Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny


OBČAN-BYDLENÍ
- Exekuce na pronajatý byt a předčasné ukončení nájmu
- Má vliv exekuce na byt v pronájmu na nájemní vztah?
- Exekuce bytu v pronájmu a vliv na nájemní vztah
- Musí se vystěhovat nájemník při exekuci na pronajatý byt?


S přítelem jsme se dozvěděli z katastru nemovitostí že majitel našeho bytu, který máme v pronájmu (již na dobu neurčitou), je v exekučním řízení a nemovitost půjde do dražby. Na základě této informace jsme se rozhodli pro přestěhování. Jenže nový byt jsme našli dřív než jsme očekávali a nejsme tudíž schopní dodržet 3měsíční výpovědní lhůtu. Odejdeme o měsíc dřív a majitelovi se to samozřejmě nelíbí. Může v takovémto případě na nás podat žalobu a nezaplacený nájem vymáhat i za skutečnosti, že byl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti? Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Exekuce nařízená na majetek Vašeho pronajímatele se Vaší smluvní povinnosti platit nájem, popř. tříměsíční výpovědní lhůty nijak nedotýká, nebylo-li s Vaším pronajímatelem ve smlouvě sjednáno něco jiného. Stejně tak by se nájemní smlouvy v obecné rovině nedotýkala ani změna pronajímatele. Vaše stěhování bylo tedy pouze Vaším rozhodnutím (a lze říci, že to byl zcela zbytečný krok). Pokud by tak nájem zaplacen nebyl, samozřejmě se může pronajímatel domáhat splnění Vaší povinnosti i soudní cestou a případnou následnou exekucí.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Sourozenec odmítá vydat rodinné fotografie - jak postupovat?
- Je možné vymáhat vydání rodinných fotografií zadržovaných sourozencem?
- Dědictví, dědění rodinných fotografií a pamětních předmětů

Po smrti rodičů jsme se se sestrou ústně dohodly, že rodinné fotografie, dokumenty, atp. si ponechá nějaký čas u sebe a poté mi je na vyžádání předá. Mezitím se naše vzájemné vztahy zhoršily a sestra mi je nyní odmítá vydat. Lze tyto materiály z pozůstalosti rodičů vymáhat právní cestou? Děkuji, Uršula

ODPOVĚĎ:
Rozdělení majetku po zůstaviteli schvaluje na konci dědického řízení soud; dohoda mezi pozůstalými je pak schvalována soudem. Byly-li fotografie a dokumenty na základě soudem schválené dohody předány sestře a Vaše ústní dohoda následovala až po tomto kroku, byla by existence této dohody obtížně prokazatelná a povinnosti z ní vyplývající velmi těžko vymahatelné. Nebyly-li ovšem tyto dokumenty předmětem dědického řízení, bylo by možné otevřít nové řízení o dědictví a tuto část pozůstalosti rozdělit mezi dědice.


OBČAN-EXEKUCE
- Může přijít exekutor přechodného bydliště cizince?
- Je možná exekuce v místě přechodného pobytu cizince?
- Hrozba exekuce - kamarád zaregistruje místo podnikání u mě doma


Kamarád cizinec podniká a žádá po mě abych mu jako majitel bytu poskytl moji adresu k místu podnikání na živnostenském úřadu. Ptám se zda můžu přijít o majetek v bytu, kdyby kamarád začal mít finanční problémy. Taky po mě žádá přechodné bydliště. Může na moji adresu přijít exekutor ? Skrz adresu k místu podnikání, dále skrz adresu pro přechodné bydliště. Děkuji, Kvído

ODPOVĚĎ:
Exekutor se samozřejmě nejprve zaměřuje na místa, se kterými je dlužník úzkým vztahem spjat a díky čemuž lze mít důvodně za to, že se zde nacházejí i jeho věci. V místě podnikání či přechodném bydlišti lze tedy s případnou návštěvou exekutora počítat. V takovém případě by bylo na Vás složitě prokazovat, že vybavení bytu nepatří dlužníku, ale Vám (nejlépe účtenkami). Nelze tedy doporučit, abyste kamarádovi cizinci registroval místo podnikání u Vás a to ani v případě přechodného bydliště.


OBČAN-EXEKUCE
- Je možná exekuce na nemovitost zakoupenou novým majitelem?
- Exekuce původního majitele domu a zabavení nemovitosti novému majiteli
- Exekuce původního majitele bytu a zabavení nemovitosti novému majiteli
- Může exekutor zabavit nemovitost novému majiteli (exekuce na původního m.)
- Jak zabránit exekuci na nově zakoupenou nemovitost (ex. na původního majitele)
- Je možná exekuce na rodinný dům zakoupený novým majitelem?
- Jak ochránit nově zakoupenou nemovitost s exekucí?


Chci koupit nemovitost přes realitní kancelář. Na katastru nemovitostí jsem zjistila, že je na nemovitost uvalena exekuce. Realitní kancelář přislíbila, že se o vše postará, prý mají nějakou firmu, která dluh zaplatí a po prodeji nemovitosti se s původním majitelem vyrovná. Mám vážné obavy, že může exekucí hrozit více. Mezi vyhlášením exekuce a jejím zápisem na katastr může být nějaká časová prodleva. Můžu o nemovitost přijít i potom, co budu zapsána jako nový majitel? Lze ověřit, zda nemovitostí majitel někde ručí? Musí to být uvedeno v katastru? Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Po zapsání vlastnictví jste vlastníkem nemovitosti Vy, a Vaše vlastnické právo již být exekucí postiženo být nemůže. Jak ovšem správně uvádíte, zápis exekuce do katastru není proveden ze dne na den, stejně tak jako zápis vlastnického práva.
Pro Vaši ochranu doporučuji sjednat s ověřenou a seriózní realitní kanceláří smlouvu, ve které se realitní kancelář zaváže, že na zprostředkované nemovitosti neváznou žádné exekuce ani jiná omezení vlastnického práva. Stejně tak je vhodné sjednat, že část kupní ceny bude vyplacena až po účinnosti vkladu Vašeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. Co se týče zástavního práva, to je stejně jako nařízené exekuce evidováno v katastru nemovitostí. I zde však platí, že účinnost vkladu se váže ke dni podání návrhu na zápis tohoto práva.


RODINA-DRUŽSTEVNÍ BYTY
- Dekret na byt a vstup do družstva v manželství - vliv na dědictví
- Úmrtí manžela a vliv na dědění družstevního bytu

Měla jsem před svatbou státní byt, v roce 2008 jsme vstoupili do družstva. Dekret je napsán na mé jméno, manžel tam byl připsán jako manžel. Manžel před dvěma měsíci zemřel, mají jeho děti nárok na dědictví co se týče bytu? Děkuji, Debora

ODPOVĚĎ:
Byl-li byt pořízen za Vaše prostředky před uzavřením sňatku, nespadá do SJM, a nebude tedy předmětem dědického řízení po Vašem zemřelém manželovi.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Hmotná nouze a splátkový kalendář na pojistné ČKP
- Je možný splátkový kalendář na dluh u České kanceláře pojistitelů?

Od 2009 jsem nezaměstnaná, jsem vedena na ostravském Úřadu práce, vykonávám jen práci příležitostně. Nedopatřením se mi stalo, že jsem v určitém období z důvodů finanční nouze nezaplatila za 142 dní povinné ručení. Nyní mi přišla výzva k uhrazení zákonného příspěvku nepojištěných, kterou jsem ze strachu z opětovné exekuce zaplatila, čímž jsem se dostala opět do další finanční propasti. Existuje možnost,že by mi byla tato platba odpuštěna a peníze vráceny? Děkuji, Erika

ODPOVĚĎ:
Peníze z po právu plněného dluhu, případně jeho úroků Vám bohužel nikdo nevrátí. V případě obtížné finanční situace Vám doporučuji zkusit sjednat s Vašimi věřiteli splátkový kalendář, vyhnete se tím dalšímu narůstání dluhu a případné exekuci.


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak podat výpověď z funce předsedy společenství vlastníků jednotek
- Výpověď z funkce předsedy SVJ - postup, návod


Jsem předsedkyní společenství vlastníků bytových jednotek SVJ. Uvažuji o výpovědi z mé funkce a chtěla bych radu jak přesně mám tuto výpověď napsat a kam ji mám poslat. Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Konkrétní organizaci Vašeho společenství vlastníků jednotek určují Vaše stanovy, tam tedy hledejte i konkrétní pravidla týkající se případného odstoupení z funkce předsedy výboru SVJ, např. den účinnosti odstoupení (zpravidla den následné schůze výboru, kdy výbor vezme Vaše odstoupení na vědomí). Stanovy pak zpravidla určují i případný zánik funkce bez toho, aby došlo k projednání Vaší žádosti výborem (dle vzorových stanov Ministerstva vnitra by tomu tak bylo po uplynutí 30 dní od oznámení Vašeho odstoupení). V obecné rovině doporučuji adresovat písemné odstoupení z funkce Vašemu výboru SVJ.


PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Šikana na pracovišti a výpověď ze zdravotních důvodů
- Okamžitá výpověď zaměstnancem ze zdravotních důvodů - informace
- Okamžité ukončení pracovního poměru zaměstnancem ze zdravotních důvodů


Jsem zaměstananá u firmy 15 let, své pracovní povinosti jsem si vždy plnila, ale poslední rok mě začal šikanovat šéf, neustále a bez důvodně ne mě křičel. Poslední jeho výstup, kdy mi sprostě nadával jsem nevydržela a nervově se zhroutila, od té doby jsem v pracovní neschopnosti, teď jsem v péči psychiatra. Chtěla bych Vás požádat o radu jak se můžu bránit. Po skončení neschopnosti se do práce vrátit nemůžu. Mám podat výpověď ze zdravotních důvodů? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Šikana na pracovišti bývá bohužel velmi často vedena s cílem donutit zaměstnance k podání výpovědi a obrana proti těmto praktikám je velmi složitá. Můžete se bránit soudní cestou, je ovšem velmi obtížné tyto praktiky prokázat, navíc by Vás podaná žaloba od povinnosti nastoupit do práce po ukončení neschopnosti neosvobodila. Podat výpověď je Vašim právem, zpravidla je jeho využití ovšem spojeno s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Ve Vašem případě bych se zkusila se zaměstnavatelem dohodnout na okamžitém ukončení pracovního poměru.
Případné okamžité zrušení pracovního poměru by bylo možné až po vydání lékařského posudku (který by byl ovšem vystaven zařízením závodní preventivní péče Vašeho zaměstnavatele), a to jen tehdy, nepřeřadil-li by Vás zaměstnavatel ve lhůtě 15 dnů od předložení posudku na jinou vhodnou práci. K tomu, aby Vám nebyla krácena procentní sazba případné následné podpory v nezaměstnanosti, je taktéž třeba předložení lékařského posudku. V něm musí být uvedeno, že Vám Vaše zdravotní problémy brání ve vykonávání stávajícího zaměstnání.


OBČAN-BYDLENÍ
- Vznik SVJ ze zákona - počet bytů a vlastníků bytových jednotek
- U kolika bytů a vlastníků bytových jednotek vzniká SVJ?


Před 2 týdny došlo v našem bytovém domě k havárii topení. Prasklo nedbalostí jedné ze spoluvlastnic, která místnost obývá. Ta si pozvala souseda, aby ji topení ve sklepě, který obývá sama oparavil. Ten po mě vyžaduje, abych mu do 3 dnů dala 500 Kč nebo že mi odpojí plyn a trubky uřeže.
Bez souhlasu ostatních si soused usmyslel, že bude od každého spoluvlastníka vybírat 100 Kč za údržbu plynového kotle. V domě není uzavřeno spoluvlastnictví jednotek. Má na to soused právo? Jedná se o dům o pěti bytových jednotkách. Vlastníků bytů je pět. Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
Společenství vlastníků jednotek vzniká ze zákona (v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků). Pokud tedy nerealizujete tuto formu správy, porušujete zákon o vlastnictví bytů (z této povinnosti nejsou zákonem povoleny výjimky).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může město bez svolení majitele pozemku nainstalovat kanalizaci?
- Pokládka kanalizace bez souhlasu majitele soukromého pozemku - obrana
- Odškodnění za pokládku kanalizace na soukromém pozemku
- Výpočet odškodnění - pokládka kanalizace bez souhlasu majitele pozemku


Město postavilo v roce 2008 kanalizaci přes můj pozemek bez mého souhlasu (žádost města o povolení stavby jsme nepodepsali, v té době pozemek v dědickém řízení). V roce 2010 byla provedena digitalizace a město mi tvrdí, že kanalizace je na mém pozemku vinou digitalizace, což není pravda a oddalují se mnou majetkoprávní vyrovnání.
Má město právo postavit kanalizaci na mém pozemku bez mého souhlasu? Jakou částku můžu požadovat při prodeji dotčeného pozemku stavbou města popřípadě vecné břemeno. Děkuji, Magdaléna

ODPOVĚĎ:
Výstavba kanalizace pochopitelně nemůže být bez souhlasu vlastníka nemovitosti.
Odškodnění lze určit ve výši rozdílu prodejní ceny nemovitosti před a poté, co byl zatížen kanalizací.
O věcném břemenu by musela být dohoda a plnění za strpění stavby záleží na dohodě.


OBČAN-EXEKUCE
- Je možný splátkový kalendář v době exekuce, exekučního řízení?
- Exekuce - dluh 350.000 navýšený exekutorem na 1.200.000 Kč - co mám dělat?
- Promlčení dluhu v exekuci, exekučním řízení


Před 18 lety jsem opilý havaroval se známými. Pojišťovna po mě chtěla asi 350.000,- za léčbu zranění. Ze začátku jsem neplatil nic (navíc auto bylo neoprávněně užito - dostal jsem 18 měsíců vězení), potom po 300,-, pak jsme se domluvili na 500,-/měs. A před asi 5 lety mi napsali, ať splácím minimálně 7000,- Kč, protože v roce 2011 bude dluh promlčen. Tolik peněz jsem nemohl dávat - tak to dali exekutorovi. Ten mi vyčíslil se vším všudy cca 1.200.000,-, zablokoval účet, ze kterého jsem platil mj. alimenty a mám exekuci na plat.
Oddlužení nelze, protože nechci dělat nějaký podvod, nebo tak něco abych měl celkem minimálně 2 věřitele (paradox). Ptal jsem se právníka, prý se s tím nedá nic dělat. Už mě ubíjí žít a schovávat se jako zločinec. A do smrti nesmím nic mít. Co mám udělat? Děkuji, Luboš

ODPOVĚĎ:
Při nařízení exekuce na takto vysokou částku bohužel kromě jejího splacení opravdu žádné jiné řešení neexistuje. Případné zastavení exekučního řízení pak závisí na uvážení exekutora, řízení může trvat i spoustu let; jakmile by se objevil jiný příjem či majetek, byl by postižen, jak správně uvádíte. Zkuste se ale ještě jednou obrátit na věřitele s žádostí o splátkový kalendář, v průběhu exekučního řízení již promlčení pohledávky nehrozí.
Jsou-li ale nařízeny srážky z pravidelného měsíčního příjmu, je i domluva na této variantě bohužel velmi nepravděpodobná.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Co je to věc opuštěná
- Družka se odstěhovala a nechala věci v bytě druha - co dělat?
- Co má druh dělat s věcmi odstěhované družky
- Co má družka dělat s vědmi odstěhovaného druha
- Partner, partnerka se odstěhoval/a a nechala věci v bytě - co dělat?
- Jak se zbavit věcí odstěhovaného druha, družky?
- Odevzdání věci opuštěné obcnímu, městskému úřadu

Synovec žil od března 2011 s družkou a jejími dvěma nezletilými dcerami (k nimž nemá vyživovací povinnost) ve společné domácnosti (od prosince 2011 u něho měly zřízeno trvalé bydliště, jediným majitelem nemovitosti je on). V dubnu 2012 tyto od něho náhle bez předchozího upozornění odešly. Družka mu navíc před odchodem odcizila finanční hotovost vyšší než 10000 Kč, na tuto skutečnost synovec přišel až po jejím odchodu – podáno trestní oznámení pro krádež, v současné době v řešení. Jejich movitý majetek u něho zůstal.
Synovec na městském úřadě na konci dubna 2012 podnikl kroky ke zrušení trvalého bydliště družky a jejích dcer. Družka nekomunikuje a místo jejího současného pobytu je synovci známo pouze z doslechu (ve stylu „je někde v Novém Jičíně“).
Existuje možnost, jak se korektně zbavit majetku družky a jejích dcer, aby nedošlo k nějakým právním problémům? Synovec zmíněný majetek nechce nijak využívat a neví, jak s ním naložit. Dohoda s družkou se nejeví jako reálná. Děkuji, Eduard

ODPOVĚĎ:
Movitý majetek, který dotyčná v bytě Vašeho synovce zanechala, by mohl být vnímán jako tzv. věc opuštěná. Takovéto mají být odevzdány obci, není-li jejich vlastník znám. Doporučuji se proto v prvé řadě obrátit na městský úřad s požadavkem převzetí těchto věcí. Pokud by tomuto návrhu nebylo vyhověno, lze se dále obrátit na soudy. V prvé řadě je možné podat návrh na zajištění majetku obviněného u soudu, u kterého je vedeno trestní řízení zahájené trestním oznámením Vašeho synovce, a to pro účely zajištění nároku poškozeného. Movité věci by pak byly uloženy u soudu. Nebude-li tomuto návrhu vyhověno, zkuste se obrátit s návrhem na přijetí movitého majetku do úschovy u soudu, jelikož jej z důvodu neznámého pobytu není možné vrátit jeho vlastníku. Soud o možnosti této úschovy rozhodne usnesením. Pokud jsou ovšem s touto úschovou spojeny náklady, lze očekávat, že soud rozhodne o tom, že Váš synovec musí nejprve složit přiměřenou zálohu. Uschovat je možné dále pouze některé movité věci; nelze-li věc (např. kvůli velikosti atd.) uložit, soud návrhu nevyhoví.


OBČAN-EXEKUCE
- Lhůta na odvolání proti nařízení exekuce
- Exekuce dluhu za mobil - dlužník neobdržel rozhodnutí telekomunikačního úřadu?
- Odovlání proti exekuci na dluh za mobilní telefon
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Promlčecí lhůta rozhodnutí telekomunikačního úřadu


Obržela jsem od soudu usnesení o exekuci na majetek kvůli 2ma nezaplaceným fakturam za mobil a částce 10.718,-Kč neznámeho původu. Exekuce je nařízená na základe "pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Telekomunikačního úřadu ze dne 22.5.2003", které mi nikdy nebylo doručeno. V letech 2001 až prosinec 2003 jsem měla trvalý pobyt ve Slovenké republice
Jak správne formulovat odvolání? "podávám odpor proti uznesení o exekuci"?, nebo" vznáším námitku promlčení"?
Je potřeba v odvolání uvést, že mi není znám původ dluhu 10.718,- Kč? Děkuji, Zdena

ODPOVĚĎ:
Proti usnesení o nařízení exekuce je přípustné odvolání, a to do 15 dnů od jeho doručení. Musí se ovšem týkat pouze těch skutečností, které mají vliv na nařízení exekuce. To, že jste rozhodnutí neobdržela, takovouto skutečností bohužel není. Trvalý pobyt nehraje při doručování stěžejní roli; není-li možné Vám doručit písemnost na známé adrese, je pro řízení možné ustanovit opatrovníka, není-li možné povinnému doručovat jinak.
Co se týče původu dluhu, v usnesení o nařízení exekuce by mělo být uvedeno, jaká povinnost je vymáhána. Píšete-li, že se jedná o dluh ze dvou nezaplacených faktur, nejde o částku neznámého původu. Původní dlužná částka (tedy fakturované poskytnuté služby) je navýšena o náklady spojené s vymáháním pohledávky (např. právní zastoupení v řízení před Telekomunikačním úřadem).
Právo přiznané rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu se promlčeuje za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno, ve Vašem případě tedy nelze namítat ani promlčení. K případné námitce promlčení přihlédnuto nebude.


OBČAN-EXEKUCE
- Zakoupení družstevního bytu a prevence exekuce původního majitele
OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
- Notářská úschova části kupní ceny, vyplacení po zápisu do katastru nemovitostí


Kupuji družstevní byt. Jak zabránit tomu, aby po koupi byla na byt uvalena dodatečná exekuce. Jak se chránit aby se mi to nestalo a o koupený byt jsem nepřišla. Koupě se uskuteční zrejmě přes realitní kancelář. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Žádná garantovaná obrana proti této hrozbě bohužel neexistuje. Je vhodné informovat se o původním majeteli u sousedů, případně se spojit i přímo s ním. V rámci neformálního rozhovoru můžete zjistit celou řadu informací. Lze doporučit rozfázování placení kupní ceny nemovitosti tak, aby byla např. část uložena do úschovy u advokáta či notáře a vyplacena až po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Co se týče výběru realitní kanceláře, neopoměňte se informovat o recenzích na její činnost (na internetu nebo u známých).


OBČAN-BYDLENÍ
- Hlučné děti na trampolíně - jak se právně bránit?
- Obtěžování hlukem - hlučné děti na trampolíně na hranici pozemků


Bydlíme v rodinném domě v řadové zástavbě. Sousedi postavili dětem velkou trampolínu asi 2m od našeho plotu a zahradního posezení (přesto že mají velkou zahradu) a asi 150 m od oken našeho obývacího pokoje.
Děti jsou hlučné, takže dívat se na televizi při otevřeném okně, nebo sedět na zahradě je takřka nemožné. Když okno zavřu, je to i tak slyšet. Chtěla bych vědět, dá-li se s tím něco dělat a pokud ano na koho se můžeme obrátit. Děkuji, Samanta

ODPOVĚĎ:
Dle zákonné úpravy je možné se bránit proti obtěžování hlukem nad míru přiměřenou poměrům několika prostředky. Je možné se obrátit na příslušný obecní úřad a žádat o právní ochranu podle § 5 občanského zákoníku. Nabízí se i možnost řešení problému u soudu prostřednictvím podání žaloby na zdržení se jednání, které Vás obtěžuje. V první řadě doporučuji ale zkusit se se sousedy dohodnout, jednalo by se o nejrychlejší a nejlevnější řešení vzniklého problému.


OBČAN-DAROVÁNÍ
- Ověření podpisu v zahraničí na darovací smlouvě - apostila
- Ověření podpisu na kupní, darovací smlouvě v zahraničí
- Apostila - ověření podpisu v zahraničí na české smlouvě, dohodě
- Je možná plná moc na podepsání darovací smlouvy na nemovitost?


Chci darovat 1/2 rodinného domu synovi, který dlouhodobe pobývá v USA a nemá možnost přijet k podpisu darovací smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí. Lze to řešit odesláním tiskopisu a ověřením podpisu v USA a nebo by to šlo řešit plnou mocí v zastoupení právníkem v ČR. Sdelte mi prosím, jak lze tuto situaci resit a co vse je k tomu nutné dolozit. Dekuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Jedno vyhotovení darovací smlouvy týkající se nemovitosti je třeba opatřit úředně ověřenými podpisy. Tento úkon v zastoupení učiněn být nemůže. Ověření podpisu v USA je možné tzv. apostilou, kterou vydá „Notary public“. Žádné zvláštní dokumenty k tomuto nejsou třeba, apostila se vyznačuje na dokument s podpisem, který ověřuje. Naopak podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí KN v zastoupení řešit lze; i v tomto případě je třeba ovšem podpis na udělené plné moci ověřit (v tomto případě opatřit apostilou).


OBČAN-DAROVÁNÍ
- Lhůta na požádání o vrácení daru
- Do kdy je možné požádat o vrácení daru dárcem?
- Promlčecí doba na vrácení daru obdarovaným
- Může požádat jeden dárce z více o vrácení daru obdarovaným?


Je možné nějakým způsobem žádat o vrácení daru (nemovitosti), když je již nyní zastavená ve prospěch banky? Dárci jsou rodiče, který vlastnili nemovitost v rámci společného jmění manželů SJM. Může požádat pouze jeden z rodičů o vrácení? Pokud ano do jaké doby od darované nemovitosti? Děkuji, Honza

ODPOVĚĎ:
Žádat o vrácení daru je možné pouze v případě, že se obdarovaný chová k dárci, jeho rodině či předmětu daru způsobem hrubě porušujícím dobré mravy.
Pokud by byla tato podmínka splněna, je třeba žádat o navrácení daru oběma dárci. Lhůtu pro tento úkon zákon nestanoví, je třeba tak ovšem navrácení nárokovat nejpozději do tří let od výše zmíněného chování obdarovaného.


OBČAN-DLUHY
- Promlčení pokuty u dopravního podniku v zahraničí (Německu)
- Promlčení pokuty za jízdu načerno v Německu


Před 6 lety jsem jela v berlnínském metru na černo a chylt mě revizor. Dostala jsem pokutu 50 euro a zapsali si moje iniciály z občanky. Pokutu jsem dotěď neuhradila a chtěla jsem se zeptat, zda už je to promlčené, popřípadě kde bych se o této pokutě mohla informovat. Bydlím už opět v ČR, v Německu jsem byla pouze půl roku. Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Nárok se promlčuje podle německého práva stejně jako v ČR po třech letech od uložení pokuty. Nebyly-li tedy ze strany BVG v této lhůtě podniknuty žádné kroky, Váš závazek je promlčený. Stejně tak ale ovšem v obecné rovině platí, že v případě nedobrovolného plnění závazku je možné přistoupit ke mezinárodnímu zkrácenému soudnímu řízení, a případně i k následné exekuci (a to i v případě promlčení, nebylo-li namítnuto). To, že se již v Německu nezdržujete, pro Vás bohužel tyto následky nevylučuje, poskytla-li jste při kontrole adresu svého trvalého pobytu. Doporučuji Vám se ohledně Vašeho problému blíže informovat prostřednictvím kontaktního formuláře BVG na stránkách http://www.bvg.de/index.php/de/3157/name/Kontakt.html, případně na uvedeném telefonním čísle (v mezinárodním formátu pak +49)


OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce a zastavení úroků z předešlého částečného plnění
- Exekuce a placení úroků do uhrazení jistiny


Při finálním vyplacení exekuce jsem zjistila, že mi byly zastaveny úroky při předešlém částečném plnění. Z usnesení o nařízení exekuce vyplývá, že úroky se počítají do zaplacení jistiny. Vymožené plnění z r. 2002 se dle exekutora použilo přednostně na jistinu, i když si o to povinný NEzažádal.Jak je to možné bez mého souhlasu a informovaní? U mě tento rozdíl dělá 15% p.a. ze zbývající částky od r. 2002, což není zanedbatelná cifra.
Povinný mě informoval, ze použil nějakou kličku, aby za posledních 10 let nemusel zalatit úroky.
Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
V občanskoprávní úpravě bohužel výslovná úprava postupu při splácení dluhu a jeho příslušenství neexistuje. Obecně by ale mělo být rozhodujícím kritériem, zda o započtení plnění na jistinu dlužník žádal, resp. zda vyjádřil vůli zaplatit nejdřívě jistinu, což zastává i judikatura Nejvyššího soudu. Pokud se tak nestalo, mělo by být dle obecných principů i judikatury plnění započteno přednostně na příslušenství dluhu. Pokud ale dlužník exekutora informoval o svém přání platit nejdříve jistinu, Váš souhlas pro takovýto postup není potřeba.


OBČAN-DLUHY
- Promlčení dluhu za rodinný dům na splátky
- Dědění nároku na zaplacení kupní ceny za byt, dům, pozemek, nemovitost
- Musím doplatit zbytek kupní ceny za nemovitost dědicům prodejce?
- Může dědic prodejce požadovat doplacení zbývajících splátek za byt, dům?
- Komu mám splácet byt, dům, pokud prodejce zemře?
- Splácení bytu, domu pro smrti prodávajícího


Jaká je promlčecí lhůta v tomto případě: zakoupil jsem rodiný dům na splátky, polovinu domu jsem zaplatil. Majitelka zemřela je to 8 let. Půlku jsem zaplatil zesnulé, zbytek po mě žádá její dcera, ale neprokázali nějaké dědictví a nic nebylo řešené soudem. Pořád se snaží vymáhat ze mě zbytek čásky. S nimi žádnou smlouvu nemám. Je to už promlčené? Jak to mám dále řešit. Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Pro formulování jednoznačné odpovědi by bylo nutné znát řadu podrobností Vašeho případu. Obecně platí, že dědit lze rovněž penězi ocenitelné nároky, tj. i nárok na úhradu zbytku kupní ceny.
Před úhradou zbytku kupní ceny Vám však lze doporučit trvat na předložení usnesení o skončení dědického řízení, z něhož bude jasně vyplývat, na koho z dědiců nárok na úhradu zbytku kupní ceny přešel. Pokud dědické řízení dosud neskončilo, můžete se v této věci obrátit na příslušného notáře a dohodnout se s ním na dalším postupu (v této souvislosti se nabízí rovněž možnost úschovy dosud neuhrazené části kupní ceny u advokáta, soudu či notáře).
S ohledem na delší časový úsek od uzavření kupní smlouvy nelze vyloučit promlčení práva na úhradu zbytku kupní ceny. Dle § 101 Občanského zákoníku je obecná promlčecí doba tříletá a počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé (tzn. ode dne, kdy jste se dostal s úhradou zbytku kupní ceny do prodlení). Pakliže byla v kupní smlouvě sjednána úhrada kupní ceny ve splátkách, bude se jejich promlčování řídit § 103 Občanského zákoníku.
Promlčením práva nedochází k jeho definitivnímu zániku, rozhodnete-li se zbytek kupní ceny oprávněnému dědici uhradit, nebude se jednat o bezdůvodné obohacení. Bude-li však na Vás podána žaloba a před soudem vznesete námitku promlčení, nebude soud oprávněn promlčené právo žalobci přiznat. Stručně řečeno: v případě promlčeného práva závisí jeho plnění pouze na Vaší dobré vůli.


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Je k fotografování zvířete nutný souhlas majitele?
- Je legální fotografování zvířete, zvířat bez vědomí majitele?
- Je nutný souhlas majitele s focením zvířete, zvířat?
- Je možné fotografovat zvíře bez dovolení jeho majitele?
- Mohu prodat fotografii cizího zvířete do kalendáře, na pohlednici?


Mám otázku na fotografování zvířat, konkrétně koní, koček, psů atp. Pokud jej vyfotím a budu chtít fotku prodat, třeba na pohlednici nebo do kalendáře, je třeba mít souhlas majitele? Je tato skutečnost někde oficiálně zapsaná, řídí se nějakým paragrafem, zákonem či vyhláškou? Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
Fotografování zvířat není upraveno žádným speciálním právním předpisem. V tomto kontextu by bylo možné uvažovat o souvislosti se dvěma ustanoveními Občanského zákoníku:
1/ Právo na ochranu osobnosti:
Dle § 11 Občanského zákoníku má každá fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Domnívám se, že pořízení fotografie cizího zvířete však nepředstavuje samo o sobě zásah do osobnostních práv majitele tohoto zvířete. Je sice nepochybné, že vlastnictví zvířete (resp. obvyklý zvláštní citový vztah majitele k jeho zvířeti) představuje jednu ze složek osobnosti majitele zvířete (která tudíž požívá ochrany dle § 11 Občanského zákoníku), prosté pořízení fotografie tohoto zvířete (popř. zveřejnění této fotografie) však rozhodně nemá potenciál do tohoto citového vztahu nijak zasáhnout. Je-li pak navíc zvíře vyfotografováno na místě veřejně přístupném (tedy tam, kde může toto zvíře vidět, popř. vyfotografovat, prakticky kdokoli), jeví se závěr o zásahu do osobnostního práva majitele zvířete jako absurdní.
V této souvislosti je však nutné upozornit na skutečnost, že výše uvedený závěr se vztahuje pouze na pořízení fotografie zvířete samého, tj. bez současného vyfotografování jeho majitele. Je rovněž důležité dbát na „ochranu před ztotožněním“ zvířete a jeho majitele, tzn. nevyfotografovat např. psa, na jehož obojku by byla umístěna psí známka s čitelným jménem či adresou jeho majitele, popř. neuvádět u názvu fotografie jakoukoli souvislost s majitelem zvířete (jako možný zásah do osobnostních práv majitele psa by bylo možné hodnotit popisek zveřejněné fotografie ve znění: „Zlatý kokršpaněl paní XY z Horní Lhoty“)
Dle § 12/1 Občanského zákoníku smějí být podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. I pokud by bylo toto ustanovení vyloženo tak, že se vztahuje rovněž na fotografování zvířete konkrétní fyzické osoby (o čemž pochybuji), bylo by možné využít v této souvislosti ustanovení § 12/3 Občanského zákoníku, dle něhož se mohou podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro umělecké účely (kterýžto předpoklad by byl ve Vašem případě patrně splněn). Zde se však již pohybujeme spíše v rovině spekulací.
2/ Ochrana vlastnického práva:
Dle § 126/1 Občanského zákoníku má vlastník právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje. Využití tohoto ustanovení v případě fotografování cizí věci (zde zvířete) je však přinejmenším přehnané. Pořízením fotografie zvířete není totiž do existence vlastnického práva k tomuto zvířeti nijak zasaženo. V této souvislosti je však nutné zdůraznit, že pořízení fotografie zvířete se musí odehrát skutečně bez jakéhokoli zásahu do práv jeho majitele, je proto nepřípustné např. vniknout do ohrady kvůli fotografování koní, přivázat cizího psa ke stromu, aby nebyla fotografie rozmazaná apod.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že zveřejnění fotografie je již věcí pouze Vašeho rozhodnutí, jako autorka díla máte dle autorského zákona právo o svém díle svobodně rozhodovat.


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Podvod xxchange.com - firma nepřevedla euro na dolary a peníze si nechala
- Podvod - liberty reserve si nechala peníze které měla převést na dolary
TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Dostanu vyjádření policie o šetření po podání trestního oznámení?
- Je automaticky zasíláno šetření policie o trestném činu poškozenému?
- Je nárok na náhradu škody automatický při trestním stíhání pachatele?


Dňa 29.06.2012 som si vytvoril objednávku na https://www.xxchange.com/ na nákup dolárov $ na Liberty Reserve. Dňa 03.07.2012 mi potvrdili prijatie sumy 501.30 eura a do dvoch hodín mali poslať za to $ na LR. No ale do dnešného dňa sa tak nestalo, čiže som sa rozhodol, že chcem zrušiť objednávku, aby mi vrátili sumu naspäť na môj účet, keďže mi nič neposlali podľa objednávky. Neodpovedajú mi na maily a ani iným spôsobom. Nie som sám, ale viacerí čakajú aj s vyššími sumami nad 1000 eur. Mám právo na vrátenie sumy za objednávku, ktorú mi firma nezrealizovala, aj keď prijala platbu v plnej výške ? Ak áno, tak podľa akého zákona a ako mám postupovať?
Je možné částku (náhradu škody) požadovat v rámci trestního řízení, jelikož jde o trestný čin?
V případě trestního řízení se žádný poplatek neplatí.
Jelikož jde o trestný čin, není nutné mít právníka, celou administrativu přebírá stání zástupce.
Ak by to bolo možné , není tedy nutné otevírat občanskoprávní řízení.
Prosím Vás odpovedzte mi na tento dotaz a napíšte, aký postup by ste doporučovali v tejto veci. Chystám se podat hromadné trestní oznámení.
Jen pro vysvětlenou: Liberty reserve je elektronická peňaženka. Sem je link : https://www.libertyreserve.com/
Ďakujem, Marián

ODPOVĚĎ:
Podle Vašeho popisu se obávám, že jste se stal obětí podvodu. Doporučuji podat trestní oznámení, na kteroukoliv služebnu policie nebo na státní zastupitelství. Trestní oznámení můžete podat buď ústně a nebo písemně. Trestní oznámení nemá žádnou oficiální podobu, jen musí být dostatečně určité, aby na jeho základě mohl policejní orgán začít vyšetřování.
Doporučuji jen, abyste v trestním oznámení trval na tom, že se ve věci cítíte být jako poškozený a že si přejete být do 1 měsíce informován o tom, jaké kroky byly ze strany orgánů činných v trestním řízení učiněny. Specifikovat o jaký se jedná trestný čin nemusíte, stačí, když napíšete, co se Vám stalo.
Máte pravdu, že trestní řízení není zpoplatněno a že usvědčuje státní zástupce. Ten však vždy nemusí mít shodné zájmy s poškozenými. Jako poškozený máte mimo jiné právo na náhradu škody v rámci trestního řízení. Tu za Vás ale státní zástupce nepodá. Nárok musíte uplatnit včas (tj. do začátku dokazování u hlavního líčení) a řádně (tj. musíte doložit jakým způsobem Vám škoda vznikla a vyčíslit ji).
Někdy se stává, že trestní soud o nároku poškozeného nerozhodne a odkáže jej do občanskoprávního řízení, v takovém případě nejenže musíte zaplatit soudní poplatky, ale i bez "pomoci" státního zástupce musíte žalovanému prokázat, že Vám škodu způsobil.
Stručně řečeno, doporučuji podat trestní řízení a rozběhne-li se trestní stíhání, podat i nárok na náhradu škody.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.