Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Roztříděné dotazy s odpověďmi před uložením do jednotlivých stránek webu poradny.


- Majitel cesty nechce zřídit věcné břemeno průjezdu na cizí soukromý pozemek
- Jak postupovat když k pozemku nevede žádná veřejná cesta

V roce někdy 1996 jsme koupili pozemek, na který bylo žádáno v minulosti, aby byl vedený jako stavební parcela. Ke schálení stavební parcely došlo až v tomto roce. K pozemku vedou dvě cesty. Jedna silnicí alejí (kde je zákaz používání aut - s vyjimkou zemědělských strojů, které se potřebují dostat na pole), další byla obecní cesta, kterou nedávno koupil člověk, který nechce dát věcné břemeno na příjezd na pozemek. V době, kdy se žádalo o to, aby pozemek byl stavební, příjezd byl obecní až poté si ten příjezd jistý člověk odkoupil  (o pozemek bych měl zájem, ale nevěděl jsem vůbec, že se prodává). Chce mě tedy vědět, jak se k našemu pozemku dostat. Děkuji, Marie

ODPOVĚĎ:
Můžete podat soudu návrh na zřízení věcného břemene nezbytné cesty a to proti vlastníkovi přilehlého pozemku (cesty). To, zda soud přivolí a omezí práva vlastníka přilehlého pozemku ve Váš prospěch nelze s jasností říct.- Jak postupovat když při vyúčtování tepla byly omylem vyúčtovány jiné měřiče radiátorů
- Chyba při vyúčtování tepla - záměna měřidel na radiátorech

Třetí rok probíhá vyúčtování tepla v družstevních panelácích tak, že 40 % se hradí podle měřidel a 60 % tepla se hradí za plochu bytu.
V roce 2008 a 2009 přehodili vyúčtování tepla se sousedním bytem, kde mají 5 měřidel, já mám pouze 4, nevšimla jsem si toho a sousedka se samozřejmě neozvala, když tam byl vysoký nedoplatek, zatímco za můj přeplatek jela její rodina na dovolenou.
Totéž se stalo za sezonu 2010, ale tato již po reklamaci v minulém roce byla vyměřena správně.
Žádám o radu, koho mohu žalovat, reklamace je možná pouze v rok vyúčtování, zřejmě tedy OSBD, která faktury za teplo přiřadila nesprávným bytům nebo sousedku, která si vyučtování nechala pro sebe. A kdo by mi mohl vypočítat, o kolik peněz jsem byla při vyúčtování ošizena a zda je zde rovněž 3 letá promlčecí lhůta.
Předem děkuji za Vaši radu, nevím, kam a proti komu žalobu podat. jde nejméně o 10.000,- Kč.
Olga Sýkorová

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám nejdříve se zkusit domluvit s Vaší sousedkou a vyřešit Váš spor bez přispění soudu. Obraťte se současně na OSBD a sdělte jim Vaši situaci a požádejte je o předložení předchozích vyúčtování, abyste mohla svou sousedku vyzvat k zaplacení přesné částky. Pokud na tuto výzvu nebude reagovat, pak jí můžete pohrozit soudem a pokud ani tak Vámi požadovanou částku nezaplatí, tak se obraťte na soud žalobou na vydání bezdůvodného obohacení.- Může být v darovací smlouvě i smlouva o zřízení věcného břemene?
- Je možné zapsat věcné břemeno do darovací smlouvy?

Chtěli bychom mít v darovací smlouvě níže sepsané věcné břemeno. Je to možné, projde nám to u KÚ?
"Obdarovaný, jako povinný z věcného břemena, touto smlouvou zároveň zřizuje pro dárce,jako oprávněného z věcného břemena bezúplatně právo bydlení a užívání celého bytu uvedeného v čl. I od.st. l) této smlouvy včetně jeho příslušenství  a součástí na dobu soběstačnosti dárce, tj.do doby,kdy dárce z důvodu nesoběstačnosti - nemoci by musel být již zaopatřen jednou z dcer (jména a jejich adresy) nebo pečovatelským ústavem, domovem důchodců.Dárce, jako oprávněný z věcného břemena, právo odpovídající věcnému břemeni přijímá a obdarovaný je povinen toto jeho „právo strpět“.
Bojím se, že když napíšeme doživotní bydlení a s mamkou se něco stane, dnes má 78let, tak bychom s bytem nemohly nic dělat a zda by byla schopna sepsat zrušení věcného břemena, to nikdo neví. Spoléhávám na Vaší odpověď a děkuji Vám s přáním hezkých dnů v této náročné prác. Zdeňka

ODPOVĚĎ:
Smlouva o věcnému břemenu může být součástí smlouvy o převodu nemovitosti, tedy např. darovací smlouvy a věcné břemeno lze  sepsat způsobem, který jste uvedla. KÚ není oprávněn zkoumat obsahovou stránku smlouvy.


- Jak se bránit když osoba s plnou mocí od duševně nemocného člověka převede jeho majetek
- Jak postupovat když sourozenec převede majetek rodiče s Alzheimerovou chorobou
- Převod majetku dementního rodiče potomkem na základě plné moci
- Napadení darovací smlouvy na základě plné moci od dementního rodiče

Má matka trpěla stařeckou demencí a Alzhaimerovou chorobou. Dva měsíce před smrtí matky má sestra, která měla od matky plnou moc, darovala matčin byt naší třetí sestře bez vědomí a souhlasu ostatních sourozenců.
Matka již touto dobou nemluvila a jen spala. To se ukázala až minulý týden u notářky při jednání o pozůstalosti odkud jsem odešla s prázdnou. Závěť nebyla. Jak se mohu bránit proti tomuto jednání a mám vůbec šanci uspět? Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Nejprve je třeba zjistit tu skutečnost, zda plná moc opravňovala Vaší sestru ke zcizení (definice zcizení zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/302-zcizitel-definice-podle-obcanskeho-zakoniku.html) majetku patřícího Vaší matce.
Předpokládám, že Vámi zmíněná plná moc byla udělena Vaší sestře ještě před tím, než Vaše matka onemocněla Alzheimrovou chorobou a tudíž jako taková je platná, pokud tomu tak je a Vaše sestra jednala dle takto udělené plné moci, pak jediné co můžete udělat je, podat návrh na započtení daru provedeného za života zůstavitele, o jehož částku bude snížen podíl Vámi zmiňované sestry vlastnící tuto nemovitost.
Pokud však Vámi zmíněna plná moc nesplňuje zákonné požadavky (svobodný a vážný projev vůle toho, kdo plnou moc uděluje), tak ji lze soudní cestou napadnout a tím i Vámi zmíněné darování.
- Nájemník má vlastní vytápění a pronajímatel mu účtuje ústřední topení
- Musí nájemník platit ústřední topení když má vlastní vytápění bytu?

Jak se může nájemník nájemního bytu bránit proti majiteli RPG Byty, s.r.o., který mu vypočítal doplatek za topnou sezónu r. 2010 ve výši 1369,62 Kč bez DPH při měsíčních zálohách nájemníka za rok 2010 - 382,- Kč/měsíc. Mám vlastní plynové topení, jelikož tyto byty nebyly od padesátých let nikdy zrekonstruovány a nebylo zde zavedeno ústřední topení. Byt má celkovou plochu 49,40 m2. Pouze je jedno těleso centrálního topení v koupelně o vytápěné ploše 4,60 m2 dle evidenčního listu. Pro rok 2011 byla částka za toto topení navýšena na 444,- Kč bez DPH.
Jak jsem již výše uvedl, mám své vlastní ústřední topení na plyn včetně plynového kotle v koupelně, který mi tuto místnost vytápí. Měsíčně platím 700,- Kč včetně DPH zálohy a za rok 2010 jsem ještě zpět održel přeplatek 1.262,88 Kč. (podotýkám, že plynem i vařím a hlavně vytápím celý byt).
Na tento radiátor není napojenno žádné zařízení pro odečet odebraného tepla a v dopise mi bylo oznámeno, když jsem se odvolal, že majitel nemá povinnost něco takového zřizovat. Jelikož v jiných domech tohoto sídliště je zavedeno centrální vytápění, majitel pak bere průměrovou hodnotu za veškeré teplo odebrané v topné sezóně za celé sídliště a já pak za to musím tak vysoko doplácet a platit vysoké zálohy za něco, co jsem nikdy neodebral. Není jak se tady v takových případech dovolat spravedlivého výpočtu odběru tepla.
Podotýkám, že majitel RPG Byty, s.r.o. nepřipustí odpojení tohoto jednoho radiátoru a povolením připojení na můj systém topení (připojení k mému vlastnímu plynovému kotli). Přišel by tak asi o značný zisk, jak je vidět z výpočtu, ale pro mne jako invalidního důchodce je to neúnosné platit dvakrát za topení v tomto bytě a hlavně platit za něco, co jsem od majitele bytu nedostal. Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Je zcela na rozhodnutí pronajímatele, zda Vám umožní zavést si vlastní topení či ponechat v příslušném bytě stávající. Jako nájemník nemáte právo žádat zrušení tohoto topení. Ohledně vyúčtování je pronajímatel povinen Vám vysvětlit přesný způsob výpočtu úhrad za příslušné topení, obvykle se vyúčtování řídí dle vyhlášky č. 372/2001 Sb., ve které jsou stanovena pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody a to dle podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.


- Jak postupovat když pronajímatel chce byt s nájemníky prodat
- Je možné prodat byt i s nájemníky?
- Je možný prodej nemovitosti s nájemníky?

Bydlím v pronajatém bytě s matkou a babičkou. Babička už tam bydlela asi 40 let a pak jsme se k ní přistěhovali i my. Od 1.12.2003 máme smlouvu o pronájmu bytu na dobu neurčitou. Byt není družstevní, ale pronajímá ho jedna akciová společnost. Pronájem bytu je napsaný na matku a nedávno za ni přišli zaměstnanci společnosti se třemi možnostmi co s bytem dál. Jedna možnost byla odkoupení, o kterou zájem nemáme. Druhá možnost byla výměna za jiný byt a třetí možnost byla zvýšení nájmu od nového roku, s tím že společnost bude chtít stejně byt prodat. Bohužel se matka s námi neporadila a podepsala jim výměnu bytu. Ve skutečnosti se ale stěhovat nechceme. Nájem platíme vždy včas a souhlasili bychom teda i s tím navýšením nájmu. Žádnou výpověď z bytu jsme nedostali, ale nevím jestli to je v tomto případě nutné. Můžou nás donutit k vystěhování jenom protože chtějí byt prodat? Zmiňovali se i o soudní cestě. A šlo by ještě nějak zvrátit ten matčin souhlas s výměnou bytu a zůstat v bytě i nadále? Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, kdo je nájemce – pokud pouze matka, tak bohužel je situace nezvratná, protože pronájemce může rozhodovat o svém osudu dobrovolně. Pokud by nabídnutý byt neodpovídal bytu, který užíváte, tak by matka tomto ohledu smlouvu rozporovat, že byla uzavřena v tísni a pod tlakem a vzhledem k nepřiměřenosti náhrady je očividné, že byla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek. Pokud nájemce není pouze matka, tak smlouva trpí nedostatky, které působí relativní neplatnost a je třeba společnost vyrozumět v tom smyslu, že smlouva je relativně neplatná a nevyplývají z ní žádné právní následky.
Prodej bytu není důvodem k výpovědi nájemníků, navíc byt lze prodat i s nájemníky.- Jak postupovat když zhotovitel odmítá vrátit zálohu na dílo
- Nevrácení zálohy zhotovitelem - postup

S firmou na dodávku a montáž bezpečnostních rolet jsem uzavřela Smlouvu o dílo a uhradila zálohu ve výši 60%, a to 9/2010. Firma dodání díla ani nezahájila, smlouvu jsem vypověděla a žádala vrácení poskytnuté zálohy. Majitel firmy mi sdělil, že vracet nic nebude, že naopak bude chtít po nás proplacení celkového díla, které nikdy nedodal a jehož montáž ani nezahájil (a to i přes opakované písemné výzvy).
Po dohodě jsme v 5/2011 opět přistoupili k podpisu nové Smlouvy o dílo, firma si najala na realizaci subdodavatele, který montáž rolet zahájil Tento krok jsem učinila pouze proto, že firma garantovala výrobu atypických oken za "přijatelnou cenu" oproti konkurenci. Nyní subdodavatel zjistil, že firma, která ho najala přislíbila dodání rolet na atypická okna, jejiž samotná výroba (3ks) by přesáhla celkovou sjednanou cenu díla, kterou máme uhradit. Nyní máme dílo nedokončené, nezprovozněné a majitel firmy se kterou máme smlouvu odmítl atypické rolety dodat, případně financovat. Peníze nám vrátit nechce. Jak máme nyní postupovat? Jsme povinni si dílo převzít, když není kompletní? V tomto okamžiku bychom volili cestu, aby si vše demontovali a odvezli, ale to odmítají. Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že dílo nebylo dodáno včas a řádně, tak zhotovitele zažalujte za porušení smluvního závazku, požadujte vrácení poskytnutých peněz a pokud Vám vznikla škoda, tak i tu. Můžete zhotovitele upozornit (např. formou předžalobní výzvy), že máte úmysl ho žalovat a dát mu tak šanci vztahy narovnat (vrátit včas zálohu na dílo).


- Žaloba na vyplacení podílu z podnikání při vytunelování firmy
- Vynutelování firmy a žaloba na vyplacení podílu z podnikání

V roce 2006 a 2007 jsem byl 1 ze 2 společníků ve veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), kdy jsme podnikali společně na své živnostenské listy. Šlo o zateplování domů. Zisk společnosti v roce 2006 až 2007 byl cca 430 tis Kč, ze své půlky jsem řádně uhradil zdravotní, sociální a daň z příjmu, nicméně druhý společník zmiňovaný čistý příjem firmy "vytuneloval" a já z čistého zisku neviděl nic, vyjma určité malé části, kterou jsem vymohl od 3 osob. Přesto jsem z půlky svého zisku zaplatil výše uvedenou daň z příjmu. Posléze jsem ze společnosti vystoupil pro rozpory a přestal podnikat, avšak zisk mi nebyl do dnešní doby uhrazen ani vydán.
Je možné tyto peníze ještě získat zpět s ohledem na promlčení? Lze např. že by se jednání mého společníka klasifikovalo jako krádež? zpronevěra? Pokud by se jednalo o škodu většího rozsahu - což nad 50.000 Kč je, tak by nemusel být můj nárok promlčený? Jakou žalobou bych se mohl částky domáhat? Pokud nárok není promlčen (pokud by byl posouzen jako obchodněprávní - 4 roky promlčení??), jaký je způsob vymožení mé pohledávky? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se jedná čistě o obchodněprávní vztah, dle obchodního zákoníku je dána splatnost podílu na zisku do tří měsíců od schválení účetní závěrky, pokud jste si ve společenské smlouvě nedohodli něco jiného. Promlčecí lhůta je ve Vašem případě 4 roky a začíná běžet ode dne marného uplynutí tříměsíční lhůty. Do této doby můžete podat žalobu na vyplacení tohoto podílu vůči Vašemu bývalému společníkovi.- Žaloba na vyplacení podílu z podnikání při vytunelování firmy
- Vynutelování firmy a žaloba na vyplacení podílu z podnikání

V roce 2006 a 2007 jsem byl 1 ze 2 společníků ve veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), kdy jsme podnikali společně na své živnostenské listy. Šlo o zateplování domů. Zisk společnosti v roce 2006 až 2007 byl cca 430 tis Kč, ze své půlky jsem řádně uhradil zdravotní, sociální a daň z příjmu, nicméně druhý společník zmiňovaný čistý příjem firmy "vytuneloval" a já z čistého zisku neviděl nic, vyjma určité malé části, kterou jsem vymohl od 3 osob. Přesto jsem z půlky svého zisku zaplatil výše uvedenou daň z příjmu. Posléze jsem ze společnosti vystoupil pro rozpory a přestal podnikat, avšak zisk mi nebyl do dnešní doby uhrazen ani vydán.
Je možné tyto peníze ještě získat zpět s ohledem na promlčení? Lze např. že by se jednání mého společníka klasifikovalo jako krádež? zpronevěra? Pokud by se jednalo o škodu většího rozsahu - což nad 50.000 Kč je, tak by nemusel být můj nárok promlčený? Jakou žalobou bych se mohl částky domáhat? Pokud nárok není promlčen (pokud by byl posouzen jako obchodněprávní - 4 roky promlčení??), jaký je způsob vymožení mé pohledávky? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se jedná čistě o obchodněprávní vztah, dle obchodního zákoníku je dána splatnost podílu na zisku do tří měsíců od schválení účetní závěrky, pokud jste si ve společenské smlouvě nedohodli něco jiného. Promlčecí lhůta je ve Vašem případě 4 roky a začíná běžet ode dne marného uplynutí tříměsíční lhůty. Do této doby můžete podat žalobu na vyplacení tohoto podílu vůči Vašemu bývalému společníkovi.


- Spoluvlastník obsadil společné prostory v domě - má na to právo?
- Je nutný souhlas spoluvlastníků při převodu podílu nemovitosti?

Máme podílové spoluvlastnictví na společných prostorách v domě. Mám zakoupený podíl a nemám přístup do společné místnosti, která se nachází vedle kotelny. Přistěhoval se nový spoluvlastník ,který si tuto místnost přivlastnil uzamkl a nikoho z ostatních spoluvlastníku nehodlá pustit.Tuto místnost mu přidělila jedna ze spoluvlastnic,která ráda rozhoduje za druhé spoluvlastníky aniž by k tomu měla právo.Měla bych ještě jeden dotaz zda potřebují majitelé ,kteří prodávali svůj vlastnický podíl na domě svolení od ostatních spoluvlastníků.Není zde podílové spoluvlastnictví bytových jednotek.Je to dům o 5 bytových jednotkách. Prosím o radu.  Děkuji za odpověd, Radana

ODPOVĚĎ:
O hospodaření se společnou věcí (tedy společnými prostory) se podle zákona rozhoduje většinou počítanou dle velikosti podílů, nikoliv aby za Vás rozhodoval jeden ze spoluvlastníků. Pokud tato místnost spadá do společných prostor spadajících do majetku v podílovém spoluvlastnictví, pak máte nárok na přístup do těchto prostor.
Pokud máte dům v podílovém spoluvlastnictví, tak při převodu tohoto podílu (koupě, dar, atd.), máte  jako spoluvlastníci předkupní právo, pokud se tedy nejedná o osobu blízkou  k osobě převodce (příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manžel či partner).- Je možné strhnout plat více zaměstnancům pokud není zřejmé kdo škodu způsobil?
- Stržení platu za škodu vzniklou při výkonu zaměstnání
- Náhrada škody zaměstnanci pokud není zřejmé, kdo škodu způsobil

Pracuji jako dojič na automatizované dojírně mléčné farmy. Jednoho dne byla naše dodávka do mlékárny znehodnocena antibiotiky a mlékárna mléko nepřevzala. Toto vznikne podojením léčené krávy, jejíž mléko se v normálním případě odděluje od dodávky. Pracujeme zde čtyři zaměstnanci a pouze jeden z nás toto zapříčinil.  Bohužel se nikdo nedoznal, a není způsob jak toto konkrétně jednotlivci dokázat. Má zaměstnavatel právo rozdělit škodu mezi všechny čtyři zaměstnance a bez prokázání viny, a tím pádem vlastně potrestat tři zaměstnance, kteří nezpůsobili žádnou škodu. Ještě pro doplnění, pojištění odpovědnosti sjednáno máme, bohužel pojišťovna odmítla úhradu a škodu neuznala.
Děkuji za odpověď David Březina

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel je povinen vinu příslušného zaměstnance prokázat – musí prokázat porušení pracovní povinnosti, vznik škody, příčinnou souvislost mezi porušením pracovní povinnosti a vznikem škody a zavinění na straně zaměstnance, pokud  toto všechno  prokázat nemůže, tak nemá právo požadovat zaplacení náhrady škody.


- Kdo rozhoduje o zapojení domovní čističky do vodního toku
- Je možné vypouštět odpadovou vodu z čističky do dešťové kanalizace?


Dokončujeme stavbu domu a nyní řešíme domovní čističku odpadních vod. Byl jsem pro informace na MěU v Třinci, kde mi paní ze životního říkala, že není možné vypouštět odpadovou (čištěnou) vodu z čističky odpadních vod ČOV do dešťové kanalizace, kterou máme u domu a do které již ústí svody z našich okapů a drenáží. Ta samá paní ústně toto mému sousedovi před cca 18 měsíci povolila s tím, že stačí, když doloží souhlas správce této dešťové kanalizace a souhlas správce vodního toku, do kterého dešťová kanalizace ústí. Bohužel i přes souhlas odboru životního prostředí to soused nemohl zdárně dokončit, nedostal totiž souhlas správce vodního toku. V současné době toto schvaluje jiný pán, proto jsem se chtěl o totéž pokusit, ovšem zastavili mne hned na MěU, že i přes souhlas správce toku a kanalizace nám vypouštění vod z čističky odpadních vod ČOV do dešťové kanalizace neumožní, že jim to neumožňuje zákon. O kousek dále ve Frýdku-Místku se to povoluje běžně bez problémů.
Prosím tedy o informaci, kde je vlastně pravda, čím se úředník při schvalování musí řídit a pokud možno v odpovědi připojte podle kterého zákona mi můžou vypouštění vody z ČOV do dešťové kanalizace povolit, resp. zakázat.

Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Možnost napojení na dešťovou kanalizaci je naprosto závislá na konkrétní situaci v konkrétní lokalitě, protože v různých místech je situace velmi rozdílná. V zásadě však platí, že odpadní vodu, bez ohledu na stupeň jejího vyčištění, je třeba dopravit vodotěsným způsobem do vodního toku, což dešťová kanalizace většinou nesplňuje. Absolutně povoleno či zakázáno vypouštění do dešťové kanalizace zákonem není uloženo, protože záleží na konkrétním vyhodnocení situace odpovědným úřadem v danou chvíli a v daném místě.
Můžete se domáhat poskytnutí informace, proč úřad odmítá povolit takové nakládání s odpadními vodami.- Mohou rodiče potomka utratit jeho peníze ze stavebního spoření?
- Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení

Manžel měl stavební spoření na své RČ i jméno ovšem před 18 rokem spoření manželovi rodiče vybrali a poté za něj ještě se spořením manželovy sestry koupili nemovitost, kterou slíbili svým dětem. Nemovitost je napsaná na manželovi rodiče. Tchýně s tchánem řekli že manžel nemá nárok ani na spoření ani na polovinu nemovitosti. Dceři platili praxi ve Francii, nyní tam již žije i si vydělává. Sestře dávali ,,kapesné,, které si dávala také na spoření. Manžela v ničem nikdy nepodpořili o kapesném si mohl nechat zdát. Spoření založili a platili manželovi prarodiče bohužel dědeček již zemřel. Manželovi rodiče mají celkem 4 nemovitosti ale dle jejich názoru nemá manžel(potažmo já a náš syn 3,5 roku) na nic právo. My žijeme z 1 platu, dům máme na hypotéku, skončila mi rodičovská dovolená a nemůžu sehnat práci, i když se snažím. Hrozí nám exekuce ale manželovi rodiče nám odmítají jakkoliv pomoci, neboť sami mají málo. V 1 nemovitosti žijí ostatní 3 nemovitosti pronajímají. Tato situace trvá již 9 roků. Moje matka zemřela a otec je starý, spíše podporujeme z toho minima co máme ještě jeho. Jsem zoufalá. Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Váš manžel nemá na majetek svých rodičů za jejich života právní nárok, tudíž o svém majetku si jeho rodiče rozhodují svobodně a bez ohledu na své děti a jejich potřeby.
Na Vámi uvedené spoření má Váš manžel sice právní nárok a může požadovat po svých rodičích vrácení této částky. Nicméně právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje ve tříleté promlčecí době od okamžiku zjištění, že k bezdůvodnému obohacení došlo a kdo jej způsobil (max. v desetileté promlčecí době od objektivního vzniku bezdůvodného obohacení – tedy od doby, kdy rodiče investovali do vlastního domu ze spoření na jméno syna), takže v tomto směru záleží na době, která je od jednotlivých okamžiků rozhodných pro nárok na bezdůvodné obohacení.- Má právo bydlet manžel osoby s věcným břemenem dožití v nemovitosti?
- Má právo bydlet v nemovitosti manželka osoby s věcným břemenem?

Vlastníme s mým nezletilým synem (každý 1/2 podíl) rodinný dům kde jsou 2 oddělené byty. My bydlíme v jednom bytě a ve druhém bytě bydlí můj otec, který zde má zřízeno věcné břemeno užívání. Ten se však oženil a nastěhoval si k sobě manželku bez našeho souhlasu. Protože se jedná o osobu několikrát soudně trestanou a jsou na ni v CEE vedeny 4 exekuční řízení, zajímá mě, jestli otcovo věcné břemeno ji opravňuje zde bydlet i bez souhlasu majitelů RD? Její dluhy ohrožují náš majetek.Jsou nějaké možnosti jak tuto osobu vystěhovat? Ještě mě zajímá, jestli by tato situace mohla být důvodem ke zrušení otcova věcného břemene. Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Váš otec jako oprávněný držitel práva odpovídajícího věcnému břemenu bydlení je oprávněn umožnit bydlení své manželce, které vzniká odvozený právní důvod užívání bytu, pokud jste ve smlouvě o věcném břemenu nedojednali něco jiného.
Zrušit z tohoto důvodu věcné břemeno nelze, protože Váš otec postupuje po právu, avšak samozřejmě se na tom můžete s otcem domluvit.- Rozkradení věcí ze skladu v době pracovní neschopnosti a hmotná odpovědnost
- Hmotná odpovědnost a ztráta věcí v době pracovní neschopnosti
- Povinnost nahradit škodu při ztrátě věcí v rámci hmotné odpovědnosti

Svému zaměstnavateli jsem dal výpověď, ale onemocněl jsem. Měl jsem podepsanou hmotnou zodpovědnost. Zaměstnavatel brigádně zaměstnával lidi bez hmotné zodpovědnosti. Necelý měsíc před mou nemocí byla udělána inventura. V průběhu nemoci asi týden před ukončením výpovědní lhůty byla udělána inventura, chybělo zboží. Na tuto inventuru jsem nebyl přizván, ani jsem o ní nevěděl. Má nemoc trvala do konce výpovědní doby. Požadují po mě náhradu chybějícího zboží. Uvedli, že jsem měl o inventuru požádat sám a to dříve. Jenže inventúra na oddělení trvá cca plné dva dny a já jsem měl vycházky pouze od 14.00 do 18.00. Takže bych ji ani nestihl.
K upřesnění - byl jsem vedoucí servisu ve kterém kromě mě dělali ještě dva lidé, ti měli podepsanou hmotnou odpovědnost, a po dobu mé nemoci dva brigádníci, ti byli bez hmotné zodpovědnosti.
Bývalý zaměstnavatel mi má proplatit mou nevybranou dovolenou, chce mi z ní odečíst ztráty při inventuře. Co mám dělat? Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
S bývalým zaměstnavatelem Vás čeká spor o to, jak byla inventura provedena a zda její výsledky odpovídají účetnímu stavu, resp. skutečně neodpovídají. Ve Vašem případě, má zaměstnavatel výhodnou pozici, protože nemusí prokazovat Vaše zavinění, nicméně škodu a příčinnou souvislost mezi vznikem škody a Vaším jednáním prokázat bude muset. Možnosti jsou dvě – můžete požadovat důkazy o výsledcích inventury a škodu zaplatit (resp. nechat si požadovanou částku strhnout) a celou věc tak de facto bez vysvětlení ukončit, anebo výsledky inventury rozporovat, poukázat na nemožnost provedení inventury ve Vaší přítomnosti, odmítnout zaplacení a počkat až na Vás bude podána žaloba, příp. podat žalobu sám, pokud bude požadovaná částka stržena. Pokud byla inventura provedena za přítomnosti svědků, kteří dosvědčí její řádný průběh, v účetních stavech majetku nejsou nesrovnalosti a inventura prováděna takto často je standardní, budete mít pozici ve sporu se zaměstnavatelem velmi obtížnou. Konečné rozhodnutí záleží na Vás. Pokud budete žalobce, počítejte s tím, že musíte unést břemeno důkazní ve sporu (tedy předložit dostatečné důkazy o tom, že daná částka je vymáhána neoprávněně).- Jak se počítá dovolná v zaměstnání v době na mateřské dovolené
- Řádná dovolená a mateřská dovolená - výpočet
Naše zaměsnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou dne 10.3.2011. Dne 22.9.2011 ji končí peněžitá podpora v mateřství PPM. Chtěla jsem se zeptat, zda-li má nárok na dovolenou za celý rok, nebo jen za měsíc 1-9? Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Dovolená se poskytuje v plném rozsahu, pokud zaměstnankyně odpracovala v daném roce 60 dní - za "odpracované dny" se počítají i dny čerpání mateřské dovolené (§216 odst. 3 zákoníku práce)- Porušení autorského práva - krádež nápadu
- Kopírování nápadu, plagiátorství výrobku a autorská práva
- Creative commons a autorská práva k nápadu na výrobu hračky
- Možnosti ochrany duševního vlastnictví

Jsem výrobce autorských didaktických kostek. Jedná se o hrací kostky s didaktickými prvky zaměřenými na rozvoj jemné motoriky. Výrobky mám chráněny jen licencí Creative commons. Po propagaci těchto výrobků se náhle rozšířil počet drobných podnikatelů,který nabízejí výrobek s použitím mých nápadů. Jedná se například o stejný princip herních prvků, či vizuální kopírování systému (rozmístnění) "obrazu" (např.použití slunce, mraku, kytek domku a plotu dohromady s uvazovacími prvky). Zajímalo by mě, zda se mohu nějak bránit, případně co musím udělat, aby mi nebyli kradeny nápady. Děkuji. Olga

ODPOVĚĎ:
chcete-li zabránit kopírování svých nápadů, lze Vám v první řadě doporučit přestat užívat Creative commons. Tento systém je totiž určen pro autory, kteří volné šíření a využívání svých děl podporují; je založen primárně na umožnění volného užívání a kopírování autorských děl (za blíže specifikovaných podmínek) a pro autory, kteří chtějí naopak svá díla proti takovým zásahům chránit, se Creative commons nehodí. Tím, že jste u svých výrobků prezentovala příslušné piktogramy či jiný odkaz na konkrétní licenci Creative commons, jste dala souhlas každému, kdo bude Vaše výrobky používat, k volnému užívání, kopírování či komerčnímu využití (toto nemusí platit vždy) svých nápadů.

Pro ochranu svých nápadů můžete využít více nástrojů ochrany duševního vlastnictví:

1/ Ochrana dle autorského zákona:
Pokud lze Vaše výrobky podřadit pod některý z typů autorského díla dle § 2/1 autorského zákona, jsou Vaše práva k tomuto dílu výlučná a jakákoli dispozice s ním (zejména tedy kopírování) je možná pouze na základě licenční smlouvy.
Z tohoto pravidla existuje samozřejmě výjimka v podobě licence Creative commons, jejímž využitím jste poskytla licenci dle autorského zákona každému, kdo je oprávněn Vaše výrobky užívat. Prvním krokem pro ochranu Vašich výrobků dle autorského zákona tedy musí být skončení užívání licence Creative commons (viz výše).
V případě jakýchkoli zásahů do Vašich autorských práv se následně můžete domáhat náhrady vzniklé škody, navrácení do původního stavu, přiměřeného zadostiučinění, vyloučen není ani trestní postih toho, kdo Vaše výlučná autorská práva k dílu narušil.

2/ Ochrana dle zákona o užitných vzorech:
Na základě zákona o užitných vzorech můžete své výrobky chránit, pokud se jedná o technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná (§ 1); zároveň se nesmí jednat o pouhé vnější úpravy výrobků (§ 2 písm. b). Pro posouzení otázky, zda Vaše výrobky mohou být ve smyslu tohoto zákona chráněny jako užitné vzory, by bylo nutné znát řadu podrobností technického charakteru. Domnívám se však, že v případě didaktických kostek nebude intenzita novosti technického řešení jejich výroby dostatečná.

3/ Ochrana dle zákona o průmyslových vzorech:
Vaše výrobky jsou s největší pravděpodobností způsobilé k ochraně jako průmyslové vzory. Dle § 2 zákona o průmyslových vzorech se výrobkem rozumí též řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, přičemž tento zákon poskytuje ochranu vzhledu výrobku nebo jeho části, spočívajícím zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Pro ochranu Vašich výrobků jako průmyslových vzorů musí být samozřejmě splněna rovněž podmínka jejich novosti a individuální povahy.

4/ Ochrana dle zákona o ochranných známkách:
V tomto případě se jedná spíše o doplňkovou ochranu ochranné známky, kterou na svých výrobcích používáte (pokud je tomu tak) – jedná se zejména o jakékoli ztvárnění loga, obrázku, podpisu či autorské značky. Podmínkou pro zápis Vaší ochranné známky je její odlišitelnost a užívání přede dnem zápisu do rejstříku.

Pro všechny shora uvedené typy práv k duševnímu vlastnictví (s výjimkou ochrany dle autorského zákona) platí, že orgánem pověřeným jejich ochranou je Úřad průmyslového vlastnictví ( http://www.upv.cz/cs.html ), který vede příslušné rejstříky. Lze Vám proto doporučit tento úřad kontaktovat a informovat se o podmínkách a druzích ochrany Vašich výrobků. Ochrana dle autorského zákona je automatická a své výrobky nemusíte do žádného rejstříku zapisovat. V souvislosti s autorskou ochranou se můžete obrátit na kolektivního správce autorských práv ( http://www.osa.cz/ ) a informovat se, zda se jeho služby vztahují i na Vaše autorská díla.- Srážení výživného z podpory v nezaměstnanosti
- Srážení alimentů z podpory v nezaměstnanosti

Přítel měl určeno doplatit dluh na výživném do stanoveného termínu už před půl rokem. Dluh v termínu neuhradil. Následně dostal trestní příkaz, kde dostal 4 měsíce odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let za neplacení výživného. Píše se tam, že má v této době podle svých možností a schopností uhradit dluh na výživném a tak nyní pravidelně splácí z podpory, protože je nezaměstnaný. Některý měsíc poslal (kromě běžného výživného) splátku pár tisíc, někdy pár stovek. Teď mu bylo doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na dlužné výž. srážkami z podpory. Proti tomu se odvolal a uvedl, že dluh hradí splátkami podle svých možností, jak mu bylo uloženo. Navíc návrh byl podán před 2 měsíci a od té doby rovněž poslal pár splátek, celková dlužná částka by tedy měla být nižší. Výsledek odvolání zatím neví, ale podpora mu přišla už snížená o srážku. Může nyní opět zaslat splátku dluhu? Má tuhle platbu oznámit soudu a požadovat, aby tedy v usnesení, pokud bude odvolání zamítnuto, byla upravena dlužná částka? Je možné, že odvolací soud přihlédne ke snaze stále splácet z vlastní vůle? Děkuji. Sylvie

ODPOVĚĎ:
Lze předpokládat, že soud zohlední snahu uhradit dlužné výživné. Je nutné, aby soudu doložil všechny provedené platby a tím docílil snížení dlužné částky. Splátku může zaslat kdykoliv, bude se jednat o mimořádnou splátku dluhu.


- Ukončení pracovního poměru z důvodu získání invalidního důchodu ID
- Výpověď při získání invalidního důchodu ID
- Odstupné při získání invalidního důchodu a ukončení pracovního poměru

Prosím Vás o radu ohledně ukončení PP se zaměstnancem, který je v pracovní neschopnosti od 24.9.2010. Dnes mi oznámil, že mu byl přiznán invalidní důchod od 1.8.2011 a předložil Potvrzení o trvání DPN k 31.8. Jak správně ukončit jeho pracovní poměr? Protože firma se kvůli nedostatku zakázek dostala do platební neschopnosti, podalo představenstvo firmy jakožto dlužník dne 28.6.2011 návrh na zahájení insolvenčního řízení. Insolvenční správce dosud nebyl krajským soudem jmenován. Do konce měsíce dubna 2011 byli propuštěni všichni zaměstnanci (60 lidí). Kdo má požádat o rozvázání pracovního poměru? Má být v v rozvázání pracovního poměru příp. ve výpovědi uveden důvod ukončení PP, tzn. ztráta způsobilosti vykonávat dosavadní zaměstnání? Jakým způsobem se mu krátí dovolená? Zbývá mu nevybraná dovolená 30 dnů. Jak je to s odstupným? Děkuji, Barbora

ODPOVĚĎ:
Na ukončení pracovního poměru se lze dohodnout - takže předložit dohodu (důvod k ukončení pracovního poměru jste uvedla). Je jedno kdo písemnost předloží. Odstupné náleží i při ukončení PP dohodou. Nicméně důvod, který uvádíte je v § 52 písm. e) zákoníku práce a za ten odstupné nepřísluší. Nevyčerpaná dovolená musí být proplacena, nebo musí dojít k jejímu dočerpání (a následnému proplacení). Návrh na zahájení insolvenčního řízení obecně neznamená zproštění dlužníka k úhradě svých závazků, nicméně zaměstnance lze vyrozumět v tom smyslu, že pohledávku evidujete a bude uhrazena v rámci insolvence (jedná se o pohledávku postavenou naroveň pohledávkám za majetkovou podstatou, tzn. že je jednou z nejdříve uspokojovaných).- Předběžné opatření na vydání odstupného od zaměstnavatele
- Hrozba krachu, konkurzu firmy a vyplacení odstupného
- Složení jistoty, jistiny u předběžného opatření na vydání odstupného

Budu podávat žalobou na vydání odstupného + návrh na předběžné opatření vyplacení odstupného.
Lze zažádat místo "předběžné opatření vyplacení odstupného" o "předběžné vydání odstupného"? Poptávám se takto z důvodů maximální možné jistoty a rychlosti vyplacení odstupného bez ohledu na vůli zaměstnavatele.
Pokud výše zmíněné není možné, potřebovala bych radu jak lze v našem právním systému zrychlit nebo uskutečnit vyplacení odstupného.
Takový způsob hledám z důvodu záměru firmy nevyplatit mi odstupné a také možného krachu firmy - chci se pojistit, aby vše proběhlo rychle. Děkuji, Viktorie

ODPOVĚĎ:
Návrh možný je, a to v níže uvedeném označení.
K žalobě připojte
"návrh na vydání předběžného opatření podle § 74 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "osř") - vyplacení odstupného podle § 67 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění ke dni výpovědi z pracovního poměru"
Na závěr návrhu doporučuji vložit, že podle § 75b odst. 3 písm. d) osř. nejste povinna složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením.- Hromadné propouštění a nárok na odstupné u výpovědi dohodou

Mám nyní ještě právo na odstupné? Ve firmě kde jsem pracoval došlo k hromadnému propouštění z důvodu ukončení provozu, všem zaměstnancům bylo vyplaceno odstupné, jenom já výpověď nedostal, naskytla se mi nabídka práce jinde a tak protože mi nebyli ochotni říci co bude se mnou dále, byl jsem nucen přistoupit na dohodu podle § 49 o ukončení pracovního poměru dohodou, důvod odchodu zde uveden není.Důvod proč mě nedali výpověď byl ten,že v budově, kde jsem byl zaměstnán jako kuchař musejí zanechat provoz restaurace a dokud nenajdou pronájemce, sami výpověď mi nedají.(šlo o budovu Lázní III. v Karlových Varech, propuštěno bylo asi 30 zaměstnanců). Můj pracovní poměr skončil k 22 července po výběru zbytku dovolené , přičemž k ukončení provozu došlo již k 30 červnu. V zákoníku práce se píše, že v případě hromadného propouštění mají právo na odstupné i ti co v té samé době ukončili pracovní poměr dohodou.
Chtěl bych se proto zeptat, zda se to týká i mého případu a zda se dá ještě dodatečně nějakým způsobem odstupné ještě získat. Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
K nároku na odstupné byste musel by Vaše dohoda musela být uzavřena v době 30 dnů před tím, než došlo k hromadnému propouštění. Musel by v dohodě být uveden důvod podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.
Ze zákoníku práce nevyplývá souvislost, kterou uvádíte ("v případě hromadného propouštění mají právo na odstupné i ti co v té samé době ukončili pracovní poměr dohodou") - v § 62 je pouze uvedeno, že za určitých podmínek se osoby, které ukončily pracovní poměr dohodou započítávají do počtu osob, které zákon vyžaduje k tomu, aby se o propouštění zaměstnanců dalo hovořit jako o hromadném.
Nárok na odstupné nesplňujete.


- Nárok na odstupné při převedení zaměstnance k novému zaměstnavateli

Chtěla jsem se zeptat. Pracuji na Úřadu práce ČR jako metodik státní sociální podpory. Jako metodici jsme zařazeni v 9.platové třídě. Nyní reorganizací se rozhodlo, že nebudou místa metodiků a od 1.8. (bude tato pracovní pozice metodiků zrušena) a budeme zařazeni do 8.platové třídy jako dávkoví specialisté. To samozřejmě znamená snížení platu a změnu pracovní náplně. Při přechodu z úřadu práce Tachov na úřad práce ČR jsme obdrželi písemné sdělení, že přecházíme pod nového zaměstnavatele za stejných podmínek jako pod bývalým zaměstnavatelem.
Dále přišla instrukce, že nám mají plošně snížit i platový stupeň a to každému o 2 platové stupně. Mají na to právo. Nastupovala jsem na úřad s platovým stupněm 0 a tudíž mám své stupně opravdu odpracované. Má úřad práce ČR právní možnost nás takto převézt? Jaká je možnost obrany, není nárok na nějaké odstupné? Děkuji, Božena

ODPOVĚĎ:
Pakliže bylo Vaše místo zrušeno, tak máte nárok na ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti a příslušné odstupné. Zaměstnavatel Vám nabídl převedení na jinou práci podle § 41 odst. 2 zákoníku práce, s převedením v tomto případě musíte souhlasit; pokud nebudete souhlasit, máte právo na ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost a odstupné.
Rozhodl-li se zaměstnavatel pracovní místa zrušit, není proti tomu obrany. Můžete dát podnět Inspekci práce, protože zrušení pracovních míst nebylo ve skutečnosti realizováno, jelikož počet pracovníků zůstal stejný.- Je možné pracovat na hlavní pracovní poměr u dvou zaměstnavatelů?
- Výpověď v době pracovní neschopnosti PN a odstupné
- Je možné v době pracovní neschopnosti ukončit pracovní poměr dohodou?

Jsem v pracovní neschopnosti, neboť na mne byl vyvíjen tlak zaměstnavatelem (bossing)- snižování mzdy, triviální úkoly, ignorace mé iniciativy, kreativity a invence, nařizování úkolů v rozporu s dobrými mravy i zákony ad.. Evidentně je snaha na mé místo dosadit příbuzného člověka zaměstnavatele. Před odchodem na nemocenskou mi současný zaměstnavatel chtěl dát okamžité zrušení pracovního poměru. Nyní jsem v situaci, kdy o mne projevil zájem jiný zaměstnavatel, nicméně ten požaduje, abych nastoupil ihned. Se současným zaměstnavatelem se však nejspíš nedohodnu na dohodě, neboť pro svoji aroganci bude trvat na tom, aby mi výpověď dal jako první on a nejlépe okamžitě. Existuje řešení, že bych nastoupil k novému zaměstnavateli, ihned podal výpověď u současného zaměstnavatele a dva měsíce byl současně zaměstnancem dvou zaměstnavatelů? Jak by se tato situace dala řešit ke spokojenosti všech tří? Je možné, aby zaměstnavatel dal okamžité zrušení pracovního poměru člověku, který se vrátil z nemocenské? Děkuji, Oldřich

ODPOVĚĎ:
Během nemocenské můžete ukončit pracovní poměr dohodou (pokud by byla uzavřena z důvodů, za které při výpovědi náleží odstupné, náleželo by Vám odstupné taktéž; pokud se Vás opravdu chce zaměstnavatel "zbavit", tak může být svolný na tuto formu rozvázání pracovního poměru přistoupit).
Nelze abyste byl zaměstnán fiktivně u dvou zaměstnavatelů (navíc jste v ochranné době pracovní neschopnosti, zaměstnavatel Vám výpověď dát nemůže).- Výpovědní lhůta u dohody o pracovní činnosti (DPČ)
- Odstupné při ukončení dohody o pracovní činnosti (DPČ)

Dnes jsem v práci podepsal dodatek k dohodě o pracovní činnosti, který smlouvu prodlužuje na dobu neurčitou. A já se ptám, jakým způsobem by probíhalo, kdybych dostal od zaměstnavatele výpověď. Na internetu jsem zjistil, že u DPČ na dobu určitou je to 15 dní. Je to stejné i u DPČ na dobu neurčitou? Mám v případě DPČ na dobu neurčitou nárok na odstupné? Případně jiné výhody plynoucí z DPČ na dobu neurčitou? Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Dohoda o poracovní činnosti DPČ lze dle § 76 zákoníku práce zrušit:
1/ dohodou účastníků ke sjednanému dni;
2/ jednostranně (t.j. výpovědí) z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku (není tedy rozhodné, zda je DPČ uzavřena na dobu určitou či neurčitou);
3/ v DPČ je možné zakotvit i okamžité zrušení DPČ. To však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr (§ 55 a § 56 zákoníku práce). Pokud takové ustanovení v DPČ obsaženo není, nelze DPČ s okamžitou platností zrušit.
Zaměstnanec a zaměstnavatel si samozřejmě mohou v DPČ sjednat i odlišné způsoby či podmínky zrušení DPČ.
Co se týče případného odstupného, § 77/1 písm. a) zákoníku práce stanoví, že na DPP a DPČ se ustanovení o odstupném nevztahují. Přestože ze zákona Vám tedy právo na odstupné nevzniká, není opět vyloučeno, abyste si odstupné se zaměstnavatelem sjednal dodatkem k DPČ.- Přikázání dovolené zaměstnavatelem zaměstnanci ve výpovědní lhůtě

Zkusím vypsat podstatná fakta. K 30.9.2011 jsem byla dle paragrafu 73 odst. 1 zákoníku práce odvolána z funkce vedoucí. Má funkce byla zrušena z důvodů organizačních změn. Dne 20.9.2011 mi bylo nabídnuto jíné pracovní zařazení, které jsem odmítla. Tím jsem se pro zaměstnavatele dle paragrafu 73 odst. 6 zákoníku práce stala nadbytečnou a byla mi dána dle paragrafu 52 písm. c) zákoníku práce výpověď. Můj pracovní poměr končí uplynutím 2 měsíční výpovědní doby t.j. 30.11.2011. Po tuto dobu mi náleží dle paragrafu 208 zákoníku práce náhrada platu ve výši průměrného výdělku a následně dle paragrafu 67 a 73 odst. 6 věta poslední, 3 měsíční odstupné. Dne 24.10.2011 jsem od zaměstnavatele obdržela dopis kterým mi nařizuje čerpání dovolené za rok 2011.
Potřebuji vědět jestli mi zaměstnavatel může nařídit čerpání dovolené ve výše uvedené výpovědní lhůtě, když je moje místo zrušeno, nechodím do práce, nemám žádné další pracovní zařazení, nepodepsala jsem žádnou další pracovní smlouvu a zaměstnavatel mi nenařídil čerpat dovolenou ani v době, kdy bylo zřejmé, že mi bude dána výpověď, protože potřeboval abych do práce chodila.
V případě, že dospějete k názoru, že mi zaměstnavatel může nařídit čerpání dovolené, potřebovala bych poradit jak mám zareagovat na jeho určení čerpání dovolené. Zaměstnavatel mi nařídil čerpat dovolenou ve zbývajícím rozsahu, celkem 14 dní, přičemž já mám nevyčerpáno 16 dní a nerozumím ani nařízení čerpat 14 dní, když v zákoníku práce je, že zaměstnavatel může nařídit v celku 2 týdny, což je podle mého názoru 10 pracovních dní. Ivana

ODPOVĚĎ:

Je-li Vaše místo zrušeno ačkoliv jste ještě ve výpovědní lhůtě, tak
1) musíte dočerpat dovolenou (nebo se se zaměstnavatelem dohodnout na jejím proplacení) a to v plném rozsahu, který Vám zbývá
2) k odstupným platům Vám musí být vyplaceny 2 platy navíc za 2 měsíce ve výpovědní lhůtě, které jste neodpracovala

Pokud jste byla ochuzena na rozsahu dovolené, tak podle výplatních pásek si dny dovolené spočítejte a požadujte dočerpání dovolené v řádném rozsahu. Zmíněné 2 týdny "vcelku" jsou minimální výměrou, takže lze nařídit čerpání delší.- Refinancování hypotéky při rozvodu manželství
- Jak získat zpět vlastní peníze vložené do koupi pozemku a nemovitosti v manželství
- Splácení hypotéky po rozvodu manželství
- Smlouva o zúžení společného jmění manželů před rozvodem manželství

Rozvádíme se s manželem po čtyřletém manželství. Během manželství jsme si pořídili domek na hypotéku. Problémů je hned několik a týkají se vyrovnání – pozemek a stavbu nám zajišťoval můj tchán, kterému jsem bez smlouvy dala 2,3 milionu (z prodeje bytu, který byl v mém vlastnictví i před svatbou). Hypotéka i dům jsou teď psané na mne a na manžela, ale hypotéku splácím jen já ze svého platu – jakým způsobem se teď při vyrovnání našeho majetku mohu právně pojistit, abych získala zpět peníze do domu vložené a jak donutit manžela, aby vzal alespoň polovinu hypotéky na sebe? Děkuji, Hedvika

ODPOVĚĎ:
ve Vašem případě je nutné mít na paměti, že:
- veškerý majetek, získaný za trvání manželství je součástí společného jmění manželů (toto pravidlo se tedy týká Vámi zmiňovaného domu a pozemku);
- při vypořádání společného jmění manželů jsou si manželé povinni vrátit vše, co bylo z výlučného vlastnictví jednoho manžela investováno do společného jmění manželů (toto pravidlo se tedy týká Vámi zmiňované částky, která byla Vaším výlučným vlastnictvím a kterou jste do koupi nemovitostí vložila). V této souvislosti z Vašeho dotazu bohužel přesně nevyplývá, jakou roli sehrál při koupi nemovitostí Váš tchán, to však nic nemění na výše uvedeném. Vaše postavení je samozřejmě mírně znevýhodněno tím, že nemáte k dispozici žádné písemné potvrzení o vložení svých finančních prostředků do koupi nemovitosti, toto však můžete v případě sporu prokázat i výpisem z bankovního účtu či svědeckou výpovědí někoho, kdo o této transakci věděl;
- za veškeré závazky, vzniklé během manželství, odpovídají oba manželé společně a nerozdílně a to i po zániku jejich společného jmění (toto se týká Vámi zmiňované hypotéky).

Nejschůdnější variantou, jak vypořádat vaše společné jmění manželů, je samozřejmě uzavření písemné dohody o vypořádání společného jmění manželů. Neboť je součástí vašeho společného jmění též nemovitost, nabude tato dohoda účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí. V této dohodě se můžete se svým manželem domluvit prakticky jakkoli, např. tak, že nemovitosti přejdou do Vašeho vlastnictví s tím, že po manželovi nebudete požadovat vrácení Vámi vložených finančních prostředků. Ohledně placení hypotéky je možná jakákoli dohoda, kterou nebude věřitel (tedy banka) zkrácen na svých právech. Můžete tedy například sjednat, že jednotlivé splátky budete hradit na přeskáčku, t.j. Vy každou lichou a manžel každou sudou splátku. Pokud nebylo vaše manželství dosud rozvedeno, trvá i společné jmění manželů a skutečnost, že v současné době splácíte hypotéku pouze ze svého platu je v pořádku, neboť i Váš plat je součástí společného jmění manželů (platby tak nejdou z Vašeho výhradního vlastnictví, ale ze společného jmění).

Pokud nebylo vaše manželství dosud rozvedeno a společné jmění manželů tedy stále existuje, můžete také uzavřít smlouvu o zúžení společného jmění manželů, v níž se domluvíte jaký majetek a závazky připadnou Vám a jaké Vašemu manželovi. Tuto smlouvu je nutné uzavřít před notářem a bude-li jejím předmětem také zmiňovaná nemovitost, je nutné smlouvu vložit do katastru nemovitostí. Pokud by manžel odmítal na tuto smlouvu přistoupit, je možné, abyste se obrátila na soud s návrhem na zúžení společného jmění manželů. Toto zúžení však soud provede pouze ze závažných důvodů, které dle mého názoru nejsou ve Vašem případě splněny.

Pokud by nebyla dohoda s manželem možná, můžete se po rozvodu manželství obrátit na soud s návrhem na vypořádání společného jmění manželů. V tomto návrhu uvedete všechny rozhodné skutečnosti, tedy popíšete zejména Vaší současnou majetkovou situaci a majetkovou situaci bývalého manžela, označíte věci, které náleželi ke dni rozvodu manželství do společného jmění manželů a navrhnete, jak by měl soud rozhodnout. V návrhu rovněž uveďte, jak vysokou finanční částku jste vložila do koupě nemovitostí, popř. další důležité skutečnosti s příslušnými důkazy; můžete zmínit, že jste se pokusila uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění s bývalým manželem, ten že na ní však odmítl přistoupit.

Pokud výše uvedený návrh k soudu nepodáte ve lhůtě 3 let od skončení manželství, nastoupí tzv. zákonná domněnka o vypořádání společného jmění manželů, v jejímž důsledku připadnou každému z bývalých manželů do majetku ty movité věci, které k tomuto okamžiku pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užíval. Ostatní movité a všechny nemovité věci se stanou spoluvlastnictvím bývalých manželů, přičemž jejich spoluvlastnické podíly budou stejné. Tuto variantu Vám tedy rozhodně nelze doporučit.

Co se týče Vámi zmiňované hypotéky, nabízí se Vám několik možností řešení:
Nemovitosti můžete s manželem prodat a za utržené peníze hypotéku splatit, přičemž z výnosu prodeje byste mohla oddělit i částku, která odpovídá Vámi vloženým prostředkům.
Nemovitosti můžete prodat i s hypotékou, nový vlastník by se tak stal povinným splácet hypotéku místo vás. K tomuto je však zapotřebí souhlasu banky.
Hypotéku můžete rovněž tzv. refinancovat – jeden z vás si vezme úvěr, kterým hypotéku splatí a tento úvěr pak bude splácet sám. Tento krok je vhodné učinit až po zániku manželství.
Nabízí se vám také možnost tzv. vyvázání z hypotéky. K tomuto je zapotřebí předložit bance doklad o rozvodu manželství, popř. dohodu či rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů či dohodu či rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění manželů s návrhem, že jeden z manželů/bývalých manželů bude ze smlouvy o hypotéce vyškrtnut a ke splátkám bude povinen pouze manžel druhý. Tento postup musí banka samozřejmě schválit, přičemž bude zkoumat zejména majetkovou situaci manžela, který je navrhován jako budoucí výhradní dlužník, aby se přesvědčila, že bude schopen hypotéku spolehlivě splácet.


- Žaloba na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení u věcného břemene
- Odstoupení od smlouvy o věcném břemeni
- Osoba oprávněná věcným břemenem za úplatu za něj neplatí
- Osoba s věcným břemenem překračujem práva věcného břemene
- Osoba s věcným břemenem neodvádí peněžní odměnu majiteli pozemku
- Náležitosti odstoupení od smlouvy o věcném břemeni
- Promlčecí lhůta škody vzniklé při užívání věcného břemene

Uzavřeli jsme smlouvu o věcném břemeni užívání pozemků pro provozování lyžařského vleku a provozování zimních sportů, zejména lyžování. Oprávněný z věcného práva se zavázal platit finanční náhradu v hotovosti nejpozději do konce každého kalendářního roku.
Bez dohody s námi si pronajímatel dělá parkovistě na části našeho pozemku, čímž ho devastuje, protože pozemek nesplňuje zákonem stanovené parametry pro parkoviště a navíc se po zimě ztratí, neuklidí a nedá pozemek do původního stavu.Nezaplatil nám nájem už asi 4 roky.
Můžeme odstoupit od smlouvy? Pokud ano, jak mám odstoupení textovat?
Děkuji, Šárka

ODPOVĚĎ:
v první řadě je nutné pročíst smlouvu, kterou jste s oprávněným z věcného břemene sepsali, zda zde není uvedeno nějaké speciální ustanovení o odstoupení. Pokud nikoli, můžete od smlouvy odstoupit z důvodu neplnění povinností dlužníka (§ 517/1 Občanského zákoníku). Před samotným odstoupením jste povinni vyzvat oprávněného z věcného břemene (ideálně písemně s doručenkou, přičemž jednu kopii výzvy si ponecháte) ke splnění jeho povinností, k čemuž mu stanovíte dodatečnou přiměřenou lhůtu. Nesplní-li oprávněný z věcného břemene své povinnosti ani po uplynutí této lhůty, můžete od smlouvy odstoupit.
Neboť smlouvu jste uzavřeli v písemné formě, je nutné, aby i odstoupení od ní bylo písemné. V odstoupení je nezbytné specifikovat obě smluvní strany, smlouvu od níž má být odstoupeno (ve Vašem případě tedy smlouvu o zřízení věcného břemene) – lze především uvést, kdy byla smlouva uzavřena, popř. kdy na jejím základě došlo k zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí – a zejména je nutné v odstoupení jasně uvést, že hodláte od této smlouvy odstoupit z důvodu neplnění smluvních povinností oprávněného z věcného břemene (zde by se opět hodilo uvést, v čem toto neplnění spočívá). Můžete také zmínit, že byla z Vaší strany poskytnuta dodatečná lhůta, která však uplynula marně.
Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením oprávněnému z věcného břemene. Je tedy nutné zaslat mu odstoupení s doručenkou či mu ho předat osobně či jiným snadno prokazatelným způsobem. Tímto okamžikem smlouva zaniká. Pro výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí je pak zapotřebí předložit kopii odstoupení spolu s důkazem o doručení odstoupení oprávněnému z věcného břemene (k tomuto se ideálně hodí doručenka). Nelze však zaručit, že tyto dokumenty budou katastru nemovitostí postačovat. Pokud by katastr nemovitostí odmítl výmaz provést, je nutné obrátit se s tímto požadavkem na soud. Nejschůdnějším řešením by bylo samozřejmě sepsání souhlasného prohlášení mezi vámi a oprávněným z věcného břemene o tom, že na základě odstoupení od smlouvy s výmazem věcného břemene souhlasí – tuto variantu však nepředpokládám.
Odstoupením se smlouva ruší od samého počátku – hledí se na ni tedy jako by nikdy nebyla uzavřena. Z tohoto důvodu si smluvní strany musí vrátit všechna vzájemně poskytnutá plnění. Oprávněnému z věcného břemene samozřejmě nic vracet nemusíte, neboť vám nic neposkytl. Od něho však můžete požadovat bezdůvodné obohacení, které získal tím, že jste na svém pozemku trpěli jeho činnost z právního důvodu, který odstoupením odpadl. Jelikož ve Vašem případě záleželo obohacení oprávněného z věcného břemene v trpění jeho činnosti, je nutné, abyste toto obohacení vyčíslili – nejsnazším a také nejobjektivnějším řešením je samozřejmě požadovat navrácení obohacení, které se rovná částce, kterou vám měl oprávněný z věcného břemene zaplatit.
Můžete se rovněž dožadovat náhrady škody, kterou vám oprávněný z věcného břemene na vašem pozemku způsobil.
Pro navrácení bezdůvodného obohacení i náhradu škody souhrnně platí, že je můžete požadovat (s příslušným vyčíslením) již v samotném odstoupení. Nebude-li na toto oprávněný z věcného břemene reagovat, musíte se obrátit s žalobou na vydání bezdůvodného obohacení a na náhradu škody na soud (zde lze doporučit opatřit si maximum důkazů o vzniklé škodě – např. fotografie, svědecké výpovědi apod.).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu však podotýkám, že trvá-li Vámi nastíněná situace přibližně čtyři roky, je možné, že oprávněný z věcného břemene bude namítat promlčení vašeho práva na náhradu škody (to se dle § 106/1 Občanského zákoníku promlčuje za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá) – je tedy možné, že soud vám v případném sporu přizná náhradu škody jen v částečné výši (vše však záleží na tom, zda bude oprávněný z věcného břemene promlčení namítat či nikoli).


- Postup ručitele když dlužník přestane splácet půjčku
- Regres, regresní nárok ručitele na zaplacený dluh po dlužníkovi

Ručila jsem na úvěr ze stavebního spoření. Hlavní dlužník zaplatil pouze tři splátky a naprosto vědomě přestal splacet. Nemá žádné finanční problémy. Nyní, aby na néj nemohli exekutoři ad., tak vše jako např. nářadí, auto apod přepsal na firmu někoho jiného a uzavřel u notáře smlouvu, aby po úmrtí majitele firmy přešlo vše na něj a on o nic nepřišel. Nyní vystupuje jako zaměstnanec ředitele společnosti za 10.000 Kč hrubého. Dluh byl 223.000 Kč v době, kdy mu vypověděli smlouvu. Nyní je dluh 520.000 Kč a chtějí to po mě. Chápu, že to budu muset uhradit, ale zajímalo by mě, jak dluh vymoci po hlavním dlužníkovi. Zdali je možné na něj podat trestní oznámení pro podvod či bezdůvodné obohacení? Já díky této záležitosti nemohu mít ani rodinu a snažím se to splácet tak, abych to měla za pět let zapleceno. Děkuji za informaci a ochotu. Martina

ODPOVĚĎ:
Ručitel má ze zákona regresní nárok na zaplacení dluhu, který za dlužníka zaplatil. Máte tedy právo vymáhat tento dluh po dlužníkovi, a to i soudně. Doporučuji Vám tedy podat žalobu k soudu, aby nedošlo k promlčení tohoto jeho dluhu. Po pravomocném rozsudku budete moci dlužníka i exekuovat, např. srážkami ze mzdy.
Podnět policii dát můžete vždy. Je však otázka, zda je tento skutek prokazatelný jakožto trestný čin. To bude ale řešit Policie. Pokud se tedy domníváte, že byl trestný čin spáchán, obraťte se na Policii ČR.- Odstupné od insolvenčního správce (firma v konkurzu)
- Vyplacení odstupného úřadem práce
- Právo na odstupné u matky na mateřské dovolené, firma v insolvenci
- Firma v konkurzu a právo zaměstnance na mateřské dovolené na odstupné
- Odstupné u matky na mateřské dovolené - firma v konkurzu, insolvenci

V současné době jsem na rodičovské dovolené a firma, u které jsem před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala je od 5.5.2011 v insolvenčním řízení. Od 14.7.2011 je na firmu prohlášený konkurs. Měla bych nárok na odstupné, pokud bych ukončila pracovní poměr já, i když vím, že firma není schopná mi odstupné vyplatit?
Ale je tu možnost že odstupné za firmu, na kterou byl vyhlášen konkurs, mi vyplatí úřad práce, ale pouze ve lhůtě do 3 měsíců od zapsání firmy v insolvenčním rejstříku. Mám tuto informaci správnou? A jakým způsobem bych měla pracovní poměr ukončit.Případně mám teď počkat až mě kontaktuje konkursní správce? Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
V případě, že podáte výpověď, nárok na odstupné nemáte, tento postup Vám tedy nedoporučuji. Na Něj byste měla nárok až, když byste dostala výpověď Vy. Ve Vašem případě je v tuto chvíli nejvhodnější postup obrátit se na insolvenčního správce Vašeho zaměstnavatele. Jeho kontaktní údaje zjistíte nahlédnutím do insolvenčního rejstříku, který je na internetové adrese www.justice.cz. Údaje v tomto rejstříku jsou zdarma veřejně dostupné a aktuální.
Insolvenční správce Vašeho zaměstnavatele je povinen vypořádat všechny pracovněprávní vztahy namísto zaměstnavatele. Rozhodně tedy kontaktuje přímo insolvenčního správce, nebo úřad práce.


- Pronajímatel bytu nájemníkovi bezdůvodně vzal klíče od bytu
- Majitel vzal nájemníkovi bezdůvodně klíče od bytu, platí výpovědní lhůta?

Mám uzavřenou smlouvu s majitelem a ten mi 1.7. 2011 odebral klíče od bytu. Mohu z tohoto důvodu odstoupit od nájemní smlouvy, nebo musím dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu, kterou mám ve smlouvě?
Důvod proč mi majitel vzal klíč od bytu neznám. Prostě za mnou přišel do práce, že chce klíče od bytu. Důvod mi neoznámil. František

ODPOVĚĎ:
Od smlouvy můžete odstoupit pro porušení smluvních podmínek (odebrání pronajaté věci a tedy nemožnost užívání) a nemusíte dodržovat výpovědní lhůtu (ta se vztahuje pouze k výpovědi).- Zaměstnavatel odmítl převzít pracovní výkaz pro mnoho odpracovaných hodin

Co můžu dělat když mi zaměstnavatel přeškrtá pracovní výkaz a vráti mi ho s tím, že dle zákonníku práce můžu pracovat jenom 6 dní za sebou a max. 12 hodin denně, nicméně na výkazku mívám dle skutečnosti 12 a více dní a některé dny i z 17 hodin prac dobou. Má smysl to někam někomu psát nebo si stěžovat? Můžu dát výpověď, to vím ale tak daleko zatím zajít nechci. Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
Maximálně přípustná délka pracovní doby činí týdně 40 hodin, přičemž maximální délka pracovní směny činí 12 hodin. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně, maximálně pak 150 hodin ročně. Veškerou další práci, kterou po Vás zaměstnavatel vyžaduje, nemusíte vykonávat.
Pokud by Vás zaměstnavatel jakýmkoli způsobem za odmítnutí práce nad stanovený týdenní limit (včetně případných přesčasů) sankcionoval, můžete se obrátit na soud s žalobou (např. na určení neplatnosti sankce či na určení neplatnosti výpovědi). Nejste-li spokojen s poměry na pracovišti, můžete se také obrátit na inspekci práce (u místně příslušného pracovního úřadu), která je oprávněna u Vašeho zaměstnavatele provést kontrolu a případně ho i pokutovat.- Mobilní operátor neumožnil vrácení k původnímu tarifu i když to slíbil

V roce 2005 jsem podepsal smlouvu s Eurotelem na tarif bronz. Od začátku roku 2010 jsem byl neustále "bombardován" (telefonáty, dopisy a SMS) ze strany O2 za účelem změny tarifu. V červenci 2010 mi společnost O2 nabídla, možnost přejití na nový tarif na 3 měsíční na zkoušku. S těmito podmínkami jsem telefonicky souhlasil.
Po třech měsících jsem O2 zavolal, sdělil jsem jim, že bych se rád vrátil k původnímu tarifu bronz. Návrat k původnímu tarifu mi nebyl umožněn, neboť O2 už tento tarif již nenabízí. Změnou tarifu mi však na telefonním čísle vznikla tarifní dotace.
Ke změně tarifu neexistuje žádná písemná dohoda. Všechny smlouvy, které jsem v létě 2010 od O2 dostal, jsem nepodepsal, neboť jsem s nimi nesouhlasil.
Na konci listopadu 2010 jsem se přestěhoval do zahraničí. A při první cestě do Česka v březnu 2011 jsem zažádal o zrušení tarifní dotace a telefonního čísla bez jakékoliv sankce z důvodu přestěhovaní se do zahraničí a z nepožadované změny tarifu.
Žádost o zrušení byla na konci března 2011 zamítnuta z důvodu tarifní dotace.
Rád bych zrušil smlouvu u O2, neboť se cítím od společnosti O2 podveden. Tarif platím dál, služby nevyužívám. Nevím co dál. Za návrh řešení předem děkuji, Jan

ODPOVĚĎ:
Každou smlouvu je možné vypovědět (a to i bez udání důvodů). Přečtete si důkladně svou původní smlouvu a obchodní podmínky společnosti a smlouvu obyčejně vypovězte v dané výpovědní lhůtě. Pokud mohu doporučit, nechte výpověď sepsat advokátem (hlavička advokátní kanceláře vytváří určitý nátlak). Každý smluvní vztah musí být ukončitelný. Vypovězení smlouvy obvykle nelze sankcionovat, protože by byl sankcionovaný výkon práv (nicméně může být po Vás vyžadován odůvodněný poplatek, který by byl zjistitelný z obchodních podmínek).


- Neplatnost smlouvy uzavřené alkoholikem
- Neplatnost smlouvy uzavřené osobou s Alzheimerovou chorobou
- Neplatnost kupní smlouvy uzavřené duševně nemocnou osobou

Otec je 40 let alkoholik, zjistil, že má alzheimera, je zmatený, cokoliv vyřídit potřebuje vše několikrát vysvětlit. Po požití alkoholu se chová nevypočitatelně, někdy je agresivní, vyhrožuje rodině zabitím. Jindy se chová jako naprosto zdravý člověk. Začal urychleně prodávat dům po rodičích, utratil za rok přes 130 000 Kč z ukončeného spoření, prý neví kde ty peníze jsou, bohužel je i spoluvlastníkem bytu ve kterém žijeme - otec, matka , syn. Jak je možné, že člověk s alzheimerovou demencí může prodávat domy a brát si půjčky? Jak tuto situaci máme řešit? Jaký zvolit postup? O své nemoci věděl i při prodeji domu. Je smlouva platná? Je legální aby člověk s demencí uzavíral kupní smlouvu? Petr

ODPOVĚĎ:
Obecně řečeno je přípustné, aby i takto postižený člověk uzavíral smlouvy, bral si půjčky apod.
Ve vašem případě je však možné, abyste se domáhali neplatnosti takto uzavřených smluv. Dle § 38/2 Občanského zákoníku je neplatný právní úkon (zde tedy uzavření smlouvy) osoby jednající v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou. Pokud tedy podáte žalobu na určení neplatnosti smlouvy k soudu, budete muset prokázat, že Váš otec v době uzavírání předmětných smluv jednal v duševní poruše, jejíž intenzita byla taková, že jej činila neschopným pro tento právní úkon. K tomuto je samozřejmě nejvhodnější nechat si vypracovat znalecký posudek z oboru psychiatrie, popř. si opatřit další důkazy (lékařské zprávy, svědecké výpovědi apod.).
Druhým krokem, který je nutné co nejdříve učinit, je podání žaloby k soudu, v níž se budete dožadovat zbavení Vašeho otce způsobilosti k právním úkonům či alespoň omezení jeho způsobilosti k právním úkonům. Můžete se především domáhat toho, aby byl Váš otec zbaven způsobilosti k nakládání s penězi a v dispozici s movitým či nemovitým majetkem (lze rovněž omezit nad určitou částku).
- Reklamace kuchyňské linky

Jak postupovat při nespokojenosti ke zhotovené zakázce. V loňském roce jsme si vybrali firmičku ke zhotovení kuchyňské linky (lépe řečeno živnostníka). Dali jsme zálohu a plánek kuchyně ve 3D. Neměli jsme žádnou smlouvu o provedné prácí. Vše proběhlo ústně. Je tomu již rok a kuchyň nám sice stojí v kuchyni, ale s výsledkem nejsme vůbec spokojeni.
Celá se nám rozpadá a vzhled je také odlišný, než jsme si předtavovali. vše jsme zaplatili (100 tis) a následně jsme chtěli doklad o zaplacení a přidaly se k tomu drobnosti,  které jsme na kuchyni objevili.
Reakce ze strany stolaře co nám kuchyň vyrobil, jsou otřesné. Vypnutý mobil a doklad už nám nevydal. Máme jednoho svědka, který byl u předávání peněz. Požadovali jsme opravu kuchyňské linky , nebo vrácení části peněz, za které bychom si opravu uhradili.  Děkujeme, Petra

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že nemáte žádný smluvní podklad, je Vaše situace poměrně zásadně ztížená.
Pokud máte nějaký důkazní materiál (doklady, výpisy) - cokoliv, co by prokazovalo, že zhotovitelem byl daný živnostník; a kuchyň je zcela zřetelně špatně zhotovená (a teď nejde o Vaše představy o designu, ty půjde stěží prokázat), ale spíše o nedostatečné zhotovení základní funkčnosti, můžete podat žalobu na soud na vrácení části ceny díla, a to v rozsahu potřebnosti oprav (např. 50%) Je třeba abyste měli i k dispozici upozornění zhotovitele na vady (třeba i mailové) a požadavek na jejich odstranění. Bude tak Vaše pozice v soudním sporu lepší.


- Kdo hradí soudní poplatky při zrušení spoluvlastnictví

Kdo hradí soudní poplatky při zrušení spoluvlastnictví? Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Otázka náhrady nákladů je v tomto případě složitá. Zrušení spoluvlastnictví je stejné jako každý jiný spor, takže obecně řečeno platí ten kdo prohrál.
Nicméně navrhovatel (žalobce) může do návrhu napsat, že navrhuje, aby soud nikomu nepřiznával náhradu nákladů (tzn. že si vzájemně nic platit nebudou a je jedno, zda žaloba byla úspěšná) a poplatky za úkony spojené se soudním řízení ve smyslu zákona č. 549/1991 Sb. ponesou obě strany rovným dílem.

Pokud návrh podají všichni spoluvlastníci, tak se budou o soudní výlohy dělit (ale to se děje výjimečně, většinou nejsou všichni za jedno co se zrušení spoluvlastnictví týče).

Těžko říci, zda soud kývne na takovou konstrukci - může vyhovět návrhu protistrany, která bude navrhovat jiné řešení úhrady nákladů.


- Je lepší stanovit ve smlouvě smluvní pokutu za každý den nebo měsíc

Ve smlouvě o dílo má zhotovitel stanovenou smluvní pokutu ve výši 0,5% ze smluvní ceny díla za každý kalendářní měsíc prodlení s dokončením a předáním domu.
Další článek mu ukládá mě k převzetí vyzvat nejméně 15dní před dnem předání. Dnes jsem obdržela výzvu datovanou 16.6.2011 k převzetí domu dne 30.6.2011. Protože při dodržení výzvy nejméně 15dní předem mi předávka domu vychází na 1. 7. 2011 a ne 30.6.2011 obávám se (vzhledem k předchozím špatným zkušenostem se zhotovitelem), zda to není tah ze strany zhotovitele jak se vyhnout úhradě penále za měsíc červen. Je má obava oprávněná?
A kdy bych měla svůj nárok na penále uplatnit? V den převzetí domu tzn. musím zapsat přesnou výši penále do předávacího protokolu anebo stačí nárok uplatnit při obdržení konečné faktury? Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že smluvní pokuta je stanovena poměrně nejasnou formulací „za každý kalendářní měsíc“ nikoliv za každý den prodlení či za každý započatý kalendářní měsíc, doporučila bych Vám poskytnout součinnost a dílo převzít. Může být pravděpodobné, že se zhotovitel přepočítal a započítal i den, kdy výzvu vyhotovil. Další věc je, od kdy se počítá oněch 15 dnů, zda od vyhotovení výzvy, od jejího podání na poštu, od okamžiku, kdy se s ní objednatel seznámil či mu byla doručena apod. Pokud toto není ve smlouvě určeno, tak se můžete dostat do naprosto zbytečného sporu, který by na Vaší straně mohl vyvrcholit i tím, že byste Vy byla v prodlení s převzetím díla. Takže pokud můžete dílo převzít, tak jej převezměte.


- Zahrnutí práce o víkendu do týdenního úvazku
- Kdy se platí za práci o víkendu příplatek 10% a kdy 25%

Může být práce v sobotu zahrnuta do celkového 40 hodinového úvazku? Myslím, že by měla být placena + 25% hodinové mzdy. Sobotní směna je 4 hodinová. Jak je to potom s dovolenou, musím si ji vybírat i na sobotu? Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
O rozvržení pracovní doby - na 6 dnů v týdnu - rozhoduje zaměstnavatel, tudíž je takové rozvržení možné pokud je taková pracovní doba pravidelná, tak se 4 sobotní hodiny počítají do 40 hodinového měsíčního úvazku a pak podle § 118 zákoníku práce přísluší za práci v sobotu a v neděli příplatek ve výši 10% průměrné mzdy (není-li v kolektivní smlouvě sjednána jiná výše).
Pokud je sobotní práce nad rámec pracovní doby (tedy 40 hodin je odpracováno ve standardním pracovním týdnu), pak je sobotní práce přesčas a náleží na něj mzda a 25% příplatek.


- Peněžitá podpora v mateřství u přímé adopce
- Přímá adopce a nárok na dávky na peněžitou podporu v mateřství

Jsme bezdětný pár a dohodli jsem se s mojí neteří, že donosí a v lednu porodí nechtěné dítě, které převezmeme do péče formou přímé adopce. Víme, že budeme muset čekat na rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, než budeme mít nárok na peněžitou podporu v mateřství. Ráda bych se ale zeptala jestli bude vyplacena PPM také zpětně, pokud soud rozhodne třeba po 6 nebo více měsících od narození a předání dítěte. Nebo zda bude možné žádat nějaké finanční prostředky na přechodnou dobu do čerpání PPM. Děkuji, Markéta

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na peněžitou podporu v mateřství PPM je zapotřebí splnit následující podmínky: být během uplynulých dvou let před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče nemocensky pojištěná (zaměstnaná) po dobu alespoň 270 kalendářních dní a být nemocensky pojištěná i v den, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, nebo být v tzv. ochranné lhůtě, která trvá nejdéle 180 kalendářních dní od ukončení posledního zaměstnání. Pokud bylo poslední zaměstnání kratší než 180 dní, odpovídá délka ochranné lhůty délce tohoto zaměstnání. Pokud tyto podmínky splníte, budete mít nárok čerpat PPM ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci, po dobu 22 týdnů. Během čerpání PPM si pak můžete zažádat o rodičovský příspěvek a zvolit jeho variantu.


- Kdy vzniká nárok na dávky pěstounské péče

Před rokem byli mě a mojí ženě svěřeni soudem do peče dva vnuci ktere odložili rodiče. Za tuto dobu neprojevili rodiče o děti žadný zájem, ani jednou nezaplatili výživné. Otec je v současné době ve vazbě (jinak bezdomovec) pobyt matky dětí nám není znám. Zajímalo by nás, jaké jsou naše další možnosti - pěstounska peče nebo jiné možnosti. Děkuji. Vilém

ODPOVĚĎ:
Pokud soud svěří vnuky do Vaší pěstounské péče, mohl byste mít při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 117/1995 o státní sociální podpoře nárok na dávky pěstounské péče. Konkrétně se jedná o následující dávky:
- příspěvek při převzetí dítěte
- odměna pěstouna
- příspěvek na úhradu potřeb dítěte
- příspěvek na zakoupení motorového vozidla
Bližší informace o těchto dávkách a podmínkách jejich získání Vám poskytnou na tzv. kontaktním místě státní sociální podpory na úřadě práce v místě Vašeho bydliště. V elektronické podobě je můžete najít na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde: http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/140- Je potřebný souhlas družstva s přihlášením trvalého bydliště?
- Výpovědní lhůta u podnájmu
- Nárok na náhradní byt při zrušení podnájmu

Máme s manželkou družstevní byt, kde jsme hlášení k trvalému pobytu. Jelikož jsem zdědil po rodičích rodinný domek, přenechal jsem byt k užívání jednomu ze svých synů,který tam bydlel s družkou a mají spolu dvojčata,tedy naše vnoučata. A proto jsme se s manželkou odstěhovali do domku a nechali k užívání byt synovi. Nyní syn družku opustil,tak jsme se s ní a se souhlasem družstva domluvili a uzavřeli podnájemní smlouvu na dobu neurčitou na další užívání zmíněného bytu. Jelikož je matka našich vnuků ve finanční tísni, neboť není zatím soudem stanoveno výživné, chtěla požádat příslušný úřad o příspěvek na bydlení. Bylo jí sděleno, že může příspěvek dostat za podmínek, že má platnou podnájemní smlouvu, potvrzení od sousedů, že tam náš syn (její druh) již delší dobu nebydlí a ona tam musí mít trvalé bydliště.Současné trvalé bydliště má matka našich vnoučat (podnájemnice) u svého otce. Zajímalo by mě zda při změně současného trvalého bydliště na nové musí s tím souhlasit i družstvo a zda při ukončení podnájemní smlouvy, musím jí obstarat náhradní bydlení nebo nikoliv. Děkuji, Honza

ODPOVĚĎ:
K nahlášení trvalého bydliště Vaší „snachy“ v příslušném družstevním bytě nepotřebujete souhlas družstva, ale musíte to příslušnému družstvu oznámit.
Podnájem lze vypovědět bez uvedení důvodu ve lhůtě ne kratší než tři měsíce a po skončení podnájmu nemá podnájemce nárok na náhradní podnájem. Podnájem nepožívá stejné ochrany jako nájem.


- Úhrada dluhu jednatelem společnosti s ručením omezeným
- Povinnost úhrady dluhu jednatelem spol. s r. o.
- Právo na náhradu škody kvůli špatné práci účetní

Od června 2005 spol. s r.o. nevykonává žádnou činnost. Jsem jediný jednatel. V roce 2003 firma neuhradila částku za pojištění ve výši 1500,-Kč, naše účetní nás neupozornila na dluh. V roce 2006 poslali upomínku na adresu firmy, ale v té době jsem byl delší dobu mimo území ČR. V prosince 2010 přišli na mou soukromou adresu exekutoři a požadují, abych za firmu dluh uhradil. V současné době se jedná o částku cca 25.000,- Kč. Právník mi poradil, že je lepší dluh uhradit. Poslal návrh, že budu dluh splácet jako fyzická osoba a ne jako jednatel firmy. Právník mi poradil dluh uhradit (abych v budoucnu neměl problémy se zabavením osobního ne firemního majetku). Podotýkám, že firma nedisponuje žádným hmotným ani nehmotných majetkem.
Sdělte mi, prosím, na základě jakého zákona jsem povinen dluh uhradit. Děkuji, Richard

ODPOVĚĎ:
Jako jednatel jste podle obchodního zákoníku odpovědný za obchodní vedení společnosti. O tom, že byste dlužnou částku měl splatit jako fyzická osoba nikoliv firma Vaším prostřednictvím lze polemizovat – nicméně jde pouze o formální stránku věci, protože jako jednatel jste o společnost měl pečovat s péčí řádného hospodáře, takže odpovědnost za vzniklý závazek, jde za Vámi jako za jednatelem. To v jakém stavu firma je, není relevantní.
Tím, že škoda vznikla chybou účetní, byste se mohl domáhat náhrady škody, nicméně právo na náhradu škody je promlčené kvůli času, který uběhl marně, a pokud by účetní (či účetní firma) neplnila dobrovolně a promlčení namítla, nelze proti ní dále postupovat.


- Existuje povinnost připojit se na kanalizaci vybudované obcí?

V obci byla vybudována hloubková kanalizace. Všichni občané se museli na hloubkovou kanalizace připojit. Já mám v této obci autoservis, ale k hloubkové kanalizaci mě nikdo nepřipojil ani nevyzval. Který zákon tuto věc upravuje? Kam se obrátit? Děkuji, Martin

ODPOVĚĎ:
Ze zákona o vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2011) nevyplývá povinnost připojit se ke kanalizaci, nýbrž možnost tak učinit. Obecní úřad Vás může vyzvat k připojení a záleží na Vaší volbě, jak vyřešíte odvádění odpadních vod. Volba vyplývá z toho, že přípojku byste si musel zřídit na vlastní náklady.- Zveřejnění fotografií bez souhlasu fotografovaného
- Jak donutit webmastera aby smazal mé fotografie
- Jak přinutit správce webu aby smazal intimní fotografie
- Předběžné opatření na smazání fotografií a textů o osobě

Jak se můžu bránit, když někdo zveřejní bez mého souhlasu mé fotografie nebo nějaké jiné materiály (texty), které mne poškozují, uráží a kompromitují mne. Lenka

ODPOVĚĎ:
Odůvodněnou žádostí požádejte o odstranění provozovatele stránky, měli by vyhovět. Neuspějete-li, braňte se soudně žalobou na ochranu osobnosti. Domáhejte se předběžného opatření, aby materiály byly odstraněny co nejdříve. Můžete rovněž žádat přiměřené zadostiučinění, omluvu nebo peněžitou kompenzaci. Uplatňovat u soudu se dá i škoda, jež vám z jednání dotyčné osoby vznikla, v praxi je však prokazování skutečné škody v takových případech velmi obtížné.

- Reklamace kočky s vrozenou vadou určené pro chov
- Vrozená vada kočky a reklamace její koupě
- Právo na slevu z ceny kočky při vrozené vadě
- Právo na vrácení kupní ceny při vrozené vadě u kočky pro chov
- Kdo platí náklady k uplatnění reklamace (posudek soudního znalce)
- Kdo zaplatí posudek soudního znalce při reklamaci
- Ostoupení od kupní smlouvy na zvíře

Před půl rokem jsme si koupili čistokrevnou britskou kočku smluuně určenou pro chov a výstavy. Po třech dnech od převzetí z chovné stanice jsme zjistili, že má vadu oka. Po mnoha veterinárních vyšetřeních jsme byli odkázáni na předního veterinárního očního experta, který ve znaleckém posudku konstatoval, že kočka má vrozenou dědičnou vadu oka vylučující chovnost. Kočku jsme reklamovali během prvního měsíce po koupi, avšak zvykli jsme si na ni a nechceme ji vracet. Prodávající ji též nechce převzít zpět. Za různá vyšetření a expertní posudek jsme zaplatili přes 10.000 Kč. Jak máme nyní dále postupovat, když si kočku chceme nechat, ale zároveň ji nemůžeme vystavovat, jak bylo dohodnuto v kupní smlouvě? Daniel

ODPOVĚĎ:
Jelikož se dědičná vada vyskytla v prvních 6 měsících ode dne převzeti věci (zvířata jsou v ČR považována za věc), jedná se o rozpor s kupní smlouvou; tuto genetickou vadu byste však bez obtíží prokázali po celou záruční dobu. V daném případě nepříchází v úvahu ani výměna kus za kus ani oprava věci. Tudíž můžete jednak od smlouvy odstoupit, což nemáte v úmyslu, a jednak požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Přiměřená sleva by měla představovat rozdíl mezi hodnotou kočky určené pro chov/výstavy a kočkou určenou jako domácího mazlíčka. Co se týče nákladů vynaložených na veterinární vyšetřění a veterinární posudek, jedná se o náklady nutné k uplatněni reklamace. Tyto náklady je vám prodávající povinen uhradit.- Hmotná odpovědnost u prodavačky která nezajistila zboží
- Odepsání daně z přidané hodnoty u manka
- Může majitel obchodu žádat úhradu manka po prodavačce s hmotnou odpovědností?

Jsem prodavačka s hmotnou zodpovědností. Zapomněla jsem zabezpečit zboží a když jsem obsluhovala jiného zákazníka, bylo to zboží odcizeno. Tento čin je zaznamenán na kamerách prodejny. Nákupní částka přesahuje 5000 Kč Zaměstnavatel to neohlásil na Polícii. Strhne mi tuto částku + DPH z platu. Já jsem se však dozvědela o možnosti že když to nahlási na policii a dají mu potvrzení, tak si to může odepsat z daní. Je to tak? Eleonora

ODPOVĚĎ:
Podle § 25 zákona o dani z příjmu se manka nepočítají jako daňově uznatelný výdaj. Nicméně zaměstnavatel si může odepsat daň z přidané hodnoty, kterou zaplatil při nákupu zboží (jednoduše řečeno), protože se neuskutečnilo dodání zboží ve smyslu § 13 zákona o dani z přidané hodnoty. K tomu pro správce daně potřebuje protokol od policie. Tento postup ovšem zaměstnavatel splnit nemusí a může manko dát Vám celé k úhradě.


- Náležitosti dohody o splátkách, splácení dluhu
- Výše smluvní sankce u dluhu - fixní nebo procentuální
- Co znamená ztráta výhody splátek
- Jak vysoký je soudní poplatek při vymáhání dluhu

Syn mi dluží asi 600tisíc. Dlužní smlouvy mi průběžně podepisuje, co by v té smlouvě mělo být vše zakotveno,aby byla právně platná? Máme dohodnuté splátky 15.000 Kč měsíční splátce. Jaké by tam měly být sankce pokud by pravidelně neplatil, včetně toho jestli mám nárok na nějaké úroky z prodlení, nebo snižoval měsíční částku k placení? Vím, že nastaly nějaké změny směrem k dlužníkům i věřitelům. Kolik bych prosím musel zaplatit soudu k zahájení řízení? Myslím z té částky 600.000 Kč? Jak postupuje prosím soud z hlediska časové návratnosti těchto poplatků, kdy bych je dostal zpátky? Děkuji, Jaroslav

ODPOVĚĎ:
Místo opakovaných smluv o půjčkách synovi nechte podepsat uznání dluhu co do důvodu a výše. Smlouvy o půjčkách mohou být přílohou tohoto uznání dluhu. K uznání dluhu můžete připojit dohodu o splácení dluhu.
Jedná se o úkon neformální - tedy nemá přesné vymezení v zákoně a jeho obsah lze spíše doporučit. Je vhodné, aby byly dostatečně identifikovaní účastníci; výše závazku; způsob a  forma splácení; datum splatnosti splátek; smluvní sankce (buď ji můžete stanovit jako smluvní pokutu - fixní částku nebo procentuální částku - např. v tomto případě doporučuji max. 0,001% ze splátky za den prodlení se splátkou; anebo bez bližšího určení sankcí pouze s odkazem na zákonné úroky z prodlení - následně se počítají podle dnů prodlení a sazby vyhlášené ČNB). Nároky na sankce máte vždy - a to z dlužné částky (splátky) v případě prodlení se splácením dluhu (a to i v případě částečné úhrady splátky).
Do dohody o formě splácení doporučuji zakotvit i ztrátu výhody splátek - to znamená,že nezaplacením jedné splátky včas a řádně se celý dluh zesplatňuje a je celý (resp. ve zbývající výši) vymahatelný soudem.
Návrh na vydání platebního rozkazu (nebo žaloba na zaplacení částky) musí být okolkována ve výši 5% z vymáhané částky.
Soud poplatek nevrací - v rámci rozhodnutí o nákladech řízení může (uplatníte-li nárok na náhradu) straně, která ve sporu prohrála, uložit nahradit jejich výši straně vítězné.


- Je možná exekuce v místě podnikání (bydliště rodičů)?
- Může exekutor zabavit movitý majetek v místě bydliště rodičů (místo podnikání syna)

V roce 2004 vznikl dluh z podnikání mému bratrovi. V té době měl místo podnikání uvedeno u rodičů (trvalé bydliště měl jinde). V květnu 2011 si konečně přepsal místo podníkání na adresu trv. bydliště. Může být provedená exekuce majetku na adrese rodičů, když se na této adrese nezdržuje ani nemá trv. bydliště? Chtěl bych upřesnit, že bratr má soudně uznanou pohledávku. Může exekutor provést zabavení majetku u rodičů, když tam bratr nemá trv. bydliště (víc jak 10 let) ani se tam nezdržuje (jen měl na této adrese místo podnikání, místo podnikání přepsal po urgenci rodičů cca v 5/2011). Exekutor vyhrožuje, že v době vzniku pohledávky měl bratr místo podnikání u rodičů, proto může nyní majetek v rodinném domě rodičů zabavit.Doklady na věci rodiče nemají. Můžu nějak pomoct rodičům (notářský soupis majetku, fotografie majetku ...)? Děkuji za odpověď. Samuel

ODPOVĚĎ:
S tvrzením exekutora nelze rozhodně souhlasit. Ve Vašem případě je nutné vědět, zda se jedná o soudní výkon rozhodnutí či byl případ předán tzv. soukromému exekutorovi.
Obecně však platí, že vyžaduje-li to účel výkonu rozhodnutí, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn provést prohlídku bytu (sídla, místa podnikání) a jiných místností povinného, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má povinný svůj majetek; resp. každý, v jehož objektu má povinný svůj byt (sídlo, místo podnikání) nebo jiné své místnosti, je povinen strpět, aby ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, provedl prohlídku bytu a jiných místností povinného (§ 325a a § 325b Občanského soudního řádu, resp. § 69 exekutorského řádu). Z výše citovaného lze tedy dovodit, že exekutor se musí primárně řídit aktuální situací, tedy vycházet z toho, kde má Váš bratr trvalý pobyt, resp. místo podnikání v současnosti.
Ke vstupu do domu Vašich rodičů by byl exekutor oprávněn pouze v případě, že by zde měl Váš bratr „svou místnost“ nebo by existoval důvodný předpoklad, že zde přechovává své věci. Pokud by z tohoto důvodu došlo ke vstupu exekutora do domu Vašich rodičů, je nutné mít na paměti, že exekutor je oprávněn sepsat (t.j. následně zabavit) věci Vašeho bratra (pokud se vůbec nějaké v domě Vašich rodičů nacházejí) jen v případě, že Vaši rodiče zároveň udělí souhlas k jejich vydání (tento souhlas, resp. nesouhlas lze tedy použít i v případě, kdy by se exekutor domníval, že Vašemu bratrovi náleží i některá věc Vašich rodičů, viz § 326/2 Občanského soudního řádu).
Pokud by došlo ke vstupu exekutora do domu Vašich rodičů, lze rozhodně doporučit pořízení videozáznamu průběhu celé exekuce (na začátku záznamu je nutné se exekutora dotázat, zda s tímto souhlasí – již tento dotaz a exekutorovu odpověď je dobré natočit); k exekuci je vhodné přizvat třetí osobu jako svědka a vyžádat si, aby tato podepsala protokol o provedení exekuce. O jakékoli věci, která patří Vašim rodičům a exekutor by jí chtěl zahrnout do soupisu, namítejte, že tato Vašemu bratrovi nenáleží a opět trvejte na řádném zaprotokolování vašich námitek.
Pokud by exekutor i přesto zařadil do soupisu věcí i majetek Vašich rodičů:
-    lze dle § 68 ex. řádu, podat k tomuto exekutorovi návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh je možné podat do 30-ti dnů ode dne, kdy se navrhovatel (zde Vaši rodiče) dozvěděl o soupisu věci (o návrhu je exekutor povinen rozhodnout ve lhůtě 15 dnů od jeho obdržení). Tento postup lze použít pouze v případě, že exekuci provádí tzv. soukromý exekutor.
-    především lze dle § 267 Občanského soudního řádu podat tzv. vylučovací žalobu. Tuto je nutné podat k místně příslušnému obvodnímu soudu, u něhož exekuční řízení probíhá, na straně žalobců by vystupovali Vaši rodiče, na straně žalovaného oprávněný (tedy věřitel Vašeho bratra). V této žalobě je nutné přesně vymezit exekuční řízení, v němž byla Vašim rodičům neoprávněně zabavena věc (např. uvedením spisové značky, jména exekutora apod.) a tuto věc identifikovat. Nemají-li Vaši rodiče k prokázání svého vlastnického práva k věcem žádné listinné důkazy (stvrzenky apod.) je samozřejmě možné použít např. svědeckou výpověď toho, kdo má o jejich vlastnictví k těmto věcem povědomí. Je bohužel možné, že i přes podání této žaloby exekutor věc Vašich rodičů prodá v dražbě. Pro předejití této situace je možné exekutorovi po podání vylučovací žaloby zaslat její kopii s upozorněním, že v případě, že soud shledá neoprávněnost zabavení věci, budou Vaši rodiče na exekutorovi vymáhat náhradu škody. Tento postup je možné použít v případě soudně vedené exekuce i exekuce vedené soukromým exekutorem (v tomto případě však poté, co uplatníte námitku dle předchozí odrážky).
V případě nevhodného postupu exekutora je možné dát podnět k přezkumu postupu exekutora Exekutorskou komorou ČR či se obrátit na předsedu příslušného soudu, u něhož exekuční řízení probíhá.- Přepis nájemní smlouvy z matky na syna
- Změna nájemní smlouvy v osobě nájemce

Je mi 58 roků,a žiji ve společné domácnosti s matkou 86 let v nájemním bytě 14 roků,vlastník je MČ-Praha 4. Nájemní smlouva je psaná na matku. Lze přepsat nájemní smlouvu na mně - syna? A jak? Nevlastním jiný byt. Děkuji, Olin

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je nutné kontaktovat pronajímatele a navrhnout mu změnu nájemní smlouvy v osobě nájemce. Toto můžete učinit jakýmkoli způsobem, t.j. telefonicky, osobní návštěvou či prostřednictvím dopisu, jehož jednu kopii si ponecháte (tento způsob lze samozřejmě doporučit). V návrhu na změnu nájemní smlouvy uveďte rozhodné skutečnosti (tedy zejména délku svého užívání tohoto bytu, skutečnost, že zde máte veden trvalý pobyt, že sdílíte s nájemnicí společnou domácnost a že nevlastníte jiný byt či nemovitost). Dále je vhodné v návrhu nastínit Vaše finanční možnosti (aby mohl pronajímatel posoudit, zda budete eventuálně schopen platit řádně nájemné), doložit výpis z tr. rejstříku či prostřednictvím čestného prohlášení vyslovit svou bezdlužnost (tedy osvědčit, že proti Vám není vedena žádná exekuce či se nenacházíte v insolvenčním řízení). Návrh samozřejmě podejte s Vaší matkou společně, ke změně v osobě nájemce bez jeho vědomí dojít nemůže. Je však nutné připomenout, že právní nárok na změnu nájemní smlouvy tímto způsobem nemáte a pokud pronajímatel Vašemu návrhu nevyhoví, nelze se proti takovému rozhodnutí nijak odvolat.

Neboť předpokládám, že Váš dotaz směřuje především k zajištění Vašeho bydlení po úmrtí Vaší matky, připomínám, že dle § 706/1 Občanského zákoníku přechází nájem bytu po úmrtí nájemce na osobu, která žila v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt. K přechodu nájmu bytu dochází ze zákona (tedy automaticky) a ve Vašem případě k tomuto není zapotřebí ani souhlasu pronajímatele. Nutno však pamatovat na skutečnost, že takto přešlý nájem skončí nejpozději po dvou letech od přechodu (§ 706/2 Občanského zákoníku). V nájemní smlouvě však může nový nájemce s pronajímatelem sjednat i něco jiného (např. prodloužit nájem na dobu neurčitou).- Výše pokuty u leasingové smlouvy podepsaná podle Občanského nebo Obchodního zákoníku
- Neplatnost právního úkonu v rozporu s dobrými mravy
- Jak se bránit když leasingová společnost udělí nepřiměřenou pokutu za opoždění splátky
- Opoždění splátky a nepřiměřená pokuta od leasingové společnosti
- Vysoká pokuta za nezaplacení splátky a žaloba pro rozpor s dobrými mravy

Mám nějakou ochranu pokud se při placení leasingu opozdím se splátkou o měsíc a půl a s leasingovou společností se nelze dohodnout. Za toto opoždění si účtují pokutu ve výši 9000,- Kč leasing již platím 5 let a ještě rok zbývá a vždycky jsem zaplatil, najsem žádný neplatič ale mám plat zatížený exekucí a proto není vždy lehké dodržet jejich termíny. Mám proti tomuto nějakou ochranu, jejich pokutu 9000,- jsem v minulosti již 3x zaplatil abych dal vše do pořádku ale jejich praktiky se mi v pořádku nezdají. Kamil

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je k dispozici prakticky jen ochrana soudní – můžete se tedy bránit podáním žaloby na určení neplatnosti právního úkonu, resp. žaloby na určení neplatnosti ujednání o smluvní pokutě, z důvodu jeho rozporu s dobrými mravy. V této souvislosti je velmi důležité vědět, v jakém režimu jste leasingovou smlouvu podepsal – zda byla tedy uzavřena podle Občanského či Obchodního zákoníku.

Obecně platí, že výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí být v rozporu s dobrými mravy (§ 3 Občanského zákoníku) a že právní úkon, který se svým obsahem nebo účelem příčí dobrým mravům je neplatný (§ 39 Občanského zákoníku).

Při posuzování přiměřenosti/nepřiměřenosti smluvní pokuty soud obvykle zohledňuje základní funkce smluvní pokuty, tedy její působení jako určité prevence, úhrady vzniklé škody a jako sankce za porušení smluvních povinností. Smluvní pokuta musí zahrnovat veškeré škody, které lze v souvislosti s porušením daného smluvního ustanovení rozumně očekávat a měla by rovněž působit jako určitá motivace pro řádné plnění smluvních povinností (tato motivace však nesmí být představována neúměrnou výší smluvní sankce). V neposlední řadě bude soud poměřovat výši finančního závazku, který je smluvní pokutou zajištěn (ve Vašem případě tedy jedné splátky) a výši smluvní pokuty.

Dospěje-li soud k závěru, že je smluvní pokuta ve Vašem případě nepřiměřeně vysoká, může jí zrušit jako celek (byla-li leasingová smlouva uzavřena dle Občanského zákoníku) či jí poměrně snížit a to až do výše skutečně vzniklé škody (byla-li leasingová smlouva uzavřena dle Obchodního zákoníku).- Exekuce a námitka promlčení
- Do kdy je možné namítnout promlčení než se uskuteční exekuce
- Kdo platí právníka, advokáta při vymáhání dluhu po dlužníkovi
- Zaměstnavatel neodváděl sociální pojištění - vymáhání dluhu formou regresu
- Zaměstnavatel neodváděl zdravotní pojištění - vymáhání dluhu formou regresu

Dne 18.7.2011 jsem obdržela exekuci na částku 816 Kč za dlužné pojistné a 833 Kč, penále + výdaje neznámým právníkům 2550 Kč za vykonané služby, celkem tedy 3899,-Kč.
Dlužná částka se vztahuje k pojistnému období u Hornické pojišťovny (dnes již neexistující) od 11.12.1994 do 26.11.1995, kdy pojistné za mě měl odvádět můj zaměstnavatel a zřejmě tak nečinil. Dluh odkoupila další právnická osoba, která mě o odkoupení dluhu neinformovala a nekontaktovala. Celá věc byla bez mého vědomí předána soudnímu vykonavateli. Chtěla jsem se zeptat jestli jsem povina uhradit dluh i přesto, že jsem byla kontaktována pojišťovnou naposledy roku 2005. Vztahuje se na můj případ promlčecí lhůta a pokud ano, jak ji mohu uplatnit? Děkuji za odpověď. Eva

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda byl již vydán tzv. exekuční titul (např. platební rozkaz nebo rozsudek). Námitku promlčení jste mohla vznést pouze v tomto řízení. Ten Vám byl jistě doručen na Vaši adresu trvalého bydliště, kde jste povinna odebírat poštu. V tuto chvíli již není možné vznést námitku promlčení. Od právní moci exekučního titulu běží nová desetiletá promlčecí lhůta.
V tuto chvíli není rovněž zřejmé, zda již byla nařízena exekuce.
Postoupení pohledávky není nutné dlužníkovi sdělovat, ten je povinen se sám zajímat o to, kdy má platit. Až u vymáhání dluhu je nutné sdělit dlužníkovi, že pohledávka byla postoupena. Věřitel je oprávněn si naúčtovat právní zastoupení.
Rozhodně Vám doporučuji dluh ihned zaplatit, nebo se k němu přičtou ještě náklady exekuce, které činí minimálně 7.000,- Kč.
Poté můžete po bývalém zaměstnavateli dluh soudně vymáhat, neboť máte regresní nárok na jeho zaplacení.- Žaloba na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem - zákon 82/1998 Sb.
- Žaloba na náhradu škody způsobené nesprávným postupem exekutora
- Lze provést exekuci bez nabytí právní moci?
- Může exekutor vykonat exekuci bez doručení usnesení o nařízení soudu exekuovanému?
- Může být vykonána exekuce bez doručení pověření exekutora dlužníkovi?

Rád bych se zeptal, je-li možné, že Vám exekutor provede exekuční příkaz nma Váš nemovitý majetek, aniž by Vás o tomto informoval, aniž by Vám poslal jakýkoli exekuční příkaz, resp. aniž byste byli informováni o jakémkoli rozhodnutí soudu o provedení exekuce. Navíc se jedná o případ, který je v současné době v odvolacím jednání u soudu. Jak postupovat? Je vůbec legální, že se toto může bez Vašeho vědomí stát? Jak to, že Vám není dána možnost k vyřešení situace?
Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Musí být doručeno usnesení soudu o nařízení exekuce a pověření exekutora - a to povinnému do vlastních rukou.
Takže postup exekutora podle informací z dotazu nelze považovat za správný.
Obraťte se na exekutora, a upozorněte ho, že postup není v souladu se zákonem. Navíc rozhodnutí, které není v právní moci, nelze exekučně vymáhat. Následně se můžete obrátit na exekutorskou komoru s podnětem na vadný postup exekutora.
Pokud Vám jednáním exekutora vznikne škoda, tak můžete podat žalobu na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., který v § 4 exekutorskou činnost považuje za úřední postup.


- Nemožnost odvolat se proti nařízení exekuce z důvodu nedoručení nařízení exekuce

Má matka podala na bývalou snachu návrh na platební rozkaz na částku cca 120.000 Kč, kterou za ni zaplatila na exekuci a dluzích které snacha způsobila, na platbách na elektrice na domě kde matka bydlí. Okresní soud matku vyrozuměl že má zaplatit poplatek 4.970Kč do tří dnů. Matka bydlí na samotě na vsi v rodinném domě a má pouze vdovský důchod 10.000 Kč. Návrh z toho důvodu vzala zpět, ale bývalá snacha naopak podala žalobu na matku že prý si musela vzít advokáta, a ten své služby ocenil na 28.400Kč, které ona požaduje na matce . Okresní soud její žalobu zamítl že je neoprávněná, že neproběhlo žádné jednání a že žádná strana nemá nárok na náhradu výdajů. Snacha se odvolala ke kraji a ten rozhodl, že má matka zaplatit polovinu tj. 14.970 Kč. Zároveň rozhodl, že proti tomu není možnost se odvolat ani dovolat.
O tom, že se býv. snacha odvolala matka nic nevěděla. Až z rozhodnutí Krajského soudu. Matce pak přišel návrh na nařízení exekuce na důchod podaný 31.1.11 a současně s ním usnesení okresnímu soudu
o nařízení exekuce vydaný 11.3.11 s odvolací lhůtou 15dní Tyto spisy jí oba ale došly i s kopií odvolání snachy v jednom dopise až 4.8.11! Matka tedy neměla možnost nijak se včas bránit ani proti
odvolání snachy ani proti výši exekuce, která s příslušenstvím už činí činí 34.539Kč.
Může se matka nějak bránit nebo z nemajetnosti a požádat o dodatečné zproštění poplatku?
Je nějaký způsob dovolání nebo napadení rozhodnutí krajského soudu? Matka jiné příjmy nemá, žije výrazně pod životním minimem. Ocitla by se úplně bez prostředků. Může požádat o zastoupení advokátem i když na něj nemá? Chtěla se jen domoci svého práva, ale nakonec skončila v exekuci sama. Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Dovolání není přípustné z důvodu bagatelnosti (tedy nízké částky k plnění podle rozsudku).
Proti exekuci se lze ztěží bránit (matka už tehdy pravděpodobně neměla důvod, který by byl relevantní)
De facto jsou možnosti dvě:
- První: podat znovu žalobu. Pokud má matka dostatek důkazů na prokázání svého nároku, zpětvzetí žaloby nevytvořilo překážku věci rozhodnuté a tedy je možné nárok znovu vymáhat. A současně podat návrh na odklad exekuce (důvod - § 266 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb.), s tím, že bude po ukončení sporu zaplacena.
- Druhá: podat návrh na zastavení exekuce (§ 268 zákona č. 99/1963 Sb. - např. pokud by se podařilo docílit toho, aby snacha netrvala na jeho provedení).
žádost o osvobození od soudních poplatků lze pouze z důvodu uvedených v § 11 zákona č. 549/1991 Sb. - bohužel se obávám, že Vaše matka žádný z nich nesplňuje. S advokátem může zkusit se domluvit na smluvní odměně z vymožené částky (v případě podání nové žaloby).
Čistě z principu je možné i pokusit se zjistit, z jakých důvodů došlo k pozdnímu dodání dokumentů. Nařízení exekuce musí být doručeno do vlastních rukou (§ 44 zákona č. 120/2001 Sb.), bez možnosti náhradního doručení (tedy doručení fikcí uložením na poště). Pokud byla chyba na straně pošty či soudu, lze vymáhat náhradu škody, která vznikla nemožností odvolat se proti nařízení exekuce. Nelze vyčíslit, jaká výše by mohla být vymáhána, protože možnost matky dosáhnout změny rozhodnutí je téměř nemožná (z dotazu nevyplývá oprávněný důvod mimořádného opravného prostředku - obnovy řízení); je to čistě principiální záležitost, kdyby se Vám chtělo hledat viníka a hnát ho k odpovědnosti.


- Exekuce na dlužníka ve vězení (vazbě)
- Exekuce na dlužníka ve výkonu vazby

Chtěla bych se zeptat, před 5 lety jsem byla okradena v částce cca. 600tis. Dva roky na to (tj. před 3 lety) byl zloděj odsouzen na 3 roky nepodmíněně. Součastní rozsudku byla náhrada škody. Ihned na to jsme si podala exekuční návrh na zmiňovaného. Exekutor mi však odpověděl, že aktuálně je ve vazbě a není co exekuovat. Trvalé bydliště je na městském úřadě a nevlastní žádný majetek a ani nepracuje.
Mám možnost svůj nárok uplatňovat na případné dědictví (oba rodiče jsou movití a v letech) a zda musím o to nějak žádat či situaci hlídat, nebo sám exekutor zjistí, kdy by k případnému dědění došlo a sám mě upozorní.
Rovněž by nyní měl být propuštěn po vypršení trestu a já bych ráda uplatnila alespoň částečně exekuci na jeho případný plat. Má otázka je ta samá, musím sama hlídat zda je zaměstnán, nebo jsou k tomu nějaké zákonné metody aby nemusela „špehovat“.
Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Tak samozřejmě vlastní obezřetnost je na místě a je vhodné vědět o pohybu (např. stěhování) svého dlužníka. Co se týče dalšího uplatňování nároku - standardně by se exekutor sám měl zajímat o další vymáhání. Doporučuji být pravidelně v kontaktu s exekutorem, příp. s ním spolupracovat v předávání informací.
Nechci být poslem špatných zpráv, ale v těchto případech je obvyklé, že dlužník buď splácí dobrovolně nebo pracuje nelegálně a zůstává nemajetný a na vymožení pohledávky není prostředku.
co se týče dědictví - stane-li se Váš dlužník dědicem, tak do dědického řízení se přihlásit nemůžete. Až nabude dědictví, tak standardní cestou exekutora můžete vymáhat svou pohledávku z nově nabytého majetku.
- Splátky vypořádání SJM (společného jmění manželů)
- Je možné domluvit se na splátkách vypořádání SJM
- Může soud při rozvodu rozhodnout za jak dlouho bude splaceno vypořádání SJM?

Chci se zeptat na tyto záležitosti: podle předběžné dohody o vypořádání SJM mám manželce po rozvodu vyplatit určitou finanční částku, jejichž výše se přibližně rovná hodnotě menší nemovitosti, kterou jsem nabyl ještě před vstupem do manželství. Může mne manželka resp. soud donutit tuto nemovitost prodat pro úhradu tohoto závazku? Navíc, může mne limitovat termínem do kdy mám uhradit tento závazek? Já tento závazek uznávám, ale mohu ho splatit jen v splátkách. Předem děkuji za odpověď.
Miroslav

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 11.07.2011, dotaz č. 48)
Pokud bude před soudem uzavřena dohoda o splátkách a budete je řádně provádět není důvodu, aby byla vedena proti Vám exekuce prodejem nemovitosti.
Doporučuji rovnou v návrhu mít dohodnutou částku rozdělenou na splátky a určenou výši těchto splátek a dobu, po kterou budete částku splácet. Pokud už je pozdě a návrh byl odeslán soudu, tak dohodu v tomto smyslu uzavřít před soudem. Soud Vás "nutit" nebude, ale doba splácení (která nebude manželi výslovně dohodnuta) bude určena jako doba přiměřená (tedy pokud manželka třeba nemá zajištěné bydlení, tak doba splácení může být určena s ohledem na nutnost zajištění bydlení manželky na dobu po rozvodu - tj. dohodou se můžete např. dohodnout na době splácení 10 let, soud ale bez takové dohody může určit splatnost závazku v době poloviční).


- Exekuční vystěhování a vymáhání dluhů po nájemníkovi

V roce 1999 nabyl právní moci rozsudek - Odpůrkyně je povinná předmětný byt vyklidit a předat do 15dnů od poskytnutí náhradního bytu. V roce 2003 se změnil majitel nemovitosti. Nedošlo k vypořádání dluhů a přeplatků. Bývalý vlastník započetl promlčený dluh. Zadržela jsem si přeplatky za nevyčerpané služby, který mi nový vlastník nevyplatil. V roce 2008 byla podána žaloba na určení, že povinnost k vyklizení bytu není vázána na zajištění bytové náhrady- § 80 písm.c o.s.ř. Rozsudek kraj. soudu zní - Určuje se, že povinnost vyklidit byt do 15 dnů od zajištění bytové náhrady dle pravomocného rozsudku z 1999 není nadále vázána na zajištění bytové náhrady. Dotaz - Mohu být exekučně vystěhována, když zaplatím penále a právníka? Nový majitel mě napsal, že se bude opírat o tento rozsudek. Jeden člověk s právním vzděláním mě řekl, ať nic neplatím, dělá to přes 100 000,-Kč, že stejně mě vystěhují.
Domnívám se, že doba prekluze, tedy všechny doby tříletá i desetiletá byly promlčeny, když nebylo požádáno o výkon rozhodnutí. A že po více jak 11letech by se už určovací žalobou neměli o co opírat. Jaké mám možnosti obrany když selhal stát i justice a já neměla na právníky. Není rovné postavení účastníků, je to v rozporu s Listinou. V kupní smluvě je věta. Prodávající prohlašuje, že na převáděných nemovitostech neváznou věcná břemena, zástavní práva či jiné právní závady.
Mohou mě po zaplacení penále a právníka tedy vystěhovat na ulici? Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Z dotazu není zřejmé v postavení, kterého subjektu vystupujete. Předpokládám, že jste nájemce bytu. Výkon rozhodnutí prvního rozsudku měl být nejpozději nařízen v roce 2009 (tedy 10 let od okamžiku přiznání práva). Určovací žaloba tedy v tomto ohledu byla podána včas a rozhodnutí, které bylo vydáno v roce 2008 je ve lhůtě pro promlčení výkonu prvního rozhodnutí. Navíc jím samotným začíná běžet nová promlčecí lhůta. Pochybení v tomto směru nespatřuji. Pokud má majitel nemovitosti zájem na tom, aby byl byt uvolněn pravděpodobně budete v následující době exekučně vystěhována; nepromlčená dlužná plnění může vymáhat bez ohledu na to, zda bude provedeno vystěhování či nikoliv. Dodatečné plnění jakýchkoliv nákladů nemá na rozhodnutí vliv a nemůže jej zrušit nebo změnit. To, že na domě vázly závazky (v rozporu se smlouvou) je záležitostí mezi prodávajícím a kupujícím.
- Dědění po bezdětné maceše a dědické skupiny

Mojí manželce a její sestře zemřela jejich maminka, když byly malé.
Jejich otec se znovu oženil a později zemřel. Jejich nevlastní matka je nikdy neadoptovala a nemá je nikde zapsané jako děti. Dnes je jí 92 roků a chtěla by vypořádat majetek. Táži se zda může darovat, případně v závěti určit dědění a jak budou posuzovány pozůstalé dvě nevlastní dcery, v jaké skupině.
Maminka své vlastní děti nemá, pouze ty dvě dcery, které vyvdala,  viz text původního dotazu.
Pokud budou uvedeny v závěti, jaká skupina, pro dědické řízení, bude
konkrétně v tomto případě použita ? Děkuji, Vendlín

Dle Občanského zákoníku lze dědit buď ze závěti nebo ze zákona (pomocí tzv. dědických skupin). Na Váš dotaz lze tedy odpovědět, že nevlastní matka Vaší manželky může v závěti odkázat svůj majetek prakticky komukoli. Není tedy žádný problém, aby např. odkázala veškerý svůj movitý i nemovitý majetek svým dvěma vyvdaným dcerám (v závěti je samozřejmě třeba tyto dcery přesně jmenovat, uvést např. adresu jejich trvalého pobytu, datum narození a specifikovat, co která dcera zdědí). Při pořízení závěti se tedy dědické skupiny nepoužijí a majetek přechází do vlastnictví toho, koho označil zůstavitel.
Pokud by nevlastní matka Vaší manželky závěť nepořídila (nebo by závětí odkázala jen část svého majetku), nastoupilo by dědění ze zákona, při kterém by soud její majetek přiřkl některému dědici z dědických skupin. Dle toho, co píšete ve Vašem dotazu, by připadala v úvahu nejdříve tzv. druhá dědická skupina, ve které dědí zůstavitelovi rodiče (o nichž nepředpokládám, že by ještě žili) a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Pokud by se soudu nepodařilo najít žádnou takovou osobu, bylo by možné dědit ve třetí dědické skupině, v níž přicházejí v úvahu zůstavitelovi sourozenci (popř. jejich děti) a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele (tedy stejné osoby jako ve druhé skupině). V poslední dědické skupině dědí zůstavitelovi prarodiče či jejich děti (tedy tety a strýcové zůstavitele), o kterých opět předpokládám, že již nežijí. Pokud by soud nenalezl žádnou osobu z výše jmenovaných dědických skupin, bude po nevlastní matce Vaší manželky dědit stát.
Nevlastní matka Vaší manželky může rovněž svůj majetek Vaší manželce a její sestře darovat. Darování by mohlo být omezeno pouze v případě, kdy by byla proti jejímu majetku nařízena exekuce.- Exekuce a námitka promlčení
- Do kdy je možné namítnout promlčení než se uskuteční exekuce
- Kdo platí právníka, advokáta při vymáhání dluhu po dlužníkovi
- Zaměstnavatel neodváděl sociální pojištění - vymáhání dluhu formou regresu
- Zaměstnavatel neodváděl zdravotní pojištění - vymáhání dluhu formou regresu

Dne 18.7.2011 jsem obdržela exekuci na částku 816 Kč za dlužné pojistné a 833 Kč, penále + výdaje neznámým právníkům 2550 Kč za vykonané služby, celkem tedy 3899,-Kč.
Dlužná částka se vztahuje k pojistnému období u Hornické pojišťovny (dnes již neexistující) od 11.12.1994 do 26.11.1995, kdy pojistné za mě měl odvádět můj zaměstnavatel a zřejmě tak nečinil. Dluh odkoupila další právnická osoba, která mě o odkoupení dluhu neinformovala a nekontaktovala. Celá věc byla bez mého vědomí předána soudnímu vykonavateli. Chtěla jsem se zeptat jestli jsem povina uhradit dluh i přesto, že jsem byla kontaktována pojišťovnou naposledy roku 2005. Vztahuje se na můj případ promlčecí lhůta a pokud ano, jak ji mohu uplatnit? Děkuji za odpověď. Eva

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda byl již vydán tzv. exekuční titul (např. platební rozkaz nebo rozsudek). Námitku promlčení jste mohla vznést pouze v tomto řízení. Ten Vám byl jistě doručen na Vaši adresu trvalého bydliště, kde jste povinna odebírat poštu. V tuto chvíli již není možné vznést námitku promlčení. Od právní moci exekučního titulu běží nová desetiletá promlčecí lhůta.
V tuto chvíli není rovněž zřejmé, zda již byla nařízena exekuce.
Postoupení pohledávky není nutné dlužníkovi sdělovat, ten je povinen se sám zajímat o to, kdy má platit. Až u vymáhání dluhu je nutné sdělit dlužníkovi, že pohledávka byla postoupena. Věřitel je oprávněn si naúčtovat právní zastoupení.
Rozhodně Vám doporučuji dluh ihned zaplatit, nebo se k němu přičtou ještě náklady exekuce, které činí minimálně 7.000,- Kč.
Poté můžete po bývalém zaměstnavateli dluh soudně vymáhat, neboť máte regresní nárok na jeho zaplacení.- Žaloba na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem - zákon 82/1998 Sb.
- Žaloba na náhradu škody způsobené nesprávným postupem exekutora
- Lze provést exekuci bez nabytí právní moci?
- Může exekutor vykonat exekuci bez doručení usnesení o nařízení soudu exekuovanému?
- Může být vykonána exekuce bez doručení pověření exekutora dlužníkovi?

Rád bych se zeptal, je-li možné, že Vám exekutor provede exekuční příkaz nma Váš nemovitý majetek, aniž by Vás o tomto informoval, aniž by Vám poslal jakýkoli exekuční příkaz, resp. aniž byste byli informováni o jakémkoli rozhodnutí soudu o provedení exekuce. Navíc se jedná o případ, který je v současné době v odvolacím jednání u soudu. Jak postupovat? Je vůbec legální, že se toto může bez Vašeho vědomí stát? Jak to, že Vám není dána možnost k vyřešení situace?
Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Musí být doručeno usnesení soudu o nařízení exekuce a pověření exekutora - a to povinnému do vlastních rukou.
Takže postup exekutora podle informací z dotazu nelze považovat za správný.
Obraťte se na exekutora, a upozorněte ho, že postup není v souladu se zákonem. Navíc rozhodnutí, které není v právní moci, nelze exekučně vymáhat. Následně se můžete obrátit na exekutorskou komoru s podnětem na vadný postup exekutora.
Pokud Vám jednáním exekutora vznikne škoda, tak můžete podat žalobu na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., který v § 4 exekutorskou činnost považuje za úřední postup.


- Je věřitel povinen zaslat dlužníkovi upomínku?
- Je městský úřad povinen zaslat upomínku za nezaplacení svozu odpadu (popelnice)?
- Je úřad povinen zaslat platební výměr, výměr nedoplatku?
- Odklad exekuce z důvodu neoprávněného vymáhání dluhu

Zajímalo by mě, zda-li Městské úřady jsou povinny zaslat občanovi upomínku na zaplacení poplatku za svoz odpadu. Mému příteli složenka nebyla doručena.Částku tedy nezaplatil. Po roce přišel exekuční příkaz na 8000kč.Bez jakékoli upomínky nebo výstrahy. Toto se může stát komukoliv.Všechny předešlé roky poplatky řádně platil na základě zaslaných složenek.Můžete, prosím, poradit, jak nyní postupovat nebo se bránit? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Přestože zasílání složenek je v případě poplatků za svoz komunálního odpadu zažitou praxí, o povinnost městského úřadu se nejedná.
Ve Vašem případě je důležité zjistit, v jakém právním režimu se exekuce na dluh Vašeho přítele pohybuje – městský úřad může provádět exekuci buď sám (jakožto správce poplatku) nebo může tento případ předat soudu či soudnímu exekutorovi.
Jako první krok lze proto doporučit kontaktovat městský úřad a dle spisové značky (která je na exekučním příkazu uvedena) se doptat na režim exekuce.

Svou obranu může Váš přítel vystavět na tom, že městský úřad nesplnil svou zákonnou povinnost, neboť po neuhrazení poplatku Vaším přítelem ve lhůtě splatnosti (která je uvedena v příslušné obecně závazné vyhlášce města) mu nezaslal tzv. platební výměr, resp. výměr nedoplatku (jedná se de facto o obdobu upomínky). Na okraj ještě podotýkám, že v tomto výměru je městský úřad oprávněn zvýšit poplatek až na trojnásobek. Pomocí spisové značky se lze rovněž domoci nahlédnutí do spisu, v němž můžete eventuálně zjistit, zda městský úřad skutečně platební výměr nezaslal apod.
Váš přítel proto může podat proti exekučnímu příkazu odvolání – toto však do 15 dnů od doručení exekučního příkazu. Lze doporučit, aby se Váš přítel obrátil na městský úřad s návrhem na odložení exekuce, neboť v jeho případě došlo k vymáhání dluhu neoprávněně. Pokud by městský úřad skutečně exekuci zrušil, může se Váš přítel domáhat rovněž zaplacení úroku z prodlení či náhrady škody (samozřejmě v případě, že na exekuci již něco zaplatil).
- Co dělat při předlužení z manželství
- Domluva s exekutorem na prodeji nemovitosti za tržní cenu místo dražební

Je možné východisko ze situace předlužení z OSVČ a nesplácení hypotéky kde je mnoho exekucí?
Manžel podnikal jako OSVČ od roku 2007 v dopravě tahače a kamiony na leasing. Museli jsme vrátit auta i návěsy, dluhy jdou do milionů - vyčíslení v roce 2009, 2010. Jsou exekuce na domě, který je na hypotéku. Tu taky nemohu splácet. Další dluh a exekuce na účet manžela. Pracuji pouze já manžel se zhroutil. Manžel je trvale přihlášen u syna na trvalé bydliště. Nevím zda je z této situace východisko?  Děkuji, Jaroslava

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě skutečně příliš východisek neexistuje.
Lze především doporučit aktivní přístup - komunikujte s věřiteli a exekutory, pokoušejte se domluvit na splátkových kalendářích, odpuštění úroků atd.
Můžete zkusit dohodnout, aby veškeré exekuce na váš majetek spravoval jediný exekutor. Můžete exekutorovi navrhnout, že váš dům zkusíte prodat prostřednictvím realitní kanceláře, t.j. za běžnou tržní cenu a nikoli za cenu dražební.
Pocházejí-li dluhy z podnikání Vašeho manžela, není bohužel možné přikročit k tzv. oddlužení.


- Co dělat když věřitel odmítá přijmout splátky dluhu
- Vložení splátek do soudní  úschovy když odmítá věřitel od dlužníka přijmout splátky

Dlužím na základě uznání dluhu 2 mil. Kč, a to dědečkovi (82), od 1.10.2010. Dědeček mi chtěl pomoci, sehnal peníze na byt s tím, že mu je poté budu vracet. Stalo se. Splátky 10.000 Kč. V kupní smlouvě je mé jméno, a jsem tudíž i dle katastru vlastníkem bytu. Jsem studentkou, na splátky nemám, posílám dědečkovi jen částky, které mohu, ne však celých 10.000 Kč měsíčně. První půlrok jsem jej prosila o odklady splátek. V bytě jsou nájemníci, dědeček si od nich vzal za srpen bez dokladu 7000 a za září 10500 Kč, které mi k dnešnímu datu neuznal jako splátky dluhu (a neřekl mi o tom). Dědeček vyhrožuje soudem a exekucí, ví že studuji náročnou vysokou školu. Denně mi volá i 5x, čeká na mě na chodníku před domem nebo školou, chce, abych mu byt okamžitě přepsala.
Právník, kterému jsem uznání dluhu ukazovala, říká, že je neprůstřelné, ale radí mi byt pronajímat a nevzdávat se jej. Neustálé telefonování a výhrůžky mi překáží ve studiu. Jak by toto případně řešil soud? Přihlíželo by se ke skutečnosti, že jsem již začala splácet? Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Ztotožňuji se s Vaším právníkem - pronajímat byt a platit splátky. Doporučuji hotově, před svědky a proti podpisu Vašeho věřitele. Pokud i přesto je odmítne, můžete se obrátit na soud a vložit peníze do soudní úschovy (tím budete ochráněna).
S ohledem a jeho jednání, můžete podat trestní oznámení pro nebezpečné pronásledování.- Za jak dlouho přijde ze soudu rozhodnutí o změně výše výživného
- Lhůta na zaslání rozhodnutí o změně alimentů


Kamarád si zažádal o snížení alimentů z 2000 na 1000, protože je bez práce. Při soudním jednání bylo návrhu vyhověno a řekli mu, že mu do 15ti dnů dojde rozhodnutí poštou. Už je to měsíc a nedošlo nic. Protistrana se zřejmě odvolala. Má soud povinnost vyrozumět kamaráda o odvolání a do kolika dnů? Teď už je nový měsíc a měl by tedy poslat peníze ale neví kolik ani na čem vlastně je. Děkuji, Zora

ODPOVĚĎ:
Doporučuji obrátit se na soud - domluvit si na podatelně soudu nahlédnutí do spisu a zjistit, zda bylo podáno odvolání či je rozhodnutí soudu prvního stupně pravomocné. Soud nemá povinnost vyrozumňovat účastníka o podaném odvolání, ale rovnou mu doručí výzvu k vyjádření se k podanému odvolání. Lhůta tak může být delší. Je věcí účastníka, aby dbal o to, zda rozhodnutí nabylo právní moci či nikoliv.


- Pokud jsou rodiče cizinci žijící v ČR, řeší výživné, alimenty český nebo zahraniční soud?

Mám dotaz ohledně placení alimentů na dítě. Moje přítelkyně má polské občanství. Je rozvedena, žije a pracuje v česku již 6 let. Pracovní smlouvu má na dobu neurčitou. Bylo ji také přiděleno rodné číslo. Problém je v tom,ze otec (také polské národnosti, pracující v česku pod polskou firmou) její dcery (12let) přestal platit alimenty,které měl vyměřen polským soudem na 3000,-Kč. Již dluží 24000,-Kč. Chci se zeptat jestli se případná soudní žaloba musí řešit v Polsku, nebo mysli na tento případ i české právo. Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Podle § 24 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb. vztahy mezi rodiči a dětmi, včetně výchovy a výživy, se řídí právem státu, jehož příslušníkem je dítě. Žije-li dítě v Československé socialistické republice, mohou být tyto vztahy posuzovány podle práva československého, je-li to v zájmu dítěte.

Takže v případě, že dcera je Polka, ale žije v ČR a je to v jejím zájmu, je možné žalovat záležitosti rodinného práva dcery se týkající před českým soudem.

Jen pro doplnění - zákon č. 97/1963 Sb., nebyl po změně ústavního zřízení státu novelizován ve smyslu nahrazení pojmů ČSSR, československý apod. za pojmy aktuálně používané. Nicméně nejedná se o vadu právního předpisu a nijak to neovlivňuje jeho platnost.- Jak zjistit jestli dlužník nastoupil do zaměstnání

Můžete mi poradit, jak se má matka od malého dítěte 16 měs.bránit, když jí otec dítěte neplatí alimenty? V únoru dal sám výpověď, tudíž veškeré řízení ve věci exekuce na jeho plat je pozastavena. Otec o dceru nejeví zájem, opustil matku ještě po porodu a dceru viděl jen 2x. Alimenty platí nepravidelně, ale ještě se nestalo, že by nezaplatil 4x po sobě, aby matka mohla podat trestné oznámení. Celkový dluh k dnešnímu dni činí 11 000tis. Má matka nějakou možnost zjistit, jestli nastoupil do zaměstnání anebo má jiný příjem, když s ním není v kontaktu? Děkuji, Ilona


ODPOVĚĎ:
Pokud ve věci je nařízena exekuce, ale její výkon je pozastaven, může se matka do určité míry spolehnout na aktivitu exekutora (doporučuji být s exekutorem v kontaktu); samozřejmě je vhodné, aby sama zjišťovala důležité skutečnosti v takové záležitosti.


- Nárok na výživné na rozvedeného manžela, manželku

Jsem 11 let vdaná, ale manželství již dávno nefunguje, a proto chci podat žádost o rozvod. Mám devatenáctiletého syna z prvního manželství. Manžel vydělává 40.000 Kč měsíčně, já jen 10.000 Kč. Mám právo, aby manžel měl po rozvodu vůči mně vyživovací povinnost? Jen ze svého platu bych sebe a syna neuživila, syn půjde na vysokou a beru na něj výživné 2500Kč. Sabina

Vyživovací povinnost rozvedených manželů je stanovena zákonem o rodině pro případ, že rozvedený manžel není schopen sám se živit. V takovém případě může od bývalého manžela žádat, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Pro přiznání výživného by zde tedy bylo rozhodující, zda jste schopna se sama živit. Druhým případem vyživovací povinnosti, která je
omezena na dobu tří let po rozvodu, je případ, kdy soud může rozvedenému manželovi, který se porušením manželských povinností na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, přiznat proti jeho bývalému manželovi výživné ve stejném rozsahu, jako je vyživovací povinnost mezi manžely. To znamená takovou vyživovací povinnost, aby hmotná a kulturní úroveň obou
manželů byla v zásadě stejná. Ve svém dotazu neuvádíte, že by k rozvratu manželství došlo vinou manžela a že by vám rozvodem vznikala újma, takže tato vyživovací povinnost by u vás pravděpodobně nepřipadala
v úvahu.- Věcné břemeno doživotního užívání není zapsáno v katastru nemovitostí KN
- Musí být věcné břemeno doživotního užívání zapsáno v katastru nemovitostí KN?

Můj známý daroval svému synovi fingovanou kupní smlouvou velkou vilu v Praze. V notářské smlouvě se syn zavázal doživotně a bezplatně nechat svého otce vilu užívat. Věcné břemeno však nebylo zapsáno do katastru nemovitostí. Po několika letech syn vilu prodal, ale otci tvrdil, že vilu stále vlastní a že z pronajaté vily nemůže otci platit část nájemného, jak bylo dohodnuto, protože by strádala jeho rodina.  Dá se napadnout kupní smlouva, kterou syn vilu prodal? Gabriela

K lepšímu posouzení by bylo třeba znát kupní smlouvu, kterou otec synovi vilu prodal. Ne každé ujednání o tom, že syn nechá otce vil u bezplatně užívat, musí být zapsáno do katastru nemovitostí. Záleží na tom, zda bylo toto ujednání ve smlouvě formulováno jako věcné břemeno s tím, že má být toto věcné  břemeno zapsáno do katastru nemovitostí, a dále zda strany do návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uvedly, že požadují, aby bylo zapsáno také věcné břemeno užívání nemovitosti ve prospěch otce. Pokud pak syn vilu prodal a kupujícího neseznámil s tím, že má otec právo vilu užívat, nezakládá to otci samo o sobě možnost takovou kupní smlouvu napadnout. Jak jsem ale uvedla na  začátku, k posouzení by bylo třeba znát přesný obsah kupní smlouvy mezi otcem a synem, případně také kupní smlouvy mezi synem a novým vlastníkem.


- Může pronajímatel ukončit nájem při nezaplacení 1 nájemného?
- Zrušení nájemní smlouvy pronajímatelem po neuhrazení 1 nájmu, nájemného

Hledám si bydlení v nájmu a jeden majitel mi předložil návrh nájemní smlouvy, kde je uvedeno, že může od nájemní smlouvy odstoupit, jestliže jednou  ezaplatím nájem včas. Může vůbec pronajímatel stanovit takovou podmínku skončení nájmu? Vladimíra

Nemůže, nájemní smlouva, včetně způsobu jejího ukončení, je upravena v občanském zákoníku. Ustanovení o ukončení nájmu patří k těm ustanovením, která jsou kogentní, to znamená, že si je účastníci nemohou upravit podle své vůle. Nájem bytu může skončit jen způsoby uvedenými v zákoně, tedy bud dohodou, nebo
výpovědí. Cokoli jiného není přípustné. To znamená, že ani například ustanovení v nájemní smlouvě o  tom, že pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud třeba nájemce nebude platit nájem, je neplatné. Stejně tak není možné měnit výpovědní lhůtu, která je stanovena jako tříměsíční. Neplacení nájmu je důvodem pro podání výpovědi z nájmu bytu, a to ještě jen v případě, že nájemník nezaplatí nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (za služby) ve výši odpovídající trojnáobku měsíčního nájemného a úhrady za služby.- Má dítě nárok na výživné když je na úřadě práce po dokončení školy?
- Právo na alimenty v době kdy je potomek na úřadě práce a je nezaměstněný

Má zletilá dcera (20 let) ukončila maturitní zkouškou v roce 2010 střední školu a bohužel nebyla přijata na VŠ. Proto od září 2010 do června 2011 studovala roční pomaturitní studium, které je akreditovano MŠMT. V roce 2011 opět nebyla přijata na VŠ tudíž od 1.9.2011 bude registrována na ÚP bez nároku na hmotné zabezpečení z důvodu nesplnění podmínek pro jeho poskytnutí. Do doby než najde zaměstnání bude bez finančních prostředků.
Dcera bydlí se mnou, je proto zřejmé, že do doby než najde zaměstnání ji musím finančne vypomáhat (v rámci mých možností), jinak by dcera bez finančních prostředků skončila " na ulici". Otec platí výživné ve výši 4.000,- Kč. Je otec povinen v tomto případě platit i nadále výživné nebo jeho poměrnou část dokud si dcera nenajde zaměstnání a stane se tak finančně nezávislou? Děkuji, Irena


ODPOVĚĎ:
Výživa se dětem poskytuje do doby než jsou samostatné, což Vaše dcera v tento okamžik rozhodně není.
Otec je povinen dceři poskytovat výživné podle rozhodnutí soudu a to až do doby, kdy bude nové rozhodnutí soudu o tom, že se vyživovací povinnost ruší. Nicméně je dobré, aby otec věděl o tom, že dcera nestuduje, ale je evidována na úřadu práce a hledá si aktivně práci. Stačí, aby měl povědomí o stavu dcery - nemusí obdržet podrobný dopis o tom, v jaké situaci dcera je (jeho povinností je projevovat zájem o dítě).
- Může se rodič s dospělým dítětem domluvit na výši výživného bez přivolení soudu?
- Musí soud potvrdit dohodu o výši výživného mezi rodičem a zletilým dítětem?

Může se rozvedený rodič závazně dohodnout se zletilým studentem na výši výživného? Podle jakého zákona a paragrafu? Je potřeba, aby tuto dohodu schválil soud? Pokud je výše výživného schválena soudem, má jeho vyplácení přednost před případnými exekucemi na rodiče, který výživné platí? Děkuji, Norbert

ODPOVĚĎ:
Ano, dohoda je možná. Je nutné ji nechat schválit soudem - § 86 zákona č. 94/1963 Sb.
Pohledávka na výživné je přednostní pohledávkou, takže z platu rodiče je odvedeno výživné a další přednostní pohledávky a ze zbytku je teprve srážena exekučně vymáhaná částka - § 279 zákona č. 99/1963 Sb.

- Rodič napsal závěť ve prospěch neznámého potomka - jak postupovat

V září tohoto roku zemřel můj otec a teď jsme se u paní notářky dozvěděli, že zanechal závěť. Mysleli jsme, že jedinými dědici jsem já a moje matka, která vlastní polovinu domu a pozemků o které se v dědictví jedná. Ale v závěti otec odkázal svoji polovinu domu své údajné dceři, o které jsme nikdy neslyšeli, nemá mého otce uvedeného ani v rodném listě a nikdy na ní neplatil výživné. Takže jeho otcovství je sporné. Chci se Vás zeptat, zda mohu být já a moje matka vyloučen z dědictví a jak mám dále postupovat.
Děkuji, Evžen

ODPOVĚĎ:
Vy jako syn jste neopominutelný dědic (takže min. 1/4 dědictví Vám náleží), ale Vaše matka z dědictví vyloučena tímto způsobem být může (bude jí náležet pouze majetek po vypořádání zaniklého společného jmění manželů, pokud ho rodiče neměli smluvně upravené).
Pokud jste byl zcela opomenut můžete se proti závětnímu dědici žalobou úspěšně domáhat vydání Vašeho zákonného podílu. Pokud si myslíte,že závěť je podvrh (není psána rukou otce, otec ji napsal v pomatení smyslů apod.), můžete jí žalobou napadnout pro neplatnost a docílit tak toho, že se nebude dědit podle závěti ale podle zákona.
Skutečnost koho otec povolal jako závětního dědice (zda to je či není dcera apod.) je irelevantní, stačí že závěť nebude prohlášena neplatnou.


- V jakém pořadí jsou uspokojovány pohledávky při exekuci

Moje sestra má hypotéku na dům, kterou platila pravidelně, a k tomu ještě nějaké úvěry, ale ty nesplácí. Z tohoto důvodu bylo zahájeno exekuční řízení, takže sestra je nyní v exekuci a hypotéku tak přestala splácet (nemá ani z čeho hypotéku platit, prý má exekuci i na plat). Jaký je postup při případném prodeji domu v exekuci? Je to tak, že se nejdřív vypořádá hypotéka a teprve potom ostatní dluhy? Děkuji, Ivana

Odpověď na dotaz
Nelze jednoduše říci, že prvně bude uspokojena hypotéka a pak ostatní dluhy. Pokud je na dům, který byl financován hypotékou, zástavní právo banky (což je obvyklé), tak banka má přednostní právo na plnění pohledávky zajištěné zástavním právem (nicméně před nimi jsou v exekuci uspokojovány pohledávky státu či dluhy na výživném). V dalším pak závisí na "stáří" vymáhaných pohledávek (tedy doby od doby splatnosti).
Prodej domu v exekuci, na němž vázne hypotéka, není zcela jednoduchý a je pravděpodobné, že prodej nebude realizován.
- Snížení výživného při ztrátě zaměstnání, v nezaměstnanosti
- Žádost o předběžné opatření při snížení výživného

Od 1.10.2011 jsem nezaměstnaný a od 3.10. budu v evidenci ÚP. Vzhledem k tomu, že můj příjem mi výrazně klesne, nemohu již platit výživné v původní výši, chci se zeptat na možnosti a způsob, jak komunikovat s jednotlivými institucemi, abych neměl problémy ani s bývalou manželkou, ani se soudy, ani se Odborem sociální péče, ani s exekutorem a sociálkou.
Kdo mi stanoví novou výši výživného na nezletilé dítě (17 let) a od jakého data? Mohu to řešit žádostí o předběžné opatření a ihned z vlastní vůle
začít platit méně a kolik, z čeho při výpočtu vycházet? Nevím, jak stanovit výši výživného a od jakého data, koho o snížených platbách informovat a do jakého termínu. Děkuji, Bivoj

ODPOVĚĎ:
Stanovit výši výživného může pouze soud. Takže musíte podat návrh na snížení výše výživného, uvést v něm důvody návrhu. K návrhu na snížení výživného připojte návrh na vydání předběžného opatření podle § 74 občanského soudního řádu na dočasné snížení výživného, a to do doby rozhodnutí o návrhu na snížení výživného. V tomto návrhu uveďte důvody a výši výživného jakou jste schopen platit. Návrhy podejte v nejbližší možné době.
Věcně a místně příslušným soudem je okresní soud dítěte (určeno bydlištěm, v němž se zdržuje).
- Platí se darovací daň při darování majetku nevlastním otcem (manželem matky)
- Nulové daňové podání při darování majetku v rodině

Můj otec mi chce věnovat nemovitost - rodinný dům. Jde o to, že to není biologický otec. Vzal si mou matku když mi bylo 8 let (letos je to 25let). Vzal si mě a sestru za vlastní, ale osvojení neproběhlo (soudně nám bylo změněno příjmení a biologický otec přestal platit výživné). V roce 2000 jsem se vdala odstěhovala, teď už zase 4. rokem bydlím zpět s rodiči. Kamenem úrazu je tedy darovací daň, nevím do jaké kategorie spadám. Ptala jsem se na finančním úřadu, kde mi řekli, že by to měla být II. kategorie, s tím, že musím bydlet s rodiči (což splňuji) a musím mít od dvou sousedů potvrzení o tom, že tu bydlím.
Potom jsem prý osvobozena od daně.
Další můj dotaz směřuje k tomu, pokud to tak je, jestli musím podat nulové daňové přiznání.
Posledním dotazem je, zda musí být darovací smlouva psána vlastnoručně a musí obsahovat datum, kdy dárce nabyl do svého vlastnictví nemovitost. Otcovi se žádné dokumenty nedochovaly. Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Opravdu spadáte pod II. skupinu, konkrétně pod vztah "děti manžela" (v tomto případě manželky). Podle §19 zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti je osvobozeno bezúplatně nabytí majetku (darování), pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině.
Daňové přiznání se podle §21 odst. 5 zákona v takovém případě nepodává.
Darovací smlouva vlastnoručně být napsaná nemusí, jen je třeba ji vlastnoručně podepsat. U nemovitosti se vyžaduje písemná forma a vlastnické právo se pak nabývá vkladem práva do katastru nemovitostí (KN). Je samozřejmě lepší, když zmiňuje nabývací tituly (smlouva, dědění), ze kterých váš otec své vlastnické právo vyvozuje, ovšem podstatnou náležitostí nejsou. Takové dokumenty jsou však uchovávány v KN, kde můžete požádat o jejich kopie.- Kdo bude dědit po nevlastním otci pokud je matka živá
- Kdo bude dětit po matce pokud žije s nevlastním otcem

Tchýně má žijící vlastní matku a žijícího nevlastního otce. Vlastní matka a nevlastní otec mají ještě spolu dceru. Tzn., že tchýně má vlastní (polorodou) sestru. Dotazy: 1. Jak se bude dědit v případě umrtí vlastní matky (nevlastní otec bude dále naživu)? 2. Jak se bude dědit v případě úmrtí nevlastního otce (vlastní matka bude dále naživu)? Tchýně nebyla nevlastním otcem osvojena. Děkuji, Dalibor

ODPOVĚĎ:
1/ Úmrtí matky:
V případě úmrtí matky Vaší tchýně budou v tzv. první dědické skupině dědit pozůstalý manžel a její děti a to každý rovným dílem (v tomto případě tedy každý třetinu dědictví). V případě, že nevlastní otec Vaší tchýně nebyl manželem matky Vaší tchýně, budou dědit pouze její děti, tedy Vaše tchýně a její polorodá sestra a to každá polovinu dědictví.

2/ Úmrtí nevlastního otce:
V případě úmrtí nevlastního otce Vaší tchýně (za předpokladu, že Vaší tchýni neosvojil) budou po něm opět v první dědické skupině dědit pozůstalá manželka a jeho dcera a to každá polovinu dědictví. V případě, že nevlastní otec Vaší tchýně není manželem matky Vaší tchýně, bude po něm dědit celé dědictví pouze jeho dcera.

Výše uvedené platí samozřejmě za předpokladu, že matka Vaší tchýně nebo její nevlastní otec nesepíší závěť, popř. nedojde k vydědění či odmítnutí dědictví.


- Reklamace studny - teče kalná voda s pískem
- Reklamace hlubinného vrtu

Máme u rodinného domku provedený již několik let hlubinný vrt (studnu). Voda se z něj používala zatím jen na dostavbu rodinného domu a na zalévání zahrady. Letos jsme dokončili stavební práce a chtěli připojit vodu do rodinného domu jako užitkovou. Se vším se při dostavbě domu počítalo a tak se vyměnilo čerpadlo ze studny za jiné a započali jsme s pracemi. Voda však po výměně čerpadla byla kalná a s pískem. Majitel firmy, která vrt prováděla přijel a vrt čistil. Voda se zdála několik dní čistá, tak instalatér provedl zapojení do domu.Po několika dnech se však v domě ucpaly pískem záchody a vodu jsme museli nechat odpojit. Majitel firmy, která vrt provedla nám řekl, že se s tím nic nedá dělat, že to tak u některých studní bývá, že je voda kalná a nedá se to řešit. Přitom když vrt prováděli, tak nám doporučil abychom ještě doplatili 5m vrtu, že bude větší záruka, že voda bude čistá. Soused má stejnou studnu asi 30 m od nás a problémy žádné nemá.
Co dělat, protože vrt byl drahý a také připojení (čerpadlo, nádrž, rozvody apod.) a v podstatě se prováděl hlavně za účelem používání vody v domě. Děkuji, Miriam

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 27.10.2011, dotaz č. 551)
Doporučuji znalecký posudek a reklamaci prací, pokud z posudku vyplyne, že práce byly provedeny vadně.
Seznam soudních znalců najdete zde: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm


- Změna otcovství u velkého dítěte (14 let)
- Změna otcovství a vrácení výživného původnímu otci dítěte
- Popření otcovství u dítěte většího než 6 měsíců
- Návrh na zahájení řízení o popření otcovství na státní zastupitelství
- Je lepší popření otcovství nebo adopce (osvojení)?
- Postup adopce, osvojení dítěte
- Je nutný souhlas obou rodičů při osvojení, adopci dítěte nebo ne


Prosím o radu jak postupovat v případě změny otcovství u syna. Byla jsem vdaná, vztah ovšem neklapal, tak jsem měla přítele s kterým jsem otěhotněla. Syn se narodil v nefunkčním manželství a já mu dala příjmení po manželovi. Manželovi jsem řekla jak se věci mají a do dvou let jsme se rozvedli. Nyní žiji s přítelem (biologickým otcem syna) a chtěla bych vše uvést úředně do pořádku a změnit synovi rodný list.Synovi je nyní 14let,vše ví a ve změně nevidí problém a byl by rád kdyby se vše opravilo.Prosím o radu jak nejjednušeji postupovat.Děkuji moc za radu. Jarmila

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 09.08.2011, dotaz č. 85)
Dobrý den,
v současné situaci máte 2 možnosti, jak uvést záznamy v matrice do souladu se skutečným stavem (přičemž předpokládám, že v rodném listě Vašeho syna je jako otec veden Váš bývalý manžel):

1/ Popření otcovství bývalého manžela:
Lhůtu pro popření otcovství Vašeho bývalého manžela jste Vy i Váš bývalý manžel zmeškali (lhůta pro Vašeho bývalého manžela činí 6 měsíců od okamžiku, kdy se dozvěděl o narození Vašeho syna a pro Vás 6 měsíců od okamžiku, kdy se syn narodil). V současné chvíli je oprávněn popřít otcovství Vašeho bývalého manžela nejvyšší státní zástupce a to za podmínky, že toto popření je v zájmu Vašeho syna, což lze z Vámi nastíněné situace předpokládat. Bylo by proto nutné kontaktovat písemně nejvyššího státního zástupce (popř. kteréhokoli jiného státního zástupce) s návrhem na zahájení řízení o popření otcovství Vašeho bývalého manžela. V tomto návrhu je zapotřebí vylíčit všechny rozhodné skutečnosti ohledně skutečného otce Vašeho syna, rozvodu Vašeho manželství a současného stavu a navrhnout, aby bylo otcovství Vašeho bývalého manžela popřeno, neboť v současné situaci je v zájmu Vašeho syna mít v rodném listě uvedeného svého skutečného biologického otce. K tomuto návrhu by bylo dobré připojit (byť nikoli nutně) písemný souhlas Vašeho bývalého manžela. Poté, co by došlo k popření otcovství Vašeho bývalého manžela, můžete souhlasným prohlášením (i ústním) se svým současným přítelem před matričním úřadem (popř. i před soudem) určit za otce Vašeho syna Vašeho současného přítele.

2/ Osvojení:
Druhou možností (a to jednodušší) je osvojení Vašeho syna Vaším současným přítelem. V takovém případě je zapotřebí, aby Váš současný přítel podal k soudu návrh na osvojení Vašeho syna, v němž vylíčí všechny rozhodné skutečnosti (zejména popíše svou rodinnou situaci, skutečnost, že je biologickým otcem Vašeho syna a svou motivaci, stát se osvojitelem). K osvojení Vašeho syna je zapotřebí souhlasu obou jeho rodičů – tedy i Vašeho bývalého manžela (přestože je pouze matrikovým otcem). Ideální by bylo se s Vaším bývalým manželem dohodnout a opatřit od něj písemný souhlas s osvojením Vašeho syna Vaším současným přítelem (je vhodné, aby oba v tomto prohlášení jmenoval) – v tomto případě by patrně soud nevyžadoval osobní účast Vašeho bývalého manžela při řízení o osvojení. Pokud by se Vám nepodařilo se s Vaším bývalým manželem dohodnout, bylo by možné zahájit soudní řízení o tom, že jeho souhlas k osvojení Vašeho syna není zapotřebí. Zákon o rodině stanoví, že souhlasu rodiče, který po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevoval opravdový zájem o dítě, zejména tím, že dítě pravidelně nenavštěvoval, neplnil pravidelně a dobrovolně vyživovací povinnost k dítěti a neprojevuje snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry tak, aby se mohl osobně ujmout péče o dítě, není k osvojení dítěte zapotřebí. Není-li Váš bývalý manžel s Vaším synem v žádném kontaktu, je dle mého názoru tato podmínka splněna. Váš bývalý manžel by byl samozřejmě účastníkem tohoto řízení, platí-li však výše uvedené okolnosti, neměl by být problém s rozhodnutím soudu o nepotřebnosti jeho souhlasu k osvojení Vašeho syna. Po právní moci takového rozhodnutí by pak bylo možné přistoupit k samotnému řízení o osvojení, v jehož rámci by soud rozhodl i o příjmení Vašeho syna.

Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že v případě, že Váš bývalý manžel platí na Vašeho syna výživné, může se po popření svého otcovství domáhat vrácení těchto peněžních prostředků po Vašem současném příteli (jako biologickém otci Vašeho syna) dle § 101/1 zákona o rodině. Nárok na vrácení výživného se v této souvislosti promlčuje po třech letech od doby, kdy mohl Váš bývalý manžel tento nárok uplatnit poprvé (§ 101 Občanského zákoníku).


///VYČKAT NA UPŘESNĚNÍ VLAĎKY NOVÁKOVÉ
- Mohou si pokrevní příbuzní adoptovat dítě, děti v rodině?
- Je možné osvojení, adopce v rodině nebo je nutná pěstounská péče

Před rokem byli mě a mojí ženě svěřeni soudem do peče dva vnuci ktere odložili rodiče. Za tuto dobu neprojevili rodiče o děti žadný zájem, ani jednou nezaplatili výživné. Otec je v současné době ve vazbě (jinak bezdomovec) pobyt matky dětí nám není znám. Zajímalo by nás, jaké jsou naše další možnosti - pěstounska peče nebo jiné možnosti. Děkuji. Ctirad

ODPOVĚĎ:
De facto nemáte jinou možnost než pěstounství. Osvojení ve Vašem případě není možné (jste pokrevní příbuzní). Případně můžete ponechat stávající stav (což je předpokládám svěření do péče jiné fyzické osoby podle §45 zákona o rodině), nicméně ekonomicky výhodnější pro Vás může být pěstounství (v tomto se doporučuji obrátit na sociální pracovnice).
///


- Lhůta na zpětné vyúčtování nedoplatků (§106 Občanského zákoníku)

Nastoupila jsem do firmy letos v únoru. Jedná se o rozpočtovou organizaci. Ve své správě máme bytový dům, pro který vytváříme každý rok vyúčtování za topení a služby spojené s bydlením. Nové zastupitelstvo obce si vyžádalo podklady pro kontrolu za minulá období a v roce 2008 zjistilo nesrovnalosti ve vyúčtování a žádá, aby byl udělán přepočet a následně doúčtován nedoplatek nájemníkům. Bývalá účetní opravdu pochybila. Ráda bych se zeptala, zda je nějaká promlčecí lhůta v tomto případě. Vyúčtování proběhlo 4. 2. 2009 a nikdo ve stanovené lhůtě nepodal reklamaci. Je možné za těchto okolností naúčtovat nájemníkům zpětně nedoplatky a žádat jejich úhradu a nebo je promlčecí lhůta a toto již účtovat nejde. Děkuji, Mariana

ODPOVĚĎ:
Zpětně lze nedoplatky naúčtovat do dvou let ode dne, kdy jste se o škodě dozvěděli a o tom, kdo za ní odpovídá (§106 Občanského zákoníku). Nejpozději se však právo promlčí za tři roky ode dne, kdy ke škodě došlo (byla-li taková škoda způsobena úmyslně, tak za deset let). Právo se pak promlčí uplynutím kterékoliv z těchto lhůt. S případným zpětným vyúčtováním proto spěchejte.
Zpětně lze tedy nedoplatky naúčtovat do dvou let ode dne, kdy jste se o škodě dozvěděli a o tom, kdo za ní odpovídá (§106 obč. zák.). To je den, kdy nové zastupitelstvo obce zjistilo nedostatky. Nejpozději se právo promlčí za tři roky ode dne, kdy ke škodě došlo. Lhůta tak běží ode dne původního vyúčtování. Byla-li taková škoda způsobena úmyslně, činí promlčecí doba deset let. Právo se pak promlčí uplynutím kterékoliv z těchto lhůt (tedy určitě 4.2.2012, ne-li dříve v závislosti na dvouleté lhůtě). S případným zpětným vyúčtováním proto spěchejte.

- Reklamace opravy prstenu - opravna z pískovaného prstenu udělala lesklý
- Náhrada škody při opravě prstenu - opravna zničila pískování kovu

Nechali jsme si spravit snubní prsten u firmy Karat, neboť z prstenu vypadl kámen. Když jsme si prsten poté vyzvedli, zjistili jsme, že prsten je celý přeleštěný. Původně byl pískovaný. Řádně jsme prsten reklamovali. Firma Karat nam nabídla pouze jiné pískování. Navrhli jsme, že původní prodejce, firma Rotax je schopna za 1 500,- Kč prsten uvést do původního stavu. To ovšem opravna Karát odmítla. Jaká nyní máme práva? Reklamace proběhla dne 30.6.2011. Poté proběhlo několik emailů s jejich právním zástupcem, ovšem bez úspěchu. Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
V rámci smlouvy o opravě věci, kterou jste s firmou uzavřeli, jste požadovali určitou opravu podle vaší objednávky (vložení kamene). Pokud při opravě dojde k výměně nebo opravě, která nebyla nezbytná a nebyla výslovně požadována objednatelem, vzniká vám právo na náhradu škody. Náhrada škody je hrazena buď v penězích nebo uvedením v předešlý stav, požádá-li o to poškozený a je-li to zároveň pro škůdce možné a účelné.
Urgujte tedy firmu i nadále a sdělte jim své požadavky (zřejmě peněžní plnění), nejlépe písemně, abyste předešli případných problémům ohledně dokazování.- Reklamace automobilu - prodejce požaduje testy a rozbor paliva

Dne 19.8.2011 jsem od soukromého prodejce zakoupil vozidlo Ford C-MAX, r.v. 2008. Auto se jevilo v pořádku. Prodejce mě upozornil, že mám nechat vyměnit filtry a náplně ve vozidle což jsem učinil. 24.9.2011 jsem předal vozidlo do autorizovaného servisu Ford Kladno na výměnu palivového filtru. Vozidlo mi bylo předáno až 26.9.2011, prý po výměně palivového filtru nešlo auto nastartovat, byl nízký tlak paliva ad. Vozidlo jsem tedy převzal s ujištěním servisu, že je vše v pořádku. Vozidlo následně začalo špatně táhnout, po zastávce na benzince se auto zase rozjelo bez známek závady. Pak auto zlobit zase, tak jsem opět zastavil a už jsem nenastartoval. Vozidlo se stalo nepojízdným.
Zavolal jsem odtahovou službu, nechal se odtáhnout do nejbližšího servisu Ford do Olomouce. To bylo 26.9.2011. Až 30.9.2011 jsem se dozvěděl co s autem je - zadřené palivové čerpadlo s tím spojené mechanické součástky (v podstatě opravují celou palivovou soustavu). Cena opravy 60.000,- Kč. Při reklamaci u prodejce automobilu jsem se dozvěděl, že chce nejprve provést testy paliva, které jsem natankoval 26.9.2011 a poté podle výsledku "možná" uskutečnit reklamaci. Vzorky paliva jsem již odeslal na test do zkušebny. Vozidlo mám ještě stále v servisu, protože rozsah opravy se stále zvětšuje (potkaly se i ventily, čištění vstřiků atd.). Proto se chci zeptat: Jak mám dále v této věci správně postupovat? Mám si rovnou najmout právníka? Pokud bude test paliva pozitivní je možná reklamace u čerpací stanice? Pokud bude palivo v pořádku u koho uplatňovat reklamaci za vzniklou škodu?
Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Nechte si sám nezávisle zjistit chemické složení paliva (třeba proto, ať máte důkaz, že prodejce se chce pouze "zbavit" odpovědnosti).
Pokud budou vaše výsledky pozitivní - budete muset zažalovat daného prodejce paliva; pokud negativní - odstupte neprodleně od smlouvy a požadujte vrácení poskytnutého plnění. Předejte záležitost zkušenému a doporučenému advokátovi. Není na co čekat.- Nedodržení reklamační lhůty cestovní kanceláří (CK)
- Nevyřízení reklamace u cestovní kanceláře v zákonné lhůtě 1 měsíce

Je to už více jak měsíc, kdy jsem podávala reklamaci u cestovní kanceláře ohledně dovolené v zahraničí. Doposud se cestovní kancelář neozvala a
k reklamaci se nevyjádřila ani po uplynuti 30 dnů, které udává zákon. Jaké jsou moje možnosti ohledně nedodržení reklamační doby. Děkuji, Valérie

ODPOVĚĎ
V této souvislosti Vám lze doporučit zaslat cestovní kanceláři písemnou výzvu (a to s doručenkou, přičemž jednu kopii si ponecháte), v níž zmíníte její pochybení a budete trvat na vyřízení své reklamace v co nejkratší lhůtě (za již existující prodlení můžete rovněž navrhnout určitou finanční kompenzaci). Prodlením s vyřízením reklamace se cestovní kancelář dopustila správního deliktu, za který může být pokutována dozorovým orgánem (Česká obchodní inspekce), přičemž na tuto skutečnost můžete cestovní kancelář ve své výzvě rovněž upozornit (popř. kontaktovat přímo ČOI).
Pokud by cestovní kancelář na Vaší výzvu nereagovala, můžete se rovněž obrátit na soud s žalobou, v níž vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti, přiložíte maximum důkazů a budete se domáhat vyřčení povinnosti cestovní kanceláře k vyřízení reklamace, popř. i náhradě škody (kterou byste však musela přesně vyčíslit).
- Bezdůvodné zvýšení záloh od Bohemia energy
- Jak se bránit bezdůvodnému zvýšení záloh od Bohemia energy
- Vypovězení smlouvy s Bohemia energy
- Zrušení smlouvy s Bohemia energy

Moje přítelkyně bez mého vědomí podepsala 12/2010 smlouvu o odběru plynu s dodavatelem Bohemia Energy na dobu určitou 10 let. Smlouva nabyla účinnosti od 1.5.2011.
Na smlouvě uzavřela platbu záloh ve výši 5000,- Kč měsíčně, ve stejné výši platila i u bývalého dodavatele RWE. Dne 9.9.2011 obdržela vyúčtování od Bohemia Energy za 05-08/2011 s přeplatkem ve výši 8990,- Kč, a s požadavkem na nové zálohy ve výši 14960,- Kč. Takovou částku ale jako starobní důchodkyně není schopna zaplatit. Hned ten den se ozvala na jejich zákaznické lince, odešel zároveň mailem. Odpověď zněla, že je to v řešení a že se jejich operátorka ozve.
Prostudoval jsem si znovu podepsanou smlouvu a z ní nevyplývá, že má vůbec nějakou šanci bezsankčně od smlouvy odstoupit, ani jaká výše sankčního (deaktivačního poplatku) by jí hrozila. Odběr elektřiny si mezitím rozmyslela, zaplatila sankce 6000,- Kč. V současné době je v platnosti již jen smlouva o dodávkách plynu.
Včera jsem se ale dozvěděl, že obdobný problém se týká i nejméně dalších 2 důchodcovských rodin v ulici, a navíc na náš požadavek stále nedošla ze strany Bohemia Energy žádná, ať už kladná nebo záporná odpověď. Děkuji, Ivan


ODPOVĚĎ:
S pětitisícovými zálohami na měsíc v první řadě doporučuji zjistit, proč byl průměrný měsíční odběr vyšší o téměř tři tisíce korun. Samozřejmě může být tento nedoplatek způsobený zvýšeným odběrem, ale také se může jednat o vadný výpočet ze strany dodavatele. Odstoupit od smlouvy může pouze v případě porušení zákona nebo smlouvy ze strany dodavatele. V úvahu přichází možnost výpovědi, ke které nemusí být žádný důvod (u smlouvy na dobu určitou musí být výpověď výslovně písemně sjednána).
Doporučuji jít cestou reklamace vyúčtování (zejména nečekat na vyjádření operátora ale aktivně se jich opakovaně dotazovat), příp. vypovědět smlouvu (pokud je to možné).- Uplatnění reklamace u firmy v úpadku, insolvenci
- Uplatnění reklamace u zprostředkovatelské firmy v úpadku, insolvenci

Dlouhodobě se snažím reklamovat zatékáni do bytu v novostavbě u firmy u které jsem si byt koupil. Tato firma si pro stavbu bytového domu najala stavební firmu, která je nyní v úpadku. Reklamaci asi řešit nebude. Prodejce argumentuje tím, že "dokud firma není v konkurzu, musí oni vyřízeni reklamace chtít po nich, jinak by se přišlo o záruky na celý dům". Celá záležitost se již táhme přes 2 roky a bez sebemenšího výsledku. Jak postupovat dál? Josef

ODPOVĚĎ:
V případě, že máte smlouvu s konkrétní jednou firmou, je zcela lhostejné, zda si tato firma najala na některé práce jinou firmu, která je nyní v insolvenci. Vás pouze oprávněně zajímá, s kým jste uzavřel smlouvu, a kdo má tedy odpovědnost za vady. V žádném případě se tedy nenechte odradit. Pokud nebude domluva možná, máte jedinou obranu, a to obrátit se s žalobou na soud.

- Musí si zákazník prohlédnout zboží ihned po doručení při převzetí
- Vadí když je reklamace zaslána z jiné adresy než na kterou bylo zboží doručeno?
- Co dělat když dojde poškozené zboží poštou (v balíku)
- Reklamace poškozeného zboží (poštovní balík)
- Má při reklamaci přednost zákon nebo smluvní podmínky prodejce?

Koupila jsem v jednom internetovém obchodě plastový hrací stolek. Zboží mi doručila přepravní společnost do práce, obal byl neporušený. Zboží jsem posléze převážela jako dárek na jinou adresu, kde se zjistilo, že je zboží hodně poškozené, v krabici nebyla žádná výplň, navíc ani návod. Poslala jsem zboží zpátky, že chci vrátit peníze, ale reklamace byla zamítnuta s tím, že jsem porušila obchodní podmínky, kdy jsem si měla , za prvé zboží ihned překontrolovat a hlavně jsem ho neměla posílat z jiné, než dodací adresy - že jim nemohu dokázat, že jsem zboží nepoškodila já, při přesunu zboží na jinou adresu. Vím, že mám právo na odstoupení od smlouvy v případě poškození přepravou, ale nevím, zda mám na toto právo, když jsem zboží posílala z jiné, než dodací adresy. Děkuji. Veronika

ODPOVĚĎ:
ve Vašem případě není naprosto rozhodné, z jaké adresy jste zboží odesílala k reklamaci. Přestože je, jak tvrdí prodávající, toto pravidlo zakotveno v jeho obchodních podmínkách, se kterými jste uzavřením kupní smlouvy vyslovila souhlas, nemusíte se jím řídit, neboť je ze zákona neplatné. Žádné smluvní ujednání se nemůže odchýlit od znění zákona v neprospěch spotřebitele, tedy Vás (§ 55 Občanského zákoníku), zvláště pak ne v případech vyloučení nebo omezení práv spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady (§ 56 Občanského zákoníku), k čemuž ve Vašem případě nepochybně došlo.
Co se týče nutnosti prohlédnout zboží ve lhůtě bez zbytečného prodlení po jeho převzetí, Občanský zákoník Vám k tomuto dává lhůtu 6 měsíců, tvrzení prodávajícího proto opět neobstojí.
V současné situaci Vám lze doporučit následující:
- obrátit se na prodávajícího s písemnou výzvou (jejíž jednu kopii si ponecháte) k uznání Vaší reklamace, v níž vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti ohledně doručení zboží a odhalení jeho vad, je vhodné zmínit rovněž výše citovaná ustanovení Občanského zákoníku, která prohlašují za neplatná jakákoli ujednání, v jejichž důsledku by se Vaše postavení zhoršilo, lze Vám také doporučit zdůraznit, že v případě nevyhovění Vaší žádosti (ve lhůtě, kterou zároveň stanovíte) jste připravena obrátit se s ochranou svých práv na soud;
- ve výzvě můžete také uvést některý ze způsobů, jakým má být Vaše reklamace vyřízena (pokud jste tak již neučinila v reklamaci samé) – jedná se o opravu zboží, jeho výměnu, přiměřenou slevu z ceny zboží, popř. můžete od smlouvy rovněž odstoupit;
- ve výzvě můžete uplatnit nárok na náhradu nutných nákladů, které Vám s reklamací vznikly – jedná se zejména o poštovné, balné apod.;
- v případě, že by prodávající na Vaší výzvu nereagoval či na svém zamítavém stanovisku trval, nezbývá Vám, než se obrátit s žalobou na soud. V žalobě je opět nutné vylíčit všechny rozhodné skutečnosti (které je třeba doložit, např. fakturou, výpisem z Vašeho účtu, kopiemi e-mailové komunikace apod.), v žalobě se můžete opět domáhat některého z výše uvedených způsobů vyřízení Vaší reklamace.- Jakou právní formu podnikání zvolit

Jsem v současné době v zaměstnaneckém poměru, mám malý finanční kapitál,nechci se zadlužit, také pokročilý věk, proto bych chtěla začít podnikat následovně: jednalo by se o nákup zboží z třetí země a EU, následně prodej/internetový,obrat max. měs. 100000,firma - fyzická osoba, plátce DPH, ano, čtvrtletně - Firma fyzická osoba moje známá (důchodkyně plátce DPH též, dále na její jméno-internet. obchod, daňové doklady) příjm. a vyd. faktury, reklamace,kontakt se zakazníkem/spotřebitelem.
Já:financování firmy, spravování firemního účtu, omezení přístupu účtu na mne,rozhodování o finacích, dále služby v zajištění účetnictví, daňové evidence, zajištění nákupu zboží ze zahraničí následného prodeje.
Otázka zní: Jakou formou upravit vztahy,
jaké smlouvy uzavřít mezi mnou a již výše zmíněnou fyzickou osobou v souladu s právním systémem, co je důležité neopomenout? (Já vlastním ŽL - volná
živnost, výroba, obchod a služby - neuved. v př. 1,3 živ. zák. v sočasné době pozastavena). Děkuji, Marie

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
pro komplexní odpověď na Váš dotaz by bylo nutné znát mnoho podrobností jak ohledně Vaší ekonomické situace, tak i konkrétních představ. V následujících řádcích proto zmíním některé z možností:
1/ Pokud byste se s Vaší známou rozhodli podnikat pouze v živnostenské sféře, bylo by možné uzavřít smlouvu o spolupráci. Jedná se o tzv. nepojmenovaný smluvní typ, tzn. že předmětem této smlouvy může být prakticky jakákoli forma spolupráce. Ve smlouvě o spolupráci byste si mohli především vymezit jednotlivé činnosti, odpovědnost za případná prodlení, dělení zisku, hrazení nákladů apod. Výhodou prosté spolupráce živnostníků je například i daňová zátěž, která postihuje příjmy pouze fyzických osob a tedy „jednostupňově“.
2/ Jinou možností může být vaše spolupráce například na podkladě dohody o provedení práce. V tomto případě je však nutné upozornit na časovou limitaci takové činnosti – dohodu o provedení práce lze uzavřít maximálně v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce.
3/ Další možností je založení obchodní společnosti. Ve Vašem případě by připadala v úvahu zejména:
- veřejná obchodní společnost: V tomto případě je situace značně podobná spolupráci živnostníků;; fungování v. o. s. je přímo závislé na činnosti jejích společníků, s odchodem jednoho z nich společnost zpravidla zaniká. Zisk společnosti je rovněž zdaňován pouze jednou a to jako příjem fyzických osob. Je nutné mít na paměti, že za závazky v. o. s. odpovídají její společníci celým svým majetkem.
- komanditní společnost: Tento typ obchodní společnosti přímo odpovídá rozdělení činností, které jste nastínila ve svém dotazu. První typ společníka (tzv. komanditista) zajišťuje chod společnosti především jejím financováním; je povinen investovat do společnosti tzv. základní vklad (minimálně 5.000,- Kč); druhý typ společníka (tzv. komplementář) zajišťuje chod k. s. zejména svou činností. Zisk společnosti je dělen na polovinu, přičemž jednu polovinu obdrží komplementáři (tato se zdaňuje jako příjem fyzických osob), zatímco druhá polovina se nejdříve zdaní jako příjem právnické osoby a poté je rozdělena mezi komanditisty (a opět zdaněna, tentokrát jako příjem fyzické osoby). Za závazky společnosti ručí komanditisté pouze do výše svého nezplaceného vkladu (po jeho splacení již vůbec) a komplementáři celým svým majetkem.- Bytové družstvo nereaguje na reklamace a korespondenci nájemníků
- Nespokojenost s činností bytového družstva a svolání členské schůze

Obdržela jsem vyúčtování služeb za uplynulý rok z Bytového družstva. Do 30ti dnů byla lhůta na případnou reklamaci. Zaslala jsem BD doporučený dopis, v této lhůtě, kde a v jakých položkách vidím nesrovnalosti. Jsou to více jak dva měsíce - nikdo neodpověděl. Pokud pominu částku, kterou jsem reklamovala a BD si ji strhlo (2200kč), jde mě již spíše o drzost a nemorálnost tohoto postupu. Není to poprvé, kdy takto nereagují na korespondenci. Naposledy jsem žádala o snížení nájemného, neboť ročně přeplácím téměř 10000 na zálohách.Odpovědi jsem se dočkala až po upomínce.Prosím, zdali mě můžete upřesnit, co je vlastně pivinností pracovníků BD.Opravdu si dělají co chtějí - mají pojistku "na blbost" a v případě soudní dohry zaplatím svého právního zástupce a z mých peněz je placen a právník BD. Děkuji za odpověď. Radka

ODPOVĚĎ:
Vámi uvedené činnosti družstva zákon blíže nespecifikuje. Počítá se s podrobnější úpravou ve stanovách družstva. Doporučuji tedy prostudovat tento dokument, neboť je pravděpodobné, že v něm naleznete řešení. Pokud i poté nebudete spokojena, máte právo domáhat se svých práv na členské schůzi. Doporučuji Vám tedy svolat členskou schůzi za účelem vyjasnění výše záloh a dalších potřebných skutečností. Členská schůze je nejvyšší orgán družstva, představenstvo je jí odpovědné a je jejím rozhodnutím vázán a musí ho realizovat.
V případě soudního řízení sporného, se hradí náklady řízení podle úspěchu ve věci. Soud tedy uloží straně, která ve věci neuspěla, aby uhradila náklady řízení i druhé straně. Pokud tedy přistoupíte k soudnímu řízení a nebudete úspěšná, budete povinna hradit i náklady na právní zastoupení družstva.
- Reklamace - opakovaný výstkyt odstranitelné vady
- Reklamace mobilu - prach pod displejem
- Může prodejce odmítnout vrácení peněz u 3. reklamace pokud vada neomezuje funkčnost
- Opakovaná reklamace mobilního telefonu a právo na vrácení peněz
- Kdy se odstranitelná vada považuje mění na neodstranitelnou


Dvakrát jsem reklamoval dotykový mobilní telefon, kde se vyskytoval prach pod displejem. Dvakrát servis vadu uznal a telefon opravil. Když se mě prach pod dotykovou vrstvu dostal potřetí a já telefon znovu reklamoval jako 3x stejnou vadu, tak mě potřetí napsali, že telefon opravili, ale nijak to nebrání používání telefonu a peníze ani výměnu telefonu nechtějí uznat. Co s tím? Děkuji Brzezina

ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník v § 622/2 pro Váš případ uvádí, že přestože se jedná o vadu odstranitelnou (což je dle Vašeho dotazu bezesporu splněno), hledí se na ni jako na vadu neodstranitelnou, pokud její opakovaný výskyt (třikrát a více) Vám znemožňuje řádné užívání věci (což je splněno rovněž). Jak sám uvádíte, máte v této situaci na výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy (které má za následek vrácení kupní ceny), přičemž názor či uznání/neuznání prodávajícího není v této souvislosti naprosto rozhodné.

Pokud se rozhodnete pro výměnu telefonu, lze Vám doporučit zaslat prodávajícímu písemnou výzvu (jejíž jednu kopii si ponecháte), v níž zřetelně projevíte -vůli k výměně vadného telefonu za telefon nový. V této výzvě je vhodné poukázat na příslušné ustanovení Občanského zákoníku (viz výše) a zmínit, že v případě nevyhovění Vaší výzvě (v přiměřené lhůtě, kterou zároveň prodávajícímu stanovíte) jste připraven hájit svá práva soudní cestou.
Pokud se rozhodnete pro odstoupení od smlouvy, je nutné, abyste prodávajícímu toto písemné odstoupení doručil. V odstoupení od smlouvy je nutné přesně specifikovat, jaké smlouvy se týká (např. uvedením značky a výrobního čísla mobilního telefonu, data, kdy byl telefon zakoupen, čísla smlouvy či faktury nebo jiného platebního dokladu). V odstoupení opět zřetelně uveďte, že s poukazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku (viz výše) od smlouvy odstupujete. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem, kdy bude toto prodávajícímu doručeno, je proto nutné zvolit snadno prokazatelný způsob doručování (např. poštovní zásilkou s doručenkou či osobně za přítomnosti svědka). Lze opět doporučit, abyste si jednu kopii odstoupení ponechal. Odstoupením se smlouva zrušuje od samého počátku, hledí se na ní tedy tak, jako by nikdy nebyla uzavřena. Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si na základě takto zrušené smlouvy poskytly – Vy tedy vrátíte prodávajícímu mobilní telefon s veškerým příslušenstvím a dokumentací, prodávající Vám vrátí kupní cenu.
V případě, že by prodávající na výzvu či odstoupení nereagoval, nezbývá Vám, než se obrátit na soud s žalobou, v níž vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti (které je zapotřebí doložit, mj. i předložením Vámi zaslané výzvy či odstoupení od smlouvy) a v níž se budete domáhat buď výměny mobilního telefonu či vrácení kupní ceny. Lze předpokládat, že již na základě podání žaloby Vám prodávající vyhoví, v případě prohry soudního sporu, která je ve Vašem případě pravděpodobná, by se mu vše značně prodražilo.
Pouze na okraj uvádím, že ve výzvě/odstoupení od smlouvy/žalobě se můžete na prodávajícím domáhat rovněž uhrazení všech nutných nákladů, které Vám s reklamací vznikly (jedná se zejména o poštovné a balné).

- Může prodávající při neuznání reklamace požadovat uhrazení poštovného?
- Reklamace kočárku - sklon korby, hlavička dítěte je níže než tělo

Reklamovala jsem korbu kočárku a prodejce napsal do protokolu poznámku, že v případě neuznání reklamace si zákazník hradí náklady na poštovné. Reklamace nebyla uznána. Reklamovala jsem sklon korby směrem k hlavě - miminko je tedy hlavou dolu po uložení do kočárku, naše dcera v kočárku nikdy nevydržela déle než pár minut a poté začala brečet takovým způsobem, že jsme ji museli vyndat). Jakým způsobem se mohu proti výroku dovozce bránit? A je jeho požadavek na úhradu poštovného v případě neuznané reklamace oprávněný? Dita

ODPOVĚĎ:
Doporučuji oslovit znalce a nechat udělat znalecký posudek na konstrukci kočárku. Následně kočárek reklamujte opakovaně.
Právo na úhradu nákladů neoprávněné reklamace, které prodávajícímu vznikly, prodávající má. Nicméně můžete je obratem uplatnit po opětovně uplatněné reklamaci na základě znaleckého posudku.
- Žaloba na určení neplatnosti vyúčtování
- Reklamace výše vyúčtování služeb v bytovém domě SVJ - spotřebovalo se méně energie
- Je možné reklamovat výši spotřebované energie když v bytě SVJ nežila spolužující osoba

Jsem s manželem vlastníkem bytu v domě. Potřebuji vědět, jestli je nějaká možnost - jak bych přinutila výbor SVJ aby vzali při reklamaci vyúčtování služeb v úvahu fakt, že se mnou půl roku 2010 v domácnosti nebydlely moje dvě dcery. Nepřítomnost jedné mohu doložit soudním rozhodnutím o ústavní péči a odstěhování druhé nájemní smlouvou z jejího stávajícího podnájmu. Odpověděli jste mi v minulosti, že úřední doklady dokazující nepřítomnost mých dcer v bytě nemusí vzít SVJ - tedy přecednictvo v úvahu. Nemusí, ale mohlo by - žádala jsem o projednání tohoto případu na shromáždění SVJ, ale marně.
Sami stanovy nedodržují (způsob vyúčtování, tedy jeho změnu mělo schválit shromáždění, a to se nestalo), ale protože já jsem nedodržela povinnost hlášení změn do 30-ti dnů - tak za to mám zaplatit.
Chápu, že nějak to vyúčtování udělat museli, ale nedodrželi postup - udělali chybu a já taky.
Jenže zaplatit za to musím jen já. Nevím už jak se mám bránit. Existuje prosím Vás ještě nějaká možnost kam se obrátit? Děkuji moc za odpověď
Jarka Bernardyová

ODPOVĚĎ:
Pokud máte pocit, že SVJ nedodržuje postupy dané stanovami (a byla Vám způsobena škoda nebo došlo k jiné újmě či prokazatelnému protiprávnímu jednání), můžete podat na SVJ žalobu a požadovat příslušné odškodnění nebo nápravu stavu.
Pokud způsob vyúčtování byl v rozporu se stanovami a máte na to důkaz a pokud by vyúčtování v souladu se stanovami bylo odlišné, můžete podat žalobu na určení neplatnosti vyúčtování a požadovat vyúčtování řádné.
Požadovat, aby byla odpuštěna Vaše chyba výměnou na Vaše odpuštění jejich chyby nelze právně vymáhat ani z toho vyvozovat jiné důsledky pro Vás.- Cestovní kancelář neopodvěděla na reklamaci v zákonné lhůtě 1 měsíce

Jak je to, když řádně reklamuji zájezd, dovolenou (důvody a předmět reklamace zde neuvádím bylo by to na dlouho, šlo o zájezd 2 rodin za 62 000,- CZK) a cestovní kancelář mi neodpoví do 30ti dnů na reklamaci. Vše je plně a snadno doložitelné doporučenými dopisy. Cestovní kancelář odpověděla (zamítavě v plném rozsahu) až na moji intervenci za 33 dní. Mám automaticky nárok na nějaké odškodné? Je na toto pamatováno v zákoně? Jak bych měl nyní postupovat? Děkuji,
Miloš

ODPOVĚĎ:
Pokud cestovní kancelář vyřídila Vaší reklamaci s třídenním zpožděním, dopustila se tím správního deliktu a dozorový orgán (Česká obchodní inspekce) jí může pokutovat. Vám však z tohoto titulu nárok na žádné odškodnění nevyplývá.

Pokud se však domníváte, že Vám prodlením cestovní kanceláře vznikla škoda (popř. pokud rovněž nesouhlasíte se zamítnutím své reklamace), můžete se obrátit na soud s žalobou na náhradu škody, v níž vylíčíte veškeré rozhodné skutečnosti, přiložíte maximum důkazů (přičemž zmiňte i prodlení cestovní kanceláře s vyřízením reklamace) a budete se domáhat vyřčení povinnosti uhradit Vám finanční kompenzaci (ta by se měla dle zákona rovnat rozdílu v ceně mezi skutečně získanými službami a tím, co jste cestovní kanceláři zaplatil).


- Reklamace dovolené v zahraničí u cestovní kanceláře - zkrachoval hotel
- Reklamace dovolené - ubytování v jiném hotelu v horší lokalitě

Chtěla jsem s vámi zkonzultovat oprávněnost zamítnutí reklamace zájezdu.
V září 2011 jsme zakoupili zájezd a odcestovali na 11 dní do Řecka. Ubytování hotel 3 ***. Třetí den pobytu v podvečerních hodinách jsme nalezli řetez na dveřích recepce hotelu a dozvěděli se až po několika hodinách bez zaplacené stravy a nápojů (zaplaceno all inclusive), z telefonátu spolucestujícího s delegátkou, kterou musel kontaktovat klient, že došlo k okamžitému uzavření hotelu a krachu řecké společnosti. To znamenalo zbalit zavazadla a transport do jiného hotelu 3*** na druhou stranu ostrova, kde panují jiné klimatické podmínky (větrno,velké vlny). Letovisko bylo s velmi malou občanskou vybaveností oproti původnímu (hotel v pustině, minimum obchodů a restaurací,1 malá lékárna), větší vzdálenost k moři, naftová elektrárna na pobřeží, nepořádek, hluk z letiště ad. Vyjádřili jsme delegátovi nespokojenost požadavek na přemístění do původní lokality a stejné nebo vyšší kategorie hotelu dle smlouvy nebo návrat do ČR na náklady CK (ten nám byl ihned zamítnut).
Delegát slíbil přesun, nekonal se. Na místě byly sepsány reklamační protokoly, kde nám bylo sděleno, že k situaci nedošlo vinou CK.
Pobyt byl prodloužen ještě o 1 den z důvodu nějakých oprav na letišti Ruzyně a museli jsme doplácet parkování automobilu plus vícenáklady za hovorné do ČR na linku CK, atd.
Po návratu do ČR jsme podali reklamaci, dne 20.10.2011 byl odesílán jednotný dopis s vyjádřením, že k situaci nedošlo vinou CK, ale z důvodu okamžitého uzavření hotelu. Dále, že náklady na stravu a ubytování v náhradním hotelu přesáhly cenu původního ubytování. Hotel prý splňuje standardní místní hygienické normy a odpovídá standardu, letadla a naftová elektrárnou neohrožuje civilní obyvatelstvo dle norem EU. Přemístění do jiného hotelu prý nebylo možné z důvodu naplněných kapacit hotelů v tomto frekventovaném termínu. Poté CK informuje, že mimo jiné vznikly velké nenávratné náklady s tímto spojené.
Měli jsme za to, že cestovní smlouvu jsem uzavírali s předmětnou CK, objednali si ubytování, stravování a ostatní služby u ní a jí také vše i zaplatili, takže si za poskytované služby a své dílčí dodavatele v destinách ručí.
Reklamaci jsme podávali dle §852i odst. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Sb, občanského zákoníku a žádali o kompenzaci formou vratky platby a nikoliv formou slevy, poukázek, atd. Výsledek = 10% sleva na další zájezd z katalogu Jaro/léto 2012. Co teď?

Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Reklamaci jste podali správně, to že nebyla ze strany CK uznána, nic neznamená. Můžete na CK podat žalobu na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení smlouvy (podle § 852i odst. 1 ve spojení s § 420 občanského zákoníku). S ohledem na § 852j odst. 2 občanského zákoníku se domnívám, že ve Vašem případě nejsou splněny podmínky pro vyvinění se CK, a její odpovědnost a povinnost nahradit škodu je dána.

Pro jistotu si pročtěte obchodní podmínky CK a cestovní smlouvu z důvodu ujištění, že jste s CK uzavřeli smlouvu, v níž se CK zavázala zajistit Vám dopravu, konkrétní ubytování a další.
- Reklamace tiskařských prací - barevné potahy na šanony se odlepují
- Reklamace práce tiskárny - špatný technologický postup

Nechal jsem v tiskárně vyrobit barevné potahy na šanony s laminem. Ty jsem zaplatil a předal do jiné společnosti, která z nich vyrobila šanony. Asi po týdnu se však lamino začalo z papíru odlupovat. Vina je jasně na tiskárně, špatný výrobní postup laminace papíru. Nyní mám nepoužitelné šanony. Mám možnost věc reklamovat v tiskárně a požadovat finanční kompenzaci nákladů, které jsem zaplatil výrobci šanonů a i náklady za vadné tisky, které jsem zaplatil této tiskárně? Pokud ano, do kdy nejpozději musí tiskárna škodu uhradit a jakým způsobem o ni mám požádat. Děkuji, Ctibor

ODPOVĚĎ:
Ano, materiál můžete reklamovat.
Stačí zvolit formu dopisu s dodejkou, kde bude reklamace popsána a uvedena skutečná škoda a její výše, požadavek na nápravu a datum. Tiskárna škodu uhradit nemusí, pokud neuzná reklamaci. Stejné je to s časovým určením - výslovně vymezené neexistuje. Na vyřízení reklamace má 30 dnů.
Pokud by v tomto případě musel jednat soud, je již vykonatelnost přiznaných práv (a tedy doba, do jaké musí dojít k realizaci rozhodnutí), právním předpisem výslovně uvedena.
- Je možné zaslat fakturu až po několika měsících?
- Je možné poslat fakturu bez DPH?
- Reklamace vyfakturovaných položek
- Reklamace výše fakturované částky za opravu kabelu firmou ČEZ

Prosím o informaci, jak můžu reklamovat služby firmy ČEZ.
Začátkem června navrtal omylem můj manžel při opravě fasádydomu mého bratra kabel a poškodil tak 1. fázi.
Bratr si zavolal na opravu ČEZ, a podepsal v PROTOKOLU O POŠKOZENÍ - předpokládanou výši škody cca do 7000,- Kč.
22/09 bratrovi však došla faktura vystavená 07/09 na částku 16.632,79 Kč. Navíc přišli dvě faktury, na jedné je částka bez DPH, splatnost do 20/10/2011 a na druhé faktuře daňovém dokladu je částka s DPH a splatnost 28/09/2011.

Chtěla jsem se zeptat, zda je možné vystavit fakturu až po 3 měsících a zda je možné navýšit předpokládanou částku o více než 100 % , bez předchozího upozornění. Navíc podle nás fakturují nesmyslné množství kabelů a trubek - 15 m, jen pro informaci zasílám fotografii, kde je vidět opravené poškození.
Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
Můžete reklamovat položky vyfakturované - např. fakturovaná výměna 15m vs. reálná výměna 1m. Detailně popište všechny nesrovnalosti (a připojte i fotodokumentaci).
Navýšení o 100% je možné, pakliže je odůvodněné.
Neprodleně se s písemnou reklamací obraťte na reklamační oddělení společnosti (pokud ho nemá, tak přes infolinku zjistěte oprávněnou osobu).
Není nic proti ničemu poslat fakturu až po několika měsících od opravy; faktura, která Vám byla poslána bez DPH je vadná, proto byla vystavena faktura nová (opravená) a termín splatnosti je tedy až ten pozdější.
- Jak se bránit když sousedé vstupují na cizí pozemek
- Jak zakázat vstup na pozemek sousedům, cizím lidem
- Jak se bránit neoprávněnému užívání pozemku nevlastníkem
- Žaloba na zákaz rušení vlastnického práva
- Návrh na vydání předběžného rozhodnutí - zákaz vstupu na pozemek

V roce 2009 jsem koupila v dražbě zahrady, které do té doby užívala rodina, která s nimi sousedí. Dokonce si na nich bez souhlasu předchozího majitele postavila přístřešek pro 2 auta, velký bazén a zahradní domek. Předchozí majitel toto řešil se stavebním úřadem (cca 3roky zpátky) a doposud to ze strany SÚ nebylo vůbec řešeno. Pouze mu napsal, že se jedná o černé stavby a tím to skončilo.
Já jsem tyto sousedy o tom, že jsem se stala novým majitelem písemně informovala a navrhla jim odkoupení těchto pozemků. S navrhovanou cenou nesouhlasili, neboť prý nehodlají platit za něco, na čem několik let dřeli a budovali (zadarmo - ani nájem nikdy neplatili, přitom součástí pozemku je i studna, kterou celou dobu využívali k zalévání, napouštění bazénu apod.). Vyzvala jsem je tedy, aby přestali tyto zahrady užívat a že jim na tyto zakazuji vstup. Moje výzvy ignorovali, podala jsem tedy žádost o vydání Územního rozhodnutí na stavbu plotu, které doposud od března tohoto roku nemám (soused se zná s vedoucím staveb.úřadu ). Postavila jsem tam tedy provizorní oplocení (zabité kůly s pletivem - toto stavební úřad označil za černo stavbu). Soused si plot oddělal a celé léto se v bazénu koupal, obhospodařoval zahradu, apod.
Podala jsem tedy návrh na zahájení správního řízení, to nebylo zahájeno pro nedostatek důkazů, neboť nemohu prokázat, že na tu zahradu pravidelně chodí. Bydlím 40km od těchto pozemků. Sousedé mi to sice potvrdili, ale svědčit nepůjdou, nechtějí mít problémy.
Moje otázky tedy zní:
Jak postupovat, aby pan soused přestal chodit na moje pozemky
Co s černými stavbami?
Co s věcmi, které má stále na mých pozemcích - pneumatiky s disky, zavlažovací zařízení, apod. - Mám ho vyzvat k odstranění do určitého data, jinak mám za to, že o ně nemá zájem a vzít si je?
Ještě podotýkám, že přestal ode mě přebírat poštu.
Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 02.11.2011, dotaz č. 591)
nejdříve se obraťte na nadřízení správní úřad, aby prošetřil nečinnost podřízeného stavebního úřadu a to jak ve věci odstranění černých staveb z minulosti, tak řízení o stavbě plotu. Zároveň oběma stavebním úřadům adresujte podnět k zahájení řízení o odstranění černé stavby, s tím, že v krajním případě se obrátíte na soud s žalobou na nečinnost správního orgánu.

Sousedovi předejte výzvu na odstranění věcí (nechte ji doručit na doručenku - tedy prostřednictvím pošty - nejde o to, aby mu bylo doručeno, jde o to, abyste měla důkaz, že jste se pokusila jednat smírně), které na Vašem pozemku má do určitého data, jinak budou odstraněny na náklady, které budete následně vymáhat. Pokud nezareaguje, tak věci odstraňte.

Můžete se také bránit žalobou na zákaz rušení Vašeho vlastnického práva. Žalobu můžete doplnit návrhem na vydání předběžného opatření - zákaz vstupu na pozemek.- Neoprávněné užívání pozemku bez nájemní smlouvy
- Užívání exekučně zabaveného pozemku bez nájemní smlouvy

Má uživatel právo užívat pozemek (ornou půdu) bez platné nájemní smlouvy? Nájemní smlouva byla zneplatněna dnem příklepu v exekuční dražbě k datu 12.7.2011.
Na dotaz u exekutora mi bylo sděleno toto: V dražební vyhlášce, která je též k nahlédnutí na webu, je uvedeno, že nebyly zjištěny závady, které by na nemovitosti vázly, tedy ani nájem. Právní mocí rozvrhového usnesení tedy zanikají veškerá nájemní práva, i když o nich nebylo rozhodnuto, neboť nájemní právo nebylo zjištěno či včas uplatněno. Na žádost o vydání pozemku k vlastnímu užívání mi bylo sděleno, že to není možné, protože jsem nedal výpověď z nájmu a že je možné pozemek vydat k datu 1.10. následujícího roku. Jak se mohu bránit? Není to náhodou neoprávněné užívání cizí věci? Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 23.10.2011, dotaz č. 485)
O neoprávněné užívání se podle dostupných informací jedná.
Tudíž se můžete bránit žalobou na zákaz rušení Vašeho vlastnického práva (pokud jste vlastníkem Vy). Žalobu můžete doplnit návrhem na vydání předběžného opatření - zákaz vstupu na pozemek.- Věřitel záměrně neoznámil exekutorovi splacení části dluhu dlužníka

Manžel platí alimenty na dceru z prvního manželství 5 000,- měsíčně. Dlužili jsme (5x1500) 7500,-. V listopadu na něj podala exmanželka exekuci na tuto částku + na běžné výživné. Soud proběhl aniž by byl manžel upozorněn v prosinci. O exekuci jsme se dověděli až v září. Dluh 7500,- byl již v únoru a březnu splacen (!) a měsíčně jsme platili alimenty ne v plné výši , ale jen 4000,- na víc jsme neměli. Exekutor to nevěděl. Oslovili jsme exekutora a podali vysvětlení, v tu dobu byly alimenty již doplaceny a nic jsme nedlužili. Exekuce byla zastavena. Aby byla zastavena úplně, máme nyní zaplatit exekuci, ale exekuce byla vyčíslena z částky 7500,- dluh + 50 000,- za běžné výživné (prosinec - září), které jsme platili měsíčně, ale bývalá manželka o tom neřekla. Není chyba, že nás soud ani exekutor neinformoval dřív než soud proběhl? Dluh by jsme zaplatili a nemuseli platit exekuci. Jak postupovat, aby se exekuce počítala jen z částky 7500,-? A proč exekutor čekal 9 měsíců než něco podnikl? Děkuji, Magda

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 23.10.2011, dotaz č. 490)
Od soudu měly Vašemu manželovi dorazit písemnosti o zahájení řízení apod. Doporučuji zjistit (ze spisu), zda tomu tak bylo či nikoliv.
Obraťte se na exekutora, můžete se pokusit dohodnout, aby úkony, které provedl marně vymáhal po žalobkyni, která mu zatajila podstatné okolnosti. Jinak jste oprávněni výlohy, které jste zaplatili "navíc" vinou žalobkyně získat tak, že budete vymáhat náhradu škody po ní.
Pokud není ve Vašich možnostech platit určené výživné, doporučuji ať manžel podá návrh na snížení výživného (jako důvod nedoporučuji uvádět "novou" rodinu či potomka).
- Exekutor dvakrát naúčtoval náklady exekuce - jak se bránit
- Kdo hradí škodu vzniklou exekutorem

Exekutorský úřad si podruhé naúčtoval exekuci na mém účtě a to neoprávněně což mi při telefonickém rozhovoru s bylo potvrzeno. Jaký je postup pro dosažení náhrady škody, kam se mám obrátit a co vše mohu uplatnit jako náhradu škody? V případě že jsem si k vůli dané záležitosti vzal z práce dovolenou a koupil letenku do České republiky a zpět do Irska, zda nárok na proplacení celé dovolené a obě cesty. Po případě jestli máte či znáte nějaké webové stránky kde je vše dopodrobna vypsané co vše mohu nárohovat a jaké formuláře použít. Děkuji, Bořivoj


ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 27.10.2011, dotaz č. 548)
Primárně doporučuji vyčíslit škodu, která Vám vznikla (a to reálnou škodu bez nadsazení); důvod jejího vzniku a popište souvislost mezi neoprávněným jednání exekutorského úřadu a vzniklou škodou. Uplatněte ji u exekutora, který je ze zákona pojištěn.
Pokud ji exekutor neuzná, postupujte podle zákona č. 82/1998 Sb. a obraťte se s nárokem na ministerstvo spravedlnosti.- Exekuční dražba pozemku se septikem znemožnila prodej nemovitosti na druhém pozemku

Společně s bývalím partnerem, vlastníme rodinný dům na který je vydána dražební vyhláška. Několikrát proběhla neúspěšná dražba,kterou byly draženy dva pozemky. Na jednom stojí nemovitost, na druhém septik. V posledním kole dražby byl vydražen pozemek, na kterém se septik nachází. Tím pádem je dům bez odpadu neprodejný.
Tím mi v podstatě bylo znemožněno umořit podstatnou část dluhu prodejem nemovitosti. Jelikož mi bylo zakázáno nakládat s majetkem nemůžu prodej nějak ovlivnit.
Mám nějákou možnost náhrady škody,která mi tím byla způsobena?
Na koho se mám v tomto případě obrátit, nebo s kým jednat? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že mluvíte o exekuční nedobrovolné dražbě (nikoliv o dobrovolné dražbě).
Vzhledem k tomu, že se jedná o řádně provedenou dražbu dvou pozemků, není věcí exekutora dodatečně zajišťovat věcné břemeno či se snažit (zřejmě neprodejné nemovitosti, ať už z jakéhokoliv důvodu) prodat nemovitosti pohromadě jednomu majiteli s ohledem na septik.

Pokud v domě bydlíte zaměřte se na jednání s novým majitelem o zřízení věcného břemene na septik ve prospěch nemovitosti.

Není prostředek jak vymáhat škodu, o které tvrdíte, že vznikla (kterou stěží budete moci vyčíslit). Právně ovšem nevznikla, pokud nebyl porušen zákonný průběh dražby.

- Lhůta do kdy musí exekutor vykonat exekuci
- Co dělat když exekutor nekoná a výkon exekuce oddaluje nebo protahuje
- Stížnost na exekutora na exekutorskou komoru
- Náhrada škody státem pro špatný úřední postup exekutora

Má exekutor určenou dobu, do kdy musí konat? Pokud do této doby nekoná a nebo toto bezdůvodně protahuje, jak se proti tomu mohu bránit?
Předem děkuji. Zdeněk

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 02.11.2011, dotaz č. 589)
To záleží na tom o jaký úkon se jedná (např. výzva k doplnění návrhu na nařízení exekuce má lhůtu určenou; nebo taktéž vydání rozhodnutí podle § 44a odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti postupu exekutora se můžete bránit stížnosti na exekutorskou komoru, příp. požadavkem na náhradu škody vůči státu. Opět záleží na skutkových okolnostech a důvodech nečinnosti.
- Jaké věci v domácnosti nemůže exekutor zabavit
- Které předměty v bytě, domě nesmí exekutor zabavit
- Exekučně nezabavitelné předměty v bytě, domě
- Může exekutor zabavit lednici, pračku, sporák, žehličku, nábytek?

Ráda bych se zeptala zda následující věci může exekutor zabavit: lednice, pračka, sporák, žehlička, jídelní stůl a židle. Děkuji za Vaši odpověď, Simona

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 04.11.2011, dotaz č. 607)
Problematiku věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí upravují §321 a §322 obč. soudního řádu, zejména pak druhé ustanovení. Podle prvního odstavce se z věcí, které jsou ve vlastnictví (i spoluvlastnictví) povinného, nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy (věci osobního charakteru jako diplomy, rodinné klenoty, věci s věnováním), zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě a hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu. Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti (s určitými výjimkami).
Důležité je úvodní ustanovení, které se promítá do celého paragrafu. Nelze zabavit věci, které povinný nezbytně (nutně) potřebuje k uspokojování základních potřeb. Tyto podmínky se vykládají v závislosti na konkrétních okolnostech případu a posuzují se individuálně, záleží na uvážení exekutora. V některém případě může shledat, že pračka (žehlička, sporák, atd.) je nezbytná k uspokojování potřeb, jindy tomu tak být nemusí. Záleží např. na tom, zda se jedná o rodinu s malými dětmi nebo se staršími občany (např. potřeba denně vařit jídlo s ohledem na zvláštní stravovací návyky). Svoji roli nehraje to, co je standardem, ale to, bez čeho se povinný a členové jeho domácnosti mohou obejít.
Žádný právní předpis ani uměle vytvořený seznam proto nemůže stanovit, jaké věci (kromě zmínek v zákoně) nemůže exekutor zabavit.
Pokud by došlo k zabavení, které je v rozporu se zákonem, může se povinný bránit návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí podle §268 odst. 1 písm. d) (pouze ohledně nesprávně zabavené věci).- Jak získat zápočtový list když zaměstnavatel zanikl
- Jak získat zápočtový list zkrachovalé firmy, podniku
- Kde požádat o zápočtový list když firma zkrachovala

Jsem na rodičovské dovolené a dozvěděla jsem se, že můj zaměstnavatel (s.r.o.) před půl rokem vyhořel, firma již neexistuje. Pracovala jsem zde na dobu určitou. Nikdo mě nekontaktoval ani nezaslal výpověd a nebudu mít ani zápočtový list. Co mám dělat? (Majitel prý možná už ani není v ČR.) Bude to po rodičovský dovolený problém, když půjdu na úřad práce bez zápočtového listu? Zdeňka


ODPOVĚĎ
Pokuste se sama svého zaměstnavatele kontaktovat (kontakt na něho mohou mít např. vaši spolupracovníci). Na vydání potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) máte právní nárok, stejně tak na náhradu škody, která by vám jeho nevydáním mohla vzniknout.- Stěhování dětí do zahraničí se souhlasem otce
- Rozhoduje český nebo zahraniční soud o adopci když se děti přestěhovaly do zahraničí
- Stěhování dětí do zahraničí - řeší osvojení český nebo zahraniční soud
- Změna otcovství a stěhování do zahraničí
- Který zákon řeší osvojení, adopci dětí
- Adopce, osvojení dětí do ciziny a úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Za 14 dnů se stěhuji za mým dlouholetým přítelem do USA (Alabama), kde taktéž krátce poté chystáme svatbu. Žít budeme již jen tam. Já i mé děti z předchozího manželství máme české občanství a zatím i trvalé bydliště v ČR. Otec dětí (občan ČR s českým občanstvím) dal písemný souhlas s přestěhováním dětí a i případnou změnou občanství.
Můj přítel by velmi rád děti adoptoval, oficiálně se stal jejich otcem po našem sňatku - je toto možné? A pokud ano, co je k tomu zapotřebí, jaká povolení, formuláře, soudní rozhodnutí atd. budou zapotřebí a jaký soud bude rozhodovat - český či americký?  Dětem je 15, 14 a 9 let. Přítel je rodilý Američan.
Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Předně doporučuji zkontaktovat českou ambasádu v Americe, protože mi není známo jaké příslušné bilaterální smlouvy má ČR a USA uzavřené.
Děti je možné osvojit.
Podle zákona č. 97/1963 Sb. § 26 se osvojení řídí právem státu osvojitele; je nicméně třeba aby k osvojení byly splněny podmínky kladené právními řády na osoby obou manželů.
Podle českého práva (které se tedy vztahuje na Vás) se osvojení řídí § 63 zákona č. 94/1963 Sb., navíc budete muset být v kontaktu s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí - jedná se o osvojení dětí do ciziny.
Zmíněná ustanovení doporučuji podrobně prostudovat, není v kapacitních možnostech poradny citovat tato ustanovení a další ustanovení, na která odkazují.
Nezapomeňte, že v případě, že dojde k osvojení, je třeba na matričním úřadě zajistit evidenci nových údajů.


VYČKAT NA UPŘESNĚNÍ VLAĎKY NOVÁKOVÉ
///- Přímá adopce dítěte a peněžitá podpora v mateřství (PPM)
- Vyplacení peněžité podpory v mateřství PPM u přímé adopce

Jsme bezdětný pár a dohodli jsem se s mojí neteří, že donosí a v lednu porodí nechtěné dítě, které převezmeme do péče formou přímé adopce. Víme, že budeme muset čekat na rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, než budeme mít nárok na peněžitou podporu v mateřství. Ráda bych se ale zeptala jestli bude vyplacena PPM také zpětně, pokud soud rozhodne třeba po 6 nebo více měsících od narození a předání dítěte. Nebo zda bude možné žádat nějaké finanční prostředky na přechodnou dobu do čerpání PPM. Děkuji, Natálie Maksantová

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že PPM zpětně poskytnuta nebude a bude vyplácena až ode dne právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do péče a to po dobu 22 týdnů (dle zákona o nemocenském pojištění). Jestli však máte nárok na jinou dávku (do té doby, než PPM bude vyplacena) se neopovažuji tvrdit. Jako nejlepší vidím obrátit se na ČSSZ. Ta by měla poskytnout dostatečné informace.
///
- Kdo hradí soudní poplatky při zrušení spoluvlastnictví

Kdo hradí soudní poplatky při zrušení spoluvlastnictví? Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Otázka náhrady nákladů je v tomto případě složitá. Zrušení spoluvlastnictví je stejné jako každý jiný spor, takže obecně

řečeno platí ten kdo prohrál.
Nicméně navrhovatel (žalobce) může do návrhu napsat, že navrhuje, aby soud nikomu nepřiznával náhradu nákladů (tzn. že si

vzájemně nic platit nebudou a je jedno, zda žaloba byla úspěšná) a poplatky za úkony spojené se soudním řízení ve smyslu

zákona č. 549/1991 Sb. ponesou obě strany rovným dílem.

Pokud návrh podají všichni spoluvlastníci, tak se budou o soudní výlohy dělit (ale to se děje výjimečně, většinou nejsou

všichni za jedno co se zrušení spoluvlastnictví týče).

Těžko říci, zda soud kývne na takovou konstrukci - může vyhovět návrhu protistrany, která bude navrhovat jiné řešení

úhrady nákladů.


- Je lepší stanovit ve smlouvě smluvní pokutu za každý den nebo měsíc

Ve smlouvě o dílo má zhotovitel stanovenou smluvní pokutu ve výši 0,5% ze smluvní ceny díla za každý kalendářní měsíc

prodlení s dokončením a předáním domu.

Další článek mu ukládá mě k převzetí vyzvat nejméně 15dní před dnem předání. Dnes

jsem obdržela výzvu datovanou 16.6.2011 k převzetí domu dne 30.6.2011. Protože při dodržení výzvy nejméně 15dní předem mi

předávka domu vychází na 1. 7. 2011 a ne 30.6.2011 obávám se (vzhledem k předchozím špatným zkušenostem se zhotovitelem),

zda to není tah ze strany zhotovitele jak se vyhnout úhradě penále za měsíc červen. Je má obava oprávněná?

A kdy bych

měla svůj nárok na penále uplatnit? V den převzetí domu tzn. musím zapsat přesnou výši penále do předávacího protokolu

anebo stačí nárok uplatnit při obdržení konečné faktury? Děkuji, Hronová

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že smluvní pokuta je stanovena poměrně nejasnou formulací „za každý kalendářní měsíc“ nikoliv za každý

den prodlení či za každý započatý kalendářní měsíc, doporučila bych Vám poskytnout součinnost a dílo převzít. Může být

pravděpodobné, že se zhotovitel přepočítal a započítal i den, kdy výzvu vyhotovil. Další věc je, od kdy se počítá oněch

15 dnů, zda od vyhotovení výzvy, od jejího podání na poštu, od okamžiku, kdy se s ní objednatel seznámil či mu byla

doručena apod. Pokud toto není ve smlouvě určeno, tak se můžete dostat do naprosto zbytečného sporu, který by na Vaší

straně mohl vyvrcholit i tím, že byste Vy byla v prodlení s převzetím díla. Takže pokud můžete dílo převzít, tak jej

převezměte.- Zahrnutí práce o víkendu do týdenního úvazku
- Kdy se platí za práci o víkendu příplatek 10% a kdy 25%

Může být práce v sobotu zahrnuta do celkového 40 hodinového úvazku? Myslím, že by měla být placena + 25% hodinové mzdy.

Sobotní směna je 4 hodinová. Jak je to potom s dovolenou, musím si ji vybírat i na sobotu? Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
O rozvržení pracovní doby - na 6 dnů v týdnu - rozhoduje zaměstnavatel, tudíž je takové rozvržení možné pokud je taková

pracovní doba pravidelná, tak se 4 sobotní hodiny počítají do 40 hodinového měsíčního úvazku a pak podle § 118 zákoníku

práce přísluší za práci v sobotu a v neděli příplatek ve výši 10% průměrné mzdy (není-li v kolektivní smlouvě sjednána

jiná výše).
Pokud je sobotní práce nad rámec pracovní doby (tedy 40 hodin je odpracováno ve standardním pracovním týdnu), pak je

sobotní práce přesčas a náleží na něj mzda a 25% příplatek.
- Je potřebný souhlas družstva s přihlášením trvalého bydliště?
- Výpovědní lhůta u podnájmu
- Nárok na náhradní byt při zrušení podnájmu

Máme s manželkou družstevní byt, kde jsme hlášení k trvalému pobytu. Jelikož jsem zdědil po rodičích rodinný domek,

přenechal jsem byt k užívání jednomu ze svých synů,který tam bydlel s družkou a mají spolu dvojčata,tedy naše vnoučata. A

proto jsme se s manželkou odstěhovali do domku a nechali k užívání byt synovi. Nyní syn družku opustil,tak jsme se s ní a

se souhlasem družstva domluvili a uzavřeli podnájemní smlouvu na dobu neurčitou na další užívání zmíněného bytu. Jelikož

je matka našich vnuků ve finanční tísni, neboť není zatím soudem stanoveno výživné, chtěla požádat příslušný úřad o

příspěvek na bydlení. Bylo jí sděleno, že může příspěvek dostat za podmínek, že má platnou podnájemní smlouvu, potvrzení od sousedů, že tam náš syn (její druh) již delší dobu nebydlí a ona tam musí mít trvalé bydliště.Současné trvalé bydliště má matka našich vnoučat (podnájemnice) u svého otce. Zajímalo by mě zda při změně současného trvalého bydliště na nové musí s tím souhlasit i družstvo a zda při ukončení podnájemní smlouvy, musím jí obstarat náhradní bydlení nebo nikoliv. Děkuji, Honza

ODPOVĚĎ:
K nahlášení trvalého bydliště Vaší „snachy“ v příslušném družstevním bytě nepotřebujete souhlas družstva, ale musíte to

příslušnému družstvu oznámit.
Podnájem lze vypovědět bez uvedení důvodu ve lhůtě ne kratší než tři měsíce a po skončení podnájmu nemá podnájemce nárok

na náhradní podnájem. Podnájem nepožívá stejné ochrany jako nájem.


- Úhrada dluhu jednatelem společnosti s ručením omezeným
- Povinnost úhrady dluhu jednatelem spol. s r. o.
- Právo na náhradu škody kvůli špatné práci účetní

Od června 2005 spol. s r.o. nevykonává žádnou činnost. Jsem jediný jednatel. V roce 2003 firma neuhradila částku za

pojištění ve výši 1500,-Kč, naše účetní nás neupozornila na dluh. V roce 2006 poslali upomínku na adresu firmy, ale v té

době jsem byl delší dobu mimo území ČR. V prosince 2010 přišli na mou soukromou adresu exekutoři a požadují, abych za

firmu dluh uhradil. V současné době se jedná o částku cca 25.000,- Kč. Právník mi poradil, že je lepší dluh uhradit.

Poslal návrh, že budu dluh splácet jako fyzická osoba a ne jako jednatel firmy. Právník mi poradil dluh uhradit (abych v

budoucnu neměl problémy se zabavením osobního ne firemního majetku). Podotýkám, že firma nedisponuje žádným hmotným ani

nehmotných majetkem.
Sdělte mi, prosím, na základě jakého zákona jsem povinen dluh uhradit. Děkuji, Richard

ODPOVĚĎ:
Jako jednatel jste podle obchodního zákoníku odpovědný za obchodní vedení společnosti. O tom, že byste dlužnou částku měl

splatit jako fyzická osoba nikoliv firma Vaším prostřednictvím lze polemizovat – nicméně jde pouze o formální stránku

věci, protože jako jednatel jste o společnost měl pečovat s péčí řádného hospodáře, takže odpovědnost za vzniklý závazek,

jde za Vámi jako za jednatelem. To v jakém stavu firma je, není relevantní.
Tím, že škoda vznikla chybou účetní, byste se mohl domáhat náhrady škody, nicméně právo na náhradu škody je promlčené

kvůli času, který uběhl marně, a pokud by účetní (či účetní firma) neplnila dobrovolně a promlčení namítla, nelze proti

ní dále postupovat.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.