Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné právní dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do webu poradny


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Je možné vyplcení odstupného při krachu firmy před vyčíslením majetkové podstaty?
- Kdy dochází k vyplcení odstupného při insolvenčním řízení zkrachované firmy

K 15.11.2010 jsem byla propuštěna ze zaměstnání OP Prostějov s 3 měsíčním odstupným. V lednu 2011 jsem se zajímala, kdy bych mohla dostat odstupné. Správce majetku mi odpověděl:
"V návaznosti na Váš dotaz týkající se úhrady odstupného Vám sděluji, že postup pro uspokojení pohledávek je stanoven insolvenčním zákonem.
K uspokojení nároků z odstupného může dojít teprve tehdy, je-li zřejmé, že v majetkové podstatě je dostatek finančních prostředků i k uspokojení dalších pohledávek, které mají ze zákona stejné přednostní postavení jako pohledávky z odstupného. Vzhledem k tomu, že v současné době toto není zřejmé, nelze zatím přistoupit k vyplácení nároků na odstupné ani zatím nelze stanovit termín úhrady."
Nevím co si mám myslet. Jestli mohu udělat něco pro kladné vyřízení a nebo jestli mi opravdu nezbývá nic jiného, než čekat. Existuje promlčecí lhůta. Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Bohužel nemůžete udělat nic a musíte vyčkat na vyčíslení majetkové podstaty a jejího rozdělení mezi věřitele, o čemž budete insolvenčním správcem informována.OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Zasílání peněz omylem na cizí účet - může příjemce vrátit částku ve splátkách
- Může osoba která získala neoprávněně peníze vracet částku ve splátkách?
- Lhůta na vrácení peněz při bezdůvodném obohacení

Moje matka zasílala omylem 5 měsíců částku na cizí účet. Peníze byly určeny na zalohy plynu. Zjistila majitele účtu. Ten ji posléze kontaktoval a řekl, že to nevěděl a částku ji bude vracet ve splátkách po 500,- Kč/měsíc. Má na to právo, nebo musí vrátit celou částku najednou? Děkuji, Anna

ODPOVĚĎ:
Dle zákona musí ten, který se bezdůvodně obohacoval, toto bezdůvodné obohacení vydat a to v celé výši. Jelikož je bezdůvodné obohacení závazkovým právním vztahem, tak je dlužník (majitel účtu) povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o plnění věřitelem (Vaší matkou) požádán. Pokud tak včas neučiní, má Vaše matka právo na úroky z prodlení.PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Vymáhání škody po zaměstnanci - poškození kabelu a výpadek provozu
- Může zaměstnavatel nevyplatit mzdu, výplatu jako náhradu škody způsobené zaměstnancem?
- Zabavení měsíční mzdy, výplaty zaměstnavatelem jako náhrada způsobené škody zaměstnancem

2.3. som poškodil strojom kábel na solárnej elektrárni, čo spôsobilo výpadok jedného bloku na dve hodiny. Zamestnávateľ so mnou na druhý deň zrušil pracovný pomer dohodou. Mieru zavinenia, ani výšku škody mi nepreukázal. Strhol mi ale celú výplatu za predchádzajúci mesiac, teda som zostal úplne bez prostriedkov a musím sa vysťahovať z firemnej ubytovne. Môžete sa, prosím, vyjadriť, ako to mám riešiť, ked mám len na cestu domov a po právnej stránke k postupu zamestnávateľa? Ďakujem. Stanislav

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr ze dvou důvodu. Jedním z důvodů je i to, že zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Nedokážu posoudit, zda poškození kabelu a způsobení výpadku jednoho bloku solární elektrárny je porušení zvlášť hrubým způsobem, proto Vám doporučuji se obrátit na právníka zabývajícího se pracovním právem, který Vám doporučí další postup.
Co se týče náhrady škody, tak výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá.PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRAC. POMĚRU
- Může dát zaměstnavatel výpověď v pracovní neschopnosti u smouvy na dobu určitou?
- Pracovní smlouva na dobu určitou a výpověď v pracovní neschopnosti

10.1. 2011 jsem nastoupil do pracovního poměru na dobu určitou - 1 rok se zkušební dobou 3 měsíce.
31. ledna jsem donesl neschopenku. Hned po té, ten samý den mi zaměstnavatel dal podepsat Zrušení pracovního poměru ve zkuš. době. Může takto ukončit pracovní poměr? Kdy,jaké a od koho budu dostávat nemocenské dávky? Stále jsem v pracovní neschopnosti. Ludvík

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel  nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Tím, že Vám dal podepsat toto zrušení porušil Zákoník práce a Vy jste oprávněn podat žalobu na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru.
Doporučuji Vám písemně, bez zbytečného odkladu oznámit zaměstnavateli, že trváte na tom, aby Vás  dále zaměstnával, poté Váš pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout Vám náhradu mzdy nebo platu a to ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámíte zaměstnavateli, že trváte na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy Vám zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměruRŮZNÉ-STAVBY
- Minimální vzdálenost dvou staveb
- Jaký je minimální odstup dvou staveb od sebe navzájem
- Je nutný souhlas souseda s umístěním oken která směřují na jeho pozemek?

Opravuji hospodářskou budovu na hranici se sousedem. Soused se stavbou souhlasí. Má od hranice pozemku také hospodářskou budovu vzdálenou 6,5 metr bez oken. Chci si dát do střechy 2 střešní okna a dolů 2-3 okna s mléčným, neprůhledným sklem, opatřené kovovou mříží a ventilačkou - rozměry min.60x60 cm nebo více. To mi ale povolit nechce, důvod neřekl. Okna tam nutně potřebuji, z mé strany to není možné. Dříve tam okna nebyla. Má pravdu? Poraďte mi, jakou mám šanci okna zabudovat nebo co mám dělat. Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Dle zákona musí být odstup od staveb minimálně 7 metrů, pokud však Vám  ve stavebním povolení schválili zasazení oken i v případě, že nedodržíte danou vzdálenost, pak nepotřebujete nyní souhlas souseda.


RODINA-ROZVOD, SETKÁVÁNÍ S DĚTMI
- Jak postupovat když bylo zamítnuto předběžné opatření o styku s dítětem, potomkem

Prosím oradu jak postupovat při neochotě sociální pracovnice a soudce. Pravě probíhá soud o změně výchovného prostředí. Je vypracován znalecký posudek, kde je vysloveně řečeno, že styk s matkou má být co nejširší a že dítě je velmi citově vazano na matku. Bývalý manžel neustále svévolně zkracuje styk až docílil styk 1x/14 dní. Při návštěvě sociální pracovnice neustále říká: "musíte se domluvit s otcem." Nemá snahu nic řešit. Na základě její neochoty, jsme podali předběžné opatření na úpravu styku. Soudce který má případ ve své kompetenci jej zamítl. Následek tohoto jednaní je ten, že dítě trpí a hrozí citové odcizení. Miroslav

ODPOVĚĎ:
Pokud bylo předběžné opatření zamítnuto , pak musíte vyčkat na skončení řízení o změně výchovného prostředí nezletilého dítěte.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Proč při dědictví otec dotal 4/6 a 2 potomkové jen každý 1/6 ?
- Musí rodič vyplatit ostatní potomky pokud daruje nemovitost jednomu z nich?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jak je možné, že při dělení majetku po smrti mé matky byl rozdělen majetek na 6/6. Když byli pouze jen 3 dědicové? Já jsem zdědila pouze 1/6 a 1/6 bratr a 4/6 otec. Otec si finančnční obnos nechal napsat na sebe. Neměla bych také na ně nárok? Nyní otec své 4/6 daroval bratrovi. Nemám přístup do domu ani na zahradu. Rodiče postavili bratrovi dům, darovali garáž, automobil. A já jsem nedostala nic. Neměl by mě otec vyplatit v případě darování, pokud jeden ze sourozenců dostal za života rodičů více než ten druhý? Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Po smrti Vaší matky se dle zákona, pokud nebyla vyhotovena závěť, má dělit dědictví mezi manžela a děti, ve Vašem případě, tedy na třetiny.  Vašemu otci byla zřejmě přičtena k jeho dílu polovina společného jmění manželů, která nespadá do dědictví a Vy na ni jako dědicové nemáte nárok.
Váš otec může za života věnovat komukoliv, cokoliv. Vy však máte možnost, až zemře, v dědickém řízení navrhnout, aby tento dar byl přičten k hodnotě dědictví a odečten od podílu obdarovaného, čímž se jeho podíl o tento dar sníží.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Je možné používat sklep na zakoupeném pozemku když není zakreslen v katastru?
- Jak postupovat když existuje sklep který není zapsán v katastru nemovitostí
- Vydržení sklepa

Před několika lety jsem od Pozemkového fondu koupil zahradu vedle mého rodinného domu, kterou moji rodiče užívali asi 50 let. Podle slov otce měl být pod pozemkem zasypaný starý sklep, který ale nikde v katastru nemovitostí nebyl a není veden. Letos při terénních upravách jsem narazil na větrák z tohoto sklepa a zjistil jsem, že sklep není zcela zasypaný a po vyčištění a drobných stavebních upravách by byl funkční. Komu patří tanhle sklep a je možné abych tenhle sklep legálně používal? Jsem majitelem i pozemků k možnému vstupu do sklepa. Vojtěch Jedlička

ODPOVĚĎ:
Pokud jste majitelem této zahrady již deset let, pak se automaticky stáváte majitelem i tohoto sklepa  a to z důvodu vydržení, tudíž jej můžete i legálně používat. Doporučuji Vám dát návrh na vklad vlastnictví tohoto sklepa do katastru nemovitostí.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Co se stane když zemřela osoba která podepsala smlouvu o smlouvě budoucí
- Úmrtí osoby která podepsala smlouvu o smlouvě budoucí a dědictví
OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Nepodepsání dodatku ke smlouvě a sankce od realitní kanceláře

Mám dotaz ohledně kupní smlouvy na byt. Podepsali jsme (přes realitku) smlouvu u smlouvě budoucí a kupní smlouvu s majiteli bytu (manželé). Jeden z majitelů zemřel několik ní po podpisu, tudíž byt odmítl katastr přepsat a čeká se na dědické řízení. Může tedy smlouva dojít k naplnění? Peníze má převádět notář až po přepsání na katastru. Předpokládám, že by se ke smlouvě musel podepsat dodatek. Hrozí nám sankce od realitky za nedodržení smlouvy, když odmítneme dodatky podepsat a byt odmítneme koupit (rozhodnutí z osobních důvodů)? Realitka má již zálohu, za nedodržení smlouvy jsou další poplatky. Díky, Radek

ODPOVĚĎ:
K nabytí vlastnického práva u nemovitostí dochází až zápisem v katastru nemovitostí, úmrtím jednoho z manželů došlo ke změně závažných okolností, proto katastr odmítl změnu vlastnictví zapsat. Pokud budete chtít tento byt koupit, musíte uzavřít kupní smlouvu s novými majiteli (dědici).
Výše sankce a způsob jejího výpočtu závisí na tom, co jste si ve smlouvě s realitní kanceláří dohodli. Doporučuji Vám si přečíst uzavřenou smlouvu a obchodní podmínky a nebo se s tímto dotazem obraťte na realitní kancelář.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Prodej podílu nemovitosti cizí osobě za nižší cenu než nabídnutou jinému spolumajiteli
- Spoluvlastník chce prodat svůj podíl za nižší cenu než nabídnutou jinému spolumajiteli

Společně s třemi spoluvlastníky vlastníme každý ideální 1/4 nemovitosti. Zbývající spoluvlastníci se rozhodli své podíly prodat a poslali mi nabídku k odkupu, přestože kupce neměli. Nabízená cena ale byla třikrát vyšší než odhadní cena, tudíž jsem na nabídku nereagoval. V současné době mají kupce za mnohem nižší cenu. Já mám zájem od jednoho spoluvlastníka jeho čtvrtinu odkoupit, nicméně spoluvlastníci mi tvrdí, že jsem na jejich nabídku nereagoval a mé předkupní právo tedy zaniklo. Proto se chystají své podíly společně prodat. Pokud by své podíly odprodali, mám nějakou možnost zpětně uplatnit předkupní právo i pokud mám zájem pouze o jednu čtvrtinu nemovitosti a ne o celý prodávaný podíl. Děkuji za odpověď. Petr

ODPOVĚĎ:
K nabídce uplatnění předkupního práva již není nutné mít v tomtéž okamžiku jiného kupce, avšak to, že Vám nabídnutá cena je vyšší oproti nyní nabízené ceně způsobuje při odprodeji to, že se můžete soudně domáhat neplatnosti kupní smlouvy z důvodu porušení předkupního práva či můžete po novém nabyvateli požadovat, aby Vám věc nabídl ke koupi za stejných podmínek, jaké měl on, pokud tak nový nabyvatel neučiní, můžete se tohoto domáhat soudní cestou.OBČAN-BYDLENÍ
- Může se při odstoupení výboru SVJ výbor sám vrátit do své funkce?
- Výbor společenství vlastníků bytových jednotek odstoupil a následně vrátil do funkce

Náš. Výbor společenství vlastníků bytových jednotek SVJ v Karovlých Varech, na shromáždění vlastníků odstoupil celý z funkce dne 26.4.2010, protože nebyl schválen program Zelená úsporám. Nový výbor nebyl na této schůzi zvolen. Vše bylo zapsáno do zápisu ze shromáždění a výkon funkce odstupující výbor předal správci XXXX spol. s.r.o..
Den poté, dne 27.4.2010 jsme dostali do schránek dopis, že se výbor vrací zpět do funkce, Chtěl bych vědět, jestli se může bývalý výbor sám od sebe vrátit do funkce, když na shromáždění vlastníků sám odstoupil. Správce nám na náš dotaz řekl, že se může vrátit. Jako důvod návratu uvádějí, že jsou stále zapsáni v Obchodním rejstříku a mohou se tedy vrátit do funkce. Jako další důvod uvedli, aby nebyla způsobena našemu SVJ žádná škoda. Děkuji, Michal

ODPOVĚĎ:
Zákon o vlastnictví bytů, který obsahuje SVJ, upravuje práva a povinnosti výboru SVJ pouze okrajově a podrobnosti činnosti výboru nechává na úpravě ve stanovách. Doporučuji Vám pročíst si stanovy, ve kterých by měla být upravena možnost odstupu celého výboru a zpětný návrat.


OBČAN-EXEKUCE
- Výpočet úroků z prodlení při exekuci na dluh
- Exekuční vymáhání dluhů a výpočet úroků

Dovoluji si Vás tímto požádat o radu, týkající se mého starého dluhu.
Mám platební rozkaz z měsíce března roku 1999 na částku 60.000,-Kč, úrok z prodlení je 11,5% ročně do zaplacení. Do roku 2008 nebylo uhrazeno nic. Koncem roku 2008 mi byla nařízena exekuce. Od ledna 2009 do července 2010 mi bylo srážkami ze mzdy (cca 3.600,-Kč/měs.) sraženo zhruba 70.000,- Kč. Nyní jsem bez zaměstnání, ale čekají mě ještě ty úroky. Vím, že úroky z prodlení se mění dle sazby ČNB, ale nevím, jak si je mohu přesně za tak dlouhou dobu spočítat. Ráda bych je začala splácet, tak abych měla představu, kolik to bude. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám obrátit se na soud či exekutora, který závazek vymáhá a zeptat se přímo něj kolik Vám ještě zbývá splatit a domluvit se s ním zároveň na způsobu splácení.RODINA-SJM PŘI ROZVODU
- Může být v dohodě o vypořdání SJM i darovací smlouva pro potomka?
- Je možné darovat podíl nemovitosti v dohodě o vypořádání SJM?
- Je nutné vyjmenovávat jednotlivé movité věci při vypořádání SJM?

Jsem od 8/2010 rozvedená. S bývalým manželem vlastníme v SJM pouze byt 3+1. Chystám dohodu o vypořádání majetku v SJM . Lze v této dohodě řešit i převod manželovy poloviny bytu na syna, tzn. název by byl Dohoda o vypořádání majetku v SJM a darovací smlouva, pak by následovalo ustanovení o vypořádání s bytem tak, že každý nabude vkladem polovinu a pak by pokračovala darovací smlouva, kde manžel tu svou daruje synovi? Jedním vkladem s jedním poplatkem?
Nebo to nejde řešit jednou smlouvou a musí se darovací vložit na katastr až po schválení dohody? A druhý dotaz se týká ostatního movitého majetku, je nutné ho rozepisovat nebo stačí uvést, že zařízení bytu zůstává v majetku toho, kdo byt užívá. Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám sepsat dohodu o vypořádání SJM a darovací smlouvu zvlášť, sloučením by mohlo dojít k nesrovnalostem.
Formulaci, že zařízení bytu zůstává v majetku toho, kdo byt užívá lze použít, aniž by jste musela přesně vyjmenovávat součásti tohoto zařízení.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Náležitosti dohody o smírném vypořádání podílu nemovitosti
- Náležitosti zástavní smlouvy

Prosím, napište mi – co vše musí obsahovat dohoda o smírném vypořádání části rodinného domu se zástavou v katastru. Jedná se o změnu vlastnictví 1 domu na zástavu na domě. Co je jednodušší vysoudit - vypořádání 1 domu nebo zástavu na domě? Děkuji. Pavlína

ODPOVĚĎ:
Zástavní smlouva musí obsahovat označení zástavy (1/4 nemovitosti) a pohledávky, kterou zástava zajišťuje. Zástavní právo k nemovitostem vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Právní režim vypořádání podílového spoluvlastnictví a právní režim zástavního práva se výrazně liší a při řešení soudní cestou záleží na účelu vzniku podílového spoluvlastnictví či zástavního práva. Jelikož neznám důvod tohoto vzniku, tak Vám nemohu poradit, co je pro Vás lepší volba.

SPRÁVNÍ-POKUTY
- Jak se bránit při odsouzení, odebrání řidičského průkazu a pokutě za řízení v opilosti
- Řízení v opilosti a odvolání proti odebrání řidičského průkazu a pokutě

Byl sem zastaven policejní hlídkou. V dechu jsem měl 2,20 promile alkoholu. Po deseti minutach 2,18 promile alkoholu. Chtěl jsem jít na odběr krve. Bylo to odmítnuto. Vím že sem udělal chybu, ale tolik alkoholu jsem nevypil, abych měl tolik promile alkoholu. Samosoudcem jsem dostal 30.000 Kč pokutu a zákaz řízení na 2 roky. Mohu se nějak bránit. Děkuji za odpověď, Roman

ODPOVĚĎ:
V rozsudku, který Vám byl udělen daný trest, jste jistě byl poučen o možnosti odvolání, které se podává u soudu, proti jehož rozsudku směřuje a to do 8 dnů od doručení opisu daného rozsudku.
Pokud máte dostatečné důkazy své neviny, pak odvolání podejte. Pokud nikoliv doporučuji Vám trest přijmout a zaplatit danou pokutu.


OBČAN-EXEKUCE
- Může firma exekučeně strhávat částky spolupracující osobě OSVČ která nemá mzdu?
- Je možné snížit odměnu spolupracující OSVČ při exekuci na tuto osobu?
- Exekuční stržení výživného - postup

Obdrželi jsme exekuční příkaz na osobu, která není naším zaměstnancem. Je to OSVČ, pro naši společnost příležitostně vykonává práce, které si fakturuje, tudíž vůbec nespadá do výpočtu mezd. A dále bych se ráda zeptala, při výpočtu exekuční srážky, lze uplatnit odečet na povinného-dítě, kterému je zasíláno výživné a nebydlí s exekuovaným ve společné domácnosti? Čím to máme doložit, a lze odečet uplatnit i když se jedná o exekuci na dlužné a běžné výživné na toto dítě. Děkuji. Dana

ODPOVĚĎ:
Tento příkaz je neplatný, protože nelze osobu samostatně výdělečnou činnou postihnout srážkami ze mzdy, jelikož se v tomto případě o mzdu nejedná. Obraťte se na soud s tím, že nejste plátcem jeho mzdy a nemůžete provádět pravidelné srážky a jak tedy máte dále postupovat.
Jen pro doplnění informací - dle zákona se nejdříve z druhé třetiny čisté mzdy odečte běžné výživné a poté dochází k odečtu dlužného výživného, pokud druhá třetina nestačí, pak se tato pohledávka uspokojuje z první třetiny spolu s ostatními pohledávkami a to dle data doručení exekučního příkazu zaměstnavateli.


RŮZNÉ-STAVBY
- Je nutné požádat o připojení sjezdu od domu k silnici, komunikaci?
- Je nutné povolení při připojení sjezdu od rodinného domu na veřejnou silnici?

Vlastním pozemek, který sousedí delší stranou se silnicí a zasahuje cca 2 metry po celé délce pod asfalt. Chci na pozemek vjíždět osobním automobilem a na obecním úřadě po mě chtějí projekt a povolení od městského úřadu k vybudování sjezdu na danou komunikaci. Já se však selským rozumem domnívám, že "budovat" nějaký sjezd nemusím, protože na rozhraní mého pozemku a silnice asfalt přece leží. A to, že přes příkop vytvořím přejezd je jen moje věc, protože je to vlastně jenom díra na mém pozemku, kterou si zasypu jako kteroukoliv jinou nerovnost na pozemku. Jak na tento případ hledí zákon? Mě se totiž nechce shánět nějaký projekt a obíhat úřady, protože mě to bude stát peníze. Navíc si myslím, že zasypat 2 metry příkopu, který je ještě k tomu na mém pozemku, nikomu neublíží. Vlasta

ODPOVĚĎ:
Pro připojení sjezdu na místní komunikaci je nutné požádat silniční správní orgán o povolení. Tento vydává své povolení ve spolupráci s dopravním inspektorátem Policie ČR. Stavební provedení vjezdu povoluje příslušný obecný stavební úřad a to i ve Vašem případě, když se jedná o Váš pozemek.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soused oplotil část cizího pozemku - jak se bránit?
- Je možné si oplotit ideální polovinu pozemku?

Bydlíme ve statku kde budovy jsou situované do klasického písmene U jelikož půlku budov vlastním já a půlku budov vlastní soused, ale pozemek uprostřed vlastníme na půl,ale plot je postaven tak,že dvě třetiny má on a já jen jednu. Podle katastru tento pozemek vlastním já i on z poloviny. Proto jsem se na něj obrátil, že bych tento pozemek nechal zaměřit a samozřejmě bych chtěl využívat celou mou polovinu a ne jen třetinu. Mám na to právo? On nemá o toto řešení zájem. Chtěl bych tento pozemek nechat zaměřit a pak i na katastru nechat přepsat,ale pokud by to on nechtěl je nějaké řešení? Pozemek vlastníme každý z jedné poloviny, není geometricky rozdělen. Miloš

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že pozemek máte se sousedem v podílovém spoluvlastnictví, tudíž Vy jste oprávněn používat polovinu a Váš soused též. Pokud se nelze se sousedem dohodnout, můžete se rozhodnout pro zánik a vypořádání podílového spoluvlastnictví prostřednictvím žaloby k soudu na zánik a vypořádání spoluvlastnictví a pak lze tuto změnu uvést v katastru nemovitostí a svou polovinu si oplotit.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Je možné reklamovat zboží vydražené na Aukru?
- Je možná reklamace používaného zboží s označením NÁLEZOVÝ STAV?

Přes aukci jsme prodali motorovou pilu. Bylo uvedeno nálezový stav a bez záruky. Byla vložena od 1 kč. Paní co pilu koupila tak se ohražuje, že jsou na pile závady a že jsme ji před vložením do aukce měli nechat zkontrolovat a chce ji vrátit. Vyhrožuje právníkem. Podle mého stav nálezový a bez záruky je jasné zadání. Děkuji za radu jak mám pokračovat ve sporu. Kamila

ODPOVĚĎ:
U věcí použitých neodpovídá prodávající (Vy) za vady, vzniklé jejich použitím či opotřebením, ale odpovídáte za vady, které tu existovaly v době převzetí věci. Tím, že jste uvedla stav nálezový a bez záruky není právně relevantní, protože odpověnost za vady nemůže být omezena ani smluvně, ani jednostranným prohlášením prodávajícího. Kupující má právo žádat vrácení kupní ceny proti vrácení předmětu plnění.OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Jak se bránit když spolužijící osoba vybírá a zadržuje poštu, neodevzdává adresátovi
- Potomek krade poštovní zásilky adresáta ze schránky - jak se bránit?
- Žaloba na ochranu osobnosti - potomek krade poštovní zásilky adresáta

Nevlastní sestra žije ve spol. domácnosti s matkou a mým otcem. Sestra dělá otci vše, aby mu znepříjemnila život. Nejvíce ho však trápí zadržovaná pošta. Otec se to již pokusil řešit, dosáhl jen toho, že má díky ní podmínku za úmyslné ublížení na zdraví. Podmínku má za to, že jí dal facku, když ho začla slovně urážet a napadat. Pak mu úmyslně zamlčovala a zadržovala korespondenci. Na kterou instituci se může obrátit? Dům, ke kterém žijí je ve vlastnictví matky, která sestru v jejích chování ještě podporuje. Děkuji za opdpověď a Váš čas. Jarka

ODPOVĚĎ:
Pokud je to možné, tak doporučuji Vašemu otci odstěhování či doručování pošty na jinou adresu či do placené schránky (p.o. box).
Připadá v úvahu žaloba na ochranu osobnosti, bohužel důkazní prostředky pravděpodobně nebudou zajistitelné a žalobce by tak neunesl důkazní břemeno.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Reklamace koupeného pozemku prodaného realitní kanceláří - slabé napětí v síti
- Nemožnost připojení k elektrické síti kvůli slabému napětí a nezkolaudování pozemku
RŮZNÉ-STAVBY
- Nemožnost kolaudace pozemku kvůli slabému napětí elektřiny v síti
- Nepřipojení k elektrické síti a nemožnost kolaudace pozemku

Nedávno jsem kupoval stavební pozemek přes RK. U tohoto pozemku byl problém s elektřinou - slabé napětí, tudiž nejde stavět (zkolaudovat). Ale v oficiální nabídce na webu RK bylo řečeno, že tento problém se vyřeší na jaře. Jaro je tady a nic se nevyřešilo - stále slabé napětí.
Zajímalo mě zdali mohu po RK požadovat finanční vyrovnání jelikož mi vznikla škoda za klamnou nabídku? I přesto, že v kupní smlouvě je uvedené, že jsem byl seznámen se stavem pozemku. Já se přirozeně bráním tím, že jsem byl seznámen se stavem pozemku, ale na základě nabídky která není pravdivá. Jsem v právu? Děkuji za informaci a radu Přeji hezký den. David

ODPOVĚĎ:
Pokud jste byl seznámen se stavem pozemku a v kupní smlouvě nemáte dojednáno, že slabé napětí bude RK odstraněno, pak nemáte nárok požadovat žádné finanční vyrovnání. Z hlediska práva není nabídka RK závazná, ale pouze informativní. Nabídka se stává závaznou až uzavřením kupní smlouvy, jejíž je součástí.PRÁCE-PRACOVNÍ KÁZEŇ
- Zpronevěra firemních peněz zaměstnancem firmy a možnost potrestání
- Zaměstnanec si půjčil firemní peníze bez vědomí nadřízeného, majitele firmy

18. 1. 2011 vybrala moje podřízená z firemního účtu 50000 Kč na soukromé účely - údajně omylem. Jako nadřízená jsem na to přišla až po 1,5 měsíci, kdy došlo k vrácení peněz převodem na účet. Nejsem jako vedoucí zaměstnanec vystavena riziku, že jsem nezajistila, aby k takovéto věci došlo? Případně, jak lze potrestat takovéhoto zaměstnance. Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Vaše zaměstnankyně se dopustila porušení povinnosti, která jí vyplývá z vykonávané práce. Doporučuji Vám písemně ji informovat o tomto porušení a upozornit ji, že v případě opakování jí hrozí okamžitá výpověď dle  § 52 písm. g). Též Vám jako vedoucímu zaměstnanci doporučuji nastavit u účtu kontrolu odesílaných částek nad Vámi stanovenou hranici.
RODINA-SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ
- Jak nepřijít v manželství o peníze které jeden z manželů získal darem
- Jak oddělit v manželství peníze patřící jednomu z manželů od SJM
- Zisk z akcií a společné jmění manželů SJM

Rád bych se zeptal jak mohu zajistit, abych nepřišel při rozvodu o peníze, které jsem získal prodejem darované nemovitosti. Peníze chci použít na nákup akcií. Na svém broakerském účtě budou i akcie, které jsem již nakoupil ze společných peněz a dále určitě nakoupím další akcie ze společných peněz. Jak budu dokládat, že zrovna určité akcie jsem koupil z peněz získaných prodejem nemovitosti a tedy se nepočítají do smj. Dále hodnota koupených akcii může časem narůst, mohu je prodat a koupit jinou investici u které bych také chtěl, aby nepatřila do společného jmění manželů SJM, protože byla koupena za peníze, které jsem získal prodejem darované nemovitosti. Prostě chci aby nepřišel o darovaný majetek při rozvodu. Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám ohledně Vámi popsaného majetku uzavřít s manželkou dohodu ve formě notářského zápisu o zúžení rozsahu SJM a to i do budoucna kvůli případným přírůstkům. Sepsáním návrhu této dohody pověřte právníka.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Vyplacení mzdy jiné osobě než zaměstnanci na základě plné moci
- Plná moc na převzetí mzdy zaměstnance od zaměstnavatele
- Převzetí platu cizí osobou od zaměstnavatele na základě plné moci zaměstnance
- Může zaměstnavatel zaslat mzdu, plat na bankovní účet druhého z manželů nebo ne?

Chtěla bych se informovat,zda může zaměstnavatel nařídit manželovi, aby si založil svůj účet v bance, když máme s manželem účet společný a manželův plat posílá jeho zaměstnavatel na tento společný účet, kdy já jsem majitelem účtu a manžel disponentem? Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Jiné osobě než zaměstnanci je možné vyplatit mzdu nebo plat jen na základě písemné plné moci, což platí i ve Vašem případě, protože majitelkou účtu jste Vy a nikoliv Váš manžel. Z tohoto důvodu tedy zaměstnavatel požaduje zřízení zvláštního účtu na jméno Vašeho manžela. Pokud si jej Váš manžel zřídí a zažádá zaměstnavatele o zasílání mzdy či platu na tento účet, tak je povinen zaměstnavatel tak činit.
Doporučuji, abyste manželovi udělila písemnou plnou moc k využívání Vašeho účtu pro jeho potřebu výplaty mzdy a manžel poté písemně požádal zaměstnavatele o výplatu mzdy na příslušný účet a jako přílohu žádosti přiložil notářsky ověřenou plnou moc.
Na žádost zaměstnance již zaměstnavatel musí vyplácet mzdu bezhotovostně.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Syn pro dlouhodobé onemocnění nemůže vykonávat zaměstnání, musí otec platit výživné?
- Je otec povinen platit výživné při dlouhodobé nemoci syna, který nemůže pracovat?

Chtěl bych od Vás radu, jak řešit následující. Syn v roce 2009 odmaturoval, poté se přihlásil na 3.letý obor a já jsem zažádal o zrušení vyživovací povinnosti, což soudce uznal s tím, že se nejedná o výšší studium. Syn argumentoval dál tím, že stejně nemůže pracovat v oboru a sám se živit, jelikož má exém. Věc je odročena. Je možné, aby syn byl doma s tím, že nemůže pracovat v oboru a já dál budu platit výživné? Když by byl na úřadu práce, nebo lékař uznal, že je tak vážně nemocen, tak by měl dostat invalidní důchod a mě by skončila vyživovací povinnost, je to tak? Je možné syna donutit, aby vzal jinou práci, když v oboru nemůže pracovat? Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost máte až do té doby, pokud není Váš syn schopen se sám živit a zákon též stanovuje, že povinnost poskytovat výživné nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
Doporučuji Vám vyčkat na rozhodnutí soudu, který rozhodne zda vyživovací povinnost trvá či nikoliv. Svého syna nemůžete do ničeho nutit.

OBČAN-BYDLENÍ
- Předseda výboru SVJ bez mandátu investoval peníze - jak postupovat
- Zneužití funkce předsedy výboru SVJ - investoval peníze na neschválený projekt
- Investování peněz SVJ do neschváleného projektu předsedou výboru - jak postupovat

Jak postupovat proti předsedovi výboru společenství vlastníků bytových jednotek, který bez mandátu, t.j. bez usnesení shromáždění použil společné peníze na nesmyslný projekt ve společných prostorách? Výbor zaniknul podlimitním stavem. Trestně právně to nejde - Policie to nechce řešit. Roman

ODPOVĚĎ:
Tím, že předseda výboru společenství vlastníků jednotek použil společné peníze na shromážděním neschválený projekt se dopustil zneužití svěřené funkce a překročení oprávnění této funkce dané mu stanovami příslušného společenství vlastníků jednotek. Svým jednáním spáchal škodu, jejíž náhradu lze požadovat žalobou na náhradu škody v občanskoprávním řízení. Toto vše za předpokladu, že jeho jednání je skutečně v rozporu se stanovami Vašeho společenství vlastníků jednotek.


TRESTNÍ-TRESTY, OCHRANNÁ OPATŘENÍ
- Který soud rozhoduje o přeměně podmíněného na nepodmíněný výkon trestu
- Stížnost proti rozhodnutí o přeměmění trestu
- Změna trestu za trestný čin krácení daně

V době podmínky za čin z nedbalosti, šlo o krácení daně, jsem se dopustil maření úředního rozhodnutí. Byl jsem odsouzen na 3 měsíce nepodmíněně. Trest jsem vykonal a jelikož mi nebyla podmínka přeměněna v době výkonu, měl jsem za to, že se to již nestane. Nyní mám práci, žiji spořádaným životem, nechtěl bych již vězení zažít. Přes to mi soud trest přeměnil a měl bych být ve výkonu trestu 1 rok. Myslím, že účinnější by bylo prodloužit podmínku. Může o podané stížnosti rozhodnout dle § 146 odst. 1 trestního řádu i okresní soud, který trest přeměnil, nebo jedině krajský soud? Jan

ODPOVĚĎ:
K rozhodnutí o tom, zda bude trest vykonán nemusí dojít vždy během zkušební doby, ale běžně k tomu dochází až po uplynutí zkušební doby. Proti rohodnutí o přeměně trestu můžete podat stížnost do 3 dnů od vyhlášení usnesení či od doručení usnesení o přeměně trestu. Nyní můžete podat dovolání a to z důvodů uvedených v trestním řádu a nebo můžete nastoupit výkon trestu a např. po jedné třetině můžete podat žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. O vykonání trestu rozhoduje soud, který rozhodoval o podmíněném odsouzení.


OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce na směnečný platební rozkaz
- Dlužník se přestěhoval a nesplnil směnečný platební rozkaz, je řešením exekuce?

Jedna paní mi dluží na směnce 16.000 Kč. Jelikož v danou dobu nezaplatila dala jsem to k soudu a přišel jí směnečný platební rozkaz. Paní místo aby zaplatila tak se radši přestěhovala a změnila zaměstnání. Nevím tedy kde nyní bydlí, ani jestli má stálé zaměstnání. Znám jen její trvalý pobyt, který je na Slovensku a také její rodné číslo. Jelikož tu ale bydlí s dcerou která chodí na SOŠ, předpokládám že se nachází někde na území ČR. Ráda bych věděla jestli má smysl abych podala návrh na exekuci. Nerada bych dopadla tak, že se mi nic nevrátí a ještě budu muset celou exekuci zaplatit sama. Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Pokud zvolíte exekuci prostřednictvím Vámi zvoleného exekutora, tak v případě nevymahatelnosti zaplatíte náklady řízení, ale vymahatelnost pohledávky je pravděpodobnější. Exekutor se dlužníka pokusí dohledat, podle svých dostupných možností.  Kladný výsledek vymožení pohledávky Vám nelze zaručit.


OBČAN-EXEKUCE
- Je možné aby dlužník měl přímo exekuci aniž by mu přišel platební rozkaz?
- Musí přijít vždy platební rozkaz než dojde k exekuci?
- Co se stane když není možné doručit platební rozkaz?
- Co následuje při nedoručení platebního rozkazu?
- Nedoručení platebního rozkazu a předložení usnesení soudu o povinnosti uhradit dluh

Obdržel jsem před týdnem exekutorské rozhodnutí na pokutu 200,- od dopravního podniku ve výši 14.666,-. Přitom jsem před tím nedostala žádný platební rozkaz od soudu, což mě poněkud udivuje. Můžete mi k tomu, prosím, zdělit Váš názor? Vladimír

ODPOVĚĎ:
Platební rozkaz je jedním ze způsobů rozhodnutí soudů, je možné, že ve Vašem případě o povinnosti uhradit pokutu bylo rozhodnuto usnesením soudu, kde platí v případě nemožnosti doručení tzv. fikce doručení, od něhož se odvíjí lhůta nabytí právní moci a vykonavatelnosti tohoto rozhodnutí, kdy  se rozhodnutí stává exekučním titulem a lze tuto pohledávku touto cestou vymáhat včetně nákladů řízení. Nicméně pokud jste se nepřestěhoval, nevidím důvod, proč by Vám nemělo být rozhodnutí doručeno. Doporučuji se spojit s příslušným exekutorem a požadovat předložení usnesení soudu o povinnosti zaplatit danou částku; v úvahu může přicházet i varianta, že doručené oznámení je podvrh.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Kdo proplatí nevybranou dovolenou při nástupu do nové nástupnické organizace
- Proplacení nevybrané dovolené při změně zaměstnavatele
- Ukončení pracovního poměru dohodou a proplacení nevybrané dovolené

Ve firmě jsem odpracoval celý rok (1.5.2010-31.5.2011). Nyní jsem ukončil pracovní poměr dohodou. Po celou dobu práce jsem si nevybral, ani mi nebyla nařízena žádná dovolená. Od 1.6.2011 pracuji u nástupnické organizace, která firmu koupila. Mám již podepsánu novou pracovní smlouvu. Vznikl mi nárok na proplacení dovolené, případně u koho jej mám uplatnit? Děkuji, Roman

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že jste s původním zaměstnavatelem ukončil pracovní poměr a s nástupnickou organizací máte novou pracovní smlouvu, která zakládá nový pracovní poměr. Ukončením pracovního poměru Vám vznikl nárok na proplacení nevybrané dovolené, který musíte uplatnit u původního zaměstnavatele.


OBČAN-DLUHY
- Právo na úroky z prodlení při nezaplacení vypořádacího podílu
- Postup vymáhání vypořádacího podílu z prodeje nemovitosti

Je vydáno Usnesení okresního soudu s tím, že žalovaná má vyplatit oběma žalobcům po 420.000 Kč, jako vypořádací podíl (z nemovitosti) do dvou měsíců od nabytí právní moci usnesení. Usnesení nabylo právní moci dne 1.6.2011. Je možné požadovat krom zaplacení podílu i zaplacení úroků z prodlení vzhledem k tomu, že samotné zaplacení resp. jeho vymahání se může protáhnout na delší dobu a jak prosím postupovat. Děkuji, Jiří

ODPOVĚĎ:
Žalovaná je povinna do 1.8.2011 Vám jako žalobci uhradit částku ve výši 420 000,- Kč. Pokud tak neučiní lze tuto částku vymáhat exekučně a to buď prostřednictvím soudu a nebo Vámi zvoleného exekutora.
Vy jako věřitel jste povinen ještě po uplynutí dvouměsíční lhůty znovu žalovanou vyzvat k zaplacení a pokud svůj závazek neuhradí ani do dodatečné lhůty, tak Vám vzniká právo na úroky z prodlení.


RŮZNÉ-ZDRAVOTNICTVÍ, DROGY, HYGIENA
- Zrušení zdravotního posudku na nerizikovou práce z důvodu přeřazení do rizikové skupiny

Jako lékař jsem vystavil lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k nerizikové práci. V průběhu této lhůty však orgán věřejného zdraví stanovil tuto práci jako rizikovou a předepsal náročná specielní vyšetření. Na základě této skutečnosti jsem písemně sdělil zaměstnavateli, že ukončuji z těchto důvodů platnost stávajícího posudku a vyzval jej k dožádání nového lékařského posouzení. Je namítáno, že nelze ukončit (byť i z objektivních důvodů) platnost již vydaného posudku. Předem děkuji za Vaši odpověď. Jiří

ODPOVĚĎ:
Dle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem nebo zdravotní způsobilosti.  Dle mého uvážení zaměstnavatel musí poslat své zaměstnance na novou prohlídku provedenou dle nových postupů. Nový posudek automaticky nahradí ten předchozí.

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Co dělat když spoluvlastník nechce vůbec investovat do nemovitosti
- Spolumajitel odmítá investovat do nemovitosti - jak postupovat

Jsem majitelkou 1/3 rodinného domu, 2/3 vlastní můj bývalý manžel. Dům nutně potřebuje několik investic (komíny, střecha, topení, izolace,…), bývalý manžel však odmítá cokoli dělat s argumentem, že v domě nebydlí. Mimochodem denně jeho část užívá. Ani nechce dům nikomu darovat nebo svůj podíl domu prodat. Poraďte mi prosím, jaké mám možnosti. Celou částku za investice hradit sama nechci, ani nemohu, ale zároveň nemám zájem, aby mi dům „spadl na hlavu.“ Ráda bych svou 1/3 prodala, ale těžko ji někdo koupí, když to ani není jedna bytová jednotka…
Děkuji, Věra

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám obrátit se na soud  s návrhem na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a to formou prodeje s rozdělením výtěžku.

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Kdo platí škodu vzniklou zlomeným a spadným stromem při vichřici
- Kdo je odpovědný za škodu na majetku způsobenou stromem při živelné pohromě
- Škoda způsobená vyšší mocí - kdo ji platí, hradí
- Náhrada škody způsobené vyšší mocí, zlomeným stromem při vichřici
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jak vysoké stromy mohou být mezi domy v zástavbě

Při loňské červnové vichřici spadl sousedův sedmimetrový modřín, který stál asi 2,5 m od našeho domu na naše venkovní tepelné čerpadlo, na kterém sedřel roh víka. Nové víko stálo 4 520 Kč. Soused se neměl k náhradě škody a řekl, ať si vše vyřídíme u své pojišťovny. Ta nám škodu za víko odmítla vyplatit s tím, "že čerpadlo stojí samostatně mimo pojištěný objekt, není spojeno s budovou a tudíž není pojištěno."
Když jsem souseda písemně vyzvala (po roce, tak dlouho se táhlo jednání s pojišťovnou), ať nám zaplatí škodu za víko, kterou nám naše pojišťovna odmítla vyplatit, odepsal mi, že svou pojišťovnu kontaktoval hned po nehodě. Ta mu ústně sdělila, že „za škody pádem stromu jako následku živlů není vůči nám právně odpovědný." Požadavek na úhradu škody považuje tímto za neoprávněný z výše uvedeného důvodu. Má soused i pojišťovna pravdu? Děkuji, Tomáš

ODPOVĚĎ:
Za škodu způsobenou následkem živlu tzv. vyšší mocí, skutečně není Váš soused odpovědný, protože i přes řádnou péči nemohl této škodě zabránit. Váš soused by byl odpovědný pouze v případě, že strom byl v dezolátním stavu a bylo by jen otázkou času, kdy spadne a to i bez přispění vichřice. Lze uvažovat také o tom, zda soused zachoval dostatečnou opatrnost podle § 415 občanského zákoníku, když nechal v zástavbě na svém pozemku tak vzrostlý strom. Osobně se domnívám, že nikoliv.  Odpovědnost za škodu tohoto charakteru, je vždy otázka dokazování daných konkrétních skutečností, protože za působení živlů a priori nikdo nemůže.


RŮZNÉ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Jak urgovat vrácení poplatku za výmaz z obchodního rejstříku
- Žaloba na stát - vydání bezdůvodného obohacení

Byla jsem likvidÁtorkou společnosti s ručením omezeným. Žádost o výmaz z obchodního rejstříku Krajský soud v Brně v říjnu 2010 odmítl (chyběla 1 příloha) a rozhodl, že zaplacený poplatek (3000 Kč) mi bude vrácen. Požádala jsem tedy o vrácení a určila bankovní účet, kam má být částka zaslána. Poté jsem musela podat novou žádost o výmaz (a znovu zaplatit poplatek), které již bylo vyhověno a v lednu 2011 byla společnost vymazána z OR. Poplatek mi však dosud nebyl vrácen. Jakým způsobem se mohu domáhat jeho vrácení? Děkuji, Viktorie

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám zaslat Krajskému soudu v Brně výzvu k vrácení soudního poplatku opět s uvedením příslušného čísla bankovního účtu a s kopií usnesení, kterým soud rozhodl o vrácení soudního poplatku. Zkontaktujte i správu soudu. V krajním případě je možné podat žalobu na stát – vydání bezdůvodného obohacení.OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Věcné břemeno užívání bývalého družstevního bytu, povinnosti nového majitele bytového domu

Jsem spolumajitelkou činžovního bytového domu. Dům byl restituován po roce 89 s družstevním bytem v podkroví jako s tzv. věcným břemenem (podle předávacího protokolu bývalého OPBH).
Družstvo, které byt stavělo již neexistuje. V bytě bydlí bývalý družstevník. Ve výpisu z katastru nemovitostí věcné břemeno nemáme uvedeno. Jaké máme vůči sobě vztahy, závazky a povinnosti? Myslím tím majitel domu a majitel této bytové jednotky. Radka

ODPOVĚĎ:
Za předpokladu, že Vy jste vlastníkem činžovního domu a bývalý družstevník je vlastníkem bytové jednotky a tak je to zapsáno v katastru nemovitostí, tak jste ve vztahu podílových spoluvlastníků. Podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci.
V případě, že Vy jste vlastníkem domu a bývalý družstevník není vlastníkem bytové jednotky a bytovou jednotku obývá na základě původní nájemní smlouvy, tak Vy jste právním nástupcem zaniklého družstva a vztahy mezi Vámi se řídí příslušnou nájemní smlouvou.SPRÁVNÍ-OBCE, ORGÁNY OBCE, OBČANÉ
- Jak se bránit územnímu plánu na vybudování sjezdovky
- Jak se bránit záboru louky a lesa kvůli vybudování veřejně prospěšné stavby

Jsme majitelé luk a lesa v Krkonoších a nyní jsme vyzváni k návrhu na obecní úřad k nahlednutí do územního plánu na vybudování sjezdovky (zábor louky a snad kácení části lesa). Nesouhlasíme, chalupu užíváme k rekreaci a veškeré stavební úpravy změní ráz louky a v zimě nám bude omezen přístup k chalupě. Máme vůbec šanci se ubránit. Děkuji, Marie

ODPOVĚĎ:
Na vyjádření nesouhlasu s obecním územním plánem samozřejmě máte jako vlastníci pozemku nárok. Doporučuji Vám však se obrátit na právníka, který prostuduje Vámi předložené materiály a na základě toho, Vám doporučí postup proti obci.


OBČAN-NÁJEMNÍCÍ, NÁJEMNÉ
- Jak vypočítat nájemné za komerčně využívané stavby na soukromém pozemku?
- Je možné vypočítat nájemné jen pro některé spomajitele pozemku?
- Jak vypočítat přiměřené nájemné za užívání nemovitosti (pozemku, bytu, domu)

Zdědil jsem jako spolumajitel pozemky na Chrudimsku, na kterých jsou zhotoveny stavby, které jsou komerčně využívány. Potřebuji majitelům staveb vyměřit přiměřené nájemné. Jak se dá nájemné vypočítat (stanovit)? Mohu nájemné vyměřit sám za svoji osobu (za svůj podíl 1/9) nebo musíme tento krok udělat společně s ostatními spolumajitely?Děkuji Štěpán.

ODPOVĚĎ:
Společně s ostatními majiteli můžete vyměřit nájemné a to dle obvyklé ceny pozemků, doporučuji si nechat vypracovat znalecký posudek. Nájemné je tržní záležitost, takže ho můžete stanovit i přiměřeným odhadem (např. nákladovou metodou). Nelze vyměřit nájemné pouze částečně, ale jako celek, který se po uhrazení rozdělí mezi spolumajitele.OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Je možné aby si příkazník ponechal část peněz za prodej nemovitosti?
- Příkazník zpronevěřil část peněz a bezdůvodně se obohatil
- Vymáhání utržených peněz za prodej nemovitosti po příkazníkovi

Úkolem příkazníka bylo podle písemně uzavřené příkazní smlouvy prodat můj byt za částku, kterou navrhl on. Měl právo  uzavírat na základě zmocnění mým jménem kupní smlouvu a přebírat plnění od kupujícího.
Jenomže příkazník prodal byt téměř za dvojnásobek a rozdíl si chce ponechat. Dotaz: Je můj nárok na vydání celé, jemu zaplacené částky kupujícím za můj byt promlčitelný? Ladislav

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se jedná druh příkazní smlouvy a to o smlouvu o obstarání prodeje věci, kde objednatel (Vy) má nárok po odečtení odměny obstaratele na celou částku získanou prodejem. Toto právo se promlčuje v obecné lhůtě tří let.


RODINA-STYK S DĚTMI
- Má vliv kdo způsobil rozvrat manželství na setkávání s dítětem, dětmi?
RODINA-SJM A ROZVOD
- Má vliv kdo rozvrátil manželství při vypořádání, rozdělení SJM (společného jmění manželů)?

Chceme se s přítelem po dvouleté známosti sestěhovat do jednoho bytu, problém je ovšem v tom, že přítel je oficiálně ženatý. S manželkou se stýká kvůli dětem, ale nežijí spolu. S rozvodem nesouhlasí manželka, kvůli finanční stránce (přítel platí dům, kde bydlí s dětmi. Podmínky rozvodu teprve domlouvají soukromě. Chci se zeptat, jestli nemůže manželka použít jeho nový vztah, jako záminku k žalobě o rozvod, že rozvratitelem je on? Bojíme se, že nám pak zamezí či dosti ztíží kontakt s dětmi. Sama má několik milenců, ale přijde nám dosti nevkusné jí je jakkoliv dokazovat. Jde nějak ošetřit, aby náš nový vztah nemohl poškodit přítele při rozvodu? Tereza

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám sestěhovat se s přítelem až po rozvodu, protože by to při rozvodovém řízení mohlo činit problémy, jak ve vypořádání společného majetku, tak v péči o děti. Není třeba řešit, to, že manželka bude znepřístupňovat styk z dětmi - porozvodová situace bude složitá tak jako tak, tedy ať už bude rozvod na návrh manželky (za „nevěru“ svého manžela) nebo na návrh manžela, protože bude chtít žít s vámi. Zásadní rozdíl v rozhodnutí soudu pravděpodobně nebude.


ZAMĚSTNÁNÍ-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Dochází ke zvýšení platu po zkušební době v průběhu měsíce nebo až v prvním dni dalšího měsíce

Vznik pracovního poměru byl sjednán ke dni 16.3.2011 a to za mzdu 27 000 Kč s tím, že po uplynutí zkušební doby je mzda 29 000 Kč. Zkušební doba mi tedy skončila po uplynutí tří měsiců. V té době jsem neměl žádnou překážu v práci, ale zaměstnavatel mi odmítnul vyplatit mzdu, která mi přísluší za měsíc červen, kdy došlo k ukončení zkušební doby. Myslím, že mám nárok na poměrnou částu vypočtenou ze základu mzdy (29 000 Kč) od 16.6. do 30.6.2011. Zaměstnavatel tvrdí, že je to pro něj administrativně složité a že je to prý uvedeno ve vnitřním předpisu, že se mzda navýší až od prvního dne následujícího měsíce. Při tom v pracovní smlouvě mám uveden jen navýšení po skončení tří mesíční zkušební době. Na čí straně je pravda? Nechci jim nechat ani korunu, pokud je pravda a právo na mojí straně. Honza

ODPOVĚĎ:
Ve Vaší pracovní smlouvě není uvedeno přesné datum, od kdy Vám má být zvýšena mzda,tudíž zaměstnavatel může stanovit ve svém vnitřním předpisu, že Vám bude zvýšena mzda až od prvního dne následujícího měsíce (od 1.7.2011) nikoli hned následně po skončení zkušební lhůty.

OBČAN-BYDLENÍ
- Lhůta na vyřízení reklamace fakturované částky za vytápění
- Reklamační lhůta při reklamaci vytápění městského bytu

Bydlíme ve městském bytě, který máme v podnájmu. Nedávno nám přišlo vyúčtování za rok 2010 a nějak se nám nezdálo, že jsme protopili za 2 měsíce to, co ostatní za celý rok. Proto jsme vyúčtování dle pokynů reklamovali. Uběhlo 30 ní a zatím žádná odpověď. Tak jsem na úřad telefonovala a ptala se, jak to s vyřízením vypadá. Paní u telefonu mi řekla, že to nevyřídili do 30 dnů, protože lhůta na podání reklamace uběhla až nyní a oni čekali, zda přijdou ještě další reklamace. Poté se to bude individuálně řešit. Nechápu, proč čekali na ostatní, když se to řeší individuálně. Je možné, aby si úřad takto prodloužil reklamační lhůtu a nedal nám o tom vědět. Dá se nedodržení reklamační lhůty proti úřadu posléze nějak použít? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Postup městského úřadu je správný, protože při správě městský bytů si lze stanovit lhůtu na podání reklamací a lhůtu na vyřízení případných reklamací, tak jak je uvedeno ve Vašem případě.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Chata, chalupa má vodu od souseda, jak zajistit aby při prodeji možnost odběru zůstala
- Možnost odběru vody od souseda i v případě prodeje nemovitosti souseda
- Věcné břemeno odběru vody ze studny samospádem

Vlastním chalupu v Orlických horách. Nevlastním žádnou studnu, voda je k nám vedena samospádem od souseda resp. sousední parcely, který studnu má. Nemáme tam žádné věcné břemeno. Jak postupovat, abychom o vodu nepřišli v případě kdy chalupu nad námi koupí nový majitel a studnu třeba přestaví a samospád zruší? Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám dříve než bude pozemek odkoupen, tak uzavřít se současným vlastníkem věcné břemeno k samospádu. Protože, pokud bude pozemek prodán a nový majitel nebude se samospádem souhlasit, tak Vám může být toto napojení na studnu zrušeno.
Věcné břemeno lze i vydržet a to za podmínek, že vodu odebíráte již po dobu deseti let a toto jednání nesmí být v rozporu s dobrými mravy tedy např. se  zjevným nesouhlasem nynějšího majitele.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soused zabral pozemek, získal tak právo vydržení?
- Právo vydržení při zabrání pozemku sousedem
- Podmínka pro vydržení pozemku (souseda)

Ve starém getometickém plánu na katastru nemovitostí byly chyby. Nechávám si nově zaměřit pozemek. Jde o tři sousedy, kteří mi zmenšili můj pozemek asi o 300 m čtverečných. Vztahuje se na ně právo vydržení? Jak mám tedy postupovat. Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Na Vaše sousedy se  vztahuje právo vydržení pozemku, pokud byly oprávněnými držiteli po dobu nejméně deseti let (to znamená, že pozemek ve stanovené době užívali v domnění, že je řádně vyměřen a že užívají svůj pozemek; nikoliv pokud věděli, že výměra je špatná a oni užívají cizí pozemek), tedy pozemek dlouhodobě užívali v dobré víře, že jsou vlastníky. Pokud tomu tak je, tak se po uplynutí této doby stali vlastníky Vaší části pozemku a Vám nezbývá nic jiného než jej odkoupit zpět.OBČAN-BYDLENÍ
- Může zaměstnanec získat služební byt když vlastní rodinný dům?
- Má právo zaměstnanec obce na obecní byt když vlastní rodinný dům?
- Kdo rozhoduje o přidělení obecního bytu pro zaměstnance obce
- Právo na byt, podmínky pro udělování obecních bytů

Jsem vlastník nemovitosti, pracuji ve vedlejší vesnici a mám zažádáno o obecní byt z rodinných důvodů. Lze dle zákona obecní byt přidělit jako služební, navíc byt bezprostředně sousedí s pečovatelským domem, ve kterém pracuji? Problém je, že vlastním rodinný dům. Bylo mně řečeno, že jako vlastník nemovitosti nemám nárok na obecní (služební) byt. Mám řádně podanou žádost. Děkuji, Eliška

ODPOVĚĎ:
Podmínky pro udělování bytů ve vlastnictví obce nejsou všeobecně upraveny a jsou ponechány zcela na rozhodnutí jednotlivých obcí, které je stanovují v obecně závazných vyhláškách. Doporučuji Vám se tedy obrátit na obecní úřad a zeptat se na podmínky udělování obecních bytů.


TRESTNÍ-TRESTY, OCHRANNÁ OPATŘENÍ
- Kolik bodů se odebírá při hodnotě 0,2 promile v krvi při řízení motorového vozidla

V poledne při odjezdu z festivalu mi policie provedla dechovou zkoušku, při které jsem nadýchala 0,27 promile a poté 0,26 promile. Naposledy jsem pila ve 2 hodiny ráno toho dne. Jaký mě čeká postih, trest? Jak mám já jednat? Řidičský průkaz mi na místě zabaven nebyl, vlastně se mnou jen sepsali protokol. Ani nevím co mě teď vlastně čeká. Budu mít možnost se ještě obhájit? Děkuji, Zdeňka

ODPOVĚĎ:
Tím, že jste nadýchala 0,26 promile jste se dopustila přestupku a ve správním řízení Vám hrozí odebrání tří bodů, pokuta ve výši 25-50 000,- Kč a zákaz řízení na dobu 1-2 roky. K jednání o tomto přestupku budete vyzvána příslušnou policií, kde budete mít možnost obhajoby.RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ
- Osoba pobírající sociální dávky a pomoc v hmotné nouzi nepřiznává přivýdělky
- Trest za přivýdělky při pobírání sociálních dávek v hmotné nouzi

Můj příbuzný je delší dobu bez zaměstnání, registrován na úřadě práce, již nepobírá podporu, bere sociální dávky a pomoc v hmotné nouzi. Z dávek ale nedokáže vyjít, našel si brigádu a zjistil jsem, že již delší dobu překračuje povolený limit přivýdělku. Jak ho mám varovat, jak mu na to úřady mohou přijít? Co mu v takovém případě hrozí? Děkuji, Erik

ODPOVĚĎ:
Nejprve mu sdělte, že tím, že si vydělává více než mu umožňuje zákon, se vystavuje riziku, že o příslušné dávky přijde a může se též stát, že je bude muset vrátit. K zjištění tohoto jednání může dojít buď ohlášením nějaké osoby či zběžnou kontrolou. Přivýdělky jsou zakázány od roku 2011.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je při cestování do zahraničí povinnost mít oválné označení CZ?
- Cestování po EU (evropské unii) a povinnost mít značku CZ na autě, automobilu
- Stačí značka CZ na SPZ při cestování v EU nebo musí být i oválné označení CZ?

Četla jsem, že je pro cestu automobilem do zahraničí nutné jej označit oválnou nálepkou s napisem "CZ". Chtěla bych se zeptat, jestli pro cestu po zemích evropské unie nestačí, když je na levém okraji SPZ v modrém poli znak hvězd EU a pod ním nápis "CZ", jak to je v dnešní době na většině poznávacích značek v našem státě. Děkuji za radu. Veronika

ODPOVĚĎ:
V rámci Evropské unie nemusí být mezinárodní poznávací značka (CZ) vylepena na vozidle, pokud je vozidlo vybaveno novou registrační značkou s modrým pruhem Evropské unie vydanou správními orgány.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Je možné dodatečně změnit vypořádání společného jmění manželů?
- Je možné změnit dodatečně rozdělení SJM (společného jmění manželů)?
- Je možné změnit dohodu o vypořádání a rozdělení SJM?

Chci se zeptat jestli lze a pokud ano tak jakou formou přehodnotit vypořádání SJM. Jedná se o pohledávky, které využil manžel výhradně pro své osobní využití bez jakéhokoliv vědomí manželky. Já jsem chtěla rychlý rozvod, abych předešla ještě většímu zadlužení ze strany manžela a tak jsem ve vypořádání uvedla, že všechny účty budu splácet já a až bude manžel schopen tak to bude splácet on a se mnou vyrovná vynaložené prostředky, které jsem na tyto účty poskytla. Rozvedli jsme se v prosinci 2010. Jana

ODPOVĚĎ:
Pokud jste uzavřeli dohodu o vypořádání společného jmění manželů, pak ji nelze jen tak měnit. Pouze  se souhlasem Vašeho bývalého manžela.
Až Váš bývalý manžel bude schopen závazky vůči Vám plnit, a neučiní tak dobrovolně, můžete na něj podat žalobu na uhrazení dané částky.

PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
- Může být spolumajitel firmy současně zaměstnancem?

Chci se zeptat když bych byla spolumajitelka firmy, mohu být současně ve firmě vedená jako zaměstnanec na pracovní smlouvu? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Vaším zaměstnavatelem bude Vaše společnost, tedy právnická osoba, která Vás jako fyzickou osobu může zaměstnat a uzavřít s Vámi platnou pracovní smlouvu.OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Je možné použít název spinning na samolepce bez porušení autorského práva
- Porušení autorského práva při použití slova spinning

Prosím o radu: vytvářím a prodávám samolepky. Např. chci vytvořit samolepku pro příznivce spinningu, což je ale registrovaná značka (copyright). Nepoužiju jejich grafickou podobu loga, použiju pouze to slovo v kombinaci se svou grafikou. Rád bych věděl, jestli mi za to něco hrozí. Děkuji, Bivoj

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám se s Vaším dotazem obrátit na informační středisko Úřadu průmyslového vlastnictví (www.upv.cz).PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Může zaměstnavatel zpětně snížit mzdu, plat zaměstnanci?
- Je možné snížit mzdu, plat zpětně zaměstnanci?

Zaměstnavatel mi 10. den nového měsíce oznámil, že mi snižuje mzdu za uplynulý měsíc na základ z důvodu malého množství zakázek. Má na to právo? Děkuji, Dita

ODPOVĚĎ:
Pokud je Vaše mzda stanovena mzdovým výměrem a není upravena smluvně (pracovní smlouva, smlouva o mzdě, kolektivní smlouva), pak zaměstnavatel má právo snížit Vám mzdu bez Vašeho souhlasu, ale pouze do budoucna a nikoliv zpětně po vykonání práce. Zaměstnavatel Vás musí o zamýšlené změně v dostatečné době informovat a doručit Vám nový mzdový výměr.OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Vydržení užívání věcného břemena cesty (ke garážím)
- Dlouhodobé užívání cesty a vydržení věcného břemene

Se strýcem a sestřenicí máme společný dvůr, prostředkem dvora vede cesta ke garážím. Je to tak už hodně mnoho let (cca 40let). Nyní došlo k neshodám a chceme rozdělení podle listu vlastnictví. Na našem pozemku je již zmíněná cesta ke všem garážím. Má na to strýc právo nebo tam můžeme udělat plot a ohradit si tak svůj pozemek a on si bude nucen udělat jinou cestu? Napadl nás, že mu dlouhodobě užíváme jeho část pozemku (máme tam živý plot). Jak se v tomto případě postupuje?
Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Díky tomu, že tato cesta byla užívána 40 let, Váš strýc vydržel věcné břemeno přechodu přes Váš pozemek a to použitím cesty a Vy jste povinni mu přístup umožnit. Pokud svůj pozemek oplotíte, má strýc právo soudně žádat přístup.
Pokud dlouhodobě používáte část cizího pozemku a uvědomujete si, že je cizí, tak nesplňujete podmínky oprávněné držby a nemůžete tento pozemek vydržet.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Zrušení spoluvlastnictví a splácení podílu nemovitosti
OBČAN-EXEKUCE, ZÁSTAVA
- Zástava na rodinný dům jako jistota při nesplácení nemovitosti členem rodiny
- Nesplácení podílu nemovitosti a možnost dražby nebo soudního prodeje podílu v zástavě

Vlastním 1/4 rodinného domu. Sestra 3/4 a v domě bydlí jen ona. O vypořádání se mnou nechtěla slyšet. Podal jsem žalobu k soudu. Nyní mi sestra místo mojí 1/4 nabízí zástavu na domě a že mi bude měsíčně splácet určitou částku, když žalobu stáhnu. Splácení bude trvat dlouhou řadu let. Jiná domluva s ní není možná. Pokud nebude splácet – je zástava na domě vysouditelná? Může se za zástavou na domě skrývat nějaký ‚problém‘ na který mohu doplatit? Děkuji za odpověď, Milena

ODPOVĚĎ:
Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky, pokud Vám sestra nebude včas splácet dluh, tak máte nárok získat tento dluh zpeněžením zástavy a to tím, že podáte návrh na zpeněžení zástavy veřejnou dražbou či soudním prodejem zástavy.
Pokud se rozhodnete uzavřít se sestrou zástavní smlouvu, obraťte se se sepsáním na právníka a nezapomeňte podat návrh na vklad této zástavy do katastru nemovitostí.OBCHOD-OBCHOD, OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Smlouva o dílo, dohoda o narovnání a vymáhání ušlého zisku ze smlouvy o dílo

15.5.2009 byla uzavřena smlouva o dílo, která byla následně plně nahrazena (celý závazek vyplývající ze smlouvy o dílo) dohodou o narovnání dne 25.8.2009, od které jsme odstoupili v březnu 2010 (a to z důvodu neplnení plateb).
Jaký je právní účinek odstoupení od dohody o narovnání - může obživnout zaniklý závazek ze smlouvy o dílo a mohu následně žádat ušlý zisk ze smlouvy o dílo? moc děkuji za odpověd. Markéta

ODPOVĚĎ:
Dohodou o narovnání je dosavadní závazek  nahrazen závazkem, který vyplývá z narovnání, odstoupením od smlouvy se tento závazek od počátku ruší, tudíž dochází k obnově předchozího závazku (smlouvy o dílo) včetně možnosti žádat ušlý zisk.

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Umístění sklepu částečně na pozemku souseda a neuplatnění práv vlasnických a věcných

Náš dům byl vystavěn v letech 1928-30, naší rodinou byl koupen v r. 81, jsme pod úrovní pozemku souseda, kdy náš sklep, vyčnívá pod jeho pozemkem, dům jsme takhle již koupili. Soused, když se dozvěděl, že pod jeho pozemkem je náš sklep chtěl, abychom sklípek odstranili, stavební úřad mu to v r. 2003 zamítl. Nyní po mně nová majitelka sousedního pozemku chce, abych vůči ní v souvislosti se zřízením sklepa do budoucna neuplatňovala žádná práva vlastnická ani věcná (nevím co tím ani myslí) nebo kdyby stavba způsobila jakékoliv škody při narušení stability jejího pozemku, abych jí vzniklou škodu uhradila. Může to po mně chtít? Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Pokud podepíšete dohodu o neuplatnění vlastnického či věcného práva jako je např. vlastnické právo k pozemku, pod kterým máte sklep či věcné břemeno k tomuto pozemku, tak již v budoucnu nebudete moci tato práva uplatnit.
V případě, že budete sklep předělávat či restaurovat, tak odpovídáte za škodu, kterou tím  na cizím pozemku způsobíte, aniž by jste uzavírala nějakou dohodu. Podpis této dohody nemůže po Vás nová majitelka požadovat.


RODINA-ROZVOD, PÉČE O DĚTI
- Soud o péči o dítě v době dlouhodobého pobytu rodiče v zahraničí
- Otec v zahraničí a soud o péči o dítě
RODINA-ZVÝŠENÍ VÝŽIVNÉHO
- Je možné žádat soudní zvýšení výživného když je otec na neznámé adrese?
- Neznámá adresa otce a zvýšení výživného a péče o dítě

Chtěla bych se zeptat, zda je možné, aby proběhl soud ohledně péče o dítě i bez otce? Ten je totiž v zahraničí na neznámé adrese a jsme bez kontaktu. K soudu se tedy určitě nedostaví, ani nedoloží příjmy. Pravidelně mi chodí poštou výživné ve výši 2000 Kč. Pokud by soud mohl proběhnout i bez něj, jak dlouho by trval? Zdenka

ODPOVĚĎ:
Řízení týkající se péče o dítě či stanovení výživného nemůže být zahájeno bez přítomnosti všech účastníků. Avšak soud má prostředky pro nalezení otce i bez Vašeho přispění, jelikož si může vyžádat potřebné informace od ostatních státních orgánů.
Proto Vám doporučuji se obrátit na soud s návrhem na úpravu péče o dítě či návrhem na zvýšení výživného a zbytek ponechat na posouzení soudu.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Má soukromá osoba právo připojit se na vodovod na obecním pozmeku?

Existuje nějaká povinnost vyplývající z právního předpisu (zákon, vyhláška), že když jsou inženýrské sítě (hlavně se mi jedná o vodovod) vybudované a vlastněné soukromníkem, ale jsou vedeny na obecním pozemku, tak onen soukromý majitel sítí má povinost mě připojit zdarma nebo za nějaký poplatek? Případně ve kterém zákoně je toto uvedeno. Děkuji, Šimon

ODPOVĚĎ:
Na připojení k již existující vodovodní síti se musíte domluvit s vlastníkem vodovodu včetně podmínek odběru pitné vody a vybudování přípojky k vodovodu běžně hradí odběratel, tedy Vy.PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu na služebním vozidle, pojišotovna zaměstnance škodu nehradila
- Jak postupovat když pojišťovna zaměstnance neuhradila škodu na služebním vozidle

Dne 7.11.2010 jsem vlastní vinou způsobil zaměstnavateli na vozidle škodu. Servis si účtoval 31.932,60 Kč. Z toho materiál 16.110,50 Kč, práce 10.500 Kč. Naše záchranka má havarijní pojíštění u ČPP se spoluúčastí 10.000 Kč. Tuto částku také teď po mně vymáhá. Protože jsem dlouhodobě pojištěn u České pojišťovny na škody způsobené v zaměstnání, škodu jsem pojišťovně oznámil a domluvili jsme se na tom, že ať škodu zaplatím a pošlu všechnu dokumentaci pojišťovně. Teď jsem dostal zamítavou odpověď. Likvidátor zpochybňuje výpočet vzhledem k technické ceně vozidla, protože z havarijního pojištění je hrazen v ceně časové. Cenu práce 10.500 Kč však nezpochybňuje a zaměstnavatel po mně žádá jenom 10.000,60 Kč Je Česká pojišťovna v právu, když odmítá plnění? Zaměstnavatel jen vymáhá po mně neproplacenou spoluúčast ? Podávám odvolání, ale asi mám malou naději, že mi něco pojišťovna proplatí. Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Česká pojišťovna v právu je a likvidátor je oprávněn zpochybnit výpočet, proto Vám doporučuji vyčkat na výsledek odvolání a dle výsledku dále jednat.
OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Povinnost umístění ceníku v provozovně a zákon na ochranu spotřebitele

Měl bych dotaz ohledně umístění ceníku v provozovně, zda je to upraveno v zákoně a zda je správně když na kempu mají v ceníku ceny za noci, avšak cena za připojení k wifi je za každý započatý týden. Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Ceník služeb je povinen poskytovatel služeb umístit v provozovně na viditelném místě s aktuálními informacemi o cenách. Tato povinnost je stanovena zákonem na ochranu spotřebitele.
Ceny za služby si může poskytovatel služeb určit dle svého uvážení a vy jako odběratel (kupující) služby můžete na jeho nabídku přistoupit či nikoliv.RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Školní jídelna využívá zdarma žáky k úklidu, čištění táců a nádobí - je to zákonné?

Měl bych dotaz, zda je zcela v pořádku, že když školní jídelna na základní škole nemá dostatek zaměstnanců, využívá na mytí nádobí a utírání táců žáků ve formě služeb střídaní po ročnících, žáci jsou zde po výuce ve volném času. Ivan

ODPOVĚĎ:
Pokud s tím rodiče žáků souhlasí, tak v tom nevidím problém. Pokud nesouhlasí, tak nelze žáky žádným způsobem do této činnosti nutit. Se svou stížností Vám doporučuji obrátit se na ředitele školy či přímo na zřizovatele školy.PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Je možné školení zaměstnance započítat do odpracovaných hodin?
- Je školení zaměstnance, zaměstnanců práce přesčas?

Pracuji v příspěvkové organizaci s 12 hodinovou pracovní dobou. Ve svém volném dni musíme absolvovat školení pořádané organizací. Jak by toto školení mělo být vykázáno ve mzdě. Je nějaký zákon kde je toto popsáno. Zaměstnavatel nám toto školení započítá do odpracovaných hodin. Nejedná se o práci přesčas? Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě záleží na tom, jak je stanovena pracovní doba v pracovní smlouvě a též jakým způsobem je dále upravena ve vnitřních předpisech zaměstnavatele.
Dle toho lze teprve posoudit, zda se jedná o práci přesčas či lze školení započítat do běžné pracovní doby.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.