Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje zanonymněné roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků/advokátů, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny.


 

OBČAN-BYDLENÍ
Lodžie - co patří k bytu a co je opláštění domu SVJ?

Jsem revizorem velkého společenství vlastníků bytových jednotek, tedy SVJ. Předsednictvo usiluje o zateplení průčelí domu, včetně vnitřku lodžií, čemuž se značný počet vlastníků brání. Smlouva o převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví uvádí, že předmět vlastnictví je smlouvou ohraničen mimo jiné - vnitřními plochami stěnových plášťů včetně oken, skleněných výplní, zábradlí lodžií. Mám za to, že z textu vyplývá, že hranici v části lodžie tvoří skleněná výplň a zábradlí lodžie, nikoliv jak tvrdí předsednictvo - vnitřními stěnami lodžie, které jsou však již za hranicí, která je stanovena skleněnou výplní a zábradlím lodžie. Prosím o posouzení tohoto rozporu. Děkuji za Vaše stanovisko, Jindřich.

ODPOVĚĎ:
V daném případě se jako právník přikláním k Vašemu výkladu, nicméně mám za to, že by se k danému dotazu měl vyjádřit odborník na stavebnictví. Nejsem si vědoma, že by existovala jakákoliv vyhláška, která by toto přesně definovala a doporučovala bych, aby Vám předsednictvo, pokud trvá na svém názoru, sdělilo, z čeho tento jejich názor vychází - zda z pouhé domněnky, právního předpisu či vyjádření odborníka na stavebnictví.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co je hranicí bytu v osobním vlastnictví a co patří už do společných částí domu SVJ
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Půjčka potomka na opravu domu rodiče, vliv na dědický podíl po smrti rodiče

Zemřela nám babička, bez závěti s dluhy (175.000 Kč). Je tomu tak, že 1/2 domu je dědy a matka s tetou dědí každá 1/4? Ohledně dluhů, prý se dělí mezi matku a tetu, děda je zcela mimo, jelikož nic nedědí (jeho ta 1/2 domu byla v rámci manželství). U notáře nám bylo řečeno, že matka s tetou budou muset každá zaplatit polovinu dluhu. Matka si ale 2015 brala úvěr, na rekonstrukci jejich střechy po požáru. Domluvili se tedy, že by ten dluh platila teta s dědou, dokud tu bude. Dá se to nějak takto řešit? Nebo co radíte? Moc děkuji za Vaši odpověď Jitka.

ODPOVĚĎ:
Pokud byli Vaše babička a děda manželé, nejprve se vypořádá ono zaniklé společné jmění manželů. Tedy veškerý majetek, který získali babička s dědou za trvání manželství a nebyl získán z výhradního majetku jednoho z nich, děděním, darem, restitucí apod. , se rozdělí. Polovina zůstane Vašemu dědovi, polovina, která by náležela babičce, bude zahrnuta do dědictví.
Je tedy možné, že i Vámi zmíněný dluh spadá do společného jmění manželů a předmětem dědictví bude jen jeho polovina. To, že například fakticky úvěrovou smlouvu podepsala pouze babička, na tom ničeho nemění, pokud dluh vznikl za manželství, je tedy součástí společného jmění manželů.
Budu vycházet z toho, že Vaši prarodiče byli v době smrti manželé, pak se nejprve vypořádá společné jmění manželů a část náležející Vaší babičce se stane předmětem dědictví. Podle informací, které jste uvedla ve Vašem dotazu, vyvozuji, že budou povoláni dědicové z prvé dědické třídy, tedy manžel a děti, kteří dědí všichni stejným dílem.
Uvedu příklad na onom domě, který by byl součástí společného jmění manželů.
Polovina domu zůstane Vašemu dědovi.
Druhá polovina domu spadá do dědictví. Tato polovina se rozdělí na tři třetiny. Manžel a děti (matka a teta) získají každý jednu třetinu.
V rámci dědického řízení lze uzavřít dědickou dohodu, kdy se souhlasem všech dědiců lze velikost dědických podílů, přesná specifikace získaného majetku a dluhů, upravovat, ne však v neomezeném rozsahu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv zadlužení potomka kvůli rodiči (oprava bytu, domu, nemovitosti) a ovlivnění dědictví, dědění
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
Zrušení kupní smlouvy uzavřené na dálku před doručením zboží kupujícímu

21.9.2017 večer jsem si objednal zboží v hodnotě 2.500 Kč z jednoho eshopu. 22.9.2017 v poledne jsem se rozhodl objednané zboží zrušit, o této situaci jsem neprodleně informoval eshop. Eshop zareagoval, že se objednané zboží nedá už zrušit, že je na cestě, ale do prodejny dorazilo až 25.9.2017 v poledne. O zboží nemám zájem, tudíž ani nechci řešit odebrání zboží a pak jej ve lhůtě 14 dní jet vrátit na prodejnu. Hrozí mi nějaký další postih nebo tahanice? Smluvní pokutu za neodebrané zboží nemá eshop uvedenou v obchodních podmínkách. Může mi případně hrozit např. postih v podobě uhrazení ceny za dopravu nebo i něco víc? Děkuji, Filip.

ODPOVĚĎ:
Primárně bude záležet, jaké ustanovení obsahují obchodní podmínky eshopu a zda umožňují storno objednávky před odesláním zbožím resp. jak je upraven okamžik uzavření smlouvy. Pokud smlouva dle obchodních podmínek vzniká již Vaším odesláním objednávky, pak se přikláním k názoru, že jedinou možností je odstoupení ve 14 denní lhůtě po té, co Vám bude zboží doručeno.
Byť existují názory, že je možné platně odstoupit ještě předtím, než Vám zboží bude doručeno, z důvodu jistoty doporučuji odstoupit až po doručení zboží, byť toto může být spojeno s dodatečnými náklady na vrácení zboží.
Pokud zboží neodeberete, má podnikatel právo domáhat se po Vás odebrání zboží a zaplacení, byť předpokládám, že by se k tomu neuchýlil. Vy byste stále mohl po doručení zboží od smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta není možné v obchodních podmínkách upravovat, mohl by uplatňovat pouze náklady marného odeslání či uskladnění nevyzvednutého zboží.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Storno objednávky kupujícím - do kolika hodin, do kdy může kupující zrušit objednávku bez pokuty, sankce od prodávajícího eshopu?

___

OBCHOD-DANĚ
Daně, zdanění zrušného životního pojištění

Zrušila jsem životní pojištění, na které jsem dostávala od zaměstnavatele měsíčně příspěvek 500 Kč. Sama jsem si doplácela 300 Kč měsíčně. Jelikož mám ještě jedno životní pojištění, kde platím měsíčně poměrně dost, tak jsem nechtěla zbytečně platit dvě. Peníze jsem dostala vyplacené, ale teď jsem se dozvěděla, že bych měla provádět nějaké zdanění nebo odvod daně. Pokud jsem dostávala příspěvek od zaměstnavatele a tu pojistku jsem zrušila. Na tuto informaci mě pojišťovna bohužel upozornila, až byla pojistka zrušená. Kdybych to věděla, tak bych pojistku nerušila.
Mohu se zeptat, jak mám postupovat? Musím tedy na Finančím úřadě, tedy FÚ, nebudu potřebovat nějaké potvrzení od zaměstnavatele? Vůbec už netuším, zda jsem pojistku dávala k daňovému odečtu. Myslím, že to bylo jednou, co jsem potvrzení předkládala v práci, ale jistá si nejsem. Děkuji, Nina.

ODPOVĚĎ:
V roce, kdy došlo k ukončení pojistné smlouvy, Vám vzniká povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Zaměstnavatel Vám nemůže provést roční zúčtování záloh na daň.
Vzniká Vám povinnost dodanit částky, které jste si uplatnila jako odčitatelnou položku od základu daně 10 let zpětně. Doporučuji informovat se u zaměstnavatele, zda jste si odčitatelnou položku uplatňovala, příp. o jakou částku se jedná. Uvedete do dílčího základu daně dle § 10 Zákona o daních z příjmů.
Dále Vám vzniká povinnost zdanit příspěvek zaměstnavatele od roku 2015 do zrušení pojistné smlouvy. Tento uvedete do dílčího základu daně dle § 6 Zákona o daních z příjmů.
Od zaměstnavatele si vyžádejte po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) Potvrzení o zdanitelných příjmech. Údaje z tohoto potvrzení a částky k dodanění plynoucí ze zrušené pojistné smlouvy uvedete do daňového přiznání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vypovězení životního pojištění - daně, zdanění, daňový odvod
Zdanění příspěvku od zaměstavatele - životní pojištění
__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Nesouhlas dárce pozemku se stavbou, postavením domu - může to dárce ovlivnit?

Dcera s přítelem neměla kde bydlet. Smluvně jsem jim darovala část pozemku, co jsem zdědila po rodičích. Každému ideální polovinu bez bližšího vymezení či zaměření. Smlouva neměla žádnou pojistku ve smyslu, že to platí pouze, když tam zůstanou oba dva. Bohužel se rozešli a přítel si polovinu ponechal - vždyť je jeho.
1. Je nějaká šance tento stav zvrátit? Aby toho nebylo málo, navrhl dceři odkup i její poloviny, aby si tam mohl postavit dům. Nepřeji si to.
2. Mám nějakou možnost do toho zasáhnout? Kromě apelování na dceru, aby to neprodávala?
3. Její bývalý přítel argumentuje tím, že mu banka nedá hypotéku, pokud nebude dům stát na jeho pozemku (projekt zasahuje i do druhé poloviny). Může si banka klást takovou podmínku nebo je to lživý argument?
Děkuji, Nina.

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. Pokud jste darovala dobrovolně, nemáte možnost situaci nyní nijak ovlivnit. Pouze byste mohla žádat vrácení daru z důvodu, že se k Vám obdarovaní chovají tak hrubě, že je takové chování v rozporu s dobrými mravy nebo z důvodu, že byste se ocitla v nouzi. Toto je zároveň odpověď i na druhý dotaz. Bohužel nemáte možnost do jejich vyjednávání nijak zasáhnout, pouze na dceru apelovat, jak uvádíte.
3. Záleží na tom, jak vysokou hypotéku by bývalý přítel potřeboval. Pokud si ji pořizuje na téměř 100% hodnoty, banka mu ji skutečně nemusí dát, protože hodnota majetku, který by dal do zástavy, nepostačuje na pokrytí hypotéky a souvisejících nákladů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odsouhlasení hypotéky bankou na stavbu domu na pozemku ve spoluvlastnictví - je spoluvlastnictví parcely problém?
___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Je možné řídit v ČR při zabavení řidiského průkazu a udělání si řidičáku v zahraničí, EU?

13.4.2007 mi byl zadržen řidičský průkaz za řízení pod vlivem alkoholu na 12 měsíců. 25.1.2010 řízení bez řidičského průkazu - rok zákaz činnosti. 7.3.2014 zákaz řízení na 3 roky kvůli neplacení výživného. Stěhování na Slovensko, trvalý pobyt, povolení k pobytu, práce. Chtěl jsem si udělat řidičský průkaz na Slovensku, ale bylo mi řečeno, že i když je již zabavený řidičák v ČR propadlý, musím si ho stejně udělat v ČR. Na Slovensku mi poradili, ať se v ČR vzdám veškerého řidičského oprávnění a že není problém, to mi potvrdil i komisař v Čechách.
Podal jsem žádost, nechal si ji potvrdit úřadem v ČR a řidičák si udělal na Slovensku.
Teď mi přišlo z Čech, že když si udělám řidičák na Slovensku nebudu moci jezdit v Čechách, jelikož mám blokaci na řidičské oprávnění a díky tomu se ho v ČR ani nemůžu vzdát. Děkuji, Bedřich.

ODPOVĚĎ:
Držitel řidičského oprávnění se může vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Dále platí: Držitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem uložena sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.
Pokud na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci osoba pozbude řidičské oprávnění, již nemá možnost se tohoto oprávnění vzdát, jelikož se jej můžete vzdát pouze držitel oprávnění, což není splněno v situaci, kdy je oprávnění již odňato jako důsledek uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vzdání se řidičského oprávnění v ČR, udělání řidičského průkazu v zahraničí EU a řízení v ČR - lze to?

___

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Pružná pracovní doba a pracovní pohotovost - je možné kombinova bez porušení Zákoníku práce?

Měl jsem do 30.6.2017 pružnou pracovní dobu a k tomu dohodu o pracovní pohotovosti. Údajně kvůli novele Zákoníka práce od 1.7.2017 to není možné a pokud je dohoda o pracovní pohotovosti, nelze mít v pracovní smlouvě pružnou pracovní dobu. Zaměstnavatel trvá na pevně stanovené pracovní době, určené např. dobou mezi 6-14.30 hod. Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
K 1.7.2017 nabyla účinnosti celá řada změn zákoníku práce. Týkají se však diskriminace a zahraničních pracovníků a agenturního zaměstnávání. To nic nemění na tom, že podle § 81 zákoníku práce pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Stejně tak rozhoduje o možnosti využívat pružnou pracovní dobu, pokud tato není zakotvena v pracovní smlouvě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pracovní pohotovost a pružná pracovní doba - kombinace
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Zvýšení kvalifikace a výživné, alimenty - vystudování VOŠ a nástup na VŠ

Chtěla jsem se zeptat, zda mám právo na výživné od matky. Jsem studentka, je mi 22 let a v červnu 2017 jsem s vyznamenáním ukončila vyšší odborné vzdělání v oboru diplomovaný farmaceutický asistent. Mohu již tedy nastoupit do práce. Ráda bych ale pracovala na vyšší pozici, a proto jsem podala přihlášku na vysokou školu (obor farmacie) a úspěšně vykonala přijímací zkoušku. V říjnu 2017 bych měla nastoupit do prvního ročníku. Moji rodiče jsou rozvedení. Žiji se sestrou, která studuje střední školu, matkou, jejím druhým manželem a jejich společným synem. Otec mi platí výživné ve výši 3.000 Kč a po domluvě mi alimenty bude posílat i nadále. Matka mi dává 1.000 Kč. Vše, kromě jídla a bydlení u matky, si platím sama již od 19 let. Matka mi neustále vyhrožuje a uráží mě. Psychicky už s ní bydlet nevydržím. Problém je, že matka, pokud se odstěhuji, mi nechce dát nic. I nyní mi kromě zmíněných peněz nic nedá. Ne proto, že nemá, ale proto, že nechce. Děkuji, Tina.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Pokud si dalším studiem budete zvyšovat a prohlubovat svou kvalifikaci a tím zlepšovat své šance na uplatnění na trhu práce, může vyživovací povinnost rodičů vůči Vám trvat.
Jestliže ale nyní bydlíte s matkou, matka plní část své vyživovací povinnosti i tím, že za Vás hradí náklady na stravu a bydlení. Přestože Vám tedy dává hotovost pouze 1.000 Kč, její náklady spojené s Vaší výživou a bydlením jsou ve skutečnosti vyšší. I tyto náklady jsou při určování výše výživného zohledňovány. Proto byste měla větší šanci na zvýšení výživného v případě, že byste se odstěhovala a veškeré náklady byste si hradila sama. V takovém případě považuji výživné, které Vám matka poskytuje – i když neznám její finanční situaci – za nedostatečné. Pokud se na výši výživného s matkou nedohodnete, budete muset k okresnímu soudu v místě bydliště matky podat návrh (žalobu) na určení výše výživného. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát, nejlépe se specializací na rodinné právo. Jak již bylo uvedeno výše, větší šanci na získání výživného ale máte tehdy, když budete bydlet samostatně a veškeré životní náklady si budete hradit sama.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vystudování VOŠ a nástup na VŠ - nárok, právo na výživné, alimenty od rodiče, rodičů

__

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
Odškodnění, odškodné za zpožděný, opožděný let - technické problémy letecké společnosti Travel Service

Rád bych se zeptal na možnost vymáhání částky za kompenzaci zpožděného letu kvůli technickým problémům u společnosti Travel Service. Potkalo mě to při návratu z dovolené v dubnu 2017 spolu s dalšími 160 cestujícími. Zpoždění letu z Egypta bylo přes 30 hodin a dle Evropského parlamentu a rady (ES) č. 261/2004 je za toto kompenzace 400 EUR. Jenže dopravce všem rozeslal dopisy s tím, že uhradí jako kompenzaci 5.000 Kč a po mém nesouhlasu už se nevyjadřuje.
Podrobnosti k průběhu zpoždění a skoro žádné informovanosti dopravce nedoplňuji (nebyli skoro žádné, nebo úplně špatné, nejdřív 3 hodiny na letišti, aniž jsme věděli proč, potom v noci nástup do autobusu k odvozu na letiště, který byl zrušen, protože zjistili, že náhradní letadlo nepřiletělo atd). Děkuji, Hynek.

ODPOVĚĎ:
Doporučuji případ svěřit advokátovi, který nejprve zašle společnosti předžalobní výzvu k plnění. Často letecké společnosti již na základě této výzvy dlužnou částku uhradí, neboť si jsou vědomy toho, že zákazník přistoupil k soudnímu vymáhání.
Pokud by společnost dobrovolně částku neuhradila, bude nutné ji vymáhat soudní cestou.
Seznam advokátů naleznete na www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání odškodného za opožděný, zpožděný let
___

OBCHOD-DANĚ
Darování auta vyřazeného z obchodního majetku firmy - daně, zdanění daru

Jsem OSVČ, vedu daňovou evidenci, nejsem plátce DPH. Rád bych dospělé dceři daroval automobil, který je v obchodním majetku firmy. Snažil jsem se dopátrat, "jak je to legislativně správně", ale informace se liší. Měl jsem představu, že až bude automobil ve stáří 5 let, tak jej vyřadím z obchodního majetku firmy a následně jej formou daru převedu na dceru. Pokud jsem nalezl správné informace, tak z daru jako OSVČ nebudu odvádět žádnou daň, obdarovaný by neměl dar prodat do 1 roku, aby nemusel platit daň z příjmu. Můžete mi prosím odpovědět, zda-li to je takto správně? Děkuji za vaši odpověď, Antonín.

ODPOVĚĎ:
Při vyřazení automobilu z obchodního majetku, ani při darování dceři, Vám nevzniká zdanitelný příjem. V roce vyřazení můžete uplatnit daňové odpisy ve výši 1/2, pokud automobil daňově odpisujete. Zůstatková cena vyřazeného automobilu nebude daňově uznatelná.
Pokud dcera bude automobil používat pro soukromé účely, bude pro ni tento bezúplatný příjem osvobozen od daně z příjmů dle § 10, odst. 3, písm. d), bod 1. Zákona o daních z příjmů.
V případě, že by automobil do jednoho roku prodala, vznikla by jí povinnost příjem z prodeje zdanit.
Pokud by dcera automobil přijala v souvislosti se svou podnikatelskou činností, vznikla by jí povinnost tento bezúplatný příjem zdanit dle § 7 Zákona o daních z příjmů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Převod auta z podnikatele na podnikatele - daně, zdanění
Darovací daň - darování vozidla vyřazeného z obchodního majetku firmy
___

OBČAN-BYDLENÍ
Právo výboru SVJ na klíče od pronajímaných nebytových prostor domu

Při pronájmu veřejných nebytových prostor (sklep, dílna) v domě SVJ, vlastníkům bytů v daném domě, lze požadovat ze strany výboru domu pro svoji potřebu od nájemců daných prostor náhradní klíče k těmto veřejným nebytovým prostorám. Pokud ano, tak prosím sdělit z. č. §, písmeno, pokud ne tak nic. Děkuji za informaci, Milan.

ODPOVĚĎ:
Neexistuje žádné zákonné ustanovení, které by výslovně upravovalo skutečnost, zda může výbor SVJ požadovat klíče od uvedených prostor. Tuto povinnost lze však bezproblémově upravit v nájemní smlouvě. SVJ je vlastníkem prostor, má právo tyto kontrolovat a nájemci jsou povinni mu to umožnit. V nájemní smlouvě lze přímo upravit, že nájemci jsou povinni poskytnout klíče.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pronájem nebytových prostor SVJ a kontroly prostor členy výboru SVJ
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Může zakázkový list nahradit smlouvu o dílo?

Pořizujeme si novou kuchyňskou linku na míru, od kuchyňského studia jsme si zdarma nechali vypracovat cenovou nabídku. Před pár dny jsme přišli uzavřít závaznou objednávku, ale dostali jsme k podepsání pouze zakázkový list a fakturu. Čekali jsme, že s námi kuchyňské studio uzavře smlouvu o dílo. Je smlouva nutností nebo stačí jen Zakázkový list? V zakázkovém listu jsou uvedeny: typy jednotlivých skříněk, dekor dvířek, korpusů a pracovní desky, typy vestavných spotřebičů, které jsme si vybrali. Je tam upřesněno, co je a co není zahrnuto v ceně (montáž, doprava, zapojení spotřebičů, …).
Součástí zakázkového listu je cenový rozpočet.
Dále je uvedeno, že „termín zahájení montáže je šest týdnů po připsání zálohy na účet dodavatele, doplatek se vybírá v hotovosti při předání díla. Zákazník rozumí obsahu zakázkového listu. “
Máme trvat na sepsání smlouvy nebo tento zakázkový list smlouvu o dílo plnohodnotně nahradí? Předem děkujeme za odpověď. Jana a Karel.

ODPOVĚĎ:
Smlouva o dílo nemusí být uzavřena písemně, podepsání zakázkového listu ji v zásadě nahradí a bude představovat potvrzení o uzavření smlouvy. Nicméně uzavření písemné smlouvy by bylo vhodnější z důvodu zajištění splnění smlouvy prodejcem, kdy je možné například pro případ prodlení s dodáním požadovat slevu z ceny apod.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nahrazení smlouvy o dílo zakázkovým listem zhotovitele
Smlouva o dílo a zakázkový list - rozdíl ve významu
___

OBCHOD-REKLAMACE
Lhůta na odstranění vady, škody způsobené opravnou při opravě - kolik dní?

24.9.2017 jsem dala do opravny obuvi v Brně Olympii vyměnit patníky na mých botech s vysokými podpatky. Když jsem si přišla boty vyzvednout, byly celé podpatky zlomené. Nejdříve se mi zaměstanec nechtěl přiznat, že to udělal. Posléze mi bylo řečeno, že lhůta na opravu je měsíc. A že za týden nestihnou podpatek vyměnit. Chci se zeptat, zda skutečně musím čekat měsíc, pakliže jde o věc, kterou potřebuji k dennímu užívání a pokud jiné opravny obuvi mění podpatky maximálně do týdne. Děkuji, Jaromíra.

ODPOVĚĎ:
Z dotazu nevyplývá, zda jste nechala boty opravit jako reklamaci, nebo jako běžnou opravu. Předpokládám, že se jedná o druhý případ. Pokud by se jednalo o reklamaci, pak má obchodník skutečně 30 dní na její vyřízení.
Pokud se jednalo o běžnou opravu, pak záleží, jaká byla dohoda mezi Vámi a opravnou, tzn. rozhodující bude lhůta, kterou Vám uvedli při odevzdání bot k opravě. Předpokládám, že opravna má v provozovně také uvedené podmínky opravy, kde je rovněž uvedena lhůta k provedení opravy. Obecně však žádná lhůta ze zákona nevyplývá a základní je dohoda, případně podmínky, které opravna uvádí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Do kolika dnů musí opravář odstranit vadu, škodu, kterou způsobil?
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
Prodej nemovitosti nesvéprávnou osobou, osobou omezenou na způsobilosti k právním úkonům

Mám zájem koupit nemovitost, kterou vlastní vícero osob (5 spoluvlastníků). Čtyři osoby mi již telefonicky vyjádřily souhlas s prodejem, ale poslední spoluvlastník je bohužel zbaven svéprávnosti. Jeho opatrovník, který může případnou kupní smlouvu podepsat, sdělil, že musí uskutečnit projednání se soudem, k čemuž potřebuje návrh kupní smlouvy, odhad ceny nemovitosti, a abych "úředně akceptovatelnou formou" doložila, že ostatní spoluvlastníci s prodejem souhlasí. Můžete mi prosím poradit, jakou formou lze souhlasy všech spoluvlastníků doložit, aby to soud akceptoval? Když chce opatrovník prodat spoluvlastnický podíl opatrovance, může to soud i zamítnout nebo chtít změnit cenu, když se jedná jen o podíl opatrovance? Mockrát děkuji za odpověď, velice mi pomůžete. Děkuji, Leona.

ODPOVĚĎ:
Do souhlasu uveďte jméno, dat. nar. a adresu trvalého bydliště spoluvlastníka, který prohlásí, že souhlasí s prodejem označené nemovitosti dle údajů v katastru nemovitostí Vaší osobě. Souhlas všech spoluvlastníků může být i na téže listině. Z důvodu větší jistoty doporučuji nechat podpisy ostatních spoluvlastníků úředně ověřit, což je možné např. na poště s CzechPointem za 30 Kč/podpis.

Soud může prodej neschválit, nicméně obecně je souhlas udělován a předpokládám, že v případě kdy máte souhlas ostatních spoluvlastníků s převodem, že bude prodej soudem schválen.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak koupit byt, dům od nesvéprávné osoby - postup, návod
Jak koupit dům, byt od osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům?
Podmínky koupi bytu, domu, nemovitosti od nesvéprávné osoby
Prodej nemovitosti osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům - podmínky

__

OBČAN-BYDLENÍ
Poplatek do fondu oprav a vliv vlastnictví garáže, nebytových prostor

Jsme SVJ v domě, v němž vlastníme 28 vymezených jednotek, z toho jsou většina byty a několik garáží. Dle zákona č. 89/2012 §1180 odst. 2 se příspěvky na správní činnost rozvrhnou na každou jednotku stejně. Je tím míněna výhradně bytová jednotka a za nebytové jednotky se příspěvky neplatí? Nebo máme příspěvky na správní činnost rozvrhnout na všechny jednotky stejně bez ohledu na to, zda je to byt nebo garáž? Lze tak chápat §1158 odst. 2? Děkuji za právní názor. Přeji pěkný den. Roman

ODPOVĚĎ:
Záleží, jakým způsobem máte danou problematiku upravenu v Prohlášení vlastníka a ve Stanovách. Důvodová zpráva hovoří tak, že náklady na správu bytu nese vlastník jednotky plně, zde by se užilo ust. § 1158/2, tedy náklady na správu si nese i každý vlastník nebytového prostoru.
Náklady na správu domu a pozemku, resp. společných částí domu, nesou vlastníci poměrně. A zde právě záleží, jakou úpravu máte v Prohlášení vlastníka a ve Stanovách. Zda je s garážemi spojen podíl na společných částech domu a pozemku.
Pokud s nebytovým prostorem (garáží) není spojen podíl, použije se věta druhá odst. 1 ust. § 1180 slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.
Tedy výše příspěvku takto výlučně oprávněného vlastníka se stanoví nejen podle velikosti jeho podílu na společných částech, ale i s přihlédnutím k jeho výlučnému oprávnění. Jedná se o zvláštní případ použití jiného klíče ke stanovení výše příspěvku, k jehož určení je třeba vždy souhlasu všech vlastníků jednotek v domě.
Je tedy na členech SVJ, jakým způsobem si financování správy domu určí. Vycházela bych z toho, zda je s jednotkou spojen spoluvlastnický podíl se zohledněním, zda nebytové prostory mohou užívat výlučně pouze někteří vlastníci. Vlastníci si však mohou odhlasovat i použití jiného klíče.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vlastnictví garáže - vliv na platbu do fondu oprav
___

OBČAN-BYDLENÍ
Automatické prodloužení nájemní smlouvy neprodoužené dodatkem (byt) - nový občanský zákoník

S majitelkou bytu jsme s přítelem uzavřeli nájemní smlouvu, která byla sjednána na dobu určitou a to v období od 1.1.2014 do 31.12.2015. Ve smlouvě stojí, cituji: "Tato smlouva může být prodloužena dohodou smluvních stran. Dohoda o prodloužení nájemní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlasena a podepsána oběma stranami." Můj dotaz tedy zní, v případě, že žádný dodatek ke smlouvě podepsán nebyl, máme momentálně vůbec nějakou smlouvu?
Lze v tomto případě z bytu odejít, aniž bychom museli dodržet výpovědní lhůtu, která je ve smlouvě sjednaná na dobu jednoho měsíce? Moje jméno je ve smlouvě dopsáno pouze rukou, původně byla smlouva vedena pouze na přítele. Ráda bych se odstěhovala pryč a potřebuji vědět, zda mohu bez problému ze dne na den odejít, aniž bych v budoucnu měla nějaké problémy. Přítel by v bytě nadále zůstal. Na vyžádání mohu zaslat kopii smlouvy. Děkuji, Lucka

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že Váš přítel bude v bytě i nadále zůstávat, doporučuji s majitelkou bytu spíše sjednat "přepis" nájemní smlouvy na Vašeho partnera.
Pokud se týče automatického prodlužování nájmu, ten je upraven v ust. § 2230 občanského zákoníku, toto automatické prodlužování jste však v nájemní smlouvě vyloučili. V tuto chvíli původní nájemní smlouva skutečně neplatí, vzhledem k tomu, že faktický nájem nadále trvá, určitě upozorněte pronajímatele, že byt opouštíte, doporučuji toto spojit s požadavkem uzavření nájemní smlouvy s Vaším přítelem.
Trvejte rovněž na vyúčtování poplatků, zapište stavy měřidel a vypracujte s pronajímatelem předávací protokol. Přestože zde není dána výpovědní doba, tak jak byla sjednána ve smlouvě (smlouva uplynutím doby zanikla), neznamená to, že se pronajímatel nemůže domáhat nároků spojených s užíváním bytu (tedy např. například spotřebovaných energií za dobu, kdy jste byt užívala).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nový občanský zákoník a automatické prodloužení nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemníkem, nájemcem, pokud neexistuje dodatek, ač to původní nájemní smlouva ukládá
Přepis nájemní smlouvy jen na jednoho nájemnka - druhý nájemník se odstěhoval
Zákaz automatického prodložení nájemní smlouvy v textu nájemní smlouvy podepsané pronajímatelem a nájemníkem, nájemcem - co říká nový občanský zákoník?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Zvířata od souseda utíkají na můj pozemek - jak donutit souseda k opravě plotu mezi pozemky

Mám dotaz ohledně souseda - zemědělce, který chová stádo krav, které neustále bourá plot a lezou na naši louku, kde chováme koně. I přes neustálé upozorňování na daný problém se nám akorát vysmívá a já nevím, jak se mohu bránit. Louky mám na dotace od pozemkového úřadu, ale nejsou mé, jen je mám v řádném pronájmu a bojím se, aby krávy neublížili např. hříbátkům. Mohu se nějak bránit? Děkuji za radu, Vlastimil.

ODPOVĚĎ:
Proti uvedenému jednání se můžete bránit tzv. posesorní žalobou, tedy žalobou z rušené držby. Tento druh ochrany je zakotven v ust. § 1003-1008 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník. Soud je povinen rozhodnout do 15 dnů a rozhoduje usnesením. S ohledem na velmi krátkou lhůtu pro rozhodnutí je třeba v žalobě vylíčit všechny rozhodné skutečnosti a doložit všechny důkazy, kterými disponujete (doporučuji fotografie, viea, čestná prohlášení).
Fakt, že jste nájemcem a nikoli vlastníkem zde nevadí, neboť pozemek tzv. držíte, žaloba chrání tedy i nájemníky.
Žalobu podejte u okresního soudu, místní příslušnost je dána dle umístění pozemku.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co je to posesorní žaloba - příklad
Rušení řádné držby a § 1003-1008 zákona č. 89/2012 Sb. , nový občanský zákoník
Místně příslušný soud, ke kterému soudu podat žalobu na rušení nájemních práv (posesorní žaloba na rušení řádné držby - nájmu zemědělského pozemku)

__

OBČAN-NÁJMY
Automatické prodloužení pachtovní smlouvy na zemědělský pozemek - nový občanský zákoník

Manžel 2015 získal darem zemědělské pozemky, část jich obdržela i manželova matka. Nebyl znám žádný závazek, byly tedy propachtovány místnímu zemědělci. Jiný subjekt nyní uplatňuje nároky na užívání plynoucí z nájemní smlouvy, k čemuž mělo dojít 2013. V jeho pozůstalosti byla nalezena smlouva, platná do 31.12.2012, další již ne. Údajný originál necháváme ověřit znalcem. Pokud znalec potvrdí pravost, budeme muset závazek vzhledem k dataci smlouvy k 1.1.2013 uznat, což nechceme.
Zjistili jsme, že jeden z pozemků (nyní vlastní manželova matka) užívají bez smluvního nároku, o čemž za celou dobu korespondence mlčeli. Na osobní schůzce 07/2017 jejich zástupce řekl:
"Před 3 lety (2014) se tam digitalizací pozemek objevil a není na něj smlouva. Dostanete nájem za tyto 3 roky zpětně." Vypátrali jsme, že tento pozemek již v r. 2011 zapsali do dotačního programu a pobírají na něj dotace. Toto je tedy lež a dlouhodobě vědomě pozemek užívají bez smluvního nároku. Pokud prodlužovali smlouvu, měla být dle nás koncipována podle skutečnosti, takto se jeví jako pochybná a nekompletní. Lze kvůli tomu smlouvu rozporovat?

ODPOVĚĎ:
Pokud byla nájemní smlouva, nyní pachtovní smlouva, neboť nájemní smlouvy se od 1. 1. 2014 tzv. překlopily do režimu nového občanského zákoníku, byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12.2013 a nebyl uzavřen žádný dodatek, nemuselo dojít automaticky k prodloužení nájemního, resp. pachtovního vztahu. V tomto ohledu záleží na tom, jaké podmínky prodloužení nájmu jsou uvedeny ve smlouvě. Nájemní smlouva by tak trvala pouze do 31. 12. 2013. Smlouvu lze zpochybňovat z mnoha důvodů, ale bez jejího prostudování Vám nemohu více poradit.
Samozřejmě máte právo na vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu zpětně. Bezdůvodné obohacení odpovídá obvyklému nájemného, resp. pachtovnému v místě a čase. Ohledně pozemku, kde není sporné, že není uzavřena smlouva nájemní ani pachtovní, bych neprodleně vyzvala k vyklizení pozemku a ukončení bezdůvodného užívání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Automatické prodloužení nájemní smlouvy na zemědělský pozemek - nový občanský zákoník
Vydání bezdůvodného obohacení, pachtové zpětně za užívání zemědělského pozemku bez nájemní, pachtovní smlouvy (tedy bez právního důvodu)

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
Rozdělení dědictví před smrtí - dědická smlouva mezi dědici a budoucím zesnulým zůstavitelem

Jsem ženatý, mám 2 plnoleté děti a 1 nezletilé dítě. Jsem výhradním vlastníkem rodinného domu, tedy RD, získal jsem jej před manželstvím. Je reálné následující řešení, zastřešené např. dědickou smlouvou?
2 plnoleté děti by nyní dostaly finanční obnos s tím, že po mém úmrtí uvedený RD připadne dnes (13.11.2017) nezletilému dítěti, manželka by se svého podílu vzdala ve prospěch jmenovaného dnes (13.11.2017) nezletilého dítěte se stanovením věcného břemene dožití a užívání části domu. V praxi by to znamenalo, že po mé smrti by RD připadl dnes (13.11.2017) nezletilému, manželka by příslušnou část užívala doživotně a nikdo s nikým by se v případě RD nemusel finančně vyrovnávat.
Ostatní můj majetek v době úmrtí by se dědil dle zákona, nebo případně dle závěti.
2) V případě dědění dle 6. skupiny existovaly 2 tety (děti prarodičů) zemřelého. Jedna z nich nežije, zůstaly však po ní 2 děti, neboli sestřenice zemřelého. Bude dědit žijící teta 50% majetku a každá ze sestřenic 25% majetku?
Děkuji, Vítek

ODPOVĚĎ:
Co se týče Vašeho dotazu, dědickou smlouvou můžete v naznačeném směru upravit svůj majetek, je však třeba dát pozor na jednu podstatnou věc, a to že dědickou smlouvu lze rozhodnout pouze o části majetku, 1/4 majetku musí zůstat tzv. volná a ta se bude dědit buď ze závěti nebo ze zákona.
Příkaz započtení daru můžete provést i v závěti. Vhledem k tomu, že všechny Vaše děti jsou nepominutelnými dědici, je třeba, aby zletilé děti získaly alespoň jednu čtvrtinu svého zákonného dědického podílu (vč. započteného dílu). Věcné břemeno, resp. služebnost Vaší manželky lze upravit dědickou smlouvou i závětí.
2/ Pokud se jedná o osoby z 6 dědické třídy, tedy děti prarodičů, pak dědit bude 50% dítě prarodičů a po 25% obě děti zemřelého dítěte prarodiče.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyplacení dědice budoucím zůstavitelem ještě za života a rozdělení dědictví před smrtí - dědická smlouva
Jak velkou část dědictví lze odkázat dědickou smlouvou?
Příkaz započtení daru v závěti - platnost, přípustnost

___

OBČAN-BYDLENÍ
Kročejový hluk od sousedů - jak donutit souseda k rekonstrukci podlahy?

Jakým způsobem se mohu domáhat u souseda o patro výš úpravy podlah, které extrémně šíří kročejový hluk? Je to klasický případ, kdy nový majitel bytu vymění původně navržené podlahové krytiny bytu za nedostatečně (zdali vůbec) odizolované plovoucí podlahy a dlažbu a já tak prakticky se sousedy žiji. Který institut a na základě čeho může nařídit měření kročejového hluku u souseda (pro měření je třeba zpřístupnit i byt zdroje hluku)? Kontaktoval jsem místní stavební odbor, a protože výměna podlah není považována za stavební úpravy, nemůže (nebo nechce? ) se v tomto angažovat. Opravdu nechápu, proč toto nějak striktně a jasně neřeší zákon. Jedna špatně položená podlaha může absolutně ničit život sousedů. Jaká je prosím pravděpodobnost úspěchu v občanskoprávním řízení? Prosím o koncept, jak dosáhnout kýženého výsledku. Děkuji, Michal.

ODPOVĚĎ:
Z občanskoprávního hlediska je možné vycházet (obecně) z § 1012 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
- vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit;
- vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.
Sousedské vztahy jsou pak konkretizovány v § 1013/1 občanského zákoníku, dle něhož je každý vlastník povinen se zdržet všeho, co působí, že (mimo jiné) hluk a otřesy vnikají na pozemek (lze vztáhnout rovněž na byt) jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku (tedy i bytu).
Z občanskoprávního hlediska je tedy podstatné, zda jste hlukem ze sousedního bytu rušen v míře nepřiměřené místním poměrům. Pakliže tomu tak je, není rozhodné, jakých hodnot by bylo případně naměřeno (hygienické limity hluku nejsou v občanskoprávních vztazích určující). V tomto ohledu Vás lze odkázat na článek:
https://www.epravo.cz/top/clanky/decibely-lasky-aneb-kdyz-vas-soused-neprimerene-hluci-104369.html
(který o této problematice pojednává, byť v kontextu hlasité hudby).
Rovněž v našem webu jsme problematiku kročejového hluku opakovaně probírali:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vyhledavani.html?searchword=kro%C4%8Dejov%C3%BD
V současné chvíli Vám doporučuji opatřit si stavební dokumentaci bytového domu, resp. tu její část, která stanoví, jakým způsobem mají být podlahy bytového domu (resp. podlahy jednotlivých bytů) hlukově izolovány. Tato dokumentace by měla být k dispozici u vlastníka, popř. správce bytového domu a rovněž na stavebním úřadě.
Je pravdou, že výměna podlah není chápána jako stavební úprava. Přesto Vám doporučuji kontaktovat v této věci krajský (stavební) úřad s dotazem, zda je dle jeho názoru stavební úřad skutečně zcela bezmocný.
K měření hluku jsou povolány krajské hygienické stanice. Můžete proto kontaktovat místně příslušnou krajskou hygienickou stanici a konzultovat s ní, za jakých podmínek by bylo možné realizovat měření hluku. Jak však uvádím výše, není dodržení/překročení hygienického limitu hlučnosti pro občanskoprávní řešení věci určující (může však samozřejmě sehrát svou roli v rámci dokazování).
Před zahájením občanskoprávního soudního řízení se můžete pokusit angažovat do řešení problému společenství vlastníků jednotek či bytové družstvo, pokud ve Vámi obývaném bytovém domě takový subjekt existuje. Pokud jste nájemcem předmětného bytu, upozorněte na tento problém pronajímatele (neboť pronajímatel je povinen zajistit nájemci nerušené užívání bytu).
Pravděpodobnost úspěchu v občanskoprávním soudním řízení nelze odhadnout. Obecně je zapotřebí, abyste veškerá svá tvrzení řádně prokázal (ať už jakýmikoli doklady o provedení výměny sousedových podlah, tak doklady o nadměrném šíření kročejové hlučnosti).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kročejový hluk a plovoucí podlaha v sousedním bytě bytového domu
Měření kročejového hluku u sousedů - průběh, nutnost vstupu do bytu souseda, sousedů
Výměna podlahy - jde o stavební úpravu dle Stavebního zákona?
Rekonstrukce podlahy a stavební povolení - je potřeba nebo ne? (plovoucí podlaha)
Izolace plovoucí podlahy a kročejový hluk

__

OBČAN-BYDLENÍ
Neprovádění revizí plynových zařízení pronajímatelem, majitelem pronajímaného bytu - kam napsat stížnost?

Chci se zeptat, kam hlásit/kam se obrátit se zanedbanou revizí plynových zařízení? Bydlíme v nájemním domě a jeho majitel, potažmo správcovská firma, zákonem dané kontroly zcela ignoruje. Děkuji, Stanislav.

ODPOVĚĎ:
Zákon ukládá povinnost provádět plynových zařízení právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, tedy i bytovému družstvu či SVJ. Revize se týkají zařízení vně bytové jednotky. Co se týče revizí uvnitř bytových jednotek, pak tyto nejsou dány jako povinné, ale lze je samozřejmě doporučit, neboť je třeba zařízení udržovat v takovém stavu, aby nebyla nebezpečná. Podnět k prošetření, zda je revize provedena včasně a správně, lze podat u
Technické inspekce České republiky, P. O. box 107, 180 00, Praha 8 (TIČR).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinnost kontroly plynových zařízení pronajímatelem, majitelem nájemního bytu
Revize plynových zařízení nájemního bytu - zanedbání pronajímatelem, majitelem bytu
Kam poslat stížnost na neprovádění revizí plynového zařízení nájemního bytu?
__

RODINA-SJM A ROZVOD
Napadení dohody o vypořádání SJM schválené soudem při rozvodu manželství - lze to?

Mám několik dotazů k vypořádání společného jmění manželů, tedy SJM mých rodičů. Posloupnost: 1) 2008 - koupě nemovitosti do SJM, od dědy (od mamky), nezaplacena ani koruna /// 2) 2008 - hypoteční úvěr na rekonstrukci nemovitosti ve výši 500.000 Kč /// 3) 5/2012 - refinanc HÚ a SÚ (125.000 Kč) + nová hotovost (375.000 Kč) = 500.000 Kč - u tohoto úvěru není maminka nikde podepsaná i přesto, že je spolužadatel (na zadní straně jsou dva podpisy otce - možná chyba pracovníka banky)
4) 6/2013 - refinancování úvěru z roku 2012 + nová hotovost (+250.000 Kč) = úvěr 750.000 Kč - to již maminka podepsala, nemovitost v zástavě
5) 9/2016 - rozvod - dohodnuto, že nemovitost připadne mamince a že na úvěru se budou podílet
6) 9/2017 - otec kolem sebe začíná kopat, že napadne vypořádání SJM
Dotazy:
A) lze zpochybnit nákup nemovitosti z 2008, když nedošlo k žádnému převodu peněz?
B) ve vypořádání SJM je špatný úvěr - banka je správná, jistina je správná, ale datum podpisu a původní výše úvěru je ten z r. 2012, co s tím?
C) může otec jakkoli napadnout vypořádání SJM? např. kvůli bodu B)
D) může se zpochybnit úvěr z r. 2012, který mamka nepodepsala?
Děkuji, Miloš.

ODPOVĚĎ:
Pokud bylo SJM vypořádáno dohodou a tuto chce nyní otec napadnout, pak nemá téměř žádnou šanci na úspěch, pakliže dohodu podepsal svobodně a za stavu plné svéprávnosti. Nemá tedy šanci jakkoliv zvrátit koupi nemovitosti, i když za ni nebyla uhrazena kupní cena. Z tohoto důvodu není ani nutné jakkoliv opravovat detaily úvěru. Obě strany prostě dohodu podepsaly svobodně při plném vědomí jejího obsahu a nyní není téměř reálné, aby tvrdily opak. Zpochybnit úvěr z roku 2012 by bylo možné pouze v rámci vypořádání SJM. Pokud již bylo SJM vypořádáno, není důvod a nyní již ani prostor zpochybňovat úvěr z roku 2012. Toto mělo být činěno případně, dokud nebylo SJM vypořádáno.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zpochybnění podílů SJM a vypořádání jmění manželů dohodou při rozvodu manželství (dohoda schválená soudem)
___

PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Napadení okamžité výpovědi pro neomluvenou absenci v práci - zaměstnavatel neměl pro zaměstnance práci, zbavil se ho "porušením kázně"

Chtěla bych Vás požádat o Váš právní názor na můj soudní spor. Chtěla bych využít dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, tedy NS ČR. Ráda bych Vás požádala o Váš právní názor, zda mám v tomto případě šanci na úspěch u nejvyššího soudu.
Ve stručnosti shrnu události:
- pracovní smlouva na dobu neurčitou na pozici mzdové účetní s podrobně vypsanou náplní práce
- 14.4.2016 návrat z mateřské dovolené zpět do zaměstnání
- 14.4.2016 ústní sdělení nadřízeného a ředitele společnosti, že pro mě nemají práci mzdové účetní
- 14.4.2016 absolvování vstupní lékařské prohlídky a pohovoru s ředitelem
- 14.4.2016 v práci jsem byla 3 hodiny a poté jsem po předchozím oznámení přímému nadřízenému že pro mě nemají práci oznámila, že půjdu s dcerou k lékaři na plánovanou prohlídku a při odchodu jsem nadřízenému předala zápis o průběhu dne, kde mu sděluji, že mi za dobu mého pobytu na pracovišti žádnou práci nepřidělili a že to považuji za překážku na straně zaměstnavatele a že se dostavím do zaměstnání až mě vyzvou, že mají pro mě práci připravenou - výslechem bylo potvrzeno, že se nadřízený seznámil s tímto oznámením a že si je vědom, co v něm píši.
U soudu nadřízený vypověděl, že 5 minut po mém odchodu mi chtěl přidělit práci - nejprve - v tzv. výzvě - nastudování předpisů, poté doklady ke zpracování (v pozdějším vyjádření právního zástupce žalované)
- 14.4.2016 napsala jsem email nadřízenému a řediteli, že jejich jednání považuji za překážku na straně zaměstnavatele
15.4.2016 - totéž oznámení jsem doručila na podatelnu žalované ráno druhý den spolu s potvrzením od lékaře, že jsem minulý den absolvovala s dcerou lékařskou prohlídku
15.4.2016 ve 14.30 mi byl odeslán email znění, že překážky na straně zaměstnavatele nevznikly a neexistují, tudíž mě zaměstnavatel nebude vyzývat k návratu do zaměstnání
15.4.2016 odeslání porušení pracovní kázně - ve znění -
"dne 14.4.2016 jste bez udání důvodu a bez svolení svého nadřízeného opustila pracoviště a v 10.05h jste již nebyla k zastižení - dopis s dodejkou doručen 28.4.2016"
20.4.2016 odesláno doporučeně okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele - pro neomluvenou absenci - doručeno 28.4.2016.
Podána žaloba na neplatnost výpovědi.
Okresní i Krajský soud v Hradci Králové rozhodly, že žaloba se zamítá.
Listinnými důkazy ale bylo prokázáno stejně tak jako výpověďmi svědků, že pozice mzdové účetní byla sloučena s jinými pracovními pozicemi - nejprve v roce 2009 kdy byly sloučeny dvě pracovní pozice, které předtím vykonávaly 2 pracovnice na hlavní pracovní poměr - a to práce pokladní a práce mzdové účetní. Tudíž zaměstnavatel pro mě nemohl mít práci mzdové účetní a pokud ano, tak jen na část mé pracovní doby.
Taktéž bylo prokázáno, že moje předchůdkyně dostala výpověď pro nadbytečnost - z důvodu kumulace funkcí. V březnu 2016 dal totiž zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost z důvodu kumulace funkcí pracovnici, která vykonávala po dobu mé rodičovské dovolené funkci pokladní a mzdové účetní a s jejím odchodem měla být ještě k pozici přidána další část práce - tentokrát provozní účetní. Výpovědí bylo prokázáno, že nynější pracovnice vykonává práci mzdové účetní, pokladní a část práce provozní účetní.
Zaměstnavatel mi okamžitě zrušil pracovní poměr, aniž bych měla 5dnů neomluvené absence - viz judikát č. 2542/2007
Domnívám se také, že nedodržel právní výklad par. 55 ost. 1 zákoníku práce, z kterého vyplývá, že před okamžitým pracovního poměru musí mít zaměstnavatel zjištěn důvod tohoto opatření - nestačí jen podezření, že je takový důvod dán. Zjištění důvodu pak není zpravidla možné bez vyjádření zaměstnance k důvodu, který zaměstnavatel uplatňuje.
Nebylo taktéž vysvětleno, proč není možné spravedlivě požadovat další zaměstnávání - minimálně po dobu trvání výpovědní lhůty
Toto si myslím, že jsou hlavní důvodu, proč neměl zaměstnavatel dát okamžité zrušení pracovního poměru.
Navíc se jedná o první můj "prohřešek". Moje praxe čítá bezmála 20let absolutně bez jakéhokoliv vybočení z pracovních povinností.
V soudních jednáních bylo velké množství rozporuplných informacích na straně žalované týkající se ukončení pracovního poměru stávající mzdové účetní, náboru nové "mzdové" účetní, plánované práce, kterou mi žalovaná chtěla přidělit atd.
byla bych hrozně moc ráda, pokud byste mě mohlI sdělit Váš názor.
Jsem pevně rozhodnuta obrátit se s dovoláním na nejvyšší soud z důvodu, že soudy nižších stupňů nepřihlédli k ostatním okolnostem - osobě zaměstnance, době a času kdy k porušení pracovní kázně došlo, ke škodě, kterou jsem způsobila...a konečně vlastně nikdo nepřihlédnul k příčině, proč k neomluvené absenci vůbec došlo. Děkuji Vám mockrát za Váš názor Daniela

ODPOVĚĎ:
Doprovod rodiče dítěte k lékaři je překážkou v práci, kterou upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, v příloze, bod 8 písm. a). Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Bylo-li vše řádně doloženo, neměla by dle mého názoru Vaše nepřítomnost dne 14.4. být považována za neomluvenou absenci.
Jako neomluvená absence však může být posouzena Vaše nepřítomnost v dalších dnech.
Co se týče dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a jeho případné šance na úspěch, bez znalosti textu rozhodnutí, proti němuž směřuje, a celého případu, nelze věc posoudit.
Je však třeba připomenout, že Vámi uváděný názor k § 55 zákoníku práce je obsažen pouze v jednom komentáři k tomuto zákonu. Ani komentáře k zákonům, ani soudní judikatura nejsou v České republice závazným pramenem práva, a že soud nemusí rozhodovat stejně. Pokud uzná, že v daném případě je důvod pro odlišné rozhodnutí, může tak učinit, aniž by to způsobovalo nezákonnost daného rozhodnutí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Překážka na straně zaměstnavatle - neměl práci pro zaměstnance, odchod zaměstnance z pracoviště a okamžitá výpověď pro nedovolenou absenci zaměstnance
Výpověď z důvodu kumulace funkcí a zbavení se dalšího zaměstnance okamžitou výpovědí pro porušení pracovní kázně (nedovolená absence v práci, zaměstnání)

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
Zatajení peněz v dědictví, dědickém řízení - jak požádat notáře o prověření?

Moje matka žila 30 let s otčímem. 01/2016 zemřela a otčím uvedl, že matka neměla žádný majetek. Nepozvali nás ani k dědickému řízení. Otčím neuspořádal ani pohřeb, ani parte. Uložení urny zařídil, až na můj nátlak. Do dědictví uvedl, že matka měla 8.000 Kč na bankovním účtě. Aktuálně rozdává peníze svým známým, svým třem dětem, které 30 let neviděl a nejevil o ně zájem. Od matky víme s bratrem, že chtěli kupovat, po operaci, kterou prodělala, rodinný dům. Tři měsíce ležela, takže nemohla ani utratit důchod. V akciích měli 1.500.000 Kč.
S otčímem jsme neměli nikdy dobré vztahy a s matkou jen manipuloval a ta se s námi, i se svojí matkou přestala stýkat. Celý život jen dělal problémy v naší rodině. Dnes (13.11.2017) rozdává svým dětem, o které neměl nikdy zájem, půjčuje velké peníze svým známým (např. 150.000 Kč na střechu, 200.000 Kč na dům apod. ! ) a těžko by je sám ušetřil za jeden rok. 2013 prodali zahradu za 750.000 Kč a protože bydlí v penzionu, asi by je neutratili, protože matka byla velmi skromná! Nikdy nás matka nevydědila a závěť nenechala. Děkuji, Lucie.

ODPOVĚĎ:
Vyjde-li po skončení dědického řízení najevo, že zemřelý vlastnil ještě další majetek, který nebyl předmětem dědického řízení, je třeba, aby dědici požádali o dodatečné projednání dědictví. Tuto žádost je třeba podat u soudu, u něhož proběhlo původní dědické řízení. Poté začíná řízení o dědictví běžet od úplného počátku a je nutné stanovit okruh dědiců.
V žádost o dodatečné projednání dědictví je však nutno uvést údaje o majetku, který nově vyšel najevo a existenci tohoto majetku prokázat, což může být ve Vaše případě problém. Navíc jste o tomto majetku nejspíše věděli již v době projednání dědictví po matce, proto jste o tomto měli soud informovat už tehdy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Utracení peněz zemřelé matky otčímem - jak zjistit stavy účtu matky na konci života před smrtí?
Krádež peněz zemřelého, zemřelé z bankovního účtu - žádost notáře o prověřeí stavu v bance před smrtí, úmrtím
Žádost o dodatečné projednání dědictví - zatajení peněz, zatajené peníze před notářem
__

SPRÁVNÍ-OBCE
Placení komunálního odpadu dítětem, nezletilou osobou - nález Ústavního soudu ČR

Zjistil jsem zveřejnění Nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 8.8.2017 zn. Pl ÚS 9/15, které se týká plateb za komunální odpad v návaznosti na ustanovení § 10b zákona 565/1990 Sb. Rozumím tomu tak (zjednodušeně řečeno), že Ústaví soud ČR říká, že nezletilé fyzické osoby, tedy jednoduše řečeno = děti do 18 let, za odpad neplatí. Pokud je to takto, plně to vítám a protože se mě to též týká, tak se zároveň ptám. Od kdy toto platí? Od kdy tedy za děti rodiče platit nemusí? Od 8.8.2017, nebo až vyjde nějaká úprava § 10b zákona 565/1990 Sb. ? Jde mi o to, že minulý týden vydala (schválila) obec novou vyhlášku k odpadům platnou od 1. 1.2018, která se drží stávajícího ustanovení § 10b zákona 565/1990 Sb. , a tedy nereflektuje ještě tento Nález ÚS. Na internetu k tomuto bohužel nic konkrétního nemohu nalézt. Moc děkuji za včasnou odpověď. S pozdravem Rudolf.

ODPOVĚĎ:
Vámi zmiňovaný nález Ústavního soudu stanovil, že ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích, ve znění účinném do 30. června 2012, bylo v rozsahu, v němž ukládalo povinnosti nezletilým poplatníkům, v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
Ústavní soud mj. v tomto nálezu uvedl: Ústavní soud dospěl k závěru, že právní úprava, která zatěžuje nezletilé poplatkovou povinností bez ohledu na to, zda mají prostředky k jejímu splnění (nebo alespoň možnost si takové prostředky obstarat), zatěžuje je bez ohledu na možnost ovlivnit uložení platební povinnosti (např. zdržením se zpoplatňované činnosti) či se jí alespoň zprostit, je v rozporu s Listinou základních práv a svobod (absence zvláštní ochrany dětí a mladistvých).
Nelze ovšem souhlasit s někdy vyslovovanými obavami vyjádřenými v odborné literatuře, že prohlášení neústavnosti napadeného ustanovení bude mít za následek, že nezletilí nebudou mít povinnost platit žádné daně a poplatky, což by vytvářelo cestu k obcházení daňových povinností. Zákonodárce má nepochybně pravomoc rozhodnout, že poplatníky určité daně nebo poplatku budou i nezletilí. Rozhodne-li se tak ovšem učinit bez ohledu na to, zda má nezletilý vůbec nějaký zdanitelný majetek nebo příjem, či zda má možnost vyhnout se zpoplatňovanému jednání (nemá-li na ně odpovídající prostředky), pak zákonodárce musí již v rovině nalézacího řízení zohlednit, že může docházet k případům nadměrné tvrdosti a přijmout odpovídající řešení. Měl by také zvažovat, zda je poplatek ukládán za protiplnění ze strany státu či obce, kterého se nezletilému poplatníkovi vskutku dostává. V případě poplatku za provoz systému likvidace komunálního odpadu je však (zejména v případě malých dětí) výlučným producentem odpadu ten rodič, který pečuje o výživu dítěte faktickým plněním, při kterém odpad vzniká. Vyživovací povinnost rodičů k dítěti totiž zahrnuje veškerou běžně potřebnou péči o dítě, tedy v tomto případě nejen zajištění dodávek potřebných věcí do domácnosti, ve které dítě žije, ale i likvidaci následně vzniklých odpadů.
Bylo by racionální zvažovat, zda neuložit poplatkovou povinnost namísto dítěte přímo rodiči, který požívá výhod systému likvidace komunálního odpadu.
S ohledem na čl. 89 odst. 2 Ústavy jsou orgány veřejné moci povinny promítnout důsledky shledané protiústavnosti do své rozhodovací praxe, tedy při řešení konkrétních případů zohlednit výše uvedené důvody a neaplikovat § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích, ve znění účinném do 30. června 2012, v rozsahu, v němž ukládal povinnosti nezletilým poplatníkům.
Aktuálně účinné znění zákona o místních poplatcích předvídá v ust. 12: Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce; zákonný zástupce má stejné procesní postavení jako poplatník.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Placení za popelnice, odpad nezletilými osobami, dětmi - rozsudek Ústavního soudu ČR s ohledem na Listinu práv a svobod
Musí děti platit za odpad popelnice, komunální odpad, svoz TKO? - rozhodnutí Ústavního soudu ČR
Platba za popelnice dětmi, Listina základních práv a svobod
Placení svozu TKO, popelnic dítětem, nezletilou osobou - nález Ústavního soudu ČR
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Může podmínečně odsouzený vycestovat do zahraničí letadlem, odletět?

Dne 28.5.2016 jsem řídila automobil na parkovišti u Lidlu, bez řidičského průkazu. Dostala jsem pokutu 25.000 Kč a 12 měsíců zákaz řízení. Teď už mám skoro polovinu pokuty splacenou (platím 1.000 Kč každý měsíc). Chci se zeptat, v říjnu letím s přítelem na dovolenou k moři, mimo EU, budu moc v pořádku odletět, nebo s tím bude nějaký problém? Děkuji za odpověď, Šarlota.

ODPOVĚĎ:
Uložení pokuty či zákazu řízení motorových vozidel nemá vliv na cestování do zahraničí. Jste tedy oprávněna odletět. Uložení těchto sankcí není důvodem pro omezení svobody pohybu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vycestování do zahraničí podmínečně odsouzené osoby
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Závěť napsaná vlstní roku - vzor, podmínky platnosti

Chtěla bych poradit ohledně závěti. S manželem vlastníme každý jednu polovinu nemovitosti. Chtěli bychom napsat vlastní rukou závěť. Zda-li je to možné a bude to platné. Každý jí napíše svou vlastní rukou. Já níže podepsaná. R. Č...Bytem...pořizuji po zralém úsudku závěť a odkazuji svůj díl své dceři. R. Č, bytem. poté zde vypsáno co vše vlastním a odkazuji (dům, pozemek, atd.) Prohlašuji, že se jedná o mou poslední vůli. V případě, že by má dcera z jakéhokoli důvodu nemohla dědit, ustanovuji náhradní dědící vnučku. , RČ..., bytem.
Může to být takhle? Bude to platné? Moc děkuji za odpověď. Děkuji Olina.

ODPOVĚĎ:
Ano, takto sepsaná závěť bude platná, nezapomeňte ji podepsat. Doporučuji však závěť uložit u notáře, resp. v cetrálním registru závětí ČR
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dedictvi.html#uschovani-zaveti-proti-ztrate-a-likvidaci-centralni-registr-zaveti-CR
, čímž budou v dědickém řízení odstraněný jakékoliv pochybnosti, že jde skutečně o Vaši poslední vůli.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kam schovat závěť aby se neztratila
Je vlastní rukou napsaná závěť platná?
Platnost poslední vůle, testamentu napsaného vlastní rukou
___

RODINA-SVĚŘENÍ DO PÉČE
Žaloba na střídavou péči o dítě - vzor 2018, formulář, tiskopis

Chtěl bych podat žalobu u soudu proti své bývalé přítelkyni, kvůli péči naší nezletilé dcery. Moje ex mi nechce dávat dceru dle naší dohody o střídavé péči. U soudu mi řekli, že si mám žalobu napsat sám, a proto bych chtěl poprosit, zda-li je na to nějaký formulář, který bych mohl vypsat a podat tu žalobu u soudu.
Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Zákonem upravený formulář neexistuje.
Nicméně je možné vycházet z několika vzorů:
- Pokud dosavadní dohoda mezi vámi nebyla uzavřena před soudem, můžete použít
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/stridava-pece-vychova-ditete-zadost-zaloba-vzor-ke-stazeni   
- pokud dosavadní dohoda mezi vámi byla uzavřena před soudem, lze vycházet z
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-k-soudu-na-stridavou-peci-o-dite-vzor-ke-stazeni 
Je ovšem potřeba mít na paměti, že každý vzor musíte upravit podle Vaší situace. V této věci také můžete využít služby advokáta, kontakt naleznete zde: www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak požádat soud o věření dítěte, dětí do střídavé péče?
Soud o svěření dítěte, dětí do střídavé péče
Nedodržování dohody rodičů o styku s dítětem a návrh k soudu na střídavou péči

___

OBČAN-DLUHY
Vymáhání nájmu, nájemného po dlužníkovi bez soudu - postup

Nájemnice nám dluží 44.500 Kč za nájem a služby a 18.000 Kč za poškozený byt. Původní dluh byl větší, ale byli jsme vstřícní a věci, které po ní v bytě zbyli a nebyla schopná si je vystěhovat, jsme prodali a tím pádem se dluh snížil o 11.000 Kč. Dlužnice v bytě již nebydlí, ale myslí si, že je vše zaplacené a nic nám nedluží. Jde nám především a o vrácení nájemného zpět. Jak máme postupovat? Nechceme hradit drahé soudy a advokáty? Dále prosím o radu, jak zrušit trvalé bydliště, které má stále v bytě (má dvě exekuce a chodí ji tam upomínky). Děkuji, Michaela.

ODPOVĚĎ:
Dlužné částky můžete vymáhat pomocí návrhu na vydání platebního rozkazu, kdy budete platit pouze soudní poplatek ve výši 5% z žalované jistiny dluhu (tj. z dlužné částky bez úroků a smluvních pokut), minimálně však 1.000 Kč. V rámci jednoho návrhu můžete vymáhat jak částku z titulu dlužného nájmu, tak z titulu náhrady škody. Poplatek se pak vypočte součtem poplatků za oba tyto vymáhané nároky (proto je lepší poplatek uhradit až po výzvě soudu, v níž bude stanovena přesná výše). Před podáním návrhu na vydání platebního rozkazu zašlete dlužníkovi výzvu k zaplacení částek ve lhůtě minimálně do 7 dnů od doručení výzvy, s tím, že pokud ve lhůtě dluh neuhradí, budete věc řešit podáním žaloby na soud. Tuto upomínku odešlete dlužníkovu doporučeně s dodejkou - v případě, že soud návrhu vyhoví, uloží pak dlužníkovi nahradit Vám i zaplacení soudní poplatek (čili bez zaslání této předžalobní upomínky, by Vám poplatek nahrazen nebyl). V případě, že by žalovaný dlužné částky neuhradil dobrovolně, lze se poté obrátit na exekutora s návrhem na výkon rozhodnutí.
Vzor návrhu na vydání předžalobní upomínky a platebního rozkazu můžete nalézt např. zde:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014 
A návrh na vydání platebního rozkazu proti bývalé nájemnici:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/vzor-navrhu-na-vydani-platebniho-rozkazu-vzor-ke-stazeni 
Zrušit trvalý pobyt (resp. změnit, protože TP se ruší jen smrtí nebo trvalým vystěhováním do zahraničí) bývalému nájemníkovi by mělo být snadné.
Vizte článek na toto téma na našem webu:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/trvale-bydliste.html 
Podle § 12, odstavec 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel lze na žádost vlastníka bytu zrušit trvalý pobyt občanovi, kterému zaniklo užívací právo k tomuto bytu. Vám tedy postačí zajít na městský nebo obecní úřad kde se tato agenda řeší a vzít si sebou ukončenou nájemní smlouvu nebo případně předávací protokol nebo jiný dokument, kterým prokážete, že se bývalý nájemce odstěhoval a byt již neužívá. Pokud žádný takový dokument nemáte, postačí doložit, že daný člověk již byt fakticky neužívá, a to Vaším prohlášením + prohlášením alespoň jednoho či dvou sousedů, že se daný člověk již odstěhoval.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Předžalobní upomínka - výzva k uhrazení dluhu na nájmu, nájemném
Návrh na vydání platebního rozkazu - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení
Zrušení, změna trvalého pobytu dlužícímu nájemníkovi, nájemci - postup

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dědění družstevního bytu získaného v manželství - dědí jen manžel, manželka nebo i děti, potomci (syn, dcera)?

V červenci 2017 mi zemřel otec. V době, kdy už bylo uzavřeno manželství si pořídil družstevní byt. Otec měl ještě syna z prvního manželství. Jakým způsobem se dědí družstevní byt? Předpokládám, že automaticky připadne mamce, ale že bude muset vyplatit bratra (já se podílu vzdám). Z jaké části bytu ho musí vyplatit (jedna třetina? ) Pokud na vyplacení nebude mít dostatečné finanční prostředky musí byt prodat? Do kdy pak musí peníze vyplatit? Je možné příslušnou částku splácet? Děkuji, Leona.

ODPOVĚĎ:
Vaše matka se spolu s Vaším otcem stala společným členem družstva a společným nájemcem družstevního bytu, neboť otec byt nabyl za trvání manželství. Po smrti otce tedy Vaše matka zůstává členem družstva, tzn. že pouze na ni přejde členský podíl v družstvu se souvisejícím oprávněním k nájmu družstevního bytu. V dědickém řízení pak bude stanovena hodnota polovina hodnoty členského podílu v družstvu, kterou bude muset matka „vyplatit“ ostatním dědicům. Pokud se Vašeho podílu vzdáte ve prospěch Vaší matky (a matka s tím bude souhlasit), bude matce stanovena povinnost vyplatit synovi otce ¼ hodnoty družstevního podílu. V případě, že byste se dědictví nevzdala, bude matce uloženo vyplatit vám ¼ a synovi otce také ¼. Pokud by se dědictví vzdal ve prospěch Vaší matky i otcův syn, nemusela by matka vyplácet nikoho.
Pokud jde o délku splatnosti pro úhradu této pohledávky synovi pozůstalého otce, bude záležet jen na rozhodnutí soudu (soudního komisaře), jakou stanoví splatnost či zda uloží uhrazení dané částky ve splátkách. Soud však nemůže matce nařídit, aby byt prodala za účelem vyplacení podílu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Na koho přechází členský podíl družstevního bytu po smrti manžela, manželky?
Smrt, úmrtí manžela, manželky a dědění družsevního bytu, družstevních práv k užívání bytu

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Vystěhování osoby bydlící v nemovitosti po odvolání souhlasu majitele bytu, domu

V červenci 2017 vyhodili jednu kamarádku s dítětem věku 7 let z azylového domu, protože zapomněla dorazit na Úřad práce. Vzal sem je tedy k sobě s podmínkou, že si do měsíce až dvou najde sama nějaké bydlení. Situace je taková, že stále bydlí u mě a já už si to nepřeji. I přes opakované slovní výzvy, aby se odstěhovala stále zůstává se slovy, že nemá kam jít. Samozřejmě že je bez peněz a já je tak musím i živit a platit malému klukovi věci do školy a podobně, ten kluk za nic nemůže a je mi ho hrozně líto. Ale všechny dobré skutky mají svoje meze. Prosím o radu, zda pokud je vystěhuji, můžu čelit nějakému obvinění, případně jaký by byl nejlepší postup při vystěhování mladé slečny? Jenom doplňuji, že ve chvíli kdy sám vezmu věci, že bych jí je odvezl k rodičům, začne opravdu křičet na celý panelák, že jí ubližuji a že jí tam biju a vraždím a celkově dělá dost hlasitě ostudu. Je opravdu nemožné najít v tomhle nějakou smírnou cestu, sama dobrovolně nikam nepůjde. Děkuji, Lukáš.

ODPOVĚĎ:
Vaše kamarádka u vás bydlí bez právního důvodu, neboť jste odvolal souhlas s bydlením příslušníka domácnosti, přičemž osoba užívající nemovitost bez právního důvodu je povinna tuto nemovitost vyklidit. Můžete věc samozřejmě řešit prostřednictvím podání žaloby na vyklizení bytu (nejprve však kamarádku písemně vyzvěte k vyklizení a nechte si od ní tuto výzvu podepsat, příp. ji zašlete doporučenou poštou, pokud by odmítla podepsat převzetí). Pokud byste věc nechtěl řešit soudně, můžete kamarádku zavézt k jejím rodičům jak jste psal (neboť je zřejmé, že má kam jít). Pokud by se poté domáhala vstupu k vám do bytu (možná bude nutné vyměnit zámek), bude nucena předložit právní důvod užívání bytu, který však nemá, proto by ji ani policie neměla v této situaci pomoci. Vzhledem k jejímu lživému obviňování by bylo dobré mít nějaký důkaz, že jí u vás rozhodně není ubližováno (videonahrávku, z níž je patrno, že se odstěhovat nechce, případně svědky).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak vystěhovat osobu po zrušení souhlasu užívání bytu, domu, nemovitosti majitelem

__

RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
Podnikání v zahraničí a v ČR současně - placení sociálního a zdravotního pojištění

Můj dotaz se týká správného postupu placení zdravotního pojištění. Dcera pracuje ve společném království, tedy United Kingdom, tj. UK (řádná smlouva, stálý úvazek, řádné odvádění sociálního i zdravotního pojištění). Když začne zároveň s tím podnikat v ČR (OSVČ - pronájem nebytových prostor), má začít platit zdravotní pojištění i v ČR (místo jejího stálého bydliště)?
Může se pak opět přihlásit do své původní zdrav. pojišťovny a začít chodit na kontroly ke svým původním lékařům (péče je dle nás nesrovnatelná)? Děkuji, krásný den Zita.

ODPOVĚĎ:
V souladu s ustanovením § 8 odst. 4) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění není pojištěnec, kterým je i OSVČ povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Z uvedeného vyplývá, že sice nemáte povinnost platit si zdravotní pojištění i v ČR, nicméně zakázáno to není. Citované ustanovení dále uvádí, že pokud se pojištěnec opět přihlásí u své zdravotní pojišťovny, bude mít nárok na poskytování hrazených služeb. V této souvislosti dále upozorňuji na povinnost doložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, jinak by bylo nutné doplatit pojištění za tuto dobu zpětně (penále se v tomto případě nevymáhá).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pobyt a podnikání v zahraničí a placení sociálního a zdravotního pojištění při zahájení podníkání i v ČR
___

RŮZNÉ-STAVBY
Podnět na stavební úřad - prošetření nevyhovujícího stavebně-technického provedení rekonstrukce

Pokud bychom podali podnět na příslušný stavební úřad k prošetření nevyhovujícího stavebně - technického provedení rekonstrukce podlahy sousedního bytu, jaké má lhůty stavební úřad pro vyřešení této záležitosti? Telefonicky mi bylo na úřadu řečeno, že to může trvat až 5 let, což mě přijde zvláštní. Dejte vědět prosím. Aleš

ODPOVĚĎ:
V první řadě je nutné si uvědomit, že rekonstrukce podlahové krytiny není zpravidla chápana jako stavební činnost, resp. stavba či změna dokončené stavby (ve smyslu § 2/3 a 5 stavebního zákona). Kontrolní pravomoc stavebního úřadu by se proto na rekonstrukci podlahové krytiny nemusela vůbec vztahovat. V tomto ohledu vše závisí na právním názoru konkrétního stavebního úřadu. Podnět ke kontrole proto podat můžete a uvidí se, zda se bude stavební úřad cítit oprávněným k provedení kontroly či nikoli.
Z žádného ustanovení stavebního zákona nevyplývá, že by kontrolní prohlídka stavby mohla být provedena ve lhůtě 5 let od obdržení podnětu, resp. že následné řízení (např. řízení o spáchání přestupku) může trvat až 5 let.
Lze proto předpokládat, že příslušný úředník stavebního úřadu Vás chtěl podáním této informace buď pouze odradit od podávání podnětu k provedení kontroly, anebo chtěl zmínkou o pětiletém řízení vyjádřit, že provedení kontroly, včetně všech souvisejících řízení (např. řízení o přestupku, řízení o odvolání proti rozhodnutí o spáchání přestupku a uložení pokuty a případně další navazující správní či soudní řízení) může trvat velice dlouho.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 
_______________________
► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Lhůta do kdy musí stavební úřad uděla kontrolu na podnět občana
Udání na stavební úřad - lhůta na prošetření úřadem
Do kolika dnů, týdnů, měsíců musí udělat stavební úřad kontrolu na podnět občana?
Přestupek proti stavebnímu zákonu - lhůta na vyřešení stavebním úřadem a správním úřadem
___

OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVA
Proplacení poštovného prodávajícím, prodejcem při vrácení zboží a odstoupení od kupní smlouvy

Jaký konkrétní paragraf občanského zákoníku nařizuje prodejci, aby mi při uznané reklamaci kromě ceny zboží vrátil také náklady na dopravu, které jsem zaplatil prodejci společně s cenou zboží pro doručení zboží od něj ke mně?
Děkuji, Oldřich.

ODPOVĚĎ:
Pokud byla reklamace uznána a vráceny Vám peníze, pak se lze domáhat poštovného zaplaceného při koupi jako náhrady škody.
Dle ust. § 1925 občanského zákoníku platí, že právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.
Pokud Vám prodejce dobrovolně náklady na dopravu nevrátí, obraťte se s návrhem na mimosoudní vyřešení sporu na Českou obchodní inspekci. Více informací a možnost online podání návrhu najdete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud ani toto nepomůže, budete se muset žalobou obrátit na soud.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Který paragraf, § přikazuje prodávajícímu zaplatit poštovné při zrušení kupní smlouvy kupujícím
Zrušení kupní smlouvy kupujícím a právo na proplacení poštovného, nákladů na dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
Zaslání podepsané a ověřené kupní smlouvy kupujícímu - rizika

Prodávám byt a kupující mě poprosil, abych vytiskl 3x kupní smlouvu a nechal ověřit podpis a smlouvy mu zaslal, aby je podepsal a nechal také ověřit podpis. Je moudré posílat smlouvy s podpisem kupujícímu? K smlouvě je sjednána i úschova peněz u notáře a pokud peníze nepošle na účet, tak mohu od smlouvy odstoupit. I tak se mi moc nezdá jako dobrý nápad, mohli by vzniknout nějaké komplikace? Děkuji Daniel.

ODPOVĚĎ:
Důležité je, jak máte v úschovní smlouvě sjednáno vyplacení peněz. Standardně pokud je sjednána úschova, žádné riziko v podstatě nehrozí. Ve Vašem případě bych se neobávala, jelikož pokud budou smlouvy vloženy do katastru a následně nebudou uhrazeny peníze, od smlouvy odstoupíte. Nebudete tedy v žádném finančním ohrožení, ale samozřejmě procedura odstoupení s důsledky i na vklad vlastnického práva do katastru je zdlouhavá a nepříjemná.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jaké riziko hrozí při zaslání podepsané kupní smlouvy s ověřeným podpisem kupujícímu?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Výměna jističe bytu SVJ - platí majitel bytu nebo SVJ?

Jako statutární orgán SVJ teď hledám odpověď na to, co je ještě společné, a co už soukromé. V našem domě je v současné době v převodu jedna bytová jednotka. Nový vlastník potřebuje zvýšit hodnotu hlavního jističe bytové jednotky, který je umístěn na společné chodbě. A dostal radu, že když je umístěn ve společných prostorách, mělo by tuto změnu zaplatit SVJ. Tato rada mi jde nějak proti logice a potřebuji znát na ní jasnou odpověď. Co jsem se dočetl, hranici společného a soukromého určuje prohlášení vlastníka, stanovy, a pokud to není jednoznačné, tak zákon. Situace je taková (jen relevantní výtažky) :
Prohlášení vlastníka:
• Součástí bytových jednotek je veškerá jejich vnitřní instalace – rozvody a odvody vody, elektroinstalace, rozvody plynu.
• Vlastník vymezuje tyto společné části domu: rozvody elektřiny na společných částech domu.
Stanovy:
• Společnými částmi jsou ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně.
Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
• § 6 - Společnými částmi domu jsou dále: …rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem, rozvody plynu až k uzávěru pro byt, …
Jestli to dobře chápu, podle prohlášení vlastníka, je soukromé vše v bytech a co je mimo je společné (včetně rozvodů elektřiny), podle stanov hlavní jistič slouží pouze jedné bytové jednotce a tudíž se nemůže považovat za společnou část domu. A nakonec dle zákona (kontroloval jsem to u mého bytu a tento hlavní jistič je před elektroměrem) se jedná o společnou část.
Teď k otázce. Chápu dobře stanovy, které by měli být pro nás stěžejní, a hlavní jistič na společné chodbě patří vlastníkovi? Můžu novému vlastníkovi tedy odpovědět, že si dle stanov SVJ musí výměnu jističe uhradit sám? A nemůže pak tuto odpověď napadnout NV č. 366/2013 Sb. a vymáhat proplacení? Moc Vám děkuji za pomoc a rady. S vřelým pozdravem Stanislav.

ODPOVĚĎ:
Dle právní úpravy jsou jističe společného rozvodu technickým zařízením domu a jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek. Pokud to ale vaše stanovy a prohlášení vlastníka určují jinak, držte se stanov a prohlášení. Dotyčný vlastník by se mohl maximálně domáhat neplatnosti ustanovení stanov z důvodu, že jsou v rozporu se zákonem, nicméně by pravděpodobně neuspěl, neboť pokud byly stanovy řádně odsouhlaseny a uvedeny do souladu s novým občanským zákoníkem, je třeba se jich držet a tyto jsou pro vás rozhodující.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Rozvod elektřiny k bytu na chodbě domu SVJ - patří do majetku SVJ nebo bytu, bytové jendotky?
Stanovy SVJ nebo zákon - co je nadřazené, co je víc?
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Veřejná dehonestace osoby v obecním, městském oběžníku - jak s bránit?

Nad mým domem je svah, kam začali navážet materiál z výkopů, kde byl různorodý materiál a svah se začal přibližovat k hranici mého pozemku. Šlo vlastně o černou skládku, kterou povolil starosta. Protože mohlo dojít i ke kontaminaci spodních vod, podal jsem stížnost na inspekci životního prostředí, která shledala pochybení ze strany vedení města a zřejmě městu uložila pokutu. Nyní vyšlo tiskem a bylo rovněž zveřejněno na internetu nové číslo místního "Informátoru", kde je článek, ve kterém starosta informuje o tom, že ten svah ujížděl samovolně a že on ho chtěl zabezpečit, což by město údajně nestálo ani korunu a jen díky tomu, že já jsem podal stížnost na inspekci (je zde uvedeno mé jméno i příjmení), bude to stát město 160.000 Kč, které mohly sloužit například k opravě části místní komunikace.
Jak se mohu proti takovému postupu bránit, když starosta nedovolí psát do Informátoru nikomu jinému, než je on sám? Neporušil tímto konáním starosta nějaký zákon nebo vyhlášku? Jde o veřejnou dehonestaci mé osoby a štve proti mě ostatní občany jen proto, že jsem se po právu ozval. Nejde jen o mě, ale může dojít k psychické újmě i u ostatních členů mé rodiny, protože nemůžeme vědět, jak se k nám nyní budou ostatní občané chovat. Moc děkuji a přeji hezký den! Jiří.

ODPOVĚĎ:
Jméno a příjmení fyzické osoby (člověka) lze v obecné rovině považovat za osobní údaj. Zacházení s osobními údaji je upraveno zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů. Starosta určitě není oprávněn tímto způsobem zveřejňovat Vaše jméno a příjmení. K tomu by potřeboval Váš souhlas.
Můžete se obrátit na Policii ČR a nechat prošetřit, zda se tímto starosta nedopustil některého trestného činu (např. neoprávněné nakládání s osobními údaji – § 180 Trestního zákoníku) nebo případně přestupku.
Dále je možné podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlí v Praze, kontakt naleznete zde: www.uoou.cz), aby toto zveřejňování Vašich osobních údajů prošetřil.
Můžete se domáhat ochrany svého soukromí a svých práv i soudní cestou u civilního soudu, kdy můžete mj. žádat, aby byl odstraněn závadný stav, aby již dále nedocházelo k takovýmto zásahům do Vašeho soukromí, event. i náhradu způsobené nemajetkové újmy (právo na zadostiučinění v penězích).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odškodnění, náhrada škody, nemajetkové újmy - dehonestace osobnosti a jména konkrétní osoby
Ochrana osobních práv a odškodné za veřejné dehonestování osoby vedením města (starostou)
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Určení výživného - otec dítěte ve vězení

Jsem s přítelem 2014-2017. Máme syna 1,5 roku. Přítel je nyní odsouzen na 8 let nepodmíněně. Mohu nyní zažádat o svěření do péče a úpravu výživného? Jak to je když je ve vězení? Bohužel mě stáhl z veškerých finančních rezerv, pracoval pouze rok a z toho jsme moc neviděli.
Dále bych chtěla, aby měl syn mé příjmení (také jsem nechtěla, aby měl jeho, ale bála jsem se). Nyní když budu konečně svobodná, bez nátlaku, bych to chtěla vyřešit a ukončit.

ODPOVĚĎ:
Poměry nezletilého dítěte, jehož rodiče spolu nežijí (myšleno, že již nemají vztah), je vždy nutno upravit soudním rozhodnutím, a to i z úřední povinnosti. Pokud tedy již váš vztah skončil, můžete podat k soudu návrh na úpravu výkonu rodičovské zodpovědnosti a v něm požadovat svěření syna do Vaší péče a stanovení vyživovací povinnosti otci. Pokud však nebude otec ve výkonu trestu pracovně zařazen, nelze očekávat, že se peněz reálně dočkáte. Pokud je otec ve výkonu trestu, můžete současně podat i návrh na pozastavení rodičovské zodpovědnosti otce. V případě, že by otec o syna nejevil zájem, lze podat i návrh na zbavení otce rodičovské zodpovědnosti. Jedná se o řízení soudu ve věci péče o nezletilé, které je osvobozeno od soudního poplatku.
K žádosti o změnu příjmení dítěte je dle matričního zákona nutný souhlas druhého rodiče dítěte. V některých případech lze nahradit souhlas druhého rodiče rozhodnutím soudu. Soud ale rozhodne o změně příjmení bez souhlasu druhého rodiče pouze v případě, že se jedná o příjmení směšné, hanlivé, nebo pokud jsou pro změnu příjemní vážné důvody. Vážným důvodem může být například to, že by otec nejevil o syna dlouhodobě opravdový zájem, neplatil by řádně výživné nebo by synovi či Vám v minulosti ubližoval (např. týral psychicky či fyzicky). Ze skutečností, které o vašem vztahu uvádíte, lze usuzovat, že ze strany otce pravděpodobně docházelo k psychickému týrání (nechtěl, abyste ho opustila, finančně jste ho musela podporovat.). Prokázání psychického týrání u soudu by však nebylo jednoduché.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Svěření dítete do péče - otec ve vězení
Změna příjmení dítěte z důvodu otce ve vězení, otec dítěte s trestní minulostí
___

OBČAN-BYDLENÍ
Prodej sklepa v domě SVJ jednoho bytu druhému bytu - schválení SVJ je nutností?

Jakým způsobem je možno provést změnu v prohlášení vlastníka v SVJ. Jedná se o to, že by sklep patřící k jedné bytové jednotce byl prodán v rámci SVJ jiné bytové jednotce, takže ke změně spoluvlastnických podílů na společných částech domu by tedy nedošlo. Kdo musí tuto změnu odsouhlasit, od koho jsou potřeba podpisy, za od všech osob v SVJ jednotlivě, když se změna dotýká pouze těchto dvou bytů, nebo se o změně hlasuje na shromáždění vlastníků a musí být ke schválení nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků SVJ, nebo nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků SVJ? Musel by pak každý souhlasný podpis být i úředně ověřen, v případě potřeby souhlasu všech jednotlivých vlastníků a jakou formu by měl tento dokument mít. V případě hlasování na shromáždění vlastníků by stačilo přidat ke změně prohlášení zápis ze shromáždění vlastníků? A změna prohlášení na katastr by se týkala jen těchto dvou bytů, nebo by muselo být napsáno znovu celé prohlášení vlastníků obsahující všechny byty v SVJ - je jich tam přes 100 celkem. Ještě však je zde jedna skutečnost, a to, že oba byty jsou zatíženy hypotékou. Jaký vliv má toto skutečnost na provedené výše uvedených změn.
Děkuji a přeji hezky den. S pozdravem Zlata.

ODPOVĚĎ:
Na Váš dotaz dává odpověď ust.
§ 1169 Občanského zákoníku - Změna prohlášení:
(1) Vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit. Je-li jednotka zatížena, lze prohlášení změnit s předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva.
(2) Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.

Z uvedeného vyplývá, že prohlášení se bude měnit formou "Změny prohlášení", není tedy třeba prohlášení zpracovávat znovu, formou změny bude pouze uvedeno, že se to týká pouze dvou bytových jednotek. Pokud jsou zatíženy hypotékou, musí se změnou vyslovit souhlas i hypoteční banky. Podpisy na změně musí být úředně ověřeny, samotná změna nemusí být sepsána notářským zápisem, stačí obyčejně a připojit úředně ověřené podpisy. Souhlas musí vyslovit většina vlastníků, pokud tedy prohlášením či stanovami nemáte upraveno, že by to měla být 2/3 většina.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Musí SVJ souhlasit při darování, převodu, prodeji sklepa majitele jednoho bytu druhému majiteli druhého bytu v rámci SVJ?

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dědění nevlastních sourozenců, nevlastních dětí - zdědí něco vůbec?

Kdo dědí a jak v tomto případě? Okruh dědiců: Otec, vlastní syn, matka, dva nevlastní synové. Otec a matka jsou manželé. Matka zemřela. Vypořádalo se dědictví. Ok, vše uzavřeno. Na dědictví po matce se neptám. Otec je nyní vdovec. A následně zemřel otec. A nyní se ptám, kdo dědí po otci? Pouze vlastní syn? Dále bych se rád zeptal, zde je možno sepsat závěť touto formou:
ZÁVĚŤ
Já, níže podepsaná, Jana Nováková, narozena dne 1.4.1920, trvale bytem Nová 56, Mrlínek
pořizuji pro případ mé smrti vědomě, bez nátlaku, po zralé úvaze a svobodně tuto svoji závěť, která představuje a obsahuje moji poslední vůli. Jako dědice veškerého mého majetku povolávám Hanu Novákovou, narozenou dne 12.5.1946, bytem Novodvorská 17, Moravský Beroun.
V Mrlínku, dne 15. dubna 2016.
Jana Nováková
Je závěť platná, pokud se celá sepíše vlastní rukou a po smrti je předložena notáři? Děkuji za odpovědi Vladimír.

ODPOVĚĎ:
Podle tzv. první dědické třídy
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dedictvi.html#zakonna-dedicka-posloupnost 
bude po otci dědit celou pozůstalost jeho vlastní syn. Nevlastní děti nejsou zařazeny v žádné dědické třídě. Mohou být však zařazeny do druhé či třetí dědické třídy jako tzv. spolužijící osoby, které žily nejméně rok před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti, nicméně tyto osoby by dědily pouze v případě, že by nedělili žádní dědicové z první třídy (tedy ani vlastní syn).
Vlastnoručně sepsaná a podepsaná závěť dle Vašeho návrhu je v pořádku. Vhodnější by však bylo uložit závěť v centrálním registru závětí
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dedictvi.html#uschovani-zaveti-proti-ztrate-a-likvidaci-centralni-registr-zaveti-CR 
, aby se předešlo jejímu případnému zničení, ztracení či napadání její platnosti ze strany možných zákonných dědiců.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dědění nevlatním sourozencem
Dědění nevlastním dítětem, dětmi
Jak dlouho musí někdo žít s někým před smrtí aby dědil, zdědil majetek zemřelého zůstavitele?
Kam schovat závěť aby se netratila
Prevence ztráty závěti nebo likvidace závěti rodinou - kam testament, poslední vůli uchovat?
Kam schovat testament, poslední vůli aby ji nezničili dědici nebo členové rodiny?
___

RODINA-STYK, SETKÁVÁNÍ S DĚTMI
Přestěhování matky s dítětem na větší dálku a právo otce požádat aby matka dopravila dítě ke styku

Soud stanovil způsob přebírání dětí tak, že otec je "oprávněn" (pozn. : nikoliv povinen) si děti vyzvednout každý lichý pátek v 19.00 a vrátit je v neděli v 18.00. Bez dalších možností - otec si přál vše takto pevně stanovit, protože měl za to, že by matka dělala při "dohodě" potíže (bylo to v době, kdy bydliště otce bylo ve vsi u Prachatič a bydliště matky v Prachaticích). Dětem je 11 a 13 let. Výživné otec platí řádně 4.000 Kč a 5.000 Kč a bylo stanoveno před 3 lety. V roce 2016 se matka přestěhovala do Prahy 10, bydliště otce zůstává. Nálada mezi oběma rodiči je dlouhodobě na bodu mrazu, i když si nijak vyloženě neškodí. Když chtějí děti zůstat déle na prázdniny u babičky (otec žije v domě s jeho rodiči a děti tam jezdí na prázdniny za vrstevníky ze vsi), matka s tím nikdy neměla problém.
Ze strany otce panuje čas od času nátlak, aby matka děti posílala autobusem, což znamená ztátu jejího osobního času (který jí už nikdy nikdo nevrátí) dopravit děti na Černý Most MHD (60 min. tam a zpět domů též a to jak v pátek, tak v neděli při vyzvednutí) a říká, že je to v zájmu dětí a že jízda po dálnici autem s ním je pro děti nebezpečná atd. atd.
Dále již několikrát napsal email/SMS matce o tom, že požádá soud o nižší výživné - i když k tomu nemá žádný důvod. Děti rostou, mají koníčky, náklady na výchovu a vývoj se naopak zvyšují a navíc i z hlediska tabulek náleží objektivně výživné vyšší. Otázkou je, jak se bránit proti podobnému nátlaku?
Má matka povinnost posílat děti autobusem dle přání otce či nikoliv?
Kdyby otec podal skutečně návrh na snížení výživného, jaký doporučujete ideální postup ze strany matky (pouze se zúčastnit jednání u soudu nebo nějak podat naopak návrh na zvýšení nebo jiná reakce)?
Doporučili byste nezávisle na situaci matce, aby požádala o zvýšení výživného (špatně řečeno jako prevenci před rozhodnutím otce podat opačný návrh)?
Děkuji, Jaromír.

ODPOVĚĎ:
Všechna rozhodnutí soudu týkající se nezletilých dětí mohou být nahrazena novým rozhodnutím v případě, že se změní poměry dětí. To znamená i změna jejich bydliště, výše jejich výdajů apod. Otec tedy může vedle návrhu na snížení výživného podat i návrh na změnu úpravy styku nezletilých s otcem, v němž může požadovat, aby matka zajistila dopravu dětí k otci a on nemusel děti osobně vyzvedávat u matky z důvodu vzdáleného bydliště.
Jak by v takovém případě soud skutečně rozhodl však zůstává otázkou. Je pravdou, že děti už jsou ve věku, kdy pravděpodobně cestu autobusem zvládnou. V současnosti však stále platí rozsudek soudu, dle kterého má otec povinnost děti vyzvednout v jejich bydlišti, proto matka nemá povinnost děti posílat autobusem.
Návrh na snížení výživného pak otec může podat v případě, že z objektivních důvodů vydělává méně (tzn. že se nevzdal bez závažného důvodu vyššího příjmu), než v době vydání rozsudku, kterým bylo výživné stanoveno. Matka může samozřejmě také podat návrh na zvýšení výživného pokud se náklady na děti zvýšily. Soud pak případě obě řízení spojí do jednoho řízení a rozhodne znovu o výši výživného na děti.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může otec donutit matku dítěte aby přivezla či odvezla dítě k setkání s ním?
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Zahájení živnosti - Forex obchodování s měnami, druh podnikání

Jsem momentálně v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR. Hodlám začít podnikat. Podnikání se týká obchodování s měnami - Forex. Nevím si však rady, jak je tomu se žádostí o živnost resp. pokud spadá toto podnikání pod živnost, jak má znít název podnikání. A pokud nespadá pod živnost, oč se bude jednat, oč mám žádat? Ještě opravuji a dodávám ke kapitálovému příjmu:
Nebudu obchodovat s měnami. Dočetla jsem různé a nepodložené názory:
1) že pro trading nepotřebuji živnostenský list (mohu jej mít z titulu jiného podnikání.). Trading není živnost.
2) Údajně platí, že pokud živnostenský list, tedy ŽL nemám a obchoduji full-time (nemám a nebudu mít zatím jiné zaměstnání), pak má definice zní: "OSOBA BEZ ZDANITELNÝCH PŘÍJMŮ" (? ). Pak ale:
1) Sama se musím přihlásit k placení zdravotního pojištění ve výši 1.590 Kč za měsíc.
2) Sociální pojištění platit nemusím, ale mohu si ho platit dobrovolně (abych v budoucnu dostala jakýkoliv důchod).
3) Jednou ročně podám daňové přiznání, k tomu zase nepotřebuji ŽL?
Ve výčtu, kdo je osobou bez zdanitelných příjmů, jsem se ale v případě tradingu nenašla. A daní se údajně 15 % zisku jako kapitálový příjem, tedy stejně, jako když se daní třeba úroky z vkladů v bance, je to tak? Srdečné poděkování za odpověď. Soňa

ODPOVĚĎ:
Pokud budete obchodovat pouze pro vlastní potřeby, tj. nebudete zprostředkovávat obchody apod. , pak skutečně nepotřebujete živnostenské oprávnění, nejedná se totiž o podnikání, ale spíše o správu vlastního majetku.
Ohledně sociálního a zdravotního pojištění, pokud za Vás nebude zdravotní pojištění platit stát, resp. se nebude započítávat doba evidence pro účely důchodového pojištění z titulu evidence na úřadu práce, nebudete zaměstnána či nebudete podnikat, pak skutečně musíte platit zdravotní pojištění v minimální výši stanovené zákonem. Sociální pojištění je pak dobrovolné. V tomto případě však může být tato varianta pro Vás výhodnější, neboť byste zjevně platila nižší pojistné než při podnikání.
K podání daňového přiznání živnostenský list nepotřebujete. Daňové přiznání podáte stejné, neuvedete v něm však příjmy z podnikání, neboť žádné mít nebude. Danit budete jako příjmy z kapitálového majetku, nebo ostatní příjmy.
Dle mého názoru je tyto příjmy třeba danit dle § 10 (ostatní příjmy), nikoli jako příjmy z kapitálového majetku. Nicméně doporučuji toto konzultovat s účetní a také s Vaším příslušným finančním úřadem, dle kterého ustanovení chce tyto příjmy danit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daně, danění příjmu z Forex obchodování s měnami

__

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Požadavek zakoupení pracovního oblečení konkrétního typu a značky - může to zaměstnavatel přikázat?

Chtěla bych se zeptat, jestli si zaměstnavatel může klást požadavky na oblečení a obutí zaměstnanců v práci. Pracuji v obchodě, firma nám poskytuje pouze pracovní trička, ale žádají po nás, abychom nosili určitou značku a barvu obuvi, barvu kalhot a barvu a délku ponožek. Mají na to nárok. Děkuji Hana.

ODPOVĚĎ:
Oprávnění nařídit tvz. dress code z žádného ustanovení zákoníku práce sice výslovně nevyplývá, nicméně s nesplňováním požadavků stanovených zaměstnavatelem pro výkon práce spojuje zákoník práce možnost zaměstnavatele ukončit podle § 52 písm. f) pracovní poměr výpovědí, neplní-li bez zavinění zaměstnavatele zaměstnanec požadavky pro řádný výkon této práce.
Zaměstnavatel může mimo konkrétních požadavků pro faktický výkon práce požadovat, aby zaměstnanci dodržovali jím určený způsob oblečení či vzhledu pro výkon sjednané práce. Zákoník práce takovou povinnost zaměstnancům neukládá. Proto zaměstnavatel, který chce, aby zaměstnanci určitý způsob oblékání dodržovali, jej musí pro své zaměstnance stanovit nějakým vnitřním předpisem a s danými pravidly je seznámit.
Podle § 301 písm. c) zákoníku práce jsou zaměstnanci povinni dodržovat vedle právních předpisů i ostatní (zaměstnavatelovy vnitřní) předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni.
Jestliže zaměstnavatel chce vymezit jako požadavek určitý formální oděv, musí tak učinit ve vnitřním předpisu, se kterým musí zaměstnance seznámit. Vnitřní předpis může specifikovat okruh zaměstnanců, kterých se formální oblečení bude týkat, dobu, po kterou jsou povinni formální oblečení dodržovat, a také stanovit, co formální oděv pro danou situaci představuje.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může zaměstavatel přikázat zaměstnanci koupení značkového pracovního oblečení bez proplacení
Proplacení pracovního oblečení zaměstnavatelem - kdy na to má pracovník nárok?
Dress code parcovního oblečení - právo na proplacení pracovího oděvu od zaměstnavatele
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Výpověď v práci z důvodu péče o větší dítě a sociální podpora v nezaměstnanosti

Podala jsem výpověď z pracovního poměru, důvod jsem žádný neuvedla, pracovní poměr skončil po dvou měsících dne 31.10.2017. Jedním z důvodů bylo nedodržování směn, měla jsem chodit do práce vždy jeden den na ranní směnu a následující den na odpolední směnu. Z různých provozních důvodů toto nešlo dodržet, takže jsem měla častěji odpolední směny, nebo se směny střídaly nepravidelně.
Potřebuji se více věnovat desetileté školou povinné dceři, proto jsem si našla nové zaměstnání, které je ale až od 1.1.2017. Nyní jsem evidovaná na úřadě práce.
Jak mohu prokázat, že je toto vážný důvod k podání výpovědi, abych dosáhla na vyšší podporu?
Při podání výpovědi mě toto nenapadlo uvést, myslela jsem si, že se na úřadě práce budou ptát na důvod podání výpovědi, ale bylo mi řečeno, že mám nárok na 45 procent platu, protože jsem výpověď podala sama.
Děkuji za radu, Vanda

ODPOVĚĎ:
V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí podle § 50, odst. 3 zákona o zaměstnanosti procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
Vážné důvody, pro které je možné ukončit pracovní poměr bez krácení podpory v nezaměstnanosti, jsou vymezeny v § 5, písm. c) výše uvedeného zákona. Jedním z těchto důvodů je také docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte. Jestliže jste tedy ukončila pracovní poměr z důvodu, abyste se mohla více věnovat školou povinné dceři, jedná se o vážný důvod, který jste pro uplatnění nároku na standardní výši podpory v nezaměstnanosti měla ve výpovědi uvést.
Pokud jste od pracovníka úřadu práce obdržela informaci, že na základě výpovědi z Vaší strany máte nárok na podporu jen ve výši 45% Vašeho průměrného čistého výdělku, doporučuji vyčkat, až Vám bude doručeno písemné rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti, proti kterému se můžete ve stanovené lhůtě odvolat. V odvolání pak doporučuji uvést, že jste výpověď podala z důvodu školní docházky Vaší dcery, které se potřebujete více věnovat. Pokud s odvoláním neuspějete, musela byste se následně obrátit na soud.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpověď v zaměstnání kvůli péči o dítě a sociální dávky, sociální podpora
Má rodič právo na sociální dávky při výpovědi ze zaměstnání kvůli péči o větší dítě?

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dodatečné dědické řízení - notář věděl o účtu, ale neprojednal ho v dědickém řízení

Ráda bych se touto cestou zeptala na dotaz ohledně dědického řízení po tatínkovi, který zemřel 11/2016.
Dědické řízení proběhlo na jaře 2017, všichni jsme se dědictví vzdali ve prospěch maminky. V soupisu byly uvedeny i práva a povinnosti z korunového účtu tatínka u KB. Zajímalo by mne, jestli je možné, že nyní probíhá dodatečné dědické řízení ohledně tohoto účtu (zrušen k 12.12.2016), kde bylo spoření, a proto vše probíhá znovu. Je možné, že notář toto opomněl i když v prvním kole dědického řízení byl účet uveden? Myslím si, že byla jeho povinnost mít v pořádku konečné stavy aktiv i pasiv v prvním dědickém řízení. Je možné, že nyní chce po mamince ještě zaplatit náklady notáře v hodnotě 1.200 Kč za dodatečné dědické řízení, které se bude konat 28. 11. 2017, a může toto po ní opravdu vyžadovat?
Jde mi o princip, neb se mi zdá, že v tom nepořádku, opomněl důležité informace týkající se daného účtu a nyní je maminka nucena toto podstoupit znovu a opět platit.
Děkuji, Nora

ODPOVĚĎ:
Odměna notáře je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. , o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (tzv. notářský tarif) a vypočítává se z hodnoty dědictví.
Povinností notáře je zjistit si veškeré údaje o předmětu a výši dědictví od bankovních institucí, zde je však otázkou, zda nastala chyba na straně banky či notáře.
I v případě, že by byly finanční prostředky ze spoření součástí původního dědického řízení, podléhaly by odměně notáře. Zda by se jednalo o částku 1.200 Kč či nižší nemohu takto stanovit, neboť neznám původní cenu dědictví. Každopádně původní odměna notáře by byla stanovena v odlišné (vyšší) výši. Přesto doporučuji notáře na Vámi uvedené skutečnosti upozornit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinnost notáře projednat veškeré účty zemřelého v hlavním dědickém řízení, ne dodatečném
Musí notář projednat v prvním dědickém řízení všechny bankovní účty zůstavitele, zemřelého, zesnulého
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Žádost akcionáře o výsledek hospodaření, předložení účetnictví akciové společnosti - může to požadovat?

Prosím o radu:
Mohu jako akcionář 20% žádat společnost o informace jak společnost hospodaří, o předložení účetnictví?
Valná hromada k hospodaření za rok 2016 se nekonala.
Děkuji Simona

ODPOVĚĎ:
Obecně platí, že akcionář má omezenější rozsah práva na informace oproti společníkovi s. r. o. V zásadě akcionář uplatňuje své právo na informace na valné hromadě, při které může rovněž uplatňovat právo na vysvětlení.
Dle ust. § 357 zákona o obchodních korporacích platí, že akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
V zásadě je tak třeba svolání valné hromady. S podílem 20% však máte status tzv. kvalifikovaného akcionáře a dle ust. § 366 máte právo požádat představenstvo společnosti, aby svolalo valnou hromadu. Pokud by valná hromada nebyla svolána, můžete požádat soud, aby Vás zmocnil ke svolání valné hromady.
Dále má společnost povinnost každoročně zveřejňovat účetní závěrku v obchodním rejstříku, který je veřejně přístupný na webové adrese www.justice.cz.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Právo akcionáře a. s. vidět roční vyhodnocení hospodaření a účetnictví a. s.
Může akcionář akciové společnosti požádat o výsledky hosporaření a předložení účetnictví a. s. ?

___

OBČAN-BYDLEN
Nesouhlas se stavbou výtahu v domě SVJ a žaloba o určení neplatnosti usnesení shromáždení SVJ

Společnství vlastníků bytových jednotek, tedy SVJ (8 velkých bytů - 89% podílů a 4 malé) si řádně odhlasovalo 27.9.2017 financování stavby výtahu v roce 2018 rovným dílem podle počtu bytů a ne podle vlastnických podílů. Zápis jsem dostal emailem 17.10.2017. Oni si odhlasují cokoliv (změnu stanov, prohlášení atd.). Přijde mi principielně nespravedlivé platit 8,3% z ceny výtahu a vlastnit podílově jen 2,7% - tedy platit cizí vlastnické podíly. Jak se tomu mohu bránit jako vlastník malého bytu? Je to bezdůvodné obohacení podle § 2991 NOZ? Nebo jak to mohu zrušit nebo žádat v budoucnu náhradu škody, když mě donutí platit za něco, co mi nepatří? Jsou pro mou obranu nějaké lhůty? Děkuji moc, Milan.

ODPOVĚĎ:
V daném případě byste měl do 6 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí podat žalobu o určení neplatnosti usnesení shromáždení SVJ a poukázat v ní zejména na nespravedlivé rozdělení plateb bez ohledu na velikost podílů. Žalobu podáváte k soudu, v jehož obvodu má SVJ sídlo.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Napadení rozhodnutí shromáždění SVJ žalobou k soudu - žaloba o neplatnost usnesení SVJ
Jak odmítnout stavbu, vystavení výtahu v domě SVJ, společenství vlastníků bytových jednotek

__

PRÁCE-PLATY, MZDY ODSTUPNÉ
Dva hlavní pracovní poměry a Zákoní práce - je to podle zákona?

Je možné mít dva hlavní pracovní poměry najednou? Jedná se mi o to, moje sestra pracuje v obchodním řetězci, v dubnu 2015 nastoupila na mateřskou dovolenou a následně na rodičovskou dovolenou, s tím že bude doma s dítětem do dubna 2018. Jelikož jí došly finanční prostředky, chtěla nastoupit již v listopadu 2017. S tím zaměstnavatel nesouhlasil. Zaměstnavatel si ji pozval, a oznámil jí, že její místo zaniklo a že pro ní nebude mít práci. Tak si sestra našla práci ve státní sféře, kde by mohla již nastoupit v prosinci 2017. Nynější zaměstnavatel jí, řekl, že jí dá dvouměsíční výpověď v dubnu 2018 s odstupným. Jelikož ve státní správě bude mít poloviční plat, potřebovala by to odstupné, aby ji to vynaložilo náklady na živobytí, bydlení, školku než se zapracuj a zvedne se jí plat. Proto se ptám zda může mít druhý hlavní pracovní poměr a za jakých podmínek. děkuji Julie

ODPOVĚĎ:
Zaměstnanec může mít pracovních poměrů kolik sám chce, pokud zvládá plnit povinnosti ve všech těchto vztazích. Zákoník práce v § 304 klade jediné omezení, a to že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
Pokud jde o státní sféru, jde-li o pozici, na níž se vztahuje zákon o státní službě, je nutné respektovat § 81 tohoto zákona, podle něhož státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu. Toto omezení se rovněž nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, na činnost znalce nebo tlumočníka vykonávanou podle jiného zákona pro soud nebo jiný správní úřad než ten, ve kterém vykonává službu, na činnost v poradních orgánech vlády a jejich orgánech, činnost v poradních nebo jiných orgánech ústředního správního úřadu nebo ve zvláštních orgánech, které podle jiného zákona vykonávají státní správu, a na správu vlastního majetku.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Více hlavních pracovních poměrů HPP najednou - lze to?
Dovoluje Zákoník práce více HPP najednou?

__

OBČAN-BYDLENÍ
Oprava nekvalitně provedené střechy bytovéo domu - spoluvlastníci město, bytové družstvo (využity dotace od státu)

Na základě smlouvy o sdružení postavilo bytové družstvo spolu s městem bytové domy. Město bylo příjemcem státní dotace a do sdružení dalo kromě dotace i pozemky pro výstavbu. Družstvo přispělo finančními prostředky od svých družstevníků. Nyní k problému. Vzhledem k nekvalitně provedeným střechám je třeba tyto kompletně zhotovit znovu. Na střechy již žádná záruka není. Smlouva o dílo (výstavbu domů) byla uzavřena mezi městem a dodavatelskou firmou. Stavební dozor vykonávala osoba ve smluvním vztahu s městem (navíc s vazbou na dodavatelskou firmu), přičemž závady střech jsou takového rázu, že dozor zjevně nefungoval. Může se družstvo domáhat po městu příspěvku na opravy střech (město je podílovým vlastníkem domů spolu s družstvem dle dotačních podmínek)? Děkuji, Tomáš.

ODPOVĚĎ:
Ano, družstvo se může po městu domáhat příspěvku na opravu střech, nicméně je třeba zvážit, zda by nestálo za to zkoumat, zda se nejedná o vadné plnění ze smlouvy, v jehož důsledku by vznikl nárok na bezplatné odstranění vad. Charakter vad by ale musel zkoumat odborník na stavebnictví (znalec).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pohybení stavebního dozoru při stavbě střechy bytového domu ve spoluvlastnictví města a bytového družstva
___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
Zrušení věcného břemene - agresivita, krádeže peněz v bytě, domě, nemovistosti oprávněnou osobou

Bydlím v rodinném domě společně s rodiči a bratrem. Dům je můj, rodiče mi ho v 2010 darovali, bratr dostal polnosti, cca 23 ha. Bratr je alkoholik, který nám dělá ze života peklo. Práci v současnosti nemá, krade nám peníze, vykrádá mi dům, řve, vyhrožuje a rozbíjí mi věci v domě. Rodiče jsou staří, matka 78 a otec 83, bojí se ho. Za poslední 3 měsíce byl dvakrát na záchytce, jednou si na sebe policii dokonce zavolal sám, aby ho tam odvezla. Nyní je v psychiatrické léčebně, kam nastoupil dobrovolně. Letos (2017) už po druhé. Problém je, že má v domě věcné břemeno trvalého užívání a trvalý pobyt. Můj dotaz tedy je, co mohu udělat, abych ho dostal z domu a neměl nárok tam bydlet? Mohu mu nějak zrušit věcné břemeno a trvalý pobyt? Děkuji, Bohdan.

ODPOVĚĎ:
V daném případě máte dvě možnosti. Věcné břemeno můžete zrušit buď dohodou s bratrem - tj. písemnou smlouvou o zrušení věcného břemene nebo podat k soudu žalobu o zrušení věcného břemene. Tato varianta je ve Vašem případě jistě pravděpodobnější, nicméně za situace, kdy je dostatek důkazů na to, jak se bratr hrubě chová, se dá očekávat, že žaloba o zrušení věcného břemene soudem bude úspěšná. Proto doporučuji dobře dokumentovat jeho chování, pokud někoho ohrožuje či vyhrožuje, volat policii, požadovat zápisy z výjezdů a vše doložit k žalobě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zrušení věcného břemene z důvodu nevhodného chování oprávněné osoby - agresivita, krádeže majetku v bytě, domě, nemovistosti
Zrušení služebnosti - agresivita, krádeže peněz v bytě, domě, nemovistosti oprávněnou osobou
Osoba s věcným břemenem krade v domě - zrušení věcného břemene zatěžujícím majitele nemovitosti

___

OBČAN-DLUHY
Dlužník v insolvenci, oddlužení - spoludlužník musí uhradit celý dluh?

Ručila jsem bývalému příteli u půjčky, ten je teď v insolvenci a já nevím zda to budu muset doplatit nebo uhradit celé až mu skončí oddlužení? Jsem samoživitelka s dvěma dětmi a nemám na to, abych ten dluh zaplatila. Děkuji, Zdeňka.

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o půjčku, která vznikla před schválením oddluženi, v rámci oddlužení ji bývalý přítel splácí, pokud se věřitel do insolvence nepřihlásil, tak ji nesplácí a nepřihlášenim v podstatě zanikla. Vy tedy nemusíte splácet vůbec nic a nebudete muset ani po skončení oddlužení. Podstatou oddlužení je, že dlužník v rámci splátkového kalendáře uhradí alespoń 30% a zbytek je mu odpuštěn. Není důvod k tomu, abyste cokoliv v průběhu oddlužení nebo po něm z titulu ručení splácela.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Osobní bankrot hlavního dlužníka - musí spoludlužník doplatit zbytek dluhu?
Povinnost spoludlužníka doplatit dluh při insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu hlavního dlužníka
___

RODINA-SJM A ROZVOD
Nevypořádání SJM a stavba domu po rozvodu - má bývalý manžel, manželka nárok na podíl domu?

Syn se 03/2013 rozvedl, dosud neproběhlo majetkové vypořádání (byl postaven RD). 03/2017 se odstěhoval z domu. V současné době začal stavět svůj RD. Bude i na tento dům mít bývalá manželka nějaký nárok, když ještě majetkové vyrovnání neproběhlo? Děkuji, Soňa.

ODPOVĚĎ:
Majetek, který syn nabyl či nabude po rozvodu již není předmětem nevypořádaného SJM a je pouze jeho. Tento majetek nemá s dosud nevypořádaným SJM nic společného a po rozvodu může již bez obav cokoliv nabývat bez ohledu na skutečnost, že majetek nabytý z předchozího manželství ještě není vypořádán.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Stavba domu, nemovitosti po rozvodu manželství a právo bývalého manžela, bývalé manželky na podíl domu, nemovitosti
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Kdo je odpovědný za nové dluhy zemřelého - služby bytu (elektřina, plyn, vodné stočné, fond oprav)

Prosím o informaci, zda je po zemřelém rodiči povinnost hradit náklady spojené s bytem ve vlastnictví. V bytě maminka bydlela sama, já jako dcera jsem jediný přímý dědic, nemám sourozence, tatínek už zemřel dříve.
Veškeré náklady byly hrazeny přes účet maminky přes SIPO, nyní jsme na tento měsíc pro úhradu SIPO poslali peníze ne její účet, protože neměla dostatek peněz na účtě. Ale finančně je to náročné, máme platby našeho bydlení a také nezletilé děti, navíc já jsem doma v částečném invalidním důchodě ČID. Pokud zruším na poště SIPO a nebudu hradit plyn, elektřinu ani služby za byt (tj. vodné, vytápění a fond oprav), nevystavuji se nějakému postihu (elektřina, plyn, družstvo vlastníků)? Dědické řízení zatím neproběhlo. Děkuji moc předem za Vaši odpověď. Děkuji, Barbora.

ODPOVĚĎ:
I když připadáte v úvahu jako jediný dědic, dědicem jste až v okamžiku, kdy jste jako dědic určena soudním rozhodnutím. Teprve v tom okamžiku máte právo na aktiva a povinnost vypořádat pasiva dědictví. Měla byste zatím obeslat poskytovatele energií s vyrozuměním, že maminka zemřela a domluvit se na ukončení hrazení záloh, neboť služby už nejsou čerpány. Pokud jde o platby hrazené přímo za byt - fond oprav, to by bylo dobré hradit stále, protože pokud se stanete vlastníkem bytu, musela byste neuhrazené zálohy zpětně doplatit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odpovědnost dědice za nové dluhy zemřelého, zesnulého zůstavitele - služby domácnosti (elektřina, plyn, vodné, stočné)
Kdo platí do fondu oprav po smrti majitele bytu v bytovém domě?
___

OBČAN-NÁJMY
Kdo je příjemce nájmu po smrti pronajímatele bytu, domu, nemovitosti, pozemku?

Můj dotaz se týká dědického řízení, které probíhá letos (2017). Jedná se mi o to, jak naložit s nájemným za pronájem polí, které náleželo zesnulému otci. Domnívám se, že poměrná část za dobu života otce v tomto roce (2017) náleží do dědického řízení, ale otázkou je, jak naložit s částkou za zbytek roku. Platba probíhá ke konci roku, takže očekávám, že se nájemce bude zajímat, kam má částku vyplatit. To bývalo formou hotovosti nebo převodu, ale bankovní účet na otce žádný není, takže jestli to může převzít jeho manželka a poté vše sdělit notáři a složit tam příslušnou poměrnou částku, nebo zda se má celá částka vyplatit k notáři a ten si ji pozdrží do té doby, než bude dědictví ukončeno, což ale může být ještě dost dlouhá doba. Částka není zanedbatelná a sloužila jako výrazný příspěvek do domácího rozpočtu, lze nějak zařídit, aby s ní mohli dědicové nakládat, než bude ukončeno řízení? Děkuji, Pavlína.

ODPOVĚĎ:
Pachtovné (nájemné), které bylo zaplaceno před smrtí Vašeho otce náleží dědictví. Pachtovné (nájemné), které bude uhrazeno v průběhu dědického řízení přísluší dědici, který nabude předmětné pole, neboť vlastnické právo k v dědictví získané věci vzniká ke dni smrti zůstavitele, nikoli ke dni skončení dědického řízení. Vzhledem k tomu, že nejspíše nebude do doby splatnosti pachtovného dědické řízení skončeno, tedy nebude postaveno na jisto, kdo bude dědicem onoho pole, mělo by být pachtovné složeno do ukončení dědického řízení u notářky, případně u správce pozůstalosti.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Komu patří nájem po smrti majitele pronajímaného bytu, domu, pozemku, nemovitosti

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Nemajetnost nesvéprávého rodiče způsobená potomkem - použil peníze pro svou potřebu, vliv na dědictví

Jsme 3 sourozenci, sestra je opatrovnicí naší matky (89 let), která byla omezena ve způsobilosti k právním úkonům (tedy částečně zbavena svérpávnosti). Po přestěhování matky k sobě mi sestra sdělila, že si matku vzala k sobě, aby mohla rychleji splatit dluh na rodinném domku, ve kterém bydlí. Po splacení dluhu a provedení modernizace svého domu přestěhovala sestra matku do bytu s pečovatelskou službou. Sestra mi po 9 letech péče o matku oznámila, že je naše matka nemajetná. Při zvážení příjmu matky - důchod 15.000 Kč, přiznaného příspěvku na bezmocnost 4.400 Kč a vzetí v úvahu lehce nadstandardních výdajů (3.500 Kč na bydlení, 2.000 Kč na stravu, 2.500 Kč ostatní vč. léků), by měla mít sestra pro matku našetřeno poměrně dost peněz (nejméně 800.000 Kč). Obávám se, že si bere peníze pro svou vlastní potřebu tak, aby se nemusela v dědickém řízení dělit se svými sourozenci.
Vzhledem k tomu, že již sestře nedůvěřuji, obracím se na vás se žádostí o radu, co mohu v této situaci dělat. Obávám se, že nelze čekat s řešením až na dědické řízení. Děkuji, Vladimíra.

ODPOVĚĎ:
V daném případě je podstatné, v jakém rozsahu je Vaše matka omezena ve svéprávnosti. Pokud je omezena v nakládáním s majetkem, pak je třeba, aby její opatrovnice, Vaše sestra, každoročně soudu zakládala zprávu, jak nakládala s majetkem opatrovance, tedy Vaší matky. Jedná se o určitý druh vyúčtování, ze kterého by mělo být zřejmé, jaké příjmy Vaše matka získala (např. důchod) a jak s těmito penězi bylo nakládáno. U podstatnějších záležitostí je nutné, aby došlo ke schválení soudem, tzv. schválení právního jednání. Např. uzavření smlouvy o prodeji určitého majetku. K platnosti smlouvy je pak třeba, aby byl vydán rozsudek, který výslovně určité právní jednání (př. kupní smlouvu) schválí.
Zda bylo a je s majetkem Vaší matky nakládáno řádně, je tedy možné zjistit právě z onoho vyúčtování, které je součástí spisu u soudu, jenž rozhodoval o omezení svéprávnosti.
Pokud zjistíte, že jsou ve vyúčtování nesrovnalosti, je možné každé jednotlivé pochybení napadnout.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Obírání nesvéprávného rodiče potomkem (synem, dcerou) o peníze za života - na dědictví nic nezbylo

___

FINANCE-DANĚ
Prodej zděděného pozemku získaného v dědictví - daně, zdanění

2015 jsem zdědila (přesně 30.10.2015) pole po tatínkovi, ten je vlastnil od roku 2004, kdy je také zdědil po své mamince. V září 2017 část pole vykoupil Olomoucký kraj pro stavbu silnice. Tatínek ještě sepsal smlouvu o smlouvě budoucí, já jsem již nyní podepsala na ni navazující kupní smlouvu na odkup části pozemků. V říjnu 2017 mi byly vyplaceny peníze za prodej a změna byla provedena na katastru. Je nutno tento příjem zdanit, nebo podmínka vlastnictví 5 let je splněna tím, že pole vlastnil tatínek? Děkuji za odpověď, Gábina.

ODPOVĚĎ:
Dle § 4 odst. 1, písm. b) Zákona o daních z příjmů se doba 5 let zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.
Dle Vámi uváděných informací by měl být příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zdanění prodaného pozemku získaného v dědictví dědickým řízením
Prodej dědictví a daně, zdanění
___

OBČAN-DĚDĚNÍ
Vydědění potomků sourozencem zemřelého, zesnulého - potomci neobhospodařovali majetek za života zůstavitele

29.09.2017 náhle zemřel můj bratr ve věku 49let.
Bratr podnikal v zemědělství cca od roku 2000 a spolu s ním
i náš otec, kterému je 76let (každý z nich měl jiné ičo) a má značné zdravotní komplikace.
Nicméně, na něm nyní leží starost o veškerý dobytek, pozemky
a vůbec celý chod hospodářství. Oba společně do podnikání vložili své finance, bratr ještě navíc poslední dobou, chodil do zaměstnání, aby navýšil jejich rozpočet. Bratr byl rozvedený a má dvě děti, syna a dceru. Bratr měl v úmyslu, předat své podnikání jeho synovi. Syn občas za bratrem přijel a pomáhal mu v hospodářství, postupem doby však čím dál méně až jednou prohlásil, že v zemědělství podnikat nebude a po bratrovi nic nepřebere.
Dcera o mého bratra nejevila dlouhá léta zájem vůbec, nikdy mu tam nepřijela vyprat, uklidit, umýt nádobí.
Navíc si v nedávné době, změnila příjmení, na rodné příjmení její matky.
Nyní po úmrtí bratra, se jeho dcera náhle začala velmi zajímat o dědictví (dobytek, pozemky, stroje, traktory).
Dělá si nároky úplně na vše, bez ohledu na otce, který podnikal spolu s bratrem a vložil do toho své finance, svá léta, své zdraví, staral se o vše v době nepřítomnosti bratra a stará se o vše i nyní, když bratr zemřel.
Ani teď nenapadne ani jedno z bratrovo dětí, mému otci přijet pomoci. Vzdáleni jsou od mého otce cca 8 km. Bratr s otcem měli/mají jeden společný účet, kam chodí a ze kterého odchází, veškeré platby a který, samozřejmě
zároveň slouží, jako zdroj financí, potřebných pro chod podnikání.
Tento účet nechal notář zablokovat a tím v podstatě odřízl otce a potažmo i matku od financí, které nutně potřebují k tomu, aby otec obstaral veškerý chod hospodářství a rovněž k obživě, protože otec s matkou jsou oba důchodci a z důchodu ve výši 12.000 Kč celkem, prostě nemohou utáhnout veškeré náklady.
Z výše uvedených důvodů, se na Vás obracím s prosbou o radu a pomoc,
zda je možné nějakým způsobem zabránit tomu, aby bratrovy děti cokoliv dědily a vše, nebo alespoň většinový podíl, dědil náš otec?
S tím, že otec je ochoten se finančně vypořádat s bratrovým synem.
A zároveň jakým způsobem mohu zpochybnit, či napadnout postup pana notáře? Děkuji mnohokrát a jsem s pozdravem, Daniel.

ODPOVĚĎ:
Ještě jednou. Odpověď jsem připojila k Vašemu předchozímu dotazu. Zasílám proto pouze rozvedení odpovědi k bankovnímu účtu.
Zablokování bankovního účtu, který spadá do dědického řízení je běžnou praxí, není však povinností ze strany notáře. Notář zablokuje účet v případě, že to vyžaduje obecný zájem nebo důležitý zájem dědiců. Ideálním řešením by byla dohoda dědiců, kteří by se na pohybu na bankovním účtu dohodli, ale to je předpokládám v dané věci nemožné. Doporučuji tedy opět shromáždit veškeré podklady, ze kterých by bylo zřejmé množství finančních prostředků, které jsou ve výhradním vlastnictví Vašeho otce a tyto předložit notáři, aby došlo k uvolnění prostředků alespoň v určité výši.
Rovněž doporučuji prostudovat smlouvu o zřízení běžného účtu mezi bankou a klientem. Pokud by stranou byl nejen Váš bratr ale i Váš otec, pak je samozřejmě jeho právo o to silnější.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nezájem o hospodářství rodiče a dědění, dědictví
Má vliv nepečování, nezájem o majetek zůstavitele před smrtí na dědění, dědictví?
Může sourozenec zemřelého ovlivnit dědění potomky zesnulého?
___

FINANCE-DANĚ
Daně, zdanění - vliv investice při koupi nemovitosti při vypořádání se spoluvlastníkem

06/2015 jsem koupil s přítelkyní dům za cenu 600.000 Kč. Já zaplatil 570.000 Kč pomocí půjčky ze stavebního spoření (účelová půjčka přímo na tuto kupní smlouvu), přítelkyně 30.000 Kč a následné opravy. Nemovitost zapsána do katastru jako 2 poloviny. Poté, co jsme se rozešli, jsem jí 08/2017 prodal svou polovinu za zbývající hodnotu úvěru, tj. 400.000 Kč a těmito penězi úvěr ihned doplatil. Výdělek jsem z toho tedy žádný neměl, naopak jsem prodělal. Jakým způsobem to uvést v přiznání k dani z příjmů? Nebo to vůbec neuvádět a při případné kontrole doložit, že tento prodej nebyl ziskový? Děkuji, Tadeáš.

ODPOVĚĎ:
Od daně z příjmů je osvobozen příjem z prodeje rodinného domu vč. souvisejícího pozemku, pokud jste zde měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Rozhodující jsou právní účinky vkladu na katastr nemovitostí. Osvobozené příjmy se do přiznání k dani z příjmů neuvádí. Z tohoto důvodu tedy nemáte povinnost přiznání podávat.
Pokud jste zde neměl bydliště alespoň 2 roky, je příjem z prodeje osvobozen přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti 5 let.
V případě, že nebude příjem z prodeje osvobozen, uvedete příjem do přiznání k dani z příjmů do dílčího základu daně dle § 10. Jako výdaj můžete uplatnit cenu, za kterou jste nemovitost prokazatelně nabyl a výdaje prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje s výjimkou výdajů na osobní potřebu poplatníka. K hodnotě vlastní práce poplatníka na věci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, se při stanovení výdajů nepřihlíží.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodej podílu nemovitosti spoluvlastníkovi - jak snížit daně (větší část původní kupní ceny zaplatil tehdy prodávající)
Úhrada velké části kupní ceny spoluvlastníkem, prodej podílu spoluvlastníkovi a daně
___

RODINA-SJM
Nerozdělení SJM a ponechání majetku ve spoluvlastnictví, společném užívání

Připouští české právo při rozvodu možnost ponechat část majetku nebo všechen ve společném vlastnictví, pokud se na tom dohodnou a písemně zaváží oba manželé? Nebo například rozdělit na ideální polovinu a právem užívání? Nebo se části majetku (dům, zahrada) vzdát ve prospěch potomka a nechat jednomu či oběma bývalým manželům právo k užívání? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
V případě rozvodu se můžete domluvit tak, že se stanete podílovými spoluvlastníky majetku, tj. každý budete mít na majetku spoluvlastnický podíl. Majetek můžete i darovat potomkům a pro sebe zřídit věcné břemeno - služebnost užívání. Žádnou jinou alternativu české právo nenabízí, v případě rozvodu již nemůžete žádný majetek nabývat společně ani ho v SJM ponechat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dohoda o společném užívání majetku při nerozděleném SJM, společném jmění manželů
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Darování družstevního pozemku pod bytovým domem obci, městu - vliv osobního vlastnictví části pozemku

Bydlím v družstevním domě, který má 24 bytových jednotek a 8 garáží. Čtyři bytové jednotky a čtyři garáže jsou převedeny do osobního vlastnictví. Celkem je to 1870/10000. Družstvo vlastní ten zbytek. Já mám v osobním vlastnictví jeden byt a jednu garáž - celkem 508/10000. Kolem domu, je pozemek, kterého též každý vlastník i družstvo vlastní tuto poměrnou část.
Nyní se družstvo rozhodlo, že část pozemku zdarma převede na město (takto se spolu dohodli).
Můj dotaz zní, zda je toto možné a zda nás, vlastníky poměrné části pozemku, můžou "přehlasovat" protože vlastní většinu tohoto pozemku a s pozemkem nakládat dle svého uvážení? Neznám názor ostatních vlastníků, ale pokud já jako vlastník budu proti, mají nějaké možnosti, jak mě obejít a pozemek na město přepsat?
Děkuji. Dagmar

ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník stanovuje pro různá nakládání s majetkem rozdílný potřebný počet hlasů. Zbavení se majetku - tedy prodej či darování je natolik zásadním zásahem, že je k souhlasu třeba všech spoluvlastníků. Dle mého názoru tedy bez souhlasu všech nelze pozemek přenechat jiné osobě. Pokud si to tedy družstvo odsouhlasilo, neznamená to, že vlastníky můžou obejít. K přenechání pozemku budou potřebovat i souhlasy vlastníků.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: ¨

___

RŮZNÉ-STAVBY
Důvody pro kontrolu pozemku stavebním úřadem (černá stavba, nedovolený sad, nedostavěný dům)

Zjistili jsme, že naše sousedka, která neustále napadá, uráží a podává stížnosti a žádosti o prošetření na stavební úřad, úřad životního prostřední atd. na nás, na ostatní sousedy, má v nepořádku následující: na pozemku, který je evidovaný jako orná půda a má výměru více jak 1000 m2 má vysázené stromy - meruňky: 49 stromů je ve stáří 18 let, 10 stromů vysadila 2017. Stromy jsou vysázené necelé 2 metry od hranice pozemku, starší stromy dosahují výšky i přes 3 metry. Jakým způsobem se máme bránit? Dále má postavenou hospodářskou budovu na dvoře svého rodinného domu. Dle souseda nemá na tuto budovu projektovou dokumentaci a objekt užívá částečně k bydlení. Dále má postavenou 25 let hrubou stavbu rodinného domu, v evidenci KÚ má parcelu stavební, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, se způsobem využití zbořeniště. Tento dům stavěla na základě stavebního povolení, ale stále ho nemá dokončený. Stavba není zabezpečena. Jakou formou máme požádat stavební úřad a jaké § uvést, aby prošetřil skutečnosti, zda je sad, hospodářská budova a hrubá stavba rodinného domu prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu.
Za odpověď moc děkujeme. S pozdravem Jana

ODPOVĚĎ:
Celkem jednoduše požádejte stavební úřad o provedení kontrolní prohlídky v daném místě, a to dle § 132 odst. 2 stavebního zákona, cituji:
Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu
a) provádět kontrolní prohlídky stavby,
b) nařizovat neodkladné odstranění stavby,
c) nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě,
d) nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,
e) nařizovat provedení udržovacích prací,
f) nařizovat vyklizení stavby,
g) ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

Do žádosti o provedení kontrolní prohlídky uveďte okolnosti, které Vás k žádosti o místní šetření vedou.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může být na orné půdě sad stromů?
Dlouhodobě nedostavěný dům na stavebním pozemku - jde o porušení zákona?
Hospodářská budova postavená bez stavebního povolení užívaná částečně k bydlení - jde o porušení stavebního zákona?
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Nepřiměřeně vysoká odměna advokáta za zastupování, pracovní právo a stížnost na advokátí komoru

Týká se to mého advokáta, který mě zastupuje ve věci pracovního úrazu. Pracoval jsem ve firmě s těžkým průmyslem, výroba železných kulatin a 04/2013 se mi stal pracovní úraz levého zápěstí, 100% uznán pracovní úraz, marodění 04/2013-06/2014 operace, rehabilitace, zůstaly mi trvalé následky takže jsem nemohl nadále vykonávat dosavadní práci dle chirurga, operatéra ten samý doktor z nemocnice. Invalidní důchod bohužel neuznán.
Po skončení marodění mě zaměstnavatel poslal na prohlídku k závodnímu lékaři ale ten se ani nebyl podívat v práci a přes veškeré zdravotní dokumentace mi napsal pouze, že mohu vykonávat dosavadní práci s omezením. Tak jako laik jsem nevědel co dělat tak jsem zavolal advokátovi, vysvětlil jsem mu jak se věci mají a zda by mě zastupoval, tak jsem podepsal plnou moc a smlouvu o poskytovaní právnich služeb na dálku a odeslal zpět advokátovi a bylo mi řečeno že bude chtít provizi jen z náhrady mzdy po dobu pracovní neschopnosti a bolestného + ztráty společenského uplatnění ZSÚ, toť vše. Po podepsaní smlouvy na dálku, jsem mu poslal pracovně lékařský posudek od závodního lékaře, na který jsme se odvolali ke krajskému úřadu. Ten posudek zrušil že je neplatný, na podruhé jsem šel k tomu samému lékaři a napsal mi ten samý posudek, též ho krajský úřad zrušil, na potřetí už podnik změnil závodního lékaře a doktorka se byla podívat v podniku a okamžite mi napsala že jsem dlouhodobě pozbyl pracovní způsobilost dosavadní práce. Zaměstnavatel mě stále odmítnul dát jinou práci, jelikož jinou neměl a pořád vyhrožoval že mám nastoupit na tu samou pozici, a najali si též advokáta.
Pak jsem mluvil o dalším postupu se svým advokátem a jámu řekl že doufám, že až dostanu odstupné 12 měsíční a že nebude po mě chtít také z toho provizi že říkal jenom jak jsem psal výše z těchto položek a najednou mi řekl že bude po mě požadovat provizi i s odstupného, tak jsem chtěl s ním skončit smlouvu a on že můžu, ale požadoval na mě 79 000 Kč abych mu zaplatil že prý už uplatnil u zaměstnavatele částku 192.000 Kč za náhradu mzdy po dobu pracovní neschopnosti. přitom sem ještě nedostal ani korunu a advokát podniku se hájil tím, že částku vyplatí pojišťovna Kooperativa, takže jsem od mého advokáta nemohl odstoupit, jelikož kde bych vzal 79 000 Kč peněz, když jsem ještě nedostal ani korunu.
V té době jsem se ptal jiné advokátky a ta říkala že má nesmyslnou, nesrozumitelnou smlouvu a že v ní neni napsáno z čeho všeho chce provizi a že je neetické z čeho všeho chce provizi když vlastně podal jenom dvě odvolání proti posudku záv. lékaře ke krajsému úřadu a že kdybych přišel bývala za ní tak by mě zastupovala za 20 000 Kč a že bych měl napsat stížnost na advokátní komoru, a že bych měl s ním ukončit smlouvu že i po mě chce za nic peníze když jsem ještě žádný nedostal od pojištovny nebo od zaměstnavatele, jenomže kde bych vzal ty peníze.
Jelikož jsem nemohl od něj kvůli požadované částce odstoupit musel jsem pokračovat ve smlouvě a smířit se stím že mu budu muset z případného odstupného vyplatit provizi. Tedy od konce marodního 6/2014 do března 2015 jsem byl doma bez výplaty než tedy konečně zavodní lékařka nová vydala ten posudek že jsem pozbyl způsobilost dosav. práce. V březnu 2015 mi tedy firma na základě dohody vypověděla smlouvu dle paragrafu 52 že jsem pozbyl dlouhodobě prac. způsobilost a že mi náleží 12 měsíční odstupné + mi vznikl nárok na rentu ve výši 24.350 Kč. Panu advokátovi Rožánkovi jsem vyplatil z obdržených částek, budu psát už vše po zdanění tedy jsem mu vyplatil ze ztráty na výdělku po dobu prac. neschopnosti 28.900 Kč ze 14.4500 Kč, dále bolestné + ztráta společenského uplatnění částku 5.227 Kč z částky 21.600 Kč, dále náhrada mzdy od ukončení marodniho do ukončení smlouvy jelikož mi odmítly vyplácet výplatu a jinou pracovní pozici neměli tedy částku 29.400 Kč z částky asi 139.000 Kč a částku 47.000 Kč z částky odstupného 235.000 Kč, takže jsem vyplatil mému advokátovi částku zhruba 115.000 Kč čistého, přitom vše proběhlo mimosoudně, akorát podal dvakrát odvolaní ke krajskému ùřadu a požadoval po firmě ihned ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti že nesouhlasil až to vyplatí pojištovna Kooperativa. Jenomže kdyz už jsem vše považoval za uzavřené tak mi řekl že má firma ještě vyplatit nejakých 34.000 Kč a že podal žalobu a to bude projednávat soud a teď to prišlo co mě ranilo nejvíc, že prý mu budu platit těch 20% + 21% DPH i z mé renty po celou dobu jejího vyplácení tedy do 65 let. Od ukončení pracovní smlouvy jsem na úřadu práce až do dnes (11.11.2017) a z částky renty 24.350 Kč mi odečítâ kooperativa částku 9.320 Kč min. mzdu takže mám 15.300 Kč a po zdanění 13.357 Kč měsíčně čistého od Kooperativy a od března 2015 až do dnes (11.11.2017) platím advokátovi za nic měsíčně zhruba 3.100 Kč, takže uz jsem mu z renty za těch 2 a půl roku zaplatil 86 800 Kč a nehodlám mu platit do konce života z renty za nic a ještě ty peníze od kooperativy chodí na jeho účet a on mi po stržení své částky peníze přeposílá na můj účet.
Už jsem se ptal jiného pana advokáta a že mu mám též poslat normálně oznámení o ukončení smlouvy až vyjde rozsudek od soudu o těch zbylých 34.000 Kč, což právě před týdnem přišel a vypovědět plnou moc že tohle v živote neviděl aby chtěl i z mé renty platit že jsem měl poslat stížnost na advokátní komoru řekl defakto to samé co říkala předchozí advokátka. Mohu toto udělat prosím, oznámit mu že smlouva je ukončená že je vše dořešeno prosím o radu už si nevím rady, vyplatil jsem mu ze všeho takových peněz a ještě platit za nic z mé renty? , Můžte mi prosím poradit tedy co mám udělat a jakým postupem a zda když mu pošlu to oznámení o ukončení smlouvy a přestanu mu platit z renty a změním si na žádost u kooperativy aby chodila renta na můj účet, zda mě může zažalovat, v příloze zasílám smlouvu + plnou moc + ještě aniž bych dostal tenkrát nějakou korunu a chtěl jsem od něj odstoupit tak požadoval po mě těch 79.000 Kč a pak že můžu odstoupit od smlouvy.
O zbylých 34.000 Kč se to táhlo do teď a první soud mi to přiklepl a na odvolání zaměstnavatele to teď před týdnem vyšší soud zamítl a můj advokát čeká na mé vyjádření zda se chci odvolat k nejvyšímu soudu ale to já nechci aby se to táhlo další rok, ať si nechaj 34.000 Kč, já chci aby byla když se neodvolám smlouva s mým advokátem jakoby ukončená a chci mu přestat za nic platit z mé renty měsíčně 3.100 Kč do 65 let, když je mi 35 let. Moc děkuji, Standa

ODPOVĚĎ:
Jednání advokáta je rozhodně neetické. Doporučuji odvolat mu plnou moc a už mu nic nehradit. Pokud by se pokusil po Vás cokoliv dále požadovat, a to i soudně, obraťte se na advokátní komoru se stížností na neetické chování advokáta. Advokát může být postižen napomenutím, pokutou nebo i vyškrtnutím ze seznamu advokátů, což je pro advokáta velké riziko, které si myslím že nebude dobrovolně podstupovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Posudek o zdravotní způsobilosti závodního lékaře - musí se jít podívat závodní lékař podívat na praoviště posuzovaného?
Odvolání proti posudku o zdravotní způsobilosti - odměna advokáta

__

RODINA-SOCIÁLNÍ
Matka s dítětem v zahraničí - nárok na rodičovský příspěvek

Trvalý pobyt mám na SR, zamestnávateľa V ČR. Pracujem v ČR už od února 2014, teraz so zmluvou na dobu neurčitú. Momentálne som tehotná a plánujem sa 2018 pred očakávaným pôrodom presťahovať za priateľom do Nemecka, kde budeme naše dieťa vychovávať. Vôbec neviem ako mám postupovať v prípade materské a rodičovského príspevku, čítala som, že na ne nebudem mať nárok z dôvodu, že náš pobyt bude mimo ČR. Ako je to v prípade soc. a zdravotného zabezpečenia, bude mi ďalej platené z ČR alebo budem musieť platiť ja sama v Nemecku? Doba materskej a rodičovskej je v Nemecku odlišná ako v ČR, ktorým štátom sa to potom bude riadiť? Prosím aj o pomoc v prípade vybavovania dokumentov, kde čo nahlásiť, odhlásiť? Veľmi pekne ďakujem, Karla.

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a být nemocensky pojištěná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní od ukončení posledního zaměstnání. Jestliže tyto podmínky splňujete, nárok na peněžitou pomoc v mateřství by Vám měl vzniknout. Před odjezdem do zahraničí můžete požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o zasílání PPM do Německa. Pokud Váš přítel pracuje v Německu, doporučuji informovat se, zda by mu vznikl nárok na obdobnou dávku v Německu a zda by její čerpání nebylo výhodnější než čerpání PPM z ČR. Pokud totiž vzniká nárok na dávky v různých zemích EU, je dávky vyplácena primárně tou zemí, kde rodina žije, což bude ve Vašem případě Německo.
Dávky státní sociální podpory, mezi které patří i rodičovský příspěvek, náleží těm fyzickým osobám, které jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu nebo mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince. Další podmínkou pro nárok na dávky je, že tyto osoby mají na území České republiky bydliště, to znamená, že zde fyzicky žijí. Jestliže nemáte trvalé bydliště v České republice, ale na Slovensku a navíc se už před porodem přestěhujete z České republiky do Německa, nárok na rodičovský příspěvek v České republice Vám z výše uvedených důvodů nevznikne. Opět tedy doporučuji informovat se, zda Vašemu partnerovi či Vám vznikne nárok na obdobné dávky v Německu.
Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou zdravotně pojištěny osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky a také osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky. Jestliže nemáte trvalá pobyt v České republice, Vaše zdravotní pojištění zanikne ve chvíli, kdy přestanete být zaměstnancem.
Dále platí, že pojištěnec není povinen platit pojistné na zdravotní pojištění po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině. Pro účely zdravotního pojištění se o dlouhodobý pobyt v cizině jedná tehdy, pokud nepřetržitý pobyt v cizině trvá nejméně šest měsíců. Jestliže tedy budete v Německu pobývat dlouhodobě, měla byste se před odjezdem do Německa u Vaší zdravotní pojišťovny odhlásit ze zdravotního pojištění. Písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině je možné zdravotní pojišťovně doručit i ze zahraničí.
Podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení jsou plátci pojistného zaměstnavatelé a zaměstnanci v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly předmětem daně z příjmu a nejsou od této daně osvobozeny. Sociální pojištění za Vás v České republice bude určitě hrazeno do té doby, dokud budete mít příjem ze závislé činnosti od Vašeho zaměstnavatele.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo má nárok na mateřskou, peněžitou podporu v mateřství, PPM
Podmínky pro získání mateřské, PPM, peněžité podpory v mateřství
__

RŮZNÉ-ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Přestup z mateřské na rodičovskou - musí se hlásit zdravotní pojišťovně?

ODPOVĚĎ:
Zdravotní pojišťovně je nutné vždy oznámit skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit pojistné. Jestliže na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená platba státu trvá. Není třeba nic hlásit, stále patříte do stejné kategorie státních pojištěnců, označené na formuláři s názvem Přihláška a evidenční list pojištěnce písmenem E. Bylo by ale samozřejmě nutné například ohlásit, že ženě skončila mateřská dovolená a rodičovskou dovolenou čerpá muž. Za osoby, které jsou zaměstnané, plní oznamovací povinnost zaměstnavatel (pokud jsou mu dané skutečnosti známy).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Změna mateřské na rodičovskou dovolenou a zdravotní pojištění - povinné hlášení změny
___

FINANCE-DANĚ
Darovací daň u darování nemovitosti - je nutný znalecký posudek?

Je prosím nutné vyhotovení oficiálního znaleckého posudku za účelem odvedení adekvátní darovací daně, je-li mi (fyzické osobě) darováno umělecké dílo? Pokud ne, na základě čeho se stanovuje hodnota díla a tudíž i výše daně (je možné např. uvést v darovací smlouvě, na kolik si ten, kdo umělecký předmět daruje, díla osobně cení)? Děkuji, Bedřich.

ODPOVĚĎ:
Dle § 3 odst. 3 Zákona o daních z příjmů se nepeněžní příjem oceňuje podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. Doporučuji nechat zhotovit znalecký posudek. Hodnotu uměleckého díla budete muset prokázat, pokud Vás k tomu správce daně vyzve.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování nemovitosti - musí být při výpočtu darovací daně znalecký posudek hotnoty nemovitosti?

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dědění po otci - 2 dcery a nová manželka

Můj otec žil s matkou 30 let. 2009 se rozvedli. Připadl mu dům po svém otci, mém dědovi. Vyplatil bratra, zápis do katastru jen on. 2011 se oženil. Před 14 dny zemřel. Měl mne a mou sestru. Dům po dědovi vyplatil svému bratrovi vyrovnáním se s mou matkou. V jakém poměru se bude dědit majetek? Jeho žena, já, sestra? Jeho žena do vztahu nepřinesla nic. Dům a pozemek je otce. Zaplacen z rozvodu s matkou. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Pokud Váš otec nezanechal závěť, případně není uzavřena dědická dohoda, bude se dědit tzv. ze zákona, tedy přichází na řadu dědická posloupnost. V daném případě se bude dědit v první dědické třídě. V první dědické třídě dědí společně zůstavitelovy děti a jeho manžel/ka, a to každý stejným dílem. Tedy dědictví se rozdělí na třetiny. Jednu třetinu získáte Vy, druhou Vaše sestra a třetí manželka Vašeho otce.
V rámci dědického řízení lze uzavřít dědickou dohodu, kterou by se například majetek manželky zúžil, ale její zákonný podíl činí 1/3.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dědění bez závěti - zemřelý s dvěma potomky a novou manželkou, novým manželem

___

FINANCE-DANĚ
Od jakého příjmu je nutné daňové přiznání a placení sociálního, zdravotního pojištění

V listopadu 2014 jsem se dostal do finančně poradenské společnosti. Založil jsem si živnostenský list, ale nenahlásil jsem to zdravotní pojišťovně, české správě sociálního zabezpečení, tedy ČSSZ, ani na finanční úřad ČR, tedy FÚ. Měl jsem pouze jeden příjem, cca 1.600 Kč. Poté jsem už aktivně nic nedělal. Živnostenský list mi běžel až do ledna 2017, kdy jsem ho přerušil. Od začátku živnosti až do listopadu 2016 jsem byl student a poté jsem byl zaměstnanec, takže jsem nikdy neměl živnost na hlavní činnost. Poradíte co s tím mám teď dělat?
Chtěl bych živnost obnovit, abych to měl vše vyřešené a neměl s tím nějaké problémy. Děkuji, Jiří.

ODPOVĚĎ:
Dle zákona o daních z příjmů (§ 38g) nemáte povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pokud příjem za kalendářní rok bude nižší než 15 000 Kč. Přiznání k dani z příjmů jste tedy neměl povinnost podat.
Sociální pojištění: rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost činila v roce 2014 62 261 Kč. Měl jste povinnost podat přehled, výše sociálního pojištění ale byla 0 Kč.
Zdravotní pojištění: při výkonu vedlejší činnost se zdravotní pojištění platí ze skutečně dosaženého zisku. Pojistné činí 6,75 % z poloviny zisku. Měl jste povinnost podat přehled a pojistné zaplatit.
Promlčecí lhůta je 10 let od splatnosti pojistného u sociálního i zdravotního pojištění.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výše výdělku a povinnost daňového přiznání, přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Promlčení, promlčecí lhůta zdravotního pojištění
Promlčecí lhůta u sociálního pojitění
Výše zdravotního pojištění podle výše příjmu v podnikání, podnikatelské činnosti

___

PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
Přivýdělek na neschopence, v pracovní neschopnosti - je možné si přivydělat? (2 zaměstnání)

Syn pracuje jako skladník v jedné firmě na HPP a v druhé na DPP max. 300 h. ročně jako administrativní pracovník. Od 11.9.2017 je v pracovní neschopnosti. Může mu jít výplata na DPP za celé září? Jejich účetní tvrdí že ano, že neschopenky na HPP se to netýká. Děkuji, Lada.

ODPOVĚĎ:
Zaměstnanec se souběhem zaměstnání nemusí být nutně uznán dočasně práce neschopným v obou (ve všech) pojištěných činnostech zároveň. Pracovní neschopnost je vždy posuzována ve vztahu k dané pojištěné činnosti. Jinak řečeno, během pracovní neschopnosti zaměstnanec nesmí vykonávat práci, z níž plyne náhrada mzdy nebo nemocenské dávky.
V jiné práci - z níž nenárokuje náhradu mzdy nebo nemocenskou - mu to ale nebrání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Neschopenka a více zaměstnání - může se týkat jen jedné práce?
___

OBČAN-NÁJMY
Vymáhání nájemného za garáž - bez nájemní smlouvy

2010 jsem na ústní dohodu půjčila garáž. Teď už od léta se dohaduji o splacení částky, kterou mi slíbil zaplatit za užívání (nájemné) - marně, ani tuto garáž nechtěl opustit. Neumožnila jsem nájemníkovi již vstup a on na mě zavolal Policii České republiky, tedy PČR. Situaci uzavřeli na místě jako přestupek, před nimi opět odsouhlasil splatit peněžní částku, kterou jsme si určili (20.000 Kč), ale opět odmítá podepsat splátkový kalendář na zaplacení. Můj dotaz zní - můžu vymáhat soudní cestou zpětně peníze i bez podepsání jakéhokoliv dokladu? Jako svědky o užívání garáže bych měla sousedy, kterým se chlubil, jak tuto garáž může využívat, ale bez smlouvy platit nemusí. Je to i má hloupost, že to došlo tak daleko, ale dá se něco dělat? Děkuji moc za jakoukoli odpověď, přeji pěkný den, s pozdravem, Sandra.

ODPOVĚĎ:
Ano, částku odpovídající nájmu můžete požadovat, a to z titulu bezdůvodného obohaceňí tři roky zpětně. Promlčecí lhůta je tříletá, proto je riziko žalovat i za dobu předchozí, neboť by mohl vznést námitku promlčení. Sama skutečnost, že v garáži parkoval i svědci k prokázání faktické situace stačí, písemný doklad není podmínkou.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání nájmu, nájemného bez nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemníkem, nájemcem - nájem garáže

___

RODINA-SJM A ROZVOD
Investice vlastních peněz jednoho z manželů do společného majetku a rozvod manželství

Hodláme si s manželkou pořídit nový dům. Vlastnictví této nemovitosti (dále jen nový dům) bude předmětem SJM. Kupní cenu chceme financovat hypotečním úvěrem + společných úspor, kdy úvěrovou smlouvu podepíšeme oba jako dlužníci. Cca 3/4 předmětné hypotéky hodlám následně uhradit z prostředků získaných prodejem mého domu, kde v současné době bydlíme, nicméně tento dům je mým výhradním vlastnictvím. Nabyl jsem ho ještě před uzavřením manželství. Tedy prostředky z prodejem mého domu nepůjdou přímo na úhradu kupní ceny za nový dům (nebude ještě prodaný), ale až na mimořádnou splátku hypotéky sjednané pravě za účelem pořízení nového domu. Pokud by časem došlo k rozpadu našeho manželství, po kterém by následovalo i rozdělení SJM, které bude zahrnovat i nový dům, lze považovat prostředky, které získám prodejem domu v mém výluč. vlastnictví a následně je všechny prokazatelně použiji na úhradu HYPO úvěru sjednaného za doby trvání SJM za můj vnos do SJM, který by byl při vypořádání SJM zohledněn a nelze jej tedy zpochybnit? Díky Havel

ODPOVĚĎ:
Ano, Váš předpoklad je správný. Pokud bude tok financí prokazatelný, tj. bude zdokumentován výpisy z účtů, v případě rozvodu manželství nebude problém prokázat, že tyto finance byly vnosem do manželství.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Peníze jednoho z manželů investované do společného jmění manželů - vypořádání při rozvodu manželství

___

OBCHOD-REKLAMACE
Nevyřízení reklamace prodávajícím - jak postupovat? (nereaguje na emaily, nezvedá telefon)

02/2017 2017 jsme u společnosti Valtech zakoupili elektronické kukátko.
Kukátko pracuje na operačním systému Android. Po aktualizaci v červnu 2017 kukátko přestalo přenášet obraz před dveřmi na LCD monitor.
Společnost jsme se pokusili několikrát kontaktovat přes telefon uvedený na webových stránkách. Telefon nikdo nezvedá.
Dále jsme napsali email, na oficiální adresu uvedenou na stránkách v na které dodnes nikdo nereagoval.
Chci se informovat, jakým způsobem je možné získat peníze za výrobek zpět, protože společnost neposkytuje žádný servis a výrobek je stále nefunkční. Máme se obrátit na ČOI - mimosoudní řešení sporů? Děkuji a přeji příjemný den Miloš

ODPOVĚĎ:
Je třeba kukátko v souladu s obchodními podmínkami e-shopu reklamovat. Reklamaci odešlete emailem a poštou zároveň s kukátkem. Následně má eshop 30 dní na vyřízení reklamace.
V zásadě máte primárně právo na opravu věci. Můžete požadovat vrácení peněz, ale e-shop by Vám přesto mohl zaslat věc opravenou. Nárok na vrácení peněz máte vždy při 3 reklamacích stejné vady nebo 4 reklamacích různých vad. Pokud reklamace nebude vyřízena do 30 dnů, pak máte právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.
V případě oprávněné reklamace máte rovněž právo na úhradu nákladů spojených se zasláním zboží e-shopu k reklamaci.
Pokud e-shop již nereaguje, je možné, že již v zásadě žádnou činnost neprovozuje, pak může být vymožení peněz složitější, Pokud je však provozovatelem e-shopu fyzická osoba, pak je situace lepší, než pokud by jím byla s. r. o.
Pokud by nedošlo k opravě/vrácení peněz, pak se obraťte na ČOI s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Toto řízení je zcela zdarma a provozovatel e-shopu uvidí, že se aktivně bráníte, může to tedy vést k vyřešení Vaší situace. Více informací a možnost online podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud by ani toto nepomohlo, bude jedinou možnou cestou podání žaloby k soudu. V tomto případě již doporučuji využít služeb advokáta, jejichž seznam naleznete zde:
www.advokatikomora.cz
Pokud by nedošlo k vyřízení reklamace do 30 dní, obraťte se rovněž na ČOI, tentokráte s podnětem k zahájení správního řízení pro porušení zákona o ochraně spotřebitele.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Lhůta na vyřízení reklamace eshopem - kolik dní?
Odstoupení od kupní smlouvy - nevyřízení reklamace prodávajícím v zákonné lhůtě
Mimosoudní řešení s ČOI, českou obchodní inspekcí - spor prodávajícího a koupujícího, prodejce a zákazníka

__

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
Prověřování účtu Policií neobviněné osoby v trestním řízení - může to Policie udělat?

Má policie právo na to, aby lustrovala bankovní účet člověka, který není trestně stíhaný? Má máma je obviněná ze spolupachatelství ze zpronevěry, kdy ji takto křivě obvinila její bývala kolegyně z práce, přičemž policie nemá žádné důkazy o vině mé mámy a celé obvinění stojí jen na výslechu výše zmiňované kolegyně, která se ke krádeži doznala a řekla, že to vše vymyslela má máma. Je to složitý případ, jen by mně zajímalo jestli má policie právo na to lustrovat bankovní účet mého bratra bez nějakého souhlasu nebo oznámení?
Děkuji, Barbora

ODPOVĚĎ:
Policejní orgán je povinen učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele. Nicméně tato šetření nesmí provádět svévolně. Každý prováděný úkon musí být doložen a odůvodněna jeho potřebnost – tyto údaje jsou vedeny v trestním spisu.

Bez znalosti konkrétních okolností nelze stanovit, zda je tento postup ve Vašem případě oprávněný, nicméně pokud k tomuto prověřování došlo, musí to být uvedeno v trestním spisu a musí to být odůvodněno. Opodstatněnost tedy musí vyplývat ze spisového materiálu.

Pokud ovšem budete mít za to, že policejní orgán nepostupuje v souladu se zákonem, je možné se obrátit na dozorujícího státního zástupce s podnětem, aby prošetřil soulad postupu policie se zákonem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Lustrování bankovního účtu Policií u trestně nestíhané osoby - oprávněnost postupu Policie

___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Povinné očkování na žloutenku přikázané zaměstnavatelem - může to vyžadovat?

Pracuji v ústavu, kde pečuji o staré lidi. Chtějí povinné očkování na žloutenku, je to v pracovní smlouvě. Mají na to právo?
Dříve jsem pro ústav pracovala jako OSVČ, nyní přecházím na řádný zaměstnanecký poměr. Zřizovatel je kraj. Dle kolegů očkování na hepatitidu zaměstnavatel požaduje, ale nevymáhá. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Podle § 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Podmínky ochrany zdraví při práci blíže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , které v minimálních opatřeních k ochraně zdraví při práci (§ 38) uvádí: Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci vystaven.
Povinnost očkování stanoví zákoník práce i přímo zaměstnancům (§ 106 odst. 4) : Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Zaměstnanec je povinen podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy.
Kromě toho je požadavek očkování upraven ve speciálních předpisech, a to v zákoně č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a v prováděcí vyhlášce č. 537/2006 Sb. , o očkování proti infekčním nemocem. V § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví je stanovena povinnost fyzických osob, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, podrobit se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování. To je dále rozvedeno ve vyhlášce, kde je ustanovení o pravidelném a zvláštním očkování proti hepatitidě B (§ 7 a 9), jsou vyjmenována pracoviště s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B (§ 16), jejichž zaměstnanci se musí nechat očkovat (§ 9). Zároveň je ve vyhlášce uvedeno, že na uvedená pracoviště mohou být pracovníci zařazeni nejdříve po podání druhé dávky očkovací látky za předpokladu, že další očkování bude ukončeno v předepsaném termínu (§ 17).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Očkování zaměstnance na hepatitidu - může to zaměstnaneci zaměstnavatel přikázat?
Podmínka přijetí do práce - očkování na žloutenku, hepatitidu (práce v ústavu se starými lidmi)

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Bezdůvodné obohacení developera z důvodu nečinnosti obce, města - nesplnění závazku obce odkoupit ulici u postavených domů

Pokusím se nejdříve popsat situaci do které jsme se s mou partnerkou dostali, potom položím několik dotazů. Věc: Oznámení trestné činnosti. Jsem majitelem domu v ulici XXX, XXXX. Podmínkou zakoupení domu byla existence příjezdové cesty, stejně tak podmínkou pro vydání stavebního povolení, kolaudace, hypotéky. Všechny tyto úkony vznikly na základě plánovací smlouvy z roku 2009, kde se obec zavazuje převzít od firmy XXX s. r. o. komunikaci okolo cca 40 parcel, inženýrské sítě, příslušenství komunikace atd. V té době v podobě dokončených inženýrských sítí a dlážděné cesty. V době zakoupení jak obec tak firma XXX potvrdila platnost smlouvy, svůj záměr a ujistila mne, že brzy dojde k naplnění smlouvy. Jelikož smlouva byla zajištěna ze strany firmy XXX parcelou v tehdejší tržní hodnotě 2.700.000, darem 350.000 Kč, a 10% úrokem za každý rok z nedobudovaných částí komunikace, inženýrských sítí apod. nabyly všechny úřady včetně mne dojmu, že záměr firmy XXX je zřejmý a zajištěný, toto ovlivnilo nejen mé rozhodnutí ke koupi, ale i dalších vlastníků domů v této ulici.
Momentálně je smlouva z neznámého důvodu pravděpodobně ukončena, nebyla naplněna a obec na sebe nepřevedla ani žádnou nemovitost ani nevymáhala po firmě XXX žádnou částku. Tímto jednáním jsme byly poškozeni všichni, kdo pozemek v dané ulici koupili. Naše tržní ceny domů klesly. Firma XXX po nás požaduje 100.000 Kč za věcné břemeno. V současné době se zdá, že všichni krom 3 domů toto zaplatili. Domnívám se, že tržní hodnota domu je velmi ovlivněna i v případě existence věcného břemena, které odmítáme zaplatit.
Dále se domníváme, že došlo k bezdůvodnému obohacení firmy XXX na základě nečinnosti obce, případně se obáváme, že mohlo dojít k procesní chybě na základě korupce, popřípadě zmanipulování nebo dokonce nátlaku na bývalou starostku XXX.
Dále se obáváme, že mohlo jít o záměrný čin a tato situace mohla být předem připravená, čemuž i nasvědčuje, že v nedávné době jednatelka firmy XXX pí. XXX vyvedla všechny parcely z firmy XXX na svou soukromou osobu. Tedy v majetku firmy XXX zůstala pouze komunikace, která je dosud vedena pouze jako orná půda v územním plánu.
Dále nutno dodat, že tuto komunikaci v dobré víře po celou dobu užíváme v dobré víře na základě dohody s firmou XXX a obcí. Je tedy plně sjízdná a navozuje dojem, že se jedná o komunikaci, z tohoto důvodu se obáváme, že i další kupci by mohli být obětí tohoto podvodu.
Dotazy:
1. zvažujeme další postup, bohužel 100 000 je pro nás v tuto chvíli moc, krom toho to považujeme za podvod a z principu nám vadí ustupovat podobným firmám
2. podat toto oznámení na státní zastupitelství? vychází z rizik, které nás pak čekají
3. mohlo by se stát že firmu XXX převede na bílého koně, jelikož historie firmy tomu i nasvědčuje (jednatelé předchozí jsou trestně stíhání za podvody) a vzhledem k tomu že současná jednatelka je pravděpodobně řízena někým jiným a domníváme se, že člověk co nikdy nebyl vlastníkem firmy ani neměl živnost, nemohl získat pozemky v hodnotě 50M legálním způsobem, zároveň co se týče právních otázek její povědomí o tom co je možné a není je o dost menší než nás jako lajků
4. je možné získat právníka se zkušeností vymáhat institut nezbytné cesty? chtěli bychom alespoň nějaký příklad jak to probíhalo a co to obnáší
5. obáváme se že i po zaplacení věcného břemena je dost stížena naše možnost nemovitost využívat, např. pronájem pokud odcestujeme do zahraničí apod.
6. pokud vše zklame chtěli bychom celou situaci medializovat, natočit nějaká videa i z jiných obcí, prostě pomoci lidem co se v podobných problémech ocitají, nebo je ignorují a vysvětlit jim co vše se může stát a na skutečných případech stalo, taková medializace musí být ale pokryta právně, abychom se nedostali do dalších problémů, máte nápad jak toto řešit?
Děkuji, Vítek

ODPOVĚĎ:
Je možné podat trestní oznámení, ať už u státního zastupitelství či policie ČR. Můžete se i v této věci nechat zastoupit advokátem – kontakt naleznete zde: www.advokatikomora.cz.
Institut nezbytné cesty v poslední době nabývá na významu. Problematika přístupu na vlastní pozemek/k vlastníku domu přes pozemek jiné osoby bývá často řešena, a to i soudně, takže určitě nebudete mít problém najít advokáta, který se touto problematikou již někdy zabýval.
Nicméně kromě institutu nezbytné cesty je zde teoreticky možnost aplikovat i tzv. obecné užívání dané komunikace. To znamená, že pokud nějaká komunikace je dlouhodobě užívána bezplatně neomezeným počtem osob a je takto veřejně přístupná, vlastník takové komunikace nemůže přistoupit k omezení takového užívání, pokud toto užívání umožnil dříve – nemůže např. postavit plot a zabránit tak užívání komunikace.
V případě zřízení věcného břemene ve prospěch Vaší nemovitosti by zde bylo právo přístupu k ní i pro případné Vaše nájemníky. Nicméně je vhodné velice důkladně upravit rozsah věcného břemene ve smlouvě tak, aby nevznikly pochybnosti.
V případě medializace je vhodné se obrátit na nějakého novináře či nějakou agenturu, která z vlastních zkušeností již má pokrytý rozsah informací a jejich podání tak, aby vše bylo po právní stránce v pořádku.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Neodkoupení příjezdové cesty k domům obcí, městem a obohacení developera prodejem věcných břemen občanům
Porušení smlouvy o prodeji cesty, ulice obcí, městem - jak donutit město, obec aby smlouvu splnilo, splnila?

___

OBČAN-DAROVÁNÍ, VLSTNICTVÍ
Darování podílu s. r. o. manželovi, manželce - vliv na SJM a dědění, dědictví

Manželé jsou společníci v s. r. o. Manžel převede na druhého svůj podíl, jeden z manželů tedy bude 100 % vlastníkem. V případě rozvodu či dědictví - počítá se pak i tento takto nabytý podíl jako SJM?
Děkuji. S pozdravem, Miroslava

ODPOVĚĎ:
Ano, i takto nabytý podíl se v rámci vypořádání SJM do vypořádání zahrnuje a pokud byla společnost založena za dobu trvání manželství, vypořádává se hodnota celé společnosti, tj. provádí se audit a zjišťuje se skutečná hodnota podílu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování podílu s. r. o a dědictví, dědění, majetek v SJM, BSM

___

FINANCE-DANĚ
Vzájemné darování nemovitostí mezi druhem a družkou - daně, odvod daní, daňová povinnost

Žiji ve společné domácnosti 12 let se svým přítelem. 2010 se nám narodila dcera, kterou jsme do teď společně vychovávali. Nyní jsme zjistili odlišné názory, a tudíž dochází k rozchodu a já se stěhuji do svého bytu (již podáno k soudu svěření dítěte do péče matky). Během vztahu jsme si pořídili 2010 rodinný dům ve které jsme až dosud spolu žili a vychovávali naší dceru. Vzhledem k tomu, že jsme se dohodli, že nechceme předmětný dům prodávat, tak já hodlám svoji půlku darovat příteli a ten na oplátku, abychom se vyrovnali mi daruje jeho byt v osobním vlastnictví, který vlastní víc jak 15 let (hodnota bude stejná, byt=půlka domu).
Jedná se nám o placení daní. Mám již jištěno, že je darovací daň zrušena a byla převedena do daně z příjmu, která se neplatí pokud jde o osoby osvobozené dle § 10 odst. 3, kde v bodě 2- jsou mimo jiné osoba, která s poplatníkem žila ve společné domácnosti (na tento § nás nezávisle odkázali 2 právníci).
Chci se ujistit, že když dojde jak výše uvedenému vzájemnému darování, tj. k vypořádání partnerů, nebudeme platit žádnou daň, tedy ani daň příjmu a ani daň z nabytí jako by tomu bylo při vypořádání mezi manželi a tudíž se nebudeme k dani muset přihlašovat na FÚ. Děkuji za odpověď s pozdravem Dita

ODPOVĚĎ:
Dle § 10, odst. 3, písm. c), bod 2. Zákona o daních z příjmů je osvobozen od daně bezúplatný příjem získaný od osoby, se kterou žil poplatník nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním tohoto bezúplatného příjmu.
Darování není předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, nejedná se o úplatný převod.
Pozor ale na vzájemné darování, z hlediska daně z příjmů se dle § 21c odst. 2 jedná o koupi nebo směnu a je potřeba při převodu nemovitostí takto z hlediska daňových povinností postupovat (osvobození posuzovat dle § 4 Zákona o daních z příjmů). Vzájemné darování je také dle § 53 Zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí posuzováno jako koupě nebo směna, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Směna nemovitostí mezi druhem a družkou - daň, daně, daňové přiznání
Daň příjmu, daň z nabytí nemovitosti při výměně nemovitostí (vzájemném darování) mezi partnery (druhem, družkou)

___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Využití nahrávky u soudu - záznam pořízený bez souhlasu a vědomí nahrávaného

Manžel mi v průběhu vztahu přes rok kontroloval SMS, psal z mého telefonu SMS bez mého vědomí, odposlouchával za dveřmi (možná tam byla štěnice) a nahrával si naše diskuze. Většinou mě psychicky rozhodil (hrozil, že mě připraví o dceru a z domu kde je na mě psaná hypotéka vyhodí nájemníky a já ji vzhledem k rodičovské nebudu mít z čeho splácet) a pak si to pravděpodobně nahrál.
Teď se nahrávkami ohání u soudu. Může je použít? Není to hrubý zásah do soukromí? Může soud vzít nahrávku jako důkaz, když byla pořízena bez mého souhlasu a hlavně bez mého vědomí?
Dívala jsem se na článek o nahrávce jako důkazu, který je na vašem webu na
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/zneni-vynatky-definice/15572-nahravka-jako-dukaz.html
Děkuji, Tamara

ODPOVĚĎ:
V rámci civilního řízení (nepíšete, o jaký soud se jedná, ale odhaduji, že o výchovu a výživu dítěte či rozvod), nahrávky jako důkaz bez Vašeho souhlasu použít nemůže. Naopak ho Vy můžete žalovat o ochranu osobnosti- porušení Vašich osobnostních práv, že si nahrávky bez Vašeho souhlasu pořizoval.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Důkaz k soudu - nahrávka pořízená bez souhlasu a vědomí mluvící osoby
Nahrávka bez vědomí a souhlasu nahrávaného - důkaz u soudu

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY
Vymáhání přeplatku po zhotoviteli díla - nedodělaná práce, dílo

27.7.2017 jsem se dohodla s panem XXX na rekonstrukci okolo svého domu. Měla jsem našetřeno 150.000 Kč a ještě jsem si vypůjčila 200 000 Kč v práci.
Mám podepsanou smlouvu o dílo a také dodatek ke smlouvě o dílo, kdy mi má pan XXX vrátit vše a řádně do 24.9.2017 - do dnešního dne se tak nestalo.
Pan XXX ze mě vytahal cca 450.000 Kč na všechno - na materiál, a vícepráce. A to bez toho aniž by mi (i když jsem jej stále urgovala) udělal nabídku s cenou na vícepráce.
K dnešnímu dni již týden nepracuje, vymlouvá se, že je nemocný. Nereaguje už na moje krátké textové zprávy SMS, telefonáty. Tedy nereagoval až do minulého týdne.
Zvedl mi telefon a řekl mi, že mu prostě dlužím 15.000 Kč, které on potřebuje na to, aby dodělal co má, že mu to brzdí jeho práci. A že dokud mu je nevyplatím, tak nebude pokračovat v pracích.
Bylo to naprosto směšné, zaplatila jsem už 435.000 Kč a on práci prostě nedodělal. Pan XXX nic nevlastní, nic nemá. Nepřebírá zásilky a hlavně nejsem první koho takhle podvedl. Dala jsem mu tedy 15 000 Kč a doufala, že se po našem rozhovoru začne něco dít. Jsou to již 4 dny a on byl na pozemku 1x a to cca 2 hodiny. Dostal ze mě peníze, které už nikdy neuvidím. Nemám ani bránu na pozemek. Původní mi zboural, chtěla jsem novou a nemám žádnou. Mám 3 velké psy. Nemohu svůj pozemek ani užívat.
Jeho strategie jak ze mě ty peníze dostat byla jasná. Nechal si prvních 14 dní vyplácet peníze na materiál a práci, který jsme měli na smlouvě o dílo domluvený a on se tvářil, že peníze má na to, aby samozřejmě vše zarezervoval (materiál jsem nikdy neviděla ani žádné doklady o rezervaci) a po 14ti dnech mi pak začal (bez nacenění víceprací) objevovat další a další "chyby" na mém domě s tím, že je potřeba udělat to a to a to. A že jinak nám popraská dům a navlhne. Věřila jsem v jeho odbornost, tak jsem věřila i tomu co říká a na všechny ty práce jsem mu dala tedy další a další peníze.
Říkal, že musíme začít věci dělat od spodní části domu, aby se pak neponičila ta rekonstrukce v horní části, za kterou měl peníze a za kterou nehnul ani brvou.
Dohoda původní byla taková, že udělá práce vč. materiálu za 300.000 Kč a vícepráce jsou opravdu jenom otázkou "mála peněz, " v tuto chvíli ten člověk má všechny moje peníze a já nemám ani vstupní bránu na pozemek. Jen nataženou kari síť. Já tam žiju už od června 2017 v sutích - on tam vykonal práci cca za cca 100.000 Kč dle mého odhadu (nejsme odborník - práce i materiál je tedy ohodnocena mnou a ne znalcem). Nemám vůbec nic doděláno, nemohu vůbec svůj dvůr používat, mám odkopané základy okolo domu a bude zima.
Okradl mě tedy o peníze, podvedl. Mám podepsanou smlouvu i daňové doklady - vše mám zdokumentováno fotkami.
Na internetu jsem před 14ti dny zjistila, že on již podvedl více lidí a že na něj teď dokonce někdo podává žalobu a trestní oznámení a že pan XXX je asi v podmínce, přikládám link na internetovou konverzaci:
http://www.podvodnici.net/pavel-vlk-frydlant-v-c-icoxxxxxxxx/#comment-94943
Milý pan XXX je asi řádný podvodník - patrně nic nevlastní, bydlí v nájmu na Kladně, úspěšně okrádá lidi na zálohách a stále mu to evidentně prochází.
Potřebuji poradit jak postupovat, co se dá v této věci dělat. Jak zakonzervovat stavbu, pozvat tam znalce na posouzení odvedených prací?
Potřebuji na zimu zahrabat základy domu a mít bránu.
Mohu odstoupit od smlouvy? A dál? Podat trestní oznámení na Policii ČR nebo okresní státní zastupitelství? Dát možnost - výzvu, že je pod sankcí od 24.9. a že prostě nepředal a že má šanci dodělat a předat např. do 15.11.2017. A poté odstoupit od smlouvy?
Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Dle Vámi popsané situace mám za to, že jste oprávněna od smlouvy odstoupit již nyní, neboť již došlo k podstatnému porušení smlouvy. Vždy jistější je však varianta poskytnout druhé straně lhůtu, jak uvádíte např. do 15.11.2017 a následně odstoupit. V odstoupení od smlouvy uveďte lhůtu, do které Vám mají být finanční prostředky vráceny a uveďte své číslo účtu. Pokud dobrovolně částku nevrátí, bude nutné se zaplacení domáhat žalobou. Předpokládám však, že touto cestou nebude vymáhání příliš úspěšné a vy naopak vynaložíte soudní poplatek ve výši 5% z žalované částky.
Rovněž je možné uvažovat o spáchání trestného činu podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku. Pokud máte informace o probíhajícím trestním řízení, doporučuji trestní oznámení podat co nejdříve. I v trestním řízení můžete jako poškozená uplatnit nárok na zaplacení dlužné částky, kdy s tímto nebude muset vynakládat žádné náklady.
S ohledem na popsanou finanční situaci doporučuji hlídat, zda na dlužníka nebude podán insolvenční návrh. Pokud by tomu tak bylo, je nutné Vaší pohledávku na vrácení dlužné částky do insolvence přihlásit. Zda vůči dlužníkovi probíhá insolvenční řízení si můžete ověřit zde:
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zhotovitel převzal peníze a nedodělal dílo, peníze si nechal - jak postupovat?
Bezdůvodné obohacení zhotovitele díla - nedodělaná práce, peníze si nechal

___

OBČAN-DAROVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
Hrubé chování obdarovaného a vrácení daru

V roce 2008 jsme získali s ženou půjčku 900.000 Kč a rozhodli se revitalizovat náš byt v osobním vlastnictví. Tehdy s námi žil ještě syn. Vše jsme provedli a do konce roku 2009 půjčky bez problému spláceli. Na přelomu 2009/2010 došlo k výpadkům našich příjmů a ze strachu, že nebudeme mít dost prostředků ke splácení, jsme požádali syna, zda by si nevzal hypotéku s ručením našim bytem /měl pravidelný příjem/. Problém byl, že měl vyčerpaný kontokorent 20.000 Kč a nesplacenou vlastní půjčku 200.000 Kč. Hypotéku dostal na jaře 2010 ve výši 800.000 Kč, ale banka první z hypotéky umořila jeho dluhy ve výši 220.000 Kč z peněz hypotéky a zbytek mu vyplatila. Tuto částku 580.000 Kč on převedl nám na umoření části našich půjček. V 9/2011 jsme se rozhodli s ženou, že na syna převedeme náš byt - darujeme mu ho, aby v případě naší smrti, neměl problémy. Do roku 2013 žil syn s námi v tzv. "mama hotelu" a byli jsme domluveni, že to co by za živobytí u nás nám platil, bude platit hypotéku. Takže de facto jsme platili CELOU HYPOTÉKU V LETECH 2010-2013 MY /já a žena/. V 5/2013 se odstěhoval k přítelkyni a byli jsme domluveni, že my budeme mu platit 2.000 Kč a on doplatí 3.880 Kč do splátky hypotéky. A tak to bude do 2017 ledna, kdy se domluvíme jak dále. Mezitím změnil přítelkyni a letos (2017) na jaře 2017 došel. Navrhli jsme, že budeme platit 4.000 Kč až 4.500 Kč dle domluvy a on zbytek. Syn s tím nesouhlasil, direktivně řekl, že se rozhodl jako majitel bytu, že ho prodá a my si máme najít podnájem, s tím, že si nechal vypočítat, že jeho dluh v hypotéce (220.000 Kč) bude mít splacený od 2013 do roku 2019. Jelikož částkou 3.880 Kč si splácí on svůj dluh v hypotéce. Debata přešla v hádku, kde nás slovně napadal, oháněl se s tím, že je majitel bytu a můžeme být rádi, že zbytek peněz co zbudou z prodeje bytu po vyplacení hypotéky dostaneme my. (Do bytu NIKDY neinvestoval ani korunu). Taky řekl, že dále hypotéku nechce, je rozhodnut jako majitel byt prodat a my se musíme přizpůsobit. Nečekali jsme na rok 2019 a již letos (2017) iniciovali prodej bytu. Syn, když jsem mu to oznámil, opět na nás neadekvátním způsobem slovně útočil jako na rodiče, jak si dovolujeme něco konat. Prodej bytu proběhl. Za nějakou dobu jsem se s ním znovu sešel a tázal jsem se, jak vyřešíme to, že my jsme doplatili v doplatku hypotéku i jeho část dluhu, tím, že se hypotéka splatí dříve. Se synem jsem se domluvil, že nám doplatí 76.000 Kč (které si sám vypočítal z toho, že byt se prodal 2017, on měl mít svůj dluh doplacen v 2019), které banka zahrnula do doplatku hypotéky a s tím souhlasil. Jak došel k sobě domů za svou přítelkyní, mi volal, že mi celou částku nedá a když jsem odvětil proč, rozeřval se na mě, že si mám uvědomit, kdo vlastní byt a kdo je zapsán na katastru. Po tomto incidentu a jelikož jsem nevěřil synovu výpočtu, ohledně jeho půjček v hypotéce, nechal jsem si vše přepočítat oficiální hyp. makléřkou. Vyšlo jí, že syn by nám správně měl doplatit 116.068 Kč. Potřebujeme poradit jak postupovat dále, jelikož na naše výzvy nereaguje a to ani na to, že jsme mu navrhli, že když uhradí do konce 9/2017 jen těch 76.000 Kč, budeme brát vše jako vyřešené.
1/ požadovat po něm úhradu 116.068 Kč soudně (nebo ho postrašit výzvou přes advokáta)? Problém je, že na roky 2010-2013 nemáme potvrzení, že byla ústní dohoda, on zadarmo bydlí a žije u nás – my vše mu platíme a on platí celou hypotéku, abychom si neposílali navzájem peníze.
2/ vyzvat ho, aby vrátil dar – byt, jelikož po dobu co jsme mu ho darovali, se několikrát hrubě slovně obořil na moji ženu, při návrhu v 2017 o prodeji bytu se na nás osočil a nechoval se jako k rodičům a naposledy když na mě řval, že to bylo slyšet s tel. na 3 metry ohledně, kdo je vlastník bytu.
Jen dopisuji, že po celou dobu 2013-2017 slovně napadal ženu, posílal ji na léčení na psychiatrii i když on ji měl nařízenou od sociálky, když žil s první přítelkyní, bil její holčičku. Taky letos (2017), když nám oznámil, že chce prodat byt, kde jsme s ženou bydleli, tohle nám oznámil velmi neomaleně, i když věděl, že žena je nemocná, ZTP/P, špatně si zvyká na nové prostředí a po jeho výstupu u nás doma, musela vyhledat na oddělení psychiatrie pomoc, uklidňující léky a chodila k terapeutce. Dodnes se s tím nesmířila a má problémy. Ještě jednou děkuji za pomoc. Miloš

ODPOVĚĎ:
V daném případě bych doporučovala žádat vrácení daru, podmínky pro vrácení splněny jistě jsou, když se syn chová tak hrubě. Pokud jde o požadavek vrácení financí, není situace příliš přehledná. Bylo by dobré navštívit advokáta www.advokatikomora.cz, kde sumu přepočítáte a případně se rozhodnete mu zaslat jeho prostřednictvím předžalobní výzvu k úhradě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zpětvzetí vrácení daru dárcem - nevhodné, hrubé chování obdarovaného

___

OBČAN-BYDLENÍ
Přeplatek nájemce do fondu oprav - vrácení částky pronajímatelem nájemníkovi

Placeného právního zástupce si nemohu dovolit, jelikož jsem nezaměstnaný. Jedná se o to, že jsme se přestěhovali a po majiteli bytu chceme vrátit za 13 měsíců fond oprav a dále od 1.3.2017 do 1.6.2017 celé nájemné, jelikož v dubnu 2017 skončila nájemní smlouva. My jsme se stěhovali až v červnu 2017. V nájemní smlouvě nebyla zahrnuta platba do fondu oprav a přesto jsme to po celou dobu platili. Nutně potřebujeme pomoc, jelikož to činí celkem dost vysokou sumu. Děkuji, Leoš.

ODPOVĚĎ:
Pro výběr advokáta uvádím odkaz na stránky www.advokatikora.cz, kde naleznete advokáty z lokality, kterou potřebujete. Můžete také navštívit občanskou poradnu, kde vám mohou zdarma poradit. Jestli je Váš nárok důvodný každý právník zjistí pouze po studiu listin a detailnějším přiblížení případu, proto Vám nemůžu odpovědět já, zda nárok je či není důvodný, nicméně si smlouvu nachystejte na schůzku s advokátem či do poradny.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Bezdůvodné obohacení pronajímatele - ponechání přeplatku peněz od nájemníka, nájemce do fondu oprav

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dohoda rodičů při vypořádání SJM o budoucím dědění po otci dítěte, dětí (nedědění novou přítelkyní, manželkou)

Manžel chce rozvod, 2 roky nežije ve společné domácnosti, bydlí u milenky. Chce si dohodou o zúžení SJM ponechat 1/4 nemovitostí. Jedná se o rodinný dům se zahradou, v kterém bydlím s 1 zletilou studující a 1 nezletilou dcerou. O dům se starám sama bez jeho přispění, peníze posílá pouze na děti. Lze v dohodě, či smlouvě sjednat, že tento majetek po něm zdědí pouze dcery z našeho manželství, nikoliv nová manželka, ani budoucí děti? Lze sjednat, že tento podíl nemůže ani prodat bez mého souhlasu, ani zastavit bance apod. ? Dá se vyřešit i situace, kdyby se dostal do exekučních řízení, aby tento majetek nebyl zabaven? Hrozí z tohoto spoluvlastnictví pro mne nějaké další nebezpečí? Manžel odmítá návrh, abychom nemovitý majetek oba převedli na dcery. Děkuji, Jitka.

ODPOVĚĎ:
Všechny situace, které uvádíte, reálně hrozí a nelze jim nijak zamezit. Vlastnické právo je právo velmi silné a vlastníka téměř nelze dopředu nijak zavázat k tomu, jak má se svým majetkem naložit. Rozhodně bych doporučovala bojovat proti jeho návrhu, budete z toho mít jen problémy. V rámci dědického řízení to sice upravit lze, ale zde doporučuji navštívit advokáta www.advokatikomora.cz nebo občanskou poradnu, abyste probrali všechny možnosti, jelikož vysvětlení této situace vyžaduje vysvětlit celé dědické právo. Zastavit svůj podíl bez Vašeho souhlasu nemůže, to je pozitivní, ale exekucí podíl může být postižen bez ohledu na Vás či nějakou dohodu mezi Vámi.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dědická dohoda o nedědění novou manželkou iniciovaná budoucí bývalou manželkou (budoucí exmanžekou)
Vynechání milenky, nové manželky z dědění dětmi
___

RODINA-OSVOJENÍ, ADOPCE
Osvojení dospělé osoby biologickým otcem (v rodném listě nový manžel matky)

Ráda bych se zeptala na osvojení dospělé osoby biologickým otcem. Jde o to, že když mi byly 4 roky (r. 1988), tak se moje máma rozešla s mým biologickým otcem (nebyli manželé) a našla si nového přítele. Mému tátovi v té době nebylo umožněno, aby se se mnou oficiálně stýkal. 2000 mě adoptoval mámin již současný manžel, se kterým měla 3 děti a který je již po smrti. O této události můj táta neměl tušení. V současné době se naše rodinné vztahy konečně urovnaly a ráda bych ve svém rodném listě měla svého biologického tátu, který by byl také rád, už jen proto, že jsem jeho jediná dcera a on nikoho jiného nemá. Je tedy i v tomto případě možné osvojení dospělé osoby nebo lze náš vztah legalizovat jednodušší cestou? Děkuji, Žaneta.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že chcete do rodného listu zapsat svého biologického otce, nemusíte jít cestou osvojení zletilého – touto cestou byste se musela vydat v případě, že byste chtěla, aby Vás osvojil někdo jiný než biologický otec.
V případě biologického otce bude pro určení otcovství dostačující souhlasné prohlášení o otcovství. Souhlasné prohlášení o otcovství činí společně matka a otec dítěte před soudem nebo před matričním úřadem. Pro určení otcovství není zákonem stanovena žádná lhůta, takže je možné tímto způsobem určit otcovství i ke zletilému dítěti. Pokud tedy s určením otcovství souhlasí i Vaše matka, může se společně s otcem dostavit na matriční úřad a učinit zde souhlasné prohlášení o otcovství. To je nejjednodušší možný způsob.
Pokud by Vaše matka s určením otcovství nesouhlasila, musel by Váš otec podat k soudu návrh (žalobu) na určení otcovství. Vzory takového návrhu (žaloby) najde k dispozici na internetu nebo mu s jeho sepsáním může pomoci advokát, nejlépe se specializací na rodinné právo. Žalobu musí obsahovat označen soudu, jemuž je určena, označení účastníků řízení (otec, matka a dítě) jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště. Dále v žalobě musí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, musejí být navrženy důkazy (nejčastěji výslech svědků) a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy (zejména rodný list dítěte), žaloba musí být podepsána a datována. Za podání žaloby se sice neplatí žádný soudní poplatek, ale v souvislosti se soudním řízením mohou oběma stranám vzniknout náklady (zejména tehdy, pokud soud nařídí provedení testů DNA), takže finančně i časově méně náročnou variantou je určitě souhlasné prohlášení o otcovství.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zrušení otcovství dítětem, potomkem

__ 

PRÁCE-VÝPOVĚĎ
Zákaz výpovědi a Zákoník práce - výpověď na neschopence v pracovní neschopnosti

Potřebovala bych poradit, jak má postupovat člověk v pracovní neschopnosti, který dostal od zaměstnavatele výpověď.
Zaměstnanecký poměr trvá 15 let (2002-2017), je sjednán na dobu neurčitou. Pracovní neschopnost zaměstnance je od začátku září 2017. Výpověď byla zaslána poštou insolvenčním správcem, doručena byla na konci září 2017.
Ve výpovědi je uvedeno, že „podle §52 písm. a) zákoníku práce vám dáváme výpověď z pracovního poměru z důvodu zrušení části organizace dnem 30.11.2017. ...neboť rozhodnutím insolvenčního správce byla zrušena všechna pracovní místa dnem 30.11.2017, s účinností 1.12.2017“
„Podle ustanovení §67 odst. 1 …. máte nárok na výplatu zákonného odstupného a zvýšeného odstupného dle kolektivní smlouvy. “
Je tento postup v souladu se zákonem, případně, jak by měl zaměstnanec na výpověď zareagovat? Pracovní neschopnost bude trvat ještě cca 2 měsíce. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Podle § 54 písm. a) zákoníku práce se zákaz výpovědi podle § 53 (mimo jiné době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným) nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a). Insolvenční správce se dostává do pozice zaměstnavatele a může jeho jménem jednat. Výpověď je tedy v pořádku, i když jste v pracovní neschopnosti.
Následně běží dva měsíci výpovědní doby. Pak by Vám měl zaměstnavatel předat všechny dokumenty týkající se ukončení pracovního poměru a v nejbližším výplatním termínu vyplatit odstupné. Zaměstnanec by měl jen potvrdit převzetí výpovědi a před ukončením výpovědní doby kontaktovat zaměstnavatele kvůli vydání potřebných dokumentů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpověď od zaměstnavatele, zaměstnanec na neschopence - firma v insolvenci, likvidaci

___

RŮZNÉ-STAVBY
Výměna plotu - podmínky stavebního úřadu a šikanozní přístup SÚ

Prosím o Váš názor či radu ohledně postupu stavebního úřadu: 7.7.2016 jsem podala žádost o územní souhlas na výměnu stávajícího oplocení za nové včetně doložení souhlasu majitele sousedního pozemku, na jehož hranici se bude plot měnit. Ze zbývajících tří stran zůstane plot původní.
Stavební úřad mě vyzval, abych doložila souhlasy i dalších tří majitelů sousedních pozemků, byť se na hranici s jejich pozemky poměry nemění. Byl tento požadavek stavebního úřadu oprávněný? Ve výzvě jsem možnost odvolání / vyslovení nesouhlasu neměla.
Souhlasy nebylo možné zajistit, a proto stavební úřad „shodil“ územní souhlas do územního řízení (10/2016).
V únoru 2017 zaslal stavební úřad výzvu další (novou) k doložení rozhledových poměrů. Zajistila jsem tedy výkres od autorizované osoby a rozhledy doložila s tím, že vše bylo v pořádku.
Na stavební úřad jsem zaslala několik písemných urgencí ohledně vydání rozhodnutí, ke kterému ani po roce nedošlo. Na nedodržování lhůt jsem upozornila i nadřízený Krajský úřad, ale ten se s mým podnětem nijak nevypořádal. Pouze konstatoval, že kontroly provádí pravidelně každé tři roky a na dotyčném úřadu je kontrola naplánována až na rok 2018.
Po další písemné urgenci a více než 15 měsících ode dne podání žádosti o územní souhlas jsem obdržela rozhodnutí, kterým sice stavební úřad výměnu oplocení povoluje, ale za dodržení několika podmínek (je jich celkem 8), mj. těchto:
... „Před zahájením stavby musí stavebník stavby zajistit, po celou dobu jejího trvání důsledné vytrasování, vytýčení a pečlivou ochranu všech zařízení ve správě správců sítí“.
Nový plot je bezzákladový a podél jeho hranice ani v jeho blízkosti žádné inženýrské sítě nevedou. Tato skutečnost je známa i stavebnímu úřadu. Již nyní tedy vím, že tuto podmínku nesplním a splnit nemohu. Při podávání žádosti ani stavební úřad nevyžadoval doložení vyjádření správců sítí.
2. „7 dní předem mám povinnost mj. písemně nahlásit stavební dozor. “
Nové oplocení je v současné době jedno z nejjednodušších a nejrychlejších systémů: Jedná se o stavebnici, montovaný plot, bezzákladový, kdy se prefabrikované díly zasouvají do zabudovaných sloupků. Požadavek stavebního dozoru není dle mého názoru důvodný. Není přeci možné, aby SÚ nařizoval, zda si má anebo nemá stavebník stavební dozor zaplatit, přičemž se jedná o nemalé částky. Jedná se o další zatěžování stavebníka financemi navíc. I při stavbě rodinných domů si každý sám rozhodne, zda si dozor objedná a zaplatí či nikoliv. Nepřekračuje touto podmínkou SÚ své pravomoce?

V souvislosti s výše uvedeným bych ještě chtěla zmínit, že ve stejné době jako já podával žádost o výměnu oplocení i náš soused z vedlejší ulice, který budoval nový plot o stejných parametrech a stejném umístění. Jeho žádost byla vyřízena na územní souhlas do jednoho měsíce ode dne podání.
Nejen, že nemusel dodávat žádné rozhledy (byť je jeho plot umístěn také na místní křižovatce), přičemž šíře chodníku u jeho plotu byla o celý metr užší než šíře chodníku u našeho plotu (tj. rozhledové poměry dle ČSN by nemohly být splněny), ale stavební úřad mu v rozhodnutí nestanovil podmínky vůbec žádné (v našem případě jich máme 8).
Jeho plot má 80cm vysokou podezdívku, výše plotu je 2m (sloupky jsou dokonce ještě vyšší) a výplň je plná. Přesto po něm nepožadoval stavební úřad ani rozhledy ani stavební dozor. A to má plot s téměř metr hlubokými základy.
SÚ po něm nepožadoval ani vytyčení inženýrských sítí a jejich ochranu a to i přesto, že podél celé hranice, kde soused plot stavěl, vede přímo v chodníku plynové potrubí! Naproti tomu po nás vytyčení a ochranu IS požaduje i přesto, že je mu velmi dobře známo, že žádné IS podél (ani v blízkosti) našeho oplocení nevedou.
Poradíte mi, prosím, zda má stavební úřad právo na stanovení podmínek rozhodnutí uvedených pod body 1. a 2. , zda může stavební úřad přistupovat ke stavebníkům rozdílně a také jak se bránit proti opakovanému nedodržování lhůt, když se nadřízený Krajský úřad podnětem zabývat nechce.
Taková zkušenost bohužel není první s tímto konkrétním stavebním úřadem. Stejný referent opakovaně rozhoduje ve stejných či podobných situacích rozdílně.
Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Požadavek na získání souhlasu všech vlastníků sousedních pozemků je oprávněný, jelikož stavební zákon vyžaduje, aby pokud je žádáno o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, stavebník doložil souhlas těch osob, kteří mají vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám na nich, jež jsou předmětem řízení a mají společnou hranici s těmito pozemky.
Naopak postup další stavebního úřadu již vykazuje vady. Předně stavební úřad je povinen dodržovat zásadu právní jistoty, kterou rozumíme míru předvídatelnosti, tj. míru, do jaké se subjekt práva může spolehnout, že ke konkrétnímu případu bude přistupováno pokaždé stejně, že o téže věci bude rozhodnuto zítra (08.11.2017) tak, jako o ní bylo rozhodnuto dnes (07.11.2017). Dodržení této základní zásady ovšem z Vámi popsaných skutečností nevyplývá.
Pokud zde nevedou inženýrské sítě, nebude problém pro Vás tento požadavek dodržet. V okamžiku, kdy zde není inženýrská síť, nemůžete být ani postihováni za to, že ji nevytyčíte a potažmo nemáte ani možnost nějaké ochrany takové domnělé inženýrské sítě.
Ke stavebnímu dozoru: stavebním dozorem je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb. Stavební dozor je v obecné rovině vyžadován u staveb, které vyžadují stavební povolení či ohlášení. Stavba oplocení ovšem v obecné rovině nevyžaduje stavební povolení či ohlášení, pouze územní rozhodnutí.
V případě takových rozporů můžete podat proti územnímu rozhodnutí odvolání, ve kterém budete namítat nesrovnalosti takového rozhodnutí.
Co se týká průtahů v řízení, možností je zde několik:
Předně je možnost obrátit se na nadřízený správní úřad (což jste již učinila) a žádat, aby učinil opatření proti nečinnosti, kterým může být např. i to, že tento nadřízený správní úřad danou věc převezme.
Dále je zde možnost podat žalobu ke správnímu soudu – tzv. žaloba na nečinnost, kdy žalobu může podat ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu. Žalobou se pak může domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení.
Ochrany proti nečinnosti stavebního úřadu se lze rovněž domáhat podáním stížnosti (podnětu) k veřejnému ochránci práv. Podnět nepodléhá poplatku a lze jej podat i elektronickou formou na podatelna@ochrance.cz.
Dále je také možnost domáhat se náhrady škody vzniklé Vám těmito průtahy, a to dle ustanovení zákona č, 82/1998, dle kterého stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výměna plotu a souhlas sousedů kterých se to netýká (plot je měněn u jiného souseda)
Rozhledové poměry a výměna plotu na hranici pozemků
Porušení lhůty na vydání rozhodnutí o povolení stavby stavebním úřadem
Stavební dozor na výměnu plotu - je nutností?
Může stavební úřad přikázat stavební dozor stavebníkovi? (výměna plotu)
Šikanozní postup, šikana stavebního úřadu - požaduje podmínky, které jiný stavitel nemá
Výměna plotu - je nutný souhlas souseda u kterého se plot měnit nebude?

___

OBČAN-DLUHY
Dluhy jednoho z manželů SJM a vydražení nemovitosti ve výlučném vlastnictví nezadluženého - oprávněnost exekuce, vydání přeplatku

V dražbě jsem 11.10.2017 přišla o chalupu kvůli dluhům bývalého manžela. Od 1995 máme zrušeno bezpodílové vlastnictví manželů, čili společné jmění manželů, tady SJM. Proběhlo vypořádání, kde chalupa přešla na mě. Bohužel to nebylo v katastru nemovitostí ČR, tedy KN změněno.
15 let spolu nežijeme, 4. rok jsme rozvedeni a vše ohledně chalupy jsem financovala já. Dluh je 4x menší, než za co byla chalupa vydražena.
- co se stane s penězi navíc, tedy přeplatkem exekuce
- mám šanci získat nějakou částku zpět?
- mohu někde zjistit, kdo se dražby ještě zúčastnil (vydražitel mi snad bude oznámen KN)?
- o dražbě jsem se dozvěděla 3 dny před ní a neměla jsem možnost nějak zareagovat (jsem po složité operaci a 2 a půl měsíce jsem se nevyskytovala v místě bydliště).
Děkuji. Barbora

ODPOVĚĎ:
Zdravím Vás, nyní se Vás zeptám na následující otázku. Zaslala jste rozsudek o rozvodu a o vypořádáni BSM (nyní SJM) s doložkou právní moci katastrálnímu úřadu. Pokud ano, je pochybení jednoznačně na straně katastru nemovitostí, že nezapsal Vaše vlastnické právo k chalupě, která byla nyní vydražena. Pokud ne, je to bohužel Vaše pochybení. Jen by mě zajímalo, kdo byl vlastnikem chalupy před dražbou, Váš bývalý manžel, nebo byla chalupa vedena v podílovém spoluvlastnictví, což je důležité i pro další odpovědi na Váš dotaz, bez toho, abych věděla kdo byl vlastníkem nemovitosti před dražbou Vám bohužel nemohu konkrétně odpovědět na další dotazy, s výjimkou níže uvedené odpovědi na jeden dílčí dotaz, odpovědi na ostatní dotazy tedy budou jen obecné, až budu vědět více, dám Vám konkrétní odpověď.
To, že spolu 15 let nežijete bohužel nikoho nezajímá, neboť to je stav faktický, nikoli právní. jediné co je důležité, je skutečnost, že jste 4 roky rozvedeni.
Pokud je nemovitost vydražena za vyšší cenu než činí celková vymáhaná částka v rámci exekuce, je postup takový, že se nejdříve uspokojí oprávněný, poté odměna a náklady exekutora a zbytek je vyplacen povinnému nebo jeho manželu jako tzv. hyperocha, tedy ony peníze navíc.
Pokud byla exekuce vedena na chalupu (Váš majetek) jako majetek manžela povinného měla by Vám být vyplacena hyperocha, a to výlučně Vám, pokud je chalupa Vašim výlučným vlastnictvím, pokud tomu tak není, výtěžek z dražby měl být rozdělen tak, že by hyperocha, pokud by tu byla měla být dělena mezi Vás a bývalého manžela, a to dle výše spoluvlastnických podílů.
Mám za to, že z protokolu o dražbě lze zjistit jen jméno a příjmení vydražitele a nikoli účastníky dražby, mám za to, že podobné je to i u online dražeb. Je tomu tak proto, aby byly chráněny osobní údaje účastníků dražby.
To, že jste se o dražbě z důvodu nemoci dozvěděla až 3 dny před ní, to bohužel není problém exekutora, ale Váš, na to již nyní asi nikdo moc brát ohledy nebude, pokud bude prokázáno, že Vám dražba byla oznámena 30 dní před termínem jejího konání a Vy jste si tuto zásilku na poště nevyzvedla, je to kruté, ale to je bohužel realita. V praxi je tomu tak, že se povinní snaží exekuční dražby mařit všemi zákonnými prostředky a i tam, kde by to bylo důvodné k tomu nebude přihlíženo, pokud byste nedoložila před termínem dražby lékařskou zprávu a žádost o odročení dražby z důležitých důvodů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vydání přeplatku z exekuční dražby exekutorem
Dražba a seznam dražebníků - lze ho nějak zjistit, sehnat?

___

RODINA-STYK, SETKÁVÁNÍ S DÍTĚTEM
Únos dítěte otcem, který nemá dítě v péči - jak postupovat?

Dceru 4 roky mám svěřenou do své péče, v rozsudku napsáno návštěvy po dohodě, kterou otec dítěte opakovaně nerespektuje, dnes (07.11.2017) dokonce odnesl dceru od mých rodičů, kterým jsem ji svěřila na týden, dopředu se nedomluvil, má ji u sebe přes noc a napsal, že i celý následující den.
Na Policii mi řekli, že mohou maximálně poslat hlídku, aby zjistili jestli má dcera vše co potřebuje. Otec dítěte mě opakovaně vyhrožuje a stalkuje (nebezpečně pronásleduje).
Jaké kroky mohu udělat, aby se podobná věc neopakovala?
Pokud budou stanoveny návštěvy soudně, mohu s dcerou do zahraničí - na jak dlouho?
Děkuji za informace. Gabriela

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že nemáte soudně stanoven přesný rozsah styku otce s dcerou, kdy toto ponechal soud na vaší vzájemné domluvě (předpokládám, že toto není obsaženo přímo ve výroku rozsudku, ale v jen v jeho odůvodnění), bude pro Vás těžké prokazovat, že k žádné dohodě nedošlo a že otec dceru svévolně odvezl. Soud styk rodiče, který nemá dítě svěřeno do péče, s tímto dítětem standardně stanovuje v rozsahu víkend 1x za 14 dní + jedno či dvě odpoledne v týdnu. Vaše vzájemná dohoda by se tedy měla pohybovat minimálně v tomto rozsahu (je třeba si uvědomit, že i tak je výchovné působení druhého rodiče na dítě již dost omezeno). Nenapsala jste, jak často se otec s dcerou dosud vídal. Pokud to bylo méně často, než jak bývá zvykem, pak je otec de facto v právu. Vám tedy v této situaci nezbývá nic jiného než podat k soudu návrh na úpravu styku otce s dcerou, kterou odůvodníte tím, že dohoda s otcem o rozsahu styku není možná (či není vaše původní dohoda dodržována v případě, že jste si předem stanovili nějaký rámec kontaktů) a požadujete tedy soudně stanovený pevný rámec pro styk otce s dcerou.
Při soudním stanovení styku otce s dcerou můžete vycestovat do zahraničí, pokud s tím otec bude souhlasit, jinak může k soudu podat návrh na výkon rozhodnutí. Avšak v době, kdy má být dcera u Vás, můžete do zahraničí kdykoliv, např. o víkendu, kdy nemá být u otce (některé země však vyžadují při vstupu na jejich území souhlas obou rodičů). Standardně v období letních prázdnin mívá otec dítě po dobu 2-3 týdnů (přičemž termín by Vám měl oznámit cca do konce dubna), po zbytek prázdnin tedy můžete s dcerou bez obav cestovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Stalking matky dítěte otcem po rozchodu, rozvodu

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Kořeny prorůstající z obecního, městského pozemku - jak donutit k odstranění kořenů?

Máme pozemek, který se skládá z domu a za domem je ještě pozemek - tráva. Dům je v katastru nemovitostí vhledem k měřítku zakreslený v délce cca 15 m. Ve skutečnosti má ale dům 18 m. Vzhledem k nesprávnému zakreslení domu do katastrální mapy vzniká problém s pozemkem za domem, kdy dle platné katastrální mapy je náš pozemek o 3 m kratší na mapě než ve skutečnosti. Podotýkám, že jde o kamennou budovu starou cca 500 let.
O pozemek za domem nyní vedeme spor s majitelem sousedního pozemku, který tvrdí, že pozemek je jeho. Zadal požadavek soudnímu znalci v oblasti geodezie na vyřešení této situace. Chyba v katastrální mapě nevznikla digitalizací. Již od prvopočátku katastrálních map je dům zakreslen stejně - tzn. kratší než je ve skutečnosti. Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem bude soudní znalec postupovat? Musí vzít v úvahu i skutečnost - jak tam dneska (07.11.2017) je nebo bude postupovat podle katastrální mapy? V případě, že nedojde k dohodě, myslíte, že je pravděpodobné soudní spor vyhrát na základě práva vydržení, kdy pozemek vždy k domu patřil, je námi udržován - a to více než 50 let. Máme i svědky na to, že na pozemku, o který je nyní spor byl kamenný plot do cca v 70. letech minulého století, kdy když se vystavovalo opevnění města Poličky bylo na hradby potřeba každý kámen a tak kdo mohl, poskytnul kameny, které mohl poskytnout. Proto naši předkové dovolili tento kamenný plot z části odstranit.
Druhá věc, která by mě zajímala je jak postupovat v případě, že v těsné blízkosti tohoto našeho domu stála cca 500 let lípa. Lípa byla vysazena v době, kdy předkové vystavěli stavení. Později pozemek, na kterém lípa stála byl označen jako obecní pozemek. 2011 se tato stará lípa pokácela. Tlející kořeny lípy, které prorůstají základy domu mají za příčinu, že dům nám praská.
2016 obec břeh, kde rostla lípa neopatrným zásahem bagru ubourala. Tímto ještě více zapříčinili pohyb kořenů.
Chci se zeptat, zda je možné nějakým způsobem požadovat náhradu škody a zda je pro to nějaká lhůta? Děkuji mockrát za odpověď, Leona

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Spor o pozemek:
V tomto ohledu je podstatné, na jakém základě (na jakém tvrzení či právním titulu) Váš soused staví svůj nárok na Váš pozemek (což z dotazu nevyplývá). Není zřejmé, čeho hodlá Váš soused prostřednictvím znaleckého posudku dosáhnout. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že o ne/existenci vlastnického práva k pozemku může v případě sporu rozhodnout pouze soud (nikoli tedy znalec).
Je-li Vámi vlastněný dům v katastru nemovitostí nesprávně zakreslen, je žádoucí, aby byla tato chyba opravena. Dle § 36 katastrálního zákona opraví katastrální úřad na písemný návrh vlastníka chybné údaje katastru nemovitostí, které vznikly:
a/ zřejmým omylem při vedení a obnově katastru nemovitostí,
b/ nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím právním předpisem.

Opravu na základě návrhu provede katastrální úřad do 30 dnů, ve zvlášť odůvodněných případech do 60 dnů, ode dne doručení návrhu.
V první řadě Vám doporučuji kontaktovat místně příslušný katastrální úřad a Vaši situaci zde konzultovat, resp. získat od katastrálního úřadu informaci o tom, za jakých podmínek je možné provést opravu chybného zakreslení Vašeho domu v katastrální mapě. Nelze vyloučit, že katastrální úřad zaměří přesnou polohu (resp. skutečné rozměry) Vašeho domu vlastními pracovníky. Pokud ne, bude možné, abyste si nechala skutečnou velikost a umístění domu zaměřit geodetem (výsledek tohoto zaměření by se pak měl stát podkladem pro opravu chyby v katastrálním operátu).
Co se týče Vámi zmíněného vydržení, lze si obecně představit i tento scénář. Pokud předmětný pozemek užíváte alespoň deset let v dobré víře o tom, že Vám tento pozemek náleží (tzn. že po celou tuto dobu na Vaší straně nevznikly pochybnosti o Vašem vlastnickém právu), bylo by možné uzavřít, že tento pozemek jste vydržela a stal se tudíž Vaším vlastnictvím. Ovšem pozor: vydržení přichází do úvahy pouze v případě, že nejste skutečnou vlastnicí předmětného pozemku. V rámci sporu se sousedem je pro Vás proto výhodnější tvrdit, že jste skutečnou vlastnicí předmětného pozemku. Varianta "vydržení" by byla použitelná až v případě, kdy by se v rámci sporu ukázalo, že vlastnicí předmětného pozemku nejste.

2/ Poškození domu kořeny:
Požadovat po obci náhradu škody za narušení statiky domu je obecně možné, jedním dechem je však nutné dodat, že v případě neochoty obce k Vašemu dobrovolnému odškodnění, se Vaše situace značně zkomplikuje.
V tomto ohledu je nutné si uvědomit, že k tomu, abyste byla úspěšná v případném soudním sporu o náhradu škody, byste musela řádně prokázat, že narušení statiky domu bylo způsobeno právě pohybem kořenů v důsledku nesprávně provedených terénních úprav. S ohledem na stáří předmětného domu může být takové prokázání velmi složité (či zcela nemožné). Za tímto účelem můžete kontaktovat znalce z oboru "stavebnictví" a odvětví "stavební odvětví různá" (statika). Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
Promlčecí lhůta práva na náhradu škody je tříletá (§ 629/1 občanského zákoníku), přičemž začíná běžet od okamžiku, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá. Právo na náhradu škody se pak promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda vznikla (§ 636/1 občanského zákoníku).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 256/2013 Sb. , o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kratší pozemek v geodetické mapě katastru nemoviotstí a znalecký posudek geodezie

___

OBČAN-DLUHY
Neplacení hypotéky dlužníkem a vymáhání dluhu po spoludlužníkovi

1) S bývalým manželem jsme postavili rodinný dům, na který jsme si vzali úvěr. Dům je v zástavě, v úvěru jsem uvedená jako spoludlužník. Nyní jsme rozvedeni 2014-2017 a soudíme se o majetek. Bývalý manžel má syna z předchozího manželství, spolu máme jednu dceru, nyní se znovu oženil. Já bydlím v družstevním bytě, který jsme koupili ještě za manželství, bývalý manžel bydlí v uvedeném rodinném domě. Dluh na dům splácí on.
Na domě je stále vysoký dluh (2.600.000 Kč), . Bývalý manžel je v pokročilém věku. Dům je stále v SJM.
Nyní u soudu řešíme, komu bude patřit dům. Bývalý manžel chce, aby dům připadl jemu. Já mám však obavy, vzhledem k tomu, že je na domě stále vysoký dluh, co by se stalo, kdyby přestal dluh splácet anebo v případě jeho smrti. Dědit bude jeho současná manželka a děti.
Já však budu stále spoludlužníkem. Obávám se, že úvěr bude vymáhat banka na mně.
Jak toto právně ošetřit, aby k této situaci nedošlo?
Prosím o vyjádření, jaká varianta je možná a zda může soud určit dům bývalému manželovi bez mého souhlasu i s tím, že tam zůstanu jako spoludlužník.
2) Druhý dotaz je ohledně pozemku, který jsme koupili ještě před manželstvím jako podílové spoluvlastnictví. Poté jsme uzavřeli sňatek a během manželství jsme pozemek zhodnotili. Ještě před rozvodem jsem polovinu pozemku darovala manželovi. Nyní žádám polovinu ze zhodnocení pozemku. Byl zde vystavěn plot za 500 tis. Kč, bazén, dlažba kolem domu a dětské hřiště. Toto jsme pořídili ze společných peněz. Soudu jsem předložila znalecký posudek s vyčíslením zhodnocení pozemku. Soud po mě však chce toto doložit fakturami. Bohužel na vše nemám doklady, proto bych chtěla doložit i svědectvím sousedů. Prosím o radu, jak se dokládá svědectví, jaké jsou náležitosti a forma zápisu.
Děkuji za odpovědi. Karolína

ODPOVĚĎ:
K Vaší dotazům:
1. V rámci vypořádání SJM by mělo být kromě nemovitosti řešeno i to, komu zůstane hypotéka, tj. komu připadne závazek ji hradit. Pokud bude povinnost hradit závazek uložena soudem bývalému manželovi, pak v případě neuhrazení sice banka může peníze požadovat po Vás, Vy ale následně s rozsudkem máte právo to, co jste uhradila, požadovat po něm.
2. Znalecký posudek a svědecké výpovědi by měly být dostatečným podkladem, pokud nemáte k dispozici faktury, žádný jiný důkazní prostředek neexistuje. Pokud jde o svědecké výpovědi, svědkové by měli být vyslechnuti přímo soudem, to má nejvyšší důkazní hodnotu, nikoliv předkládat nějaké zápisy o jejich výpovědi.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Smrt bývalého manžela a dědění bytu novou manželkou - bývalá manželka spoludlužník
Zhodnocení nemovitosti ve spoluvlastnictví a rozdělení majetku - stačí odhad znalce nebo jsou nutné faktury investic?

___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Požívání alkoholu na pracovišti a kamerový záznam zaměstnavatele (sklad)

Ve skladu, kde se pouze expedují různé druhy baterií, umístil majitel firmy kamery, které sklad monitorují. Jeden zaměstnanec pil pivo v pracovní době a vedoucí skladu mu pivo nosil a byla to velká legrace, že se opil. Od dalšího dne je zaměstnanec v pracovní neschopnosti a to se nelíbí vedoucímu a po týdnu neschopnosti vyvíjí tlak na majitele ať zaměstnance propustí na dohodu a zaměstnance telefonicky a mailem nutí aby dal výpověď, že ho tam už nechce a ani ostatní 2 kolegové. Na tomto pracovišti se alkohol občas konzumuje a nyní se chce pomocí záznamů z kamer exemplárně řešit.
Postupuje vedoucí skladu správně? Je v pořádku umístění kamer na pracovišti?
Děkuji, zdraví Jiřina

ODPOVĚĎ:
Podle § 316 odst. 2 zákoníku práce zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování. Zvláštní povaha činnosti zaměstnavatele, která umožní instalovat kamery na pracovišti, není nikde definována, nicméně sklady, kde bývají umístěny velké majetkové hodnoty, jsou obvykle považovány za prostředí, kde je přítomnost kamer vhodná. Bylo by však nutné posoudit, o jak velký sklad se jedná, kde jsou kamery nainstalovány apod.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Soukromí zaměstnance a kamera zaměstnavatele na pracovišti, v zaměstnání
Kamera na pracovišti ve skladu - zásah do soukromí zaměstnance

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Co ovlivňuje výši alimentů, výživného

Soudíme se o syna protože otec ho chtěl umístit do ústavu a opět si to rozmyslel. Otec chce navyšovat alimenty, i když jsem i dříve při plném úvazku měla minimální rezervu, když poplatím byt a půjčku. Přitom otec žije z příspěvku na péči a dávek a má v součtu o 10.00 Kč víc než já, syn je tedy zajištěn. Soud při výpočtu alimentů musí zohlednit a nechat mi peníze na úhradu půjčky na rekonstrukci bytu, byt je můj, ale platím půjčku rozpočítanou do důchodu, která mi zůstala po rozchodu s otcem dítěte.
Budu si teď muset půjčit také na opravu zubů, abych o ně nepřišla.
Měla bych mít právo na to, aby mi zůstalo alespoň minimální zaopatření po úhradě všech nákladů, které platit musím.
Syn u mě pobývá 5 dní v měsíci pouze o víkend, což asi také u soudu otec prosadí. Jak mám počítat kolik z mého platu musím mít zachováno pro zajištění syna během těchto 5 dní?
Velmi mi pomáhá přítel, se kterým dáváme každý stejnou částku na úhradu životních nákladů. Půjčky a zajištění syna, když ho mám, si platím sama.
Nebude soud započítávat příjem mého přítele, sezdaní nejsme, přítel ke mně není přehlášen na adresu?
Jaké jsou podmínky, co soud od mého příjmu musí odečíst při zjišťování volných finančních prostředků pro účely alimentů. Momentálně platím otci 600 Kč. Je to maximum, které dávám, i když jsem si kvůli péči o synovi ponížila úvazek, protože chtěl otec pomoci a dostávám se nyní do finančních problémů.
S otcem dítěte jsme měli jen dohodu rodičů. Otec mi však syna nevybavuje a vše si musím kupovat, oblečení, boty... a ještě jsem donedávna nakupovala i otci. Pokud soud stanoví jakékoli alimenty, mohu požadovat, aby do rozsudku zapsal, že otec mi musí syna dávat vybaveného, protože to celé roky nedělá a dávat mi boty na přezutí, které nejsou prasklé nebo ochozené. Mohu také v rozsudku požadovat zapsání povinnosti, aby mi otec dával lékařské zprávy? - Syn je postižený a roky si musím zprávy extra žádat u lékařů.
Moc děkuji za pomoc. Renata

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku (NOZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (syna), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Pro určení výše výživného jsou tedy zásadní jak příjmy obou rodičů, tak i náklady na synovu výchovu a výživu. Bez znalosti těchto informací nelze posoudit, zda otcova žádost o navýšení výživného na syna bude úspěšná či nikoliv.

Obecně platí, že změní-li se poměry, může soud změnit dohodu nebo rozhodnutí o výživném. Změnou poměrů se rozumí například zvýšení nákladů spojených s  výchovou a výživou dítěte (nejčastěji v  souvislosti s  nástupem dítěte do školy) nebo změna finanční situace jednoho nebo obou rodičů. To, zda bude synův otec se žádostí o zvýšení výživného úspěšný, záleží také na tom, zda k  některé z  výše uvedených skutečností došlo od posledního určení výše výživného. Pokud žijete společně s přítelem, který se podílí na úhradě Vašich životních nákladů, soud při stanovování výše výživného přihlédne i k jeho příjmu, protože jeho příjem zvyšuje Vaši životní úroveň. Současně by Vám ale po úhradě výživného měly zůstat finanční prostředky na Vaše výdaje (tedy i na půjčku na rekonstrukci bytu).

Co se týče nutnosti kupovat synovi oblečení a obuv, podle § 888 NOZ je rodič, který má dítě v péči, povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit. Obsah pojmu řádná příprava na styk sice není v NOZ ani jiném právním předpise jednoznačně vymezen, ale obecně lze říci, že pečující rodič je povinen poskytnout druhému rodiči takové materiální zajištění, aby styk mohl proběhnout hladce a ve prospěch dítěte. Otec by tedy měl syna na styk vybavit dostatečným množstvím vhodného oblečení a obuvi. Pokud tak ani přes Vaše výzvy nečiní, doporučuji vše zdokumentovat a informovat o těchto skutečnostech sociální pracovnici OSPOD v místě synova bydliště, která může po otci také požadovat, aby zjednal nápravu. Vy sama nemáte povinnost hradit nic nad rámec soudem stanoveného výživného.

Pokud jde o lékařské zprávy, podle § 890 NOZ jsou rodiče povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Za podstatné informace lze určitě považovat také informace o zdravotním stavu dítěte. Mát tedy právo po otci žádat, aby Vás pravidelně informoval o zdravotním stavu Vašeho syna. Pokud tak otec nebude činit dobrovolně, můžete plnění této povinnosti vymáhat soudní cestou.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv půjčky rodiče (na opravu bytu, domu) na výživné, alimenty
Náklady rodiče na živobytí a vliv na alimenty, výživné

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Jak snížit poplatek notáře za vyřízení dědického řízení?

Je možné nějak snížit poplatek notáři z dědictví po zemřelé matce. Včas jsme nevyřešili převedení majetku darováním, a teď už se poplatku asi nelze vyhnout. Na celé věci mi vadí zejména skutečnost, že poplatek neurčuje množství práce notáře, ale je (dle mého neférové) odvozen od hodnoty majetku, a notář se takto fakticky přiživuje na neštěstí druhých (byť je to dáno nějakou vyhláškou). Kdyby to alespoň sebral stát (jako tomu bylo v případě zrušené dědické daně), tak budiž. Nám dědicům (pouze můj otec a já) dědické řízení nepřináší žádnou hodnotu. Je to jen zákonná povinnost.
V našem případě nejde o žádné zvlášť veliké peníze, ale vadí mi to principielně. Konkrétně: nemovitost (odhad 1.250.000 Kč), kde matka vlastnila 1/4 a zbylé 3/4 jsou v SJM, poplatek tedy má být asi 11.000,- Kč.
Není nějaká možnost, jak poplatek alespoň snížit? Např. tak, že vypořádání SJM (které předchází samotnému dědickému vypořádání) by se udělalo nějakou dohodou tak, že by otec získal celý matčin podíl, a do dědictví by pak vstupovala jen ta 1/4 nemovitosti, která patřila výhradně matce.

ODPOVĚĎ:
Poplatek, který je hrazen notáři v rámci dědického řízení bohužel snížit nelze.
Výše je dána vyhláškou č. 196/2001 Sb. , o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, tzv. notářský tarif a odvozuje se z hodnoty majetku, který je předmětem dědictví.
Tato skutečnost nelze zhojit ani dohodou o vypořádání společného jmění manželů, neboť stranami dohody mohou být pouze manželé a po smrti jednoho z manželů není možné již takovou dohodou uzavřít, navíc společné jmění manželů zaniká smrtí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak ovlivnit výši notářského poplatku za vyřízení dědictví, dědické řízení

__

OBČAN-DAROVÁNÍ
Jak darovat konkrétní místnosti v domě - postup, návod

Chtěli bychom s manželkou darovat dceři část rodinného domu (dům máme s manželkou ve společném vlastnictví), tuto část si dcera společně se svým manželem upravila k bydlení. Nejednalo by se o podíl, ale o vyčleněné prostory (3 pokoje + koupelna a WC + garáž). Její byt je v suterénu, kde jsou další místnosti technického chatakteru, které darovat nehodláme. Lze to uskutečnit a jakým způsobem? Děkuji. S pozdravem, Michael.

ODPOVĚĎ:
Darovat můžete pouze podíl. Pokud byste měli v úmyslu darovat pouze byt, který dcera obývá, museli byste nechat v domě vymezit jednotky a pak dceři jednu jednotku darovat. Vymezení na jednotky je ale náročná a nákladná procedura. Za dané situace jsou skutečně pouze dvě varianty - darování podílu nebo vymezení na jednotky a darování jednotky.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování části nemovitosti (konkrétní místnosti) - lze to?

___

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Nemožnost přerušení práce a výpočet pracovní doby? (péče o mentálně postižené)

Pracuji s mentálně postiženými jako pracovník v sociálních službách (asistentka na chráněných bytech). Máme dvanáctihodinové směny (7:00-19:00) s tím, že celou dobu jsme s klienty (obědváme s nimi, večeříme s nimi.), nikdo nás nechodí zastoupit. V podobných službách jak jsme se informovali, mají do pracovní doby počítáno 11,5 hodiny, na úřadu práce nám dokonce řekli, že by nám měl zaměstnavatel počítat celých 12 hodin. Náš zaměstnavatel nám počítá 11 hodin. Ptám se tedy co je správně a na co máme nárok? Děkuji, Jana.

ODPOVĚĎ:
Z § 88 odst. 1 zákoníku práce vyplývá, že jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby.
Zaměstnanec sice může při práci jíst nebo odpočívat, ale bez přerušení provozu. Nemůže se vzdálit ani být nikým vystřídán.
Přestávka na jídlo a oddech u prací, které lze přerušit, je dobou pracovního volno, během kterého se zaměstnanec může vzdálit z pracoviště. V případě, že se z pracoviště vzdálit nemůžete a přestože jíte, v podstatě stále pracujete, jedná se o práce, které nelze přerušit, tato doba se započítává do pracovní doby a měla by Vám být proplacena. Souhlasím proto s informací ze strany úřadu práce - zaměstnavatel by měl vyplácet mzdu za plných 12 hodin.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Práce 12 hodin v kuse (péče o mentálně positižené) - zaměstnavatel počítá jen 11 hodin
- Neumožnění pracovní přestávky zaměstnavatelem a výpočet pracovní doby (péče o mentálně hendikepované osoby v chráněných bytech)

___

OBČAN-DLUHY
Půjčení dalších peněz dlužníkem v insolvenci a zákon - je to legální, přípustné?

Jsem v insolvenci, mohu si půjčit peníze, které nutně potřebuji. Plánuji si vzít nebankovní půjčku. Objeví se v registru? Mohu si vůbec půjčit? Děkuji, Zdeněk.

ODPOVĚĎ:
Pokud jste v insolvenčním řízení, k veškerému nakládání s Vaším majetkem je oprávněn pouze insolvenční správce. Tento dotaz tedy především musíte konzultovat s ním. Domnívám se ale, že schválení půjčky není vůbec reálné, neboť v okamžiku, kdy navyšujete své dluhy v období insolvence, se stáváte nedůvěryhodným a hrozí, že soud Vám zruší oddlužení a vyhlásí na Váš majetek konkurs. Sice se to teoreticky nemusí soud vůbec dozvědět, neboť půjčka od nebankovní instituce se nikde neobjeví, ovšem pokud by soud zjistil, že jste si půjčku vzal, je zrušení oddlužení téměř stoprocentní.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Vypůjčení peněz v době probíhající insolvence, oddlužení, osobního bankrotu
- Nové zadlužení dlužníka v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu - dovoluje to zákon?
- Půjčení dalších peněz dlužníkem ve schváleném oddlužení, bankrotu a zákon - je to legální, přípustné?

___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Ukončení podnikání a nemocenská při vážné nemoci, onemocnění - právo, nárok bývalého podnikatele

Přítel má syna, který je živnostník. Dělá sám na sebe. Teď velmi vážně onemocněl. Odhlásil se z podnikání a na úřadu práce ho nechtějí vzít, jelikož má od lékaře potvrzení, že bude dlouhodobě v pracovní neschopnosti asi až do roku 2018. Má nárok na nemocenskou? Pojištění si platil.
Jak má postupovat? Na koho se měl nejdřív obrátit po ukončení podnikání? Dostane nějaké sociální dávky? Má dvě malé děti a manželka pracuje v obchodě. Splácejí hypotéku na byt. Sám není schopen si nic vyřídit. Přítel ho musí všude doprovázet. Moc děkuji za radu. Děkuji, Jiřina.

ODPOVĚĎ:
Podle § 25, odst. 2, písm. a) zákona o zaměstnanosti se uchazečem o zaměstnání nemůže stát fyzická osoba, která je uznána dočasně neschopnou práce. Jestliže je tedy přítelův syn v (dlouhodobé) pracovní neschopnosti, nemůže být zaevidován jako uchazeč o zaměstnání a tudíž ani nemůže pobírat podporu v  nezaměstnanosti. Co se týče nemocenských dávek, na ty má nárok tehdy, pokud si jako OSVČ platil dobrovolné nemocenské pojištění a pokud jeho pracovní neschopnost vznikla ještě v  době, kdy byl OSVČ nebo do 7 kalendářních dní od ukončení samostatné výdělečné činnosti – jedná se o tzv. ochrannou lhůtu. Ochranná lhůta neplyne z  pojištěné činnosti OSVČ, která je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Jestliže dočasná pracovní neschopnost přítelova syna vznikla ještě během podnikání nebo do 7 kalendářních dní od jeho skončení, doporučuji obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v  místě jeho bydliště se žádostí o nemocenské dávky. Pokud pracovní neschopnost vznikla později, pak přítelův syn nárok na nemocenské dávky bohužel mít nebude.
Co se týče sociálních dávek, připadaly by v  úvahu přídavky na děti, příspěvek na bydlení, v  krajním případě pak dávky pomoci v  hmotné nouzi. Na přídavky na děti má přítelův syn nárok tehdy, pokud je příjem jeho domácnosti nižší než 2,4násobek (od ledna 2018 2,7násobek) jejího životního minima. Jsou-li obě děti mladší šesti let, je životní minimum jeho domácnosti vyjádřeno částkou 9.450 Kč. V  opačném případě najdete návod na výpočet výše životního minima zde: https://www.mpsv.cz/cs/11852 Hraničním příjmem pro nárok na přídavky tak bude příjem ve výši 22.680 Kč měsíčně (od ledna 2018 pak 25.515 Kč měsíčně). Pro nárok na přídavky je zapotřebí doložit příjmy za kalendářní rok 2016, záleží tedy na výši příjmu domácnosti v  loňském roce.
Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu/domu, který v  něm má trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) příjmů jeho domácnosti nestačí k  pokrytí nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek je zapotřebí doložit příjmy všech osob, které mají v  bytě/domě trvalé bydliště a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí.
Dále by připadaly v  úvahu už jen dávky pomoci v  hmotné nouzi – základní dávkou je příspěvek na živobytí. Při žádosti o tyto dávky je ale zapotřebí kromě příjmů doložit také prohlášení o celkových majetkových a sociálních poměrech. Úřad práce tedy bude zajímat, zda syn a jeho manželka mají peníze na bankovním účtu, zda vlastní nějaký (ne) movitý majetek, zda mají uzavřené stavební spoření či životní pojištění apod. Nelze tedy předjímat, zda by synovi nárok na dávky hmotné nouze vznikl či nikoliv.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nárok na nemocenskou po ukončení podnikání - závažné onemocnění bývalého podnikatele
Právo na nemocenskou - bývalý podnikatel s rakovinou, nádorem, závažnou nemocí
Vážná nemoc a nárok na nemocenskou po ukončení podnikání ze zdravotních důvodů

___

OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVY
Plynovod bez věcného břemene na koupeném pozemku - vada nemovitosti?

V lednu 2017 jsme koupili do SJM stavební pozemek od města. Ve smlouvě je tento bod:
2. Prodávající dále prohlašuje, že:
na předmětu převodu neváznou žádné dluhy, služebnosti, věcná břemena, zástavní právo, právo nájmu či jiná práva či povinnosti, která by kupujícímu jakkoliv ztěžovala nebo znemožňovala výkon jeho vlastnického práva, resp. případná smlouva o provedení stavby je uzavřena s kupujícím...
Až nyní, kdy budeme stavět přípojky sítí, jsme po vytyčení plynovodu správcem sítě zjistili, ze plyn vede po celé jedné straně pozemku (délka cca 30 m) uvnitř našeho pozemku (30-50 cm uvnitř). Pozemek tedy nemůžeme oplotit na hranici pozemku. Pokud vezmu 1 m ochranné pásmo, ztrácíme na jedné straně pozemku 1-1,5 m (celkem tedy kolem 40 m2 z celkových 945 m2). Na pozemku ale fakticky není věcné břemeno. Dá se tento fakt hodnotit tak, že je v rozporu s uzavřenou smlouvou - bodem č. 2? Dle mého názoru je nemožnost oplotit pozemek na hranici jasným znemožněním výkonu vlastnického práva. Lze po městě žádat kompenzaci? Děkuji Jiří.

ODPOVĚĎ:
Vedení plynovodu a nemožnost využít celý pozemek jako stavební, resp. nemožnost oplocení pozemku může být považována za vadu nemovitosti.
Obdobný případ řešil Nejvyšší soud např. v rozhodnutí sp. zn. 26 Odo 1503/2005, ze dne 29. 5. 2007, ve kterém uvedl, že existence podzemního, ochranným pásmem chráněného kabelového vedení umístěného na pozemku je – vzhledem ke stavebnímu účelu, pro který měl být pozemek využit – vadou, která evidentně snížila využití této nemovitosti k plánované výstavbě. Obdobně by se mělo rozhodnutí vztahovat i na vedení plynovodu.
Není tedy možné uplatňovat nároky za porušení Vámi citovaného ustanovení smlouvy, ale je třeba uplatnit nároky z odpovědnosti prodávajícího za vady pozemku. V úvahu přichází především sleva z kupní ceny, kterou bych doporučil uplatnit ve výši součinu ceny za 1m2 a výměry, kterou není možné využít jako stavební pozemek.
Pokud prodávající dobrovolně slevu neposkytne, bylo by nutné se domáhat úhrady žalobou u soudu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Skrytá vada nemovitosti - plynovod bez věcného břemene na zakoupeném pozemku
Vodovod, vedení elektřiny bez věcného břemene na koupeném pozemku - vada nemovitosti?
___

OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Nevýhradní licence k šíření díla - může autor prodat kopii díla?

Jsem autorka e-knihy, kterou vydal vydavatel (vlastní ISBN). Mám právo prodávat tuto svou e-knihu sama, např. na vlastních stránkách, anebo v některém shopu, např. www.fler.cz, (kde prodejce platí za své prodané dílo provizi provozovateli webu)? Ve smlouvě s vydavatelem mám uvedeno, že mu jako autorka uděluji nevýhradní licenci k šíření díla. Vydavatel mi tvrdí, že prodávat sama nemohu, což se mi nezdá pravděpodobné. Velmi děkuji za odpověď. S pozdravem Simona.

ODPOVĚĎ:
Bez znalosti uzavřené smlouvy není možné dát jednoznačnou odpověď. Důkladně si smlouvu pročtěte, zda Vám distribuci e-knihy smlouva nezakazuje. Obecně lze však říci, pokud jste poskytla pouze nevýhradní licenci, můžete e-knihu sama distribuovat a nabízet.
Nemůžete však distribuovat a nabízet totožnou e-knihu, jako vydavatel, který ji mohl opatřit vlastní grafickou úpravou, obrázky apod. Musíte si tedy "vyrobit" vlastní e-knihu, která bude obsahově totožná, nebude se však jednat o stejnou e-knihu nabízenou vydavatelem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodej knihy autorem bez distributora s nevýhradní licencí
Nevýhradní licence na prodej knihy - může spisovatel prodat knihu sám?
Prodej knihy spisovatelem bez distributora - je to porušení smlouvy?

___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Proplácení zahraniční cesty, práce v zahraničí - diety, cestovné, cestovní náhrady

Pracuji v jedné české firmě vyrábějící nábytek. Jezdíme často do Rakouska na 1 - 5 dnů tento nábytek montovat. Někdy jsem řidič já, někdy jiní pracovníci. Jak nám má zaměstnavatel proplácet diety, cestovné a příp. mzdu. Jsme tam v Rakousku ubytovaní po celou dobu. Děkuji, Honza.

ODPOVĚĎ:
Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách se řídí zákonem č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 166 je pak zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům následující druhy cestovních náhrad:
• jízdní výdaje - náhrada jízdních výdajů za spotřebované pohonné hmoty se poskytuje zaměstnanci v cizí měně a ve výši doložené dokladem,
• jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny,
• výdaje za ubytování - zaměstnanci přísluší náhrada výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami zahraniční pracovní cesty a v prokázané výši,
• stravovací výdaje v cizí měně (zahraniční stravné) - zahraniční stravné je upraveno v § 170 zákoníku práce. Poskytuje se zaměstnanci zásadně v cizí měně. Sazby stravného musí být stanoveny před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu,
• nutné vedlejší výdaje.
I během pobytu v cizině náleží zaměstnanci dohodnutá mzda za práci.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nárok zaměstnance na proplacení cestovného, diet v zahraničí
Práce v zahraničí a právo na proplacení cestovních náhrada

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Vydržení pozemku dlouhodobým užíváním uživatelem

Prosím o právní radu ohledně vydržení pozemku. Nemovitost (rodinný dům, tedy RD s pozemkem) vlastním 2006-2017 s tím, že jsem ji koupila jako pozemek s chatou, oplocenou. V rámci výstavby nového rodinného domu, tedy RD jsme oplocení vyměnili za nové a ponechali na původním místě (sloupky). Nyní se na nás obrátil soused (s. r. o.), že hranice pozemku je v jeho neprospěch a bude požadovat posunutí plotu. Geodetem jsme si nechali pozemek přeměřit a zjistili, že opravdu pozemek je oplocen jinak než má být, tedy ve prospěch náš. Po celé délce předmětné části pozemku, na hranici se sousedem o který je spor, jsou 50-60leté lípy, které ani neumožňují posunutí hranice bez toho, aniž by se nepokácely.
Z toho vyplývá, že oplocení stávající odpovídá tomu, jak tomu bylo v minulosti, tedy předchozí vlastník měl rovněž lípy tak jak jsou nyní, na svém pozemku. Můj dotaz tedy zní, je možné tento spor postavit na vydržení nemovitosti nebo případně jak postupovat. Lípy kácet nechceme, odděluji náš pozemek a bydlení od komerční zóny kterou máme za plotem a částečně zachycují hluk, prach a nevábný výhled.
Děkuji Veronika

ODPOVĚĎ:
Ano, v daném případě doporučuji namítnout vydržení pozemku. Postup bych zvolila takový, že Vy aktivní být nemusíte, pokud chce soused vyvolat spor, nechť se obrátí na soud s žalobou na ochranu svého vlastnického práva a Vy v rámci tohoto řízení namítněte vydržení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Užívání pozemku v dobré víře vlastnictví a vydržení uživatelem

__

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Dvě současně podaná předběžná opatření u soudu - může k tomu dojít?

Podala jsem předběžné opatření, které soud schválil, ale nenechal ho platit ihned, v rozhodnutí bylo pouze rozdělení péče dle mého návrhu a informace k možnosti odvolání, nic jiného. Otec se odvolal a předběžné opatření tak dle informace soudu a OSPOD není zatím stále platné.
Spis je ještě u okresního soudu a bude se posílat ke krajskému soudu. Mohu v této chvíli podat další předběžné opatření stejného znění a žádat okamžité nabytí platnosti pro převzetí rozhodnutí rodiči?
Je pravidlo pro každé předběžné opatření, že není platné v případě podání odvolání, nebo jsou opět různé varianty? Moc děkuji. Ivana

ODPOVĚĎ:
Dle zákona jsou všechna předběžná opatření tzv. předběžně vykonatelná, tedy jsou vynutitelná, i když nenabyla právní moci, tj. bylo proti nim podáno odvolání. Soud však může v odůvodněných případech rozhodnout, že usnesení o nařízení předběžného opatření je vykonatelné až po právní moci rozhodnutí, ovšem to nejsou časté případy. Zvlášť v rodinných věcech jsem se ještě nikdy nesetkala s tím, že by soud vykonatelnost odložil, proto Vám doporučuji navštívit s listinou advokáta, aby se v tom zorientoval a zjistil, jak to ve Vašem případě skutečně s vykonatelností je. Pokud by rozhodnutí opravdu předběžně vykonatelné nebylo, můžete samozřejmě podat další návrh na předběžné opatření. Zdůrazňuji ale, že předběžné opatření je dle zákona opatřením mimořádným, které se vydává pouze v případě, že je zde skutečná naléhavost na prozatímní úpravu věci. Tato naléhavost musí být prokázána a doložena listinami, jinak může být návrh na předběžné opatření soudem zamítnut.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Protistrana se odvolala proti předběžnému opatření - je možné podat další předběžné opatření?
- Odvolání proti předběžnému opatření a podání nového předběžného opatření

___

RŮZNÉ-STAVBY
- Pronájem stavby bez kolaudace, kolaudačního rozhodnutí

Máme nezkolaudovaný objekt (vedeno chata s nedokončenou přístavbou) a zahradu s hospodářskou kůlnou. (Vše stran vlastnictví bez problémů.)
Můžeme tyto prostory pronajímat osobě, podnikající jako OSVČ? Samozřejmě ne jako místo firmy, ale jako skladový prostor. Děkujeme, Božena

ODPOVĚĎ:
Ne každá stavba musí být zkolaudována/ohlášeno její užívání. Pokud ovšem stavba, kterou vlastníte, vyžaduje kolaudační souhlas/ohlášení užívání, je nezbytné jej získat, jinak zde hrozí postih v podobě pokuty od stavebního úřadu.
Přitom se nepřihlíží k tomu, že chcete tuto stavbu využívat jinak, rozhodný je „původní“ účel stavby.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Je možné pronajímat nezkolaudovanou stavbu?
- Pronájem nezkolaudovaného prostoru - je kolaudace podmínkou užívání prostor?

___

SPRÁVNÍ-OBCE
- Jak udělat zábor obecního, městského pozemku občanem?

Máme problém se sousedem. Máme vedle sebe vjezdy. Udělali jsme si novou dlažbu a on nám neustále čtyřkolkou a vozíkem rozjíždí hlínu na dlažbu nebo nám částečně parkuje dodávkou na našem vjezdu. Proto jsme si na naši stranu na obecní pozemek dali kámen, který ho rozčiluje, jeden nám ukradl. Dali jsme si tam nový.
Teď si stěžoval na obci, že si o náš kámen odřel auto a žádá o odstranění. Obec nás ve středu vyzvala, ať ho odstraníme. což jsme neudělali. Sám má mimochodem na obecním pozemku stromky a taky kameny.
Dnes (03.11.2017) přijela řešit tento problém až městská policie. Strážníkovi jsem vše vysvětlila a ukázala. Poradil mi, ať požádáme na obci o zábor pozemku a dáme tam květináč s rostlinami. Což není problém. Uznal, že vjezd je dostatečně široký na zajíždění.
Jak máme nejlépe postupovat, abychom docílili, toho, že na naší straně můžeme mít zábranu v podobě květináče. Moc děkuji za odpověď, Vlasta

ODPOVĚĎ:
Zábor pozemku, který je veřejným prostranstvím (povolení dočasného užívání) je možné na základě zákona o místních poplatcích, kdy tento zákon stanovuje základní mantinely jednotlivých poplatků – např. i za užívání veřejného prostranství (§ 4).
V obecné rovině platí:
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Poplatky za užívání musí zavést konkrétní obec (město), přičemž tak učiní obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků.
Obec může obecně závaznou vyhláškou upravit další způsob placení a jemu odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den platby podle daňového řádu. U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zákon tedy umožňuje obci stanovit, zda bude poplatky vybírat, a také za jakých podmínek, kdy konkrétní úpravu naleznete v obecně závazné vyhlášce.
Obraťte se tedy na obec a zjistěte podmínky, předně zda Vaše obec má obecně závaznou vyhlášku, kterou upravuje i užívání veřejného prostranství a pokud ano, zda je takové užívání zpoplatněno a jak. Některá města mají přímo na svých internetových stránkách návody na to, jak postupovat v případě záborů jednotlivých druhů veřejných pozemků – např. rozlišení na parky, komunikace apod. Podle toho, v jakém městě žijete, tak můžete získat informace i na internetových stránkách Vaší obce.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Zábor pozemku obce, města soukromou osobou
- Může občan zabrat obecní cestu, pozemek záborem? (umístění květináče)

___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Zrušení věcného břemene bez souhlasu oprávněné osoby

Věcné břemeno: náš otec se znovu oženil a je vážně nemocný. V letošním roce v ledu zřídil své ženě břemeno na dům. Jedná se o užívání celého domu bez podílení se na údržbě a opravách domu i pozemku.
Rozumím tomu dobře, že se budeme starat např. 40 let o dům, kde bude bydlet jeho žena, budeme řešit i banální opravy jako je výmalba, ucpaný odpad a samozřejmě ty větší jako střecha, okna atd. dokud nezemře? A snad i sekat trávu?
Je možné, aby otec břemeno zrušil? Bez toho, aniž by o tom byla ona informována? Řekla jsem mu totiž, že o tom vím a jestli domyslel důsledky. Ptal se, jestli to může zrušit.
Je možné dům užívat, i když ona má břemeno na všech 6 pokojů, tedy celý dům? Mohu tam bydlet taky? Nebo mohu dát někoho do pronájmu, i když ona tam má věcné břemeno?
Ze zákona, co jsem zjišťovala, tak ještě navíc bude dědit čtvrtinu majetku. Jsme tři sestry a jeho žena. Otec mi tvrdil, že mu říkala advokátka, že by dědila čtvrtinu jen tehdy, kdyby se vzdala břemene. Je tomu tak? předpokládám, že to není možné...
A pokud by dědila čtvrtinu, mohu si tam dát nějakého nájemníka, aniž by s tím nemusela souhlasit? Pokud to vůbec půjde, když má tam to břemeno viz předchozí souhlas.
Jsme z toho docela zoufalé. Paní je velká manipulátorka a dostalo se to až do této fáze, kdy ji napsal tohle břemeno. Nevíme jak z toho ven. Otec se jí bojí. Předpokládám, že pokud by jí šlo na vědomí zrušení břemene, že to neudělá.
Je nějaká šance, jak z tohoto ven?
Ještě mě napadla poslední věc, může mít břemeno, když vlastní byt? Byl by to argument u soudu?
Děkuji za radu Simona

ODPOVĚĎ:
Zřízení služebnosti třetí osobě je právem majitele nemovitosti a pokud tak učinil, dokud je nemovitost jeho, nemůžete s tím nic dělat. Až v okamžiku, kdy se stanete vlastníkem nemovitosti, můžete se pokusit s dotyčnou uzavřít dohodu o zrušení služebnosti nebo se případně zrušení služebnosti domáhat soudně. Pokud má dle smlouvy oprávněná ze služebnosti právo užívat celý dům, je to samozřejmě velmi omezující pro případné podnájemníky nebo pro případ vašeho bydlení, ale není to jejich překážkou. Zde by ale bylo reálné domoci se zrušení služebnosti soudně, neboť takové užívání nadměrně zatěžuje vlastníky nemovitosti a nelze po nich spravedlivě žádat, aby oprávněné ze služebnosti takový luxus dopřáli na vlastní náklady. A zrušení služebnosti by v tomto případě nahrávala i skutečnost, že má paní vlastní byt. Je pravdou, že pro případ dědění by služebnost zanikla, jelikož není z právního pohledu možné, aby měl člověk zřízenu služebnost na nemovitost, kterou byť i jen částečně vlastní. Pokud se stane čtvrtinovým vlastníkem, pak k pronajmutí nemovitosti bude nutný i její souhlas, případně se lze obrátit na soud.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Zrušení služebnosti majitelem nemovitosti bez vědomí oprávněného - lze to?
- Zrušení věcného břemene majitelem nemovitosti bez souhlasu a vědomí oprávněného - lze to?

___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Promlčení, promlčecí doba - vydání úschovy peněz u soudu

Prosím o informaci jaká je promlčecí doba k podání žádosti o vydání úschovy financí, tedy peněz u soudu. Obvodní soud pro Prahu 4 ve výše zmíněné věci přijal do úschovy usnesením ze dne 26.6.2015 částku. a já bych chtěla ještě podat žádost o vydání úschovy. Jsem přihlašovatel, jeden z mnoha.
Teď mi přišlo, abych poslala souhlas s vydáním úschovy. Je toto možné se ještě k tomuto vydání svou pohledávkou také přihlásit? Děkuji, Kateřina

ODPOVĚĎ:
Pokud mám dotaz chápat tak, že jste jedna z osob, které by měly mít nárok na vyplacení financí z úschovy, musela bych vědět, na základě jakého titulu jste oprávněna z úschovy peníze čerpat. Obecně je účastníkem řízení o úschovách složitel. Po právní moci rozhodnutí o přijetí do úschovy je účastníkem také ten, pro koho jsou peníze, cenné papíry nebo jiné věci určeny (dále jen „příjemce“), a ten, kdo uplatňuje právo na předmět úschovy. Předmět povinné úschovy vydá soud příjemci, který k žádosti doloží kopii soudního rozhodnutí, kterým bylo přiznáno právo na jinou výši protiplnění nebo náhradu škody, dále skutečnost, že je oprávněnou osobou, a rozsah práva na plnění z povinné úschovy. Jiné osobě žádající o vydání předmětu úschovy, jej vydá soud jen se souhlasem složitele a příjemce. Z uvedeného plyne, že pokud jste nebyla v řízení jako účastník označena, složenou částku Vám soud vydá pouze se souhlasem složitele a ostatních příjemců. Pokud jste účastníkem byla a pouze jste se nepřihlásila o výplatu úschovy, pak zákon stanoví, že uplynula-li lhůta 3 let od právní moci rozhodnutí o přijetí do úschovy, popřípadě ode dne, kdy předmět úschovy měl být podle návrhu složiteli vydán, rozhodne soud, že předmět úschovy připadne státu, jestliže se o něj nikdo nepřihlásí do 1 roku ode dne vyhlášení tohoto rozhodnutí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Lhůta na žádost o vydání úchovy peněz u soudu
- Do kdy je možné požádat o vrácení úchovy peněz u soudu

___

SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Zveřejnění dopisu od Policie na Facebook zdi pachatele - jde o přestupek?

Před časem mě napadl přítel a když mě vyzvala policie, zda dávám souhlas s projednáním před přestupkovou komisí, souhlas jsem dala. To, že jsem souhlas jsem dala, jsem bývalému příteli sdělila tím, že jsem dopis od policie dala na zeď jeho facebookového profilu. Nyní mě obviňuje z toho, že jsem tímto spáchala čin proti jeho osobnostním právům. Má pravdu? Děkuji, Mariana

ODPOVĚĎ:
Tím, že jste tyto údaje zveřejnila, jste opravdu zasáhla do jeho práv. Může se proti Vám domáhat (v konečném důsledku) až náhrady nemajetkové újmy, která mu tímto vznikla.
Dále pokud tento dopis obsahoval jeho osobní údaje, přichází teoreticky v úvahu postih za neoprávněné nakládání s jeho osobními údaji.
Nyní záleží především na něm, zda a popř. jaké kroky v této věci dále učiní.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Trestný čin - zveřejnění dokumentu na facebooku pachatele přestupku

___

OBČAN-DLUHY
- Vrácení přeplatku poškozeným pachateli - přeplatek škody

Ukradl jsem obnos peněz, bylo na mně podáno trestní oznámení, tedy TO, já jsem částku uhradil. Pak jsem se na Policii ČR dozvěděl, že oni uvedli částku 20.000 Kč a po mě chtěli 80.000 Kč. Já jim tento obnos zaplatil. Mohu žádat nějaké práva o zpětné vrácení 60.000 Kč. Mohu podat nějaké trestní oznámení. Děkuji, František.

ODPOVĚĎ:
Můžete se obrátit na policii a nechat tuto záležitost prošetřit - je možné se obrátit na kteroukoliv pobočku policie ČR.
Je zde možnost domáhat se vrácení částky 60.000,- Kč z titulu bezdůvodného obohacení.
Vždy ovšem záleží na konkrétních okolnostech případu a jejich posouzení, za jakých podmínek takový nárok je možné vymáhat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Poškozený v trestném řízení vymáhal vyšší částku než jaká byla škoda
- Přeplatek náhrady škody u trestného činu - vymáhání přeplatku pachatelem po poškozeném

___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Oprava katastrální mapy - špatné zakreslení stavby, nemovitosti na KN ČR

Katastrální úřad prověřil, že digitalizací žádná chyba nevznikla. Výše uvedený dům stojí tak jak dnes (03.11.2017) na místě více než 300 let. Údaje z katastru nemovitostí jsou někdy z období 1. republiky. Jakým způsobem vyřešit tento problém, kdy v katastru nemovitosí ČR je od pradávna zakreslený 15 m dům, přitom vždy byl 18 m. Na dům ještě navazuje travnatá plocha pozemku. Jakým způsobem vyřešit situaci, kdy nesouhlasí skutečný stav se stavem zakresleným - na mapě je zakreslený náš dům v délce 15 m, ale ve skutečnosti má 18 m. Podle sdělení katastrálního úřadu víme, že takto zakreslené je to již historicky a že k chybě nedošlo digitalizací. Dále nám sdělili, že se máme domluvit s vlastníkem sousední nemovitosti, aby se celá záležitost mohla narovnat. Co když sousední vlastník nebude souhlasit s tím, aby mu byl zkrácen jeho pozemek o 3 m? A nebo s tím prostě souhlasit musí, když skutečnost neodpovídá záznamům v katastru?

ODPOVĚĎ:
Vlastník sousedního pozemku s tím nemá povinnost souhlasit.
Pokud je rozdíl mezi stavem zapsaným v katastru nemovitostí a stavem skutečným, můžete se Vy (nebo i Váš soused) domáhat odstranění nesouladu.
Ideální situace je, pokud se se sousedem dohodnete. Pokud se ovšem nepodaří dosáhnout dohody, je možné odstranit tento nesoulad pouze prostřednictvím rozhodnutí civilního soudu, a to žalobou.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Nesprávně zakreslený dům v katastrální mapě - jak opravit starý nesprávný údaj v KN ČR?
- Dům je delší než v katastrální mapě katastrálního úřadu - postup opravy mapy

___

OBČAN-DLUHY
- Vymáhání dluhu po podnájemníkovi - spotřeba energie v podnájemním pokoji, časté návštěvy

Jako nájemce jednoho z pokojů v rodinném domě, tedy RD (na patře jsou 3 pokoje) jsem uzavřel na tento pokoj se souhlasem pronajímatele podnájemní smlouvu s další jednou osobou a to zdůrazňuji jednou. Veškeré energie jsou z důvodu nemožnosti měření placeny paušálem (voda, elektřina, úklid apod.). Podnájemce si však vodí do pokoje návštěvy které jsou tam přes noc a čerpají energie. Máme ve smlouvě ustanovení, že takovéto návštěvy může mít podnájemním max. 3 v kalendářním měsíci zdarma a další jsou zpoplatněny částkou 100 Kč za osobu a noc.
Podnájemce mi však toto nechce hradit s tvrzením, že si může vzít na pokoj koho chce a kdy chce, což není z mé strany problém problém, ale problém je ten, že tito lidé čerpají energie v prostou nad rámec jedné osoby na kterou je podnájemní smlouva (bezdůvodné obohacení podnájemníkem). Můžete mi říci, zda můžu takovéto ustanovení v podnájemní smlouvě mít a zda požadavek na doplacení nad rámec těchto tří dnů je zákonný. Děkuji. Pavel

ODPOVĚĎ:
Podle zákona můžete požadovat zvýšení záloh na služby při pobytu další osoby, která se v bytě zdržuje déle než v souhrnu 3 měsíce v roce. Pokud ale máte ve smlouvě ustanovení o tom, že budete požadovat poplatek za osobu, která se v bytě zdržuje více než 3 dny v měsíci a podnájemce takovou smlouvu podepsal, je povinen se tímto ustanovením řídit. Soukromé právo je založeno na tom, že pokud se ujednání smluvních stran vysloveně nepříčí zákonu, je takové ujednání platné. Pokud se tedy podnájemce smlouvou neřídí, i když ji dobrovolně podepsal, je to důvod pro ukončení podnájemní smlouvy z důvodu porušování jejích ustanovení. Toto ustanovení není v rozporu se zákonem, a je proto platné a poplatek můžete požadovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Bezdůvodné obohacení podnájemníkem - časté návštěvy cizí osobou
- Časté návštěvy podnájemníka a čerpání energií - bezdůvodné obohacení

___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Minimální šířka obousměrné silnice, komunikace - koli metrů?

Mám dotaz ohledně průjezdu ulicí. Pokud je ulice obousměrná, je nutné nechat na průjezd min. 3 metry pouze v jednom směru a to v jakémkoli směru,, či to musí být na obou, tedy 2x3m? Děkuji, Zdeňka.

ODPOVĚĎ:
Zákon k tomuto uvádí: Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy (pokud je obousměrná ulice, tak nejméně 6m, pokud se jedná o jednosměrku, tak nejméně 3 m) ; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Kolik metrů musí být široká obousměrná silnice, komunikace, cesta

__

OBČAN-DLUHY
- Vymáhání části příspěvku na péči dítě od druhého rodiče

Příspěvek na péči je veden na otce dítěte. 10/2016 jsem zažádala o vyplácení poměrné části z příspěvku na péči dle skutečné péče o dítě. S otcem jsme na ÚP, který tento příspěvek řeší podepsali dohodu, že si budeme příspěvek dělit dle skutečných dní. Otec mi od začátku mírně ponižoval vyplácenou částku, poté mi neuhradil dobu péče, kdy jsem na syna měla paragraf a byla s ním doma z práce, následoval měsíc, kdy mi uhradil jen 300 Kč namísto zhruba 2.500 Kč, 09/2017 mi otec uhradil 2.000 Kč, namísto 8.500 Kč za dobu čerpání dovolené otcem, kterou si otec nadiktoval v délce trvání 16,5 dne a já jsem hlídala syna po celou dobu. Mám kvůli péči o syna snížený úvazek v práci. Jak mohu nejefektivněji získat od otce dlužnou částku a zajistit, abych peníze dostávala za skutečné dni péče řádně? Na příslušném ÚP mi řekli, že si mohu zažádat o dělení příspěvku třetí osobou (asi úřadem), ale vyřízení žádosti trvá prý dlouho a nevím, jestli mohu vyžadovat dorovnání dlužné částky zpětně, je jiná varianta?
Otci platím výživné na syna dle dohody rodičů, kterou otec nedodržuje. Nemáme zatím žádné soudní ani jiné vymahatelné rozhodnutí.
O syna se soudíme. Bojím se přestat platit výživné. Pokud se doba péče rozhodnutím soudu upraví předběžným opatřením, mohu poté výživné alespoň odpovídajícím způsobem ponížit, pokud budu mít syna déle, než bylo v původní dohodě rodičů dohodnuto? Děkuji. Regina

ODPOVĚĎ:
Tím, že vám otec neuhradil poměrnou část příspěvku na péči dle skutečně péče o dítě v souladu s písemnou dohodou, vznikl otci dluh vůči Vám a tuto pohledávku můžete po otci vymáhat soudně podáním žaloby či návrhem na vydání platebního rozkazu. Nejprve je vhodné otce písemně vyzvat k dobrovolné úhradě této částky (a to doporučeně s dodejkou), a pokud ve lhůtě minimálně 7 dnů dluh neuhradí, můžete podat k soudu žalobu. Je nutné doložit jak písemnou dohodu, z níž závazek otce vznikl, tak přesně dny, kdy jste o dítě osobně pečovala a samozřejmě rozhodnutí ÚP o přiznání dávky. Bylo by vhodné se obrátit na advokáta, který by Vám s vymáháním dlužné částky pomohl (předžalobní výzva pod hlavičkou advokátní kanceláře často výrazně zapůsobí k dobrovolné úhradě dluhu a věc pak není nutno řešit u soudu). Do budoucna Vám nezbude, než situaci řešit podáním žádosti o dělení příspěvku třetí osobou a příliš bych s touto žádostí neotálela.
Pokud nemáte výživné dosud stanoveno rozsudkem a toto hradíte otci pouze na základě ústní dohody, pak nejste povinna dohodnuté výživné otci platit, zejména pokud Vám dluží na příspěvku na péči – tuto pohledávku tak můžete vůči výživnému tzv. „započíst“. Máte-li či budete-li mít výši výživného stanovenu rozsudkem, pak vždy výživné plaťte řádně a včas, neboť na soudem stanovené výživné není možno započítávat jiné dluhy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Rodič nespravedlivě rozděluje příspěvek na péči o dítě
- Nespravedlivé rozdělení příspěvku na dítě mezi rodiči

__

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Obtěžování inkasní agenturou - vymáhání promlčeného dluhu

Náš rodinný přítel měl dluh u nebankovní společnosti, která ho prodala inkasní společnosti. Inkasní společnost mu zasílá různé upomínky a neustále mu volá. Náš přítel je kontaktoval písemně, aby mu již nevolali, ale oni stále volají „za účelem mimosoudní domluvy“. Domnívá se, že je dluh promlčený a nic hradit nebude. Rodinný přítel jim pohrozil s tím, že půjde na policii a podá trestní oznámení nebo kontaktuje Českou obchodní inspekci, tedy ČOI. Může Police začít stíhat inkasní agenturu z vydírání nebo stalkingu?
Taky se bojí, aby ho inkasní společnost neobvinila z křivého obvinění, když by policie případ odložila. Pracovníci inkasní agentury tvrdí, že jednají souladu se zákony ČR a že budou volat dále, i když s nimi mluvit nechce a písemně jim to sdělil. Lze vynutit, aby ho již nekontaktovali nějakou stížností?
Děkuji, Oliver

ODPOVĚĎ:
Stalking je trestním zákoníkem označován jako trestný čin nebezpečného vyhrožování (§ 354) :
Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Trestní odpovědnost právnické osoby je upravena v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb. , přičemž § 7 tohoto zákona uvádí, že právnická osoba se nemůže tohoto trestného činu dopustit.
Nicméně pokud by jednání inkasní společnosti obsahovalo např. výhrůžky, tak zde již odpovědnost takové právnické osoby je. Právo nechat prošetřit nějakou skutečnost/událost ze strany policie čr je právo každé osoby.
V případě, že je zde obava, aby nedošlo k oprávněnému obvinění z křivého obvinění, je vhodné podat trestní oznámení prostřednictvím advokáta, který současně zajistí, aby Vaše práva byla maximálně chráněna (kontakt zde: www.advokatikomora.cz).
Skutečnost, že nelze postihnout za stalking právnickou osobu ovšem neznamená, že zde nejsou žádné další možnosti obrany. Pokud opakující se telefonáty přesahují únosnou rozumnou míru, je možné se domáhat, aby se tato společnost zdržela nepřiměřeného telefonního kontaktu soudní cestou u civilního soudu (žaloba).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Jak zakázat kontaktování od inkasní agentury - vymáhá promlčený dluh
- Obtěžování inkasní agenturou, promlčený dluh - stalking, nebezpečné pronásledování

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění po rodiči nezapsaném v rodném listě dítěte - lze to?

Mám manžela a máme dvě společné děti. Manžel má ještě nemanželské dítě, ale není u něho uveden v rodném listě, zatím. Je možné nějak právně ošetřit, že kdyby zemřel, aby vše zdědily jen jeho dvě první manželské děti a já jako manželka?
Pomůže sepsání závěti? Je lepší předělat SJM - byt, hypotéku, účet atd na mne jako manželku, jde to? Manžel se mnou souhlasí. Moc děkuji Žaneta

ODPOVĚĎ:
Pokud manžel není uveden v rodném listě, tedy nebylo určeno ani souhlasně prohlášeno otcovství, pak nemanželské dítě nemá dědické právo.
V daném případě by dědili dědicové v prvé dědické třídě, tedy manželka a děti zůstavitele rovným dílem. Není třeba sepisovat žádného dokumentu.
Pokud by bylo k nemanželskému dítěti určeno otcovství Vašeho manžela, pak při dědění ze zákona dědí ve stejném režimu i ono dítě. Závětí lze upravit podíly, ale nezletilému dítěti musí zůstat alespoň 3/4 jeho zákonného podílu, zletilému dítěti 1/4 zákonného podílu.
Co se týče přepisu majetku, není ani tak podstatné, na koho je nemovitost či bankovní účet napsán, jako spíše, kdy byl nabyt. V tomto směru bych Vám doporučila zúžit společné jmění manželů, kde stanovíte, kdo je výhradním vlastníkem jakého majetku. Majetek druhého z manželů se pak nestává součástí dědictví. Pro sepsání dohody o zúžení společného jmění manželů kontaktujte notáře.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Otec nezapsaný v rodném listě a dědění, dědictví, dědické řízení

___

OBCHOD-REKLAMACE
- Zamítnutí reklamace a vyjádření autorizovaného servisu - je povinností?

Reklamovala jsem lampičku u prodejce, dostala jsem vyjádření, že se jedná o mechanické poškození USB konektoru. S tím jsem nesouhlasila, protože jsem používala výrobcem dodaný kabel a ani jsem ji nijak mechanicky nepoškodila. V prodejně, kde jsem lampičku kupovala, mi prodavač sdělil, že je to běžná reklamace a že tento typ vady automaticky neuznávají. Očekávala jsem, že lampičku posílají k reklamaci výrobci či společnosti, od které ji kupují. Dostala jsem odpověď, že ji posílají autorizovanému servisu. Žádala jsem od nich kontakt na tento servis a dostala jsem odpověď, že mi ho nemohou poskytnout. K reklamaci se mi nevyjádřil servis, ale pouze prodejce. Můj dotaz je, zda je to takto v pořádku. Podle mého názoru bych měla dostat vyjádření buď přímo od výrobce či autorizovaného servisu včetně jeho kontaktu.
Předem děkuji za odpověď. S pozdravem a přáním hezkého dne, Michaela.

ODPOVĚĎ:
Pokud se k reklamaci vyjádřil pouze prodejce, je to tak v pořádku. Chtějte však písemné vyjádření o zamítnutí reklamace. Pokud se zamítnutím reklamace nesouhlasíte, bude nutné nechat lampičku posoudit znalcem, který by se měl vyjádřit v tom smyslu, že lampička je skutečně vadná.
S tímto posudkem následně vyzvěte prodejce o vyřízení reklamace a požadujte rovněž náhradu nákladů za zpracování posudku.
Pokud ani poté prodejce své stanovisko nepřehodnotí, doporučuji se obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Více informací a možnost online podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud ani řízení u ČOI nepomůže, je jedinou možností podat žalobu k soudu.
S celým řešením jsou spojené nejen náklady, ale také čas. Je tak na Vašem zvážení, zda budete chtít o svá práva bojovat a zda se to vzhledem k ceně zboží vyplatí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Zamítnutí reklamace - musí prodejce předložit vyjádření autorizovaného servisu nebo výrobce?
- Neuznání reklamace a vyjádření autorizovaného servisu

__

OBČAN-BYDLENÍ
- Otevření restaurace, hospody, kavárny v prostrech SVJ - podmínky, souhlas představenstva SVJ?

Budeme otevírat kavárnu a jsme před podpisem smlouvy o nebytový prostor v osobním vlastnictví, který je nutné rekolaudovat pro hostinskou činnost. Nevíme, zda je tento prostor v SVJ, ale osobní byty nad prostorem v budově ano. V prostoru bude probíhat rekonstrukce záchodů, která nebude zasahovat do vnitřního uspořádání budovy mimo pronajímaný prostor.
Je nutný souhlas předsedy SVJ, popřípadě někoho jiného k provozování kavárny, pokud by nebytový prostor byl součástí SVJ?
Děkujeme. Petr

ODPOVĚĎ:
Souhlas celého SVJ (nikoliv pouze předsedy, ale formou odhlasování na shromáždění vlastníků) potřebujete v případě, že byste zasahovali do společných prostor a musíte počítat s tím, že pokud budete provádět úpravy, které podléhají ohlášení či povolení stavebního úřadu, mají právo se vyjádřit všichni vlastníci jednotek.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Otevření zařízení služeb v nebytových prostorách SVJ - musí souhlasit předseda SVJ?
- Podmínky pro otevření kavárny v prostrech SVJ - musí souhlasit představenství SVJ?

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Výživné a nemožnost výdělku - mateřská z důvodu dítěte s novým partnerem

S bývalou manželkou máme střídavou péči, soud nám určil výši alimentů, když ještě pracovala. Nyní je už přes 2 roky doma na mateřské, dítě má s novým přítelem a žijí spolu v jedné domácnosti. Díky tomu mi připadají alimenty přehnané, když nemožnost pracovat nevznikla díky mně, ale novému vztahu - rodině. Já tak doplácím do jejich domácnosti a dle mě, snižuji finanční úroveň pro syna u nás. Je možné sčítat jejich finance v domácnosti, popřípadě je možné zrušit alimenty, když jejich domácnost má stále vyšší příjem??? Děkuji, Filip.

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku (NOZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (dítěte), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodičů dítěte). Podle § 915 NOZ má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s  životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Pro určení adekvátní výše výživného jsou tedy podstatné finanční a majetkové poměry Vás i Vaší bývalé ženy, o kterých ve svém dotazu téměř nic nepíšete. Při stanovování výše výživného by měl soud zohlednit i příjmy nového partnera, protože jeho příjmy zvyšují životní úroveň Vaší bývalé ženy, současně ale přihlédne k  tomu, že má Vaše bývalá žena novou vyživovací povinnost vůči dalšímu dítěti.
Podle § 923 NOZ platí, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném. Z  toho vyplývá, že šance na změnu výše výživného nastává zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo ke změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů. Pokud se domníváte, že tato situace nastala a výživné, které v  současné době hradíte, nepovažujete za adekvátní, můžete se obrátit na okresní soud v  místě bydliště dítěte se žádostí o snížení výživného. To, zda budete se svou žádostí úspěšný, bude záležet zejména na finanční situaci obou rodičů. Úplného zrušení výživného ale velmi pravděpodobně nedosáhnete – vyživovací povinnost vůči Vašemu dítěti budete mít do té doby, dokud dítě nebude schopné se samo živit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Alimenty a nemožnost výdělku na mateřské dovolené - dítě s novým partnerem

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Zvýšení alimentů pro nástup do základní školy

2014 mi by soudem stanoveno výživné na narozené dítě 2000, - Kč a na výživu matky 1250, - Kč (nařízeno soudem na 1 rok).
V říjnu 2017 požádala matka prostřednictvím svého právního zástupce o navýšení na 3300, - s odůvodněním, že dítě nastoupilo do školky a že pokud jsem zvládl platit výživné na matku 1250, -, jsem schopen i nyní platit požadovaných 3300, -Kč.
Předpokládám, že matka nastoupila do zaměstnání. S matkou ani dcerou se nestýkám.
Jsem ženatý, mám děti ve věku 15 a 17 let. Obě studují na SŠ.
Naše příjmy:
Můj výdělek cca 20.000 Kč
Manželčin výdělek cca 18.500 Kč
Výdaje měsíčně:
Výživné, energie, hypotéka, živ. poj. , doprava do zam. /školy, školné, rovnátka, léky, sport, internet - 19970, -Kč
Výdaje 1 ročně:
Kroužky, poj. domácnosti, povinné ručení (2auta) : 9.500 Kč
Výdaje jednorázové (aktuálně) :
Taneční, řidičský průkaz - syn: 14.000 Kč
Nezapočítal jsem tam náklady na potraviny, těžko se odhaduje.
Nejsem proti navýšení, ale zajímalo by mě, jestli je požadovaná částka s nástupem do MŠ adekvátní. S odůvodněným předpokladem, že se matka vrátila zpět do zaměstnání.
Názor právníka:
- Manželčiny příjmy se nezohledňují při výpočtu výživného.
- Požadavek matky dítěte je přemrštěný.
Děkuji, Marian

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (dítěte), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Ve svém dotazu konkrétně popisujete příjmy a výdaje své domácnosti, ale neuvádíte informace o příjmech a výdajích matky dítěte. Pouze předpokládáte, že matka dítěte opět pracuje. Nevíte ale, zda na celý či částečný úvazek, jaké jsou její příjmy a výdaje. Bez těchto informací ale nelze posoudit, zda je požadovaná výše výživného přiměřená či nikoliv.
Obecně platí, že změní-li se poměry, může soud změnit dohodu nebo rozhodnutí o výživném. Změnou poměrů se rozumí například zvýšení nákladů spojených s výchovou a výživou dítěte (nejčastěji v souvislosti s nástupem dítěte do školy) nebo změna finanční situace jednoho nebo obou rodičů. To, zda bude matka dítěte se svou žádostí o zvýšení výživného úspěšná, záleží také na tom, zda k některé z výše uvedených skutečností došlo od posledního určení výše výživného. Podle § 915 občanského zákoníku pak platí, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Při určování výše výživného by tedy měl soud přihlédnout k tomu, že máte další vyživovací povinnosti k manželce a starším dětem, současně ale vezme v úvahu i příjem Vaší manželky, protože její příjem zvyšuje Vaši životní úroveň. Jak již bylo uvedeno výše, to, zda bude matčina žádost o zvýšení výživného úspěšná, záleží ale také na výši jejích příjmů a výdajů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Zvýšení výživného pro nástup do základní školy
- Vliv příjmů na alimenty, výživné - nástup do základní školy

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Kdo může uzavřít pojistnou smlouvu s klientem

Oslovil mě člověk s nabídkou pojištění. Rovněž oslovil i mé rodinné příslušníky. Jedná se o novou společnost, která existuje okolo tří měsíců. Posléze jsem zjistil, že společnost pro kterou pracuje tento člověk se nezabývá činností zástupců pojišťovny a makléřů podle obchodního rejstříku, ale má předmět podnikání: zprostředkování obchodu a služeb, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
Rád bych se zeptal, zdali v pořádku činnost společnosti a uzavření pojistné smlouvy, pokud nabízí pojištění, když nemají tuto činnost uvedenou v obchodním rejstříku a prezentují ji i na internetu jako činnost této společnosti.
Děkuji, Čeněk

ODPOVĚĎ:
V obchodním rejstříku nemusí být výslovně uvedena činnost týkající se pojišťovnictví, proto i předmět podnikání "zprostředkování služeb" může zahrnovat zprostředkování pojištění.
Zda-li jsou společnost i konkrétní poradce oprávněni nabízet pojištění zjistíte z rejstříku subjektů finančního trhu vedeného u České národní banky, konkrétně na této adrese:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Uzavření pojistné smlouvy subjektem s předmětem podnikání "zprostředkování obchodu a služeb, poradenská a konzultační činnost"

___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Vymáhání nákladů řízení bez zastoupení advokátem

Obracím se na Vás s dotazem ohledně náhrady nákladů řízení. Včera (02.11.2017) jsem vyhrál spor u odvolacího soudu, kde jsem nebyl zastoupen advokátem (ani v prvoinstančním řízení), protože nešlo o nijak důležitou záležitost a nejsem si jist, zda a v jaké výši mi náleží náhrada nákladů řízení.
Náhradu soudního poplatku 3000, - Kč mi odvolací soud přiřkl závěrem řeči, náklady řízení jsem však neuvedl ani v petitu ani u odvolacího řízení. Mám přesto nárok na náhradu nákladů (hotové výdaje), o které by se mělo žádat zvlášť vedle náhrady soudního poplatku? Mám za to, že od 2015 lze žádat náhradu nákladů i v případě, že nejsem u soudu zastoupený advokátem. Nevím však, zda jen sepsat jednotlivé úkony a vyčíslit částku (úkon*300 Kč) a kam žádost o úhradu nákladů adresovat? Jednalo se o žalobu na zrušení nálezu RS (v nálezu stanoveno, aby mi protistrana zaplatila 20 tis. Kč), kterou protistrana podala, soud 1. stupně rozhodl pro protistranu, odvolací soud pak v můj prospěch.
Prosím též o informaci, zda je běžné, aby se v takto nepodstatné záležitosti věcí zabýval NS, kam se protistrana případně může odvolat? Žaloba byla vedena proti vadám v průběhu rozhodčího řízení (nepoučení dle § 118a OSŘ a údajné neoprávněné užití § 36e ZRŘ pro stanovení nákladů), kdy senát odvolacího soudu uvedl, že se v tomto případě vzhledem ke konkrétnímu případu nejedná o závažné pochybení...
Moc děkuji, Hynek

ODPOVĚĎ:
Pokud jste náklady řízení - ve Vašem případě se ale jedná pouze o hotové výdaje (např. cestovné) - neuplatnil před rozhodnutím soudu, nyní už je uplatnit nemůžete. Nemůžete ani žádat žádnou částku za úkon, jelikož částku za úkon právní služby může žádat pouze advokát dle advokátního tarifu. Nejvyšší soud je oprávněn zabývat se dovoláním, které splňuje náležitosti dovolání dle občanského soudního řádu. Spadá to do jeho kompetence. Nelze říct, že je to běžné či nikoliv, pouze je to v pravomoci Nejvyššího soudu a pokud takové dovolání podáno bude, je NS povinen se jím zabývat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Kam poslat žádost o úhradu nákladů soudního řízení - soud bez zastoupení advokátem, právníkem
- Soud bez advokáta a vymáhání nákladů soudního řízení - žádost

___

OBČAN-NÁJMY
- Výpověď nájemní smlouvy pro nemožnosti regulace topení v pronajatých prostorech

Prosím o posouzení možnosti odstoupení od smlouvy z následujícího důvodu:
V domě jsou dvě jednotky, v přízemí ordinace a v 1. patře byt, který užíváme my. Dům má jeden plynový kotel pro obě jednotky a jsou tady sice dva rádoby samostatné okruhy vytápění, ale nedají se samostatně ovládat ani měřit.
Při prohlídce bytu a společných prostor nám pronajímatelem bylo sděleno, že okruhy jsou nezávislé a společný je pouze plynoměr. Proto jsme souhlasili s poměrovým vyúčtováním dle předchozích let podle předložených faktur ordinace za poslední 3 roky, kdy v domě byla pouze ordinace a byt se nevyužíval.
Jak se však na společné schůzce dne 21.9.2017 ukázalo, tyto okruhy jsou nezávislé pouze tak, že se jeden nebo druhý zcela uzavřou na příslušných trubkách. Což je však pro ovládání topení zcela nepoužitelné v praxi. A zcela mění podmínky pro možnost poměrového vyúčtování.
Pronajímatel sice slíbil vyřešit problém, ale do dnešního dne se nic neděje. Kromě jedné návštěvy topenáře.
Okruhy nejdou ovládat jednotlivě dle časových potřeb a tudíž pokud se topí, topí se v celém domě.
To znamená:
1) že se topí u nás nahoře v době ordinačních hodin, tzn. 2-3x v týdnu - zcela zbytečně, my nejsme doma a netopili bychom
2) že se zbytečně topí v ordinaci, kdy potřebujeme topit my, tzn. 5x týdně ráno v brzkých hodinách, kdy my vstáváme, 5 x týdně od odpoledne do večera, kdy už jsme doma z práce
3) že se se topí v ordinaci celý víkend
Navíc je v celém domě pouze jeden termostat umístěný v ordinaci a my jsme odkázáni na nájemce dolní jednotky.
Sdělení pronajímatele, že jsou v domě dva samostatné okruhy topení považujeme za mylnou informaci, a myslíme si, že by šla využít jako důvod pro odstoupení od smlouvy.
Prosím o posouzení, zda je reálná možnost okamžitého odstoupení od smlouvy. Nebo radu, co by se dle smlouvy, dalo pro odstoupení využít. Nebo by šlo z tohoto důvodu vypovědět nájem bez výpovědní doby z titulu hrubé porušení povinnosti pronajímatele?
Pak by nás ještě zajímalo, jestli je nějaká možnost požadovat vrácení provize realitní kanceláři, ať již po realitní kanceláři nebo vymáhat jako škodu po pronajímateli.
Děkuji Nina

ODPOVĚĎ:
Z uvedeného důvodu bych nedoporučovala od smlouvy odstupovat, neboť v daném případě by jistě vznikl velký výkladový spor v tom smyslu, zda tento problém způsobil podstatné nebo nepodstatné porušení nájemní smlouvy a tím pádem zda je v tomto případě vůbec reálné, že by odstoupení bylo po právu. Spíše bych doporučovala podat výpověď s tříměsíční výpovědní dobou (jako podstatné porušení povinností pronajímatele to dle mého názoru chápat nelze) a požadovat po celou dobu slevu z nájmu, jelikož problém s dodávkou tepla podstatně snižuje kvalitu bydlení. Pokud jde o realitní kancelář, její nárok na provizi vzniká zprostředkováním obchodu, není odpovědná za kvalitu toho, co nabízí, to jde k tíži jejích klientů, aby si prověřili kvalitu bytu a poté smlouvu uzavřeli či nikoliv. Proto bych nedoporučovala požadovat provizi zpět.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Výpověď nájmu nájemníkem - nemožnost ztlumení topení, vytápění v pronajatých prostorách

___

RŮZNÉ-STAVBY
- Odmítnutí souhlasu se stavbou sousedem - důvod stínění novou stavbou

Již od 2016 roku řeším rekonstrukci rodinného domu, tedy RD, který jsem dostal, od rodičů. Rodinný dům stojí v Brně Ivanovicich, je to řadová nemovitost a je to jedna část dvojdomků. Nejprve jsme chtěli vše řešit ohlášením stavby. Proto jsme navštívili sousedy seznámili je s dokumentací a záměrem. Jeden souhlasil, druhý na začátku také, ale před podpisem si to rozmyslel.
Snažili jsme se vyjít vstříc různými způsoby. Sousedovi vadí přístavba
do zahrady o rozměrech cca 4x4 m tak, že mu bude stínit.
Nejdříve
jsme snížili přístavbu o celé patro. S tím opět nesouhlasím, měl
požadavek že se chce sejít jeho pán architekt s mým co dělal
dokumentaci. S tím souhlasili a sešli se. Avšak jejich pán architekt
byl velice arogantní a ostrý, kdy nás stavěl si role utlacivatelu že
znehodnotíme jejich bydlení a vyhrožoval tím, že poslední slovo má
soused a že to požene až k soudu a ze nic nepostavíme.
Na popud pana jejich architekta jsme znovu přepracovali projekt a stavbu přesunuli na druhou stranu pozemku. To bohužel bylo taky málo. Tudíž se vše
překlopilo do stavebního řízení.
Během toho jsme nechali vypracovat studii zastínění která byla v pořádku. Nyní jsme ve fázi, kdy jsme měli 17.10.2017 řízení ohledně stavebního povolení, kde si soused pozval opět tohoto pana architekta a vyhrožoval úplně stejně. Pracovnice na úřadě sice řekla že nám povolení vydá, ale oni že se hned odvolají.
Otázka je taková, jaké máme možnosti. Můžou nám to
zdržovat přes soud? Dočetl jsem se ze soudní řízení nemá odkladný
účinek, ale nevím jestli nemůže soud i tak stavbu zastavit.
Rádi bychom založili rodinu ale nechceme dokud nebudeme mít vlastní
bydlení. Jít mám hypotéku i firmu která by to udělala, jen potřebuji
povolení. S přáním hezkého dne Milan

ODPOVĚĎ:
Bohužel možností příliš nemáte. Vaši sousedi mohou tímto způsobem oddalovat získání stavebního povolení. Mají právo podat odvolání proti vydanému rozhodnutí, pokud by bylo odvolání rozhodnuto v jejich neprospěch, mají právo se obrátit na soud a domáhat se přezkumu takového rozhodnutí soudní cestou.

Podání odvolání má odkladný účinek, návrh, aby celá záležitost byla přezkoumána soudem ve správním soudnictví, odkladný účinek nemá, ledaže soud rozhodne o tom, že odkladný účinek přizná.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Stavební povolení a nesouhlas souseda, soud - má soudní řízení odkladný účinek na stavbu?
- Soudní žaloba proti stavebnímu povolení - má odkladný účinek na stavbu, rekonstrukci stavby?
- Žaloba na zrušení stavebního povolení - odklad stavby, odkladný účinek
___

RŮZNÉ-STAVBY
- Stánek u silnice I. třídy - podmínky postavení stánku

Jsem vlastníkem pozemků parc. číslo 858, 1011, 1012 Pozemky se nachází v blízkosti silnice I třídy.
Pozemky jsou vedeny v územním plánu, jako pozemky pro technickou infrastrukturu (výstavba trafostanice, vodojem. atd.) Jsou v zastavitelné části obce, tedy v intravilánu dle přílohy č. 2
Silnice vedoucí ke stavbě společnosti Gasnet dle obrázku č. 3 je ve vlastnictví společnosti Gasnet.
Přes vlastní pozemek parc. číslo 1011 dle obrázku vede plynové vedení do společnosti Gasnet. není zde ale vedeno jako věcné břemeno obr. č. 2.
Moje otázka první.
1) mohu své pozemky využívat a tedy dostávat se přes část silnice kterou vlastní společnost Gasnet? (v případě, že ano a já tam budu mít prodej zeleniny, mohou tam i kupující? )
2) Pokud mi to neumožní, mohu s nimi vyjednávat z důvodu vedení jejich plynového zařízení přes můj pozemek?
3) Na pozemku bych chtěl provozovat stánkový prodej zeleniny. Neporuším tím nějaký předpis, např. ochranné pásmo silnice I třídy?
4) Pokud poruším nějaký předpis, dá se můj podnikatelský záměr legálním způsobem prosadit?
Připomínám, že po celé zemi a to i nedaleko uvedeného místa, je mnoho prodejců zeleniny, kteří stojí v těsné blízkosti vozovek a nikdo je nesankcinuje, jsou tam stále. Můj prodej by byl kultivovaný, že by se odehrával na vlastním pozemku, třeba i oploceném pozemku s možností vjetí vozidla na klidné místo, bez ohrožení dopravy a i s možností vyjetí na silnici I třídy.
Prosím tedy o odbornou odpověď, protože místo jsem zakoupil k tomuto účelu a potřebuji tedy
vyčerpávající informace, které by vedly k možnosti uskutečnění podnikatelského záměru.
Velice děkuji za odpověď Karel

ODPOVĚĎ:
K bodu 1:
V případě, že tato komunikace je jedinou příjezdovou cestou k Vašim pozemkům, a nepodaří se s vlastníkem této komunikace dohodnout se na tom, že komunikaci budete užívat, je možné se domáhat přes soud povolení tzv. nezbytné cesty, kdy soud může rozhodnout o tom, že i když vlastník komunikace nesouhlasí s tím, abyste jeho komunikaci užíval, tak Vám musí toto užívání na základě rozhodnutí soudu umožnit. Primárně je ale samozřejmě ideálnější varianta se dohodnout. V případě Vašich zákazníků, pokud by nedošlo k dohodě s vlastníkem komunikace, bude soud posuzovat, zda je toto nezbytné pro využití pozemků či nikoliv.
K bodu 2:
V případě plynového potrubí, pokud je toto zřizováno v rámci podnikatelské činnosti osoby v plynárenském odvětví, je zde povinnost zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti (Vašeho pozemku) nebo její části pro účel vedení takového potrubí a přístupu k němu. Tuto povinnost stanovuje přímo energetický zákon. Pokud bylo takové potrubí zřízeno bez zřízení věcného břemene, nebyla dodržena zákonem stanovená povinnost.
K bodu 3:
Pokud je daná komunikace ve vlastnictví soukromé osoby, jedná se o účelovou komunikaci, u které zákon žádná ochranná pásma nestanovuje.
K bodu 4:
Zde záleží na konkrétních okolnostech a nelze dopředu paušalizovat. Pokud si nejste jistý tím, co všechno musíte splnit pro provoz takového stánku (např. i z pohledu živnostenského zákona), doporučuji se obrátit s dotazem na příslušný úřad.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Plynové vedení bez věcného břemene - je povinnost dopravce plynu zřídit věcné břemeno?
- Služebnost na plynovod na soukromém pozemku - je dopravce povinen služebnost zřídit?

___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Výpověď zaměstnancem pro nezvládání práce - výpovědní lhůta, informace

Jsem ročník 1957, invalidní důchodce. Protože pobírám důchod druhého stupně, byl jsem nucen chodit do zaměstnání a přivydělat si částku k důchodu. Protože i přes mé vypětí všech sil i psychiky po devíti měsících jsem práci nezvládal, byl jsem nucen opět navštívit lékaře, který mi vypsal pracovní neschopnost, tedy neschopenku. Nyní jsem v nemocenském stavu. Nevím co se mnou bude dál. Nastane doba, kdy mi bude muset paní doktorka neschopenku ukončit a já nevím, protože nejsem již schopen do práce nastoupit, zda můžu dát v zaměstnání výpověď v nemocenském stavu a poté se nahlásit na ÚP.
Děkuji mockrát za odpověď Daniel.

ODPOVĚĎ:
V průběhu pracovní neschopnosti je možné ukončit pracovní poměr ze strany zaměstnance. Nicméně ze zákona o zaměstnanosti plyne, že se uchazečem o zaměstnání nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou je uznána dočasně neschopnou práce. Postup by tedy měl být takový, že před ukončením pracovní neschopnosti podáte výpověď, následně po ukončení výpovědní doby bude ukončena i pracovní neschopnost a Vy se přihlásíte na Úřadu práce.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Výpověď ze zdravotních důvodů zaměstnancem v pracovní neschopnosti - nezvládání práce

___

RŮZNÉ-STAVBY
- Zbourání rodinného domu spojeného společnou střechou bez rozdělovací příčky na půdě mezi domy

Mám dotaz, zda stavební úřad může povolit odstranění sousední stavby, ačkoliv byly vzneseny v průběhu řízení námitky, že odstranění sousední stavby způsobí zásadní nepřiměřené omezení a ohrožení mých práv a oprávněných zájmů souvisejících s vlastnictvím mého domu, který sousedí s domem, který má být odstraněn, neboť oba domy jsou navzájem stavebně propojeny společnou průběžnou střešní konstrukcí a dělicími středovými příčkami, neboť tyto domy byly chybou úředníka zapsány pod samostatnými čísly popisnými, ačkoli nebyly předem stavebně odděleny středovou štítovou zdí, která byla jednou z podmínek pro rozdělení původního domu.
Dělení proběhlo jen geometricky a čára rozdělení protíná dělicí středové příčky navíc ještě šikmo, takže se nedá říci, že dělí středové příčky rovným dílem.
Omezení svých práv v užívání mého domu spatřuji v tom, že pokud dojde k odstranění sousedního domu dle projektové dokumentace, sousední dům nebude odstraněn zcela, ale část jeho střechy, v délce asi 1m zůstane jako pokračování mého domu nad cizím pozemkem, taktéž část středových příček, které patří nyní k odstraňovanému domu, nebude odstraněna, bude na pozemku souseda a tyto části navíc budou stále ve vlastnictví majitelů odstraňovaného domu, to znamená, že nebudu moci svobodně nakládat se svojí nemovitostí-třeba v provádění oprav a úprav na částech domu ve výše uvedených částech.
Přestože tyto námitky byly vzneseny při řízení se SÚ, nebyly respektovány a SÚ odstranění stavby povolil. Podal jsem odvolání ke krajskému SÚ, ale ani ten toto nevzal v potaz a ve svém ROZHODNUTÍ odstranění stavby povolil.
Protože se cítím být jednáním SÚ poškozen a proti ROZHODNUTÍ se nelze odvolat, mám tedy dotaz, zda SÚ neporušil má práva dané OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM, protože si myslím, že řízení o odstranění stavby mělo být přerušeno do doby vyjasnění majetkoprávních vztahů a mělo pokračovat až po vydání souhlasných stanovisek majitelů obou nemovitostí.
Pokud tedy SÚ nepostupoval v rovině zákona, jak a kde se mohu dožadovat svých práv? Za odpověď děkuji, Roland.

ODPOVĚĎ:
Stavební zákon nepodmiňuje vydání povolení k odstranění stavby vydáním souhlasných stanovisek (prohlášení). Nicméně to neznamená, že nemáte již další možnosti obrany.
V případě, že jste neuspěl ani u krajského úřadu, je možné podat žalobu k soudu ve správní soudnictví, konkrétně žalobu proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. Žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy Vám bylo rozhodnutí oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem. Podání žaloby bohužel obecně nemá odkladný účinek – tzn. že Váš soused je až do doby rozhodnutí daného soudu oprávněn postupovat dle vydaného povolení k odstranění stavby, můžete ovšem o odkladný účinek soud požádat.
Soud přizná žalobě odkladný účinek, pokud výkon napadeného rozhodnutí správního orgánu (stavebního úřadu) by znamenal pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.
Dále je možné se obrátit na ombudsmana a podat podnět k prošetření postupu stavebního úřadu – zda nedošlo k porušení zákona – kontakt a podrobnosti naleznete zde: www.ochrance.cz.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Jak zbourat domy spojené společnou střechou bez dělicí příčky na půdě - právní pohled

___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Prodej bylin, bylinek, bylinných směsí - zákony, vyhlášky

Děláme bylinné směsi. A ti, co nám plní čaje, poslali odkaz na nějaký zákon, podle kterého je možný použít jen určitá procenta - tam bychom se vešli. Ale mnoho bylin tam chybí. Navíc místo aktuální pampelišky je napsaná smetánka lékařská, zákon podepsal pan Lux a je velmi starý. Je ještě platný? Jde o:
"Vyhláška č. 330/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny"

ODPOVĚĎ:
Vyhláška je stále platná, nicméně nevím, zda máte její aktuální znění, mohla být od roku 1997 novelizována. Aktuální znění naleznete na internetu na stránkách www. portal. gov.cz.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Platnost vyhlášky č. 330/1997 Sb. o prodeji bylin, bylinných přípravků

__

RŮZNÉ-STAVBY
- Jak zabránit odstranění valu zeminy mezi podnikem a zástavbou rodinných domů? - protihlukový účel

Jsem vlastníkem RD v obytné zóně, kde za mým plotem začíná komerční zóna. 2007 pozemky koupila firma, která se tam rozhodla postavit mrazírny, sklady atd. Vzhledem k tomu, že toto se nám ani jiným obyvatelům nelíbilo, měli podmínku oddělit obytnou zónu od komerční zemním valem s osázením dřevin. K výstavbě valu došlo. Dřeviny byly osázeny jen z části - v místech kde hala mrazírem sousedí s ploty rodinných domů, což my nejsme, my sousedíme s předmětným valem. V minulých dnech došlo majitelem mrazíren k odstranění části valu (za naším pozemkem) s tím, že hodlá na místě realizovat parkoviště pro kamiony a potřebuje plochu zvětšit. Vyzvali jsem stavební úřad k prověření, po osobní návštěvě jsme ale s hrůzou zjistili, že v plánech podle kterých došlo ke kolaudaci plochy není zakreslen předmětný val a tudíž má majitel možnost val odstranit.
2007, kdy se řešily podmínky - jak bude prostor za "našimi" ploty vypadat jsme na jednání byli osobně a nákresy jsme tedy viděli. Nyní jsou ale jiné. Paní na úřadě připustila, že pokud se jednalo v terénu, mohlo se nahlížet jen do orientačních nákresů, nemuseli jsme tedy vidět finální verze.
S odstraněním valu nesouhlasíme ani my, ani sousedé, sloužil i jako protihluková stěna z mrazíren, nyní je plocha otevřená a hluk výraznější. Celou situaci řešíme jako sousedé i mezi sebou, bylo svoláno místní šetření, kde nám ale paní ze stavebního úřadu, tedy SÚ sdělila, že na místě může akorát řešit proč tam předmětný val byl, když podle plánu nemá být. Takže přesně to, co nepotřebujeme. Rádi bychom docílili zachování valu a osázení stromy.
Mé otázky zní:
1.) existuje zákon, kde se hovoří o snížení hodnoty nemovitosti z důvodu které jsem výše uvedla - výstavby parkoviště, nepřiměřeného hluku apod. ? zvažujeme v příštích letech prodej,
2.) jak nyní postupovat aby byl zachován val (obávám se, že lidská domluva není možná, val již odstranil a v úpravách pokračuje) - telefonicky nám jednatel společnosti dal jasně najevo, že pozemek kupoval za účelem výstavby parkoviště a to tam bude,
3.) zelená zóna, která oddělovala obytnou zónu od komerční byla územním plánem zrušena, dle sousedů se údajně může jednat o zájmy obce a s. r. o. Před zmiňovanými 10 lety a dřívě tam zelená zóna byla a starosta vždy na různých zasedáních potvrzovla, že tak to zůstaně. Nyní jsme zjistilili, že tomu tak není. Máme dát podnět k prošetření korupce na OÚ?
Jak byste prosím postupoval, co byste nám navrhla, jak pokračovat?
Děkuji Helena

ODPOVĚĎ:
1) Takový zákon neexistuje. V případě výstavby máte jako vlastník sousedního pozemku práva v územním řízení a stavebním řízení a záleží tak na každém, zda tato práva uplatní či nikoliv, popř. v jakém rozsahu.
2) Je zde možnost domáhat se náhrady vzniklé újmy u civilního soudu. Občanský zákoník totiž stanovuje: Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen.
3) Opět pro změnu územního plánu platí to, co pro územní/stavební řízení: dotčené osoby mají dle stavebního zákona práva podílet se na změně (posouzení změny) územního plánu, pokud tato práva nevyužijí, jde to k jejich tíži. Prošetření jednání je možné, nicméně starosta (jako orgán obce) nerozhoduje o změně územního plánu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Jak zabránit odstranění protihlukového valu zeminy mezi firmou a rodinnými domy (zástavbou rodinných domů)

 

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.

Notice: Undefined index: cs-CZ in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252

Notice: Trying to get property of non-object in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252