Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (2 hlasů)

Stránka obsahuje zanonymněné roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků/advokátů, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny.


 

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Kupující ojetého vozidla vyzvedl SPZ, nepřepsal auto na sebe a spáchal přestupek - co teď?

Přepis vozidla: 06/2015 jsem měla se svým vozidlem Škoda Octavia, dopravní nehodu, při které bylo vozidlo totálně zlikvidováno. Vozidlo jsem nechala převést do servisu v Jilemnici, kde jsem jej dříve pravidelně servisovala.
Likvidátorem pojišťovny, jakož i mým servisním technikem bylo konstatováno, že se jedná o totální škodu a že vozidlo je neopravitelné. Proto jsem se rozhodla vozidlo ponechat v servisu a rozprodat jej na náhradní díly. Abych mohla zrušit pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla jsem vložila RZ do depozitu MěÚ v Litomyšli – odbor dopravy.
Během následujícího roku bylo vozidlo postupně rozprodáváno na náhradní díly. V 05/2016, kdy již z vozidla zbýval pouze vrak, tj. nemělo kola, dveře, motor (ani jeho součásti) ani interiér (z vozidla zbyla prakticky pouze kastle) se objevil zájemce o koupi tohoto vraku a dne 7. 5. 2016 došlo k podpisu Kupní smlouvy za kupní cenu 3.000 Kč, která odpovídala stavu vozidla. Kupující převzal velký technický průkaz VTP a vrak vozidla. Za účelem zajištění přepisu vozidla na kupujícího jsem mu poskytla úředně ověřenou plnou moc. Celou záležitost jsem tímto považovala za vyřízenou.
Dle mých pozdějších zjištění kupující však udělal pouze to, že z depozitu vyzvedl značky a na samotný přepis se již nedostavil. O měsíc později se však dostavil na STK za účelem obnovení technické způsobilosti vozidla, a to s plně pojízdným vozidlem!!! . To vizuálně vypadalo stejně, jako mé vozidlo a na registračních značkách XXX XXXX.
Při provádění STK však došlo ke zjištění, že na vozidle je přeražený VIN kód a kupující tak technickou prohlídkou neprošel. O totéž se pak znovu pokusil o měsíc později na jiné stanici STK se stejným výsledkem.
Kupující tedy zakoupil vrak mého vozidla pouze za účelem vyříznutí čísla VIN a pokusil se na mé papíry zlegalizovat jiný vůz pochybného původu.
05/2017 jsem z MěÚ Lysá nad Labem obdržela výzvu provozovateli vozidla, že s vozidlem Škoda Octavia, RZ XXX XXXX byl spáchán přestupek. Na základě této výzvy jsem zjistila, že vozidlo je v registru vozidel stále evidováno na mě, coby vlastníka a provozovatele.
Ihned poté jsem zkontaktovala MěÚ v Litomyšli, odbor dopravy, kde jsem se snažila zjistit, jak je možné, že byly kupujícímu vydány RZ z depozitu dříve než došlo k samotnému přepisu na jeho osobu. Po samotném šetření, které prováděl pracovník odboru dopravy v Litomyšli, mi byly sděleny skutečnosti uvedené v bodu e. , čl. 1. MěÚ v Litomyšli vyzval kupujícího, aby dokončil přepis vozidla na jeho osobu.
Kupující však nijak nereagoval na mé výzvy, ani na výzvy MěÚ-odbor dopravy. Telefonicky ani písemně nekomunikuje a dohledat jej je velmi obtížné. V Litomyšli mi tedy nabídli, že z důvodu pochybení na jejich straně zaevidují RZ 4E4 7013 jako ztracené, vystavili mi duplikát VTP, vozidlu byly přiděleny nové RZ a ty byly následně obratem vloženy do depozitu. To však nijak nevyřešilo skutečnost, že jsem i nadále evidována jako vlastník a provozovatel u tohoto vozidla.
03. 07. 2017 také došlo k nahlášení této skutečnosti na PČR – obvodní oddělení v Litomyšli, kde tuto situaci řeší jako trestný čin, který měl spáchat kupující. Dne 19. 12. 2017 jsem byla opět poznána na PČR v Litomyšli k podání dalšího vysvětlení. Při této příležitosti jsem byla informována, že se cca. po půl roce podařilo vypátrat kupujícího, který byl v této věci vyslechnut. PČR vyhledala předmětný vůz a odebrala z něj registrační značky. Kupující má aktuálně platný zákaz řízení, avšak vozidlo má stále k dispozici, a to i přesto, že na něm nemá žádné RZ.
Vzhledem ke skutečnosti, že vozidlo nemá ani platnou STK ani není pojištěno, se obávám, že v případě, že kupující s tímto vozidlem způsobí nějakou nehodu či škodu, že veškerá zodpovědnosti půjde za mnou, coby evidovaným vlastníkem v registru vozidel. Bohužel jsem však již vyčerpala všechny legálně dostupné možnosti, jak tuto situaci vyřešit. Ani dlouho očekávaná novela zákona, která měla na tyto případy pamatovat, tj. vyhýbá-li se kupující přepisu vozidla na jeho osobu, pak tak může učinit prodávající i bez jeho osobní účasti či plné moci. Přepis vozidla však není možný bez předložení protokolu z evidenční kontroly, která nesmí být starší 30 dní. Kde se vozidlo nachází nemám ponětí, kupující nekomunikuje ani nespolupracuje. A i kdyby spolupracoval, vozidlo neprojde evidenční prohlídkou kvůli zjištění přeražení VIN kódu. Tím, že vozidlo nemá registrační značky a je oficiálně vyřazeno z provozu z registru vozidel, se však nic nevyřešilo. PČR tuto záležitost uzavře a kupující dostane pokutu za spáchání trestného činu. Nemám žádnou možnost zajistit, aby bylo vozidlo evidováno na kupujícího, nemám možnost jej nechat ekologicky zlikvidovat, nemám možnost zamezit jeho dalšímu užívání kupujícím.
Existuje z pohledu zákona ještě nějaká jiná možnost (výjimka), na základě které bych mohla vůz přepsat na kupujícího, a to i bez doložení protokolu z evidenční prohlídky. Nebo možnost, jak nechat vozidlo úplně zrušit bez dokladu o ekologické likvidaci.
V případě, kdy se chci řídit literou zákona a postupovat tak tedy „správně“ všude narážím na nějaký předpis, který jakémukoliv zdárnému řešení zabrání. Pokud jsem tedy registrovaným vlastníkem vozidla, mohu jej nechat odtáhnout a nechat ekologicky zlikvidovat?
Kupující, který jednal a jedná se zjevným záměrem poškodit moji osobu, se jakémukoliv řešení vyhýbá. Na mé výzvy, výzvy MěÚ v Litomyšli ani na výzvy PČR nijak nereaguje, telefon nezvedá, poštu nepřebírá, dveře neotvírá.
Na koho víc než policii nebo předmětný MěÚ-odbor dopravy se ještě mohu obrátit? Prosím Vás o Vaši radu. Za jakékoliv doporučení či informaci, jakým způsobem by se dala tato situace vyřešit, Vám budu velice vděčná. S pozdravem Aneta

ODPOVĚĎ:
Bohužel doložení protokolu z evidenční kontroly je zákonem vyžadováno jako podmínka pro přepis vozidla, pokud druhá smluvní strana neposkytuje součinnost.
Obdobně aby Vám byl vydán doklad o ekologické likvidaci, musíte vozidlo fakticky nechat zlikvidovat.
Je zde možnost, pokud by se Vám podařilo zjistit, kde se vozidlo nachází, odstoupit od kupní smlouvy s tím, že Vám vznikne nárok na vrácení vozidla a druhé smluvní straně na vrácení peněz za vozidlo (můžete ovšem docílit toho, že žádné peníze vracet nebudete, ale částku započtete oproti Vašemu nároku na náhradu škody, která Vám jednáním druhé smluvní strany vznikla).

Pak lze tedy požadovat vrácení vozidla, kdy jej můžete nechat následně ekologicky zlikvidovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nepřepsání auta na nového majitele a odpovědnost původního majitele automobilu za přestupky spáchané vozidlem
___

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
Nátlak a vydírání psychicky nemocné osamělé osoby v invalidním důchodu - jak pomoci?

Jak postupovat právně dle trestního zákoníku, příp. dalších zákonů proti nátlakovému chování a peněžitému vydírání v případě - fakta: ◙ Svobodný, osamělý muž, plně invalidní na schizofrenii, věk 57 let žije v reálně rozděleném domě s rodinou -manželé s dospívajícími dětmi. ◙ Jelikož mu občas pomáhali s opravami jeho poloviny domu, za což začali opakovaně žádat půjčky na svoje opravy, a občas dali oběd a vytelefonovali různé nákupy, muž (alkoholík) s ním popíjel, získal nemocný pocit, že není sám. Nechal se přesvědčit a všechny zděděné úspory rodičů postupně rodině půjčil, sice na směnky ale bez jakékoliv zástavy. ◙ Příbuzný osamělého vyřídil rekapitulaci dluhů a s právníkem sepsání Uznání dluhu se splátkovým kalendářem. Dlužník platí s častými přerušeními a skluzy. Přes klauzuli v Uznání dluhu, že skluz splátek zakládá právo věřitele žádat splacení celého zbytku dluhu ihned, nechce nemocný věřitel na toto přistoupit.
Nyní vyšlo najevo, že nemocný splátky tajně a bez vědomí vzdálených příbuzných, kteří mu proti dlužníkovi pomáhají, znovu dlužníkovi půjčuje, čímž de facto ke splácení původního celkového dluhu nedochází. Dlužníci mu opakovaně agresivně vyhrožují, že když jim nepomůže (generálkují si svoji polovinu domu), nechají ho na holičkách a opilý manžel rodiny vykřikuje, že ho nechá ať si třeba bez pomoci umře. Oběť pak propadá panice a vyhoví čemukoliv. ◙ Nemocný příbuzným slibuje, že už sousedům nepůjčí, potvrzuje slovně, že mu vyhrožují, že mu nepomohou. ale jakmile se octne s dominantním, opilým a slovně agresivním sousedem a jeho ženou, hroutí se a půjčuje tajně znovu. ◙ Na výzvy příbuzných, aby už nevyžadovali po nemocném fin. pomoc, tito sousedé nereagují. Muž je velmi fyzicky zdatný, hrubý v jednání, ovládá rytířské zápasení, vystupuje na turnajích. Nemocnému tím dost imponuje a vyvolává v něm strach. Ptám se na okamžitou možnost jak vůči sousedům postupovat, protože pro samotný stav oběti se už snažíme vyřidit buď oddělenou správu jeho financí nebo omezenou svéprávnost finanční, aby nemohl nakládat s vrácenými splátkami a znovu je tajně půjčovat. Oběť dosud omezenou svéprávnost nemá. Děkuji, Jiří

ODPOVĚĎ:
Je zde možnost nechat policii ČR prošetřit, zda se tyto osoby nedopouštějí trestného činu, popř. přestupku.
Oznámení na policii může podat kdokoliv, nejen osoba, vůči níž takové útoky směřují. Oznámení je možné podat na kterékoliv pobočce policie ČR. Pokud máte k dispozici i nějaké listinné podklady, vezměte je určitě s sebou (např. zmiňované uznání dluhu, případné dopisy s vyhrůžkami – pokud takové jsou, apod.).
Další možností je, jak sám uvádíte a pokud jsou splněny podmínky, omezení svéprávnosti. K tomuto ovšem může přistoupit pouze soud, bude tedy nezbytné se obrátit na soud. Omezení svéprávnosti ovšem není okamžité, vždy probíhá znalecké posouzení dané osoby a prošetření okolností celé věci, neočekávejte tedy rozhodnutí do 1 týdne.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může oznámení na Policii podat svědek nebo nezúčastněná osoba v trestné činnosti páchané rodinou proti osamělé nemocné osobě?
___

RŮZNÉ-KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ
Úrazové pojištění u pojišťovny všeobecné zdravotní pojišťovny PVZP - úraz pohmoždění a podvrtnutí a výluka v čase

Máme úrazové pojištění u pojišťovny všeobecné zdravotní pojišťovny, tj. PVZP. V Pojistných podmínkách úrazového pojištění úraz 2/16-Oddíl F, Čl. 2 odstavec č. 4 je uvedeno :
"Pojištěným osobám od 18 let věku jsou tělesná poškození uvedená v Oceňovací tabulce jako pohmoždění nebo podvrtnutí hrazena pouze jednou (jedenkrát) za každý rok trvání pojištění bez ohledu na to, jaká část těla byla tímto pohmožděním nebo podvrtnutím poškozena."
Lze toto chápat tak, že pokud se stane drobný úraz do roka od jiného drobného úrazu tak pojistné vyplaceno nebude.
Nebo pokud se stane drobný úraz do roka od jiného drobného úrazu avšak pojistnou událost nahlásím až po roce, tak vyplacena bude.
Manželka měla drobný úraz 5/2017 (podvrtla si prsty na noze) -pojistná událost byla vyplacena.
12/2017 do nás narazilo auto. Manželka měla podvrtnutou krční páteř. Pokud bych pojistnou událost nahlásil 6/2018, bude vyplaceno?
Děkuji, Aleš

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že všeobecnými pojistnými podmínkami úrazového pojištění PVZP, o kterých se v dotazu zmiňujete, jsou pojistné podmínky dostupné zde:
https://www.pvzp.cz/cs/vseobecne-pojistne-podminky/
(z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet).
V první řadě je nutné zohlednit konkrétní formulaci Vámi citovaného ustanovení všeobecných pojistných podmínek, dle něhož budou pohmoždění nebo podvrtnutí pojištěným osobám proplacena „pouze jednou (jedenkrát) za každý rok trvání pojištění“.
Vzhledem k tomu, že všeobecné pojistné podmínky pracují s časovým úsekem „každý rok trvání pojištění“, je dle mého názoru podstatné, kdy úrazové pojištění Vaší manželky započalo, tzn. že „rokem trvání pojištění“ je doba jednoho roku od vzniku pojištění (roční úseky trvání pojištění jsou tak ohraničeny vždy datem výročí vzniku úrazového pojištění Vaší manželky). Vznik a trvání pojištění a běh pojistné doby jsou podrobněji upraveny v čl. 12 všeobecných pojistných podmínek úrazového pojištění PVZP.
Otázku ne/proplacení pohmoždění nebo podvrtnutí tak není možné řešit s ohledem na datum vzniku prvního a druhého úrazu, nýbrž je nezbytné vycházet z toho, zda mezi vznikem prvního a druhého úrazu byl započat další rok trvání pojištění (či zda oba úrazy naopak vznikly v rámci jediného roku trvání pojištění).
Co se týče Vašeho nápadu oznámit vznik úrazu Vaší manželky až v dalším roce trvání pojištění, upozorňuji na článek 18 (Další práva a povinnosti účastníků pojištění) odst. 3 všeobecných pojistných podmínek úrazového pojištění PVZP, dle něhož platí, že nastane-li událost, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na pojistné plnění, oznámí to (tzn. je povinen to oznámit) pojistiteli bez zbytečného odkladu, podá mu pravdivé vysvětlení o příčině, vzniku a rozsahu následků takové události; současně předloží pojistiteli potřebné doklady a postupuje způsobem ujednaným ve smlouvě. Natomto místě doplňuji, že toto ustanovení všeobecných pojistných podmínek úrazového pojištění PVZP je prakticky shodné s § 2796/1 občanského zákoníku.
Pakliže je tedy Vaše manželka dle všeobecných pojistných podmínek úrazového pojištění PVZP (a také dle občanského zákoníku) povinna oznámit pojišťovně vznik úrazu „bez zbytečného odkladu“, je otázkou, zda bude pojišťovna považovat tuto lhůtu za zachovanou, pokud jí bude úraz nahlášen s několikaměsíčním zpožděním. Dospěje-li pojišťovna k závěru, že Vaše manželka jí vznik úrazu neoznámila bez zbytečného odkladu, nelze vyloučit, že pojistné plnění bude Vaší manželce kráceno. Tento scénář však přichází v úvahu pouze tehdy, pokud k oběma úrazům Vaší manželky došlo v rámci jednoho roku trvání pojištění a druhý úraz bude nahlášen až v rámci roku následujícího (jak rozvádím výše).
V každém případě Vám doporučuji předat pojišťovně při oznámení druhého úrazu pravdivé, úplné a nezkreslené informace. Pokud byste pojišťovně například oznámili, že úraz vznikl později, mohla by pojišťovna odmítnout poskytnutí pojistného plnění, přičemž takové Vaše počínání by mohlo být (za splnění určitých podmínek) kvalifikováno rovněž jako trestný čin pojistného podvodu. Vzhledem k tomu, že pojišťovna je oprávněna k přístupu do zdravotnické dokumentace Vaší manželky (jak vyplývá z článku 15 odst. 1, článku 16 odst. 4 ve spojení s článkem 17 odst. 2 všeobecných pojistných podmínek úrazového pojištění PVZP), dozvěděla by se pojišťovna skutečné datum vzniku úrazu Vaší manželky patrně velmi snadno.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výluka v čase - úraz pohmoždění a podvrtnutí a zhodnocení VZP (komerční úrazové pojištění)

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
Vymáhání nákladů vypravitelem pohřbu po ostatních dědicích (majetek zemřelého je nepatrné hodnoty)

Měla bych dotaz ohledně dědictví. Zůstavitel měl tři děti, zanechal jen nepatrný majetek. Řízení bylo zastaveno s tím, že tento nepatrný majetek byl vydán vypraviteli pohřbu, což bylo jedno z jeho tří dětí. S dalšími dvěma dětmi se zůstavitel před smrtí nestýkal. Můj dotaz zní, zda je stanovena povinnost těchto dvou potomků podílet se na náhradě nákladů pohřbu (zda vypravitel může část nákladů vymáhat), a pokud ano, na základě jakého zákonného ustanovení.
Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Dle § 1701 odst. 2 občanského zákoníku je dědic zavázán k úhradě nákladů zůstavitelova pohřbení a opatření zůstavitelova hrobového místa, ledaže tyto náklady byly z pozůstalosti uhrazeny.
Náklady za vypravení pohřbu jsou pasivem v dědictví, s ohledem na to, že řízení bylo zastaveno z důvodu, že zůstavitel zanechal pouze majetek nepatrné hodnoty, nepřecházejí na dědice ani dluhy, tedy za dluhy náležející do dědictví neodpovídají, neboť dědic je odpovědný pouze do výše nabytého dědictví.
Právě z tohoto důvodu se nepatrný majetek vydává vypraviteli pohřbu, aby mu byly alespoň zčásti nahrazeny náklady, které mu vznikly v souvislosti s obstaráním pohřbu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Má vypravitel pohřbu nárok na náhradu nákladů s pohřbem po ostatních zákonných dědicích?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Jak se přihlásit o dědictví po zemřelém rodiči - postup, informace

Narodil jsem se jako nemanželské dítě (1978) a otec v mých dvou letech emigroval do Švýcarska. S mojí matkou nežil a ani na mě neplatil výživné. Z předchozího manželství měl ještě syna, který je o 10 let starší a žije v zahraničí. Otec se na důchod se svou novou manželkou přestěhovali do ČR, několikrát jsme se setkali a psali si, pak se odmlčel. Nyní jsem se dozvěděl, že zemřel 5. září 2017 ve věku 71 let. Manželka otce je údajně v péči LDN. Možná nikdo o mé existenci neví. Zajímalo by mě, zda mám na dědictví nárok a v kladném případě prosím o radu, jaké mám podniknout kroky, abych v rámci dědického řízení nebyl opominut. Vím, že taková situace může nastat, protože moje matka se narodila také mimo manželství a o smrti svého otce se dozvěděla po 12 letech. S nikým z jeho rodiny nejsem v kontaktu, jen vím, že má v Brně bratra 76 let a jeho děti. Já žiji v Praze (ale rodiště mám v Mikulově a otec zemřel v Jirkově, manželka je v Chomutově). Děkuji, Jan

ODPOVĚĎ:
Jako potomek zůstavitele jste dědicem a to dokonce dědicem nepominutelným. I v případě, že by byla sepsána závěť, ve které nebudete zahnut, musíte i tak získat alespoň 1/4 svého zákonného dílu.
Obraťte se na soud příslušný k řízení pro řízení o pozůstalosti. Dle ustanovení § 98 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních je pro řízeni o pozůstalosti příslušný soud, v jehož obvodu měl zůstavitel v době smrti evidováno místo trvalého bydliště, pokud by podle centrální evidence obyvatel trvalé bydliště nemohlo být zjištěno, pak je příslušný soud, kde měl zůstavitel poslední faktické bydliště. Pokud by nebylo možné zjistit ani faktické bydliště, pak je příslušný soud, kde se nachází nemovitý majetek zůstavitele. A konečně pokud nelze využít ani tento ukazatel, je příslušný soud, kde zůstavitel zemřel.
Na příslušném soudě Vám sdělí jméno soudního komisaře (notáře), který je k vyřízení pozůstalosti pověřen, následně notáři sdělte, že jste syn zůstavitele, tedy dědicem. V praxi je běžné, že jméno pověřeného soudního komisaře sdělí soud i po telefonu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak, kde se přihlásit do dědického řízení po zemřelém, zesnulém rodiči?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Vydědění dědicem pro trvalý nezájem o rodiče - lze to?

Otec přítele s manželkou spolu mají jednu dceru a otec má z předešlého manželství syna (můj přítel). Otec má ještě jednu dceru z jiného manželství. Tato dcera se však s otcem nestýká již několik dlouhých let (cca 15 let), nemáme o ní žádné informace (kde bydlí, zda má děti či už vnuky, atd.). Přítel se s otcem o dědictví nebaví, prý se to u nich v rodině nedělá. Chci se však zeptat, zda v případě úmrtí dědí otcův majetek automaticky manželka se společnou dcerou + syn z otcova bývalého manželství + dcera z otcova bývalého manželství (ta, která nejeví zájem)?
Pokud ano, můžeme závěť nějak napadnout, že se tato dcera s otcem dlouhá léta nestýkala? Máme také obavu, že pokud tato dcera zjistí, že otec je již velmi starý a nemocný, tak prostě zase přijde a bude předstírat starost, tak ji vydědit nepůjde. Je možné, aby pozůstalí napadli závěť a vydědili tuto otcovu dceru? Děkuji, Helena.

ODPOVĚĎ:
Právo vydědit potomka přísluší pouze zůstaviteli, tedy otci Vašeho přítele. V případě, že by nebyla sepsána závěť a dědilo tzv. ze zákona, tedy podle dědických tříd, dědili by podle prvé dědické třídy manželka a všechny tři děti. Všichni shodným dílem. To je ostatně uvedeno zde:
http://bit.ly/1cVY3id
V případě sepsání závěti, resp. dědění ze závěti, lze podíly jednotlivých dědiců upravit. Děti zůstavitele jsou však nepominutelnými dědici a musí jim zůstat alespoň 1/4 jejich zákonné dílu (u zletilých potomků). Pokud by se tedy dědictví v případě dědění ze zákona dělilo na 4 díly (manželka a 3 děti), musela by dceři zůstat alespoň 1/4 z oné 1/4. Záleží však na vůli zůstavitele, jakým způsobem rozsah dědictví v závěti specifikuje.
Vydědění z důvodu neprojevení opravdového zájmu možné je, jak jsem již uvedla shora, vydědění však musí provést přímo zůstavitel, otec Vašeho přítele.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak znemožnit dědění potomkovi, který dlouhodobě neprojevuje zájem o rodiče?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Promeškané dědické řízení dědicem v zahraničí - jak získat informace o průběhu a rozhodnutí notáře?

2014 zemřela moje babička, dle dohody co jsme měli s celou rodinou jsem měl být účastník na jejím dědictví v Čechách, ale nevím nic o její závěti i dědickém řízení. O její smrti jsem se dozvěděl pozdě, protože žiji v zahraničí. Nikdo mi o něčem neposlal žádnou komunikaci a už bohužel také od její smrti přešly více než 3 roky. Nevím proto, jestli bylo nějaké dědické řízení nebo ne.
Jak a kde bych mohl získat údaje a informace, jestli jsem nakonec účastník na jejím dědictví, jestli měla závěť nebo na který úřad v Čechách bych se měl v tomto případě obrátit? Aktuálně stále žiji v zahraničí. Děkuji, Vladimír.

ODPOVĚĎ:
Dle ustanovení § 98 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních je pro řízeni o pozůstalosti příslušný soud, v jehož obvodu měl zůstavitel v době smrti evidováno místo trvalého bydliště, pokud by podle centrální evidence obyvatel trvalé bydliště nemohlo být zjištěno, pak je příslušný soud, kde měl zůstavitel poslední faktické bydliště. Pokud by nebylo možné zjistit ani faktické bydliště, pak je příslušný soud, kde se nachází nemovitý majetek zůstavitele. A konečně pokud nelze využít ani tento ukazatel, je příslušný soud, kde zůstavitel zemřel.
Doporučuji tedy se obrátit na obvodní/okresní soud v obvodu, ve kterém měla Vaše babička trvalé bydliště, resp. ve kterém před smrtí bydlela, neboť se bude z velké pravděpodobnosti jednat o shodné místo, a učinit dotaz, zda u tohoto soudu probíhá dědické řízení, resp. který notář byl pro vyřízení dědického řízení pověřen. Soud je Vám povinen jméno pověřeného notáře sdělit. S Vaším dotazem ohledně průběhu či vyřízení dědictví se pak obraťte přímo na pověřeného notáře. Pokud by bylo dědické řízení uzavřeno, soud Vám sdělí jeho výsledek, proti kterému se můžete bránit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dědění dědicem v zahraničí - nebyl obeznámen o smrti zůstavitele, jak a kde se přihlásit o dědictví, dědický podíl?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Jak zajistit nedědění výlučně potomkových peněz na účtu rodiče při smrti, úmrtí rodiče?

Mám účet u ING banky a na účtu jsou kromě mých peněz uloženy peníze mého syna, který žije a pracuje v zahraničí a má je u mne uložené, pro případ, kdy pobývá v ČR a potřeboval by je. Je mi 65 let a zamýšlím se nad tím, zda by nebylo vhodné sepsat závěť, ale nevím, jak ošetřit tuto situaci s jeho penězi. Pokud bych sepsala závěť na tuto částku, musel by pak platit dědickou daň ze svých financí. Dá se tato situace v závěti nějak ošetřit, např. nějakým prohlášením, můžete mi prosím poradit, co v takovém případě by bylo nejlepší udělat? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Stanislava.

ODPOVĚĎ:
Majitelem bankovního účtu jste Vy a v případě Vašeho úmrtí by se tak celá částka nacházející se na Vašem bankovním účtu zahrnula do dědictví. Daná problematika je nejlépe řešitelná sepsáním dohody, ve které specifikujete výši částky, bankovní účet a prohlášení, že tyto finanční prostředky zůstávají nadále majetkem Vašeho syna. Je třeba přesně specifikovat částku a bankovní účet. Váš syn by uvedenou dohodu předložil v dědickém řízení a ta by se stala pasivem v dědictví, snížila by se tak je výše hodnoty dědictví.

V současnosti se již dědická daň nehradí. Výše dědictví však ovlivňuje výpočet odměny notáře v postavení soudního komisaře. O uvedené pasivum (uložené finanční prostředky v majetku Vašeho syna) by se hodnota dědictví snížila a snížila by se tak tedy i odměna notáře.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Úschova peněz na účtě jiné osoby a smrt, úmrtí této osoby - průběh dědění bankovního účtu a vyloučení peněz v úschově z dědictví, dědického řízení
___

OBČAN-BYDLENÍ
Automatické prodloužení nájemní smlouvy 2018, prodloužení vydržením - informace

09/2013 jsme uzavřeli nájemní smlouvu. Byla opakovaně prodloužena, naposledy v září 2015 do září 2016. Od té doby majitel s námi nekomunikuje, nepředkládá vyúčtování za energie a služby. Jsme rozhodnuti byt opustit. Předpokládáme vydržení smlouvy do září 2018. Musíme i v tomto případě podat výpověď v řádném termínu. Musí nám dát majitel řádnou výpověď, pokud by chtěl požadovat naše odstěhování před zářím 2018? Děkuji, Lukáš.

ODPOVĚĎ:
V daném případě záleží, jak máte koncipovánu nájemní smlouvu. Dle ustanovení § 2285 občanského zákoníku dochází k automatickému prodlužování nájmu v případě, že po skončení doby stanovené v nájemní smlouvě, pokračuje nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců a pronajímatel písemně nevyzve v této době nájemce k vystěhování.
Dané ustanovení by se nepoužilo pouze v případě, že by bylo v nájemní smlouvě výslovně vyloučené. Pokud uvedené ustanovení nájemní smlouva nevylučuje, došlo tak k automatickému prodloužení nájemní smlouvy. Nájemní smlouva se prodlužuje na shodnou dobu, na jakou byla uzavřena smlouva předchozí, maximálně však na dobu dvou let.
V případě výpovědi je tedy třeba dodržet zákonnou formu a důvody, neboť nájemní vztah nadále trvá.
Ohledně nepředložení řádného vyúčtování odkazuji na zákon č. 67/2013 Sb. , neboť podle ustanovení § 13 uvedeného zákona, není-li řádné vyúčtování předloženo včas (do 4 měsíců od konce zúčtovacího období) přísluší Vám pokuta ze prodlení s nepeněžitým plněním ve výši 50, - Kč denně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Automatické prodloužení nájmu, nájemní smlouvy - informace
___

RODINA-SJM
Půjčka uzavřená jedním z manželů - odpovědnost druhého z manželů za splácení půjčky

Chtěla bych se zeptat když máme s manželem jednu společnou půjčku a jednu má sám na sebe mám já z právního nikoli lidského hlediska povinnost mu na ně do soudního jednání přispívat. Děkuji, Katka

ODPOVĚĎ:
Pokud byly půjčky pořízeny v době manželství a byly použity na chod domácnosti či pořízení věcí do domácnosti, je závazek z půjčky součástí SJM a měl by být hrazen z financí, které jsou součástí SJM. Teoreticky pokud manžel půjčky hradí ze svého výdělku, hradí je z financí, které jsou součástí SJM a vy nejste povinna mu po právní stránce nic přispívat, neboť pokud byste přispívala z Vašeho výdělku, přispíváte opět ze SJM. Jiná situace bude po rozvodu, tam byste měli hradit na půl.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Půjčka jednoho z manželů a povinnost splácení oběma manžely
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Svoz TKO - jak daleko musí popelářské auto jet od hlavní cesty?

Dotaz ohledně vzdálenost odvozu domovního odpadu v obcích, službou, která toto zajišťuje (vzdálenost svozu TKO od nemovitosti poplatníka). Jedná se o nově postavený rodinný domek, který je postaven v místě obce, vede k domu asfaltová komunikace, ale bohužel svozové auto k domu nezajede z důvodu velmi úzké vozovky a blízkosti přilehlých domů.
Otázka: existuje nějaký zákon, vyhláška, nařízení, které udává, že musíte jako občan tohoto rodinného domu, dovézt popelnice v tomto případě 150 m na místo, odkud se dají popelnice vyvézt autem, nebo si to musí pokud si službu platím, zařídit provozovatel služby. Jedná se o starší invalidní občany, kteří v domě bydlí a tedy nejsou schopni si popelnice sami odvést na místo, kde vůz popelnice naloží. Děkuji za odpověď Jindřich

ODPOVĚĎ:
Žádný právní předpis výslovně nestanoví povinnost poplatníka dovézt popelnice s komunálním odpadem do místa, kde bude možné obsah těchto popelnic přesypat do svozového nákladního automobilu. Tato skutečnost však není v žádném právním předpise upravena proto, že vyplývá z logiky věci. Má-li poplatník zájem o to, aby byly jeho popelnice vysypány, musí je dopravit do místa, kam se svozový nákladní automobil dostane (žádný právní předpis ostatně ani nestanoví, že by pracovníci svozové firmy museli pro jednotlivé popelnice odbíhat ke vzdálenějším domům).
Dle § 17 zákona o odpadech je obec povinna zajistit na svém území odkládání komunálního odpadu na místa k tomu určená, což může být realizováno i pravidelným svozem komunálního odpadu. Podrobnosti by měly být stanoveny obecně závaznou vyhláškou obce. Vámi zmiňovaným poplatníkům lze proto doporučit prostudovat příslušnou vyhlášku obce, popř. se na obec obrátit s žádostí o zajištění vysypávání jejich popelnic blíže k jejich domu (v tomto ohledu však bude vše záviset na dobré vůli obce, resp. na technických podmínkách svozu komunálního odpadu).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak daleko od silnice může být popelnice kvůli svozu TKO popeláři?
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy o dílo na vrtanou studnu od Trial - firma nepožádala ani o povolení a dílo nezhotovila

Porušení smlouvy o dílo: 15. 5. 2017 jsem uzavřeli smlouvo o dílo se společností Trial Stav ohledně provedení vrtané studny (Dílo). K dnešnímu dni (22. 12. 2017) se nestalo vůbec nic. Ani o povolení nebylo zažádáno. Dodávka vrtané studny byla včetně zajištění stavebního povolení, správních poplatků, kolaudace, projektové dokumentace a hydrogeologického posudku.
Zhotovitel se ve smlouvě zavazuje k dodání studny (provedení vrtu, čerpací zkouška, dodávka spolu s výkopen a usazením šachty, doprava vrtací soupravy) do 31. 7. 2017. Dále se zavazuje k dodání hydrogeologického posudku, projektové dokumentace, stavebního povolení a kolaudce do 18 měsíců od vyvrtání průzkumného vrtu.
Podle smlouvy je dílo považováno za dokončené, pokud objednatel i zhotovitel potvrdí svými podpisy zápis o předání a převzetí díla. K ničemu takovému samozřejmně nedošlo.
Ve smlouvě je dále v čl. VIII v bodu 2) uvedeno, že:
"v případě prodlení zhotovitele s realizací jakékoli částí Díla, se sjednává smluvní pokuta k tíži zhotovitele ve výši 0,05% z částky za dílo za každý den prodlení s ohledem na následující body (zkráceně) :
Zhotovitel si vyhrazuje právo na přerušení provádění Díla v případě nepříznivého počasí. Smluvní strany se dohodly, že o dobu přerušení se prodlužuje termín dodání.
Zhotovitel garantuje vydatnost vrtu.
Zhotovitel nemá nárok na úhradu od investora za škody způsobené na vrtném zařízení.
Objednatel za zavazuje uhradit cenu podle ceníku.
Nastanou-li nepředvídatelné geologické situace, a nebude-li možno pokračovat ve vrtných pracech, v takovém případě má zhotovitel nárok na odstoupení od smlouvy bez smluvních pokut. Tuto skutečnost potvrdí hydrogeologický dozor."
Mé otázky jsou následující:
1) Máme nárok na odstoupení od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem?
2) Máme nárok na vyplacení pokuty ze strany zhotovitele?
Děkuji, Vlasta

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. ano, máte právo na odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Ano, máte právo požadovat smluvní pokutu, odstoupením od smlouvy zůstává ujednání o smluvní pokutě v platnosti.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání smluvní pokuty za nezahájení a nedodání díla podle smlouvy o dílo
Výpověď smlouvy o dílo - tvorba díla nebyla zhotovitelem ani zahájena, natož dodána objenateli

___

OBCHOD-REKLAMCE
Reklamace ojetiny, ojetého auta zakoupeného v autoservisu - netopí, motor se zhasíná

Oslovil jsem majitele autoservisu, který se zabývá i prodejem ojetých automobilů, tedy ojetin, že bych měl zájem o vozidlo. Byla mi nabídnuta koupě Octavie z roku 1998 za cca. 30.000 Kč. Cena nebyla vysoká, potřeboval jsem ji rychle. Majitel autoservisu říkal, že na autě pravě pracují v garáži a že si jej můžu druhý den vyzvednout až vše dodělají.
Druhý den jsem se tedy stavil v servise, zařídil si vše potřebné, aby mohl proběhnout přepis (zaplaceni pojistky a sám jsem si s autem zajel na evidenční kontrolu). Potom jsme ještě s dělníkem (původním majitelem Octavie, kterou majitel servisu přeprodával mně), jenž majiteli dělal zednické práce na domě zajeli na přepis a jel jsem do servisu zaplatit dohodnutou částku. Servisák se tvářil, jako že se na autě ještě bude pracovat, že jej tam nechám a oni to dodělají. Po platbě, ale otočil - že už si ho můžu odvézt. Říkám mu, že auto přeci ještě není hotové, že netopí, motor zhasíná na křižovatkách a vůbec kdykoli zastavím, nefungují přístroje na palubovce, atd.
Jeho reakce: "co já s tím? " Říkám mu, ze to chci mít v pořádku, že přeci v zimě nemůžu jezdit bez topení a nechci ani aby do mě někdo na křižovatce narazil. Řekl tedy, ze to teda dají do kupy, ale po novem roce, že už 21.12.2017 už končí. Když jsem se tam ráno zastavil, aby si vytáhli z auta svíčku a mohli podle ní objednat novou, panoval tam čilý pracovní ruch, žádný náznak ukončeni práce a úklidu. Pochopil jsem, že se mě snaží zbavit a pokusí se mě oblbnout výměnou svíček a pak už nic.
To topení, ale i to startováni mu zřejmě prodávající zatajil, ale divím se, že to nezkoušeli a nebo prostě že na to nepřišli a vůbec, že mi tak suverénně vystřelil cenu. Raději bych si nějakou tisícovku připlatil než tohle. To ale není můj problém. Ať je cena jakákoli a není opravdu vysoká, auto by mělo být ve stavu, aby se v něm dalo slušně fungovat, jezdit, a aby nebylo nebezpečné. Což nesplňuje.
Tím tak trochu pokládám otázku v jakem stavu by to auto vlastně z právního hlediska mělo být. Nebo mám šanci s tím ještě něco udělat? Donutit servisáka, ať' to napraví? Smlouva žádná sepsána nebyla, když jsem se na ni ptal, tak říkal, že mu stačí, ze jsem zaplatil, auto je oficiálně přepsané a to stačí.
Trochu se začínám bát co se ještě objeví. Jde mi o to odjezdit s autem ještě zimu než našetřím na lepší ojetinu, ale ve zmrzlém autě v lednu to je mazec.
Nicméně zhasínání motoru mi přislíbil zítra (25.01.2018) vyřešit výměnou svíček, které jsou v něm už docela dlouho, jen se trochu obávám, aby to věc skutečně vyřešilo.
Je možné se nějak domoci nápravy nebo v horším případě od takové koupe už po zaplaceni odstoupit? Nemam vsak smlouvu, která by dokládala den koupě. Jediným indikátorem dne koupě je oficiální přepis auta.
Děkuji pěkně. Dominik

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě je nutné určit, s kým jste uzavřel smlouvu. Zda se servisem (podnikatelem) nebo pouze se "servisákem", který vystupuje jako nepodnikatel.
Dále bude nutné posoudit, jaký byl obsah smlouvy, byť ústně uzavřené, tedy zda se prodejce zavázal, že vůz po uzavření smlouvy opraví. To, že smlouvu nemáte v písemné podobě není na škodu, uzavření smlouvy jste schopen prokázat, např. právě přepisem v registru.
Je třeba uvést, že vady, které uvádíte, jsou vadami zjevnými, tedy vadami, které jste musel poznat již při běžné prohlídce a zkušební jízdě před uzavřením smlouvy. Rovněž u 20 let starého automobilu prodávaného za 30 tisíc Kč lze předpokládat, že podobné závady budou poměrně časté.
Pokud byl prodejce "servisák", pak dle ust. § 2103 občanského zákoníku platí, že kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
Vzhledem k tomu, že se bude jednat o zjevné vady, nemohl byste v tomto případě s úspěchem uplatňovat jakákoliv práva. Pokud by se však prodejce zavázal, že tyto závady opraví, pak je možné se opravy domáhat, případně od smlouvy odstoupit, pokud by oprava nebyla provedena. Pokud by však prodejce dobrovolně automobil neopravil, případně nevrátil kupní cenu, pak byste se musel domáhat svých práv žalobou u soudu.
Pokud by byl prodejce autoservis (podnikatel), pak dle ust. § 2167 občanského zákoníku platí, že kupující nemůže uplatnit práva z vadného plnění u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.

V tomto případě by tedy primárně záviselo, zda vady odpovídají míře opotřebení automobilu, což však lze s ohledem na cenu a stáří automobilu předpokládat. Opět by však záviselo na ujednání mezi stranami.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Reklamace zakoupeného ojetého vozidla, automobilu - zjevné vady, závady vozidla znemožňující jeho bezpečný provoz na silnici, veřejné komunikaci
___

OBČAN-BYDLENÍ
Jak musí probíhat hlasování výboru SVJ, společenství vlasníků bytových jednotek

Náš výbor SVJ si chce nechat odsouhlasit způsob hlasování na shromáždění tak, že vlastníci budou vyzváni k projevení vůle za
1) kdo je proti,
2) kdo se zdržel a hlasy pro budou dopočítány dle prezenční listiny, která bude v průběhu shromáždění aktualizována.
Je tento způsob hlasování správný nebo musí vlastník vždy projevit svou vůli i při otázce, kdo je pro?
Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Ust. 1212 Občanského zákoníku stanoví, že k platnosti hlasování je tŕeba vyjádření vlastníka jednotky pod textem návrhu rozhodnutí s datem a podpisem. Mám za to, že návrh výboru SVJ je protiprávní, jelikož každému musí být umožněno se s návrhem seznámit a vyjádřit svůj názor. Nelze usuzovat, že ti, kteří se nevyjádřili, automaticky souhlasí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Správný průběh hlasování výrobu SVJ - výpočet souhlasných hlasů součtem členů výboru a odečtením kdo je proti a kdo se zdržel hlasování
___

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
Jak zabránit promlčení přestupku 2018 - zákon č. 250/2016 Sb

2017 jsme měli s manželkou smůlu, že od května jsme se stali terčem útoku souseda - psychopata a alkoholika. Dle rady od Vás a Bílého kruhu bezpečí jsme vše dokumentovali (audio a video záznamy) a průběžně předávali policii. V tomto okamžiku je jeden případ u trestního soudu v Lounech - paragraf 178 odst. 1/2 trestního zákoníku a čtyři velmi rozsáhlé případy byly předány k řešení přestupkové komisi v Žatci.
Jedná se hlavně o stalking, vulgární nadávky na veřejnosti za přítomnosti mnoha svědků a poškození majetku, to měl být původně trestný čin, ale státní zástupce si to rozmyslel.
Obviněný bohužel využívá neschopnost našeho právního systému. U soudu se už třikrát účelově omluvil a u přestupkové komise dvakrát. Pro nás je těžké se smířit s tím, že už osm měsíců trvající teror byl rozkouskován do čtyř projednání u přestupkové komise a je naprosto nepřijatelné se smířit s tím, že obviněný je přesvědčen, že se mu podaří neúčastí docílit promlčení.
Má s tím dlouholeté zkušenosti. Vyhýbá se projednání i u případů dalších sousedů, na které taky útočí. Můj dotaz je, jak zabránit promlčení, kterého chce obviněný dosáhnout. Jak donutit státní správu, aby obviněného donutila k účasti na jednání. Jak a kde si stěžovat, když nebudeme spokojení s rozhodnutím přestupkové komise. Obviněný se snaží zastrašit svědky tím, že na ně podává vymyšlená oznámení, dokonce i na policistu, který u nás zasahoval. V minulosti podal trestní oznámení i na soudkyni, která ho soudila.
Děkuji, Richard

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že nabyl účinnosti nový zákona o přestupcích (č. 250/2016 Sb.), který nově omezuje možnosti promlčení, pokud je přestupek již řešen přestupkovou komisí, nemusíte se bát, že omluvami z jednání dosáhne Váš soused promlčení. Platí totiž:
Promlčecí doba se přerušuje mj. oznámením o zahájení řízení o přestupku přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová.
Po dobu, po kterou probíhá přestupkové řízení, tak neběží promlčecí lhůta.
Dále platí: Správní orgán může k zajištění účelu řízení uložit obviněnému záruku za splnění povinnosti, která by mohla být uložena v řízení o přestupku, pokud má důvodné podezření, že se obviněný bude vyhýbat potrestání za přestupek nebo výkonu správního trestu nebo bude mařit či ztěžovat řízení o přestupku, výkon správního trestu nebo náhradu škody anebo vydání bezdůvodného obohacení poškozenému. Záruku za splnění povinnosti podle věty první lze uložit osobě podezřelé ze spáchání přestupku i před zahájením řízení o přestupku.
Můžete tedy podat návrh k přestupkové komisi, aby uložila Vašemu sousedovi záruku. Zda tak učiní, záleží na přestupkové komisi.
Pokud nebudete spokojeni s výsledkem přestupkové komise, je zde možnost podat odvolání proti rozhodnutí přestupkové komise.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Opakované omluvy nepřítomnosti přestupce u soudu a přestupkové komise - jak ho donutit aby přišel k soudu a ke komisi?
Jak zabránit promlčení přestupku proti občanskému soužití - stalking, vulgární nadávky na veřejnosti, poškození majetku

___

PRÁCE-DOVOLENÁ
Výpočet dovolené u zkráceného polovičního úvazku - postup výpočtu

Má matka je zaměstnána od 13. září 2017 do konce 2017 na zkrácený pracovní úvazek tj. 4 hod. denně (pondělí až pátek). V pracovní smlouvě je uvedeno, že jí budou poskytnuty 4 týdny dovolené. Vzhledem k typu úvazku se ovšem dovolená poměrně krátí. Můžete mi, prosím sdělit postup pro výpočet dovolené u zkráceného typu úvazku a také konkrétně, na kolik dnů má tedy nárok? Zaměstnavatel moc nekomunikuje, bylo jí sděleno, že má nárok na 2,5 dne. Chtěl bych si ověřit můj dotaz u důvěryhodného zdroje jako jste vy. Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Je-li pracovní doba rozvržená rovnoměrně na všechny pracovní dny v týdnu, na počtu dnů dovolené nedochází oproti zaměstnancům na plný úvazek k žádné změně. Nižší je jen náhrada mzdy, která bude činit pouze 20x4hodiny. Fakt, že Vaše matka má poloviční úvazek tedy na výši nároku na dovolenou vliv nemá.
Protože Vaše matka odpracovala více než 60 dnů, nebude jí náležet dovolená za odpracované dny, ale poměrná část dovolené. Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku, má zaměstnanec nárok na poměrnou část dovolené. Podle § 212 odst. 2 zákoníku práce poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
1/12 z 20 dnů je 1,6666666666 x 3 = 5 dnů dovolené.
Vaší matce vznikl nárok na 5 dnů dovolené s náhradou mzdy 5 x 4 hod.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Rovnoměrně rozvržená pracovní doba s částečným úvazkem 4 hodiny týdně - výpočet dovolené

__

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
Sexuální obtěžování pronajímatelem - jak se bránit?

Je mi 24 let. Při pronájmu bytu (po podepsáni smlouvy) 01/2017, mě začal cca 70letý majitel bytu sexuálně obtěžovat s tím, že už nechce manželku, ale já jsem mladá a krasná. Odmítla jsem ho, uznal, že to byla jeho chyba, a už se takhle chovat nebude. Nesplnil to, stále pokračuje při osobních schůzkách. Občas mě chytne za ruku nebo přitáhne k sobě.
Já se tomu bráním a mám jeden z našich hovorů nahraný na diktafon. Je to cca 20 minut rozhovoru, ve kterém mi nejdříve dovolil udělat úpravy v bytě a pak po mém odporu v sexu to hned zakázal a jiné věci. Např. po mém odporu řekl, že na takové chování není zvyklý.
Chci se zeptat, zda ho v takovém případě můžu nahlásit na Policii za sexuální obtěžování nebo jestli jsem vůbec chráněna zákonem proti tomu a hrozí mu nějaký trest nebo pokuta za to? Doufala jsem, že se uklidnil, ale je zřejmé, že ne. Proto uvažuji o tom, že se odstěhuji a nahlásím ho. Vím, že má několik bytů k pronájmu a nevím k čemu mohlo dojít i s jinými holkami, ať ho alespoň policie prověří. Děkuji, Vladimíra.

ODPOVĚĎ:
Určitě se můžete obrátit na policii, aby prošetřila, zda takové jednání naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, popř. přestupku.
Obrátit se můžete na kteroukoliv pobočku policie ČR, popř. státní zastupitelství. Na základě Vašeho oznámení pak bude prošetřeno chování pronajímatele, kdy může dojít až k zahájení trestního stíhání proti němu. Zvuková nahrávka může být důkazem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prošetření trestního oznámení na sexuální obtěžování pronajímatelem
___

OBČAN-DAROVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
Daň, daně - darování podílu nemovitosti do SJM sourozencem jednoho z manželů

S manželem a mým bratrem plánujeme koupit nemovitost do podílového spoluvlastnictví - 4/5 do SJM (já + manžel) a 1/5 do vlastnictví bratra. Následně (cca 2020) je v plánu, že by nám bratr svou 1/5 daroval. Je možné, aby nám můj bratr daroval svou 1/5 darovací smlouvou do SJM? Jak vysokou darovací daň (kolik procent z odhadní hodnoty dle znaleckého posudku této jedné pětiny) bychom zaplatili? V případě, že by v tomto případě byla darovací daň vyměřená, je možné, aby bratr svou 1/5 daroval pouze mě (sestře), tzn. že by byl dar od darovací daně oproštěn, resp. vzhledem k tomu, že se jedná o druhou linii, byla by daň nulová? Je však možné, aby daroval bratr svou část pouze mě, když já jsem vdaná a s manželem máme SJM (SJM není rozdělené ani upravené)? Děkuji za odpověď, Hana.

ODPOVĚĎ:
Váš bratr a manžel nespadají do žádné skupiny, dle které by byl dar osvobozen od daně z příjmů (daň darovací byla od roku 2014 implementována do zákona o daních z příjmů). Váš manžel by musel 1/2 hodnoty nemovitosti zahrnout do svého přiznání k dani z příjmů. Sazba daně je 15 %.
Bratr může nemovitost darovat pouze Vám, ne do SJM. V tom případě bude tento bezúplatný příjem osvobozen od daně z příjmů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování části bytu, domu, pozemku sourozencem do SJM - daň, odvod daně z nabytí nemovitosti
___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Vymáhání platu, mzdy od zaměstnavatele - postup, informace

Bývalá zaměstnavatelka mi dodnes nezaplatila mzdu za 09/2015. Pracovala jsem jako prodavačka v obchodě, smlouva na dobu určitou 20.03.2015-19.09.2015. 17.09.2015 pracovní neschopnost pro bolesti zad. Nemocenská nepřišla po dobu 3 měsíců s tím, že majitel neplatil sociální pojišťění. Z výplaty bylo strháváno. Spousty telefonátů na OSSZ, vymáhaly na zaměstnavateli sami, to už vyřešené. Avšak mně nebyla vyplacena poslední výplata poslední výplatu. Nahlášeno na okresní ispektorát práce OIP - dodnes nemám vyjádření a Policii ČR - trestní oznámení, s výsledkem, že majitel nespáchal trestný čin. Vyjádření od Policie přišlo až po půl roce urgence.
Majitelka zverimexu mně nejenom dluží výplatu, ale ještě mě pomlouvá a lže. Podotknu, že pracuji vedle jejich obchodu druhým rokem a vidím a slyším, jak se chová k dalšímu zástupu nově vyhazovaných zaměstnanců.
Šikanuje a okrádá další lidi a vyhrožuje soudy a policií. Vystřídalo se tam opravdu hodně lidí.
Jak mohu postupovat dále a nejenom se bránit takovému zaměstnavateli, kterému se vlastně nic nestane, ani když se chová takto neférově. Předem děkuji za Váš čas. Věra

ODPOVĚĎ:
Zaplacení mzdy se můžete domáhat i soudně, kdy můžete nejprve zaslat tzv. předžalobní výzvu k úhradě dluhu
(vzor zde: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html).
Pokud by na tuto výzvu nereagovala, můžete se obrátit na soud a žádat doplacení mzdy prostřednictvím civilního soudu.
Pomluvy a lži je možné postihnout dle trestního zákoníku (v úvahu přichází trestný čin pomluvy - § 184), event. možnost postihu jako přestupku. V této věci se opět můžete obrátit na policii ČR.
Dále můžete také podat žalobu na ochranu osobnosti a domáhat se u civilního soudu, aby se zdržela takového jednání, a event. Vám nahradila vzniklou nemajetkovou újmu (v penězích).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pomluvy a lži poškozující čest a důstojnost - trestný čin pomluvy - § 184
Vyšetření trestného činu pomluvy zaměstnavatelem - trestní oznámení na Policii
Pomluvy, lži dotýkající a ochrana osobnosti - žaloby na ochranu osobnosti
___

SPRÁVNÍ-POPLATKY
Placení za odvoz odpadu při vlastnění více nemovitostí a vliv trvalého pobytu

Po úmrtí otce 2012 jsem zdědil rodinný dům, tedy RD v Brně. Dům je neobydlený a ještě se opravuje. V druhém RD v Brně s manželkou žiji, a platíme každoročně poplatky za odpad. Dostal jsem z magisrátu města Brna - odbor odpadů dopis, že dlužím za roky 2013-2017 poplatek za odvoz odpadu v RD kde nikdo nebydlí. Našel jsem na jejich stránkách v dotazech jeden, který řeší můj případ:
Kolikrát mám platit, když mám trvalý pobyt v Brně, vlastním v Brně byt, rodinný dům a chatu? V bytě mám nahlášen pobyt.
Od 1.1.2013:
- budete platit jako fyzická osoba s trvalým pobytem v Brně;
- jako vlastník bytu nebo rodinného domu, ve kterém máte nahlášen pobyt platit nebudete;
- jako vlastník rodinného domu a/nebo bytu, pokud v něm nikdo není hlášen k pobytu, platit budete. Z uvedeného jsem usoudil, že sice dlužím na neobydleném RD, ale naopak jsem platil v uvedené roky za RD, kde bydlím. V součtu tedy městu nic nedlužím. Úřednice na MMB to nějak nechce pochopit.
Můžete mě prosím nějak poradit jak mám dále postupovat? Děkuji Honza

ODPOVĚĎ:
Je třeba rozlišovat tři situace, které jsou řešeny i ve Vámi přiloženém dotazu.
1. Poplatek platí osoba, která má trvalý pobyt v Brně – pokud máte trvalý pobyt v Brně, jste povinen platit poplatek – nezohledňuje se, kde bydlíte
2. Druhá situace (druhá odrážka dotazu) – upřesnění první situace – pokud máte trvalý pobyt v Brně, platíte poplatek dle první situace, a tudíž neplatíte (další) poplatek za bydlení v době, kde máte tento trvalý pobyt (platil byste totiž dvakrát jeden poplatek za totožnou věc)
3. třetí situace – platíte poplatek za dům, ve kterém nikdo není nahlášen k trvalému pobytu

Ještě lépe je to zřejmější přímo z textu zákona:
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Ve Vašem případě tedy platíte poplatek dle písm. a) bod 1 (jelikož máte trvalý pobyt v Brně), a dále platíte poplatek dle písm. b) – jelikož vlastníte dům, ve kterém není žádná osoba hlášena k trvalému pobytu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak probíhá placení svozu TKO u majitele vlastnícího více bytů, domů, nemovitostí
___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
Zákaz prodeje darované nemovitosti jako věcné břemeno, služebnost

Lze při darování bytu, domu nebo pozemku zajistit, aby obdarovaný nemohl do konce života dárce darovanou nemovitost prodat, nebo zatížit (např. bankovní zárukou)? Lze to vyřešit jednoduše v návrhu vkladu do KN, jako další břemeno: k věcnému břemenu služebnosti doživotního užívacího práva ještě (reálné)? břemeno zákazu zcizení a zatížení? Děkuji, Petr.

ODPOVĚĎ:
Ano, zřízení služebnosti či reálného břemene je součástí darovací smlouvy a tedy součástí jednoho návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Vámi navržená varianta je možná, můžete jednou smlouvou a jedním návrhem zřídit i více věcných břemen.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zákaz zástavy darovaného bytu, domu formou věcného břemene, služebnosti
___

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
Obrana proti útoku souseda a úraz po odstrčení napadeným

Čelím údajnému fyzickému napadení sousedky (sousedka je potížistka - důkaz: sepsali jsme ve vchodě na ni stížnost 04/2017). 8/2017 přišla na mě zaklepat (klepala i na ostatní) a dožadovala se vysvětlení (ohledně anonymu veterina). Řekla jsem jí ať mi dá pokoj, že o ničem nevím a ať odejde, ona že nepůjde co udělám. Stála u mě na nataženou ruku - tak blízko, bylo mi to nepříjemné, odmítla odejít. Vyzvala sem ji i k tomu. V jeden moment jsem se lekla jsem se a odstrčila jsem ji. Spadla.
Teď hraje komedie, že má podvrtnutou páteř, bolesti hlavy (pro zajímavost: bere už asi tři roky léky na hlavu). Snaží se to uhrát a vyhrožuje, že nám všem ukáže. Přitom po incidentu řídila auto apod.
Jak se mohu bránit, když jsem se jenom bránila? Jaká mám práva? Má údajně něco natočeno, ale vypadá to na nějaké útržky, protože mi policista - zpracovatel řekl opakovaně, že samotný incident natočen nebyl.
11/2017 se čeká na lékařské posudky. K čemu to video je? Mohu se bránit testem proporcionality a jaká je vhodná chvíle? Chci se bránit nutnou obranou, jak v praxi? Cítím se strašně. Děkuji Moc Saša.

ODPOVĚĎ:
V případě nutné obrany, kterou zná jak trestní právo tak i správní právo (přestupky), se dopouštíte jednání, které je v rozporu se zákonem, nicméně z určitých důvodu není považováno za nežádoucí.
Určitě se můžete bránit tím, že se jednalo o nutnou obranu, kdy toto můžete uplatnit kdykoliv (obdobně test proporcionality). Je otázkou, co je natočeno na údajném videu, nelze tedy paušalizovat, jaké může mít případně video dopady. Bude podstatné, jak toto jednání bude ze strany příslušných orgánů vyhodnoceno. Vždy ovšem musíte mít možnost se vyjadřovat k důkazům, tvrzením apod.
Také byste měla být o těchto svých právech poučena. Určitě můžete rozporovat jednotlivá tvrzení této paní, i případné lékařské posudky. Můžete se také nechat zastoupit advokátem – kontakt zde: www.advokatikomora.cz.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Test proporcionality při fyzickém napadení útočníkem (soused, sousedka)
Nutná obrana při napadení sousedem, sousedkou a úraz po odstrčení

-

OBČAN-DĚDICTVÍ
Jak dokázat ústní dohodu o vyplacení z přenechaného dědictví

07/2002 dědictví po tetě, bratranec dědí 1/2, já a bratr 1/4. Dohoda, družstevní byt z dědictví napsaný na bratrance, on nás vyplatí. Dohoda jen ústní. V 7/2003 vyplacena určitá částka, bratranec garsonku pronajímá. V 9/2017 bratranec uznává písemně, že nás měl vyplatit, ale vyplacenou částku považuje za správnou, i když podle odhadu garsonky z tehdejší doby je velký rozdíl v ceně, kterou on udává a nemá ji doloženou. My máme s bratrem potvrzený odhad, vyplacenou částku v 07/2003 jsme považovali za zálohu nebo podíl z nájmu.
Je celá věc promlčena nebo je možno bratrance přimět k doplacení rozdílu, jedná se u každého asi o 200.000 Kč.
Děkuji, Renata.

ODPOVĚĎ:
Z pohledu dědického řízení a oprávněnosti Vašeho nároku je velmi problematické, že dohoda byla pouze ústní a nestala se součástí dědické dohody, kterou by schválil soud. V tomto směru je dědická dohoda jen těžko prokazatelná a rovněž jen velmi obtížně vymahatelná. Nehledě na to, uvedená dohoda by byla již promlčena.
Co je však v dané věci velmi podstatné, je uznání dluhu. Pokud Váš bratranec písemně uznal svůj dluh v roce 2017, je možné se domáhat zaplacení předmětné částky z titulu právě onoho uznání. Je však třeba, aby uznání dluhu obsahovalo všechny zákonem stanovené požadavky, tedy: Identifikaci dlužníka, specifikaci dluhu co do jeho důvodu a výše, resp. stanovení částky a důvod vzniku dluhu, co bude právě ona dohoda o vyplacení. Uznání dluhu stanovuje právní domněnku existence dluhu v době uznání.
Shrnutí: Samotná ústní dohoda by byla již promlčena, pokud však máte uznání dluhu, které obsahuje všechny podstatné náležitosti, okamžikem uznání začala běžet nová promlčecí lhůta a uvedeného nároku je možné se úspěšně domáhat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přenechání, darování dědictví s příslibem vyplacení dědicem - jak dokázat ústní slib, příslib?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví po splacení anuity

Máme ze zákona právo na převod družstevního bytu do osobního vlastnictví, když byla anuita již splacená? A pokud se převod do osobního vlastnictví povede, musíme založit společenství vlastníků bytových jednotek SVJ i když budeme chtít zůstat pod správou bytového družstva (chceme mít pouze byty v osobním vlastnictví - cca 14 partají z 21)? Pár informací: Jedná se o "šachetní" byt SBD Krušnohor založeného v roce 1963. Domy jsou z roku 1985-1992. Byt (resp. podíl v družstvu) jsem koupil v roce 2004. Děkuji, Ondřej.

ODPOVĚĎ:
Na převod družstevního bytu do osobního vlastnictví není v současnosti právní nárok, resp. záleží, jak tuto skutečnost máte upravenou ve Stanovách bytového družstva. O převodu do osobního vlastnictví rozhoduje členská schůze. Pokud Stanovy v tomto směru. mlčí", je třeba odhlasovat převod nadpoloviční většinou všech členů družstva. Pokud by 14 družstevníku z 21 souhlasilo z převodem, podaří se Vám převod odsouhlasit, pokud hlasováním nedosáhnete uvedené výše, není na převod bohužel právní nárok.
V případě převodu jednotlivých bytů do osobního vlastnictví bude třeba založit společenství vlastníků jednotek. Resp. 1/ Vypracování prohlášení vlastníka, tak aby byly jednotlivé byty řádně specifikovány, 2/ Smlouva o převodu bytu do osobního vlastnictví, 3/ Vznik společenství vlastníků jednotek. Vzhledem k tomu, že majetek bytového družstva bude převeden do osobního vlastnictví jednotlivých členů je třeba, aby vznikl subjekt, který bude provádět v domě správu a sdružovat jednotlivé vlastníky.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Splacení anuity a nárok na převod družstevního bytu DB do osobního vlastnictví OV
Povinnost vytořit SVJ pokud správu vykonává BD, bytové drustvo

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Finanční vyrovnání s přítelem - splácení a rekonstrukce bytu, domu, nemovitosti

Jak bych se měla finančně vyrovnat s přítelem. 01/2007 mi rodiče darovali dům, který je psán jen na mě. Na jeho rekonstrukci jsem si vzala úvěr na 300.000 Kč. Ze začátku splácel on a asi po 2 letech jsem ji začala platit taky s tím, že nějakou částku hradil stále i on. Splaceno 2016. Také se ze začátku podílel i na platbách za energie. Od 2010 hradím elektřinu sama, na plyn sem tam záloha přišla do 2016.
2013 jsme rekonstruovali podkroví, kam přispěl svými penězi po otci cca 400.000 Kč. Také platí náklady na topení – dřevo, uhlí. Jelikož jsem na mateřské dovolené hradí i většinu jídla. Já hradím školku.
Na rodinném domě do 2017 měl trvalé bydliště psán jen on, od 05/2017 zde máme trvalé bydliště všichni, já i naše děti 4,5 a 1,5 roku. Na co všechno má nárok (platby za úvěr, elektřina, plyn, rekonstrukce podkroví, topení, jídlo), abych mu nebyla nic dlužná? Děkuji, Beáta.

ODPOVĚĎ:
Za předpokladu, že jste žili jako rodina, rozhodně nemá přítel právo na vracení jakýchkoliv částek souvisejících s chodem rodiny a bydlení, tedy žádné platby za jídlo, energie, topení apod. Jediné, co je i soudně vymahatelné, jsou prokazatelné investice do nemovitosti, tedy peníze investované do oprav či splácení hypotéky. Spočítejte tedy, co hradil na hypotéku a na rekonstrukci. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že v domě bydlel a nějaké peníze také tzv. probydlel. Tedy sice investoval do oprav, ale na druhou stranu i něco opotřeboval. Takže i toto by mělo být zohledněno při rozhodování, kolik mu vyplatíte. Doporučuji tedy navrhnout nikoliv přesně investice do nemovitosti, ale o něco méně s ohledem na to, že dům užíval.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Majetkové vyrovnání partnerů, druha a družky - rekonstrukce a splácení bytu, domu ve vlastnictví jednoho z nich
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Důvody pro prodloužení studia na VŠ - zdravotní, sociální důvody

Dne 30.9.2017 mi uplynula maximální doba studia magisterského programu Farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy. Během doby studia jsem měla studium několikrát přerušeno ze zdravotních důvodů. Lékařka mi potvrdila doporučení převedení Státní závěrečné zkoušky. 27.9.2017 jsem podala žádost o převedení Státní závěrečné zkoušky na jaro 2018 (o prodloužení doby studia). Tato žádost mi byla zamítnuta. 15.11.2017 mi přišlo rozhodnutí o ukončení studia s možností odvolání do 30 dnů.
Vzhledem k tomu, že za každých započatých 6 měsíců studia se platí za studium na UK 22.000 Kč a že ze zdravotních důvodů jsem si nepřivydělávala, jsem se vyskytla v tíživé sociální situaci.
Prosím, jak závažné důvody - jak zdravotní, tak sociální, by se daly považovat za relevantní pro prodloužení doby studia, kterými bych se mohla odvolat. Děkuji, Kamila.

ODPOVĚĎ:
Ve svém odvolání uveďte jakékoli důvody, které považujete za alespoň trochu relevantní.
Co se týče Vašeho zdravotního stavu, uveďte (a pokud možno i doložte), že Váš zdravotní stav (onemocnění, kterými jste trpěla či trpíte) Vám umožňoval pokračovat ve studiu jen s obtížemi a vyžádal si, abyste studovala déle, než je průměrná délka studia. Své onemocnění popište tak, aby bylo zřejmé, že jeho projevy Vám znemožňovaly věnovat studiu tolik času, kolik by bylo zapotřebí (a že z tohoto důvodu jste nestihla ukončit studium ve stanovené době). K odvolání přiložte kopie příslušných částí Vaší zdravotnické dokumentace, z nichž bude vyplývat, jakým zdravotním komplikacím jste musela v průběhu studia čelit (nechcete-li přikládat kopie zdravotnické dokumentace, můžete se se svou lékařkou dohodnout na vyhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace či sepsání lékařské zprávy, v níž bude Váš zdravotní stav po dobu studia shrnut, a to s akcentem na překážky ve studiu, které Vám zdravotní stav přinášel).
V odvolání neopomeňte vyzdvihnout, že i přes zdravotní komplikace, které si vyžádaly dokonce opakované přerušení studia, jste ve svém studijním úsilí nepolevila a dospěla až k jeho závěru.
Co se týče Vaší sociální situace, je zapotřebí v odvolání uvést takové skutečnosti, z nichž bude zřejmé, že povinnost uhradit poplatek za studium by pro Vás znamenala významné finanční zatížení, které by mělo citelný vliv na financování uspokojování Vašich základních potřeb (bydlení, stravování, šatstvo, léky apod.). Můžete uvést, že ze strany své rodiny jste finančně podporována jen minimálně, popř. že finanční situace Vašich rodičů je taková, že poplatek za studium by za Vás uhradit nemohli. Uveďte, že vlivem Vašeho neutěšeného zdravotního stavu jste neměla příliš příležitostí k výdělečné činnosti, nedisponujete proto úsporami, z nichž by bylo možné poplatek za studium uhradit. V odvolání můžete dále uvést, že nevlastníte prakticky žádný majetek (nemovitý majetek), jehož prodejem by mohla být Vaše sociální situace vyřešena. V odvolání zdůrazněte, že úhradou poplatku za studium byste se mohla snadno stát obětí tzv. dluhové pasti, neboť pro zdárné ukončení studia byste si musela vypůjčit peníze na úhradu poplatku za studium.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodloužení doby studia na vysoké škole - závažné důvody zdravotní, sociální
Zamítnutí prodloužení studia na VŠ, vysoké škole - důvody pro odvolání
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Zrušení vlastnictví podélné poloviny zídky mezi pozemky - převod do spoluvlastnictví obou sousedů

1977 bylo vydáno povolení ke generální opravě oplocení. Majitelé sousedních pozemků se potom dohodli, že na společné hranici každý postaví samostatnou polovinu oplocení a bude vlastnit tu polovinu, kterou postavil. Bylo by zajisté nejlepší, kdyby si každý postavil svoji polovinu na svém pozemku. Ovšem oni se dále dohodli, že obě poloviny oplocení budou postaveny tak, aby hranice procházela středem podezdívek. Museli si tedy uvědomovat, že podezdívky budou stát zpola na vlastním pozemku a zpola na pozemku souseda.
To je dodnes patrné i ze situace v terénu. Bývalí majitelé už nežijí a svoji dohodu neuzavřeli písemně. Současní majitelé pozemků jsou potomci. Aby se v budoucnu předešlo sporům, chtěli by vlastnictví potvrdit písemnou dohodou. Rozhrada je rozdělená, avšak uzavření dohody bude ztíženo tím, že celá rozhrada stojí na obou pozemcích. Připadá mi nesmyslné, abychom pozemky vzájemně zatížili právem stavby, které by časem mohlo způsobit více problémů než samotné ploty. Nebude snadné nalézt nekomplikované řešení. Nevím si s tím rady. Děkuji

ODPOVĚĎ:
Řešení Vámi popsané situace se bude odvíjet od toho, zda mají současní vlastníci pozemků v úmyslu zachovat vlastnictví oplocení (tedy každý tu část oplocení, kterou budoval jeho právní předchůdce) nebo zda by byli ochotni vlastnickou strukturu změnit.
V prvém případě by si mohli vlastníci pozemků vzájemně písemně potvrdit, že souhlasí se zachováním současného stavu, tzn. že jim část sousedova oplocení na pozemku nevadí a zavazují se tuto stavbu respektovat). Určitou nevýhodou tohoto řešení je fakt, že se bude jednat toliko o závazkový vztah, který může být poměrně snadno rozvázán. Obdobným řešením, ovšem o vyšší kvalitě, je zřízení věcného práva, zde v podobě zřízení práva stavby (které ostatně v dotazu zmiňujete).
Aby byly vyloučeny eventuální budoucí spory pramenící z faktu, že na části pozemku je zřízena sousedova stavba, bylo by možné změnit vlastnictví plotů z výlučného vlastnictví jednoho ze sousedů na spoluvlastnictví obou sousedů. Za tímto účelem by mohli sousedé uzavřít vzájemnou darovací smlouvu, na jejímž základě by se každý soused stal polovičním spoluvlastníkem obou oplocení. Vzhledem k tomu, že oplocení není evidováno v katastru nemovitostí, mohla by být změna z výlučného vlastnictví na spoluvlastnictví provedena poměrně jednoduše. Výsledkem by byl stav, kdy by každý soused vlastnil ideální polovinu každého z obou oplocení, tzn. že oplocení by již nebylo stavbou stojící částečně na cizím pozemku. Nevýhodou tohoto řešení je skutečnost, že v rámci spoluvlastnického vztahu mohou mezi sousedy vzniknout nejrůznější spory (pramenící například z vynaložení nákladů na rekonstrukci oplocení apod.).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Generální oprava oplocení a vlastnictví plotu
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Výpočet peněžité podpory v mateřství při degradadování, sesazení na nižsí pracovní pozici

Od 09/2015 jsem na mateřské dovolené, MD. Od 08/2015 mi byl změněn platový výměr (se změnou pracovní pozice z ředitele na řadového zaměstnance) na ½. Po MD jsem si vybírala nevybranou dovolenou (42 dnů). Výše náhrady mi byla vypočítána dle posledního platového výměru, přestože se jednalo o dovolenou z ředitelské pozice. V 10/2017 mi byl ukončen rodičovský příspěvek, RD trvá do 3 let věku dítěte (11/2018). Pokud bych si chtěla po domluvě se zaměstnavatelem čerpat neplacené volno do 4 let věku, z čeho se mi bude vypočítávat mateřský příspěvek? Budu mít tu samou výši jako na 1. dítě?
Děkuji, Vlasta.

ODPOVĚĎ:
Podle § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění platí, že u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství.
Zároveň je pro určení výše PPM rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Nemá-li pojištěnec v takto stanoveném rozhodném období vyměřovací základ, nebo jsou-li v tomto rozhodném období jen vyloučené dny, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, ve kterém byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ.
Pokud by Vám vznikl nárok na PPM, než nastoupíte zpět do práce po dosažení 4 let věku dítěte, měla byste čerpat PPM ve stejné výši jako u první mateřské dovolené. V případě PPM po dosažení 4 let věku prvního dítěte by mohla hrát roli čerpaná dovolená a základem pro výpočet by se pravděpodobně stal nový platový výměr.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Navazující mateřská po porodu 2. dítěte - vliv na PPM, peněžitou pomoc v mateřství
Denní vyměřovací základ a výpočet PPM, peněžité pomoci v mateřství
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Vydržení pozemku - podmínky

Obdržela jsem od souseda dopis, kde namítá stávající hranici plotu. Nechala jsem pozemek zaměřit. Dle geometrického plánu je můj plot posunut cca o 1,6 metru na jednom konci v neprospěch souseda, celkem cca 28m2 celku. Pozemek jsem kupovala 2005, nyní je na pozemku dům, kde žiji. V místě, kde by plot měl podle zaměření stát jsou po celé délce vzrostlé stromy, údajně z doby, kdy je předchozí majitelé vysadili, cca v roce 1960, takže ani není možné, aby v tomto úseku stál plot. S návrhem souseda nesouhlasím. Vyhrožuje, že plot odstraní a nové oplocení provede na mé náklady.
Mohu uplatnit právo vydržení, vlastním nemovitost déle jak 10 let, případně zda-li se na mě vztahuje právo "mimořádného vydržení", kdy i předchozí vlastníci nemovitost (pozemek byl dříve s chatou) užíval v dobré víře správného oplocení. Děkuji, Gábina

ODPOVĚĎ:
Účelem vydržení je zajištění právní ochrany tomu subjektu, který věc dlouhodobě ovládá v dobré víře, že je jejím vlastníkem, neboli tomu, kdo se o věc po určitou dobu stará v domnění, že s ní může nakládat jakožto vlastník.
Ve vašem případě jsou všechny podmínky pro vydržení splněny a nepochybně můžete institut vydržení uplatnit. Ve Vašem případě lze použít i mimořádné vydržení, nicméně na tento případ je nutno aplikovat mimo jiné i zvláštní přechodné ustanovení § 3066 NOZ, které stanoví, že : „Do doby stanovené v § 1095 se započte i doba, po kterou měl držitel, popřípadě jeho právní předchůdce, věc nepřetržitě v držbě přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; tato doba však neskončí dříve, než uplynutím dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o věc movitou, a pěti let, jde-li o věc nemovitou. “.
Dle tohoto ustanovení tedy můžete institut mimořádného vydržení nemovitosti použít až ode dne 1.1.2019.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vydržení pozemku, mimořádné vydržení dlouhodobou držbou v dobré víře
___

OBČAN-NÁJMY, BYDLENÍ
Nevyklizení garáže nájemníkem, nájemcem a neplacení nájmu - jak má postupovat pronajímatel?

Prosím o radu týkající se nepovedeného nájemníka mojí garáže. Nyní bydlím v Sokolově, garáž mám v Karlových Varech, kde jsem bydlel dříve. Garáž už jsem delší dobu nevyužíval, klíče od ní měl i jeden můj známý. Před koncem roku 2017 jsem se do garáže nedostal, na dveřích byl jiný zámek. Zjistil jsem, že ten můj známý dal garáž k dispozici někomu dalšímu k uskladnění jeho věcí. Nechal jsem se umluvit k sepsání nájemní smlouvy. Ukázalo se, že jde o Ukrajince. Platil nepravidelně, musel jsem se mu připomínat. Brzy jsem se rozhodl smlouvu vypovědět.
Doporučený dopis s výpovědí mu nebyl doručen. Ale na elektronickou poštu reagoval, vzal ji na vědomí. Dle výpovědi smlouva skončila 30.6.2017. Když jsem se před tímto datem (mailem) snažil domluvit předání vyklizené garáže, dostalo se mi odpovědi, že je mimo republiku. K tomu jsem rychle obdržel zpožděnou platbu za červen a navíc platbu za červenec. Dále nic. Peníze nedostávám, garáž nemohu využívat, navíc bych ji rád prodal.
Děkuji, Richard.

ODPOVĚĎ:
Výpověď z nájmu byla nájemci doručena platně, neboť dle judikatury se za platné doručení považuje i vhození dopisu do poštovní schránky nebo  vhození oznámení do poštovní schránky o uložení takové zásilky. Nenapsal jste však důvod výpovědi z nájmu, proto nemohu posoudit platnost výpovědi po obsahové stránce a zda byla dodržena výpovědní lhůta. V případě, že je výpověď dána platně a nájemce své věci dobrovolně nevyklidil, můžete se obrátit na soud s žalobou na vyklizení nebytového prostoru. Rovněž můžete nájemce upozornit, že pokud garáž nevyklidí, podáte trestní oznámení pro neoprávněné užívání bytu, domu nebo nebytového prostoru.
Vyklidit nemovitost za pomoci exekutora pak můžete teprve poté, co bude soudem vydán rozsudek, který ukládá určité osobě, aby se z nemovitosti vystěhovala a ona tak po právní moci ani vykonatelnosti rozsudku neučiní.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nájemník, nájemce nepředal garáž pronajímateli a nevyklidil ji - jak postupovat?
Vyklizení garáže svépomocí po ukončení nájemní smlouvy a neplacení nájmu, nájemného nájemníkem garáže

__

RODINA-SJM
Penzijní spoření a životní pojištění - patří do SJM, společného jmění manželů?

Mám na sebe uzavřené penzijní spoření a životní pojištění. Má v případě rozvodu, manžel na to nějaký nárok?
Zdědila jsem po dědečkovi pole a vinice, které postupně prodávám, má v případě rozvodu, manžel nárok na peníze z prodeje tohoto dědictví? Za jaké období se vypočítává částka výživného, je to například za posledních 6 měsíců? Anebo se to například počítá souhrnně za celý minulý rok? Příklad: 06/2017 se bude podávat návrh na svěření dětí do péče a stanovení výživného. Bude se jako průměrný příjem brát např. za posledních 6 měsíců, tj. 12/2016 až 5/2017? Anebo za celý minulý rok, tj. od 01/2016 do 12/2016? Případně za jiné období? Děkuji, Lýdie.

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. rozhodné je, z čeho platby spoření a pojištění hradíte. Pokud byste je prokazatelně hradila z peněz, které jste získala např. darem od rodičů, pak stavební spoření ani penzijní pojištění součástí SJM nejsou. Pokud ale splátky hradíte tak, jak většina lidí, tedy z Vašeho měsíčního příjmu, resp. z účtu, na který je vyplácena mzda, pak stavební spoření i penzijní pojištění součástí SJM jsou.
2. Majetek, který získáte děděním, není součástí SJM a ani finance získané prodejem tohoto majetku nejsou součástí SJM.
3. Částka výživného se vypočte z průměrného měsíčního výdělku. Průměrný měsíční výdělek se stanoví vždy za rok, kdy zaměstnavatel pro účely soudního řízení vypracuje potvrzení o příjmu. Je třeba počítat s tím, že do příjmu se započítávají i mimořádné odměny, osobní ohodnocení, prémie, . proto je často průměrný měsíční výdělek vyšší, než co je fakticky každý měsíc připisováno pravidelně na účet.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodej dědictví jednoho z manželů - patří peníze do SJM?
Rozhodné období pro výpočet výživného, alimentů pro dítě, potomka
___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Zaručená, minimální mzda a výdělek za normohodinu - může být odměna za normohodinu nižší?

Mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou s úvazkem 40 hod. /týden, mzda je úkolová a určena mzdovým výměrem ve výši 65 Kč/normohodinu. Dle pracovní smlouvy jsem zařazena ve 2. skupině prací. Ráda bych se tedy zeptala, zda je možné, aby zaměstnavatel určil mzdovým výměrem částku 65 Kč/normohodinu, přestože je u 2. skupiny prací minimální výše zaručené mzdy 72,90 Kč? Vztahuje se uvedená výše zaručené mzdy i na tento konkretní případ? Při konfrontaci se zaměstnavatelem mi bylo vysvětleno, že mzdu počítá následujícím způsobem:
- odpracováno za den: 9 normohodin
- výpočet zaměstnavatele 9 normohodina x 65 Kč/normohodina = 585 Kč (které mi vyplatí)
Když oponuji, že nevyplácí 72,9/hod, tak vypočítá 585/8 = 73 Kč/hod (tudíž že zaručenou mzdu splňuje).
Osm vychází z týdenního úvazku (40/5 dnům = 8).
Z tohoto výpočtu ovšem že pokud plním normu na 100% (tedy za den odpracuji ne 9 ale 8 Nhod). 8x65=520 Kč což ale znamená, že nedosahuji na zaručenou minimální mzdu a onen rozdíl mi tedy musí doplácet.
Jinými slovy jsem nucena za 8 hodin odpracovat cca 9 normohodin, abych vůbec dosáhla na zaručenou mzdu.

ODPOVĚĎ:
Zaručená mzda se stejně jako minimální mzda vztahuje i na zaměstnance, který je odměňován úkolovou mzdou. Vzhledem k tomu, že nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou stanoveny pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, je při jiné délce pracovní doby nutné přepočítat výši hodinových sazeb.
Sazba zaručené mzdy se vztahuje ke klasické hodině, nikoli k normohodině. K přepočtu normohodin na pracovní hodiny se používají různé výpočty podle druhu vykonávané práce. Je tedy možné, že podle vykonávané práce 9 normohodin bude odpovídat 8 pracovním hodinám.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odměna za normohodinu a minimální, zaručená mzda
___

OBCHOD-REKLAMACE
Opakovaná reklamace bot, obuvi a nárok na vrácení peněz, kupní ceny

V polovině října 2017 jsem si koupila trekingové boty, které jsem za 3 týdny od koupě reklamovala. Reklamace vyřízena kladně, avšak nyní, asi měsíc od reklamace mají boty další závadu (avšak jinou než minule). Má otázka zní, zda-li je možné do 6 měsíců od koupě si zvolit, zda chci vrátit peníze, či vyměnit zboží? Myslím tím, pokud zvolím vrácení peněz, ale firma mi místo toho dá boty nové, musím souhlasit? Anebo do 6 měsíců od koupě si mohu zvolit vrácení peněz a firma to musí respektovat? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Primárně můžete požadovat opravu, případně výměnu. Pouze pokud by to nebylo možné, můžete požadovat vrácení peněz.
Vrácení peněz můžete také požadovat, pokud se stejná vada objeví 3x, případně různá vada 4x.
Samozřejmě je možné, abyste požadovala již nyní vrácení peněz, bude však na prodejci, zda tomuto požadavku vyhoví. Primárně si volíte způsob vyřízení reklamace vy, prodejce by tak neměl zvolit jiný způsob než požadujete, pokud však na takový způsob vyřízení reklamace máte nárok (nyní nárok na vrácení peněz doposud nevznikl).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Opakovaná reklamace trekingových bot do 6 měsíců od koupi, zakoupení - nárok na vrácení peněz (kupní ceny)?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Předkupní právo spoluvlastníka pozemku 2018

Já, moje sestra a naše neteř vlastníme pozemek (les) 17656 metrů čterečných. Já mám 7/30 podíl, sestra 4/30 podíl a neteř 19/30 podíl. Sestra i já chceme pozemek prodat a máme na náš podíl kupce. Neteř prodej odmítá. Rovněž nechce naše podíly odkoupit. Můžeme naše ’menšinové’ podíly prodat bez jejího souhlasu? Jsme staršího vĕku (80 a 76) a rády bychom v této věci měly jasno. Předem děkujeme za Vaši pomoc. Milena

ODPOVĚĎ:
Vaše podíly můžete prodat bez ohledu na souhlas či nesouhlas neteře a bez ohledu na velikost jejího spoluvlastnického podílu. Prodáváte pouze své podíly, nikoliv její, takže prodej fakticky s jejím podílem nijak nesouvisí. Dá se samozřejmě předpokládat, že neteř nebude ráda, že podíly bude vlastnit nový majitel, proto možná prodeji brání.
Po 1.1.2018 je třeba neteř opět formálně písemně nabídnout podíl k odkupu (z důvodu opětovného zavedení předkupního práva) a pokud opět odmítne, lze prodat podíl pozemku třetí osobě bez souhlasu této třetí spoluvlastnice.
(poznámka: dotaz byl zpracován na konci roku 2017, ale byl uložen v roce 2018, kdy došlo k obnovení předkupního práva)

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Je nutné nabídnout podíl pozemku k odkoupení spoluvlastníkovi před prodejem třetí osobě?
Předkupní právo spolumajitele bytu, domu, nemovitosti 2018

__

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVA
Zneplatnění kupní smlouvy - spoluvlastníkovi nebyl nabídnut podíl k odkoupení (2017)

Jsem vlastníkem 1/12 orné půdy, na které hospodaří zemědělské družstvo, tedy ZD. Další vlastníci 8/12 matka, ta nyní v listopadu 2017 zemřela, bude se vypořádávat dědictví. Jí jsem byla od roku 2011 opatrovnicí. Další vlastníci 1/12 bratr a 2/12 sestra. Další sestra měla též 1/12 (tuto část darovala druhé sestře před schválením NOZ, i když tuto část slíbila mě). Proto ty 2/12. Moje matka byla po porodu nás pěti dětí (bratr zemřel tragicky v roce 2004, otec 2001) nemocná, trpěla vážnou duševní nemocí, trvala do konce jejího života. Cca 2010 se sourozenci domluvili a prostřednictvím a dopisem ZD mě nabídli odkup spoluvlastnického podílu pole (matce to dali podepsat). Já vybrala peníze ze stavebního spoření (ještě za starých podmínek), oni se už ale neozvali, prodat mně to de facto vůbec nechtěli. To mně i řekli. Pouze ZD. Učinila jsem kroky a požádala jsem soud o zbavení svéprávnosti mé matky. Jedna sestra jí využívala, co se týče peněz a i proti mně. Nyní v listopadu 2017 jsem z katastru nemovitostí ČR, tedy KN zjistila, že ona sestra s bratrem prodali svůj podíl na poli ZD, aniž mně o tom řekli. Mohu zneplatnit smlouvu?

ODPOVĚĎ:
Novým občanským zákoníkem, tj. od roku 2014 bylo zrušeno předkupní právo spoluvlastníků, sourozenci Vám tedy neměli povinnost nabídnout podíl k odkupu. Předkupní právo se bude opět do nového občanského zákoníku novelou vracet, ale pokud tento prodej učinili po roce 2014, je bohužel platný a smlouvu se Vám zneplatnit nepodaří. Pokud by prodej proběhl před rokem 2014, mohla byste podat žalobu o neplatnost tohoto jednání, nicméně s ohledem na tříletou promlčecí lhůtu by byl tento nárok v dnešní době již pravděpodobně promlčen.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinnost spolumajitele nabídnout podíl nemovitosti dalšímu ze spolumajitelů (2017)
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Vrácení dotace z ÚP z důvodu a pozdní podání přehledu zaměstnavatele - lze se odvolat?

Na období 07/2015 až 01/2016 jsem jako OSVČ zaměstnala paní hlášenou na ÚP, a také jsem podepsala s ÚP dohodu na období 07-12/2015 o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku od ÚP. Při následné kontrole mi bylo vytknuto, že jsem ve čtvrtek 26.11.2015 podala přehled zaměstnavatele a až v pondělí 30.11.2015 odvedla sociální pojištění. Ve lhůtě 15 dnů jsem se mohla proti výsledku protokolu o kontrole odvolat. Protože jsem si ale uvědomila, že tomu tak bylo (přehled mi na ÚP odevzdal syn a já šla zaplatit na OSSZ, kde však ve čtvrtek ani v pátek na pokladně nebyli), proti tomuto jsem se neodvolávala vědoma si toho, že odevzdání přehledu až po odvedení zdravotního a sociálního pojištění i daně ve všech šesti měsících byla jedna z podmínek, které jsem s ÚP podepsala (1 pozdější sociální odvod v celém půlroce byla spíš souhra náhod).
Pak mi však přišla výzva, že do 15.12.2016 mám vrátit celou částku dotace na 1 měsíc ve výši 15.000 Kč, což jsem také udělala. Zde nebyla možnost odvolání (třeba pro tvrdost zákona). Prý toto lze i po roce napadnout? Díky Milada

ODPOVĚĎ:
Poskytování příspěvků na aktivní politiku zaměstnanosti, do které spadá i vytváření společensky účelných pracovních míst, upravují § 118 a 119 zákona o zaměstnanosti. Dle této právní úpravy musí dohoda o poskytnutí příspěvku obsahovat mj. závazek příjemce vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu jeho zaviněním byl příspěvek poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, a lhůtu a podmínky vrácení příspěvku.
V závislosti na charakteru jednotlivých příspěvků poskytovaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti lze v dohodě sjednat i další ujednání, na kterých mají účastníci zájem. Dohoda o poskytnutí příspěvku zpravidla obsahuje ujednání o tom, že zaměstnavatel se zavazuje vrátit vyplacený měsíční příspěvek úřadu práce, pokud částka pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebude odvedena nejpozději v den doručení výkazu úřadu práce.
Vzhledem k tomu, že neznám všechny podmínky dohody, kterou jste s úřadem práce uzavřela, ani podrobnosti rozhodnutí ohledně vrácení měsíčního příspěvku, nemohu se jednoznačně vyjádřit k tomu, zda se i s časovým odstupem můžete proti tomuto rozhodnutí bránit. Proti rozhodnutí úřadu práce jako správního orgánu prvního stupně je možné v zásadě podat ve lhůtě 15 dnů ode den oznámení rozhodnutí řádný opravný prostředek – odvolání. Jestliže však sama potvrzujete, že jste v jednom měsíci nedodržela podmínky uzavřené dohody (byť šlo o jednorázovou záležitost), nepovažuji za příliš pravděpodobné, že by Vaše obrana proti rozhodnutí úřadu práce byla úspěšná.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Opožděné zaslání sociálního pojištění zaměstnanci a vrácení dotace na vytváření společensky účelných pracovních míst z ÚP
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Opakované odročení soudního stání - kolikrát soudce může líčení odložit maximálně?

Chtěla jsem se zeptat zda je možné neustále odkládat soudní jednání. Respektive, kolikrát je možné požádat o odročení jednání, případně zda je možné nařídit jednání v případě svěření dítěte do péče bez účasti jedné strany.
Děkuju Olga

ODPOVĚĎ:
Zákon žádný počet odročených jednání nestanoví. Soud obecně vychází ze zásady, že řízení má být vedeno hospodárně a zároveň tak, aby nebyla porušována práva účastníků na obou stranách. Pokud je předvolání řádně doručeno a strana sporu se přesto nedostaví, může soud dle svého uvážení jednat i bez přítomnosti této strany. Omluvou pro neúčast je pouze onemocnění nebo neodkladné pracovní povinnosti či čerpání dovolené nahlášené s dostatečným předstihem. Pokud jde o nemoc, tak nestačí jen pracovní neschopnost, ale soudci často vyžadují - zejména v případech, kdy jsou viditelné obstrukce a průtahy - potvrzení od lékaře, že nemocný není schopen účasti u soudu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Soudní řád - opakované zrušení soudního líčení, stání - kolikrát se to může opakovat maximálně?
___

RŮZNÉ-STAVBY
Vstup na stavební pozemek přes jinou nemovitost a rozpor se stavební dokumentací, projektem

2014 jsme podepsali sousedovi souhlas s rekonstrukcí domu. Soused je majitelem dvou sousedících domů v naší ulici – č. 4 a č. 6. Náš dům sousedí s číslem 6. Rekonstrukce byla určena na účely bydlení. Během rekonstrukce si soused do domu č. 6 přihlásil šest různých s. r. o. firem a do domu začali docházet zaměstnanci i klienti, ačkoli stále probíhala stavba. Soused tvrdil, že je to dočasné řešení a bude provozovat živnost v domě číslo 4. Soused nyní tvrdí, že provozuje firmy v domě číslo 4, ale že přístup bude i nadále z domu číslo 6 - do kancelářských prostor prý z domu číslo 4 není vstup, i když jsou na jeho území a součástí stavby. Kolaudace zatím neproběhla. Je možné, aby stavební úřad schválil kancelářské prostory v domě tak, aby do nich byl přístup pouze se sousedního domu (i za předpokladu stejného majitele? ) Pokud do kancelářských prostor je pouze přístup z domu číslo 6 – nejsou pak tyto prostory součástí domu číslo 6 – i když jsou na pozemku domu číslo 4? A pokud ano – nepodléhá pak schválení těchto prostor našemu souhlasu stejně jako rekonstrukce čísla 6?

ODPOVĚĎ:
Není vyloučeno, aby byl přístup k určitému pozemku (resp. stavbě na tomto pozemku) zajištěn přes sousedící pozemek, a to zvláště v případě, mají-li oba tyto pozemky stejného vlastníka.
Skutečnost, že je přístup k určitému pozemku (resp. stavbě na tomto pozemku) zajištěn výhradně přes sousední pozemek, sama o sobě neznamená, že by bylo nutné rozšířit okruh zákonem stanovených účastníků stavebního řízení. Pakliže stavební zákon uvádí, že účastníky řízení jsou (mimo jiné) vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, nelze počet takto stanovených účastníků řízení navýšit o další osoby pouze z toho důvodu, že sousedí s pozemkem, jehož prostřednictvím je zajištěn přístup k pozemku, kterého se stavební činnost týká.
V současné chvíli Vám doporučuji nahlédnout u místně příslušného stavebního úřadu do správního spisu, z něhož byste se měli dozvědět, zda je v projektové dokumentaci (kterou stavební úřad schválil) skutečně počítáno s tím, že vstup na předmětný pozemek (resp. stavbu na tomto pozemku) bude zajištěn výhradně přes druhý pozemek. Zjistíte-li tímto způsobem, že Váš soused nepostupuje v souladu se schválenou projektovou dokumentací, můžete na to stavební úřad upozornit.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Porušení projektové dokumentace - přístup na stavbu je z vedlejšího domu
___

SPRÁVNÍ-POPLATKY
Poplatek - vyhodnocení možnosti připojení vodovodu SVK do vodovodního řádu

Řeším projekt pro stavební povolení RD a s ním související vyjádření a stanoviska správců a vlastníků sítí. SVK a. s. si sama ve svém vyjádření k projektu rodinného domu jako podmínku dala zjištění kapacity hydrantu na který se projektová dokumentace odkazuje. SVK, a. s. mě při osobním projednávání odeslali na jejich jiný provoz, ale stále je to SVK a. s. , kde sdělení požadované informace podmiňují poplatkem 7.200 Kč. U žádného jiného správce jsme se s ničím takovým nesetkali a vždy jsme obdrželi požadované informace bezplatně. Po prostudování stavebního zákona 183/2006 mám za to, že SVK a. s. jedná protizákonně. Konkrétně: Paragraf 161, odstavec 1 – kde se konkrétně říká, že vlastník technické infrastruktury sdělí do 30 dní údaje nezbytné pro projektovou činnost apod. A že může požadovat pouze úhradu na pořízení kopií, poštovné apod. To znamená dle mého názoru maximálně desítky Kč. Potom paragraf 181, ods. 4, písmeno a) – který říká, že tím že nesplní něco dle paragrafu 161, odstavec 1 se dopustí správního deliktu. Chtěl bych Vás zdvořile požádat o Váš právní názor na tuto situaci.

ODPOVĚĎ:
Má odpověď bude stručná, neboť s Vaším právním názorem se jednoznačně ztotožňuji.
Na žádost (mimo jiné) žadatele o vydání územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné jsou vlastníci technické infrastruktury povinni sdělit údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby, a to ve lhůtě do 30 dnů (rozumí se od obdržení žádosti o příslušnou informaci, resp. vyjádření).
Vlastník technické infrastruktury je oprávněn požadovat na žadateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím požadovaných údajů, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení (§ 161/1 stavebního zákona).
Lze proto usuzovat, že SVK se pravděpodobně dopustila správního deliktu dle ustanovení, na které v dotazu odkazujete.
V současné chvíli Vám doporučuji požádat SVK o sdělení, na základě jakého ustanovení (resp. jakého právního předpisu) od Vás požadují předmětnou platbu, a to ve světle § 161/1 stavebního zákona. SVK můžete zároveň sdělit, že dle Vašeho přesvědčení máte právo na obdržení požadovaných informací pouze oproti náhradě nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení. SVK rovněž upozorněte, že svým postupem se dopouští správního deliktu a v případě přetrvávání její neochoty ke sdělení Vámi požadovaných informací jste připraven oznámit vše příslušnému stavebnímu úřadu.

Nebude-li SVK ochotna poskytnout Vám požadované informace v souladu s § 161/1 stavebního zákona, nezbude Vám, než v této věci kontaktovat místně příslušný stavební úřad a požádat ho o zahájení řízení o spáchání správního deliktu.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Správní delikt - požadování poplatku za analýzu možnosti připojení k vodovodní síti z hydrantu SVK
Lhůta vodárny na vyjádření se možnosti připojení nemovitosti k inženýrské síti
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Sociální příspěvky pro dospělého studenta 2018 - na bydlení, na dítě, dávka pomoci v hmotné nouzi

S tátou chceme zařídit, abych od 18 let bydlela sama. To bude až 08/2017. Zajímalo by nás, jestli bych jako student měla nárok na nějaké příspěvky od státu. Rodiče by mi určitě nějaké výživné posílali, ale taky nemají peněz nazbyt. Mám možnost tady mít brigádu tak za 5.000 Kč měsíčně, ale nevím, jak dlouho bych to zvládla - školu s dojížděním a do toho na odpoledne brigádu. 2017 jsem vydržela jen přes září, protože nebylo nutné mít příjem. Snad bych vydržela déle. Vím, že mám nárok na příspěvek na dítě, což je myslím pár stovek, je tedy ještě něco dalšího prosím? Děkuji, Táňa.

ODPOVĚĎ:
Do doby, než budete schopná se sama živit (tato doba zpravidla nastává s ukončením studia a nástupem do zaměstnání), mají vůči Vám oba rodiče vyživovací povinnost – máte tedy nárok na výživné od obou rodičů.
Pokud je příjem Vaší domácnosti nižší než 2,4násobek (od ledna 2018 2,7násobek) jejího životního minima, máte nárok na přídavek na dítě ve výši 700 Kč měsíčně. Pokud alespoň jeden z Vašich rodičů pracuje, budete mít od ledna 2018 nárok na přídavek na dítě ve výši 1.000 Kč měsíčně.
Od října 2017 se pro nárok na přídavek na dítě nedokládají příjmy za předcházející kalendářní rok, ale za předchozí kalendářní čtvrtletí.
Pokud budete v budoucnu bydlet sama, mohla byste mít nárok na příspěvek na bydlení. Na ten má nárok vlastník či nájemce bytu/domu, který má v bytě/domě trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) příjmů jeho domácnosti. Pro nárok na příspěvek na bydlení se dokládají příjmy a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Nejprve je tedy zapotřebí po celé kalendářní čtvrtletí splňovat výše uvedené podmínky (být nájemcem nebo vlastníkem bytu/domu, mít zde trvalé bydliště a hradit celé čtvrtletí náklady na bydlení) a teprve poté byste si zpětně mohla požádat o příspěvek na bydlení.
V krajním případě byste mohla mít nárok i na některou z dávek pomoci v hmotné nouzi. Při žádosti o tyto dávky je ale zapotřebí kromě příjmů doložit také prohlášení o celkových majetkových poměrech. To znamená, že úřad práce bude zajímat, zda vlastníte (ne) movitý majetek, zda máte peníze na účtu, uzavřené stavební spoření či životní pojištění apod. To, zda by Vám vznikl na tyto dávky nárok, tedy nelze předjímat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dávky a přídavky od státu pro zletilého studenta
___

OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
Portréty celebrit obkreslené z fotek a autorské právo - kdy jsou portréty chráněné autorským zákonem?

Řeším autorská práva. Chtěla bych prodávat portréty celebrit obkreslené z fotek. Nevím, jak dalece se portrét musí lišit od fotografie (detaily, barvou, obrysem, pozadím), aby toto, bez souhlasu celebrity, nebylo právně napadnutelné. Mohu vystavovat portréty, které jsou věrné kopie? Děkuji. Uršula.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do 2 částí:
1/ Vztah k portrétované osobě:
V zásadě platí, že pro zachycení podoby člověka je zapotřebí jeho souhlas. Pro Váš případ však existuje výjimka, a to v podobě § 89 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení platí, že podobizna se může bez svolení člověka pořídit přiměřeným způsobem též k uměleckému účelu. Ani toto použití podobizny však nesmí být využito nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka (§ 90 občanského zákoníku). V kontextu Vašeho dotazu by se mohlo jednat o vytvoření portrétu, který by svým ztvárněním například zasahoval do cti či dobré pověsti portrétované osoby.
Lze tedy uzavřít, že pro vytvoření klasického portrétu nepotřebujete výslovný souhlas portrétované osoby.

2/ Vztah k autorovi fotografie:
Pakliže bude fotografie, dle níž budete vytvářet portrét, autorským dílem ve smyslu § 2/1 autorského zákona (což nemusí platit zdaleka o všech fotografiích), bude nutné zodpovědět otázku, za jakých okolností budete potřebovat souhlas autora této fotografie a kdy naopak nikoli.
Pakliže použijete fotografii pouze jako inspiraci pro vlastní tvorbu a Vámi namalovaný portrét se bude v určitých aspektech lišit od fotografické předlohy, nebude nutné, abyste získala předchozí souhlas autora fotografie. Těmito aspekty může být například celková koncepce portrétované tváře, pozadí, nejrůznější detaily apod. (obecně by mělo být na první pohled při srovnání obrazu a fotografie zřejmé, že se nejedná o stejné vyobrazení konkrétního člověka).
Pokud budete mít v úmyslu vytvořit přesnou kopii fotografie, bylo by možné uvažovat o tom, že se bude jednat o rozmnožování autorského díla. Dle § 13/1 autorského zákona se rozmnožováním díla rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě.
Jelikož právo rozmnožovat autorské dílo spadá do kategorie majetkových autorských práv, náleží toto právo primárně autorovi (zde tedy autorovi fotografie). K tomu, aby mohla jiná osoba rozmnožit autorské dílo, musí od autora získat souhlas (obvykle ve formě licence, která může být udělena úplatně i bezúplatně), jak vyplývá z § 12/1 a 4 autorského zákona. Totéž se týká dalšího nakládání s rozmnoženinou autorského díla, jako například rozšiřování, pronájem, vystavování apod. (§ 14 a násl. autorského zákona).
Pro získání dalšího právního názoru Vám doporučuji obrátit se se stejným dotazem na ty kolektivní správce autorských práv, kteří se zabývají výtvarným uměním. Těmito kolektivními správci jsou organizace Gestor a Ochranná organizace autorská:
http://www.gestor.cz/cs/
http://www.ooas.cz/

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Obkreslená fotografie populární osoby a autorské právo, autorský zákon
___

OBČAN-BYDLENÍ
Neplacení nájmu a vystěhování bez předání bytu a klíčů - jak převzít byt?

Nájemce bytu na dobu určitou dluží více než 3 nájmy, výzvu předžalobní jsem mu již zaslal, byt dosud nepředal, výzvu předžalobní k zaplacení dlužného nájmu jsem mu již zaslal. Zřejmě už v bytě nebydlí, otázka na vás - jak mám teď správně postupovat a podat správně výpověď a byt vyklidit a peníze vymáhat? Navíc je v insolvenci, která nastala před vznikem dluhu, tedy vytváření nových dluhů by mu mohlo uškodit při insolvenci? Děkuji, Hynek.

ODPOVĚĎ:
Při neuhrazení tří nájmů máte právo dát nájemníkovi výpověď bez výpovědní doby a požadovat, aby nájemce byt vyklidil bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu (viz § 2291 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník). Ve výpovědi popište důvod výpovědi, tj. uvedením měsíců, za které nebyl nájem uhrazen a výpověď nájemníkovi doporučeně odešlete.
Pokud jde o vymáhání dlužného nájemného, které nebylo uhrazeno až po povolení oddlužení, uplatněte tento dluh vůči dlužníkovi jako pohledávku za majetkovou podstatou.   Podrobný postup, jak pohledávku uplatnit a jeho vzor naleznete na níže uvedených odkazech.
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/obcanske-pravo/dluhy-a-zavazky/28301-muze-dluznik-v-insolvenci-delat-v-dobe-insolvence-dalsi-dluhy-69838949.html
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/vzory-a-tiskopisy-zdarma/vyrozumeni-o-uplatneni-pohledavky-za-majetkovou-podstatou-vzor-ke-stazeni-zdarma

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak převzít byt když se nájemce vystěhoval a byt nepředal a nevrátil klíče od nájemního bytu?
Nájemník, nájemce v insolvenci - vymáhání nájemného
Vymáhání dluhu po nájemci nájemníkovi v oddlužení, osobním bankrotu
___

RODINA-SJM A ROZVOD
Vypořádání SJM při rozvodu - ke dni rozvodu nebo ke dni rozhodnutí?

Partner se soudí o vypořádání SJM od 11/2012. Rozvod 02/2012. V původním návrhu byly požadavky, že žalobkyně (exmanželka) chce polovinu nákladů na pořízení akcií, které byly nabídnuty manželovi v jeho práci (pouze 5 zaměstnanců ve větší firmě) a nyní má v 10/2016 nový požadavek, že chce i polovinu samotných akcií, ze kterých plynuly dividendy a tím pádem i tyto požitky až do dne rozhodnutí soudu. Překvapuje mě, že některé věci jsou řešeny KE DNI ROZVODU a některé KE DNI ROZHODNUTÍ, které zatím ještě nepadlo. Není vina přítele, že se soud táhne 2012-2017. Je možné, že na takto pozdě (po 4 letech) vznešené požadavky soud bude reagovat? V rozsudku nižšího soudu bylo jako argument napsáno doslova "soud má za to, že by bylo vhodné" - nikde žádný paragraf, důkaz, nic.
Další skutečnost je už 5 znaleckých posudků na nemovitost, od ceny 8.200.000 Kč na 4.900.000 Kč. Nyní soud nařídil nový posudek a přítel se bojí, že bude podobný, aby znalec "přikryl" práci svých kolegů. Jaká je možnost, když nebude souhlasit ani s tímto posudkem? Děkuji, Šarlota.

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. společné jmění manželů se vypořádává ke stavu, jaký byl v okamžiku právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Nároky ze SJM lze vznášet pouze ve lhůtě do tří let po rozvodu.
Pokud byla podána žaloba a dnes (22.01.2018) už je manželství více než pět let rozvedeno, i když běží soudní řízení, po 4 letech po rozvodu už žalobu rozšiřovat nelze. Co se nezažaluje do tří let po rozvodu, to nelze již uplatnit. Mám za to, že tento nový požadavek již soud nemůže brát v úvahu.
2. V případě, že nesouhlasíte se znaleckým posudkem, můžete navrhnout revizní znalecký posudek, nicméně musíte mít dostatečné argumenty na to, abyste znalecký posudek zpochybnili a soud tedy revizní připustil. Pokud pouze řeknete, že s posudkem nesouhlasíte, není to ještě důvod pro revizní posudek. Znalecký posudek můžete také zpochybnit tím, že si zadáte vlastní, a pokud tento posudek bude vylučovat ten původní, soud zadá revizní.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Revizní znalecký posudek na hodnotu bytu, domu, nemovitosti
Soudní vypořádání majetku po více než 3 letech od rozvodu - lze to?

__

RODINA-SJM A ROZVOD
Jak zjistit hodnotu firmy založené v manželství pro účely zrušení SJM a jeho vypořádání při rozvodu?

Jsme manželé 11 let, 2 nezletilé děti (8 a 9 let). Čeká nás rozvod manželství. Manžel mě 2014-2017 opakovaně podvádí a před na konci prosince 2017 se odstěhoval. Už s námi žít nechce. Bydlí sám v pronajatém domě a občas k němu přijede jeho současná „partnerka“. Já bydlím s dětmi v domě. Ten je napsaný jen na manžela a zkolaudován byl ještě před svatbou. Manžel vydělává dost, je OSVČ (jeho měsíční příjem se pohybuje 80.000 – 100.000 Kč). Dohodli jsme se na příspěvku na děti 10.000 Kč/měsíc/1 dítě. Firma vznikla za našeho manželství. Manžel chce žít divoký život, užívat si. Bojím se, že spadne do problémů, dluhů, popř. si pořídí novou rodinu a nás z domu vystěhuje. Chtěla bych, aby přepsal dům na děti. Děti si pravidelně nebere. Jak bychom se potom v případě rozvodu vypořádali? Na co mám v této chvíli nárok? Děkuji. Nina

ODPOVĚĎ:
Pokud je dům psán pouze na manžela a byl pořízen (zkolaudován) před uzavřením manželství, bohužel na vypořádání z domu nárok nemáte. Mohla byste požadovat polovinu investic, které byly do domu vloženy v průběhu manželství, případně pokud jste se finančně podílela už na stavbě domu před manželstvím, pak máte nárok na vrácení i těchto investic.
Pokud je manžel společníkem společnosti, která byla založena v době manželství, máte právo na polovinu podílu manžela ve firmě. Hodnotu nelze zjistit jinak, než auditem, ale pokud společnost prosperuje, rozhodně bych doporučovala audit prosadit, neboť se může jednat o vysokou částku, na kterou máte nárok. Darovat dům dětem je samozřejmě také řešení, ale pokud s ním manžel nebude dobrovolně souhlasit, nijak to nevynutíte.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak donutit aby manžel darova byt, dům, nemovitosti dětem - dům ve výlučném vlastnictví manžela
___

SPRÁVNÍ-POKUTY
Opomenutí přiznání daně z kapitálových příjmů - pokuta, sankce

Prosím není mi jasné, jaké jsou konkrétní sankce za opomenutí přiznání daně z kapitálových příjmů u soukromé osoby a jaká je promlčecí doba. Z jednoho pramene jsem se dozvěděl, že je sankce 0,05% za každý den prodlení a z jiného pramene jsem získal informaci, že úrok z prodlení se počítá z roční výše repo sazby ČNB zvýšené o 14%. Děkuji za informaci. Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
Pokuta za opožděné tvrzení daně (opožděné podání daňového přiznání), a toto prodlení je delší než 5 pracovních dnů, je 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše 5 % stanovené daně, maximálně 300 000 Kč.

Dále Vám bude vyměřen úrok z prodlení platby daně od 5. pracovního dne prodlení. Výše úroku odpovídá ročně výši repo sazby ČNB zvýšené o 14 procentních bodů.

Budete tedy muset zaplatit obě sankce.

Pokud jste přiznání k dani z příjmů podával, podáte dodatečné přiznání a bude Vám vyměřen pouze úrok z prodlení.

Základní promlčecí doba je 3 roky, začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
daně z kapitálových příjmů 2018 - pokuta, sankce za nezaplacení, neodvedení daně
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Prodej zděděného bytu bez realitní kanceláře - rizika

Na co si dát pozor při prodeji bytu bez realitky ještě v dědictví? Stačí si najít realitního právníka nejlépe z realitky? Musí nám ukázat realitní pojištění, aby nám kupní částku skutečně nakonec dal? Co ještě musí mít? A na co si dát pozor? Úschovu peněz řeší kupující ne prodávající, že? Nebo jak pojistit? Jak vysoké penále se může účtovat při odstoupení od smlouvy? Je rozumné věcné břemeno předkupního práva nebo doživotního užívání s placením účtů a bez možnosti výměny zámků na domek jako pojistka před fiktivním prodejem? Nebo výše uvedené ztíží prodej v hmotné nouzi? Je jiné lepší řešení? Dopis z katastru o novém fiktivním majiteli není dostatečné. Děkuji, Jiří.

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě mi není zřejmé, co máte na mysli prodejem v dědictví. Patrně se jedná o prodej Vašeho majetku za života, tj. byt následně nebude předmětem dědického řízení.
Pokud jde o pojištění ohledně výplaty peněz, pak by nebylo nutné. Pokud by Vám peníze nebyly vyplaceny, pak by se tak stalo nejspíše z důvodu spáchání trestného činu, a na toto by se pojištění nevztahovalo.
Kupní smlouvu doporučuji nechat sepsat advokátem, případně ji nechat advokátem zkontrolovat, pokud by ji připravovala strana kupující. Advokát by veškerá rizika ve smlouvě měl ošetřit a upozornit na ně.
Pokud by bylo zaplacení peněz řešeno úschovou, pak využijte pouze úschovu advokáta, notáře nebo banky. Úschovu peněz přes realitní kancelář nedoporučuji. Je na domluvě stran, která z nich bude zajišťovat úschovu, může to být kupující i prodávající.
Penále, resp. smluvní pokuta by měla být přiměřená, zejm. s ohledem na sjednanou kupní cenu a případně na povinnosti, které bude zajišťovat. Takto obecně limit určit nelze. Nicméně smluvní pokuta by při odstoupení od smlouvy náležela té straně, která odstupuje, neboť by nejspíše odstupovala od smlouvy z důvodu porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Samotné odstoupení od smlouvy není možné sankcionovat smluvní pokutou.
Bohužel mi není zřejmé, co máte na mysli fiktivním majitelem. Pokud však před prodejem zřídíte věcné břemeno či předkupní právo, pak samozřejmě prodejní cena bude podstatně nižší.
Pokud by šlo o prodej bytu v průběhu dědického řízení, pak tato varianta je možná pouze se souhlasem soudu, který musí být udělen všem dědicům. Tímto postupem se může dědické řízení prodloužit a je otázkou, zda by nebylo vhodnější vyčkat na skončení dědického řízení a následně byt prodat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Věcné břemeno předkupního práva nebo doživotního užívání jako pojistka před fiktivním prodejem bytu, domu, nemovitosti
Jak zabránit prodeji nemovitosti obdarovaným před smrtí, úmrtím dárce
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Plný invalidní důchod dítěte a placení výživného, alimentů - končí placení?

Chci se zeptat jestli má syn nárok na výživné, je autista, v dubnu 2018 mu bude 18 let. Ze zdravotních důvodů má odklad střední školy a byl mu přiznán plný invalidní důchod. Jeho otec si myslí, že už je zaopatřený a nemusí mu platit, má pravdu? Děkuji, Dita.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Skutečnost, že dítě (Váš syn) pobírá invalidní důchod třetího stupně, případně další dávky jako příspěvek na péči, neznamená, že tyto dávky pokryjí veškeré náklady na jeho výživu a péči o něj a že je tudíž Váš syn dostatečně finančně zajištěn. Pokud tedy Váš syn z důvodu svého zdravotního postižen není objektivně schopen se sám živit, může vyživovací povinnost rodičů trvat i po dosažení jeho zletilosti a přiznání plného invalidního důchodu. V takovém případě může vyživovací povinnost zaniknout až při úmrtí dítěte. Synův otec by tedy měl výživné na syna platit i nadále, může ale dojít ke změně výše výživného – záleží na finanční situaci obou rodičů a výši nákladů na péči o syna.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přiznání invalidního důchodu dítěti, potomkovi a konec, ukončení placení výživného, alimentů
___

PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
Ukončení pracovního poměru dohodou a nárok na odstupné

3.12.2017 mi skončila podpůrčí doba nemocenské. Měla bych nastoupit do práce, ale ze zdravotních důvodů chci ukončit pracovní poměr dohodou. Zbývá mi však ještě 14 dní dovolené a 35 hodin přesčasů - chtěla jsem si toto vybrat do konce 12/2017 a pak ukončit poměr. Vedoucí mi tvrdí, že nesmím nastoupit 4.12.2017 do práce, jinak nedostanu odstupné. Prý když skončím dohodou okamžitě, mám nárok na 5-ti násobek měsíčního platu. Je to pravda? Děkuji za odpověď. Barbora.

ODPOVĚĎ:
Podle § 67 zákoníku práce zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné. Při ukončení pracovního poměru z jiných důvodů odstupné nenáleží.
Informace, kterou jste obdržela od vedoucí však může vyplývat z kolektivní smlouvy, kde mohou být obsaženy výhodnější podmínky.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv kolektivní smlouvy na vyplacení odstupného při ukončení pracovního poměru dohodou ze zdravotních důvodů
___

PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Žaloba na neplatnost výpovědi - vzor

1.8.2017 jsem začala pracovat, byla to moje úplně první práce, jelikož jsem tu dobu byla nemocná, tak jsem tam byla první den a druhý den jsem šla k lékaři, dostala jsem injekci, vytiskl mi omluvenku (klid na lůžku 1 den) od 3.8.2017 jsem opět chodila do práce. 15.8.2017 jsem se v práci zhroutila, tak mě vedoucí poslal k lékaři, tam jsem dostala neschopenku a marodila měsíc. 25.8.2017 mi přišla výpověď z pracovního poměru za hrubé porušení pracovní kázně, že jsem se nedostavila od 2. dne do práce. Kdybych měla zkušební dobu tak to pochopím, ale má smlouva byla na rok a bez zkušební lhůty. Pan zaměstnavatel se mnou již nechce komunikovat, nedal potřebný papíry na sociální úřad, ani mě výplatu a ani zápočtový list.
Už jsem mu posílala i dopis, ale dělá mrtvého brouka. Vím, že je výpověď neplatná, ale ani na toto nereagoval. Vím, že mám do 31.12.2017 čas podat žalobu, chtěla bych poprosit, zda byste mi nemohli pomoct se sepsáním žaloby.
Děkuji, Vilma.

ODPOVĚĎ:
Děkujeme za důvěru, ale tuto službu naše právní poradna bohužel neposkytuje. Vzor je nicméně dostupný ve formě odkazu na našem webu na stránce:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html
Po sepsání doporučujeme doplněný vzor zkontrolovat a doplnit advokátem dle Vašeho výběru. Veřejný seznam advokátů je na www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Neoprávněná výpověď - vzor žaloby na určení neplatnosti výpovědi
___

RŮZNÉ-KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ
Lhůta pojišťovny na vyplacení škody po prošetření případu - kolik dnů, týdnů, měsíců?

Byl jsem účastníkem dopravní nehody, která je šetřena policií pro podezření ze spáchání trestného činu Ublížení na zdraví z nedbalosti. Já jsem jel na kole a řidič motorového vozidla mi při odbočování nedal přednost. K nehodě došlo za snížené viditelnosti, já byl osvětlen (policií jsou zajištěny na místě činu důkazy). Následkem střetu jsem utrpěl majetkovou a zdravotní újmu s následnou pracovní neschopností.
K nehodě došlo 6.9.2017, podklady pro vyřízení věci jsem poskytl začátkem 11/2017. Na můj dotaz mi bylo pojišťovnou sděleno, že věc ukončí po pravomocném rozhodnutí ve věci. Já však mám zjištěno, že pojišťovna má ze zákona lhůtu 3 měsíců na ukončení vlastního šetření a dále 15 dnů na vyplacení odškodnění. Potřebuji vědět, zda pojišť. postupuje v souladu se zákonem. V případě, že pojišť. postupuje protiprávně, tak potřebuji vědět od kdy se počítá lhůta (od vzniku škod. udál. , nebo od poskytnutí podkladů poškozeným)? Vzhledem k tomu, že nevím jak se celá věc bude vyvíjet, tak Vám tímto žádám a laskavé sdělení kontaktu na AK, která se v dané problematice dobře orientuje a sídlí v Liberci. Děkuji

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě je klíčový § 9 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, dle něhož (mimo jiné) platí, že:
- pojistitel je povinen provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu,
- ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti, je pojistitel povinen:
a/ ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění podle jednotlivých nároků poškozeného včetně způsobu stanovení jeho výše,
b/ podat poškozenému písemné vysvětlení k těm jím uplatněným nárokům, které byly pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo plnění pojistitele sníženo, anebo u kterých nebylo možno ve stanovené lhůtě ukončit šetření;
- plnění pojistitele je splatné do 15 dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné k zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit.
Vámi zmiňovaná tříměsíční lhůta tedy nepočíná svůj běh ani ode dne vzniku škodné události, ani ode dne předání podkladů poškozeným (jak v dotazu zmiňujete), nýbrž od okamžiku, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti.
Pro posouzení ne/oprávněnosti současného postupu pojišťovny je klíčový § 9/6 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, dle něhož nelze podmiňovat šetření škodní události (které provádí pojišťovna) ukončením trestního řízení (vedeného Policií ČR), jehož předmětem není rozhodnutí o náhradě újmy.
Ve Vašem případě je tedy podstatné, zda Policie ČR řeší v rámci trestního řízení rovněž náhradu Vám způsobené újmy (zda jste se tedy tzv. připojil se svým právem na odčinění újmy k trestnímu řízení či nikoli). Pokud Policie ČR řeší rovněž náhradu Vám způsobené újmy, může pojišťovna vyčkat s ukončením šetření škodní události na ukončení trestního řízení (v ostatních případech nikoli). Zcela stejný mechanismus se uplatní i v případě, kdy není věc vyšetřována Policií ČR, nýbrž je projednávána jako přestupek.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění budete mít právo na úrok z prodlení (dle § 9/4 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
Advokátní kancelář (či advokáta), která se zabývá škodovou agendou (vymáháním práva na náhradu škody či odčinění újmy), popř. obecněji občanským právem, a která zároveň sídlí v Liberci, vyhledáte snadno pomocí vyhledávacího formuláře České advokátní komory: www.advokatikomora.cz

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________
► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Do kolika dnů musí pojišťovna vyplatit pojistku, pojistné plnění poškozenému?
___

PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
Služební úraz a vyplacení náhrady průměrného služebního příjmu, platu

11/2016 jsem měl služební úraz, který byl zaměstnavatelem uznán, ale náhrada mzdy po celou dobu pracovní neschopnosti mi byla vyplácena jen do základní mzdy. Po ukončení léčby i pracovní neschopnosti mi zaměstnavatel odmítá doplatit rozdíl s tím, že přesčasová mzda a odměny, které jsem měl za předcházející kvartál, se do příjmu nezapočítávají, i když byly zdaněny.
Já jsem přesvědčený, že rozdíl ve mzdě, který činí přes 3.000 Kč měsíčně v čisté mzdě, by mi měl doplatit tak, jak to má ust. §102 zák. č. 361/2003 Sb. O služ. poměru. Kdo tedy má pravdu? Děkuji, Gustav.

ODPOVĚĎ:
Pojem "průměrný služební příjem", který je jako kritérium uveden v § 102 zákona o služebním poměru, je použit i v § 95 téhož zákona. Tento paragraf dále odkazuje na zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, který byl zrušen zákoníkem práce. Pro určení, co je součástí průměrného služebního příjmu musíme vyjít z tohoto zákona a z pojmu průměrný výdělek.
Pro pracovně právní účely se průměrný výdělek zjišťuje z hrubé mzdy zúčtované k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat. Za rozhodné období se považuje předchozí kalendářní čtvrtletí (bezprostředně předcházející). Zahrnují se do něj částky, které jsou mzdou a nikoliv ostatním plněním. Pokud jde o odměny, do výpočtu se zahrnují všechny odměny, příplatky za práci přesčas atd. Nezahrnuje se tam náhrada mzdy za dovolenou a hodiny dovolené.
Tomuto výklad ostatně odpovídá i judikatura, např. rozhodnutí NSS 4 Ads 136/2011 - 109.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Průměrný služební příjem a služební úraz - vliv na náhradu platu
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Nekvalitní projekt stavby domu a poplatek za vyřízení stavebního povolení

V červnu 2017 jsem se stavební firmou domluvila na zpracování projektové dokumentace ke stavbě RD. Poslali mi tedy objednávku projektu, podepsanou a orazítkovanou jen od nich a ode mě podpis nepožadovali. Na objednávce byl dodatek, že když s touto firmou nebudu následně dům stavět, jsem jim povinna ještě doplatit částku za vyřízení stavebního povolení. Projekt jsem zaplatila, oni ho vyhotovili a následně jsem dala plnou moc jejich pracovnici a ta mi vyřídila stavební povolení.
Stavět s touto firmou dál nakonec opravdu nebudu a měla bych tedy dle této firmy doplatit částku za vyřízení stavebního povolení. Já se však cítím podvedená, protože všichni stavebníci se nad projektem pozastavují a tvrdí, že je špatně vyhotovený, že se podle něj nedá stavět, a tak se mi nechce platit jim další peníze.
Otázka zní, jsem povinna jim částku zaplatit, když jsem nic nepodepsala? Stačí jako stvrzení podmínek to, že jsem jim projekt zaplatila a dala jsem paní plnou moc? Předem mockrát děkuji, Bedřich.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že jste s firmou dohodla vyhotovení projektové dokumentace a tuto následně i uhradila, lze mít za to, že mezi Vámi a firmou byla uzavřena smlouva o dílo (§ 2586 a násl. občanského zákoníku), jejímž předmětem byl závazek firmy vyhotovit pro Vás projektovou dokumentaci a váš závazek zaplatit za to firmě dohodnutou cenu.
Vzhledem k tomu, že jste firmě udělila plnou moc k opatření stavebního povolení (resp. jiného přivolení stavebního úřadu), lze usuzovat, že mezi Vámi a firmou byla ústně (popř. mlčky) uzavřena příkazní smlouva (§ 2430 a násl. občanského zákoníku), jejímž předmětem byl závazek firmy opatřit pro stavbu Vašeho domu příslušné přivolení stavebního úřadu a Váš závazek zaplatit za to firmě odměnu (byť tato odměna nebyla vyčíslena).
Udělením plné moci jste de facto potvrdila, že souhlasíte s tím, aby Vás firma při opatřování příslušného přivolení stavebního úřadu zastupovala, tzn. že jste potvrdila, že s touto firmou jste uzavřela příkazní smlouvu. Pakliže byla firma v tomto ohledu úspěšná a příslušné přivolení stavebního úřadu Vám opatřila, náleží jí odměna (již od počátku Vám bylo jistě jasné, že stavební povolení nebude ze strany firmy opatřováno zdarma).
Zůstává však samozřejmě otázkou, zda je odměna, kterou po Vás firma požaduje, přiměřená (spravedlivá). S ohledem na skutečnost, že jste výši odměny s firmou předem nesjednala, otevírá se Vám prostor pro jednání o jejím snížení.
Nejste-li spokojena s kvalitou projektové dokumentace, můžete platbu odměny z příkazní smlouvy pozdržet a použít tuto (dosud neuhrazenou) odměnu jako nátlakový prostředek na firmu, jehož prostřednictvím se můžete pokusit s firmou dohodnout odstranění nedostatků projektové dokumentace (či poskytnutí slevy z ceny, kterou jste za projektovou dokumentaci uhradila).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nepodepsaná objednávka stavebního projektu - je objednávka závazná, když ji klient zaplatil?
Doplacení částky projektové kanceláři za vyřízení stavebního povolení, kancelář vyhotovila nekvalitní stavební projekt, podle kterého se nedá stavět
Smlouva o dílo uzavřená zaplacením odměny bez podepsání objednávky - došlo k uzavření smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem?
Uzavření smlouvy mlčky - příklad z praxe

__

OBCHOD-REKLAMACE
Reklamace sítí do oken - nesprávný odstín dodaný prodejcem, zhotovitelem sítí

Objednala jsem si u jedné firmy 5 ks sítí dle předaného 1 ks našeho síta (imitace zlatého dubu, byla rotrhaná síťovina, přislíbili nám nové potažení) a 2 ks oken (polodekor vnitřní bílá - venkovní zlatý dub). Zaměření na okna a sítě pro rozměry a barvy provedl technik firmy, cenové nabídky vypracoval pracovník pobočky a poslal je elektronicky e-mailem.
V zaslané nabídce byly chyby, na které jsem upozornila a požádala o opravu - cituji svůj email: "Dobrý den, vážení, prosím o úpravy zaslaných návrhů (viz příloha) dle následujícího: Sítě do okna - hnědé provedení rámu (v kalkulaci je imitace dřeva bez bližší specifikace jakého dřeva), Okna na garáž - vnitřní provedení bílé, venkovní imitace zlatého dubu (v kalkulaci je bílé provedení, které jsme nechtěli). Předem děkujeme za úpravy návrhů a jejich zaslání - prosím na tento e-mail.
Dovolím připomenout, že u Vás máme jedno síto od sklepa na nové potažení (stejný či co nejvíce podobný styl sít si představujeme)."
Byly mi zaslány nové kalkulace - okna opravena v pořádku, u sítí byla opravena na "standard hnědá" - dle vyjádření pracovníka pobočky měla oprava odpovídat mému požadavku, odsouhlasila jsem kalkulace a poté proběhl již pouze telefonický hovor, ve kterém jsme dohodli termín návštěvy pobočky a způsob úhrady.
Po nějaké době jsme byli kontaktováni, že si máme vyzvednout hotová síta. Převzetí proběhlo bez požadavku na potvrzení o převzetí a až doma jsem zjistila, že barevné provedení neodpovídá stávajícím sítům. Poté jsem byla kontaktována pracovníkem pobočky, který zpětně požadoval toto převzetí potvrdit, síta jsme mu byli vrátit a informovali ho o problému. Přislíbil se na situaci zeptat technika, který prováděl zaměření - cituji obdrženou odpověď:
"Dobrý den, po konzultaci s technikem, který mi ujistil, že mluvil s Vaším manželem na stavbě o odstínu rámů sítí proti hmyzu a ujistil ho, že jsme schopni dodat síta ve stejném odstínu stávajících sítí. Přesto jste se v e-mailu vznesla dotaz, že není specifikováno o jakou imitaci dřeva jde. Technik mi poprosil, abych si s Vámi upřesnil barvu rámů sítí na pobočce, i přesto, že se dohodl o barvě již s Vaším manželem a byla Vám zaslána cenová nabídka na sítě proti hmyzu v provedení rámu: Imitace dřeva.
Na pobočce jsem Vám osobně ukazoval na vzorku jaké provedení rámu nabízíme a jaké jsou mezi nimi cenové rozdíly. S přihlédnutím na cenu jsem Vám navrhl barvu rámu v hnědé barvě, se kterou jste souhlasila a já jsem celou nabídku na sítě proti hmyzu přepracoval během naší zchůzky na prodejně a na základě toho jsme spolu podepsali smlouvu, ve které je jasně specifikováno: Sítě okenní - Standard hnědá. Opravdu Vás mohu ujistit, že si Vás s nikým nepletu."
Před podpisem jsem se znovu ústně ujišťovala, zda oprava smlouvy odpovídá předanému mustru síta a byla jsem ujištěna, že ano. Neprocházel se mnou žádné barvy ani druhy rámečků, smlouvu nezměnil od nabídky z e-mailu a samotné smlouvy, které mi předložil k podpisu, měl již 4 dny vytištěné, tedy před mou první návštěvou pobočky.
Pokusila jsem se provést reklamaci samotného zpracování smlouvy, bohužel neúspěšně. Technik (a zároveň nadřízený rozhodující o reklamacích), reklamaci zamítl jako neopodstatněnou s odůvodněním - Cituji e-mail (vynechávám pasáž o oknech, která nereklamujeme) : "Vážená paní, v příloze zasílám doplněný reklamační list. Při zaměření sítí byl Váš manžel řádně o všem informován a byla s ním dohodnotu barva ráměčků sítí a síťoviny samotné, Požadavek byl na podobné sítě jako již na oknech byly, na čež jsem manželovi sdělil, že pokud se jedná o barvu, je to barva "imitace dřeva" (skutečný název stříkaného dřevodekoru). Shodli jsme se, že imitace dřeva Vám vyhovuje a že další barvy řešit nebudeme. Další komunikace již tedy probíhala písemně, kdy jste mailem, který citujete v reklamaci jasně požádala o změnu venkovní barvy oken na zl. dub a stejně jasně jste požádala i o změnu barvy sítí na hnědou. Vzhledem k tomu, že je to zcela jasný požadavek a bylo tak na Vaši žádost provedeno. Jediné pochybení p. Týmla vidím v tom, že se spletl v tom, kdy Vám smlouvu na Vaši žádost předělával a v mailu Vám napsal, že to předělával při Vaší návštěvě, ikdyž to předělával již po Vašem mailu a pak si to s Vámi jen potvrdil. Což je dle mého názoru zcela pochopitelný omyl, vzhledem k tomu, že se jednalo o celkem krátký časový úsek cca 1,5 měsíce zpětně, nikoliv o úmyslné lhaní. Poškozenou síť (jak bylo slíbeno - bezplatně opravenou) Vám samozřejmě vrátíme - budete kontaktováni jakmile bude k vyzvednutí."
Panu technikovi jsem poslala veškeré podklady k vyřízení včetně kopií e-mailů a předložených nabídek smluv a kalkulací. Pracovník pobočky přepracoval kalkulace, aniž by mi vysvětlil, že neodpovídá našemu požadavku (ale ujistil nás, že je to v pořádku). Kdybych věděla, že tomu tak není (i přes ujištění pracovníka), nikdy bych takovou smlouvu nepodepsala - nejsem odborník a v jejich technických zprávách jsem se orientovala opravdu velice špatně. Navíc hnědé provedení (s poznámkou o podobnosti ke stávajícím sítům) neznamená hnědou barvu (jak ji mají oni nastavenou, vypadá jako černá).
Také nám dosud nebylo vráceno námi zapůjčené síto, které údajně poškodili při přepravě. Síto je údajně v reklamaci a musíme počkat, až bude vyřízena. Vzhledem k tomu, že na zamítavou odpověď reklamace jsem musela čekat 29 dní, a je to již skoro další týden, musí být reklamace vyřízena i z jejich strany. Přesto žádné informace o našem sítu nemáme a pracovník pobočky mi není ochoten nic říct.

Tedy to vypadá, že jsme přišli o své síto, zaplacená reklamovaná síta i peníze. Cítíme být v právu a poškozeni jednáním obou zmiňovaných pánů a po mnohých pochybeních a lžích z jejich strany. Budu velice vděčná, pokud nám poradíte, zda je možné ještě nějak postupovat. A rovněž si velice vážím, že si můj dlouhý e-mail přečtete až do konce.

Ještě jednou děkuji, s pozdravem Simona

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě doporučuji protistranu písemným doporučeným dopisem vyzvat ke zjednání nápravy, kdy trvejte na tom, že smlouva byla uzavřena o dodání sítí dle Vašich požadavků, které byly protistranou odsouhlaseny. V dopise uveďte, že pokud nedojde ke zjednání nápravy (tj. dodání správných sítí), obrátíte se žalobou k soudu.
Je zřejmé, že Vašemu požadavku nebude vyhověno. Obraťte se proto následně s návrhem na mimosoudní vyřešení sporu na Českou obchodní inspekci. Více informací a možnost online podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud by ani řízení u ČOI nepomohlo, nezbude jiná možnost, než se obrátit s žalobou k soudu. Pokud byste byli v soudím řízení úspěšní, pak by Vám protistrana hradila rovněž náklady soudního řízení (soudní poplatek a náhradu za právní zastoupení). V případě podání žaloby již doporučuji využít pomoci advokáta. Seznam advokátů naleznete zde:
www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Reklamace sítí do oken - nesprávný odstín dodaný prodejcem, prodávajícím
___

RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
Rozvod s cizincem s trvalým pobytem v ČR i zahraničí - postup rozvodu (manžel ze Zambie)

Jsem Češka s trvalým pobytem v Česku. Můj manžel je ze Zambie, s trvalým pobytem v Česku (zelená barva pasu trvalý pobyt). Náš sňatek byl komplet proveden v Zambii. Po přeložení i uznání dokumentů byl sňatek registrován i na Brněnské matrice. Máme tedy jak český tak zambijský oddací list. Oba 01/2017-01/2018 žijeme v UK ve Skotsku. Nemáme ani děti, ani nikde žádný majetek. Můj manžel má tzv. Resident card - povolení k pobytu, což mám i já na základě EU země. Nemáme ani jeden trvalý pobyt v UK. Jaká je možnost se tu nechat rozvést, (moc s tím nepočítám)? Popřípadě je tedy možnost, a jaký je postup aby by mě v Čechách rozvedli?
1, Tolik tisíc na letenky na řešení rozvodu v Zambii nemáme,
2, jejich rozvod putuje na Nejvyšší soud který je v Harare Zimbabwe
3, plus jejich zákony chtějí ještě 2 roky snažení se svazek zachránit.
Děkuji, Jitka

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že Česká republika je členským státem Evropského společenství (ES), je pro otázku určení pravomoci příslušných soudů v záležitostech manželských klíčová evropská legislativa. Pro členské státy ES je úprava těchto záležitostí stanovena v nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Obecná pravidla pro pravomoc soudů obsažená v článku 3 tohoto nařízení jsou primárně založena na dvou kritériích. Podle prvního kritéria jsou příslušné soudy toho členského státu ES, na jehož území mají oba manželé obvyklé bydliště nebo manželé měli poslední společné obvyklé bydliště, jestliže zde jeden z nich ještě bydlí nebo má alespoň jeden z manželů obvyklé bydliště, pokud podávají společný návrh na zahájení řízení. Dle tohoto kritéria byste se tedy s manželem mohli rozvést v UK, i když nejste občany UK a sňatek jste uzavřeli v Zambii.
Současná vnitrostátní úprava v České republice je obsažena v zákoně o mezinárodním právu soukromém. Paragraf 47, odst. 1 tohoto zákona říká, že: „Nestanoví-li mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie něco jiného, stačí k založení pravomoci českých soudů k řízení o rozvodu manželství, jestliže je jeden z manželů státním občanem České republiky, nebo jestliže má žalovaný v České republice obvyklý pobyt. “ Z toho vyplývá, že jste-li občankou České republiky, můžete se s manželem rozvést také v České republice, i když manželství bylo uzavřeno v zahraničí a ani nyní v České republice nežijete.
Rozhodnutí o tom, v kterém státě žádost o rozvod podáte, je čistě na Vás. Pokud se budete rozvádět v Británii, bude se rozvod řídit britským právním řádem. Jestliže se rozhodnete pro rozvod v České republice, bude vše probíhat podle českého právního řádu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se rozvést s cizincem ze Zambie s trvalým pobytem v ČR majícím Resident card
___

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
Rozporování výše škody způsobené sousedovi zatečením vody, vytopením

Rodiče zakoupili byt v bytovém domě ve 4. podlaží, bydlí v něm moje sestra s rodinou. 25.12.2017 na ni zazvonila sousedka, která bydlí v bytě pod nimi, že jí vytopili a počastovala je mnoha slovními nadávkami. Protože sestra o žádné unikající vodě nevěděla, zvala sousedku dál, aby se sama přesvědčila, že v horním bytě žádná vodní katastrofa, jak to líčila, není. To sousedka odmítla a odešla do svého bytu. Sestra chtěla vidět, co se stalo, nebyla však do jejího bytu vpuštěna a škody tak neviděla.
26.12.2017, se potkaly na schodech a sousedka oznámila, že počká, až vše uschne, jaké budou škody a domluví se na osobní opravě sestřiným manželem. Poté již sestru nekontaktovala kvůli této záležitosti.
01/2018 šel švagr s odpadem a všiml si souseda, že opravuje kousek stropu, protože měl otevřené dveře. Protože předtím slyšel hádku mezi sousedy a byl mu vděčný, že provádí opravu toho, co bylo dohodnuto, že bude řešit sám (ačkoliv vznik škody nikomu neukázali), dal sousedovi nějaké peníze na pivo.
Na začátku února přišel mým rodičům, vlastníkům bytu, dopis z D. A. S. pojišťovny, a. s. , že sousedka požaduje uhrazení vzniklých škod a dokladem byla likvidační zpráva od České pojišťovny, a. s. , kam si sousedka (aniž by to mojí sestře řekla) nahlásila pojistnou událost dne 27. prosince (dle data vyhotovení likvidační zprávy). Na místě nebyl žádný likvidátor z pojišťovny, rozsah a příčina škody byla ověřována pouze telefonicky a sousedka souhlasila s rozpočtovým plněním a okamžitou likvidací po telefonu do částky 10.000 Kč, aby na místo nemusel jet likvidátor. Pojišťovna odhadla výši škody na 11,5 tisíce Kč, po korekcích sjednaným limitem vyplatila sousedce 5.500 Kč. Rozdíl mezi těmito částkami požaduje sousedka po mých rodičích.
Protože máme sjednané pojištění odpovědnosti z vlastnictví bytu, sepsali jsme hlášení pojistné události a přes právníka (sousedka již s nikým nechce komunikovat) požádali o zaslání podkladů - fotografií, likvidační zprávy. V obdržené likvidační zprávě vyhotovené Českou pojišťovnou, a. s. je uvedena poznámka likvidátora:
"Rozsah a příčina škody byly zjištěny telefonicky. Dle telefonického oznámení nedošlo ke škodě vinou třetí osoby, ani nedošlo k porušení povinnosti na straně pojištěného."
Z doložených fotografií je patrné, že došlo pouze k vlhké spáře v oblasti, kde jsou koupelny (mohlo být způsobeno z bytu nad z vlhké spáry od těsnění, škoda by však nemohla vzniknout v uváděném rozsahu, voda netekla proudem, pouze občas něco ukáplo), dále měla být poškozena celá chodba (v první části byla pouze malá skvrna v nahoře v rohu, zdi úplně suché až na mokrou skvrnu ve spodní části stěny - tu mohl způsobit pes sousedky, který v té době neudržel moč kvůli stáří - to sama řekla mojí sestře). Ve druhé části chodby byla na fotografiích odchlípnutá jedna stropní pěnová deska (zdi suché a jinde ani známky po vodě - deska mohla být odchlípnuta z důvodu špatného lepidla nebo vlhkosti v bytě, také se mi to stává v kuchyni). A dále byla nahlášena škoda na znečištění koberci (dle rozměrů v obývacím pokoji) a stěn v obývacím pokoji (na fotografii není žádný koberec a stěny jsou suché, opět jen drobná vlhká skvrna v horním rohu v místech, kde je z venku budovy poškozen brizol, kterým může dovnitř zatékat).
Sousedka také poslala fotografii poškozené lišty u lina a dřevěného obložení (dřevěné obložení je suché a lišta dole mokrá, avšak na první pohled okousaná od psa). Vzhledem k tomu, co je uvedeno v likvidační zprávě z České pojišťovny, a. s. (že za škodu neodpovídá třetí osoba, tj. my) a doloženým fotografiím, se domníváme, že reálnou výši škody za případné poškození z naší strany obdržela sousedka od své pojišťovny (dokonce více - vzhledem k okolnostem). Rozporovala jsem u právníka, že sousedka požaduje vyplatit odškodné za újmu, ačkoliv si provedla hlášení svépomocí, škody neukázala osobně (pouze fotografiemi bez datového určení) a že požaduje celkově částku přesahující smluvený limit, díky kterému nemusel na místo dorazit likvidátor pojišťovny (navíc provedla hlášení o 2 dny později).
Jakým způsobem se můžeme bránit? S ohledem na všechny okolnosti nechceme škodu uplatňovat u své pojišťovny, protože se domníváme, že požadavek je neoprávněný, minimálně v rozsahu škod - pokud sousedka záměrně manipulovala s důkazy (nechceme ji obviňovat, ale máme takové podezření s ohledem na její odcházející pračku), nemíníme se podílet na pojistném podvodu. Také jsme neobdrželi žádné fotografie, jak místo vypadalo po vyschnutí, ani po opravách. Obáváme se tedy, že kdybychom požadované zaplatili (nebo umožnili vyplatit z naší pojistky), může to sousedka zkusit zase někdy znovu.
Děkujeme, Zita

ODPOVĚĎ:
V dané situaci radím rozhodně nic nehradit. Pokud neuhradíte, musela by se sousedka obrátit na soud a v řízení prokazovat, jaká škoda jí skutečně vznikla, což by hodnověrně prokázala pouze znaleckým posudkem. Ten už ale zpracovat nelze, neboť vše opravila. Pokud byste cokoliv uhradili, přiznali byste spoluvinu. Takže mé doporučení je slušně sousedce sdělit, že nic hradit nebudete, ať předloží doklady, z nichž vyplývá Vaše jednoznačné zavinění. Jelikož asi takové doklady nepředloží, považujte věc za vyřízenou a pokud by se přesto na soud obrátila, nebude s velkou pravděpodobností úspěšná.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se bránit proti nesmyslně vysokému odhadu škody zatopením, vytopením bytu pode mnou?
___

PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
Pracovní úraz v zahraničí a náhrada škody od zdravotní pojišťovny v ČR - práce načerno bez pracovního povolení

Kamarád pracuje v USA téměř 20 let (bez pracovního povolení). 09/2017 se mu stal pracovní úraz, měl operaci, další bude následovat. Pravděpodobně jsou trvalé následky. V ČR platí celou dobu zdravotní pojištění. Má nárok na jakékoliv odškodnění? Děkuji. Tomáš

ODPOVĚĎ:
Není vyloučeno, aby byla zdravotní péče, poskytnutá Vašemu kamarádovi v USA, zaplacena českou zdravotní pojišťovnou. Dle § 14/2 zákona o veřejném zdravotním pojištění platí, že ze zdravotního pojištění se pojištěnci na základě jeho žádosti poskytne náhrada nákladů vynaložených na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během jeho pobytu v cizině, a to pouze do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky.
Je tedy zapotřebí, aby se Váš kamarád co nejdříve obrátil na svou českou zdravotní pojišťovnu a pokusil se s ní dojednat podmínky, za jakých může být uhrazena zdravotní péče, která mu byla poskytnuta v USA.
V této věci se může Váš kamarád s žádostí o informace obrátit na Kancelář zdravotního pojištění:
https://www.kancelarzp.cz/cs/
(ta se sice zaměřuje na poskytování a proplácení zdravotních služeb v rámci EU, není však vyloučeno, že bude disponovat i informacemi k USA).
Upozorňuji, že ze systému českého veřejného zdravotního pojištění mohou být Vašemu kamarádovi proplaceny zdravotní služby, popř. některé zdravotní pomůcky. Ze systému českého veřejného zdravotního pojištění však Váš kamarád nemůže získat náhradu za bolest (tzv. bolestné), náhradu za ztížení společenského uplatnění (tedy náhradu za trvalé následky), ani náhradu za ztrátu na výdělku.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________
► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Práce načerno v zahraničích a náhrada škody za zdravotní pracovní úraz
Úraz v zahraničí a bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku, trvalé následky

___

OBCHOD-REKLAMACE
Zamítnutí reklamace služby české pošty - vykradení balíku pošťákem

Spor s Českou poštou: 7.11.2017 jsem uplatnila reklamaci a zároveň nárok na náhradu škody ve výši 17.000 Kč. To je částka, kterou jsem zaplatila paní Jarošové za 7 korálků značky Trollbeads.
Paní Jarošová mou platbu v pořádku obdžela a dne 5.10.2017 u pošty Paskov odeslala. Zásilka byla pojištěna na 20.000 Kč. Následněě zásilka více než měsíc "bloudila" bůhví kde, mně byla doručena 6.11.2017 a byla prázdná. Zásilka obsahovala pouze bílou krabičku na šperky, v ní dva kousky bublinkové folie a jinak nic. Zásilka byla vykradena.
Nyní byla má žádost o reklamaci a nárok na úhradu škody zamítnuta. V příloze najdete též vysvětlující dopis od České pošty. Ve zkratce - ... přešetřením bylo zjištěno, že obálka nebyla odesilatelem správně uzavřena dle pokynů na obálce. Obálku bylo možno otevřít bez zanechání zjevných stop...".
Dále se Česká pošta odvolává na článek 2 odst. 4 poštovních podmínek, kde je mimo jiné uvedeno, že šperky atd. mohou byt obsahem poštovní zásilky pouze tehdy, když jsou posílány jako cenné psaní. Zásilka mi přišla v obálce, která se používá pro zasílání šperků a cenností (cenné psaní), nicméně odesilatelova pošta Paskov prý zásilku poslala službou Balík do ruky. Z tohoto důvodu se Česká pošta zříká odpovědnosti.
Situace: já peníze uhradila, zásilka mi přišla prázdná a nyní mám vidinu, že mi vzniklou škodu ani nikdo neuhradí.
Jak tedy mohla zaměstnankyně České pošty zásilku se šperky poslat jako Balík do ruky? Proč tedy převzala zásilku nesprávně uzavřenou a nechala ji pojistit na 20.000 Kč? Na jakékoliv nedostatky měla odesílajícího upozornit, popř. nepojistit či nepřevzít k přepravě. V neposlední řadě, jak já mohu ovlivnit samotné odeslání zásilky?
Mluvila jsem s vedoucí pošty Paskov a chtěla po ní jméno zaměstnankyně, která zásilku přebírala. Bohužel bez úspěchu, vůbec se se mnou nechtěla bavit, že mi k tomu nemá co říct. Děkuji. Jiřina

ODPOVĚĎ:
Vůči poště doporučuji podat návrh na mimosoudní řešení sporů u České obchodní inspekce. Více informací a možnost online podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Toto řízení je pro Vás zdarma a rovněž získáte další právní posouzení věci. Zde je však zřejmé, že prodávající chtěla poslat jako cenný balík, to že pošta jej poslala jako jiný balík by nemuselo být rozhodující, a to i za situace, kdy sama pošta pojistila balík na částku 20 tisíc korun. Konečné posouzení oprávněnosti Vašeho nároku by však v případě sporu záleželo jen na soudu.
Pokud však odesílající poslala balík v rozporu s obchodními podmínkami, pak by bylo možné nárokovat škodu po ní, neboť škoda vám vznikla tím, že ona nesprávně zaslala zásilku. V tomto případě by bylo vhodné vyzvat prodávající, aby Vám vrátila kupní cenu. Pokud by to odmítla, nezbyla by jiná možnost, než podat žalobu k soudu.
Před případným podáním žaloby, ať již vůči poště, nebo vůči prodávající, doporučuji věc konzultovat s advokátem a pro případ soudního sporu využít jeho služeb. Seznam advokátů naleznete např. zde:
www.instagram.com/czechcrossdress

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vykradení, krádež obsahu balíku pošťákem a zamítnutí reklamace Českou poštou
___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
Znemožnění vstupu do zděděné nemovitosti osobou s věcným břemenem

Po smrti otce jsem se s bratrem stala majitelkou 1/2 domu, matka tam má věcné břemeno doživotního užívání. Osobně v domě trvalé nebydlím. Došlo k určitým neshodám a já jsem požádala matku o to, aby mi nechala udělat klíč od domu, abych mohla kdykoliv přijet. To mi matka odepřela se slovy, že mám smůlu, protože domácnost je její. Jedinou mou možnosti prý tedy je vlézt tam přes garáž a dostat se max na půdu. Chci se tedy zeptat: Mám nárok na klíče od domu? A jak postupovat, pokud mi matka neumožní klíč dát a nepustí mě do domu?
Je možné využít služeb Policie ke zřízení vstupu do nemovitosti ve spoluvlastnictví? Mohu se do svého domu "vloupat" se zámečníkem? Děkuji mnohokrát. KlusajdaH
Marie

ODPOVĚĎ:
Jste spoluvlastníkem nemovitosti a máte tedy právo na klíče. Pokud Vám je odmítají vydat, můžete i vyměnit zámek, neboť vlastnické právo je silnější než užívací právo z titulu věcného břemene. Pokud matka Vaše právo dobrovolně nepochopí a nebude respektovat, můžete zámek vyměnit. Teoreticky se můžete domáhat i zrušení věcného břemene, pokud by se matka chovala tak, že by Vám úplně znemožňovala realizaci Vašeho vlastnického práva.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Osoba s věcným břemenem zakazuje vstup do nemovitosti majiteli, spolumajiteli, spoluvlastníkovi
Právo spolumatejitele nemovitosti na klíče a vstup do bytu, domu, nemovitosti
___

OBČAN-BYDLENÍ
Minimální funkční období členů výboru SVJ od zvolení do zvolení - kolik měsíců, let?

Ve stanovách máme funkční období výboru schválené na dobu 5 let. Členové našeho výboru společenství vlastníků bytových jednotek SVJ se však nechávají volit pouze od shromáždění do shromáždění. V průběhu 2017 jsme takových shromáždění měli několik. Lze takové volby považovat za platné, když jsou v rozporu se stanovami a asi i zákonem? Děkuji, Soňa

ODPOVĚĎ:
Takové jednání rozhodně platné není, neboť funkční období musí být mimo jiné zapsáno ve veřejném rejstříku. Fakticky by tedy vždy po každém shromáždění musela být změna statutárního orgánu zapsána do rejstříku, což je vždy zpoplatněno částkou 2.000 Kč.
Pokud by členové shromáždění nechtěli od tohoto postupu upustit, musela by být podána žaloba o neplatnost usnesení, jímž byli členové zvoleni.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Žaloba o neplatnost usnesení zvolení výboru SVJ - zvolení na kratší dobu než 5 let

___

PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
Výzva k vrácení odstupného zaměstnanci - výpověď z organizačních důvodů

2015 jsem ukončila svou činnost jako ředitelka příspěvkové organizace. V říjnu 2017 jsem podala demisi ale na novou práci jsem nebyla převedena, skončila jsem bohužel na neschopence. Během neschopenky mi zaměstnavatel poštou zaslal nové pracovní zařazení, které jsem akceptovala, ale protože zde nebylo uvedeno, že bych měla nějak reagovat, tak jsem nereagovala. Po skončení pracovní neschopnosti jsem nastoupila do zaměstnání, kde mě hned první den čekala výpověď.
Nechtěla jsem se se zaměstnavatelem dohadovat a výpověď podepsala. Dva měsíce jsem byla doma na překážkách a pracovní poměr skončil. Na závěr mi přišlo odstupné.
Teď po dvou letech (2015-2017) mi přišla od bývalého zaměstnavatele předžalobní výzva k vrácení odstupného. Chtěla bych se zeptat, zda odstupné musím opravdu vrátit, tak jak píše zaměstnavatel.
Měla jsem zato, že když pro mě zaměstnavatel nemá práci, tak mi odstupné náleží. V příloze zasílám výpověď i předžalobní výzvu. Děkuji, Tamara

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě došlo k situaci, kdy jste se vzdala vedoucí pozice a následně nepřijala novou pracovní pozici. Díky tomu došlo ke vzniku fikce nadbytečnosti. Ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce říká, že při skončení pracovního poměru z důvodu fikce výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) má zaměstnanec právo na odstupné poskytované podle § 67 odst. 1, jen jestliže byl z vedoucího místa odvolán a jestliže důvodem odvolání bylo zrušení jím zastávaného vedoucího pracovního místa v důsledku organizační změny. Zaměstnanci, který se sám vzdal vedoucího pracovního místa nebo který byl odvolán z jiného důvodu, při skončení pracovního poměru pro fikci výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) odstupné nenáleží.
Na Vaší straně proto došlo skutečně k bezdůvodnému obohacení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Archivování papírových dokladů v účetnictví 2018 - je povinné nebo ne?

Pro účely účetnictví (DPH, daň z příjmu) potřebuji archivovat doklady dokládající výdaje.
Bohužel doklady po určité době vyblednou a navíc na Internetu někteří prodejci dnes (22.01.2018) ani papírové doklady nevystavují (zašlou rovnou PDF mailem).
Chci se zeptat, zda podle zákona 2018 je nutné archivovat papírové doklady či je možnost doklad pouze naskenovat a archivovat elektronickou verzi dokumentu, aniž bych mysel uchovávat papírovou. Díky, Hubert

ODPOVĚĎ:
Zákon o DPH umožňuje archivaci dokladů v elektronické podobě. Musí být rovněž elektronicky uchovávána data zaručující věrohodnost původu daňových dokladů a neporušenost jejich obsahu, tedy že se jedná skutečně o původně vydaný doklad a že od jeho převedení do elektronické podoby nedošlo k jeho změně.
Zákon o dani z příjmu možnost elektronické archivace neuvádí, doklady je však pro účely daně z příjmu nutné evidovat po dobu, kdy může být daň doměřena, tedy 3 roky. Pro účely daně z příjmu a lepšího prokazování při daňové kontrole bych tedy doporučil ponechávat doklady v listinné podobě.
Rovněž pro případné občanskoprávní spory je vhodnější archivovat doklady také v listinné podobě.
S ohledem na nutnost zajistit také data prokazující věrohodnost elektronicky archivovaných dokladů se doporučuji obrátit na daňového poradce tak, aby archivace dokladů ve Vašem konkrétním případě plně odpovídala požadavkům finančního úřadu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Minimální doba povinného uschování dokladů kvůli daním

___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Dva souběžné pracovní poměry - dovoluje to Zákoník práce

Chtěla jsem se zeptat zda mohu mít zároveň dva hlavní pracovní poměry, však jeden je zkrácený. Děkuji, Kristýna

ODPOVĚĎ:
Zákoník práce nebrání tomu, mít dva nebo více pracovních poměrů za předpokladu, že budete schopna plnit své povinnosti ze všech těchto pracovních poměrů. Práva a povinnosti z každého pracovního poměru se budou posuzovat zcela samostatně.
Zákoník práce v § 304 odst. 1 obsahuje pouze jedno omezení, a to, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dvě práce se stejnou náplní u dvou zaměstnavatelů - je nutný souhlas zaměstnavatele?
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Chovatel vzal zvíře zpět s příslibem vyplacení kupní ceny po znovuprodeji zvířete - vymáhání částky

11/2016 jsme zakoupili psa za 16.000 Kč. Psa jsme museli v 03/2017 vrátit, s čímž chovatelka souhlasila a podepsali jsme na předávacím protokolu, že předáváme psa zdravého s nárokem na částku po odečtení nákladů z původní ceny a to po prodeji do další rodiny. Pes prodán v 11/2017. Je 12/2017, pes byl prodán dále za 8.000 Kč a nemáme ani psa, ani peníze a majitelka se místo kompenzace rozhodla po nás žádat 1.750 Kč jako ušlý zisk, neboť i když získala 16.000 + 8.000 Kč mínus náklady 9.750 Kč, což je 14.250 Kč, tak je prý tratná a my máme doplácet.
Pokud prý nezaplatíme, dá nás k soudu za týrání zvířete, neboť prý máme posudek, který si nechala udělat pár dní po přijetí zvířete do péče (a to souhlasila, že pes byl při předání zdravý).
Co můžeme v této věci dělat? Chovatelka prodala psa a má dle protokolu vrátit zbylou částku po odečtení nákladů. Místo toho vyhrožuje soudem a chce po nás další peníze. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Primární je zde dohoda mezi chovatelkou a Vámi. Dle Vašeho popisu mám za to, že nárok na zaplacení částky skutečně máte. Nicméně pokud chovatelka dobrovolně dluh neuhradí, nezbude Vám, než se domáhat zaplacení žalobou u soudu, kdy v tomto řízení budete muset svůj nárok rovněž prokázat, tzn. především dohodu, jakož i to, za kolik byl pes dále prodán.
I pokud by se chovatelka chtěla domáhat zaplacení po Vás, pak by musela podat žalobu a svůj nárok také prokázat. Není mi však zřejmé, z čeho dovozuje ušlý zisk, pakliže byla mezi Vámi dohoda taková, jak jste uvedli.
Pokud Vám chovatelka vyhrožuje tím, že pokud nezaplatíte, dá Vás k soudu za týrání zvířete, pak by se ona sama mohla dopustit trestného činu vydírání.
Pokud jde o samotné týrání zvířete, pak mi není zřejmé, co má chovatelka na mysli tím, že by Vás dala k soudu. Zjevně má na mysli, že by podala trestní oznámení za týrání zvířete, což může být trestným činem, pokud dojde k týrání zvířete zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. Ačkoliv neznám okolnosti případu, mám za to, že ze strany chovatelky se jedná spíše o zastrašování s cílem získat něco, na co nemá nárok.
Chovatelku písemným doporučeným dopisem vyzvěte k úhradě částky, na kterou máte nárok s tím, že její nároky zcela odmítáte. Neuhradí-li Vám dlužnou částku, bude nutné podat žalobu. Před podáním žaloby doporučuji vyhledat pomoc advokáta, který případ a veškeré podklady náležitě posoudí. Seznam advokátů naleznete např. zde:
www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Trestní čin vydírání chovatelem zvířat - pohrůžka soudního řízení pokud kupující nedoplatí dluh chovateli

___

TRESTNÍ-TRESTY
Podmínky pro udělení trestu obecně prospěšnýách prací - kde a jak požádat?

Chtěla bych se zeptat, kdy dává soud obecně prospěšné práce za trestný čin? Může si o to člověk i sám zažádat? Ptám se, protože hodně blízký přítel byl podat vysvětlení, protože na něho bylo podáno trestní oznámení od šéfa z jeho bývalé práce. Jedná se o krádež v cca hodnotě 100.000 Kč. Využil práva nevypovídat. Jelikož to není extra závažný počin, tak kdyby nastalo nejhorší, vejde se do trestu odnětí svobody do pěti let, tudíž by se nejednalo o zločin, ale přečin. Jde nějak zažádat, aby nemusel do vězení? Je to sice v začátku, ale z tohoto má největší strach, aby tak nebylo rozhodnuto. S obecně prospěšnými pracemi nemá problém, naopak. A domácí vězení jsem se dočetla, že lze až po výkonu půlky trestu ve vazbě. Má naději na to, aby mu byli obecně pr. práce přiděleny místo vazby či má šanci na podmínku? Vím, že je to individuální, ale hlavně mě zajímají ty obecně prospěšné práce. Popř může o ně sám zažádat, aby do vazby vůbec nemusel? Děkuji Vám na stotisíckrát za odpověď. Děkuji, Helena.

ODPOVĚĎ:
Soud může uložit trest obecně prospěšných prací, odsuzuje-li pachatele za přečin; jako samostatný trest může být trest obecně prospěšných prací uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
Soud trest obecně prospěšných prací zpravidla neuloží, jde-li o pachatele, kterému byl trest obecně prospěšných prací v době tří let předcházejících uložení tohoto druhu trestu přeměněn na trest odnětí svobody.
Návrh na uložení tohoto druhu trestu může podat sám obviněný.
Dokud ovšem není shledána jeho vina, hledí se na něj jako na nevinného. Pokud byl teprve podat vysvětlení, ještě nebylo zahájeno trestní stíhání. Záleží tedy na orgánech činných v trestním řízení, zda se jim podaří prokázat jeho vinu či nikoliv.
Vzít do vazby lze pouze obviněného po zahájení trestního stíhání, a to pokud jsou splněny podmínky určené trestním řádem:
Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava,
a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest,
b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo
c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil,
a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením, zejména uložením některého z předběžných opatření.
Vazba není druhem trestu, je to zajišťovací opatření.
Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta (tedy pokud je uložen trest nepřevyšující 3 roky), jestliže vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba jeho výkonu.

Na uložení podmíněného trestu není právní nárok, vždy záleží na posouzení soudem, nicméně obdobně jako u obecně prospěšných prací i zde je možnost, aby obviněný navrhl uložení tohoto trestu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak požádat o obecně prospěšné práce místo jiného trestu - např. vězení
___

RŮZNÉ-STAVBY
Stavba na hranici pozemků - podmínky, rozloha, rozměry

Soused nás požádal o podpis dokumentace na stavbu dřevníku. Stavbu už začal vybetonováním „patek“ z nichž jedna leží přesně na hranici našich pozemků (zahrad souvisejících s RD). Podepsat jsem mu dokumentaci odmítl. Konstatoval jsem pouze to, že pokud mu to stavební úřad schválí, tak můj souhlas ani potřebovat nebude. Zajímá mě následující:
1) Může stavební úřad povolit stavbu na hranici pozemků, když vyhl. č. 503/2006 Sb. jasně stanovuje pro stavby s půdorysem do 25 m2 min. vzdálenost od hranice pozemku 2 metry?
2) Pokud mi stavební úřad dá na vědomí sousedův záměr a já nebudu reagovat (ve snaze nenarušovat sousedské vztahy), může to být bráno jako souhlas s evidentně chybnou interpretací stavebních předpisů?
3) Nebo budu muset sdělit stavebnímu úřadu, že nemám námitky proti dočasné stavbě, pokud budou respektovány příslušné stavební předpisy (viz vyhl. 503/2006 Sb.)?
Děkuji, Bohdan.

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Odstupová vzdálenost:
Je pravdou, že vyhláška o obecných požadavcích na využívání území ve svém § 25/5 stanoví, že vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení (tedy nikoli pouze stavby do 25 m2, jak v dotazu uvádíte) umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m, je však zároveň pravdou, že toto pravidlo není absolutní (tzn. že z něj může být udělena výjimka).
Hned následující odstavec (tedy § 25/6 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území) výslovně umožňuje umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu, a to vždy s ohledem na charakter zástavby.
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území pak zároveň připouští, že z požadavku dle jejího § 25/5 (tedy požadavku na dvoumetrovou odstupovou vzdálenost) může být stavebním úřadem udělena výjimka, a to za splnění podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona (jak vyplývá z § 26 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území).

2/ Mlčení jako souhlas s chybnou interpretací stavebních předpisů:
V první řadě je nutné si uvědomit, že pokud stavební úřad povolí Vašemu sousedovi výstavbu kůlny na hranici pozemků, nebude se jednat o chybnou interpretaci stavebních předpisů, jak uvádím v odpovědi ad 1/ výše.
Považuji za nutné objasnit, z jakého důvodu po Vás soused žádal písemný souhlas s výstavbou kůlny na hranici pozemků. Pokud by Váš soused vystavěl kůlnu 2 m a více od hranice pozemků, nepotřeboval by k takové stavební činnosti žádné přivolení stavebního úřadu (jak vyplývá z § 79/2 písm. o) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona).
Jelikož však Váš soused podmínku minimální odstupové vzdálenosti kůlny od hranice pozemků nesplní, bude nutné, aby pro výstavbu kůlny od stavebního úřadu získal územní souhlas (§ 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodu 1 stavebního zákona). K žádosti o územní souhlas je však žadatel povinen doložit rovněž písemný souhlas sousedů (§ 96/3 písm. d) stavebního zákona).
Pokud sousedovi svůj písemný souhlas s výstavbou kůlny skutečně nedáte, bude jeho žádost o vydání územního souhlasu stavebním úřadem "překvalifikována" na žádost o vydání územního rozhodnutí, tzn. že bude zahájeno územní řízení. Váš soused tudíž nezíská územní souhlas (jehož vydání předchází jednodušší řízení před stavebním úřadem), nýbrž bude muset absolvovat o něco administrativně náročnější územní řízení (§ 96/5 stavebního zákona) ; popřípadě bude samozřejmě možné, aby Váš soused stavební úřad nežádal o vydání územního souhlasu (když si bude uvědomovat, že nesplňuje podmínky pro jeho vydání), ale obrátil se na něj rovnou s žádostí o vydání územního rozhodnutí.
Pokud tedy sousedovi nedáte svůj písemný souhlas s výstavbou kůlny, budete za čas stavebním úřadem vyrozuměn o zahájení územního řízení a o tom, že jste se stal jeho účastníkem (§ 85/2 písm. b) stavebního zákona). Jako účastník budete oprávněn zejména nahlížet do správního spisu, navrhovat důkazy, vznášet námitky, podat následně odvolání apod. , Váš výslovný souhlas s výstavbou kůlny na hranici pozemků však již nebude zapotřebí (tzn. že stavební úřad bude oprávněn realizaci této stavby povolit i bez Vašeho souhlasu, resp. dokonce i proti Vaší vůli).
Bude záležet výhradně na Vašem rozhodnutí, zda budete v rámci územního řízení aktivní či nikoli. Vaše případná pasivita však nebude stavebním úřadem vykládána jako souhlas s realizací stavebního záměru Vašeho souseda (mlčení obecně neznamená souhlas).

3/ Nutnost sdělit stavebnímu úřadu, že nemáte námitky:
V rámci případně zahájeného územního řízení nebudete v žádném případě povinen stavebnímu úřadu cokoli sdělovat. Aktivita či pasivita Vašeho přístupu bude záviset výhradně na Vašem rozhodnutí. Rozhodnete-li se sousedovi výstavbu kůlny písemně odsouhlasit, bude sousedova situace procesně jednodušší, neboť soused nebude muset zahajovat územní řízení; pakliže sousedovi souhlas neudělíte, bude následně zahájeno územní řízení, jehož účastníkem se stanete.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nereagování na souhlas se stavbou souseda - co se bude dít dále?
Minimální odstupová vzdálenost dvou staveb
Sdělení námitek se stavbou souseda stavebnímu úřadu

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
Výpočet odměny notáře za dědické řízení - dle úkonů nebo dle výše dědictví?

NOZ 2014 - 1. Žádáme notáře o roční výpisy z banky, protože částka v jedné jediné nalezené bance nesouhlasí (z prvního lustrování 0, v bance řekli, že už lustrováno a peníze tam jsou! ). Musí nám vyhovět? 2. Kolik si může účtovat navíc? 3. Chybí pole, měl dědit po své babičce - dají se napsat do dědické dohody i bez spisové značky? 4. Dostaneme se pak ke spisu (asi v archivu, možná ještě ne v jméně zesnulého, ale jeho babičky nebo jejího bratra po kterém dědila)? 5. Musí počkat, až to najdeme? 6. Kolik může účtovat navíc za odročení pro nalezení? 7. Druhá strana nedodala posudky, pak nařízení znalce bez upozornění dědiců! Může? 3 roky trvalo do prvního jednání, na kterém skoro nic zjištěného z Aktiv. 8. Můžeme raději vepsat všechny finanční papíry do dohody? Musí to povolit, když zapření i peněz po lustrování, které v bance byly! ? 9. Extra poplatek? 10. Kdy 2x odměny notáře? Kolik max za extra vyžádané úkony při dědictví? Děkuji, Oliver.

ODPOVĚĎ:
1. a 2. Na opakovaný dotaz banky máte samozřejmě nárok. Za to si notář ničeho dalšího účtovat nebude, výše notářské odměny vychází z výše dědictví nikoli z počtu úkonů.
3. Pokud jsem tento dotaz dobře pochopila, do dědického řízení nebyla zahrnuta nemovitá věc - pole. Pokud vlastnictví uvedené nemovité věci zůstavitele nevyplývá z katastru nemovitostí, ale je stále zapsáno na předchozího vlastníka, musí být nejdříve doprojednáno původní dědické řízení (babičky) a až následně dědictví současné. Dědické spisy jsou vedeny u věcně a místně příslušného soudu (okresní / obvodní soud podle místa posledního místa trvalého pobytu).
6. Jak jsem uváděla shora, výše odměny se počítá z hodnoty dědictví.
7. Znalce na ocenění nemovitých věcí zajišťuje povětšinou notář. Pokud mají k dědicové k dispozici aktuální znalecký posudek, použije notář tento, ale standardní praxe je, že znalecký posudek obstará notář a následně s výsledky seznámí dědíce.
8. Nevím, co míníte finančními papíry. Dědicové mohou učinit nesporným, co je součástí majetku zůstavitele a o tomto majetku je následně sepsána dohoda. Dohodu sepisuje notář jako pověřený soudní komisař v pozůstalostním řízení.
9. -10. Žádné dvojité odměny, extra poplatky notáře nejsou možné. Notář smí účtovat pouze to, co vyplývá z vyhlášky č. 196/2001 Sb. , notářský tarif.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dodatečné dědické řízení - pole po zemřelém zůstaviteli
Kdo zajišťuje znalecký posudek na děděnou nemovitost - dědic nebo notář
Odměna notáře za vyřízení dědictví - výpočet podle vyhlášky č. 196/2001 Sb.
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Vyhazování odpadu sousedy na můj pozemek - jak se bránit?

Bydlíme v řadovém rodinném domě s menší zahrádkou. Majitel sousedního domu ho pronajímá nepřizpůsobivým občanům, kteří vyhazují odpad na zahradu, která přímo sousedí s naší (nábytek, elektrozařízení, oblečení, ad.). V tuto chvíli je výška odpadu průměrně 1 metr. Zároveň v domě bydlí také narkoman, který za úplatu aplikuje drogy jiným narkomanům (vidíme ze zahrady do jejich okna) a pravděpodobně i dealuje. Majitel se o dům nestará, je ve velmi špatném stavu. Situaci jsme s ním neřešili, viděli jsme ho pouze 2x. Náš dům budeme prodávat, ale se skládkou navazující na naši zahradu to půjde velmi těžko. Děkuji, Nina.

ODPOVĚĎ:
Pokud máte podezření z páchání trestné činnosti, pak se neprodleně obraťte na PČR nebo okresní státní zastupitelství -
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/to/
Co se týče ostatní problematiky, pak bych Vám doporučovala se primárně obrátit na vlastníka vedlejší nemovitosti, nebudete-li úspěšní, bude se třeba domáhat žalobou na odstranění imisí.
Žalovaným je vlastník pozemku, neboť má možnost rušení zabránit například změnou nájemníků. Vlastník je odpovědný z titulu imise bez ohledu na zavinění.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Žaloba na rušení imisí - odpad ze sousedního pozemku
Jak podat trestní oznámení na okresní státní zastupitelství nebo Policii ČR - postup
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Vydržovací právo 2018, právo vydržení dlouhodobě užívaného pozemku

Chtěla bych se Vás zeptat, jestli i v současné době lze aplikovat vydržovací právo, když vlastníme nemovitost a k ní přilehlý pozemek cca 60 let a chybou v katastrální mapě teď dochází ke sporu s majitelem sousedního pozemku, který si na ten náš dělá nárok. Po celou tuto dobu pozemek udržujeme a podle mapy i vlastníme - za domem je průjezd zakreslen cca 3 m, který dříve sloužil k průjezdu povozu taženého krávami se senem. Problém je v tom, že v katastrální mapě je zakreslen náš dům o cca 3 m kratší, než je ve skutečnosti, a tím se mění i celková míra našeho pozemku vč. zastavěné plochy proti skutečnosti, které je minimálně 60 let nezměněna.
Chápu správně, že vydržovací právo je možné aplikovat kdykoliv, ale mimořádné vydržovací právo je možné aplikovat až po 1. 1. 2019? S přáním příjemného dne Karolína

ODPOVĚĎ:
Ano, v daném případě můžete uplatnit vydržení. Pokud jde o mimořádné vydržení, pak se aplikuje zvláštní přechodné ustanovení § 3066, které stanoví, že do vydržecí doby se započte i doba, po kterou měl držitel, popřípadě jeho právní předchůdce, věc nepřetržitě v držbě přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; tato doba však neskončí dříve, než uplynutím dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o věc movitou, a pěti let, jde-li o věc nemovitou. Dle tohoto ustanovení tedy bude možné institut mimořádného vydržení uplatnit nejdříve 1. 1. 2016 pro věci movité a 1.1.2019 pro věci nemovité. Tj. uplatnit mimořádné vydržení můžete ve Vašem případě až po prvním lednu 2019.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Právo vydržení dlouhodobě užívané části pozemku 2018 - nový občanský zákoník

__

SPRÁVNÍ-POKUTY
Pokuta za rychlou jízdu v zahraničí (Island) - vymáhání pokuty v ČR

Dne 26.11.2017 a 28.11.2017 jsem byl dvakrát zadržen Islandskou policií za rychlou jízdu autem. Rychlostní limit je 90 km/h, já jsem jel v obou případech 120 km/h. V obou případech jsme na místě sepsali formulář a policisté po mně vyžadovali peníze, což dohromady dělá 75.000 ISK (cca 600€). Měl jsem nastavený limit na kartě a pokutu jsem tudíž na místě nezaplatil a Island jsem následně opustil bez zaplacení. Počítám s tím, že mi v následujících dnech přijdou složenky. Rád bych věděl, jaké jsou možné právní postihy za nezaplacení pokuty, zda má Island možnost zasahovat i za území vlastní země. Momentálně žiji do července příštího roku v Norsku, to je taky důležité zmínit, vzhledem ke vztahům mezi těmito zeměmi. Děkuji za odpověď a hezký den, Vladimír.

ODPOVĚĎ:
Skutečnost, že se momentálně již nenacházíte na území Islandu, není podstatná. I tak bude proti Vám s vysokou pravděpodobností nadále postupováno ze stran islandských orgánů (proběhne řízení, jehož výstupem bude rozhodnutí). Je poměrně běžnou praxí uznávání cizozemských rozhodnutí (zejména soudních) – tj. rozhodnutí vydané příslušným orgánem jednoho státu může být uznáno i ve státu jiném a tady také vykonáno (např. pokuta uložená rozhodnutím orgánu jednoho státu může být uznána a pak i vykonána – prostřednictvím exekutora – v jiném státu). Zde pak záleží především na vzájemné úpravě uznávání jednotlivých druhů rozhodnutí mezi státy a také na faktické praxi – zda je využíváno a praktikováno, nebo nikoliv.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání pokuty ze zahraničí po českém občanovi
___

OBČAN-BYDLENÍ
Změna trvalého bydliště a ztráta družstevního bytu z tohodo bůdovu

Jsem nájemníkem dle nájemní smlouvy v bytě Stavebního bytového družstva SBD, dle ní jsem tedy nájemce a člen družstva. Byt pronajímám, oficiálně s povolením družstva. Mám tam ale dosud trvalé bydliště. Můj dotaz se týká toho, zda v tomto bytě musím mít trvalé bydliště - dosud ho tam mám, ale chci si ho přehlásit. Nehrozí pak, že bych přišel o členská práva bytového družstva? Děkuji za odpověď, Ivana

ODPOVĚĎ:
V laické veřejnosti je tzv. trvalý pobyt velmi přeceňován. Jde však jen a pouze o evidenční údaj státu, který nemá absolutně žádná práva např. k vlastnictví nebo k členským právům bytového družstva. Lze tedy říci, že přehlášením trvalého bydliště neztrácíte práva k bytu, resp. k nájmu. Skutečnost, že byt podnajímáte na tom ničeho nemění.
I nadále zůstanete členkou bytového družstva a stranou nájemní smlouvy uzavřenou s bytovým družstvem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv trvalého pobytu na vlastnictví družstevního bytu (členských práv v BD)
___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Pozitivní test na drogy olíznutím papírku bez odběru krve - zabavení řidičského průkazu, ŘP, řidičáku

Na konci listopadu 2017 jsem byl kontrolován hlídkou PČR, dali mi "líznout" papírek na návykové látky a ten byl pozitivní, vysvětlil jsem jim, že jsem měl akci před týdnem, na které jsem si asi 3x potáhl marihuany, vše se mnou sepsali a poslali mě domů. Na test na krev jsem nešel, protože jsem to nepovažoval za důležité. Ale přemýšlím, jestli to nebude nyní přitěžující okolnost. Můžete mi prosím poradit, co mě teď čeká? A hrozí mi odebrání řidičského oprávnění? A pokud ano, tak je možno prokázat zpětně, že jsem v sobě nic neměl? Jsem řidičem z povolání a řidičský průkaz je pro mě velmi důležitý. Děkuji, Lukáš.

ODPOVĚĎ:
Rozhodující je, zda jste byl v době řízení pod vlivem návykové látky či nikoliv (skutečnost, že jste užil návykovou látku několik dní dříve, neznamená, že jste stále pod jejím vlivem). Pokud nebyly provedeny testy krve (neodmítl jste), bude pro polici těžké prokázat, že jste byl pod vlivem návykové látky v době řízení motorového vozidla.

Vyšetření krve je v případě, kdy je na základě testu slin zjištěna přítomnost návykové látky, žádoucí, tím totiž dojde spolehlivě k vyloučení skutečnosti, že jste v době řízení byl pod vlivem návykové látky.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zabavení řidičského průkazu z důvodu pozitivního testu na drogy (po olíznutí testovacího papírku)
Pozastavení řidičského oprávnění - test na psychotropní a návykové látky
___

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
Vymáhání náhrady škody - krádež kola s odsouzením pachatele k náhradě škody

Dne 27.8.2017 mi bylo ukradeno kolo v panelovém bytě. Zloděj využil nejprve nepozorností naši paní správcové bytového domu, ukradl klíče a následně si odemkl dveře a ukradl mi kolo. Pachatel se našel, byl odsouzen 22.11.2017 k trestu odnětí svobody na 4 měsíce s podmínkou v době trvání 16 měsíců.
V trestním příkazu odsouzeného je napsané, že je obžalovaný povinen zaplatit na náhradě za kolo částku 3.200 Kč a celé je to odkázáno na zbytky svých nároků na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Nyní nevím, jak mám postupovat dále. Děkuji, Ivoš.

ODPOVĚĎ:
V případě, že rozhodnutí soudu stanovuje, že nárok musí být uplatněn v občansko-soudním řízení, budete muset podat žalobu k civilnímu soudu a u něj se s odkazem na toto rozhodnutí trestního soudu domáhat, aby obviněnému byla uložena povinnost nahradit Vám vzniklou škodu. S rozsudkem civilního soudu se pak můžete obrátit na exekutora, pokud nebude plněno dobrovolně.

Pokud ovšem samotné rozhodnutí trestního soudu stanovuje, že obviněný je povinen Vám nahradit vzniklou škodu v určité výši (např. 3200 Kč), tak již takové rozhodnutí trestního soudu zakládá Váš nárok na tuto částku a pokud nebude uhrazena ze strany obviněného, můžete již s tímto rozhodnutím jít k exekutorovi.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Rozsudek soudu - náhrada škody za krádež kola, vymáhání částky
___

TRESTNÍ-TRESTNÍ SAZBY, POKUTY. 4.
Trestný čin v Rakousku a záznam v resjtříku trestů v ČR - bude?

V Rakousku byly před několika dny odcizeny potraviny drobným zemědělcům za 420 EU. Výslech na policii s překladatelem. Následné uhrazení 420 EU na policii a propuštění. Jaký bude prosím následný postup a jaký bude proces v ČR. Bude dotyčný mít záznam v rejstříku trestu? Děkuji, Štěpán.

ODPOVĚĎ:
Postup nelze úplně spolehlivě předvídat, jelikož se řídí rakouským právem a z Vašeho dotazu nevyplývají veškeré potřebné údaje pro posouzení, jaký institut byl užit a jaké má tudíž právní následky. Podle toho se řídí i případný zápis do rejstříku trestů.

Součástí Rejstříku trestů je totiž evidence
a) odsouzení,
b) podmíněného zastavení trestního stíhání,
c) podmíněného odložení návrhu na potrestání,
d) narovnání a
e) odstoupení od trestního stíhání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Krádež v zahraničí s okamžitým uhrazením škody - následky v ČR, záznam v rejstříku trestů
___

RODINA-ROZVOD A SJM
Spor o výši darovaných peněz při rozvodu manželství

Při rozdělování majetku v rámci rozvodu mého přítele je bývalou manželkou uplatňován finanční dar od její maminky. Tento nezpochybňuje, ale nesouhlasí s jeho výší. Při prvním projednávání u okresního soudu neměl advokáta a tak se do zápisu, který byl doplňován po jednání, kde nefungovalo nějaké zařízení, dostala částka o 1.000.000 Kč vyšší, než měla. V rozsudku, který byl odvoláván a nyní se věc znovu řeší u okresního soudu byla částka správná, ale to už se odvolala i exmanželka a odvolává se na ten chybný zápis. Přítel si toho všiml až nyní a tak neví, co s tím.
Teď už má právního zástupce, ale přítel neví, jak bude soud určovat částku daru, když není důkaz, darovací smlouva, nic, jen tvrzení syna, kterému v době darování bylo 14 let a u soudu vypověděl jen to, že babička něco říkala a že on neví podrobnosti.
Ve skutečnosti se jednalo o finance, které si exmanželka převedla na svůj účet po smrti matky, protože ta jí řekla hesla na vkladních knížkách. Není nic, jen čísla nových knížek, ale to je z roku 2005, takže u spořitelny nelze dohledat. Melanie.

ODPOVĚĎ:
V tomto směru nepostačí pouze samotné tvrzení, ale bývala manželka musí existenci darovací smlouvy prokázat, důkazní břemeno leží na ní, pokud se jí to prokázat nepovede, finanční prostředky budou brány jakou součást společného jmění manželů. Prokázáním nemyslím pouhé předložení darovací smlouvy, ale i svědeckými výpověďmi, které existenci skutečně potvrzují,
Pokud jsou rozdílné částky v protokolu o jednání a rozsudku, je zjevné, že v jednom z dokumentů je písařská chyba, s tou bude muset soud vypořádat. Samozřejmě podstatné je, co je uvedeno v rozsudku.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak dokázat výši darovaných peněz bez darovací smlouvy
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Číslo účtu - je to osobní údaj dle zákona o osobních údajích?

Člen bytového družstva písemně oznámil statutárnímu orgánu SBD ukončení členství. V oznámení uvedl i bankovní spojení pro účely bezhotovostního převodu vypořádacího podílu. Naskenované oznámení bylo e-mailem rozesláno dalším členům družstva jako příloha zápisu z jednání představenstva, aniž by bylo bankovní spojení začerněno a aniž by dal dotyčný člen družstva souhlas se zveřejněním čísla bankovního spojení. Jde v daném případě o přestupek ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů? Např. přestupek podle § 45/1 písm. c) nebo e)? Děkuji, Zdeněk.

ODPOVĚĎ:
Číslo bankovního účtu může být považováno za osobní údaj a jako takovému mu náleží ochrana. Zda došlo ke spáchání přestupku ovšem nelze pouze na základě Vámi sdělených údajů určit, jelikož je nezbytné zohlednit veškeré okolnosti – např. jak se staví stanovy družstva k rozesílání oznámení, popř. sdělování údajů, zda byl někdy v minulosti udělen souhlas s takovým jednáním apod.
Nicméně můžete podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů, aby tuto záležitost prošetřil s tím, že pokud Úřad shledá, že došlo k porušení zákona, bude postupovat z moci úřední a i bez dalšího bude takové jednání prověřovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Ukončení členství v bytovém družstvu a vyplacení členského podílu v BD
Způsob informování členů BD o ukončení členství jednoho z členů
___

OBČAN-BYDLENÍ
Změna způsobu vytápění domů SVJ - kolik členů SVJ musí souhlasit? (100% nebo nadpoloviční většina? )

Změna z centrálního vytápění na plynovou kotelnu, kterou budeme vlastnit, ale bude ve vedlejším domě musí odsouhlasit 100% vlastníku SVJ nebo stačí nadpoloviční většina. Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
Záleží jaká je úprava ve stanovách, pokud v tomto směru stanoví mlčí, pak dle nového občanského zákoníku již pro většinu hlasování není potřeba 100% a dokonce ani jiná kvalifikovaná většina. Pro schválení postačí nadpoloviční většina přítomných hlasů, přičemž shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů, opět pokud ve stanovách není určeno jinak.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kolik členů SVJ musí souhlasit se změnou vytápění z centrálního na plynovou kotelnu - 100% nebo nadpoloviční většina?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dědění přiženěných nebo přivdaných osob u druhé rodiny - od neteře, synovce

Dědictví - stará teta nemá děti a manžel již také zemřel – podle vašeho webu jsem našla že dědictví by v takovém případě mělo připadnout jejím žijícím sourozencům, eventuelne neteřím a synovcům – zahrnuje to i nevlastní (přiženěné) neteře a synovce? Díky moc, Olivie

ODPOVĚĎ:
Neexistuje-li závěť, bude se v případě úmrtí Vaší tety dědit tzv. ze zákona dle třetí dědické skupiny podle § 1637 občanský zákoník, dle kterého dědí zůstavitelovi sourozenci a osoby žijící se zůstavitelem nejméně jeden rok před smrtí. Pokud některý ze sourozenců nedědí (např. zemřel nebo odmítl dědictví), podíl připadá jeho dětem, tedy skutečně neteřím a synovcům. Tzv. "přiženivší či přivdané" se tato skupina nevztahuje, musí zde být pokrevní příbuzenství (alespoň polorodé).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dědění přiženěných nebo přivdaných osob u druhé rodiny
___

TRESTNÍ-TRESTY, TRESTNÍ SAZBY
Návštěva vězně ve vazbě, vazební věznici - průběh, podmínky, informace

Můj syn je ve vazbě, za jakých podmínek jej mohu navštívit. Děkuji, Soňa.

ODPOVĚĎ:
Každý obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání devadesáti minut. V odůvodněných případech může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy i většího počtu osob nebo za dobu kratší než 2 týdny, případně na dobu delší než devadesát minut. Do počtu osob, jež mohou obviněného současně navštívit, se započítají i nezletilé děti, které se však mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Dle druhu uložené vazby mohou být stanoveny další podmínky pro návštěvy.

Podrobnosti získáte také na internetových stránkách dané věznice.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Návštěva vězně ve vazební věznici nezletilou osobou
___

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Státní svátek a fond pracovní doby u nerovnoměrně rozvržené praocovní doby

Pracuji v obchodě na zkrácený úvazek 35 h/t a mám nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Zaměstnavatel mi na měsíc prosinec rozplánoval 147 hodin, což obsahuje i počet hodin za dva státní svátky. Je to tak správně? Započítává se svátek do fondu pracovní doby při nerovnoměrně rozvržené pracovní době?
Děkuji za odpověď. Diana

ODPOVĚĎ:
U zaměstnanců pracujících v režimu nerovnoměrného rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen vypracovat rozvrh směn na celé vyrovnávací období bez ohledu na to, na které dny připadnou svátky. V případě, že svátek připadne na den, který je pro zaměstnance podle rozvržení pracovní doby jeho pracovním dnem, mohou nastat následující situace:
- Zaměstnanci z důvodu svátku směna odpadla - doba, kdy zaměstnanec v důsledku svátku nepracoval, se posuzuje jako výkon práce a započítává se do stanovené týdenní pracovní doby v příslušném týdnu. Tito zaměstnanci tak nejsou povinni směnu, jež jim v důsledku svátku odpadla, napracovat v pozdějším období;
- Zaměstnanec v den svátku pracuje - zaměstnanci ve mzdové sféře, který ve svátek pracoval, za dobu práce ve svátek náleží podle ustanovení § 115 odst. 1 zákoníku práce dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době.
Pokud svátek připadl na den, který podle rozvržení pracovní doby není pro zaměstnance pracovním dnem, pak nemá svátek vliv na jeho pracovní dobu ani na výši jeho mzdy či platu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Počítá se státní svátek do fondu pracovní doby? (nerovnoměrně rozvržená pracovní doba)

__

OBČAN-DLUHY
Vymáhání pohledávky zemřelého zůstavitele dědicem - informace, šance na vymožení

Moje dcera po mém otci (jejím dědovi), byla závětí určená jako jediný dědic. Což je jeden jeho důchod a pohledávka na 158.000 Kč. Sice již byl vynesen trest a určeno, že viník dluží mému otci 158.000 Kč, ale ten se odvolal. Navíc tuto částku je pak je potřeba vymoci v soudním sporu. Takže první otázka zní jaká je hodnota pohledávky, kolik jde do dědictví? Po otci jsou tři nezpochybnitelní dědici, dva se zřekli, ale jeden chce svůj podíl tj. 1/12. Od notáře jsme se dozvěděli, že by musela dcera vyplatit jednorázově tuto 1/12, bez ohledu na to, zda bude úspěšná v soudní při proti dlužníkovi a bez ohledu na její náklady.
Pochopitelně se zde nabízí jednoduché řešení, toto dědictví odmítnout, ale já jako jeden z nezpochybnitelných dědiců, bych dědila tuto pohledávku a na mě je vedena exekuce. Druhá otázka tedy zní pokud dcera odmítne dědictví a já se jej pak vzdám, nevystavím se postihu za krácení dlužníka?
Třetí otázkou je zda, pokud dcera, dědictví přijme a nechce řešit žádné soudní tahanice s nejasným výsledkem a s náklady na soudní řešení strávený čas a nervy, je možné tuto pohledávku dát nějaké charitativní organizaci s šikovnými právníky? Například Vám. Děkuji za pozornost.

ODPOVĚĎ:
Odměna notáře se odvíjí od výše dědictví, přestože je pohledávka nejistá, bude se se započítávat do dědictví a tedy i do výše odměny a výše vypořádacího dílu připadající nepominutelným dědicům, resp. dědici.
Ona pohledávka nemusí být ani tolik nejistá, samozřejmě záleží, co je jejím základem, jaké jsou majetkové poměry pachatele. Pokud však bude pravomocně přiznána náhrada škody, postačí podat návrh na exekuci a tu již vyřizuje exekutor a oprávněného nijak nezatěžuje. Pohledávku lze samozřejmě i postoupit a to jak za úplatu tak bezúplatně.
Co se týče exekuce proti Vaší osobě. Ne každé odmítnutí dědictví je možné vykládat jako krácení věřitele, mám za to, že ve Vašem případě by se odmítnutí dědictví za krácení věřitele nepovažovalo.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přenechání pohledávky zdarma charitě - informace
___

RODINA-SVĚŘENÍ DO PÉČE
Svěření dítěte do péče matky a trvalé bydliště, trvalý pobyt - kdo ho určuje, oba rodiče nebo jen matka?

Zajímalo by mě, jestli když si matka dítěte chce změnit trvalé bydliště, zda se automaticky změní i dítěti. Nebo k tomu musí dát souhlas i otec dítěte? Dítě není svěřeno do výhradní péče matky, je tedy v péči obou rodičů. Děkuji Olina.

ODPOVĚĎ:
Ke změně trvalého pobytu nedojde automaticky tím, že si trvalý pobyt změní matka. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu zákonný zástupce nebo ten, komu bylo dítě svěřeno do péče soudem. Obecně nepanuje shoda v otázce, zda postačí ohlášení jednoho zákonného zástupce (matky nebo otce), či je třeba ke změně trvalého pobytu aktivita obou rodičů současně. Bohužel ne všechny úřady postupují jednotně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo rozhoduje o trvalém pobytu dítěte při svěření do péče matce, jednomu z rodičů?
___

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
Sexuální obtěžování dítěte a nahrávka jako důkaz v trestním řízení a u soudu

Četla jsem článek "nahrávka jako důkaz"
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/zneni-vynatky-definice/15572-nahravka-jako-dukaz.html - a potřebovala bych upřesnění. S otcem mého dítěte momentálně řešíme soudní spor o úpravě styku, který na mě podal otec dítěte. Já mám však podezření, že syna sexuálně zneužíval. Jako důkaz chci u soudu použít mnou nahrané video, kde syn sděluje a ukazuje co mu otec dělal (synovi je teď momentálně 3,5 roku). Mohu toto video u soudu použít?
Video a oznámení jsem podávala rovněž na policii ČR, kdy se na video nepodíval žádný znalec, jen lidé na oddělení a případ uzavřeli, pro nedostatek důkazů. Tuto situaci jsem řešila i s psycholožkou, která se rovněž na video odmítla podívat. Mnohokrát děkuji za odpověď. Děkuji, Alena.

ODPOVĚĎ:
Video jste točila jako zákonný zástupce svého dítěte, které je ve věku, kdy není schopno samo posoudit takové jednání, popř. udělit souhlas. Ten může být nahrazen právě Vaším souhlasem. Je ovšem otázkou, jak soud vyhodnotí takové použití nahrávky a jeho váhu za situace, kdy zde není žádné odborné vyšetření ani vyhodnocení takové nahrávky.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nahrávka dítěte a sexuální obtěžování otcem, nahrávka udělaná druhým z rodičů - lze použít u Policie v trestním a pak soudním řízení?
___

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
Trestný čin, přestupek spáchaný pod nátlakem hlavního pachatele - trestní odpovědnost

Dosti mě zajímá co hrozí pokud člověk pod nátlakem pachatele asistuje. Třeba když pachatel se zbraní nastoupí do taxíku a vyhrožuje řidiči, který pod nátlakem jede. Hrozí třeba v tomto případě řidiči něco, nebo ne? Děkuji, Leoš.

ODPOVĚĎ:
V takovém případě nehrozí řidiči trestní postih.
Vždy se ovšem posuzuje, zda hrozba je míněna opravdově a mohla vyvolat strach z újmy (např. pokud bude vyhrožováno použitím zbraně, která je očividně a jednoznačně pouhou maketou, není to důvod pro nepostihování asistence). Pohrůžka musí být tedy vážně míněná a musí vyvolat obavu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Trestný čin, přestupek spáchaný pod nátlakem agresora - trestní odpovědnost
___

RODINA-DĚDICTVÍ
Náhrada za péči o nemohoucí osobu osobou blízkou - pohledávka do dědictví

Zemřela mi tchýně (97 let), bez 100% pomoci manželky by se neobešla, kdo a na základě čeho určí její náhradu za péči 24 hod. pro dědické řízení. Jedná se o péči za cca 8 let. Notářka nám řekla, že můžeme oprávněně požadovat, ale i dokázat.
Stačí os. výpověď naší letité a dobře obeznámené sousedky, písemná další (87) i přítomné dědičky? §1693, odst. 3 Nový obč. zákoník č. 89/2012 Sb. Spěchá, prosím, musíme to do 18.12.2017 doložit. Děkuji, Pavel.

ODPOVĚĎ:
Doporučuji notářce předložit čestné prohlášení Vaše, Vaší manželky, sousedů, případně lékaře, pokud Vaše manželka s matkou k lékaři docházela. Čestná prohlášení podepsat s úředně ověřeným podpisem (není výlučně třeba, spíše doporučuji). Pokud by toto nedostačovala, notářka si může tyto vyslechnout, ale nebude-li skutečnost péče některý z dědiců sporovat, postačí ona čestná prohlášení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
24hodinová péče o babičku, dědečka - náhrada do dědického řízení
Kdo může vypočítat cenu péče o osobu blízkou nemohoucí pro účely dědického řízení

__

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Nadpracování Státní svátku u nepravidelně rozvržená pracovní doby - povinnost zaměstnance?

Odvěký spor ohledně svátku u nepravidelně rozvržené prac. doby. Páni právníci, přiznejte konečně, že pracovník v tomto režimu musí skutečně ve vyrovnávacím období fyzicky odpracovat více hodin než pracovník s jednosměnným režimem a pravidelně rozvženou pracovní dobou (např. za období 7/17 až 12/17 to dělalo 48 hodin při 40 hodinovém pracovním týdnu – 6 svátků). Za odpracovaný svátek je pracovníkovi vyplácen pouze příplatek (v podstatě „holá“ mzda), za neodpracovaný povinnost „nadpracovat“ v jiný den. U pracovníků se stálou měsíční mzdou tato zůstane v nezměněné výši. Pracovníci v nepřetržitém prac. režimu mají tuto nevýhodu kompenzovanou kratší týdenní prac. dobou a příplatkem za směnnost, pracovníci v jednosměnném režimu s nepr. rozvrženou prac. dobou – nikoliv. Pletu se? Jakpak mám rozumět ustanovení § 115 - v případě práce ve svátek má zaměstnanec především nárok na dosaženou mzdu za práci konanou ve svátek (bez jakéhokoli příplatku) ; ovšem současně má zaměstnanec nárok na náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek nebo příplatek. Děkuji, Radana.

ODPOVĚĎ:
U zaměstnanců pracujících v režimu nerovnoměrného rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen vypracovat rozvrh směn na celé vyrovnávací období bez ohledu na to, na které dny připadnou svátky. V případě, že svátek připadne na den, který je pro zaměstnance podle rozvržení pracovní doby jeho pracovním dnem, mohou nastat dvě situace:

1. Zaměstnanci z důvodu svátku směna odpadla
Tato situace nastane v případě, kdy zaměstnanec má sice na den svátku podle rozvrhu směn rozvrženou směnu, ale v důsledku omezeného režimu práce nepracuje. Doba, kdy zaměstnanec v důsledku svátku nepracoval, se posuzuje jako výkon práce a započítává se do stanovené týdenní pracovní doby v příslušném týdnu. Tyto zaměstnanci tak nejsou povinni směnu, jež jim v důsledku svátku odpadla, napracovat v pozdějším období.
Řešení, kdy zaměstnavatel rozvrhne zaměstnanci směnu na svátek, a zaměstnanec v důsledku svátku v tento den nepracuje a odpadlou směnu musí napracovat v pozdějším období, je v rozporu se zákoníkem práce.
Zaměstnanci ve mzdové sféře, kterému z důvodu svátku odpadla směna, přísluší podle ustanovení § 115 odst. 3 zákoníku práce náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. Zaměstnanci v platové sféře, kterému z důvodu svátku odpadla směna, se podle ustanovení § 135 odst. 1 zákoníku práce plat nekrátí.

2. Zaměstnanec v den svátku pracuje
Zaměstnanci ve mzdové sféře, který ve svátek pracoval, za dobu práce ve svátek náleží podle ustanovení § 115 odst. 1 zákoníku práce dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. Zaměstnanci v platové sféře, který ve svátek pracoval, náleží podle ustanovení § 135 zákoníku práce náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Místo náhradního volna se zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek.

Pokud svátek připadl na den, který podle rozvržení pracovní doby není pro zaměstnance pracovním dnem, pak nemá svátek vliv na jeho pracovní dobu ani na výši jeho mzdy či platu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nepravidelná pracoví doba a volno státní svátek - musí se napracovat, nadpracovat?
___

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
Trestný čin podvodu - léčba neexistující nemoci lékařem u pacienta, zaplacení léčby pacientem

2009 mi byla MUDr. Maškem a jím doporučeným imunologem, doktorem Šulou, diagnostikována roztroušená skleróza mozkomíšní, tedy RS. Tou trpí i má matka. Byla mi nabídnuta léčba, která mě měla vyléčit. Jedna kúra stála 125.000 Kč, testy 30.000 Kč (bohužel nemám doklad o platbě, ale mám ručně Maškem psáno komu na jaký účet platit, pro VŠ, že se u něj léčím a 2 zprávy od Šuly).
Po měsíci jsem jela za MUDr. Maškem do Prahy, kde mi aplikoval první vakcínu. Zbytek neoznačených ampulí jsem dostala domů a aplikovala si je sama. První série mi ale podle lékařů nezabrala a bylo nutné sérii opakovat. Na doporučení lékařů jsem ukončila studium VŠ.
Po dobrání druhé série mi pan MUDr. Šula sdělil, že jsem vyléčená, a to bez odběrů krve. Na mé upozornění, že mi krev neodebral, tak napravil. Po výsledích znovu konstatoval, že nejsem vyléčená. Další kúru jsem již odmítla.
Žila jsem s tím, že se roztroušená skleróza mozkomíšní, RS může kdykoli projevit.
2015 mi náhodou při návštěvě alergologa dle komplexních krevních testů zjistili, že jsem RS nikdy neměla a mít nebudu. Celá léčba byl jen podvod a vysávání peněz. Děkuji, Jana.

ODPOVĚĎ:
K medicínské stránce Vašeho případu nejsem schopen se kvalifikovaně vyjádřit. Je však známou skutečností, že roztroušená skleróza je zatím nevyléčitelným onemocněním, jehož projevy mohou být biologickou léčbou pouze zmírňovány.
Je pravdou, že Váš popis léčby, kterou jste u dotyčných lékařů absolvovala, budí určité pochybnosti. Je především zarážející, že Vámi podstoupená léčba nebyla hrazena Vaší zdravotní pojišťovnou, resp. že jste byla ihned nucena hradit léčbu z vlastních prostředků (a že jste některým z lékařů nebyla upozorněna na možnost dojednat úhradu ze systému veřejného zdravotního pojištění s Vaší zdravotní pojišťovnou). O Vaší léčbě by měla být dotyčnými lékaři vedena podrobná zdravotnická dokumentace (z Vašeho dotazu však dovozuji, že taková dokumentace spíše neexistuje).
Z právního hlediska představuje největší potíž skutečnost, že jste se rozhodla řešit vše se značným časovým odstupem.
Pakliže šlo ze strany obou lékařů o podvodné jednání, tzn. že jste zaplatila za léčbu neexistujícího onemocnění, vznikla na Vaší straně škoda, jejíž náhradu můžete od dotyčných lékařů požadovat.
Neboť údajnou léčbu jste uhradila v roce 2009, je zapotřebí vycházet z Občanského zákoníku (účinného do 31. 12. 2013). Dle § 106/1 a 2 Občanského zákoníku platilo, že:
- právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá (z dotazu usuzuji, že o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá, jste se dozvěděla nejpozději v roce 2015),
- nejpozději se právo na náhradu škody promlčí za tři roky, a jde-li o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla.
V podstatě stejná pravidla pak platila rovněž pro promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení (§ 107/1 a 2 Občanského zákoníku).
Je škoda, že jste nebyla (právně) aktivní již v roce 2015. Úspěšné vymáhání náhrady škody není sice ve Vašem případě ztraceno, může však být poměrně komplikované. V současné chvíli Vám lze doporučit kontaktovat advokáta:
www.advokatikomora.cz s jehož pomocí se obrátíte na oba lékaře s písemnou výzvou k náhradě škody, popř. následně podáte k soudu žalobu.
Na oba lékaře můžete podat rovněž trestní oznámení, neboť svým počínáním se mohli dopustit trestného činu podvodu. Pokud však byl tento trestný čin oběma lékaři spáchán v roce 2009, bude trestnost tohoto jednání již s velkou pravděpodobností promlčena (jak vyplývalo z § 67/1 písm. c) a d) ve spojení s § 250 Trestního zákona, který byl účinný do 31. 12. 2009).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 40/1964 Sb. , Občanský zákoník
zákon č. 140/1961 Sb. , Trestní zákon

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde (s výjimkou právních předpisů již neplatných) :
https://portal.gov.cz/app/zakony/

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Léčba roztroušené sklerózy za úhradu pacienta - podvod od ošetřujícího lékaře
Podvod - léčba RS, roztroušené sklerózy za peníze, úhradu pacienta
___

OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
Po rozchodu nechce druh vydat polovinu naspořených peněz partnerů (druh - družka)

22 let (1995-2017) jsme žili společně s druhem a máme spolu 21 letého syna. V říjnu 2017 se ode mě druh odstěhoval. Během 22 let jsme společně spořili eura (před pár lety to byly ještě marky), které máme uložené v německé bance, bohužel účet je jen na druha. Nejdřív mě slíbil necelou polovinu z naspořených peněz, mohu doložit i poslední výpis, kolik je na účtu. Druh mi podepsal potvrzení, kde je uvedeno kolik eur a do kdy mi je předá (měl mě to dát do 17.10.2017).
11/2017-01/2018 se stále na něco vymlouvá a peníze mi nechce vyplatit, tvrdí, že mi dá pouze jednu třetinu, na to já nechci přistoupit. Jak mám postupovat, když doložím potvrzení s jeho podpisem. Začal mě vydírat, že v domácnosti nechal zařízení od kuchyňské linky až po krbové kamna, veškerý nábytek, ale když mu řeknu ať si vezme co by chtěl, tak to nechce.

ODPOVĚĎ:
Vaše situace je komplikovanější, než kdyby jste byli manželé, kdy byste měla nárok na polovinu peněz přímo ze zákona. V dané situaci, kdy jste žili pouze v nesezdaném soužití, byste musela v případě sporu prokazovat, že skutečně máte právo na polovinu. Tj. z jakého titulu jste peníze získali, zda to bylo naspořeno z výplaty či nějakých vyplacených pojištění apod. Vaši důkazní situaci samozřejmě značně zlepšuje skutečnost, že máte od přítele podepsáno, že Vám polovinu vyplatí. Osobně bych tedy již nelenila, poslala příteli předžalobní výzvu a následně podala k soudu žalobu o vyplacení této částky. Doporučila bych Vám ale navštívit advokáta - seznam na www.advokatikomora.cz - s nímž proberete konkrétně Vaši důkazní situaci a možná rizika.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nevyplacení naspořených peněz druhem, partnerem, přítelem - jak postupovat dál?
___

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Nepravidelné rozvržení pracovní doby a povinnost napracovat státní svátek

Pracuji v sociálních službách s jednosměnným pracovním režimem a 40 hodinovým pracovním týdnem s nepravidelně rozvrženou pracovní dobou. Pobírám stálý měsíční plat. Zaměstnavatel tvrdí, že v období 26 týdnů po sobě jdoucích (1/17-6/17) jsem byl povinen odpracovat 1040 hod. (26 x 40), bez ohledu na to, že za 04/17 a 05/17 byly celkem 4 svátky, připadající na všední pracovní dny. Fyzicky jsem odpracoval 1020 hodin, včetně svátků: 14.4. – 6 hod. , 17.4 - 6 hod. , 1.5–volno, 8.5)
– 11 hod.).
Dle mého jsem měl fyzicky odpracovat 1008 hod. (1040-32), takže jsem odpracoval 12 hodin navíc. Zaměstnavatel tvrdí opak a v podstatě mu ještě dlužím 20 hod. (1020-1040).
Zdá se mi to krajně nespravedlivé, že ostatní pracovníci v jednosměnném provozu s pravidelně rozvrženou pracovní dobou (včetně administrativních pracovníků) mají povinnost za toto období fyzicky odpracovat pouze 1008 hod. a u ostatních je za odpracovaný svátek vyplácen pouze příplatek za svátek ve výši průměrného platu. Měsíční plat zůstává stejný.
V případě volna ve svátek nastává povinnost odpracovat 8 hod v jiný den! Prosím o konkrétní odpověď na tento dotaz ohledně odpracovaných hodin. Tomáš

ODPOVĚĎ:
U zaměstnanců pracujících v režimu nerovnoměrného rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen vypracovat rozvrh směn na celé vyrovnávací období bez ohledu na to, na které dny připadnou svátky. V případě, že svátek připadne na den, který je pro zaměstnance podle rozvržení pracovní doby jeho pracovním dnem, mohou nastat dvě situace:

1. Zaměstnanci z důvodu svátku směna odpadla
Tato situace nastane v případě, kdy zaměstnanec má sice na den svátku podle rozvrhu směn rozvrženou směnu, ale v důsledku omezeného režimu práce nepracuje. Doba, kdy zaměstnanec v důsledku svátku nepracoval, se posuzuje jako výkon práce a započítává se do stanovené týdenní pracovní doby v příslušném týdnu. Tyto zaměstnanci tak nejsou povinni směnu, jež jim v důsledku svátku odpadla, napracovat v pozdějším období.
Řešení, kdy zaměstnavatel rozvrhne zaměstnanci směnu na svátek, a zaměstnanec v důsledku svátku v tento den nepracuje a odpadlou směnu musí napracovat v pozdějším období, je v rozporu se zákoníkem práce.
Zaměstnanci ve mzdové sféře, kterému z důvodu svátku odpadla směna, přísluší podle ustanovení § 115 odst. 3 zákoníku práce náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. Zaměstnanci v platové sféře, kterému z důvodu svátku odpadla směna, se podle ustanovení § 135 odst. 1 zákoníku práce plat nekrátí.

2. Zaměstnanec v den svátku pracuje
Zaměstnanci ve mzdové sféře, který ve svátek pracoval, za dobu práce ve svátek náleží podle ustanovení § 115 odst. 1 zákoníku práce dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. Zaměstnanci v platové sféře, který ve svátek pracoval, náleží podle ustanovení § 135 zákoníku práce náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Místo náhradního volna se zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek.
Pokud svátek připadl na den, který podle rozvržení pracovní doby není pro zaměstnance pracovním dnem, pak nemá svátek vliv na jeho pracovní dobu ani na výši jeho mzdy či platu.

Konkrétní výpočet hodin, které měly být odpracovány, bude záviset na rozvržení směn.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
___

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Stanovení týdenní pracovní doby na pracovišti zaměstnavatele

Pracuji v recepci ještě s dvěma kolegy s pracovní dobou ranní 5:00 - 13:30 hod. , odpolední 13:30 - 22:00 hod. Střídání 3 dny denní, 3 dny odpolední, 3 dny volno. Máme 40hodinový úvazek, 8 hod denně, s výměrou dovolené 25 dní/rok (naše společnost poskytuje 5 týdnů dovolené).
Je stanovena týdenní pracovní doba správně? Neměla by být 38,75 hod za týden, 7,75 hod denně? Co se týká nároku na dovolenou, nikdo nám není schopen vysvětlit jaká by byla výměra při 38,75 hod týdenní pracovní době. Nemáme žádné personální oddělení a mzdy zpracovává externí firma. Děkuji, Miluše.

ODPOVĚĎ:
Podle § 78 odst. 1 písm. d) zákoníku práce pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.
Z Vašeho popisu vyplývá, že rozvržení pracovní doby odpovídá definici a jedná se tak o dvousměnný provoz, pro který § 79 odst. 2 písm. c) zákoníku práce stanoví týdenní pracovní dobu 38,75 hodiny.
Vzhledem k tomu, že 38,75 hodin týdně odpovídá plnému úvazku v pracovním poměru, nemá tato skutečnost žádný vliv na výši nároku na dovolenou.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
___

PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
Pracovní smlouva učitele na dobu kratší než 12 měsíců - jak se bránit?

Pracuji jako učitel na střední škole, mám smlouvu od 09/2017 do 06/2018. Nedávno jsem zjistil, že podle zákona nesmí zaměstnavatel uzavírat s pedagogem smlouvu na dobu kratší než 12 měsíců. Chci se zeptat, jak postupovat, když zaměstnavatel nebude ochoten smlouvu prodloužit do 08/2018. Děkuji, Luděk.

ODPOVĚĎ:
Podle § 23a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát.
Nebude-li zaměstnavatel ochotný respektovat pravidla obsažená v zákoně, je možné obrátit se na místně příslušný inspektorát práce http://www.suip.cz/ nebo na soud.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodloužení pracovní smlouvy s učitelem aby byla zákonných 12 měsíců, tj. 1 rok
Pracovní doba učitele kratší než 1 rok - jak se domáhat proloužení smlouvy září-červen?
___

OBCHOD-DANĚ
Prodej bytu, domu za účelem koupě jiného bytu, domu - daně, zdanění (nemovitost vlastněná déle než 5 let)

2018 bych chtěla koupit pozemek a postavit dům. Kromě své hotovosti chci k financování domu použít prostředky z prodeje mého bytu (vlastním ho déle než 5 let) a chci si vzít malou hypotéku. Nyní se mi naskytla příležitost ke koupi pozemku se starším domkem. Byl by případný zisk z následného prodeje zdaněn 15% v případě, že bych všechny peníze použila k financování koupě pozemku a stavby domu? Jsem jediný investor, jsem doma s dítětem do 3 let a jediný můj příjem je rodičovský příspěvek. V době, kdy uvažuji o bankovním úvěru, již budu pracovat, ale pokud bych získala peníze z prodeje výše uvedeného starého domku, o úvěr bych nemusela žádat. Děkuji za odpověď. Jiřina.

ODPOVĚĎ:
V případě, že byt vlastníte déle než 5 let, je příjem z jeho prodeje osvobozen dle § 4 odst. 1, písm. b) Zákona o daních z příjmů. Příjem z prodeje bytu tedy zdaňovat nebudete.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kolik let musím vlastnit nemovitost abych při prodeji neplatil daň z příjmu?
___

OBČAN-SDRUŽENÍ A SPOLKY
Likvidace občanského sdružení, občanského spolku - postup, návod, informace

2002 jsme si zřídili občanské sdružení, byli jsme celkem čtyři zakládající členové. 2009-2017 občanské sdružení svoji činnost nevykonává a nefunguje, chtěli bychom ho zrušit. Jaké jsou jednotlivé kroky k likvidaci tohoto spolku? Mohla bych poprosit o vzorový formulář, jak zrušit občanské sdružení? Jaké jsou náležitosti čestného prohlášení likvidátora? Nemáme již originál zakládající listiny, kterou máme k likvidaci přiložit, existuje pouze kopie. Co s tím můžeme dělat?
Děkuji za radu a přeji hodně zdraví do nového roku. Vilma

ODPOVĚĎ:
Likvidace právnické osoby (kterým je i občanské sdružení, resp. podle nového občanského zákoníku spolek) je poměrně složitý proces. Nejvyšší orgán občanského sdružení rozhodne o jeho zrušení formou likvidace a ustanoví likvidátora. Likvidátor následně sestaví soupis jmění, zpeněží likvidační podstatu a vydá zprávu likvidátora o provedené likvidaci. Při likvidaci právnické osoby se také požaduje doložit souhlas správce daně s výmazem právnické osoby z obchodního rejstříku. Je tedy nutné podat žádost i na finanční úřad o vydání takového souhlasu. Jakmile jej obdržíte, můžete podat návrh na výmaz občanského sdružení (spolku) z rejstříku, přičemž bude doložena zpráva likvidátora a souhlas správce daně. Pokud jde o náležitosti čestného prohlášení likvidátora, pak zde musí být uvedeno, že likvidátor souhlasí se svou funkcí, že je plně svéprávný a bezúhonný, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, a že u něj nejsou dány žádné překážky pro výkon jeho funkce.
Skutečnost, že máte pouze kopii zakladatelského dokumentu, by neměla být překážkou pro likvidaci.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Neexistence zakladatelského dokumenteu sdružení - lze udělat likvidaci sdružení bez zakladatelské listiny?
___

OBCHOD-REKLAMACE
Reklamace počítačové hry - u prodejce licence nebo u výrobce hry?

Mám e-shop, kde prodávám digitální licence her - distribuované pomocí aktivačního klíče.
Pokud zákazníkovi prodám digitální licenci, aktivační klíče doručuji e-mailem. Zákazník aktivační klíč úspěšně uplatní (tj. licenci aktivuje a již ji vlastní), ale vyskytne se problém, který souvisí se slabým hardwarovým vybavením jeho PC anebo se např. jedná o technickou chybu výrobce, pro jejíž řešení je třeba jej kontaktovat.
Stačí, když v případě technické chyby na straně výrobce odkážeme zákazníka na technickou podporu tohoto výrobce, anebo jsme povinni např. digitální produkt vzít do reklamace (přestože byl úspěšně uplatněn - aktivační klíč byl přijat a aktivován).
A v případě chyby související se slabým hardwarovým vybavením PC našeho zákazníka - je to jeho problém, že si nezjistil, zda má dostatečně výkonný PC, anebo to musíme také řešit?
Děkuji za brzkou odpověď, Bohdan

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o nedostačující hardwarové vybavení zákazníka, který byl před koupí upozorněn na minimální požadavky, pak byste neměl odpovídat za nefunkčnost hry na jeho počítači.
Pokud jde technickou chybu v samotné hře, pak odpovídáte spotřebiteli za to, že koupení zboží (hra) nemá vady, tedy že bude funkční. Jste tak povinen reklamaci přijmout a vyřídit ji. Mělo by se však jednat o vady týkající se samotné funkčnosti hry, nikoliv o tzv. bugy a chyby ve hře, které se vyskytují všech verzích, resp. jsou postupně odstraňovány v záplatách.

Ve druhém případě bude rovněž záležet, jaký produkt nabízíte, tj. zda samotnou hru nebo pouze aktivační klíče. Pokud byste nabízel pouze aktivační klíče a toto bylo z nabídky zcela evidentní, pak byste nejspíše odpovídal pouze za funkčnost klíče (aktivování hry). V tomto ohledu by bylo ale nutné upravit obchodní podmínky.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Reklamace počítačové hry - nedostačující hardwarové vybavení zákazníka, hráče

__

PRÁCE-NEMOC Z POVOLÁNÍ
Nemoc z povolání a doplacení nemocenské, hrozba výpovědi od zaměstnavatele

Přiznali mi nemoc z povoláni zatím na jednu ruku. Po dvou operacích mi bude končit roční nemocenská na co mám právo ohledně peněz mám nárok na doplaceni nemocenské. A na co si dát pozor, kdyby mě chtěli propustit. Jak mám dál postupovat? Pracovně to asi nezvládnu při dlouhé zátěži mě bolí obě ruce. Pracuji v automobilovém průmyslu. Děkuji za pomoc, Lenka.

ODPOVĚĎ:
Při nemoci z povolání vzniká zaměstnanci celá řada nároků. Pokud je v pracovní neschopnosti, tak má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti: přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle § 192 nebo odměny z dohody podle § 194 a plnou výší nemocenského (§ 271a ZP) ; náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity, která přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu (§ 271b ZP) ; náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění (§ 271c ZP) ; účelně vynaložené náklady spojené s léčením, které přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil (§ 271d ZP).
V případě ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je nutné dát si pozor na uvedený výpovědní důvod. Měl by být uveden důvod podle § 52 písm. d) zákoníku práce, nikoli podle písm. e). V prvním případě Vám vznikne nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Ve druhém případě - písm. e) nárok na odstupné nevzniká.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se bránit výpovědi od zaměstnavatele při nemoci z povolání?

__

RŮZNÉ-STAVBY
Hluk z bytu po rekonstrukci bytového jádra - špatá zvuková izolace

Bydlím v panelovém domě, vlastníkem je bytové družstvo, mám byt odkoupený do vlastnictví. Poslední týden 12/2017 se začal v mém bytě šířit nepříjemný zvuk po spuštění vody od souseda z vedlejšího vchodu. Okamžitě jsem k němu šla, zjistila jsem, že rekonstruuje koupelnu - výměna umakartového jádra. Upozornila jsem ho na nepříjemné zvuky v mém bytě. Odpověděl mi, že nebude nic předělávat, že je to normální a že on nic neslyší. Žádala jsem ho, aby si šel zvuky poslechnout - odmítl. V tomto domě bydlím 30 let a vím jaký je život v paneláku. Můj byt sousedí s jeho bytem - ložnice -koupelna - kuchyň. Po každém jeho užití koupelny se v mém bytě po celé stěně sousedící s jeho bytem šíří hluk. Velmi mě to obtěžuje, nemůžu spát v ložnici a již nyní jsem z toho ve stresu. Osobně si myslím, že je špatně akustická izolace. V katastru nemovitostí jsem zjistila, že majitel bytu je stavební úřad. Prosím o pomoc, kam se mám obrátit. Domnívám se, že hluk přesahuje hygienické normy hluku v místnosti určené k odpočinku a v dalším se tímto snížila i hodnota mého bytu. Děkuji, Milada.

ODPOVĚĎ:
Ano, máte pravdu, z četných sporů mám zkušenost, že k takovému problému skutečně dochází a je to způsobeno nekvalitními stavebními úpravami. Když bych začala od souseda, on sám by měl reklamovat práce, které pro něj byly v rámci rekonstrukce provedeny, neboť to je podstatná vada. Ale soused Vás samozřejmě nezajímá a musíte především chránit sebe. Doporučila bych Vám situaci okamžitě písemně nahlásit na stavební úřad s tím, nechť na místě provedou kontrolu. Dále bych doporučila oslovit hygienu a naměřit hluk způsobený úpravami a dále oslovit soudního znalce, aby vypracoval znalecký posudek na hodnotu Vašeho bytu. O tomto pravidelně informujte nejen přímo souseda, ale především majitele bytu. Píšete, že majitelem je stavební úřad, to je ale pouze organizační složka města, takže majitelem bude pravděpodobně město. Tedy informujte město a opakovaně trvejte na nápravě. Pokud se Vám nepodaří rozumně se domluvit, budete se muset na soud obrátit s žalobou, kterou se budete domáhat, aby si vlastník zabezpečil svou nemovitost tak, aby nedocházelo k obtěžování sousedů. - tzv. sousedská žaloba. K tomu potřebujete mít shromážděny důkazy, tj. písemnou korespondenci, naměření hluku, zprávu od stavební kontroly, atd... Tento problém je řešitelný, ale doporučila bych investovat do advokáta - seznam na www.advokatikomora.cz, který Vás v tomto případě může provést až do úspěšného konce, neboť pokud nebude možná rozumná domluva, může spor trvat i několik let.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Hluk z vedlejšího bytu po rekonstrukci - nesprávná izolace proti hluku
___

OBČAN-DAROVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
Darování pozemku s podmínkou vybudování plotu, zídky obdarovaným před darováním

Zdědil jsem pozemky po svém strýci. Kolem roku 1980 "koupili" od mého strýce sousedé část pozemku a užívají je doposud jako zahrady (neexistuje žádná smlouva, dle jediné žijící pamětnice byla uzavřena pouze ústní dohoda o přenechání pozemku za podmínky že sousedé vybudují plot a budou jej udržovat). 2016 se zjistilo, že pozemek je v KN stále veden na mne. Sousedům byl zaslán dopis s popisem stavu, že na ně pozemek bezúplatně převedu za podmínky, že dají do pořádku oplocení, tak jak se k tomu kdysi zavázali jejich rodiče v ústní dohodě s mým strýcem.
Jeden soused plot opravil, a pozemek je na něj již převeden. Další na výzvu nikterak nereagují, pouze si nechali spolu s ostatními provést geometrické zaměření. Mohu trvat na své podmínce, že na ně převedu pozemek pouze v případě, kdy dají do pořádku plot? Co mohu dělat v případě, že na podmínku nepřistoupí? Mohu vyžadovat vyklizení pozemku, abych s ním dále nakládal jako se svým majetkem? Či jim předložit nájemní smlouvu? Je možné, že by chtěli uplatnit vydržení či mimořádné vydržení? Předem díky za radu.

ODPOVĚĎ:
Za situace, kdy jste stále dle evidence nemovitostí vlastníkem pozemku, nikdo Vás nemůže nutit, abyste se svého majetku proti své vůli zbavoval. Můžete trvat tedy na své, již sousedům deklarované podmínce a pokud ji nebudou respektovat, vyzvěte je k vyklizení nebo jim navrhněte nájemní smlouvu. V daném případě by s námitkou vydržení či mimořádného vydržení úspěšní nebyli, neboť rozhodující je, co je zapsáno v katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí je veřejný seznam, každý má právo do něj nahlížet, a proto se nemůže bránit tím, že pozemek užíval v dobré víře, že si myslel, že je jeho. Vydržení v těchto případech se spíše týká špatně vyznačené hranice pozemků, apod.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Stanovení podmínky před darováním nemovitosti

__

RODINA-SJM
Rozdělení nemovitosti v SJM na díly v katastru nemovitostí - postup

1999 jsme s manželem do osobního vlastnictví zakoupili jako SJM (tehdy BJM) bytovou jednotku 1+1 v Praze-Holešovicích, aby naše dcera měla během studií kde bydlet. Toto jmění bylo zakoupeno prostřednictvím hypotečního úvěru, jenž byl splacen v únoru 2009. V listopadu roku 2011 jsme polovinu této bytové jednotky darovali dceři, zbývající polovina zůstala ve SJM
Dne 25. listopadu 2017 nabyl právní moci rozsudek, že naše manželství bylo rozvedeno, čímž SJM zaniká. Vzhledem k tomu, že předmětný byt je momentálně pronajímán cizím osobám, chtěla bych si čtvrtinu této nemovitosti ponechat jako investici a ráda bych se dotázala, jak mám postupovat a co k tomu budu potřebovat, abych byla na katastru nemovitostí zapsána jako spoluvlastník 1/4 této nemovitosti.
Děkuji za odpověď Jitka

ODPOVĚĎ:
Měla byste s manželem uzavřít dohodu o vypořádání SJM, pokud tedy již nebyla uzavřena v rámci rozvodu, a tuto dohodu společně s pravomocným rozsudkem o rozvodu vložit do katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí zapíše změnu formy vlastnictví, a to ze SJM na podílové spoluvlastnictví. Tedy u Vašeho jména a jména bývalého manžela již nebude napsáno "SJM", ale bude zapsán podíl "1/4".

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak rozdělit byt, dům v SJM v katastru na díly, podíly
___

OBCHOD-DANĚ
Koupě bytu a daně - zdanění rezervačního poplatku RK a vestavěných spotřebičů v koupeném bytě

Koupila jsem si byt v osobní vlastnictví 1.1.2018 v celkové ceně 1.700.000 Kč. V ceně je zahrnutý rezervační poplatek - provize RK, a dále v celkové ceně je zahrnuty nábytek, vestavěné spotřebiče, vestavěné skříně, nová kuchyňská linka, nové zděné jádro, chtěla jsem se zeptat zda 4% daň z nabytí nemovitosti budu platit z celé kupní ceny nebo tyto věci, mohu z kupní ceny odečíst, když za to majitelka zaplatila i s DPH. Ve smlouvě máme uvedeno co v bytě za tuto cenu vše zůstává.
Děkuji Silva

ODPOVĚĎ:
Pokud je v kupní smlouvě vyčíslena hodnota movitého majetku, můžete ji od celkové kupní ceny nemovitosti odečíst. Provizi realitní kanceláři však odečítat nemůžete.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daně, zdanění rezervačního poplatku RK, realitní kanceláře
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Závěť ve prospěch vnučky - co zdědí partnerka, družka zemřelého muže?

Žila jsem se svým přítelem 20 let a od roku 2008 jsem u něj v rodinném domě hlášena k trvalému bydlišti. Dům vlastnil již před naším seznámením. O náklady o domácnost jsme se dělili, on platil poplatky jako je plyn a elektrika a atd, já vše pro chod domácnosti, jídlo, drogerie atd... Všichni sousedé mě zde znají. 2014 vážně onemocněl a já s ním jako jediná absolvovala všechny zákroky, chemoterapii, náročnou léčbu. Všichni lékaři z oddělení mě znají. Svého syna zákonně notářsky vydědil, protože se o něj za celou dobu nemoci nestaral a také byl odsouzen k odnětí svobody.
Vše tedy v závěti odkázal svoji 5leté vnučce. V závěti napsal, že já, jeho družka se musím nejdéle do 12 měsíců odstěhovat z domu, kde jsem trvale hlášena.
Mám nárok na nějaké odstupné, nebo si prostě vezmu jen svoje osobní věci a po 20ti letém vztahu odejdu neznámo kam?
Děkuji mockrát za odpověď. Naděžda

ODPOVĚĎ:
Pokud přítel vše v závěti odkázal vnučce, bohužel nemáte možnost to nijak zvrátit. Pokud by závěť sepsána nebyla, dědila byste z titulu osoby spolužijící, nicméně pokud závěť sepsána je, je její text rozhodující. Jediná možnost, která by mohla zvrátit dědění vnučkou by bylo, pokud byste napadla soudně platnost závěti s tím, že přítel byl v době jejího sepisu ve stavu, kdy nebyl schopen rozpoznat následky svého jednání a fakticky byste se tedy domáhala neplatnosti závěti.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co zdědí družka - bude dědit vnuk, vnučka zemřelého
___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Nemožnost odběru vody z vodovodního řadu a postavení studny - změna územního rozhodnutí

Chtěl bych začít stavět rodinný dům na Praze-východ. Na lokalitu, kde mám pozemek, je vydáno územní rozhodnutí z roku 2002, ve kterém se píše následující:
ad. 1 "Zásobování vodou se předpokládá ze stávajícího řadu PVC DN 90, v ul. Barákova po p. p. č. 1332/1, 1329,1 a 743 do lokality a stáv. řadu DN 110 v ul. Tyršova. Po pozemku parc. č. 1320, 1346/1"
ad. 35 "Podmínkou kolaudace rodinných domů jsou dále povolení a provedení přípojek na tyto sítě. "
V celé lokalitě je ale stopstav pro nový odběr vody z vodovodu z důvodu jejího nedostatku. Přípojky máme vyvedeny na pozemek a řádně zkolaudované. Bohužel nebyl uzavřen smluvní odběr. Stanovisko pro odběr vody je tedy záporné.
V tomto měsíci si nechám vyvrtat studnu a poté řádně zkolaudovat.
Na stavebním úřadě mi tvrdí, že mi dům nezkolaudují, pokud nebudu připojen na vodovod. Pokud chci dům zkolaudovat a to musím kvůli hypotéce, je nutné zažádat o změnu územního rozhodnutí, kde mi dovolí odběr vody z vlastní studny.
Kvůli podmínce napojení na vodovod (až nebude stopstav) poté musím zažádat o stavební povolení. Na "ohlášení stavby" to prý na základě výše uvedených skutečností nelze, i když parametry dům splňuje.
Navíc od 1. 1. 2018 pojem "kolaudace" pro rodinné domy neexistuje, stavební úřad vydá pouze osvědčení, že stavba existuje. Jak tedy postupovat? Preferuji neakceptovatelnou variantu ze strany stavebního úřadu, tedy SÚ a to napojení domu na studnu a pouze "ohlášení stavby". Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že "územním rozhodnutím", které ve svém dotazu zmiňujete, máte na mysli územní plán (tedy dokument, který stanoví základní podmínky a parametry stavebního rozvoje určité oblasti a který je podkladem pro rozhodování stavebního úřadu).
V rámci Vašeho dotazu nerozumím této větě: "Kvůli podmínce napojení na vodovod (až nebude stopstav) poté musím zažádat o stavební povolení.". Není zřejmé, zda máte na mysli to, že o stavební povolení na rodinný dům budete moci požádat až po uzavření smlouvy o dodávkách pitné vody, nebo zda popisujete jiný problém.
Je-li Vám z objektivních příčin znemožněno uzavřít smlouvu o dodávkách pitné vody, lze uvažovat o vznesení žádosti o změnu územního plánu, resp. o udělení výjimky z požadavků územního plánu (a to z obou požadavků, které v dotazu zmiňujete). V případě kladného vyřízení Vaší žádosti by po Vás v následném územním a stavebním řízení nemělo být stavebním úřadem požadováno předložení smlouvy o dodávkách pitné vody.
Co se týče požadavku stavebního úřadu na předložení smlouvy o dodávkách pitné vody, upozorňuji, že stavební zákon v této souvislosti nepožaduje předložení takové smlouvy, nýbrž předložení stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem (konkrétně se jedná o § 105/2 písm. d) stavebního zákona).
Získáte-li výjimku z povinnosti připojit se k obecnímu vodovodu (tedy výjimku z požadavku územního plánu), není zřejmé, proč by nemělo být možné vydat pro výstavbu Vašeho rodinného domu stavební ohlášku (§ 104/1 písm. a) stavebního zákona).
Doporučuji Vám kontaktovat provozovatele vodovodu s dotazem, zda by byl ochoten s Vámi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, tedy smlouvu, v níž se s provozovatelem vodovodu dohodnete, že v určité lhůtě (například do 1 měsíce po skončení stop-stavu) uzavřete smlouvu o dodávkách pitné vody. Je možné, že taková smlouva by mohla stavební úřad uspokojit a bylo by tudíž možné realizovat Váš stavební záměr na stavební ohlášku.
V současné chvíli Vám doporučuji pokusit se (zatím) o nekonfliktní vyřešení nastalé situace, tzn. navštivte místně příslušný krajský úřad (zde MHMP) a svou situaci (především požadavky a názory stavebního úřadu) zde konzultujte. Bude-li názor MHMP souladný s Vaší představou, pokuste se vyžádat si formulaci tohoto názoru písemně (takový dokument by Vám mohl samozřejmě významně napomoci v dalším jednání se stavebním úřadem).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Změna územního rozhodnutí, stavba studny a její kolaudace
Výjimka z povinnosti připojit se k obecnímu vodovodu, vodovodnímu řadu

___

OBČAN-BYDLENÍ
Nahlížení do účetnictví SVJ majitelem nebytového prostoru v domě

Vlastníme nebytový prostor, provozovna dílna o velikosti 101,8 m2 v panelovém domě se samostatným vchodem z ulice. Dotaz: jaké práva má člen společenství vlastníků bytových jednotek (člen SVBJ, SVJ) ve věci - nahlížení do účetnictví,
- hospodaření
- pojištění celého domu
ad.
Na náš dotaz, že se chceme podívat do zápisů společenství jsme byli vždy upozorněni, že je to možné, ale bez svého právního zástupce, bez daňového poradce- účetního a že nelze dělat jakékoliv kopie případně fotografie dokumentů.
Pokud tedy nemohu dělat žádné kopie a nemohu si s sebou vzít odborníka na právo případně na ekonomiku hospodaření, nemohu vlastně ani zjistit, pokud nejsem odborník na tyto profese, jestli vedení společenství vlastníků správně hospodaří, jestli nedochází k nelegálním transakcím atd.
Mám právo jako vlastník- člen společenství vlastníků, požadovat např audit účetnictví? Pokud ano, jsou nějaké zákonné lhůty u takto velkých jednotek, nebo pokud audit vyvolám já, kdo ho platí? Máme totiž podezření, že vedení společenství nehospodárně hospodaří. Děkuji za odpověď Aleš

ODPOVĚĎ:
Dané problematice se věnuje nový občanský zákoník NOZ, ale bohužel pouze jedním ustanovením, a to § 1179, který stanoví, že
"Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů." Detailnější způsob musí upravit stanovy. Judikatura soudů se otázce nahlížení do hospodaření již v minulosti podrobně zabývala a shodla se, že se jedná skutečně pouze o nahlížení či výpisky, nikoliv fotokopie. Ve Vašem případě bych spíše volila cestu udělení plné moci advokátovi či daňovému poradci, který by do účetnictví nahlédl. Je absolutně nepřípustné, aby vedení společenství zastoupení na základě plné moci odmítlo. Pokud jde o audit, tak máte právo ho požadovat na náklady SVJ, ale musí to být odhlasováno na shromáždění.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může majitel nebytového prostoru domu SVJ nahlížet do účetnictví SVJ?
Vliv stanov SVJ na nahlížení do účetnictví
___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Závazek vykonávat práci v době nepřetržitého odpočinku a státních svátcích v pracovní smlouvě - je to obvyklé?

Uzavírám jako zaměstnanec novou pracovní smlouvu. Jde o zaměstnání s prací v kanceláři + případně služební cesty, klasická pracovní doba pondělí-pátek. Zaměstnavatel má v návrhu pracovní smlouvy ale také odstavec:
"17. Zaměstnanec souhlasí a zavazuje se vykonávat práci dle pokynů a potřeb zaměstnavatele ve dnech nepřetržitého odpočinku zaměstnance a o svátcích."
Podle mého názory takový požadavek zaměstnavatele na zaměstnance není obvyklý. Můžete mi prosím zaslat váš názor, komentář? Můžu to odmítnout?

ODPOVĚĎ:
Takovéto ustanovení v pracovní smlouvě není standardní a vlastně o ničem nevypovídá. Zaměstnavatel je povinen respektovat § 90 a násl. Zákoníku práce, které upravují dobu odpočinku a které obsahují pravidla pro rozvržení pracovní doby a podmínky, za nichž lze nařídit práci např. ve dnech nepřetržitého odpočinku.
Zároveň je nutné respektovat § 4a zákoníku práce, podle něhož odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné. Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis poskytuje, nepřihlíží se k tomu.
Odmítnout tuto část smlouvy samozřejmě můžete. Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon, do něhož mohou obě strany činit zásahy (tedy i oponovat v nějakém bod smlouvy).
Z hlediska právního to tedy možné. Otázkou je, jak na Vaše odmítnutí bude reagovat nový zaměstnavatel a zda bude ochoten pracovní smlouvu upravit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Musí zaměstnanec pracovat v době nepřetržitého odpočinku a o státním svátku pokud to má v pracovní smlouvě?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Ústní slib vyplacení peněz a úmrtí - vliv na dědictví

Nedávno zemřela prateta, která byla spolumajitelkou pozemků, z kterých chodí nájem na účet spravovaný její sestrou – mou babičkou. Jelikož výplatní termín je po její smrti, tak peníze by měl dostat její syn, jenže se již cca rok před smrtí ústně dohodla se sestrou, že jí poskytne částku dopředu na matraci, rošt a různé zdravotní pomůcky.
Takže potřebuji vědět, jestli se ta částka stejně musí vyplatit dědici, i když peníze již dostala dopředu a účet nebyl vůbec spojen s ní a jen tam chodily nájmy z kterých její sestra vypočítávala všem spolumajitelům jakou částku dostanou, protože se z toho musely odečíst náklady na vodu a elektriku.
Předem děkuji, Vlasta

ODPOVĚĎ.
Dědic zemřelého vstupuje do všech jeho práv a povinností okamžikem smrti zůstavitele. Na peníze, které jsou přikázány na účet po smrti zemřelého, má nárok dědic a může se jich domáhat. Pokud existovala nějaká ústní dohoda a dědic ji bude zpochybňovat, musela by Vaše babička prokázat, že taková dohoda skutečně existovala. Pokud Vaše babička poskytla nějaké peníze své sestře, je to z právního pohledu chápáno jako půjčka a Vaše babička má zase právo tuto pohledávku do dědického řízení přihlásit a požadovat její vrácení po dědici. Tj. doporučovala bych toto nastínit dědicovi a je možné, že se rozumně domluvíte, tj. zápočtem půjčky proti vyplaceným penězům na účet.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyplacení dluhu v dědickém řízení - ústní příslib vrácení dluhu

___

RODINA-SJM A ROZVOD
Investice peněz jednoho z manželů do nemovitosi v SJM - jak prokázat investici?

S manželem nežijeme od 9/2014 ve společné domácnosti a děti po vzájemné dohodě máme ve střídavé péči. Během našeho manželství jsem usnesením zdědila byt po zemřelém otci. Byt jsme s manželem prodali, výtěžek z prodeje bytu byl 1.800.000 Kč. Z této částky jsme 800.000 Kč prokazatelně použili na mimořádnou splátku hypotéčního úvěru na společný byt, který máme v osobním vlastnictví. Zbylé peníze byly investovány do vybavení bytu, cestování a vylepšení rodinného rozpočtu. Během našeho manželství jsem "dědila" ještě po babičce, respektive babička na mne před smrtí převedla členská práva ke svému družstevnímu bytu. Po její smrti jsme byt s manželem rovněž prodali a výtěžek 875.000 Kč jsme nevložili do žádné investice, používali jsme je opět pro přilepšení k rozpočtu, část peněz jsme uložili na spořící účet, který jsme po rozchodu zrušili a peníze jsme použili na zařízení nových domácností a běžné výdaje.
Kromě zmíněných 800.000 Kč na splátku hypotéky nejsem schopna dokladovat, že peníze z dědictví a převodu členských práv byly použity pro společné účely.
Plánuji požádat o rozvod. Prosím, jak by se při vypořádání SJM postupovalo v tomto konkrétním případě?

ODPOVĚĎ:
V případě vypořádání SJM máte samozřejmě právo na započtení toho, co jste do společného majetku vložila z peněz, které jste získala darem či děděním. Správně ale poukazujete na to, že problém je, že velkou část peněz nejste schopna dokladovat. Bohužel v daném případě se k tomu zákon staví tak, že pokud neprokážete, jste v důkazní nouzi a soud tyto částky nezapočte. Započte pouze to, co jste prokazatelně vložila do SJM, tedy pouze oněch 800.000,-Kč.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodej zděděné nemovitosti a vložení peněz do oprav bytu, domu, nemovitosti v SJM - prokázání investic
___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Výpověď DPP - výpovědní lhůta, doba

Dostala jsem se vlastní nepozorností do potíží. Využila jsem možnosti zúčastnit se výběrového řízení v rámci společnosti. Předem jsem o této skutečnosti informovala svého pana ředitele. Nenamítal. Výběrové řízení jsem vyhrála. Nový pan ředitel a "původní" se sešli a domluvili, že v průběhu 12/2017 budu současně pokrývat oba útvary. V té době bude původnnímu panu řediteli předloženo několik životopisů, tedy CV uchazečů o pozici asistenta, ze které odcházím. 18.12.2017 mi personalistka předložila DPP s dobou trvání do 28.2.2018. Bohužel, podepsala jsem to v dobré víře, že nový asistent nastupuje k 1.1.2018 a já mu budu v rámci této DPP k ruce.
Dva dny po podpisu dohody o provedení práce DPP jsem se dozvěděla, že nová asistentka byla zaměstnána v době výběrového řízení, tato skutečnost byla známa jak mému původnímu panu řediteli, tak personalistce. Ost. účást. o této skuteč. a reál. možnosti, že nemusí dojít k uvolnění nové asistentky k 1.1.2018 nebyli. Využila jsem práva v DPP a odstoupila. Jsem si vědoma toho, že DPP nelze vypovědět jednostranně. Nekompetentností HR nejsem schopna v této chvíli vykonávat práci dle DPP, nefunkční systémy. Co teď? Děkuji, Marie.

ODPOVĚĎ:
Podle § 77 odst. 4 písm. b) zákoníku práce není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit, výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.
Pokud jste tedy podala písemnou výpověď dva dny po podpisu (20.12.2017), DPP končí dnešním dnem (3.1.2018).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpověď dohody o provedení práce - informace

__

OBCHOD-DANĚ
Může daň z nájmu odvést jiná osoba než majitel nebo spolumajitel bytu, domu, nemovitosti?

S bratrem jsme majiteli rodinného domu, tedy RD ve kterém v jednom bytě bydlí naši rodiče, kteří mají zde věcné břemeno doživotního užívání. Pro druhý byt jsme měli sepsanou "podnájemni smlouvu" s podnájemci, kterou s nimi sepsal můj otec, který také přiznával příjem v Dani z přijmu.
Podnájemnici však teď chtějí žádat o příspěvek na bydlení, k čemuž však potřebují "nájemní smlouvu". Podnájemni smlouvu úřad neuzná. Chtěli bychom jim vyjít vstříc, ale nechceme s bratrem příjem přiznávat, když jej fakticky mají rodiče.
Může otec sepsat "nájemní smlouvu" a přiznávat dále příjem v Dani z příjmu, i když není majitelem, ale má zde věcné břemeno užívání? Je k tomu potřeba udělit souhlas nebo udělit plnou moc? To by nebyl problém.
Pokud nemůže, můžeme sepsat společně s bratrem nájemní smlouvu s tím, že nájemce bude hradit nájem otci a otec jej bude přiznávat v Dani z příjmu? Pokud ani toto nelze, napadá Vás jak by se dala tato situace řešit?
Moc děkuji za jakoukoliv radu a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ:
Otec může zdaňovat příjem z pronájmu pouze v případě, že s majiteli uzavře smlouvu o nájmu a s nájemníky smlouvu o podnájmu. Pokud bude nájemní smlouva s nájemníky uzavřena přímo s vlastníky nemovitosti, nemůže otec zdaňovat příjmy z pronájmu. Poplatníkem daně z příjmů z pronájmu jsou v tomto případě vlastníci nemovitosti a daňové břemeno nelze přenést na jiného poplatníka.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odvedení daně z příjmu nemajitelem bytu, domu, nemovitosti (rodič mající věcné břemeno) místo majitele, spolumajitelů - lze to?
___

RODINA-OTCOVSTVÍ
Odmítnutí zapsání otce dítěte matkou do rodného listu, otec na tom trvá - co se stane?

Kamarádka porodila dceru a nechce uvést otce do rodného listu, otec trvá na uznání otcovství a jestliže nebude uveden v rodném listě, dá jí k soudu.
Jaké má matka šance, že spor vyhraje. Děkuji Regina

ODPOVĚĎ:
Jestliže otec dítěte trvá na tom, že chce být uveden v jeho rodném listě, ale matka s tím nesouhlasí, může otec dítěte podat k soudu žalobu na určení otcovství. Na základě této žaloby soud nařídí soudní jednání. Jestliže i před soudem bude matka tvrdit, že domnělý otec otcem dítěte není, soud velmi pravděpodobně nařídí provedení testů DNA. Jestliže testy DNA prokáží otcovství, bude moci být otec i přes matčin nesouhlas zapsán do rodného listu dítěte. Soud současně rozhodne o tom, komu bude dítě svěřeno do péče a druhému rodiči stanoví výši výživného. Soud může upravit také styk dítěte s rodičem, který nebude mít dítě v péči.

Vaše kamarádka může soudní spor vyhrát jedině tehdy, pokud se prokáže, že domnělý otec není biologickým otcem dítěte. Pokud Vaše kamarádka ví, že dotyčný je otcem jejího dítěte, doporučuji jí se soudnímu řízení spíše vyhnout. Je totiž možné, že pokud dojde k soudu a otcovství bude potvrzeno, může soud přiznat otci nárok na náhradu nákladů řízení. To znamená, že by Vaše kamarádka musela otci zaplatit náklady na jeho právní zastoupení a případně se také podílet na úhradě nákladů za testy DNA.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Matka nezapsala otce dítěte do rodného listu i když si to přál - co bude dál?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Předkupní právo 2018 a prodej podílu nemovitosti - spolumajitel je nezastižitelný, neznámé místo bydliště

Potřeboval bych poradit s problémem kolem pozemku (1 díl ze
tří), který mi byl vnucen dodatečným dědictvím po 30 letech. Mám zájemce o koupi pozemku, ale protože zase máme předkupní právo a já
neznám adresu třetího podílníka, respektive na adrese uvedené v usnesení
10/2017 z okr. soudu (notářství) se nezdržuje. (Usnesení nebylo možno
doručit).
V dopisu z katastrálního úřadu je napsáno - Právní účinky zápisu ke
dni 28,12,2017.
Dotaz:
1. Je možno obejít předkupní právo sepsáním kupní smlouvy s
datem k 29.12.2017? Zpětně?
2. Pokud ne, jak je možné řešit situaci s podílníkem s
neznámým místem pobytu? Jedná se o občana cizího státu a po 30 letech opravdu netuším nic o jeho osudu. Jak ho mám tudíž
oslovit ohledně prodeje a jeho předkupního práva?
3. Jaká je jiná možnost zbavení se nechtěného pozemku - odložení?
Děkuji, Radim

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. předkupní právo již neobejdete, neboť podpisy na smlouvě je třeba úředně ověřit s datem před nabytím účinnosti novely o znovuzavedení předkupního práva.
2. Jednoduše zašlete nabídku k odkupu na adresu, která je Vám jako jediná známá, resp. na adresu, která je uvedena u tohoto spoluvlastníka v katastru nemovitostí. Není Vaší povinností pátrat po pobytu spoluvlastníka, pouze musíte prokázat, že krok k přednostnímu odkoupení jste učinil, což tímto formálním dopisem učiníte. Jde k tíži spoluvlastníka, že má v katastru evidovánu adresu, na které se nezdržuje.
3. Problematiku zbavení se nemovitosti - opuštění nemovitosti, řeší § 1045 odst. 2 občanského zákoníku, který říká, že opuštěná nemovitost připadá do vlastnictví státu. Existují určité logické výjimky (nemovitost zatížená exekucí apod.) Na katastr nemovitostí se dokládá návrh na vklad, jehož součástí bude:
a) v písemné formě (§560 NOZ) prohlášení vlastníka nemovitosti o vzdání se vlastnictví (opuštění) - podpis nemusí být úř. ověřený
b) souhlasné prohlášení o změně vlastnického práva mezi vlastníkem opuštěné věci a ČR (zastoupenou úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových).
Opuštění nemovitosti ovšem není častá záležitost a katastry nemovitostí si s tímto postupem zatím moc neví rady, žadatel může narazit na řadu obtíží a může se svým záměrem skončit i u soudu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nezastižitelný spoluvlastník nemovitosti, předkupní právo 2018 - jak prodat svůj podíl bytu, domu, nemovitosti?
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Podnikání cizince v ČR - podmínky (placení sociálního, zdravotního, daně, trvalý pobyt)

Na začiatok Vám chcem hneď poďakovať že robíte niečo také : ) Určite ste už pomohli veľa ľudom, takže máte môj obdiv. : )
Najprv rozpíšem svoju situáciu a potom dotazy k tomu aby ste chápali moju situáciu.
Takže som Slovák, študujem v Prahe na súkromnej škole a študujem kombinované (diaľkové) štúdium. Presne 8.3.2017 som začal pracovať ako viazaný zástupca investičného sprostredkovateľa kde
som dostal poverenie od ČNB že to môžem vykonávať a od ČNB som dostal IČO na základe ktorého pracujem, takže živnostenský list mi robiť nebolo treba. Na základe toho IČA som sa prihlásil na finančný úrad a aj do sociálnej poisťovne a mám to ako vedľajšiu činnosť. Prechodný pobyt som si ešte nevybavil, stále sa to rieši pretože sa vždy niečo pokazilo. Zdravotnú poisťovňu mam ešte stále slovenskú a nebol som ani oznámiť že som začal pracovať takže ma berú iba ako študenta.
1. Je potreba si ten prechodný pobyt urobiť?
2. Podlieham zdaneniu aj keď to mám ako vedľajšiu činnosť? Nedá sa s tým niečo robiť? A do akého príjmu sa to daní?
3. Musím platiť sociálne odvody? Zálohy som tento rok nemusel, nastavili mi nulové ale ja by som potreboval to neplatiť vôbec. Nepodnikám na základe živnostenského listu iba toho IČA.
4. Musím sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne tu? Alebo si môžem nechať slovenskú? Ak by som si nechal slovenskú tak môžem byt takto ako doteraz byt vedený iba ako student a tým pádom neplatiť?
Prosím Vás fakt si už neviem rady, nikde mi to nikto nevysvetlí a už je toho na mňa veľa. Vopred Vám ďakujem za pomoc!
ODPOVĚĎ: Přechodný pobyt občana EU je pouze dobrovolný a je možné o něj požádat při pobytu delším jak 3 měsíce. Jako občan EU můžete na území ČR pobývat i bez přechodného pobytu, je tedy ponecháno na Vás, zda o něj požádáte.
I příjmy z vedlejší činnosti je nutné danit, nicméně bude záležet na konkrétní výši Vašich příjmů, neboť můžete uplatňovat slevu na poplatníka a pravděpodobně slevu na studenta. Daň by při uplatnění těchto slev nebyla hrazena ze zisku z podnikání menšího než cca 190.000,- Kč. Daňové přiznání není nutné podat pouze v případě, že příjmy nedosahují 15.000,- Kč.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Podnikání občana cizí státní národnosti na území ČR a placení sociálního, zdravotního, daně, trvalý pobyt
Cizinec podnikatel v ČR - placení sociálního, zdravotního, daně, trvalý pobyt
___

OBČAN-BYDLENÍ
Uschování nájmu v soudní úschově - nájemce nevěděl kterému spolumajiteli, spoluvlastníkovi kolik platit

Byla mi od soudu doručena žaloba od jednoho z věřitelů s Návrhem na vyklizení nemovitosti a zaplacení nájmu garáže. Ve věci jsem předtím jednal, na vše písemně reagoval. Nájemné na můj návrh Usnesením přijal soud do úschovy ve prospěch příjemce, protože jsou dva pronajímatelé a já byl v nejistotě komu kolik platit. Na doručené usnesení, ani mé předchozí výzvy věřitelé nereagovali. Následovala zmíněná žaloba na mě, bez předchozí předžalobní výzvy.
Dotaz: Měl by soud vůbec takovou žalobu přijmout? Pokud dojde k řízení je skutečností, že jeho náklady ponese žalobce i když bude úspěšný? Jak to bude s náhradou nákladů advokáta, pokud se jím nechám zastoupit, v úspěšné i neúspěšné žalobě? Platí stejná pravidla i v případě řízení odvolacího?
Děkuji. Stanislav

ODPOVĚĎ:
Pokud jste nájem složil do soudní úschovy, uveďte to v rámci obrany proti žalobě. Soud je povinen projednat každou žalobu, pokud tato obsahuje obecné náležitosti žaloby a následně jí buď vyhoví nebo ji zamítne. Pokud jde o náklady řízení, tak tyto zpravidla hradí neúspěšná strana sporu, pokud soud nebude mít za to, že jsou zde nějaké závažné důvody pro to, aby žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Pokud jde o náhradu nákladů na advokáta, pokud byste byl úspěšný, protistrana by byla povinna Vám nahradit náklady, které jste na advokáta vynaložil. Pokud úspěšný nebudete, Váš advokát má rovněž právo na odměnu a budete hradit jak svého advokáta, tak náklady na advokáta protistrany. Toto platí i pro odvolací řízení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání nájmu bez předžalobní výzvy od pronajímatele - správný postup věřitele?
___

PRÁCE-PRACOVNÍ ÚRAZY
Vyplácení nemocenské při pracovním úrazu - kolik % platu, mzdy?

Pracovní úraz - pokud k němu dojde vyplácí se "nemocenská" ve výši 100% a to vyplácí sociálka, zaměstnavatel nebo pojišťovna u které je zaměstnavatel proti tomuto pojištěn? Případně co je třeba doložit které instituci aby došlo k vyplacení nemocenské.
Děkuji Pavlína

ODPOVĚĎ:
Při pracovním úrazu je vyplácena náhrada mzdy (prvních 14 dní) nebo nemocenské a ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Ztrátu na výdělku vyplácí zaměstnavatel podle § 271m odst. 2 zákoníku práce pravidelně jednou měsíčně, nedohodne-li se se zaměstnancem jinak. Tyto platby pak zaměstnavatel řeší se svou pojišťovnou.
Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti se stanoví jako rozdíl mezi průměrným hrubým výdělkem dosahovaným před vznikem škody a plnou výší náhrady mzdy nebo platu, popřípadě plnou výší nemocenského. Na náhradu za ztrátu na výdělku má zaměstnanec nárok i za první 3 dny pracovní neschopnosti, za něž se nevyplácí náhrada mzdy nebo platu (zjednodušeně řečeno je to rozdíl mezi průměrným výdělkem a nemocenským).
Bude-li zaměstnavatel podmiňovat výplatu ztráty na výdělku doložením výše vyplaceného nemocenského, žádejte, aby vám vyplácel zálohu na ztrátu na výdělku, s tím, že po doložení výše vyplaceného nemocenského zálohu zúčtuje.
Pokud jde o vyplácení nemocenského, je nutné odevzdat zaměstnavateli tzv. neschopenku, kterou pak zaměstnavatel předává OSSZ. Aby byla vyplacena ztráta na výdělku, musí být úraz uznán jako pracovní. Povinnost vyplácet ztrátu na výdělku pak vzniká ze zákona.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo vyplácí náhradu mzdy při pracovním úrazu - sociálka, zaměstnavatel nebo pojišťovna?

__

PRÁCE-PRACOVNÍ ŘÁD, KÁZEŇ
Neoprávněný vytýkací dopis od zaměstnavatele - jak se bránit?

Může mi zaměstnavatel dát vytýkací dopis na základě neplnění povinností zaměstnance a porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci?
Údajně se jedná o nekorektní vystupování, kde došlo k poškození dobrého jména firmy.
Neloajální jednání znemožnilo vedoucímu pracovníkovi praxi v jiné firmě, šíření negativní atmosféry.
Můžu vyžadovat popis kontkrétních situací a důkazů písemně?
Podle ustanovení § 301 zákoníku práce, mám plnit pokyny nadřízených v souladu s právními předpisy, spolupracovat s ostatními zaměstnanci, a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.
Můžu i na tuto všeobecnou formulaci ze zákona žádat popis konkrétní situace?
Šlo především o to, že na pronájem kuchyně není vytvořen žádný právní předpis a příprava vegetariánského jídla je v této chvíli také v rozporu s vyhláškou o školním stravování.
Mám možnost se nějak bránit? Děkuji za odpověď. Viola

ODPOVĚĎ:
Vytýkací dopis je jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele, které bývá využíváno především při porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Často bývá znakem hrozící výpovědi podle § 52 písm. g) zákoníku práce.
Pokud s vytýkacím dopisem nesouhlasíte, můžete při jeho převzetí písemně uvést, že s jeho převzetím nesouhlasíte. Pokud si vytýkací dopis odmítnete převzít, nic to nemění na jeho platnosti. V případě soudního sporu se bude dopis brát jako platný.
Pokud s důvody uvedenými ve vytýkacím dopise nesouhlasíte, můžete se bránit písemnou formou, kde vysvětlíte svoje důvody k nesouhlasu. Písemnost pak doručte zaměstnavateli stejným způsobem jako byl doručen vytýkací dopis. Pokud zaměstnavatel písemnost ignoruje a výpověď přesto podá, oba dopisy pak budou sloužit jako důkaz v případném soudním sporu.
Ve fázi, kdy dochází k zaslání vytýkacího dopisu, nemá zaměstnanec moc velký prostor pro obranu. Pokud však dopis neobsahuje dostatečné vysvětlení a nedává Vám tak možnost dosáhnout "zlepšení", vezme i tento fakt v úvahu soud při případném sporu o neplatnost ukončení pracovního poměru.
Kdykoli v průběhu doby máte možnost požádat zaměstnavatele o vysvětlení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se bránit oficiální neoprávněné kritice od zaměstnavatele - dokazování neplnění povinností zaměstnance
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Spolumajitel nemá peníze na vyplacení spoluvlastníků pro zrušení spoluvlastnictví - jak dojde ke zrušení spoluvlastnictví?

Jaké jsou možnosti vypořádání dědictví rodinného domu RD, když nedosáhnu na celou výši hypotéky. Existují jiné možnosti jak se vyrovnat, aniž by se musel dům okamžitě prodat? Dědické řízení již proběhlo a nyní jsem spolumajitelkou RD.

ODPOVĚĎ:
Pokud nemáte v úmyslu zůstat s ostatními spoluvlastníky nadále spoluvlastníkem nemovitosti, musíte se mezi sebou finančně vypořádat. Jiná cesta není - tj. buď dojde k vyplacení nebo ponecháte stávající stav. Pokud nemáte na vyplacení dalších spoluvlastníků finanční prostředky a nedosáhnete ani na hypotéku, budete situaci muset ponechat v dosavadním stavu nebo svůl podíl nabídnout k odkupu ostatním spoluvlastníkům nebo třetí osobě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zrušení spoluvlastnictví bez odkoupení podílu od spoluvlastníka, spolumajitele
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Vrácení zboží na firmu, IČO - zboží nemá vlastnosti uvedené v popisu produktu v eshopu

Jaký postup mám volit při zaslání jiného zboží při koupi na IČO? 10.11.2017 jsem na jednom eshopu s elektronikou objednala v rámci své podnikatelské činnosti zboží v hodnotě pěti tisíc a dvou tisíc korun. Zboží jsem objednávala na základě specifikace, popř. jeho popisu. Ani jedno zboží, které jsem převzala od dopravce a následně otevřela, ovšem nemá vlastnosti garantované prodejcem skrze zveřejněné specifikace na Internetu a pro účely, za kterými jsem si jej kupovala, je tedy nepoužitelné. U první objednávky jsem ihned telefonicky kontaktovala prodejce se sdělením tohoto problému, u druhé jsem raději zaslala email dva dny po vyzvednutí zboží. Vždy jsem žádala o vrácení peněz z uvedeného důvodu.
Prodejce u druhého, levnějšího zboží, sdělil, že mi jej možná vymění (slovo možná sám prodejce zdůrazňuje), poštovné za zaslání zpět původního hradit odmítá, stejně tak přistoupit na můj požadavek vrácení peněz. Na doručení zboží jsem ale čekala tři týdny (ačkoli bylo skladem) a dále čekat nemohu, ráda bych jej koupila u konkurence bez dalších prodlev.
U zboží v hodnotě pěti tisíc odmítá prodejce jakékoli převzetí odpovědnosti s tím, že jako podnikatel nemám nárok cokoli vracet. To, že zcela bez mého zavinění mám doma nepoužitelné zboží (ne pro vady, ale pro jeho využitelnost), ho nezajímá a jediné, co mi nabídl, je výměna za zboží, které jsem si původně objednala. Jeho termíny jsou ale neurčité a v současné době je to již měsíc čekání a prodejce mi sdělil, že mé zboží by mohlo být možná po novém roce. Já ho však potřebuji pro klienta, nemohu si dovolit čekat, zároveň nechci přijít o zaplacené peníze.
Ráda bych dodala, že uveřejněné specifikace prodejce po mých emailech najednou změnil a písemně mě ujišťuje, že jsem na omylu, neboť vše zkontroloval a informace byly a jsou v pořádku. Najednou jakoby nikdy zboží, které jsem si objednala, neexistovalo. Já mám však fotografii webu v době mého nákupu a specifikace, které následně prodejce odstranil, na nich jednoznačně jsou.
Mám jako podnikatelka možnost se tomuto bránit? Zajistit, že na mě prodejce nebude vydělávat zasíláním jiného než mnou objednaného zboží. Je to skutečně tak, že se může vyhýbat jakékoli odpovědnosti nebo je něco, čím se mohu bránit?
Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho popisu věci lze usuzovat, že prodejce porušil smlouvu, resp. plnil vadně tím, že nezaslal zboží s deklarovanými vlastnostmi. Pokud zaslané zboží není možné užívat k zamýšleném účelu, bude se nejspíše jednat o podstatné porušení smlouvy.

Dle ust. § 2106 občanského zákoníku platí, že je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Tato práva máte i jako kupující podnikatel. Je však na Vás, abyste prokázala, že doručené zboží skutečně neodpovídá zakoupenému zboží. Máte-li zájem o vrácení peněz, doporučeným dopisem od smlouvy odstupte s tím, že zboží zašlete zpět oproti vrácení peněz.
Nepřistoupí-li prodejce na Vaše nároky dobrovolně, bude jedinou možnou cestou žaloba u soudu dle sídla prodávajícího. V této situaci již doporučuji využít pomoci advokáta, jejichž seznam naleznete zde: www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
___

OBČAN-BYDLENÍ
Pronájem nebytových prostor na přespání - může to majitel udělat?

Je možné krátkodobě např. přes službu AIRBNB pronajímat nebytové prostory zkolaudované na provozovna- dílna na přespání? Jedná se o nebytový prostor, rozdělený na 3 samostatné pobytové místnosti, kde je veškeré sociální vybavení. Nebytové prostory se nalézají v suterénu panelového domu, který obhospodařuje společenství vlastníků. Musí toto vedení udělit souhlas s pronájmem i přesto, že vchod do jedné samostatné místnosti je přímo z ulice z vlastního pozemku?
Děkuji za odpověď Norbert

ODPOVĚĎ:
Dle § 2236 občanského zákoníku je možné pronajímat k bydlení také jiný než obytný prostor, přičemž platí, strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor. Pokud jsou nebytové prostory Vaše, můžete je pronajmout.
Souhlas společenství vlastníků bytových jednotek SVJ nepotřebujete. Společenství vlastníků je totiž právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nabídka přespání přes AIRBNB v nebytových prostorách - je možné to nabídnout?
___

RODINA-STYK, SETKÁVÁNÍ S DÍTĚTEM
Pozdní vracení dítěte otcem matce - jak postupovat?

Dcerku (20 měsíců) mám svěřenou do své výhradní péče, s tím, že pokud si ji manžel bude chtít vzít tak je to na domluvě. Požaduji, aby ji domů vozil nejpozději v 20:00 hodin. Pravidelně ji přiváží kolem 21:00 s tím, že když ji mám v péči neznamená, že si budu diktovat podmínky. Že já jen nakupuji jídlo za jeho peníze (alimenty).
Podala jsem tedy návrh na úpravu styku. Ale ráda bych věděla co můžu dělat do té doby než dojde k soudu. Děkuji, Daniela

ODPOVĚĎ:
Pokud je dcera rozhodnutím soudu svěřena do Vaší péče, ale styk dcery s otcem soudním rozhodnutím upraven není, záleží opravdu jen na Vaší domluvě s dceřiným otcem. Jestliže požadujete, aby Vám otec dceru vracel do 20 hodin, ale nemáte tento čas určen soudním rozhodnutím, a otec tento Váš požadavek nerespektuje, nemůžete bohužel v současné době dodržování tohoto požadavku nijak vymáhat.
Doporučuji vyčkat na rozhodnutí soudu, které styk otce s dcerou upraví a jednoznačně vymezí dobu jeho trvání

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Otec dítěte vozí dítě matce pozdě - jak postupovat do doby rozsudku soudu?

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Nevystěhování původního majitele z bytu, domu, nemovitosti - jak postupovat?

Koupili jsme dům, ve smlouvě stojí, prodávající je povinen se vystěhovat do dvou měsíců od zahájení u příslušného katastrálního úřadu řízení o návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí. Termín vystěhování se blíží a bývalý majitel ještě nemá nic koupeného na bydlení a pokud vím, tak nemá ani novou nájemní smlouvu. Peníze - celá suma - byla zaslána na účet prodávajícího dle dohody. Jak postupovat, jestliže se do daného termínu nevystěhuje? Děkuji, s pozdravem Ladislava.

ODPOVĚĎ:
Po uplynutí lhůty k předání nemovitosti vyzvěte prodávajícího k vystěhování, takto je možné učinit již shodný den, kdy k předání nemovitosti má dojít. Pokud prodávající takto neučiní, je třeba podat žalobu na vyklizení u místně a věcně příslušného soudu. Věcně příslušný je okresní/obvodní soud, místní příslušnost je dána u soudu, kde se nemovitost nachází.
Vzhledem k tomu, že k vystěhování má dojít 2 měsíce od podání návrhu na vklad vlastnického práva, předpokládám, že Vaše vlastnické právo je již v předmětném katastrálním úřadu zapsáno, tím je Vaše postavení samozřejmě silnější.
K žalobě přiložte výpis z katastru nemovitostí, výzvu k vystěhování a předmětnou kupní smlouvu.
Pokud by se ani na základě rozhodnutí soudu prodávající nevystěhoval, můžete žádat vystěhování exekučně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nevystěhování původního majitele a žaloby na vyklizení k soudu
___

FINANCE-DANĚ
Daň z převodu nemovitosti - pravidla 2011

Jsem fyzická osoba a v roce 2011 mě bývalý přítel vyplatil z části rodinného domku. Během dvou měsíců jsem si za tyto peníze pořídila byt do osobního vlastnictví. Daň z příjmu jsem tehdy neplatila, ale daň z prodeje nemovitosti ano. Nyní mě známý říkal, že když jsem všechny peníze z prodeje nemovitosti do roka vložila opět do bydlení, měla jsem být od daně z prodeje nemovitosti osvobozena. Jak to tedy ve skutečnosti je? Děkuji za odpověď, Tamara

ODPOVĚĎ:
Pokud myslíte daň z převodu nemovitostí, tak na tu se osvobození v případě použítí prostředků na uspokojení vlastní bytové potřeby nevztahovalo. To je osvobození dle Zákona o daních z příjmů. Daň z převodu nemovitostí jste tedy zaplatila správně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pravidla pro danění převodu nemovitosti v roce 2011
___

RODINA-STYK, SETKÁVÁNÍ S DÍTĚTEM, DĚTMI
Změna styku s dítětem a předběžné opatření - styk o prázdninách a státním svátku

Přítel je rozvedený a styk s dětmi měl určený řádným rozsudkem. Protože chtěl styk po čase změnit a matka to odmítala a bránila jeho styku s dětmi, bylo na jeho žádost vydáno předběžné opatření, které platí už půl roku (05/2017-11/2017) a na řádný soud stále čekáme. Původním řádným rozsudkem byl upraven styk o víkendech + o vánočních, jarních, letních atd. prázdninách. V předběžném opatření je ale upraven jen styk o víkendech, ale nikde se nepíše, zda se styk o prázdninách a svátcích zachovává nebo ne, jestli se mění jen ten víkendový styk a zbytek zůstává v platnosti, nebo jestli se teď přítel může s dětmi stýkat jen o víkendech, ať je škola nebo prázdniny nebo vánoce. Jak je to prosím s takovým předběžným opatřením. Máme se zcela řídit podle něj a brát si děti v sobotu jako obvykle, nebo se o vánocích máme dožadovat styku o svátcích a o víkendech ne, jak je v původním řádném rozsudku? Tam je dáno, že o prázdninách běžný víkendový styk neplatí. Děkujeme. Jana.

ODPOVĚĎ:
V textu předběžného opatření může být uvedeno, zda předběžné opatření mění původní rozhodnutí soudu či nikoliv. Proto je bez znalosti textu předběžného opatření obtížné na Váš dotaz odpovědět. Pokud v textu předběžného opatření není uvedeno, zda se jím mění původní rozhodnutí (rozsudek) soudu či nikoliv, doporučuji zkusit se v první řadě na styku o (vánočních) prázdninách a svátcích s druhou stranou (matkou dětí) dohodnout. Pokud dohoda nebude možná, doporučuji držet se spíše současného předběžného opatření. Případně se můžete obrátit na soud, který příslušné předběžné opatření vydal, s dotazem na upřesnění styku s dětmi v době prázdnin a svátků.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Předběžné opatření o styku s dítětem - vliv na prázdniny a státní svátky
___

OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
Digitalizace knih na přání zákazníka a autorské právo

Mým podnikatelským záměrem je digitalizovat (skenovat a v PC upravovat) materiály zákazníků. Některé z těchto materiálů mohou být autorskými díly (např. knihy). Nebude samozřejmě v mých silách ani v mém zájmu vyžadovat od zákazníka potvrzení a sám jej pak ověřovat. Je možné odpovědnost delegovat na zákazníka, např. ve smyslu § 30 Autorského zákona? Děkuji, Petr.

ODPOVĚĎ:
V případě Vašeho podnikatelského záměru je podstatné, co bude konečným produktem digitalizace materiálů zákazníků, tzn. zda a/ budete digitalizovaný materiál tisknout (tzn. že zákazník si od Vás odnese např. rozmnoženinu knihy), nebo b/ bude konečným produktem digitalizovaný materiál (tedy materiál v elektronické podobě, který si zákazník odnese na nosiči elektronických dat).
V první řadě je nutné poukázat na to, kam autorský zákon řadí digitalizaci autorských děl. Dle § 13 autorského zákona platí, že:
- rozmnožováním díla se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě;
- dílo se rozmnožuje zejména ve formě rozmnoženiny tiskové, fotografické, zvukové, obrazové nebo zvukově obrazové, stavbou architektonického díla nebo ve formě jiné trojrozměrné rozmnoženiny anebo ve formě elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální.

Lze tedy shrnout, že digitalizace (skenování) spadá do kategorie rozmnožování autorských děl.
a/ Digitalizace a následný tisk:
Bude-li ve Vašem případě digitalizace představovat pouze část služby, zakončené vytištěním rozmnoženiny autorského díla, bude pro realizaci Vašeho podnikatelského záměru klíčový § 30a/1 písm. c) a d) autorského zákona. Dle tohoto ustanovení nezasahuje do autorského práva:
- ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby,
- ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby,
zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického.
Právě z tohoto důvodu je podnikatel, který na objednávku rozmnožuje autorská díla, zároveň povinen hradit poplatek dle § 25/1 písm. a) ve spojení s § 25/2 písm. e) autorského zákona (který představuje odměnu autora zveřejněného díla). Další aspekty hrazení tohoto poplatku jsou upraveny ve vyhlášce č. 488/2006 Sb.

b/ Digitalizace materiálu jako konečný produkt služby:
Mají-li naopak spočívat Vámi poskytované služby v digitalizaci materiálů a předávání digitalizovaných materiálů v elektronické podobě, bude zapotřebí vycházet z § 38a/1 písm. b) autorského zákona. Dle tohoto ustanovení nezasahuje do autorského práva ten, kdo provádí dočasné úkony rozmnožování děl, které jsou pomíjivé nebo podružné, tvoří nedílnou a nezbytnou součást technologického procesu, nemají žádný samostatný hospodářský význam a jejich jediným účelem je umožnit oprávněné užití díla.
Jelikož pořízení rozmnoženiny díla pro vlastní soukromou potřebu (ve smyslu § 30/1 a 2 autorského zákona) představuje tzv. volné užití autorského díla, tedy jeho oprávněné užití, nebude Vámi poskytovaná služba zasahovat do autorských práv, neboť bude pouze prostředkem k oprávněnému užití autorského díla jeho vlastníkem.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
vyhláška č. 488/2006 Sb. , kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Autorské právo a digitalizace materiálů firmou
___

OBČAN-BYDLENÍ
Jak rychle vystěhovat nájemníky s propadlou nájemní smlouvou

Nájemníci nechtějí opustit byt, i když jim skončila nájemní smlouva. Podal jsem žalobu k soudu - žaloba na vyklizení nemovitosti, soud zatím termín projednání neurčil. Existuje ještě nějaká možnost, jak to vyřešit? Děkuji, Pavel.

ODPOVĚĎ:
Bohužel příliš možností zde nemáte.

Dokud nebudete mít v ruce pravomocné rozhodnutí o tom, že nájemníci musejí byt vyklidit, nemůžete se obrátit na exekutora, aby takové rozhodnutí vykonal. Současně nejste oprávněn nájemníky (přestože jim skončila nájemní smlouva) násilně vystěhovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Urychlení soudního řízení o vystěhování, vyklizení nemovitosti nájemníky s uplynulou nájemní smlouvou
___

RŮZNÉ-STAVBY
Legalizace černé stavby - zděná garáž místo garážového stání

Dne 31.7.2017 podepsala dcera kupní smlouvu na byt v bytovém domě, jejíž součástí bylo Prohlášení vlastníka, ve kterém se, mimo jiné, uvádí v článku III, odstavci 25: "Jednotka č. 797/24 je garáž umístěná v 1. podzemním podlaží budovy, jehož podlahová plocha je 686,9 m2, v níž je vyznačeno 24 parkovacích stání." Už při přejímce bytu jsme zjistili, že jedno z garážových stání je obestavěné zdí a opatřené dveřmi se zámkem. Jeden z vlastníků si v garážích postavil místnost. Bohužel se v této místnosti nachází osvětlení a zásuvka 230 V, které jsou napojeny na společný rozvod elektřiny, hrazený všemi vlastníky garáží.
20.9.2017 došlo na OR k uložení listin do sbírky listin pro Společenství vlastníků, kde je vložený dokument s datem vzniku 31.3.2017, který je právě v článku III, odstavci 25 pozměněn na: "Jednotka č. 797/24 je garáž umístěná v 1. podzemním podlaží budovy, jehož podlahová plocha je 686,9m2. Tato jednotka zahrnuje byt a podíl ve výši ideální ...". Obávám se, že se jedná o snahu černou stavbu legalizovat. Prosím o doporučení dalšího postupu. Děkuji Přemysl.

ODPOVĚĎ:
Je-li předmětná garáž tzv. černou stavbou (tzn. stavbou, která byla realizována bez příslušného přivolení stavebního úřadu), nebude k její legalizaci postačovat pouhá aktualizace (změna) prohlášení vlastníka.
Stala-li se Vaše dcera členkou společenství vlastníků jednotek (což předpokládám), může proti tomuto postupu brojit interní cestou, tedy na shromáždění vlastníků jednotek (tzn. poukázat na právně vadný postup a navrhnout řešení, ať už odstranění načerno postavené garáže, její legalizaci či něco jiného).
Vaše dcera může zároveň podat k místně příslušnému stavebnímu úřadu podnět k zahájení řízení o odstranění stavby (dle § 129 stavebního zákona). V rámci tohoto řízení bude vlastníku předmětné stavby umožněno, aby načerno postavenou garáž dodatečně legalizoval.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________
► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zbourání nebo legalizace černé stavby - zděné, obezděné garážové státní v garáži
___

OBČAN-DLUHY
Vymáhání dluhu po rodiči - dlužní úpis

4.5.2007 a 21.7.2008 si můj otec od nás půjčil peníze na elektrické topení. O těchto půjčkách je zápis, který je podepsán otcem, maminkou a dvěma sestrami. S tím, že pokud to nebude možné, peníze obdržím v rámci dědictví. Od června 2016 je otec v domově s pečovatelskou péči, po celou dobu jsme platili náklady na domek. Vzhledem k tomu, že se otec rozhodl domek prodat, jsem 19.9.2017 sepsala dlužní úpis, který se vyšplhal něco přes 90.000 Kč, tuto částku měl splatit na základě prodeje rodinného domu, tedy RD. Domek už je prodán a otec se tváří, že nám nic nedluží. Prosím poraďte nám, jak máme postupovat, abychom naše peníze dostali zpět. Děkuji, Marika.

ODPOVĚĎ:
Stránka o vymáhání dluhů je zde:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vymahani-dluhu-smenky.html
Dlužní úpis musí být podepsaný od dlužníka, pokud máte v dispozici smlouvu o půjčce a dlužní úpis podepsaný dlužníkem - Vaším otcem, máte poměrně silné důkazy k prokázání existence půjčky, resp. dlužné částky. Pokud nedojde k dobrovolnému uhrazení dlužné částky, nezbyde Vám ničeho jiného, než se domáhat zaplacení částky prostřednictvím žaloby k zaplacení. V žalobě je třeba vylíčit rozhodné skutečnosti, tedy kdy a komu a jak byly peníze poskytnuty, ale především přiložit smlouvu o půjčce a dlužní úpis. Žalobu je třeba podat u okresního soudu (obvodního soudu, místní příslušnost je dána dle bydliště dlužníka - Vašeho otce).
K poskytnutým finančním prostředkům je samozřejmě možné přihlédnout i v rámci dědického řízení, ale vzhledem k tomu, že nemovitost byla prodána, je možné, že Váš otec v budoucnu již finanční prostředky vlastnit nebude a v dědictví nebude žádný majetek.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dědění po nemajetném rodiči a dluh rodiče vůči dědici, jak dluhu uplatnit v dědickém řízení?
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Reklamace vyčištění kožené bundy - čistírna udělala nové skvrny a staré nevyčistila správně

Dne 22.9.2017 jsem přinesla do čistírny BEL and BLANC Ideal Česká s. r. o. v Paláci Pardubice, Masarykovo náměstí 2799 koženou bundu (Velur) s požadavkem na její vyčištění. Hned na místě jsem zaplatila 615 Kč. Po sedmi týdnech jsem byla vyzvána k převzetí, ale na bundě zůstaly původní fleky a přibyly další, z vnitřní strany (okraje bundy a podšívka) nebylo provedeno žádné čištění. Bundu jsem nepřevzala – bylo přislíbeno sjednání nápravy. Jak mám postupovat dál, pokud nedojde k odstranění závad a řádnému vyčištění? Mám nárok na vrácení peněz a na eventuální náhradu škody? Děkuji Eva.

ODPOVĚĎ:
Pokud nedojde k vyčištění, naopak dojde k dalšímu poškození bundy, pak skutečně máte nárok na vrácení peněz, jakož i na náhradu vzniklé škody. Pokud nedojde ani opakovaně k vyčištění, jste oprávněna od smlouvy odstoupit, jelikož čistírna tím jednoznačně porušila smlouvu (tj. nevyčistila ve sjednaném, ani dodatečném termínu).
Pokud vznikla na bundě další škoda (špína, poškození bundy), pak máte nárok na náhradu škody (cena bundy v případě poškození, případně cena za vyčištění nových skvrn). Nárok jste oprávněna požadovat z důvodu porušení smlouvy ze strany čistírny.
Pokud budete s vyčistěním nespokojena, ihned uplatněte reklamaci s tím, že požadujte vrácení peněz a náhradu škody. Rovněž vše důkladně zdokumentujte, případně si s sebou vezměte doprovod.
Pokud čistírna Vás nárok neuzná, obraťte se s návrhem na mimosoudní vyřešení na Českou obchodní inspekci. Více informací a možnost online podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud ani toto nepomůže, budete se muset svých práv domáhat žalobou u soudu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Špatně vyčištěná bunda čistírnou - náhrada škody a vrácení peněz za službu

__

SPRÁVNÍ-OBCE
Zveřejňování dokumentů na stránkách města - nedodržení jednacího řádu radou města

Vedeme menší spor s jedním z našich radních a rád bych zjistil jak z pohledu právníka hodnotíte odstavec 7 v článku 4 jednacího řádu viz příloha. Jde o zveřejňování dokumentů na stránkách města. Pan radní nás přesvědčuje o tom, že zveřejněním je myšleno zpřístupnění bodů a podkladů (příloh anonymizovaných i neanonymizovaných) zastupitelům, kteří jej poté mohou na žádost zaslat občanům. Dle našeho názoru je toto ošetřeno odstavcem 3 článku 4, kdežto odstavec 7 jasně definuje zveřejnění (tedy zpřístupnění občanům) na stránkách města. Jaký je na toto prosím názor právníka, tedy osoby fundované.
Jde o to, že město ještě ani jednou nedodrželo z našeho pohledu tento bod a to především proto, že jsou materiály pravidelně zveřejňovány méně než 7 dní před zasedáním a v mnoha případech chybí i přílohy...
Děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
Čl. 4 odst. 3 jednacího řádu stanovuje předání materiálů členům zastupitelstva, které se má dít prostřednictvím městského úřadu (nikoliv na úřední desce obce), nejpozději do 7 dnů před jednáním zastupitelstva.
Čl. 4 odst. 7 jednacího řádu pak hovoří o programu konkrétního jednání zastupitelstva a podkladech k jednotlivým bodům tohoto programu, kdy ty musí být nejpozději 7 dnů před konáním jednání zastupitelstva zveřejněny na internetových stránkách města.
Pojem „zveřejněn“ je poměrně jednoznačný, značí zpřístupnění veřejnosti.
Ostatně i samotný zákon (o obcích) stanovuje:
Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.
Formulace tohoto ustanovení jednacího řádu je poněkud nešťastná, jelikož tak obci vzniká povinnost:
- Ze zákona zveřejnit program, místo konání a dobu zasedání zastupitelstva na úřední desce obce, a
- Z jednacího řádu obce povinnost zveřejnit program a podklady k jednotlivým bodům na internetových stránkách zastupitelstva.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Splnění povinností jednacího řádu radou města a radními
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Posunutí hranic pozemku na katastrálním úřadu proti historické mapě - jak se bránit?

Podala jsem si jako vlastník pozemku písemnou žádost na katastrální úřad o prošetření zákresu pozemku a sdělení důvodu posunutí hranic oproti hranicím, které jsou vyznačeny v historické mapě. Na mou písemnou žádost katastrální úřad reagoval pouze telefonickou odpovědí a pozváním k ústnímu jednání. Při ústním jednání odmítl vydat písemné vyjádření a žádal podpis, že jsem byla seznámena s výsledkem šetření. Při jednání bylo chování pracovníka katastrálního úřadu arogantní. Mám právo na písemnou odpověď?
Moc děkuji za odpověď. Julie

ODPOVĚĎ:
Zde záleží, jak byla Vaše žádost formulována a potažmo posouzena ze strany katastrálního úřadu. Z Vašeho dotazu také nevyplývá, jak Vám katastrální úřad odpověděl na tuto žádost. Nelze tedy jednoznačně stanovit, zda postupoval správně či nikoliv.
Nicméně arogantní chování určitě není v souladu se zásadami a principy, kterými je katastr povinen se řídit. Můžete tedy podat stížnost na chování této úřední osoby. Stížnost se podává správnímu orgánu, na jehož postup či chování úředníka si chcete stěžovat (tj. k tomuto katastrálnímu úřadu). Občan tak může učinit ústně, písemně, elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem. Můžete současně katastrální úřad požádat, aby Vás vyrozuměl o výsledcích šetření a přijatých opatřeních k nápravě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Napadení katastrální mapy - nesprávné zakreslení hranice pozemku při digitalizaci historické mapy

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Posunutí hranice pozemku po opravě katastrální mapy a stavba plotu mezi pozemky - musí souhlasit soused?

Vlastníme s manželkou stavební parcelu v katastrálním území Únětice. Jedná se o „řadovou“ parcelu přibližně obdélníkového tvaru, která sousedí s dalšími parcelami po obou stranách.
Při digitalizaci 2013 jsme odsouhlasili polohu před vložením do digitální formy. Soused po naší levé straně donesl před uložením digitální formy materiály, podle kterých byla posunuta hranice pozemků mezi jeho a naší parcelou podle přibližně současného plotu, směrem do naší parcely, což činí přibližně 2 m a asi 90 m2. Pravá strana naší parcely se posunula asi o 1m k dalšímu sousedovi, kterému se tento stav také nelíbil. Proto jsme se proti těmto posunům odvolali ke KÚ Středočeský kraj.
Po řadě protahování a dodávání dalších materiálů sousedem, který vyvolal posuny hranic pozemků, bylo rozhodnuto v náš prospěch 2016.
Soused se však odvolal k Zeměměřičskému a katastrálnímu inspektorátu. Inspektorát rozhodl v náš prospěch. V rozhodnutí je uvedeno, že „Proti rozhodnutí o odvolání se podle ustanovení par. 91 odst. 1 správního řádu nelze odvolat“.
Následně byla změna zanesena do katastrální mapy.
Domnívám se, že podle NOZ s plotem mezi dvěma pozemky musí souhlasit oba majitelé. Což v tomto případě asi nebude možné, protože předpokládám, že soused nebude souhlasit (t. č. se mnou nekomunikuje) s postavením plotu podle katastrální mapy, protože mu zmenším jeho současný pozemek. Protože je soused šetrný, nepředpokládám, že by se soudil, což by stejně nemělo odkladný účinek.
Ptám se, mohu stávající plot, který postavili společně původní majitelé, posunout bez souhlasu souseda? Resp. starý, zničený a místy již neexistující plot odstranit a podle geodetického zaměření postavit nový?
Zdraví Patrik

ODPOVĚĎ:
Dle NOZ plot nemusí odsouhlasit vlastníci obou sousedních pozemků. NOZ pouze předvídá, že pokud se neprokáže opak, tak se má za to, že plot na společné hranici pozemků je ve vlastnictví obou sousedů.
Od 1.1.2018 nabývá účinnosti novela stavebního zákona, která mj. stanovuje, že nově nebude nutné územní rozhodnutí pro oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím) a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše.
Toto je obecné pravidlo, ze kterého ovšem mohou existovat výjimky. Proto doporučuji se před stavbou plotu obrátit na stavební úřad a dotázat se, zda nejsou v této věci nějaké speciální požadavky, které by vyplývaly z této konkrétní situace.
Plot můžete postavit podle nového stavu (rozměrů pozemku) tak, jak je i zapsán v katastru nemovitostí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Stavba plotu mezi pozemky a posunutí hranice při opravě katastrální mapy - souhlas souseda
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Lhůta na vymáhání pokuty nebankovní společností - do kdy může uplatnit pokutovou srážku?

2012 jsem si vzal půjčku u nebankovní společnosti na 400.000 Kč. Splácel jsem řádně a včas i když úrok stoupl po dvou letech na 14%. Momentálně se snažím předčasně vyplatit - důvodem je nucený prodej nemovitosti která slouží jako zástava.
V rámci vypořádání jsem dostal tři pokuty - každá za 10% z půjčené částky
1) nedoložení účelovosti úvěru
2) nedoložení dokladu o zřízení trvalého příkazu ke splátkám
3) nedoložení potvrzení o zaplacení daní
V OP je to uvedeno, no já jsem to opomněl. Dle mého nemají tyto na průběh standardního průběhu úvěru žádný vliv.
Moje otázka zní, zda je v pořádku, že poskytovatel půjčky ukládá pokutu 5 let od nesplnění požadavku, a to bez jakéhokoli předchozího upozornění - tedy zda nějaké upozornění je zákonně nutné nebo ne.
Úvěr je na 15 let, takže by mi teoreticky po 15 letech mohli říct, že ji, dlužím 120.000 Kč?
Děkuji, Jiří

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda se jedná o spotřebitelský, nebo podnikatelský úvěr. Předpokládám však, že se bude jednat o spotřebitelský úvěr. Pro podnikatele neexistují velká omezení a v zásadě byste byl povinen plnit, co bylo sjednáno, tedy i smluvní pokuty.
V případě spotřebitelského úvěru bude nejprve nutné nutné posoudit, kde je smluvní pokuta upravena. Pokud smluvní pokuta je upravena pouze v obchodních podmínkách, pak je sjednána neplatně. Smluvní pokuta musí být upravena přímo v samotném textu smlouvy.
Jako další by bylo nutné posoudit úpravu promlčení. Po 5 letech již nejspíše došlo k promlčení. Nicméně je možné sjednat i delší promlčecí dobu, až v délce 10 let, pokud se Vás vztah řídí obchodním zákoníkem.
Doporučuji smlouvu předložit k posouzení advokátovi, který Vám bude schopen s jistotou říci, zda jste povinen smluvní pokutu hradit, či nikoliv. Seznam advokátů naleznete zde: www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Promlčení uplatnění pokuty od nebankovní společnosti - smluvní pokuta
Do kdy může nebankovní společnost vymáhat smluvní pokutu?
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Vyhláška o školním stravování a vydávání vegetariánských obědů

Chtěla bych Vás požádat ještě o jednu radu. Jde o to, že jsem svého zaměstnavatele (příspěvková organizace) minimálně 3x upozornila na porušování vyhlášky, kterou na jeho příkaz dále porušuji a strašně mě to stresuje, protože musím plnit pokyny nadřízeného a zároveň se bojím, že pokud přijde kontrolní orgán (inspekce, hygiena) nadřízený hodí vinu na mě. Vůbec netuším, jak se můžu bránit. Řekla jsem to řediteli jen ústně, písemně to odmítl potvrdit. Mám sama oznámit kontrolním úřadům, co se u nás porušuje? Můžu dát výpověď z těchto důvodů bez výpovědní doby 2 měsíce? Je možné žádat odstupné, pokud mi v práci brání překážka na straně zaměstnavatele?
Jedná se o vyhlášku 107/2005 Sb. o školním stravování. Jde o to, že školní stravování nedovoluje vegetariánskou stravu.
Jsme vesnice, kde bydlí hodně "jogínských rodin" a ty děti potřebujeme, protože moc nových dětí nepřichází. Vydám 16 obědů bez masa, které pak rozdělím mezi ostatní děti.
Vše dělám se souhlasem ředitele, ale nesouhlasím s tím, proto bych to chtěla oznámit kontrolním orgánům, protože z agendy, kterou vedu, to nepoznají.
Děkuji a přeji pěkný den. Daniela

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do 5 částí:

1/ Upozornění zaměstnavatele:
Máte-li v úmyslu upozornit svého zaměstnavatele ještě jednou na právně závadnou praxi při vydávání obědů žákům školy, a to tak, aby bylo možné v budoucnu prokázat, že jste tak učinila, můžete mu zaslat e-mail (s doručenkou), popřípadě doporučenou poštovní zásilku s dodejkou (jejíž jeden podepsaný stejnopis si ponecháte).
V tomto upozornění popište, v čem spatřujete rozpor s vyhláškou o školním stravování, přičemž zároveň uveďte, že zaměstnavatele (konkrétně ředitele školy) jste na tento stav v minulosti upozornila již několikrát. Dále můžete zmínit, že v současné chvíli vydáváte dětem obědy na přímý pokyn ředitele školy, a to v rozporu s vyhláškou o školním stravování, a že s touto praxí nesouhlasíte. Ředitele školy můžete zároveň vyzvat k tomu, aby svůj pokyn odvolal a právně závadnou praxi přehodnotil (můžete současně upozornit na to, že ze strany kontrolních orgánů by mohla být škola sankcionována).
Stejným způsobem se můžete obrátit rovněž na zřizovatele školy (popř. mu tento dopis můžete zaslat v kopii).

2/ Odpovědnost za porušování vyhlášky:
Jsou-li obědy žákům vydávány na přímý pokyn ředitele, leží veškerá odpovědnost pouze na škole, tzn. že ředitel školy nemůže "svalit vinu" na Vás.

3/ Okamžité zrušení pracovního poměru:
I přesto, že jste svým zaměstnavatelem nucena k porušování vyhlášky o školním stravování, není to důvodem k tomu, abyste mohla okamžite ukončit pracovní poměr (tedy bez výpovědní doby). Dle § 56/1 zákoníku práce je totiž zaměstnanec oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr pouze pokud:
a/ podle lékařského posudku nemůže zaměstnanec dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce,
b/ zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.
Jste však samozřejmě oprávněna rozvázat pracovní poměr výpovědí, což můžete učinit i bez udání důvodu. V takovém případě však Váš pracovní poměr skončí až po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby (která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy zaměstnavateli doručíte písemnou výpověď).

4/ Překážka v práci na straně zaměstnavatele:
Skutečnost, že zaměstnavatelem je po Vás vyžadováno porušování vyhlášky o školním stravování, není možné kvalifikovat jako překážku v práci na straně zaměstnavatele (ve smyslu § 207 a § 208 zákoníku práce), nejedná se tedy o důvod, proč byste nemusela chodit do práce. Z tohoto důvodu Vám rovněž nenáleží ani žádné odstupné či jiná finanční náhrada.

5/ Oznámení kontrolním orgánům:
Zda právně závadnou praxi svého zaměstnavatele oznámíte kontrolním orgánům či nikoli, je zcela na Vašem zvážení. Lze předpokládat, že pokud budete iniciovat provedení kontroly školního stravování a ředitel školy se o Vašem podnětu dozví, bude se snažit s Vámi posléze rozvázat pracovní poměr.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 107/2005 Sb. , o školním stravování
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________
► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Okamžitá výpověď zaměstnance z důvodu porušování vyhlášky na příkaz zaměstnavatele
___

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Práce ve státní svátek a nucení vybrání náhradního volna místo odměny za práci (mzdu, plat)

Pracuji jako uklízečka v příspěvkové organizaci senior. Zajímalo by mě jak je to s prací ve svátek. Zaměstnavatel mi odmítá den zaplatit s tím, že si musím vybrat náhradní volno za den kdy jsem v práci a je státní svátek. Je to opravdu tak? Nebo je to na domluvě? A co když odmítnu pracovat ve svátek jen za náhradní volno? Můžu se nějak bránit? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Podle § 135 zákoníku práce za práci ve svátek poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna.
Za práci ve svátek Vám teda náleží plat, ten nelze nijak krátit. Zároveň máte nárok na náhradní volno. V případě, že by bylo možné se se zaměstnavatelem dohodnout, bylo by možné místo volna poskytnout příplatek.
Možnosti tedy jsou:
plat za odpracované hodiny + volno, nebo
plat za odpracované hodiny + příplatek.
Pokud Vám zaměstnavatel odpracovaný svátek vůbec nezaplatí, jen poskytne volno, dochází k nevyplacení části mzdy a je možné obrátit se na místně příslušný inspektorát práce.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Náhradní volno za státní svátek - může to zaměstnanec odmítnout
___

PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
Pronájem prostor se zbožím a hmotná odpovědnost zaměstnance za manko

Můj dotaz se týká odpovědnosti za škodu. Mám se svým zaměstnavatelem dohodu o hmotné odpovědnosti, ve které se uvádí má odpovědnost za svěřený majetek, materiál na skladě a pokladní hotovost.
Také je zde uvedeno, že mám informovat zaměstnavatele, pokud zjistím závady v podmínkách, které mi brání v řádném hospodaření se svěřenými hodnotami.
Protože už jsem věděla o záměru zaměstnavatele provozovnu pronajmout, informovala jsem ho o nutnosti zápisu o množství a stavu zboží i majetku před a po pronájmu. To mi snad dosvědčí spolupracovnice, které to slyšely.
V měsíci říjnu 2017 jsem onemocněla, poslala jsem klíče od mé kanceláře svému zaměstnavateli. Jsem v pracovní neschopnosti již jeden a půl měsíce, přesto jsem nebyla přizvána k žádnému předání hotovosti, inventuře zboží na skladě ani inventarizaci majetku.
V této době byla celá provozovna, včetně skladů s našimi potravinami, pronajata k užívání na víkend cizí firmě. Pochybuji, že byla provedena inventura před a po skončení pronájmu, případně určeny odpovědné osoby. Obávám se, že mě může zaměstnavatel obvinit z případného manka. Chtěla bych odejít z tohoto zaměstnání (jsem v pracovní neschopnosti a již se nechci vrátit), budu muset předávat hotovost i sklad, i když mezitím proběhl pronájem a pracuje tam cizí paní na zástup za mě (nevím, jestli má podepsanou hmotnou odpovědnost).
Poraďte mi, prosím, jak mám postupovat, aby nebyla poškozena moje pověst. Pracuji v této firmě již 9 let a nikdy jsem žádný problém neměla a ani jsem nebyla nikdy v pracovní neschopnosti. Tyto tlaky a překážky v práci ze strany zaměstnavatele začaly s nově jmenovaným vedením. Už nemůžu bez oznámení a sestavení otázek vedením ani telefonovat. Taky mi bylo sděleno, že „tady demokracie končí, nemůžete si říkat, co chcete“, takže Vás chci poprosit o diskrétnost.
Doufám, že se mi podařilo situaci popsat srozumitelně. Děkuji za Váš čas a přeji pěkný den Ludmila.

ODPOVĚĎ:
Podle § 252 zákoníku práce platí, že zaměstnanec se zprostí povinnosti nahradit schodek zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat.
Častým důvodem zproštění odpovědnosti za škodu je skutečnost, že zaměstnanec prokáže, že se svěřenými hodnotami měly možnost nakládat i osoby bez sjednané dohody odpovědnosti za tyto hodnoty.
A právě k této situaci pravděpodobně došlo ve Vašem případě. Pokud by při inventarizaci byl zjištěn schodek, můžete poukázat na výše uvedené ustanovení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Neprovedení inventury před a po pronájmu prostor se zbožím a odpovědnost za vzniklou škodu (manko)
Nezaviněné manko, nezaviněná škoda zaměstnancem
___

SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
Karta ZPT a vjezd do pěší zóny - může se nebo ne?

Jsem držitelem karty ZTP a také parkovací karty ZTP. Když jsem si byl na magistrátu města pro parkovací kartu, úředník mi přidal papír A4 s informacemi stran výjimek pro ZTP, prý je možné s kartou vjet do pěší zóny.
Bydlím v přilehlé ulici u pěší zóny. Ona je to sice pěší zóna s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen", ale ve skutečnosti to do pěší zóny má hodně daleko - vede tam trolejové vedení, denně tam projedou stovky trolejbusů, autobusů, taxíků, zásobování, ... Běžně tam jezdím do obchodního centra.
V posledních čtrnácti dnech jsem byl minimálně třikrát svědkem kontrol městské policie; když mne chtěli zastavit, stačilo jim přes okénko ukázat ZTP kartu a okamžitě mne nechali jet. Vůbec je nezajímalo, jestli tam jedu někam na nákup, nebo chci jen projet.
Dnes (01.01.2018) mne zastavila hlídka městské policie znovu, policista řekl, že ho moje parkovací karta ZTP nezajímá, že tam mám co dělat jen když tam jedu někam konkrétně, a že jim někdo "na městě" klade na srdce, aby ty vjezdy a průjezdy hlídali atd. atd. atd, jak jsou na to školení.
Chtěl mi dát pokutu 200 Kč, odmítl jsem. Výhrůžky správním řízením.
Pak přišel ten druhý (asi aby se vystřídali) a začalo druhé kolo: že to domluvou nejde, a že mu můžou ten průkaz ZTP zadržet na místě
- Přesnou formulaci vyjímek vjezdu ZTP do pěší zóny znám, co na to právník? To tam musím vjet, zastavit, jít se podívat do nejbližší výlohy, od kolika mají ráno otevřeno, a pak teprve můžu jet dál, aby to bylo nenapadnutelné, nebo mě pokutovali neoprávněně?
- Celou komunikaci mezi námi mají nahranou (což je jen dobře), jsou výhrůžky typu "ZTP parkovací průkaz můžeme odebrat na místě" pravdivé nebo je to jen součástí strategie?
- Pokud mne pokutovali neoprávněně, lze se ještě odvolat, ev. věc vrátit na projednání ve správním řízení?
- Lze předjímat, jak by správní řízení dopadlo?
- Má smysl se odvolat a lze odvolání "vyhrát" i bez advokáta? (Kvůli dvoum stovkám nedám pět tisíc za právníka, ale jde o princip).
Marek

ODPOVĚĎ:
Pěší zóna má specifická pravidla ohledně provozu a vjezdu vozidel.
Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky. Pro držitele ZTP karty platí pro vjíždění do pěší zóny následující: V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“.
Pro Vás tedy platí, že zde musí být splněna podmínka, že se jedná o naléhavě nutnou skutečnost, jinak nejste oprávněn do pěší zóny vjíždět, přičemž se toto vždy posuzuje u každého vjezdu zvlášť. Pokud tedy nejsou splněny výše uvedené podmínky, může Vám být uložena pokuta.
Vjezd autobusů, zásobování apod. je povolen na základě dodatkové tabulky.
Policie není oprávněna tento průkaz odebrat.
V případě, že Vám byla uložena bloková pokuta, nemůžete se proti ní odvolat. Odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty je možné pouze v případě, že tato záležitost bude projednávána v „klasickém“ správním řízení.
Pro tyto případy není nutné zastoupení advokátem, zde záleží pouze na Vás, jak se rozhodnete.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jízda autem v pěší zóně s kartou ZTP, kartou zdravotně tělesně postiženého
Zabavení karty ZTP policistou, strážníkem na místě - může to udělat?
___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Jak zabránit změně pozemku z "plocha veřejného prostranství" na "trvalý travnatý porost"

Vlastním pozemek, jehož jediný přístup je po cestě ležící na soukromé sousední parcele. Ostatní přístupy jsou bez cesty, komplikovanější a rovněž přes soukromé parcely. V katastru nemovitostí je tento přístup veden jako trvalý travnatý porost, fyzicky je na celém pozemku zpevněná cesta (dříve pouze travnatá cesta). Cesta byla 2016 v novém územním plánu obce vyznačena jako plocha veřejného prostranství (z důvodu funkce cesty). V současné době majitel pozemku s cestou usiluje o změnu územního plánu a veřejný prostor chce převést zpět. Na obci podal žádost a zastupitelé mu chtějí změnu povolit.
Mohu se této změně územního plánu z pozice souseda nějak bránit? Mám obavu, že mi v budoucnu bude bránit vjezdu na pozemek nebo výstavbě na něm. Podle současného územního plánu nemůže žádnou část cesty zahradit nebo jinak využít (informoval stavební úřad).
Děkuji, Adam

ODPOVĚĎ:
Od 1.1.2018 nabývá účinnosti novela stavebního zákona, která zjednodušuje změnu územního plánu, nicméně pokud vlastník přístupové cesty řeší tuto situaci již dnes (01.01.2018), postupuje se podle stavebního zákona účinného před touto novelou.
Návrh změny územního plánu musí být zveřejněn na úřední desce obce, kdy každý může vůči němu uplatnit připomínky. Jako vlastník dotčeného pozemku také budete mít právo podat námitky proti změně územního plánu. Nicméně je nutné sledovat úřední desku obce, popř. se dotazovat na příslušném stavebním úřadu, abyste nepromeškal lhůty stanovené zákonem.
Pokud by i přesto bylo rozhodnuto o změně územního plánu ve Váš neprospěch, stále máte možnost domáhat se umožnění užívání cesty prostřednictvím soukromého práva, kdy se můžete např. domáhat zřízení tzv. nezbytné cesty – ta je upravena v § 1029 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).
(§ 1029: Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zpevněná cesta - může jít o trvalý travnatý porost?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Jak dohledat majetek zemřelého, zesnulého v zahraničí

1958 emigroval můj otec do Německa kde žil až do konce svého života tj. do 9. 5. 2016. Po 1989 občas navštívil svoji matku v České republice, které se svěřil, že má v Německu nemovitost a další nemovitost bude kupovat na Slovensku. Jeho matka resp. moje babička mi to poté před svou smrtí sdělila.
V červnu 2017 přišel z Německa úmrtní list otce, a protože v České republice neměl žádný majetek, bylo v listopadu 2017 dědické řízení ukončeno.
Můžete mi prosím poradit, jak mám oficiálně začít, abych dohledal majetek v Německu a na Slovensku?
Děkuji Štěpán

ODPOVĚĎ:
Předchozí právní úprava neumožňovala, aby nemovité věci, resp. majetek nacházející se v zahraničí, byly řešeny v rámci dědického řízení v České republice. V tuto chvíli se již dědictví jako celek řeší v rámci jedné země. Pokud máte tedy informace, že Váš otec měl majetek v zahraničí, informujte o tom neprodleně notáře, ten dědické řízení znovu zahájí, resp. jej doprojedná.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dohledání zahraničního majetku zemřelého zůstavitele - pro dědické řízení
Dohledání zahraničních nemovitostí zemřelého, zesnulého - pro dědické řízení

__ 

OBČAN-BYDLENÍ
Povinnosti majitele bytu SVJ a pravomoci předsedy SVJ

Mám dotaz ohledně povinností, které mám jako vlastník bytu ve společenství vlastníků bytových jednotek.
V mém bytě proběhla velká rekonstrukce, vše dělala firma, která i ručí za provedení a kvalitu rekonstrukce. Tím i všech revizí apod.
Předseda mi 26.11.2017 donesl rozhodnutí, tedy upozornění, kde prý na nějaké schůzi 10.10.2017 projednali s nevím kým mou rekonstrukci a ta nebyla provedena dle požadavků SVJ. Rozhodnutí jsem nikdy neviděla, ani se tu nikdo nebyl po rekonstrukci podívat, ani jsem neviděla žádné oznámení apod.
Náš domovník, tedy předseda výboru SVJ, pracuje ve státním bytovém družstvu jako instalatér a sám si dělá co chce. V bodu jedna, který uvádí, zde sám, za mé nepřítomnosti rozhodoval o výměně apod. , kdy rozhodl, že se ta odbočka měnit nemusí, což udělal za mými zády.
Teď mi to předhazuje. Bod 2, zde se vodoměry dají přečíst, přístup je však špatný, ale čitelné jsou. Vyměnit půjdou špatně, ale teď jsou nové.
Bod 3, nedostatečné odvětrávání - mám digestoř s uhlíkovým filtrem, a že máme odsávání takové či makové, by mě asi nemuselo zajímat, či ano? je mou povinností si dát digestoř do zdi?
Odsávání mám v koupelně, to je podle zákona.
Bod 4, kde mám napsánu výměnu radiátorů, tak tam že si mám pak opravy apod. řešit sama, přitom platím fond oprav, a hlavně tam uvádí na placení nákladů v technické šachtě. Podotýkám, že platím fond oprav jako každý jiný majitel bytu.
To že bez mého svolení či dokonce přítomnosti vstupoval do mého bytu v době rekonstrukce mi můžou potvrdit dělníci, kteří zde pracovali a to i to, že jim vymluvil výměnu trubky, viz bod jedna.
Prosím Vás tedy o radu, jak se v tomto případě zachovat, jestli můžu nějakým způsobem bránit těmto řečem? Děkuji, Justýna.

ODPOVĚĎ:
Je pozoruhodné, jak vůbec předseda SVJ k takovým zjištěním přišel. Doporučila bych Vám jej zaúkolovat, neboť si evidentně vymýšlí vlastní pravidla. Vyzvěte jej, ať Vám sdělí, na základě jakých podkladů k uvedeným zjištěním přišel a ať Vám sdělí, na základě jaké listiny dospěl k závěru, že Vaše rekonstrukce není v souladu se zákonem a v souladu s usneseními shromáždění vlastníků SVJ. Předpokládám, že Vám nic relevantního nesdělí a v tom případě ho doporučuji ignorovat. Pokud bude v tomto jednání odpovídajícím šikaně pokračovat, obraťte se na advokáta - seznam www.advokatikomora.cz.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Námitka nesprávně provedené rekonstrukce bytu v domě SVJ předsedou SVJ
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Lhůta na uplatnění závěti, promlčení závěti, poslední vůle

Babička mi darovala svůj již zděděný 50%podíl na nemovitosti, jejíž další 50% podíl vlastní tři další majitelé (vzdálení příbuzní). Nyní jsem, po smrti babičky, našla dopis, ve kterém původní majitel (strýc) sděluje, že si přeje, aby veškerý jeho majetek připadl po jeho smrti rodině mé babičky. Dopis je z roku 1983 a odkaz v něm nebyl uplatněn. Jelikož spolumajitelé se o nemovitost nestarají, nechtějí jí prodat ani koupit a je s nimi velmi obtížná komunikace a moje rodina se snaží dům udržovat, zajímá mne, zda mohu nyní tento dopis - závěť - uplatnit ve svůj prospěch. Jedná se vůbec o závěť, když je to ve formě dopisu?
Velmi děkuji za odpověď. Olivie

ODPOVĚĎ:
Pokud by dopis obsahoval všechny náležitosti, které zákon pro závěť ukládá, může být samozřejmě závěť sepsána i formou určitého dopisu.
V daném případě je však hlavním problémem čas. Je-li v řízení o pozůstalosti dědictví potvrzeno dědici, který dědit neměl (nepravý dědic), může se oprávněný dědic, domáhat toho, aby mu dědictví vydal. Dle právní úpravy platné a účinné v době předcházejícího dědického řízení se však toto právo promlčovalo ve 3 letech ode dne právní moci rozhodnutí, kterým se skončilo dědické řízení. Tato lhůta nelze zhojit. V tuto chvíli se tedy nelze domáhat vydání dědického dílu.
Vzhledem ke skutečnostem, které ve svém dotazu uvádíte, doporučuji podat žalobu o vypořádání podílového spoluvlastnictví, přičemž soud přihlédne při vypořádání k tomu, kdo se o nemovitost stará, kdo ji upravuje, opravuje a hradí náklady s provozem spojené.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Promlčení závěti - do kdy je možné uplatnit závěť po smrti zůstavitele
___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Kvalifikační dohoda a vrácení nákladů v případě ukončení pracovního poměru - výpočet podílu nákladů

Mám v zaměstnání podepsanou kvalifikační dohodu na 36 měsíců. V dohodě se píše :
" Nesplní-li zaměstnanec svůj závazek k setrvání zaměstnání pouze z části, jeho povinnost k náhradě nákladů se poměrně sníží, a to za každých celých odpracovaných 12 měsíců o 1/3 z celkové částky 300 000 Kč za každých celých odpracovaných 12 měsíců, po který trval pracovní poměr zaměstnance od úspěšného ukončení kurzu."
Můj dotaz zní : podle tohoto odstavce to vypadá že se mi sníží část nákladu až po 12 měsících v zaměstnání. Chtěl bych vědět co by se stalo, pokud bych dal výpověď např. po roce a půl. Jestli se náklady rozpočítají na jednotlivé dny, nebo jestli se výpověď po tomto roce a půl stále počítá jen jako "celých odpracovaných 12 měsíců" a tím pádem by se mi závazek snížil jen o třetinu. Tzn. při výpovědi po roce a půl, jestli budu platit 200 000 nebo jen polovinu, tj. 150 t.
Děkuji!

ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 235 odst. 2 zákoníku práce uvádí, že nesplní-li zaměstnanec svůj závazek z kvalifikační dohody pouze zčásti, povinnost nahradit náklady zvýšení nebo prohloubení kvalifikace se poměrně sníží. Ze strany zaměstnavatel lze uplatnit pouze tu část nákladů, která odpovídá době nesplněného závazku.
Podle mého názoru by se tedy částka určená k náhradě nákladů měla poměrně snižovat za každý odpracovaný měsíc.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpočet podílu nákladů u kvalifikační dohody o vzdělání
___

RODINA-SJM A ROZVOD
Odklonění majetku manželem a rozvod - jak získat zpět peníze v SJM a vypořádat je?

V červnu 2016u jsem se na Vás obracela o radu jak si mám počínat při zjištění, že manžel v několika případech zaslal peníze na účet třetí osoby, aby si vytvořil několikasettisícovou finanční rezervu, která tímto bude pro následné, jím tajně plánované dělení majetku, mimo SJM.
Na radu, že nejdříve musím vyslovit nesouhlas s těmito úkony a to ve lhůtě nejdéle jednoho roku od doby kdy jsem se o skutečnosti dověděla, jsem dne 29. srpna 2016 zaslala manželovi dopis na doručenku a vyslovila tak nesouhlas s jeho úkony. Pro úplnost Vám kopii předmětného dopisu přikládám.
Manžel tento dopis s doručenkou hned následující den převzal, ovšem situaci ignoroval, k 1. listopadu 2016 se během mé dovolené odstěhoval, následně požádal o rozvod, o čemž jsem se dověděla v lednu 2017, ke dni 18. října 2017 jsme rozvedeni a rozsudek nabude právní moci tuto sobotu, tedy dne 25. listopadu 2017.
Ráda bych se nyní zeptala:
1. zda předmětné vyslovení nesouhlasu s manželovým počínáním je postačující pro vypořádávání SJM, jenž v brzké době nastane.
2. vzhledem k tomu, že je velice pravděpodobné, že případy které se mi podařilo zjistit nejsou ojedinělé a že k takovému odklánění docházelo mnohokráte a po dlouhou dobu, chtěla bych se zeptat, zda existuje ještě nějaká možnost požádat soud o dohledání dalších možných případů, či zda zánikem manželství zanikla také možnost se o takových případech dovědět.
3. jak z dopisu který jsem manželovi zaslala vyplývá, zjistila jsem rovněž pro mne velmi bolestivou skutečnost, že třetí osobou, která manželovi s jeho protiprávním vyváděním majetku mimo SJM pomáhala je mladší z našich dcer. Samozřejmě, že tuto situaci vnímám jako velkou zradu a je pro mne velice zraňující a bolestivá, zejména když jsem se po celou dobu našeho soužití snažila, aby všichni v rodině měli co potřebují a nic jim nechybělo k pohodlnému životu.
Zde bych chtěla uvést, že jsme v lednu 1999 zakoupili s manželem na úvěr, bytovou jednotku 1:1 v Praze-Holešovicích, aby mladší dcera měla během studií kde bydlet.
Zdálo se, že jsme fungující rodina a já jsem neměla důvod mít v té době nějaké pochybnosti, že by se situace měla měnit a tak existovaly i úvahy, že pokud ani jeden z nás nepřijde o zaměstnání a tím se nám podaří hypoteční úvěr bez problému splatit a nebudeme-li potřebovat peníze k našemu dalšímu životu, nemusely bychom předmětný byt v Praze prodávat, mohli bychom jej nakonec mladší dceři ponechat, za podmínky, že by musela svou starší sestru, žijící ve Francii, polovinou hodnoty bytu vyplatit.
Podotýkám, že v roce 1999 nemohl nikdo z nás vědět, co nastane, zda vůbec budeme ještě naživu, jednalo se tedy pouze o úvahy co by mohlo být, kdyby. Samozřejmě písemně se nikdo k ničemu zavazovat nemohl a nestanovovaly se tedy písemně ani žádné podmínky.
Měli jsme štěstí, o zaměstnání nikdo z nás nepřišel a tak se nám v únoru 2009 podařilo úvěr splatit a v říjnu 2009 jsem odcházela do důchodu, aniž by naše rodina měla jakýchkoli finančních závazků, i když příjem rodiny mým odchodem do důchodu značně poklesl.
Po splacení hypotečního úvěru na mě manžel začal naléhat, že byt v Praze bychom měli přepsat na mladší dceru, s čímž jsem nesouhlasila,
neboť mladší dcera zatím neměla potřebné finance na vyplacení své sestry a nechtěla jsem pro případ že by se s námi něco stalo mít tuto záležitost nekontrolovaně nedořešenou. Namítala jsem, že dokud je předmětný byt náš, mají na něj obě naše děti v případném pozůstalostním řízení stejné právní nároky. Nicméně manžel na mne neustále naléhal, že můžeme tedy na mladší dceru přepsat alespoň polovinu bytu a druhou polovinu bytu si ponechat ve SJM, pro případ, že by mladší dcera nemohla starší dceru vyplatit. O tom, že manžel vyvádí majetek ze SJM s úmyslem mne opustit, a že i byt v Praze potřeboval tedy dostat rovněž mimo SJM jsem neměla tušení, a tak po dvouletém přesvědčování jsem v listopadu 2011 podlehla a přistoupila jsem k podpisu Darovací smlouvy na polovinu předmětné bytové jednotky mladší dceři a od té doby zůstává ve SJM již jen druhá polovina této nemovitosti.
Dnes (01.01.2018) již vím, že manžel měl v úmyslu vyvést ze SJM a převést na dceru tuto bytovou jednotku celou, avšak poté, co jsem v roce 2015 zjistila, že tak činí i s financemi, jsem k dalšímu převodu i přes velký nátlak ze strany manžela a dcery odmítla přistoupit. Nynější hodnota celého bytu činí zhruba 1,9 milionu korun.
Dlužno říci, že dcera si vlastní pílí pořídila ve stejném domě kde je předmětná bytová jednotka ještě další byt 1:3 a ten, který má k dnešnímu dni s námi napůl pronajímá od dubna 2013 za cca 10.000,-
měsíčně, přičemž si celý výnos s pronájmu ponechává, možná se dělí s manželem, to nevím, neb nereaguje ani na mou žádost, že je povinna o hospodaření s nemovitostí ostatní spoluvlastníky informovat.
Manžel během rozvodového řízení uvedl, že v manželském svazku trpěl nejméně posledních 20 let, ovšem skutečnost, že vystoupit z něj mu bránilo vědomí, že opuštěním manželky by byl nucen opustil polovinu majetku zamlčel.
Chtěla bych se touto cestou zeptat, zda by bylo možné žádat soud o zrušení tohoto darování, z důvodu, že můj podpis na Darovací smlouvě byl v podstatě získán lstí, kdy manžel mi zapřel, že ke mně cítí silnou nenávist, či zda by bylo možné žádat po dceři vrácení mé části daru, neb její chování vůči mně je zjevně v rozporu s dobrými mravy - za to, že jsem v roce 2015 odmítla přistoupit k převodu další části této nemovitosti projevuje vůči mně nenávist opravdu silnou a o jejím vztahu ke mně vypovídala i u soudu, takže o tom existuje úřední záznam.
Děkuji za odpověď, Blažena.

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. písemné vyslovení nesouhlasu je postačující pro prokázání toho, že jste s manželovými transakcemi nesouhlasila.
2. bohužel soud v civilním řízení nebude vyhledávat sám podobné případy, na jejichž základě docházelo k vyvádění financí ze SJM. Civilní řízení je založeno na tom, že účastníci navrhují důkazy a v rámci tzv. ediční povinnosti jsou třetí osoby povinny na výzvu soudu případně listiny doložit. Tj. na Vás by bylo, abyste např. označila účet, na který byly peníze převedeny a soud je schopen zajistit výpis z tohoto účtu. Sám ale nebude zjišťovat, kam a kdy manžel peníze převáděl.
3. Můžete žádat vrácení daru, musela byste ale prokázat, že se k Vám dcera chová hrubě a takové chování by mělo být proti dobrým mravům. Vrácení daru musíte žádat soudně, pakliže jej dcera nevrátí dobrovolně pouze na základě písemné výzvy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyvedení majetku ze SJM a rozvod manželství - jak vypořádat majetek a peníze ve společném jmění manželů?
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
Skrytá vada nemovitosti - vlhkost, vlhnutí stěn (projevilo se až v zimě)

Koupili jsme 05/2017 s přítelkyní domek v Držovicích, bydlíme v něm 09/2017-11/2017 a začíná nám vlhnout zeď v obývacím pokoji a tvoří se tam mapy. Dá se tohle uplatnit u realitní kanceláře a bývalého majitele jako skrytá vada?
Je žádoucí znalecký posudek na tento problém. Máme pak nárok na to, dostat posudek proplacen od původního majitele rodinného domu, pokud budu v právu a reklamace skryté vady nemovitosti ve formě vlhkosti a vlhnutí stěn bude oprávněný?
Děkuji moc za odpověď, Daniel.

ODPOVĚĎ:
Pro posouzení nároku je nutné zhodnotit, zda vlhkost odpovídá stáří domu, či nikoliv. Zejm. u starých domů by projevy vlhkosti mohly odpovídat stáří a užívání. Nicméně i u těchto domů by nadměrná míra vlhkosti měla představovat vadu, za kterou bude odpovídat prodávající, pokud na ni neupozornil.
Obecně nadměrná vlhkost v domě, na kterou prodávající neupozornil, bude představovat skrytou vadu, na základě které můžete uplatňovat práva z vadného plnění, primárně slevu z kupní ceny.
Nároky byste měl uplatňovat přímo u prodávajícího, realitní kancelář, která obchod pouze zprostředkovává, nebude za vady odpovídat.
Zpracování znaleckého posudku je žádoucí, nicméně je důležité jej nechat zpracovat především v případě, že by prodávající Vaše nároky odmítl. Pokud by dobrovolně poskytl požadovanou slevu z kupní ceny, pak by znalecký posudek nebylo nutné zpracovávat. Sttačit by mohl například rozpočet stavební firmy na nezbytné úpravy.
Pokud prodávající dobrovolně na Vaše nároky nepřistoupí, bude nutné se nároku domáhat žalobou u soudu. V tomto případě doporučuji vyhledat pomoc advokáta. Seznam advokátů naleznete např. zde: www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vlhnutí stěn, vlhkost v koupeném domě - skrytá vada nemovitosti
___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Nemoc z povolání a renta - vliv výše mzdy, platu

Mám uznanou nemoc z povolání. Když dosáhnu v novém zaměstnání vetší mzdu než jsem měl ve starém, tak nebudu dostávat nic. Co když tady tu práci z nějakého důvodu nebudu vykonávat a budu pracovat jinde za menší mzdu. Bude mi zase vyplacená renta? Děkuji

ODPOVĚĎ:
Náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti upravuje § 271b zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle právních předpisů o důchodovém pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží.
K případnému snížení renty podle zákoníku práce dochází v případě, že dosahuje zaměstnanec ze své viny nižšího výdělku než ostatní zaměstnanci vykonávající u zaměstnavatele stejnou práci nebo práci téhož druhu, pak se považuje za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání průměrný výdělek, kterého dosahují tito ostatní zaměstnanci.
Pokud tedy nastoupíte do jiného zaměstnání s nižším výdělkem a na této pracovní pozici budete dosahovat stejného výdělku jako ostatní zaměstnanci, renta Vám vyplácena bude.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Ztráta na výdělku z důvodu nemoci z povolání po ukončení pracovní neschopnosti
Výpočet renty po výpovědi, ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů

SPRÁVNÍ-POKUTY Pokuta za rychlou jízdu v zahraničí (Island) - vymáhání pokuty v ČR   Dne 26.11.2017 a 28.11.2017 jsem byl dvakrát zadržen Islandskou policií za rychlou jízdu autem. Rychlostní limit je 90 km/h, já jsem jel v obou případech 120 km/h. V obou případech jsme na místě sepsali formulář a policisté po mně vyžadovali peníze, což dohromady dělá 75.000 ISK (cca 600€). Měl jsem nastavený limit na kartě a pokutu jsem tudíž na místě nezaplatil a Island jsem následně opustil bez zaplacení. Počítám s tím, že mi v následujících dnech přijdou složenky. Rád bych věděl, jaké jsou možné právní postihy za nezaplacení pokuty, zda má Island možnost zasahovat i za území vlastní země. Momentálně žiji do července příštího roku v Norsku, to je taky důležité zmínit, vzhledem ke vztahům mezi těmito zeměmi. Děkuji za odpověď a hezký den, Vladimír.     ODPOVĚĎ: Skutečnost, že se momentálně již nenacházíte na území Islandu, není podstatná. I tak bude proti Vám s vysokou pravděpodobností nadále postupováno ze stran islandských orgánů (proběhne řízení, jehož výstupem bude rozhodnutí). Je poměrně běžnou praxí uznávání cizozemských rozhodnutí (zejména soudních) – tj. rozhodnutí vydané příslušným orgánem jednoho státu může být uznáno i ve státu jiném a tady také vykonáno (např. pokuta uložená rozhodnutím orgánu jednoho státu může být uznána a pak i vykonána – prostřednictvím exekutora – v jiném státu). Zde pak záleží především na vzájemné úpravě uznávání jednotlivých druhů rozhodnutí mezi státy a také na faktické praxi – zda je využíváno a praktikováno, nebo nikoliv.     ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: Vymáhání pokuty ze zahraničí po českém občanovi ___   OBČAN-BYDLENÍ Změna trvalého bydliště a ztráta družstevního bytu z tohodo bůdovu   Jsem nájemníkem dle nájemní smlouvy v bytě Stavebního bytového družstva SBD, dle ní jsem tedy nájemce a člen družstva. Byt pronajímám, oficiálně s povolením družstva. Mám tam ale dosud trvalé bydliště. Můj dotaz se týká toho, zda v tomto bytě musím mít trvalé bydliště - dosud ho tam mám, ale chci si ho přehlásit. Nehrozí pak, že bych přišel o členská práva bytového družstva? Děkuji za odpověď, Ivana   ODPOVĚĎ: V laické veřejnosti je tzv. trvalý pobyt velmi přeceňován. Jde však jen a pouze o evidenční údaj státu, který nemá absolutně žádná práva např. k vlastnictví nebo k členským právům bytového družstva. Lze tedy říci, že přehlášením trvalého bydliště neztrácíte práva k bytu, resp. k nájmu. Skutečnost, že byt podnajímáte na tom ničeho nemění.   I nadále zůstanete členkou bytového družstva a stranou nájemní smlouvy uzavřenou s bytovým družstvem.     ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: Vliv trvalého pobytu na vlastnictví družstevního bytu (členských práv v BD) ___   SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ Pozitivní test na drogy olíznutím papírku bez odběru krve - zabavení řidičského průkazu, ŘP, řidičáku   Na konci listopadu 2017 jsem byl kontrolován hlídkou PČR, dali mi "líznout" papírek na návykové látky a ten byl pozitivní, vysvětlil jsem jim, že jsem měl akci před týdnem, na které jsem si asi 3x potáhl marihuany, vše se mnou sepsali a poslali mě domů. Na test na krev jsem nešel, protože jsem to nepovažoval za důležité. Ale přemýšlím, jestli to nebude nyní přitěžující okolnost. Můžete mi prosím poradit, co mě teď čeká? A hrozí mi odebrání řidičského oprávnění? A pokud ano, tak je možno prokázat zpětně, že jsem v sobě nic neměl? Jsem řidičem z povolání a řidičský průkaz je pro mě velmi důležitý. Děkuji, Lukáš.     ODPOVĚĎ: Rozhodující je, zda jste byl v době řízení pod vlivem návykové látky či nikoliv (skutečnost, že jste užil návykovou látku několik dní dříve, neznamená, že jste stále pod jejím vlivem). Pokud nebyly provedeny testy krve (neodmítl jste), bude pro polici těžké prokázat, že jste byl pod vlivem návykové látky v době řízení motorového vozidla.     Vyšetření krve je v případě, kdy je na základě testu slin zjištěna přítomnost návykové látky, žádoucí, tím totiž dojde spolehlivě k vyloučení skutečnosti, že jste v době řízení byl pod vlivem návykové látky.     ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: Zabavení řidičského průkazu z důvodu pozitivního testu na drogy (po olíznutí testovacího papírku) Pozastavení řidičského oprávnění - test na psychotropní a návykové látky ___   OBČAN-NÁHRADA ŠKODY Vymáhání náhrady škody - krádež kola s odsouzením pachatele k náhradě škody   Dne 27.8.2017 mi bylo ukradeno kolo v panelovém bytě. Zloděj využil nejprve nepozorností naši paní správcové bytového domu, ukradl klíče a následně si odemkl dveře a ukradl mi kolo. Pachatel se našel, byl odsouzen 22.11.2017 k trestu odnětí svobody na 4 měsíce s podmínkou v době trvání 16 měsíců.   V trestním příkazu odsouzeného je napsané, že je obžalovaný povinen zaplatit na náhradě za kolo částku 3.200 Kč a celé je to odkázáno na zbytky svých nároků na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Nyní nevím, jak mám postupovat dále. Děkuji, Ivoš.     ODPOVĚĎ: V případě, že rozhodnutí soudu stanovuje, že nárok musí být uplatněn v občansko-soudním řízení, budete muset podat žalobu k civilnímu soudu a u něj se s odkazem na toto rozhodnutí trestního soudu domáhat, aby obviněnému byla uložena povinnost nahradit Vám vzniklou škodu. S rozsudkem civilního soudu se pak můžete obrátit na exekutora, pokud nebude plněno dobrovolně.     Pokud ovšem samotné rozhodnutí trestního soudu stanovuje, že obviněný je povinen Vám nahradit vzniklou škodu v určité výši (např. 3200 Kč), tak již takové rozhodnutí trestního soudu zakládá Váš nárok na tuto částku a pokud nebude uhrazena ze strany obviněného, můžete již s tímto rozhodnutím jít k exekutorovi.     ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: Rozsudek soudu - náhrada škody za krádež kola, vymáhání částky ___   TRESTNÍ-TRESTNÍ SAZBY, POKUTY... Trestný čin v Rakousku a záznam v resjtříku trestů v ČR - bude?   V Rakousku byly před několika dny odcizeny potraviny drobným zemědělcům za 420 EU. Výslech na policii s překladatelem. Následné uhrazení 420 EU na policii a propuštění. Jaký bude prosím následný postup a jaký bude proces v ČR. Bude dotyčný mít záznam v rejstříku trestu? Děkuji, Štěpán.     ODPOVĚĎ: Postup nelze úplně spolehlivě předvídat, jelikož se řídí rakouským právem a z Vašeho dotazu nevyplývají veškeré potřebné údaje pro posouzení, jaký institut byl užit a jaké má tudíž právní následky. Podle toho se řídí i případný zápis do rejstříku trestů.     Součástí Rejstříku trestů je totiž evidence a) odsouzení,   b) podmíněného zastavení trestního stíhání,   c) podmíněného odložení návrhu na potrestání,   d) narovnání a e) odstoupení od trestního stíhání.     ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: Krádež v zahraničí s okamžitým uhrazením škody - následky v ČR, záznam v rejstříku trestů ___   RODINA-ROZVOD A SJM Spor o výši darovaných peněz při rozvodu manželství   Při rozdělování majetku v rámci rozvodu mého přítele je bývalou manželkou uplatňován finanční dar od její maminky. Tento nezpochybňuje, ale nesouhlasí s jeho výší. Při prvním projednávání u okresního soudu neměl advokáta a tak se do zápisu, který byl doplňován po jednání, kde nefungovalo nějaké zařízení, dostala částka o 1.000.000 Kč vyšší, než měla. V rozsudku, který byl odvoláván a nyní se věc znovu řeší u okresního soudu byla částka správná, ale to už se odvolala i exmanželka a odvolává se na ten chybný zápis. Přítel si toho všiml až nyní a tak neví, co s tím.   Teď už má právního zástupce, ale přítel neví, jak bude soud určovat částku daru, když není důkaz, darovací smlouva, nic, jen tvrzení syna, kterému v době darování bylo 14 let a u soudu vypověděl jen to, že babička něco říkala a že on neví podrobnosti.   Ve skutečnosti se jednalo o finance, které si exmanželka převedla na svůj účet po smrti matky, protože ta jí řekla hesla na vkladních knížkách. Není nic, jen čísla nových knížek, ale to je z roku 2005, takže u spořitelny nelze dohledat. Melanie.     ODPOVĚĎ: V tomto směru nepostačí pouze samotné tvrzení, ale bývala manželka musí existenci darovací smlouvy prokázat, důkazní břemeno leží na ní, pokud se jí to prokázat nepovede, finanční prostředky budou brány jakou součást společného jmění manželů. Prokázáním nemyslím pouhé předložení darovací smlouvy, ale i svědeckými výpověďmi, které existenci skutečně potvrzují,   Pokud jsou rozdílné částky v protokolu o jednání a rozsudku, je zjevné, že v jednom z dokumentů je písařská chyba, s tou bude muset soud vypořádat. Samozřejmě podstatné je, co je uvedeno v rozsudku.     ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: Jak dokázat výši darovaných peněz bez darovací smlouvy ___   OBČAN-NEZAŘAZENÉ Číslo účtu - je to osobní údaj dle zákona o osobních údajích?   Člen bytového družstva písemně oznámil statutárnímu orgánu SBD ukončení členství. V oznámení uvedl i bankovní spojení pro účely bezhotovostního převodu vypořádacího podílu. Naskenované oznámení bylo e-mailem rozesláno dalším členům družstva jako příloha zápisu z jednání představenstva, aniž by bylo bankovní spojení začerněno a aniž by dal dotyčný člen družstva souhlas se zveřejněním čísla bankovního spojení. Jde v daném případě o přestupek ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů? Např. přestupek podle § 45/1 písm. c) nebo e)? Děkuji, Zdeněk.     ODPOVĚĎ: Číslo bankovního účtu může být považováno za osobní údaj a jako takovému mu náleží ochrana. Zda došlo ke spáchání přestupku ovšem nelze pouze na základě Vámi sdělených údajů určit, jelikož je nezbytné zohlednit veškeré okolnosti – např. jak se staví stanovy družstva k rozesílání oznámení, popř. sdělování údajů, zda byl někdy v minulosti udělen souhlas s takovým jednáním apod.   Nicméně můžete podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů, aby tuto záležitost prošetřil s tím, že pokud Úřad shledá, že došlo k porušení zákona, bude postupovat z moci úřední a i bez dalšího bude takové jednání prověřovat.     ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: Ukončení členství v bytovém družstvu a vyplacení členského podílu v BD Způsob informování členů BD o ukončení členství jednoho z členů ___   OBČAN-BYDLENÍ Změna způsobu vytápění domů SVJ - kolik členů SVJ musí souhlasit? (100% nebo nadpoloviční většina? )   Změna z centrálního vytápění na plynovou kotelnu, kterou budeme vlastnit, ale bude ve vedlejším domě musí odsouhlasit 100% vlastníku SVJ nebo stačí nadpoloviční většina. Děkuji, Karel.     ODPOVĚĎ: Záleží jaká je úprava ve stanovách, pokud v tomto směru stanoví mlčí, pak dle nového občanského zákoníku již pro většinu hlasování není potřeba 100%  a dokonce ani jiná kvalifikovaná většina. Pro schválení postačí nadpoloviční většina přítomných hlasů, přičemž shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů, opět pokud ve stanovách není určeno jinak.     ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: Kolik členů SVJ musí souhlasit se změnou vytápění z centrálního na plynovou kotelnu - 100% nebo nadpoloviční většina? ___   OBČAN-DĚDICTVÍ Dědění přiženěných nebo přivdaných osob u druhé rodiny - od neteře, synovce    Dědictví - stará teta nemá děti a manžel již také zemřel – podle vašeho webu jsem našla že dědictví by v takovém případě mělo připadnout jejím žijícím sourozencům, eventuelne neteřím a synovcům – zahrnuje to i nevlastní (přiženěné) neteře a synovce? Díky moc, Olivie   ODPOVĚĎ: Neexistuje-li závěť, bude se v případě úmrtí Vaší tety dědit tzv. ze zákona dle třetí dědické skupiny podle § 1637 občanský zákoník, dle kterého dědí zůstavitelovi sourozenci a osoby žijící se zůstavitelem nejméně jeden rok před smrtí. Pokud některý ze sourozenců nedědí (např. zemřel nebo odmítl dědictví), podíl připadá jeho dětem, tedy skutečně neteřím a synovcům. Tzv. "přiženivší či přivdané" se tato skupina nevztahuje, musí zde být pokrevní příbuzenství (alespoň polorodé).     ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: Dědění přiženěných nebo přivdaných osob u druhé rodiny ___   TRESTNÍ-TRESTY, TRESTNÍ SAZBY Návštěva vězně ve vazbě, vazební věznici - průběh, podmínky, informace   Můj syn je ve vazbě, za jakých podmínek jej mohu navštívit. Děkuji, Soňa.     ODPOVĚĎ: Každý obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání devadesáti minut. V odůvodněných případech může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy i většího počtu osob nebo za dobu kratší než 2 týdny, případně na dobu delší než devadesát minut. Do počtu osob, jež mohou obviněného současně navštívit, se započítají i nezletilé děti, které se však mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.   Dle druhu uložené vazby mohou být stanoveny další podmínky pro návštěvy.     Podrobnosti získáte také na internetových stránkách dané věznice.     ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: Návštěva vězně ve vazební věznici nezletilou osobou ___   PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA Státní svátek a fond pracovní doby u nerovnoměrně rozvržené praocovní doby   Pracuji v obchodě na zkrácený úvazek 35 h/t a mám nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Zaměstnavatel mi na měsíc prosinec rozplánoval 147 hodin, což obsahuje i počet hodin za dva státní svátky. Je to tak správně? Započítává se svátek do fondu pracovní doby při nerovnoměrně rozvržené pracovní době?   Děkuji za odpověď. Diana   ODPOVĚĎ: U zaměstnanců pracujících v režimu nerovnoměrného rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen vypracovat rozvrh směn na celé vyrovnávací období bez ohledu na to, na které dny připadnou svátky. V případě, že svátek připadne na den, který je pro zaměstnance podle rozvržení pracovní doby jeho pracovním dnem, mohou nastat následující situace:   - Zaměstnanci z důvodu svátku směna odpadla -  doba, kdy zaměstnanec v důsledku svátku nepracoval, se posuzuje jako výkon práce a započítává se do stanovené týdenní pracovní doby v příslušném týdnu. Tito zaměstnanci tak nejsou povinni směnu, jež jim v důsledku svátku odpadla, napracovat v pozdějším období;   - Zaměstnanec v den svátku pracuje - zaměstnanci ve mzdové sféře, který ve svátek pracoval, za dobu práce ve svátek náleží podle ustanovení § 115 odst. 1 zákoníku práce dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době.   Pokud svátek připadl na den, který podle rozvržení pracovní doby není pro zaměstnance pracovním dnem, pak nemá svátek vliv na jeho pracovní dobu ani na výši jeho mzdy či platu.     ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: Počítá se státní svátek do fondu pracovní doby? (nerovnoměrně rozvržená pracovní doba)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.