Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 2.50 (2 hlasů)

Stránka obsahuje zanonymněné roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků/advokátů, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny.

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Prodej bylin, bylinek - daně, zdanění, je potřeba EET pokladna, terminál? (byliny ze samovýroby vytvořené množením)

Posledních několik měsíců prodávám bylinky a to po celé ČR. Jde o maloobchod, kdy konkrétním cizím lidem prodávám živé, mnou vypěstované byliny v ceně od 20 do 130 Kč. Obrat je kolem 2000 Kč/měs. Vzhledem k tomu, že si náklady (substráty, květníky) nedávám do daní (nejsem zahradník a ani na to nemám živnost), platí tedy, že obrat = zisk. Tuto činnost bych rád zlegalizoval.
Chtěl jsem se Vás zeptat, pokud mám zisk 2000 Kč/měs. (za rok 2018 bude obrat=zisk kolem 10.000 Kč), jestli
a) na to potřebuji živnostenské oprávnění (mám živnost na jiné obory podnikatelské činnosti)
b) potřebuji EET terminál, ze kterého budu dávat lidem elektronické účtenky, abych mohl odvádět daně.

 

ODPOVĚĎ:
Prodej bylinek sice probíhá tzv. maloobchodně, ale pokud jak uvádíte, pokud jsem to správně pochopil, tak rostlinky sám množíte, tedy je rozmnožujete a pěstujete. V tomto případě podle zákona nejde z právního hlediska o "živnost maloobchod" (o ten by šlo, kdybyste rostlinky nakoupil vypěstované od dodavatele a v nezměněném stavu prodal zákazníkům).

Tento druh činnosti ani nespadá pod tzv. živnostenské podnikání, ale jedná se o činnost zemědělského podnikatele na základě zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství. Zemědělský podnikatel je evidovaný ministerstvem zemědělství, není pro to potřeba způsobilost ani zvláštní oprávnění, proces získání je podobný jako u volné živnosti. Evidence probíhá na obecních úřádech/magistrátech a zaevidování zemědělského podnikatele podléhá správnímu poplatku 1.000 Kč.

Ovšem teď (zatím) podle údajů jaké uvádíte se na Vás vztahuje ustanovení §2e ods. 2 zákona o zemědělství "Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.".

Sice nikde není definovaná drobná činnost, ale zde bychom si pomohli zákonem o daních z příjmů. Zemědělská výroba, která není provozována podnikatelem patří do kategorie tzv. ostatních příjmů v rámci §10 zákona o daních z příjmu fyzických osob. Pokud Váš příjem z této činnosti nepřesahuje 30.000 Kč ročně [§10/3/a) ZDP], tak je celý osvobozen od daně. Pokud Váš příjem ročně z této činnosti přesáhne 30.000 Kč, tak musíte celý příjem zdanit, ale je k němu možné uplatnit výdaje. Zde i když nejste zemědělský podnikatel zákon umožňuje pro tuto činnost uplatnit výdajový paušál pro zemědělské podnikatele ve výši 80% příjmů.

Takže tento rok provozujete tuto činnost legálně a máte ji vzhledem k výši i předpokladu do konce roku plně osvobozenou a nemusíte ji úvadět v daňovém přiznání.

V připadě zaregistrování jako zemědělského podnikatele se příjem z této činnosti přesude z §10 do §7 zákona o daních z příjmu a půjde o samostatnou výdělečnou činnost a příjem pak bude mít vliv i na zdravotní a sociální pojištění, zatím tomu tak není.

Co se týče terminálu na evidenci tržeb, tak v rovině ostatních příjmu není potřeba. Dále dle aktuální legislativy, když se nejedná o čistě maloobchod, ale prodáváte, co jste namnožil - zemědělská činnost nepodléhá evidenci tržeb a není tedy nutnost evidovat tržby podle zákona o EET. Změna zákona o EET je zrovna v poslanecké sněmovně před 1. čtením, kdy mají pod EET podléhat tržby už ze všech druhů podnikání, v případě schválení tak může tato povinnost nastat někdy začátkem roku 2019. Ovšem v novele zákona je přímo Ministerstvem financí a vládou schválena navržená změna, v případě tržeb v hotovosti do 200.000 Kč za rok nebudete muset mít online terminál, ale na FÚ si vyzvedene papírový blok účtenek a budete je zákazníkům ručně vyplňovat a poté za určitý časový úsek vyplňovat hlášení pro FÚ.

Jediná povinnost vydávat účtenky z podnikatelské činnosti, nepodléhající EET, je ze zákona o ochraně spotřebitele, pokud o ni zákazník požádá, tak jste povinen mu ji vydat - klasický pokladní doklad (datum, částka, předmět plnění).

Pokud budete v činnosti pokračovat a dojde k výraznějšímu nárustu tržeb a stane se plnohodnotnou součást Vaší činnosti, budete soustavně se jí věnovat, tak poté doporučuji se registrovat (například v průběhu roku 2019) jako zemědělský podnikatel. Ale jak uvádím výše, zatím (tento rok) se jedná o drobnou pěstitelskou činnost.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daně, zdanění prodeje bylin, bylinek, rostlinných produktů vyrobených samovýrobou
_

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Jak urychlit soudní řízení pokud se dlouho čeká na znalecký posudek, posudek znalce?

Mohu udělat něco pro urychlení mého soudního případu, kdy si druhá strana před 15 měsíci vyžádala svého soudního znalce v oboru psychiatrie a dodnes se nic nestalo? Jedná se o soudní případ, kdy moje maminka trpěla vážnou duševní poruchou s bludy (po několik let byla hospitalizována v různých psychiatrických léčebnách) a druhá strana (moji příbuzní) ji přesvědčili že my, oba její synové, jsme mrtví a poté ji nechali podepsat převod majetku jako věcné břemeno. Tento soudní případ už trvá přes 4 roky a můj právník mi řekl, že jen soud rozhoduje, kdy bude nařízeno další jednání, protože dosud nebyl vyhotoven znalecký posudek od druhé strany a nemůže proto nic udělat. Děkuji. Josef

ODPOVĚĎ:
Je nezbytné zjistit, v jaké fázi se případné vypracování znaleckého posudku nachází, zda vůbec byl ustanoven znalec, pokud ano, tak z jakého důvodu dochází k průtahům.
Nicméně můžete podat stížnost k předsedovi soudu na průtahy v řízení. Je zde také možnost obrátit se na ombudsmana – kontakt naleznete zde: www.ochrance.cz. V neposlední řadě v případě průtahů v řízení lze po skončení řízení žádat náhradu vzniklé újmy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Stížnost předsedovi soudu pro průthy v soudním řízení - zbavení svéprávnosti trvá soudu rozhodnout 4 roky (čeká se znalecký psychiatrický posudek, posudek znalce z oboru psychiatrie)
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Jak levně vytvořit všeobecné obchodní podmínky v eshopu s potravinami na internetu?

Zakládám potravinový eshop. Potřebuji, co nejlevněji vytvořit Všeobecné obchodní podmínky. Na koho se mám obrátit?
Mohu nakupovat zboží v maloobchodě a ve svém eshopu následně prodávat, za své ceny? Při nakupování ve velkoobchodě v malém množství, jsou ceny zboží, dost vysoké. Začínám a mám omezený kapitál. Děkuji, Julius

ODPOVĚĎ:
Přípravu obchodních podmínek doporučuji svěřit advokátovi, a to především s ohledem na specifikum prodeje potravin. V tomto případě nedoporučuji využít vzor stažený na internetu, neboť nemusí odpovídat aktuální právní úpravě. Obecně je nutné počítat s cenou v řádech tisíců korun (+/- max. 5000 Kč). Seznam advokátů je zde: www.advokatikomora.cz
V zásadě není rozdíl, zda nakupujete ve velkoobchodě či maloobchodě, nákupy v obou případech uplatníte jako výdaj a sníží se Vám o něj základ daně z příjmu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přeprodej zboží z maloobchodu za zvýšenou cenu (s marží) obchodníkem - může to udělat?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Žaloba na vyúčtování služeb nájmu, nájemního bytu - bývalý pronajímatel rok neudělal vyúčtování

Už více jak rok marně čekám na vyúčtování služeb z pronajatého bytu, kde už nejsem nájemníkem. Majitelka bytu tvrdila, že mám přeplatek cca 3.000 Kč, nyní mi ale nechce nic dát z důvodu, že nemá peníze navíc. Je nějaká možnost, jak se domoci vyúčtování a peněz? Děkuji, Lea.

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám zaslat majitelce bytu tzv. předžalobní výzvu s tím, že dle § 7 zákona č. 67/2013 Sb. , kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, měla povinnost Vám vystavit a doručit jakožto nájemkyni vyúčtování záloh na úhradu poskytovaných služeb spojených s nájmem bytu v domě, a to nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Dále ji upozorněte, že pokud Vám do Vámi stanovené lhůty (minimálně 7 dnů), vyúčtování neposkytne, obrátíte se o pomoc na příslušný soud. Výzvu majitelce bytu zašlete doporučeně či doporučeně s dodejkou, ať máte důkaz o odeslání výzvy k případnému soudnímu sporu. Pokud Vám vyúčtování v dané lhůtě nezašle, nezbude Vám, než se obrátit na příslušný soud (dle polohy nemovitosti) s žalobou, v níž se budete domáhat uložení povinnost vystavit a doručit Vám jakožto nájemkyni vyúčtování záloh na úhradu poskytovaných služeb spojených s nájmem bytu v domě.
V souladu s ust. § 101 občanského zákoníku se však tento nárok promlčuje v obecné tříleté promlčecí době, proto s vymáháním majitelčiny povinnosti příliš neotálejte.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak donutit pronajímatele aby vyúčtoval služby nájmu - předžalobní výzva nájemníka, nájemce
___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Nesplnění povinností zaměstnavatele - nedal zápočtový list zaměstnanci a nevypočítal výši průměrného platu, kam si stěžovat?

Dal jsem v lednu 2018 na poště výpověď k 31.3.2018. Ke konci března 2018 jsem se ptal vedoucího, zda mám vše řádně podepsáno, kdy dostanu papíry pro Úřad práce ČR. "Poštou." V dubnu 2018 na pobočce Úřadu práce ČR se mne zeptali na dohody o provedení práce. Měl jsem. Volal jsem vedoucímu, bohužel nebylo vše ukončeno, slíbeno ukončení k 1.4. 2018. Přišel dopis k ukončení dohody. Zapsán na ÚP ČR. Zápočty opět nepřišly ani průměr platů. Opět jsem řešil s personálním oddělením. Posláno ukončení dohody, ale opět ne zápočty a průměrný plat. Opět urgováno na pers. odd. Konečně počátkem května 2018 přišly zápočty k 2 dohodám a průměrný výdělek. Bohužel jedna dohoda ukončena ke konci dubna 2018. Druhá k únoru 2018, ale papíry k ukončení v dubnu 2018. Zmatek. Nemůžu být na ÚP a mít platnou dohodu. I když jsem neměl ani 1 hodinu. Vyškrtnutí z ÚP. Povinnost zaplatit zdravotní. Pro mne díky poště škoda přibližně 10.000 Kč. První peníze z ÚP dostanu až 20.6.2018. Dá se s tím něco udělat. Kvůli poště, která mi nebyla schopna dodat potřebné papíry, přestože jsem to urgoval od počátku dubna 2018? Děkuji, Kamil.

ODPOVĚĎ:
Bez vzniku dalších nákladů na Vaší straně by bylo možné podat podnět na místně příslušný inspektorát práce, neboť zaměstnavatel nesplnil své povinnosti související s ukončením pracovního poměru.
Náhradu vzniklé škody je ale možné žádat pouze prostřednictvím žaloby, pro níž se rozhodnutí inspektorátu práce může stát podkladem a důkazem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zaměstnavatel neposlal zaměstnanci zápočtový list a výši průměrného platu - jak ho donutit aby to udělal (kvůli výpočtu dávek v nezaměstnanosti)
Kontrola z inspektorátu práce - nevydání zápočtového listu a nevypočítání průměrného platu zaměstnavatelem
___

OBCHOD-REKLAMACE
Opakovaná reklamace notebooku a právo na vrácení peněz a odstoupení od kupní smlouvy

Dne 2.8.2016 jsem zakoupila prostřednictvím ALZA.cz notebook se zárukou 24 měsíců. První oprava v rámci záruky byla uskutečněna dne 11.10.2016. Závady: plamen při zapojení do zásuvky z kabelu. Při zapojení do jiné zásuvky vyhodilo pojistky. 25.10.2016 oprava provedena avšak notebook fungoval přibližně půl roku. Druhá oprava v rámci záruky byla uskutečněna dne 8.4.2018. Závady: notebook se vypíná náhodně a restartovává, přehřívá se. Dne 8.4.2018 jsem odevzdala notebook v prodejně ALZA Ostrava k další reklamaci. Při převzetí notebooku pracovníkem Alza mi byl vrácen adaptér, že není potřeba ho posílat k reklamaci. Na pokyn operátora Alzy (email ze dne 26.4.2018) jsem měla ofotit adaptér a zaslat. Druhý den jsem znovu jela do Ostravy a pracovník Alzy adaptér ofotil a dal mi ho zpět z odůvodněním, že adaptér nepotřebují. Dne 2.5.2018 jsem obdržela balík a notebook dala do provozu. Zjistila jsem závady a volala operátorovi. Za 1 hod. jsem dostala od operátora email, že nemám používat původní adaptér, že bych notebook poškodila. Ihned na druhý den tj. 3.5.2018 jsem jela znovu reklamovat notebook do prodejny v Ostravě – třetí reklamace.
Závady: Notebook nenabíjí, nabíjí jen když je vypnutý a je v zásuvce, nejdou některé písmena na klávesnici. Emailem ze dne 5.5.2018 jsem sdělila operátorovi, že jelikož se již jedná o třetí reklamaci stejného druhu v záruční době, nereflektují již na opravu a žádám o vrácení celé finanční částky zakoupeného počítače. Odpovědi jsem se nedočkala. Dne 19.5.2018 jsem obdržela SMS zprávu a email, že si mám vyzvednout zboží, které je připraveno na pobočce v Ostravě, v případě nevyzvednutí do 1 měsíce budou mi účtovat skladné. Z výše uvedeného textu se obracím na Vás se žádostí o posouzení celého reklamačního řízení. Nejsem odborník v této oblasti, přesto se domnívám, že firma ALZA nepostupovala zcela regulérně vůči spotřebiteli a měla mé žádosti o vrácení peněz vyhovět. Děkuji předem za odpověď. Lenka

ODPOVĚĎ:
Pokud jste oprávněně reklamovala potřetí stejnou závadu, pak máte skutečně nárok na vrácení celé zaplacené kupní ceny. Z dotazu však není zřejmé, zda jste vrácení kupní ceny požadovala již při uplatnění reklamace dne 3.5.2018, nebo až v emailu dne 5.5.2018. Pokud jste nejprve uplatnila opravu, pak by bez souhlasu prodávajícího nebylo možné změnit volbu, zejm. za situace, kdy Vám toto nebylo prodávajícím potvrzeno.
S ohledem na již 3. výskyt vady je možné požadovat vrácení kupní ceny při výskytu jakékoliv další vady, tj. i pokud by nové vada byla jiného druhu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Právo na vrácení peněz při opakované reklamaci notebooku
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Menšinový spolumajitel nemovitosti obývá větší část než je jeho podíl - jak zregulovat jeho užívání bytu, domu, nemovitosti?

Podle starého občanského zákoníku § 139 odst. 2 bylo možné, aby většinový vlastník nemovitosti určil menšinovému vlastníku prostory k obývání nemovitosti, nebo ho zcela vyloučil, samozřejmě za náhradu, rovnající se obvyklému nájemnému. Zajímalo by mě, jak je to podle nového zákoníku. Jsem většinový spoluvlastník nemovitosti (3/4) a druhý menšinový spoluvlastník obývá nemovitost výrazně nad rámec svého podílu.
Chtěl bych mu určit (resp. zmenšit) prostory, ve kterých bude bydlet. Jaký je v tomto případě zákonný postup? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Tuto možnost jakožto 3/4 vlastník máte i dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (vizte níže citaci § 1129), nicméně byste si měl dát pozor na to, aby nebylo užívání společné nemovitosti omezeno neúměrně podílu menšinového vlastníka. Menšinový vlastník má totiž možnost se proti takovému rozhodnutí soudně bránit (vizte § 1129 odst. 2 a § 1130.
Také hrozí, že menšinový vlastník nebude chtít nadále ve spoluvlastnictví setrvávat, na což má zákonné právo a bude se dožadovat zrušení spoluvlastnictví (čemuž by soud vyhověl).

§ 1129
(1) K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud.
(2) Spoluvlastník přehlasovaný při rozhodování podle  odstavce 1  může navrhnout, aby o záležitosti rozhodl soud; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Ustanovení  § 1128 odst. 3  platí obdobně.

§ 1130
Přehlasovaný spoluvlastník, jemuž rozhodnutí hrozí těžkou újmou, zejména neúměrným omezením v užívání společné věci nebo vznikem povinnosti zřejmě nepoměrné k hodnotě jeho podílu, může soudu navrhnout, aby toto rozhodnutí zrušil. Ustanovení  § 1128 odst. 3  platí obdobně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Omezení menšinového spoluvlastníka většinovým spolumajitelem v užívání bytu, domu, nemovitosti
___

OBCHOD-REKLAMACE
Reklamace auta koupeného bez písemné kupní smlouvy - šance kupujícího na úspěšné reklamování

2017 jsem prodal svým dvěma známým 2 auta. První bylo v ceně 22.000 Kč v 12/2017. Druhé bylo v ceně 55.000 Kč a prodal jsem jej 11/2017. Obě auta byla prodána bez kupní smlouvy, jelikož ji ani jeden dotyčný nepožadoval. Po určité době začali požadovat servis různých věcí ode mě, ovšem bez zaplacení. Když jsem naposledy odmítl požadují oba reklamaci vozu s vrácením peněz. Majitelé druhého auta dokonce začali s vyhrožováním a telefonáty. Ty mám nahrané. První majitel začal s výhrůžkami soudem, úředníky apod. , ovšem k tomu důkaz nemám. Nyní se proti mě snaží vypracovat hromadnou obžalobu. Má otázka zní. Mají právo požadovat vrácení vozidla, když jim při koupi nebyla vydána kupní smlouva a když jim nebylo nic zatajeno? Je možné tyto nahrávané rozhovory nějakým způsobem použít na mou obranu? Jaká mají práva oni a jaké já? Předem mockrát děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
Pro posouzení nároku kupujících není rozhodující, zda byla uzavřena písemná kupní smlouva, či nikoliv. Vy kupujícím odpovídáte pouze za vady, které vozidly měly v době prodeje, tj. v 11/2017 a 12/2017. Nemělo by se však jednat o "běžné" vady, které odpovídají stavu a stáří vozidla, kdy s ohledem na kupní ceny předpokládám, že se jedná o značně ojeté vozy.
Pokud tedy vady vznikly později, kupujícím za ně neodpovídáte. Je však třeba uvést, že v případě sporu by s konečnou platností posoudil pouze soud, kdy by mohl přiznat také nárok na vrácení kupní ceny, pokud by shledal, že vozidla byla skutečně vadná v době prodeje. Vadu vozidel v době prodeje by však museli prokázat kupující, a to zejména znaleckým posudkem. S ohledem na více jak půlroční odstup od koupě se však domnívám, že toto nejsou kupující schopni prokázat.
V tomto případě dále upozorňuji na povinnost provést převod vozidla v registru vozidel. Pokud k němu nedošlo, hrozí Vám uložení pokuty až do výše 50.000,- Kč.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Musí prodávající auta, automobilu dát kupujícímu písemnou kupní smlouvu nebo stačí jen ústní kupní smlouva?
Reklamace ojetéh auta koupeného ústní kupní smlouvou - šance kupujícího na úspěšnou reklamaci
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Jak vytvořit všeobecné obchodní podmínky na podnikání (zprostředkování jazykových pobytů v zahraničí)

Rozjíždím si živnostenské podnikání. Náplní práce je zprostředkovávání jazykových pobytů v zahraničí. Zajímá mě, zda musím mít na webu obchodní podmínky a co vše by měly obsahovat? Stačí případně je popis ochrany osobních údajů a cookies? Klientům zasílám cenové kalkulace, informace apod. Kurzovné je hrazeno přímo na účet dané školy a v přihlášce potvrzují odsouhlasení podmínek dané školy. Předem děkuji za váš čas a odpověď. Děkuji, Leona.

ODPOVĚĎ:
Pokud uzavíráte smlouvy (o zprostředkování) po internetu, pak je skutečně nutné mít obchodní podmínky. I pokud nedochází k uzavírání smluv přímo po internetu, pak doporučuji mít veškeré smluvní podmínky uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách, vyhnete se tím případným nejasnostem a sporům.
Obchodní podmínky by měly obsahovat Vaše údaje, popis uzavírání smluv, uvedení, že jste pouze zprostředkovatel, informace o možném odstoupení od smlouvy, o možnosti mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce a další zákonné požadavky vyplývající z občanského zákoníku. Tvorbu obchodních podmínek doporučuji svěřit odborníkovi, je možné využít služby např. zde: www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Všeobecné obchodní podmínky - zprořestředkování jazykových kurzů v zahraničí
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Pochyby o správném zaměření pozemku geometrem od souseda a vlastní přeměření pozemku, příp. soudní určení hranice pozemků

Prosím o radu, jak mám postupovat, když geometři zaměřili vedlejší parcelu a vjeli mi do zahrady. Prý je to dobře, ale body jsou nejhůře stanoveny. Začala jsem pátrat po dokladech na katastrálním úřadě a zjistila, že to opravdu nesouhlasí. Geometrický plán je úplně jiný než jsou záznamy v dokladech na katastrálním úřadě. Jak mám postupovat, abych dosáhla nějaké nápravy. Předem děkuji. Liběna

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je důležité, za jakým účelem byl vedlejší pozemek geometricky zaměřován. Přestože to z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že sousední pozemek byl geometricky zaměřován na žádost jeho vlastníka (z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet).
Pokud by se mělo měnit vyznačení hranice Vašeho a sousedního pozemku v katastru nemovitostí, tzn. pokud by se měly měnit příslušné údaje v katastrální mapě (což, jak předpokládám, Vám zatím není známo), bude zapotřebí, abyste výsledky geometrického zaměření zpochybnila (resp. abyste si nechala zpracovat vlastní geometrické zaměření, které bude odpovídat Vašim představám).
Vznikne-li mezi Vámi a vlastníkem vedlejšího pozemku spor o správný průběh hranice pozemků, bude tento spor řešitelný soudní cestou. Dle § 1028 občanského zákoníku platí, že jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý soused právo požadovat, aby je soud určil podle poslední pokojné držby (tedy podle posledního stavu, který byl oběma sousedy uznáván).
Nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení. Je ovšem otázkou, zda je ve Vašem případě možné považovat hranice pozemků za neznatelné (jelikož geodetické vyznačení hraničních bodů zde, jak předpokládám, existuje) ; v případě vzniku sporu by však bylo možné uvažovat o tom, že jsou hranice pozemků pochybné.
Aby mohlo být nové vyznačení hranice pozemků zapsáno do katastrální mapy, je zapotřebí, aby a/ došlo ke shodě vlastníků obou sousedících pozemků, nebo aby b/ v této věci rozhodl soud (jak vyplývá z § 49 a především z § 50/1 katastrálního zákona).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 256/2013 Sb. , o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak napadnout zaměření pozemku geometrem, kterého si najal soused?
Je možné požádat soud o stanovení hranice sousedních pozemků, pokud mám pochyby o správnosti zaměření geometrem od souseda?

_

RODINA-VÝŽIVNÉ
Vliv společné domácnosti na výši výživného, alimentů

Jsem od 9/2015 rozvedená, od 12/2015 žiji s novým přítelem a mými 2 dětmi, které mám s ex manželem. Máme u přítele i trvalé bydliště. Žádám momentálně o zvýšení výživného. Ze soudu chtějí vědět, zda nebydlím s někým ve společné domácnosti. S přítelem finančně nehospodařím, každý žijeme ze svého, od roku 2016 už ani příteli nepřispívám na inkaso, jsem od té doby nezaměstnaná. V roce 2015 jsem přispívala, je tohle bráno jako spol. domácnost? Jsem zadlužená částkou 15.000 Kč. Neměla jsem prostředky na obživu dětí, výživné bohužel nepostačilo.
Bude mít mé zadlužení vliv na zvýšení výživného? Mám půjčeno od sestry, tak nemám ani žádné potvrzení o půjčce. Děkuji za odpověď. Kateřina

ODPOVĚĎ:
Za společně posuzované osoby se považují nejen rodiče dětí, manželé nebo partneři, ale i další osoby, pokud spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Jestliže s přítelem žijete už 2,5 roku a přítel za Vás hradí náklady na bydlení (inkaso), které byste při samostatném bydlení musela hradit sama, pak lze hovořit o společném hrazení nákladů (hospodaření). Doporučuji tedy na výzvu soudu sdělit, že žijete společně s přítelem a popsat nejen jeho finanční situaci, ale i celkovou situaci Vaší rodiny. V odpovědi pro soud samozřejmě můžete uvést i to, že jste si na zajištění výchovy a výživy dětí musela půjčit finanční prostředky od sestry. Soud při určování výše výživného vezme v úvahu i příjem Vašeho přítele, protože jeho příjem zvyšuje životní úroveň Vaší domácnosti. To ale neznamená, že vaše příjmy prostě sečte a žádost o zvýšení výživného automaticky zamítne. O zvýšení výživného pro děti můžete žádat až tři roky zpětně. To, zda budete s žádostí o zvýšení výživného úspěšná, záleží především na tom, zda se od posledního určení výše výživného změnila Vaše finanční situace a situace otce dětí či zda došlo ke zvýšení nákladů na výchovu a výživu dětí.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv zadlužení matky dítěte, dětí kvůli nedostatku peněz pro děti na výši výživného od otce dítěte, dětí
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Kamery, kamerový záznam na dvoře více rodinných domů - mohou být kamery bez dovolení a vědomí umístěny?

Bydlíme na jednom společném dvorku, kde jsou tři rodinné domky - matka, sestra a já. Na jedné polovině je věcné břemeno průchodu, průjezdu a užívání. Na druhé polovině věcné břemeno zrušily bez mé jakékoliv informace a nyní na místě, kde je věcné břemeno i na místech, kde je zrušené, pořídily kamerový systém, aniž by nás jakkoliv informovali. Bydlíme tam již 36 let. Je podle zákona a nyní i podle GDPR, provádět sledování na dvorku, kam se pohybujeme, chodí tam naše děti a vnuci? Moje rodina jim souhlas k monitorování, jak oni tvrdí "jen svého majetku, " nedala. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu nevyplývá, kdo na společném dvorku kamerový systém umístil, pro mou odpověď to však není podstatné.
V případě instalace kamerových systémů je velmi důležitá otázka přiměřenosti, tzn. zda může ochrana majetku (která má být zajištěna instalací a provozem kamerového systému) převážit nad ochranou soukromí osob, které mohou být kamerovým systémem zachyceny. Přestože mi nejsou známy konkrétní poměry panující na Vámi užívaném dvorku, domnívám se, že snímání tohoto prostoru kamerami není přiměřené, a to ani z důvodu (údajné) ochrany majetku.
I pokud by byl kamerový systém na dvorku umístěn oprávněně (o čemž lze mít důvodné pochybnosti), měli jste být o této skutečnosti přinejmenším informováni. Další podstatnou otázkou je, zda je kamerami pořizován záznam či nikoli (tedy je-li možné kamerové záznamy zpětně přehrát).
V současné chvíli Vám doporučuji se s podnětem na prošetření oprávněnosti kamerového systému na Vámi užívaném dvorku obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/
Tento svůj podnět doplňte fotodokumentací kamerového systému (aby bylo zřejmé, kde jsou kamery umístěny a pokud možno i to, jaké části společného dvorku snímají).
Zde si můžete přečíst jaký názor má Úřad pro ochranu osobních údajů na kamerové systémy:
https://www.uoou.cz/kamerove%2Dsystemy/ds-2623/p1=2623
Vámi popsaná situace by byla řešitelná i soudní cestou, kontaktování Úřadu pro ochranu osobních údajů je však nepochybně rychlejší cestou (která navíc neobnáší žádné náklady).

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdy může dát někdo z majitelů kamery na dvůr více bytových domů a monitorovat okolí?
___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
Nemožnost přístupu na pozemek a zřízení věcného břemena, služebnosti pro majitele soukromé neveřejné cesty

Od 1875 vlastní naše rodina nemovitost - domek + 2 ha louky a lesa. V minulosti větší statek rozdělen mezi potomky. Přístupová cesta k naši nemovitosti zůstala u jiného potomka. Toto jsme zjistili až 1995. Do té doby jsme měli zato, že cesta je veřejná.
Břemeno cesty vlastník odmítá, že jezdit můžeme, břemeno, že nepodepíše. Vzhledem k sousedským vztahům nechceme zatím vymáhat soudně a ani zřejmě nemůžeme, když jezdit nezakazují. Vzhledem k mému pokročilému věku bychom chtěli mít problém alespoň částečně zajištěn. Proto dotaz "Mělo by význam pro příp. soudní řízení, kterému se potomci zřejmě nevyhnou, kdybychom již teď nechali podepsat dosud žijícím 2 svědkům, kteří by dosvědčili dlouhodobé užívání příjezdu k našim pozemkům. Vlastník příjezd. cesty naznačuje, že v budoucnu budeme muset jezdit k pozemkům přes naši oplocenou zahradu. Což je nepředstavitelné, těžká technika na sklizeň sena a odvoz vytěženého dříví při kůrovcové kalamitě by museli jezdit těsně okolo domku. Děkuji moc za radu, zda je nějaká lhůta pro promlčení svědectví a zda písemné svěd. je možné. Děkuji, Klára.

ODPOVĚĎ:
Pokud by někdy v budoucnu byl vyvolán spor o zřízení služebnosti, bude rozhodnutí ve věci výsledkem dokazování. Sepsané svědecké výpovědi mají také důkazní hodnotu, nicméně jediný, kdo důkazy hodnotí a může jím přikládat různou váhu, je soud.
Obecně největší váhu mívá svědecká výpověď učiněná přímo u soudu, ústně.
Nelze tedy jednoznačně uzavřít, že písemné výpovědi budou stačit k úspěchu ve sporu, to bude zřejmé až z toho, jak se bude případný spor vyvíjet a jací další svědkové budou svědčit.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Služebnost užívání cesty pro majitele pozemku bez přístupu
Jakou sílu mají jaké důkazy u soudu - svědecká výpověď přímo před soudem
___

PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
Pokuta pošťačce u přepážky za prohození balíků - odesílatel vymáhá škodu pro pozdní doručení zboží

05/2018 jsem fyzicky prohodila balíky k poslání - jsem pracovník přepážky, zásilka došla, ale bohužel jiná. Může po mě chtít firma, které balíky byly, zaplatit i jiné poplatky kromě poštovného? Říkají, že nejspíš dostanou nějaké penále kvůli včasnému nedodání zboží. Mají na to nárok? Děkuji, Klaudie.

ODPOVĚĎ:
Pokud k prohození balíku došlo v rámci Vašeho zaměstnání, vůči odesílateli tedy odpovídá Váš zaměstnavatel. Ten by mohl být povinen hradit případné penále, které bude muset případně odesílatel uhradit.
Vy byste však mohla odpovídat za vzniklou škodu (částku, kterou by zaměstnavatel musel uhradit odesílateli) zaměstnavateli, a to až do výše 4,5 násobku Vašeho průměrného výdělku.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Do jaké škody ručí zaměstnanec za škodu svému zaměstnavateli?
Odpovědnost zaměstnance za škodu zaměstnavalite - do jaké maximální výše?
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Co má vliv na svěření do péče - rodič v zahraničí

Snoubenec se 06/2017 rozvedl s manželkou, se kterou má celkem 5 dětí. 2 jsou v podstatě dospělé (18,17) a jsou na škole v Čechách. Syn 15 (sluchově postižený) je u nás v Rakousku. Nejmladší 2 děti (8, 5) jsou v matčině domácnosti. V listopadu 2017 přišel otec o bydlení. Syna musel poslat k mámě, v prosinci přišel ke mně a samozřejmě jsme hned začali řešit, že tento kluk půjde sem. Ostatní děti jsou v péči matky, tak to stanovil i rozvodový soud. Ten však taky stanovil, že nebude vyživovací povinnost ani z jedné ani z druhé strany. Když byl syn dočasně u matky požádala si o jeho svěření do péče. Syn řekl, že v žádném případě nechce k matce, ale matka nestažení žádosti reflektuje tím, že si není jistá, že otec má syna z čeho živit.
S dětmi, které jsou v její péči není otec vůbec v kontaktu, matka brání. Přesto chce alimenty. Syna zde ke kontaktu s matkou a sourozenci vedeme. Matka nedovolí ani, aby děti viděl na fotkách. Jsme v Rakousku, takže návštěvy reálné nejsou. Moje otázka zní, jestli má otec šanci se bránit? Soud bude za měsíc. Děkuji, Kristina

ODPOVĚĎ:
V bezplatné právní poradně odpovídáme pouze v rámci českého právního řádu. Pokud budete situaci řešit přes rakouské soudy, k rakouské právní úpravě svěření do péče, styku s dětmi a výživného se bohužel nemohu blíže vyjádřit.
Co se týče matčiny žádosti o svěření syna do péče, pokud matka žije v Čechách, mohl by situaci řešit český soud dle českého právního řádu. Povinností orgánu rozhodujícího o tom, kterému z rodičů bude dítě svěřeno do péče, je sledovat a chránit především zájem nezletilého dítěte, tak jak je zakotven v čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. K přání dítěte Ústavní soud už dříve konstatoval, že za předpokladu, že je dítě dostatečně rozumově a emocionálně vyspělé, je nutné jeho přání považovat za zásadní vodítko při hledání jeho nejlepšího zájmu. O dítěti starším 12 let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. V případě Vašeho syna by tedy měl soud jeho názoru věnovat patřičnou pozornost a při svém rozhodování k němu přihlédnout. Neznamená to ale, že by soud synův postoj bez dalšího převzal a že by své rozhodnutí založil výhradně na jeho přání a nikoliv na pečlivém a komplexním posuzováním jeho zájmů.
Váš snoubenec (otec dětí) má samozřejmě právo stýkat se se všemi svými dětmi, tedy i s těmi, které jsou v péči matky. Pokud žijete v Rakousku a matka, která žije v České republice, otci ve styku s dětmi brání, můžete se obrátit na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně (www.umpod.cz), který řeší mj. otázku styku s dítětem a výživného s mezinárodním prvkem. Pracovníci úřadu Váš případ posoudí a mohou Vám dát konkrétní informace a pokyny, jak ve Vaší situaci postupovat.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se má bránit otec dítěte žijící v zahraničí když mu matka v ČR nechce dávat dítě?
___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
Silnice a pouliční osvětlení postavené na soukromém pozemku bez vědomí a souhlasu majitele - věcné břemeno, služebnost?

Obec mi bez mého vědomí přes můj pozemek udělala část silnice. Udělali 04/2017 a 05/2018 u domu postavila lampu a to vše bez upozornění. Zajímá mě, zda to musí někam zapsat, je to přece nějaký druh věcného břemene. A zda mám nárok na odškodné a ještě mi na pozemku chtějí zhotovit chodník. Ten tu nechci, neměla bych kde parkovat vůz. Toto všechno bez toho, že by mi dali vědět dopředu, musím toto trpět? Pokud ano, za jakých podmínek. Děkuji, Kristýna.

ODPOVĚĎ:
Silnice náleží do kategorie dopravních staveb, pro její vybudování je proto zapotřebí povolení speciálního stavebního úřadu, kterým je v tomto případě silniční správní úřad. V první řadě Vám proto doporučuji kontaktovat místně příslušný silniční správní úřad (městský úřad) a zjistit, zda v případě výstavby silnice na části Vašeho pozemku proběhlo nějaké územní a stavební řízení a z jakého důvodu jste o jeho konání nebyla informována.
Vzhledem k tomu, že silnice je částečně umístěna na Vašem pozemku, měla jste se stát účastnicí územního a stavebního řízení, přičemž byl zapotřebí Váš souhlas, popř. mělo proběhnout vyvlastňovací řízení. Pokud byla silnice na části Vašeho pozemku postavena bez Vašeho souhlasu, resp. bez toho, aby proběhlo řádné územní a stavební řízení, můžete u silničního správního úřadu iniciovat zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby (silniční správní úřad na Váš podnět provede šetření a zjištěnou situaci vyhodnotí).
Prakticky totéž platí rovněž o chodníku. Na Vašem pozemku může být chodník zřízen v zásadě s Vaším souhlasem. I v tomto případě můžete kontaktovat místně příslušný stavební úřad či silniční správní úřad (podle toho, u kterého z nich je/bylo příslušné řízení týkající se chodníku vedeno).
Shora uvedené by nemuselo platit v případě, kdy by Vámi vlastněný pozemek (resp. jeho část) náležel do veřejného prostranství obce (tato skutečnost však z Vašeho dotazu nevyplývá).
Co se týče vybudování lampy veřejného osvětlení, je podstatný § 35/3 zákona o pozemních komunikacích, dle něhož platí, že vlastník nemovitosti sousedící s průjezdním úsekem silnice nebo s místní komunikací v zastavěném území obce je v nezbytně nutných případech povinen za jednorázovou úhradu strpět zřízení věcného břemene na své nemovitosti spočívajícího v umístění veřejného osvětlení. S odkazem na toto ustanovení se proto obraťte s dotazem na obecní úřad.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Musí majitel soukromého pozemku před domem souhlasit s postavením lampy veřejného osvětlení před domem?
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Jak požádat internetové noviny o smazání jména pachatele po odpykání trestu - právo být zapomenut

Přítel byl před pěti lety (2013) odsouzený za trestný čin. Trest si již odpykal, žije spořádaný život. Avšak tenkrát, při spáchání činu, deník Idnes zveřejnil na internetu jeho případ a uvedli celé jméno a město, kde žije. Bohužel to má dopad i na jeho současný život. Problémy při hledání práce, podnájmu ad. každý si ho přes vyhledávače najde na Internetu. Jak máme prosím postupovat, aby byl článek z internetu stažen? Děkuji, Květa

ODPOVĚĎ:
Váš přítel by se mohl pokusit realizovat své právo "být zapomenut". Předesílám však, že o oprávněnosti takové žádosti Vašeho přítele mám určité pochybnosti (k tomu více níže).
Na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 2014 jsou rovněž provozovatelé internetových vyhledávačů považováni za správce osobních údajů, na které se tudíž vztahují právní předpisy o ochraně osobních údajů.
Na tomto podkladě vzniklo právo požadovat po provozovateli internetového vyhledávače, aby znemožnili vyhledat na internetu určité informace (mající charakter osobních údajů). Tomuto právu se přezdívá „právo být zapomenut“ (the right to be forgotten).
Podrobnější informace k tomuto právu a ke způsobu, jak ho využít, naleznete zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-dari-pravu-byt-zapomenut-104710.html
https://www.patria.cz/pravo/2906800/pravo-byt-zapomenut-jiz-rok-plati-i-v-cesku.html
Jelikož v dotazu zmiňujete internetový vyhledávač Google, může Váš přítel uplatnit své právo „být zapomenut“ vůči tomuto vyhledávači, a to vyplněním tohoto formuláře:
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf& visit_id=0-636403709584642633-4058184881& rd=1
Kontrolu naplňování práva být zapomenut ze strany provozovatelů jednotlivých internetových vyhledávačů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/
Pokud by tedy Vašemu příteli provozovatel internetového vyhledávače Google nevyhověl, může se obrátit právě na tento úřad.
V této souvislosti připomínám, že úspěšným uplatněním práva být zapomenut nedojde k odstranění předmětného článku z internetových stránek, bude ovšem znemožněno tyto internetové stránky běžným způsobem vyhledat (po zadání jména Vašeho přítele ve vyhledávači Google by proto tyto internetové stránky již neměly být zobrazovány). Nadále však bude možné předmětný článek shlédnout v případě, kdy se uživatel internetu na předmětné internetové stránky dostane jiným (způsobem (např. zadáním přímé adresy, popř. za využití nějakého netypického slovního spojení, které se na předmětných internetových stránkách vyskytuje).
Nyní již k samotné právní úpravě práva být zapomenut (a také k mým pochybnostem o možnosti Vašeho přítele toto právo využít).

Právo být zapomenut je zakotveno v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"). Dle článku 17/1 GDPR má člověk právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se dotyčného člověka týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a/ osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b/ člověk odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c/ člověk vznese námitky proti zpracování podle článku 21/1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo člověk vznese námitky podle článku 21/2 GDPR;
d/ osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e/ osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f/ osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8/1 GDPR.

Ze znění dotazu předpokládám, že v případě Vašeho přítele není splněna žádná z těchto podmínek. Navíc pak dle článku 17/3 GDPR není možné shora uvedené použít, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:
a/ pro výkon práva na svobodu projevu a informace (což může být i případ internetového zpravodajství) ;
b/ pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
c/ z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d/ pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;
e/ pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Ve stručnosti pak k právu být zapomenut zde:
https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276/p1=2611

Vašemu příteli lze doporučit, aby se přinejmenším pokusil obrátit na internetový vyhledávač Google a aby uplatnil právo být zapomenut (nelze totiž vyloučit, že Google jeho žádosti vyhoví, byť to nepovažuji za příliš pravděpodobné).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
GDPR a právo být zapomenut - smazání skutečného jména pachatele z internetových novin, novinového článku na internetu
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Smrt majitele hrobového místa a nová nájemní smlouva jen s jedním z dědiců - jak docílit aby byli nájemníky všichni dědici?

Po smrti maminky - majitelky hrobového místa, Městský úřad vydal Smlouvu o nájmu mé sestře, která převod v té době vyřizovala. Nájem platíme napůl, obě se o hrob staráme. Prosím, co musím udělat, aby Smlouva byla napsána na nás obě? Musí mi úřad vyhovět? Co se zařízením hrobu? Od notáře je napsáno, že sestra se postarala o pohřeb, tak jí náleží zařízení hrobu. Je to vůbec správné? Starala jsem se v té době zase o jiné věci (nájemní byt maminky, dluhy, přeplatky, elektřina, předání bytu, atd.). Děkuji, Květoslava.

ODPOVĚĎ:
Smlouva o nájmu hrobového místa by měla být napsána na osobu, která dle dědického řízení nájem zdědila. Pokud vůbec otázku nájmu hrobového místa dědické řízení neřešilo, mělo by být vyvoláno řízení o dodatečné projednání dědictví a určeno, kdo je dědicem ve věci nájmu. Je možné, abyste to byly obě. Není správné, že je sestra automaticky majitelkou zařízení hrobu proto, že se postarala o pohřeb. Pokud ale po matce zůstal pouze majetek nepatrné hodnoty (do částky 20.000,-Kč), notář vůbec dědictví neprojednal a vše napsal na sestru, coby vypravitelku pohřbu. Pokud byste se tedy chtěla domáhat uvedení na straně nájemce v nájemní smlouvě a úřad Vám nevyhoví, nezbude, než se domáhat dodatečného projednání dědictví a určení, že i Vy jste dědičkou co do nájemního vztahu. na základě rozhodnutí notáře byste se pak mohla domáhat uvedení jako nájemce ve smlouvě.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak zdědit hrobové místo neprojednané v dědictví, dědickém řízení?
___

OBČAN-DAROVÁNÍ
Darovací smlouva pro případ smrti, úmrtí - lze to nebo ne? (obcházení dědiců)

Chtěla bych vědět zda lze udělat darovací smlouvu na darování nemovitosti po smrti. Jak to po úmrtí probíhá a zda se platí nějaké poplatky. Děkuji, Květuše.

ODPOVĚĎ:
Patrně máte na mysli darování pro případ smrti dle § 2063 zákona č. 89/2012 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník (dále jen "OZ"). Pro Váš případ je tedy nutné, aby se dárce výslovně vzdal práva dar odvolat, jinak by se jednalo o odkaz, čili závěť. Dárce musí o vzdání se práva dar odvolat vydat obdarovanému listinu, v níž kromě předmětu darování, uvede, že se vzdává práva dar odvolat. Po smrti darovací smlouva nabývá účinku. Tato smlouva nevyžaduje formu notářského zápisu, ale musí mít ověřené podpisy kvůli zápisu do katastru nemovitostí. Co se týče poplatků z darování nemovitosti, pak v případě darování příbuzným v přímé linii (tj. příbuzní rodiče a jejich synové a dcery v prvním stupni; ve druhém stupni prarodiče a jejich vnuci; ve třetím stupni praprarodiče a pravnuci), se daň z nabytí neplatí. Pokud by se jednalo o darování jiným osobám, pak musí obdarovaný zaplatit daň z bezúplatného příjmu, která je upravena v zákoně o daních z příjmů.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování pro případ úmrtí, smrti - je taková darovací smlouva platná, když obchází dědice a závěť?
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Neproplácení faktur frenšízantovi trafiky kvůli manku - je to právně v pořádku?

Mám velký problém, začala jsem pracovat jako Frenčízant pro jednu společnost provozující trafiky. Na mé prodejně po 3 týdnech provozování bylo inventurou zjištěno hodně velké finanční manko, které nejspíš nebylo úmyslné a nebylo způsobeno mojí osobou, což ale chápu, že já za prodejnu a zaměstnance ručím. Společnost mi, ale na základě manka drží proplacení faktur, což je za 2 měsíce a stále mi chtějí držet peníze, dokud nebudu mít jejich dluh zaplacen. Nejdříve, že mi vystaví splátkový kalendář, ale do dnešního dne, což je cca 7 týdnů, jsem žádný nedostala. Já jsem pouze podepsala uznání dluhu, ale žádnou dohodu a splacení dluhu jsem nepodepisovala. Každý měsíc jim musím vystavit fakturu za mojí provizi, kterou mi oni neproplatí a peníze si nechají. Nechávají mě úmyslně úplně bez jakéhokoliv příjmu peněz. Mají na to právo mě držet všechny peníze. Jsem 2 měsíce bez jakéhokoliv příjmu. Mohu se nějak právně bránit a co proto musím když tak udělat, peníze na právníka opravdu nemám. Problémů s danou společností mám i více, ale by bylo hodně dlouhé.

ODPOVĚĎ:
Váš problém nespadá do oblasti pracovního práva, protože podnikání na základě franšízy je uskutečňováno na základě smlouvy mezi dvěma samostatnými podnikatelskými subjekty (právnické nebo fyzické osoby) a jejich vzájemný vztah se řídí touto smlouvou a Občanským zákoníkem v platném znění.
Je tedy rozhodující posoudit podmínky uvedené ve smlouvě, obecně lze konstatovat, že ve vašem případě zřejmě dochází k vzájemného započtení, které právní řád umožňuje v případě splnění zákonných požadavků.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Manko v trafice a neproplácení faktur frenčízantovi společnosti provozující trafiky
___

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Jak dlouho předem musí zaměstnavatel oznámit zaměstnanci práci přesčas (supermarket, obchodní řetězec)

Pracuji ve firmě Globus jako prodavač, ve dvousměnném provozu. Může mi zaměstnavatel nařídit práci přesčas? Jestli ano, kolik hodin maximálně za měsíc a kolik dní dopředu mi to musí dát vědět? Může mi zaměstnavatel nařídit ten samý den, kdy jsem v práci, abych zůstal déle? Co když neuposlechnu, protože nemůžu?
Hrozí mi nějaký trest? Zaměstnavatel mi tvrdí, že máme roční fond hodin a proto si musíme nadpracovávat státní svátky, že je to vlastně "přeplánování" - je to v pořádku? Může mi zaměstnavatel převést přesčas do dalšího měsíce, kdy mi ho neproplatí, ale nutí mě odejít dříve domů? Pracuji také v mrazu, při -20, cca 1 až 2 hod, denně, mám nárok na příplatek? Zaměstnavatel mi tvrdí, že je už obsažen ve mzdě. Děkuji, Jeroným.

ODPOVĚĎ:
Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen "z vážných provozních důvodů", maximálně na osm hodin týdně a do limitu 150 hodin za rok. Do ročního limitu se nepočítají přesčasy, za které bylo poskytnuto náhradní volno.
Nad uvedený limit pak lze pracovat přesčas jen tehdy, když s tím zaměstnanec souhlasí. Ani v takovém případě to ale nesmí přesáhnout osm hodin týdně - tentokrát už se ale limit nepočítá pro každý týden zvlášť, ale jako průměr za určité období. To může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích - pouze v kolektivní smlouvě lze toto období prodloužit na 52 týdnů.
Za rok tedy nesmí přesčasová práce překročit 416 hodin.
Práce přesčas nemusí být oznámena předem, může být nařízena v okamžiku, kdy vznikne potřeba práci vykonat.
Podle § 114 odst. 1 zákoníku práce za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.
Primárně Vám tedy zaměstnavatel musí práci přesčas zaplatit, volno je možné poskytnout pouze na základě dohody s Vámi. Volno musí být poskytnuto do 3 měsíců od přesčasové práce.
Pokud jde o příplatek za ztížené pracovní prostředí, nelze odpovědět jednoznačně. Zátěž chladem je podrobně popsána v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Je-li příplatek již obsažen ve mzdě, musí být ze mzdového výměru jasně zřetelné, kolik činí mzda a kolik příplatek.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nařízení práce přesčas v supermarketu ve dvousměnném provozu - může to zaměstnavatel (supermarket) udělat?
Poskytnutí náhradního volna po práci přesčas - pravidla, musí zaměstnanec souhlasit?
___

RODINA-SJM A ROZVOD
Darování družstevního bytu jednomu z manželů a vliv na SJM a jeho vypořádání

Manželka se se mnou chce rozvést, tak jsem se přestěhoval k babičce do družstevního bytu a babička chce, abych si družstevní podíl nechal přepsat na sebe. Potřebuji vědět, jestli manželka nebude mít nárok na část družstevního podílu, když ještě nejsme rozvedeni. Jestli nemám raději počkat, až po rozvodu. Děkuji za radu, Jindřich.

ODPOVĚĎ:
Pokud Vám babička družstevní podíl daruje, nebude tento součástí SJM a manželka na něj v případě rozvodu nebude mít žádný nárok. Pro účely dědického řízení, dokud nejste rozvedeni, by manželka dědila. Z hlediska právní jistoty celé rodiny je lepší, pokud na to nespěcháte, převést družstevní podíl až po rozvodu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování družstevního bytu v manželství - vliv na SJM, společné jmění manželů
___

RŮZNÉ-KOMERNÍ POJIŠTĚNÍ
Nedodání faktur za díly automechanikem pojišťovně zákazníka a snížené pojistné plnění - vymáhání po automechanikovi

14.10.2017 jsem měl dopravní nehodu, kde viníkem nehody byl řidič druhého osobního automobilu. Byl sepsán protokol o nehodě potvrzený Policií ČR. Můj vůz byl předán do opravy, kde bylo po 2,5 měsíci opraveno. Opravář mi vystavil fakturu na 46.000 Kč, které jsem zaplatil. Po předání faktury pojišťovně viníka (ČSOB) mě likvidátor požádal o dodání dokladů na použité díly, jelikož u něj byly zjištěny nesrovnalosti v ceně dílů. Opravář uvedl cenu neodpovídající za originální díly, a vzhledem k tomu, že byla možnost použít i levnější varianty, pojišťovna požadovala faktury jako potvrzení. Problém byl i s vysokým počtem hodin za práci, ale ten nakonec pojišťovna odsouhlasila.
Likvidátor z pojišťovny se tedy pokoušel dojednat s opravářem předání faktur za použité díly. Bohužel neúspěšně. Předminulý týden byla pojistná událost pojišťovnou ukončena. Nebyla tedy proplacena částka za díly se zdůvodněním, že nebyly doloženy požadované faktury. Náhradu jsem tedy obdržel o 7.175 Kč nižší. Opravář nekomunikuje a odmítá situaci řešit. Prosím o radu jak postupovat. Děkuji Jiří

ODPOVĚĎ:
Pokud se domníváte, že opravář má předmětné faktury k dispozici a že po jejich předložení by se stanovisko pojišťovny změnilo, doporučuji Vám vyvinout na opraváře nátlak za účelem získání předmětných faktur. Dotyčnému opraváři můžete pohrozit buď podáním trestního oznámení (jelikož existuje podezření, že cenu náhradních dílů nadhodnotil za účelem vlastního obohacení, jak jsem psal ve své první odpovědi), popř. můžete opraváře písemně vyzvat k okamžitému předložení faktur s upozorněním, že z důvodu jeho nespolupráce Vám vznikla újma (jejíž náhrady se můžete po opraváři domáhat).
Nebude-li tento nátlak úspěšný, je na zvážení, zda proti opraváři skutečně podniknout nějaké právní kroky. Je pravdou, že podání trestního oznámení je bezúplatné; existuje-li proto na Vaší straně podezření, že opravář se Vás (či pojišťovnu) pokusil podvést (čemuž by i jeho současné chování napovídalo), můžete tento krok učinit. Co se týče vymáhání újmy občanskoprávní cestou (tedy podáním žaloby k soudu), zde bych doporučil učinění tohoto kroku velmi zvážit (a to jak s ohledem na poměrně nízkou vymáhanou částku a také s ohledem na nejistotu procesního úspěchu).
Další osobou, po které se můžete domáhat doplacení Vám vzniklé škody, je viník autonehody (tedy škůdce). Je totiž nutné si uvědomit, že za Vám způsobenou škodu odpovídá právě viník autonehody, nikoli jeho pojišťovna. Pakliže jednání s pojišťovnou nevedlo k Vašemu plnému finančnímu uspokojení, můžete se obrátit na viníka autonehody s písemnou výzvou k náhradě zbytku škody. V této výzvě doložte výši Vám způsobené škody, výši náhrady, kterou jste obdržel od pojišťovny a oznámení pojišťovny o ukončení šetření pojistné události. Viníkovi autonehody oznamte, že pokud Vám nedoplatí zbytek náhrady škody, jste připraven se v této věci obrátit s žalobou na soud (k provedení doplacení stanovte viníkovi autonehody lhůtu alespoň 3 týdny). Jeden stejnopis této výzvy si ponechte, druhý doručte viníkovi autonehody prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou).
Pakliže nebude viník autonehody ochoten Vám náhradu škody doplatit, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. V této souvislosti bude podstatné, abyste byl schopen řádně prokázat veškerá svá žalobní tvrzení (pro případ soudního sporu s viníkem autonehody by se Vám proto mohly hodit i předmětné faktury, které zadržuje opravář).

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Je možné požadovat rozdíl částky za opravu auta od autoopraváře když nedodá faktury za náhradní díly pojišťovně zákazníka?
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Omezení svéprávnosti u dementního člena rodiny - nestará se o sebe, nechodí k lékařům a prodává nemovitosti pod cenou

Mám matku, které za 5 dní (10.5.2018) bude 76 let. Posledních cca 5 let na ní bylo znát, že začíná být pozvolna odtržena od reality a že má demenci. Z toho za posledních cca 7 měsíců (od 12/2018) se její psychický stav zhoršuje poměrně rychle. Protože začala dělat věci, které už jí ubližují, podala jsem návrh na omezení její svéprávnosti. Jen namátkou - přestala dodržovat hygienu, přestala udržovat jakoukoliv čistotu doma, prodala svůj druhý byt - v Mostě - byt v hodnotě cca 700.000 Kč za částku 200.000 Kč - ovlivněna makléřem, který si, díky nízké ceně bytu, naúčtoval provizi 60.000 Kč. Dále přestala chodit k lékaři atd.
Předtím prodala pod cenou svůj byt v Plzni a koupila si nadhodnocený byt v Lounech (stále stejný makléř). Byt v Lounech darovala mému nejstaršímu synovi. A tady je kámen úrazu. Můj syn, který moji matku - svoji babičku - viděl od roku 2011 jednou v roce 2012 (na její sedmdesáté narozeniny), podruhé v roce 2017 (její sedmdesáté páté narozeniny) - a to jsem ho ještě musela přesvědčovat, aby k ní jel, jinak s ní byl v kontaktu tak jednou za dva měsíce po telefonu. Potřetí ji viděl letos (2018), když mu právě nechala přepsat byt v Lounech - v tom moje matka nyní bydlí.
Soud nařídil vyšetření mojí matky znalcem - psychiatrem. Můj syn v obavě, aby při prokázání, že moje matka jedlouhodobě nesvéprávná, nepřišel o byt v Lounech, poslal na soud v Lounech přípis, kam napsal, že moje matka je naprosto v pořádku a že jsem návrh podala jen kvůli tomu, aby byla smlouva na byt pro něj neplatná. Ale to není pravda. Já jsem v návrhu jasně uvedla, že navrhuji omezení svéprávnosti v tom, aby za ni opatrovník (moje nejstarší dcera Romana 35 let) mohl rozhodovat v tom, že moje matka bude navštěvovat lékaře - kardio, neurologie, ortopedie, diabetologie - prostě ty, ke kterým má chodit na pravidelné kontroly a nechodí a v tom, že může sama denně utratit částku maximálně 3.000 Kč a aby nemohla podepisovat smlouvy. Nebýt u toho, tak by bývala podepsala naprosto nevýhodnou smlouvu s jiným dodavatelem elektřiny. Stejně tak jako se na poslední chvíli podařilo zabránit tomu, aby podepsala smlouvu se "šmejdy" - na deky, které se normálně prodávají za třetinu ceny. Bohužel o realitním makléři, který postupoval víc než neeticky, jsme se dozvěděli pozdě. A napsala jsem i to, že jsem ráda, že byt je napsán na syna, protože tak nehrozí, že by byt někomu prodala a zůstala na ulici.
Na základě přípisu od syna mi přišlo od soudu, že mi ukládají povinnost předložit lékařskou zprávu o duševním stavu mé matky. Tuto zprávu nemám a ani mít nemohu. V návrhu jsem psala, že matka odmítá chodit k lékaři, takže by byl problém dodat jakoukoliv zprávu o jejím zdravotním stavu. Nicméně jsem na netu dohledala, že podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 4260/16, ze dne 11.7.2017, nemůže soud přenášet důkazní břemeno na navrhovatele.
Navíc v době, kdy je ochrana osobních údajů na prvním místě ani netuším, jak by se mi, i v případě, že by moje matka k lékařům chodila, podařilo dostat její zdravotní zprávu. Děkuji za pomoc a přeji hezký den. Lada

ODPOVĚĎ:
Jak správně odkazujete na poměrně nové rozhodnutí Ústavního soudu, sám soud odpovídá za úplné zjištění skutkového stavu věci tak, aby bylo najisto postaveno, zda posuzovaná osoba má či nemá být omezena ve svéprávnosti. Obecný soud nemůže své povinnosti přenášet na navrhovatele tedy Vás. Prostor pro uložení povinnosti předložit lékařskou zprávu se nabízí podpůrně, a zejména pro případy tzv. šikanózních (zjevně neodůvodněných) návrhů na zahájení řízení.
Nicméně toto rozhodnutí také rozlišuje, zda byl podán návrh na zahájení řízení o omezení svéprávnosti, kdy v takovém případě je možné vyžadovat předložení lékařské zprávy, a podnět k zahájení takového řízení, kdy soud naopak sám posoudí, zda jsou naplněny podmínky pro zahájení řízení o omezení svéprávnosti a sám je povinen zjistit, zda je u dané osoby potřeba omezit svéprávnost v jejím zájmu.
Ovšem i za situace, kdy byl z Vaší strany podán návrh na zahájení řízení (tedy nikoliv pouze podnět), by soud neměl postupovat striktně podle textu zákona, ale měl by právě zhodnotit, zda se nejedná o případ, ve kterém je nezbytné omezit svéprávnost i za situace, kdy nebude předložena lékařská zpráva od navrhovatele.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Musí navrhovatel omezení spvéprávnosti (omezení způsobilosti k právním úkonům) dokázat duševní nesvéprávnost osoby?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Kdo platí fond oprav, správu domu a pojištění domu SVJ - nájemník nebo pronajímatel?

Prosím o radu, zda má nájemník povinnost hradit každý měsíc poplatky za správu domu, pojištění domu a fond oprav? Našla jsem, že pronajímatel nemá právo toto od nájemníků vyžadovat, byla bych proto vděčna za upřesnění. Já tyto poplatky hradím třetím rokem, majitel bytu odmítá jakoukoli mou snahu domluvit se, stejně tak odmítá na opakované žádosti předložit dokumenty týkající se mnou hrazených zúčtovatelných poplatků. Mohu se obrátit na někoho jiného? Mám právo věc řešit zpětně? Děkuji Ladislava

ODPOVĚĎ:
Vámi uvedené položky má povinnost hradit vlastník bytu, nikoliv nájemce. Ten je povinen hradit pouze nájemné a služby spojené s nájmem, tedy elektřina, plyn, atd. Vámi uvedené položky bývají zohledněny v nájemném. Důležité je, jak máte sjednánu nájemní smlouvu, pokud v ní máte uvedenu povinnost toto hradit, není to protiprávní, je to výsledkem smluvního ujednání.
Pokud tam položky uvedeny nemáte, nad rámec sjednaného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu je hradit nemusíte a máte právo je žádat zpět, a to tři roky zpětně (promlčecí lhůta je tříletá). Pokud by s pronajímatelem nebyla rozumná domluva, obraťte se na advokáta, jejichž seznam naleznete na www.advokatikomora.cz.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Musí nájemník platit fond oprav pokud to má v nájemní smlouvě?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Žádost notáři o prodloužení lhůty k odmítnutí dědictví - dědic není v ČR a nemůže se včas k odmítnutí vyjádřit

Došlo mi oznámení o dědictví po babičce, po které zůstaly v malém množství dluhy a malý pozemek. Už jsem se byl osobně podívat do spisu, co tam je a co není. Je to už 7 měsíců (od 9/2017), co probíhá zjišťování dědiců atd. Já jsem dostal oznámení o tomto dědictví teprve 10.5.2018 a do jednoho měsíce od přijetí oznámení se mám buď vzdát písemně dědictví nebo ho přijmout.
Bohužel pracuji v zahraničí a mám na to dost málo času, aby si vše pozjišťovalo a tak by se chtěl zeptat v jakém smyslu se dá napsat žádost o prodloužení lhůty k odmítnutí dědictví. Také se chci zeptat, jestli u plné moci druhé osobě k nahlédnutí do spisu, musí být ověřován podpis nebo stačí jen to podepsat bez ověření podpisu. Také jak je zajištěno, že po přijetí dědictví i z dluhy se potom někdo nepřihlásí dodatečně ještě o další dluhy. Pokud můžete odpovězte mi co nejrychleji. Děkuji předem, s pozdravem Jonáš.

ODPOVĚĎ:
Požádat o prodloužení lhůty k odmítnutí dědictví můžete. Pokud jde o formu žádosti, je třeba specifikovat, jakého dědictví se žádost týká, tj. spisovou značku, specifikaci zůstavitele, specifikaci Vaší osoby, vylíčení důvodů, proč o prodloužení žádáte a uvedení lhůty, na kterou má být možnost odmítnutí prodloužena.
Zákon uvádí, že "Když dědic trvale žije v zahraničí a v České republice nemá jiné bydliště, je lhůta pro odmítnutí dědictví prodloužena na tři měsíce."
Dále: "V oprávněných případech může soud z důležitých důvodů lhůtu pro odmítnutí dědictví dle potřeby prodloužit."
Pokud budete někoho zmocňovat k nahlédnutí do spisu, rozhodně ověřte Váš podpis. Bohužel se nemůžete vyhnout situaci, kdy se někdo o dluhy přihlásí dodatečně, pokud byste dědictví přijal, odpovídáte ale za dluhy pouze do výše nabytého dědictví. V době, kdy dědictví přijímáte, nemáte možnost nijak zjistit, zda se do dědictví někdo dodatečně nepřihlásí.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak požádat o prodloužení lhůty na odmítnutí dědictví dědicem při dlouhodobém pobytu v zahraničí
___

PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
Kdo rozhoduje o výši platu, platové třídě u učitelů, zaměstnanců školy?

Pracuji jako zástupkyně ředitele na malotřídní škole. Pokud bych absolvovala studium "školský management, " mohu dosáhnout na platovou třídu 13? Toto je totiž jedno z kritérii pro zařazení do určité platové třídy.
Absolvovala jsem již 250 hodin speciálního studia metodik prevence. Krom toho na škole vykonávám řadu jiných funkcí a činností. Ředitel tvrdí, že toto posuzuje individuálně odbor školství, který tomu určitě nebude nakloněn. Byla jsem přesvědčena, že o tom rozhoduje zaměstnavatel. Děkuji za odpověď. Děkuji, Laura.

ODPOVĚĎ:
V § 129 školského zákona jsou výslovně vyjmenovány pravomoci zřizovatele vůči jím zřizované školské právnické osobě. Zřizovatel vydává zřizovací listinu školy; rozhoduje o změnách zřizovací listiny; rozhoduje o sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení školy; jmenuje a odvolává ředitele školy a stanoví jeho plat; jmenuje a odvolává třetinu školské rady, pokud se školská rada zřizuje; schvaluje rozpočet školy; schvaluje zlepšený výsledek hospodaření školy a schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů školy. Uvedený výčet pravomocí je taxativní, nad jejich rámec zřizovatel do činnosti školy zasahovat nemůže.
Škola je samostatnou právnickou osobou a o všech jejích vnitřních záležitostech, ať již jde o věci pedagogického, personálního nebo ekonomického charakteru, rozhoduje její ředitel.
Podle mého názoru individuální posuzování zařazení zaměstnanců školy do platových tříd jde nad rámec pravomocí zřizovatele.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zástupce ředitele si zvýšil kvalifikaci oborem "školský management" a chce třídu 13
Vystudování oboru "školský management" a zvýšení platu, platové třídy na 13

__

OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
Osoba s věcným břenemem žije v bytě s přítelkyní, přítelem - nárok na nájemné od spolubydlící osoby

V roce 2012 jsem koupila za 1.000.000 Kč v rámci rozvodového vyrovnání byt 1+1, jehož vlastníkem se stal po schválení soudu náš nezletilý syn a ve kterém má bývalý manžel zřízeno věcné břemeno. Bývalý manžel platí jen normální poplatky za užívání bytu a za služby (cca 2.000 Kč měsíčně). Od 1/2017 bydlí v bytě s přítelkyní. Je možné požadovat po přítelkyni nájem cca 2.500 Kč měsíčně, který by byl příjmem nezletilého 13 letého syna, který je defacto vlastníkem bytu a jehož já jsem zákonným zástupcem? Jak postupovat? Zkusit domluvu a v případě neúspěchu se obrátit na soud? Děkuji moc a zdravím Johana

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že se v případě přítelkyně Vašeho bývalého manžela nejedná o osobu, která by splňovala některou z podmínek věcného břemene, můžete za Vašeho syna s touto osobou uzavřít nájemní smlouvu v níž se zaváže k pravidelnému placení nájemného a záloh za služby s nájmem spojených.
Můžete také požadovat vydání bezdůvodného obohacení ve výši obvyklého nájmu v dané lokalitě za dobu, co v domě zdarma bez právního důvodu bydlela.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vydání bezdůvodného obohacení od osoby spolužijící s osobou oprávněnou věcným břemenem doživotního užívání bytu, domu, nemovitosti
___

OBČAN-BYDLENÍ
Vrácení provize od realitní kanceláře - nevyhovující byt z důvodu hluku a prachu přes okno bez stavebního povolení

Chtěla bych požádat o radu, jak dostat provizi od RK zpět. S přítelem jsme si v 03/2018 pronajali byt. Zaplatili jsme kauci 14.500 Kč, první nájem 14.500 Kč a kauci 14.500 Kč. Vše se zdálo být v pořádku, nastěhovali jsme se. V ložnici máme okno a hned vedle máme ve “vnitrobloku” střechu od bytu, co je vedle v domě. Problém je v tom, že od konce 04/2018 se ve vedlejším domě bourá a rekonstruuje a začaly se dělat terasy na oné střeše. Když jsem to řešila s majitelem, řekl, že on s tím nic neudělá, okno v ložnici má na černo, nezapsané v KN a s majitelem vedlejšího domu to neřeší. Problém je tedy v tom, že při pronájmu bytu nám nikdo neřekl ani slovo o okně nebo budoucí terase.
Nemohu si vyvětrat - prach z rekonstrukce, sousedi chodí na terasu kouřit a jsou hluční, to vše cca 30 cm od okna v ložnici.
Byt jsme brali z důvodu, že je v klidném domě bez sousedů. Jediná možnost je, se odstěhovat, ale nechci přijít o 14.500 Kč kvůli 3 měsícům bydlení v nevyhovujícím bytě. Děkuji za odpověď, Jolana

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda jste byt našla na základě inzerátu, či jste s realitní kanceláří sama uzavřela smlouvu, na základě které Vám byt byt vyhledala. Rovněž není zřejmé, zda jste provizi platila přímo realitní kanceláři či pronajímateli. Pokud jste provizi platila přímo realitní kanceláři, můžete požadovat její vrácení pouze po realitní kanceláři, ne po majiteli bytu. Nicméně pouze Váš ústní požadavek na vyhledání bytu „v klidné lokalitě“ nemáte jak prokázat, stejně tak nemůžete prokázat ústní ujištění realitní kanceláři či majitele bytu, že byt se nachází v klidné lokalitě. Pokud jste však našli byt přes inzerát, v němž je uvedeno, že jde o klidný byt bez sousedů, pak by bylo možno obrátit se na realitní kancelář s tím, že Vás uvedli v omyl při sjednávání nájemní smlouvy, případně můžete zaplacenou provizi vymáhat z titulu náhrady škody po pronajímateli, který Vás rovněž uvedl v omyl mylným sdělením (a inzerováním) o klidné lokalitě. Problém bych však viděla v tom, že v době nastěhování ještě k předmětné rekonstrukci sousedního bytu nedocházelo a majitel tak o tomto ani nemusel vědět. Pak byste mohla požadovat alespoň slevu na nájemném po pronajímateli po dobu, co rekonstrukce probíhá. Je však otázkou, zda by případné soudní vymáhání takové škody bylo úspěšné. Bez podrobné znalosti všech okolností Vám nemohu lépe poradit.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpověď nájemní smlouvy na byt pro hluk a prach v okolí okna (okno postavené bez stavebního povolení)
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Nedokončená montáž kuchyně a nedodaný spotřebič - jak se domáhat dokončení a dodání spotřebiče?

Měl bych dotaz ohledně možnosti právního postupu dle informací uvedených níže. Nedokončená montáž kuchyně, nedodaný spotřebič. Sepsáno ve smlouvě 6.9.2016 - termín montáže + dodání kuchyňských spotřebičů do 27.10.2016, vyčíslena cena za montáž + spotřebiče, seznam spotřebičů je uveden v naší emailové korespondenci. Celá částka byla zaplacena - lze doložit výpisy z účtu. Termín montáže posléze oddálen komplikacemi z naší strany, montáž následně provedena částečně s velkým zpožděním tentokrát již ze strany dodavatele (bez předávacího protokolu), chybí stále jeden spotřebič (11.000 Kč) + drobné práce (cca 2.500 Kč) + vyrovnání za chybně dodaný spotřebič (3.000 Kč). Dodavatel nereaguje na telefonáty, popř. slíbí termín a nedorazí. Doporučené řešení – žaloba? Je při takto nízké škodě vůbec reálná rentabilita právního řešení?
Děkuji, Jakub.

ODPOVĚĎ:
V tomto případě doporučuji odstoupit od smlouvy ohledně chybějícího spotřebiče a zbývajících prací. Zbývající částku by bylo nutné skutečně vymáhat u soudu.
Před případným podáním žaloby však doporučuji využít možnosti mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce. Toto řízení je zdarma a ze strany ČOI bude vydáno stanovisko k posouzení Vašeho nároku. Online možnost podání návrhu na zahájení řízení a další informace naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud řízení u ČOI nepomůže, bude jedinou možnou variantou žaloba k soudu. Budete-li žalovat částku přesahující 15.000,- Kč, pak se domnívám, že v případě úspěchu se žalobu vyplatí podat. V tomto případě budete moci požadovat také úrok z prodlení, který činí v současné době 8,75% ročně z dlužné částky. V případě úspěchu žaloby by Vám protistrana hradila také náklady soudního řízení, kdy však výše náhrady vychází z tabulkových hodnot a nemusí odpovídat skutečně uhrazeným nákladům za právní zastoupení.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nedokončená montáž kuchyně, nedodání spotřebiče a částečné odstoupení od smlouvy o dílo
___

RŮZNÉ-KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ
Ukončení vyplácení ztráty na výdělku invalidovi pojišťovnou při vyplácení starobního důchodu

1998-2018 jsem po autonehodě ve III. stupni invalidity, kdy mi pojišťovna doplácí 50% náhradu za ztrátu výdělku. Vím, že s přechodem do starobního důchodu mi ale přestane toto vyplácet a prudce se mi sníží životní úroveň. Za ty roky, co pracovat nemůžu bych měl jiný plat a tedy i jinou výši starobního důchodu.
Myslím, že by pojišťovna měla doplácet i tento rozdíl po tom přechodu do starobního důchodu v nějaké formě náhrady – můžete mi prosím podat zprávu, jak to řešit? Pokud vím, už neexistuje pojem náhrada za ztrátu na důchodu a dnes (06.09.2018) se to řeší tak, že se od zaměstnavatele (pojišťovny), co vyplácí náhradu za ztrátu na výdělku vyžádá doklad, co se předloží ČSSZ a ti pak starobní důchod přepočítají - nebo je to jinak? Děkuji, Jan.

ODPOVĚĎ:
Účelem náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity nebo částečné invalidity) je reparovat újmu odvíjející se od ztráty pracovní způsobilosti poškozeného, kdy odškodnění náleží po dobu, po kterou ztráta pracovní způsobilosti brání poškozenému, aby si příjmy opatřoval vlastní prací, Vzhledem k tomu, že po dosažení věku 65 let (kdy zaniká nárok na invalidní důchod a vzniká nárok na důchod starobní) je plné pracovní začlenění spíše výjimkou, dospěl Nejvyšší soud ČR (sp. zn. 25 Cdo 4066/2016, ze dne 28.11.2017) k závěru, že vznikem nároku na výplatu starobního důchodu podle § 61a, odst. 1 zákona o důchodovém pojištění zaniká invalidnímu důchodci nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.
Pojem náhrada za ztrátu na důchodu stále existuje. Dle § 2964 nového občanského zákoníku ale platí, že náhrada za ztrátu na důchodu náleží poškozenému ve výši rozdílu mezi důchodem, na který poškozenému vzniklo právo, a důchodem, na který by mu vzniklo právo, jestliže by do základu, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou poškozený pobíral v době rozhodné pro přiznání důchodu. Po dosažení 65 let věku si tedy můžete požádat o klasický starobní důchod s datem přiznání tehdy, kdy Vám bude 65 let, k žádosti bude zapotřebí doložit vyplácenou náhradu za ztrátu na výdělku. Česká správa sociálního zabezpečení pak provede dva výpočty důchodu – výpočet důchodu z výdělku před přiznáním invalidního důchodu a výpočet z výdělků, ke kterým připočte vyplácenou náhradu za ztrátu na výdělku. Výhodnější z těchto výpočtů porovná s výší důchodu, který Vám bude náležet ke dni, kdy Vám bude 65 let a pokud bude výhodnější důchod vyšší, bude Vám přiznán a vyplácen tento výhodnější důchod. Nemusíte se tedy obávat toho, že by došlo k výraznému snížení Vaší životní úrovně kvůli ukončení výplaty náhrady za ztrátu na výdělku.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přepočítání výše důchodu u invalidy 3. stupně - vliv starobního důchodu na vyplácení ztráty na výdělku pojišťovnou
___

SPRÁVNÍ-OBCE
Vybudování domácí čističky místo napojení na veřejnou kanalizaci kvůli velké vzdálenosti stavby od kanalizace

Hledám pomoc při zjištění informace, co se týká připojení mého domu na obecní kanalizaci. Bydlím v obci Skalice, kde je zřízena obecní kanalizace. Můj dům se nachází asi 300 metrů od nejbližšího možného napojení na tuto kanalizaci. Je možné udělit nějakou výjimku ze stavebního zákona co se týká toho, abych se na tuto kanalizaci nemusel napojovat a zřídil si doma čističku odpadních vod?
Napojení na tuto kanalizaci by mě stálo 400.000 Kč a zřízení této čističky by mě stálo zlomek této ceny. Obec mi s výstavbou žádným způsobem finančně nevypomůže, ale nemají problém s tím, že bych si doma udělal výše uvedenou čističku a nenapojil se tak na jejich kanalizaci. Prosím o radu v této věci. V zákoně je uvedeno, že se musím připojit na kanalizaci pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. Co je podle vás ekonomicky přijatelné? Mockrát děkuji Honza.

ODPOVĚĎ:
V dotazu se dopouštíte několika nepřesností, po jejichž odstranění vyjde najevo, že Vaše situace není zdaleka tak bezvýchodná, jak se vám nyní možná zdá.
V první řadě upřesňuji, že problematika napojení na obecní kanalizaci není řešena stavebním zákonem, nýbrž zákonem o vodovodech a kanalizacích. Pro Váš případ je klíčový § 3/8 zákona o vodovodech a kanalizacích, který zní:
"Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné."
Z tohoto ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích tedy v první řadě vyplývá, že povinnost připojit se k obecní kanalizaci nevyplývá ze zákona (nejedná se tedy o zákonnou povinnost), nýbrž je závislá na rozhodnutí obecního úřadu. Pakliže ve Vašem případě obec souhlasí s tím, abyste odpadní vody likvidoval v čističce odpadních vod, je vše v pořádku, neboť povinnost připojit se na obecní kanalizaci Vám nevznikne.
I pokud by se v budoucnu obecní úřad rozhodl uložit Vám povinnost připojit se k obecní kanalizaci, nebylo by ještě vše ztraceno. Obecní úřad by totiž musel zahájit správní řízení, jehož účastníkem byste se stal (a to s právem vyjadřovat se k věci, předkládat důkazy, nahlížet do správního spisu apod.). V rámci tohoto správního řízení by obecní úřad zkoumal, zda jsou ve Vašem případě splněny podmínky pro vznik povinnosti připojit se k obecní kanalizaci (tzn. zejména podmínku, zda je připojení technicky možné). Výsledkem tohoto správního řízení by pak byl individuální správní akt, kterým by Vám byla uložena předmětná povinnost (pokud by obecní úřad dospěl k závěru, že podmínka technické proveditelnosti je splněna) ; proti tomuto správnímu rozhodnutí byste se následně mohl bránit odvoláním či později žalobou k soudu.
Přestože zákon o vodovodech a kanalizacích hovoří v této souvislosti pouze o technické proveditelnosti připojení, je při rozhodování obecního úřadu nezbytné zohledňovat i ekonomickou stránku věci. Připojení k obecní kanalizaci by totiž bylo technicky proveditelné prakticky kdykoli, ovšem někdy za cenu nepřiměřených nákladů (ať už z důvodu vzdálenosti, obtížné dostupnosti či jiných překážek). Správní orgány jsou při svém rozhodování povinny brát zřetel rovněž na princip přiměřenosti jejich rozhodování (tzn. že nemohou účastníky řízení zatížit nepřiměřenými náklady v situaci, kdy je vše řešitelné snáze a pro účastníky levněji).
Jak však uvádím výše, souhlasí-li obec s vybudováním čističky odpadních vod, nehrozí Vám ze strany obecního úřadu (alespoň prozatím) uložení povinnosti se připojit k obecní kanalizaci a vše je proto v pořádku.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výjimka povolení nepřipojení domu na kanalizaci z důvodu velké vzdálenosti stavby od kanalizačního vedení
Dům je daleko od kanalizace - výjimka nepřipojení domu na kanalizaci a vytvoření vlastní čističky vod
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Jak donutit spolumajitele k prodeji podílů - pozemek se stavbou jednoho ze spoluvlastníků, spolumajitelů

Vlastníme s manželkou rodinný dům, každý polovinu. RD stojí na stavební parcele celkem asi 540 m2, kterou ještě s námi vlastní 4 spoluvlastníci a to každý 1/48 (12 m2 každý). Zbytek já a manželka. Poraďte prosím, jak tyto podíly od nich získat. Oni chtějí prodat, ale za strašně velkou cenu a podmiňují to koupí dalších pozemků, které ani nechceme. Kolik prosím stojí soudní podání? Jak to probíhá? Myslíme si, že rozdělit a určit jim kus parcely není možné k situaci domu na parcele. Děkuji, Jarmil.

ODPOVĚĎ:
V daném případě je jediným řešení podání žaloby o vypořádání podílového spoluvlastnictví. Pokud mají v úmyslu prodat, musí Vám učinit písemnou nabídku s určením ceny. Pokud by bylo posléze zjištěno, že nakonec prodali třetí osobě za cenu výrazně nižší, jednalo by se o neplatný prodej. Podání žaloby zahrnuje soudní poplatek a náklady na právní zastoupení. Soudní poplatek by činil 5000, -Kč a náklady na právní zastoupení jsou závislé na počtu soudních jednání a mohou se pohybovat v řádech desítek tisíc korun.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak donutit spolumajitele pozemku k prodání jejich podílu - na pozemku je stavba ve vlastnictví jednoho ze spolumajitelů
Zrušení spoluvlastnictví pozemku se stavbou - žaloba na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Povinnost věřitele použít částku dlužníka na jistinu, pokud si to dlužník přeje

Půjčila jsem si u společnosti 10.000 Kč, měla jsem i s úrokem zaplatit 11.353 Kč.
Platila jsem prodloužení celkem 3x 3.960 Kč. Jednou jsem jim poslala 200 Kč s poznámkou úhrada jistiny, celkem tedy jsem zaplatila 12.080 Kč. Chtěla jsem se zeptat, jestli zaplacené prodloužení se může počítat jako úhrada jistiny? Dluh byl předán inkasní agentuře, která žádá zaplatit 18.680 Kč. Děkuji, Josefína.

ODPOVĚĎ:
Pokud není výslovně v popisu poukázaných financí uvedeno jinak, pak se má vždy ze zákona za to, že splátka dluhu je poukázána na příslušenství dluhu, tj. na úroky z prodlení a náklady řízení. Pokud ale částku řádně označíte, že je poukázána na jistinu, musí to věřitel akceptovat a na jistinu ji započítat. Pokud jste tedy prodloužení výslovně neuhradila na jistinu, bylo započítáno na příslušenství.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zaplacení prodloužení splátek úvěru - vliv na splacení jistiny
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Prodej firmy zaměstnavatele novému majiteli a vliv na PPM peněžitou podporu v mateřství u druhého dítěte

Jsem zaměstnanec firmy X, kde mám smlouvu na dobu neurčitou. Momentálně jsem v 7. měsíci těhotenství, přičemž těhotenství jsem celé strávila v pracovní neschopnosti kvůli komplikacím. Nyní si budu žádat o peněžitou podporu v mateřství PPM. Zaměstnavatel oznámil, že se chystá firmu prodat. Jde mi o to, pokud bychom chtěli brzy další dítě, jestli budu mít nárok na PPM i na druhé dítě, pokud se změní majitel firmy, případně jaké jsou u toho podmínky. Bojím se, že nový majitel bude mít nové smlouvy, musím ji pak podepsat taky, i když budu na mateřské? Je něco, co si v nové smlouvě musím pohlídat, abych nepřišla o nárok na PPM?
A bude se případná PPM počítat z mého platu, který jsem měla před nemocenskou, i když se změní majitel firmy? O PPM na první dítě mi nejde, to už stihnu tak jako tak, budu o ni žádat za dva týdny, ale jde mi pak o to druhé. Hlavně mi jde o to, abych nepodepsala něco špatně a nepřipravila se tím o nárok na PPM. Mockrát děkuji za odpověď a přeji krásný den. Děkuji, Judita.

ODPOVĚĎ:
Při prodeji obvykle dochází k tzv. přechodu práv a povinností. Přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů dochází ke změně zaměstnavatele automaticky bez nutnosti uzavírat jakoukoliv formu dohody. Při přechodu práv a povinností však váš pracovní poměr nekončí a je zachován v původní podobě a za stejných podmínek.
V případě, že na druhou mateřskou dovolenou přejdete plynule na rodičovskou dovolenou, novou smlouvu byste podepisovala až po návratu do zaměstnání. Druhá PPM se pak bude počítat z původního platu.
I v případě, že byste se rozhodla podepsat novu smlouvu v průběhu rodičovské dovolené, nebude-li pracovní poměr ukončen, nárok na PPM vznikne bez ohledu na obsah smlouvy.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Změna zaměstnavatele (majitele) po prodeji firmy a vliv na PPM u druhého dítěte
___

PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
Nárok na odstupné - výpověď ze zdravotních důvodů neumožňujících další výkon práce, zaměstnání

V pátek 25.8.2017 jsem prodělala infarkt myokardu. Z důvodu nerozpoznání diagnózy včas i přes opakovanou návštěvu lékařů, došlo k rozsáhlému infarktu a trvalému poškození srdce (zvažuji stížnost na lékařskou komoru, což mi bylo doporučeno i jedním z lékařů). Do současné doby jsem v pracovní neschopnosti. Nyní mi končí podpůrčí doba nemocenského pojištění.
V psychiatrické léčebně pracuji 23 let jako všeobecná sestra u lůžka. Je to geriatrické oddělení kde je práce náročná jak fyzicky tak psychicky. A také se tam pracuje na 12hodinové směny, denní a noční. Závodní lékař z PL rozhodl, že nejsem schopná tuto práci nadále vykonávat z důvodu fyzické zátěže a také nočních služeb.
Hlavní sestra mi nabízela práci na lehčím odd. , ale pouze na 12 hodinové služby, což je i tak pro mě zátěž. Tvrdí, že pro mě práci na 8 hod. služby nemá. Nyní musím řešit svou situaci hledáním a nástupem do nové práce, protože mi končí podpůrčí doba nemocenského pojištění. Chtěla jsem dát výpověď k 30.6.2018 dohodou ze zdravotních důvodů, s čímž hlavní sestra souhlasila. Po návštěvě závodního lékaře, jsem se dozvěděla, že pokud je to ze zdravotních důvodů, mám nárok na náhradu škody nebo odstupné
za tři měsíce. Hlavní sestra při dřívějším rozhovoru tvrdila, že pokud je to ze zdrav. důvodů pouze na dva měsíce na hledání zaměstnání a nyní při dohodě o výpovědi se o odstupném nezmiňovala vůbec. Prosím o radu, zda na to mám nárok a jak mám postupovat. V pondělí 4.6.2018 s ní mám domluvenou schůzku. Děkuji moc a přeji hezký den. Juliana

ODPOVĚĎ:
Na úvod bych chtěla uvést, že něco jako výpověď dohodou neexistuje. Výpověď je jednostranný právní akt a dohoda je doustranný právní akt. Je možné dát buď výpověď nebo se domluvit se zaměstnavatelem a za určitých podmínek sepsat dohodu o ukočení pracovného poměru - to je dohoda.
Ale k Vašemu dotazu: podle § 67 odst. 1 zákoníku práce náleží odstupné zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů.
Důvod, díky němuž dochází k ukončení Vašeho pracovního poměru, je uveden pod písm. e) - zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost.
V takovém případě NÁROK NA ODSTUPNÉ ZAMĚSTNANCI NEVZNIKÁ. Odlišná úprava však může být obsažena v kolektivní smlouvě.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Náhrada škody za zanedbání zdravotní péče - nerozpoznání závažného onemocnění (infarkt myokardu)
___

OBČAN-DLUHY
Promlčení smluvních úroků - úvěr na rekonstrukci bytu, bytového domu

Jsme SVJ, které si odsouhlasilo úvěr na rekonstrukci a jeden vlastník ho nerespektoval, ani nedodal finance předem, jak dovolila smlouva o úvěru. Byl vyzván, pak urgován, zaplatil až po 4 letech dluh. Požádali jsme banku o předčasnou splátku za něho a také požádali o vyčíslení úroků v úvěru za něho námi zaplacených. V této době však vyšlo najevo, že náklady za předčasně ukončenou rekonstrukci byly chybně rozúčtovány, ne dle podílu ale jen na opravenou část a dány shromáždění ke schválení.
Staly se neplatnými a my jsme je schvalovali nově přepočítané dle zákona a změnu z úroky budeme se souhlasem banky také vkládat do úvěrového účtu za účelem snížení splátek, ovšem dlužník namítá, že je žádost SVJ o vyplacení škody na úrocích v úvěru již promlčená, i když nově schválené náklady byly schváleny po 5-ti letech, v 09/2015, přepočtené úroky, poplatné výši nákladu a době dluhu, z úroků v úvěru námi ostatními uhrazené, (nejedná se o úroky s prodlení) také opravené s ohledem na změnu ve výši škody až desítek tisíc Kč na vlastníka. Budeme u soudu úspěšní? Děkuji, Julie.

ODPOVĚĎ:
Smluvní úroky se promlčují v obecné tříleté promlčecí době v souladu s ust. § 629 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník. Promlčecí lhůta začíná dle § 619 téhož zákona běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
Z Vašeho dotazu nevyplývá, za jaké období jsou úroky požadovány a kdy byl onen dlužník poprvé vyzván k jejich zaplacení, proto Vám nemohu odpovědět, zda budete u soudu úspěšní. Mám za to, že přepočítání splátek včetně úroku by nemělo mít na případné promlčení vliv.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přepočítání splátek úvěru na rekonstrukci domu - vliv na promlčení smluvních úroků
___

OBČAN-BYDLENÍ
Jak může požádat družstevník požádat družstvo o odkoupení garáže u družstevního bytového domu

Mám dlouhodobě v nájmu garáž družstva, jehož jsem členem. Na nájemném jsem už zaplatila polovinu ceny garáže (cena 100.000 Kč), garáž bych si chtěla odkoupit do svého vlastnictví. Je nějaká možnost dohody nebo žádosti k předsednictvu družstva o zaplacení nižší ceny garáže. Kolaudace celé budovy včetně garáží proběhla v roce 2001. Cena garáže je od té doby stále stejná.
Děkuji, Justýna.

ODPOVĚĎ:
Zákon neupravuje právo člena družstva na slevu při odkupu předmětu nájmu do osobního vlastnictví. Záleží tak pouze na stanovách družstva či rozhodnutí družstva, zda při odprodeji majetku nabídne členům družstva slevu.
Nic Vám však nebrání pokusit se družstvo požádat o přiměřenou slevu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nárok na slevu za koupi garáže od družstva družstevníkem platícím dlouhodobě nájem, nájemné
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Žaloba pro přeplatek na nájemné (přeplatek záloh) a rozhodnutí rozhodcem místo soudu - lze se odvolat k soudu?

Můj dotaz se týká žaloby (o určení nájmu, nájemného, které je obvyklé v čase a místě). Jakožto oprávněný, jsem prostřednictvím advokáta podal žalobu na pronajímatele bytové jednotky z důvodu finanční škody, která mi vznikla z přeplatku na nájemném a sice z titulu přeplatku na zálohách na služby spojené s nájmem bytu.
Jelikož ale řízení soud zastavil odůvodňující to tím, že žalovaná strana včas vznesla námitku, že věc má být projednána podle smlouvy účastníků v řízení před rozhodci a účastníci neprohlásili, že na této smlouvě netrvají. Z nezjistných důvodů si toho advokát před podáním žaloby ve smlouvě o pronájmu bytu nevšiml a proto jsem byl v této věci u soudu neúspěšný. (rozhodnutí nabylo 5.5.2015)
1) mohu podat znova žalobu příslušnému úřadu i když byla nepříslušným soudem zastavena? ad. 2) pokud mohu, tak do jaké doby a kde mám začít. Děkuji a přeji hezký den. Děkuji, Jaromíra.

ODPOVĚĎ:
K tomuto zákon říká, že pokud návrh na zahájení řízení před rozhodcem podáte do 30 dnů od doručení usnesení soudu o zastavení řízení, zůstávají právní účinky původního návrhu zachovány. Tzn. že pokud do 30 dnů podáte návrh k rozhodci, neběží Vám promlčecí lhůty.
V případě, že tuto lhůtu nestihnete, promlčecí lhůty nadále běží. Je tudíž otázkou, zda ve Vašem případě již nedošlo k promlčení tohoto nároku – doporučuji konzultovat s právníkem po předložení relevantních dokumentů.
Co se týká otázky, na kterého rozhodce se případně obrátit, toto musí vyplývat ze smlouvy, prozkoumejte tedy smlouvu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přeplatek služeb nájmu a předání žaloby nájemníka rozhodci uvedenému ve smlouvě - je možné odvolání proti rozhodnutí rozhodce?
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Musí revizor upozornit na možnost zaplacení pokuty na místě černéh pasažéra nebo ne?

Zadržel mě revizor při jízdě načerno v Praze. Podle mě pod psychickým nátlakem (řval) mi dal podepsat příslušný doklad, aniž by mě informoval, že mohu na místě zaplatit pokutu 800 Kč, a teď chce 1 500 Kč, protože to takto bylo napsané na tom dokladu (neměl jsem čas ho v ten moment číst, jednak řval, ať ho podepíší, jednak jsem vystupoval). Zaplatil jsem zpětně 800 Kč, odmítám platit zbytek.
Dopravní podnik mnou podepsanou stížnost na chování revizora samozřejmě zamítl. Snažil jsem se volat, psát maily, podat další stížnost, ale dopravní podnik mě teď ignoruje a nemám s kým komunikovat.
Bojím se, že mi přijde těsně před koncem promlčecí lhůty mnohem vyšší pokuta. Jak mám prosím postupovat, abych věděl, že to je vyřešené a nic nehrozí? Děkuji za věnovaný čas. Jaroslav

ODPOVĚĎ:
Tím, že si zakoupíte jízdenku a využijete služeb MHD, současně souhlasíte s přepravním řádem a všemi dokumenty souvisejícími, např. stvrzujete, že jste se seznámil se sazebníkem pokut za jízdu načerno a s pravidly jejich ukládání apod.
Chování revizora rozhodně není na místě, nicméně pokud nemáte svědky tohoto incidentu, bude pro Vás značně obtížné prokázat, jak celá záležitost proběhla. Za této situace se jeví jako nejjistější zaplatit stanovenou pokutu a tím budete mít jistotu, že je celá záležitost vyřešená.
Dopravní podniky jsou v této oblasti poměrně nekompromisní a vymáhají de facto všechny částky, takže doporučuji zajít přímo na DP a tam se domluvit na zaplacení zbytku pokuty.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Podepsání pokuty revizorovi pod nátlakem a povinnost zaplatit vyšší pokutu než by byla na místě
___

OBČAN-EXEKUCE
Pozemek pod stavbou ve vlastnictví obce s plomobu exekutora - koho požádat o prodej pozemku? (obec nebo exekutora? )

Vlastním zahradu 541 m2, kterou chci prodat. Na této parcele je chatka 4x4 m, ale pozemek 16 m2 po ní je obce. Chatka není zapsána v katastru nemovitostí ČR, tj. KN ČR. Pozemky této nejzadluženější obce jsou všechny víc než 10 let v exekuci. Vztahuje se předkupní právo i na stavby nezapsané v KN? Mám se obrátit na obec, nebo na exekutora? Mohu tu chatku vůbec prodat společně se zahradou? Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Obec má skutečně předkupní právo k chatě. Dle ust. § 3056 občanského zákoníku platí, že vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku (tzn. není ve vlastnictví obce), má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku.
Předkupní právo se vztahuje i na stavby nezapsané v katastru nemovitostí. Předkupní právo samo o sobě nebrání převodu, doporučuji však získat prohlášení obce, že předkupní právo nebude uplatňovat.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Soukromá stavba stojící na pozemku obce a předkupní právo obce na stavbu
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Jak podat žalobu na cizince když neznám jeho adresu trvalého pobytu, bydliště?

Na sociální síti Instagramu zveřejnila (04/2018) cizí osoba fotky syna (14 měsíců), kterou mám v kontaktech i přes to, že jsem žádala několikrát o smazání a nezveřejňování nikde na internetu. Nahlašovala jsem instagramu a fotky se vždy znovu objeví a nevím kde všude můžou být. Takže bych se ráda bránila jinak. Je cizinec polské národnosti žijící v Irsku. Můžu podat trestní oznámení nebo žalobu, i když se jedná o cizince a nemám jeho adresu bydliště? Děkuji, Karin.

ODPOVĚĎ:
Neznáte-li adresu pobytu určitého člověka, je prakticky vyloučeno, abyste na takového člověka podávala žalobu. Soud je totiž povinen zaslat žalovanému žalobu k vyjádření (přičemž mu bude zasílat rovněž další písemnosti), je tudíž nezbytné soudu sdělit, na jakou adresu tak může činit. Adresa pobytu je jedním ze základních identifikačních údajů o každém člověku. Je povinností žalobce, aby ve své žalobě dostatečným způsobem identifikoval žalovaného (nejčastěji se tak děje uvedením jména, příjmení, data narození či rodného čísla a adresy pobytu, resp. Názvu, adresy sídla a identifikačního čísla v případě právnických osob).
Ve Vašem případě tedy bude nutné zjistit nejdříve adresu pobytu člověka, kterého hodláte žalovat. Irskou právní úpravu neznám, doporučuji Vám se nicméně obrátit na český zastupitelský úřad pro Irsko, jehož prostřednictvím (či s jeho radou) můžete zkusit kontaktovat irskou policii či jiný orgán, do jehož kompetence spadá evidence cizinců na území Irska.
Podaří-li se Vám zjistit adresu pobytu dotyčného člověka, bude možné uvažovat o podání žaloby. V tomto ohledu je otázkou, k jakému soudu je vlastně zapotřebí žalobu podat (tedy zda k soudu českému či irskému). Dle článku 7/2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1215/2012 může být osoba, která má bydliště v některém členském státě, v jiném členském státě žalována ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti u soudu místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události.
Vzhledem k tomu, že ve Vámi popsaném případě došlo, resp. mohlo dojít ke škodné události v prostředí internetu, nelze jednoznačně určit, v jakém státě se tak stalo (a tudíž v jakém státě je možné podat žalobu). Jako jistější krok se samozřejmě jeví podání žaloby k irskému soudu. Pro přípravu žaloby Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
s ohledem na náklady spjaté se zahájením a vedením soudního řízení a s ohledem na nejistotu procesního úspěchu Vám nicméně doporučuji podání žaloby dobře zvážit. V první řadě je nutné rozmyslet, čeho byste se chtěla v žalobě domáhat (zda pouze smazání předmětných informací, odčinění psychické újmy, pokud nějaká vznikla apod.).
Jsou-li předmětné fotografie zveřejněny v prostředí internetu, nelze vyloučit, že je v budoucnu opět někdo zveřejní (podání žaloby byste tak musela zopakovat). Vámi popsaný případ je obecným rizikem zveřejňování fotografií na internetu; prakticky nekontrolovatelné šíření stažených fotografií je následně právně jen obtížně regulovatelné.
Domníváte-li se, že dotyčný člověk se dopustil trestného činu (ze znění dotazu jsem nicméně k takovému závěru nedospěl), bude nezbytné podat trestní oznámení v Irsku. Pravomoci Policie ČR v zásadě nesahají za hranice České republiky.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1215/2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Podání žaloby na cizince - publikuje soukromé fotky jiné osoby na sociální síti Facebook, Instagram
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Hromadná žaloba na vyplacení smluvní pokuty od developera - nedokončení stavby včas

Nechala jsem si developerskou firmou postavit řadový domek, který měl být hotový v půlce ledna 2018, ale bude prý hotový až v půlce září, ale ani to není jisté, termíny dokončení mění průběžně. Firma si nechala podepsat list o tom, že výstavbu přebírá jiná firma a tudíž přebírá i platby za výstavbu. Ve smlouvě jsou definovány sankce obou stran, zhotovitel je povinen zaplatit za každou etapu 0.05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Maximální výše této pokuty jsou 3% z ceny díla. Chci se zeptat jaké mám možnosti v tomto případě, nechci přijít o případné finanční odškodnění, mohli by toto plnění nějak obejít. Jelikož nejsem jediná, je možnost podat hromadnou žalobu nebo popřípadě pouze já bych jí podala. Děkuju za odpověď, Karolína.

ODPOVĚĎ:
Bez posouzení samotných smluv není možné jednoznačně na Váš dotaz odpovědět. Pokud však máte stále uzavřenou smlouvu s developerem, pak tato smlouva stále platí bez ohledu na to, kdo fakticky provádí výstavbu. Sankce by Vám tedy měl uhradit developer, i když výstavbu a přebírání plateb provádí třetí strana.
Pokud jde o vymáhání nároků, pak by každý kupující měl podat žalobu samostatně. Pokud to smlouva výslovně nezakazuje, bylo by možné započíst Váš nárok na pokutu vůči povinnosti uhradit kupní cenu.
Doporučuji nechat posoudit smlouvu i zmíněného listu o převzetí výstavby advokátovi, který přesně posoudí Vaše nároky a možnosti uplatnění.
Seznam advokátů naleznete např. zde: www.advokatikomora.cz

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nedokončení stavby developerem včas a vymáhání smluvní pokuty soudně žalobou - postup

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.