodnutí soudu o zvýšení výživného. Soud by Vám měl v každém případě vyhovět.

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak donutit původního majitele domu aby ho vyklidil
- Původní majitel nemovitosti oddaluje slíbené vyklizení bytu, domu

Koupili jsme s přítelem starší dům se stodolou a bývalý majitel má ve stodole a na zahradě odpad z oprav aut. Než jsme dům koupili, bývalý majitel slíbil, že zajistí odvoz odpadu ze stodoly a ze zahrady, mezitím jsme dům koupili a odpad je stále na našem pozemku. Bývalý majitel neustále jen slibuje, že vše odveze, ale neustále se vymlouvá. Jak donutit původního majitele nemovitosti, aby odvoz odpadu zajistil. Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Pokud máte dohodu o odvozu ve smlouvě, tak se můžete obrátit na soud – buď aby určil den, do kdy má dojít ke splnění povinnosti, nebo aby Vám přisoudil náhradu za náklady za odvoz, který realizujete sami.  Pokud v dohodě toto ustanovení nemáte, tak Vám  bohužel nezbude než odvoz zajistit sami na vlastní náklady.


RŮZNÉ-STAVBY
- Má osoba s věcným břemenem právo se vyjádřit ke stavebnímu řízení?
OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Věcné břemeno a právo vyjádřit se ke stavebnímu řízení

Momentálně jsem účastníkem stavebního řízení jako vlastník sousedícího pozemku. Jde o zřízení hlučné provozovny na vedlejším pozemku, proti které chci podat námitky. Musí stavební úřad obeslat i mé rodiče ohledně tohoto řízení, když mají věcné břemeno užívání k mému pozemku i nemovitostem? Odbor výstavby tvrdí, že účastníky řízení mohou být jen vlastníci pozemku.
Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Účastníkem stavebního řízení je i ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemeni, může být jeho právo navrhovanou stavbou dotčeno. Stavební úřad tedy musí obeslat i Vaše rodiče. Více § 109 odst. 1 stavebního zákona.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Cesta zasahuje do pozemku majitele - musí ji zachovat?
- Může majitel cesty požadovat věcné břemeno za úplatu (odměnu, peníze)?

Koupila jsem od státu stavební parcelu. Po zaměření bylo zjištěno, že část zasahuje do nesprávně vyježděné polní cesty. Z městského úřadu mi bylo sděleno, že tuto cestu musím zachovat, čímž vlastně přijdu o část parcely. Mohu MÚ žádat, aby cesta byla vytyčena správně a můj pozemek byl v plném rozměru zachován? Nebo musím přijmout podmínky MÚ, jako: věcné břemeno, prodej městu, pronájem apod. Děkuji, Jaromíra

ODPOVĚĎ:
Podmínky, které MÚ stanovilo, přijmout nemusíte. Doporučuji věc řešit se stavebním úřadem, případně s krajským úřadem jakožto jeho nadřízeným. Je však možné, že již došlo k vydržení práva cesty. Poté by MÚ mohl požádat soud o věcné břemeno, samozřejmě za úplatu.  


OBČAN-BYDLENÍ
- Může dostat nájemník výpověď z nájmu když běží soudní řízení o neplatnosti výpovědi?

Známý, sociálně slabý jedinec v invalidním důchodě, který neumí číst a psát, před rokem dostal výpověď z nájmu družstevního bytu, kdy následně podal žalobu pro určení neplatnosti výpovědi. Při konání soudu soud této žalobě vyhověl a dne 12.10.2010 rozhodl v jeho prospěch. V době, kdy neobdržel ještě rozsudek a celá věc nenabyla právní moci, bytové družstvo podalo stejnou výpověd z nájmu bytu pro stejné důvody (14.10.2010 a doručeno 22.10.2010). Výše jmenovaný dostal pak od soudu dne 15.11.2010 rozsudek a zde byla 15 denní odvolací lhůta. Po přečtení rozsudku a spojení s osobou, která mu novou žalobu sepsala již překročil 60 dnů od doručení druhé výpovědi (tu následně stáhl).
Prosím o informaci, zda je právně možné v řízení, které nebylo ukončeno, podat opětovně výpověd? A zda tento úkon není od prvopočátku neplatný? Je možný nějaký další postup. Děkuji Leopold

ODPOVĚĎ:
Výpověď, být podána může. Druhá strana bude vždy tvrdit, že nastaly nové skutečnosti, a že situace se změnila. V případě, že překročil lhůtu k podání žaloby k soudu, doporučuji svolat členskou schůzi a pokusit se situaci řešit tam. V tuto chvíli bude možná již jen dohoda. Skutečnost, že tato osoba je na invalidním důchodě, a že neumí číst a psát, nezpůsobuje prodlužování lhůt apod. V jeho případě navrhuji podání žádosti k soudu na omezení způsobilosti k právním úkonům. Poté by tyto úkony již musel řešit i jeho opatrovník, a bylo by tak postaráno o zajištění práv této osoby.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Spoluvlastník nepřispívá na hypotéku - jak postupovat

S družkou jsem si vzal hypotéku na výstavbu domu. Já 1 milion Kč (zástavba bytu její matky) ona 500.000 Kč (zástavba rozestavěný dům). V katastru máme zapsanou každý 1/2 domu. Nyní kdy si družka našla jiného partnera a rozcházíme se. Jelikož celou hypotéku platím já z mého účtu, navrhl jsem jí, ať svou půlku přepíše na mě s čímž ale nesouhlasí. Zajímalo by mě, kdybych to dal k soudu jakou mám šanci jí zrušit vlastnické právo a že jí nebudu muset vyplácet z domu, když na hypotéku nepřispívá. Dům ještě není zkolaudován. Na domácnost jsem rovněž přispíval. Na vše mám doklady i výpisy z mého účtu. Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Zrušit vlastnické právo máte minimální. Nebyli jste manželé, Váš majetek a dluhy se tedy budou řešit odděleně. Záleží na tom, zda jste na hypotečních úvěrech psáni pouze jako jeden, nebo oba dohromady. Z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že jste si každý vzal hypotéku pouze na své jméno na majetek, který patří jen Vám, a z toho jste stavěli dům. Plaťte tedy hypotéku na Vás, a tu na ni, nechte na ni. Pokud by to však bylo tak, že jste si každý půjčil peníze a pak jste měli jednu hypotéku jako solidární dlužníci, pravděpodobně s tím nepůjde moc udělat, neboť pro banku jste oba dlužníci celého dluhu, Vaše vnitřní uspořádání, jako dlužníků je lhostejné. Pokud byste se chtěl vypořádat u soudu, máte šanci požadovat po přítelkyni polovinu splátek, avšak pro banku budete vždy dlužník celého dluhu, stejně jako přítelkyně.


OBČAN-NÁJEM
- Jak vypočítat nájemné za pozemek pod bytem, bytovou jednotkou
- Výpočet, určení nájemného za užívání pozemku na kterém stojí byt, dům

Podle jakých předpisů a jakým způsobem se správně stanoví nájemné pod bytovou jednotkou a v jejím nejbližším okolí. Pozemek pod bytovou jednotkou je v mém vlastnictví a je u Katastrálního úřadu veden ve zjednodušené evidenci a bytová jednotka (jiného vlastníka) je určena k trvalému bydlení.
Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Tržní hodnota se dá stanovit pouze znalecky, neboť se může diametrálně lišit lokalitou, stavem , dostupností apod.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Právo, nárok na odstupné u zaměstnance který nemůže dělat noční směny
- Pracovní úraz, neschopnost vykonávat noční směny a nárok na odstupné
PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Propuštění zaměstnance který ze zdravotních důvodů nemůže dělat noční směny

Chci se zeptat, jestli když nemohu vykonávat ze zdravotních důvodů noční směnu, tak jestli mě může zaměstnavatel propustit když pro mě nebude mít jiné vhodné umístění bez nároku na odstupné platy?
Děkuji, Zikmund

ODPOVĚĎ:
Pokud nebyly zdravotní důvody, pro které nemůžete vykonávat práci v noci, způsobeny pracovním úrazem, nebo nemocí z povolání, nemáte nárok na odstupné a zaměstnavatel Vám může dát výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou.


OBCHOD-REKLAMACE
- Česká pobočka odmítla vrátit peníze za za vadné, neopravitelné zboží
- Odmítnutí vrácení peněz za zboží českou pobočkou z důvodu kurzu eura

Před nedávnem jsem v Nizozemí zakoupil přítelkyni k narozeninám v obchodu Bijou Brigitte hodinky. Ty ji po čase samovolně vnitřně zrezivěly. Vzal jsem tyto hodinky na reklamaci v české pobočce. Reklamace byla uznána jako odůvodněná s tím, že máme právo na náhradu škody. Na české pobočce mi ale řekli, že nemohou vyplatit nazpátek peníze, protože se jedná o eura a teď je již jiný kurz. Samozdřejmě jsem jim navrhl ať se podívají nebo že jim zjistím jaky v té době byl přesný kurz, ale to odmítli s tím že to tak nejde. Jak se bránit? Nabídli mi, že si můžu vybrat jiný jejich produkt. To ale nechci. Jak dál postupovat? Svatopluk

ODPOVĚĎ:
V případě, že nejste spokojen s vyřízením reklamace, můžete se bránit soudně. Jiná obrana ani není možná. V této konkrétní situaci byla reklamace uznána, avšak nebylo zákazníkovi, v rozporu s předpisy dáno na výběr jakým způsobem mu prodejce vrátí hodnotu reklamovaného zboží. Jakýkoli jiný postup než soud v tomto případě nebude účinný.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Zaměstnavatel vyplácí mzdy opožděně
- Opožděné výplacení platu, mzdy zaměstnavatelem - jak se bránit

Jsem zaměstnaná ve firmě už od roku 2005. Nyní se dohaduji se zaměstnavatelem, protože mi v loňském roce vyplácel mzdu s prodlením 5 až 30 dnů, přičemž jsem za celý rok 2010 dostala jen 11 výplat. Po dohodě s jednatelem firmy jsem si vzala zálohu v prosinci. Nyní dostávám opět výplatu se zpožděním, přičemž manželka jednatele tvrdí, že jsem neměla na zálohu nárok a teď mi tudíž nedá výplatu v dubnu. Myslím, že jsem v právu. Jak postupovat dál? Je ponižující dokazovat, že mám na plat nárok, navíc v termínu.
Děkuji. Zuzana

ODPOVĚĎ:
Na plat např. za květen máte nárok po vykonání práce. Tedy v červnu. Zaměstnavatel je povinen zaplatit mzdu nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsící, ve kterém vznikl nárok na plat. Za květen tedy nejpozději 31.července. Pokud se tedy dopustil prodlení, můžete podat stížnost na státní inspekci práce, na úřad práce, nebo se soudit o náhradu škody, pokud Vám nějaká konkrétní vznikla, a Vy to můžete prokázat (např. jste s mzdou počítala, měla jste něco uhradit, ale protože nebyla mzda na Vašem účtě, tak Vám vznikla škoda).


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Reklamace vchodových dveří - firma reklamaci vůbec nevyřídila
- Jak postupovat když zhotovitel při zrušení smlouvy o dílo věc nepřevezme
- Nárok na náklady spojené s vyřízením reklamace
- Reklamace a výpočet nákladů na benzín spotřebovaný osobním vozidlem
- Jak se počítá škoda vzniklá opotřebením vozidla při reklamaci
- Je lepší reklamované zboží zaslat poštou nebo osobně předat?

Reklamovali jsme plastové vchodové dveře, reklamace nebyla vyřízena v zákonem daném lhůtě (firma vůbec nereagovala). Odstoupili jsme tedy dle §622 občanského zák. od smlouvy – chceme zpět peníze a firmě jsme s předstihem napsali, kdy si mohou přijet dveře demontovat (měli na demontáž 14 dnů). Nereagovali.

Dveře chceme nechat demontovat jinou odbornou firmou a náklady vyžadovat po první firmě. Původní firma nereaguje ani na to, aby si přijela převzít demontované dveře.

Pokud jim dveře odvezeme sami, máme nárok na proplacení cestovních nákladů?
Jak se tyto náklady vypočítají, pokud jim dveře povezeme naším soukromým autem?
Co máme dělat v případě, že jim dveře dovezeme do sídla firmy a oni si je odmítnou převzít?

Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Máte nárok na náklady spojené s vyřízením oprávněné reklamace. Ve Vašem případě firma nereagovala, ač měla. Reklamace je tedy považována za oprávněnou.
Náklady vypočítáte z údajů o spotřebě udaných v technickém průkazu Vašeho automobilu. Náhrada za opotřebení vozidla je stanovena zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění , a ve znění vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 569/2002 Sb. Doporučuji uschovat paragon kvůli stanovení ceny pohonných hmot. Dveře předejte jakékoli osobě na prodejně, pokud to nebude možné, měli byste je uskladnit. Náklady opět požadovat po firmě. Nejvhodnější je však poslat dveře poštou s dodejkou. Než si firma všimne, že jde o vrácení reklamovaného zboží, už bude mít dveře převzaté.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Určuje se platová třída podle dokončeného vzdělání nebo náročnosti práce?
- Podle čeho se určuje platová třída
- Kdo rozhoduje o platové třídě?
- Který zákon rozhoduje o platové třídě?

Pracuji v nemocnici na pozici referentky na právním oddělení. Mám platovou třídu 7. Loni jsem dokončila studium na Vysoké škole a mám titul bakalář v oboru finance a daně. Mám podle NV 564/2006 Sb. nárok na zařazení do 10. platové třídy? Nebo záleží na zaměstnavateli? Paní pracující na tomto místě přede mnou měla také 7. platová třídu.
Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
Zařazení do platových tříd se neurčuje dle Vašeho dosaženého vzdělání, ale dle náročnosti práce. Pokud jste tedy zařazena v sedmé platové třídě, znamená to, že na Vaši pozici postačuje střední vzdělání s maturitou. O zařazení do platových tříd rozhoduje zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce.


OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace mobilního telefonu - prodejce bezdůvodně zrušil záruku
- Reklamace mobilu, mobilního telefonu - prodejce odmítá vrátit peníze

K Vánocům 2010 jsem dostala nový mobilní telefon. Fungoval necelé 2 měsíce a po té se vypnul a na nic nereagoval. Odvezla jsem ho do obchodu a nechala jej reklamovat. Byl mi vrácen po pár dnech s tím, že je opravený a že pravděpodobně došlo k chybě při výrobě. Bohužel ale nefungoval dál tak jak má. Telefon se seká, není na něj spoleh a baterka nemá žádnou výdrž. Proto jsme ho šla reklamovat znova a a cca po 14ti dnech byl k vyzvednutí s tím, že je neopravitelný a že mi prodejce ruší záruku. Chci se zeptat, jestli na to má právo a z jakého důvodu a jak mohu popřípadě postupovat, aby mi byla vrácena částka, kterou jsem za telefon zaplatila nebo aby mi byl vyměněn za nový a funkční model. Děkuji, Lída

ODPOVĚĎ:
V případě, že se domníváte, že Vaše reklamace byla neuznána neoprávněně, je Vaší jedinou obranou soudní řízení. V těchto případech také často účinkuje, pokud prodejci donesete znalecký posudek, který potvrdí, že reklamace měla být uznána. S takovým posudkem jděte přímo k prodejci – ten se bude chtít vyhnout soudnímu sporu a reklamaci i výlohy za posudek Vám nahradí.


OBČAN-EXEKUCE
- Může spoluvlastník druhému spoluvlastníkovi zrušit trvalé bydliště kvůli exekuci?
- Je možné spolumajiteli zrušit (změnit) trvalé bydliště na městský úřad kvůli dluhům, exekuci?
- Může exekutor zabavit a dát do dražby i podíl spolumajitele, spoluvlastníka nedlužníka?

Se dvěma sestrami vlastním rodinný dům a tatínek je věcné břemeno tj. užívání do smrti. Má nejstarší sestra tam bydlela ale má spoustu dluhů, tak se odstěhovala. Má tam i trvalé bydliště, chtěla jsem se zeptat můžeme ji odhlásit na město trvalé bydliště? Je to kvůli exekuci. Ráda bych se tam se svou rodinou nastěhovala a vyrovnala dluh za elektřinu. Zatím jsem maminka na mateřské, takže na vyplacení sestry opravdu nemám. A nejsem si jistá, ale může exekuce zabavit celý dům?
Moc Vám děkuji za odpověď a za Váš čas, Majka

ODPOVĚĎ:
V případě, že je Vaše sestra spolumajitelkou bytu, odhlásit ji z trvalého bydliště nemůžete. Exekutor do Vašeho domu jistě přijít může, takže by bylo vhodné mít při ruce doklady o vlastnictví k věcem tak, aby nebyly zabaveny. Jinak může exekutor ze zákona předpokládat, že jsou ve vlastnictví povinné – tedy Vaší sestry. Současně exekutor zablokuje její spoluvlastnický podíl na nemovitosti a prodá ho v dražbě. Váš spoluvlastnický podíl zůstane nedotčen, ten je Váš a prodat ho nikdo nemůže.


OBCHOD-ŽIVNOSTI
Je možné mít pracovní smlouvu v zemi EU a živnostenský list v ČR? Vojtěch

ODPOVĚĎ:
V rámci volného pohybu služeb lze dočasně a příležitostně vyjíždět na zakázky do zemí EU s českým živnostenským listem. Podmínkou je, že shodnou činnost OSVČ vykonává i v ČR. Pokud budou zakázky  pravidelné nebo dlouhodobé nebo budou převažovat nad působením v ČR apod., je nutné si v dané zemi založit živnost.  
Z pracovní smlouvy budete odvádět daně Španělsku a z příjmů z činností na český živnostenský list ČR.


OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce na spoludlužníka když dlužník přestane splácet půjčku, úvěr, hypotéku
- Co je to mobiliární exekuce
- Co znamená mobiliární exekuce?

Před 4roky si vzal nyní expřítel hypotéku 800000Kč na byt a já jsem
jeho spoludlužník. Bance ručí tímto bytem. Nyní mi i jemu přišla upomínka, že
splátky neplatí (coŽ já nevěděla), je už 3 splátky pozadu. Snažili jsme se oba
peníze sehnat od znamých a rodiny, abychom dluh zaplatili, ale nikdo nám
nepůjčí. On má stálou práci, ale já jsem na úřadu práce a nepobíram žádné
příspěvky. Oba máme trvalé bydliště u svých rodičů, ale bydlíme každý jinde. V bance jsme žádali o snížení splátek či jejich odklad. Odmítli. V upomínce je psáno, že pokud částku neuhradíme
do určitého data, přjmou některé z těchto opatření: budou požadovat okamžité
jednorázové splacení celého úvěru nebo bude dluh prodán třetí straně nebo budou
dluh vymáhat soudně, prostřednictvím externí vymáhací společnosti. Expřítel byt
nechce a říká, že byt půjde do dražby a zbytek částky mu dají na splátky. Já mám
však strach, aby nepřišla exekuce k mým rodičům. Děkuji Dagmar

ODPOVĚĎ:
Pokud jste spoludlužníkem, jak sama píšete, je Vaší povinností tento dluh hradit stejně tak jako Váš expřítel. Vaše příjmy a majetkové poměry jsou v tomto případě nepodstatné. Pokud by byl dluh vymáhán soudně a bylo vydáno rozhodnutí, dle kterého byste měli dluh neprodleně uhradit a vy tak neučinili, lze na Vás a Vašeho expřítele podat návrh na nařízení exekuce, kdy následně může být provedena tzv. mobiliární exekuce, tj. soupis movitého majetku i v bydlišti Vašich rodičů, jelikož zde máte hlášený trvalý pobyt dle Centrální evidence obyvatel, kterou vede Ministerstvo vnitra.

OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné vystoupi ze společenství vlastníků bytových jednotek?
- Může vlastník bytu vystoupit ze SVJ?

Chci vystoupit ze Společenství vlastníků bytových jednotek SVJ. Jsem nespokojen se správou. Lze to i jinak, než podle § 9 odst.5 zákona 72/1994 Sb.? Je pro spoluvlastníka ideální čtyřiačtyřicetiny domu povinnost se sdružovat? Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Společenství vlastníků vzniká automaticky ze zákona, v případech, kdy jsou k tomu splněny podmínky dané zákonem. Jedinou možností, jak ze společenství vystoupit je prodat byt spolu s podílem na společných částech domu a pozemku. Pokud však chcete zůstat vlastníkem bytu, nemůžete ze společenství vlastníků vystoupit. Jedinou obranou je aktivní účast ve výboru a na shromáždění společenství vlastníků.


OBCHOD, FINANCE-DANĚ
- Darování nemovitosti spolužijící osobě a darovací daň
- Darovací daň za byt, dům u spolužijící osoby
- Jak spolu dlouho musí žít osoby v domácnosti aby neplatily darovací daň

Můj dotaz se týká darovací daně ve II. skupině. Mám syna z prvního manželství. Vdala jsem se znovu. Manžel syna neadoptoval. Po 20 letech jsem se rozvedla a zletilý syn zůstal bydlet dál s bývalým manželem v našem rodinném domě ve společné domácnosti. Nyní chce manžel mému synovi darovat byt (jinou nemovitost než kde mají společnost domácnost), který má ve svém vlastnictví (nemá jiné přímé potomky). Jedná se podle zákona o dani darovací o II.skupinu (osoba, která žije v dárce min.rok ve společné domácnosti) a nemusí se přikládat k přiznání k dani darovací odhad nemovitosti?
Děkuji za odpověď. Alžběta

ODPOVĚĎ:
V případě darování tzv. spolužijící osobě není nutné, aby byly tyto osoby v příbuzenském poměru. Postačí, když spolu žijí nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečují o společnou domácnost nebo je obdarovaný jinak odkázán na výživu dárce. Odhad ceny nemovitosti nebude potřeba.


OBCHOD-OBCHODNÍ PRÁVO, VZTAHY, SMLOUVY
- Jak se počítá výpovědní lhůta u smlouvy o obchodní spolupráci
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Česká pošta dala dopis sousedce a tím vznikla škoda

Jsem OSVČ, po pěti letech bezproblémové spolupráce s velkodistribuční společností se kterou jsem měl podepsanou smlouvu o spolupráci jsem zcela nečekaně dostal výpověď výše uvedené smlouvy. Výpověď byla poslána doporučeně Českou poštou dne 26.11.2010. Dopis s výpovědí převzala sousedka 29.11.2010. V té době jsem byl pracovně mimo Prahu a vrátil jsem se 02.12.2010. Z důvodu převzetí výpovědi sousedkou dne 29.11.2010 jsem ztratil možnost nárokovat měsíční výpověď s ukončením smluvního vztahu 31.1.2011, jelikož ve smlouvě je klauzule o jednoměsíční výpovědní lhůtě. Mohu toto nárokovat na České poště? Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste měl jednoměsíční výpovědní lhůtu. Podle zásad počítání lhůt v občanském zákoníku měsíční lhůta uplyne v den, který se svým označení shoduje se dnem započtení lhůty. Takže lhůta skončila 26.12. To jste již o dopise věděl a mohl podniknoUt příslušné kroky. Navíc doporučené psaní neznamená psaní do vlastních rukou. Domnívám se, že Vaše případná žaloba proti České poště by byla neúspěšná.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Vydržení věcného břemene vedení kanalizace (kanalizační přípojce)
- Soused postavil rodinný dům na vedení kanalizace

Před 10-11 lety byl obcí budována kanalizační řád. V projektu je uvedeno, že vzhledem k nepřerušení autobusové dopravy bude kanalizační přípojka k našemu domu vedena přes sousední pozemek. Dům jsme zdědili po tatínkovi. Věcné břemeno nebylo tehdy zřízeno a nemáme ani písemný souhlas souseda. Nyní soused dům s pozemkem prodal. Nového majitele jsme o přípojce informovali, odmítá zřízení věcného břemene a na kanalizační přípojce postavil dům. Žádné stavební řízení nebylo vydáno, abychom se mohli vyjádřit. Jak máme postupovat? Co z toho vyplývá, pokud by byla poškozena přípojka? Jak máme ošetřit připojení kanalizace do budoucna? Milada

ODPOVĚĎ:
V tuto chvíli jste již věcné břemeno nabyli, neboť přípojka je již 10 let na místě. Pokud se se sousedem nedomluvíte, musíte k soudu podat žalobu. Je velmi vysoká pravděpodobnost, že uspějete. Na základě tohoto rozhodnutí katastr věcné břemeno zapíše. Poté se informujte na stavebním úřadě, který má povinnost dohledu. Ten by měl zasáhnout v případě, že by mohlo dojít k poškození přípojky.


OBČAN-DLUHY
- Smlouva o náhradě škody dlužníkem ručiteli v případě nesplácení dluhu

Starší syn koupil na úvěr ČMSS družstevní byt, který mu bude předán v r.2020. Rodiče a bratr mu ručí svými byty. Syn hodně cestuje a tak bychom chtěli nějak ošetřit tyto zástavy, resp. práva na jeho byt. Děkuji, Vlasta

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu usuzuji, že si přejete zajistit, aby zástavní právo na byt bratra a rodičů ve prospěch staršího syna byly ošetřeny v tom smyslu, že jde o ručitelskou zástavu. Tedy, že zástavní právo bylo poskytnuto ve prospěch staršího syna, který je povinen hypotéku platit a v případě jeho insolvence a exekuce bytů rodičů a bratra se jim starší syn zavazuje nahradit veškerou škodu jim způsobenou. V takovémto případě lze sepsat smlouvu mezi těmito stranami. Jde o specifickou smlouvu, kterou Vám musí sepsat zkušený právník, neboť se jedná o problematickou záležitost. V každém případě bude tato smlouva účinná pouze mezi stranami a vůči bance zcela neúčinná. Domnívám se, že Vámi požadovanou ochranu bratrovi a rodičům nepřinese.  (Zástavní právo se váže k nemovitosti, takže pokud nebude starší syn splácet hypotéku, k exekuci v každém případě dojde).


OBČAN-BYDLENÍ
- Nárok na vrácení bezdůvodného obohacení družstva - nájemník splácel úvěr na kotelnu

Jsem nájemník v domě a bytě, který patří společenství vlastníků bytových jednotek (bytové družstvo). Družstvo si vzalo úvěr na zřízení plynové kotelny. Splácení tohoto úvěru si družstvo odsouhlasilo, že zachová stávající ceny za teplo a teplou vodu jak jim účtovala teplárna a nikoli skutečný stav (který byl přibližně o 40% úspornější). Se mnou jako s nájemníkem se nikdo nebavil a automaticky mi účtovali zvýšenou a nepravdivou spotřebu tepla a teplé vody. Toto rvalo tři roky než splatili úvěr. Já jako nájemník přece nemám co společného s jejich úvěrem. Řádně platím nájem, který není regulovaný, ale tržní. Každý rok v mezích zákona mi nájem zvyšují na maximum, tak nevím roč bych se měl podílet ještě na splácení jejich úvěru. Mám nárok žádat nápravu a to ty tři roky zpětně za chybné vyúčtování za teplo a teplou vodu? Jde o trestný čin? Děkuji, Ctibor

ODPOVĚĎ:
V případě družstva se skutečně jedná o formu splácení úvěru. Domnívám se, že máte nárok na vydání obohacení, a to až tři roky zpětně, neboť jste splácel jejich dluh. V případě, že nebude možné se s družstvem dohodnout, jedinou možností je žaloba u soudu ve sporném řízení.
O trestný čin nejde, neboť toho se může dopustit jen fyzická osoba. U družstva by byla obtížně vysledovatelná odpovědnost jednotlivých fyzických osob, u kterých dle mého nejsou splněny všechny znaky skutkové podstaty trestného činu.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Lhůta na vyřízení trestního oznámení
- Práva manžela, manželky znát výsledky trestního řízení
- Kam podat stížnost při pomalé práci Policie, vyšetřovatele

Dne 17.3.2011 jsem podala trestní oznámení o neposkytnutnutí lékařské pomoci mému zesnulému manželovi, kdy po pádu z kola asi rychlá záchranná služba, nebo lékař nemocnice jej se zraněním hlavy a zřejmě již v traumatu umístili na "záchytce". Vyšetřovateli jsem podepsala prohlášení, že může k případu požadovat ze všech míst kde jej postupně přemisťovali lékařské zprávy. Do kdy mám čekat od policie na vyrozumění? Myslela jsem, že zprávu mám dostat do měsíce od podání. Na můj telefonní dotaz mi vyšetřovatel sdělil, že si mohu prohlédnout pitevní zprávu, že skonal na úraz hlavy, ale závěr ještě nemá. 17.5.2011 to budou již dva měsíce od mého podání. Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Policie nemusí podávat informace do měsíce od podání. Policejní orgán má minimálně dva měsíce na to, aby prověřil skutečnosti nasvědčující tomu, zda byl spáchán trestný čin. Tato lhůta je delší u závažnějších trestných činů a může být prodloužena. Dle trestního řádu nejste považována za poškozeného, jelikož újma na zdraví byla způsobena Vašemu manželovi, nikoli Vám. Právo na informace máte velmi omezené, ve Vašem případě nezbývá než počkat na výsledek. V případě, že máte dojem, že v řízení je postupováno pomalu nebo jinak nedbale, můžete podat stížnost nadřízenému zmíněného vyšetřovatele, nebo státnímu zástupci, který ze zákona vyšetřování dozoruje.

OBČAN-DLUHY
- Může dlužník splácet dluhy pokud má podaný návrh na insolvenci a oddlužení?

Když mám podaný návrh na insolvenci a oddlužení, mám věřitelům platit své dluhy nebo počkat na rozhodnutí o insovenci? Dozvěděla jsem se od paní, která mi návrh zpracovala, že už platit přímo nesmím. Prý by mi placením insolvenci nepovolili. Děkuji, Katka

ODPOVĚĎ:
Dokud není oddlužení pravomocně schváleno rozhodnutím soudu, nejste ještě v oddlužení. Do té doby byste měla splácet své dluhy tak, jak to máte smluveno v jednotlivých smlouvách o půjčce.


OBČAN-DLUHY
- Doplacení doplatku u firmy v insolvenci která neopravila závady díla

Sestra si objednala u společnosti výměnu oken a dveří. Zaplatila zálohu, po dlouhém uhánění firma práci odvedla, ale nekvalitně. Při předávání zakázky byl sepsán protokol, že doplatek na fakturu bude proveden po dokončení zakázky - opravě nekvalitní práce. Nyní je firma v insolnveci. Jak s placením doplatku? Děkuji, Magda

ODPOVĚĎ:
V tuto chvílu jste dlužníky firmy a zároveň i její věřitelé. V části nedoplatku jste její dlužníci a v části provedení prací firmou její věřitelé.
Insolvence může být prováděna různými způsoby - reorganizace, oddlužení, konkurz. Způsob řešení insolvence, insolvenčního správce a všechny další informace zjistíte v insolvenčním rejstříku, který je ze zákona úplný. Doporučuji nahlédnou do tohoto rejstříku - je veřejně přístupný na internetu zcela zdarma.


OBČAN-BYDLENÍ, NÁJMY
- Musí nový majitel pozemku respektovat starou nájemní smlouvu původního vlastníka s nájemcem?
- Je platná nájemní smlouva pokud pozemek koupí nový majitel, vlastník?

Koupil jsem nemovitost, spolu s podnájemní smlouvou na cca 4 ha zemědělské půdy, kterou podepsal dnes již nežijící majitel (a zdědili jeho potomci) s podnájemcem. Výpovědní lhůta na 5 let. S podmínkami smlouvy nesouhlasím, podnájemce na dohodu o ukončení přistoupit nechce - kosí louky za dotace od EU - přišel by o zisk. Chtěl bych louky využívat pro své hospodářství, musím respektovat smlouvu, kterou jsem neuzavřel? Lze smlouvu jednostranně vypovědět? Je nájemní právo nadřazeno právu vlastnickému? Jakým způsobem či způsoby by bylo možno řešit prosím tuto situaci? Děkuji, Bedřich

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Vaši otázku dává § 680 odstavec 3 občanského zákoníku. Došlo-li ke změně vlastnictví nemovitosti, může z tohoto důvodu dát výpověď pouze nájemce. Vy tedy výpověď dát můžete, ale pouze ve smlouvou určených podmínkách.


RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ
- Kdy má student právo na sociální stipendium
- Nárok studenta na životní minimum a sociální stipendium
- Kdy nejsou rodiče považováni za společně posuzované osoby

Jsem studentka bez příjmu a chtěla bych se zeptat, jakým způsobem bych pro sociální účely mohla být posuzovvána samostatně a ne v závislosti na příjmech celé domácnosti? Jedná se mi o to, zda mohu nějakým způsobem dosáhnout na dávky životního minima a od toho se odvíjejícího sociálního stipendia? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Vaši rodiče a děti jsou ze zákona ve Vašem případě považováni jako společně posuzované osoby. Můžete to zvrátit, pokud prohlásíte, že spolu trvale nežijete a že společně neuhrazujete náklady na své potřeby. Blíže zákon o životním a existenčním minimu.


OBČAN-BYDLENÍ
- Představenstvo bytového družstva brání v převodu bytu do osobního vlastnictví

Bydlím v družstevním bytě Bytového družstva, kam patří několik domů. Ráda bych získala byt do osobního vlastnictví ale představenstvo toto stále odmítá s tím že převod není možný. v družstvu jsou jednak družstevníci ale ještě i nedružstevníci. Jednotlivé domy bytového družstva mají půjčku na před několika lety realizovanou rekonstrukci, která se průběžně splácí. Bytové jednotky má družstvo na katastrálním úřadu vyčleněny. Zajímalo by mne jak dosáhnout toho, abych si mohla byt do osobního vlastnictví převést. Vedení družstva toto stále odmítá stále se měnícími argumenty.
Děkuji, Patricie

ODPOVĚĎ:
Na převedení družstevního bytu do osobního vlastnictví nemáte právní nárok, pokud to není výslovně zakotveno ve stanovách. V případě, že ve stanovách o tomto není zmínka, můžete se pokusit svolat členskou schůzi a na ní přesvědčit ostatní družstevníky, aby tento převod schválili. Pokud by se tak stalo, je představenstvo tímto rozhodnutím vázáno. V opačném případě je nutné počkat na změnu stanoviska představenstva.OBČAN-BYDLENÍ
- Lhůta na oznámení zvýšení záloh plateb do fondu oprav SVJ

Je stanovena nějaká lhůta kdy musím vědět že mi bude navýšena platba do fondu oprav do společenství vlastníků bytových jednotek SVJ a jakou formou? Nebo stačí, že si na shromáždění většina odsouhlasí od příštího měsíce navýšení? Mirka

ODPOVĚĎ:
Zákon s konkrétní lhůtou nepočítá, avšak ve stanovách Vašeho SVJ může být tato konkrétní věc upravena. Pokud není, hlasuje se o tom na shromáždění a je rozhodující počet hlasů, které jsou upraveny ve Vašich stanovách. Pokud je rozhodnutí platně přijato, jev podstatě  možné rozhodnout o navýšení již od následujícího měsíce.OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit lednici a pračku?
- Kdo platí dluhy při nerozdělení společného jmění manželů po rozvodu
- Splácení dluhů při nevypořádaném společném jmění manželů SJM po rozvodu
- Je možné prodat byt, dům na který je exekuce?

Můj bývalý manžel nadělal dluhy bez mého vědomí. Dnes jsme čtvrtý rok rozvedení, žijeme stále v bytě, který byl můj, ale v důsledku odkoupení je společný. Dnes mám díky bývalému manželovi na bytě tři exekuce a zástavní pravo u hypoteční banky. Pokouším se byt tedy prodat, je nařízena i dražba, ale vůbec nevím, kdy proběhne. Navíc na mě tlačí i realitní kancelář, která tvrdí, že prodeje takových bytů běžně provádějí. Tlačí stále cenu bytu dolů. Mám exekuci na zařízení v bytě mimo jiné ne lednici i pračku. Je možné,aby tyto věci byly zabaveny? Jaké je pro mě nejlepší řešení? Děkuji, Katka

ODPOVĚĎ:
Pokud jste neuzavřela s bývalým manželem dohodu o vypořádání společného jmění manželů  (SJM) a ani nepodala do tří let od rozvodu návrh na vypořádání SJM soudem, tak jste se ohledně movitých věcí vypořádali tak, že tyto věci zůstávají ve vlastnictví toho, kdo je jako vlastník užívá a u ostatních movitých věcí a nemovitých věcí, i závazků, jste podílovými spoluvlastníky. Tudíž za závazky ručíte společně a nerozdílně a věřitel si může vybrat, po kom bude dluh požadovat. Lednice i pračka mohou být zabaveny, samozřejmě, pokud jste vlastníkem a máte na to důkaz, tak můžete podat návrh na vyškrtnutí ze soupisu.
Pokud je nařízen výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti, tak tuto nemovitost nemůžete prodat.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak postupovat když podílníci domu blokují převod bytů do osobního vlastnictví?
- Je možné aby byla jen část bytů domu podílníků převedena do osobního vlastnictví
- Část spolumajitelů bytového domu nechce zrušit spoluvlastnictví a převést byty do OV

V roce 1995 jsme odkoupili panelový dům. Stali jsme se podílníci na na odkoupeném domě. Nyní chceme převést byty do osobního vlastnictví, ale ze 14 podílníků 2 blokují převod. Je možné pro ostatních 12 převod uskutečnit? A jaké by bylo vypořádání majetku? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Převodem do osobního vlastnictví, spoluvlastnictví zanikne. O tomto zániku a vypořádání spoluvlastnictví musíte sepsat písemnou dohodu s úředně ověřenými podpisy a podat návrh na změnu v katastru nemovitostí. Jelikož se dohodnout všichni nedokážete, doporučuji Vám podat žalobu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví příslušnému soudu. Se sepsáním žaloby se obraťte na právníka, který Vámi navrhované řešení převodu do osobního vlastnictví dostatečně argumentačně podpoří.OBČAN-DLUHY
- Může zdravotní pojišťovna odpustit dluh při úmrtí pojištěnce?
- Odpuštění dluhu za sociální pojištění při úmrtí dlužníka, pojištěnnce?

Zemřel mi manžel. Byl živnostník a bohužel nebylo zaplacené zdravotní pojištění. Jelikož jsem se dostala do finanční krize, žádala jsem pojištovnu o odpuštění dluhu po manželovi. Prý to není možné. Může pojištovna po mě ten dluh opravdu žádat i když manžel neměl přiznané daně? Na sociálním mi řekli pokud neměl daňové přiznání, nic platit nemusím a odpustili mi to děkuji, Yvona

ODPOVĚĎ:
Zdravotní pojištění se řídí jinými zákony než pojištění sociální. Pojišťovna má tedy jiná pravidla, kterými se řídí, V tomto případě mohou požadovat zdravotní pojištění. Jediné, co by mohlo být odpuštěno, je případné penále za nezaplacené zdravotní pojištění. Za tento jeho dluh však odpovídáte jen do výše nabytého dědictví. Pokud bylo dědictví zastaveno, neodpovídáte za jeho dluhy vůbec a nic nemusíte platit.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soused špatně vykopanou studnou stahuje vodu z okolí - jak se bránit
- Nemáme vodu v naší studni kvůli sousedově studni - jak se bránit?

V zahrádkářské kolonii si jeden ze sousedů před 2 lety vybudoval vrtanou studnu a nám začaly problémy s vodou. Letos voda neteče vůbec, používáme jí sice jen na zalévání, ale zůstat bez vody je nemožné. Měli jsme silný pramen, který i v době sucha byl stále dost silný. Soused vypouští vodu i na zahradu, protože jí má prý moc. Mám nějakou možnost se bránit? Žádný důkaz proti němu nemám. Nebo jak mám v daném problému postupovat? Budovat novou studnu se mi nechce. A nemám ani prostředky.
Děkuji, Bohuslava

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se můžete pokusit zjistit, zda byla studna vybudována se všemi povoleními. Tedy zajít na stavební úřad a podat stížnost. Pokud bude vše v pořádku, požadovat náhradu škody. Pokud se nedomluvíte, můžete se pouze obrátit na soud, který náhradu škody řeší. Jakožto žalobce budete prokazovat protiprávnost, výši škody, příčinou souvislosti mezi škodou a jednáním souseda a zavinění. Velmi doporučuji sehnat si posudek znalce z oboru hydrogeologie. Půjde o složitý právní proces, kde se bez znaleckých posudků neobejdete, řízení tak může trvat i roky. Bude také nutné zastoupení právníkem či osobou z řad advokátů.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Propadání silnice, veřejné komunikace po připojení domu na vodovod a kanalizaci
- Kdo zaplatí opravu prodapadající se silnice po zavedení vodovodu a kanalizace do nemovitosti

V červnu 2009 jsme s manželem koupili rodinný domek. Původní majitel v roce 2007 zřizoval kanalizační a vodovodní přípojku.
Na něj byl vydán územní souhlas ze dne 13.8.2007.
V současné době se částečně propadá silnice kudy vede přípojka.
Nám až nyní bylo oznámeno, že máme provést opravu silnice a poté předat povrch technickým službám města.
Původní majitel tak údajně neučinil.
Silnice patří městu, to však jedná až nyní.
Musíme po téměř čtyřech letech provádět opravu na naše náklady?
Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Silnice je v majetku města, avšak špatné vybudování přípojky způsobuje městu škody. Město může požadovat úhradu škody po Vás, a Vy můžete požadovat náhradu škody po původním majiteli jakožto regresní náhradu. Pokud se nebudete moci domluvit, nezbývá než soudní cesta náhrady škody.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Restituce pozemku na kterém si nájemce postavil zahradní chatku
- Nájemce pozemku se souhlasem postavil chatku - má při ukončení nájmu nárok na finanční náhradu?
- Existuje právo na náhradu za chatu postavenou na pozemku nájemce?

V roce 1987 jsem si pronajal u zahradkářského svazu v zahradní kolonii zahrádku, na které jsem se souhlasem zahrádkářského svazu a na povolení stavebního úřadu ze 14.7.1987 postavil zhradní domek 16 m2, nechal řádně zkolaudovat 7.11.1991 s tím, že stavba je uvedena do trvalého užívání. Pozemek byl však po kolaudaci vrácen v restituci, ale do roku 2010 dále od restituenta pronajímán, nikdy nebyl vyjmut z pozemkového fondu. V roce 2011 nám majitel nabídl pozemek k odkoupení za vysokou cenu (chce nám prodat i části, které neužíváme). Mám dotaz, zda když se nedohodneme na koupi, jestli máme nárok na odškodnění,nebo musíme objekt (zahradní domek) bez náhrady zlikvidovat. Děkuji za odpověď, Milan

ODPOVĚĎ:
Jelikož jste vlastníkem zahradního domku(předpokládám, že se jedná o stavbu, která je pevně spojena se zemí), tak prodejem pozemku se na Vašem vlastnictví nic nemění a Vy nadále zůstáváte vlastníkem. S novým majitelem pozemku můžete sepsat dohodu o nájmu pozemku či o nájmu zahradního domku a nebo kupní smlouvu o prodeji  zahradního domku, pokud se nedohodnete můžete podat žalobu na úpravu vztahů soudem.OBČAN-EXEKUCE
- Dražba nemovitosti - hraje předkupní právo roli nebo vydraží nejvyšší podání?
- Co se stane při dražbě kdy jsou 2 stejná nejvyšší podání?
- Losování při dražbě - kdy nastává?
- Obcházení zákona - vydražení nemovitosti a darování rodinnému příslušníku exekuovaného

Čekám na dražební vyhlášku na statek, který mám ve spoluvlastnictví ze svým bratrem. Ten chce využít v dražbě předkupního práva a získat celý statek pro sebe. Mám známého, který by se zúčastnil dražby a polovinu koupil, ale mám obavy aby neudělili příklep přednostně bratrovi. Je možnost, aby to známý v dražbě koupil? A kdyby to koupil, mohl by nemovitost darovat mé manželce formou darovací smlouvy? Mohla by být manželka vlastníkem nemovitosti, když se nesmí zúčastnit dražby. Statek jsme s bratrem zdědili po našem otci. Děkuji, Mojmír

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že ve Vašem případě se prodává nemovitost jako celek, tudíž by známý nemohl v dražbě koupit pouze polovinu, pokud se prodává pouze daná polovina nemovitosti, pak pokud Váš známý učiní nejvyšší podání, tak mu soud udělí příklep. Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo, a poté, nedohodnou-li se jinak dražitelé, kteří učinili stejné nejvyšší podání, dražiteli, který byl určen losem. V případě, že Váš známý daruje nemovitost Vaší manželce, tak se dopustí obcházení zákona a tento právní úkon (darovací smlouva) by byl absolutně neplatný a Váš bratr by se mohl této neplatnosti soudně dovolat.


OBČAN-BYDLENÍ
- Vymáhání soudního poplatku za řízení při neoprávněném užívání družstevního bytu
- Neoprávněné bydlení v družstevním bytě a vymáhání soudního poplatku za s. řízení

Mám dotaz k soudnímu vystěhování. Bydlela jsem v družstevním bytě, nájemní smlouva byla psaná na moji babičku, ve smlouvě jsem byla uvedena jako spoluuživatel bytu, platby jsem hradila já a v bytě jsem měla trvalé bydliště. Babička zemřela a byt v notářském řízení sdědil můj strýc. V rámci dědického řízení se podávalo odvolání a než věc nabyla právní moci, v bytě jsem i nadále bydlela. Strýc začal vyhrožovat telefonáty, že mi rozkope dvěře, vyháže mi věci oknem, zavolá na mne policii, atd. I přesto, že byl určen z dědického řízení jako nový nájemce, nájemní smlouvu na družstvu nezměnil. Ptala jsem se na družstvu zda můžu byt i nadále užívat a bylo mi sděleno, že ano. Začala jsem si hledat náhradní bydlení. Odstěhovala jsem se a opět jsem se dotazovala na družstvu co s klíči od bytu. Poradili mi klíč poslat strýci poštou. Po odstěhování jsem obdržela soudní rozhodnutí o vystěhování. Na to jsem odepsala, že v bytě už nebydlím. Obdržela jsem další dopis, kde po mne strýc požaduje úhradu nákladů za podanou žalob. Na to jsem odpověděla a nyní jsem obdržela soudní předvolání. Jak bude soud postupovat?
Děkuji, Vendula

ODPOVĚĎ:
Soud Vás předvolal zřejmě z důvodu, aby Vás vyslechl a Vy jste mohla zdůvodnit a dokázat, že již v byte nebydlíte a z toho důvodu zastavit toto řízení a určit, kdo je plátce nákladů řízení.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Může spoluvlastník zřídit věcné břemeno na užívání domu, nemovitosti?
- Je nutný souhlas všech spoluvlastníků se zřízením věcného břemene?
OBČAN-SMLOUVY
- Jak by měly být označeny strany v darovací smlouvě
- Je možné v darovací smlouvě napsat "manžel daruje manželce" ?

Můj manžel vlastní 1/2 domu, druhou polovinu mají ve SJM jeho rodiče. Manžel mi chce darovat polovinu své poloviny. Jakým způsobem máme do darovací smlouvy napsat, že dárce vlastní 1/2 domu a chce manželce darovat polovinu ze své poloviny? Lze napsat: "dárce je vlastníkem 1/2 nemovitosti xy " a "daruje 1/2 své poloviny nemovitosti manželce."? (Chceme totiž jen poupravit smlouvu od notáře, kterou manžel dostal od rodičů tu 1/2 domu).
Může manžel, pokud bude poté vlastnit jen 1/4 domu, zřídit na svém podílu věcné břemeno doživotního užívání manželce? Nebo je nutný souhlas všech dalších vlastníků, tj. jeho rodičů?
Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Je vhodné používat označení smluvních stran tak, jak je zavedeno v hlavičce smlouvy, označovat tedy v celé smlouvě Vašeho manžela jako dárce a Vás jako obdarovanou. Dále je nutné ve smlouvě specifikovat, zda je Váš manžel vlastníkem konkrétní části domu (např. prvního patra) či je vlastníkem tzv. ideální poloviny (užívá tedy celý dům ve stejném rozsahu jako jeho rodiče).

S ohledem na výše uvedené můžete naformulovat text darovací smlouvy například následovně:
1.      Dárce je spoluvlastníkem rodinného domu xxx (nutno přesně specifikovat, např. parcelním číslem, číslem popisným, číslem listu vlastnictví v katastru nemovitostí) a to jeho prvního nadzemního podlaží
(toto přichází samozřejmě v úvahu pouze v případě, že je dům mezi
spoluvlastníky reálně rozdělen).
2.      Spoluvlastnický podíl dárce na výše uvedeném rodinném domě činí 50%.
3.      Dárce daruje jednu  polovinu svého spoluvlastnického podílu na výše uvedeném rodinném domě obdarované tak, aby spoluvlastnický podíl dárce na rodinném domě činil 25% a spoluvlastnický podíl obdarované činil 25%.
4.      Obdarovaná dar přijímá.
Do smlouvy je dále vhodné začlenit další náležitosti, které však jistě obsahuje Vámi zmiňovaná darovací smlouva od notáře.

K Vašemu druhému dotazu, týkající se věcného břemene:
V tomto případě je klíčovou otázka, zda by byli výkonem oprávnění z tohoto věcného břemene omezeni všichni spoluvlastníci či pouze Váš manžel. I v případě, že Váš manžel vlastní reálně vymezenou část domu se však domnívám, že výkon oprávnění z věcného břemene by určitým způsobem omezoval i rodiče Vašeho manžela (např. právo průchodu společnou chodbou či přes společný dvůr, právo využívat sklep apod.). Je proto nutné, aby se zřízením věcného břemene rodiče Vašeho manžela nejen souhlasili, ale aby se stali rovněž stranami smlouvy o zřízení věcného břemene a tuto tedy společně s vámi podepsali.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak se vyhnout tomu, aby po smrti jednoho z manželů vystěhovali potomci druhého z manželů
- Jak zabránit aby při smrti jednoho z partnerů z bytu, domu vystěhovali potomci druhého partnera
OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Je možné dát věcné břemeno dožití do závěti?
- Věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti v závěti
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je možné aby partner zdědil celý byt, dům po smrti druhého partnera?
- Může partnerka zdědit byt, dům po smrti partnera?
- Je možné aby manželka zdědila celý byt, dům při smrti manžela?

Chceme spolu s přítelkyní zakoupit byt (já uhradím 90%, zbytek přítelkyně) a ten spolu užívat. Lze smluvně zajistit, aby v případě mého dřívějšího úmrtí mí dědicové nemohli přítelkyni znemožnit užívat byt samoatatně a z bytu ji tzv. vyštvat z jakýchkoliv důvodů (prodej děděné části, byt spoluužívat, atp). Děkuji Jiří Luber

ODPOVĚĎ:
1/ Zřízení věcného břemene doživotního užívání nemovitosti
Věcné břemeno můžete zřídit písemnou smlouvou s Vaší přítelkyní (v tomto případě vzniká jeho zanesením do katastru nemovitostí, přičemž se stává předmětem darovací daně) či závětí. Pro oba případy lze obecně doporučit maximální přesnost a precizní vymezení veškerých práv a povinností povinné i oprávněné strany. Jedná se především o vymezení bytu samotného, vymezení Vašeho podílu a podílu Vaší přítelkyně, podrobné stanovení veškerých oprávnění, která Vaší přítelkyni z titulu věcného břemene vzejdou (např. oprávnění užívat celý byt včetně jeho součástí a příslušenství či vnitřního vybavení, oprávnění odebírat energie apod.) a tomu korespondujících povinností povinného (ve formě něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat). Přesné vymezení osoby oprávněného a povinného je pak samozřejmostí. Pokud byste se rozhodl zřídit věcné břemeno závětí, můžete rovněž své dědice omezit v dispozicích s bytem po dobu života Vaší přítelkyně a umožnit jí tak v bytě dožít.
2/ Převod bytu na Vaší přítelkyni pomocí závěti
Druhou možností je odkázat svůj podíl na bytě Vaší přítelkyni v závěti. V tomto případě však musíte pamatovat na své potomky, kteří jsou ze zákona tzv. neopomenutelnými dědici a kterým náleží aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona (v případě nezletilých potomků) či aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona (v případě potomků již zletilých). Toto řešení tedy přichází v úvahu v případě, pokud disponujete takovým ostatním majetkem, kterým by bylo možné uspokojit zákonné nároky Vašich potomků.

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Platí ústní slib o dědění?
- Je možné dědit na základě ústního slibu nějaké osoby?

Jak mám postupovat v případě dědictví po mé tetě která zemřela v březnu a ještě za života mi slibovala že jednou po ní budu dědit takže jsem k ní jezdil pravidelně a pomáhal se vším co bylo potřeba opravit nebo udělat. Když zesnula a proběhl pohřeb, začalo dědické řízení ke kterému byl přizván jen její manžel (můj strýc), ten se mě ptal jestli má rodinný dům napsat na mě nebo ne. Já jsem mu řekl ať dům a pozemky napíše na mě ale, aby trval na tom že ve všech právních dokumentech bude zapsáno věcné břemeno a to jeho (strýcovo) neomezené užívání majetku až do jeho smrti. Teta byla vlastníkem 3/4 RD a ze strýcem spoluvlastníkem 1/4 majetku.
Strýcův  synovec a neteř nikdy nepřijeli s ničím pomoci (neměly tetu rádi). Z tohoto důvodu se na vás obracím s prosbou o radu: mám dědické  řízení napadnout nebo to mám nechat tak jak to nyní je a starat se o dědictví až skoná i strýc? Nebude potom pozdě prokazovat, že teta byla moje teta a že mám na nějaké dědictví nárok? Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
v první řadě musím konstatovat, že ústní slib Vaší tety žádné Vaše dědické nároky nezakládá. Je nutné si uvědomit, že dědit lze pouze ze závěti nebo ze zákona. Z toho, co ve svém dotazu píšete, předpokládám, že Vaše teta žádnou závěť nesepsala a zemřela bezdětná. V takovém případě dědí v tzv. druhé dědické skupině manžel zůstavitele, jeho rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Pokud z výše uvedených osob přichází v úvahu pouze Váš strýc (manžel zůstavitelky), dědí veškerý majetek on.
Ve svém dotazu dále zmiňujete, že jste se se svým strýcem dohodl na přepisu jím zděděných nemovitostí na Vás se současným založením věcného břemene „dožití“ ve prospěch Vašeho strýce. Z dotazu už bohužel nevyplývá, zda jste tento převod již uskutečnili či nikoli. Obecně proto připomínám, že tento převod je možné realizovat například písemnou darovací smlouvou, v níž zároveň založíte a podrobně specifikujete věcné břemeno, přičemž takovou smlouvu je pro nabytí její účinnosti nutné vložit do katastru nemovitostí.
Po provedení tohoto převodu se stáváte výlučným vlastníkem předmětných nemovitostí a nemusíte se obávat žádných případných nároků třetích osob po smrti Vašeho strýce. Napadnout dědické řízení s poukazem na ústní slib Vaší tety Vám proto nedoporučuji, Vaše šance na úspěch by byla nulová.OBČAN-DLUHY, ZÁVAZKY, SMĚNKY
- Je možné koupit nemovitost na bianco směnku na doručitele?
- Je možné směnku vystavit na doručitele?

Chtěla bych se zeptat, jestli můžu koupit nemovitost na bianco směnku na doručitele, se zápisem omezení vlastnictví do katastru nemovitostí. Děkuji, Viktorie

ODPOVĚĎ:
Ne, směnku nelze vystavit na doručitele
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.