Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné právní dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do webu poradny.


OBČAN-REKLAMCE
- Reklamace alkoholtesteru
- Odmítnutí reklamace alkoholtesteru z důvodu neuskutečněné kalibrace výrobcem

Reklamoval jsem po roce nefunkční tester na alkohol a reklamace nebyla uznána z důvodu, že v návodu výrobce je uvedeno, že je třeba přístroj do půl roku nechat zkalibrovat. Po tomto datu prý není možné bez kalibrace reklamaci uznat. Mají pravdu? Přístroj totiž nefunguje vůbec. Bořivoj

ODPOVĚĎ:
V případě, že nefunkčnost testeru byla zaviněna tím, že nebyla provedena kalibrace, na což jste byl v návodu upozorněn, pak je to důvod pro neuznání reklamace. Pokud jste přesvědčen, že kalibrace s vadou přístoje nemá nic společného (alkoholtester nefunguje vůbec), bude nutné se obrátit na soudního znalce v oboru elektro a posudkem pak požadovat znovu vyřízení reklamace.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Má opatrovník nesvéprávné osoby právo po ní dědit majetek
- Dědění po nesvéprávné osobě opatrovníkem
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může opatrovník nesvéprávné osoby prodat nemovitost, rodinný dům, byt?

Jak je to s dědictvím u nesvéprávné osoby, pokud je umístěna v ústavu a vlastní rodinný dům. Má opatrovník právo na nějaký dědický podíl, pokud osoba nemá nikoho z příbuzných, pouze dvě tety? A druhý dotaz - může opatrovník prodat za  života nesvéprávné osoby tento dům a peníze použít k zajištění bydlení jejího otce, který v tomto domě bydlí, případně zajistit bydlení této nesvéprávné osobě v jiném ústavu anebo jinak naložit s těmito penězi dle svého uvážení? Komu peníze za dům připadnou? Děkuji. Amélie

ODPOVĚĎ:
Opatrovník nemá právo na dědický podíl a v tomto případě nastupuje dědictví ze zákona a připadne zřejmě Vámi zmíněným tetám.
Dům můžete prodat pouze se svolením soudu, Vám jako opatrovníku je pouze svěřena správa běžných záležitostí. Peníze za dům patří majiteli (tedy nesvéprávné osobě).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soused zadělal okna souseda deskami - jak se bránit
- Narušování vlastnického práva sousedem - informace

Před rokem začal dělat soused problémy a přidělal na moji mříž desky, abychom nemohli větrat a nebylo ven vidět atd.
Potom před cca 2 měsíci udělal pod oknem kompost a Stavební úřad toto neoznačil za stavbu a informoval mě, aby se s tím obrátil na odbor životního prostředí. Ani mu nepřikázali odstranit ty desky přišroubované na mém majetku.  Děkuji, Radek

ODPOVĚĎ:
Váš soused nesmí svým výkonem vlastnického práva narušovat a omezovat Váš výkon vlastnického práva, a musí Vám tedy umožnit natřít zeď atd. Proti tomuto porušování se můžete bránit buď stížností podanou správnímu orgánu např. obci či soudní cestou, tedy podáním žaloby podle § 127 občanského zákoníku.


OBČAN-NÁJEM, BYDLENÍ
- Opakované ničení poštovní schránky sousedy - jak se bránit
- Poškozování schránek a možnost instalace kamery, kemrového systému

Před rokem jsme koupili byt v osobním vlastnictví a neustále nám někdo ze sousedů poškozuje poštovní schránku. Mizí převážně jmenovka, což je pro nás samozřejmě problém, jelikož v dnešní době chodí v poště hlavně důležité věci, jako vyúčtování, smlouvy atd. Již jsme měli schránku i celou promáčlou, zničenou. Máme malé dítě a pro je jasné, že doma neděláme žádné mejdany ani nic podobného a prostě se tímto někdo baví. Potřebovala bych proto od Vás poradit, zda s touto situací mohu něco dělat? Mohu například poslat stížnost na chování mne neznámého souseda společenství vlastníků? Nebo se mám obrátit na Policii? Děkuji předem za radu, Saša

ODPOVĚĎ:
Stížnost na společenství vlastníků poslat můžete. Na policii se obrátit můžete, přestože Vámi zmíněné jednání nenaplňuje znaky žádného z trestných činů – může se stát, že Policie bude evidovat obdobná oznámení a pachatele vyhledá a prokáže mu větší počet poškození.
Na schránku můžete též připevnit vzkat pro škůdce, aby se již do budoucna svého chování vyvaroval či jmenovku upevnit na pevno (šrouby, lepidlo). Nebo se domluvte se společenstvím vlastníků a nechte namontovat bezpečnostní kamerový systém ke vchodu a schránkám.

RODINA-SJM a ROZVOD
- Jak se bránit proti opakovanému odvolávání se u soudu při vypořádání SJM
- Soudní vypořádání společného jmění manželů a opakované odvolávání manželky, manžela

Je možné, že ještě po 6ti letech soud, resp. soudce nedokáže rozhodnout o majetku po rozvodu?
Jde o mého bratra, kromě toho, že jeho žena ho vyhodila z bytu a vše bylo napsáno na ni, on skončil "pod mostem" jako bezdomovec (žije na podnikové ubytovně) se nemůže domoci jeho práv. Soudce řekl, ať se dodonou mezi s sebou. Kam se obrátit o pomoc k dalšímu kroku? Ona nesouhlasí s částkou, kterou mu má vplatit za byt, pořád se odvolává a on jenom čeká a čeká a platí a platí. Simona

ODPOVĚĎ:
Soudní řízení nelze urychlit a jedním z úkolů soudu je i domluvit sporným stranám, aby svůj spor vyřešili dohodou. Na průtahy příp. samotného soudce můžete podat stížnost předsedovi soudu. Pokud by soudní řízení trvalo extrémně dlouho (např. 10 let), obraťte se na ombudsmana a požadujte také přiměřené zadostiučinění od státu.


OBČAN-BYDLENÍ
- Má vnuk, vnučka právo bydlet v nájemní bytě po babičce, dědečkovi
- Postoupení nájemní smlouvy po babičce, dědečkovi na vnuka, vnučku

Již 5 let mám trvalý pobyt u babičky v obecním bytě, kde také platím měsíční zálohy na svoz odpadu a spotřebu elektřiny ve společných prostorách. Nyní se chystám přestěhovat do bytu ke svému přítelovi, kde budu muset také platit zálohy, ale trvalý pobyt mi zůstane u babičky. Chci se zeptat zda v případě, že se odhlásím ze záloh u babičky a trvalý pobyt mi zde zůstane, tak v případě, že by babička zemřela, nájem přejde na mě (i v případě, že v té době nebudu platit zálohy) a já budu v byt moci dále zůstat. Děkuji za odpověď. Vanda

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám se se svým dotazem obrátit na správce obecních bytů, protože režim obecních bytů si upravuje obec vlastními vyhláškami a já Vám tedy nemohu s jistotou říci, zda Vám bude i bez placení záloh byt po smrti babičky přidělen.

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Má bývalý manžel povinnost přispívat na exmanželku?
- Povinnost bývalé manželky přispívat na svého exmanžela?
- Výživné na bývalého manžela, manželku v době důchodu

Můj 78-letý otec je cca 2 roky rozvedený s mou nevlastní matkou. Bydlí sám, je nemocný, momentálně před propuštěním z nemocnice a zřejmě nebude schopen se o sebe sám starat. Bydlí ve vesnici 16 km vzdálené od mého bydliště a já chodím do zaměstnání. Ona je v důchodu a bydlí v bytě ve stejném městě jako já. Zajímalo by mně, jestli nemá bývalá manželka alespoň částečnou povinnost k péči o něj přispět. Fyzicky, nebo finančně. Pečovatelku, nebo pomoc charity, by z důchodu nezaplatil. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Rozvedený manžel, který není schopen se sám živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů.  Nedohodnou-li se, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich.
I Vy jako dcera máte vůči svému těžce nemocnému otci vyživovací povinnost.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Spoluvlastnice domu umístila do domu rozvodnu internetu bez souhlasu spolumajitelů
- Spolumajitelka bez dovolení ostatních spoluvlastníků umístila centrálu pro internet
OBČAN-NÁJEM
- Je možné požadovat nájemné za prostor na umístění rozvodny internetu

Měla bych dotaz ohledně rozvodny internetového připojení, kterou na náš dům umístila jedna ze spoluvlastnic. Rozvodna slouží i pro další domy. Firma, která uzavírala smlouvu se spoluvlastnicí se napsala jako vlastnice celého domu. Jelikož na domě vlastní pouze podíl, bez vědomí ostatních jednala jménem všech vlastníků.
Máme právo po firmě požadovat platbu za pronájem prostoru, ve kterém je umístěna rozvodna? Děkuji, Gizela

ODPOVĚĎ:
Lze napadnout příslušnou smlouvu o umístění rozvodny a to z důvodu uvedení nepravdivých údajů (tudíž absolutně neplatnou) a zároveň máte právo na odstranění této rozvodny ze společných částí nemovitosti či požadovat jinou kompenzaci za umístění rozvodny.


PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Může si zaměstnanec uzavřít vlastní výhodnější pojištění než mu nabízí zaměstnavatel
- Má právo zaměstnanec si zvolit pojišťovnu pro pojištění hmotné odpovědnosti?

Můj syn pracuje jako skladník. Zaměstnavatel má pro skladníky uzavřeno pojištění hmotné odpovědnosti, pojistné je zaměstnancům strháváno ze mzdy. Toto pojištění je však s vysokou spoluúčastí. Syn si uzavřel své vlastní, výhodnější pojištění hmotné odpovědnosti, ale zaměstnavatel nechce na plnění z tohoto pojištění přistoupit. Má na to zaměstnavatel právo? Dobra

ODPOVĚĎ:
Zaměstnanec je oprávněn zvolit si své vlastní pojištění hmotné odpovědnosti a zaměstnavatel je povinen jej ze mzdy zaměstnance odvádět. Doporučuji Vašemu synovi původní pojistnou smlouvu vypovědět a uzavřít novou a výhodnější.
V případě, že tak zaměstnavatel neučiní, obraťte se stížností na příslušný Inspektorát práce.


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Je možné považovat za rasovou diskriminaci napadení bílého člověka romy?
- Trestný čin rasové diskriminace
TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Jak se bránit opakovanému napadání romy

Jak se bránit proti neustálému napadání a osočování mé dcery stran romů? Zvažovala jsem možnost podání trestního oznámení za rasovou diskriminaci. Dcera je hezká a úspěšná blondýnka a vše pramení ze závisti za to, jak vypadá a žije. Ale proč by si měla nechat líbit plivání na sebe, povykování, dokonce se jí snažili i okrást. Mají zřejmě pocit, že si mohou dovolit vše, ale já už toho mám dost a chtěla bych použít jejich zbraně proti nim. tj. jejich oblíbené téma rasové diskriminace. I oni vlastně napadají naši bílou rasu. Prosím o vyjádření, zda je to právně možné. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Trestný čin rasové diskriminace neexistuje a nelze tedy podat na toto jednání trestní oznámení. Existují trestné činy, které v případě, že jsou rasově motivované, mají tvrdší tresty.
Pokud se bude jednání romských obyvatelů opakovat, zavolejte policii.

OBČAN-EXEKUCE
- Návrh na zastavení exekučního řízení z důvodu uhrazení pohledávky
- Dvojí zablokování a zabavení peněz při exekuci - jak se bránit

Kauza vznikla v roce 1986, kdy mě bylo nařízeno zaplatit školení, které jsem absolvoval. Já jsem s tím nesouhlasil z logických důvodů a celé nařízení jsem považoval za hluboce nespravedlivé. Nicméně vše proběhlo soudem a odvoláním a dalším soudem atd., až Krajský soud v Ústí n. L. vynesl poslední ortel: Pohledávku oprávněného a její příslušenství, náklady předcházejících řízení, a náklady exekuce, vše ve výši 18 275,20 Kč ke dni vydání tohoto exekučního příkazu uhradí povinný pouze vykonavateli nebo do pokladny Exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora.
Tyto peníze, které byly již na mém kontě blokovány jsem nařídil poslat na úřad, který peníze blokoval. Pan exekutor mi bez dalšího vysvětlení zablokoval účet na dalších 18 000,-Kč a ještě zablokoval osobní vůz a rodinný dům. Výše zmíněné peníze z mého účtu evidentně odešly 26. 4. 2011, Zajímalo by mě jakým právem navýšil exekutor rozhodnutí Krajského soudu o cca 100% a jestli existuje nějaký způsob, jak se proti takové zvůli bránit. Za dobrou radu předem děkuji. Svatopluk

ODPOVĚĎ:
V tomto směru se musíte obrátit na exekutora – mohlo dojít k pochybení a dvojímu zablokování peněz. Pokud je exekuce uhrazena, podejte návrh na zastavení exekučního řízení z důvodu uhrazení pohledávky.


OBČAN-REKLAMACE
- Prodejce automobilu odmítá přijmout odstoupení od smlouvy
- Prodejce automobilu zkrachoval - na koho se obrátit s reklamací
- Opakované reklamace nového automobilu a odstoupení od kupní smlouvy

Před rokem jsem si koupila auto značky UAZ, na které je dva roky záruka. Po krátkém provozu nastaly technické potíže např. potíže s převodovkou, která byla reklamována čtyřikrát. Všechny opravy jsou zaznamenány v servisní knížce. Volala jsem dealerovi, který mi auto prodal a ten řekl, že ho to nezajímá a že s podnikáním skončil. Odkázal mě na autorizovaného prodejce. Tak jsem sepsala Odstoupení od smlouvy a další podstatné dokumenty, které jsem poslala oběma stranám, ale oni odmítají komunikovat a ani dopisy nepřevzali.
Žádám tedy o akutní radu, zda to řešit soudně, nebo jak mám dále postupovat? Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Nejdříve kontaktujte výrobce – pravděpodobně bude mít svůj vlastní právní aparát; pokud se Vám s ním nepodaří spojit, kontaktujte autorizovaného prodejce (doporučuji osobní či telefonické jednání). Následně opětovně zašlete (a to jak písemně – doporučeným psaním, tak elektronickou poštou – nejlépe do datové schránky, pokud jí subjekty disponují) odstoupení od smlouvy s důvodem odstoupení, které bude obsahovat výzvu k vrácení peněz s konkrétním datem vrácení a nabídku na vrácení automobilu do místa, které dotyčný určí (samozřejmě s tím, že Vám budou uhrazeny náklady) či zpřístupnění místa, kde automobil je, aby si jej dotyčný mohl vyzvednout. Pokud i další komunikace nebude mít výsledek; obraťte se na soud s žalobou na vrácení peněz.


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Partner zpronevěřil peníze za prodej nemovitosti, jak se bránit?
- Zpronevěra peněz za prodanou nemovitost
- Trestní oznámení pro zpronevěru
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Zpronevěření peněz a žaloba na vydání bezdůvodného obohacení
SOUD-SOUDY, PRÁVNÍCI
- Jak se počítá soudní poplatek při vymáhání dluhu, bezdůvodného obohacení

V roce 2008 jsem dala plnou moc bývalému partnerovi na prodej rozestavěné nemovitosti (byla jsem ve VTOS). Nemovitost byla prodána slovenké občance, kupní cena byla poukázána na účet bývalého partnera, který z této ceny dle dohody uhradil hypotéku a z kupní ceny zůstala částka 500.000,-Kč. Bývalý partner mu tuto částku upírá.
Mohu proti němu podat trestní oznámení (podezření ze zpronevěry), pokud ano, jak mám postupovat? Mohu se obrátit na soud (civilní), pokud ano, za jakých podmínek - výše soudních poplatků atd. Jsem ve velmi špatné finanční situaci. Existuje další řešení? Bývalý partner mi tuto částku nechce předat, neboť ji bez mého vědomí a souhlasu nevýhodně investoval. Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Zpronevěra se týká svěřených hodnot, což v tomto případě nastalo, takže můžete trestní oznámení podat na služebně Policie ČR.
Stejně tak můžete podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení - svůj nárok budete muset prokázat. Soudní poplatek se počítá v procentuální výši podle žalované částky (částka nad 15 000,- - soudní poplatek 4% z této částky). Osvobození od poplatků jsou uvedena v zákoně č. 549/1991 Sb. - z Vašeho dotazu, ale není zřejmé, zda některý z nich splňujete.
toto jsou všechna legální řešení.

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Je možný zástup v podnikání rodinným členem?
RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ
- Má pronajímatel s příjmem z pronájmu nárok na sociální dávky?
- Přivýdělek a braní sociálních dávek v nezaměstnanosti?

Chtěla bych požádat o radu. Pracuji na hlavní pracovní poměr (na poloviční úvazek) u firmy, která je v konkurzu a mám výpověď k 31.5.2011. Souběžně mám jako vedlejší činnost podnikání - ubytovací služby. Podnikání je sezónní, nemohu jako samoživitelka zůstat jen OSVČ. Pokud se chci zaregistrovat na úřadu práce, musím živnost přerušit. Kdyby po dobu, kdy budu na úřadu práce, za mne podnikal někdo z rodiny, museli bychom sepsat nějakou dohodu o pronájmu (prostory k podnikání jsou pouze v mém vlastnictví)? A neohrozil by případný příjem z pronájmu nárok na dávky od úřadu práce? A pokud se zaregistruji na úřadu práce, z bývalého zaměstnání dostanu odstupné (tudíž nebudu pobírat dávky), mohu do doby, než mi začne úřad dávky vyplácet, ještě podnikat nebo už musím živnost přerušit? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že podnikáte na živnostenský list. Abyste se mohla zaregistrovat na úřadu práce, musíte zmíněnou živnost přerušit a Vaši činnost by mohl vykonávat někdo jiný na svůj živnostenský list, nikoliv na Váš. Příjem z pronájmu prostor bude brán jako přivýdělek, který je od roku 2011 zakázán.


SPRÁVA-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Může osoba blízká řidit vozidlo TAXI?
- Může vozidlo taxislužby řídit osoba blízká?
SPRÁVA-POKUTY
- Pokuta při řízení vozidla TAXI jinou osobou než-li taxikářem

Jsem řidič taxi a to jako živnostník na živnostenský list. Byl jsem vyfocen policií, asi překročená rychlost. Je možné použít fintu o osobě blízké? Slyšel jsem totiž o možné obrovské pokutě pro taxikáře, pokud s jeho označeným vozem jede někdo jiný. Děkuji, Simon

ODPOVĚĎ:
„Finta“ o osobě blízké Vás může připravit o oprávnění provozovat taxislužbu, protože nejen pokuta může být sankcí v této záležitosti. Policie, které byste takový argument sdělil, by musela informovat magistrát (či městský úřad), který by s Vámi neprodleně zahájil správní řízení.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Prodloužení dodání zboží kvůli procelení a právo na vrácení peněz prodejcem
- Pozdní dodání zboží prodejcem kvůli proclení zboží, nárok na vrácení peněz

Pokud zákazník udělá objednávku na šaty, které potřebuje za 5 týdnů a dá se to stihnout, ovšem z celních důvodů se protáhne dodání např. na 7 týdnů, zda-li jsme povinni vrátit peníze. Naše maximální garantovaná doba je 8 týdnů.
My mu neslíbíme, pouze podotkneme, že můžeme dodat v hladkém průběhu za 6 týdnů, ovšem je možné z celních důvodů zaslat až za 8 týdnů. Jak se v takovém případě zachovat? Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Záleží na obsahu Vašich obchodních podmínek – pokud je zboží dodáváno v souladu s dobami v nich uvedenými a takové obchodní podmínky zákazník akceptoval, tak není možné objednávku právoplatně zrušit kvůli tomu, že do doby, kdy zákazník zboží chtěl z osobních důvodů mít, nebylo dodáno. Záleží tedy na smluvním podkladu mezi Vámi a klientem.


OBČAN-DLUHY
- Smlouva o půjčce jištěná kupní smlouvou na nemovitost
- Věřitel půjčil peníze, zaručil se kupní smlouvou na dům a přepsal na sebe
- Je možné použít kupní smlouvu na nemovitost jako zajištění půjčky?

Uzavřel jsem smlouvu o půjčce na půl roku. Věřitel požadoval zástavní smlouvu na nemovitost a po dvou týdnech ještě kupní smlouvu na tuto nemovitost jako zajištění půjčky. Půjčku jsem nebyl schopen vrátit. Věřitel postoupil pohledávku a v jednom dni podepsal smlouvu o postoupení pohledávky a oznámení o postoupení pohledávky. Já jsem v tento den obdržel toto postoupení pohledávky a podepsal druhou kupní smlovu ve prospěch postupníka opět jako zajištění půjčky. Postupník si však nemovitost převedl na sebe. Prodávat jsem nechtěl, ale nevím, jak to dokázat. Je tato kupní smlouva platná? Děkuji, Dalibor

ODPOVĚĎ:
Kupní smlouva není zajišťovací institut. Pokud nese náležitosti stanovené zákonem pro kupní smlouvu a Vám se nepodaří prokázat, že Vaše vůle nebyla dobrovolná, svobodná a myšlená vážně, není cesty zpět. Pokud z kupní smlouvy nevyplývá ujednání o tom, že koupě nemovitosti je spojena s zajištěním půjčky a tudíž by se z takového ujednáním dala výkladem dovodit neplatnost smlouvy, nelze očekávat, že by návrh na vyslovení neplatnosti smlouvy uspěl.

RODINA-SJM A ROZVOD
- Jak se dělí dluhy v manželství při vypořádání SJM
- Vypořádání společného jmění manželů a rozdělení dle dluhů
- Mají příjmy manžela, manželky vliv na vypořádání SJM?
- Vyvratitelnost doměnky stejných podílů majetku manželů
- Co má vliv na soudní rozdělení SJM (společného jmění manželů) při rozvodu

Jak je to se společným jměním manželů SJM při rozdělování soudem. Přítel je stále ženatý, ale už by za pár dní mohl být rozvod. Platí manželce alimenty ve výši 8.000 Kč. Dále také platí společné dluhy v měsíční výši cca 10.000 Kč. Jeho manželka je stále na mateřské a její příjmy jsou cca 15.600Kč (8.000 Kč tvoří alimenty). Jelikož se s ní nedohodne, tak bude rozděleno a vypořádáno soudní cestou. Zajímalo by mě, jak soud určí kdo v jaké výši má platit. Přihlédne na výši příjmů či to dělí půl na půl? Děkuji, Valérie

ODPOVĚĎ:
Při vypořádání společného jmění manželů platí domněnka, že podíly obou manželů na majetku a závazcích patřících do společného jmění jsou stejné, avšak je vyvratitelná, tudíž kterýkoliv z manželů může prokázat, že se na společném jmění podílel více, podíly mohou být různé.
Soud přihlíží především k potřebám nezletilých dětí, k tomu jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. A též se přihlíží k péči o děti a obstarávání společné domácnosti.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Zbavení svéprávnosti rodinného příslušníka narkomana, feťáka
- Omezení způsobilosti k právním úkonům u drogově závislé osoby
SOUDY-SOUDY, PRÁVNÍCI
- Soudní poplatek - "zbavení svéprávnosti" (způsobilosti k právním úkonům)

Moc bych prosila o radu. Bratr (25let), který, dříve fetoval (od marihuany až po pervitin, atd). Postupně přišel o práci. Několikrát byl odvezen i do psychiatrické léčebny, pod vlivem drog si několikrát ublížil. Navštěvoval dětského psychiatra, který však zkonstatoval, že je zcela zdráv a matka je prý přecitlivělá. Každý z okolí však měl a má stejný názor jako nejbližší přibuzní. Postupem času začal čichat toluen, tudíž se jeho zdravotní stav rapidně zhoršil. Bratr žije sám v rodinném domě (matka s otcem si našli každý nového partnera). Bratr se bojí čehokoliv, nechodí mezi lidi, má bludy, halucinace, do toho dlouhodobá schizofrenie , krade peníze, sám sobě si ubližuje – okolí se ho obává, jelikož nikdo neví, co by mohl udělat. Celé dny sedí doma kouká do zdi, směje se a nevnímá svět, téměř nejí. Před nějakou dobou mi ukradl auto, že se jede jen projet. Chytla ho policie a je s ním zahájeno řízení o řízení auta bez řidičcského oprávnění. On si neuvědomuje, že provedl něco nezákonného. Stále si vymýšli různé lži atd.
Ráda bych Vás poprosila o radu, jak postupavat ve věci zbavení svéprávnosti a na koho se příp. obrátit ohledně léčby. Dále by mne zajímalo, zda při částečném zbavení svéprávnosti může ohledně léčby za něho rozhodnout opatrovník a zda se svéprávnost dá znovu obnovit. Děkuji, Yvona

ODPOVĚĎ:
Můžete podat návrh na zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům Vašeho bratra, ve kterém popíšete jeho chování vůči okolí a např. i to řízení vozidla a též byste pro urychlení řízení měla předložit lékařské vysvědčení o jeho duševním stavu, což není povinné. Se svým návrhem se obraťte na příslušný okresní soud, na jehož území má Váš bratr trvalé bydliště. Toto řízení je osvobozeno od soudních poplatků.
Vzor návrhu na zbavení způsobilosti k právním úkonům naleznete na našem webu.
V případě, že soud vyhoví Vašemu návrhu a bratra zbaví či mu omezí způsobilost k právním úkonům, tak mu též ustanoví opatrovníka, který bude oprávněn za něj činit při zbavení způsobilosti veškeré právní úkony či při omezení, pouze ty, kterých se omezení týká. Opatrovník se svým ustanovením musí souhlasit. Především se jedná o příbuzné či známe osoby opatrovance či jiné vhodné osoby, pokut takových není, tak se stává opatrovníkem orgán místní správy.
V případě, že se stav Vašeho bratra zlepší, tak soud může zbavení či omezení zrušit či změnit.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Vymáhání vrácení členského příspěvku klubu
- Storno poplatku a příspěvku členského klubu tanečního klubu

Moje dcera chodí do tanečního klubu a zaplatili jsem členský příspěvek na celý rok. Nyní chce dcera přejít do jiného klubu a majitelka klubu se zdráhá vrátit členský příspěvek. Jaká právní norma upravuje členské příspěvky a eventuelní storno poplatky, nebo jak je možné z ní adekvátní část členského příspevku dostat zpět. Zaplatili jsme poplatek, dostali příjmový doklad a žádnou smlouvu nepodepisovali. Děkuji, Standa
ODPOVĚĎ:
Úprava členských příspěvků je u jednotlivých společností různá a záleží, zda je taneční klub provozován jako živnost či nějaký typ společnosti s.r.o. atd.
Platba členských poplatků by měla však být vždy upravena v interním předpisu daného tanečního klubu, a to včetně storna a vrácení členského příspěvku.


PRÁCE-ZMĚNA PRAC. POMĚRU
- Povinnost zaměstnavatele nabídnout jinou práci při zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance

2.června se mi stal pracovní úraz, který byl řádně zapsán mistrem a uznán zaměstnavatelem. Při zvedání těžších dílců jsem si namohl záda a jsem stále v pracovní neschopnosti. Lékařka mi nedoporučuje vykonávat stávající práci a píše to i ve své lékařské zprávě. Je zaměstnavatel povinen nabídnout mi jinou práci za stejnou mzdu? Děkuji, Radek

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel je přímo povinen převést zaměstnance na jinou práci, nesmí-li podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, doporučuji se obrátit na příslušný inspektorát práce.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Požadování výživného po biologickém otci když je nebiologický v rodném listě?
- Je možné chtít alimenty po biologickém otci když nebiologický je v rodném listě?

Jsem vdaná, manžel si mě bral v 8. měsíci těhotenství, dítě není jeho, manžel to ví a napsal otcovství na sebe, je napsaný v rodném listě jako otec, dítě má jeho příjmení. Teď chci po biologickém otci, který ví že má se mnou dítě, aby začal platit výživné. Jak mám postupovat, jde to vůbec? Budou se dělat testy DNA? Kolik to stojí i se soudem? Bude se měnit rodný list a uveden jako otec tam už bude biologický otec? A co příjmení dítěte? Má 5let,zatím to tak nechápe, bude moct mít mé příjmení a manžela nebo svého biologického otce? Děkuji, Nina

ODPOVĚĎ:
Jelikož jste s manželem souhlasným prohlášením do rodného listu uvedli, že jste rodiči nezletilého dítěte a Váš nynější manžel nepopřel do šesti měsíců od narození dítěte, že je otcem, tak již nelze prohlásit za otce nikoho jiného a Vy tedy nejste oprávněna nyní po pěti letech žádat úhradu výživného po biologickém otci, provedení DNA testů a změnu rodného listu (lhůta k popření otcovství marně uběhla). V současnosti je k žalobě na popření otcovství oprávněn pouze státní zástupce, který tak učiní pouze pokud je to v zájmu dítěte, což musí zvážit sám.OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Věcné břemeno přístupu ke kanálové šachtě (kvůli čištění)

Koupili jsme si byt v bytovém domě, který má celkem 6 bytů. Okolo bytovky je pozemek, který byl rozparcelován na dvě části a prodán majitelům přízemních bytů. Takže jednu polovinu vlastníme my a druhou náš soused naproti. On ve skutečnosti byt ani pozemek zatím nevlastní. Soused je zaměstnanec stavební firmy, která bytovku stavěla a prý si bude byt kupovat. V katastru zapsaný není. Problém je v tom, že na jeho pozemku (těsně za plotem) je kanálová šachta pro celou bytovku. Kanálová šachta by se měla pravidelně čistit a navíc je to jediná cesta, jak uvolnit trubky, pokud by se ucpaly. Máme strach, že nás nebude chtít na pozemek pustit. Myslíme si, že jediná cesta je zapsat věcné břemeno, dokud je majitelem stavební firma. Děkuji, Zora

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám kvůli právní jistotě zřídit věcné břemeno mezi aktuálním majitelem a bytovým domem jako celkem na přístup ke kanálové šachtě. Takto budou mít právo přístupu na tento pozemek všichni vlastníci bytových jednotek z důvodu nezbytné údržby šachty.

SOUD-SOUDY, PRÁVNÍCI
- Soudní poplatky za rozdělení spoluvlastnictví, majetku spolumajitelů
- Soudní náklady na vypořádání spoluvlastnictví
- Kolik stojí a kdo platí poplatky při zrušení spoluvlstnictví

Kolik by mne přibližně stál případný soud o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na domě? Zatím jsem vložila 4.000 Kč a ještě žádné stání nebylo. Platí se za jednotlivá stání u soudu a jaká částka? Kdo platí odhadce - ten, kdo podal žalobu nebo oba majitelé? V případě odvolání druhé strany - kdo bude platit další náklady?
Děkuji, Alice

ODPOVĚĎ:
Náklady řízení jsou u jednotlivých případů různé a nelze je dopředu přesně vyčíslit. Předpokládám, že Vámi zmíněná částka 4.000,- Kč byla zaplacena jako soudní poplatek. V případě, že spor vyhrajete, tak náklady řízení včetně Vámi zmíněných 4.000,- Kč bude muset uhradit protistrana (o náhradě nákladů rozhodne soud, na základě Vašeho návrhu, který je nutné vložit do žaloby). Pokud bude řízení zastaveno, tak k náhradě nákladů řízení nedochází a Vám žádné peníze vráceny nebudou.
Znalecký posudek hradí obě strany poměrně, o čemž samozřejmě rozhoduje soud.
V případě odvolání bude hradit soudní poplatek druhá strana (tedy ta, která se odvolala) včetně dalších nákladů řízení.PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Pracovní úraz u dohody o provedení práce a nárok na odškodné
- Odškodnění u pracovního úrazu u dohody o provedení práce

Jsem důchodkyně a při Dohodě o provedení práce se mi stal dost ošklivý pracovní úraz. Smlouvu mám od 1.5.2011
a úraz se mi stal 21.5.2011. Mám nárok na nějaké odškodněni. Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Pokud se Vám stal úraz v pracovní době, při výkonu práce dle dohody o provedení práce a byl řádně zaznamenán a nahlášen, pak máte nárok na odškodnění. Máte nárok na kompenzaci bolestného, ztížení společenského postavení, věcné škody a ztráty na výdělku.

OBČAN-EXEKUCE
- Je možné si vzít hypotéku na exekučně zabavenou nemovitost
- Může si vzít potomek hypotéku na exekučně zabavený dům rodičů?
- Hypotéka na dům s exekucí

Maminka manželovi darovala dům. Teď ho chtěla vrátit. Soudili jsme se a vyhráli, rodinný dům jsme vracet nemuseli. Matka má v rodinném domě místnost na dožití. Na domě máme exekuci. Zajímalo by mě, jestli by si dcera mohla vzít hypotéku na náš dům. Děkuji, Marie

ODPOVĚĎ:
V případě, že je na předmětný dům nařízena exekuce, je dle § 44a exekučního řádu zakázáno s takovou nemovitostí jakkoli disponovat. To znamená, že právní úkon, kterým by vlastník této nemovitosti (vzhledem k Vámi uváděným skutečnostem by to měl být Váš manžel) zákaz porušil, by byl ze zákona neplatný, což lze bezpochyby vztáhnout i na udělení souhlasu se zajištěním dceřiny hypotéky tímto domem. Rovněž pochybuji, že banka by byla ochotna poskytnout dceři úvěr, zajištěný nemovitostí, na kterou je přikázána exekuce – tento stav by bance neskýtal přílišnou jistotu.
Nejdříve je proto nutné zbavit předmětný dům exekučního příkazu. To můžete udělat zejména tak, že u exekutora složíte příslušnou finanční hotovost, která by pokryla vymáhaný dluh i náklady exekuce. Můžete rovněž exekutorovi nabídnout k uspokojení nároků věřitele jiné věci ve vašem vlastnictví, popř. tyto věci prodat a ze stržených peněz dluh uhradit. Poté, co bude exekuční příkaz z domu stažen, je možné zatížit ho hypotékou.

RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ                    
- Nárok na sirotčí důchod u syna který je na pracovním úřadě
- Přerušení školy a nárok na sirotčí důchod
- Je pracující dítě (potomek) v době studia na škole nezaopatřeným dítětem?                                
Syn v době umrtí svého otce byl na pracovním uřadě pro přerušení školy teď je mu 22 a chce školu udělat. Otec je mrtvý skoro dva roky. Bude mít syn nárok na přiznání sirotčího důchodu? Děkuji. Dana

ODPOVĚĎ:
Dle § 52 zákona o důchodovém pojištění má na sirotčí důchod nárok tzv. nezaopatřené dítě (za samozřejmého splnění dalších podmínek týkajících se osoby zemřelého rodiče). Byl-li Váš syn v době úmrtí svého otce registrován na pracovním úřadě a zároveň ztratil z důvodu přerušení studia status studenta, nebyl v tuto dobu nezaopatřeným dítětem, neboť se soustavně nepřipravoval na budoucí povolání. Za tuto dobu mu tedy nárok na sirotčí důchod nevznikl. To však nebrání vzniku nároku na výplatu sirotčího důchodu v době, kdy se Váš syn stane opět studentem a získá tak postavení nezaopatřeného dítěte. Doporučuji proto vyčkat do této doby a o sirotčí důchod zažádat (k žádosti bude samozřejmě nutné mimo jiné doložit potvrzení o studiu).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu uvádím, že status nezaopatřeného dítěte Váš syn během studia neztratí ani v případě, kdyby během studia začal pracovat.

RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Otec si nepřevzal rozsudek o změně příjmení dítěte - kdy nabyde právní moci?
- Nedoručení rozsudku o změně příjmení otci v zahraničí a nabytí právní moci

Krajský soud v Praze rozhodl 15.6.2011 že mohu změnit příjmení syna. Otec byl ve výkonu vazby v ČR, rozsudek byl zaslán tam, ale dotyčný byl již propuštěn. Okresní soud Beroun tedy požádal věznici o adresu pobytu, kterou otec díťěte uvedl. Adresa je v zahraničí. Okresní soud mi sdělil, že rozsudek bude poslán tam. Pokud bude nepřevzatý, požádá o doručení ministerstvo zahraničí. Ptám se, kdy mohu očekávat nabytí právní moci. Pokud rozsudek poslany OS nebude dorucen, bude ministerstvo doručovat na stejnou adresu? pokud ani toto nebude doručeno, mohu očekávat nabyti pravi moci? Dekuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
V případě, že by nedošlo k doručení rozsudku ani ministerstvem zahraničí, pak soud rozsudek vyvěsí na úřední desce a po deseti dnech od vyvěšení  nabývá rozsudek právní moci.

PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Povinnost zaměstnavatele převést matku po mateřské dovolené na zkrácený úvazek
- Má zaměstnankyně po mateřské dovolené právo si zvolit zkrácený pracovní úvazek?

Nastupuji do zaměstnání po rodičovské dovolené (jsem všeobecná sestra) a žádám o změnu pracovní doby nebo o zkrácený úvazek (dříve třísměnný provoz). Zaměstnavatel (nemocnice Olomouc) mi tvrdí,že pro mě na jednosměnném provozu nemá místo a na zkrácený úvazek nemá druhou sestru, aby měl 1,0 úvazku za nás obě. Pokud nepřijmu jejich nabídku třísměnného provozu, rozváží se mnou pracovní poměr, i když mám smlouvu na dobu neurčitou.  Má zaměstnavatel právo mi nevyhovět a propustit mě? Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Pokud ve změně pracovní doby nebrání zaměstnavateli vážné provozní důvody, pak je povinen Vás převést na zkrácený pracovní úvazek, jelikož  pečujete o dítě mladší 15 let.
Pokud Vám nevyhoví, můžete se svého práva domáhat soudní cestou. V tomto řízení bude zaměstnavatel nucen prokazovat vážné provozní důvody, které mu bránily Vám upravit pracovní dobu.
Zaměstnavatel s Vámi může ukončit pracovní poměr výpovědí pouze z daných výpovědních důvodů a ve Vašem případě by zřejmě šlo o nadbytečnost, tudíž byste měla právo na odstupné.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Znovuotevření dědického řízení z důvodu nalezení závěti
- Dodatečné nalezení závěti po ukončení dědického řízení
- Nález závěti a vrácení majetku dědicem, který nemá dědit

Po pravomocně ukončených dědických řízeních po mých rodičích (zemřeli 2008 a 2011) jsme nalezli závěť mého otce, která nebyla evidována v centrální evidenci závětí. Je nade vší pochybnost, že byla napsána při plném vědomí a bez jakéhokoliv nátlaku. Jím ustanovený dědic není dědicem, který nabyl majetek. Máme tuto závěť předat notáři, budou se dědická řízení znovu otevírat? Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
V případě, že nalezená závěť je platná, tak ji předložte soudu, u něhož probíhalo dědické řízení, který na základě nové skutečnosti (tedy závěti) opět zahájí nové dědické řízení a dojde k novému vypořádání dědictví.

RODINA-ROZVOD A SJM
- Rozvod manželství a insolvenční řízení proti jednomu z manželů
RODINA-SJM
- Rozdělení majetku manželů při insolvenčním řízení proti manželovi, manželce
- Je možné uzavřít dohodu o vypořádání v době insolvenčního řízení?

Jak by probíhal rozvod, když by byl manžel v insolvenčním řízení. Jaky by to pote mělo dopad na mě?
Manžel podnikal v autodopravě, měl auta na leasing, které musel vrátit, má dluhy na OSSZ, na Finančním úřadě, i na zdravotni pojišťovně, i v bankách. Toto vse vzniklo v době manzelstvi. Chce  se přihlásit do insolvence. Děkuji, Marie

ODPOVĚĎ:
Vaše manželství by bylo rozvedeno, avšak společné jmění manželů by dle typu závazků Vašeho manžela bylo postiženo insolvencí a spadalo by do majetkové podstaty, se kterou od podání insolvenčního návrhu nelze manipulovat. Tudíž by nešla uzavřít dohoda o vypořádání společného jmění manželů a muselo by se vyčkat na ukončení insolvenčního řízení. Doporučuji se poradit přímo s vybraným insolvenčním správcem – situaci je třeba řešit podle konkrétních údajů (tedy kolik závazků vzniklo z podnikání, kolik spadá do vašeho SJM, jaký je váš majetek). Může se stát, že případ Vašeho manžela bude jeden z těch, u kterých insolvence není vhodná.

PRÁCE-PLAT, MZDA, ODSTUPNÉ
- Insolvenční řízení, reorganizace, konkurz a právo neproplacenou mzdu, plat zaměstnance

Byl jsem zaměstnancem firmy Xxxxxxxxxx s.r.o. do 30.11.2010. 15.9.2009 bylo s firmou zahájeno insolvenční řízení
(Vyhláškou Krajského soudu v Ostravě) 13.1.2010 povolena reorganizace. 20.1.2011 přeměna reorganizace v konkurz.
Musím nyní (po vyhlášení konkurzu) znovu zaevidovat u soudu své pohledávky - neproplacenou mzdu? Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Pokud jste svou pohledávku již zaevidoval v předchozím řízení, tak není potřeba ji přihlašovat znovu.

SPRÁVA-SPRÁVNÍ POPLATKY
- Platí ekologickou daň a správní poplatky při prodeji automobilu kupující nebo prodávající?
- Kdo platí ekologickou daň a poplatek za přepis automobilu, vozidla

Prosím o radu v záležitosti předpokládaného prodeje osobního vozidla Škoda Octavia TDI, zakoupeného jako nové v roce 2002 a to 5. prosince 2010 formou leasingu společnosti Škofin. V té době jsem byl OSVČ.
Po ukončení dlouhodobého pronájmu LS, tedy po splacení auta a zaplacení zbytkové hodnoty jsem auto převedl 14.12. 2005 do formy „vlastník shodný s provozovatelem“ a 20.10. 2008 jsem auto převedl z podnikání IČ na rodné číslo do osobního vlastnictví. Odešel jsem do starobního důchodu a zrušil živnostenské oprávnění.
Koncem roku 2011 při stáří auta cca 9 let jej chci prodat za tržní cenu (podle současných nabídek na internetu je to méně než 100.000 Kč) a nevím, jaké poplatky a daně musím komu uhradit. Prodej chci uskutečnit přes prodejnu ojetých vozidel, nebo zápočtem u prodejce malého městského auta na důchodcovskou dopravu na kratší vzdálenosti.
Prosím o sdělení zejména případné daně, abych se nedopustil daňového zanedbání.
Děkuji, Xaver

ODPOVĚĎ:
Správní poplatky a ekologickou daň hradí kupující, pokud se nedomluvíte jinak.
Poplatek za odhlášení automobilu je zdarma.
Daň z příjmů hradit nemusíte, protože od nabytí do prodeje uplynul více než jeden rok, tudíž je tento příjem osvobozen od daně.


OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce na byt v bytovém domě a omezení možnosti převodu bytů
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Zrušení podílového spoluvlastnictví z důvodu opakovaných exekucí na spolumajitele

Bydlím v bytovém domě. Dům je v podílovém spoluvlastnictví majitelů bytů. Jeden spluvlastník je již delší dobu v opakovaných exekucích, jedna exekuce skončí a další pokračuje.
Exekucemi způsobuje to, že ostatní spoluvlastníci nemohou v bytovém domě nakládat se svým vlastnictvým (např. prodat vlastní byt). Jak se v této situaci mohu bránit proti omezování mého vlastnického práva? Jakým způsobem mohu prodat vlastní byt, když exekuce je zanesena do katastru nemovitostí? Můžu žádat odškodnění za omezování mého práva a jakým způsobem? Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Zákonným způsobem nelze byt prodat, můžete jej jedině pronajmout, dokud bude na nemovitosti exekuční zástava. Ve Vašem případě nelze žádat ani náhradu škody. Můžete se pokusit o zrušení podílového spoluvlastnictví a to buď dohodou či podejte návrh soudu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dluh z dědictví a pronajmutí zděděného bytu
- Je možné se dodatečně zpětně vzdát dědictví?
OBČAN-EXEKUCE
- Je možná exekuce na majetek dlužníka, když zdědí dluhy po zesnulém zůstaviteli?

Zdědila jsem po matce družstevní byt 1+1 a dluhy cca 300.00 Kč. Myslela jsem si, že byt prodám a dluhy zaplatím. Prodej se ale dost vleče, ukázalo se, že nabídka je mnohem větší než poptávka. Teď mám strach,že se věřitelé budou ozývat a nutit mne k zaplacení pohledávek,na které ovšem nemám. Pochybuji, že mi můžou vzít družstevní byt a obávám se, aby nehrozilo to, že bude uvalena exekuce na dům, ve kterém bydlíme s přítelem a dětmi a kde vlastním ideální polovinu. Co mi radíte dělat? Ještě mne napadlo pronajmout ten byt a postupně splácet dluhy z pronájmu, ale věřitelů je asi 8 a než se dostane i na toho posledního, zase hrozí problémy. Děkuji, Pavla

ODPOVĚĎ:
Primárně komunikujte s věřiteli, byt pronajměte na dobu určitou 1 rok, z nájmu poměrně hraďte závazky a během tohoto jednoho roku se snažte o prodej bytu.
Exekučně může být obstaven jakýkoliv majetek, který máte, nejen ten, který jste zdědila.
Bohužel není jiná možnost než závazky postupně splácet, protože zpětně se dědictví vzdát nelze.


OBČAN-BYDLENÍ
- V domě je vypnuté centrální odsávání a v bytě je plíseň
- Náhrada škody po domovní správě - vypnuté větrání v koupelně domu způsobuje plíseň

Bydlíme s manželem v bytě v osobním vlastnictví, tento byt jsme loni celkově zrekonstruovali. Máme problém s centrálním odsáváním, které je neustále vypnuto. Z tohoto důvodu nám začíná plesnivět koupelna. Když jsme tuto věc řešili s domovníkem, tak nám bylo sděleno, že si někteří vlastníci stěžují, že když je odsávání zapnuto tak mají v bytě zimu. Platíme si ale toto zařízení z fondu oprav, tak si myslím, že by mělo i fungovat. Jakým způsobem mám tuto situaci řešit, protože novou koupelnu mi nikdo nezaplatí. Je možné požadovat po společenství náhradu škody? Cecilie

ODPOVĚĎ:
Na centrální odsávání máte samozřejmě právo, které by měla domovní správa zajistit. Pohrozte jim podáním žaloby na náhradu škody způsobenou vypnutím centrálního odsávání. Pokud se nic nestane, žalobu podejte. Nebo se obraťte na příslušný orgán státní správy (obecní úřad) se stížností a žádostí o zprovoznění centrální odsávání.


OBCHOD-REKLAMACE
- Jak dlouhá je lhůta na vyřízení reklamace elektroměru u ČEZ
- ČEZ porušil lhůtu na vyřízení reklamace

Mám dotaz. Reklamovala jsem u firmy ČEZ elektroměr a roční vyúčtování plateb. Mám byt, ve kterém se nezdržuji a byl mi tam zadán neodpovídající stav elektroměru a tím i vysokého nedoplatku. Reklamovala jsem dle Všeobecných podmínek ČEZu, kde se mi zaručují, že do 15ti dnů mne vyrozumí a reklamaci uzavřou do 30 ti dnů. Nic z toho však se neuskutečnilo. Pouze mi někdo v bytě vyměnil elektroměr. (Je podivné, že po jeho výměně stav odběru prázdného bytu odpovídá, ale to jen do výměny hodin). Ukončila jsem po více jak 30 dnech sama písemně reklamaci a uznala ji za oprávněnou, nikoliv však ČEZ. Nyní tvrdí, že na měření mají 2 měsíce, tudíž i na reklamaci. Tu však neprodloužil z jejich strany nikdo a ani jsem nebyla informována. Je pravda na mé straně? Je reklamace jedna věc a měření elektroměru druhá? Ve Všeobecných podmínkách se zaručují na 30 dnů na reklamace. Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Prostudovala jsem materiály ČEZu uvedené na jejich internetových stránkách a domnívám se, že Váš postup byl správný a shodný s jejich podmínkami reklamace. Na několika místech zmiňují 15denní lhůtu na informování zákazníka a 30denní lhůtu na vyřízení reklamace.
Na tento špatný postup můžete podat stížnost ombudsmanovi ČEZu (kontakt naleznete na www.cez.cz).OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Rozdělení a vypořádání půdního celku JZD a soukromého vlastníka
OBČAN-NÁJEM
- JZD neplatí nájemné za pozemek soukromému majiteli ve spoluvlastnictví JZD

V dědickém řízení jsem získal necelý 1 hektar půdních pozemků, které ale byly ještě za života rodičů dány k obhospodařování tehdejšímu JZD. Chtěl bych je prodat, zemědělské družstvo však koupi odmítá a řeší smlouvou o pronájmu, která je pro mě nevýhodná. Jak postupovat, když tyto pozemky jsou součástí půdních celků dotyčného družstva.
Součástí dědictví je i majetkový podíl, jehož vyplacení rovněž nemohu docílit.
Celou záležitost se snažím řešit od roku 2005.
Děkuji, Michal

ODPOVĚĎ:
Informujte se na příslušném katastrálním úřadu, jak je řešeno vlastnictví tohoto půdního celku. Pokud máte s JZD půdní celek v podílovém spoluvlastnictví, můžete svůj podíl prodat, ale nejdříve jej musíte k prodeji nabídnout JZD. To samé můžete učinit u Vámi zmíněného majetkového podílu.


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak daleko může být pastvina s hospodářskými zvířaty od bytového domu
- Jak daleko se mohou pást zvířata (koně, krávy) od oken bytového domu
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Zápach zvířat obtěžuje nájemníky bytového domu

Jaká jsou práva při zřizování pastvin v bytové zástavbě? Soused spásá louku koňmi hned za mým plotem, t.j. cca 20 m od mých oken. Vše udržuje sice v čistotě, nicméně i provozu koní zůstává pach a hmyz na pastvině. Jaká mám v tomto případě práva? Děkuji, Vojtěch

ODPOVĚĎ:
Právní úprava provozu pastvin není. Platí zde generální pravidlo vlastnictví a to: Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.
Tudíž se můžete obrátit se svou stížností na příslušný orgán státní správy (obecní úřad) a nebo soudní žalobou na porušení této povinnosti.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Může matka požadovat aby otec posílal výživné na účet a ne složenkou?
- Co dělat když otec posílá výživné v měsíci pozdě, opožděně

Již jsem cca 6let rozvedená. Syn mi byl svěřen do mé péče a otci bylo soudem stanovené výživné, které má
do 15 dne v měsíci zaslat, ale tak se tomu neděje. Výživné exmanžel zasílá složenkou a přijde vždy o týden později. Prosím o informaci zda je v pořádku, když:

1) exmanžel pošle výživné a na složence je datum např. 15.3. v pořádku a dodržel tím danou dobu

2) či zda mohu zaslal nějaký dopis soudu, že exmanžel zasílá výživné pozdě, přiložit ústřižek složenky, kde je patrné, že výživné bylo zasílané např. 22.3. a požadovat, aby exmanžel zasílal výživné na účet (popř. prosím o vzor).
Děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
Pokud je na složence uvedeno datum 15., pak je vše v pořádku a Váš exmanžel platí včas. Na změně způsobu platby, pokud to lze, se domluvte s exmanželem bez intervence soudu. Pokud Váš manžel hradí výživné pravidelně, tak nemohu doporučit abyste celou záležitost žalovala před soudem.


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY, SANKCE
- Od kdy se platí smluvní pokuta při nedokončení stavby u prodávaného domu
- Od kdy se vypočítává sankce u nedokončené stavby prodávaného bytového domu

Rád bych se vás zeptal na problém, ohledně nedodržení termínu dokončení výstavby bytového domu.

Budoucí prodávající se ve smlouvě zavazuje, že veškeré stavební práce budou dokončeny do 31. srpna 2010 s tím, že pokud budoucí prodávající nesplní závazek k dokončení výstavby domu a podání návrhu na kolaudaci ani do 90 kalendářních dnů od uplynutí lhůty uvedené výše, tak budoucí kupující vzniká nárok na smluvní pokutu za každý den prodlení. Zajímalo by mě, zda-li, při nedodržení termínu, se při výpočtu sankce započítává zpětně i těch 90 dnů, nebo se sankce začínají počítat až od data po uplynutí oněch 90 dnů? Děkuji, Miriam

ODPOVĚĎ:
Uplatnit nárok na smluvni pokutu dle Vámi zmíněného textu můžete až po uplynutí náhradních 90 kalendářních dnů, tudíž od 30.11.2010.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.