Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje zanonymněné roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků/advokátů, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny.

 

OBČAN-BYDLENÍ
Výměna okna v nájemním bytě - pronajímtel nechce proplatit při ukončení nájmu a chce vrátit do původního stavu

Na základě písemné smlouvy jsem vyměnil v nájemním bytě v r. 2006 dřevěné okno za plastové, na moje náklady, s tím že po skončení nájmu uvedu byt do původního stavu. Nabízel jsem toto řešení dva měsíce před ukončením nájmu.
Bylo mi řečeno, že mám podat žádost o proplacení což jsem učinil. Po osmi měsících mi bylo sděleno, že se moje žádost zamítá z důvodu nesplnění podmínky o uvedení do původního stavu. Byt jsem odevzdal dle protokolu o předání v naprostém pořádku bez výhrad. Pokud nedojde k dohodě, mohu žádat o vydání okna, které je mým majetkem? Děkuji, Štěpán.

ODPOVĚĎ:
Vrácení okna v takovém případě můžete od majitele bytu požadovat, jde však pochopitelně o krajně nevýhodné řešení pro obě strany. Pokud by se však nebylo možné s majitelem dohodnout na finanční kompenzaci, minimálně mu můžete zaslat doporučenou výzvu k vydání Vaší věci – okna, případně finanční částku odpovídající jeho hodnotě, s tím, že pokud tak neučiní dobrovolně, jste odhodlán požádat o pomoc soud.
Z dotazu nevyplývá, co majitel myslel navrácením bytu do původního stavu. Zda tím třeba nemyslel i navrácení původního okna (což by bylo dost nepochopitelné, leda by Vám nechtěl nové okno proplácet), potom by byla Vaše chyba, že jste na takovou dohodu nepřistoupit a nepožadoval jste úhradu za výměnu okna.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vrácení bytu do původního stavu při ukončení nájmu a výměna okna nájemníkem - nárok na proplacení okna nebo vybourání nainstalovaného okna a vydání okna nájemníkovi, nájemci
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Užívání nemovitosti jen jedním ze spoluvlastníků - nárok, právo na nájemné pro ostatní spolumajitele, spoluvlastníky

Pokud vlastní jednu nemovitost (byt) více spoluvlastníků, ale využívá ji k bydlení jen jeden z nich, mají ostatní spoluvlastníci právo žádat od dotyčného nájemné. Moje dotazy: Jak se určuje výše nájemného, kterou lze požadovat? Lze nájemné požadovat i zpětně? Jak postupovat, když dotyčný spoluvlastník odmítne nájemné platit? Děkuji, Uršula.

ODPOVĚĎ:
Stanovení výše nájemného bude záležet na Vaší vzájemné dohodě. Pokud by však spoluvlastník se stanovenou výši nesouhlasil, můžete se obrátit na soud, aby výši nájmu stanovil dle místních zvyklostí. Přestože nemáte se spoluvlastníkem uzavřenu nájemní smlouvu, lze z chování (užívání bytu) tohoto spoluvlastníka usuzovat, že nájemní vztah vznikl. Nájem můžete po spoluvlastníkovi požadovat od doby jeho vzniku, soudně je však dlužné nájemné vymahatelné jen za 3 roky na zpět z důvodu zákonné tříleté promlčení lhůty. Dlužné nájemné nejvýše za tři roky zpětně pak můžete vymáhat podáním žaloby k soudu na úhradu dlužného nájemného.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se určuje výše nájemného při užívání bytu, domu, nemovitosti jen jedním ze spoluvlastníků, spolumajitelů?
___

OBCHOD-REKLAMACE
Odpovědnost za poškození zboží v době reklamace, reklamačního řízení

Zakoupil jsem gramofon v eshopu k24.cz (25.11.2017). Zhruba po 14 dnech občasného používání (vánoční dárek) začal gramofonu chrčet reproduktor. Gramofon jsem odeslal na reklamaci (leden 2018). Obchod ho poslal do jejich autorizovaného servisu v Polsku. Ze servisu mi ohlásili mechanickou závadu (rozbitá součást uvnitř gramofonu) a reklamaci zamítli. Tato závada tam ale před odesláním na reklamaci nebyla! Když mi gramofon přišel zpět, měl navíc uražený pant. Tuto závadu pro změnu obchod svádí na přepravce a již u něj zahájil reklamaci. Ale je to nesmysl. Gramofon byl dokonale zabalen. Obchod nebo servis tedy úmyslně gramofon mechanicky poškodil. Mám nějakou možnost se bránit? Jde obchodu vůbec dokázat, že poškodili gramofon záměrně? Děkuji, Tomáš.

ODPOVĚĎ:
I samotná mechanická závada, kterou jste sám nemohl způsobit by zakládala odpovědnost prodejce, a tedy oprávněnou reklamaci, neboť je zřejmé, že musela vzniknout jako projev vady nového zboží. V tomto případě by bylo nutné vyhledat soudního znalce, který by gramofon posoudil a zhodnotil charakter vady. Pokud by byl posudek pro Vás pozitivní, obraťte se opět na prodejce s tím, že požadujete o kladné vyřízení reklamace a požadujte také veškeré náklady (náklady na posudek, poštovné apod.)
Pokud by ani poté prodejce svůj postoj nepřehodnotil, obraťte se s návrhem na mimosoudní řešení k České obchodní inspekci. Více informací a možnost online podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud ani toto nepomohlo, bude jedinou možnou cestou žaloba k soudu.
Nicméně pokud jde o úmyslné poškození gramofonu, pak pokud nemáte jeho stav před reklamací zachycen (fotografie apod.), pak toto bude skutečně velmi obtížné prokázat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak dokázat poškození reklamované věci prodávajícím nebo servisem
Jak dokázat novou vadu věci vzniklou v době reklamace, reklamačního řízení
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVA
Koupě pozemku v ČR od cizince - průběh pospisu smlouvy, data (datování), postup, návod

Budu kupovat pozemek o výměře 39 m2, který je v ČR. Majitel je Izraelský občan s bydlištěm v Izraeli. Smlouvu bude on podepisovat na ambasádě v Tel Avivu, já v ČR na matrice. Předpokládám dle dostupných informací, že kupní smlouva je stejná jako při koupi mezi českými občany. Může každý podepsat smlouvu v jiném dni? Je tento postup správný a postačí ověřený podpis prodávajícího s tzv. apostilou. Co mám popřípadě udělat jinak? Velmi děkuji za odpověď. S pozdravem Broněk

ODPOVĚĎ:
Kupní smlouva bude mít skutečně stejné náležitosti, jako smlouva uzavřena mezi českými občany. Z důvodu jistoty je vhodné uvést ustanovení, že smlouva se řídí českým právním řádem a příslušné jsou české soudy. Smlouva může být podepsána v jiném dni.

V tomto případě by měl postačovat ověřený podpis s apostilou, nicméně toto doporučuji ověřit u ministerstva zahraničních věcí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Průběh koupi bytu, domu, nemovitosti v ČR od cizince bydlícího v zahraničí, který podepsíše kupní smlouvu na ambasádě mimo ČR
___

RODINA-SJM
Majetková smlouva před legalizací manželství s cizinem - určení vlastnictví

2015 jsem se provdala za cizince, náš sňatek doposud nebyl v České republice legalizován, což hodláme napravit. Ale 2017 teprve došlo k majetkovému vyrovnání mezi mnou a bývalým manželem a já jsem ho musela vyplatit velikou částkou z bytu, který je teď můj. Chtěla bych se vyvarovat chyb, které jsem udělala v předchozím manželství, kdy jsem nakonec musela bývalého partnera vyplatit i když do manželství nic nepřinesl.
Moje otázka je tedy: mohu před legalizací manželství sepsat s nynějším manželem smlouvu, kde bude napsáno, že byt kde nyní bydlím je jen můj a on na něj nemá žádný nárok, i když už v době odkoupení jsem byla provdána v cizině. Zda je tohle možné a bude to platné i když by došlo k rozvodu. A jestli může smlouvu podepsat i před právníkem v cizině, manžel zatím v ČR nežije. Děkuji za radu, Karla.

ODPOVĚĎ:
Jakoukoliv smlouvu, o které je pořizováno s majetkem, který buď bude nebo už je součástí SJM, musíte sepsat u notáře, Jinak taková smlouva není platná, tedy nestačí ji sepsat např. u advokáta. Notář sám na základě této situace zváží, zda sepíše předmanželskou smlouvu nebo už smlouvu o zúžení SJM. Oběma smlouvami lze ošetřit byt tak, že je pouze Váš. Musíte se ale oba sejít u jednoho - českého notáře. V cizině to nelze, je třeba, aby to vše podléhalo českému právu, pakliže se jedná o byt v ČR.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Majetková smlouva v manželství s cizincem před legalizací sňatku v ČR
___

OBČAN-BYDLENÍ
Musí majitel bytu podepsat smlouvu o závazku po přehlasování o úvěru na rekonstrukci bytového domu

10/2017 proběhla schůze družstevníků a majitelů bytů v našem domě na podnět a za účasti představitelů bytového družstva. Jednalo se o úvěru na částečnou rekonstrukci domu (oprava spár na plášti domu, natření balkonů, nátěr na střeše domu). Proběhlo hlasování, kde byl úvěr většinově schválen.
Nebylo zohledněno, kdo z hlasujících je družstevníkem a kdo majitelem. Z majitelů ani nebyli všichni přítomni. Já jsem majitelkou a hlasovala jsem proti. Bytové družstvo s odkazem na toto hlasování nyní přišlo s úvěrovou smlouvou a chce, abych jim podepsala smlouvu o závazku. Mohou mě nutit podepsat úvěrovou smlouvu na rekonstrukci, se kterou nesouhlasím?
A i kdyby více než polovina majitelů bytů smlouvu nyní podepsala, měla bych za povinnost ji také podepsat? SVJ zatím nemáme. Děkuji, Štěpánka.

ODPOVĚĎ:
Jestliže byl nadpoloviční většinou přítomných členů schválen způsob financování rekonstrukce prostřednictvím úvěru, pak jste povinna úvěrovou smlouvu podepsat.
Pokud je však v zápise o hlasování uvedeno, že jste nesouhlasila s návrhem na schválení usnesení o způsobu financování, pak jste v souladu s ust. § 1209 obč. zákoníku mohla do 3 měsíců podat tzv. žalobu přehlasovaného vlastníka a požadovat, aby soud o dané záležitosti rozhodl a navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. V současnosti však již tato lhůta uplynula, proto již není možnost žádné obrany proti povinnosti podepsat úvěrovou smlouvu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Hlasování majitelů bytů a členů bytového družstva o rekonstrukci pláště domu - vliv vlastnictví bytu a hodnota hlasu
Přehlasování majitele bytu v bytovém domě a lhůta 3 měsíce na podání žaloby přehlasovaného vlastníka
Schválení úvěru na rekonstrukci bytového domu - má při hlasování vliv kdo je majitel bytu a kdo jen družstevník?
___

OBČAN-DLUHY
Podpis dohody v tísni a zesplatnění půjčky za určitých okolností uvedených ve smlouvě o půjčce

2005 jsem získal obecní byt po dlužníkovi. Byt byl vybydlený a ve špatném stavu. Neměl jsem kde být a musel jsem se rychle přestěhovat a tedy byt rekonstruovat. Měl jsem pouze peníze ze stavebka, nebylo to dost. Otec mi nabídl zafinancování rekonstrukce, podepsal jsem mu pak na jeho požadavek až v průběhu prací dohodu, že se jedná o pohledávku splatnou do 1 roka od výzvy a pouze v případě, že byt budu opouštět. Ústní dohoda byla jiná, ale to nemám jak dokázat, tvářil se, že ten papír je "jen" formalita.
Byt nyní opouštím a předpokládám, že otec mě vyzve k zaplacení své pohledávky. Bohužel až pozdě jsem si uvědomil svoji naivitu. Rád bych věděl, jestli lze toto hodnotit jako podpis dohody v tísni, protože nebýt časového presu, jednal bych jinak, nemám ani možnost ověřit, jestli jím deklarovaná částka je pravdivá. Navíc jsem mu na ústní dohodu v uvedeném období převedl peníze ze stavebka "na zhodnocení", k tomu mám jen potvrzení z banky o převodu.
Očekával jsem, že to započte (cca 1/3 pohledávky), ale nehodlá. Mám vůbec nějaké možnosti?
Děkuji předem za případnou radu, David.

ODPOVĚĎ:
Aby bylo možno právní jednání posoudit jako neplatné, musí být vedle tísně splněna i podmínka nápadně nevýhodných podmínek. Ve Vašem případě by se mohlo jednat o uzavření smlouvy v tísni, nicméně podmínky plnění se již za nápadně nevýhodné považovat nedají – zejména pak splatnost až v případě opuštění bytu, které není jisté, zda vůbec nastane.

Pokud nemáte jak prokázat, že jste otci převedl Vaše stavební spoření a nejednalo se o darování, případně pokud by toto Váš otec nepopřel, nebude lehké v případném soudním sporu prokázat, že máte za otcem tuto pohledávku. K možnostem započtení by však bylo potřeba znát více detailů ohledně vaší dohody, proto by bylo vhodné poradit se osobně s advokátem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zneplatnění části smlouvy o půjčce - neplatnost právního jednání v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a okolností
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Do kdy musí firma smazat osobní údaje klienta po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů?

Je při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a žádosti o smazání mého životopisu z databáze povinen subjekt u kterého jsem byl na pohovoru vyhovět. Případně, zdali je subjekt povinný smazat své hodnocení k mému pohovoru. Příp. o který § ZOOÚ se mohu opřít? Děkuji, Saša

ODPOVĚĎ:
Ano, v případě odvolání Vašeho souhlasu je zpracovatel povinen Vašemu požadavku vyhovět. Uvedené vyplývá z ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, kde je uvedeno, za jakých podmínek může správce zpracovávat osobní údaje a kdy je oprávněn je zpracovávat i bez souhlasu subjektu, jehož údaje jsou zpracovávány.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odvolání souhlasu se zpracováním údajů - lhůta na smazání údajů z registru společnosti, firmy, organizace
___

PRÁCE-DOVOLENÁ
Pracovní smlouva bez zkušební doby - kdy je nárok na dovolenou od začátku práce?

Chci se zeptat, jaký mám nárok na dovolenou, pokud jsem podepsala pracovní smlouvu bez zkušební doby (jestli mohu 1den vyčerpat již první měsíc) a jestli v případě ukončení pracovního poměru je klasická výpovědní 2 měsíční lhůta.
Děkuji, Jarmila

ODPOVĚĎ:
Překážkou pro čerpání dovolené na začátku pracovního poměru není zkušební doba, ale ustanovení § 212 odst. 1 zákoníku práce, podle něhož zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku.
Nárok na čerpání dovolené tedy zaměstnanci vzniká po 60 odpracovaných dnech. Lze se však samozřejmě se zaměstnavatelem dohodnout i na čerpání dřívějším.
Pokud jde o délku výpovědní doby, záleží na tom, zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud jde o pracovní poměr na dobu neurčitou, bude výpovědní doba trvat 2 měsíce. Pokud jde o pracovní poměr na dobu určitou může skončit uplynutím sjednané doby a v takovém případě výpovědní doba neběží, nebo může skončit před uplynutím sjednané doby, pak by běžela obvyklá výpovědní doba.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdy si může vzít zaměstnanec dovolenou na začátku pracovního poměru při podpisu pracovní smlouvy bez zkušební doby, lhůty?
Čerpání dovolené na začátku pracovního poměru a § 212 odst. 1 Zákoníku práce
___

OBČAN-BYDLENÍ
Pronájem bytu, majitel nezletilá osoba - kdo může podepsat nájemní smlouvu za nezletilého?

Mám byt k pronájmu, který je napsaný na nezletilou dceru. Nyní jsem našla nájemníky. Při sepisování nájemní smlouvy jsem narazila na problém, koho uvést jako pronajímatele.
Jestli tam mám uvést dceru a sebe jako zákonného zástupce, nebo vlastně jestli takový byt mohu vůbec legálně pronajmout. Díky s pozdravem Monika

ODPOVĚĎ:
Pronajímatelem je nezletilá dcera a k platnosti takové nájemní smlouvy potřebujete schválení soudu. Postup by tedy měl být takový, že pronajímatelem je dcera, Vy smlouvu podepíšete za ni jako její zákonný zástupce a následně společně se smlouvou podáte k soudu návrh na schválení takového právního jednání. Teprve v okamžiku, kdy je nájemní smlouva schválena rozsudkem, je platná. Teoreticky se může stát, že než soud rozhodne, nájemní smlouva už bude ukončena, soudní rozhodnutí je ovšem vždy nutné, zejména v případě, že by nájemce na základě takové nájemní smlouvy chtěl zapsat v dané nemovitosti trvalé bydliště.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo může podepsat nájemní smlouvu pokud je majitelem bytu nezletilá osoba (majitel mladší 18 let)
___

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Dovolená a odpracování přesčasu zdarma v jednom měsíci u THP, technicko-hospodářského pracovníka

Chtěla jsem se zeptat zda může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci v jednom měsíci dovolenou a přesčasy. Zaměstnanec je THP a má v pracovní smlouvě sjednáno odpracování 150 hodin přesčasů bez nároku na odměnu. Zaměstnanec si tak v podstatě vybranou dovolenou hned zadarmo odpracuje. Děkuji. Michaela.

ODPOVĚĎ:
Rozvržení pracovní doby provádí zaměstnavatel, stejně tak jako může nařídit čerpání dovolené. Nic nebrání tomu, aby v jednom měsíci nařídil přesčasy i dovolenou. Je velmi nepravděpodobné, že by ve smlouvě bylo zakotveno, že zaměstnanec odpracuje 150 hodin přesčasů bez nároku. Obvyklé je, že je uvedeno, že 150 hodin přesčasů je zohledněno ve mzdě, tedy mzda je do základu vyšší než by byla bez zohledněných přesčasů. Nejde tak o odpracování přesčasů bez nároku na odměnu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
THP, technickohospodářský pracovník a práce přesčas zdarma do 150 hodin/rok - odporacování v měsíci, kdy má dovolenou
___

OBCHOD-REKLAMACE
Reklamace ojetého automobilu a sleva z kupní ceny pro skryté vady (auto bylo bourané, nefungují hodiny, zatéká do kufru)

Dva a půl měsíce po prodeji vozu se mi ozval kupující, že chce vrátit část peněz a nebo odstoupit od smlouvy z důvodu že si všimnul že auto prý bylo bouráno a nefungují v autě hodiny, snímač teploty, a zatéká do kufru.
Já bych se chtěl zeptat jestli jsem povinen mu vrátit část peněz nebo celou částku a auto by se mi vrátilo?
Přijde mi podezřelé že se ozývá až teď a napadá mě jestli to třeba nenaboural on a teď to chce hodit na mě, já jsem o tom nevěděl že bylo bourané, ani předchozí majitel mě na to neupozornil.
Dále by mě zajímalo pokud mu teda budu muset vrátit celou částku, jestli mu budu muset zaplatit náklady na dopravu přepis, popřípadě znalecký posudek?
Jen pro info. jednalo s o vůz starý 16 let s 190 000km na tachometru
Tady je jedna část ze smlouvy. V příloze posílám celou smlouvu.
"1. Kupující prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy osobní automobil řádně prohlédl, provedl zkušební jízdu, jeho stav a provozní vlastnosti, zejména tak, jak jsou popsány v čl. V. této smlouvy, jsou mu známy a to včetně technické dokumentace a neshledal vady, které by bránily jeho užívání.
2. Prodávající před podpisem této smlouvy upozornil kupujícího na vady osobního automobilu, které mu jsou známy, zejména tak, jak jsou popsány v čl. V. této smlouvy, spočívající ve skutečnosti, že se jedná o osobní automobil použitý, za dobu užívání opotřebovaný. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. "
Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Při zpracování Vašeho dotazu vycházíme z předpokladu, že prodej byl uskutečněn mezi fyzickými osobami nepodnikajícími (z dotazu to není jasné zřejmé).
Obecně platí, že právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později Tzn. taková vada, která existovala již v době prodeje. Kupující naopak nemůže uplatňovat vady, které by vznikly až později.
Z uplatněných vad by tak nejspíše přicházely v úvahu pouze zatékání do kufru a skutečnost, že automobil byl havarovaný. To že v autě nefungují hodiny a snímač teploty by kupující musel zjistit již při zkušební jízdě, mělo by se tedy jednat o zjevnou vadu. Kupující pak nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
Pokud se s kupujícím nedohodnete, bude na něm, aby v případném sporu prokázal existenci vad již v době prodeje. Musel by tedy především prokázat, že automobil byl havarovaný před prodejem. Jeho pouhé tvrzení samozřejmě nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud by však vozidlo bylo skutečně havarované, pak to, že jste o tom nevěděl, by nehrálo roli.
Pokud by kupující oprávněně odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění, pak byste mu měl nahradit veškerou škodu, tj. náklady spojené s přepisem, znaleckým posudkem apod.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Reklamace ojetiny, ojetého auta, automobilu, vozidla pro vady objevené při užívání vozidla
___

OBČAN-BYDLENÍ
Může nájemník vystěhovat podnájemníka bez souhlasu pronajímatele, majitele pronajímaného bytu?

Bydlím v bytě s kamarádkou, na kterou je psaná smlouva o pronájmu bytu, je tedy nájemcem. Já jsem veden ve smlouvě jako spolubydlící. Doslovně jsem ve smlouvě uveden takto: S nájemcem bude v bytě bydlet > Jan Novák< nar. xxx bytem xxx (trvalou adresu mám jinde) a nájemce bude tedy služby platit za dvě osoby." To jest jediná zmínka o mé osobě v celé smlouvě mezi majitelem (pronajímatelem nájemního bytu) a nájemcem. Já s nájemcem nemám žádnou další smlouvu nemám. Byli jsme domluveni, že budu dávat polovinu celkového nájmu a tak se také dělo. Teď (26.2.2018) jsem se ale o 14 dní zpozdil, jelikož čekám na peníze, které už mi měly přijít. Matka nájemce mi včera (18.07.2018) oznámila, že mne zítra (20.07.2018) (27.2.2018) vystěhuje. Pravděpodobně už mají místo mne domluvenou jinou osobu. Moje otázka zní, jestli se mohu nějak bránit nebo jestli na to mají vůbec právo? Po tomto incidentu už tu stejně bydlet nechci, ale potřebuji aspoň čas na vystěhování a přestěhování jinam. Mohli by jste mi prosím jakkoliv a co nejrychleji poradit? Děkuji moc Šimon.

ODPOVĚĎ:
Vaše vystěhování je možné pouze za předpokladu, že nemáte právní titul k užívání bytu. Tomu by nasvědčovalo to, že s Vámi žádná smlouva není uzavřena. Ovšem ve Vašem případě je rozhodné, že pravděpodobně (ze znění dotazu tak usuzuji) platíte část nájemného přímo pronajímateli, nikoliv k rukám nájemce, který by vše následně hradil pronajímateli. V daném případě vše tedy nasvědčuje tomu, že jste v pozici společného nájemce, a to z titulu konkludentně uzavřeného nájemního vztahu. Za této situace by tedy ze strany pronajímatele muselo dojít předně k ukončení nájemního vztahu dle zákonné úpravy, nikoliv tak, že Vás prakticky okamžitě vystěhuje. Navrhuji, abyste tedy tuto argumentaci pronajímateli přednesl s tím, že se domluvíte na rozumné výpovědní lhůtě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může nájemce, nájemník bytu vystěhovat společného nájemce bez vědomí a souhlasu pronajímatele (majitele) bytu?
___

RŮZNÉ-STAVBY
Kolaudace schodů a vchodu na cizím pozemku - může stavební úřad provést kolaudaci

Může stavební úřad zkolaudovat vchod a schody na cizím pozemku? Sousedíme s hospodou a na našem pozemku má hospoda zadní vchod a schody do 1. patra. Před lety byla jiná situace a my jsme bohužel podepsali, že za určitých podmínek, můžou náš prostor využívat. Nyní je nový majitel, který nechce pochopit, že vše je na našem pozemku a dělá si tam co chce. Máme nějakou možnost, aby se nepoužíval náš pozemek pro potřeby hospody. Děkuji za odpověď. Laura

ODPOVĚĎ:
Ano, ze stavebněprávního hlediska je skutečně možné, aby byla stavba (či její část) zřízena (a samozřejmě i zkolaudována) na cizím pozemku. V zásadě je k tomu zapotřebí písemný souhlas vlastníka dotčeného sousedního pozemku.
Dle znění dotazu však předpokládám, že Váš zájem se neupíná ani tak ke stavebněprávní problematice, nýbrž k prostému faktu, že část Vašeho pozemku je využívána sousedem v míře, která Vám nevyhovuje.
V tomto ohledu je klíčové, jakým způsobem je Vámi zmiňovaný souhlas formulován (tzn. zda byl udělen na dobu určitou či neurčitou, komu byl udělen, popř. za jakým konkrétním účelem byl udělen, jak zní obsah tohoto souhlasu, zda je užívání části Vašeho pozemku úplatné či bezúplatné apod.).
V každém případě platí, že pokud Váš soused využívá část Vašeho pozemku v rozporu se souhlasem, který obdržel (resp. který obdržel jeho právní předchůdce), popř. došlo-li v mezidobí k podstatné změně poměrů, je možné, abyste svůj souhlas odvolali.
Jste-li ochotni trpět užívání části Vašeho pozemku za přesně stanovených podmínek, navrhněte sousedovi sepsání dohody, v jejímž rámci sjednáte vše potřebné (zejména pak délku platnosti takové dohody, její případnou úplatnost, podmínky jejího předčasného ukončení apod.).
Nebude-li soused ochoten na Váš návrh přistoupit a bude-li nadále užívat část Vašeho pozemku, obraťte se na něj s písemnou výzvou k okamžitému zjednání nápravy (jeden podepsaný stejnopis této výzvy si ponechte, druhý doručte sousedovi doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou). Souseda zejména upozorněte, že odvoláváte svůj původní souhlas s užíváním části Vašeho pozemku a nadále nesouhlasíte s tím, aby soused část Vašeho pozemku jakkoli využíval. Ve výzvě zároveň zmiňte, že jste připraveni bránit nerušený výkon svého vlastnického práva i soudní cestou.
Nebude-li jakákoli dohoda se sousedem možná, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. Pro učinění tohoto právního kroku Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se bránit černé stavbě souseda postavené na mém pozemku - stavba před kolaudací

__

OBČAN-NÁJMY
Změna majitele pole a přechod pachtovní smlouvy na nového majitele

Chtěla jsem se zeptat na formulaci, kde se uvádí, že: "se změnou vlastníka věci přechází práva a povinnosti z pachtu na nového vlastníka jako propachtovatele." Platí to však i v případě, že na nového vlastníka byla převedena v září roku 2016 jen jedna z propachtovaných věcí (např. jen jeden z pěti propachtovaných pozemků)? Jelikož družstvo u něhož má dědeček manžela propachtované pozemky nás nutí podepsat novou pachtovní smlouvu k darovanému pozemku se stejnými podmínkami, jako má dědeček manžela ve smlouvě (tj. na dobu neurčitou s dvanáctiletou výpovědní dobou, která se nám zdá neúměrná). Přes to, že jsme se s družstvem několikrát snažili dohodnout na nových podmínkách, pokaždé nás odbyli se slovy, že je naše připomínky či návrhy nezajímají, a že jsme těmito podmínkami vázáni dle zákona díky staré smlouvě (tj. dědečkově smlouvě) a musíme na ně přistoupit. Do této doby jsme se s manželem domnívali, že na podmínkách smlouvy by se měly shodnout obě strany. Musíme tedy podepsat smlouvu s družstvem s podmínkami, které nám diktují? Děkuji, Šárka.

ODPOVĚĎ:
Ačkoli zákon upravuje v případě smlouvy na dobu neurčitou možnost pacht vypovědět s dvanáctiměsíční výpovědí dobou, jedná se o tzv. dispozitivní ustanovení, což znamená, že strany si ve smlouvě mohou sjednat něco jiného. Pachtovní smlouva uzavřená s dědečkem Vašeho manžela má žel přednost a platí tedy dvanáctiletá výpovědní doba.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co je to dispozitivní lhůta, dispozitivní ustanovení ve smlouvě - příklad
___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ
Jak zrušit vlastnictví vozidla na registru vozidel - nový majitel auto nepřepsal na sebe

Automobil jsem prodala 12/2015 novému majiteli s plnou mocí na přepis vozidla, ale on vozidlo na sebe nepřepsal. Přišla jsem na to díky tomu, že mi došla pokuta za přestupek prodaného auta. Chci se zeptat co mám udělat, abych nebyla majitelem vozidla? Děkuji, Ludmila.

ODPOVĚĎ:
V této situaci nemáte příliš možností, zákon neumožňuje provést ve Vašem případě přepis na úřadě bez součinnosti druhé smluvní strany. Jednou z možností je se domáhat u soudu toho, aby kupující poskytl potřebnou součinnost a vozidlo na sebe přepsal, druhou možností je odstoupit od uzavřené smlouvy pro její porušení podstatným způsobem. V takovém případě budete vlastníkem vozidla a můžete požadovat, aby Vám kupující vozidlo vrátil (a následně jej můžete prodat jiné osobě). S tím se ovšem pojí i Vaše povinnost vrátit kupujícímu cenu za vozidlo. Proti tomuto právu na vrácení ceny můžete započítat Vaše právo na náhradu škody, která Vám vznikla kvůli tomu, že kupující vozidlo nepřepsal – např. pokuta.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nový majitel auto nepřepsal na sebe, původní majitel dostal pokutu za přestupek způsobený vozidlem - jak zrušit vlastnictví na registru vozidel ČR?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Obvinění z rušení klidu štěkajícím psem, neoprávněná žaloba k soudu - jak se bránit?

Soused mě křivě obvinil, že můj pes 24 hodin štěká, což je lež, navíc v noci je absolutní klid. Dal mě k soudu. Jak se mohu bránit? Soudu jsem dodala videonahrávky, kde je vidět, že jeho obvinění je lživé. Děkuji, Simona.

ODPOVĚĎ:
Předně Váš soused bude muset soudu prokázat, že opravdu Váš pes neustále štěká, což se mu nemůže podařit, pokud tomu tak není. Soud nemůže rozhodnout ve Váš neprospěch, pokud nebude prokázáno, že Váš pes opravdu neustále štěká. Nicméně i tak je vhodné rozporovat tvrzení souseda, např. Vámi zmiňovanou nahrávkou, ale můžete také navrhnout výpovědi svědků, což velmi doporučuji.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se bránit proti neoprávněnému nařčení a žalobě proti rušení klidu štěkáním psa k soudu
___

OBČAN-BYDLENÍ
Odstoupení od nájemní smlouvy pro nefungující spotřebiče a plíseň v bytě - majitel, pronajímatel sjednal nápravu a neudělal to

Na konci januára 2018 som si začala prenajimat nový byt. Podľa zmlúv by mal obsahovať práčku so sušičkou a umývačku. Po nastahovani som ale zistila, že tieto spotrebiče nefungujú. Navyše, v byte sa nachádzali ďalšie detaily, napríklad ako plieseň, ktoré hovoria o tom že byt nebol riadne pred mojim nastahovanim skontrolovaný. Majiteľka bytu tvrdila, že dá veci do poriadku, ale doteraz sa nič nezmenilo. Rada by som vedela, či mám za takychto okolností legálne právo odstúpiť od bytu skór ako podľa dohodnutej 3 mesačnej výpovednej lehote s tým, že my bude vrátený poplatok za realitné agentúru a hlavne depozit. Alternatívne, mám nárok na zníženie nájmu, kým sa byt neupraví tak, ako sa trvdí v zmluve?

ODPOVĚĎ:
Nejprve se vyjádřím k možnosti odstoupení od smlouvy: Obecně lze v souladu s ust. § 2001 zákona č. 89/2012. Sb. , občanský zákoník, od jakékoliv smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit v případě, že jedna smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
Pokud jste tedy nemohla při přebírání bytu Vámi uváděné závady zjistit (plísně jste si však mohla všimnout hned), mohlo by se ze strany majitelky bytu jednat o podstatné porušení smlouvy a v takovém případě máte možnost od smlouvy odstoupit. Majitelka bytu se však pravděpodobně bude bránit podáním žaloby k soudu na určení neplatnosti Vašeho odstoupení od smlouvy, neboť jinak by Vám musela vracet již zaplacené nájemné včetě kauce. Nemohu předjímat, jak by soud v takovém případě rozhodl, zejména když neznám veškeré okolnosti (prohlídka bytu, jeho převzetí atd.). Při odstoupení od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany jsou povinny si vrátit vzájemně poskytnutá plnění, tedy i kauci. Poplatek realitní kanceláře však jde mimo nájemní smlouvu a tento byste mohla po majitelce vymáhat maximálně z titulu náhrady škody, kterou Vám tím, že Vám pronajala záměrně nevyhovující byt, způsobila.
Kvůli uvedeným vadám jste měla právo se do bytu ani nenastěhovat, pak byste nebyla povinna po dobu, kdy vada trvá, platit nájemné. Po nastěhování však máte právo požadovat bez zbytečného odkladu na pronajímatelce splnění smlouvy, což jste učinila. Máte také právo na přiměřenou slevu z nájemného po dobu trvání vady. Přiměřenou slevou se rozumí rozdíl v obvyklém nájemném za byt vadný a bezvadný. Pokud by nebylo možné se s pronajímatelkou na tomto domluvit, můžete se obrátit na soud, aby stanovil výši slevy z nájemného.
Je tedy na Vás, zda chcete od smlouvy odstoupit a riskovat nejistý soudní spor o platnost odstoupení od nájemní smlouvy, nebo budete nadále tlačit na majitelku, ať odstraní vady bytu a snažit se dohodnout na slevě nájemného.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Plíseň v bytě - výpověď nájemní smlouvy bez výpovědní lhůty a nárok na vrácení kauce (depozitu) a poplatku realitce, realitní kanceláři, RK
___

OBČAN-BYDLENÍ
Sklepní kóje není součástí bytu - vliv na rozúčtování nákladů (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.)

Dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. došlo ke změně určení společných prostor (např. sklepní kóje již nejsou součástí bytu apod.). Tím ale dochází ke změně spoluvlastnického podílu a tudíž to ovlivní i rozúčtování nákladů a údaje v prohlášení vlastníka. Výbor SVJ nechal shromáždění vlastníků odsouhlasit tuto změnu v prohlášení vlastníka (dle stanov postačilo ke změně prohlášení 3/4 přítomných), byla jsem proti. Ve smlouvě o převodu bytu z roku 2000 do osobního vlastnictví mám uvedenu výši spoluvlastnického podílu a domnívám se proto, že tato smlouva platí a budoucí změna zákonů ji nemůže ovlivnit - mám pravdu já a trvat na rozúčtování nákladů dle velikosti podílu ve smlouvě nebo je v této části najednou smlouva neplatná? Nejedná se v tomto případě o podstatnou změnu týkající se společných prostor a neměli by tudíž změnu velikosti spoluvlastnických podílů odsouhlasit všichni vlastníci? Děkuji, Lada.

ODPOVĚĎ:
Pokud dojde ke změně spoluvlastnických podílů všech vlastníků, pak je opravdu nutný souhlas všech vlastníků v souladu s ust.   § 1214 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v  důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek).
Můžete se tedy bránit v souladu s ust. § 1209 obč. zákoníku podáním návrhu k soudu, aby o dané záležitosti rozhodl soud a navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Lhůta k podání návrhu činí 3 měsíce od doby, kdy jste se o rozhodnutí dozvěděla.
Pokud by však bylo rozhodnutí platné, pak by se rozúčtování provádělo dle nově stanovených velikostí spoluvlastnických podílů, neboť změna zákona má přednost před ujednáním ve smlouvě. Neplatné by poté bylo pouze ustanovení smlouvy týkající se velikosti spoluvlastnického podílu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Lhůta na napadení rozhodnutí SVJ, společenství vlastníků bytových jednotek k soudu
___

OBČAN-BYDLENÍ
Zanedbání povinnosti pronajímatele (OSBD) a nevybudování náhrady septiku - kdo by měl kanalizaci a nový septik zaplatit?

Od 09/2013 bydlím (já + dalších 5 rodin) v bytovce Okresního stabního bytového družstva (dále jen OSBD). Bytovka je již 25 let obydlená, ale dodnes nebyla provedena kolaudace a zápis do Katastru. Během stavby bytovky se změnil zákon ohledně likvidace odpadů a původní septik je nevyhovující. OSBD počítalo s tím, že obec vybuduje čističku a tím se věc vyřeší. Už asi 10 let je jisté, že obecní čistička se budovat nebude, OSBD ale přestalo výměnu septiku za nový řešit. V 09/2013 mi při podpisu smlouvy ředitel OSBD slíbil, že do roka vše vyřeší a že náklady budou cca 100.000 Kč.
2014-2018 posílám OSBD maily a dopisy marně. Nic se neděje a nekomunikují.
09/2017 nám oznámili, že je zpracován projekt – z Fondu oprav. Bez našeho vědomí strhli 30.000 Kč a výměna septiku prý proběhne do konce 2017. Za cenu 360.000 Kč. To jsme odmítli. Trváme na tom, že OSBD by mělo ½ uhradit z vlastních zdrojů. Za 25 let jejich nečinností vše výrazně podražilo. Opět přestali reagovat.
1. Jak máme postupovat?
2. Dá se dosáhnout toho, aby se OSBD na úhradě spolupodílelo?
Děkuji, Dušan

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že neznám znění stanov vašeho bytového družstva, nemohu Vám konkrétněji poradit, jak máte postupovat. Obecně však členové družstva mohou ovlivnit rozhodnutí prostřednictvím hlasování na členské schůzi družstva (či shromáždění delegátů). Přimět bytové družstvo k finanční účasti na vybudování nové čističky odpadních můžete tedy jedině přijetím rozhodnutí na členské schůzi. O projednání této záležitosti musíte požádat před následující schůzí, jaké jsou šance na úspěch je však druhá věc. Bohužel ústní příslib ředitele družstva, že náklady nepřesáhnou částku 100.000,- Kč, není nijak vymahatelný.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Bydlení v nezkolaudovaném bytovém domě OSBD (okresního stavebního bytového družstva) a nevyhovující septik
Jak donutit bytové družsto, aby zaplatilo novou kanalizaci a nový septik (starý septik nevyhovující)
___

OBČAN-BYDLENÍ
Kouř z cigaret z balkonu sousedů - jak donutit sousedy, aby neobtěžovali kouřem z cigaret, tabákových výrobků?

Obracím se na Vás s problémem ohledně sousedského soužití. Bydlím v bytě (osobní vlastnictví - společenství vlastníků bytových jednotek SVJ) a každodenně musím snášet večer a v noci zakouřený byt, jelikož sousedé v nižších patrech kouří večer na balkóně a i v noci (ostatně i třískání balkónových dveří člověka vzbudí), takže mne i děti budí cigaretový kouř. Několik lidí z baráku řeší stejný problém a nevíme, jak se bránit. Domlouvat můžeme jak chceme, oni si ve svém bytě prý mohou dělat, co chtějí. Nemohu večer a v noci mít otevřené okno, je to šílené jakmile se oteplí a je třeba větrat. Jako SVJ máme v domovním řádu zakotvený zákaz kouření ve všech společných prostorech. Jsme zoufalí, máme vůbec šanci se nějak bránit? Přece nemohou kuřáci omezovat náš osobní komfort ve vlastním bytě a ničit zdraví naše a i dětí pasivním kouřením. Děkuji, Regina.

ODPOVĚĎ:
Proti vniku kouře do vašeho bytu se můžete pokusit bránit prostřednictvím správního (přestupkového) řízení, či řízení občansko-právního.
V prvém případě můžete podat stížnost na místě příslušný obecní úřad, v níž uvedete, že soused hrubě porušuje zásady občanského soužití a podrobně popíšete jeho závadové chování (včetně třískání dveří).
Ve druhém případě se pak můžete bránit podáním tzv. sousedské žaloby na zákaz imisí dle ust. § 1013 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, neboť nikdo nesmí obtěžovat jiné vlastníky imisemi (tj. i zápachem, kouřem a hlukem) „nad míru přiměřenou místním poměrům“. Žalovaným by pak byla osoba, která na balkoně kouří. Vzhledem k zákonné formulaci „nad míru přiměřenou místním poměrům“ však nejsou šance na úspěch takové žaloby zaručeny.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se bránit při obtěžování kouřem z cigaret v bytovce, bytovém domě - stížnost na obecní úřad nebo žaloba k soudu
___

OBČAN-BYDLENÍ
Jak donutit souseda k pokácení vysokého listnatého stromu - hrozí pád větví a květy, listí, větvičky ničí okapy a vodu

Mohutný neovocný strom souseda ohrožuje naše životy a dům (pády větví). Masivní imise (květy, listí, větvičky) ucpávají okapy, znehodnocují zachytávanou dešťovou vodu, způsobují korozi klempířských prvků. Imisím nelze zabránit, proto požadujeme po sousedovi jejich odstraňování z našeho domu a pozemků, což odmítá. Jak se můžeme bránit, jak uvádí Billetin advokacie? Děkuji, Lukáš.

ODPOVĚĎ:
V případě, že není možné požadovat odstranění onoho stromu (nedovolují to předpisy veřejného práva), a není také možné bránit se obecnou žalobou na zákaz imisí dle ust. § 1013 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, můžete po sousedovi požadovat náhradu škody, která Vám v důsledku imisí ze vzrostlého stromu vznikla. Náhradu škody můžete samozřejmě uplatnit i soudně. V návrhu je třeba přesně vyčíslit způsobenou škodu, proto se neobejdete bez pomoci zkušeného advokáta.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Žaloba na zákaz imisí - opad stromu (větve, květy, listí)
Náhrada škody za údržbu okapů a odklízení listí napadaného z vysokého stromu souseda

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
Výhoda soupisu pozůstalosti při dědění nemovitosti a dluhu po rodiči, rodičích

Moji rodiče vlastnili rodinný domek, RD. Po smrti otce v roce 2010 matka jako manželka zdědila 4/6, bratr a já každý 1/6 domu. 2.1.2018 nám zemřela i matka. Kdybych jako syn odmítl dědictví s výhradou povinného 1/4 dílu, jaký celkový díl z domku by mně náležel? A jsem i v tomto případě povinen hradit příp. dluhy po matce? A pokud ano, potřebuji soupis pozůstalosti, abych nemusel hradit příp. dluhy po rodičích v plné výši? Děkuji, Jiří.

ODPOVĚĎ:
V daném případě, pokud se budete o dědictví dělit s bratrem, budete dědit 1/4 ze 2/6, tj. 1/12 vzhledem k celku. Po připočtení Vaší 1/6 by Váš celkový díl měl činit 3/12, tedy 1/4 domu. Dluhy byste měl hradit pouze do výše povinného dílu a soupis pozůstalosti rozhodně doporučuji sepsat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak nezdědit předlužené dědictví - soupis dědictví
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Povinnost opatrovníka zajistit léčbu psychiatricky nemocného opatrovaného a péče o něj - co vše musí opatrovník zařídit?

Moc prosím o zodpovězení těchto dotazů týkající se opatrovnictví drogově závislého syna, který má řadu duálních psychiatrických diagnóz a je ve 3. stupni invalidního důchodu, tedy ID. V příloze zasílám jmenování opatrovníka, kde jsou body, o kterých můj syn není způsobilý rozhodovat, konkrétně se mi jedná o bod:
- rozhodovat o svém zdraví a léčbě, pokud jde o psychický stav
Nejlépe to vykreslí současný stav, který řeším velmi často:
Syn je intoxikovaný a já sháním rychle pomoc v léčebnách a nebo detoxech, ovšem téměř vždy slýchám není místo a nebo je termín daleko. Situace, jsou velmi psychicky náročné, syn se dožaduje jít ven za drogou, domlouvání ani zákazy nepomáhají.
Často slýchám rady typu, nechte ho jít, ať si šáhne na dno apod.
Několikrát, když jsem volala RZS, tak mi ho jen na pár hodin strčili na záchytku a pustili domů ve stejném stavu v jakém ho tam přivezli, dokonce i s pořezanou rukou. Stížnosti nepomáhají.
Otázka zní: co se stane, když ho doma neudržím, z domu uteče a něco mu stane? A nebo mi rupnou nervy a vyhodím ho a něco se mu stane?
Budu za to, že se mu něco stane zodpovědná? Můžu si to dovolit ho vyhodit, když už to nemůžu psychicky vydržet a nikdo mi ho nikam nevezme?
Jsem zoufalá, napadlo mě někdy, jak by to řešili opatrovníci určené státem na Magistrátech?
Děkuji, Zita

ODPOVĚĎ:
Vámi popsaný problém je bohužel chybou celého systému. Syn je pouze omezený ve svéprávnosti, a to v bodech, které jsou uvedeny v soudním rozhodnutí. Nejste zodpovědná za to, že se rozhodne odejít, dokonce nejste ani povinna k tomu, abyste mu zajišťovala bydlení. Určitě je to velmi těžká situace a zkoušela jste různé varianty, ale nevím, zda jste nezkoušela jej umístit v nějakém zařízení, které je pro tyto účely zařízeno, zda pobíráte příspěvek na péči či nikoliv a zda by nebylo možno ho umístit event. v nějakém domově s pečovatelskou službou. Pokud by se rozhodl odejít, má na to právo a Vy nemáte ani právo ani povinnost mu bránit. A jak uvádím výše, nejste jako opatrovník povinna ani k tomu, aby u Vás bydlel. To ale pravděpodobně skončí na ulici a stejně se k Vám vrátí, pokud ho nepřijme nějaké zařízení, které je ale samozřejmě vždy placené.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Rozsah péče opatrovníka o opatrovaného - odpovědnost, co vše musí zajistit a do jaké míry o něj musí pečovat?
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Generální plná moc na prodej bytu, domu, nemovitosti

Od mé matky jsem 2016 dostala "Generální plnou moc" kvůli tomu, že je v zahraničí a chci se zeptat, jestli s ní mohu prodat za ni i nemovitosti (dům, pozemky), jak jsme se domluvily.
Dočetla jsem se, že to generální plná moc umožňuje. V mé generální plné moci je formulace "bez omezení". Znamená to tedy, že tato generální plná moc se vztahuje i na právní jednání, které vyžadují ze zákona nebo z jiných obecně závazných právních předpisů zvláštní plnou moc?
Mohu poprosit o správné znění "Generální plné moci" nebo o vzor a náležitosti, abych neměla omezení absolutně v nijakém právním úkonu a mohla za ni jednat bez omezení, tudíž i převést nemovitosti kupci, přijat peníze na účet?
Mohu popřípadě poprosit odkaz na zákoník, kde je o tom psáno? Děkuji S pozdravem Alena

ODPOVĚĎ:
V textu generální plné moci, pokud nemá být omezená na žádná konkrétní jednání, stačí uvést, že je udělena ke všem právním jednáním. Není třeba to nijak specifikovat. Pokud byste přesto chtěli mít v textu určité znění vztahující se k nemovitostem, doporučila bych využít formulaci "ke všem právním jednáním zahrnujícím i jednání týkající se nemovitostí zmocněnce včetně nakládání s výtěžkem z jejich prodeje či pronájmu."
Znění generální plné moci vyplývá z kontextu občanského zákoníku, nikde není jednoznačně definováno, nicméně z teorie práva vyplývá, že lze udělit buď tzv. generální plnou moc, která je ke všech úkonům a tzv. speciální plnou moc, která je pouze k určitému v plné moci vymezenému jednání.
Vzor generální plné moci je zdarma k náhledu na našem webu zde:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Generální plná moc a speciální plná moc - rozdíl
Vzor generální plné moci a náležitosti
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Více jednatelů spol. s. r. o. s různými podmínkami - kdo finálně rozhoduje o výsledku jednání?

Uzavřeli jsme smluvní vztah se spol s. r. o. , kde je více jednatelů, kde každý jedná samostatně. Smluvní vztah a plnění bylo uzavřeno s jedním s jednatelů. Po nějaké době se do smluvního vztahu vložil druhý jednatel a začal měnit podmínky smluvního vztahu, které byly uzavřeny s prvním jednatelem. Je k tomu oprávněn a s kým máme jednat?
Děkuji, Standa

ODPOVĚĎ:
Pokud dle zápisu v obchodních rejstříků může společnost zastupovat každý jednatel, pak je oprávněn jednat skutečně jakýkoliv jednatel. Pokud však již byla uzavřena smlouva s jedním jednatelem a druhý jednatel chce smlouvu změnit, pak tak může učinit pouze s Vaším souhlasem. Jednat můžete s kterýmkoliv z jednatelů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Možnosti a právo jednatele s. r. o. měnit podmínky rozhodnutí v s. r. o.
___

OBCHOD-REKLAMACE
Zamítnutí reklamace na základě fotografií výrobku - může to prodávající, prodejce udělat?

4.1.2018 zakoupena skříň (třídveřová, posuvné dveře) v prodejně Baumaxu. 24.1.2018 reklamace skříně z důvodu prohnutých dveří – nejdou posouvat přes sebe aniž by docházelo k poškozování madel skříně. Z výroby poškozen i šuplík. Reklamace sepsaná na prodejně, doložení fotografií e-mailem. Nikdo se na skříň nebyl podívat. Prý nemají reklamační oddělení a posílají vše do Polska. 23.2.2018 – zamítnutá reklamace – vyjádření z Polska – překlad nesprávná montáž, špatné úhlopříčky ve skříni nebo křivá podlaha. K poškozenému šuplíku se nikdo nevyjádřil. Jak dál postupovat? Požadovala jsem výměnu dvou posuvných prohnutých dveří s montáží a odvozem poškozených dveří zaměstnanci Baumaxu. Mám reklamovat reklamaci? Děkuji, Libuše.

ODPOVĚĎ:
"Reklamováním reklamace" byste zřejmě ničeho nedosáhla. Samozřejmě je možné společnosti Baumax zaslat nesouhlasné stanovisko, ve kterém uvede důvody, proč se zamítnutím nesouhlasíte a proč považujete reklamaci za oprávněnou.
Nyní je však třeba postupovat následovně: nejprve bude třeba vyhledat soudního znalce, který skříň a vadu posoudí. Pokud dospěje k závěru, že k poškození došlo v důsledku vady samotné skříně, tj. nikoliv z důvodu nesprávné montáže či křivé podlahy, obraťte se opětovně na společnost Baumax a uveďte, že požadujte kladné vyřízení reklamace a dále uhrazení znaleckého posudku. K tomuto dopisu přiložte samozřejmě znalecký posudek. Pokud by společnost Baumax svůj postoj nepřehodnotila, pak podejte k České obchodní inspekci návrh na mimosoudní řešení sporu. Více informací a online možnost podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud by ani řízení u ČOI nepomohlo, pak bude nutné obrátit se s žalobou k soudu. V tomto případě již doporučuji využít pomoci advokáta. Seznam advokátů naleznete zde:
www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Reklamace skříně Baumax a zamítnutí reklamace výrobcem skříně podle fotografií, část reklamace Baumax vůbec nevyřídil
Zamítnutí reklamace skříně a pořízení znaleckého posudku soudního znalce
Mimosoudní řešení sporu mezi prodávajícím a kupujícím (obchodníkem a zákazníkem) přes českou obchodní inspekci, ČOI
___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Výpověď zdravotní sestry z důvodu vztahu s pacientem - může to zaměstnavatel udělat?

Pracuji jako zdravotní sestra v nemocnici. V říjnu 2016 na oddělení, kde pracuji nastoupil k léčbě pacient, který byl v únoru 2017 propuštěn. Po jeho propuštění jsem se s ním venku náhodou setkala, v srpnu 2017 jsme spolu začali chodit a jsme spolu doposud. V době jeho hospitalizace jsem s ním udržovala čistě profesionální vztah sestra - pacient. V prosinci 2017 opět nastoupil k léčbě k nám do nemocnice, ale je hospitalizován na jiném oddělení než pracuji. Vrchní sestra, tedy má nadřízená, mi sdělila, že buď vztah ukončím nebo dostanu hodinovou výpověď. Řekla jsem jí, že můj přítel je hospitalizován na jiném oddělení než pracuji, tudíž není přímo můj pacient, stýkám se s ním ve svém osobním volnu a v pracovní době si plním své povinnosti. Nemyslím si, že bych svým chováním porušila nějaký předpis, ve vnitřních předpisech nemocnice není žádná zmínka o zákazu vztahu mezi bývalým pacientem a sestrou a v etickém kodexu sester je napsáno, že sestra nesmí ZNEUŽÍT svého pacienta za sexuálními účely, to nedělám. Má vrchní sestra právo mě propustit? Děkuji Tina.

ODPOVĚĎ:
Zákoník práce v § 55 uvádí, za jakých okolností lze okamžitě zrušit pracovní poměr. Patří mezi ně i situace, kdy zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
Etický kodex bez pochyby není právním předpisem, jehož porušení by mohlo směřovat k okamžitému zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel by také musel jednoznačně prokázat, že k porušení došlo, jakým jednáním a jak bylo zdravotnické zařízení (zaměstnavatel) vztahem zdravotní sestry a pacienta poškozeno.
Rozhodně nedoporučuji dávat výpověď a při pokusu o ukončení ze strany zaměstnavatele, mu sdělte prokazatelně, že na pokračování pracovního poměru trváte a s ukončením nesouhlasíte.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Je vztah pacienta se zdravotníkem důvodem pro okamžitou výpověď z nemocnice, zdravotnického zařízení?
Zneužití pacienta zdravotníkem - je to důvod k okamžité výpovědi z nemocnice?
Má etický kodex vliv na možnost výpověďi zdravotníka nebo má přednost Zákoník práce?
___

PRÁCE-DOVOLENÁ
Zrušení pobočky bez zaniknutí zaměstnavatele - nárok na mateřskou dovolenou a možnost výpovědi od zaměstnavatele

Rodičovskou mám do 04/2018 a pracovní smlouvu na neurčito. Zaměstnavatel zavřel pobočku, kde jsem pracovala, ale firma nezanikla. Jsem ve 2. měsíci těhotenství a od 05/2018 budu na neschopence do porodu 09/2018. Mám nárok na mateřskou dovolenou a nemůže mi zaměstnavatel dát výpověď? Děkuji, Darina

ODPOVĚĎ:
Těhotné zaměstnankyni je možné dát výpověď mimo jiné, ve chvíli, kdy se ruší zaměstnavatel nebo jeho část. Pokud uzavření pobočky znamená zrušení části zaměstnavatele, výpověď bohužel dostat můžete.
Nárok na dávku má žena, která nastoupí na peněžitou pomoc v mateřství po skončení pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta pro případy uplatnění nároku na peněžitou pomoci mateřství u žen, jejichž pojištění skončilo v době těhotenství, činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.
Další podmínkou nároku na tuto dávku je účast pojištěnce na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pobírání peněžité podpory v mateřství, mateřské a vliv zrušení pobočky zaměstnavatele
___

OBČAN-BYDLENÍ
Doplatek za energie v nájmu bez řádného aktuálního vyúčtování - musí nájemník doplatek za energie uhradit?

12/2017 jsem ukončila nájem v bytě. Ve smlouvě mám, cituji: "Nájemné měsíční ve výši 2.000 Kč a záloha za energie je 700 Kč v případě přeplatku se vrací na bankovní účet. V případě nedoplatku se hradí na účet pronajímatele."
Pronajímatelka mi napsala částku, kterou chce doplatit. Žádala jsem o vyúčtování, posílá mi vyúčtování z roku 2016, za rok 2017 ho prý ještě nemá. Rozúčtovala mi i služby souvisící s chodem bytu (vodné, stočné, služby…). Služby má rozúčtovány podle ceníku z r. 2014 – tudíž také neaktuální. Myslím si, že na tyto peníze nemá nárok. Ve smlouvě máme napsáno, že doplácím energie – elektřina a plyn, na které byla záloha ve výši 700 Kč. S paní pronajímatelkou komunikuji po emailu, včera (17.07.2018) mi poslala předsoudní vymáhání a napsala ať do určitého data zaplatím nedoplatek. Má paní pronajímatelka nárok mi naúčtovat cenu za služby? Musí mi doložit faktury za rok 2017? Mám u ní ještě kauci ve výši nájmu i zálohy – podléhá nějakému úročení? Do kdy musím zaplatit tento nedoplatek, když mi nedodala vyúčtování za rok 2017? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
V souladu se zněním vaší nájemní smlouvy není pronajímatelka oprávněna Vám účtovat cenu za služby. Dle Vámi citovaného ustanovení smlouvy je oprávněna účtovat pouze doplatek za energie. Tento doplatek je však oprávněna požadovat až na základě ročního vyúčtování. Pronajímatel je rovněž povinen Vám předložit podklady, na základě nichž bylo vyúčtování provedeno. Teprve poté, co Vám předloží řádné aktuální vyúčtování energií budete povinna případný nedoplatek uhradit.
Kauce podléhá úročení, pronajímatel navíc není oprávněn zadržovat její vrácení, pokud pro to není důvod. Kauce nemůže pokrývat případné nedoplatky za služby. Vaše bývalá pronajímatelka tedy kauci zadržuje neoprávněně a Vy se můžete domáhat jejího vrácení soudně.
Proto Vám doporučuji napsat pronajímatelce předžalobní protivýzvu (doporučeným dopisem) s tím, že pokud Vám kauci nevrátí dobrovolně, obrátíte se na věcně a místně příslušný soud.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zadržování kauce nájmu (jistoty) pronajímatelem bez právního důvodu - předžalobní výzva k vydání kauce nájmu a úroků

__

OBČAN-DAROVÁNÍ
Darování stavebního pozemku ženatému synovi, vdané dceři - problém s hypotékou manželů

Chtěli bychom darovat ženatému synovi stavební parcelu, na které chce s manželkou stavět. Hypotéku na dům si budou brát oba. Chceme parcelu darovat pouze synovi. Syn tvrdí, že je to problém, hlavně z důvodu hypotéky. Dá se toto nějak řešit, aby pozemek byl syna a dům společný? Jde mi především o vyrovnání v případě rozvodu. Děkuji moc za odpověď. Blažena.

ODPOVĚĎ:
Z právního pohledu je to věc jednoduchá, parcelu můžete synovi bez problémů darovat. Pokud ve smlouvě výslovně neuvedete, že darujete do SJM, pak dar synovi do SJM nespadá a v případě rozvodu by se o parcelu s manželkou nedělil. Pokud si bude na stavbu domu pořizovat hypotéku, může to samozřejmě pro banku být jistá komplikace, ovšem zde bude třeba postupovat dle individuálního případu a s bankou si nastavit pravidla, případně nabídnout ještě jiné zajištění. To, že bude pozemek ve vlastnictví syna nijak nebrání tomu, aby dům na parcele postavený spadal do SJM a hypotéka byla rovněž součástí SJM.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Schválení hypotéky pokud je majitelem jen jeden z manželů - je to problém nebo ne?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Důvody pro vydědění ze zákona, zákonné výkony vydědění

Mám dotaz ohledně bytu. Darovala jej babička do vlastnictví vnučkuy jak měla dcera 5 let a nyní jej dcera chce darovat babičce nazpátek. Dcera bydlí s matkou v jiném bytě a vůbec se nestará o babičku, nenavštěvuje ji, nekomunikuje a nemá o ni zájem (dá se také třeba vydědit jestli couvne? )
Byt je o velikosti 1+1 ve vlastnictví, na soukromém pozemku který patří k domu. Lze tento převod vyřešit smlouvou mezi dcerou a babičkou s případným ověřením podpisů u notáře a následně pak po podepsaní vyřešit katastrální dokumenty o převodu vlastníka právoplatná? Děkuji s pozdravem Bohumil

ODPOVĚĎ:
Pokud bude vnučka darovat byt babičce nazpět, stačí sepsat darovací smlouvu, úředně ověřit podpisy a vložit do katastru nemovitostí. Teprve vkladem do katastru dojde k převodu vlastnického práva. Pokud by babička chtěla vydědit dceru, učinit to může, ale pouze ze zákonných důvodů, kterými jsou dle § 1646 Občanského zákoníku důvody, kdy dědic zůstaviteli
a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
d) vede trvale nezřízený život.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdy může rodič vydědit potomka - podmínky vydědění
___

OBČAN-BYDLENÍ
Povinnost svolání shromáždění SVJ jednou ročně - existuje tato povinnost?

Chtěla jsem se zeptat, jestli většinový vlastník v SVJ, který je i správce domu nemusí svolávat shromáždění jednou za rok a může si svévolně navyšovat odměny - že si je odsouhlasí tím většinovým podílem? V domě tímto nemáme žádné slovo a ve všem nás má "v kleštích". Děkuji, Bohdana.

ODPOVĚĎ:
Povinnost svolat schůzi alespoň jedenkrát ročně má samozřejmě i vaše SVJ a pokud tak nečiní, porušuje zákon.
Pokud o odměnách členů výboru SVJ rozhodně většina potřebná dle stanov SVJ, nelze se proti tomu nijak bránit.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo rozhoduje o zvýšení odměny výboru SVJ - výbor nebo členové SVJ při hlasování na shromáždění?
___

OBČAN-SPOLKY
Zvolení do výboru mysliveckého spolku - vliv insolvence, oddlužení, osobního bankrotu

03/2018 v našem mysliveckém spolku proběhly volby do výboru. Člen který byl do výboru zvolen neiformoval členskou základnu o tom že je v insolvenčním řízení. Ve výboru se po rozdělení funkcí z něho stal předseda spolku. Jsem předseda revizní komise a nyní sem zjistil o insolvenci. Komise se rozhodla na nejbližší svolané schůzi o tom informovat členy a navrhnout z důvodu jeho nečestnosti jeho odvolání. V případě že ho členská základna odvolá, bude funkci předsedy vykonávat místopředseda? Jaký je postup, kdo další doplní výbor? Ten kdo byl při volbách další v pořadí? Ve výboru je pět členů pri odstoupení kolika členů je nutné vypsat nové volby? Je člověk v insolvenčním řízení vůbec způsobilý být statutárním orgánem? Děkuji,
Bohumír

ODPOVĚĎ:
Na všechny Vaše dotazy musí dát odpověď stanovy spolku. Pokud bude předseda spolku odvolán, musí být řádně zvolen na jeho místo někdo jiný. Pokud tak stanovy výslovně neupravují, pak na místo předsedy nikdo nenastupuje automaticky, ale musí být řádně zvolen.
Stanovy musí upravovat i situaci, kdo je oprávněn jednat za spolek v případě nepřítomnosti předsedy i minimální počet členů spolku. K tomu, aby mohl být předseda zapsán do rejstříku, musel podepsat čestné prohlášení, kde mimo jiné prohlašuje, že není v úpadku. Pokud tedy insolvenci zatajil, je to důvod pro jeho odvolání, neboť se na něj jako na statutární orgán vztahuje ust. § 153 Občanského zákoníku, které říká, že:
" (1) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem voleného orgánu, oznámila-li to předem tomu, kdo ji do funkce povolává; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky.
(2) Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je členem voleného orgánu, oznámí to tato osoba bez zbytečného odkladu tomu, kdo ji do funkce povolal.
(3) Nedošlo-li k oznámení, může se domáhat každý, kdo na tom má právní zájem, aby člena voleného orgánu z funkce odvolal soud. To neplatí, rozhodl-li ten, kdo člena voleného orgánu povolal, poté, co se o osvědčení úpadku této osoby dozvěděl, že má ve funkci setrvat."

Není tedy podmínkou, aby předseda nebyl v oddlužení, ale podmínkou pro řádný výkon funkce je, aby to spolku předem sdělil. Pokud tak neučinil nebo dokonce lhal, porušil tím zákon a je to důvod pro jeho odvolání.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyloučení člena výboru z důvodu nečestnosti (neoznámil voličům, že má insolvenci)
___

RŮZNÉ-ODHADY, ODHADCI
Právo na kopii odhadu nemovitosti pro spoluvlastníka, který posudek nezaplatil

Přítel na mně převedl nemovitost, jedná se o průmyslový objekt, kvůli finančnímu úřadu se na tuto nemovitost musel udělat znalecký odhad. Nemovitost vlastní zároveň jiný spoluvlastník, se kterým je přítel v dlouhodobém sporu. Při zadávání znaleckého posudku jsme nechtěli, aby jakékoliv informace, nebo zpracovaný znalecký odhad byl poskytnut druhému spoluvlastníkovi a o to znalkyně byla požádána. Protože druhý spoluvlastník v dané nemovitosti bydlí, s paní znalkyní se setkal o den dříve, když si přijela nemovitost obhlídnout. Ochotně ji poskytl svůj 3 roky starý posudek na část nemovitosti, paní znalkyně - důchodkyně - byla zřejmě jím velice okouzlena, zvláště tím, že jí pomohl, protože se zřejmě s tak velkou stavbou nevěděla moc rady, tak ochotně mu slíbila, že mu opis tohoto posudku předá.
Žádála jsem jí také písemně, aby tento posudek NEPŘEDÁVALA nikomu, jen zadavateli, které si službu objednal a má ji zaplatit. Navíc společník je v kontaktu s bývalou manželkou přítele (nejsou zde vyřešené ještě majetkové záležitosti ohledně SJM, nicméně tato nemovitost byla nabyta přítelem před manželstvím, takže s ní mohl nakládat podle svého). Bývalá manželka také znalkyni kontaktovala a ta jí také poskytovala informace.
Chci se zeptat, je takové chování této znalkyně právně v pořádku? Mohu se nějak bránit? Nyní chce po mně uhradit dosti vysoké znalečné, já ho zaplatím a společník získá posudek zadarmo? Ona se brání tím, že si přítel fotil také posudek, které poskytl druhý spoluvlastník (ten byl ale jen na asi 1 budovu z celého komplexu). Navíc vyhrožuje, že zajde na finanční úřad a nahlásí tam, že posudek již zpracovala. Neporušila nějaký paragraf týkající se ochrany osobních údajů, mlčenlivosti nebo něco takového? . Nechápu její takové jednání, je možné, že jí spoluvlastník navykládal o příteli nějaké lži, ale my jsme přeci zadavateli a ona se chová, jako by jí to měl platit ten spoluvlastník. Vyřizoval to s ní přítel, ten jí řekl, že požaduje, aby znalečné snížila, protože porušila dohodu. Můžeme odmítnout převzít tento posudek a nechat si udělat nový? Může ona po nás nějak vymáhat zaplacení znalečného, když posudek nepřevezmeme? Přítel chce, že pokud nesníží znalečné, tak si necháme udělat znalecký posudek u někoho jiného a jí nezaplatíme. Toho se ale bojím, také se mi nelíbí takové neseriózní chování znalkyně, ale nechci žádné další právní tahanice.
Děkuji za rychlou radu. S pozdravem Bohumila

ODPOVĚĎ:
Jednání znalkyně není v souladu se zákonem, pokud posudek poskytla jakékoliv jiné osobě než zadavateli a zadavatel ji k tomu výslovně neudělil pokyn. Odměnu za znalecký posudek jí ale uhradit musíte a následně se po ní můžete domáhat náhrady škody, kterou Vám svým neodborným jednáním způsobila.
Doporučovala bych Vám se v tomto obrátit na advokáta - seznam na www.advokatikomora.cz, kterému k posouzení předložte jak vyúčtování znalkyně (advokát by měl být schopen posoudit, zda částka za naúčtované úkony znalkyně je odpovídající odvedené práci), tak zkonzultujte případný nárok na náhradu škody (i nemajetkové) způsobené neodborným jednáním při zpracování posudku.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Předání posudku, odhadu nemovitosti jiné osobě než zadavateli - jde o porušení zákona?
Má právo na posudek odhadu nemovitosti někdo jiný než zadavatel?
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Jak zjistit dluhy způsobené jednatelem s. r. o.

Vlastním 50% podíl na s. r. o. Druhým společníkem s 50% podílem a také jediným jednatelem je můj bývalý manžel. Nechci už dále s bývalým manželem podnikat a navrhla jsem mu odkup jeho obchodního podílu, protože bych ráda pokračovala v našem podnikání sama. Nejsem spokojená s jeho obchodním vedením a výkony. Teď jsem ale znejistěla, protože mě napadlo, zda náhodou jako jednatel firmy nepodepsal třeba nějaké směnky na půjčky pro své osobní potřeby. Nebo nějaké jiné závazky, o kterých nevím. Nechci riskovat, že když převezmu firmu do svých rokou a stanu se jejím jednatelem, přijde nějaké nemilé překvapení.
Dá se tato situace nějako právně ošetřit, aby jsem pak nenesla důsledky jeho případných "problémů"?
Děkuji, Bohuslava

ODPOVĚĎ:
Vhodné by bylo, aby Vám bylo před prodejem podílu předáno kompletní účetnictví a smlouvy společnosti. Ve smlouvě o převodu podílu také doporučuji uvést prohlášení bývalého manžela, že veškeré závazky společnosti jsou uvedeny v předaných dokumentech. Z důvodu větší jistoty by bylo vhodné veškeré závazky a dluhy výslovně uvést ve smlouvě, případně v příloze smlouvy, např. v souhrnné tabulce.

Do smlouvy by bylo dále vhodné zakotvit sankce pro případ, kdy by se ukázalo, že společnost má i jiné závazky, než na které jste byla upozorněna. Jednat se může např. o možnost odstoupit od smlouvy, případně o smluvní pokutu, která by mohla odpovídat výši závazků, na které jste nebyla upozorněna.
Smlouvu doporučuji nechat sepsat advokátem, abyste byla dostatečně chráněna. Seznam advokátů naleznete zde:
www.advokatikomora.cz

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak zjisit dluhy (závazky) s. r. o. při odkupu podílu společnosti
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Výživné pro dceru která porodila - je otec rodičky povinen jí platit výživné?

Jaro 2014 rozvod. Dospělá dcera studující – dohoda o výživném 3000, -Kč měsíčně (doklad o dohodě již otec nemá). Vztahy tehdy ještě normální, dceru cca 2 roky kvůli škole vozil autem na autobus (asi 20km). Zlom nastal když dcera nepotřebovala vozit, přestala s otcem komunikovat. V březnu 2017 zemřel tatínek otce (pro dceru tedy dědeček). Dcera na úmrtí dědy nereagovala, jakoby se jí jeho smrt netýkala, otci ani nekondolovala, na což otec jednal impulsivně a místo 3000, -Kč jí tzv. z trucu začal od dubna 2017 posílat jen 2000, -Kč. 2017 začaly otcovy potíže s hybností pravé ruky - pracuje manuálně. V lednu 2018, na popud dcery, byl soud o určení výživného. Bez dokazování poměrů dcery bylo soudem navrženo smírné řešení, kdy bylo soudem určeno výživné zpětně od rozvodu 3500, -Kč a dluh, který takto na výživném vznikl se hradí ve splátkách 1000, -Kč měsíčně (celkově tedy 4500, -Kč) a obě strany toto smírné řešení přijaly.
K soudu dcera nedorazila, zastupovala ji matka. Později se otec z doslechu dověděl, že je dcera těhotná, oficiálně do dneška nic o jejím těhotenství a nyní ani o porodu otec neví. Otec ani neví, jak je to se studiem dcery a jaká je vlastně její životní situace.
Od února 2018 je otec v tíživé finanční situaci, protože kvůli vleklým potížím s pravou rukou je nyní již v dlouhodobé pracovní neschopnosti (tzv. nemocenská je výrazně nižší) a nemůže tak dostát svým povinnostem vůči dceři, s omluvou tak posílá aspoň nějakou částku a dceru na své nynější možnosti upozornil. Pokusil se dosáhnout pomocí soudu změny, ale jeho návrh byl naivně sepsán a soudu tedy nezbývalo než návrh na úpravu zamítnout, s odvoláním to dopadlo stejně.
Koncem dubna 2018 dcera prý porodila, ale otec se o tom opět dověděl jen z doslechu, tj. otec neví jakého pohlaví dítě je a jak se jmenuje. Z doslechu otec ví i o tom, že dcera pravděpodobně bydlí střídavě u partnera (údajně otec narozeného dítěte), se kterým není sezdaná a také u své matky, kde má trvalé bydliště. Kde ale dcera fakticky bydlí tedy, kde se zdržuje většinou, otec neví. Otec ani nezná totožnost partnera dcery, nezná jeho bydliště a neví, zda a kde je zaměstnán a ani to, jestli spolu žijí jako rodina, o čemž otce dcera vůbec neinformuje. Veškerá dceřina komunikace se týká jen výživného. Kdy ale studium z důvodu mateřství přerušila otec neví, dcera mu odmítá na jeho dotazy cokoliv sdělit.
Dá se s tím něco dělat? Můj známý je bezradný a na právníka peníze pochopitelně nemá.
S pozdravem, Bohuslav

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů k dítěti trvá do té doby, dokud dítě není schopné samo se živit. Tato doba není spojena s žádnou konkrétní věkovou hranicí, zpravidla končí s ukončením studia a s nástupem dítěte do zaměstnání. To však nebude případ Vámi zmiňované dcery.
Pokud se dceři narodilo dítě, je pravděpodobné, že bude mít nárok na dávky spojené s narozením dítěte a péčí o ně: porodné (jednorázová dávka), rodičovský příspěvek a přídavek na dítě (pravidelné, opakující se dávky). Pokud je určeno otcovství k jejímu dítěti (otec je zapsán v rodném listě dítěte), může od otce dítěte požadovat výživné pro dítě a pokud je to zapotřebí, má nárok po otci dítěte požadovat také úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem a po dobu dvou let po porodu také výživné pro sebe jakožto neprovdanou matku. Otázkou je, zda tyto příjmy budou dostačující k úhradě jejích životních nákladů, jinými slovy, zda na základě těchto příjmů bude dcera schopná se živit. Pokud ano, mohla by vyživovací povinnost otce skončit.
Pokud otec z důvodu zhoršení finanční situace nyní není schopen soudem stanovené výživné hradit a nemá dostatek finančních prostředků na právního zástupce, který by mu mohl příslušný návrh k soudu sepsat, doporučuji obrátit se na některou z občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství. Kontakt na ně najdete zde: http://www.obcanskeporadny.cz/, bezplatné právní poradenství poskytují například i některé charitní poradny. V poradně mu mohou pomoci sepsat kvalitní návrh na snížení výživného, případně i návrh na zrušení vyživovací povinnosti, pokud se otec domnívá, že dcera je schopná se živit sama a jeho vyživovací povinnost vůči ní tudíž skončila. Dcera není povinna otce informovat o tom, zda ještě studuje, či zda studium přerušila nebo ukončila, ale je povinna toto sdělit na výzvu soudu. Pokud by otec potřeboval právní zastoupení u soudu, může o ustanovení bezplatného právního zástupce požádat soud (jedná se o tzv. advokáta ex offo) nebo se obrátit se žádostí o přidělení advokáta na Českou advokátní komoru – bližší informace zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv pobírání sociálních dávek na vyplácení výživného, alimentů od rodiče
___

OBČAN-NÁJMY
Trávání pachtovní smlouvy v případě nepřístupnosti pozemků do pozemkové úpravy

Měl bych dotaz na výklad nájemní či pachtovní smlouvy, kterou jsem podepsal v roce 2007. Ve smlouvě je uvedeno, že:
1/ „...v příloze číslo 1. “ (já však žádnou takovou přílohu č. 1 je-li mi známo nepodepsal a tak smlouvu zpochybňuji zrovna tak, jako rozsah pronajatých pozemků v této příloze)
2/ na tuto smlouvu jsem dal v roce 10.4.2013 výpověď, tedy uplynulo již i dokonce 5 let pro případno trvalou kulturu
3/ dále se sice uvádí, že v případě nepřístupnosti pozemků smlouva stále trvá až do pozemkové úpravy – to je neproblémovější bod, jelikož pronajímatel se na toto soustavně odvolává a tvrdí, že smlouva s placením mrzkého nájemného 250, - Kč je tedy stále platná
4/ je uvedeno, že „...ve zjednodušené evidenci je výše nájemného 1% z průměrné ceny půdy pro daný katastr – toto ujednání je právě i v rozporu s částkou, 250 Kč za cca 4000 m2 pozemků již v době počátku platnosti smlouvy a je dokonce i nyní, protože na pozemcích proběhla tzv. digitalizace, kdy výměry jsou již jiné, průměrná cena půdy je rovněž vyšší a navíc jsem se stal 1 vlastníkem pozemků na LV 46 v k. ú. Hustopeče a tedy moje výměra pozemků je nyní dvojnásobná, tedy cca 9200 m2
5/ nájemce postoupil převážnou část pozemků do užívání společnosti Vinice Hustopeče, s. r. o. a ta rovněž nemá zájem přistoupit na mé návrhy pro novou smlouvu
Pro tyto důvody jsem nájemci navrhnul, že požaduji nájemné 5000 Kč/hektar a sepsání nové smlouvy, která bude odpovídat skutečnému stavu (výměry, podílové vlastnictví a dnešním cenám). Ten toto odmítá a tvrdí, že původní smlouva je platná a navíc i proto, že mám pozemky již nyní ve spolu podílovém vlastnictví se svojí matkou v poměru ideální 1 a ta pro svůj zdravotní stav není schopna nyní novou smlouvu ani podepsat.
Mám tedy prosím za současného stavu napadnout původní smlouvu pro výše uvedené důvody, nebo jí dokonce považovat za neplatnou a pozemky se snažit nějak převzít. Chování pronajímatele je totiž velmi neseriózní. Zjistil jsem například, že část dříve pronajaté pozemky v roce 2010 vypověděl, ale takovým způsobem, že je předal do užívání pro mě neznámým lidem a nyní jsou napříč přes mé pozemky nasázené vinice, já platím daně z pozemků a jiní lidé mi tam tak zdarma a pokud vím, bez oprávnění hospodaří. Dále jsem zjistil, že tento pronajímatel, na pozemcích, kde máme duplicitu LV 11001 a LV 11343 k. ú Hustopeče, bez souhlasu a smlouvy kohokoliv z vlastníku hospodaří, nikomu za to nic nehradí a ještě má tu drzost „argumentovat“ tím, že neví komu by platil, když je tam duplicita a to dle jeho vystupování opravňuje k užívání pozemků, bez jakékoliv smlouvy či dokonce souhlasu některého z majitelů a placení čehokoliv a ještě na tyto pozemky pobírá státní dotace a pod.
Předem děkuji za odpověď. Boleslav

ODPOVĚĎ:
Příloha smlouvy nemusí být smluvními stranami samostatně podepsána (byť se tak někdy děje). Je-li tato příloha součástí smlouvy v okamžiku jejího uzavření, přičemž obě smluvní strany s touto přílohou souhlasí, stává se příloha součástí smlouvy a stejně jako smlouva, i tato příloha je pro smluvní strany závazná.
Pokud jste platnost nájemní smlouvy ukončil výpovědí, bylo vhodné řešit skutečnost, že nájemce na toto ukončení nájmu nedbal, bezodkladně po ukončení nájmu (tedy cca v roce 2014).
Co se týče článku I. nájemní smlouvy, který (mimo jiné) stanoví:
„V případě, že pozemek je pro vlastníka nepřístupný, nemůže výpovědní lhůta skončit dříve než budou provedeny pozemkové úpravy a pozemek zpřístupněn. “
není mi zřejmý účel tohoto ustanovení. Bylo by logické, pokud by toto ustanovení dopadalo pouze na případy, kdy bude nájemní smlouva vypovězena ze strany nájemce (tzn. pokud by nájemce ukončil nájem výpovědí, ovšem pozemky by nebyly pro jejich vlastníka přístupné, pokračoval by nájemní vztah, tedy i povinnost nájemce hradit nájemné, až do okamžiku zpřístupnění těchto pozemků).
V opačném případě, tedy pokud je nájemní smlouva vypovídána ze strany pronajímatele, se toto ustanovení jeví snadno zneužitelným (pouhé znepřístupnění pozemků by de facto anulovalo právní následky výpovědi a vlastníkovi by tak bylo znemožněno nájem jednostranně ukončit). Pokud nájemce v současné chvíli postupuje právě tímto způsobem (kdy tedy odmítá účinnost obdržené výpovědi s poukazem na nepřístupnost pozemků), bylo by možné aplikovat § 8 občanského zákoníku, dle něhož platí, že zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.
Je pravdou, že nájemní smlouva je v ustanovení, které upravuje výši nájemného, poněkud nejasná. Předmětné ustanovení by bylo možné vyložit například tak, že oním smluvním nájemným je právě částka 215, - Kč, zatímco za nájem pozemků po pozemkové úpravě má být hrazeno nájemné ve výši 1% z průměrné ceny těchto pozemků. Z tohoto důvodu je podstatné, jakou praxi mezi sebou smluvní strany ve věci hrazení nájemného a jeho výše zavedly a zda byla tato praxe některou smluvní stranou v minulosti zpochybněna (pokud totiž nájemní vztah trvá již cca 11 let a doposud ani nájemce, ani pronajímatel nevznesli námitky proti výši nájemného a jeho hrazení, lze předpokládat, že i přes určitou nejasnost nájemní smlouvy obě smluvní strany se zavedenou praxí souhlasí).
Co se týče skutečnosti, že nájemce přenechal část pozemků do užívání třetí osobě, je podstatné, zda se jednalo o podnájem, k němuž byl zapotřebí Váš souhlas či nikoli. V každém případě však platí, že není zapotřebí (resp. by to odporovalo platné právní úpravě), abyste s podnájemcem uzavíral jakoukoli nájemní smlouvu.
Ohledně Vašeho dalšího postupu je podstatné, čeho hodláte dosáhnout. Máte-li v úmyslu se z nájemního vztahu vyvázat, můžete se domáhat vyslovení platnosti výpovědi z roku 2013 či vyslovení neplatnosti nájemní smlouvy jako takové (tato druhá varianta však není příliš praktická). Jsou-li některé Vaše pozemky užívány bez existence nájemního či podnájemního vztahu, bude možné se domáhat jejich vyklizení.
V této souvislosti Vám doporučuji kontaktovat advokáta:
www.advokatikomora.cz
který posoudí, jaký ze shora uvedených právních kroků bude ve Vašem případě optimální, popř. rozhodne, že bude učiněno několik samostatných právních kroků, a to dle právního stavu Vašich jednotlivých pozemků. Nebude-li možné se s nájemcem vypořádat mimosoudně (a to ani za asistence advokáta), budete moci s pomocí advokáta podat k soudu příslušnou žalobu.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Podnájem, podnajímání pachtovaného pozemku nájemníkem bez souhlasu pronajímatele (majitele) pozemku - důvod výpovědi pachtovní smlouvy
___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO, SLUŽEBNOST
Omezování osobou s věcným břemenem

Prosím o radu ohledne nemovitosti. Bydlíme s manželem u jeho rodičů v domě a ještě tady bydlí rodiče manželovy maminky.
Z nemovitosti jsem s manželem vyplatila bratra maminky manžela (strýce), který vlastnil 1/4. Dům má tři patra každe patro je samostatné pro život každé z rodin. Maminka manžela vlastní 1/2 domu jeji manžel 1/4 a my s manželem jako SJM zbytek 1/4. Maminka mažela dostala 1/2 darem od svého otce který tu žije. Bylo zřízeno i vecné břemeno, tedy služebnost užívání pro jejího otce.
Mé dotazy:
my jsme si svoji 1/4 koupili od toho bratra (strýce) tudíž se na nás vztahuje věcné břemeno užívání a vše co je ve smlouvě o věcném břemenu uvedeno? Vztahuje se n nas i darovací smlouva kterou podepsala maminka manžela svemu otci který ji daroval 1/2? Darovací smlouva a smlouva o služebnosti je každá samostatná nebo se spojují?
Je možné se nějak bránit otci maminky (dědovi), který má zde služebnost neboli věcné břemeno, aby nás v našem bydlení neomezoval. Zůstali jsme v domě jen já s manželem. Rodiče manžela to vzdali a odstěhovali se. Otec maminky manžela stále vyhrožoval odebránim daru pro nevděk i když se o něj starali. Je mu 81 roku a je senilní. Děkuji, Božena

ODPOVĚĎ:
Bohužel bez shlédnutí smluv nelze odpovědět, zda se na vás vztahuje věcné břemeno, je třeba vidět, jak je ve smlouvě věcné břemeno specifikováno a jak je vymezeno. Pokud Vás člověk, který v nemovitosti žije, obtěžuje a omezuje v bydlení, je možné věc řešit jako klasický sousedský spor, tj. domáhat se u soudu soudního rozhodnutí, jímž by bylo uloženo této osobě nepokračovat v tomto jednání. Dále máte možnost žalovat o zrušení věcného břemene s odůvodněním, že tato osoba věcné břemeno zneužívá a znemožňuje bydlení dalším osobám. Nebo je možné zvážit i otázku omezení svéprávnosti otce, pokud trpí demencí a je agresivní a pro své okolí nebezpečný.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Agresivní osoba s věcným břemenem, služebností - zrušení z důvodu zátěže pro majitele, spolumajitele bytu, domu, nemovitosti
___

OBČAN-BYDLENÍ
Nevyúčtování služeb nájmu pronajímatelem - jak donutit k vyúčtování služeb nájmu?

V listopadu 2017 jsme se odstěhovali z bytu, ve kterém jsme bydleli 2 roky. Majitel nám totiž v březnu 2017 oznámil, že jej prodává. Následně nám zaslal dopis o jeho prodeji a prosil o zpřístupnění bytu k prohlídkám. S tímto jsme tedy souhlasili. Asi od léta na nás jeho realitní makléř vyvíjel tlak, kdy se odstěhujeme, že má několik vážných zájemců a oni potřebují znát datum, kdy bude byt volný. Na ten popud jsme si tedy hledali jiné bydlení a to se nám podařilo najít na začátku listopadu 2017.
Poslali jsme tedy výpověď z nájmu, a vzhledem k okolnostem (zájemci o byt a jeho okamžitou koupi) jsme žádali o zkrácení výpovědní lhůty nebo její úplné zrušení. Majitel neměl ani toliko slušnosti, aby odepsal nebo se vůbec s námi setkal na předání klíčů. Vše za něj vyřizoval poměrně neschopný realitní makléř. Na předání klíčů s sebou neměl ani předávací protokoly. Díky tomu jsme v tomto opuštěném bytě platili i nadále energie, protože majitel si je na sebe přepsal až v 2. polovině února 2018 a to ještě tím způsobem, že na plynárnách je nahlášen jiný (vyšší stav), než byl reálný při opouštění bytu. Tímto jeho jednáním mi vznikl nedoplatek. V této chvíli jsem po něm žádala vyúčtování za teplo a vodu v bytě a ani na tuto výzvu nereagoval (2017 činil náš přeplatek cca 8.000 Kč).
Pro shrnutí - má naší kauci (15.000 Kč), ale s tou již nepočítáme, jelikož jsme tedy nedodrželi výpovědní lhůtu (nájemné bylo 6.100 Kč + služby). Co mu ale určitě nechci nechat, je náš přeplatek na službách. Jak mohu v této věci postupovat? Děkuji, Brigita

ODPOVĚĎ:
Vyúčtování služeb je majitel povinen Vám poskytnout nejpozději do 4 měsíců po zúčtovacím období. Pokud tak neučiní, máte právo požadovat pokutu 50 Kč za každý den prodlení. Dále máte právo přeplatek na službách žádat. Pokud nevrátí dobrovolně, vyzvěte ho prostřednictvím doporučeného dopisu a upozorněte, že budete dluh vymáhat i soudně. Pokud přesto přeplatek nebude uhrazen, podejte k soudu žalobu - návrh na platební rozkaz. Pokud nejste schopni zjistit částku přeplatku, který byste následně žalovali, obraťte se na soud s návrhem, aby Vám pronajímatel uhradil jednak pokutu za opožděné vyúčtování, a aby mu byla soudem uložena povinnost vyúčtování předložit.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
___

RŮZNÉ-ZDRAVÍ
Žaloba na zubaře, stomatologa z důvodu nesprávného ošetření - zbytečné zbroušení zdravých zubů

Co se týče České stomatologické komory, ČSK mám dotaz, který mne dlouhou dobu trápil a díky nemuž jsem ztratila spoustu času. Podala jsem komoře několikafázovou stížnost (kterou dokonce řešila i revizní komise ČSK v Praze). A to že se nezabývala mým předmětem a že ve skutečnosti neřešila etické a odborné pochybění a tudíž práci a přístup stomatologa, ale bezprecedentně změnila předmět stížnosti ve svůj prospěch a ve prospěch stomatologa. Řešila práci laboratoře, která byla naprosto v pořádku provedená a bez chyby - tudíž lege artis. Práce, hmotný výsledek (protetika) nebyla předmětem stížnosti, protože ta byla už jenom výsledkem rozhodnutí a navrženého postupu stomatologa, který zvolil drastickou metodu při řešení estetiky.
Stomatolog postupoval neeticky a zbrousil 4 zdravé zuby, nepoužil žádnou přístrojovou techniku a navíc mi ani nesdělil celou pravdu o tom, jak bude postupovat. Vyměnil 4 zdravé zuby za umělé.
Tento fakt, přesto, že jsem poslala fotodokuemtaci i OPG snímky komoře, nic z toho nezmíníla v odpovědi na moji stížnost, vůbec si nevšímala žádného bodu v mé stížnosti. Jako kdybych jí ani neposlala.
Jako kdyby jí ani nikdo nečetl.
Odpověd byla právě o tom, na co oficiálně ČSK rádoby dohlíži. Etika a odbornost. Jak je vidět z mých zkušeností. Přehlíží!
Odpověd se neustále točila dookola s tím, že nedošlo k žádnému pochybení stomatologa, protože umělé zuby byly udělany lege artis a tudíž byly zhotoveny podle postupu stomatologa správně.
Jak je možné z etického hlediska, že si komora může sama vymyslet, co bude zkoumat a naprosto ignoruje moji stížnost.
Je toto vůbec instituce, které by právnici a pojištovny měli připisovat takovou vážnost jako jí připisují.
Stomatolog je krytý ČSK, která velmi dobře slouží pojištovnám pro jejich zisky a na posledním místě zůstává pacient, který není vinen a dostal se těmito totalitními orgány do bludného kruhu.
Moje otázka zní, co dělat s tím, že si taková zatím důvěryhodná organizace jako je ČSK může dát do stížnosti co si sama vybere a tímto se snaží mystifikovat pacienta a okolí z čistě ochranářských důvodů svých členů.
Jak s tím naložit. ?
1/ Stížnost z mé strany byla podána s tím, že komora nešetřila hlavní body v mé stížnosti. - Požadovala jsem prošetření tohoto...Zase jakoby to vůbec neviděli. Vůbec žádná odpověd na moje požadavky, jenom dokola, že nedošlo k pochybení.
2/ Podala jsem také žádost o přidělení soudního znalce z oboru ČSK, což je v mém právu /jak jsem si zjistila/
Toto bylo také zamítnuté s tím, že ČSK je dostatečně způsobilý orgán, který umí rozhodovat samostatně.
3/ Podala jsem stížnost prezidentovi ČSK o tomto případu.
Prezidentova odpověď byla, že on nemá právo do ničeho zasahovat a že je to neetické pokud by tak učinil.
Jeho pravomoc nezasahuje do ČSK rozhodnutí.
Stomatolog máva rozhodnutím ČSK jako největším Esem a je vítězem v náručí ochranářské rodiny zvané ČSK.
Je toto etické? Etické a slušné by bylo přiznat chybu v rámci své profese. /V zahraničí se doktoři chovají eticky a přiznají chybu, pokud ji udělají, jak jsem již popisovala dříve. /
Stomatologovi vše zaplatí pojištovna. Skutečně této nelogické ještinosti nerozumím. O co tady vlastně jde. ?
Slyšela jsem dokonce, že soudy přihlíží výrazně k tomu, co řekne komora.
Můj advokát mi dokonce řekl, že má mnoho případů, kdy soudní znalecký posudek byl vypracován ve prospěch pacienta, jako pochybení stomatologa a Soudce přesto neustále rozhodoval ve prospěch stomatologů v několika opakujících se případech. Advokát nezmohl nic.
Říkal, že tam sedí pořád stejní soudci, kteří dávaljí za pravdů lékařům, před pacienty.
Někdy po dlouhých "bojích" má štěstí i pacient. Co udělat s nepochopitelným chování ČSK, která stojí na vrcholu této mašinérie...
Co se dá udělat s tím, že si komora v podstatě nevšímá, co pacient píše a požaduje? Co udělat s touto nepravostí? Jak je vůbec možné, že toto je možné.
Změna předmětu stížnosti podle libosti a k tomu statut skvělé organizace stomatologů. Když jsem poprvé viděla odpověd na moji stížnost, nemohla jsem věřit vlastním očím, že se řešilo něco co nebylo v mé stížnosti.
Nemohla jsem věřit těm jednostranným nepravdám a lžím, popsaným v odpovědi. Ztratila jsem mnoho času s CSK, protože jsem se cítila velmi ublížená a chtěla jsem se dovolat pravdy.
Marně. Ptám se vás jako právníka, co se dá dělat s takovýmto případem, kdy si důvěryhodný orgán, mění vaší stížnost a naprosto vás ignoruje.
Kdyby napsala, že nesouhlasím s rozhodnutím, nevšímali by si mne, protože by dokola tvrdili, to co si sami vybrali řešit.

ODPOVĚĎ:
Na Váš dotaz, co dělat se závadným počínáním České stomatologické komory (které v dotazu popisujete), Vám doporučuji jediné: Nedělejte nic, jelikož jakákoli další komunikace s Českou stomatologickou komorou se jeví jako mrhání časem. Svou další aktivitu zaměřte jiným směrem, abyste získala relevantní podklady o odborné správnosti či nesprávnosti postupu Vašeho stomatologa.
Ve Vašem případě není podstatné, aby se Česká stomatologická komora konečně vyjádřila k jádru Vaší stížnosti, nýbrž je důležité, abyste získala odborné vyjádření, které bude korespondovat s Vaším přesvědčením o odborném pochybení Vašeho stomatologa. Toho nejsnáze dosáhnete a/ využitím konzultační služby jiného stomatologa, b/ podáním stížnosti přímo Vašemu stomatologovi a následným odvoláním k místně příslušnému krajskému úřadu nebo c/ obstaráním znaleckého posudku (jak podrobněji uvádím ve své první odpovědi).
Získáte-li tímto způsobem odborné stanovisko o tom, že Váš stomatolog skutečně odborně pochybil, bude možné, abyste obnovila jednání s tímto stomatologem, popř. s jeho pojišťovnou, anebo abyste se obrátila s žalobou na soud (nebude-li dohoda s Vaším stomatologem či jeho pojišťovnou možná).
Žalobu můžete podat k soudu samozřejmě i bez předchozího obstarání odborného vyjádření s tím, že v rámci soudního řízení navrhnete vypracování znaleckého posudku.
Bude-li se Váš stomatolog bránit poukazováním na rozhodnutí České stomatologické komory, nemělo by být obtížné relevantnost takového dokumentu zpochybnit právě s poukazem na skutečnost, že toto rozhodnutí vůbec neřeší podstatu odborného pochybení stomatologa, nýbrž se zabývá jinými a de facto nepodstatnými aspekty zdravotní péče, která Vám byla poskytnuta.
Na závěr své odpovědi pouze doplňuji, že pojišťovna sice za Vašeho stomatologa náhradu škody uhradí (resp. Váš stomatolog bude povinen zaplatit pouze určitou procentuální spoluúčast), každá takto uhrazená náhrada škody však Vašemu stomatologovi zhoršuje tzv. škodní historii, tzn. že další pojištění získá Váš stomatolog za méně výhodných podmínek. Z tohoto hlediska je tedy odmítavý postoj Vašeho stomatologa pochopitelný.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo rozhoduje o obsahu šetření při stížnosti na zubaře, stomatologa zaslaného stomatolotické komoře?
Nesprávně vyřízená stížnost na stomatologa u stomatologické komory pro non lege artis zubaře
___

OBCHOD-REKLAMACE
Reklamace skryté vady nemovitosti - červotoči ve schodech domu

10/2017 jsme koupili starý, udržovaný domek, majitelé ho užívali jako chalupu. Prodej byl přes RK. Domek je z 1. republiky a téměř v původním stavu. V domě je dřevěné schodiště a podlahy, stropy jsou z prken. Schodiště ze spod ve sklepě má plno starých děr od červotoče a majitelé tvrdili, že tam mnoho let nic nebylo. I makléř řekl, že nezakrývá žádné vady.
V den předání domu, těsně před odchodem bývalých majitelů se paní zmínila "Abych nezapomněla ve schodišti je jedna dírka od červotoče, objevila se asi před 3 měsíci, vystříkali jsme to a je to v pořádku." Rezervaci domu jsme podepsali 06/2017 a kupní smlouvu 10/2017. Mezi jsme řešili hypotéku a v té době se měl červotoč objevit. Nám to řekli až v den předání a naše peníze již byly na cestě k nim.
Ve smlouvě ani v předávacím protokolu tato skrytá vada nemovitosti nikde zapsaná není. Teď v dubnu 2018 se objevily a stále objevují díry nové, v jedné místnosti v prahu a ve sklepě jsou další a nevíme zda jsou čerstvé. Jelikož je schodiště, podlahy a stropy dřevěné, bojíme se zničení celého domu. Jde o skrytou vadu a můžeme žádat náhradu škody? A jak postupovat. Děkuji, Bronislav.

ODPOVĚĎ:
V tomto případě musíte prokázat, že červotoči byli v domě již v době koupě, tj. v 10/2017. Doba objevení červotočů by byla možná zjistit nejspíše podle rozsahu výskytu. K posouzení rozsahu napadení domu červotoči doporučuji získat posudek odborníka, který Vám pomůže při vyjednávání a především v případném soudním sporu.
Pokud prokážete, že červotoč se v domě vyskytoval již v již v době koupě, pak by se mělo skutečně jednat o skrytou vadu. Tuto vadu můžete vytknout prodávajícím až do 5 let od koupě, lhůta k vytknutí vady je tedy nyní stále zachována. Vadu budete uplatňovat přímo u prodávajících, realitní kancelář nijak vůči Vám neodpovídá.
Pokud se bude skutečně jednat o skrytou vadu, která existovala v době prodeje, pak můžete požadovat slevu z kupní ceny, která by měla odpovídat nákladům na opravu, případně požadovat přímo samotnou opravu. Pokud by se jednalo o závažnou vadu, pak by přicházelo v úvahu také odstoupení od smlouvy.
Pokud prodávající Vaše nároky odmítnou, bude nutné podat žalobu k soudu. V tomto případě doporučuji vyhledat pomoc advokáta. Seznam advokátů naleznete zde:
www.advokatikomora.cz

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Sleva z kupní ceny pro skrytou vadu bytu, domu, nemovitosti - dřevotoči, červotoči v konstrukci schodů
___

OBČAN-DLUHY
Jak se napadnout rozhodčí nález a docílit zrušení a vrácení splátek

7.5.2018 jsem obdržela dopis s Rozhodčím nálezem. Rozhodčí řízení dle textu mělo být zahájeno 17.2.2017, rozhodce 2.3.2017 funkci přijal. Týká se neuhrazení půjčky ze 15.12.2014. V současnosti řeším svou finanční tíseň, ale měla jsem za to, že rozhodčí řízení již nejsou zákonné. Nevím, jak se v současnosti k situaci postavit, jelikož jistina činí cca 26.000 Kč, rozhodce chce 12.000 Kč odměnu a ještě mám vyčísleny celkem 8.000 Kč pokuty za prodlení a smluvní pokutu. Jistinu jako takovou se snažím v rámci svých možností splácet (cca 1.500 Kč čtvrtletně). Do tří dnů nejsem schopná celou částku vyplatit. Je možné tento nález nějak zrušit? Děkuji a přeji hezký den. Bronislava.

ODPOVĚĎ:
Pokud s rozhodčím nálezem nesouhlasíte, musíte proti němu do tří měsíců po doručení podat k soudu žalobu o zrušení rozhodčího nálezu. Máte pravdu, že pro vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem již nelze rozhodčí doložky použít, nicméně tato zákonná úprava se vztahuje až na smlouvy uzavřené po 1.12.2016. Na smlouvy uzavřené před tímto datem se zákaz rozhodčích doložek nevztahuje, což je i Váš případ, když se jedná o půjčku z roku 2014.
Před soudem byste se ale mohla domáhat jednak splátek a to i co do nákladů řízení. Proto žalobu o zrušení nálezu určitě podejte a žádejte splátky, doložte svoji finanční situaci.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Napadnutí rozhodčího nálezu, odvolání proti rozhodčímu nálezu - postup, návod, informace
Vrácení splátek z neplatného rozhodčího nálezu u dluhu s rozhodčí doložkou (před 1.12.2016)
___

OBČAN-BYDLENÍ
Vyúčtování služeb bytu SVJ - majitel bytu zemřel

Mám dotaz ohledně plateb záloh za strýce, který zemřel 11.2.2017, kdy nám správce zodpovědný za služby spojené s užíváním bytu posílá platby i za období, kdy již strýc nežil, a v bytě se jakékoliv služby nevyužívaly. V bytě byla vypnuta elektřina, žádný odpad nebyl vytvořen, a vodné a stočné jakbysmet. Byt jsme nyní prodali a je tam již nový majitel, ale tato společnost, i když jsme předchozí platby uhradili, posílá další nedoplatek. Nyní nám ale došlo, že bychom spíš mi měli žádat o vrácení přeplatků za období, kdy vlastně tyto služby již nebyly využívány. Je to prosím tak? A jak postupovat. Předem děkuji za právní radu a případně pomoc. S pozdravem, Cecílie.

ODPOVĚĎ:
Zálohy na služby, i když nejsou využívané, musí být uhrazeny a následně po skončení zúčtovacího období, na základě stavu měřičů, je vypočítán přesný odběr služeb a přeplatek za zúčtovací období vrácen, pokud služby využívány nebyly.
Na základě vyúčtování byste tedy měli uhradit buď nedoplatek nebo žádat zpět přeplatek. Pokud je vyúčtování chybné a chtějí po Vás hradit nedoplatek, měli byste vyúčtování okamžitě reklamovat a žádat zdůvodnění, proč máte hradit nedoplatek, když služby užívány nebyly.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Reklamace vyúčtování služeb v domě SVJ - majitel bytu zemřel a služby neužíval
Vliv úmrtí majitele bytu SVJ na vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
___

RŮZNÉ-STAVBY
Lhůta na napadnutí kolaudace, kolaudačního rozhodnutí - stavba postavená bez vědomí majitele pronajaté nemovitosti

2008 jsme sousedovi pronajali část našeho pozemku, na kterém chtěl vystavit přístřešek pro lakovací box. Přístřešek měl být přistaven k sousedově budově autoservisu, která s naším pozemkem přímo sousedí. Součástí smlouvy o pronájmu pozemku byla i podmínka, že přístřešek bude mobilní a že bude v případě ukončení nájmu demontován. 2009 soused autoservis prodal a nový majitel dále pozemek užíval dle předchozí smlouvy. Od 2010 nový majitel začal provádět různé stavební práce na budově autoservisu, 2013 nám přišlo vyrozumění od katastrálního úřadu ČR, tedy KÚ o zápisu do KN s tím, že pozemek pod přístřeškem byl vyčleněn z původního pozemku, dostal nové popisné číslo a byla na něm zaevidována stavba, která se stala součástí původní budovy autoservisu. Zápis byl proveden na základě kolaudačního rozhodnutí MÚ. Stavební řízení a kolaudace proběhla bez naší účasti a vyjádření. Na MÚ jsme zjistili, že pracovník stavebního odboru se při stavebním řízení spokojil s příslibem souseda, že náš souhlas se stavbou dodá později, což se nestalo. Co s tím můžeme dělat, jak se bránit. Děkuji, Bonifác.

ODPOVĚĎ:
Vámi popsaný postup stavebního úřadu je nepochybně zatížen několika významnými procesními vadami, nicméně obrana proti stavebnímu povolení (resp. souhlasu se stavební ohláškou) a kolaudačnímu souhlasu bude velmi obtížná, ne-li zcela nemožná. Klíčový problém ve Vašem případě představuje nezanedbatelný časový odstup od chvíle, kdy jste se o kolaudaci stavby na Vašem pozemku dozvěděli. Máte-li již cca 5 let (tedy od roku 2013, jak v dotazu uvádíte) povědomí o tom, že bez Vaší účasti proběhlo stavební a kolaudační řízení, bylo nanejvýš vhodné započít s právní obranou okamžitě (i kroky v rámci právní obrany totiž podléhají zákonem stanoveným lhůtám, po jejichž uplynutí již zpravidla není možné takové kroky učinit).
Jako tzv. opomenutí účastníci správního řízení jste byli oprávněni podat proti předmětným rozhodnutím odvolání. Pro učinění tohoto kroku je však stanovena lhůta do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, opomenutý účastník dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků (§ 84/1 správního řádu).
Rovněž bylo možné podat podnět k zahájení přezkumného řízení. Správní orgán je však oprávněn zahájit přezkumné řízení nejpozději do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci (§ 96/1 správního řádu). Rozhodnutí v rámci přezkumného řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci (§ 97/2 správního řádu). Rovněž na učinění tohoto obranného kroku je proto již pozdě.
Obdobné lhůty jsou stanoveny pro obranu proti vydání souhlasů (například souhlas se stavební ohláškou) v rámci stavebního řízení.
Předmětná řízení před stavebním úřadem pak nemohou být ani obnovena, jak to vyplývá z § 100/2 správního řádu.
Vzhledem k tomu, že Váš soused provedl stavební úpravy stavby na Vašem pozemku, a to bez Vašeho souhlasu, čímž se dostal do rozporu s nájemní smlouvou, bylo by možné uvažovat o řešení věci v občanskoprávní rovině.
V tomto ohledu je podstatné, čeho vlastně hodláte ve vztahu k sousedovi dosáhnout (tuto skutečnost není možné z dotazu dovodit).
Bylo by možné uvažovat o jednostranném ukončení platnosti nájemní smlouvy, popř. o vznesení požadavku na odstranění vybudované stavby. Nebude-li soused ochoten vyhovět Vašim požadavkům, doporučuji Vám kontaktovat advokáta, který se zabývá občanským právem:
www.advokatikomora.cz
a s jeho pomocí připravit tzv. předžalobní výzvu. Neuposlechne-li soused ani této výzvy, bude možné, abyste se soudní cestou domáhali například odstranění sousedovy stavby, náhrady Vám způsobené újmy apod.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zkolaudování postavené stavby a přidělení čísla popisného vyřízeného nájemcem bez vědomí majitele nové stavby
___

OBČAN-BYDLENÍ
Znepřístupnění bytu manželem, manželkou před rozvodem manželství a zamezení odvezení osobních věcí - jak se bránit?

Odjela jsem pracovat do zahraničí a manžel po 4 letech vyměnil zámky u dveří. Napsal mi, že by se chtěl rozvést, já jeho rozhodnutí respektuji. Do bytu jsem se vracela 2 krát do roka a nyní mám zamezený přístup do bytu, kde mám všechny dokumenty a své věci. Má na to právo? Pokud dojde na rozvod dohodou, musím být přítomna u soudu a mám právo na věci, které jsme si za dobu manželství pořídili? Děkuji, Dagmar.

ODPOVĚĎ:
Manžel nemůže zamezit vstupu do bytu, v němž jste jako manželé žili, a to dokud jste manželé. Pokud byt není ve společném jmění manželů, ale je pouze jeho (z dotazu není patrné zda jde o nájemní byt nebo byt manžela), pak po rozvodu Vás do bytu pustit nemusí. Pokud se jedná o rozvod dohodou, ve výjimečných případech soud respektuje, pokud u soudu nejste osobně, ale měla byste si za tímto účelem zvolit alespoň zástupce, aby u soudu byl místo Vás. Na věci pořízené za manželství z titulu společného jmění manželů právo máte, věci by měly být vypořádány buď dohodou nebo byste se museli o věci soudit.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výměna zámků v bytě ve kterém má druhý z manželů osobní věci - může to bydlící manžel, manželka udělat?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Podnájem a členové nájemcovy domácnosti - definice, vysvětlení, kdo je členem domácnosti?

Do budoucna uvažuji, že bych určitou část bytu, ve kterém jsem nájemce (a řádně platím nájem majiteli), rád podnajímal jiné osobě. Rád bych požádal o upřesnění některých pasáží zákoníku s názvem Podnájem a Členové nájemcovy domácnosti. V ustanovení § 2274 se píše, že Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Znamená to v tomto případě, že v bytě musím mít trvalé bydliště (tak, jak je napsáno v občanském průkazu)? Pokud bych splňoval dané stanovisko, že bych v bytě trvale bydlel, znamená to, že souhlas majitele k podnájmu nepotřebuji za žádných okolností? Trochu mě totiž mate dovětek u ustanoveni § 2274, že ustanovení § 2272 se použije přiměřeně. A v daném ustanovení § 2272 se píše, že pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. Počítá se v tomto případě podnájemce jakožto člen nájemcovy domácnosti? Pokud ano, v jakých případech je či není souhlas majitele bytu s podnájmem potřebný? Děkuji, Boris.

ODPOVĚĎ:
Pokud chcete byt dát do podnájmu bez souhlasu majitele, pak musíte mít v bytě trvalé bydliště a souhlas majitele skutečně nepotřebujete. Přiměřeným použitím ustanovení občanského zákoníku § 2272 se má na mysli skutečnost, že Vy jakožto podnajímatel máte právo v podnájemní smlouvě vyhradit souhlas s přijetím nového člena domácnosti. Majitel bytu nemůže tímto ustanovením obcházet ustanovení § 2274, tedy možnost trvale bydlícího nájemce dát byt do podnájmu. Majitelé bytů si jsou tohoto ustanovení jistě vědomi a často nájemníkům nepovolují zřídit si trvalé bydliště v pronajatém bytě.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdy je potřeba souhlas pronajímatele s podnájmem bytu, domu, pozemku, nemovitosti nájemníkem, nájemcem
___

OBCHOD-DANĚ
Vliv poštovného na DPH, daň z přidané hodnoty u přeprodávaného zboží

Prodávám použité zboží, které nakupuji od neplátců či soukromých osob a tak podle § 90 zákon č. 235/2004 Sb. nakoupím řekněme za 1.000 Kč, prodám za 2.000 Kč a daním jen ten rozdíl. Pošta má některé služby osvobozené od DPH, mohu to dělat tak, že když řekněme prodám za 2.000 Kč, odečtu si z toho pořizovací cenu 1.000 Kč a k tomu bych ještě odečetl poštu, protože je to taky bez DPH stejně jako to zboží, a danil tedy jen ten zbytek? Řekněme, že pošta bude za 100 Kč takže 2.000 Kč (prodej) - 1.000 Kč (nákup) - 100 Kč (pošta) = 900 Kč (základ pro výpočet DPH). Doufám, že jsem se vyjádřil tak, aby jste mne pochopili. Děkuji, Bořek.

ODPOVĚĎ:
Ano, chápu Váš dotaz a jak to myslíte. Ustanovení § 90 zákona o DPH je tzv. zvláštní režim a je třeba postupovat přesně podle jeho znění. Tímto způsobem, jaký uvádíte, bohužel postupovat nemůžete. Základem pro výpočet daně je zde tzv. přirážka, kdy od prodejní ceny se odečte pořizovací cena. Prodejní cenou je podle § 90 vše co jako úplatu získáte od zákazníka (cena zboží, provize, náklady na balné, daň, atd.), na druhé straně pořizovací cenou je úplata, kterou jste zaplatil vy osobě, která vám zboží dodala. Příklad: od dodavatele nakoupím za 1.000 Kč použitý kávovar, dodavatel si účtuje 200 Kč jako balné a náklady na doručení, tj. pořizovací cena bude pro mě celkem 1.300 Kč. Kávovar následně prodám za cenu 2.000 Kč a účtuji si balné a přepravné v částce 300 Kč, jako celkovou úplatu tedy obdržím od zákazníka celkem 2.200 Kč. Přirážka tedy činí (2.300-1.200) celkem 1.100 Kč a z této přirážky se poté vypočte koeficientem tzv. shora DPH, protože základem daně podle § 90 je přirážka snížená o daň z přirážky (v uvedeném příkladu při 21 % DPH a přirážce 1.100 Kč je základem daně 909 Kč a daň samotná činí 191 Kč).
Kdybych to naprosto zjednodušil, tak v rámci zvláštního režimu podle § 90 zákona o DPH nemůžete odečítat samostatné náklady tak jak uvádíte, ale zajímá vás jakou celkovou částku od zákazníka obdržíte a za jakou celkovu částku jste od dodatvatele zboží pořídil. Ve vašem případě pokud obdržíte 2.000 Kč a nakoupil jste za 1.000 Kč, tak přirážka je 1.000 Kč.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpočet daně při přeprodeji zboží - vliv poštovného

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Smrt jednoho z manželů - budou notářem zablokovány všechny účty manželů?

Jsme starší manželé, každý máme svůj běžný účet. Nemáme rozdělený SJM. Je pravdou, že po smrti jednoho z nás budou zablokovány proto bankou oba naše účty? Děkuji, Dana.

ODPOVĚĎ:
Ano, oba účty budou spadat do dědického řízení, neboť pokud jsou na nich peníze, které byly získány jako mzda či důchod, pak jsou tyto peníze rovněž součástí SJM, polovina hodnoty na účtech by tedy byla řešena v dědickém řízení.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zablokování všech účtů manželů po smrti manželů - může se to stát?
___

OBCHOD-DANĚ
Vliv práce v důchodu na daňový odpočet z penzijního připojištění a životní pojistky

Jsem pracující důchodce na poloviční úvazek a bylo mi zaměstnavatelem řečeno, že nemám nárok na uplatnění daňového odpočtu z penzijního připojištění a životní pojistky. Je tomu tak od tohoto roku. Skutečně to tak je? Děkuji za odpověď. Daniela

ODPOVĚĎ:
Slevu na dani je možné uplatnit jen při spoření vyšších částek, a to 1000, - Kč a více/měsíc. Rozhodná je proto pouze výše spořené částky, nikoli výše úvazku.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv výše spořené částky na penzijní připojištění u daňového odpočtu pracujícího důchodce
___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Neproplacení přesčasu a kreditu do mobilu, mobilního telefonu zaměstnavatelem - jak se bránit?

V současné době mám v práci firemní notebook. Dále používám svůj mobil na vyřizování pracovních hovorů - ze začátku jsem hovory jen přijímal, ale nyní začíná narůstat počet odchozích hovorů a takto provolaný kredit mi není proplácen. V pracovní smlouvě nemám sjednánu práci přesčas v rozsahu 150 hodin a její zohlednění ve mzdě. V pracovní smlouvě nemám žádné zmínky o pracovních prostředcích/nástrojích.
1) Prosím, jak mohu v této situaci postupovat ohledně odmítnutí používání mého mobilního telefonu při vyřizování pracovních záležitostí? Mohu tak učinit ze dne na den, nebo je třeba zaměstnavatele dopředu informovat s mým nesouhlasem? Podotýkám, že jsem se již zkoušel se zaměstnavatelem domluvit, ale bez úspěchu - podle šéfa je to zanedbatelný náklad.
2) Mám ještě problém s firemním notebookem - je starý přes 10 let a tudíž velice pomalý - stačí mít zapnutý jeden program nebo prohlížeč a už začne docházet k zasekávání a prodlevám. Kvůli tomu nestíhám v pracovní době odvést tolik, kolik bych stihl na normálně funkčním notebooku a když pak zůstanu přesčas, tak mi jej zaměstnavatel nechce uznat ani proplatit. Šéf mi již několikrát naznačoval, že jsem docela pomalý a podle něj by stačilo mít na notebooku spuštěno méně aplikací. Také jsem se zkoušel domluvit jako u mobilu a bylo mi nabídnuto, ať si donesu svůj notebook, samozřejmě bez jakéhokoli uhrazení jeho používání. Lze prosím tuto situaci nějak řešit a mohlo by mi i případně hrozit doručení vytýkacího dopisu za "pomalou" práci s následnou výpovědí?
Mohu odmítnout práci přesčas kvůli nedokončené práci z důvodu pomalého notebooku?

ODPOVĚĎ:
Ad 1 – Kdykoliv (tedy i ze dne na den) můžete odmítnout používat svůj soukromý mobilní telefon pro pracovní účely. Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů zaměstnance, jestliže tedy výkon práce vyžaduje použití mobilního telefonu, musí mu ho zaměstnavatel přidělit jako pracovní prostředek. Zaměstnanec a zaměstnavatel se mohou dohodnout na použití mobilního telefonu zaměstnance, avšak k jeho použití nemůže být zaměstnanec nucen.

Ad 2 – Zde lze rovněž odkázat na § 38 písm. a) zákoníku práce, dle kterého má zaměstnavatel povinnost vytvářet zaměstnanci pro plnění pracovních povinností a úkolů podmínky. Pracovní prostředky, které zaměstnanec ke své práci potřebuje a které mu zaměstnavatel poskytuje musí umožňovat výkon práce na takové úrovni, jaká je zaměstnavatelem požadována. Jestliže to tak není a zaměstnavatel by z tohoto důvodu zaměstnance postihoval či mu dokonce dal výpověď, pak se zaměstnanec může bránit námitkami a žalobou o neplatnost výpovědi. V soudním sporu by se pak prokazovalo, že jste práci vykonával řádně a ve splnění úkolů vám bránily pouze pracovní prostředky přidělené zaměstnavatelem. Svůj notebook můžete používat po dohodě se zaměstnavatelem, k jeho použití vás však zaměstnavatel nemůže nutit. Pokud plníte úkoly, které vám byly přiděleny řádně a přesto jste nucen pracovat i po skončení pracovní doby, abyste přidělenou práci dokončil, nejedná se o nařízenou práci přesčas ve smyslu zákoníku práce. Zaměstnavatel vám může práci přesčas nařídit, a to za podmínek stanovených zákonem, v takovém případě vám bude náležet odměna za tuto dobu a příspěvek za práci přesčas. Jestliže v pracovní smlouvě nemáte zohledněnou práci přesčas, pak můžete práci nad rámec pracovní doby odmítnout.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vytýkací dopis z důvodu pomalosti v práci, důvodem je velmi pomalý notebook - jak se bránit?

___

RŮZNÉ-STAVBY
Požadavek plánovací smlouvy při stavbě rodinného domu na pozemku - může to město požadovat?

Na internetových stránkách ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz/1000-otazek/prehled.asp jsem našla v sekci "1000 otázek ke stavebnímu právu" otázku PLÁNOVACÍ SMLOUVA.
Chtěla bych požádat o vysvětlení otázky, kterou se zde zabývají ve spojitosti s územním řízením.
Pochopila jsem správně, že plánovací smlouvu může požadovat město v souladu s § 88 SZ od investora, který vlastní v dané lokalitě pozemky na výstavbu rodinných domů, které má v úmyslu prodat?
Ale jak je to v případě, že v dané lokalitě je majoritním vlastníkem (tedy vlastníkem všech stavebních pozemků až na jeden) město?
Může město požadovat plánovací smlouvu podle § 88 SZ po majiteli, který vlastní v dané lokalitě pouze jeden pozemek, který nemá na podnikatelské účely (nemá záměr budoucí rodinný dům prodat), ale vystavět zde rodinný dům k trvalému bydlení?
Nejedná se ze strany města pouze o zneužití § 88 SZ k účelům, aby dosáhlo od majitele jednoho pozemku, který chce v dané lokalitě vystavět rodinný dům k trvalému bydlení vybudování veřejné infrastruktury k pozemkům, které vlastní a následně tyto pozemky prodat na výstavbu rodinných domů, což má uvedené v územním plánu?
Taky jsem zhlédla Černé ovce vysílané 11.9.2017, kde mluvčí Ministerstva zemědělství hovoří o tom, že postup obce, ve kterém uděluje za úkol stavebníkovi vybudovat veřejný kanalizační řád je v rozporu s § 8 odst. 4 o ZoVaK, podle něhož možnost napojení k zabezpečení odvádění odpadních vod nesmí být podmiňované vyžadováním finančních nebo jiných plnění.
Proč by město požadovalo plánovací smlouvu se stavebníkem, ve které by bylo uvedené, že stavebník má vybudovat veřejný kanalizační řád, když by to bylo v rozporu se ZoVaK?
Děkuji, Bára

ODPOVĚĎ:
§ 88 stavebního zákona má mnohem obecnější (širší) dopad, než jak ho ve svém dotazu popisujete.
Pro začátek se sluší zmínit, že pojem "plánovací smlouva" se objevuje v § 66 stavebního zákona, kde je zmiňován v souvislosti s vydáváním regulačního plánu. Jelikož však Váš dotaz cílí na problematiku územního řízení a jeho přerušení, nebudu se pojmem "plánovací smlouva" v kontextu regulačního plánu nadále zabývat, nýbrž se zaměřím na pojem "plánovací smlouva" (resp. její obdoba) v rámci územního řízení.

Dle § 88 stavebního zákona platí, že stavební úřad je povinen přerušit územní řízení za těchto podmínek:
- v případě, že stavební záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení realizovat, nebo
- v případě, že stavební záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez úpravy stávajících staveb a zařízení realizovat.
Za splnění některé z těchto podmínek vyzve stavební úřad žadatele, aby předložil smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Ze znění § 88 stavebního zákona tak není možné dovodit, že by byl aplikovatelný pouze na investory větších stavebních záměrů, nýbrž toto ustanovení může být použito rovněž v případě stavebních záměrů zcela "obyčejných" (ovšem vždy za splnění výše uvedených podmínek).
Je nutné si uvědomit, že účelem § 88 stavebního zákona je zaručit, aby nové stavební záměry nekladly na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu nepřiměřené nároky, které by museli nést vlastníci těchto infrastruktur (což by bylo důsledkem zjevně nespravedlivým). Má-li naopak žadatel o vydání územního rozhodnutí v úmyslu realizovat stavební záměr takových rozměrů či v takovém místě, že by tím bylo nepřiměřeně zasaženo do veřejné dopravní a technické infrastruktury (která by v tom důsledku například přestala vyhovovat platné právní úpravě), je logické, aby byly tyto budoucí dopady předem smluvně ošetřeny, a to právě mezi žadatelem (investorem) a vlastníky jednotlivých veřejných dopravních a technických infrastruktur. Předmětem těchto dohod ostatně nemusí být vždy povinnost investora hradit vybudování nových infrastruktur celým nákladem (představit si lze i jeho finanční spoluúčast).
Příkladem shora uvedeného může být výstavba bytového domu, která však bude vyžadovat vybudování nové dostatečně kapacitní pozemní komunikace (či rozšíření stávající pozemní komunikace), vybudování nového vodovodního či kanalizačního řadu, čističky odpadních vod, trafostanice (či jejich rozšíření). Vzhledem k tomu, že vlastníky těchto staveb či zařízení mohou být (a často bývají) osoby odlišné od investora, nebylo by spravedlivé, aby tyto osoby musely nést veškeré náklady na kapacitní změnu těchto zařízení (tak, aby tato zařízení vyhovovala legislativním požadavkům s ohledem na novou situaci, tedy po vybudování bytového domu).
Co se týče Vámi uváděného případu s městskými pozemky, je nutné si uvědomit, že § 88 stavebního zákona nečiní v tomto ohledu žádných rozdílů mezi jednotlivými vlastníky pozemků (není tedy rozhodné, zda jeden, více či většinu pozemků vlastní město, developer či "obyčejný" člověk). Bude-li mít město v úmyslu realizovat v daném místě takový stavební záměr, který splní podmínky dle § 88 stavebního zákona, bude nutné, aby i město předložilo stavebnímu úřadu příslušné smlouvy (samozřejmě s výjimkou případů, kdy by město mělo uzavírat smlouvu samo se sebou). Stavební úřad není v tomto ohledu možné ztotožňovat s městem. Přestože stavební úřad sídlí na městském úřadě (popř. na magistrátu), je zde vykonávána státní moc, tzn. že město, jako vlastník pozemků, vystupuje před stavebním úřadem jako jakýkoli jiný vlastník pozemku.
Nelze samozřejmě vyloučit případy, kdy by mohl být § 88 stavebního zákona zneužit, takové případy však nelze vyloučit nikdy.

Co se týče Vámi zmiňovaného zákona o vodovodech a kanalizacích, domnívám se, že zde došlo k určitému zmatení pojmů. Je pravdou, že
- vlastníci vodovodů nebo kanalizací jsou povinni umožnit napojení jiného vlastníka vodovodu nebo kanalizace, přičemž za napojení (za účelem zabezpečení dodávek pitné vody nebo odvádění odpadních vod) nesmí požadovat finanční či jiné plnění,
- vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen umožnit připojení k vodovodu nebo kanalizaci (a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody), přičemž takové připojení nesmí být podmiňováno poskytnutím žádného finančního či jiného plnění
(jak vyplývá z § 8/4 a 5 zákona o vodovodech a kanalizacích),
povinnost investora financovat vybudování nového vodovodu nebo kanalizace, popř. kapacitní rozšíření stávajícího vodovodu nebo kanalizace (dle § 88 stavebního zákona), je však vztahem odlišným. Pokud bude například investor povinen vybudovat zcela novou kanalizaci, bude se následně moci napojit na stávající kanalizaci, a to bez povinnosti poskytnout za to vlastníkovi stávající kanalizace nějaké finanční plnění (jak vyplývá z § 8/4 zákona o vodovodech a kanalizacích). Tato skutečnost však sama o sobě neznamená, že by investor nemohl s vlastníkem stávající kanalizace uzavřít dohodu o vybudování nové kanalizace, kterou následně předloží stavebnímu úřadu (tzn. že § 88 stavebního zákona a § 8/4 zákona o vodovodech a kanalizacích nejsou v kolizi).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může si stavební úřad města podmínit povolení stavby vybudováním vodovodu a kanalizace stavebníkem?
___

SPRÁVNÍ-OBCE
Povinnost úřadu zasílat korespondenci do datové schránky místo emailu a pošty

Který § kterého zákona nebo řádu stanovuje povinnost státních orgánů (myslím úřady, nikoliv soud) zasílat přednostně poštu občanovi ne klasickou poštou ani emailem, ale do datové schránky, pokud ji občan má? Děkuji. Martin

ODPOVĚĎ:
V podstatě se jedná o dva zákony, a to:
1/ Správní řád (zák. č. 500/2004 Sb.), který ve svém § 19/1 a 2 stanoví:
" (1) Písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil. Správní orgán doručí písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.
Nelze-li písemnost takto doručit, může ji doručit správní orgán sám; v zákonem stanovených případech může písemnost doručit prostřednictvím obecního úřadu, jemu naroveň postaveného správního orgánu nebo prostřednictvím policejního orgánu příslušného podle místa doručení; je-li k řízení příslušný orgán obce, může písemnost doručit prostřednictvím obecní policie.

(2) Není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, lze ji doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Správní orgán zvolí takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost dodat poštovní zásilku obsahující písemnost způsobem, který je v souladu s požadavky tohoto zákona na doručení písemnosti."

2/ Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zák. č. 300/2008 Sb.), který ve svém § 17/1 stanoví:

" (1) Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí."

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přednostní zasílání korespondence do datové schránky místo elektronicky emailem nebo poštou
__

OBCHOD-DANĚ
Vyúčtování daní zaměstnavatelem 2017 - zrkácený pracovní úvazek z důvodu souběžných pracovních poměrů

Bývalý zaměstnanec na HPP žádá naši účetní o zpracování vyúčtování daní za rok 2017. V průběhu roku jsme mu zkracovali pracovní úvazek na jeho žádost z důvodu práce pro jiného zaměstnavatele. Napsal účetní že tam dělal bez smlouvy a proto žádá o zpracování vyúčtování daní u nás. Nás ale ještě během roku informoval o tom jaké má ve smlouvě s uvedeným zaměstnavatelem ustanovení atd.
Je vůbec možné abychom měli povinnost mu vyúčtování daní zpracovat když víme že byl zároveň zaměstnaný i jinde?
Dekuji, Miloš

ODPOVĚĎ:
Zaměstnanci, kteří v některém měsíci roku 2017 pracovali současně pro dva zaměstnavatele, a z hrubé mzdy od obou zaměstnavatelů jim byla odvedena zálohová daň z příjmu, mají povinnost podat daňové přiznání. Žádný zaměstnavatel za ně nemůže provést roční zúčtování daně. Od všech zaměstnavatelů je potřeba si vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017.
Zaměstnanci proto vydáváte potvrzení o zdanitelných příjmech, neprovádíte roční zúčtování daně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zkrácený pracovní úvazek a vyúčtování daní zaměstnavatelem, daňové potvrzení od zaměstnavatele

__

OBCHOD-DANĚ
Daň, DPH při stavbě domu svépomocí, s pomocí firmy a stavba na klíč

Jaké DPH materiálu a prací se uplatní při:
1) stavební materiál si nakoupím sám a stavbu provedu svépomocí?
2) materiál si nakoupím, ale stavebně montážní práce mi provádí stavební firma - plátce DPH?
3) materiál a veškeré práce si zadám stavební firmě - tzv. stavba na klíč?
Děkuji Blahoslav

ODPOVĚĎ:
1) Pokud si materiál nakoupíte sám, ten podléhá tzv. základní sazbě DPH, která v současnosti činí 21 %.

2) Materiál si nakoupíte sám, zaplatíte tedy základní sazbu DPH 21 %. Pokud stavebně montážní práce provádí stavební firma plátce DPH, jsou zde dvě možnosti:

a) Stavebně montážní práce budou podléhat tzv. první snížené sazbě DPH 15 %, pokud se jedná o výstavbu nebo dodání stavby pro "sociální bydlení". Definice těchto staveb uvádí § 48 odst. 5 zákona o DPH:
-stavba bytového domu podle právních předpisů upravujícíh katastr nemovitostí, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2 (zpravidla byty do výměry 120m2)
-stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujícíh katastr nemovitostí, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2 (rodinný dům do 350 m2)
-další typy ubytovacích zařízení zde neuvádím, předpokládám, že vám jde o stavbu rodinného domu

b) Stavebně montážní práce budou podléhat základní sazbě DPH 21 % v ostatních případech (rozsáhlý rodinný dům nad 350m2, výstavba objektu pro podnikání)

3) Vše zadáte stavební firmě - podle rozpočtu materíálu a prací zaplatíte stavební firmě materiál se základní sazbou DPH 21 %, u stavebních a montážních prací, pokud se bude jednat o "sociální bydlení" zaplatíte první sníženou sazbu DPH 15 % (pokud se bude jednat o objekt, který není určený k bydlení nebo přesahuje výše uvedené rozměry, tak zaplatíte za stavební práce DPH 21 %).

Pozn. : Pokud se nebude jednat o "výstavbu", ale pouze o poskytnutí stavebně montážních prací na již dokončené stavbě, tak tyto práce podléhají první snížené sazbě DPH 15 %, podmínkou je, že se jedná o dokončenou stavbu užívanou "pro bydlení", zde už nejste limitován velikostí prostoru. V tomto případě se může jednat například o rekonstrukce nebo opravy, apod.

Pokud splňujete potřebné náležitosti pro uplatnění nižší sazby DPH, tak si např. může stavební firma od vás nechat podepsat potvrzení, že uvedený objekt bude skutečně užívaný k bydlení.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Placení daně při stavbě svépomocí, firmou a stavba na klíč
Stavba, výstavba a snížená sazba daně DPH 15 %
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Osoba užívá cestu bez věcného břemene ke komerčním účelům - může to majitel cesty zakázat?

Jsem vlastník pozemku, který je využíván jako příjezdová cesta k několika nemovitostem k nimž je zřízeno věcné břemeno. Ostatní vlastníci toto břemeno nemají. Cestu v současné době začal používat majitel bez věcného břemena k podnikání nákladními vozy a různou technikou. On sám má možnost použít svou přístupovou cestu, ale tu pronajal.
Chtěl bych vědět jestli mohu vjezd zakázat, případně požadovat finanční náhradu. Pokud by tento majitel požádal soudně o zřízení věcného břemena a já bych nesouhlasil jakou má šanci.
Děkuji, Blažej

ODPOVĚĎ:
Pokud osoba, která věcné břemeno zřízeno nemá, cestu používá i přesto, že je k jeho pozemku možný i jiný příjezd, můžete mu příjezd přes Váš pozemek znemožnit nebo požadovat např. nájem. Pokud by se obrátil na soud o zřízení věcného břemene, soud mu samozřejmě může věcné břemeno (služebnost) zřídit, ovšem bude zjišťovat, zda k jeho pozemku je i jiný příjezd a pokud je, pak není reálná šance, že by soud sousedovi věcné břemeno přes Váš pozemek zřídil. Pokud by k tomu došlo z jiných důvodů, které by byly předmětem dokazování, bylo by věcné břemeno zřízeno úplatně, tj. soused by Vám musel za užívání pozemku zaplatit cenu, která by byla určena znaleckým posudkem.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Užívání soukromé cesty bez věcného břemene, služebnosti ke komerčním účelům, užívající má vlastní přístupovou cestu - jak postupovat?
___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Náplň práce marketingového pracovníka firmy

Prosím, jak se pozná, jaké pracovní činnosti by mohly být obvyklé u sjednané pozice marketingový pracovník u daného zaměstnavatele? Je tady navíc problém, že jsem jediný pracovník zastupující tuto pozici, takže není s kým porovnávat. Neexistuje nějaký seznam pozic a jejich charakteristik, ze kterých by se mohlo alespoň rámcově vycházet? Lze například využít národní soustavu povolání? Je zde k nalezení např. pozice marketingového specialisty
https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-marketingu
Myslíte, že by mi v tomto případě mohl být podán podnět na inspektorát práce k prověření, nebo by tato kontrola byla předem neúspěšná vzhledem k obecně formulovanému druhu práce v pracovní smlouvě a absenci dokumentu popisujícímu náplň práce? Děkuji, Bohdan

ODPOVĚĎ:
Pokud chybí náplň práce a u zaměstnavatele není další zaměstnanec se stejným druhem práce a není tak možné provést srovnání, je nutné vyjít z toho, co je obvykle pod daný druh práce řazeno, např. pomocí Vámi uvedeného odkazu.
Seznam pozic a jejich charakteristik není vypracovaný, reálně by to ani nebylo možné.
Zaslat podnět na místně příslušný inspektorát práce je možné, u žádného podnětu není možné předem říct, že bude neúspěšný.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Národní soustava povolání a obsah, rozsah práce zaměstnance
Pracovní smlouva bez náplně práce - je možné požádat o pomoc Inspektorát práce?
___

RŮZNÉ-ZNALCI
Stanovení ceny pozůstalosti v době uzavření dědické smlouvy

Potřebovala bych vědět, jak a kdo stanoví celou cenu pozůstalosti v době uzavření smlouvy o dědictví a poradit kam se obrátit o uskutečnění smlouvy o dědictví za slušnou cenu.
Děkuji, Berta

ODPOVĚĎ:
Pokud máte na mysli dědickou smlouvu, pak cenu dědictví musí určit nejlépe soudní znalec, ale toho si musí zajistit a také uhradit buď zůstavitel nebo dědicové. Dědickou smlouvu může sepsat pouze notář, je tedy třeba obrátit se na notáře. Ceny za sepis by se u jednotlivých notářů nijak lišit neměly, jelikož notář vždy vychází z notářského tarifu, řídit se bude hodnotou majetku, který je dědickou smlouvou vypořádáván.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Postup určení hodnoty bytu, domu, nemovitosti v době sepsání smlouvy o dědictví, dědické smlouvy
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Změna jména a příjmení na vysokoškolském diplomu

Obracím se na Vás v záležitosti změny jména, příjmení či rodného čísla na duplikátu (opisu, stejnopisu) vysokoškolském diplomu a dodatku k diplomu či osvědčení o absolvování vzdělávacího programu pořádaného vysokou školou aj. , jelikož toto není vysokoškolským zákonem regulováno a v praxi vysoké školy změnu neprovádí a vydávají duplikáty dokladů s daty, která byla aktuální ke dni ukončení studia.
Naproti tomu v nižších stupních vzdělávání tato možnost změny ve stejnopise dokladu o ukončení vzdělání existuje (od vysvědčení, přes maturitní vysvědčení až po diplomy z vyšších odborných škol) a je upravena školským zákonem (č. 561/2004 Sb. , resp. vyhláškou č. 223/2005 Sb.).
Někdy tak dochází ke kuriózním situacím, kdy na maturitním vysvědčení můžete mít nové „aktuální“ jméno a na časově později získaném vysokoškolském diplomu máte stále ještě jméno „staré“.
Může nyní univerzita duplikát s jiným údajem vydat? Je možné za současné legislativy změny údajů dosáhnout (právním stanoviskem, soudně)? Jak univerzitu přesvědčit (analogicky se školským zákonem)? Děkuji za odpověď a zdravím

ODPOVĚĎ:
Stávající legislativní situaci popisujete velmi přesně. Je skutečně poněkud paradoxní, že vydání duplikátů vysvědčení, maturitních vysvědčení a jiných dokladů o získání základního a středoškolského vzdělání je možné dosáhnout s uvedením aktuálního jména, příjmení či rodného čísla, zatímco vydání duplikátů dokladů o získání vysokoškolského vzdělání nikoli.
Na vině je skutečnost, že zákon o vysokých školách tuto možnost výslovně neupravuje, což však samozřejmě neznamená, že by tato praxe nebyla možná.
V tomto ohledu je podstatné, zda možnost vydávání duplikátů vysokoškolských diplomů s aktuálním jménem, příjmením či rodným číslem žadatele připouští interní normy vysoké školy (opatření rektora apod.), resp. zda je vysoká škola ochotna o této možnosti alespoň jednat.
K závěru, že postup platný pro doklady o získání základního a středoškolského vzdělání je použitelný rovněž pro případ vydávání duplikátů dokladů o získání vysokoškolského vzdělání, lze dospět pomocí argumentu "a minori ad maius", tedy "od menšího k většímu". Tento argument lze shrnout tak, že platí-li něco (určité pravidlo) pro méně významnou skutečnost, pak to jistě platí i pro skutečnost významnější. V tomto případě by tedy tento argument mohl být použit takto: Platí-li určitá pravidla pro vydávání duplikátů dokladů o získání základního a středoškolského vzdělání, tím spíše musí platit pro vydávání duplikátů dokladů o získání vysokoškolského vzdělání (tedy vzdělání vyššího stupně), a to rovněž proto, že nelze nalézt žádný rozumný (a objektivně obhajitelný) důvod, proč by tomu tak být nemělo.
Je však nutné jedním dechem dodat, že použití této argumentace není v oblasti veřejného práva (kam spadá i problematika vydávání duplikátů dokladů o získaném vzdělání) zcela přiléhavé, tzn. že sama skutečnost, že zákon o vysokých školách o této možnosti mlčí, může být vykládána rovněž tak, že vydávání duplikátů dokladů o získání vysokoškolského vzdělání s aktuálním jménem, příjmením či rodným číslem není přípustné. O úspěchu při eventuálním soudním řešení sporu mezi absolventem a vysokou školou proto nejsem přesvědčen.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Duplikát vysokoškolského diplomu s novým změněným jménem a příjmením - musí to vysoká škola na žádost bývalého studenta udělat?
___

PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
Náhrada škody při práci přes pracovní agenturu - 4,5násobek mzdy nebo 10% spoluúčasti pojistky?

Syn pracuje pod pracovní agenturou ve skladu na vysokozdvižném vozíku za minimální mzdu. V lednu 2018, když převážel jednu paletu, tak mu spadla a zboží na paletě v hodnotě 156.000 Kč se rozbilo. Pracovní agentura má pro všechny zaměstnance pojištěné - "Pojištění zodpovědnosti za škodu, " kde je spoluúčast 10%. Chci se zeptat, zda náhrada škody se synovi vypočítává pro pojišťovnu z celkové částky tj. 156.000 Kč, nebo jen ze 4,5 násobku platu tj. 54.900 Kč? Tudíž musí hradit při 10% 15.600 Kč nebo 5.490 Kč? Děkuji, Blanka.

ODPOVĚĎ:
Přestože z Vašeho dotazu není bohužel možné zcela jasně dovodit, jak je Vámi zmiňovaný pojistný vztah nastaven, předpokládám, že zaměstnavatel Vašeho syna (agentura práce) je pojištěn pro případ, že jeho zaměstnanci způsobí u jiného zaměstnavatele (kam byli přiděleni) škodu. Dojde-li pak ke škodě, je mezi agenturou práce a pojišťovnou sjednána desetiprocentní spoluúčast agentury práce.
Je-li tomu tak, jak jsem popsal výše, bude se oněch 10% vypočítávat z pojistného plnění, které pojišťovna vyplatí, resp. by měla vyplatit (pokud by nahrazovala 100% škody), tedy z částky 156.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že 10% z této škody bude muset poškozenému nahradit agentura práce (jako spoluúčast), bude se na její straně jednat o škodu, kterou bude moci vymáhat po Vašem synovi (Váš syn by tedy měl svému zaměstnavateli nahradit škodu ve výši 15.600,- Kč). Je samozřejmě možné, že způsob výpočtu spoluúčasti je v pojistné smlouvě sjednán odlišným způsobem (přestože to nebývá zvykem).
Je-li pojistný vztah, o kterém se v dotazu zmiňujete, nastaven jiným způsobem, bude zapotřebí, abyste svůj dotaz doplnila.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Škoda způsobená obsluhou vysokozdvižného vozíku - zaměstnanec pracující přes pojištěnou pracovní agenturu

__

OBCHOD-DANĚ
Zdanění příjmu z brigády na DPP, DPČ v důchodu, ve starobním důchodu

Babička je v řádném starobním důchodu, nyní má možnost výdělku na dohodu o provedení práce DPP. Dvakrát do roka obdrží v měsíci červnu a prosinci z DPP 10 000 Kč.
Druhá část dotazu potom směřuje ke zdanění, jestliže jako starobní důchodce podepíše růžové papíry (prohlášení poplatníka), může uplatňovat slevu na poplatníka a když zároveň podepíše u zaměstnavatele žádost o roční zúčtování daně (ví, že jiného zaměstnavatele mít nebude), je tím její daňová povinnost splněna? Nemusí už nikde nic hlásit?
Děkuji, Alexej.

ODPOVĚĎ:
U DPP pokud se jedná o příjmy nepřesahující 10.000 Kč, tak jsou zdaněny tzv. srážkovou daní, kterou za zaměstnance odvede zaměstnavatel a daňová povinost je tím splněna. Tento typ příjmů taktéž nepoléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Pokud Vaše babička podepsala prohlášení k dani podle §38k zákona o daních z příjmů (růžové papíry), tak zaměstnavatel při zúčtování mzdy uplatní základní měsíční slevu na dani na poplatníka podle §35ba ZDP, na kterou má nárok každá fyzická osoba - tudíž i starobní důchodce, tak vzhledem k výši příjmů, se bude zúčtovaný příjem rovnat příjmu čistému. Samozřejmě roční zúčtování může provést za uvedených podmínek tento zaměstnavatel.
V každém případě bude daňová povinnost plně splněna a babička nemusí nikde nic hlásit.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výdělek v důchodu - daně, zdanění
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Ochrana osobnosti - lživé nepravdivé informace zveřejněné v tisku

Před časem jsem podal trestní oznámení na člověka, který o mně sdělil redakci místního tisku nepravdivá tvrzení, že jsem člověk, který svými smyšlenkami šikanuje slušné lidi. PČR věc založila. Osoba je příslušník místní „honorace“:
(…. S odkazem na předešlé vyrozumění z OOP ČR Písek, sepsané dne 05. 03. 2018, které Vám bylo zasláno prostřednictvím České pošty, a ve kterém je uvedeno, že kvalifikovaným posouzením obsahu Vašeho podání (§ 59 odst. 1 trestního řádu) ze dne 12. 02. 2018 označeného jako „ Trestní oznámení na XY (zde zatím dotyčného nejmenuji) “ a provedeným šetřením dle § 158 odst. 1 trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb. , o Policii České republiky, nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, Vás chci informovat, že Vaše podání bylo bez dalšího opatření založeno, neboť ve věci nebylo po jejím řádném prošetření, zjištěno podezření z trestného činu, přestupku ani jiného správního deliktu a tedy nebyly dány důvody zahájit ať již trestní, přestupkové, popř. správní řízení.
Z tohoto důvodu nejste v postavení účastníka uvedených řízení, a nemáte tak ani práva náležející subjektům takových řízení. V tomto případě nemáte tedy ani nárok na nahlížení do spisového materiálu, provádění výpisků z něho, apod.)
Jediná reakce dotyčného XY na to, jak se staví k závěru disciplinární komise, která s ním zahajuje řízení, byla směrem k redakci novin tato:
"Vážený pane redaktore, nemám takové informace, ale dozvěděl jsem se, že pan Hejna, člověk veřejně se hlásící ke jménu a odkazu Pabla Escobara! , skutečně šikanuje různými smyšlenkami formou různých stížností různé lidi (pravděpodobně mu asi vadí lidé slušní a dobří, když má potřebu vyzdvihovat narkobarony) ve svém okolí. S pozdravem XY"
Trestný čin pomluvy:
Podle § 206 trestního zákona se trestného činu pomluvy dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.
Dále je třeba, aby pachatel sdělil nepravdivou skutečnost alespoň jedné jiné osobě. V případě, že by tuto nepravdivou informaci sdělil pouze osobě, které se týká, nešlo by o pomluvu. Pro spáchání trestného činu pomluvy je tedy nutné sdělení nepravdivé informace alespoň jedné osobě, která je rozdílná od osoby pomlouvané. Zákon stanoví přísnější sankce pro případy, kdy pachatel spáchá trestný čin pomluvy tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem (toto "jen měl v úmyslu).
Tedy logicky myslím ani není důležité, že v tisku jsem jmenován nebyl - jedná se o sledování citlivého případu, kdy dotyčný se zachoval nelidsky a neprofesionálně k mému psychicky nemocnému synovi, takže ventilování jména naší rodiny na naši žádost bylo vypuštěno, tyto nepravdivé informace dotyčný poskytl redakci, takže minimálně jedné osobě, navíc s nadějí, že to bude zveřejněno i s mým jménem.
Nehodlám se s podobným pomlouváním od p. XY smířit - na rozdíl od něj si nic nevymýšlím a nikoho nešikanuji, (o té narkomafii oficiálně zatím nevím a hlavně jsem nikdy žádného Escobara ani drogy nepropagoval, nic takového jsem nikdy rozhodně nedělal, jsem veřejně činný coby hudebník, vystupuji i na církevní půdě, a přednášející na filmových cestovatelských besedách, moje texty jsou o přírodě, snech, lásce, víře a pochybách, ba i o nemocech duše - 2x jsme vystupovali na festivalu Mezi ploty, dokonce i v nemocnici, kde je onen XY novým primářem - pochopitelně dříve, než tam on nastoupil), jediná cesta tedy nyní je podat podnět státnímu zastupitelství, jak mi doporučuje i PČR:
. Místo opravného prostředku (stížnosti § 141 trestního řádu) máte právo v dané věci podat opětovný podnět, pokud bude obsahovat nové skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, nebo se s tímto podáním obrátit na příslušné státní zastupitelství v rámci jeho působnosti v dozoru nad zachováním zákonnosti v předsoudním stádiu trestního řízení. Podle § 157 odst. 2, písm. a) trestního řádu je státní zástupce oprávněn na policejním orgánu vyžadovat k přezkumu i spisy, v nichž nebyly zahájeny úkony trestního řízení.
Prosím tedy o posouzení, jakou mám šanci uspět - na právníky v okolí bydliště se pochopitelně nemohu obracet, takže případně i uvítám doporučení, kdo by mne mohl, pochopitelně již za úhradu zastupovat, či hlavně již zkraje zkontrolovat text žaloby, kterou ovšem podám pouze tehdy, lze-li předpokládat úspěšnost.
Také bych prosil potvrdit, kterému soudu žalobu podat, adresu dotyčného neznám, pravděpodobně stejnému místu, kde k případu došlo, a kde bylo podáno trestní oznámení.
Děkuji. Alois

ODPOVĚĎ:
Jsou zde dvě možné cesty postupu – jedna, kterou nastiňujete Vy – tj. podat podnět k výkonu dozoru k nadřízenému státnímu zastupitelství. U podnětů ovšem není právní nárok na zahájení jakéhokoliv řízení, pouze vzniká povinnost se podnětem zabývat.
Druhá cesta je prostřednictvím ochrany osobnosti před civilním soudem. Ochrana osobnosti člověka je zakotvena v § 81 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), kdy se můžete zaprvé domáhat toho, aby bylo upuštěno od tohoto závadného chování, odstraněny jeho následky, můžete také požadovat omluvu (i veřejnou), v neposlední řadě náhradu způsobené nemajetkové újmy v penězích.
Žaloba v této věci s podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště (obvody soudů jsou poměrně velké, takže pro určení, ke kterému soudu podat žalobu, Vám postačí znát město, ve kterém žalovaný bydlí).
Můžete se v této věci nechat zastoupit advokátem, popř. s ním zkonzultovat žalobu a následně se v řízení zastupovat sám, kontakt na advokáta naleznete zde: www.advokatikomora.cz. Můžete si vybrat kteréhokoliv advokáta z celé ČR.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odložení vyšetřování spácháného trestného činu pomluvy policií - jak obnovit šetření pomocí státního zastupitelství
___

RŮZNÉ-POJISTKY
Neproplacení pojistky pojišťovnou Allianz u vyhořelého domu z důvodu neuvedení pravdivého technického stavu domu

19.12.2017 jsem uzavřela pojištění majetku a domácnosti u pojišťovny Allianz. Při uzavření jsem uvedla pravdivý technický stav RD. 5.4.2018 mi bezdomovci dům zapálili, výsledek šetření Policie a Hasičů. Pachatelé nezjištěni. Vznikla totální škoda - dle statického posudku, který jsem si nechala vyhotovit. Technik a likvidátor pojišťovny provedli prohlídku a byl mi zaslán dopis o informaci k pojistné události kde mi poj. plnění zamítají. Důvod, že Budova byla před pojištěním ve špatném technickém stavu, trhliny v rekonstrukcích, sedání zdiva, doživotí konstrukce domu. Jako důkaz je pouze tato prohlídka.
Žádala jsem o důkazný materiál, ale pojišťovna žádný nema, pouze tvrzení likvidátora. Tímto jsem údajně při uzavření pojisty uvedla nepravdivý tech. stav budovy.
Co mám dělat dál? Foto před požárem jsem dohledala, mohu na základě těchto fotek nechat vyhotovit statický posudek, který vyvrátí tvrzení pojišťovny? Bude toto akceptováno? Mám i tři svědky, který dům pred požárem viděli a nohou dokázat, ze byl pouze na rekonstrukci nikoli na demolici, jak tvrdí poj. Jak mám postupovat, aby pojišťovna plnila?
Děkuji, Apolena

ODPOVĚĎ:
Váš případ je typickým příkladem bohužel dosti častého postupu mnoha pojišťoven, kdy pojistný vztah funguje bez potíží po dobu, kdy je pojišťovně placeno pojistné, po vzniku škodní události však pojišťovna hledá jakoukoli cestu, jak se vymanit z povinnosti uhradit pojistné plnění.
V současné chvíli Vám doporučuji pokračovat v jednání s pojišťovnou s cílem zvrátit její aktuální názor. Za tímto účelem je samozřejmě zapotřebí, abyste si opatřila taková odborná vyjádření, která by 1/ vyvrátila závěry likvidátora pojišťovny a 2/ podpořila Váš názor, že při uzavírání pojistné smlouvy jste uvedla správné údaje o stavebně-technickém stavu budovy.
V této souvislosti můžete oslovit odborníka (statika) či přímo znalce z oboru stavebnictví. Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
Zda je možné vyhotovit statický posudek pouze na základě fotografií budovy před požárem, popř. na základě prohlídky trosek budovy, nevím, tuto otázku Vám musí zodpovědět odborník. I pokud by však nebylo možné získat "klasický" statický posudek, můžete se pokusit opatřit alespoň odborné vyjádření, kterým by byly vyvráceny závěry likvidátora pojišťovny (jako neodborné a účelové).
Podaří-li se Vám získat odborné vyjádření/statický posudek, který by hovořil ve Váš prospěch, předložte tento podklad pojišťovně s návrhem na obnovení jednání o výplatě pojistného plnění (a to samozřejmě s upozorněním, že v případě neochoty pojišťovny k dohodě jste připravena se v této věci obrátit na soud).
Veškerou komunikaci s pojišťovnou veďte samozřejmě písemně, a to tak, abyste byla kdykoli v budoucnu schopna prokázat její obsah.
Nepovedou-li další jednání s pojišťovnou k uspokojivému výsledku, nezbude Vám, než se výplaty pojistného plnění domáhat soudní cestou. Za tímto účelem Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
S pomocí advokáta můžete pojišťovně zaslat předžalobní výzvu a následně připravit žalobu. Advokátní zastoupení můžete mít samozřejmě i dříve, a to při obnově jednání s pojišťovnou.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv technického stavu nemovitosti (statika) na proplacení pojistky po vyhoření bytu, domu, nemovitosti

__
RODINA-ALIMENTY
Nárok na výživné, alimenty - denní a brigáda na DPČ, dohodu o pracovní činnosti

Mám po rozvodu (jsme rozvedeni 2008-2018), stanovené výživné na syna a dceru. Otec vždy platí v pořádku a včas.
Dceři je 20 let a po maturitě v roce 2017 studuje ještě tento rok na jazykové škole Spěváček v denním pomaturitnim studiu. To bude teď končit a ona zároveň celý rok pracuje na DPČ, pokud ji čas dovolí. Od 1.7. -30.8. Bude pracovat v rodině v Rakousku, hlídat dítě. Zařízeno oficiálně přes Student agenty.
09/2018 chce nastoupit do zaměstnání na plný úvazek, ale ještě místo nemá, protože odjíždí do srpna pryč. Nebo chce od září možná jít na soukromou vysokou školu.
Do kdy platí otec výživné v této situaci? A jestli platí ještě i o prázdninách, když dcera jede pryč. a co od září kdy se vrátí a bude teprve hledat práci nebo školu. On tvrdí ze platí jen do června dokud chodí do školy, na prázdniny a od září už nechce posílat nic. Ze už nebude studentka a odjíždí pryč. Dekuji za odpověď.
S pozdravem Barbora

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí s ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Pokud dítě studuje (např. dálkově), přitom pracuje a výdělek dítěte je dostatečný k zajištění jeho životních potřeb (dítě je schopné se samo živit), může vyživovací povinnost skončit i během takového studia. Zmiňuji tuto možnost proto, že v dotazu uvádíte, že dcera v průběhu studia na jazykové škole pracuje na DPČ. Krátkodobé, občasné a nepravidelné přivýdělky se ale nepovažují za schopnost se živit.
Pokud bude dcera při práci v Rakousku finančně zajištěna a následně nastoupí do zaměstnání, díky kterému bude schopná se sama živit, vyživovací povinnost obou rodičů vůči dceři skončí. Pokud ale dcera po návratu z Rakouska nenajde práci a nebude mít nárok na sociální dávky (nepíšete, jak dlouho na DPČ pracuje, takže nedokáži posoudit, zda jí vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti), může vyživovací povinnost rodičů i nadále trvat, protože dcera nebude schopná se sama živit. Nedokáži tedy posoudit dopředu, jak dlouho bude vyživovací povinnost rodičů trvat, vše záleží na schopnosti dcery se živit. Pokud by otec přestal výživné platit a Vaše dcera se domnívá, že na něj má stále nárok, musela by svůj domnělý nárok uplatnit u soudu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nárok na výživné, alimenty při práce přes student agency v zahraničí (au pair)
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Předkupní právo bytu v bytovém domě - nabídnutí bytu ostatním majitelům bytů, bytových jednotek BJ

Jsem majitelem bytu v Mikulově na Moravě, stavba stojí na pozemku, jedná se o 4 bytové domy. V každém bytovém domě je cca 6-8 bytů. Dle novely NOZ je od 1. 1. 2018 včleněno do českého právního řádu opět předkupní právo.
Sousedka (tedy o jeden bytový dům vedle) prodala dle katastru nemovitostí svůj byt, vše je vidět při nahlížení do KN, kdy předala vlastnické právo na nabyvatele zcela cizí osobu. Vzhledem k aktuálnímu nedostatku nemovitostí na trhu a vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2018 je opět předkupní právo v našem právu, jsem očekával, že mi bude nabídnut tento byt, stejně jako všem ostatním majitelům bytů, což se však nestalo. Dnes (16.07.2018) jsem zjistil právě dle KN, že byt byl přepsán. Poradíte mi, prosím, zda se dá nějak bránit?
Lze kupní smlouvu mezi převodcem a nabyvatelem zrušit ex tunc a docílit toho, aby za částku, sjednanou mezi nabyvatelem a převodcem byl byt nabídnut mně, potažmo dalším vlastníkům? Žádnou nabídku jsem totiž od převodce neobdržel, ani ústně, ani písemně.
Děkuji, Ambrož

ODPOVĚĎ:
Ano, samozřejmě kupní smlouvu napadnout lze, ale musíte se připravit na soudní řízení, které bude trvat minimálně rok a více. Musel byste k soudu, v jehož obvodu se nemovitost nachází, podat žalobu o určení neplatnosti kupní smlouvy z důvodu nedodržení předkupního práva.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Předkupní právo 2018 a povinnost nabídnout byt majitelům ostatních bytů v bytovém domě
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Musí mít řidič motorového vozidla u sebe občanský průkaz OP při řízení auta, automobilu, vozidla nebo ne?

Rád bych se Vás zeptal, zda jsem povinen s sebou kromě řidičského průkazu mít také občanský průkaz v případě, že řídím vozidlo a zastaví mě policisté.
Četl jsem, že občanský průkaz není povinnost a policisté by měli mít možnost ověřit mou totožnost i jinak a nemohou mě za to, že nemám občanský průkaz při řízení, nijak pokutovat.
Děkuji a přeji příjemný den, Andreas

ODPOVĚĎ:
Tuto povinnost zákon nestanovuje. Svou totožnost můžete prokázat i řidičským průkazem, jak stanovuje i § 103 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb, dle kterého:
Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.
Pokud u sebe nebudete mít občanský průkaz, můžete svou totožnost prokázat i řidičským průkazem, přičemž Vám nemůže být uložena pokuta za to, že nemáte u sebe občanský průkaz.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinnost mít občanský příkaz při řízení auta a silniční kontrole
Pokuta řidiči že u sebe nemá občanský průkaz - může se to stát?
___

RODINA-ROZVOD A SJM
Nutnost kolaudace postaveného domu při majetkovém vyrovnání při rozvodu manželství

Chci se rozvést a majetkoprávní vyrovnání bude součástí rozvodu. Musíme mít dům zkolaudovaný, abychom mohli dohodu o majetku a vyplacení peněz sepsat a doložit, zajímá se o to soud? A je nutný odhad nemovitosti? Děkuji za odpověd Beáta

ODPOVĚĎ:
Stav nemovitosti není pro uzavření dohody rozhodující a soud to nijak zkoumat nebude. Jedná se o dohodu, do které soud není oprávněn jakkoliv zasahovat, pouze bude zkoumat formální stránku dohody, tj. zda má dohoda všechny zákonné náležitosti. Odhad nemovitosti také pro soudní řízení není nutný.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinnost zkolaudovat byt před rozdělením mezi rozvádějící se manžele
___

OBČAN-BYDLENÍ
Právní poradenství pro člena výboru SVJ hrazené z fondu SVJ - může to místopředseda SVJ požadovat?

Byla jsem zvolena místopředsedkyní výboru SVJ. Předešlí členové výboru podali rezignaci. S nominací jsem já ostatní souhlasili jen proto, že nám bylo řečeno, že budeme jinak platit externího správce za nemalé peníze. Teď když zjištuji co a jak, docela se děsím.
Můj dotaz je ale tento, jelikož mají členové výboru nemalou zodpovědnost, je možné aby si v určitých situacích (řešení vymáhání záloh, neplnění povinosti vlastníků, zjištění insolvenčního řízení apod.) za peníze SVJ (příspěvku do fondu oprav) najmout právníka pro případnou konzultaci?
Nebo musí takového náklady schválit shromáždění.
Upřímně se bojím situace, kdy se bude muset řešit neprodleně nějaká situace a nikdo z členů výboru nemá právnické vzdělání. Je možné sice svolat urychleně shromáždění, ale může se stát, že vzhledem nepřítomnosti nebude usneseníshopné nebo právníka neschválí... a pak jak situaci řešit?
Ve stanovách jsem nic takového nenašla.
Jenže výbor je zodpovědný za včasné řešení situace a pokud si nenajme právníka ponese následky on...
Co má vyšší váhu? Má výbor vyčkávat na většinou rozhodnutí kvalifikované většiny shromáždění nebo může najmout právníka pokud se jedná o spěšnou záležitost? Nemohou ho pak někteří z vlastníků žalovat ze zpronevěření peněz či něco takového?
Děkuji, Bedřiška

ODPOVĚĎ:
Většina komentářů a článků zabývajících se touto problematikou naopak výslovně doporučuje, aby si výbor k rozhodování záležitostí vyžadujících speciální znalosti zajistil odborníka z daného oboru. Takže se např. najmutí právníka nemusíte obávat, naopak je to vaše povinnost dovozená ze zákonných ustanovení. Je pravdou, že výbor nemůže vědět vše a právě z titulu své odpovědnosti musí jednat s péčí řádného hospodáře tak, aby se vyhnul škodě, tj. je povinen se poradit s odborníkem. Pokud by Vás chtěl někdo nařknout ze zpronevěry, rozhodně neuspěje. Schválení odborníka shromážděním bych doporučovala pouze v případech, kdy za jeho služby budete hradit nějakou zásadní vysokou částku, při běžných tisícových položkách jste jako výbor oprávněni ho najmout bez schválení shromáždění.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo platí právníka členovi výboru SVJ pokud potřebuje právní poradenství týkající se SVJ?
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Zpětné určení výživného na dítě - otec měl vyšší příjmy než přiznal matce dítěte

Chtěla jsem se zeptat, zda mohu požadovat výživné zpětně. Dne 29.1.2015 se nám narodila dcera, v květnu 2015 jsem se přestěhovali k otci a žili spolu ve společné domácnosti až do května 2018. Otec na dceru vůbec nepřispíval zdůvodnil to tím, že bere pouze 20.000 Kč čistého a má dluhy + platí na nezletilé děti z předchozího manželství 5.000 Kč. Neřešila jsem to, o společnou domácnost jsme pečovali společně, otec platil nájem bytu + energie, vodu, plyn v celkové výši 5.000 Kč nic jiného nefinancoval, dokonce ani nezletilé nekupoval dárky. Ostatní náklady jídlo, oblečení, léky, hygiena, výlety a podobně se hradily pouze z mých prostředků, měsíčně cca. 8.000 Kč nejen pro sebe, ale i jeho nezletilé syny. Do května 2016 jsem byla s dcerou doma a pak jsem musela nastoupit do práce také z nedostatku finančních prostředků. A k tomu jsem investovala nemalé peníze do jeho bytu, nábytek, plovoucí podlaha, osvětlení a podobně. Pak jsme se rozhodli přestěhovat do většího a otec dítěte řekl, že ten jeho byt budeme pronajímat (2+1), koupila jsem byt na hypotéku velký (3+1), abychom se tam mohli vmístit všichni (2 dospělí a 3 děti 3, 10,17), ovšem při stěhování v květnu 2018 nám otec oznámil, že již s námi nechce žít. K tomu jsem se dozvěděla, že plat, který mi tvrdil, že má není pravdou, měl ho mnohem vyšší a to až o 5.000 - 8.000 Kč navíc. Když jsem se ptala jak to bude, a že tedy když mi lhal, že chci pro dceru výživné zpětně, tak mi řekl, že mi nic nedá, že je to můj problém a že mi nic dávat nebude a že byl u právníka a on mu řekl, že nemám na to nárok. Nechci jít zbytečně k právníkům a platit za konzultace, pokud je to pravda. Děkuji Běla

ODPOVĚĎ:
Jako rodiče máte oba dva vůči dceři vyživovací povinnost. Pokud ji dceřin otec neplní dobrovolně a dohoda s ním není možná, máte právo vyžadovat plnění vyživovací povinnosti soudní cestou (což ve Vašem případě doporučuji, protože neshody týkající se výživného budou zřejmě pokračovat).
Podle § 922 nového občanského zákoníku platí, že výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení, u výživného pro děti i za dobu nejdéle tří let zpět od tohoto dne. Výživné pro děti lze tedy požadovat až tři roky zpětně.
Nevím, na základě čeho právník otci sdělil něco jiného (pokud mohu ale sdělit svůj názor, domnívám se, že Váš bývalý přítel u právníka buď vůbec nebyl nebo si zkreslil sdělené informace podle sebe), ale výživné zpětně požadovat můžete. Nebudete sice moci požadovat výživné za celou dobu od narození dcery, ale tři roky zpětně ano.
Aby soud výživné určil, je zapotřebí k okresnímu soudu v místě bydliště dcery podat návrh na určení výživného pro nezletilé dítě. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci například sociální pracovnice OSPOD nebo občanská poradna, která poskytuje bezplatné právní poradenství.
Za podání návrhu se neplatí žádný soudní poplatek.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zpětné určení výživného pro dítě, děti - do kolika let o to může matka dítěte, dětí požádat soud?
___

RODINA-SJM A ROZVOD
Investice do domu manželky v manželství a vypořádání SJM při rozvodu - splátky nebo celá částka najednou?

Jsem rozvedený od podzimu 2017. Žil jsem s manželkou a dětmi v rodinném domě který manželka dostala darem od svého dědy před manželstvím. Po dobu cca. 15 let manželství se dům rekonstruoval a já jsem tam mimo svůj čas a úsilí nainvestoval cca. 1.500.000 Kč - výplaty, spoření, peníze od své matky, půjčka od zaměstnavatele.
Nyní bych rád dostal svůj podíl těchto prostředků co nejdříve zpět, abych se mohl znovu postavit na vlastní nohy. Mám na to právo? Manželka mi chce splácet 600.000 Kč po 2.500 Kč měsíčně. Mám s tím souhlasit? Prosím o radu co mám a jak mám dělat? Děkuji, Andrej

ODPOVĚĎ:
Na vrácení investic do nemovitosti máte samozřejmě právo, ale musíte výši investic prokázat. Pokud tedy máte doklady (příkazy k úhradě, svědky, výpisy z účtů, svědecké výpovědi) na to, abyste investice prokázal, mohl byste v rámci soudního řízení docílit i toho, aby byla manželce uložena povinnost Vám uhradit investice jednorázově. Pokud ale důkazy na prokázání investic nemáte, pak doporučuji do soudního řízení nevstupovat a respektovat, co manželka nabízí, neboť pokud byste neprokázal, soud by Vám nemusel přiznat vůbec žádnou náhradu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Rozvod manželství a vrácení investic, nainvestovaných peněz jedním z manželů do bytu, domu, nemovitosti ve výlučném vlastnictví jednoho z nich
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Sirotčí důchod při studiu na vysoké škole a práci na plný úvazek HPP

Chtěl bych se vás zeptat ohledně nároku na sirotčí důchod. Již dlouho jej pobírám a nyní se chystám dokončit magisterské studium na vysoké škole. Mám ale v plánu ještě studovat dále. Chci se na stejné vysoké škole přihlásit na prezenční magisterské studium na jedné fakultě, a zároveň chci na jiné fakultě dálkově dělat doktorské studium. Při tom chci současně pracovat na HPP s plným úvazkem. Jeden rok studia ještě stihnu, než dosáhnu 26 let. Budu stále brán jako student prezenčního studia a mít po tento rok ještě nárok na sirotčí důchod a studentské výhody? Není tam žádná kolize?
Děkuji, Antonín

ODPOVĚĎ:
Nárok na sirotčí důchod máte po dobu, kdy jste nezaopatřeným dítětem. Pojem nezaopatřené dítě pak blíže specifikuje zákon o státní sociální podpoře. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě nejdéle do 26 let věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se pak považuje studium na středních a vysokých školách v České republice včetně doby od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole. Pokud tedy budete bezprostředně pokračovat v dalším studiu na vysoké škole, budete moci i nadále – do 26 let věku – pobírat sirotčí důchod. Dálkové doktorské studium ani výdělečná činnost na HPP v tomto případě nejsou překážkou.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nárok na sirotčí důchod - studium VŠ a přitom práce na hlavní pracovní úvazek HPP
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Odstoupení od rezervační smlouvy bez sankcí - odhad nemovitosti vyšel nižší než kupní cena

Dá odstoupit od rezervační smlouvy, aby došlo tím k navrácení rezervační zálohy (120.000 Kč). Situace proč nyní chci odstoupit vznikla nyní tak, že jsem se rozhodl pro koupi nemovitosti. Cena nemovitosti je 2.495.000 Kč, (120.000 Kč zálohy by se odečetla od kupní ceny bytu po dokončení koupě). Vše již bylo skoro vyřízené a došlo k bankovnímu odhadu nemovitosti, který z původních 2.495.000 Kč odhadl nemovitost na maximálně 2.300.000 Kč, což je tedy cca o 200.000 Kč méně. Těch již zmiňovaných 200.000 Kč musím tedy zaplatit buď ze svého, nebo si vzít na tu částku další úvěr, který mě zvedne celkový měsíční náklad.
S majiteli nemovitosti jsem to již konzultoval, zda bychom se třeba nemohli dohodnout na vrácení 50% zálohy, ale odmítají. Dá se díky této vzniklé skutečnosti odstoupit s právem na vrácení zalohy? Popř. mám nějaké jiné možnosti? Předem velmi děkuji za odpověď. Arnošt

ODPOVĚĎ:
Důvod, který uvádíte, bohužel není možné využít pro odstoupení od smlouvy. Odstoupit z tohoto důvodu by bylo možné pouze v případě, že by tak bylo sjednáno v rezervační smlouvě, což zjevně nebylo.
Obecná zásada občanského práva stanoví, že smlouvy se mají dodržovat, není možné proto bez důvodu odstoupit od smlouvy, pokud to sama smlouva nebo zákon neumožňuje. V tomto případě je tedy nutné buď koupit nemovitost, nebo počítat s tím, že přijdete o uhrazenou zálohu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Důvody pro odstoupení od rezervační smlouvy - nízký odhad, nízká odhadní cena stanovená odhadcem
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Ukončení činnosti společníka a jednatele (stejná osoba) v s. r. o.

Situace: Při založení s. r. o. byli 2 jednatelé/společníci, každý 50% podíl. Druhému byl vystaven kmenový list na jeho podíl. Nyní druhý opouští firmu, převedl kmenový list na řad prvního jednatele a přeje si být vymazán z OR z pozice jednatele i společníka.
Otázka: Jaký je správný postup při učiněný výmazu druhého jednatele/společníka z OR? (Valná hromada, kde druhý jednatel podá žádost o odstoupení funkce jednatele a do zápisu se zároveň zavede informace o tom, že převedl kmenovým listem svůj podíl na prvního jednatele, který se tím pádem stává jediným společníkem s podílem 100 % a že podíl byl vůči druhému jednateli vyrovnán? ... Musí být na této valné hromadě, kde se řeší výmaz jednatele z funkce, přítomen notář? ... Stačí kontaktovat Městský soud v Praze, kde je s. r. o. zapsána, pouze datovou schránkou a zaslat tam zápis z valné hromady elektronicky nebo to zajistit jinak? )
Děkuji Vám. Artur

ODPOVĚĎ:
Veškeré změny je nutné provést prostřednictvím formuláře pro zápis změn do obchodního rejstříku, který se vyplňuje online zde:
https://or.justice.cz/ias/ui/podani

Pokud jde o odvolání jednatele, pak jednatel bude odvolán valnou hromadou, resp. rozhodnutím jediného společníka, neboť valnou hromadu již není možné pouze s jediným společníkem svolat. Žádost o odstoupení jednatele není nutná, jedinou náležitostí je samotné odvolání, které provede jediný společník společnosti. Rozhodnutí nemusí být sepsáno notářem, postačí prostý podpis společníka na rozhodnutí.
Návrh na zápis změn je třeba podat Městskému soudu v Praze, kdy návrh podepíše jednatel společnosti s úředně ověřeným podpisem. K návrhu bude přiloženo také rozhodnutí o odvolání jednatele

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpověď činnosti společníka a jednatele s. r. o. - jedna osoba
___

OBČAN-DLUHY
Předčasné splacení přeprodané směnky - může o to nový majitel směnky požádat dlužníka?

V případě, že věřitel prodá směnku vystavenou dlužníkem, musí nový majitel směnky - kupec postupitel, dodržet původní termín splatnosti napsaný na směnce nebo může požadovat její splacení od dlužníka kdykoliv před lhůtou
uvedenou na směnce? Děkuji, Bartoloměj

ODPOVĚĎ:
Nový majitel směnky vstupuje do všech práv a povinností původního majitele a musí respektovat ujednání, která učinil jeho předchůdce. Nový majitel směnky tedy nemůže od dlužníka požadovat splacení dříve, než je termín splatnosti na směnce.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Požadavek předčasného splacení přeprodané směnky věřitelem - může to chtít od dlužníka?
___

RŮZNÉ-ZDRAVÍ
Pobyt v lázních v době pracovní neschopnosti, na neschopence - je možný nebo ne?

Dlouhodobě jsem na pracovní neschopnosti, nebyla mi uznána "Komplexní lázeňská léčba." Rozhodl jsem se, že již tak bohaté zdravotní pojišťovně pomohu a zažádal o "Příspěvkovou lázeňskou léčbu" (kde bych si platil ubytování a stravu). Nastal problém - již zmíněná moje "neschopenka". Můj dotaz zní: mohu jet na Příspěvkovou lázeňskou léčbu v pracovní neschopnosti?
Děkuji, Bedřich

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě se lze ztotožnit s názorem zdravotní pojišťovny, tzn. , že není v zásadě možné absolvovat příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči v průběhu dočasné pracovní neschopnosti.
Potíž tkví v § 33/4 a 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, který vymezuje podmínky pro čerpání komplexní a příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče.
Zatímco komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity, přičemž musí navazovat na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči, je příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytována především pacientům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro čerpání komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění s čerpáním lázeňské léčebně rehabilitační péče v průběhu dočasné pracovní neschopnosti počítá pouze v případě komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče, jak je v § 33/4 zákona o veřejném zdravotním pojištění konkrétně vyjádřeno větou:
„U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. “
Vzhledem k tomu, že v § 33/5 zákona o veřejném zdravotním pojištění není možnost čerpání příspěvkové lázeňské léčebně
rehabilitační péče v průběhu dočasné pracovní neschopnosti vůbec zmíněna, lze dospět k závěru, že tato varianta není
přípustná.
Pro získání dalšího právního názoru Vám doporučuji kontaktovat místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení či
přímo Českou správu sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/cz
Je možné, abyste svou dočasnou pracovní neschopnost ukončil, pobyt v lázních (v rámci příspěvkové lázeňské léčebně
rehabilitační péče) absolvoval například v rámci své dovolené a následně se opět vrátil do režimu dočasné pracovní
neschopnosti (budou-li pro něj stále dány důvody). Je však pravdou, že se nejedná o řešení, které by pro Vás bylo zvlášť
výhodné.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pobyt v lázních v době neschopenky, DPN, pracovní neschopnosti - dovoluje to zákon?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Platnost nájemní smlouvy podepsané pouze většinovým spoluvlastníkem bytu, domu, nemovitosti - je platná nebo ne?

Vlastním 1/4 idealní část na rodiném domě (tak je to uvedeno v katastru i když si myslím že by to měl být spíše obytný dům - jde o 8 bytových jednotek cca 430 m2), druhý spolumajitel vlastní zbylých 3/4.
Nevím jaké a zda mám vůbec nějaká rozhodovací práva, on říká že ne, jelikož je většinový vlastník, tak si muže dělat co chce a ja musím jen přihlížet a nemusí se mi vůbec na nic ptát. Prostě chová jako by to bylo celé jeho. Zabral si nejlepší byty a dal si tam bez mého vědomí nájemníky. Nebyl jsem vůbec u podpisu nájemních smluv, ani jsem neměl možnost rozhodnout, zda v nemovitosti ve spoluvlastnictví tyto konkrétní nájemce chci. Netuším kdo za mě podepsal nájemní smlouvy. Jsou takové nájemní smlouvy po právní stránce vůbec platné, když nemá ani plnou moc?
Dále si zabral si zahradu a dal ji k užívání nájemníkům a já tam nesmím (oplotil si to). Nyní pro jedny nájemníky vyboural v prvním patře místo okna prosklené dveře a postaví jim tam balkon, aby mohli venku kouřit a mě vykuřovat do okna (bydlím v bytě nad nimi). Muže toto vše dělat opravdu bez mého vědomí a souhlasu? Mám vůbec nějaké právo jako 1/4 majitel, nebo musím jen trpě přihlížet jak se mi v duchu směje? Připadá mi že jeho nájemníci mají větší právo (schovavaji se za něj) než já. jsem z toho už zoufalý.
Děkuji za osvětlení mé situace. Benedikt

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že jako menšinový spoluvlastník jste ve značné nevýhodě. Občanský zákoník na různá právní jednání vyžaduje rozdílný souhlas spoluvlastníků. Konkrétně § 1128 stanoví, že "O běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů." Běžnou správou se rozumí různé opravy, úklid, atd... Dále § 1129 stanoví "K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud." Do této kategorie spadá i problematika nájmu domu třetím osobám nebo různé stavební úpravy. Tedy ani v tomto ohledu se Vás na nájem ptát nemusí. Dále dle § 1132 "K rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno, a k rozhodnutí, na jehož základě mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší než deset let, je třeba souhlasu všech spoluvlastníků". Toto se týká zatížení nemovitosti např. zástavním právem či věcným břemenem. Otázkou tedy je, zda by nebylo ve Vašem případě nejjednodušší žádat vypořádání podílového spoluvlastnictví. Pokud jde o zahradu, tak tam Vám nesmí znemožnit přístup, jste spoluvlastníkem a máte právo své vlastnické právo realizovat. Pokud Vám ale zahradu nezpřístupní dobrovolně, musíte se obrátit na soud.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zákaz vstupu na zahradu ve spoluvlastnictví vydaný většinovým spoluvlastníkem - legálnost takového postupu
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Výměna dveří v nebytovém prostoru bytového domu - kdo platí? SVJ nebo majitel nebytového prostoru?

Jsme vlastníky nebytové jednotky v bytovém domě. Naše nebytová jednotka má samostatný vchod, ostatní jednotky pak mají společný vchod jiný. Jediný důvod použít společný vchod je přístup k jističům.
2015 jsme měnili vstupní dveře do naší nebytové jednotky. Předem jsem se ptal předsedy, zda SVJ uhradí z fondu oprav výměnu těchto dveří. Toto předseda ústně přislíbil s tím, že všechny vchodové dveře se dají chápat jako společné.
Dosud jsme se několikrát připomínali s proplacením nákladů (cca 30.000 Kč) avšak k žádnému proplacení dosud nedošlo. 03/2018 předseda řekl, že to musí odsouhlasit schůzce. Máme nárok na proplacení nákladů? Jsou takto samostné dveře pokládány za společné vlastnictví? Děkuji, Bernard

ODPOVĚĎ:
Na tento dotaz Vám dá odpověď pouze prohlášení vlastníka. V této listině bude jednoznačně definováno, zda jsou dveře chápány jako součást jednotky a tedy si jejich opravu či výměnu hradíte sami nebo jsou chápány jako společné vlastnictví a jsou tedy hrazeny z fondu oprav. Nahlédněte tedy do prohlášení vlastníka - bude uložené pravděpodobně u předsedy a na nahlédnutí máte právo - kde bude problematika dveří řešena.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo platí výměnu vstupních dveří nebytového prostoru bytového domu (prostor v osobním vlastníctví)

__

RODINA-SJM A ROZVOD
Převzetí závazků manželů jedním z manželů (hypotéka, hypoteční dluh) - lze to?

1. Momentálně je podána Žaloba na vypořádání SJM (1/2017), kdy první jednání je nařízeno 6/6/18.
Díky tomu, že bývalý manžel odmítal prodat byt v SJM, aby se vyrovnaly závazky, v žalobě je uvedeno přikázání nemoviotsi do jeho vlastnictví, a dluhy (dluh u Hypoteční banky - úvěr vedeny na oba manžele, dluh u SVJ - vedeno na oba - SJM).
Nyní jsem se dozvěděla, že nelze přikázat soudem dluh Hypoteční banky HB a SVJ do závazků jedno z bývalých manželů, jelikož se jedná o společně uzavřený úvěr u HB a dluh vznikly oběma manželům díky nevypořádanému SJM. Tedy, že sice soud by převedl nemovitost na býv. manžela, ale závazky (dluhy u HB a SVJ) by nadále zůstaly nerozdílně i mne, jakožto bývalé manželce.
Co je prosím na tom pravda?
A jak by se dalo případně ošetřit v žalobě, aby veškeré závazky spolu s bytem převzal bývalý manžel?
2. Uvažuji vzhledem k těmto dluhům i o insolvenci, jen mi bylo sděleno, že když je podána Žaloba na vypořádání SJM - ve smyslu převodu bytu náležejícího do SJM do vlastnictví bývalého manžela, pak by mohl vzniknout problém s insolvencí.
Prý mám pozastavit řízení, nebo lépe vzít žalobu o vypořádání SJM zpět. Obávám se však, že insolvence nevyjde, a zbytečně se opět vypořádání zpětvzetím žaloby protáhne, (navíc ve vypořádání jsem byla osvobozena od soudních poplatků, mám přiděleného právního zástupce, který však nad rámec ničeho nečiní - a znovu by mne při další žádosti nemusel soud vyhovět osvobozením od soudních poplatků) - dále se obávám, ohledně jakési 3-leté lhůty po rozvodu, pokud se nevypořádá SJM - co bude následovat?
Pravomocně jsme rozvedeni k 1/11/16. Prosím o radu, co doporučujete, mám zpětněvzít žalobu - kvůli insolvenci?
3. insolvence údajně - od cca 12/2017 má SVJ v insolvenci (dražbě) nárok na 10 % z dluhu přednostně - dokonce i před zajištěným úvěrem (vinkulace HB), je tomu tak?
Děkuji, Aneta

ODPOVĚĎ:
Pokud je byt i dluhy součástí SJM, bude vše započítáváno, tedy hodnota bytu k sumě dluhů. Pokud bude byt přikázán do vlastnictví bývalému manželovi, měly by být i dluhy přikázány ve větší míře jemu. Pokud jde o probíhající insolvenci, tak pokud budete podmínky oddlužení plnit řádně, budete po pěti letech oddlužena. Žalobu o vypořádání SJM můžete podat kdykoliv až do okamžiku tří let po rozvodu. Tedy pokud byste ji nyní vzala zpět, můžete ji ještě do listopadu 2019 podat znovu. Pokud nepodáte, vše se dělí automaticky napůl - dluhy i nemovitosti, které pak spadají do podílového spoluvlastnictví. K dotazu ohledně přednosti 10% SVJ je to tak, že s účinností od prosince 2017 byl novelizován občanský soudní řád, který mezi přednostní pohledávky zařadil i uspokojení pohledávek SVJ, a to do výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení jednotky. Takže informace, kterou máte, je pravdivá. Obecně bez znalosti konkrétního případu skutečně nelze zodpovědně poradit, zda vzít žalobu zpět, či nikoliv. Navštivte advokáta - jejich seznam naleznete na www.advokatikomora.cz a poraďte se o dalším postupu. Vyberte si advokáta specializovaného na vypořádání SJM a insolvenci.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyřešení dluhů manželů společnou insolvencí - vliv vlastnictví bytu, domu, nemovitosti (dluh z hypotéky u Hypoteční banky, HB)
___

OBČAN-DLUHY
Vymáhání dluhu formou srážky ze mzdy určené soudem bez exekutora - lze to?

Občan, dlužník uzavřel s věřitelem (občan) dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář.
Součástí dohody je i možnost uplatnit ztrátu možnosti splátek a bianko směnka.
Protože dlužník má zároveň hypotéku u banky se zástavou na nemovitosti, nechce občan věřitel využít možnosti dle bodu jedna, protože za současného stavu splátek dlužníka bance, by takto vyvolaná exekuce ze strany věřitele znamenala přednostní uspokojení banky dražbou a na pohledávku občana by zbylo minimum.
Bohužel dlužník má opakovaně už několik let skluzy ve splácení věřiteli (občanu).
Na dohodu o srážkách ze mzdy se mnou nechce dlužník přistoupit. Kdybych chtěl řešit zajištění pravidelných splátek srážkami ze mzdy dlužníka u jeho zaměstnavatele, jak mám obecně postupovat?
Musím podat nějaký návrh na vydání rozhodnutí o srážkách na soud s uvedením výše popsané situace? Vzor se mi na webu BPP nepodařilo najít. Platím soudu nějaké procento z dlužné, vymáhané částky?
Dlužník mi nechce říct adresu zaměstnavatele, zjistí si ji soud sám u dlužníka?
Děkuji předem za popis obecného postupu v takovém případě a kde najdu n webu BPP vzor na takový návrh. Albert

ODPOVĚĎ:
V případě neplacení by měl být pro zajištění co nejvyššího uspokojení zvolen následující postup. Podat k soudu žalobu o zaplacení dlužné částky, soudní poplatek činí 5% žalované částky, který musíte s žalobou uhradit, soud následně ve svém rozhodnutí uloží neúspěšné straně náklady řízení včetně soudního poplatku nahradit. Až budete mít v ruce pravomocné soudní rozhodnutí, máte dvě možnosti - oslovit exekutora, který dluh vymůže, sám si zjišťuje o dlužníku informace a svoji odměnu si rovněž vymůže od dlužníka nebo oslovit soud s návrhem na výkon rozhodnutí, nicméně v tomto návrhu sám musíte přesně zaměstnavatele označit. Proto doporučuji spíše dluh řešit prostřednictvím exekutora, který od Vás téměř žádnou součinnost nepotřebuje. Seznam exekutorů naleznete na stránce www.ekcr.cz a vzory podání naleznete na adrese https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání dluhu a vliv návrhu na insolvenci dlužníka věřitelem (dlužník má mj. hypotéku v bance)
Vliv hypotéky na návrh na insolvenci dlužníka a možnost uspojední pohledávky věřitele
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Automatické prodlužování služby u singleflirt.cz od Dateyard a poplatek za nepoužívanou službu - zaplatit nebo ne?

V listopadu 2016 jsem si založil účet na internetové seznamce (singleflirt.cz), kde jsem si zaplatil VIP členství. Bohužel pod tímto e-mailem, který jsem nepoužíval, a navíc jsem si nepřečetl podmínky, kde se píše, že služba je automaticky prodlužována. Ačkoli jsem ji dále nevyužíval, byl mi přičítán další a další dluh. Když jsem se po roce a půl podíval na tento e-mail, požadovali po mě již 6000 Kč. Nyní mi píše i vymahačská společnost z Německa, abych zaplatil částku 400 euro, jinak že bude vymáhána soudně. Seznamku provozuje společnost Dateyard, která má sídlo ve Švýcarsku, a která už se mnou vůbec nekomunikuje. Děkuji, Aleš

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě je třeba uvést, že platí obecná zásada, že smlouvy mají být dodržovány. Vy jste registrací uzavřel smlouvu, na základě které jste se zavázal hradit měsíční platbu za užívání seznamky, a to i když jste ji dlouhodobě nevyužíval. Obecně tedy platí, že byste měl smlouvu plnit, tzn, také uhradit poplatek. Je však možné, že by takto koncipovaná smlouva byla v případě sporu posouzena jako neplatná z důvodu nerovnováhy práv a povinností mezi stranami, příp. také z důvodu neočekávaného ustanovení o automatickém prodlužování, pokud se nabídka jevila jako jednoměsíční.
Dále je třeba uvést, že pro samotné podání žaloby by provozovatel seznamky musel znát Vaše údaje, tj. jméno a příjmení, adresu, případně datum narození či rodné číslo. Předpokládám, že jste tyto údaje při registraci neposkytl. Pokud nikoliv fakticky by v takovém případě ani nebylo možné podat žalobu. O tom, že provozovatel nezná Vaše údaje svědčí i to, že s Vámi komunikuje pouze emailem a doposud Vám nedorazila žádný výzva poštou.
Domnívám se, že v praxi provozovatel seznamky poplatek soudně nevymáhá a že naopak spoléhá na to, že většina zákazníků mu pod hrozbou soudního řízení částku raději uhradí.
Pokud by však provozovatel seznamky znal Vaše údaje a podal žalobu k soudu, pak by oprávněnost nároku závisela pouze na posouzení soudu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání poplatek internetové seznamky singleflirt.cz od Dateyard za seznamovací služby
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Sportovní klub nezaplatil ubytovateli (hotel) - je odpovědný za dluh účastník soustředění nebo sportovního klubu?

05/2017 jsme vyslali děti v dobré víře na soustředění ve stolním tenisu a za pobyt jsem platili sportovnímu klubu, kopii příkazu k úhradě máme. Klub do dnešního dne za pobyt nezaplatil. Přišel nám dopis od právníka hotelu, že jelikož nemohou dostat peníze z klubu, vymáhají je na nás, jako těch, kteří pobyt využili. Klub peníze nemá, účty jsou prázdné a váznou na něm dluhy. Na člověka, který za tím stojí je podáno trestní oznámení... Musíme hotelu ten pobyt zaplatit znovu a pak peníze vymáhat na klubu? Přijde mi to nesprávné, když už jsme jednou zaplatili. Navíc se jejich právník ohání paragrafem 142a č. 99/1963 Sb, kde je jak jsem vyroz uměla sedmidenní lhůta na reakci. Neradi bychom ještě nakonec platili penále z pozdní reakci, nebo neuhrazení... Nevíme co klub naším jménem podepsal ve smlouvě, ale myslím si, že mezi námi a hotelem není žádný smluvní vztah a že tudíž k nim nemáme žádnou povinnost. Můžete mi prosím poradit? Jde o 9000 Kč. Moc děkuji za vyjádření. Potřebnou dokumentaci mám a v případě potřeby vám ji mohu zaslat. Předem děkuji. Anežka

ODPOVĚĎ:
Mám za to, že v popsané situaci hotelu nejste povinni hradit za ubytování, neboť smlouvu uzavřel samotný klub, který se k zaplacení také zavázal.
Doporučuji na výzvu reagovat v tom smyslu, že mezi Vámi a hotelem nebyla uzavřena žádná smlouva, nejste proto povinni cokoliv hradit. Odkažte hotel na případné trestní řízení proti sportovnímu klubu s tím, že může zaplacení odměny uplatnit v tomto řízení jako poškozená osoba.
Dále doporučuji podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Toto řízení je zcela zdarma a navíc Více informací a online možnost podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Je však třeba upozornit, že v případě soudního sporu bude konečné posouzení záviset pouze na soudu,

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může chtít ubytovatel poplatek za ubytování pokud ubytování objednal sportovní klub a nezaplatil?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Investice do stavby rodičů ze spoření nezletilého potomka a vliv na dědictví po smrti rodiče

V březnu 2018 mi zemřel manžel, jako dědicové nemovitosti jsem já, náš syn a jeho dvě dcery z prvního manželství. Dcery nejdříve chtěly být napsány na listu vlastnictví, ale nakonec si to rozmyslely a chtějí být vyplaceny. Na stavbu domu se použilo v roce 2006 i stavební spoření nezletilého syna Honzy, ve výši 139.000 Kč a přes opatrovnický soud jsme na něj získali úvěr ve výši 161.000 Kč. Tedy 300.000 Kč, protože jinak bychom dům nedostavěli. Dům byl postavený za 1.200.000 Kč. Dcery počítají s tím, že odhad domu bude okolo 3.500.000 Kč. Mě by zajímalo, zda se synovo stavební spoření se může odečíst z dědictví pokud ano, tak jestli se těch 300.000 Kč zhodnocuje stejně jako dům. A jak postupovat u notáře, kterému jsem podklady poslala. Děkuji, Anita.

ODPOVĚĎ:
Částka ze stavebního spoření může být uplatněna v rámci dědictví jako investice do domu. Teoreticky by tedy syn mohl v rámci vypořádání dědictví tuto investici uplatnit, ovšem pokud s tím ostatní dědicové nebudou souhlasit, bude muset tento dědic podat žalobu, kterou se bude domáhat vůči ostatním vrácení této investované částky. Je ale na notáři, aby ho o jeho právech poučil a stanovil mu lhůtu k podání žaloby. Investované peníze se již podle nového občanského zákoníku zhodnocují stejně, jako se zhodnotila celá nemovitost. Pro účely případného soudního řízení bych ale doporučila obrátit se na znalce, který by částky přesně stanovil.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zhodnocení investovaných peněz potomka do nemovitosti v čase - dochází ke zhodnocení nebo ne?
___

OBČAN-DAROVÁNÍ
Zpětvzetí daru pro nevděk a finanční nouzi dárce

Majitel nemovitosti daroval stavbu synovi, aniž by nějak obdaroval druhé dítě. Nyní toho lituje, protože obdarovaný se k němu se chová hrubě (neprojevil vděk) a navíc původního majitele nemovitosti "vystrkal" do domova důchodců a nemovitost rozprodává. Domov důchodců je velká finanční zátěž původního majitele nemovitosti, tj. dárce. Co se s tím dá dělat a v jakém termínu? Děkuji, Alex.

ODPOVĚĎ:
Pokud se obdarovaný chová natolik hrubě, že to lze chápat jako chování v rozporu s dobrými mravy, může dárce dar odvolat. Tedy vyzvat obdarovaného k vrácení daru a ve výzvě specifikovat, v jakém jednání obdarovaného je spatřován nevděk. Pokud obdarovaný dar dobrovolně nevrátí, dárce může k soudu podat žalobu o vrácení daru. Tato žaloba by měla být podána ve lhůtě do jednoho roku poté, co se dárce dozvěděl, že se k němu obdarovaný chová hrubě - tj. např. po nějakém incidentu, apod... Pokud se dárce ocitl v nouzi, i z tohoto důvodu lze dar žádat zpět, podmínkou je, že dárce nemá prostředky na svou vlastní výživu. Zde zákon žádnou lhůtu pro vrácení daru nestanoví.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odvolání daru z důvodu chování obdarovaného v rozporu s dobrými mravy a pro hmotnou nouzi dárce
___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Nevyplacení bonusu od zaměstnavatele za minulý rok z důvodu výpovědi - oprávněnost postupu zaměstnavatele

Byl jsem zaměstnanec Automotive Lighting od 2.1.2017 do 31.12.2017. Zaměstnavatel mi odmítl proplatit bonus za rok 2017 s vyjádřením, že již (04/2018) nejsem zaměstnancem firmy. Celý rok 2017 jsem ale byl a práci odváděl na 100%. Bonus je součástí mzdového výměru podepsaného dnem nástupu/pracovní smlouvy.
Cituji: "Další součástí mzdy je roční bonus PLB (5%), který je vyplácen v závislosti na plnění daných kritérií dle pravidel koncernu FCA."
Pravidla FCA jsem před ani v průběhu smlouvy neviděl, nyní mi je bývalý zaměstnavatel, tedy Automotive Lighting odmítl přeposlat se slovy, že se jedná o interní dokument. I kdyby byla součástí interního předpisu (FCA pravidla) podmínka, že zaměstnanec musí být v době výplaty zaměstnancem AL, tedy Automotive Lighting, je tento postup legální?
Přijde mi, že mohu být rád za prosincovou výplatu, protože v lednu jsem již zaměstnaný v této firmě nebyl. Prosím o radu, jak a zda se bránit. Mám u soudu šanci na úspěch? Tento bonus je „zmíněný“ ve mzdovém předpisu. Ještě firma rozdělovala další bonus (WCM) všem zaměstnancům za výsledky firmy v 2017, ale na toto údajně také nemám nárok. Děkuji

ODPOVĚĎ:
V tomto případě jsou opravdu rozhodující pravidla koncernu FCA – jestliže je podmínkou vyplacení bonusu trvající pracovní poměr v době vyplacení bonusu, pak na tento bonus nárok nemáte (protože nárok na vyplacení bonusu je uveden v dokumentu - mzdovém výměru – výše), který jste podepsal spolu s pracovní smlouvou.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nevyplacení bonus uvedeného ve mzdovém výměru z důvodu ukončení pracovního poměru, výpovědi
Nevyplacení bonusu za výsledky firmy za kalendářní rok odcházejícímu zaměstnanci - legálnost postupu
___

RODINA-ROZVOD
Rozvod s manželem cizincem bez jeho souhlasu a vliv předchozího rozvodu cizince na území ČR

Již jsem s vámi byla v komunikaci o podání žádosti na rozvod s cizincem v české republice. S rozvodem souhlasil a mohla jsem dostat jeho podpis, ale nyní vycouval ze sobeckých důvodů, aby díky "mě" mohl zůstat v UK. Píšu tedy nový návrh bez jeho podpisu. Nemáme žádné děti, žádný majetek, žijeme odděleně dávno, mlátil mě, zneužíval. Neměl by to být takový problém nás rozvést. Nicméně se vždy sděluje, jestli se jednalo o první sňatek. My jsme se brali v Zambii; tam jsme na oddacím listu byli oba svobodní. Po
přeložení a superlegalizaci jsme byli registrovaní na Brněnské matrice. Jenže on už v Čechách jednou rozvedený byl. Když to napíšu do návrhu, nebude to souhlasit s oddacím listem. Když napíšu, že se jedná o první manželství, později by mohl nastat problém při dohledávání jeho informací, že již jednou na území ČR byl ženatý a rozveden.
Žádám vás o radu co napsat? Mohli byste mi návrh třeba Vy zpracovat online? Za jakou cenu? Já s právem pracuji, ale potřebuji mít perfektní návrh. Nemohu si už ani minutu dovolit setrvávat v tom vězení. Na všem pracuji ze zahraničí. A omlouvám se za přímý kontakt a ne přes poradnu, zoufalí lidé bojují o přízeň jak mohou. Anna

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste se rozhodla pro rozvod v České republice, nikoliv v UK. V takovém případě se rozvod bude řídit českým právním řádem. Pokud by Váš manžel s rozvodem souhlasil, jednalo by se o tzv. nesporný rozvod (rozvod dohodou). Pro nesporný rozvod je zapotřebí splnit následující předpoklady: manželství musí trvat nejméně jeden rok, manželé spolu déle než šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se připojí i druhý manžel. V takovém případě je zapotřebí uzavřít dohodu o úpravě majetkových poměrů, bydlení a případně výživného bývalého manžela pro dobu po rozvodu. Soud v takovém případě nezjišťuje příčiny rozvratu manželství a soudní jednání mívá hladký průběh.
Jestliže Váš manžel s rozvodem nejprve souhlasil, ale poté svůj názor změnil, obávám se, že budete muset jít cestou tzv. sporného rozvodu. V takovém případě bude soud v rámci řízení o rozvodu zkoumat i příčiny rozvratu manželství a soudní řízení tak může být poměrně zdlouhavé. Jakmile bude manželství rozvedeno, může (ale nemusí) následovat řízení o vypořádání společného jmění manželů, které zaniká ke dni právní moci rozsudku o rozvodu.
Jedinou placenou službou, kterou naše poradna nabízí, je tzv. přednostní dotazování, při kterém tazatelé obdrží své odpovědi do 3 pracovních dnů (běžní tazatelé obdrží odpověď do 30 dnů). Jiné placené služby naše poradna nenabízí, z toho důvodu Vám bohužel návrh na rozvod manželství nemůžeme sepsat. Vzory návrhu na rozvod manželství najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát – nejlépe se specializací na rodinné právo.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Sporný rozvod s manželem cizincem - odmítl podepsat, nepodepsal návrh na rozvod manželství
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Jak zastavit soud kvůli žalobě státního zástupce pro snahu o znevýhodnění věřitele po zaplacení dluhu dlužníkem

Věřitel na mě podal trestní oznámení, že jsem prodal svůj majetek a nechci tím zaplatit svůj dluh. Poté zemřel a během dědického řízení státní zástupce podal na mě žalobu pro trestný přečin dle § 222/1a, 3a tr. zákoníku. Dluhy jsem ale všem dědicům uhradil během soudního řízení. Proto také všichni právní nástupci věřitele poslali soudu písemná vyjádření v tom smyslu, že moje závazky jsou vůči nim na základě vzájemné dohody z mé strany vypořádány, že se necítí z mé strany nijak poškozeni, že se nepřipojují k trestnímu stíhání, a že s žalobou na mě nesouhlasí.
Po přečtení u soudu státní zástupce prohlásil, že tato formulace nestačí, protože není jednoznačná. Požaduje ze strany dědiců věřitele jednoznačnější prohlášení. Jeden z dědiců pracuje v cizině a nemůže se k soudu dostavit a chce toto přesné prohlášení poslat písemně. Můžete mně, prosím, formulovat, jak přesně by takové prohlášení mělo znít, že není z mé strany jako právní nástupce věřitele poškozen, a že mě nechce žalovat, a tedy chce tuto žalobu buď zastavit, nebo anulovat? Nevím, co je procesně možné, žalobu zastavit, zrušit.

ODPOVĚĎ:
Pokud byla na Vaši osobu podána obžaloba, pak se již jedná o vyšetřování trestné činnosti. S obžalobou disponuje státní zástupce, který je v trestním řízení v pozici zástupce státu. Vy jste obžalován z přečinu poškozování věřitele, což je trestný čin, pro jehož vyšetřování je nutný souhlas poškozeného. Bez souhlasu poškozených tedy nelze v trestním řízení pokračovat. Poškození by tedy jednoduše měli k soudu sdělit, že ve smyslu ust. § 163 trestního řádu berou zpět souhlas k trestnímu stíhání a trvají na tom, aby v trestním řízení nebylo dále pokračováno. Dále mohou rozvést, že škoda byla nahrazena a nic po vás dále nepožadují, necítí se poškozeni, atd. Klíčová je ale formulace zpětvzetí souhlasu s trestním stíháním a odkaz na paragraf.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyjádření dědice o nesouhlasu s žalobou proti věřiteli z důvodu již uhrazeného dluhu
Trestní řízení a žaloba státního zástupce proti dlužníkovi - dlužník dluh uhradil a nástupce věřitele nesouhlasí s odsouzením
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Započtení daru rodičů do dědického řízení nebo zpětvzetí daru

1993 matka darovala jednomu ze svých synů jednu čtvrtinu vlastnického podílu na své nemovitosti a jednu si nechala. Zbylá polovina byla nevlastního otce, který ji posléze daroval stejnému synu v roce 1997. Ten tak vlastnil 3 a v nemovitosti bydlel s matkou a svými dětmi, které ona vychovávala. V roce 2007 mu matka (pod dlouhodobým psychickým nátlakem) darovala i zbylou 1/4 vlastnického podílu. Druhý syn nedostal nic a naopak pomáhal své matce, která se ocitla ve finanční tísni. Ta je od 03/2018 v domově důchodců (“aby měla pokoj”). 2017, po náhle zemřelém vlastním otci obou synů zůstala nemovitost, na kterou si dělal nárok i onen chamtivý syn. Hodný syn mu vyplatil polovinu z odhadní ceny. Má hodný syn nárok na polovinu majetku po matce, který celý získal chamtivý syn? Může pomoci matka, pokud by odvolala dar oné jedné čtvrtiny (z r. 2007)? Může matka odvolat i předchozí dar (jedné čtvrtiny) z roku 1993? Děkuji, Alexandr

ODPOVĚĎ:
Pokud byla nemovitost darována synovi za života, pak druhý syn na ni bohužel nárok nemá. Jediným řešením by bylo, aby matka dar odvolala. Zde ale zase musí být splněny podmínky pro to, aby dar odvolala, a to buď její nouze, ve které se případně nyní ocitla nebo natolik hrubé jednání obdarovaného syna, které lze chápat jako jednání v příkrém rozporu s dobrými mravy. Pak by zde byl důvod pro odvolání daru a s nemovitostí by pak mohla matka opětovně nakládat.
Vrácení (= odvolání, zpětvzetí) darování daru je ale věc skutečně složitá, složité je prokazování intenzity jeho hrubého chování. Pokud obdarovaný syn dar nevrátí dobrovolně, musela by k soudu být podána kvalitní žaloba o vrácení daru a dárce musí být sto obhájit důkazní břemeno.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prokázání, dokázání nevděku obdarovaného vůči dárci

__

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Je možné písemné svědectví pro soud místo osobního svědectví při soudním stání, řízení?

Rodiče se rozvedli a nyní je čeká soudní majetkové vyrovnání. Vzhledem k tomu, že dům, o který se soudí je napsán na otce, matka musí dokázat, že probíhající rekonstrukce na domě byla financována také z jejího platu (nemá účetní doklady) a tudíž chce naše (jsme 3 děti) svědectví. Můžu to odmítnout? Léčím se na psychiatrii s úzkostnou poruchou a jenom myšlenka, že budu muset toto podstupovat je pro mne silně stresová. Zároveň nechci stát mezi nimi a jakkoliv ublížit jednomu nebo druhému. Případně, můžu se jako svědek vyjádřit i písemnou formou, abych k soudu nemusela vůbec chodit? Děkuji, Adriana.

ODPOVĚĎ:
Pokud jste navržena jako svědek, je Vaší povinností jít svědčit. Odmítnout svědectví můžete pouze v případě, že byste sobě nebo osobě blízké svou výpovědí přivodila trestní stíhání. Můžete tedy reagovat tak, že se z jednání omluvíte, své důvody uvedete, ale pokud i přes to bude jeden z účastníků na Vaší výpovědi trvat, přijde Vám další předvolání a budete muset návštěvu u soudu podstoupit.
Můžete samozřejmě svou výpověď i sepsat, bude to ale pouze důkaz listinou a jeho hodnotu bude vyhodnocovat soud - dá se očekávat, že taková výpověď bude mít menší důkazní hodnotu. A účastníci pak můžu stále trvat na ústním podání, tedy abyste se k soudu dostavila.
Pokud Vám dělá zejména problém svědčit před rodiči, můžete požádat soud, abyste byla vyslechnuta v jejich nepřítomnosti.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdy je možné odmítnout svědectví u soudu ze zdravotních důvodů (úzkostná porucha)
Svědčení, svědectví u soudu v nepřítomnosti žalující a žalované strany - je možné o to požádat?
___

OBCHOD-DANĚ
Zdanění úroků půjčky věřitelem - každý rok nebo až po splacení celé půjčky dlužníkem?

Pro paragraf 8: Pokud tento rok půjčím na 3 roky, musím příjmy již příští rok uvést v daňovém přiznání? Nebo se příjmy (úroky) a výdaje uvádí až je půjčka zcela splacená? Myšlenka: bude se mi vracet částka na účet, z ní těžko zjistím co je jistina, úrok. Danění bude u Bankerat P2P. Děkuji, Adam

ODPOVĚĎ:
Příjmy uvádíte v daňovém přiznání za období, kdy je obdržíte, ne až je půjčka zcela splacená.
Ano, příjmy za tento rok uvedete příští rok v daňovém přiznání.
Pokud se Vám bude vracet částka na účet, ze které nezjistíte výši úroku a jistiny, možnost je samostatně si spočítat na základě smlouvy o úvěru a výše splátek výši úroku a jistiny. Nicméně na stránkách Vámi uváděné společnosti je uvedeno, že sama vede účetní evidenci o stavu splácení půjčky, která má být dostupná dlužníkovi i věřiteli, z ní byste mohl potřebné údaje získat.
Jak uvádíte, že danění bude probíhat u Bankerat P2P, v uvedeném případě by společnost neměla srážet daň, nejedná se o např. vklad na nepodnikatelském účtu (v takovém případě by byla sražením daně daňová povinnost splněna a příjem by se neuváděl v daňovém přiznání), tak zde Vy vystupujete jako poskytovatel úvěru, jedná se o příjem podle §8 odstavec 1 písmeno g) ZDP a z tohoto typu úrokového příjmu jste povinen Vy sám stanovit a zaplatit daň skrze daňové přiznání.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zdanění úroků Bankerat P2P
___

OBČAN-BYDLENÍ
Povinnost dát měřiče tepla do bytu, bytových jednotek panelového domu, paneláku 2018 - výjimky

Existují výjimky, kdy není povinností dát měřiče tepla do bytových jednotek? Jedná se o starý panelový dům. Z finančního hlediska je to pro nás celkově nevýhodné. Děkuji za odpověď Agáta.

ODPOVĚĎ:
Instalaci měřičů upravuje zákon č. 406/2000 Sb. , a tento ukládá povinnost vlastníků budov a SVJ instalace měřičů tepla v bytových domech a jednotkách. Jelikož ale praxe ukázala, že se to ne vždy vyplatí, chystá se jeho novelizace. Nově se požadavky na instalaci těchto měřidel tepla v bytových domech zmírní.
V případech, kdy se prokáže, že instalace je technicky náročná, nebo se nevyplatí, nebudou muset vlastníci instalaci realizovat. Za účelem posouzení konkrétní budovy a nutnosti měřiče instalovat doporučuji obrátit se s dotazem na Státní energetickou inspekci a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdy není povinností SVJ dát měřiče tepla do bytu bytového panelového domu, paneláku
___

OBČAN-BYDLENÍ
Přepis, převod nájemní smlouvy na státní byt na osobu blízkou - důvody

Mám dotaz ohledně přepisu nebo převodu nájemní smlouvy, postaru dekretu u státního bytu. Bydlíme se sestrou spolu, byt je psaný jen na ni (já tam mám pouze trvalé bydliště), sestra se má vdát a tím pádem změnit i bydliště, mám tedy strach že o něj přijdu. Byla jsem se ptát na úřadě, tam mě bylo sděleno, že přepsat lze jen z vážných důvodů, ale neřekla o které důvody se jedná. Nechci podávat žádost na nový státní byt když jsem do něj investovala 150.000 Kč na rekonstrukci. Prosím o radu jak postupovat. Děkuji. Alena

ODPOVĚĎ:
Podejte na úřad písemnou žádost, aby Vám byl tento konkrétní byt přidělen a podrobně odůvodněte - jako důvod můžete uvést např. Vaše majetkové poměry, že jste do bytu investovala, jak dlouho v něm bydlíte.
Úřad Vaši žádost individuálně posoudí a ve věci následně rozhodne. Většinou se jedná o formalitu a úřad v takových případech nájemní smlouvu s osobou, která v bytě bezproblémově bydlí a vše řádně hradí, uzavře.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak odůvodnit žádost o převod dekretu, nájemní smlouvy na osobu blízkou
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Je možné podat odvolání proti dohodě stran uzavřené smírem u soudu?

Podávala jsem návrh na zpětné zvýšení výživného (zpětně 1,5 roku - cca 1/2016) na nezletilého syna z důvodu změny poměrů (otec nové zaměstnání s vyšším výdělkem o 10.000 Kč). Ihned jak jsem se to dozvěděla - ale bohužel až těsně před nabytím synovi zletilosti. Návrh byl napsán 2 dny před jeho 18. narozeninami, na soud poštou doručen v den kdy nabyl plnoletosti (tj. druhý den po jeho narozeninách). Dále na konci tohoto návrhu jsem jednou větou uvedla, že zároveň žádám o zvýšení výživného od doby nabytí synovi zletilosti, přičemž jsem uvedla, že při tomto jednání ho budu zastupovat a pro tento účel v případě potřeby doložím synovu plnou moc. Dnes (11.07.2018) (4.6.2018) tuším, že tyto dva návrhy nebylo možné vyřešit při jednom soudním jednání, což jsem v dobré víře chtěla. A i tím se pravděpodobně také celá věc zkomplikovala. Následně na výzvu soudu jsem poslala synovu plnou moc. V této výzvě bylo uvedeno: "K návrhu PODANÉMU dne 20.6.2017 (to byl datum, kdy jsem návrh napsala = syn byl ještě nezletilý) ...doložte plnou moc. Tento soud provedl úkon dokazování směrem k zaměstnavateli otce. Následně vyjádřil místní nepříslušnost (z důvodu synovy zletilosti - otec bydlí jinde). A soud. jednání tedy proběhlo v Praze, kde soud vlastně oba návrhy (podané v jednom) tedy návrh na zpětné zvýš. výživného na nezletilého a návrh na již zletilého syna spojil v jeden návrh - tedy návrh na již zletilé dítě. Jednání proběhlo v únoru 2018. Problém vidím v tom, že původní soud, kde byl návrh podán označil den podání návrhu dnem, kdy jsem ho napsala - tedy, spadalo by to do zásad řízení nesporného (na nezletilé dítě) a druhý soud, který věc řešil označil datum podání návrhu dnem, kdy byl návrh doručen poštou na soud, čímž se celá záležitost řešila jako řízení sporné. Můj dotaz zní: Při výše popsaném podání návrhu na zpětné zvýšení výživ. na NEZLETILÉ dítě může být dnem podání datum kdy jsem to psala (když toto spadá do řízení nesporného, které lze zahájit i bez návrhu - tak jak to označil první soud) nebo je dnem podání datum, kdy to bylo poštou doručeno soudu? (tak jak to označil druhý soud - tedy soud, který rozhodoval)? A lze tento návrh, jež byl jasně a nezaměnitelně označen jako návrh na zpětné zvýšení výživného na NEZLETILÉ dítě díky výše uvedenému dni doručení poštou soudu, aby soudem byl tento návrh přehodnocen na návrh ZLETILÉHO dítěte? Toto má totiž za následek ten, že při soud. jednání mě samosoudkyně pouze "POUČILA, " že dle paragr. 922 odst. 1 lze výživné přiznat jen ode dne podání návrhu. Tudíž v této věci nebyl vydán žádný výrok rozhodnutí, proti kterému bych se mohla odvolat. Mám za to, že tento postup byl nesprávný. Nebo případně - pokud by skutečně výše uvedený návrh díky datu podání mohl být soudem přehodnocen na návrh zletilého dítěte, pak mám za to, že NOZ již umožňuje i zletilým dětem žádat zpětné zvýšení výživného...?? Jsem teď bohužel v situaci, kdy mám pocit, že mi (resp. mému zletilému synovi) díky výše uvedenému postupu soudů bylo odepřeno právo na spravedlivý proces. Nebylo ve věci jednáno, nebylo právoplatně rozhodnuto. Věc byla ukončena pouze poučení ve smyslu paragrafu 922 NOZ. Ještě tedy doplňuji, že při soud. jednání samosoudkyně vyvíjela až neúměrný nátlak na mou osobu (dovolím si tvrdit, že ke smíru tlačila i pod pohrůžkami lustrování mé finanční situace coby matky dítěte - tedy s mou osobou při zastupování zletilého syna jednala jako s matkou plnoletého dítěte a ne s jeho zmocněncem). Ve věci zvýšení výživného na syna od doby dosažení jeho zletilosti byl tedy uzavřen smír, nakonec tedy s ohledem na tvrzení žalovaného, že má vážné zdravotní problémy (podezření na rakovinu) a problém s bydlením. Dnes (11.07.2018) (4.6.2018) jsem se ale dozvěděla, že rakovinu žádnou nemá, ani není a nebyl dlouhodobě v prac. neschopnosti, vzal si hypotéku na dvougenerační dům v Praze /v hodnotě 6.000.000 Kč/, který nyní rekonstruuje a má v úmyslu jednu bytov. jednotku pronajímat. Mám pocit, že lstí a hrou na city dosáhl smíru, který je pro našeho syna (potažmo i pro mě) nevýhodný, neboť s přihlédnutím na jeho výdělek 26.000 Kč/měs. je smírem stanovené výživné v částce 4.200 Kč nepřiměřeně nízké (je hluboko pod hranicí procentuelního rozmezí doporučujících tabulek pro studující ve věku od 18-ti let). Syn nastupuje v září na VŠ. Mám prosím nějakou možnost opravného prostředku jak ve věci smíru, tak ve věci na začátku popsané situace, kdy návrh na zvýšení výživného na tehdy ještě nezletilé dítě se vlastně ani při jeho soudem přehodnocení na návrh zletilého dítěte nedočkal žádného projednání ani rozhodnutí ve smyslu rozsudku, proti němuž by bylo možné se odvolat. Děkuji moc za trpělivost při čtení mého dlouhého emailu a za odpovědi. Alena

ODPOVĚĎ:
Jestliže soudní řízení, které ve svém dotazu popisujete, bylo ukončeno smírem, mělo by být poučení o možnosti odvolání součástí usnesení nebo rozsudku. Protože smírné řešení by mělo být výsledkem dohody mezi účastníky řízení, nebývá odvolání proti smíru obvyklé. Pokud ale cítíte, že jste byla ke smíru „přinucena“, se stanovenou výší výživného nesouhlasíte a Váš syn na to má stejný názor, může podat k okresnímu soudu v místě otcova trvalého bydliště návrh na zvýšení výživného. Paragraf 922, odst. 1 nového občanského zákoníku, na který Vás upozorňovala soudkyně, skutečně říká, že výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení, současně ale dodává, že u výživného pro děti i za dobu nejdéle tří let zpět od tohoto dne. Vzhledem k tomu, že tento paragraf nemluví pouze o nezletilých dětech, nábrž o dětech obecně – týká se možnost zpětného určení (zvýšení) výživného i zletilých dětí. O zpětné zvýšení výživného si tak může požádat i Váš syn. Co se týče požadované výše výživného, k té se bohužel nemohu vyjádřit. Soud bude při stanovování výše výživného posuzovat celkové majetkové a sociální poměry obou rodičů – tedy i Vaši situaci, o které nic nepíšete. Tabulky výživného, které vydalo Ministerstvo spravedlnosti a na které se ve svém dotazu odvoláváte, mají pouze doporučující charakter a pro soudy nejsou závazné – soudy nemusí určovat výživné přesně podle těchto tabulek.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odvolání proti smírnému vyřešení sporu u soudu dohodou stran
___

RŮZNÉ-STAVBY
Dotace na stavbu zastávky a zrušení stavebního povolení

Jaký vliv na čerpání dotace (čerpána 2014) má skutečnost, že stavební řízení projednával speciální stavební úřad, KÚ odbor dopravy a Ministerstvo dopravy. Nyní (6/2018) na základě našich námitek k provedení stavby zastávky (2 roky jsme přes urgence neobdrželi vyjádření k našim námitkám ani nám nebylo zasláno stavební povolení) jsme od právníka KÚ obdrželi rozhodnutí, že KÚ ruší stavební povolení a zastavuje řízení pro jeho rozpor s právními předpisy a to z důvodů zakládajících nicotnost rozhodnutí - konkrétně z důvodu absolutního nedostatku věcné příslušnosti. Speciálnímu stavebnímu úřadu projednávání tohoto projektu dle § 15 SZ nepřísluší a mělo být projednáváno příslušným obecním stavebním úřadem. Jedná se již o druhé stavební povolení, které bylo v souvislosti s tímto projektem zrušeno z důvodu nezákonnosti. Prosím o informaci, kdo je odpovědný za tuto "těžkou, kvalifikovanou formu nezákonnosti rozhodnutí" (jak je uvedeno v rozhodnutí), zda investor, projektant (projekt nebyl zpracován oprávněnou osobou), místně příslušný stavební úřad, speciální stavební úřad, KÚ či Ministerstvo dopravy.
V souvislosti se zastávkou jsme se odvolávali ke všem těmto správním institucím, nikdo však příslušnost ke stavebnímu řízení nerozporoval. Vzhledem k tomu, že první i druhé stavební povolení bylo zrušeno (první v r. 2015, druhé nyní), dotace je čerpána již téměř 4 roky na nepovolenou stavbu. Má vliv na čerpání dotace, jestliže projekt byl projednáván jako dopravní stavba, přičemž se vlastně o dopravní stavbu nejedná a projekt musí být přepracován oprávněnou osobou? Děkuji předem za vyřízení této informace a přeji hezký den, Alenka.

ODPOVĚĎ:
V tomto ohledu je klíčové znění dotačních podmínek (stanovených poskytovatelem dotace), v nichž by mělo být zakotveno, jaký postup příjemce dotace, jaké situace či jiné okolnosti jsou považovány za porušení dotačních podmínek.
Dle znění dotazu předpokládám, že dotace byla přiznána ještě před vydáním stavebního povolení (což, jak předpokládám, je v souladu s dotačními podmínkami). V takovém případě spatřuji odpovědnost za již dvojí zrušení stavebního povolení na straně toho správního orgánu (stavebního úřadu), k němuž byla žádost o vydání stavebního povolení podána. Stavební úřad (nerozhodno zda obecný či speciální) by měl být schopen vyhodnotit, zda je příslušný k vedení řízení o konkrétní žádosti či zda se jedná o věc spadající do pravomoci jiného stavebního úřadu.
Konkrétně dle § 12 správního řádu platí, že dojde-li podání správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomí toho, kdo podání učinil. Má-li správní orgán, jemuž bylo podání postoupeno, za to, že není věcně nebo místně příslušný, může je usnesením postoupit dalšímu správnímu orgánu nebo vrátit jen se souhlasem svého nadřízeného správního orgánu.
Byť mi není znám obsah předmětných dotačních podmínek, předpokládám, že jedním z nezbytných kroků příjemce dotace je příprava řádné projektové dokumentace (což samozřejmě zahrnuje rovněž její přípravu oprávněnou osobou). Není-li projektová dokumentace zpracována oprávněnou osobou, jedná se o vadu, která může mít za následek komplikace v rámci dalšího stavebního řízení (což může mít přímý vliv na čerpání dotace). Jako takové pochybení přichází ve Vámi popsaném případě v úvahu skutečnost, že projektová dokumentace nebyla zpracována oprávněnou osobou i fakt, že dotace je čerpána na stavbu, která již existuje, ovšem jako stavba nepovolená (má-li být dotace dle dotačních podmínek čerpána na vybudování nové stavby).
Obecně platí, že příjemce dotace je povinen postupovat dle dotačních podmínek tak, aby tyto beze zbytku splnil, a to ve lhůtě, která je v dotačních podmínkách stanovena. Pochybení příjemce dotace může být poskytovatelem dotace kvalifikováno jako porušení dotačních podmínek, které může mít za následek porušení rozpočtové kázně, vznik povinnosti vrátit dotaci či její část, provést penalizační odvod do příslušného rozpočtu apod.
Jelikož v dotazu zmiňujete, že předmětnou stavbou je zastávka, doplňuji, že dle § 79/2 písm. r) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona mohou být přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky, realizovány bez jakékoli ingerence stavebního úřadu. Ve Vašem případě však spíše předpokládám, že zmiňovaná zastávka nebude "přístřeškem sloužícím veřejné dopravě", nýbrž se bude jednat o stavbu větší.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Stavba zastávky do 40 m2 - je nutné stavební povolení?
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Od kdy začíná běžet výpovědní lhůta poskytování internetu a jak je dlouhá? (Laznet)

Rád bych se Vás zeptal, zda Vám přijde v pořádku ustanovení 11.2.1 všeobecných podmínek poskytovatele internetových služeb Laznet (http://www.laznet.cz/facades/laznet/soubory/VOP-Laznet_2017.pdf), kde je uvedeno, že:
"výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně."Domnívám se, že dle paragrafu 63 odstavce 1 bodu g) Zákona o elektronických komunikacích nesmí výpovědní doba překročit třicet dní a dále, že začíná běžet ode dne následujícího po dni doručení výpovědi. O tomto jsem byl ujištěn také pracovníkem ČTÚ. Děkuji a přeji příjemný den, Adolf.

ODPOVĚĎ:
Vámi zmiňovaný odst. 11.2.1 všeobecných obchodních podmínek lze skutečně považovat za odporující platné právní úpravě. Tomu ostatně napovídá i fakt, že předmětné všeobecné obchodní podmínky pocházejí z roku 2016, tedy z doby, kdy nebyla maximální délka výpovědní doby v zákoně o elektronických komunikacích ještě zakotvena.
Dle § 63/1 písm. g) zákona o elektronických komunikacích musí být ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti uvedena vždy (mimo jiné) doba, na kterou je smlouva uzavřena, a výpovědní doba, která nesmí překročit 30 dnů, přičemž tato informace musí být podána srozumitelným, úplným a snadno přístupným způsobem.

Na tomto místě je nutné poukázat rovněž na § 63/11 zákona o elektronických komunikacích, dle něhož platí, že:
- smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti uzavřenou se spotřebitelem na dobu určitou je možné vypovědět za podmínek uplatňovaných podnikatelem poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťujícím připojení k veřejné komunikační síti,
- smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti uzavřenou se spotřebitelem na dobu neurčitou je možné vypovědět podle § 63/1 písm. g) a h) zákona o elektronických komunikacích a v souladu s § 63/1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích.

Na tomto místě nicméně upozorňuji, že výše uvedené rozdělení § 63/11 zákona o elektronických komunikacích je pouze mým odhadem. Toto ustanovení je totiž formulováno značně nejasným způsobem, který umožňuje vícerý výklad (shora proto uvádím vlastní interpretaci dotčeného ustanovení, která mi připadá logická).

Dle § 63/5 a 8 zákona o elektronických komunikacích dále platí, že:
- ČTÚ může podnikateli poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťujícímu připojení k veřejné komunikační síti uložit rozhodnutím, aby provedl změnu smlouvy nebo jejího zveřejněného návrhu pro veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo pro zajištění připojení k veřejné komunikační síti, jsou-li v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu nebo v rozporu se zákonem obsahujícím pravidla ochrany spotřebitele, a to z důvodu nekalých, klamavých nebo agresivních obchodních praktik nebo z důvodu diskriminace spotřebitele,
- smluvní ujednání, která by obsahovala takové podmínky a postupy pro ukončení smlouvy, které jsou odrazující od změny poskytovatele služeb elektronických komunikací, jsou neplatná.

V této věci se proto můžete obrátit na ČTÚ s podnětem ke zjednání nápravy předmětných všeobecných obchodních podmínek.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 127/2005 Sb. , o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak je dlouhá výpovědní lhůta na poskytování internetu?
Kolik dní, týdnů, měsíců může být maximálně výpovědní lhůta na posytování internetu?
Výpověď smlouvy o poskytování internetu od Laznet - kolik měsíců je výpovědní lhůta za zákona?

___

OBCHOD-REKLAMACE
Reklamace prodaného zvířete (psa, kočky, ad.) od chovatele pro dědičné onemocnění (dysplazie loktů) - nárok na náhradu léčby a operace zvířete

Chtěla bych se zeptat na problematiku ohledně dědičné choroby a možné náhrady škody u zvířete v zájmovém chovu. Jsem chovatelem psů. Prodala jsem štěně 7.8.2017 novým majitelům. Od počátku jsem s nimi v kontaktu. Prve jsem si chtěla vzít štěně zpět, jakmile mi psali noví majitelé, že má opět antibiotika. Štěně mělo v prvních měsících několikatery antibiotika. Vystřídali několik veterinářů a za první půl rok byli posláni na různá vyšetření, že psovi něco je. Např. : vyšetření srdce, apod. Nikdy se žádná nemoc nepotvrdila. Již na začátku jsem novým majitelům psala, že neustálým podáváním antibiotik mohou štěněti akorát ublížit, protože nebude mít vybudovaný imunitní systém.
Veterinární kliniky jsou velký byznys a jako majitelé prvního psa v životě, ho berou na vše možné. V březnu 2018 (cca po 7 měsících od koupi, v 9 měsících zvířete) mi oznámili, že má dědičné onemocnění - dysplazii loktů a že musí na operaci (nemusí, zvíře netrpělo bolestmi, ale genetika je mocná a samozřejmě se to stát může i několik generací dál). Ještě před operací jsem navrhla, že si psa vezmu zpět za kupní cenu (30.000 Kč), na to nepřistoupili. Po operaci mi zaslali účet, že požadují kompenzaci 20.000 Kč (operace stála 24.000 Kč). Sama jsem nabídla kompenzaci, ale s jejich postupy léčby nejsem ztotožněná.
Nabídla jsem znovu odkoupení psa za kupní cenu nebo kompenzaci 12.000 Kč. Na to mi sdělili, že kdybych psa koupila zpět, jsem povinna jim uhradit veškerou veterinární léčbu od počátku, kterou oni podstoupili (a s kterou já nesouhlasím, ba dokonce jsem názoru, že ji tím mohli dosti uškodit, neboť chodili s každým pupínkem na veterinu - např. : psí akné, které do týdne zmizí).
V podstatě mi vyhrožují kárnou komisí klubu chovaného plemene a že léčba může dále pokračovat, tedy i náklady, které po mě budou požadovat. Pro mě to ale znamená, že když léčba přesáhne 30.000 Kč, tak jsem nejen v mínusu za počáteční náklady na odchov psa (cca 6.000 Kč), ale i jako bych jim měla platit, za to, že si pořídili psa a že jejich volba péče z mého pohledu a finančního hlediska je poněkud přehnaná. Můj dotaz tedy zní, do jaké míry (případně časově do jakého věku zvířete) mají v případě dědičné choroby nárok na nějaké odškodnění. A do jaké míry jsem povinna se podílet či hradit léčbu jejich psa z mého odchovu? Kdybych psa chtěla odkoupit zpět, opravdu bych měla hradit veškeré náklady, které do něj investovali? Ve smlouvě o koupi není dědičná choroba nijak ošetřena.
Předem mockrát děkuji za Váš čas a případnou radu. S pozdravem Alexandra.

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o prodej zvířete, pak prodávající odpovídá stejně, jako kdyby byla prodávána klasická věc.
U dědičné choroby by se skutečně mohlo jednat o vadné plnění, neboť je zřejmé, že choroba musela být přítomna již v době samotného prodeje. V případě vadného plnění je primárně na kupujícím, jaký nárok z vadného plnění uplatní. V úvahu zde přichází odstoupení od smlouvy, tzn. vrácení kupní ceny i štěněte. Tento požadavek kupující neuplatnili.
Kupující naopak uplatnili nárok na slevu z kupní ceny. V tomto případě mají nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud připustíme, že se skutečně jedná o vadné plnění. V daném případě by přiměřená sleva mohla odpovídat obvyklým nákladům na nezbytně nutnou léčbu. Zde by mělo být zohledněno i to, že kupující odmítli Vaší nabídku na vrácení štěněte.
V případě vadného plnění má kupující obecně také nárok na náhradu škody, neměl by však v rámci náhrady škody požadovat, co lze požadovat v rámci nároků z vadného plnění. Právě náhradu nákladů za léčbu považuji za nárok, který je možné požadovat pouze v rámci nároku z vadného plnění, tedy v rámci přiměřené slevy z kupní ceny. Neměla byste tedy odpovídat za vady zvířete "do nekončena".
Pokud by pak mělo dojít k odstoupení od smlouvy, tj. vrácení štěněte a kupní ceny, pak byste skutečně mohla odpovídat za veškeré výdaje za léčbu, pokud by se prokázalo, že se jednalo o léčbu účelnou a smysluplnou.
Je však třeba uvést, že v případě sporu by bylo konečné posouzení věci pouze na úvaze soudů, a to ať již ohledně samotného nároku kupujících na finanční plnění, tak i ohledně jeho výše.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Šetření chování prodejce psů zájmového chovu kárnou komisí klubu chovaného plemene
Nárok na náhradu léčebných výhod u nemoci prodaného zvířete (psa, kočky ad.)
___

OBČAN-BYDLENÍ
Neuklízení chodby členem SVJ - je možné naúčtovat úklid chodby majiteli bytu firmou najatou výborem SVJ?

Chtěla bych Vás požádat o následující radu. Jsem nově členka výboru SVJ. Byla mi sdělena stížnost na vlastníka, který již půl roku nestírá chodbu. Máme tu z nějaké historické dohody ze shromáždění dohodu, že si každý bude stírat své patro (střídaní bytů na patře dle lichých a sudých týdnů). Jeden z vlastníků ale toto zcela ignoruje.
Předseda na to řekl, že to necháme setřít někým jiným a úklid vlastníkovi naúčtujeme. Stejně tak jsem četla upozornění na nepořádek u popelnic (ať to dotyčný uklidí, nebo mu bude úklid naúčtován). Mě by ale zajímalo, na základě čeho mi mu vlastně můžeme naúčtovat úklid.
Četla jsem diskuze, že nikoho do stírání nutit nemůžeme. Stanovy máme v podstatě obecné a žádné klauzule o úklidu společných prostor tam nejsou. Jsou tam sice povinnosti udržovat pořádek, ale žádné sankce za nedodržování. A pochybuji, že na základě dohody na shromáždění a zápisu z něj, můžu někomu dávat pokuty, že nesetřel chodbu...
Jak toto lze řešit bez porušení zákona a vzhledem k vymahatelnosti? Ne že bychom někoho za to hnali k soudu, spíš se bojím, aby on nežaloval nás pokud po něm budeme chtít uhrazení úklidu se kterým nesouhlasil...Byli i návrhy, aby se obstarala externí firma na úklid. Tak to dělá dost SVJček a naše shromáždění by určitě souhlasilo. Problém je, že nemáme pro úklid ve spol. prostorech zázemí. (tekoucí voda je jen v jednom vchodě a pouze ledová). Děkuji a přeji pěkný den. Alice

ODPOVĚĎ:
Účtovat vlastníkovi, který neuklízí společné prostory, když je na něm řada, nemůžete. Úklid společných prostor domu svépomocí se jako povinnost vlastníků objevuje často, nicméně členové SVJ nemohou být nuceni nad rámec zákona vykonávat osobní služby ve prospěch SVJ a to ani tehdy, když se shromáždění vlastníků jednotek na provádění úklidu svépomocí dohodlo. Nelze tedy vyžadovat po jednotlivých členech dodržování této povinnosti a nelze jim ani neplnění této povinnosti naúčtovat.
Pokud stanovy společenství neurčují něco jiného, zajišťuje SVJ správu domu, tedy i provoz domu a pozemku a údržbu a opravy společných částí domu.
Společenství by proto mělo v případě opakovaných problémů zajistit úklid z fondu oprav.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pokuta za neuklízení chodby matejitelem bytu v domě SVJ - může výbor SVJ pokutu udělit?
Vymahatelnost pokuty od SVJ za neumývání schodů a chodby v bytovém domě majitelem bytu
___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Vymáhání příspěvku na mzdu od úřadu - průběh, informace

Úřad vydal dvě téměř identická rozhodnutí, ve kterých nám zamítl příspěvek na mzdu s odůvodněním, že pracovní smlouva je neplatná. Na jedno z rozhodnutí jsem podal žalobu k soudu a soud toto napadené rozhodnutí zrušil s tím, že předmětná pracovní smlouva je platná. Požádal jsem tedy vzhledem k tomuto rozsudku o obnovení řízení v případě i toho druhého téměř identického rozhodnutí, které jsem žalobou nenapadl. Úřad to zamítl s tím, že podle §100 odst 1 správního řádu se řízení obnoví, jestliže vyjdou najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit, nebo se tyto důkazy ukázaly být nepravdivými nebo bylo zrušeno nebo změněno rozhodnutí, které bylo podkladem pro rozhodnutí, které bylo vydáno v řízení, jež má být obnoveno a pokud tyto skutečnosti, důkazy či rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.
Podle úřadu shora uvedený rozsudek, pokud by měl být důkazem, či novou skutečností, zjevně neexistoval v době původního řízení a nelze tak na jeho základě původní řízení obnovit.
Podle úřadu rovněž nelze mít za to, že se v důsledku tohoto rozsudku ukázal být některý z důkazů provedených v původním řízení nepravdivým.
Podle úřadu soud při posuzování obdobného případu vycházel ze skutkového stavu zjištěného úřadem a neshledal, že by byl zjištěn nesprávně či nedostatečně, a jen dospěl k jiném právnímu posouzení věci. To však podle úřadu nemůže být důvodem k obnově řízení, neboť institut obnovy řízení slouží k nápravě skutkových nesprávností, nikoli k nápravě nezákonnosti spočívající v nesprávném právním posouzení věci.
Prosím o radu, zda má úřad pravdu a rozsudek mi k obnovení řízení v druhém obdobném případě nepomůže, nebo má cenu podat žalobu na toto zamítavé rozhodnutí, kterým úřad odmítl obnovit řízení? Obnovy řízení či nového rozhodnutí již tedy nemohu dosáhnout s využitím toho rozsudku? děkuji předem Adrian

ODPOVĚĎ:
Bohužel obnova řízení opravdu za této situace nepřichází v úvahu, jelikož nejsou naplněny podmínky – jak je uvedeno i v odůvodnění, změna právního posouzení znamená pouze právní přehodnocení („překvalifikaci), ale na samotný skutkový (faktický) stav toto nemá vliv- tj. na skutečnostech se nic nezměnilo, soud „pouze“ právně překvalifikoval takové jednání.
Vzhledem k tomu, že nebylo proti druhému z rozhodnutí podána také žaloba, můžete podat podnět k zahájení přezkumného řízení dle § 94 a násl. správního řádu. V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy.
U tohoto druhu řízení ovšem záleží na daném orgánu, zda jej zahájí či nikoliv, fyzická osoba je pouze oprávněna podat podnět, který ovšem nezaručuje, že přezkumné řízení bude opravdu zahájeno.
Je tady také další limitace, a to lhůta pro zahájení přezkumného řízení: Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Institut obnovy řízení slouží k nápravě skutkových nesprávností, ne k nápravě nezákonnosti spočívající v nesprávném právním posouzení věci - je to pravda?
Podnět k zahájení přezkumného řízení dle § 94 a násl. správního řádu
___

RODINA-STYK, SETKÁVÁNÍ S DĚTMI
Musí rodič při styku s dítětem informovat druhého rodiče, že předal dítě přechodně k hlídání jiné osobě?

Pokud má matka v péči děti, je povinen otec matku informovat, pokud o děti v době, kdy je stanoven styk otce, pečuje o děti někdo jiný? Myslím tím, že kompletní styk otce stanovený Rozsudkem nahradí např. prarodiče, kteří si i děti převezmou a vrátí je do školních zařízení. Při dotazu před stykem, kdo se bude o děti starat, otec neodpověděl a tvrdil, že styk neruší. Jde o to, že otec si vynucuje vyzvedávání dětí pouze přes školní zařízení, jak je to sice uvedeno v Rozsudku, pokud však nepečuje o děti a styk nahrazují jeho rodiče, není dle mého názoru povinnost dodržovat místo předání, jelikož v zájmu dětí je, se nevracet zbytečně do družiny - po lékaři, po fotbalu, po návratu ze školy v přírodě, tak jak to neustále vyžaduje otec, který vyhrožuje podáním dalšího Návrhu na výkon rozhodnutí, jelikož tvrdí, že mu matka brání ve styku, což není pravda, jelikož k předání vždy dochází. Když jsem se domluvila s dědečkem, že si děti převezme doma, následně otec začal vyhrožovat, že podá návrh na výkon rozhodnutí, že dohody nejsou s jeho otcem platné, že styk nerušil a že trvá na předání přes školu. Otec se však v době styku o děti vůbec nestaral, a ani je neviděl (nedostal propustku z hospitalizace v Písku).
Bohužel v rámci poradny, kterou máme nařízenou s otcem ve správním řízení od OSPODU, jsem otci vyšla vstříc a souhlasila, když žádal, aby jeho rodiče, pokud mi to oznámí den předem, mohli vyzvedávat děti ve školním zařízení místo něj. Nečekala jsem však, že toho otec bude zneužívat tak, že za něj budou brát celý styk (nevadí mi, že jdou děti k prarodičům, styky jim i nabízím), ale vadí mi, že se odmítají domluvit na vyzvednutí v místě trv. bydliště dětí, protože jim to jejich syn zakázal (cesta ke škole či k dětem domů je podobná, není to pro ně složitější, ba naopak).
Děkuji, chtěla bych vědět, zda se musím nechat neustále deptat otcem, a snášet jeho vyhrožování. Mne jde jen o to, aby pro děti bylo předání co nejlepší, a mohla je třeba dříve z družiny vyzvednout a mohly by si doma udělat úkoly, vzít věci na druhý den do školy (nemusely by to tahat do školy) atd. Děkuji. Hezký den, Alžběta.

ODPOVĚĎ:
Jestliže je styk dětí s otcem upraven soudním rozhodnutím, měli byste oba toto rozhodnutí respektovat a styk s dětmi by měl probíhat tak, jak je uvedeno v rozsudku – včetně místa předání dětí. Jakékoliv změny oproti soudnímu rozhodnutí jsou možné za předpokladu, že se na nich s otcem dětí dohodnete. Pokud dohoda není možná, měli byste respektovat soudní rozhodnutí.
Co se týče situace, kdy celý styk s dětmi (nikoliv pouze předání) realizují místo otce prarodiče dětí, dle § 887 nového občanského zákoníku platí, že: Výkon práva rodičů udržovat osobní styk s dítětem nemohou rodiče svěřit jiné osobě. Pokud by prarodiče děti pouze vyzvedávali a předávali zpět, ale styk s dětmi by realizoval otec, bylo by vše v pořádku. Jestliže ale děti místo styku s otcem (opakovaně) absolvují styk „pouze“ s prarodiči, pak tato situace v pořádku není. Doporučuji na to otce upozornit a zeptat se ho, proč děti netráví určený čas s ním, nýbrž s prarodiči. Můžete toto téma otevřít také v poradně, do které s otcem dětí docházíte, případně na tuto skutečnost upozornit pracovníky OSPOD. Návrh na omezení styku dětí s otcem považuji za krajní „řešení“ celé situace.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přechodné předání dítěte k hlídání jiné osobě v době styku dítěte s rodičem, který nemá dítě v trvalé péči - musí nepečující rodič informovat pečujícího rodiče?
___

RODINA-SJM
Je možné pozastavit soud místo zpětvzetí návrhu nebo žaloby na vypořádání SJM, společného jmění manželů?

Prosím o informaci, jaké důsledky může mít zpětvzetí žaloby o vypořádání SJM (rozvod k 1.11.2017) - bylo mi to doporučeno s ohledem na podání návrhu na insolvenci. Lze jen pozastavit řízení? A s jakými důsledky? Jakým způsobem se podává zpětvzetí žaloby? Děkuji.
Mám sice právního zástupce ex-offo - ale ten bohužel nereaguje, anebo velmi opožděně, a já se musím do pondělí rozhodnout, děkuji, hezký den, Amálie.

ODPOVĚĎ:
Žalobu vezmete zpět tou formou, že k soudu pouze napíšete, že žalobu berete zpět a navrhujete, aby soud řízení zastavil. Nemusíte soudu sdělovat důvody zpětvzetí. Soud Vám vrátí 80% soudního poplatku, pokud jste jej již hradila. Jediné riziko by bylo, kdyby již druhá strana měla advokáta, který by ve věci již učinil nějaký úkon - vyjádření, apod. , že by po Vás chtěli uhradit náklady na jeho služby. S ohledem na oddlužení se ke zpětvzetí nelze blíže vyjádřit, jelikož Vaše majetkové poměry neznám, nicméně pokud je součástí SJM např. i nemovitost, která by byla v rámci oddlužení zpeněžena, je pravdou, že bude zpeněžena a bývalý manžel nebude mít nárok na polovinu nemovitosti. Pokud jsou Vaše pasiva vyšší než aktiva, obecně je skutečně lepší podat návrh na oddlužení, než řešit žalobu o vypořádání SJM.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Následky zpětvzetí žaloby o vypořádání SJM kvůli insolvenci, oddlužení, osobnímu bankrotu

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Pokuta za nedodržení servisních prohlídek zapůjčeného, vypůjčeného auta, automobilu, dodávky

Jako firma jsme měli zapůjčený vůz od jiné firmy na dlouhodobější pronájem (asi 3-4 měsíce). Ve smlouvě bylo ustanovení, že při nedodržení servisního intervalu daného výrobcem vozu (výměna oleje) a event. ztrátě záruky, nám může být účtována pokuta až do ceny vozu. K této situaci bohužel došlo, byť nám autorizovaný servis 2x prohlídku zrušil, jistý díl viny neseme.
Zápujčitel tvrdí, že o záruku díky tomu opravdu přišel a naúčtoval nám pokutu v ceně auta (450.000 Kč). Přitom se nejednalo o nový vůz a pokud opravdu výrobce záruku sebral, tak se jednalo asi o 5 měsíců.
Jsme připraveni nějakou pokutu uhradit, ale zaplatit auto nám nepřijde adekvátní. Domníváme se, že případný soudce bude požadovat vyčíslení skutečně způsobené škody a újmy. Jaký je Váš názor prosím? Děkuji Alan

ODPOVĚĎ:
Dle Vašeho popisu a zejména s ohledem na to, že vlastník vozidla mohl přijít o cca 5 měsíců záruční doby, se domnívám, že takováto smluvní pokuta je nepřiměřeně vysoká.
Dle ust. § 2051 občanského zákoníku platí, že nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody, vznikne-li na ni později právo, je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty.
To znamená, že skutečně by bylo možné smluvní pokutu snížit až do výše skutečné škody. Doporučuji se s vlastníkem vozidla domluvit na rozumné částce, která by byla přijatelná pro obě strany. Pokud by k dohodě nedošlo, bylo by nutné věc řešit soudní cestou u věcně a místně příslušného soudu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Maximální výše pokuty za nedodržení servisních prohlídek zapůjčeného auta, automobilu, vozidla, dodávky
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Přeplatek služeb nájmu a vliv na příspěvek na bydlení (státní sociální podporu)

V nájemní smlouvě nemám zmínku o přeplatcích, mám v ní uvedeno pouze zmínku o nedoplatcích, že "Případné nedoplatky elektrické energie a vody nájemce doplatí pronajímateli po předložení ročního vyúčtování" (čl. 3. této smlouvy.
Dále bych chtěla jsem znát zákon, jestli tedy opravdu nějaký existuje, kterým se ohrazuje můj nájemce, který žádá o příspěvek na bydlení. Bohužel neví číslo zákona ani jak se zákon jmenuje, ale tvrdí, že to sdělila sociálka, která na bydlení přispívá, má to být nějaký zákon, který se údajně změnil v březnu 2018 a je v něm změna právě o přeplatcích, které doposud sociálka na mé nájemnici nechtěla, stačilo jí jen extra potvrzení (též jsem posílala, abyste viděli, jak vypadalo a znovu přikládám do přílohy), že přeplatky nevracím. A pokud by to byla pravda, je mi divné, že kdyby ta změna zákona byla provedena v březnu 2018, že řeší rok 2017?
Nájemnice mě tlačí s tím, že chce ten přeplatek vyplatit, protože jí byl sociálkou strhnut. Takže potřebuji vědět, jak se mám zachovat, protože pokud to dá k soudu, tak bych nerada se dočkala "předžalobní upomínky" a pak ještě třeba platila navíc soudní náklady a poplatky včetně těch jejích, pokud by soud vyhrála. Anastázie

ODPOVĚĎ:
Příspěvek na bydlení patří mezi dávky státní sociální podpory, které upravuje zákon č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl novelizován a od ledna 2018 je zapotřebí k žádosti o příspěvek na bydlení doložit podrobný rozpis energií a služeb za rok 2017 (změna se tedy týká i loňského roku) včetně případných přeplatků a nedoplatků. Pokud žadateli o příspěvek vznikl nedoplatek, má úřad práce za to, že tento nedoplatek musel uhradit, pokud mu vznikl přeplatek, úřad práce předpokládá, že mu tento přeplatek byl vyplacen. Jinými slovy zákon o státní sociální podpoře nepočítá se situací, kdy žadatel o příspěvek musí pouze doplácet nedoplatky, ale přeplatky neobdrží. Pokud navíc v nájemní smlouvě nemáte přeplatky nijak upravené (ve smlouvě není uvedeno, že přeplatky nevyplácíte), ale z vyúčtování energií a služeb je patrné, že Vaší nájemnici na přeplatek vznikl nárok, může dle mého názoru tento přeplatek po Vás požadovat.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přílohy k žádosti o příspěvek na bydlení - rozpis energií a služeb, přeplatky, nedoplatky
___

RODINA-DRUŽSTEVNÍ BYTY A MANŽELSTVÍ
Vypořádání družstevního bytu při rozvodu - jen anuita nebo i zvýšení hodnoty bytu či dividendy nebo zisk z námu?

Přítel nabyl družstevní práva k bytu před manželstvím. Společně s manželkou platili anuitu. Teď chce manželka vyplatit z poloviny zaplacené anuity (ANO) ale i ze zisku z výlučného majetku (částku o kterou stoupla hodnota bytu). Vztahuje se tento zákon i na tohle? Všude jsem četla, že je to na dividendy nebo zisk z nájmu. Děkuji za odpověd. Anděla

ODPOVĚĎ:
Pokud byla nabyta práva k bytu před manželstvím, nemá manželka nárok na vypořádáni z hodnoty bytu. Může žádat pouze prokazatelné investice vložené v době manželství do nemovitosti a zpět polovinu uhrazené anuity.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Práva k užívání družtevního bytu získaná manželem před manželstvím a vyrovnání z družstevního bytu při rozvodu manželství
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Promlčecí lhůta úroku z prodlení dluhu

Platby úroků z opožděné platby za prezentaci společnosti Kompakt. Dotaz: Může společnost nárokovat platbu úroků z prodlení až po 5 měsících od úhrady dlužné faktury? Popis situace: z naší strany (faktura na p. XXX) došlo k pozdní platbě prezentace z roku 2015, a to DVOU prezentací. U první prezentace a faktury došlo k vyčíslení úroků z prodlení, které jsme zaplatili.
Ačkoli mi p. jednatel společnosti Kompakt před zaplacením faktury na úroky z prodlení e-mailem napsal a potvrdil, že splatíme fakturu a bude vše vyřízené, po splacení faktury vzápětí přišel poštou dopis s další fakturou na úroky z prodlení z faktury předcházející.
Napsala jsem tedy p. jednateli společnosti Kompakt e-mail, jaktože přišla další faktura, když mi e-mailem garantoval, že po splacení první faktury bude vše vyřízené, poslal mi tuto odpověď:
Měli jste u nás jednu inzerci, to je pravda, ale na dvě splátky. První splátku jste zaplatili pozdě, museli jsme na to dávat právníka, ten chce svoji odměnu a to bylo první penále. Druhou splátku jste také zaplatili pozdě, právník ji musel vymáhat také a zase chce svoji odměnu. Proto jsme Vám dali druhé penále (když používáme právníka, tak pak už to vždycky jeho odměnu musíme zaplatit my nebo vy a já bych byl pochopitelně rád, kdyby jste to zaplatili vy, protože celá záležitost vznikla kvůli Vám). Proto máte jakoby dvoje penále, ale ve skutečnosti je jedno na celkovou částku cca 20tisíc. Bohužel s tím nic neudělám, právník to za vymáhání chce. Jakmile se to takto zváhne, že už to musíme dát právníkovi, tzn. že firma nereaguje na telefonické volání, písemné upomínky atd. atd. , tak když se předá právníkovi, tak to bohužel takto vyleze. Nemohu s tím nic dělat.
Poté druhý den přišel e-mail od jejich právníka s jinou verzí, posílám zde:
Faktura - daňový doklad č. 1501947, splatnost dne 23.4.2015 nebyla uhrazena ani na výzvu naší advokátní kanceláře, proto jsme byli nuceni podat žalobní návrh k OS Karlovy Vary. Ve věci byl vydán elektronický platební rozkaz a částky uložené tímto platebním rozkazem EPR 284168/2017-6 byly uhrazeny. Ve věci byla vystavena penalizační faktura č. 1890113 na částku 12425, - Kč, která je splatná dne 1. 6. 2018. Klientka trvá na úhradě této faktury v plné výši.
Dotaz:
Faktura č 1501947 byla, jak píše výše p. právník, uhrazena ve výši 4.235,-Kč dne 26.12.2017. Došlo zde k opoždění s úhradou.
Zaráží mě ale, proč společnost nenárokovala platbu úroků z prodlení hned v lednu 2018? Je možné zaslat penalizační fakturu až cca po 5ti měsících od úhrady? Andrea

ODPOVĚĎ:
Požadovat úroky z prodlení je možné i po zaplacení samotné jistiny dluhu. Je však třeba uvést, že zákonný úrok z prodlení by u dluhu z roku 2015 činil 8,05% ročně, takto vysoký úrok by tedy byl příliš vysoký. Úrok z prodlení však mohl být sjednán ve smlouvě s vyšší sazbou.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak dlouho může chtít obchodník věřitel úroky z prodlení po pozdním, opožděném zaplacení faktury?

__

RODINA-SOCIÁLNÍ
Výpověď z důvodu péče o osobu blízkou a vliv na podporu v nezaměstnanosti

V průběhu rodičovské dovolené RD budu podávat výpověď zaměstnavateli kde jsem v pracovním poměru, výpověď podám do konce března 2018, tedy dvouměsíční výpovědní lhůta mi skončí 31.5.2018. 1.6.2018 nastupuji na nové místo, kde budu ve služebním poměru. Místo měním z toho důvodu, že nový zaměstnavatel mi nabídl poloviční pracovní úvazek, který potřebuji z důvodu péče o tchyni, která bydlí s námi a z důvodu, že když mi skončí mateřská dovolená (březen 2019) potřebuji děti 5 a 3 roky vyzvedávat ze školky, což bych při původní práci nestíhala a nikoho jiného nemám kdo by to zabezpečil (manžel nemůže). Proto bych se chtěla zeptat, jestli při podání výpovědi v průběhu RD má smysl jako důvod uvést některý z důvodů 1, 2 nebo 7 dle zákona 435/ 2004 Sb. zákon o zaměstnanosti.
Ptám se proto, že pokud by nastala situace, že nebudu obě péče o seniora a dítě zvládat, budu muset i u nového zaměstnavatele podat výpověď ve výpovědní lhůtě a přihlásit se na úřad práce, tak abych neměla krácené dávky na těch 45%. Takže abych tomu předešla můžu tyto závažné důvody uvést v právě podávané výpovědi i když jsem na rodičovské? Nebo budou tyto důvody akceptovatelné až v případě, když bych náhodou podávala výpověď již v novém zaměstnání, kde už vlastně na RD nebudu. Děkuji. Regina

ODPOVĚĎ:
Vámi uvedené důvody můžete uvést i ve výpovědi dávané původnímu zaměstnavateli. Pokud budete dávat výpověď i u nového zaměstnavatele z týchž důvodů, podpoří to Vaše postavení na úřadu práce a podpora v nezaměstnanosti nebude krácena.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpověď pro péči osobu blízkou a krácení, snížení podpory v nezaměstnanosti
___

OBČAN-BYDLENÍ
Kontrola plynových zařízení v bytovém domě a bytech - jak často?

Prosím, po kolika letech se musí obnovovat kontrola plynových zařízení ve velkém bytovém domě společenství vlastníků a v soukromých bytech v takovém domě? Děkuji. Evžen

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz dává vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Tato vyhláška rozlišuje kontroly plynových zařízení (§ 3 vyhlášky), které by měly být prováděny každoročně (jedná se o zcela základní kontrolu) a revize plynových zařízení (§ 4 vyhlášky), kterými je celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost plynového zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Revize plynových zařízení se dělí na výchozí (§ 6 vyhlášky) a provozní (§ 8 vyhlášky).

Výše uvedené kontroly a revize se v kontextu Vašeho dotazu vztahují především na bytové domy. Povinnost zajistit každoroční kontroly plynových zařízení a revize těchto zařízení tak stíhá správce předmětného bytového domu.

Ve vztahu k plynovým zařízením, která bývají součástí vybavení domácností mohou být prováděny pravidelné servisní prohlídky (a to ze strany výrobců či prodejců plynových spotřebičů), kterými jsou ověřovány základní funkční vlastnosti a technický stav příslušných plynových spotřebičů. Zprávy o provedení těchto servisních prohlídek mohou sehrát roli například při vypořádávání škodní události (je-li domácnost pojištěna proti škodám), kdy pojišťovny zpravidla vyžadují doložení skutečnosti, že plynový spotřebič byl po technické stránce v pořádku (pokud samozřejmě tento plynový spotřebič nějak souvisí se vznikem škody).

Obecné informace o provádění kontrol a revizí plynových zařízení naleznete zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revize_a_kontroly_plynov%C3%BDch_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD

Podrobné informace o provádění kontrol a revizí plynových zařízení (včetně jednotlivých lhůt pro jejich provádění) naleznete zde:
https://www.revizekontroly.cz/odborne-clanky/plynova-zarizeni/revize-a-kontroly-plynovych-zarizeni

či zde:
http://www.plynari.eu/plyn/revize.php

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 85/1978 Sb. , o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak často se musí provádět kontrola plynových zařízení v domě SVJ a bytech v OV, osobním vlastnictví
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Výpověď po rodičovské dovolené a rozhodné období pro výpočet podpory v nezaměstnanosti

Před těhotenstvím jsem pracovala jako zaměstnanec. Po rodičovské dovolené RD jsem po dohodě se zaměstnavatelem čerpala tzv. neplacené volno do 4 let věku mého dítěte, a to do února 2018. Celou dobu mateřské, rodičovské i neplaceného volna jsem byla vedena jako zaměstnanec, pracovní poměr nebyl ukončen. Po dovršení 4 let dítěte jsem nastoupila zpět do původního zaměstnání. Má mzda se výrazně zvýšila, ale já jsem musela dát po týdnu z vážných důvodů výpověď.
Pracovní poměr byl ukončen dohodou o rozvázání pracovního poměru. Zaměstnavatel mi vystavil mimo jiné „Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti“. Můj dotaz se vztahuje k bodu II. Tohoto potvrzení - “Údaj o výši průměrného výdělku“. Podle legislativy se vychází z rozhodného období – za předchozí kalendářní čtvrtletí, což pokud správně chápu je 3Q2017, kdy jsem byla ještě na neplaceném volnu. Pokud bych se ale zaevidovala na úřadu práce až po 1.4.2018, bylo by zřejmě rozhodné kalendářní čtvrletí 1Q2018, to jsem však pracovala pouze týden za vyšší plat. Jak by se prosím vypočítával můj průměrný (předpokládaný) výdělek" za 1Q2018? Vycházelo by se pouze z mého "týdenního platu" v únoru 2018 nebo by zaměstnavatel mohl trvat na tom, že bude vycházet z období, jaký jsem měla plat před nástupem na mateřskou?

ODPOVĚĎ:
Postup při zjišťování průměrného výdělku stanoví § 351 až 362 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím se rozumí předchozí kalendářní čtvrtletí, a za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat (§ 353 odst. 1 a 2 zákoníku práce).
Podle § 355 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že zaměstnanec v rozhodném období neodpracuje alespoň 21 dnů, použije se místo průměrného výdělku pravděpodobný výdělek.
Při zjišťování pravděpodobného výdělku vychází zaměstnavatel především z hrubé mzdy, které zaměstnanec v rozhodném období skutečně dosáhl. Není-li tento způsob zjištění pravděpodobného výdělku dostatečně přesný a objektivní, vychází se z hrubé mzdy, kterou by zaměstnanec zřejmě dosáhl.
Ve Vašem případě by se tedy měl počítat pravděpodobný výdělek za 4Q2017, tedy z platu před nástupem na mateřskou dovolenou.
Pokud se budete evidovat až po 1.4.2018, rozhodným obdobím se stane 1Q2018 a bude se vypočítávat pravděpodobný výdělek podle nového platového výměru.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpočet průměrného výdělku pro podporu v nezaměstnastnosti - § 351 až 362 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce
___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Způsob předání výplatní pásky zaměstnanci - osobně, emailem, poštou

Je v souladu se zákonem situace, když zaměstnavatel předá zaměstnanci (HPP, DPČ i DPP) informaci (ve smlouvě, v dohodě nebo v tzv. zaměstnaneckém manuálu), že: „Výplatní páska je od 15. dne následujícího kalendářního měsíce (výplatní termín) k dispozici k vyzvednutí na pracovišti v ekonomickém oddělení. Zaměstnanec si může domluvit i jinou formu předání. “
Takže každý si může přijít pro výplatní pásku na pracoviště a pokud si domluví, že chce výplatní pásku třeba zasílat emailem, tak mu jí zaměstnavatel pošle emailem. Je toto v souladu se zákonem? Nebo to zaměstnavatel musí posílat emailem, poštou, automaticky (aktivně) všem? Děkuji, Roman.

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel je v souladu s ustanovením § 142 zákoníku práce povinen vydat zaměstnanci při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu písemný doklad (tzv. výplatní pásku, výplatní lístek) obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Vzhledem k tomu, že zákoník práce nestanoví, co se rozumí „písemnou formou“, je třeba subsidiárně uplatnit zákon občanský zákoník. Podle něj je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
Speciální ustanovení obsažená v zákoníku práce, která upravují doručování zaměstnanci, se na výplatní pásku nevztahují. Postup zaměstnavatele je tak zcela v souladu se zákonem.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Předání výplatní pásky zaměstnanci elektronickou cestou - může se to?
___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
Zřízení věcného břemene cesty výměnou za darování části pozemku

Jsem spoluvlastníkem 1/3 pozemku v podhorské oblasti společně s bratrem a strýcem. Jedná se neplodnou půdu s náletovým lesem o výměře okolo 1000 m2 a zastavěná plocha a nádvoří o výměře 326 m2. Původně zde stála stodola. Strýc je majitelem příjezdové cesty k pozemku. Strýc chce od nás darování 1/3 na jeho vlastnictví, za to, že nám dá věcné břemeno na přístupovou cestu. Strýc má v úmyslu na pozemku, který od nás odkoupí, (326 m2) zřídit parkoviště pro návštěvníky svého penzionu, který se nachází vedle pozemku. Jelikož je strýc podílovým vlastníkem tohoto pozemku, ptám se jestli máme já a bratr věcné právo na tu přístupovou stezku tak či tak? Pokud ano, jak je třeba postupovat, aby tento fakt byl zaveden do katastru nemovitostí. Pokud ne, tak chci vědět, jestli máme právo po něm požadovat "doplatek" za to, že chce oddělit tu cennější část pozemku, na které je možnost provádět stavební úpravy. Z celkového pozemku by nám zbyla po oddělení část s omezenou těžbou dřeva, ale jinak takřka bezcenná. Děkuji, Radka.

ODPOVĚĎ:
Právo používat přístupovou stezku s Vaším bratrem (automaticky) nemáte. Právo cesty se obecně váže k pozemku (proto jde o věcné právo), nikoli ke konkrétní osobě a zapisuje se do katastru nemovitostí. Z Vašeho dotazu vyplývá, že v katastru nemovitostí taková služebnost zapsána není, proto je nutné ji nejprve zřídit smlouvou o zřízení služebnosti stezky, ať už za úplatu či bezplatně.
Stanovení ceny za požadovanou část pozemku bude předmětem Vaší vzájemné domluvy. Pokud by strýc nechtěl na Vámi navrhovanou cenu přistoupit, bylo by vhodné nechat si udělat odhad na cenu předmětného stavebního pozemku a tímto poté při vyjednávání ceny argumentovat.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Využívání cenné části pozemku ve spoluvlastnictvím jedním spolumajitelem a doplatek za to
___

OBČAN-NÁJMY
Oprava zapadlého zámku dveří v nájemním prostoru - jde o drobnou opravu dle Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. ?

Jsme společenství vlastníků bytových jednotek SVJ a pronajímáme nebytový prostor k podnikání. Smlouva o pronájmu je uzavřena podle zákona 116/1990 Sb. Nebytový prostor má samostatný vchod a v lednu 2018 nájemník při odchodu nemohl otevřít dveře, rozbil se zámek. Nájemník zavolal zámečnickou pohotovost a následně nám předložil k zaplacení účet za nový zámek v ceně 669 Kč a také účet s textem „otevření zapadlého zámku, práce a jízdné v ceně“ s uvedením pouze celkové ceny 1.980 Kč.
Je tato oprava drobnou opravou podle Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. ? Lze použít Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. i pro nebytové prostory přesto, že v názvu tohoto nařízení je uvedeno, že se jedná o běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu? Jakou opravu bychom měli nájemníkovi uhradit? Děkuji, Tina.

ODPOVĚĎ:
V souladu s § 4 písm. b) nařízení vlády č. 308/2015 Sb. , o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, je výměna zámku drobnou opravou, proto nejste povinni nájemci uvedenou částku za výměnu částku uhradit. Uvedené nařízení je možné analogicky vztáhnout i na nebytové prostory.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Oprava zámku v nebytovém prostoru v nájmu - hradí, platí ji nájemník (nájemce) nebo pronajímatel?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Zvýšený kročehový hluk nezaizolované podlahy bytu při rekonstrukci bez ohlášky, stavebního povolení

Bydlím v panelovém domě, byty máme v osobním vlastnictví. Soused nade mnou si udělal v 2017 rekonstrukci bytu a od té doby je velký problém s hlukem. Chtěla jsem se s ním nějak domluvit, sám mi řekl, že rekonstrukci dělal bez ohlášení a na správnou izolaci podlahy již neměl peníze. Nechce to nijak řešit. Hluk od nich začíná tak o půl sedmé, vzhledem k nočním službám přítele, který se absolutně nevyspí a o víkendu je to stejné. Je možné to nějak řešit?
Předem děkuji za odpověď. Děkuji, Tamara.

ODPOVĚĎ:
Můžete požádat místně příslušnou hygienickou stanici k přeměření hluku (a případných otřesů), zda není překračována jejich nejvyšší povolená přípustnost. V případě překročení nejvyšší povolené míry může hygienická stanice uložit pokutu. Rovněž Vám toto měření může sloužit jako důkaz v případném soudním řízení (nicméně pro soud není nutné, aby byla překročena nejvyšší povolená přípustnosti hluku, neboť ta je stanovena veřejnoprávními předpisy, kdežto tzv. sousedská žaloba se opírá o předpisy soukromoprávní, konkrétně občanský zákoník, dle jehož § 1013 je kritériem pro omezování vlastníka tzv. míra nepřiměřená místním poměrům.
Rovněž Vám doporučuji zaslat sousedovu písemnou výzvu (od níž si ponechejte doručenku či si nechte podepsat převzetí na druhém výtisku), aby byla sjednána náprava s tím, že nestane-li se tak, požádáte o pomoc soud. Tato výzva pak také poslouží jako důkaz u případného soudního sporu, že jste se situaci snažila řešit smírně. Nejvhodnější by bylo podat tzv. negatorní (zápůrčí) žalobu. V žalobě je pak nutné přesně specifikovat, jakého konkrétního jednání se má rušivý vlastník zdržet. Nelze však žalobou požadovat, aby učinil nějaké stavební úpravy, bude záležet už jen na sousedovi, jak hluku zabrání. Pokud se domníváte, že jsou porušeny stavebně-technické předpisy, pak se po změření hluku hygienickou stanicí obraťte na místně příslušný stavební odbor.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zvýšený kročehový hluk ze špatně zaizolované podlahy po rekonstrukci bez ohlášky, stavebního povolení - jak donutit k nápravě?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Investice do pozemku (zahrady) s příslibem darování, zahradu získala jiná osoba - vydání obohacení (plot, ovocené stromy, vodovodní přípojka)

Otec daroval mé sestře všechen nemovitý majetek. Proti tomu nic nenamítám. Na části jednoho pozemku jsme si však s manželem s vědomím rodičů r. 1996 založili zahradu, bylo nám slíbeno, že ji v budoucnu dostaneme do vlastnictví. V dobré víře, že zahrada se stane naším majetkem, jsme ji začali budovat. Přikoupili jsme sousední pozemek, zahradu jsme oplotili. Založili jsme ovocný sad, dnes (11.07.2018) již vzrostlé plodící stromy. Nechali jsme vybudovat vodovodní přípojku, přípojka s vodoměrem je napsaná na manžela. Nyní jsme se dozvěděli, že i tuto zahradu dostala darem sestra. V darovací smlouvě z 19.8.2016 je napsáno, že na darovaných nemovitostech neváznou dluhy, břemena ani jiné závazky. Máme s manželem doklady o zaplacení přípojky, nákupu pletiva, svědka, který s námi stromky kupoval. Zanikl nám i přístup na přikoupený pozemek.
Má smysl zabývat se tím, že pozemek byl darován i s objekty, které prokazatelně vlastním já s manželem nebo jsme tímto přišli i o ně? Dohoda se sestrou nebyla úspěšná. Zahradu jsme do teď obhospodařovali. Finanční vyrovnání nám nabídnuto nebylo.

ODPOVĚĎ:
Podle ust. § 505 nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), je součást věci vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. Dle ust. § 507 citovaného zákona je pak součástí pozemku rostlinstvo na něm vzešlé.   Z uvedeného vyplývá, že Vámi vysázené stromy nyní vlastní Vaše sestra. Vodovodní přípojku naopak stále vlastní Váš manžel (viz § 3 zákona č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích).
Pokud jde o užívání pozemku, který jste pravděpodobně užívali bezplatně, pak by se bylo možno bránit tím, že mezi vámi a Vaším otcem byla uzavřena ústní smlouva o výprose či spíše výpůjčce, čímž by bylo zneplatněno ustanovení darovací smlouvy stran prohlášení dárce, že na nemovitosti neváznou žádné závazky. Prokazování vzniku takové ústní smlouvy však bylo v případném soudním sporu náročné. Při změně vlastníka pozemku by totiž měl nový vlastník vstoupit do práv původního vlastníka a případně smlouvu o výpůjčce vypovědět. Pokud jde o ústní slib otce, že v budoucnu na Vás zahradu převede, pak takový slib bohužel není právně vymahatelný. Pokud chcete zahradu dále obhospodařovat, doporučuji Vám navrhnout Vaší sestře uzavření smlouvy o pachtu, kdy za užívání pozemku budete sestře hradit pachtovné. Dále by bylo vhodné uzavřít se sestrou nájemní smlouvu o pronájmů vodovodní přípojky, jinak by šlo z její strany o neoprávněné užívání přípojky (a tímto ji přimět k uzavření smlouvy o pachtu).

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vydání bezdůvodného obohacení - invesice do vodovodní přípojky, plotu a ovocných stromů na cizím pozemku s příslibem darování
___

SPRÁVNÍ-OBCE
Oprava hlučného poklopu na silnici obce, města - město odmítá opravit kvůli nedostatku peněz, jak donutit k opravě?

Bydlíme u frekventované silnice, kde jezdí auta i kamiony 24 hodin denně. Před domem na silnici je hodně hlučný poklop, který pod každým autem bouchne. Na obci nám řekli, že už nemají na opravu peníze, opravili už jiné kanály. Je možné se někde obrátit, kde by to třeba přijeli změřit hluk (hygienická stanice) a nařídili obci hlučný poklop na vozovce opravit? Nebo musíme i tak čekat, až obec bude mít peníze? Silnice je majetkem obce. Děkuji, Zlata

ODPOVĚĎ:
Vlastník silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Pokud obec toto nečiní, porušuje tak zákon.
V případě hluku platí, že vlastník pozemní komunikace je povinen technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb.
Splnění povinnosti k ochraně před hlukem z provozu na pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru stavby se považuje i za splnění této povinnosti v chráněném vnitřním prostoru stavby.
Kontrolu provádí krajská hygienická stanice, na kterou se můžete obrátit. Ta provede měření, na základě kterého zjistí, zda nedochází tímto překračování povolených limitů. Pokud ano, dopouští se tak obec přestupku dle § 92g zákona č. 258/2000 Sb.
Současně může krajská hygienická stanice stanovit opatření k tomu, aby bylo zamezeno pokračování v hluku.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Měření hluku ze silnice obce, města a náprava závadného stavu (nadměrného hluku obtěžujícího občany bydlící u silnice)
___

PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
Nabídkové povinnosti zaměstnavatele po odvolání z funkce manažera

V průběhu soudního sporu o neplatnost výpovědi pro nadbytečnost mi zaměstnavatel učinil pracovní nabídku. Výpověď jsem obdržela po odvolání z funkce vedoucího pracovníka. Odvolání a výpověď byla udělena s využitím §73a odst. 2 a §52 písm. c. Tato pracovní nabídka je ovšem na jinou pozici, s poloviční mzdou a místo doby neurčité (před vypovědí) je pouze na jeden rok.
V případě nabídkové povinnosti zaměstnavatele po odvolání z funkce může zaměstnavatel nabídnout jinou práci za jiných podmínek? Manažerskou doložku jsem neměla. Musím tuto nabídku přijmout, abych nepřišla o náhradu mzdy a soudní spor neprohrála? Děkuji, Zdenka.

ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru by odmítnutí pozice nemělo mít vliv na probíhající soudní spor. Situaci však musí posoudit advokát, který bude znát všechny aspekty Vašeho případu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odmítnutí hůře placené práce při účelově zrušeném pracovním místu (soudní spor o neplatnost výpovědi zaměstnavatele)
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Nesouhlas spoluvlastníka s nastěhováním problémové osoby do rodinného domu - musí se osoba vystěhovat?

Vlastníme s rodinným příslušníkem rodinný dům. Každý jedno patro + společné prostory. Spoluvlastník si k sobě nastěhoval člověka, který má dluhy a exekuce. Máme právo nesouhlasit, aby tato osoba v domě bydlela, když dům není rozdělen na bytové jednotky a tím ohrožuje i nás? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Jste tedy podílovými spoluvlastníky nemovitosti. Pokud se ke spoluvlastníkovi nastěhovala jiná osoba, vyžaduje toto nastěhování i váš souhlas, jelikož se fakticky jedná o nájem a k tomu je třeba souhlasu minimálně 2/3 spoluvlastníků. Pokud jste tedy spoluvlastníky o velikosti podílu každý 1/2, požadovaného 2/3 souhlasu uvedený spoluvlastník, který k sobě nastěhoval onu osobu, nedosáhne. Navíc máte právo po této osobě požadovat polovinu nájmu, pokud bude v domě setrvávat.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinnost vystěhování osoby z důvodu nesouhlasu spoluvlastníka, spolumajitele bytu, domu, nemovitosti
___

PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
Může pozvaný cizinec s vízem pracovat v ČR na zaměstnaneckou kartu?

Pokud si pozvu občana z cizího státu do ČR (ze země mimo EU). Bude mít v ČR vízum na pozvání nad 90 dní. Bude moci požádat v ČR o zaměstnaneckou kartu a pracovat? Děkuji Uršula

ODPOVĚĎ:
Kromě občanů a rodinných příslušníků EU/EHP a Švýcarska, kteří pracovní vízum nepotřebují, můžou o zaměstnaneckou kartu žádat všichni občané třetích zemí. Žádost je podávána na ministerstvo vnitra, pokud je osoba na území České republiky na základě uděleného víza k pobytu nad devadesát dnů nebo na základě dlouhodobého pobytu za jiným účelem.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Získání zaměstnanecké karty a pracování pozvaného cizince s vízem na území ČR
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity) a fakturování zákazníkovi, DPH

Podnikám jako OSVČ a chci aby můj otec mohl část mé práce vykonávat se mnou, resp. za mě. Kromě možnosti fakturace zákazníkovi přes s. r. o. a poměrného rozdělení zisku mezi nás dva jsem se dozvěděl o Společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) NOZ (§ 2716 až 2746). Jestli to dobře chápu tak by to umožňovalo nám oběma fakturovat zákazníkovi jako jeden subjekt a zisky si pak rozdělit na základě námi stanovených pravidel.
- Jak taková společnost fakticky vzniká a komu je třeba a jakým způsobem tuto skutečnost oznamovat?
- Jak postupovat když já jsem plátce DPH a otec není a chtěli bychom zákazníkovi fakturovat s DPH? Bude otec automaticky také plátce DPH?
- Pokud chceme uplatňovat výdajové paušály je možné si je uplatnit každý zvlášť nebo se uplatňuje před rozdělením v rámci společnosti? Pokud by celkový zisk přesáhl 1 mil. ročně pak uplatnění paušálu před a po rozdělení by znamenal rozdíl na celkové dani.
- Jakým způsobem fakturovat zákazníkovi? Předpokládám, že na IČO jednoho z nás když společnost není právní subjekt? Pokud by byly faktury na IČO jednoho z nás jakým způsobem a komu by pak fakturoval ten druhý?
- Co se týče daňových přiznání, které bychom předpokládám dělali každý zvlášť na základě rozděleného zisku, je třeba dělat i daň. přiznání (případně DPH) i celkové za subjekt společnosti? Nicméně pak by mi nebylo jasné jak tento subjekt bude vystupovat vůči finančnímu úřadu.
S pozdravem Denis

ODPOVĚĎ:
Společné podnikání je primárně možné prostřednictvím obchodní společnosti, například společnosti s ručením omezeným nebo veřejné obchodní společnosti.
Je také možné společně podnikat v tzv. společnosti bez právní subjektivity, kterou blíže upravuje občanský zákoník v § 2716 a následující. Tato společnost se zakládá pouze smlouvu, kdy pokud se nesdružuje také majetek zúčastněných osob, postačuje i smlouva v ústní podobě. Doporučujeme však v každém případě uzavřít alespoň základní písemnou dohodu. Pokud je vkládán do společného podnikání majetek, pak je nutné také provést soupis tohoto majetku.
Smlouva o společnosti by měla dále obsahovat také činnosti, které budou osoby vykonávat, jakým způsobem bude rozdělován zisk a případně další vzájemná práva a povinnost.
Jak již název napovídá, tato společnost není samostatným právním subjektem. Nebude tedy samostatně vystupovat v právních vztazích, jako by tomu např. bylo u společnosti s ručením omezeným. Jednat budou stále sdružené osoby s tím, že se budou společně podílet na podnikatelské činnosti.
Co se týče DPH, tak od 1.7.2017 došlou novelou daňových zákonů k vypuštění všech ustanovení ze zákona o DPH upravující tzv. společnost bez právní subjektivity (dále jen "společnost"). Tato novela vedla ke zjednodušení dodatečné administrativy vztahující se ke společnosti. Už není potřeba aby se společník společnosti stal plátcem, pokud se v rámci společnosti uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet jako dříve. Každý ze členů společnosti bude vůči finančnímu úřadu ve věci týkající se DPH vystupovat jako samostatný subjekt (každý z vás si bude sám hlídat svůj obrat pro účely DPH, zjednodušeně Váš otec vystaví fakturu jako poskytovatel, částka bude v případě zdanitelného plnění spadat do jeho obratu, když je neplátce DPH vystaví pouze doklad jako neplátce a neuvádí na dokladu DPH; když fakturujete Vy a jste plátce, vystavíte klasický daňový doklad podle zákona o DPH jako doposud). Společnost vůči finančnímu úřadu samostatně nijak nevystupuje.
Co se týče daní z příjmů, případ řeší §12 ZDP. Pokud nejsou společné výdaje ze společnosti související se společnými příjmy rozděleny stejně jako společné příjmy, mohou společníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši. Proto jak je uvedeno v odpovědi od právníka výše, ve smlouvě o společnosti si upravíte vykonávané činnosti a způsob rozdělení společných příjmů a výdajů, což znamená, že nelze kombinovat kdo jaký výdaj si uplatní, ale když si společné přijmy rozdělíte v poměru 60 na 40, stejným poměrem si musíte rozdělit také společné výdaje. Můžete si také každý po rozdělení příjmů ze svého podílu uplatnít paušální výdaje % z příjmů, výdaje jsou poté při porovnání ve stejném poměru jako rozdělené společné příjmy, ovšem potom pozor na zastropování výdajů podle §7 odst. 7 (zastropování bude platit pro každého zvlášť na celkové jeho příjmy v rámci dané činnosti, tudíž jeho podíl ze společnosti + další vlastní příjmy z podnikání, které nespadá do společnosti). Každý vůči finančnímu úřadu vystupuje sám za sebe, každý podává sám svoje daňové přiznání, pouze navíc vyplní ve svém daňovém přiznání informace o společnících společnosti a podílu na příjmech a výdajích.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Společné podnikání přes obchodní společnost nebo společnost bez právní subjektivity a DPH, daň z přidané hodnoty
___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Přikázání práce nad rámec práce uvedené v pracovní smlouvě - musí zaměstnanec poslechnout zaměstnavatele?

V mém volném čase jsem měl úraz při sportu - poranil jsem si záda. Po 2 měsících na nemocenské jsem se vrátil do zaměstnání a jsem již schopen bez problémů vykonávat svoji práci obchodníka - jedná se o práci u počítače a s telefonem, takže nic náročného.
Problém je ale v tom, že jsem u této pozice před úrazem také pomáhal s balením objednávek ve skladu, což by měli vykonávat skladníci, ale firma je celkem malá, takže jsem zde pomáhal i já.
Tuto práci ale nejsem nyní schopen vykonávat, jelikož je při balení nutno být v předklonu a předměty k balení jsou dosti těžké. Toto omezení u mě bude ještě pravděpodobně trvat zhruba půl roku. Můj šéf ne můj stav nebere ohled a nutí mě i do této práce. Pracovní smlouvu mám na pracovní pozici obchodníka bez přesného vymezení činností. Neexistuje ani jiný firemní dokument, který by obsah práce na dané pozici upřesňoval. Tato činnost mi ve zdravém stavu nezabírala více jak 1,5-2hodiny z 8hodinové pracovní doby. Ještě jsem se díval na mou vstupní lékařskou zprávu při nástupu a je vystavena na administrativní práce.
1) Může vůbec zaměstnavatel po mě chtít vykonávat balící práce, když nijak nesouvisí se samotnou prací obchodníka? Respektive jak moc musí být odlišné jednotlivé pracovní činnosti, aby se mohlo tvrdit, že jde o rozdílné činnosti (které nespadají do sjednaného druhu práce) a zaměstnavatel po mě nemohl chtít takovou činnost vykonávat?
2) Můžu dostat výpověď ze zdravotních důvodů podle § 52 zákoníku práce 262/2006 Sb. , příp. podle jiného § vztahujícího se k dané situaci a mému zdravotnímu stavu?
3) Může mě zaměstnavatel krátit na mzdě - i bez vykonávání činnosti balení mám na pozici obchodníka práce dost a pracuji standardně 8 hodin. Mzdu mám stanovenu v pracovní smlouvě.
Děkuji, Zdraví Simon

ODPOVĚĎ:
1) Pokud balicí práce nesouvisí s druhem práce, který je uvedený v pracovní smlouvě, a v této smlouvě není zahrnutý text odkazující na povinnost vykonávat další práce stanovené zaměstnavatelem, nemůže zaměstnavatel výkon takových prací nařídit.
2) Výpověď ze strany zaměstnavatele ve vztahu ke zdravotnímu stavu je možné dát podle § 52 písm. e) zákoníku práce (pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost). Musely by však být splněny všechny podmínky požadované zákonem, tedy zdravotní stav by musel znemožňovat práci uvedenou v pracovní smlouvě a musel by být vydaný posudek poskytovatelem pracovnělékařských služeb.
3) Zaměstnavatele nemůže krátit pevně stanovenou mzdu, která je navázána na výkon práce uvedené v pracovní smlouvě. Pokud je mzda navíc stanovena přímo v pracovní smlouvě, která je dvoustranným právním úkonem, lze její výši změnit jen dodatkem této smlouvy, tedy zase dvoustranným právním úkonem.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přikázání práce neuvedené v pracovní smlouvě - musí zaměstnanec poslechnout zaměstnavatele a práci udělat?
Výpověď od zaměstnavatele pro špatný zdravotní stav zaměstnance - § 52 písm. e) zákoníku práce
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Převod, darování s. r. o na jednatele - postup, návod

Potřeboval bych se zeptat na jednoduché a levné řešení pro převedení s. r. o. na jednoho jednatele. V roce 2011 jsme s kamarádem založili s. r. o. se základním kapitálem 200 000 Kč na provozování eshopu. Bohužel to dopadlo tak, že se eshop nepodařilo spustit a s. r. o. je neaktivní. Nyní bych se chtěl z s. r. o. vyvázat, kolega si jej chce ponechat, pro své potencionální budoucí aktivity. Prosím tedy o postup jak postupovat pro převod společnosti na jednoho majitele a jednatele. Převedení bude bez úplaty. Byl jsem totiž u notáře a ten mi doporučil postup v rámci jeho služeb a řekl mi cenu necelých 10 000 Kč a to mi po přečtení Vašeho dotazu přijde poměrně hodně peněz. (zmiňovaný dotaz zde https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/obchodni-pravo/zivnosti-a-jejich-provozovani/35729-zmena-jednatele-s-r-o-pri-darovani-prevodu-s-r-o-na-osobu-blizkou.html).
Děkuji, Šimon

ODPOVĚĎ:
Postup bude obdobný jako je popsán v dotazu, na který odkazujete. Oba společníci Vás na valné hromadě odvolají z funkce jednatele. Pokud to vyžaduje společenská smlouva, bude na valné hromadě rovněž nutné schválit převod Vašeho obchodního podílu na druhého společníka. Zde bude nutné sepsat zápis ze schůze valné hromady a také listinu přítomných (oboje bude přílohou návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku). Podpisy na těchto dokumentech není nutné ověřovat
Dále bude nutné sepsat samotnou smlouvu o převodu obchodního podílu. Zde již bude nutné ověřit podpisy. Jako poslední je třeba zhotovit návrh na zápis změn do obchodního rejstříku, a to online zde:
https://or.justice.cz/ias/ui/podani
Návrh s ověřeným podpisem a přílohami (smlouva o převodu podílu, zápis z valné hromady, listina přítomných) jednatel společnosti (tj. druhý společník) podá na obchodní rejstřík.
Pokud byste změnu realizovali sami, pak náklady budou činit cca 2100, - Kč (2000, - Kč soudní poplatek + 100, - Kč ověření podpisů). S využitím služeb advokáta lze počítat s částkou cca 5.000,- Kč + zmíněných 2.100,- Kč.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kolik stojí převod s. r. o. na jednatele společnosti s využitím advokáta
Poplatek za převod s. r. o. na jednatele společnosti bez využití advokáta
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Předčasné splacení úvěru bez pokut, sankcí a zákon

Chystám se koupit automobil na úvěr s tím, že mám připravenou cash na celý objem. Nicméně protože prodejce zvýhodňuje cenu auta při koupi na úvěr, zamýšlím to udělat tím způsobem, že automobil na úvěr koupím, nicméně vzhledem k novým pravidlům o splacení úvěru ho budu chtít celý splatit předčasně.
Chci se ujistit – je toto možné? Jak dlouho po načerpání úvěru je možné splatit (jeden z prodejců mi tvrdil, že např. do dvou měsíců po uzavření úvěru to může být považováno za odstoupení od smlouvy, ne předčasné splacení)? Je ze zákona tedy splacení zdarma bez sankcí?
Je ve věci smluvní volnost, tedy "co si smluvíme, to máme" nebo je věc upravena zákonem (zákaz znevýhodnění dlužníka nemožností předčasného splacení úvěru bez sankcí apod.).
Děkuji. Štěpán

ODPOVĚĎ:
Pokud kupujete automobil jako podnikatel, pak v zásadě žádná zákonná omezení neexistují a bude primárně záležet na podmínkách sjednaných ve smlouvě, včetně sankcí za předčasné splacení.
Pokud automobil kupujete jako fyzická osoba nepodnikající (spotřebitel), pak se uplatní pravidla v zákoně o spotřebitelském úvěru a rovněž pravidla sjednaná v samotné smlouvě. Dále se věnujeme pouze této variantě.
I předčasné splacení ihned po sjednání úvěru by nemělo být považováno za odstoupení od smlouvy. Obecně platí, že spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Je třeba upozornit, že před uzavření samotné smlouvy musíte být informován mimo jiné o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu poskytovatele na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení. Tyto informace musí být obsaženy také se smlouvě o úvěru.
Dle zákona dále platí, že spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.
Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.
Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.
Smlouvu doporučujeme podepsat pouze v případě, že stanoví jasné podmínky předčasného splacení v souladu s výše uvedeným.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zákaz znevýhodnění dlužníka nemožností předčasného splacení úvěru bez sankcí - je v zákoně?
Předčasné splacení leasingu na auto, automobil, vozidlo bez pokuty od leasingové společnosti (věřitele)
___

RŮZNÉ-ZDRAVOTNICTVÍ
Odvolání proti uschopnění, zrušení pracovní neschopnosti lékařem - kam se obrátit?

Člověku se stane pracovní úraz, né vlastní vinou, následují 2 roky, kdy lítá po operacích, po doktorech, k tomu se přidají další zdravotní potíže spojené s úrazem, středně těžké deprese, tělesně potíže, které jsou způsobeny následkem pracovního úrazu. Pak dojde k situaci, kdy posudkový lékař po 2 letech nekompromisně vypíše pacienta, byť je v nedoléčeném stavu, po operaci, kde je potřebná několikaměsíční mobilizace, rekonvalescence. S tím, že on na to má právo, že nad ním už NIKDO jiný není a ona může takto rozhodovat s tím, že se má jít tento nedoléčený člověk uzdravovat na ÚP a tam se rehabilitovat. Nastane tedy situace, kdy člověk se ocitne v takovéto situaci, neví na koho se obrátit, neví co má dělat, neboť není zákona znalý, je prostě obyčejný člověk, kterému se stala tato nepříjemná věc, která má doživotní následky, a psychicky se zhroutí. Začne brát AD, a není schopen normálního uvažování neboť trpí středně těžkými depresemi. Nemá tudíž sílu cokoliv řešit. Během roku se začne nějak zajímat o postupy posudkových lékařů, kteří nejsou dohledatelní v seznamu lékařů na veřejných stránkách ČLK, nikde. Následně po prořeknutí se jednoho z členů rodiny, ředitelce OSSZ sdělí tuto informaci. Následně za půl roku, již tohoto PL najdete sice v registrovaném lékařském seznamu, ale né pod posudkovým lékařstvím, pod žádným z daných nabízených daných lékařských oborů. Jen, když zadáte jméno tohoto
lékaře, bez vyplnění kolonky obor. Následně by mě tedy zajímalo, vím, že existuje podání Stížnosti na ČLK, ale jen rok od daného dne, kdy se to stalo.
Jak se tedy řeší ČLK a následná stížnosti + informace o tomto lékaři, kterou by chtěl člověk podat i přes uplynutí roční lhůty, ale z důvodu špatného psychického stavu, který následovat po tomto postupu daného PL a dalších postupů na ÚP, je možno, že by ČLK vzala v potaz tento stav, který byl působen právě postupem, arogantním chováním a pasováním
se do role Boha, že nad ním už NIKDO není a dalším postupem ostatních úřadu atd. ? Může tedy člověk napsat tuto stížnost? A měl by PL, který vykonává tuto posudkovou činnost, mít atestace z každého oboru, který je uváděný k činnosti PL? A také zda informace ohledně daných serverů, kdy se daný člověk nechal zapsat na portály ČLK a dalších lékařských portálů, zda tyto informace může člověku poskytnout správce serveru nebo až jiné instituce? Vím, že kdyby došlo k soudnímu sporu a nebo jiným právním věcem, či kontrolám okolo tohoto lékaře a postupu jeho, či jiných osob s tímto případem spojených, lze to zjistit právě díky těmto institucím zřejmě, jen na to musí mít určité povolení nebo soudní příkaz se domnívám. Nezlobte se za tak dlouhé psaní, ale je to šíleně zamotané díky postupům, věcem co následovaly, a tak sem se to pokusila sepsat trochu do kostky, aby to bylo správně pochopeno a nedošlo k nedorozumění. Děkuji Vám MOC a přeji hezký den Vladěna.

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Podání stížnosti:
Dle § 9/2 písm. a) zákona č. 220/1991 Sb. je každý člen ČLK povinen vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony, na což ČLK dohlíží (jak vyplývá z § 2/1 písm. a) zákona č. 220/1991 Sb.).
Pokud některý člen ČLK tuto svou základní povinnost neplní, je ČLK oprávněna prošetřit případnou stížnost na dotyčného člena ČLK a uplatnit vůči němu disciplinární pravomoc (§ 2/2 písm. e) a f) zákona č. 220/1991 Sb.).
V této souvislosti je dále důležitým předpisem Disciplinární řád ČLK, který je dostupný zde:
https://www.lkcr.cz/stavovske-predpisy-clk-212.html
Dle § 2/1 Disciplinárního řádu ČLK nelze disciplinární provinění projednat, uplynula-li od jeho spáchání promlčecí doba, jež činí jeden rok. Pověřený člen revizní komise ČLK rozhodne o odmítnutí stížnosti, je-li řízení dle disciplinárního řádu nepřípustné. Řízení dle disciplinárního řádu je nepřípustné (mimo jiné) tehdy, byl-li skutek, který je předmětem stížnosti, promlčen (§ 4/4 písm. a) Disciplinárního řádu ČLK). Disciplinární řád ČLK nepřipouští z tohoto pravidla výjimku, která by byla použitelná ve Vašem případě.
Pokud tedy ve Vašem případě uplynul od spáchání disciplinárního provinění více než 1 rok, jeví se podání stížnosti k ČLK jako zbytečné.
Máte-li v úmyslu si na postup posudkového lékaře stěžovat, doporučuji Vám nesměřovat stížnost k ČLK, nýbrž podejte stížnost dle zákona o zdravotních službách (konkrétně dle § 93 a násl. tohoto zákona). Tuto stížnost můžete podat prakticky kdykoli, přičemž je nutné jí adresovat příslušnému poskytovateli zdravotních služeb. Tímto poskytovatelem zdravotních služeb je buď sám posudkový lékař (vykonává-li svou lékařskou praxi samostatně), nebo jeho zaměstnavatel (například nemocnice), je-li dotyčný posudkový lékař zaměstnán.
Vaše stížnost by měla být vyřízena do 30 dnů. Nebudete-li s vyřízením stížnosti spokojena, můžete ve stejné věci podat stížnost k místně příslušnému krajskému úřadu, který zahájí správní řízení a Vaší stížnost prošetří.
Není pravdou, že "nad posudkovým lékařem by již nikdo nestál". Proti závěrům lékařského posudku je možné se bránit, a to především podáním návrhu na přezkum takového lékařského posudku, který může být řešen místně příslušným krajským úřadem (jak vyplývá z § 46 a násl. zákona o specifických zdravotních službách). Ze znění Vašeho dotazu však usuzuji, že žádnou obranu proti závěrům lékařského posudku jste nevedla.

2/ Atestace posudkového lékaře:
Posudkové lékařství je v současné době nástavbovým oborem, který mohou absolvovat lékaři s kteroukoli atestací (s několika výjimkami). Vzdělávací program tohoto nástavbového oboru naleznete zde:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/lekari_3263_3.html
Posudkový lékař je tedy lékařem s určitou atestací, který úspěšně absolvoval nástavbový obor s názvem "Posudkové lékařství" (před rokem 2015 mělo posudkové lékařství ve struktuře lékařského vzdělávání jiné umístění). V každém případě platí, že posudkový lékař nemusí mít pro svou činnost atestaci ve všech medicínských oborech, s nimiž může při své posudkové činnosti přijít do styku (takový model by ostatně nebyl dosažitelný).

3/ Informace o lékaři:
Neexistuje žádný veřejně přístupný registr posudkových lékařů. V tomto ohledu je podstatné, jaké informace byste potřebovala o dotyčném lékaři zjistit.
V souvislosti s vyhledáváním informací o konkrétním lékaři se můžete obrátit na ČLK. Dle § 6a/9 zákona č. 220/1991 Sb. je totiž seznam členů ČLK veřejně přístupný.
Vykonává-li dotyčný posudkový lékař svou lékařskou praxi samostatně, můžete se obrátit rovněž na místně příslušný krajský úřad, který tomuto lékaři (jak předpokládám) udělil povolení k poskytování zdravotních služeb.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 220/1991 Sb. , o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
zákon č. 373/2011 Sb. , o specifických zdravotních službách

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak dosáhnout prodloužení pracovní neschopnosti pokud praktický lékař uschopní nedoléčeného pacienta
Nedoléčený pacient uschopněný praktickým lékařem k výkonu práce - jak napadnout rozhodnutí praktického lékaře, PL?
Disciplinární řád české lékařské komory, ČLK
Stížnost na lékaře pro předčasné zrušení neschopenky, dočasné pracovní neschopnosti, DPN nedoléčeného pacienta
___

RŮZNÉ-ZDRAVOTNICTVÍ
Jak se stát posudkovým lékařem - postup, návod

V rámci své bohaté praxe bych se rád stal posudkovým lékařem. Jak toho docílit a jakou atestaci musím k tomu mít? Děkuji, Zikmund

ODPOVĚĎ:
Posudkové lékařství je v současné době nástavbovým oborem, který mohou absolvovat lékaři s kteroukoli atestací (s několika výjimkami). Vzdělávací program tohoto nástavbového oboru naleznete zde:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/lekari_3263_3.html
Posudkový lékař je tedy lékařem s určitou atestací, který úspěšně absolvoval nástavbový obor s názvem "Posudkové lékařství" (před rokem 2015 mělo posudkové lékařství ve struktuře lékařského vzdělávání jiné umístění). V každém případě platí, že posudkový lékař nemusí mít pro svou činnost atestaci ve všech medicínských oborech, s nimiž může při své posudkové činnosti přijít do styku (takový model by ostatně nebyl dosažitelný).

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo se může stát posudkovým lékařem - povinnosti k získání titulu posudkový lékař
__

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
Prodej obecní přístupové cesty k pozemkům soukromé osobě a placení nájmu, nájemného za užívání cesty (značka zákaz vjezdu a závora)

V 90. letech byla v obci Poláky založena v bývalém sadu chatová osada s jedinou přístupovou cestou v délce asi 200 m, kterou vlastnila obec. Všechno ostatní jsou jen travnaté pozemky, které si chataři na svých pozemcích upravili jako přístupové cesty k chatám. Od roku 2005 vzniklo sdružení některých chatařů, kterým obec prodala cestu bez jakéhokoli omezení a bez vědomí všech ostatních uživatelů a oni různými omezeními jako je dopravní značka ZÁKAZ VJEZDU a nyní i závora vymáhají od všech ostatních poplatky za vstup. Mají na to právo, nás nepustit na naše pozemky a jak je to prosím s údržbou. Toto vše se děje pouze rozhodnutím jejich usnesení, bez toho aby se účastnili i ostatní vlastníci pozemků a pouze nás vyrozumí kolik máme platit za vstupenku. Letos (2018) je to 500 Kč/rok. Jsem důchodce a mám problém se získáváním informací, proto Vám moc děkuji za odpověď. Libuše.

ODPOVĚĎ:
V daném případě je situace řešitelná zřízením věcného břemene (služebnosti). Pokud tedy nedojde k dobrovolné dohodě, věcné břemeno průchodu a průjezdu zřídí soud. Pokud není k Vaší chatě možný jiný příjezd, je zřízení věcného břemene velmi reálné, nicméně se dá očekávat, že věcné břemeno může být zřízeno i úplatně, tj. za jeho zřízení by každý oprávněný z věcného břemene uhradil jednorázovou částku. Nejedná se o nijak vysoké položky, jde o částky v řádu tisíců korun.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může soukromý majitel cesty k pozemkům dát k cestě značku zákaz vjezdu a závoru a mít požadavek nájmu, nájemného za užívání soukromé (do té doby veřejné obecní) cesty?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Výhoda závěti nebo darování za života pro potencionálního dědice

Prosím Vás o sdělení faktů týkajících se dědění: babička je majitelkou 2 nemovitostí, má 1 dceru. Je vdaná, její manžel má z druhého manželství také dceru. Nežijí spolu, rozvádět se však nebudou. Její dcera řeší možnosti dědění - tedy darováním za života (čemuž se však babička brání, nechce "být věcné břemeno"), údajně má sepsanou závěť. Prosím o uvedení výhod a nevýhod tohoto aktu (osobně předpokládám, že výhodnější by pro dceru bylo získat nemovitosti za života darováním) a zejména prosím o hrubý výčet plateb, týkajících se dědického řízení, bohužel dcera i babička mají představu, že nestojí NIC, dědic má vše gratis.
Má možnost také dědit manžel, přesto, že spolu nežijí? Snad by měli mezi sebou mít "cosi" sepsaného, že jeden po druhém nebudou žádný majetek chtít, tudíž mají dcera i její matka pocit, že toto stačí a dcera tak bude jediný oprávněný dědic. Děkuji Vám za odpověď Věra.

ODPOVĚĎ:
Pokud by babička nesepsala závěť, tak by její dcera a její manžel - i když spolu nežijí - dědili vše rovným dílem. I kdyby měla babička a její manžel mezi sebou nějakou dohodu, že navzájem po sobě nebudou nic požadovat, taková dohoda pro vyloučení manžela jako dědice nestačí. Musel by se svého nároku výslovně vzdát při projednání dědictví. Babička ale může veškerý majetek v rámci závěti odkázat jen dceři, tak by dědění manžela vyloučila.
Dále není pravdou, že dědic nic nehradí, naopak hradí, a to poměrně podle výše svého nabytého podílu. Odměna notáře je hrazena podle notářského tarifu, č. 196/2001 Sb. a odvíjí se od hodnoty děděného majetku, většinou se jedná o desetitisíce korun českých.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Poplatek za vyřízení dědictví 2018 - kolik Kč z hodnoty dědictví?
___

OBČAN-DAROVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
Je neužívání daru nemovitosti důvodem pro vrácení daru dárci obdarovaným?

V 03/2007 mi darovací smlouvou rodiče darovali dům. Na opravě domu jsem se podílela polovinou. Od r. 2009 víkendy netrávím v tomto domě, ale na chalupě, což rodičům vadí a požadují vrácení daru. Přes týden zde bydlím a chodím do zaměstnání. O zahradu u domu se nestarám, protože zahradu vůbec nevyužívám, ale rodiče jsou fit a údržbu zvládají. K rodičům jsem vstřícná, ale matka by dům ráda darovala své vnučce, mé dceři. V tomto případě nesouhlasím a matka mi vyhrožuje soudem. Chtěla jsem Vás požádat, jak se mohu bránit a jak mám postupovat. Děkuji Vám za odpověď. Barbora.

ODPOVĚĎ:
Žádat vrácení daru může obdarovaný pouze v případě, že se k němu dárce chová natolik hrubě, že to lze chápat jako chování v rozporu s dobrými mravy. Dále může žádat zpět v případě, že se ocitl v takové nouzi, že není schopen hradit ani svou výživu. Pokud uvádíte, že nemáte žádné rozepře, pouze se rodičům nelíbí, že v domě netrávíte čas, není to důvod pro vrácení daru a fakticky nemusíte dělat nic. Není důvod dar vracet. Pokud by se rodiče obrátili na soud s žalobou o vrácení daru, nebudou úspěšní.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vrácení daru nemovitosti obdarovaným na příkaz dárce z důvodu neužívání daru (byt, dům, chata, chalupa, pozemek)

___

OBČAN-DLUHY
Jak požádat o vrácení dluhu u smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky

V červnu 2017 jsme zapůjčili švagrovi větší částku peněz na dokončení rodinného domu. Peníze jsme zapůjčili bezúročně s tím, že jakmile se přestěhují do domu, prodají svůj byt a peníze nám vrátí. Na tom jsme se dohodli pouze ústně. Jenže se dostali do finannčních problémů a aby si odlehčili od splácení hypotéky, tak se rozhodli nedokončený dům pronajmout s tím, že noví majitelé si jej sami dokončí a budou tam v podnájmu a později si možná dům i od švagra odkoupí. To se nám ale nelíbí, na tom jsme se nedohodli a chceme po švagrovi své peníze zpět. Máme s ním sepsanou smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky, kde je uvedeno jeho jméno, RČ, bydliště a částka. Bohužel jsme neuvedli do smlouvy do kdy nám musí peníze vrátit. Jak máme nyní postupovat při vymáhání peněz? Máme mu poslat doporučený dopis s uvedením doby do kdy a v jakých splátkách nám má peníze vracet? Je tam nějaká promlčecí lhůta, kdybychom mu to teď písemně neoznámili? Děkuji Adéla.

ODPOVĚĎ:
Pokud neexistuje žádný doklad o tom, jak jste se dohodli na termínu splatnosti, má se dle zákona i judikatury za to, že promlčecí lhůta začíná běžet hned den následující poté, co k půjčce došlo. Rozhodně tedy doporučuji co nejdříve poslat švagrovi doporučenou výzvu, kde detailně popište případ a vyzvěte ho k vrácení dluhu, popište i důvody, proč jste se tak rozhodli. Promlčecí lhůta je tříletá, takže v této lhůtě je třeba buď žalovat nebo sepsat dohodu o splátkách a uznání dluhu, která prodlužuje promlčecí lhůtu na deset let.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání peněz ze smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky - jak, jakou formou požádat dlužníka o vrácení peněz?

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
Vliv domněnky otcovství na dědictví, dědické řízení

Je bezplatným plněním ve prospěch nepominutelného dědice pouze plnění, kterým nepominutelný dědic nabývá do vlastnictví nové majetkové hodnoty, nebo se může jednat o jiná bezúplatná plnění? Jak by měl postupovat potomek nepominutelného dědice zůstavitele (tedy vnuk zůstavitele), pokud jeho předkovi svědčila některá z domněnek otcovství, nikdy však k určení otcovství nedošlo. Děkuji, Zlatuše.

ODPOVĚĎ:
Bezúplatné plnění je plnění, na které se neváže žádná protihodnota, tj. např. dar či dědictví, jelikož za ně obdarovaný či dědic nic neplatí. V dědickém řízení jsou tedy všechny hodnoty, které dědic nabývá, bezúplatným plněním. Pokud jde o otcovství, pak k jeho popření či uznání existují zákonné lhůty, které jsou prekluzivní. Soud pouze může s ohledem na konkrétní případ prominout zmeškání lhůty. Dědic osoby, která mohla či naopak nemohla být otcem, již tedy není ani aktivně (na straně žalobce) ani pasivně (na straně žalované) legitimován k žalobě na určení či popření otcovství.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Bezplatným plněním ve prospěch nepominutelného dědice
___

RŮZNÉ-STAVBY
Zeď na hranici pozemků narušila statiku stavby souseda - jak postupovat dál?

Soused 2015 nechal na hranici mého pozemku postavit gabionovou zeď o výšce 1,25 - 1,75 m a délce 11 m bez mého souhlasu, následně došlo vyšším zatížením v roce 2017 k narušení statiky mé nemovitosti vzdálené 3 m od hranice pozemku, ústní jednání proběhly bez výsledku. Jak mám dále postupovat? Děkuji. Jaroslav.

ODPOVĚĎ:
Podle právní úpravy platné v roce 2015 bylo k výstavbě zděného oplocení zapotřebí vydání územního souhlasu, který mohl být stavebním úřadem vydán pouze tehdy, pokud se stavebním záměrem vyslovili souhlas všichni sousedé stavebníka. Váš soused tedy v roce 2015 potřeboval k výstavbě gabionové zdi nejen souhlas stavebního úřadu, nýbrž i souhlas Váš.
Je podstatné, čeho hodláte v současné chvíli dosáhnout.
Hodláte-li věc řešit veřejnoprávní cestou, můžete podat k místně příslušnému stavebnímu úřadu podnět, v němž upozorníte na to, že Váš soused 2015 vystavěl gabionovou zeď bez potřebného veřejnoprávního přivolení. Lze předpokládat, že stavební úřad zahájí s Vaším sousedem řízení o odstranění stavby, v jehož rámci Vašemu sousedovi umožní provést tzv. dodatečnou legalizaci černé stavby.
Máte-li naopak zájem řešit věc prostředky soukromého práva, můžete se soudní cestou (není-li dohoda možná) domáhat například odstranění či snížení zdi s odůvodněním nadměrného stínění touto zdí (připadá-li takový scénář v úvahu). Popřípadě se můžete domáhat náhrady škody, která vznikla na Vaší stavbě. V takovém případě je však nutné, abyste škodu na Vaší stavbě nejen řádně popsal a vyčíslil, nýbrž (a to především) je zapotřebí si opatřit takové podklady, z nichž bude jednoznačně vyplývat vztah příčinné souvislosti mezi sousedovou zdí a poškozením Vaší stavby. Takovými podklady může být především statický posudek či znalecký posudek znalce z oboru stavebnictví. Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Narušení statiky stavby způsobenou zdí mezi pozemky bez územního souhlasu
Legalizace stavby postavené bez územního souhlasu - informace
Jak zajistit odstranění černé stavby souseda - gabionová zeď mezi pozemky
___

RŮZNÉ-STAVBY
Stavba pergoly v ochranném pásmu vodovodu

2014 jsem koupil pozemek s chatou po ověření v katastru nemovitostí, že se zde nenacházejí žádné věcná břemena (služebnosti) a to ani na inženýrské sítě a ani prodávající, coby soused chatař mě na nic takového neupozornil přesto, že znal níže uvedenou historii, protože vlastní dlouhodobě a aktivně užívá svůj další pozemek, který těsně sousedí s tím, jenž mě v roce 2014 odprodal.
2004 byl zřízen v celém chatovišti po domluvě a na náklady chatařů vodovod a nikdo se tehdy neobtěžoval řešit věcná břemena na vodovod. Většina chat má vodovod tažen standardně podél cesty, která je ve vlastnictví Českých lesů a na svůj pozemek pak nataženou standardně přípojku. V domnění, že se jedná o stejný případ, jsem si na svém pozemku 2017 nechal přistavět zastřešené parkování a pergolu, což byla finančně nákladnější záležitost. Nicméně teprve před pár dny mě bylo sousedem chatařem oznámeno, že se budou zřizovat na pozemcích po 14 letech od zprovoznění vodovodu služebnosti na inženýrské sítě, tedy vodovodu a to konkrétně v případech, kdy vodovod prochází pozemkem na další pozemky.
Po velmi pracném pátrání u chatařů starousedlíků jsem postupně zjistil, že zde bohužel spadá i můj pozemek a zastřešené parkování a pergola tím nesplňuje podmínku ochranného pásma o šířce 1,5 m, protože vodovod s odbočkou k mé chatě prochází z části přímo pod zastřešeným parkováním a pergolou a z části v jejich těsné blízkosti.
Pokud zřízení věcného břemene odmítnu, je mě doslova vyhrožováno ostatními chataři z okolních pozemků, že provedou přeložku přes jiný pozemek a mě odstaví od vodovodu. Vodovod na pozemcích není ale ošetřen ani žádnou platnou smlouvou, pouze něčím ve stylu seznamu členů a větou, že v případě neuhrazení spotřebované vody bude takový člen vyloučen, jinak zcela nic.
Neexistuje zde ani žádný právní subjekt ve smyslu společenství vlastníků vodovodního řadu, ani není na dotčených pozemcích zřízeno žádné věcné břemeno z minulosti, čili před projektem, nebo po dokončení vodovodu a vše tady doteď fungovalo spíše na dobré slovo. Nicméně s postupnou a pozvolnou obměnou vlastníků pozemků v chatovišti se teprve nyní rozhodli řešit služebnosti na vodovod na pozemcích.
Jak mám v tomto případě postupovat, abychom mohli dojít ke vzájemné shodě a nebyl jsem vydíráním nucen, buď nové zastavení pozemku kvůli ochrannému pásmu zbourat, neboť předpokládám, že toto ochranné pásmo vzniká automaticky, pokud přistoupím na zřízení služebnosti na vodovod na svém pozemku. Pokud služebnost ale odmítnu, nebyl zase můj pozemek a tím i chata odstřižena od vodovodu kvůli přeložce, kterou si chtějí v případě mého nesouhlasu se služebností na vodovod na mém pozemku vést sousedící chataři jinudy a tuto skutečnost si navzájem odhlasovat. Hradit to pak chtějí ze společného fondu pro případné opravy vodovodu, kde každý rok každý chatař napojený na vodovod přispívá domluvenou paušální částkou.
Ještě upřesním, že se každý v minulosti podílel jednorázovou částkou 30 000Kč na nákladech na vybudování vodovodu, díky které se stal členem a byl tak připojen na vodovod, čili nebyl mu vodovod dán k užívání zdarma a který je tak ve společném majetku chatařů a tento vodovod je pak v dáli, tedy již mimo chatoviště napojen na obecní vodovod.
Na mě členství a spoluvlastnictví vodovodu přešlo automaticky koupí pozemku od předešlého majitele. Hledám tady rozumný kompromis přijatelný pro obě strany, který bych jim mohl předložit a zároveň se zbytečně z neznalosti nevzdával pod nátlakem svých práv.
Děkuji

ODPOVĚĎ:
Je nutno uvést, že pokud přistoupíte na zřízení služebnosti vodovodu, je pravdou, že Váš pozemek bude značně znehodnocen. Nejen kvůli ochrannému pásmu, ale i z důvodu, že pokud budete chtít na svém pozemku jakékoliv stavební úpravy, budou mít právo se k těmto úpravám vyjadřovat všichni spoluvlastníci vodovodu a můžou je tedy i zablokovat. To se samozřejmě týká ale všech chatařů, kteří na svém pozemku vodovod budou mít.
Druhá varianta, že vodu nebudete kvůli svému nesouhlasu mít, je samozřejmě také nevýhodná. K uvedenému se nedá poradit nic víc, než abyste si zvážil, co je pro Vás větší problém - zda nemít vodu nebo být omezen věcným břemenem.
Zkuste ještě popřemýšlet, zda by trasa vodovodu nemohla být přemístěna tak, aby ochranné pásmo nezasahovalo do Vašich staveb.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dodatečné veřejné věcné břemeno pro vodovod umístěný v zemi na soukromém pozemku soukromé osoby po dlouhou dobu
__

PRÁCE-PLATY, MZDY
Nevyplacení bonusu za překročený počet odpracovaných hodin z důvodu nezapočítání státního svátku

Pracuji na zkrácený úvazek při dohodnuté hodinové mzdě s tím, že pokud v měsíci odpracuji více než 50 hodin, bude mi vyplacen ještě jednorázový bonus 1.500 Kč. V měsíci 04/2018 jsem odpracovala 49 hodin, po započtení státního svátku 51 hodin. Bonus mi nebyl vyplacen. Postupoval zaměstnavatel správně? Děkuji, Věra.

ODPOVĚĎ:
To záleží na konkrétní dohodě uvedené v pracovní smlouvě, zejména zda se slovem „odpracuje“ rozumí reálný výkon práce anebo zda se zde uvažuje o výkladu odpracované doby v souladu se zákoníkem práce. Na Vaši otázku tedy nelze dát jednoznačnou odpověď.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyplacení bonusu za překročený počet odpracovaných hodin u částečného úvazku a vliv státního svátku
___

RODINA-SJM
Darování části nemovitosti v SJM - je nutný souhlas manžela, manželky?

Já s manželem a dospělým synem žijeme v bytě v osobním vlastnictví OV 3+1, který je ve společném jméní manželů, tedy SJM. Mohu pro případ rozvodu darovat mou polovinu synovi? Případně mohu-li já po darování nadále v bytě bydlet (věcné břemeno) do doby vyřešení náhradního bydlení? Nebo lze vyjmout byt v osobním vlastnictví ze společného jmění manželů SJM pro snadnější průběh rozvodu a poté by byt byl na základě oboustranné dohody ve vlastnictví mě a manžela formou podílu? Děkuji, Elena.

ODPOVĚĎ:
Pokud nemáte SJM rozdělené či vypořádané, můžete část nemovitosti darovat vždy jen se souhlasem manžela. Řešením samozřejmě může být, že si SJM u notáře rozdělíte (zúžíte SJM) a pak se svým podílem můžete nakládat jakkoliv bez souhlasu manžela. Pokud byste svůj podíl na syna převedla a dále v bytě na základě věcného břemene bydlela, musel by se zřízením věcného břemene souhlasit i druhý podílník, jelikož podíly jsou ideální a věcné břemeno nelze zřídit jen k polovině bytu, resp. vážící se na podíl.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování poloviny bytu, domu, nemovitosti v SJM dceři, synovi, potomkovi, dítěti - postup, informace
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Vymáhání dluhu na výživém, alimentech po ukočení studia VŠ - výživné domluvené mezi potomkem a rodičem, nestanovené soudně rozhodnutím

Otci bylo 1998 soudem stanoveno výživné na 1.200 Kč/měsíc. Před studiem na VŠ jsme se však domluvili na výši 5.000 Kč/měsíc. Někdy částku poslal, ale spíše ne, urgovala jsem ho, až jsem dala věc k soudu. Poté mne ihned kontaktoval a slíbil, že mi dluh pošle, když svůj návrh na určení výživného stáhnu. Návrh jsem stáhla a otec mi nějaké peníze poslal s tím, že mi bude posílat více než 5.000 Kč/měsíc.
Opět přestal platit a téměř se mnou komunikovat. Otec neustále tvrdil, že si mám najít brigádu (kterou jsem musela mít) nebo ať mi dá peníze matka (protože se na její žádost rozvedli). Matka je však několik let v exekuci a jako prodavačka mi přispět nemůže, zatímco otec je podnikatel, finančně se mu daří a jsem jeho jediné dítě.
Nyní již od 2/2018 pracuji (bude mi 26 let) a nevím, zda můžu ještě po něm dluh vymáhat, a případně jestli mám nárok na měsíční částku 5.000 Kč nebo 1.200 Kč. Děkuji, Evelína.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné samo se živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Pokud měl Váš otec soudem stanovené výživné v určité výši, měl povinnost Vám každý měsíc hradit výživné v této výši. Pokud tak nečinil, vznikal mu na výživném vůči Vám dluh, který byste mohla vymáhat podáním návrhu na nařízení exekuce.

Co se týče Vaší dohody na vyšším výživném, nezmiňujete se o tom, zda se jednalo o ústní či písemnou dohodu. V případě, že se jednalo o ústní dohodu, bude obtížnější existenci takové dohody prokázat (záleží na tom, zda máte k dispozici například svědky, kteří Vám uzavření takové dohody potvrdí). Pokud máte k dispozici písemnou dohodu, je taková dohoda pro Vašeho otce závazná a na základě této dohody Vám měl hradit vyšší než soudem stanovené výživné. Na základě písemné dohody byste tedy mohla podáním návrhu na nařízení exekuce po otci vymáhat i toto vyšší výživné.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zpětná vymahatelnost výživného, aliementů po ukončení VŠ - výše alimentů domluvena, neurčena soudně, soudním rozhodnutím
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Koupě mobilu přes internet, zaplacení v kamenné pobočce - prodejce tvrdí, že věc nebyla zaplacena, uhrazena

V listopadu 2016 jsem si objednala přes internet mobilní telefon pro vnuka k vánocům. Telefon jsem si vyzvedla a platila v hotovosti na prodejně. Minulý týden 16.5.2018 se mi ozvala paní z prodejny, že platba kartou neproběhla a že do 15 dnů mám telefon zaplatit, jinak mě dají k soudu. Doklad o zaplacení bohužel nemohu najít. Děkuji za radu a pomoc. Hedvika

ODPOVĚĎ:
Pokud si zřetelně vzpomínáte, že jste předmětný mobilní telefon platila v hotovosti přímo v prodejně, je samozřejmě vyloučeno, abyste tuto platbu nyní opakovala.
V současné chvíli Vám doporučuji písemně (možno i e-mailem) kontaktovat předmětnou prodejnu (ideálně přímo pracovnici, která Vám telefonovala) a sdělit, že kupní cenu předmětného mobilního telefonu jste hradila hotově, a to již při jeho převzetí a nehodláte tedy tuto cenu hradit znovu.
Následně bude nutné vyčkat, zda se bude dodavatel předmětného mobilního telefonu skutečně domáhat zaplacení údajně dlužné kupní ceny soudní cestou. S ohledem na to, že dodavatel nemá (jak předpokládám) žádný důkaz o tom, že platba v hotovosti z Vaší strany neproběhla (resp. se může jednat o pouhou chybu v jeho účetnictví), je možné, že dodavatel nemá v úmyslu na Vás žalobu podávat (nýbrž pouze zkoušel, zda byste nebyla ochotna uhradit kupní cenu dobrovolně).
K tomu, aby byl dodavatel s případně podanou žalobou úspěšný, je zapotřebí, aby veškerá svá žalobní tvrzení řádně prokázal. Nebude-li toho dodavatel schopen, neunese tzv. důkazní břemeno a jeho žaloba bude soudem zamítnuta.
Tvrzení o tom, že jste kupní cenu mobilního telefonu hradila, je samozřejmě vhodné nějak prokázat. V tomto ohledu můžete použít i korespondenci, v níž například někomu sdělujete, že jste pro svého vnuka zakoupila mobilní telefon, popř. přichází v úvahu svědecká výpověď toho, kdo má o realizaci této koupě povědomí. Jako důkaz může posloužit například i výpis z Vašeho bankovního účtu, pokud z něj například vyplývá, že jste v předmětné době vybírala částku odpovídající kupní ceně mobilního telefonu.
Je obecně překvapující, že by Vám měl být (dle tvrzení dodavatele) mobilní telefon vydán bez jeho zaplacení (ačkoli i taková praxe je samozřejmě možná). V tomto ohledu Vám nicméně doporučuji prostudovat všeobecné obchodní podmínky dodavatele a ověřit zde, zda skutečně umožňují převzetí zboží bez jeho zaplacení (a to i v případě zboží v podobě mobilních telefonů).

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zaplacení mobilu při převzetí v kamenné pobočce internetového eshopu - prodejce tvrdí, že mobilní telefon nebyl zaplacen, uhrazen a že platba přes bankovní kartu neproběhla
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Jak donutit partnera vystěhovat si věci z bytu, domu po rozchodu - postup, návod

Bývalý partner má stále své věci v mém domě. Jedná se například o velké kusy nábytku a další rozměrné věci. Na moji žádost, aby si je odstěhoval, říká, že o ně nemá zájem. Požádám-li ho ale, aby mi dal písemný souhlas k jejich likvidaci, odmítá to s tím, že je nemá momentálně kam dát. Situace trvá několik měsíců. Jak mám postupovat, abych ho přiměla si věci odstěhovat? Případně byl by jeho písemný souhlas s likvidací věcí dostačující, abych je mohla zlikvidovat? Děkuji Vám. Ester.

ODPOVĚĎ:
Doporučuji mu napsat doporučený dopis, abyste pro případ sporu měla důkaz. V dopise bývalému partnerovi sdělte, že pokud si věci neodstěhuje v určité lhůtě, necháte je na jeho náklady necháte někam uskladnit. Podle zákona, pokud člověk nejeví zájem o movitou věc 3 roky, pak člověk, který věc užívá, k této věci po třech letech vlastnictví vydrží. Pokud by tedy přítel věci neodvezl do tří let, jsou Vaše. Chápu ale, že potřebujete věc řešit rychleji, proto mu v dopise sdělte, že pokud si věci nevyzvedne, zvážíte kromě možnosti uskladnění jejich likvidaci. Jelikož se tak bývalý přítel dostane do prodlení, nejste odpovědná za škodu, kterou mu případně likvidací můžete způsobit.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co udělat s nevystěhovanými věcmi partnera, přítele, partnerky, přítelkyně, druha, družky po rozchodu, rozpadu vztahu?
___

PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
Může být první den pracovního poměru sobota, neděle nebo státní svátek?

Je možné uzavřít pracovní smlouvu na dobu neurčitou např. od 1.4.2018 přestože, tento den je neděle (svátek). Zaměstnavatel mě tvrdí, že pokud smlouva vychází na sobotu nebo neděli nebo svátek (i přesto, že v tento den půjdu do práce), tak se na smlouvu napíše datum prvního následujícího pracovního dne (v tomto případě by to tedy bylo 3.4.2018), že prý to nejde nahlásit na sociálce (o víkendu ani ve svátek) a ani dodatečně. Prosím poraďte mě, já prostě budu pracovat od 1.4.2018 a tak si myslím, že by měla být i s tímto datem (1.4.2018) podepsaná i pracovní smlouva. Děkuji. Edita

ODPOVĚĎ:
Uzavřít pracovní smlouvu lze i s datem, které připadá na den pracovního klidu, stejně tak je možné takový den stanovit jako den nástupu do práce (datum podpisu smlouvy a datum nástupu do práce nemusí být vždy shodné).
Pokud budete již 1.4. pracovat, měl by tento den být samozřejmě uvedený ve smlouvě.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
První den práce o víkendu, ve státní svátek - musí být pracovní smlouva od prvního dne následujícího po víkendu, státním svátku?
___

PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
Zrušení pracovní pozice a nabídka hůře placené práce po mateřské dovoelné - nárok na odstupné

16.4.2018 mi končí 3letá rodičovská dovolená RD. Před rodičovskou dovolenou RD jsem pracovala přes 13 let v obchodním řetězci na pracovní smlouvu PS na dobu neurčitou. Ústně jsem byla informována nadřízenou, že moje pracovní pozice byla zrušena a nabídli mi nižší pozici, za nižší mzdu, s čímž jsem nesouhlasila. V reakci na tuto informaci, jsem si našla pracovní místo v odlišném oboru, aby nedošlo ke střetu zájmu.
Chtěla bych poradit jak dále postupovat, abych nepřišla o možné odstupné, na které mám dle mého názoru nárok, protože pracovní pozici mi zrušila firma z organizačních důvodů.
Firma po mne chce, abych ukončila pracovní poměr dohodou, pokud nesouhlasím s nabídnutou pozicí.
Chtěla bych poradit jak postupovat:
- Mohu mít nárok na odstupné, když pracuji na HPP v jiné instituci, kde jsem ještě ve zkušební době.
- Dá se řešit tento problém odstupným nebo spíše odchodným
- Pokud mi budou chtít dát překážku z minulé práce, musím být doma, nebo mohu navštěvovat novou práci (v minulých případech dávali 3 měssíc překážka ze strany zaměstnavatele + 3 měíce odstupné).
Děkuji, Romana

ODPOVĚĎ:
Pokud byla Vaše pracovní pozice zrušena, ale bylo Vám nabídnuto místo, které odpovídá druhu práce sjednanému ve Vaší pracovní smlouvě, nárok na odstupné nevznikne.
Pokud nově nabízená pozice neodpovídá Vaší pracovní smlouvě a zaměstnavatel již nemá takové místo, stáváte se tzv. nadbytečnou. V takovém případě nárok na odstupné vznikne i v případě, že pracpovní poměr bude ukončen dohodu. V dohodě ale musí být specifikován důvod ukončení jako nadbytečnost.
Práce u jiného zaměstnavatele na situaci vliv mít nebude, každý pracovní poměr se posuzuje zvlášť.
V případě, že se uplatní překážky na straně zaměstnavatele, doma být nemusíte, můžete pracovat. Jen musíte dát pozor, aby nedošlo ke střetu zájmů, nebo v případě, že budete vykonávat činnost shodnou s činností zaměstnavatele, získat jeho souhlas.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nárok na odstupné po návratu z mateřské dovolené při zániku pracovní pozice a nabídce hůře placené práce od zaměstnavatele
Překážka na straně zaměstnavatele a nemožnost práce zaměstnance - může v tuto dobu pracovat u jiného zaměstnavatele?
Může zaměstnance pracovat u jiného zaměstnavatele v době kdy nechodí do práce pro překážku na straně zaměstnavatele?

__

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
Ukončení, výpověď smlouvy na věcné břemeno, služebnost

Vlastníme lesní pozemek, ke kterému je přístup pouze z obecního pozemku (trvalý travní porost). Zastupitelstvem nám bylo schváleno zřízení věcného břemene na jehož základě jsme si nechali vypracovat geometrický plán přístupu. Obecní úřad nám předložil smlouvu o věcném břemenu (služebnosti stezky a cesty). V té je, mimo jiné, formulace "Náklady na údržbu a opravy cesty ponesou strany rovným dílem s tím, že pokud by někdo z uživatelů cesty způsobil škodu výlučně sám, je povinen vlastním nákladem uvést cestu do původního stavu." Plyne z toho, že se budeme muset podílet rovným dílem i na běžné údržbě luk, případně na investicích (výstavba cesty, zpevnění potoka, atd.)? Přístup k pozemku využijeme několikrát během desítek let, cena za údržbu může být tedy neúměrná hodnotě lesa. Je možné od služebnosti jednostranně odstoupit v případě nevyužívání tohoto práva? Děkuji, Hynek.

ODPOVĚĎ:
Náklady, ke kterým budete smlouvou zavázáni, se týká pouze cesty, nikoliv pozemku, na kterém je cesta vyznačena. Jedná se o náklady související např. s opravou výmolů, popraskanou cestou, apod. Ve smlouvě si můžete ošetřit, jak lze smlouvu ukončit. Můžete ji sepsat např. na dobu určitou, můžete si sjednat i výpověď smlouvy či odstoupení od ní. Jednoznačně si ve smlouvě formulovat možnosti ukončení rozhodně doporučuji, neboť pokud to ve smlouvě sjednáno nebude, je nutno vycházet při ukončení smlouvy ze zákonných ustanovení, konkrétně § 1999, který u smluv na dobu neurčitou stanoví, že
"Zavazuje-li smlouva ujednaná na dobu neurčitou alespoň jednu stranu k nepřetržité nebo opakované činnosti, anebo zavazuje-li alespoň jednu stranu takovou činnost strpět, lze závazek zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem."
Dále u smluv na dobu určitou § 2000 stanoví " Byla-li smlouva bez vážného důvodu uzavřena na dobu určitou tak, že zavazuje člověka na dobu jeho života, anebo že zavazuje kohokoli na dobu delší než deset let, lze se po uplynutí deseti let od vzniku závazku domáhat jeho zrušení. Soud závazek zruší i tehdy, pokud se okolnosti, z nichž strany zřejmě vycházely při vzniku závazku, změnily do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby byla smlouvou dále vázána." U smluv na dobu určitou kratší deseti let se tedy ukončení domůžete těžko, pokud to nebudete mít ve smlouvě sjednáno.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinnost uvedení cesty do původního stavu (opravy cesty) - věcné břemeno, služebnost
Povinnost údržby cesty na cizím pozemku - věcné břemeno, služebnost
___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Úleva pro invalidu v práci - § 237 Zákoníku práce

Nastoupila jsem do nové práce a spolu se mnou další kolegové. Pro naší práci potřebujeme znalost cizího jazyka. Také s námi nastoupil jeden kolega, který má od narození handicap, hůře chodí. Co se týká znalosti jazyka, má z něj státnici. Co se týká rychlosti, byl trochu pomalejší, ale bylo to hodně tím, že my ostatní jsme se často odběhli zeptat zkušenějších kolegů. On nevstával, ze své židle celou pracovní dobu. Tento kolega byl propuštěný ještě ve zkušební době, že u něj není vidět progres. Je to vtipný kluk, který se se svým postižením vyrovnal. Toto pro něj byla opravdu rána. Vůbec s tím nepočítal a my ostatní také ne. Píšu jen tak v rychlost a ne zcela konkrétně. Chtěla jsem se zeptat, zda pro takovéto lidi neexistuje nějaké řešeni v zákoníku práce ve smyslu ochránit ho, dát mu více času, aby se vše naučil. Navrhnout firmě řešení, aby ani firma nebyla ztrátová, pokud zaměstná takového zaměstnance. Podle nás spolupracovníků byla pro něj tato práce vhodná a dělal ji rád. My kolegové bychom mu byli maximálně nápomocní. Máme ho rádi. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
V pracovněprávních vztazích platí zákaz jakékoliv diskriminace m. j. z důvodu zdravotního stavu a také povinnost zaměstnavatele stanovit rovné podmínky všem zaměstnancům. Jestliže Váš zaměstnavatel tyto povinnosti dodržel a rozhodl se ukončit pracovní poměr ve zkušební době (toto ukončení nesmí být odůvodněno tak, že by z něj vyplývala diskriminace), postupoval v souladu se zákonem.
Z hlediska ochrany zaměstnanců s určitým zdravotním postižením je důležité ustanovení § 237 zákoníku práce, který stanoví, že povinnosti zaměstnavatelů k zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a k vytváření potřebných pracovních podmínek pro ně stanoví zvláštní právní předpis, kterým je zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinnosti zaměstnavatele k zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a vytváření potřebných pracovních podmínek

__

OBČAN-BYDLENÍ
Reklamace vyúčtování teplé vody a vytápění u pronajímatele - chyby měření

Vyúčtování služeb v bytě, který jsem měla v pronájmu. Mám tu hned několik nesrovnalostí, které mi došly až po 2 letech, kdy jsem tam bydlela 4/2016 - 3/2018. S majitelem bytu se chci v klidu domluvit, nechci na něj podávat trestní oznámení za krádež kola (viz níže), chci celou tuto situaci vyřešit "v míru", ale potřebuji mít jasno v tom, co je z jeho strany OK a co už je přes čáru, na co má nárok a na co už ne.
1. a. V mém bytě je nainstalován plynový kotel, který má 2 tepelné obvody v rámci vytápění. Jeden je do mého bytu a druhý do nájemního bytu o patro výš, na kterém je naistalován přístoj na měření průtoku teplé vody. Na mém obvodu není. Plyn má na sebe napsán u dodavatele majitel, tudíž mi dodává rozúčtování - Jeho účet plynu mínus cifra na počitadle, obě veličiny jsou ve stejných jednotkách kWh. Měla jsem několik konzultací s lidmi, kteří mi potvrdili, že tento přístroj neumí reflektovat neúplné spalování kotle, tudíž číslo se nedá použít 1:1. Přesto to takto účtuje. V naší nájemní smlouvě není uvedený konkrétně tento styl vyúčtování. Pouze uvedena měsíční záloha na plyn v rámci služeb. Nevím, zda-li je to relevantní, ale tento měřící přístroj má instalační rok 2010, ale byl nainstalován až 2015 (zjišťovala jsem v rámci zákonu meteorologických a u dodavatele tohoto měřáku, že pokud se nenaistaluje v následujícím max. roce po výrobě, tak je neplatný.)
1. b. několikrát jsem vyzývala k vyúčtování plynu za rok 2016, několikrát mě odbyl se slovy, že to "vyšlo", vyúčtování z roku 2016 za plyn jsem nedostala.
2. Majitel mi zamlčel a nemám to ve smlouvě, že přes můj měřák vody zároveň protýká i voda k již zmiňovanému bytu o patro výš. V lednu 2018 mi poslal vyúčtování, já jsem na bytě v průběhu 3 měsíců moc nebyla a zjistila jsem to v březnu při kontrole a přípravě předávání bytu, končila mi smlouva na dobu určitou k 31.3.2018. k této problamtice navazuje další bod.
3. A zároveň, do již zmiňovaného nájemního bytu o parto výš teče přes můj měřák vody, skrz můj bojler i teplá voda, opět bez informovanosti ze strany majitele a uvedení v nájemní smlouvě. Při předávání bytu jsem mu tyto okolnosti oznámila. Tvrdil mi, že mi o tom říkal, nicméně vyúčtování vody a spotřeby (ohřev té teplé vody co šla nahoru do toho bytu) za rok 2016, ani 2017 neozohlednil a nezapočítal. V rámci vyúčtování s ukončením nájemní smlouvy mi odečetl spotřebu vody horního bytu a zároveň mi odečetl za každý spotřebovaný kubík teplé vody 80, -Kč k mému dobru. Je možné, aby si sám takto zpětně určil, kolik to bude peněz?
4. No a další fakt, že mám na sebe napsanou elektriku pro celý byt od dodavatele, obě dvě zařízení, jak plynový kotel, tak boiler za elektiku jsem platila já, ve smlouvě o pronájmu není nic o tom, že by se pronajímatel bytu o patro výše měl podílet na mé elektrice, není naistalován na obouch přístrojích wattometr, tudíž já vůbec netuším, kolik oba přístroje v chodu spotřebují.
5. Nevím, zda-li by tato informace mohla být relevantní, ale když už jsem u toho psaní: Byla jsem na stavebním úřadě, kde jsem zjistila, že od roku 2000 není ohlášena na této adrese ani ohláška rekonstrukce a přestavba půdy na byt. Byt, ve kterém jsem bydlela byl zrekonstruován a propojen ze dvou bytů v jeden. Zároveň z části půdního prostoru k tomuto bytu byl udělám mezonet pokoj, schody nahoru v bytě, střešní okno, postranní okna. Ze zbytku půdy se udělal byt, do kterého právě vede ta voda i topení.
6. V únoru se mi z chodby ztratilo kolo, neřešila jsem to, protože jsem si říkala, že je to moje chyba, že jsem ho neměla zabezpečené a že ho prostě někdo ukradl. Až teď v dubnu po odstěhování se ke mně dostala informace, že kolo mi "odcizil" právě pan Majitel baráku, prý jako zástavu, protože jsem byla po splatnosti nájmu. Pan Majitel neví, že tuto informaci mám. Sám mi neoznámil, že kolo má jako zástavu a ani nespíš neví, že já vím.
Děkuji, Gábina

ODPOVĚĎ:
Vyúčtování služeb má majitel povinnost Vám poskytnout do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období. Pokud tak neučiní, máte právo po něm požadovat 50 Kč za každý den prodlení s vyúčtováním. Pokud Vám netransparentně rozúčtovává služby, máte právo po něm žádat tzv. bezdůvodné obohacení, tedy vrácení peněz, které Vám naúčtoval navíc. Problém ale je, že toto řešení je řešení soudní a musela byste podávat žalobu a důkazní břemeno by leželo na Vás, musela byste tedy sama spočítat, o kolik peněz Vás obral.
Co se týče kola, tak se v tomto případě jedná o trestný čin krádeže a měla byste toto ohlásit na Policii. Pokud ale nevíte jistě, zda to byl skutečně majitel, měla byste na Policii pouze uvést, že "jste se doslechla, že by to mohl být on". Neuvádějte ale, že "je to určitě on", to si musí prověřit Policie sama. Pokud by se totiž následně zjistilo, že to majitel nebyl, mohl by na Vás podat trestní oznámení pro křivé obvinění.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nerozpočítání nákladů na ohřev vody a vytápění mezi společně napojenými byty - měřáky jen v jednom nájemním bytě
___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Výpověď zaměstnance s uvedením čerpání dovolené - vzor

Maminka odchází z pozice vedoucí učitelky do důchodu. Má smlouvu na neurčito, ale ředitelka ji podsouvá výpověď. Maminka se rozhodla, že do důchodu nastoupí.
Problém: má nevyčerpanou dovolenou, a proto ředitelce sdělila, že bude učit do konce června /práce s dětmi/ a v červenci a srpnu si vybere dovolenou, a po dovolené, od 28.8.2018 nastoupí do důchodu.
Chtěla to tak, aby ji ředitelka jěště náhodou nedala pracovat o prázdninách (a třeba dovolenou proplatila).
Chci se zeptat, jak má vypadat správně napsaná výpověď, ve které budou zakotveny tyto věci. A kdy nejpozději má výpověďdát ředitelce?
Existuje dvouměsíční výpovední lhůta nebo je to jinak? Ředitelka už od ledna 2018 mamce podsouvá výpověď, kterou už napsala ředitelka (i se souhlasem), a mamka zatím nepodepsala s tím, že se poradí s právníkem. Jak má postupovat správně? Děkuji. Denisa

ODPOVĚĎ:
Je na Vaší mamince, kdy se rozhodne odejít do důchodu, resp. dát výpověď. Výpovědní doba v případě výpovědi dané zaměstnancem je dvouměsíční, počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.
Zaměstnavatel jí může dovolenou nařídit, a to i v průběhu běhu výpovědní doby. Pokud dá výpověď a zaměstnavatel jí dovolenou nenařídí, je povinen jí poskytnout náhradu mzdy za tuto nevyčerpanou dovolenou ve výši průměrného výdělku. Dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen stanovit Vám s přihlédnutím k Vašim potřebám a svým provozním potřebám, ideálně alespoň 2 týdny vcelku, a to písemně, min. 14 dnů předem. Samozřejmě se můžete na době čerpání dovolené dohodnout.
Jako nejvhodnější postup ve Vašem případě by zřejmě bylo podání výpovědi tak, aby byla doručena nejpozději do 30.6. 2018. Výpovědní doba by Vám pak končila 31.8.2018. Zároveň můžete zaměstnavatele požádat o čerpání dovolené a navrhnout mu její čerpání tak, jak je pro Vás vhodné. Zaměstnavatel to však nemusí akceptovat a jestliže do skončení pracovního poměru zaměstnanec dovolenou nevyčerpá, musí mu ji zaměstnavatel proplatit.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nevyčerpání dovolené na konci pracovního poměru a proplacení
___

OBČAN-BYDLENÍ
Placení údržby garáží v bytovém domě - platí i neužívající nájemníci, nájemci bez garáže?

Novostavba BD z r. 2017, 78 bytů v OV, v suterénu společná garáž s automatickými vraty, vyznačena parkovací stání pro pro 38 aut, ostatní vlastníci BJ mají venkovní stání.
Garáž zkolaudována jako "společné prostory všem bytovým jednotkám", 38 vyznačených parkovacích stání je "společný prostor pro uživatele parkovacích míst", pro víc automobilů není prostor.
Z definice společných prostor: " ... balkony, sklepy, garážové prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa - tyto společné části jsou určeny k výlučnému užívání pouze vlastníkem příslušné jednotky ...".
Reálně mají do prostoru společné garáže přístup pouze vlastníci s oprávněním zde parkovat, ostatním je garáž nepřístupná. Tito vlastníci hradí pouze spotřebovanou elektřinu a úklid.
Do fondu na opravy a údržbu spol. prostor přispívají vlastníci všech BJ dle zákona podle podílu na majetku (dle plošné výměry bytů).
Z tohoto fondu se má prý platit i další údržba společné garáže, to je například výmalba, opravy garážových vrat, opravy podlahové plochy garáže. Ze společného fondu se už hradí také náklady na posypové hmoty a odklízení sněhu z nájezdu do garáže.
Má nějakou oporu v zákoně, aby ti, kdo výhradně užívají společnou garáž, užíváním opotřebovávají vrata, výfukem znečišťují stěny, koly aut poškozují podlahový beton v garáži, používají nájezd do garáže, také sami hradili příslušné opravy společné garáže a odklízení sněhu z nájezdu, přestože je garáž zkolaudována jako společný prostor?
Dcera má byt v domě z roku 2002, kde je situace obdobná, jenom společná garáž je zkolaudována jako nebytová jednotka. Aby to bylo spravedlivé k druhé polovině obyvatel, kteří neparkují ve společné garáži, všechny zmíněné položky jsou hrazeny z odděleného fondu, který vytváří pouze vlastníci stání ve společné garáži, a to i opravy vrat, která jsou i v tomto případě součástí společných prostor. Víme tedy, že náklady na tyto opravy nejsou zanedbatelné.
Děkuji za odpověď Tereza

ODPOVĚĎ:
Toto je situace, která oporu v zákoně nemá. Je to věc prohlášení vlastníka, resp. stanov společenství vlastníků. Lze samozřejmě tento problém řešit na schůzi a nechat odhlasovat změnu stanov, event. prohlášení vlastníka. Pokud ale se změnou nebude souhlasit potřebná většina vlastníků, fakticky se se situací nedá nic dělat. V takovém případě by bylo řešením pouze obrátit se na soud, aby věc řešil s přihlédnutím k tomu, že ti, kteří garáž využívají, se fakticky na úkor těch, kteří ji nevyužívají, bezdůvodně obohacují.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Užívání společné garáže některými majitelů bytů - musí platit údržbu garáže všichni členové SVJ nebo jen ti užívající garáž?

___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Náhrada za konkurenční doložku - může se předplatit ve mzdě nebo se vyplácí po ukončení pracovního poměru?

Dne 16.5.2017 jsem uzavřela pracovní smlouvu, jejíž součástí je ujednání o konkurenční doložce. Pracovní poměr skončil dne 6.4.2018. Základní mzda byla stanovena na 22.000 Kč. Dále k základní mzdě náleží peněžité vyrovnání za dodržení konkurenční doložky ve výší 11.000 Kč (polovina základní mzdy) měsíčně za to, že neporuším podmínky konkurenční doložky. V pracovní smlouvě je také uvedeno: "Zaměstnanec svým podpisem stvrzuje, že si je vědom toho, že část mzdy pobírá na základě uzavřené konkurační doložky. Konkureční doložka je platná v průběhu pracovního poměru a současně po dobu 1 roku po jeho skončení."
Zaměstnavatel tvrdí, že peněžité vyrovnání z konkurenční doložky, které mi platil v průběhu zaměstnání, je peněžité vyrovnání na období 1 roku po skončení pracovního poměru, během něhož jsem konkurenční doložkou omezena, že mi platil tzv. dopředu. Obhajuje to tím, že v Zákoníku práce je v § 310 odst. 1 uvedeno: " Peněžité vyrovnání je splatné pozadu...pokud se smluvní strany nedohodly na jiné době splatnosti."
Je takový postup možný nebo můžu požadovat peněžité vyrovnání? Děkuji, Zita.

ODPOVĚĎ:
Konkurenční doložka je dvoustranný závazek, kdy se na jedné straně zaměstnanec i po skončení pracovního poměru zavazuje nevyužívat plně svých specifických schopností a znalostí a na druhé straně se zaměstnavatel zavazuje poskytovat zaměstnanci určitou kompenzaci jako náhradu tohoto omezení. Zákon stanoví, že se náhrada poskytuje po dobu tohoto závazku, pokud tedy závazek trvá i 1 rok po skončení pracovního poměru, je Vám zaměstnavatel povinen dohodnutou částku vyplácet i po dobu tohoto jednoho roku.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Předplacení konkurenční doložky zaměstnavatelem v době průběhu pracovního poměru - může to zaměstnavatel udělat?
___

OBČAN-DARY
Zpětvzetí daru pro hmotnou nouzi, finanční tíseň a nevděk, neúctu dárce k obdarovanému (darování nemovitosti rodičem) - dar bytu, domu, nemovitosti

Matka (v roce 2007 majitelka) převedla darovací smlouvou jednu ideální čtvrtinu svého spoluvlastnického podílu nemovitosti na jednoho ze dvou potomků. Obdarovaný sdílel nemovitost s matkou a nejenže neprojevil vděk, ale začal na ní být hrubý a vytýkal jí, že nepřispívá na opravy a domácnost. Neustálé hádky vyústily v odstěhování matky do domova důchodců v 03/2018. Tam musí matka platit nájem a, pobíraje jen malý důchod, ocitla ve finanční tísni. Daru lituje a chtěla by nyní vlastnický podíl zpět. Co se dá dělat?
Druhá část dotazu:
Obdarovaný ovdověl a jeho dva potomky po léta vychovávala jeho matka. Od čtyř (resp. pěti) let věku až do dospělosti. Dávala jim najíst i kapesné. Toto není nikde prokázáno, neboť se jednalo o hotovost. Je nějaká možnost žádat finanční náhradu za toto období? Děkuji, Martin.

ODPOVĚĎ:
V případě, že se obdarovaný k dárkyni chová hrubě, může se dárkyně domáhat vrácení daru pro nevděk zpět. Je tedy třeba k soudu podat žalobu o vrácení daru a soud bude zkoumat, zda nevděk skutečně dosahuje takové intenzity, že je důvodné dat vrátit. Pokud jde o druhou část dotazu, tak v tomto případě neexistuje možnost, jak se peněz investovaných do vnoučat domáhat zpět.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Hrubé chování obdarovaného k dárci a zrušení darování, zpětvzetí darování, darovací smlouvy na byt, dům, nemovitost
___

PRÁCE-DOVOLENÁ
Proplacení dovolené po návratu z mateřské dovolené u učitelky - nárok na dovolenou o letních prázdninách

Od 19.6.2017 jsem na rodičovské dovolené. Po ukončení mateřské dovolené mně byla, na moji žádost, proplacená řádná dovolená (MD od 5.12.2016 do 18.6.2017). Pracuji ve školství a do zaměstnání se vracím 2.5.2019, 2 měsíce před prázdninami tj. před dovolenou. Budu mít nárok na dovolenou? Předem děkuji za odpověď. Hezký den, Šárka.

ODPOVĚĎ:
Doba rodičovské dovolené se nepokládá za výkon práce, za toto období Vám tedy nárok na dovolenou nevzniká. Jestliže nastoupíte do práce znovu 2.5.2019 a pokud Váš pracovní poměr bude trvat do konce kalendářního roku, bude Vám za toto období náležet dovolená za skutečně odpracované období. Rozhodnutí o čerpání dovolené bude v tomto případě na řediteli mateřské školy.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dovolená o letních prázdninách u učitelky po mateřské dovolené (a proplacení řádné dovolené za minulá období)
___

OBČAN-DLUHY
Vliv registrovaného partnerství na dluhy po rodičích (nedohledatelný rodič s dluhy)

Jak ošetřit situaci při uzavření registrovaného partnerství, kdy matka partnerky je nedohledatelná? Mám na mysli situaci, kdy matka může nekontrolovatelně uzavírat půjčky, které by posléze nehradila, vztahuje se povinnost hradit za ni dluhy i pro mne, jako reg. partnerku její dcery? Děkuji Lenka.

ODPOVĚĎ:
Děti neodpovídají za dluhy rodičů. Pokud rodič zemře, může dítě dědictví odmítnout a nehrozí, že by měl za svého rodiče hradit dluhy.
V rámci registrovaného partnerství nevzniká obdoba společného jmění manželů, vůbec Vám tedy nehrozí, že byste měla být odpovědná za dluhy své partnerky, natož její matky.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Registrované partnerství a dědění dluhů po rodiči, rodičích, otci, matce
___

RODINA-REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
Dědění majetku po smrti registrovaného parnera v registrovaném partnerství

Jaké nároky vyplynou při uzavření regist. partnerství, týkající se majetku obou? Při případném úmrtí jednoho z partnerů, který má děti z min. manželství, budou dědit děti i reg. partner? Děkuji, Eva.

ODPOVĚĎ:
Zatímco u majetku je mezi registrovanými partnery situace stejná, jako by registrovanými partnery nebyli, v dědictví se s nimi počítá stejně, jako s manžely. Pokud jde tedy o majetek, uzavřením registrovaného partnerství nevzniká mezi partnery žádné společné jmění a nabývají tedy každý sám nebo do podílového spoluvlastnictví. Pokud jde o dědictví, tak zde má registrovaný partner stejné postavení jako manžel. Při úmrtí tedy dědí společně s dětmi, a to stejným dílem. Pokud má zemřelý partner děti, tyto dědí společně s partnerem, tj. pokud by např. děti byly dvě, dědí každý 1/3 majetku.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Majetek v registrovaném partnerství - dědictví, dědění
Dědění po registrovaném partnerovi, partnerce
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Napadení listiny o vydědění žalobou na neoprávněné vydědění a na určení dědice, dědiců

Můj otec sepsal 2005 závěť s listinou o vydědění, v níž vydědil z důvodu nezájmu o kontakt (což není pravda, ale to není teď podstatné), své tři děti (tedy i mě) z předešlých dvou manželství a veškerý svůj majetek odkázal své třetí manželce. S tou už žádné děti neměl. Ani ona sama neměla žádné potomky. Tato jeho poslední manželka 2009 zemřela. Otec zemřel v roce 2017. Situace, kterou řešila tahle závěť, tedy nenastala, otcova manželka zemřela dříve než on. Zajímalo by mě, jestli to vydědění uvedené v závěti i tak nadále platí. Pokud ano, kdo by tedy po mém otci dědil, když všechny své děti vydědil a jeho poslední žena, jíž dle této závěti vše odkázal, zemřela dříve než on? Děkuji za odpověď, Teodor.

ODPOVĚĎ:
I v tomto případě vydědění platí, nicméně pokud ještě dědictví po otci probíhá, máte právo podat žalobu oprávněného dědice na určení, že jste dědici - tj. že vydědění není platné. Pokud takovou žalobu nepodáte a vydědění bude skutečně uznáno platným a manželka, které bylo vše odkázáno, již nežije, připadají v úvahu další dědicové dle dědické posloupnosti, tj. otcovi rodiče, sourozenci, prarodiče případně další vzdálenější příbuzní - bratranci, sestřenice, ... Pokud není vůbec žádný rodinný příslušník, pak by dědictví připadlo státu jako odúmrť.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Neoprávněné vydědění a žaloba na určení dědictví
Listina o vydědění ve prospěch nové manželky, manželka zemřela - kdo bude dědit?
___

OBČAN-DLUHY
Promlčení dluhu s písemným uznáním dluhu - kolik let?

2004, jsem si vzal od firmy půjčku 25.000 Kč, díky jiným dluhům a předlužení jsem nesplácel a poté zapomněl, dnes (09.07.2018) jsem již bez těchto problémů a nevím jestli již není tahle záležitost promlčena, nebo jak dál postupovat. Poslední kontakt s věřitelem si nejsem jistý kdy byl a zda jsem nepodepsal v této době, dohodu o uznání dluhu, ale poslední kontakt určitě nebyl po roce 2008. Smlouva je na půjčku 25.000 Kč RPSN 78%, týdenní splátky, konečná suma cca 44.000 Kč, poslední splátka 5.1.2006, dále rozhodčí doložka přímo se jménem, úroky z prodlení 0,5 procenta denně do zaplacení, není uvedena žádná doba promlčení, v uvedenou dobu jsem vytloukal půjčku další půjčkou a byl samá exekuce, postupně jak se všichni upomínali jsem vše splácel a na tohle úplně zapomněl protože mě nikdo nekontaktoval, jaká je má situace v této záležitosti, již se nechci dostat do exekucí a nesmyslných dluhů. Mnohokrát děkuji za radu.
S pozdravem František.

ODPOVĚĎ:
Pokud jste nepodepsal žádné uznání dluhu, promlčecí lhůta je ze zákona tříletá a začíná běžet dnem následujícím po splatnosti dluhu. Je tedy důležité, na jaké datum byla sjednána splatnost. Pokud je to více než před třemi lety, pak je nárok na vrácení promlčen. Pokud byste podepsal uznání dluhu, pak je promlčecí lhůta desetiletá, opět od splatnosti. Pokud se tedy jedná o dluh promlčený, nemáte povinnost jej uhradit, v případě případného soudního vymáhání vzneste námitku promlčení.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv splatnosti dluhu na promlčení
___

OBČAN-DLUHY
Vliv odporu proti platebnímu rozkazu na výši odměny advokáta za vymáhání dluhu

Dopravce má u nás fakturu, splatná ke dni 28.12.2017 na částku 8.712 Kč, bohužel jsme ji v systému přehlédli. Obdrželi jsme rovnou platební rozkaz, ve kterém uvádí advokát, že nám byla zaslána dne 15.3.2017 předžalobní výzva, bohužel pošta nám nedodala, i když chodím skoro denně - menší pobočka. Mezitím se ale ozval dopravce (žalobce) a v březnu jsme řešili dohledáním a posláním 50% z částky, tj. 9.4.2018 (má u nás další fakturu - max by šlo do záloh té nové) po dohledání jsme uhradili zbylou část 26.4.2018 a omluvili se dopravci. Je zde možnost při odporu, že se poníží náklady p. advokáta? Jak mám řešit zákonný úrok, když byla faktura vyplacena na 2x? Děkuji. Josefína.

ODPOVĚĎ:
K náležitému zodpovězení dotazu by bylo nutné posoudit samotný platební rozkaz, žalobu a také porovnat datum podání žaloby a zaplacení dluhu.
Pokud podáte odpor, ke snížení nákladů za právní zastoupení advokáta by mohlo dojít, pokud žaloba byla podána ještě před částečným zaplacením.
Je však třeba upozornit, že pokud odpor nepodáte, bude moci žalobce požadovat zaplacení celé částky dle platebního rozkazu, a to i když jste dluh již fakticky zaplatili, jelikož právní mocí platebního rozkazu "vznikne" nový dluh, který je také vymahatelný v exekuci. Věc by bylo možné uzavřít dohodou s žalobcem s tím, že výslovně prohlásí, že dluh byl uhrazen a že jej ani dle platebního rozkazu vymáhat nebude.
Na druhou stranu pokud podáte odpor, bude muset dojít ke zpětvzetí žaloby z důvodu úhrady dluhu. Pokud k úhradě došlo až po podání žaloby, navýší se náklady soudního řízení o další 1 úkon advokáta (zpěvzetí žaloby).
Zákonný úrok se počítá od data splatnosti faktury z celé dlužné částky a následně po částečné úhradě se bude počítat pouze ze zbývající částky až do úplného zaplacení.
Věc doporučuji nechat posoudit advokáta, který po předložení všech dokumentů náležitě posoudí, zda je vhodné se v řízení aktivně bránit, či se spíše u pokusit zavřít s žalobcem dohodu ohledně úhrady nákladů a úroku. Seznam advokátů naleznete zde:
www.advokatikomora.cz

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Splácení dluhu po částech a úrok z prodlení
___

RODINA-SJM
Vypořádání SJM kvůli dluhům manžela před manželstvím

05/2017 jsem se vdala a až po svatbě se ukázalo, že můj manžel má velké množství dluhů. Došlo to tak daleko, že mi účty zablokoval exekutor, pro pět let starý dluh, což definitivně pohřbilo naše manželství. Požádala jsem tedy o rozvod a manžel souhlasil, děti společné nemáme. Půjde tedy o nesporný rozvod. Do rozvodu uhradím jeho exekuci a budu se modlit, aby nepřišla další. Chtěla jsem se ale zeptat, zda je potřeba vypořádání SJM, jakým způsobem a kde se to provádí, abych byla po rozvodu chráněná před jeho dluhy, nebo se rozvodem automaticky náš majetek rozdělí? Nechci aby mi i po rozvodu hrozilo, že budu platit jeho dluhy. Děkuji, Sandra.

ODPOVĚĎ:
Pokud se budete rozvádět smluveným (nesporným) rozvodem, musíte k rozvodovému soudu doložit dohodu o vypořádání SJM, kde si práva a povinnosti ohledně majetku do budoucna rozdělíte. Dohoda musí mít úředně ověřené podpisy. Doporučuji se za účelem sepisu dohody obrátit na advokáta, jejichž seznam najdete na www.advokatikomora.cz, který Vám mimo jiné poradí, jak dluhy do budoucna ošetřit a rozebere s Vámi Vaši konkrétní situaci detailněji.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv rozvodu manželství na exekuci pro dluhy před manželstvím
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Jak urychlit vyřízení dědictví, dědické řízení

Prosím o podání informace týkající se časové lhůty pro vyřízení pozůstalosti. Den úmrtí 9.1.2018, první kontakt od zástupce notáře 14.3.2018. Kompletní předběžné šetření uzavřeno 1.4.2018 s tím, že do 1.5.2018 dojde k určení termínu závěrečného jednání za účasti všech dědiců pro vydání Usnesení v řízení pozůstalosti. Ze strany zástupce notáře žádný kontakt, jen z naší strany dvakrát dotaz, ovšem opakovaně nám bylo sděleno, že z důvodu značné vytíženosti s náročnějšími případy, nelze stále pro nás termín určit. Pochopím, že určitě jsou případy značně náročné, tím rozsáhlé, ale proč náš "jednoduchý" bude stále posouván bez termínu; vždyť termín musí být sdělen alespoň 10 dní předem. Určitě je takový přístup neprofesionální, kdy se zástupce notáře neozve ani s omluvou a stručným zdůvodněním takového postupu. Ale i zde by měla být nějaká konkrétní hranice, tak to nelze do neurčita. Děkuji, Jenovéfa.

ODPOVĚĎ:
Zákon bohužel pro vyřízení pozůstalosti žádné lhůty nestanoví. Pokud máte za to, že notář postupuje neprofesionálně, máte dvě možnosti - žádat o nahlédnutí do spisu, z něhož lze zjistit, zda notář ještě v mezidobí nečinil nějaké další úkony nebo se obrátit na notářskou komoru - stránky www.nkcr.cz s podnětem, že na straně notáře dochází k nedůvodným průtahům a s žádostí o prošetření.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Stížnost na notáře pro bezdůvodné průtahy s uzavřením dědictví, dědického řízení
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dodatečné zdědění hrobu - hrob nebyl projednán v dědickém řízení

Mám v bezpodílovém ideálním vlastnictví se sourozenci hrob rodičů. Sourozenci již zemřeli. Přechází vlastnictví na potomky sourozenců nebo jsem vlastníkem sama. Nevím jak by měly postupovat mé děti po mém úmrtí. Při notářském řízení o dědictví u sourozenců hrob zmiňován nebyl. Děti sourozenců hrob nenavštěvují. Pro velkou vzdálenost zvažuji, že nechám rodiče přemístit, případně rozprášit. Děkuji, Leona.

ODPOVĚĎ:
Pokud nebylo vlastnictví hrobu řešeno v dědickém řízení, zůstala tato otázky otevřená a měl by být podán návrh na dodatečné projednání dědictví. Není to nijak složitá ani nákladná záležitost, návrh podáváte k soudu, v jehož obvodu měl zemřelý před smrtí trvalé bydliště. Je ale otázkou, zda to vůbec má cenu, když se děti sourozenců o hrob nezajímají. Nejjednodušší řešení by bylo, abyste rodiče přemístila a hrob zrušila. V případě Vašeho úmrtí by se totiž Vaše děti dostaly do podobné situace jako Vy. Řešily by, zda má cenu podávat návrh na dodatečné projednání dědictví kvůli podílu vlastníků ze strany vašich sourozenců, kteří navíc o hrob nemají zájem.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se vyhnout dodatečnému dědickému řízení u neprojednaného majetku zůstavitele (hrob)
___

OBCHOD-REKLAMACE
Reklamace projektu novostavby rodinného domu projektanta - nedodržel požadavky zadavatele

V březnu 2018 jsme se domluvili s projektantem na studii novostavby rodinného domu RD, řekli jsme mu požadavky na velikost, typ a dodali veškeré dokumenty, které jsme měli k pozemku. Zhruba v dubnu 2018 nám psal mail, že je studie hotová, že máme přijet a vzít 15.000 Kč jako zálohu. Peníze jsme zaplatili, dál nám paragon a ukázal studii, dům naprosto neodpovídal našemu přání, to jsme mu řekli, prý to předělá. Pak nám přišel mail, že pokud se mu to nepovede, zálohu vrátí. V květnu přišla upravená studie, byla na stejném půdorysu s tím rozdílem, že byla ještě horší dispozičně a opět úplně jinak, než jsme chtěli. Žádali jsme projektanta, aby ji předělal podle návrhu, který jsme poslali v příloze pro inspiraci. Druhý den napsal, že nám poslal 2 studie, a že jsme vyrovnání, že nám peníze nevrátí. Písemnou smlouvu jsme mezi sebou neměli. A když jsem mu volala, řekl že zdarma nepracuje a tím pádem nic nepředělá. Otázka zní, jestli máme právo na vrácení peněz, když svou práci neodvedl nebo ne? Děkuji, Hana.

ODPOVĚĎ:
V tomto případě byla uzavřena smlouva o dílo, ve které se projektant zavázal vytvořit studii dle Vašeho zadání. Vzhledem k tomu, že smlouva nebyla ze strany projektanta dodržena, výslovně prohlásil, že dále na práci již pokračovat nebude, a rovněž uvedl, že pokud se mu studii nepodaří upravit, vrátí zálohu, došlo z jeho strany k porušení smlouvy.
Doporučuji písemně (doporučeným dopisem) zaslat projektantovi odstoupení od smlouvy, ve kterém také požadujte vrácení uhrazené zálohy. Pokud dobrovolně zálohu nevrátí, bude nutné se domáhat zaplacení u žalobou u soudu. Zde budete muset prokázat, že dodaná studie neodpovídá uzavřené smlouvě, tj. Vašemu zadání. Soud by následně posoudit, zda je Váš požadavek oprávněný, či nikoliv.
Před případným podáním žaloby však doporučuji využít možnost mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, kdy mimo jiné získáte podrobnější právní posouzení Vašeho případu, rovněž je možné, že toto řízení přiměje projektanta ke změně postoje. Toto řízení je zcela zdarma. Více informací a online možnost podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
V případě soudního sporu pak doporučuji využít pomoc z řad advokátů, jejichž seznam naleznete zde:
www.advokatikomora.cz

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Reklamace studie novostavby rodinného domu projektanta - nedodržel návrh, požadavky zadavatele
Nedodání díla podle zadání zadavatele - reklamace nebo odstoupení od smlouvy o dílo
___

OBCHOD-REKLAMACE
Jak reklamovat zubní plombu - postup (plomba vypadla krátce po aplikaci)

Dne 14.5.2018 jsem byla na zubním ošetření, kde mi zubařka vyvrtala starou amalgámovou výplň a nahradila jí dočasnou plombou. Domnívám se, že ošetření trvalo neadekvátně dlouho, nebylo provedeno kvalitně a že mi byly prováděny neopodstatněné výkony. Také když se mi zubařka pokoušela dát provizorní výplň poprvé, tak vypadla. Povedlo se jí to až na podruhé. Zubařka si vše zaúčtovala a na recepci mi byla sdělena extrémně vysoká částka, kterou jsem pro nedostatek peněz neuhradila s tím, že ji zaplatím následující den. Po asi hodině a čtvrt mi vypadla provizorní výplň a zub mě od té doby bolel. Částku jsem dosud neuhradila. Požádala jsem zubní kliniku, aby mi byla kopie účtu zaslána e-mailem, ale nestalo se tak.
Dnes (09.07.2018) jsem navštívila jiného zubaře, který mi nahradil vypadlou plombu a dal mi o tom potvrzení. Jak mám postupovat, pokud nejsem spokojená s prací paní zubařky a s vyčíslenou částkou za poskytnutou péči? Děkuji, Milena.

ODPOVĚĎ:
Máte-li pochybnosti o účelnosti všech výkonů, které jste u zubařky podstoupila, je vhodné, abyste s jiným zubařem konzultovala
1/ zda byly všechny provedené úkony účelné a správně provedené a
2/ zda je účtovaná cena za tyto úkony adekvátní.

Za tímto účelem si od zubařky vyžádejte kopii té části zdravotnické dokumentace, která pojednává o předmětném výkonu ze dne 14. 5. 2018, a znovu požádejte o podrobné vyúčtování ceny výkonu (tedy o rozepsání cen jednotlivých výkonů, použitých materiálů apod.).
Dle platné právní úpravy musí být pacient v případě zdravotních služeb, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, předem informován o jejich ceně či alespoň o způsobu jejího výpočtu a předpokládané výši. Pokud jste žádnou takovou informaci neobdržela (a účtovaná cena pro Vás tedy byla překvapující), jedná se o pochybení zubařky.
Po obdržení těchto podkladů se můžete obrátit na jiného zubaře s žádostí o konzultaci odborné správnosti postupu Vaší zubařky (zejména co se týče účelnosti jednotlivých výkonů) a adekvátnosti účtované ceny. Upozorňuji na to, že konzultační služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, lze proto očekávat, že Vámi oslovený zubař si za konzultaci vyúčtuje určitou částku.
Dle informací, které v rámci konzultace obdržíte, se můžete rozhodnout, zda, popřípadě co zubařce zaplatíte. Pokud se rozhodnete zaplatit zubařce pouze některé z provedených výkonů, doporučuji Vám zubařce písemně zdůvodnit, proč zbývající výkony (či materiály) zaplatit nehodláte. Následně bude záležet na zubařce, zda po Vás bude vymáhat nezaplacenou část ceny soudní cestou či nikoli.
Zjistíte-li, že zubařka nepostupovala odborně správně (pokud například prováděla neúčelné výkony), můžete si na její postup písemně stěžovat, a to v první řadě přímo u této zubařky, popř. u jejího zaměstnavatele (je-li tato zubařka zaměstnána) ; nebudete-li s vyřízením stížnosti spokojena, budete se ve stejné věci moci obrátit na místně příslušný krajský úřad.
Pro případný budoucí soudní spor je nicméně vhodné shromáždit podklady (kopii zdravotnické dokumentace, podrobné vyúčtování ceny, výsledek konzultace apod.) již nyní.
Z dotazu nevyplývá, zda Vám vznikla nějaká újma na zdraví, popř. zda se hodláte domáhat odčinění nějaké újmy na zdraví. Touto otázkou se proto ve své odpovědi zabývat nebudu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Reklamace zubní plomby - vypadla krátce po aplikování do zubu
Musí lékař předem informovat pacienta o výši doplatku za zdravontí ošetření?
Informování zubaře předem o ceně doplatku za ošetření
Stížnost na zubaře z důvodu neúčelných zbytečných výkonů na pacientovi
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dědění, dědictví cenných papírů - postup a určení hodnoty cenných papírů posudkem znalce

Otec zemřel 2017, nesepsal závěť. Zanechal hotovost a cenné papíry rozdělené do deseti společností. Zajímala by mne informace v jakém poměru se dědictví bude dělit, a zda mám nárok na hotovost, kterou zanechal na bankovním účtu, tedy BÚ vedeném na jeho jméno stejně jako cenné papíry. Obojí vzniklo za jeho manželství a nic z toho nezdědil ani nedostal darem. Dědictví se týká dcery a manželky. Děkuji, Karolína.

ODPOVĚĎ:
Pokud připadají v úvahu jako dědicové dcera a manželka, pak tyto obě dědí rovným dílem. Pokud se nedohodnou, musel by notář zadat znalecký posudek na ocenění dědictví a vše by bylo děleno rovným dílem. Máte ale asi na mysli situaci, že vše, co po otci zůstalo, je součástí SJM, jelikož to pořídil za manželství. Ano, pakliže vše pořídil za manželství, automaticky jsou všechna aktiva součástí SJM, pokud není samostatnou žalobou prokázán opak. Manželce tedy zůstává polovina všeho z titulu SJM a o druhou polovinu se matka (manželka) s dcerou dělí rovným dílem, tedy na půl, jak o finance na účtech, tak o cenné papíry ve společnostech.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Posudek na nominální hodnotu cenných papírů v dědictví, dědickém řízení
___

SPRÁVNÍ-OBCE
Změna pozemků (ostatní plocha) a pozemková úprava - porušení zákona č. 139/2002 Sb.

Bydlíme v úseku probíhající pozemkové úpravy. Vydlážděný dvůr u domu. Oplocená zahrada a přístupové cesty vedené jako ostatní plocha - komunikace v našem vlastnictví byly bez našeho souhlasu zařazeny do pozemků řešených PU. Nejedná se o porušení zákona č. 139/2002? Děkuji, Stanislav.

ODPOVĚĎ:
Dle § 3/2 a 3 zákona o pozemkových úpravách platí, že:
- obvod pozemkových úprav je území dotčené pozemkovými úpravami, které je tvořeno jedním nebo více celky v jednom katastrálním území;
- bude-li to pro obnovu katastrálního operátu třeba, lze do obvodu pozemkových úprav zahrnout i pozemky, které nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona o pozemkových úpravách, ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických informací;
- pozemky zastavěné stavbou, která není ve vlastnictví státu, pozemek funkčně související s touto stavbou včetně přístupové cesty, zahrady, pozemky v zastavěném území, pozemky v zastavitelných plochách lze řešit v pozemkových úpravách jen se souhlasem jejich vlastníka;
- pokud se vlastníci ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem nevyjádří, má se za to, že s řešením v pozemkových úpravách souhlasí.

Ze znění dotazu není možné dovodit, z jakého důvodu byly Vaše pozemky zahrnuty do pozemkových úprav, existuje však určitá pravděpodobnost, že se tak stalo buď:
1/ proto, že to je zapotřebí pro obnovu katastrálního operátu, přičemž v případě Vašich pozemků dojde pouze k obnově souboru geodetických informací (ad druhá odrážka výše), nebo
2/ proto, že jste se ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem nevyjádřil k tomu, zda se zahrnutím Vašich pozemků do pozemkových úprav souhlasíte a nastoupil tudíž zákonný předpoklad, že jste souhlas udělil (ad čtvrtá odrážka výše).

Abyste zjistil, zda budou Vaše pozemky skutečně dotčeny pozemkovými úpravami či zda dojde pouze k obnově souboru geodetických informací, popř. abyste zjistil, proč byly Vaše pozemky do pozemkových úprav vůbec zahrnuty, Vám doporučuji kontaktovat Státní pozemkový úřad: http://www.spucr.cz/

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 139/2002 Sb. , o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak zjistit důvod pozemkových úprav soukromého pozemku?
Předpokládaný souhlas s pozemkovými úpravami soukromého pozemku občana

__

OBČAN-SDRUŽENÍ A SPOLKY
Vystavení faktury spolkem a nutnost registrace spolku na FÚ, finačního úřadu

S kamarády jsme nedávno dali našemu třicetiletoválečnému počínání formu zapsaného spolku a nyní nastala první zkouška v podobě nutnosti vystavit fakturu. Předseda spolku se na mě obrátil s následujícími dotazy (budu citovat) :
1/ "Nejsem si jist, zda nejsme povinní se registrovat u správce daně (finanční úřad - bez registrace nejsi oprávněn provádět účetní úkony) a podat každý rok daňové přiznání. Potřebuji to prosím zjistit jinak nemohu zatím s čistým svědomím fakturu vydat."
2/ "Podle zákona se na nás totiž daňové úlevy asi nevztahují a nejsme tedy zproštěni od daně a tím i nutnosti podávat přiznání."
3/ "Dále bych potřeboval zjistit, jakou účetní dokumentaci musíme jako zapsaný spolek vést, respektive co vše nám bude stačit. Nerad bych porušoval zákon."
Jelikož se necítím být v oblasti daně z příjmů a účetnictví dostatečně fundován, prosím, zda byste mohl tento e-mail přeposlat kolegyni-daňové poradkyni, popř. mi na ní nedal přímo kontakt.
Kam až mé daňové znalosti sahají, podléhají zapsané spolky dani z příjmů (stejně jako jiné právnické osoby). Nejsem si však jist, zda se mají danit veškeré příjmy nebo pouze ty, které spolek nevyužije na svou hlavní činnost.
Daňové přiznání je pak zapotřebí podávat pouze v případě, že příjem zapsaného spolku přesáhl v daném roce určitou částku (jejíž výši si již nevybavuji). Fakturu (jako účetní doklad) je pak možné vystavit bez ohledu na to, je-li či není-li zapsaný spolek registrován u finančního úřadu (alespoň si to myslím).
Předem děkuji. Luděk

ODPOVĚĎ:
Svoji odpověď bych rozdělil na jednotlivé body podle Vašich otázek.

1/ Spolek nemá povinnost se registrovat k dani z příjmů právnických osob, pokud pobírá příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny. Bez registrace jste jako spolek oprávněni (dokonce povinni podle zákona o účetnictví) provádět účetní úkony, v tomto jedná se o oddělené oblasti daně a účetnictví. Spolek má statut veřejně prospěšného poplatníka daně příjmů právnických osob a z tohoto titulu není povinen podávat daňová přiznání pokud pobírá příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny. Spolek má navíc i vyjímku z tzv. oznamovací povinnosti, tzn. pokud je registrovaný k dani a v daném roce splnil podmínku pro nepodání daňového přiznání, tak není povinen tuto skutečnost sdělovat správci daně. Případný účetní doklad (fakturu) můžete s čistým svědomím vystavit.

2/ Záleží na statutu spolku, jeho činnosti apod. Dále je nutné identifikovat čeho se případný příjem týká. Zda spadá do nepodnikatelské činnosti spolku (do té činnosti, pro kterou byl spolek založen) nebo zda se jedná o vedlejší podnikatelskou činnost (která může být provozována pro podporu činnosti hlavní). Pokud náklady z nepodnikatelské činnosti převyšují příjmy, pak uvedený příjem není předmětem daně a nedaní se. Případný členský příspěvek je sice předmětem daně, ale je ze zákona osvobozen a tedy žádné daňové povinnosti z něj neplynou. Pokud by se třeba např. jednalo o reklamu, tak ta je předmětem daně vždy.

3/ Jako zapsaný spolek jste účetní jednotkou s povinností vést účetnictví. Pokud máte aktiva a obrat pod 3.000.000 Kč, tak nemusíte vést klasické "podvojné účetnictví", ale vedete tzv. jednoduché účetnictví podle §1f zákona o účetnictví a vyhlášky č. 325/2015 Sb. , toto jednoduché účetnictví se nejvíce podobá daňové evidenci podnikatelů, s tím, že jednou ročně se sestavují výkazy Přehled o příjmech a výdajích a Přehled o majetku a závazcích. Jinak co se týče nutnosti vystavovat potřebné účetní doklady, tak v těchto oblastech se na vás zákon o účetnictví vztahuje jako na ostatní účetní jednotky - viz. faktura v dotazu.
Jak píšte dále, vysvětleno výše, registrace u FÚ nemá vliv na vystavování účetních dokladů. Pouhá výše příjmů u spolku nemá vliv na daňovou povinnost.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Účetní dokumentace spolku ze zákona
Sleva na dani u spolku, daňové úlevy zapsaného spolku
Kdy se musí spolek zaregistrovat na FÚ, finančím úřadě?
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Výmaz společníka, jednatele s. r. o. - je nutné změnit zakládací listinu?

Pokud chci změnit počet jednatelů s. r. o. (výmaz druhého společníka/jednatele) je potřeba změnit zakládací listinu? (Stačí tedy skutečně postup, jak jste popsal? Bylo by to mnohem jednodušší.) Richard

ODPOVĚĎ:
Obecně by zápis v obchodním rejstříku měl odpovídat skutečnosti, tzn. pokud mají být dle společenské smlouvy dva jednatelé, měli by být také 2 jednatelé zapsáni. Pokud je však za společnost oprávněn jednat každý jednatel samostatně, pak by soud měl výmaz jednoho jednatele zapsat bez nutnosti měnit společenskou smlouvu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nová zakládací listina při vymazání společníka, jednatele s. r. o. - je nutné ji vytvořit?

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Zdědění pozemku s cestou, komunikací - je možné požádat stát o výměnu za jiný pozemek?

V dědickém řízení jsme zdědili v polabí pozemek. Po náhledu do katastru nemovitostí jsme ovšem zjistili, že přes celou délku pozemku a přesně v jeho středu vede cesta a evidentně používaná auty a zemědělskou technikou. Tento pozemek jsme chtěli oplotit a zřídit zahradu. Na pozemku není žádné věcné břemeno a částečně je tento pozemek obhospodařován pro zemědělské účely. V tomto stavu je nepravděpodobné pozemek využívat dle představ. Jaká je šance na výměnu pozemku se státem či jeho využití dle záměru? Věřím, že by v budoucnu došlo k soudu se záměrem zřízení věcného břemene. Ovšem tímto by pozemek byl zcela nepoužitelný.
Děkuji, Radana

ODPOVĚĎ:
Pokud je na pozemku cesta, která vede do míst, do nichž není žádný jiný přístup možný, musíte počítat s tím, že i když byste se snažili průjezdu vozidel zamezit, v rámci případného soudního sporu by bylo na pozemku zřízeno věcné břemeno - ovšem úplatně. Pokud je místo, na které vozidla jezdí, přístupné i po jiné cestě, pak cestu můžete zahradit, ani v rámci soudního sporu by věcné břemeno pravděpodobně zřízeno nebylo, neboť není důvodné zatěžovat váš pozemek, když příjezd je možný i jinak. Pokud jde o výměnu pozemku, můžete se zkusit obrátit na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zda by stát měl o pozemek zájem - stránky www.uzsvm.cz.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Požádání státu o výměnu pozemku - zdědění pozemku s cestou, veřejnou komunikací
Jak vyměnit zděděný pozemek s cestou, veřejnou komunikací za jiný pozemek od státu
Výměna zděděného pozemku za jiný pozemek státu z důvodu veřejné komunikace, cesty pro lidi
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Vyloučení osoby blízké ze společně posuzovaných osob bez jejího vědomí - jak to udělat?

Můj přítel od února 2018 ve výkonu trestu. Chtěla bych ho mimosoudní cestou vyloučit ze společně posuzovanych osob. Chci se zeptat, jakou formou napsat nějaké JEHO čestné prohlášení, které by podepsal, tak abychom oficiálně byli od sebe, ale on to nepoznal. Mám z něho strach. Děkuji, Jitka

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že svého přítele chcete vyloučit z okruhu společně posuzovaných osob kvůli nároku na sociální dávky (dávky státní sociální podpory nebo dávky pomoci v hmotné nouzi. V tom případě by bylo nejlepší, kdyby se Vám podařilo získat čestné prohlášení podepsané přímo Vaším přítelem. Text tohoto prohlášení by mohl znít například takto: Já, níže podepsaný (jméno a příjmení Vašeho přítele), narozený (datum narození), trvale bytem (adresa trvalého bydliště) čestně prohlašuji, že ode dne (datum nástupu do výkonu trestu) jsem ve výkonu trestu odnětí svobody ve (vazební) věznici (adresa věznice) a od tohoto data se slečnou/paní (Vaše jméno a příjmení), narozenou (Vaše datum narození), trvale bytem (Vaše trvalé bydliště) nesdílím společnou domácnost a nehradím náklady na životní potřeby. Čestné prohlášení je zapotřebí datovat a nechat podepsat Vaším přítelem.

Pokud se Vám nepodaří získat čestné prohlášení Vašeho přítele, můžete doložit alespoň vlastní čestné prohlášení, které může znít například takto: Já, níže podepsaná, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, čestně prohlašuji, že můj partner, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště je od (datum nástupu do výkonu trestu) ve výkonu trestu odnětí svobody ve (vazební) věznici ve (adresa věznice) a od tohoto data se mnou tudíž nesdílí společnou domácnost a nehradí náklady na životní potřeby. Opět připojte datum a svůj podpis. Toto čestné prohlášení přiložte k žádosti o sociální dávky a požádejte úřad práce o vyloučení Vašeho partnera z okruhu společně posuzovaných osob.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob kvůli nároku na sociální dávky - jak to udělat bez vědomí posuzované osoby
___

SPRÁVNÍ-OBCE
Rozdíl mezi plánovací smlouvou a Smlouvou (§ 88 zákona č. 183/2006 Sb. a § 88 po novele č. 225/2017 Sb. , zákona č. 183/2006 Sb.)

Chtěla bych požádat o vysvětlení § 88 SZ. Jaký je rozdíl mezi "Plánovací smlouvou", která byla uvedena v § 88 zákona č. 183/2006 Sb. a "Smlouvou", která je uvedena v § 88 po novele č. 225/2017 Sb. , zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu, která je účinná od 01.01.2018?
Jaký je rozdíl v daném § 88 v dřívějším znění a nynějším znění? Co ze změny vyplynulo? Jak lze § 88 nyní chápat a jak byl chápán před změnou? Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Po shlédnutí obou ustanovení konstatuji, že žádný rozdíl v daných zněních nevidím a mám za to, že žádný rozdíl v nich není. § 88 lze chápat stejně, jako jeho znění před změnou.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Rozdíl mezi smlouva a splánovací smlouvy (§88 zákona č. 183/2006 Sb.)
___

PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
Uschopnění lékařem i když má zaměstnance potíže a není schopen výkonu práce - co se bude dít?

Jsem manuálně pracující – zedník údržbář. Od února 2018, kvůli vleklým bolestem a zhoršené hybnosti pravé ruky pobírám nemocenské dávky s prvotně určenou diagnózou – artróza. Na artrózu jsem podstoupil mnoho neefektivních rehabilitací, ale teprve nedávným vyšetřením na specializovaném pracovišti na ruce bylo zjištěno, že mé potíže s artrózou nesouvisejí. Stav je sice subjektivně podobný, ale bez operativního zásahu neřešitelný (laicky – mám v ruce nějak přetočenou jednu kost v zápěstí). Termín operace je určen na únor 2019.
Mé potíže tedy nemizí, přesto mi můj praktický lékař chce neschopnost ukončit s tím, že mi nemocenskou lze proplácet jen jeden rok, což by mi vycházelo do operace a následné rehabilitace bych již byl bez nemocenské a na komisi mě prý nepošle.
U zaměstnavatele nyní všichni zaměstnanci procházejí kontrolou (jako vstupní prohlídka) u nedávno určeného smluvního lékaře a i po mně tedy zaměstnavatel požaduje, abych tuto prohlídku podstoupil. Problém nastane, až mě můj praktik uschopní i přes mou neschopnost používat plnohodnotně pravou ruku a z tohoto důvodu pak neprojdu u lékaře určeného zaměstnavatelem.
Co tedy mohu podniknout? A opravdu není jiná možnost vyplácení nemocenské po roce pracovní neschopnosti?
Děkuji, Antonín

ODPOVĚĎ:
Prodloužení podpůrčí doby je možné i vyčerpání její základní doby, pokud jsou naplněny právními předpisy stanovené podmínky. Jedná se o případy, kdy je možno na základě vyjádření lékařské posudkové služby OSSZ předpokládat, že zaměstnanec v krátké době nabude pracovní schopnosti. O poskytnutí nemocenského po uplynutí podpůrčí doby rozhoduje OSSZ na žádost zaměstnance. Žádost se podává u příslušné OSSZ (jedná se o OSSZ, která vyplácela nemocenské). K žádosti je dobré přiložit aktuální lékařské zprávy, případně vyjádření ošetřujícího lékaře o probíhající léčbě. Žádost lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kterým podpůrčí doba uplynula. OSSZ obvykle prodlužuje podpůrčí dobu nejdéle o tři měsíce a poté je opět třeba požádat o další prodloužení. V případě, že OSSZ nevyhoví žádosti o prodloužení podpůrčí doby, je možno podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí u OSSZ, která rozhodnutí vydala.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak napadnout uschopnění lékařem pokud má pacient nadále zdravotní potíže?
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Vrácení přeplatku z příspěvku na bydlení pronajímatelem

Od 2015 jsem pronajímala byt paní Novákové, která dostávala od "sociálky" příspěvek na bydlení. Protože ve smlouvě nemám zmínku o přeplatcích (v čl. 3. této smlouvy máme pouze uvedenou zmínku o nedoplatcích) musela jsem každý rok dávat paní Novákové v případě přeplatků pro potřeby sociálky potvrzení, že jí přeplatky nevracím. Vše bylo v pořádku až do roku 2018, kdy bylo v dubnu sociálkou paní Novákové řečeno, že je změna v "nějakém" zákoně a tím pádem já jí musím veškeré přeplatky vrátit, protože je po ní sociálka bude vyžadovat a strhne jí to bez ohledu na to, zda jí je já vrátím či nikoliv.
Chtěla jsem se tedy zeptat, jestli je pravda, že se opravdu ten jakýsi zákon změnil, údajně to mělo být v březnu 2018 a pokud ano, tak jestli je možné, že sociálka může požadovat zpětně vlastně přeplatek za rok 2017, když změna v zákoně proběhla v březnu 2018 a také jestli, přestože nebo protože ve smlouvě o přeplatcích nemám ani zmínku, jsem povinna ten přeplatek paní Novákové opravdu podle tohoto zmíněného zákona vrátit. Údajně jí bylo řečeno, že by ho po mě mohla vymáhat i soudně. Děkuji, Jiřina

ODPOVĚĎ:
Pokud máte ve smlouvě sjednáno, že přeplatky se nevrací, pak se nevrací. Na uvedenou situaci lze vztáhnout § 2252 Občanského zákoníku, který stanoví, že
(1) Požádá-li o to nájemce, umožní mu pronajímatel zpravidla nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období nahlédnout do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý kalendářní rok, jakož i pořídit si z vyúčtování výpisy, opisy nebo kopie; totéž platí o dokladech týkajících se účtovaných nákladů.
(2) Nedoplatek i přeplatek záloh na poskytnuté služby jsou splatné k témuž dni; není-li ujednána jiná doba, jsou splatné do tří měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.
Pokud by po Vás někdo chtěl přeplatek vrátit soudně, musí napřed poslat předžalobní upomínku. Doporučuji tedy postupovat tak, že nyní nereagujte a vyčkejte, jak se k věci bude stavět nájemnice. Nájemní smlouvu podepsala dobrovolně a pokud je v ní ujednáno, že přeplatky nevracíte, nevidím důvod, proč by se na tom mělo něco měnit. Pokud je smlouva sjednána dobrovolně a vážně, jsou její ujednání závazná pro obě smluvní strany.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vrácení přeplatku služeb nájmu a příspěvek na bydlení
___

OBČAN-DLUHY
Nespárovaná platba příjemce a platební rozkaz - jak se bránit?

Byl mi doručen doplatek na telekomunikační služby a i když se to zdá zvláštní, vypisoval jsem platební příkaz bez brýlí a místo 5 340 Kč, jsem odeslal 3 340 Kč. Po nějaké době mi byl doručen digitální platební rozkaz od okresního soudu, na částku 5 340 Kč + 1 640 Kč výlohy soudu, atd. Zřejmě mou platbu nespárovali (neuvedený variabilní symbol? + nekompletní částka) a tak požadují celou částku.
Jak se mohu bránit? Mohu se nějak odvolat a jednoduše pouze doplatit rozdíl- tj. 2 000 Kč, který chybí? V případě, že se odvolám tím, že doložím potvrzení o mé platbě a vysvětlením, proč rozdíl vznikl, musím zaplatit i výlohy- příslušenství 1 640 Kč? Kam případné odvolání směřovat? Moc děkuji a přeji krásný den! Vladimír

ODPOVĚĎ:
Pokud jste nedostal žádnou předžalobní upomínku, ale rovnou soudní rozhodnutí, do odvolání kromě popisu situace uveďte i to, že jste nebyl informován o tom, že bude podána žaloba. Pokud totiž žalobce neinformuje žalovaného ještě před podáním žaloby, nemá právo na náhradu nákladů soudního řízení. Proto byste soudní výlohy platit neměl a soud na to upozorněte. Odvolání podáváte k soudu, který soudní rozhodnutí vydal, tento soud celý spis postoupí odvolacímu - Krajskému soudu a ten bude o odvolání rozhodovat. Ale podáváte k prvostupňovému soudu, tedy tomu, který vydal napadené soudní rozhodnutí.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Částečně zaplacená částka poskytovateli služby a její nespárování v systému - jak se bránit platebnímu rozkazu, příkazu
___

TRESTNÍ-TRESTNÍ SAZBY, OCHRANNÁ OPATŘENÍ, POKUTY
Pokuta za řízení auta v opilosti 15000 Kč a 2 roky odebrání řidičského průkazu - vliv hodnoty alkoholu těsně po požití

23.3. jsem byl při jízdě kontrolován policisty asi čtyři minuty po konzumaci alkoholu. Tedy bezprostředně po konzumaci. V dechu jsem měl při třech zkouškách a vždy po pěti minutách 2,3.. 1,6.. 0,98 promile. To je zbytek alkoholu v ústech. Následně po dalších 65ti minutách mi byla odebrána krev kde bylo 1,2 promile. Nebylo zohledněno že zkoušky na dech byly čtyři minuty po požití a samosoudkyně mě odsoudila na 15.000 Kč a 2 roky odebrání řidičského oprávnění, tedy jsem bez řidičského průkazu, ŘP za 1,2 promile v krvi. Proč nebrala v úvahu stav "bezprostředně po požití"? Jak mám postupovat dále a čím můžu argumentovat po podání odporu?
Děkuji. Pavel

ODPOVĚĎ:
Zda jste nadýchal bezprostředně po požití alkoholu či až s určitým odstupem není pro právní posouzení podstatné.
U řidiče vozidla je dána absolutní nezpůsobilost k řízení motorového vozidla od hranice 1 promile, přičemž není rozhodné, zda byla tato hodnota naměřena bezprostředně po požití či s větším časovým odstupem, je tomu tak proto, že v ČR je nulová tolerance alkoholu za volantem.
Nicméně i tak můžete zkusit podat odpor proti trestnímu příkazu, tím min. oddálíte nabytí právní moci takového rozhodnutí ve věci.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv promile, hodnoty alkoholu na výši pokuty za řízení v opilosti a odebrání ŘP, řidičského průkazu, řidičského oprávnění
Od kolika promile alkoholu je řidič nezpůsobilý k řízení auta, automobilu, vozidla?
___

RŮZNÉ-STAVBY
Změna užívání stavby "jiná stavba" na "obytná budova" - postup

Potřebuji pomoct s vyřešením situace ohledně převedení stávající nemovitosti, která je vedena jako jiná stavba - budova bez čísla popisného nebo evidenčního na obytnou budovu nejlépe se samostatným číslem popisným. Rád bych tuto budovu používal nyní jako obytnou, kdy proběhne rekonstrukce. Jsem vlastníkem této budovy na parcele: 296/2 obec XXX, Brno-venkov. Budova ČP 216, která je před touto budovou je ve vlastnictví mé babičky. Máme zapsané břemeno průchodu přes přední parcelu a budovu.
Jaké jsou všechny potřebné kroky ke změně užívání tak, abych mohl i tuto budovu později pojistit. Předem děkuji za odpověď. Lukáš

ODPOVĚĎ:
Dle § 126/2 a 3 stavebního zákona platí, že změna v účelu užívání stavby je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu, přičemž taková změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.
Co se týče administrativní náročnosti celého procesu, je rozhodující, zda změna v užívání stavby vyžaduje nějakou stavební činnost, nebo zda se má jednat pouze o administrativní přeřazení stavby do jiné kategorie.
Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby (a musí být tedy provedena nějaká stavební činnost), která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, stavební úřad projedná změnu dokončené stavby (§ 126/4 stavebního zákona), tzn. že vydá souhlas se stavební ohláškou nebo stavební povolení (čemuž bude předcházet obvyklé správní řízení).
Nevyžaduje-li naopak změna v užívání stavby žádnou stavební činnost, bude nutné postupovat dle § 127/1 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení platí, že změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby, oznamuje stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah a důsledky. K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání, dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena, pokud to změna v užívání stavby vyžaduje, a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy nebo tímto zákonem.
Je-li oznámení úplné a oznámená změna v účelu užívání stavby splňuje předepsané podmínky, vydá stavební úřad souhlas se změnou v užívání stavby do 30 dnů ode dne podání oznámení. Dojde-li naopak stavební úřad k závěru, že oznámení úplné není nebo změna v užívání stavby nesplňuje předepsané podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení (§ 127/2 a 4 stavebního zákona).
Obsahové náležitosti oznámení změny v užívání stavby a jeho příloh jsou dány závazným formulářem, který je obsažen v příloze č. 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb. (jak vyplývá z § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb.).
Ve Vašem případě je tudíž podstatné, zda bude zapotřebí provést nějaké stavební změny předmětné budovy, aby mohla být překvalifikována na stavbu pro bydlení.
V první řadě je nezbytné, abyste určil, do jaké kategorie má vlastně předmětná stavba náležet. V úvahu přichází především rodinný dům či bytový dům (tyto dvě kategorie náleží do skupiny staveb pro bydlení), dále se může jednat o stavbu pro rodinnou rekreaci nebo stavbu ubytovacího zařízení (jak vyplývá z § 2 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území).
Předmětná stavba musí splňovat všechny technické parametry, které se vztahují na kategorii stavby, který si pro tuto budovu zvolíte. Základní technické parametry jednotlivých kategorií staveb jsou zakotveny ve vyhlášce o technických požadavcích na stavby.
V současné chvíli Vám doporučuji navštívit (se stavební dokumentací předmětné stavby) místně příslušný stavební úřad a svůj záměr na změnu v užívání stavby zde konzultovat. Právní názor místně příslušného stavebního úřadu bude pro úspěšnou realizaci Vašeho záměru klíčový.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 503/2006 Sb. , o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
vyhláška č. 268/2009 Sb. , o technických požadavcích na stavby

> Stránka obsahuje odpověď na tto témata:
Změna v účelu užívání stavby - kde požádat?
Jak požádat stavební úřad o změnu stavby z jiná stavba na obytná budova?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Stížnost na postup krajské hygienické stanice při řešení hluku ze sousedního bytu

Jakým způsobem napsat nesouhlas (stížnost, žádost o kontrolu procesního řízení ...) s postupem krajské hygienické stanice KHS a Stavebního úřadu. V prosinci 2017 jsem kontaktovala KHS kvůli extrémnímu hluku u mne v bytě, pocházející z bytové jednotky nade mnou, kde je provozováno nahrávací studio (na IČ). V únoru 2018 bylo v mém bytě provedeno měření hluku, které potvrdilo porušení zákonného limitu hluku 30 dB (naměřeno 45,6 dB). O této skutečnosti mne informoval pouze stavební úřad, nikoli krajská hygienická stanice KHS.
Od KHS nemám do dnešního dne žádnou oficiální informaci, jak bylo z jejich strany ve věci rozhodnuto, pouze že nahrávacímu studiu bude zaslán protokol. Přestože KHS věděla, že extrémní hluk má dopad na mé zdraví (měli k dispozici lékařské zprávy), nepovažovali za nutné objednat posouzení zdravotních rizik. Jak se mohu proti tomuto postupu bránit? Kam se ozvat, a jak dokument nazvat, když jsem od KHS neobdržela vůbec žádné oficiální vyjádření, ani rozhodnutí, jen email od pracovnice KHS?
V březnu 2018 jsem v součinnosti s KHS kontaktovala rovněž stavební úřad. Minulý týden jsem obdržela Vyjádření, ve ktrerém se dokonce povoluje nahrávacímu studiu činnost v paneláku s tím, že není ohrožováno zdraví, a kdy se na tento případ nevztahuje (! ) par. 126 odst. 2 stavebního zákona, ve kterém jsou stanoveny důvody, pro které je potřeba provést změnu v užívání stavby, pokud je užívána v rozporu s kolaudací, kdy její provozní zařízení může ohrozit veřejné zdraví.
Oba úřady, přestože je zde překračován zákonný limit hluku a jsou doložitelné zdravotní problémy, nijak nezasáhly. A de facto daly nahrávacímu studiu svolení k provozu s tím, že žádné zákony neporušuje a vše je v pořádku. Svou nečinnost obhajují tím, že nelze přesně určit, kdy hraje majitel bytu pro soukromé účely, a kdy pro podnikání. A oba úřady mne odvolávají na řešení věci přes občansko právní soud nebo policii (s ohledem na překoreční zákonného limitu hluku).
Jaký dokument a kam mám napsat, aby se někdo tímto procesním postupem zabýval, aby někdo zkontroloval, zda nedošlo ze strany úřadů k pochybení nebo k zanedbání? A je možné případně spolupracovat s někým z právních poradců v této věci i nad rámec bezplatné poradny, např. sepsat stížnosti společnými silami, příp. jménem advokátní kanceláře?
Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Při porušení ustanovení o limitech přípustného hluku může orgán ochrany veřejného zdraví pozastavit výkon činnosti, pokud při ní byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady. Dále může orgán ochrany veřejného zdraví vydat rozhodnutí o pokutě povinné osobě.
Je tedy nezvyklé, že ačkoliv bylo zjištěno porušení limitů, nebyl ze strany úřadu vyvolán žádný důsledek. Můžete se obrátit na vedoucího daného úřadu a podat stížnost na postup dané úřednice. Obdobně lze postupovat ve vztahu ke stavebnímu úřadu. Z Vašeho dotazu přímo nevyplývá, zda zmiňované vyjádření je pouze odpověď na dotaz či rozhodnutí, proto jej prostudujte, zda máte možnost obrany proti němu (bývá uvedeno na konci). Dále se můžete také obrátit na veřejného ochránce práv – kontakt naleznete zde: www.ochrance.cz.
Můžete se samozřejmě obrátit i na civilní soud či policii, ostatně jak sama uvádíte. U civilního soudu se můžete domáhat toho, aby od takového jednání (hluku) bylo upuštěno, navíc můžete také žádat náhradu vzniklé újmy v penězích. Pokud byste se chtěla nechat zastoupit advokátem, kontakt na něj naleznete zde: www.advokatikomora.cz.
Skutečnost, že nelze přesně určit, kdy je hluk způsobem při výkonu samostatně výdělečné činnosti (podnikání) a kdy při soukromých účelech, by nemělo být pro KHS podstatné, jelikož je podstatná otázka, zda jsou či nejsou překročeny samotné limity hluku, nikoliv zda tak je činěno při soukromé činnosti či nikoliv.
Tato právní poradna neposkytuje služby zastupování či sepisování různých podání apod. , je tak nezbytné se obrátit na některého advokáta a předložit mu veškeré potřebné podklady - www.advokatikomora.cz

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Měření hluku v bytě - musí se vyjádřit krajská hygienická stanice, pokud dojde k překročení povolených hodnot?
Měření hluku od souseda v bytě a posouzení zdravotních rizik - musí posouzení hygiena udělat automaticky?
Nadměrný hluk z nahrávacího studia - přerušení činnosti studia
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Uzavření smlouvy s právníkem vyšrktnutým ze seznamu advokátní komory - jde o vinklaření?

Chtěla bych se zeptat, jestli může SVJ uzavřít dohodu o provedení práce na poskytování právních služeb s právníkem, který byl vyškrtnut ze seznamu advokátní komory nebo se jedná o porušení novely zákona o advokacii tzv. vinklaření? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Právní služby může v ČR poskytovat pouze advokát zapsaný v advokátní komoře. Pokud je uzavřena dohoda o provedení práce, nemělo by předmětem dohody být "poskytování právních služeb", ale spíše kontinuální činnost spočívající v revizi smluv, poradenství, zastoupení u soudu, ale pouze jako zaměstnanec v režimu zákoníku práce, nikoliv jako advokát, tedy OSVČ.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vinklaření právníka vyškrtnutého z advokátní komory - co může takový právník dělat a co ne?

__

PODNIKÁNÍ-ŽIVNOSTI, OBCHODOVÁNÍ, SPOLEČNOSTI
- DPP místo pro jednatele s. r. o. místo smlouvy o výkonu funkce

Prosím o informaci. 1. Může se odměna pro jednatele s. r. o. ošetřit Dohodou o provedení práce (DPP)? 2. Nahradí tato DPP Smlouvu o výkonu funkce jednatele s. r. o. Děkuji Hynek.

ODPOVĚĎ:
Jednatel může pro vlastní s. r. o. vykonávat práci na základě dohody o provedení práce. Nesmí však jít o souběh funkcí s funkcí jednatele – tj. neměl by na dohodu o provedení práce vykonávat řídící funkce.
Z judikatury vyplývá, že neni možné sjednat výkon funkce jednatele prostřednictvím pracovní smlouvy nebo některé z dohod.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dohoda o provedení práce, DPP pro jednatele s. r. o.
Je monžné místo smlouvy o výkonu funkce jednatele s. r. o. použít DPP, dohodu o provedení práce?
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Podpora z ÚP po zástupu za mateřskou dovolenou - nárok, právo

Pracuji od 09/2015 jako zástup za mateřskou dovolenou do 10.6.2018. Paní požádala o neplacené volno do 1.10.2018. Mohu od 11.6.2018 nastoupit do evidence uchazečů úřadu práce ČR s plnou podporou?
Nabízejí mi prodloužení smlouvy do 9/2018 - musí dodržet výši platu + osobní příplatek jako doposud, mohu pak nastoupit na ÚP s plnou podporou, mohu si dovolenou (od ledna do září asi 18 dnů) vybrat během doby prodloužené smlouvy, tedy o letních prázdninách, případně na co si dát pozor u takto prodloužené smlouvy o 4 měsíce? Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem Lenka.

ODPOVĚĎ:
V případě prodloužení stávající smlouvy, pokud nebudou výslovně ujednány změny, bude platit vše, co platilo pro dosavdní pracovní poměr, tedy včetně výše mzdy.
Dobu čerpání dovolené na zotavenou je nutné dohodnout se zaměstnavatelem, ale z hlediska právních předpisů nic nebrání jejímu vyčerpání v době letních prázdnin.
Následně po skončení prodlouženého pracovního poměru se můžete zaregistrovat na úřadu práce. Vzhledem k tomu, že Vám pracovní poměr skončí uplynutím doby, nebude Vám podpora v nezaměstnanosti krácena.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv prodloužení pracovní smlouvy po zástupu za MD na pobírání sociálních dávek z ÚP
___

PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Vliv pracovní neschopnosti na pracovní smlouvu na dobu určitou

Chci se zeptat na 2 věci: 1) Když mám smlouvu na dobu určitou do konce května 2018, můžou mě vyhodit z práce, pokud by se moje nemocenská protáhla do června? 2) Pokud bych se uzdravila dříve než mi končí smlouva, existuje nějaká zákonem daná časová lhůta, během které musím dopředu uvědomit zaměstnavatele, že s ním nebudu prodlužovat pracovní smlouvu, nebo je jen na mě, kdy mu to oznámím? Děkuji za odpověď. Radka.

ODPOVĚĎ:
Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutí času bez ohledu na Vaši pracovní neschopnost. Ke skončení pracovního poměru již není nutné žádné další právní jednání, doba skončení pracovního poměru je oběma stranám známa již při sjednání pracovního poměru.
Upozornění zaměstnavatele tedy není nutné, ale určitě je vhodné, a to nejméně 3 dny předem.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Musí zaměstnanec upozornit zaměstnavatele na vypršení pracovní smlouvy na dobu určitou?
___

OBČAN-BYDLENÍ
- Zabrání společných prostor BD při spojení bytů - nájem z prostor, odkoupení

Naše bytové družstvo BD odsouhlasilo členu panu Novákovi spojení dvou byt. jednotek. V rámci spojování dvou bytů byla zastavěna také plocha společných prostor družstva cca 10 m2. Jedná se o propojení dvou sousedních bytů nově vytvořeným otvorem. Nové vstupní dveře do sloučeného bytu budou osazeny do nově postavené stěny oddělující část společného prostoru domu, patrové podesty, která bude přičleněna k nově vzniklému bytu. Jak se má družstvo finančně vypořádat s zastavěnou plochou společných prostor, p. Nováka vs. družstvo? Podle čeho určit cenu za 1 m2 společných prostor, v případě odkupu části společných prostor? Stavba začala 08/2017 a hotova 10/2017. Jak řešit navýšení nájmu po dobu, kdy část společných prostor nebyla odkoupena? Od kdy by se měl nájem navýšit? Od začátku stavby nebo po dokončení? Má se přizděná chodba zahrnovat do družstevního podílu, nebo je lepší mít prostor pronajat k užívání? Pokud by byl prostor přidaný k družstevnímu podílu, jak se rozdělí/přidělí k jednotlivým bytům? Když bude prostor pronajímán, jak se v budoucnosti řeší v okamžiku tvoření prohlášení vlastníka, případně následný převod do osobního vlastnicví?

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o finanční vypořádání, pak byste se měli buď řídit cenou, která je v místě za 1 m2 obvyklá, ještě lépe by bylo oslovit znalce, který by cenu určil minimálně odborným posouzením, lépe znaleckým posudkem.
K navýšení nájmu by mělo dojít až po dokončení stavby a přizděná chodba by měla být zahrnuta do družstevního podílu, pokud to chápu dobře tak, že se jedná o chodbu, která je součástí bytu. Pokud jde o další část dotazu, jelikož si podle popisu ne zcela dobře dokážu představit nákres situace, nerozumím dotazu ohledně přidání podílu k jednotlivým bytům, chodba je snad přičleněna pouze k jednomu bytu, resp. dvěma spojeným bytům a to by mělo být v budoucnu řešeno prohlášením vlastníka. Pokud nelze chápat chodbu jako společnou, v rámci převodu do osobního vlastnictví by musela být chodba přičleněna k onomu bytu. Doporučila bych pro detailnější rozbor situace navštívit advokáta - seznam na www.advokatikomora.cz, který se specializuje na bytové právo a seznámit ho zejména s písemnými podklady (projektem, atd...).

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zastavění společných prostor družstevního bytového domu - počítání nájmu od začátku stavby nebo po dokončení stavby?
___

RODINA-ROZVOD
Vliv návrhu na určení styku s dítětem na datum rozvodu u soudu

1.5.2018 jsem podal návrh na rozvod manželství neboli žádost o rozvod. Děti již máme vyřešené. Problém je v tom, že v rozsudku o svěření dětí do péče máme stanovené návštěvy dětí dle domluvy. Po zkušenostech s předáváním dětí bych chtěl upravit styk na pravidelné termíny a ne jen tak, jak se hodí manželce. Pokud v současné době podám návrh na úpravu styku s dětmi, prodlouží se tím celé řízení o rozvod?
Děkuji za odpověď. Karel

ODPOVĚĎ:
Pokud máte v rozsudku stanoveno, že se na styku s dětmi máte dohodnout, můžete se pokusit uzavřít s manželkou mimosoudní dohodu o styku s dětmi, ve které si stanovíte pravidelné termíny, ve kterých se budete s děti stýkat. V dohodě doporučuji upravit také styk s dětmi v době letních prázdnin a vánočních svátků. Pokud dohoda s Vaší manželkou nebude možná, budete se muset obrátit na soud. V dohodě o úpravě poměrů k nezletilým dětem, která je v rámci rozvodového řízení řešena jako první v pořadí, musí být upravena výchova (komu budou děti svěřeny do péče) a výživa dětí (vyživovací povinnost vůči dětem), případně také styk s dětmi. Úprava styku s dětmi tedy není nezbytně nutnou součástí dohody o úpravě poměrů k dětem. Z tohoto důvodu by soudní návrh na úpravu styku s dětmi neměl řízení o rozvodu manželství prodloužit. Jiná situace by nastala tehdy, pokud byste chtěl měnit rozhodnutí soudu ohledně svěření dětí do péče nebo výše výživného. Pak by k prodlužení rozvodového řízení velmi pravděpodobně došlo.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv podání návrhu na určení styku s dítětem, dětmi na stanovení data rozvodu, rozvodového stání u soudu
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Vliv změny příjmení na generální plnou moc a její platnost

Rád bych se zeptal, zda bude generální plná moc z roku 2013 platná i v případě, kdy si zmocněnec změní příjmení (např. při svatbě)? Rodné číslo zůstává samozřejmě stejné. Musí se s plnou mocí přikládat i matriční dokument o uzavření manželství, anebo subjekt nemá právo toto vyžadovat?
Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Pokud se změní příjmení, bude třeba s plnou mocí doložit i oddací list. Na razítku ověření podpisu totiž rodné číslo není, takže subjekt, kterému budete plnou moc předkládat, nemá jak zjistit, že se stále jedná o stejného člověka, kterého zastupujete. Takže pokud budete osobu platně zastupovat, musíte mít buď plnou moc s novým jménem nebo doložíte oddací list společně s plnou mocí.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Generální plná moc a změna příjmení po svatbě - platnost, je nutné doložit oddací list?
___

RŮZNÉ-STAVBY
- Zástěna souseda stínící vedlejší pozemek - jak se bránit a donutit k odstranění zástěny?

Hranice pozemků: bydlím v řadovém rodinném domě, který čítá tři bytové jednotky, my bydlíme uprostřed. 2015 jednu třetinu domu koupila skoro sousedka z vedlejší ulice a započala rekontrukci. Neshody jsme snad během rekonstrukce neměli, je pravda, že hodně řemeslníků se chovalo jako kdyby to byl samostatný rodinný dům a nebrali ohledy na společnou zeď, ale to bylo to nejmenší.
Vstup na zahradu z obytné zóny u nich je ve výšce 1,5 metru a tam si udělali i takové posezení (podium), které končí na hranici pozemku. Kvůli soukromí si u tohoto podia postavili zástěnu, která je vysoká téměř 3,5 metrů. Tato zástěna nám v odpoledních hodinách brání ve sluníčku do jednoho pokoje. Od hranice pozemku a vlastně i do té zástěny máme okno, které je tak 1 metr daleko. Dále na zahradu pak vstupují z toho podia ze schodů. Souhlas s výstavbou zástěny jsme jim nedávali, nic jsme nepodepsali.
50 cm od hranice pozemku se nechali vysadit listnatý strom, který již teď má minimálně 4 metry a dále tam je vysazený živý plot, který teď je již vysoký minimálně 1,50. Typ zástěny (je to taková ta moderní roleta, tmavě šedé barvy, takže přes toto neprojde ani paprsek sluníčka).
Máme nějakou možnost, jak se bránit? Samozřejmě že díky této zástěně začaly naše neshody, nechci aby to pokračovalo dál, chci žít v klidu, ale toto se nám ale vůbec nelíbí. Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do 2 částí:

1/ Zástěna stínící pozemek:
Nežádoucí zastínění ze strany Vašich sousedů můžete v první řadě řešit podáním podnětu k místně příslušnému stavebnímu úřadu, který by měl tuto věc prošetřit. Vyjde-li najevo, že tato zástěna představuje stavební úpravu, k níž Vaši sousedé nezískali příslušné přivolení stavebního úřadu, bude jim stavebním úřadem nařízeno zástěnu odstranit (popř. bude možné, aby Vaši sousedé dodatečně získali povolení ke zřízení zástěny, v takovém případě by však měly být zohledněny rovněž Vaše požadavky).
Nebude-li veřejnoprávní řešení popsaného problému z nějakého důvodu možné, budete moci přistoupit k prostředkům práva soukromého.
Dle § 1013/1 občanského zákoníku je vlastník povinen zdržet se všeho, co působí, že (mimo jiné) stín a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
V první řadě Vám doporučuji obrátit se na sousedy s písemnou výzvou k odstranění či jiné vhodné úpravě zástěny tak, aby bylo eliminováno nežádoucí zastínění Vašeho domu, resp. Vašeho okna. Jeden podepsaný stejnopis výzvy si ponechte, druhý doručte sousedům prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou nebo osobně oproti podpisu a za přítomnosti svědka).
Nevyhoví-li sousedé Vaší výzvě, nezbude Vám, než se v této věci obrátit na soud s tzv. sousedskou žalobou. Za tímto účelem Vám doporučuji advokátní zastoupení: www.advokatikomora.cz

2/ Strom na hranici pozemků:
Dle § 1017/1 občanského zákoníku platí, že má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

Na sousedy se proto můžete obrátit s písemnou výzvou k odstranění předmětného stromu pouze v případě, že je dán objektivně rozumný důvod pro tento požadavek (nestačí tedy pouhá subjektivní nespokojenost s blízkostí tohoto stromu). Za objektivně rozumný důvod by mohlo být považováno, například nadměrné zastínění, poškozování staveb na Vašem pozemku přesahujícími větvemi či podrůstajícími kořeny, špatný stav stromu hrozící jeho pádem, prokazatelné odvodňování Vašeho pozemku v důsledku kořenového systému stromu apod.
Je-li důvodem Vaší nespokojenosti s vysazeným stromem rovněž nadměrné zastínění, můžete postupovat také dle § 1013/1 občanského zákoníku (jak popisuji v odpovědi na otázku ad 1/ výše).
Přesahující větve a podrůstající kořeny stromu můžete odstraňovat za podmínek § 1016/2 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení platí, že neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.
Ani odstraňování větví a kořenů proto nemůže být z Vaší strany prováděno libovolně, nýbrž pouze v případě, kdy Vám přesahující větve a podrůstající kořeny působí škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu.
Nedojde-li mezi Vámi a sousedy k dohodě ani ohledně stromu, resp. živého plotu (výzvu k nápravě můžete samozřejmě vtělit do výzvy, kterou zmiňuji v odpovědi na otázku ad 1/ výše), nezbude Vám, než tento spor řešit soudní cestou (což je opět možné spojit v jedinou žalobu s žalobou na odstranění zástěny).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak daleko od hranice pozemků se může zasadit strom
Kdy je možné ořezat větve souseda přesahující na pozemek nebo odkopat kořeny přesahující v zemi hranici pozemků?
___

OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace skrytých vad příslušenství nemovitosti zatajených bývalým majitelem

Prosím pěkně o radu, týkající se objevení skrytých vad a nedostatků na nemovitosti, kterou jsem zakoupila a převzala na konci dubna roku 2018. Jedná se o rodinný dům ve městě Sázava. Bývalý majitel nás při samotném přebíraní nemovitosti neupozornil na následující nedostatky:
- nefungující rozbité tepelné čerpadlo (náklady cca 30.000,-- Kc)
- nefungujicí rozbité čerpadlo ve studni (náklady cca 10.000,--)
- spálený motor u vjezdové brány (náklady zatím vyčísleny nemám)
- špatné odpojení (uspání) zabezpečovacího systému, kdy jsme museli hradit náklady bezpecnostní firmě, která přijela kvůli poplachu)
- nefungující rozbitá myčka atd atd.
Je možné po bývalém majiteli zpětně požadovat nějaké vyrovnání? Děkuji vám a jsem s pozdravem, Renata.

ODPOVĚĎ:
Popsané vady nejsou vadami samotné nemovitosti, ale pouze vadami příslušenství. Záviselo by tedy, zda byly blíže specifikovány v kupní smlouvě, či nikoliv. Dále se také nejspíše jedná o zjevné vady, které bylo možné zjistit při běžné prohlídce vyzkoušením zařízení. Z těchto důvodů se domnívám, že Vám nárok na slevu nevznikl, i když se jedná o vady, o kterých prodávající musel vědět.
Doporučil bych přesto vyzvat prodávajícího k poskytnutí slevy z kupní ceny, která by odpovídala opravě, a vyčkat, zda by byl ochoten se případně domluvit.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak reklamovat skryté vady vybavení bytu, domu, nemovitosti
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Na co se vztahuje povinnost GDPR, zkušenosti s fyzickou osobou zveřejněné ve webu a souvislost s GDPR

Na obrovském diskuzním webu mojestarosti.cz se zobrazují moje osobní udaje a pomluvy. Ke dni 25.5.2018 začíná platit nové nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji obecně známé pod zkratkou GDPR. V souvislosti s tím je nezbytný můj souhlas který web MojeStarosti.cz nemá. Chtěl bych, aby informace z webu MojeStarosti.cz byly odstarněny. Jirka

ODPOVĚĎ:
V první řadě považuji za nutné uvést na pravou míru Vaší zmínku o tzv. GDPR. nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (jinak známé pod zkratkou "GDPR") se totiž na Vámi popsaný případ nevztahuje.

V odstavci 18 preambule GDPR je výslovně uvedeno, že:
"Toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů fyzickou osobou v rámci činnosti čistě osobní povahy nebo činnosti prováděné výhradně v domácnosti, a tedy bez jakékoliv souvislosti s profesní nebo obchodní činností. Činnosti osobní povahy nebo činnosti v domácnosti by mohly zahrnovat korespondenci a vedení adresářů nebo využívání sociálních sítí a internetu v souvislosti s těmito činnostmi."

Dle článku 2/2 písm. c) GDPR se toto nařízení nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností.
Je-li například Vaše jméno někým zmíněno na internetovém diskusním fóru, nemusí se v první řadě jednat o zpracování osobních údajů (jak tento pojem chápe GDPR) ; i pokud by se však o zpracování osobních údajů jednalo, došlo ke zmínění Vašeho jména v rámci zcela osobní činnosti dotyčné fyzické osoby, tzn. že na takovou činnost GDPR nedopadá.
Přestože tedy není GDPR ve Vašem případě použitelné, existují jiné způsoby, jak se domoci nápravy právně závadného stavu (pokud se ovšem o právně závadný stav vůbec jedná, k tomu více níže).
Je podstatné, jakým způsobem je o Vás na předmětném internetovém diskusním fóru MojeStarosti.cz hovořeno, tzn. jak citelný je zásah do osobnostní sféry, který jste zaznamenal.
Dle § 7/1 písm. a) zákona o některých přestupcích se přestupku proti občanskému soužití dopustí ta fyzická osoba, která jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí.
Dle § 184/1 trestního zákoníku se trestného činu pomluvy dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že zdaleka ne každé kritické či nelichotivé vyjádření naplňuje skutkovou podstatu přestupku či trestného činu. Domníváte-li se nicméně, že jste se stal například obětí trestného činu pomluvy, můžete se obrátit na Policii ČR a podat trestní o známení.

Další variantou řešení Vámi popsaného problému je odstranění těch diskusních příspěvků z internetového diskusního fóra, které považujete za pomlouvačné či jinak právně závadné. Dle § 5/1 zákona o některých službách informační společnosti platí, že poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem (tedy správce, resp. provozovatel internetového diskusního fóra), odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen:
a/ mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo
b/ dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Můžete se tedy obrátit na správce, resp. provozovatele předmětného internetového diskusního fóra, upozornit ho, že konkrétní diskusní příspěvky považujete za protiprávní (a z jakého důvodu) a požadovat, aby byly tyto příspěvky z diskusního vlákna odstraněny. Následně bude záviset na posouzení správce, resp. provozovatele předmětného internetového diskusního fóra, jak Vaší žádost vyhodnotí (tzn. zda Vám dá za pravdu a závadné diskusní příspěvky odstraní či nikoli).

Pokud by nebylo Vaší žádosti vyhověno, musel byste se odstranění závadných diskusních příspěvku domáhat soudní cestou, tzn. podáním žaloby na správce, resp. provozovatele předmětného internetového diskusního fóra. V tomto ohledu je však nutné upozornit, že správce, resp. provozovatel internetového diskusního fóra je povinen odstranit pouze ty diskusní příspěvky, které jsou objektivně protiprávní, nikoli ty, které jsou někým subjektivně hodnoceny jako nepříjemné či nežádoucí.

V této souvislosti odkazuji především na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2623/2011, dostupný například zde:
http://kraken.slv.cz/23Cdo2623/2011
v němž se Nejvyšší soud zabýval právě výkladem § 5 zákona o některých službách informační společnosti. Nejvyšší soud dospěl mimo jiné k závěru, že přípustné jsou takové diskusní příspěvky, které nejsou zjevně protiprávní, a které nevybočují z rámce kritických diskusí a lze je kvalifikovat jako hodnotové soudy.
Jste-li tedy na předmětném internetovém diskusním fóru pouze běžně kritizován, jedná se o právně přípustný projev svobody vyjadřování, tzn. že správce internetového iskusního fóra nebude povinen na Vaši výzvu reagovat odstraněním těch diskusních příspěvků, které Vám nejsou libé.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
zákon č. 251/2016 Sb. , o některých přestupcích
zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník
zákon č. 480/2004 Sb. , o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Smazání diskuze ve webu z důvodu poškození dobrého jména a vliv neudělení souhlasu GDPR

 

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.