Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny


PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
- Může zaměstnavatel přijmout na zástup jiného zaměstnance na dobu neurčitou?
- Zástup za těhotnou ženu na smlouvu na dobu neurčitou - není to protizákonné?
- Zástup za pracovníka na mateřské dovolené na smlouvu na dobu neurčitou
NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Je možná výpověď pro nadbytečnost po mateřské když zaměstnavatel přijal zástup?

Pracuji jako učitelka na 1. stupni malotřídní základní školy. Se zaměstnavatelem mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou. V současné době jsem na nemocenské kvůli rizikovému těhotenství a na mateřskou dovolenou bych měla nastoupit v srpnu. Může zaměstnavatel v době mé nemoci nebo mateřské přijmout nového učitele na dobu neurčitou? A po třech letech, až se budu chtít vrátit, mi dát výpověď z nadbytečnosti? A pokud dostanu výpověď z nadbytečnosti, mám nárok na odstupné? Děkuji Martina

ODPOVĚĎ:
Je sice pravdou, že zaměstnavatelé zhusta řeší příchod zaměstnance po mateřské/rodičovské dovolené výpovědí pro nadbytečnost, jedná se však o krok, proti němuž se může zaměstnanec poměrně úspěšně bránit. Je nutné si uvědomit, že pracovní místo zaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené je dle zákoníku práce „chráněno“, tzn. že zaměstnavatel má po návratu takového zaměstnance z mateřské/rodičovské dovolené povinnost zařadit jej na původní pracovní pozici, popř. na pracovní místo odpovídající uzavřené pracovní smlouvě. Skutečnost, že si zaměstnavatel v mezidobí našel „záskok“ na dobu neurčitou, představuje lapidárně řečeno pouze jeho problém. Po návratu zaměstnance z mateřské/rodičovské dovolené dojde k „přetlaku“ dvou zaměstnanců (s platnou pracovní smlouvou na dobu neurčitou) na jediném pracovním místě. Tuto situaci však není možné a priori řešit výpovědí pro nadbytečnost, neboť nastíněná situace neodpovídá skutkové podstatě nadbytečností dle § 52 písm. c) zákoníku práce.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Je možné požadovat uhrazení dluhu na výživném po prarodičích?
- Je možné žádat uhrazení dluhu na alimentech po babičce, dědečkovi?
- Je prarodič odpovědný za dluh na výživném, alimentech jeho potomka?

Můj bratr má exekuci z důvodu neplacení výživného. Máma má obavu, zda v případně jeho neschopnosti dluh uhradit nebude vymáhána pohledávka po ní. Bratr nemá u matky trvalé bydliště, ani se zde nijak často nevyskytuje (max.1 nebo 2x do roka na jednodenní návštěvu). V návrhu rozhodnutí její vnučka uvedla, "že když nemůže platit otec, ať dluh zaplatí babička, protože je vlastníkem rodinného domu". Má se matka něčeho obávat. Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Babička (resp. jakýkoli jiný člen rodiny) není odpovědný za dluh otce na výživném, tento dluh může být exekučně (či soudně) vymáhán pouze na něm. Návrh vnučky na úhradu dluhu babičkou (z důvodu jejího vlastnického práva k rodinnému domu) je proto absurdní a soud (resp. exekutor) mu nemůže v žádném případě vyhovět).
Není však samozřejmě vyloučeno, že je-li neschopnost otce hradit výživné zapříčiněna objektivními důvody, rozhodne soud o vzniku vyživovací povinnosti babičky (ovšem bez jakéhokoli vztahu k již existujícímu dluhu otce).

 

TRESTNÍ-TRESTY
- Vypršení podmínečného trestu a trestní bezúhonnost
- Kdy nastává bezúhonnost u podmínečného trestu - zneužití pravomoci činitele
- Uplynutí podmíněného trestu a možnost vydání zbrojního průkazu

Byl jsem 1. července 2007 odsouzen za zneužití pravomoci veřejného činitele na 24 měsíců s odkladem na 4 roky. Toto skončilo 1.července 2011 . Dle § 27/1c zákona o zbraních mi byl odňat zbrojní průkaz. Dle § 22/1c1 zák. o zbraních jsem po 5 ti letech tj. 1.července 2012 opět bezúhonný člověk a mohu si opětovně zažádat o zbrojní průkaz. Chápu tento výklad správně? A pokud ano může mi dělat příslušný útvar Policie nějaké potíže s vydáním zbrojního průkazu, pokud zde nejsou jiné okolnosti než ty, které jsem uvedl? Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Budu-li vycházet čistě z informací z dotazu, budete podle uvedeného ustanovení pro potřeby zákona o zbraních bezúhonný. Předpokládám, že 1.7.2007 nastala právní moc rozhodnutí.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Nárok na vyšší platovou třídu při zvyšování kvalifikace
- Má zaměstnanec právo na vyšší platovou třídu při nebo po zvýšení kvalifikace
- Od kdy má pracovník nárok na zvýšení platu při zvyšování kvalifikace

Jsem zaměstnána jako knihovnice v základní škole (tedy nepedagogický pracovník), vykonávám ještě další administrativní práce. V pracovní smlouvě mám zakotvenou podmínku dokončení studia (maturita). Mám nárok na zvýšené platové ohodnocení dle platných tabulek již po dobu studia nebo až po jeho úspěšném dokončení? Děkuji, Eva


ODPOVĚĎ:
Nárok na zvýšení platu, tedy postup do vyšší platové třídy, máte až po dokončení studia, pokud jste si nedohodla něco jiného se zaměstnavatelem v pracovní smlouvě.


RODINA-STŘÍDAVÁ PÉČE
- Je možná střídavá péče u ročního a tříletého dítěte?
- Je nutný souhlas obou rodičů u střídavé péče o velmi malé dítě?

Jsem v rozvodovém řízení manželka nyní na mateřské dovolené. Děti 1,5 roku a 3,5 roku. Lze požadovat střídavou péči. Vzdálenosti mezi námi jsou do 50 km. Jak postupovat děkuji. Děkuji, Luděk

ODPOVĚĎ:
U střídavé péče záleží mimo jiné na tom, zda s ní souhlasí i Vaše manželka a zda jste schopni se dohodnout na frekvenci, v jaké se budete v péči o dítě střídat, a na případných finančních nárocích. Dohodu o střídavé péči sepište písemně - její vzory najdete na internetu - a poté ji předložte soudu ke schválení. Pokud Vaše manželka se střídavou péčí nesouhlasí, budete muset podat k soudu návrh na změnu úpravy výchovy nezletilých dětí. V návrhu je zapotřebí přesně vymezit časové období, po které bude dítě v péči toho kterého z rodičů. Doporučuji požádat o pomoc se sepsáním návrhu nějakého právníka. Vaše děti jsou sice ještě dost malé, ale zkusit požádat o střídavou péči určitě můžete.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Odškodnění za bolestné a psychickou újmu při autonehodě autobusu
- Nehoda autobusu a nárok na odškodné (nemajetkovou újmu)

15.2.2012 jsem byl účastníkem dopravní nehody, byl jsem pasážerem autobusu. Utrpěl jsem 4 řezné rány na hlavě, byl jsem převezen do nemocnice na ošetření. Asi po týdnu běželo v televezních novinách, že policie uzavřela případ s tím, že nehoda byla vina řidiče autobusu. Nevznikla mi žádná škoda na hmotném majetku, krev se z oblečení vyprala. Takže oděkodné bych rád asi za bolestné a za psychickou újmu. Mám k dispozici lékařskou zprávu o zranění, ofocenou jízdenku, potvrzení účasti v dopravní nehodě od Policie. Jak mám postupovat k získání odškodného? S dopravní společností jsem domluvený, že jim pošlu výše zmíněné dokumenty a oni to předají pojištovně. Je to správný postup nebo mám postupovat nějak jinak, řešit to na vlastní pěst? Co mi prosím doporučujete. Děkuji, Tadeáš

ODPOVĚĎ:
Dokumenty předejte zaměstnavateli řidiče autobusu a nechte si od nich potvrdit převzetí s datem. Informujte se na kontakt na pojišťovnu a případně si můžete u pojišťovny ověřit, zda se vaše pojistná událost eviduje a vyřizuje.


OBČAN-DLUHY
- Sesplatnění dluhu v době návrhu na insolvenční řízení
- Co se děje s dluhem po podání návrhu na oddlužení
- Má věřitel právo zesplatnit dluh v době podání návrhu na insolvenci
- Podání návrhu na oddlužení a sesplatnění dluhu u Home Credit
- Neschválení insolvenčního návrhu a zesplatnění dluhu věřitele

Měl jsem návrh insolvenčního řízení, ale nevyšel. V době podání insolvenčního návrhu společnost Home credit (kde mám 4 úvěry) byly tyto dlužné částky sesplatněny a bylo mi sděleno, že musím zaplatit celý zbytek úvěrů do 14 dnů ode dne neschválení insolvence. Chtěl bych se zeptat, jestli mají právo na sesplatnění v době insolvenčního návrhu, kdy je klient v ochranné lhůtě? Děkuji, Evžen

ODPOVĚĎ:
§ 109 insolvenčního zákona stanoví, že se zahájením insolvenčního řízení se spojují následující účinky: pohledávky věřitel musí uplatnit přihláškou pohledávky a ne žalobou, výkon rozhodnutí či exekuce postihující majetek dlužníka se staví, nelze vykonat, úroky z prodlení nepřirůstají.
Bohužel věřitel má právo v době podání insolvenčního návrhu dluh zesplatnit, pokud je to v souladu s úvěrovou smlouvou. Na toto se žádná ochranná lhůta nevztahuje. Pokud by Vám oddlužení bylo schváleno, nebylo by to zesplatnění dluhu věřiteli k ničemu a byl by uspokojován dále dle % výše stanovené v usnesení o povolení oddlužení.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Chyby v rozsudku soudu - jak žádat nápravu
- Je možné požádat soud, soudce o opravu chyb v rozsudku?
- Návrh na opravu rozhodnutí usnesením podle § 164 Občanského soudního řádu

Rozsudek jménem republiky neodpovídá protokolu o soudním jednání, který žalovaný podepsal.
V praxi: Žalovaná částka jiná v protokolu o jednání a jiná v rozsudku, výpis v katastru také není totožný s rozsudkem.
Děkuji, Justýna


ODPOVĚĎ:
Může a nemusí se jednat o tiskovou chybu. Pokud se dle Vašeho názoru jedná o zjevnou formální nesprávnost rozhodnutí - podejte návrh na opravu rozhodnutí usnesením podle § 164 občanského soudního řádu.
Pokud soud podle Vašeho názoru rozhodl dílem jinak (záměrně přisoudil nižší částku - což by vyplývalo z odůvodnění a tedy se nejedná o tiskovou chybu) a dílem špatně (v důsledku tiskové chyby), můžete proti takovému rozhodnutí podat pouze odvolání podle § 201 občanského soudního řádu (pakliže Vám svědčí některý z odvolacích důvodů podle § 205 občanského soudního řádu) a co se týče tiskové chyby návrh na opravu podle § 164 občanského soudního řádu.


OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace prasklých bočnic dioptrických brýlí
- Prodávající odmítá vydat reklamované zboží i vrátit peníze

Dne 20.2.2012 jsem reklamovala obě prasklé plastové bočnice dioptrických brýlí. 6.4.2012 jsem si již po druhé brýle chtěla vyzvednout. Obchodník mi nechce brýle vydat, peníze také ne. Doklad o reklamaci mám, ale jak se mohu bránit? Musí řešit reklamaci pouze majitel? Stále mám čekat, že mu je dodavatel stále zpět nedodal. V pátek se nechal pan majitel zapřít, že tam není. Jedná se o částku 4 000 Kč. Děkuji, Božena

ODPOVĚĎ:
Prodejce má na reklamaci zákonnou lhůtu 30 dní, kterou nemůže jednostranně prodloužit. Není-li v této lhůtě reklamace vyřízena, máte právo na odstoupení od kupní smlouvy a následné vrácení peněz (komplikace na straně dodavatele je problémem prodejce, ne Vaším). Ačkoli praxe je mnohdy jiná, Vaše reklamace musí být vyřízena na místě a okamžitě - není možné, aby Vám bylo sděleno, že reklamace vyřizuje pouze majitel, který tam kupodivu právě není. Trvejte proto na tom, aby reklamace byla vyřízena ihned, případně si nechte zavolat nadřízeného či majitele. Pokud nepomůže ani toto, upozorněte je na to, že o jejich chování uvědomíte Českou obchodní inspekci, snad alespoň toto prodejce přiměje, aby se choval tak, jak podle zákona má. Více informací ohledně České obchodní inspekce viz
http://www.coi.cz/cs/spotrebitel/nez-se-obratite-na-coi-informace-pro-spotrebitele.html
Mnoho užitečných informací o reklamacích se také můžete dozvědět na webu poradny zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/93/5286-reklamace-vraceni-zbozi-informace.html


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Náhrada mzdy pokud zaměsnanec po neschopnosti nastoupí na noční
- Jak se vypočítává náhrada mzdy po návratu do práce na noční

Na jakou výši náhrady mám nárok, jestliže mi pracovní nechopnost končí již 11. den nemoci (vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy?) a na ten den mi připadne noční směna (neschopen do 5.4.2012 - noční směna nástup 5.4.2012 v 18 hod - konec v 6 hodin 6.4.2012)? Náleží mi náhrada mzdy za celou směnu nebo jen do 24 hod dne 5.4. a já mám v 00 hod 6.4.2012 nastoupit do práce? Dosud zaměstnavatel proplácel náhradu za celou směnu, nyní právník firmy změnil postup a náhrady budou propláceny jen do 24 hod. Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Náleží Vám náhrada mzdy do 24,00 21. dne neschopnosti. Od 00,00 hodin 22. dne pracovní neschopnosti náleží nemocenské dávky.
Nově nastavený postup je v pořádku. Dřívější postup byl pouze benevolencí (nebo neznalostí) zaměstnavatele.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Může zadlužený dědic přepsat dědictví na dítě, potomka?
- Přenechání dědictví dětem a obcházení věřitelů
- Jde o obcházení věřitelů když dlužník přenechá dědictví dětem?
- Jak zabránit aby dědictví zabavil exekutor a připadlo dětem?
- Je možné znemožnit exekutorovi zabavit dědictví?
- Odporovatelnost právního úkonu a obcházení věřitelů
- Co může dělat věřitel když dlužník odmítne dědictví

V únoru 2012 nám zemřel otec a dům zdědíme já a bratr, ale oba máme dluhy a tak máme strach že pokud dostanem v dědickém řízení dům že o něj přijdem tak jestli je možné hned přepsat dům na moje děti, když s tím bratr souhlasí a jestli otec měl nějaké dluhy jestli tím padnou na děti a nebo půjdou na nás. A nebude to obcházení věřitelů, když se vzdáme dědictví vůči dětem? Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Takový postup není možný. Dědic se stává dědicem již okamžikem smrti zůstavitele a dědí vše - tedy, stručně řečeno, jak majetek, tak dluhy. Pokud se chcete tedy vyhnout případnému zabavení domu v exekuci, bylo by nejlepším řešením dědictví se vzdát. V takovém případě dědictví přechází na dědicovy děti, samozřejmě vč. případných dluhů.
Otázka obcházení věřitelů není zcela jednoznačná - odpověď závisí na tom, jakou částku dlužíte a jakou částku zdědíte. Pokud by se věřitel o odmítnutí dědictví dozvěděl, mohl by namítat tzv. odporovatelnost právního úkonu, kterým jste se dědictví vzdali - takový právní úkon by pak byl vůči němu neúčinný a mohl by tak požadovat uspokojení své pohledávky z toho, co odporovatelným právním úkonem z Vašeho majetku ušlo.
Více viz § 42a občanského zákoníku:
(1) Věřitel se může domáhat, aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li nárok proti dlužníkovi z jeho odporovatelného úkonu již vymahatelný anebo byl-li již uspokojen.
(2) Odporovat je možné právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl druhé straně znám a právním úkonům, kterými byli věřitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými (§ 116, § 117), nebo které dlužník učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, s výjimkou případu, když druhá strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti nemohla poznat.
(3) Právo odporovat právním úkonům lze uplatnit vůči osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn, nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch.
(4) Právní úkon, kterému věřitel s úspěchem odporoval, je vůči němu neúčinný potud, že věřitel může požadovat uspokojení své pohledávky z toho, co odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku; není-li to dobře možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo měl z tohoto úkonu prospěch.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je dědic povinen zaplatit dluh do fondu oprav za byt SVJ?
OBČAN-DLUHY
- Kdo zaplatí dluh do fondu oprav za zeřelého majitele bytu SVJ
- Zastavení soudního řízení u vymáhání dluhu zemřelého majitele bytu SVJ
OBČAN-EXEKUCE, ZÁSTAVA
- Může SVJ dát byt zemřelého do zástavy kvůli dluhu ve fondu oprav
- Zřízení soudcovského zástavní práva u dluhu do fondu oprav SVJ

V tomto dotazu zastupuji naše společenství vlastníků bytových jednotek SVJ. Před dvěma lety zemřel jeden z vlastníků bytové jednotky. Od té doby byt nikdo neužívá a stále narůstá dluh na platbách do fondu oprav. V současné době je dluh téměř 80.000 Kč. Dědicové nejsou nesporní a řízení stále pokračuje bez jasného výsledku. Společenství se obává, aby o finance nepřišlo. Notářka je o narůstajícím dluhu informována. Nicméně rádi bychom své pohledávky jistým způsobem zajistili. Zřejmě zástavou majetku - bytu. Je možné podat "Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva" proti danému zesnulému příp. rozšířit na "případné dědice"? Byt je v katastru nemovitostí stále veden na zesnulého. Případně jaký postup byste doporučovali? Děkuji, Vojta

ODPOVĚĎ:
Za současného stavu, kdy dědické řízení není stále skončeno, doporučuji vyčkat. Kdybyste totiž u soudu navrhli zřízení soudcovského zástavního práva, nejste schopni označit povinnou stranu, protože z dědictví ještě nikdo nic nenabyl (nabyvatel není znám). A navržení vůči zemřelému by bylo neodstranitelnou překážkou řízení odůvodňující zastavení.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Odškodnění osob, kterým bylo znemožněno studovat v době komunismu
- Finanční satisfakce za nemožnost studování na SŠ, VŠ v komunismu
- Informace o žadatele o odškodnění za diskriminaci v komunismu
- Odškodnění perzekuovaných studentů z dob komunismu

Pochytil jsem letmo v mediích, že parlament ČR jednal o náhradách občanům, kterým bylo v letech 1948 - 1989 odepřeno právo na vzdělání, mj. též zákazem přihlášení se na tehdy vyšší (dnes střední) školu a rigidním přikázáním nástupu do učebního oboru z titulu buržoasního původu jejich rodičů. Konkrétně mi v r. 1952 byl takto přikázán nástup do učňovského střediska n.p. Elektrosignal Holešovice do profese strojní zámečník. Prosím o informaci zda je moje informace relevantní, a v pozitivním případě, jak mám postupovat pro uplatnění event. nároku. Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Odškodňování perzekuovaných studentů bylo Ministerstvem školství realizováno na základě nařízení vlády č. 122/2009 Sb. a to do 31. 12. 2011. Tento předpis se však vztahoval pouze na osoby, které byly v období od 25. 2. 1948 do 31. 12. 1956 vyloučeny ze řádného studia na vysoké škole a rozhodnutí o jejich vyloučení bylo zrušeno zákonem o mimosoudních rehabilitacích. O odškodňování těchto osob se dočtete více například zde:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/informace-pro-zadatele-o-odskodneni
Ke konci roku 2011 skutečně proběhla médii zpráva o záměru vlády odškodňovat i osoby, které byly z vysoké školy vyloučeny v 60. – 80. letech, popř. i osoby, kterým nebylo studium vůbec umožněno. Toto odškodnění se však zatím nachází pouze ve fázi přípravy, na jeho legislativní zakotvení je nutné čekat.


OBČAN-DLUHY
- Splácení dluhu nezajištěnému věřiteli v insolvenčním řízení
- Kdo má dispoziční oprávnění k nemovitosti dlužníka v insovenci
- Je možné použít příjem z nájmu dlužníka ke splácení dluhu v insolvenci?
- Může dlužník v insolvenci pronajímat svů byt, dům, nemovitost?

Jsem v insolvenci jako fyzická osoba. K dnešnímu dni mám zaplaceno 30% z dlužné částky nezajištěným věřitelům. Zajištěný věřitel nechce v tuto danou chvíli řešit své nároky prodejem mé nemovitosti. Ale je ochoten přijmout splátky. Tak se ptám, zda je možné nemovitost pronajmout manželovi a příjem cca 5000,- hradit na insolvenci. Manžel by z následného pronájmu mohl hradit pohledávky u banky cca 30.000 Kč. Je prosím tento postup právně v pořádku, abych se nedopustila v insolvenčním řízení nějaké chyby. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Nepíšete, zda jste již splnila podmínku 5ti let u oddlužení. Předpokládám tedy, že máte uhrazeno 30% ze svých nezajištěných závazků a ještě máte nějaký čas splácet pro splnění podmínky časového pětiletého testu. Dle ustanovení insolvenčního zákona má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dispoziční oprávnění k majetku náležejícímu do majetkové podstaty dlužník - tedy vy, ale pozor to neplatí, pokud se jedná o majetek, který slouží k zajištění. K tomuto majetku má dispoziční oprávnění insolvenční správce poté co mu jsou uděleny pokyny k nakládání s majetkem od zajištěného věřitele. Takže bych právní úkon pronájmu nemovitosti projednala s insolvenčním správcem, vyčkala sdělení zajištěného věřitele a souhlasu s pronájmem. Pokud by např. chtěl zajištěný věřitel nemovitost v blízké budoucnosti prodat a vy tam měla sjednaný pronájem, mohlo by to činit určité problémy a nemáte k tomuto právnímu úkonu sama oprávnění.


RODINA-SJM
- Jak vyřešit dluhy v manželství způsobené manželem gamblerem
RODINA-SJM A ROZVOD
- Musí smlouvy o vypořádání SJM sepsat notář nebo doma manželé?
- Rozvod s manželem gamberem a vypořádání dluhů patřících do SJM
RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Manžel gambler způsobil dluhy, jak realizovat rozvod manželství


Jsem 43let vdaná. Manžel je gambler. Prohrál úspory, odmítá léčbu. Oba dva jsme v důchodu, manžel ještě navíc pracuje. Manžel si vzal bez mého vědomí půjčku 30.000,- Kč, kterou splácí. Bojím se budoucnosti. Manžel stále lže. Chci nesporný rozvod. Máme jen skromně vybavený byt a garáž, každý 1/2. Manžel slíbil, že svou polovinu garáže nechá napsat na mě s tím, že nadále budeme bydlet spolu. Nyní přispívá 1/2 na bydlení a domácnost. Prosím o informaci, zda smlouvu o převodu manželovy poloviny majetku na mne a o společném bydlení po rozvodu musí sepsat nejdříve notář a pak smlouvu od notáře přiložit k žádosti o nesporný rozvod. Nebo stačí, když ji sepíšeme doma? Notářský poplatek je, zřejmě, závislý na výši majetku? Nemám jinou možnost, než zůstat v našem bytě. Děkuji, Alena


ODPOVĚĎ:
Smlouvu upravující vzájemné majetkové vztahy manželů po rozvodu můžete sepsat doma, podmínkou je pouze to, aby šlo o smlouvu písemnou, a aby byly následně podpisy obou stran úředně ověřeny (např. na poště či u notáře).

 

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jak vymazat své jméno z registru dlužníků při zneužití odcizených dokladů?
- Neoprávněný zápis v registru dlužníků při odcizení občanského průkazu
- Je možné odstranit záznam v registru neplatičů při padělaném podpisu?
- Zneužití občanského průkazu na úvěr a vymazání z rejstříku dlužníků
OBČAN-DLUHY
- Jak zjistit ve kterém registru dlužníků jsem evidován, zapsán

V České spořitelně jsem si potřebovala založit kontokorent. Při ověřování mých příjmů a výdajů bylo zjištěno, že mi ho poskytnout nemůžou, protože už nějakou úvěrovou platbu mám a nestačily by mi finance do životního minima. Jenomže já žádný úvěr nemám a nic neplatím. Úřednice na přepážce mi sdělila, že se může jednat i o to, že někomu na něco ručím, ale to jsem také nikdy neudělala. Žádné jiné informace, než částku splátky (2300 Kč) zjistit nemohla. Před třemi lety mi byla ukradena peněženka se všemi doklady. To jsem ještě tentýž den oznámila na Policii a platební karty i občanský průkaz jsem nechala zablokovat. Mohli byste mi prosím poradit, kde mohu zjistit o co se jedná? Jak zjistím, kdo si na mě kde co pořídil a platí tu částku? Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Informaci o „svém dluhu“ můžete získat nahlédnutím do tzv. dlužnického registru. V první řadě Vám lze doporučit kontaktovat znovu příslušnou úřednici České spořitelny a zeptat se jí, ve kterém dlužnickém registru Váš záznam nalezla. V současné době existuje několik dlužnických registrů (např. Registr bankovních informací, Registr nebankovních informací, SOLUS, Centrální registr dlužníků - CERD, Centrální registr úvěrů - CRU či BPX.cz), do nichž lze za úplatu nahlédnout. Zjištěním, ve kterém registru je Váš záznam veden, si samozřejmě ušetříte zbytečné výlohy za nahlížení do každého z potenciálních dlužnických seznamů.
Poté, co do registru nahlédnete (popř. si necháte vyhotovit výpis) se obraťte přímo na tento registr (pravděpodobně jeho klientskou linku) a domáhejte se výmazu svého záznamu z důvodu jeho chybnosti (tzn. neboť záznam s největší pravděpodobností vznikl na základě závazkového vztahu, v němž nefigurujete jako dlužnice, resp. došlo patrně k padělání Vašeho podpisu a zneužití odcizených dokladů). Pro prokázání Vašich tvrzení bude samozřejmě vhodné předložit registru kopie policejního záznamu, který jste v souvislosti s nahlášením krádeže peněženky obdržela.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Konkurz na místo ředitele mateřské školy a novela školského zákona
- Může ředitel školky sám sebe odvolat z postu?
- Jak postupovat, pokud byl vyhlášen konkurz na místo ředitele školky?
- Co bude s ředitelem mateřské školky když bude odvolán kvůli výběrovému konkurzu
- Zákon o jmenování a odvolání ředitele školy - § 131/2 a § 166 školského zákona
PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Jak může dát výpověď školy, mateřské školky - postup

Jsem ředitelkou mateřské školy a aktuálně se mě týká situace v novém školském zákoně - konkurzy. Školku vedu celkem 9 let (je mi 45 let), školka vzkvétá. Zřizovatel se ale rozhodl, že konkurz na můj post vyhlásí. Jsem zoufalá. Zřizovatel nemusí své rozhodnutí nijak podložit? Nemusí mít ke konkurzu důvod? Slyšela jsem, že pokud v konkurzu neuspěji, přicházím absolutně o pracovní místo ve školce i jako učitelka.
1) Mohu jako stávající ředitelka sama sebe uvolnit z funkce? Mohu toto udělat před vyhlášením výběrového řízení? Jakým způsobem?
2) Když se do výběrového řízení nepřihlásím, co se mnou bude? Jaké mám možnosti, nároky a práva?
3) Když se do výběrového řízení přihlásím a neuspěji, jaké mám možnosti, nároky a práva?
Děkuji, Simona


ODPOVĚĎ:
Přestože to z Vašeho dotazu nevyplývá, předpokládám, že konkurz na Vaši pozici byl vyhlášen v souvislosti s novelou školského zákona č. 472/2011 Sb. (která nabyla účinnosti 1. 1. 2012). Skutečnost, že na místo ředitele v MŠ byl vyhlášen konkurz tak nesouvisí s tím, že by byl zřizovatel MŠ např. nespokojen s Vaší prací, ale vyplývá přímo ze zákona.
Dle čl. II/5 písm. a) zákona č. 472/2011 Sb. končí řediteli mateřské školky výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance, pokud tuto pozici zastával nepřetržitě po dobu delší než 6 let, dnem 31. 7. 2012 (což je i Váš případ). Další pracovní zařazení takového zaměstnance se pak řídí zákoníkem práce. Toto ustanovení se samozřejmě nepoužije, pokud výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance skončí dříve (tj. před 31. 7. 2012).
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Uvolnění z funkce:
Pokud jste byla na místo ředitelky mateřské školky jmenována (což předpokládám), můžete se dle § 73/1 zákoníku práce této pozice vzdát. Vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance musí být provedeno písemně (§ 73a/1 zákoníku práce), přičemž výkon práce na této pozici končí dnem následujícím po doručení vzdání se tohoto místa zřizovateli (popř. zde můžete uvést datum pozdější, samozřejmě však nejdéle 31. 7. 2012).
Neboť vzdání se místa je běžným právním úkonem, je zapotřebí, aby bylo dostatečně jasné (je tedy nutné identifikovat přesně Vaší osobu, zřizovatele, projevit jednoznačně svou vůli vzdát se místa ředitelky v MŠ, popř. odkázat na příslušnou právní úpravu, viz výše, samozřejmostí je datace a vlastnoruční podpis, lze Vám doporučit ponechat si jednu kopii).
S ohledem na shora uvedené Vám však vzdání se místa ředitelky MŠ nedoporučuji, jediným důvodem k vyhlášení konkurzu může být pouze skutečnost, že tak ukládá zákon, vzhledem ke svým zkušenostem a delšímu působení v MŠ máte na úspěch v konkurzu dobré vyhlídky.
2/ Pokud se do výběrového řízení nepřihlásíte:
Rozhodnete-li se do výběrového řízení nepřihlásit, skončí Váš pracovní poměr na pozici ředitelky MŠ ke dni 31. 7. 2012. To však neznamená, že by tím zcela skončil Váš pracovní poměr k mateřské škole.
Dle § 73a/2 zákoníku práce odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí. Zaměstnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. V této souvislosti předpokládám, že před svým jmenováním ředitelkou MŠ jste zde působila jako učitelka, v tomto případě byste se tedy „vrátila“ zpět na toto místo, přičemž by se Váš pracovní poměr k MŠ řídil opět pracovní smlouvou (kterou jste při nástupu do MŠ na místo učitelky podepsala).
V případě, že by pro Vás neměl zaměstnavatel vhodnou práci (nebo byste takovou práci odmítla), pohlíželo by se na nastalou situaci jako na tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele (tj. náležela by Vám náhrada platu). Současně platí, že by byl dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) (tj. pro nadbytečnost).
3/ Pokud se do výběrového řízení přihlásíte a neuspějete:
V tomto případě je situace v podstatě stejná jako v bodě 2, tj. Váš pracovní poměr na pozici ředitelky MŠ skončí ke dni 31. 7. 2012, přičemž zaměstnavatel bude povinen nabídnout Vám vhodnou práci (tj. v souladu s Vaší pracovní smlouvou).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že podrobnosti jmenování a odvolávání ředitelů MŠ jsou dle § 131/2 školského zákona podrobněji zakotveny v § 166 školského zákona.
Na úplný závěr své odpovědi pouze opakuji, že jsem vycházel z předpokladu, že zřizovatel MŠ přikročil k vyhlášení konkurzu na základě shora citované novely školského zákona a z předpokladu, že před svým jmenováním na pozici ředitelky MŠ jste zde pracovala jako učitelka (tj. na základě pracovní smlouvy).


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Je platná smlouva když byla osoba později zbavena způsobilosti k právním úkonům?
- Zbavení svéprávnosti po uzavření smlouvy a platnost smlouvy, smluvního vztahu
- Má zbavení svéprávnosti vliv na platnost smlouvy uzavřené v minulosti?
- Je platná stará smlouva s osobou která byla později zbavena svéprávnosti?
- Kdo může uzavřít smlouvu s osobou se zbavenou nebo omezenou svérpávnosti
- Kdo může uzavřít smlouvu za osobu s omezenou způsobilostí k právním úkonům
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Co je to statusové rozhodnutí a konstitutivní účinek

Zůstávají v platnosti smlouvy i poté, co byla jedna z osob, které ji uzavíraly, zbavena způsobilosti k právním úkonům? Poskytujeme sociální služby klientům s mentálním postižením. S jedním z nich byla sepsána v roce 2008 smlouva o poskytnutí sociální služby. Nyní u něj došlo ke zbavení způsobilosti k právním úkonům (jinak řečeno zbavení svéprávnosti). Je na smlouvu, kterou před 4 lety uzavřel, pohlíženo jako na platnou, nebo je třeba uzavřít s jeho opatrovníkem novou. Opatrovník obdržel kopii staré smlouvy a s jejím obsahem souhlasí (stvrzeno písemně). Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům spadá do kategorie tzv. statusových rozhodnutí (tzn. rozhodnutí o osobním stavu) a má proto pouze tzv. konstitutivní účinky. Tímto rozhodnutím je proto od okamžiku jeho právní moci založena neschopnost dotčené osoby nabývat prostřednictvím vlastních právních úkonů práv a povinností; toto rozhodnutí působí tedy tzv. ex nunc, tj. od okamžiku jeho právní moci do budoucna, nikoli však do minulosti (rozhodnutí tedy nemá zpětnou účinnost).
Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená Vaším klientem v roce 2008 tedy zůstává i nadále v platnosti. Veškeré další právní úkony, které by se této smlouvy týkaly (např. její změna prostřednictvím dodatku, výpověď smlouvy apod.) je však oprávněn učinit již pouze opatrovník Vašeho klienta (§ 38/1 Občanského zákoníku).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že smlouva o poskytnutí sociální služby z roku 2008 by mohla být prohlášena za neplatnou pouze v případě, že by v okamžiku jejího podpisu jednal Váš klient v duševní poruše, která ho činila k tomuto právnímu úkonu neschopným. Pokud však tyto okolnosti v roce 2008 nenastaly, není zapotřebí se platností smlouvy vůbec zabývat.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Neplatnost smlouvy v případě překlepu ve jménu, příjmení smluvní strany
- Je smlouva platná pokud je překlep ve jméně nebo příjmení?
- Je platná smlouva s překlepem ve jméně nebo příjmení?¨
- Platnost smlouvy s překlepem a vyjádření Nejvyššího soudu
OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Může Centropol požadovat pokutu za zrušení smlouvy o odběru elektřiny?
- Je oprávněný poplatek za zrušení smlouvy na odběr elektřiny od Centropolu?

Dne 30.6.2011 sepsali z Centropolu s rodiči smlouvu na dodávku elektrické energie (platnost od 1.1.2012). Rodiče však zjistili, že v příjemní je chyba (namísto Linet je ve smlouvě překlep - Lenet). Telefonovali na Centropol o nápravu, ale k té dosud nedošlo. Takže v lednu  si ztrhli Centropol i ČEZ (původní dodavatel) 1200 Kč jako zálohu na elektřinu. Rodiče se rozhodli, že zůstanou u ČEZu.
Centropol chce ale rodičům naúčtovat storno poplatek 3500 Kč za zrušení smouvy. Poraďte prosím, co dělat a zda musí rodiče zaplatit zrušení smouvy (i když podle mě je neplatná). Děkuji, Jana


ODPOVĚĎ:
Co se týče neplatnosti smlouvy s Centropolem, nemohu Vám dát za pravdu. Prostý překlep v příjmení jedné smluvní strany nemůže mít za následek neplatnost celé smlouvy. Je nutné si uvědomit, že dle § 35/2 Občanského zákoníku je nutné vykládat právní úkony (vyjádřené slovy, tedy i písemně) nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil. K této problematice se opakovaně vyjádřil i Nejvyšší soud a to např. v rozsudku ze dne 29. 1. 2003, sp. zn. 32 Odo 703/2002, z něhož vyplývá: „Vada v označení osoby, která je účastníkem smlouvy, nezpůsobuje sama o sobě neplatnost této smlouvy, pokud lze z celého obsahu právního úkonu jeho výkladem, popřípadě objasněním skutkových okolností, za nichž byl právní úkon učiněn, zjistit, kdo byl účastníkem smlouvy.“
Je-li proto z dalších identifikačních údajů ve smlouvě (např. datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu apod.) dovoditelné, že smluvní stranou byl jeden z Vašich rodičů, lze považovat smlouvu s Centropolem za platnou.
Co se týče smlouvy s původním dodavatelem (ČEZ), nevyplývá z Vašeho dotazu, zda došlo k jejímu zrušení (popř. zda Vaši rodiče podpisem smlouvy s Centropolem zároveň Centropol zmocnili ke zprostředkování zrušení původní smlouvy s ČEZ, což bývá v této oblasti vcelku běžnou praxí).
Nárokuje-li si v současné chvíli Centropol tzv. stornopoplatek (či jiný typ smluvní sankce) za výpověď smlouvy ze strany Vašich rodičů, je nutné ověřit nahlédnutím do smlouvy (resp. do Všeobecných obchodních podmínek, které jsou její součástí), zda je zde tento typ smluvní pokuty zakotven. Bude-li skutečně ve smlouvě stanoveno, že Centropol je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve Vámi zmíněné výši v případě výpovědi smlouvy ze strany odběratele, jsou Vaši rodiče povinni tuto částku Centropolu uhradit.


PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Povinnosti nového zaměstnavatele při delimitaci zaměstnanců
- Musí nový zaměstnavatel převzít všechny zaměstnance od původního zaměstnavatele?
- Je nutné při delimitaci zaměstnanců podat výpověď a uzavřít novou smlouvu?
- Je nutné uzavřít novou pracovní smlouvu při přechodu k novému zaměstnavateli?
- Převod zaměstnanců k novému zaměstnavateli a úloha odborů, odborové organizace

Musí být podepsaná smlouva o delimitaci pracovníků mezi firmami? Stávající firma , kde jsme zaměstnáni nám sdělila, že od ledna 2012 jsme převedeni na novou firmu. Nová firma však s delimitací nesouhlasí. Proto se ptám, musí být souhlas všech? Jak končící firmou, novou firmou a zaměstnanců? Stávající firma nám nedává a nechce žádnou výpověď z prac. poměru dát, natož podle §52, c., s tvrzením, že nastávající firma je podle EVROPSKÉHO PRÁVA povinná delimitaci přijmout. Tento týden chce nastávající firma s námi uzavřít pracovní poměr. Pokud nepodepíšeme, tak nabírá nové pracovníky. Můžeme tedy nové pracovní smlouvy podepsat, když s námi současná firma neukončila pracovní poměr? My požadujeme výpověď podle §52, c. Je možné ukončit pracovní poměr bez výpovědi? Lze vysoudit odstupné, v případě neplatnosti delimitace? Děkuji, Řehoř

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě není rozhodně nutné podávat (či udělovat) výpovědi. Pokud dochází k převodu činnosti zaměstnavatele (nebo části činnosti zaměstnavatele) k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele a to včetně práv a povinností, byť s časovou limitací, z kolektivní smlouvy (§ 338/2 zákoníku práce).
V této souvislosti není rozhodné, jaký je právní důvod převodu či zda dochází zároveň k převodu vlastnických práv, za přejímajícího zaměstnavatele se dle zákoníku práce považuje právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá jako zaměstnavatel pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele.
Lze tedy souhlasit s Vaším současným zaměstnavatelem, že nová společnost je povinna přejmout všechny stávající zaměstnance tak, jako by s nimi pracovní smlouvy uzavřela sama (není zde však potřeba argumentovat evropským právem, český zákoník práce postačí). Nové uzavírání pracovních smluv nelze zaměstnancům rozhodně doporučit, nový zaměstnavatel se tímto způsobem obvykle snaží vnutit zaměstnancům méně výhodné podmínky.
Pokud bude výpověď zaměstnance podána do 2 měsíců od převodu práv na nového zaměstnavatele (popř. pokud bude pracovní poměr zaměstnance ve stejné lhůtě rozvázán dohodou, může se zaměstnanec u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s převodem práv na nového zaměstnavatele. Pokud by se zaměstnanci podařilo tyto skutečnosti prokázat, vznikne mu dle § 339a/2 zákoníku práce právo na odstupné ve výši dle § 67/1 zákoníku práce (výše odstupného je od 1. 1. 2012 odstupňována dle délky pracovního poměru).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že dle § 339/1 zákoníku práce jsou dosavadní a přejímající zaměstnavatel povinni nejpozději 30 dnů před plánovaným převodem práv na přejímajícího zaměstnavatele projednat všechny rozhodné aspekty takového převodu s odborovou organizací a radou zaměstnanců (není-li jich, jsou povinni informovat všechny zaměstnance, kterých se převod dotkne).


SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Formulář pro podání odporu proti příkazu v přestupkovém řízení
- Lhůta na odpověď na odpor v přestupkovém řízení
SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Je úřad povinen informovat o odmítnutí odporu pro formální nedostatky?
- Kdo je oprávněná úřadní osoba podle správního řádu

Na podzim 2011 jsem byla předvolána na Městskou policii k podání vysvětlení ohledně překročení povolené rychlosti vozidlem, jehož jsem provozovatelka. Důkazem spáchání přestupku dne 16.8.2011 byla fotografie z radaru, na které za volantem byl muž - to nikdo nepopíral. Po 6 týdnech jsem obdržela Příkaz o uložení pokuty tvrdící, že jsem jednala v rozporu ..., neřídila se dopravním značením ..., porušila povinnosti uložené zákonem 361/2000 Sb.§ 125c odst.1 písm.f) bod 4. Jelikož jsem se žádného z uvedených přestupků nedopustila (neřídila jsem), podala jsem v souladu s připojeným poučením odpor - v zákonné lhůtě, osobně na podatelně. Očekávala jsem, že budu úřadem informována, že odpor byl řádně přijat, příkaz se ruší a v řízení o přestupku se bude pokračovat. Proti tomu, aby byl postižen skutečný viník, nemám námitek. Měla jsem a stále mám obavy, aby podání odporu nebylo pro formální nedostatky (chyběl kolek, čísi podpis, razítko apod.) zamítnuto, aniž bych o tom věděla a po letech by pak ze mne "exekutorská mafie" vydírala desetitisíce. Když jsem ani po 40 dnech žádné vyrozumění nedostala, podala jsem opět osobně na podatelně urgenci s žádostí, abych byla o průběhu případu informována. Uběhlo dalších 40 dní, aniž by přišla odpověď a hodlám podat urgenci další. Domnívala jsem se, že lhůta na odpověď na odpor v přestupkovém řízení je 15 dnů.
Mám tedy tyto dotazy:
1. Stačí úřadu doručit písemné sdělení, že proti Příkazu o uložení pokuty podávám odpor, nebo je třeba použít služeb notáře či právníka, speciální formulář ap.?
2. Je mi úřad povinen oznámit, že moje podání odporu bylo přijato, případně že z nějakých důvodů přijato nebylo? Podle kterého zákona a v jaké lhůtě ?
3. Je mi úřad povinen odpovědět na písemnou žádost o potvrzení přijetí mého podání odporu? Podle kterého zákona a v jaké lhůtě? Děkuji, Žaneta


ODPOVĚĎ:
1/ Formulář pro podání odporu apod.:
K podání odporu jste oprávněna bez dalšího Vy sama, žádný speciální formulář či služby notáře či advokáta nejsou zapotřebí. Je samozřejmě nutné, aby odpor obsahoval základní formální náležitosti, tj. aby bylo patrné, kdo odpor podal, které věci se týká (nejlépe tedy uvedením spisové značky) a co se navrhuje. Dle § 37/2 správního řádu uvede fyzická osoba v podání (tedy i v odporu) jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.
2/ Potvrzení přijetí odporu:
V zásadě není úřad povinen potvrzovat Vám přijetí odporu (v případě potvrzování všech podání by se tímto způsobem neúnosně zvýšila administrativní zátěž správních orgánů, které by mohly být administrativou zahlcené).
Chcete-li si ověřit, zda byl odpor úřadem řádně přijat, můžete nahlédnout do spisu (§ 38 správního řádu), kde by měl být Vámi podaný odpor založen.
Pokud by Vámi podaný odpor neměl předepsané náležitosti nebo by trpěl jinými vadami, byl by úřad povinen vyzvat Vás (v přiměřené lhůtě) k odstranění těchto nedostatků (§ 37/3 správního řádu). Ve Vašem případě lze tedy předpokládat, že odpor byl úřadem shledán jako bezvadný.
3/ Odpověď na Váš dotaz o přijetí odporu:
Správní řád úřadům opět výslovně neukládá povinnost odpovídat na veškeré dotazy, které jsou na ně ze strany veřejnosti vznášeny, což se v podstatě týká i Vašeho případu.
Lze Vám doporučit obrátit se na úřad s dotazem na tzv. oprávněnou úřední osobu, která Vaší věc vyřizuje (§ 15/4 správního řádu), se kterou se můžete následně spojit a vyptat se na stav přestupkového řízení.


RŮZNÉ-NÁLEŽITOSTI
- Náležitosti odporu proti příkazu v přestupkovém řízení

Stránka informuje jaké náležitosti musí obsahovat odpor proti příkazu v přestupkovém řízení a dále zda existuje pro podání odporu nějaký formulář.


Žádný speciální formulář či služby notáře či advokáta nejsou při podání odporu zapotřebí. Je samozřejmě nutné, aby odpor obsahoval základní formální náležitosti, tj. aby bylo patrné,
- kdo odpor podal,
- které věci se týká (nejlépe tedy uvedením spisové značky) a
- co se navrhuje.
Dle § 37/2 správního řádu uvede fyzická osoba v podání (tedy i v odporu)
- jméno,
- příjmení,
- datum narození a
- místo trvalého pobytu,
- popřípadě jinou adresu pro doručování.
Pokud by podaný odpor neměl předepsané náležitosti nebo by trpěl jinými vadami, byl by úřad povinen osobu vyzvat (v přiměřené lhůtě) k odstranění těchto nedostatků (§ 37/3 správního řádu).


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Může rodič z nějakého důvodu odmítnout přijmout výživné na dítě?

Pro neplacení výživného jsem podala trestní oznámení na otce 2 dětí (bývalého manžela - OSVČ podnikatele) ve výši 42.600,-Kč – TP PM 28.12. 2005. V roce 2006 jsme se dohodli o změně péče mladšího syna, písemná dohoda obsahovala, že já platit výživné nebudu, protože se tím umoří původní dluh otce. V roce 2007 soud schválil změnu péče dohodou a výživné stanovil 1800,-. S otcem jsme dodržovali naši písemnou dohodu – on mi posílal výživné na staršího, já jemu nic. Jenže než bylo mladšímu 18 let, podal na mě trestní oznámení pro neplacení výživného, moje argumenty státní zástupkyně zamítla s tím, že výživné je pro dítě a rodič se ho nemůže vzdát. Výsledkem je trestní příkaz na mou osobu pro dlužné výživné ve výši 43.200,- Kč – PM 24. 8. 2011 – podmínka 12 měsíců. Rozdílnou částku mezi trestními příkazy 600,- Kč jsem mu v lednu 2012 poslala ovšem on odmítl vzájemný zápočet pohledávek, neboť jeho je prý promlčená a vyhrožuje mi exekucí. Evidentně mě uvedl v omyl a úmyslně naši dohodu podepisal s vědomím, že se vyhne placení dluhu TP r. 2005. Prosím o radu. Děkuji, Zdislava

ODPOVĚĎ:
Pokud byla Vašemu bývalému manželovi dne 28.12.2005 uložena povinnost uhradit dlužné výživné, je jeho vykonatelnost promlčena až 10 let od doby nařízení. Takže pohledávka rozhodně promlčená není.


OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVY
- Firma Beck Czech chce poplatek za odstoupení od kupní smlouvy - je oprávněný?
- Může chtít firma pokutu za odstoupení od kupní smlouvy?
- Je možná sankce pro kupujícího za zrušení kupní smlouvy?
- Sankce, pokuta za odstoupení od koupi zboží z předváděcí akce

Dne 7.2.2012 jsem na předváděcí akci BECK CZECH uzavřela kupní smlouvu na předváděné zboží. Část zboží jsem si odvezla, část mi měla být doručena následující den technikem, který si měl zároveň převzít částku 5000,- Kč. Měla to být první platba z celkových 30.000,- Kč, ostatní jsem měla postupně splácet.
Ještě téhož dne večer jsem si prostudovala smlouvu a zjistila jsem, že je pro mne značně nevýhodná a že zboží je předražené a rozhodla jsem se od kupní smlouvy odstoupit. To jsem učinila hned večer e-mailovou poštou a dne 8.2.2012 doporučeným dopisem. V e-mailu jsem požádala také o zrušení cesty technika do mého bydliště, neboť doručení zbytku zboží již bylo bezpředmětné. Po 14 dnech jsem obdržela upomínku ke smlouvě s výzvou zaplatit 2.745,- Kč jako úhradu vynaložených nákladů na dopravu spojenou s cestou technika do místa mého bydliště. Po pěti dnech jsem obdržela další výzvu k úhradě. Pokud neuhradím do 7 dnů, bude řešena záležitost soudně.
V bodě 21 leasingové smlouvy je uvedeno, že společnost je oprávněna tuto úhradu požadovat, pokud odstoupí leasingový nájemce od smlouvy. Jak postupovat? Zaplatit? Děkuji, Jana


ODPOVĚĎ:
Výkon práv nelze sankcionovat. Proto poplatek za odstoupení od smlouvy je nepřípustný. Výjimkou by byl případ prokazatelně vzniklých nákladů druhé smluvní strany v souvislosti s poskytnutým plněním. Tedy musíte zvážit, zda ze smlouvy a faktického postupu společnosti toto vyplývá či nikoliv.


OBČAN-BYDLENÍ
- Zrušení nájemní smlouvy pronajímatelem když nájemník odmítne zvýšení nájemného
- Nájemce odmítl zvýšení nájemného - může pronajímatel zrušit nájemní smlouvu?
- Může pronajímatel zvýšit nájemné nebo ho musí nechat ve výši z nájemní smlouvy?
- Jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem - je oprávněné?
- Může nájemník (nájemce) odmítout platit zvýšené nájemné
- Musí nájemce (nájemník) podepsat dodatek o zvýšení nájemného za byt?
- Může pronajímatel zvýšit nájemné protože je v bytě nevyužitý pokoj, lůžko?
- Jak zvýšit nájemné, když s tím nájemce nesouhlasí?
- Může nájemník požádat soud o snížení příliš vysoké nájemné?

Jsem studentka, bydlím s přítelem, studentem, v bytě. Byt je pro tři osoby, my jsme tam dva. Pronajímatel nám v září 2011 stanovil cenu 3.500 Kč na jednoho, smlouva končí v červnu 2012. Ve smlouvě jsou uvedeny ceny nájmu, přesně tak, jak jsme se dohodli v září 2011. Teď nám poslal pronajímatel email, že zvedá nájemné o 450 korun na jednoho za měsíc, důvodem je prý zvýšení nižší sazby DPH, které podléhají energie. A hlavně proto, že v bytě je místo pro tři, a nájemci údajně vzniká ztráta 30.000 Kč za rok, protože nás ubytoval jen dva. Myslíme si, že ve smlouvě je jendou uvedeno, že jsme tam dva a že v průběhu platnosti smlouvy není možné zvyšovat nájemné za nevyužité prostory. Smlouva o spolubydlení zahrnuje i to, že pokud ji budeme s partnerem chtít ukončit dříve než v červnu, platíme až do června internet. Smlouva neobsahuje nic, čím by bylo ošetřeno, že má pronajímatel právo v průběhu období, kdy je smlouva platná přidávat nějaké dodatky. Má pronajímatel právo po nás chtít od února 2012 platbu za nevyužité lůžko? Co se stane, když jeho dodatek nepodepíšeme? Bude to ukončení z jeho strany nebo z naší, z jeho, ne? Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do dvou částí:

1/ Platby pronajímateli:
Nájemce je v zásadě povinen hradit pronajímateli nájemné (tedy „cenu“ za užívání bytu) a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (tedy tzv. inkaso za energie).
Nájemné je nájemce povinen hradit ve výši, která je stanovena v nájemní smlouvě, v současné době není pronajímatel oprávněn nájemné jednostranně zvýšit, tzn. že zvýšení nájemného za trvání nájemní smlouvy je možné zásadně vzájemnou dohodou (§ 696/1 Občanského zákoníku). Ve Vašem případě tedy nemusíte na argument pronajímatele o nevyužitém lůžku brát vůbec zřetel.
Pokud chce pronajímatel zvýšit nájemné, je dle § 696/2 Občanského zákoníku povinen vyzvat k tomu písemně nájemce. Pokud nebude s tímto návrhem nájemce souhlasit, může se pronajímatel obrátit na soud a domáhat se, aby bylo nájemné určeno dle uvážení soudu (soud je v této souvislosti povinen stanovit takové nájemné, které je v místě a čase obvyklé). Pokud by bylo zvýšení nájemného určeno soudem, budete samozřejmě povinna hradit ho v soudem stanovené výši. Stejným způsobem se může naopak i nájemce domáhat snížení nájemného.
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, jakým způsobem dochází k úhradám za plnění spojená s užíváním bytu, předpokládám však, že jsou již započítány ve Vámi zmiňované částce nájemného. V tomto případě by musel pronajímatel i při změně sazby DPH postupovat při zvýšení nájemného shora naznačeným způsobem.
Lze tedy shrnout, že na návrh zvýšení nájemného nemusíte samozřejmě přistoupit a to ani z důvodu nevyužitého lůžka,ani z důvodu změny sazby DPH. Bude-li pronajímatel postupovat dle § 696/2 Občanského zákoníku, bude oprávněn obrátit se na soud s návrhem na zvýšení nájemného až po 2 měsících od písemné výzvy nájemci (za tuto výzvu by bylo patrně možné považovat Vámi zmiňovaný e-mail). Pokud by následně dal soud pronajímateli za pravdu, mohlo by být nájemné zvýšeno až ke dni podání návrhu na soud pronajímatelem (pokud se na Vás pronajímatel obrátil e-mailem např. v lednu 2012, mohlo by dojít ke zvýšení nájemného nejdříve v březnu 2012).
2/ Ukončení nájmu:
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že k ukončení nájmu (založeného nájemní smlouvou na dobu určitou), může dojít a) uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, b) dohodou smluvních stran nebo c) výpovědí, přičemž pronajímatel je oprávněn dát nájemci výpověď z nájmu bytu pouze z důvodů, uvedených v zákoně (§ 711/2 a § 711a/1 Občanského zákoníku). Nemusíte se tedy rozhodně obávat výpovědi z nájmu bytu z důvodu neakceptace návrhu pronajímatele ke zvýšení nájemného, neboť Občanský zákoník tuto situaci jako výpovědní důvod nezná.


PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
- Zástup za pracovnici na mateřské dovolené a zákoník práce 2012
- Maximální doba platnosti pracovní smlouvy na dobu určitou (ZP 2012)
PRÁCE-ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
- Kolikrát je možné prodloužit smlouvu na dobu určitou (Zákoník práce 2012)

Mám doplňující dotaz k níže uvedenému dotazu, zveřejněnému na vašich stránkách. Zaměstnankyně 1 nastoupila na mateřskou dovolenou. Zaměstnankyně 2 má smlouvu na dobu určitou po dobu zástupu zaměstnankyně na mateřské dovolené. Během této doby sama nastoupila na mateřskou dovolenou a po jejím návratu je stále ještě zaměstnankyně 1, za kterou byla přijata jako zástup, na mateřské dovolené s druhým dítětem (byla doma bez přerušení). Znamená to, že u pracovní smlouvy zaměstnankyně 2 jsme neprovedli žádnou změnu (neuzavřeli žádný dodatek). Jak je to prosím od roku 2012? Musím tuto dobu určitou navíc ještě nějak časově omezit? Platí v tomto případě už pravidla pro dobu určitou, tzn. nevztahuje se již výjimka na zástup za mateřskou dovolenou? Kdy nejpozději musím dodatek podepsat (předpokládám, že nejpozději 30.6.2012). V případě, že se tak nestane, přechází smlouva automaticky na dobu neurčitou?
Zde je dotaz z webu vaší poradny:
Od 10/2004 pracuji ve st.správě. Dostala jsem pracovní smlouvu na dobu určitou za mateřskou dovolenou, po skončení mateřské dovolené mi byla prodloužena za druhou mateřskou dovolenou. Po skončení druhé mateřské mi byla pracovní smlouva 2x prodloužena po půl roce a opět mám pracovní smlouvu za MD.
Můj dotaz tedy je, jestli dle novely od 1.1.2012 už tato vyjímka neplatí, tzn. i zástup za mateřskou dovolenou musí být časově omezen a my teď musíme podepsat dodatek, kde bude doba zástupu i časově omezena. Kdy nejpozději musíme dodatek podepsat (předpokládám, že nejpozději 30.6.2012).V případě, že se tak nestane, přechází smlouva automaticky na dobu neurčitou? Děkuji, Ivana


ODPOVĚĎ:
Od 1.1.2012 je i v případech zástupů za mateřskou a rodičovskou dovolenou zapotřebí v pracovní smlouvě vymezit dobu zástupu nejen trváním mateřské či rodičovské dovolené, ale i konkrétním datem, do kterého je daná smlouva uzavřena. Podle nových pravidel smí být smlouva na dobu určitou uzavřena nejdéle na tři roky a se zaměstnancem může být takováto smlouva uzavřena maximálně třikrát, tedy nejdéle na devět let. Ve Vámi uváděném případě je tedy skutečně zapotřebí sepsat s danou zaměstnankyní dodatek k pracovní smlouvě, ve kterém bude doba trvání pracovního poměru ohraničená konkrétním datem. Vzhledem k tomu, že novela zákoníku práce platí již od 1. 1. 2012, doporučuji dodatek k pracovní smlouvě sepsat co nejdříve.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Vymáhání sirotčího důchodu pěstounem po otci který o děti nepečoval
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Lhůta na podání žaloby na přezkum rozhodnutí správního orgánu

Dne 1.10.2008 mi byly na základě usnesení Okresního soudu svěřeny do péče 3 nezletilé děti mé zemřelé sestry, které pobírají sirotčí důchod po matce do doby, kdy byly 22. prosince 2008 dále svěřeny do společné pěstounské péče mně a mému manželovi. PM rozhodnutí nabyla 10.2.2009. Od tohoto data nám ČSSZ doplatila v květnu 2009 sirotčí důchody zpětně.
V únoru 2011 jsem si podala žádost o provedení doplatku sirotčích důchodů pro děti za období od 1.10.2008 do 9.3.2009, kdy byly v mé celodenní péči. Po celou tuto dobu byl sirotčí důchod vyplácen otci, i když o děti nepečoval, neboť nenahlásil do 8 dnů, jak mu ukládá zákon, změnu pro podmínky vyplácení sirotčích důchodů pro děti. Současně do května 2009 pobíral i vdovecký důchod. Nabytím PM rozhodnutí okresního soudu o svěření dětí do pěstounské péče dne 10.2.2009 ještě do 9.5.2009 pobíral otec rovněž vdovecký důchod, ale tento přeplatek za 3 měsíce již musel ČSSZ vrátit.
Má žádost o dodatečný doplatek sirotčích důchodů od 1.10.2008 do 9.3.2009 byla zamítnuta z důvodu, že jsem usnesením soudu sice o děti pečovala, ale nebyla jsem oprávněnou osobou nebo jejich zákonným zástupcem určena rozhodnutím obecního úřadu podle §10 zákona č. 582/1991 Sb. osobou, které by měl být sirotčí důchod vyplácen, i když o děti celodenně pečeje.
Do dnešního dne otec nemusel ČSSZ přeplatek na vdoveckém důchodu za období od 1.10.2008 do 9.3.2009 vrátit, aniž by byl potrestán za nesplnění své zákonné povinnosti nahlásit do 8 dnů změny. Proti rozhodnutí o nepřiznání doplatku sirotčích důchodů, jsem podala námitky, které mi byl zamítnuty. Rozhodnutí jsem převzala 20.12.2011. Součástí rozhodnutí byla i informace o "Možnosti soudního přezkumu, kdy lze do 2 měsíců od jeho doručení podat žalobu. Prosím o poskytnutí rady, jak v tomto případě postupovat, neboť s rozhodnutím o zamítnutí námitek ČSSZ nesouhlasím.
Podat žalobu do 31.12.2011 k ČSSZ je dosti šibeniční lhůta, vzhledem k vánočním a novoročním dnům , kdy organizace i právníci mají úřední čas povětšinou upraven v jiném režimu než obvykle. Ráda bych Vás požádala o radu, jak sepsat žalobu, zda je potřeba k sepsání žaloby právního zastoupení, kolik jsou soudní poplatky a zda by nemohlo dojít k osvobození od soudním poplatků vzhledem k tomu, že se jedná o práva nezletilých dětí, které zastupují pěstouni.
Pokud nepodám žalobu do 31.12.2011 k ČSSZ, pak tedy mohu do 2 měsíců od převzetí rozhodnutí podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu podle ust. § 7 odst.1 a 3 zákona č. 150ú2002 Sb., soudního řádu správního i bez zastoupení právníka, nebo se mohu obrátit na ustanovené právníky, kteří v takovýchto případech zajišťují právo pro nezletilé děti bezplatně. Děkuji, Jana


ODPOVĚĎ:
To jakým způsobem postupuje ČSSZ proti dlužníkovi bohužel nevyřešíte.
Proti rozhodnutí správního orgánu můžete podat žalobu podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Na žalobu máte 2 měsíce od doručení, takže pokud Vám bylo doručeno 20.12.2011, tak žalobu můžete podat do 20.2.2012.
Pokud jsem správně z dotazu pochopila, tak Vám 20.12.2011 bylo doručeno druhostupňové rozhodnutí ČSSZ, proti kterému již lze podat pouze žalobu k soudu.
Zastoupení ve správním soudnictví není nutné, ale doporučuji jej. Obrátit se na uvedené právníky můžete, ale pokud máte možnost zajistit si právníka doporučeného (nebo sama máte dobrého známého právníka) obraťte se raději na něj.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Výpočet starobního důchodu při přechodu z invalidního důchodu
- Přepočítávací koeficinety při stanovení starobního důchodu
- Jak se vypočítává starobní důchod u člověka s invalidním důchodem
- Patří do odpracované doby i roky kdy brala osoba invalidní důchod?

Jakým způsobem se vypočítává nárok na starobní důchod, když je to přechod z invalidního důchodu. Určitá osoba má invalidní důchod od roku 1988 jako následek pracovního úrazu. Od této doby také pobírá odškodnění do průměrného výdělku. Jedná se mi o to, že jeho valorizovaný průměrný výdělek v současnosti je cca 19.000 Kč, invalidní důchod je 10.000 Kč a zbytek je odškodnění, na které nám dá pojišťovna potvrzení. Chtěla bych vědět, co se zadává do těch přepočítávacích koeficientů na výpočet starobního důchodu. Jestli valirizovaný průměrný výdělek, a nebo jen doplatek (a když jen doplatek, tak jak je zohledněn  pobíraný ID). Dále bych také chtěla vědět, kolik let se započítává jako léta odpracované (jestli jen skutečně odpracované, a nebo až teď do věku 65 let, kdy mu je odškodnění ukončeno?). Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Výše starobního důchodu se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra činí 9% průměrné mzdy v národním hospodářství, což je od roku 2012 částka 2.270,- Kč. Procentní výměra pak činí 1,5% za každý rok pojištění z výpočtového základu. Procentní výměra nemůže být nižší než 770,- Kč. Pro výpočet je zapotřebí znát dobu pojištění a výši výdělku z předchozích let. Započítávají se všechny příjmy, z nichž bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, tedy ne z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti s výdělkem nižším než 2.000,- Kč měsíčně. Do příjmů se však započítává i náhrada mzdy po skončení pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem, a to i přesto, že se z ní pojistné neplatí.
Do odpracované doby se započítávají léta, kdy má člověk příjem z výdělečné činnosti, ze kterého je odváděno sociální pojištění, což invalidní důchod není. Přehled o celkové době pojištění Vám usnadní informativní osobní list důchodového pojištění, ve kterém jsou uvedeny započítané doby důchodového pojištění a příjmy dosažené v rozhodném období. Každý občan má právo na zaslání informativního listu důchodového pojištění od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) jednou za kalendářní rok.
Konkrétní výši starobního důchodu si můžete spočítat s pomocí kalkulaček zveřejněných na internetu - např. přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
NA POSLEDNÍ VĚTU DÁT ODKAZ: http://www.mpsv.cz/cs/2435


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Dorovnání platu u pracovního úrazu - informace
- Je nutné zažádat u zaměstnavatele o dorovnání platu u pracovního úrazu?
- Lhůta na dorovnání platu u pracovního úrazu
- Pracovní úraz při výkonu zaměstnání - na co má zaměstnanec nárok, právo?
- Poškození osobních věcí při pracovním úrazu a nárok na náhradu škody zaměstnavatelem
- Lhůta na odškodnění zaměstnavatelem za pracovní úraz
FINANCE-DANĚ
- Odvádí se daň z ušlého výdělku při pracovním úrazu?
- Platí se daň z odškodnění za pracovní úraz?

Jak je to s dorovnáním platu po pracovním úrazu? Pracovní úraz se stal začátkem září 2011 - přetržené vazy v koleni. Ukončení pracovní neschopnosti 31.12.2011. Nástup do zaměstnání 1.1.2012, ale pro stálé otoky a bolest kolene opět pracovní neschopnost od 19.ledna 2012 - dosud trvá. Jak to bude s dorovnáním platu?
Mám si o dorovnání platu nějak zažádat nebo vyčkat a přijde automaticky? Jak dlouhou dobu na to zaměstnavatel má? Neopomíjím něco? Nemám vůči někomu nějakou povinnost, abych něco nezanedbala? Myslím tím ohledně těch financí. Děkuji, Pavlína


ODPOVĚĎ:
Při pracovním úrazu máte nárok na odškodnění bolestného, ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti, účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a věcnou škodu. Co se týče bolestného, musí Váš ošetřující lékař vyplnit posudek o bolestném, kde Vaše zranění ohodonotí příslušným počtem bodů (provádí podle tabulek příslušné vyhlášky). Po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnavatel vypočítá rozdíl mezi nemocenskou dávkou a Vaším 100% platem, tzv. ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti, který by jste brala, kdyby jste chodila do práce. Pokud jste doložila i nějaké náklady spojené s léčením (doplatek léků v lékarně, pobyt v nemocnici apod) nebo vznikla-li Vám vlivem úrazu i nějaká věcná škoda (rozbité brýle, hodinky apod.) je možné i tuto na zaměstnavateli uplatňovat. Po shromáždění celkové škody provede zaměstnavatel oznámení pojistné události na pojišťovnu, která odškodné vyplatí.
Co se týče bolestného, tato částka musí být vyplacena v celkové výši a nepodléhá zdanění na rozdíl od částky ušlého výdělku, který je zdanitelný a zaměstnavatel Vám tuto částku může započítat do další výplaty. Náklady spojené s léčením a věcná škoda Vám náleží opět v plné výši. Pokud Vám zaměstnavatel celé odškodné započítá do výplaty, nesmí být částka bolestného, nákladů na léčení a věcná škoda zdaněny. Co se týče lhůty není tato stanovena, ale zaměstnavatel je povinen projednat odškodnění pracovního úrazu bez zbytečného odkladu. Jinak se hovoří o lhůtě 2 let. Pokud bude zaměstnavatel otálet s odškodněním můžete požádat o odškodnění písemně


RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Právo dědečka a babičky setkávat se s vnoučetem, vnoučaty
- § 27 odst. 4 zákoně o rodině - právo na setkávání (styk) s vnoučetem, vnoučaty

Kvůli špatnému zacházení s dětmi, jak fyzického tak psychického, proběhlo před pěti lety soudní líčení, při kterém mělybýt starší děti (vnučka Natálka a Sabinka) svěřeny do mé výhradní péče. Po dlouhém zvažování p. soudkyně dostali šanci, ale také sociální dozor. Paní, která ho teď vykonává je kamarádkou babičky posledního vnuka Samuela, takže z této strany nemůžu očekávat profesionální pomoc ani pochopení. Otec vnuka Samuela (4 a půl roku), není manželem mé dcery a v prosinci se podruhé vrátil z výkonu trestu. Nyní se mi jedná o mého vnuka Dominika. Pracuji ve škole jako vychovatelka, dříve i jako učitelka. Z důvodů, abych neviděla a neslyšela co se v rodině děje, přeložili minulý týden vnoučka z naší školy na jinou. Také tam dali zákaz styku malého se mnou, s babičkou. Chodí do 3. třídy. Dominikovi jsem slíbila, když se naposledy se mnou v naší škole viděl a se slzičkami loučil, že ho navštívím. Teď mě trápí, že bude čekat marně. Bude si myslet, že babička ho taky zklamala. Prosím Vás, jaké mám šance navštívit ho? Paní ředitelce jsem už obšírněji o celé situaci napsala, odpověď jsem prozatím nedostala žádnou. Mám nárok na návštěvu malého ve škole mimo soudní cestou ? Ještě bych pro doplnění situace ráda uvedla, že od 12. prosince nejstarší vnučka bydlí u nás, protože už dál nemohla snášet chování ve své rodině. I když jí teď bylo 19 let, z domova doslova utekla.
Pro upřesnění bych dodala, že o zákazu styku s mým vnukem nerozhodl soud. Psala jsem, že moje dcera a zeť přeložili syna, mého vnuka na jinou základní školu než kde pracuji já, abychom nebyli v kontaktu. Škola kde pracuji byla jediné místo, kde jsme se mohli vidět. Být chvilku spolu. Chtěla jsem ho na té druhé škole navštívit, slíbila jsem mu to. Ale bylo mi řečeno, že třídní učitelka je informována od paní ředitelky, že si rodiče nepřejí jaký koliv kontakt s babičkou. Takže mě za ním nepustí. Ale žádné soudní rozhodnutí není. Jen slova rodičů. Děkuji, Alena


ODPOVĚĎ:
Jako babička máte právo na styk (setkávání) se svými vnoučaty. Toto právo je zakotveno v § 27, odst. 4 zákoně o rodině a nesmí Vám být upíráno. Je pravděpodobné, že škola, kam vnuk chodí, bude respektovat přání rodičů a kontakt s vnukem Vám neumožní. Pokud Vám rodiče styk s vnukem znemožňují a dohoda s nimi není možná, nezbude Vám bohužel nic jiného než se obrátit na okresní či městský soud v místě vnukova bydliště a požádat jej o úpravu styku s Vaším vnukem. Vzor takového návrhu na úpravu styku najdete např. zde.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soudní smír při vypořádání spoluvlastnictví bytu, rodinného domu
- Vypořádání spoluvlastnictví nemovitosti soudně a možnost splátkového kalendáře
- Splátkový kalendář při vypořádání spoluvlastnictví bytu, domu, pozemku
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Kdo hradí soudní poplatky při smíru u žaloby na vypořádání spoluvlastnictví
- Postup vypořádání spoluvlstnictví v rámci soudního řízení u soudu
- Přikázání zástavy nemovitosti soudem v rámci vypořádání spoluvlastnictví
- Výše soudního poplatku za zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
- Vrácení soudního poplatku při smíru u soudu

Podal jsem žalobu na vypořádání spoluvlastnictví domu k soudu. pokud by došlo k soudnímu smíru, jak bude zajištěno vyplacení mojí části domu sourozencem, který finance nemá, ale navrhuje splátky? Sepíše soud dohodu i se zástavou na domě v můj prospěch? Kolik se platí za soudní smír? Platí obě strany? Děkuji, Oldřich


ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník stanoví závazně postupy pro rozhodování soudů při vypořádání spoluvlastnictví. Nejprve se zkoumá, zda je možné reálné rozdělení, poté možnost přikázání jednomu (nebo i více) spoluvlastníkům a jako poslední možnost přichází v úvahu prodej věci a rozdělení výtěžku podle výše podílů. Pokud jde o přikázání věci, soud zkoumá, zda o ní má spoluvlastník zájem a zda je schopen za ni zaplatit peněžitou náhradu. Přihlíží se i k velikosti podílu, účelnějšímu využití věci a schopnosti vyplatit ostatní. Jen výjimečně se přikáže věc tomu, kdo tato kritéria nesplní. Proto je otázkou, zda je možné nemovitost vašemu sourozenci přikázat, když nemá finance. Jedině v případě, že by před soudem došlo ke smíru, mohou spoluvlastníci sami zvolit způsob vypořádání a projev jejich vůle, jestliže smír v dalším není v rozporu s právními předpisy, není překážkou schválení smíru.
Soud může zřídit soudcovské zástavní právo k nemovitostem pouze v rámci výkonu rozhodnutí. Ohledně zástavy byste tak museli uzavřít smlouvu sami.
Podle občanského soudního řádu žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení skončilo smírem. Každý si tak hradí své náklady, které mu vznikly.
Pokud byl podán návrh na zahájení řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, platíte soudní poplatek 2.000 Kč. Soud vrátí zaplacený poplatek snížený o 20%, nejméně však o 1 000 Kč, v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé rozhodnuto. Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení jakožto formě předběžného řízení, platíte poplatek nikoliv za návrh, ale až za schválený smír a to podle položky 9 sazebníku soudních poplatků. Ve vašem případě se zřejmě jedná o případ první, tedy již byl zaplacen soudní poplatek při podání žaloby a v případě smíru by vám měla být polovina vrácena.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Realitní kancelář ztratila směnku klienta - jak postupovat?
- Ztracená směnka realitní kanceláří - jak postupovat?
- Zneplatnění ztracené směnky písemným prohlášením věřitele
- Jak se vyhnout riziku zesplatnění ztracené směnky
- Prevence zneužití ztracené směnky
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Trestní oznámení pro neoprávněné vydání cenného papíru (směnky)

Přes realitní kancelář AAA Byty jsme měli koupit nemovitost k bydlení. Rezervaci jsme hradili formou směnky v hodnotě 80.000 Kč, majitelem směnky je realitní kancelář. K prodeji po 2 měsících sešlo, jelikož si to prodejce nemovitosti rozmyslel. Realitní kancelář AAA byty nám však přišla včera oznámit, že nám směnku nemůže vrátit, jelikož se někde ztratila. Na místo ní nám předložila jakýsi divný papír, že vůči ní nemáme sice žádné závazky, razítko je však divně čitelné a ani mi nepřijde, že je to razítko, spíše jako okopírovaný papír s razítkem odjinud. Co máme prosím dělat? Hrozí nám ze ztracené směnky nějaké riziko zneužití anebo pozdější vymáhání? Máme nárok na nějaké odškodnění? Přece někdo nemůže ztratit naši ceninu a říct jen tak, že se ztratila. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Se společností se musíte domluvit na písemném aktu o umoření sepsané směnky z důvodu její ztráty (ve smyslu § 90 zákona č. 191/1950 Sb.). Předložte návrh prohlášení o umoření směnky, a pokud ji společnost nebude řádně parafovat (razítko a podpis osoby oprávněné jednat), podejte určovací žalobu na soud za účelem prohlášení směnky za umořenou. Taktéž doporučuji podat trestní oznámení na neoprávněné vydání cenného papíru ve smyslu § 249 zákona č. 40/2009 Sb. Je možné, že společnost směnku bez Vašeho vědomí uvedla do oběhu.
Z důvodu rychlosti doporučuji osobní jednání, nikoliv písemnou korespondenci.
Náhrada škody by Vám příslušela v případě, že by škoda vznikla. Ztráta písemnosti takovou škodou zatím není. Je možné, že v rámci smluvního vztahu máte se společností sjednanou smluvní pokutu za nedostatečnou ochranu Vašich písemností, pak by bylo případné uplatnit odpovědnost ze smlouvy.


OBČAN-DLUHY
- Věřitel se nepřihlásil s pohledávkou včas do insolvenčního řízení
- Věřitel žádá vrácení dluhu po dlužníkovi se schválenou insolvencí
- Co se stane když dlužník neuvede všechny věřitele v žádosti o oddlužení
- Podvod v žádosti o oddlužení - dlužník neuvedl všechny věřitele
- Dluh vzniklý v době insolvenčního řízení - jak s ním naložit

Prosím o radu, jak se má zachovat člověk, kterému bylo povoleno oddlužení a náhle se mu ozval věřitel, který se v řádném termínu nepřihlásil do řízení a požaduje splácení. Děkuji. Svatopluk


ODPOVĚĎ:
Je otázkou jakého charakteru je pohledávka.
Pokud pohledávka existovala před zahájením insolvenčního řízení a Vy jste o ní věděl nebo musel vědět (typicky pohledávky na pojistném) a věřitele jste neuvedl do seznamu závazků, jste v situaci, kdy insolvenční soud může oddlužení zrušit, a to z důvodu § 418 odst. 1 písm a) resp. c) insolvenčního zákona, a to de facto bez ohledu na to, zda ji splníte či nikoliv.
Doporučuji ji za předpokladu, že máte mimo majetkovou podstatu zahrnutou do oddlužení či Vám zbývá nějaký příjem po zaplacení splátky splátkového kalendáře, pohledávku uhradit a to, co možná nejrychleji. A pak jenom doufat, že se insolvenční soud nedozví, že jste do návrhu na insolvenční řízení uvedl nepravdivé informace.
Pokud je situace taková, že jste tento závazek uvedl do návrhu na zahájení insolvenčního řízení, věřitel o insolvenčním řízení věděl (nebo kdyby přebíral poštu, vědět mohl), a přesto se nepřihlásil, nelze pohledávku splnit a soud by řízení o žalobě tohoto věřitele zastavil.
Pokud se jedná o pohledávku, která vznikla po zahájení insolvenčního řízení a po povolení oddlužení, jste ji jako dlužník povinen splnit, jelikož jinak riskujete zrušení oddlužení.
Při zrušení oddlužení soud současně rozhodne o řešení úpadku konkursem, takže raději doporučuji vždy pohledávku splnit než riskovat žalobu věřitele.


RODINA-ROZVOD A VÝCHOVA
- Může rozvedený otec dítěte rozhodnout kam bude dítě chodit do školky, školy?
- Dítě svěřené do péče matce - může otec rozhodnout o umístění dítěte do školy?
- Má právo rozvedený otec dítěte učit ke kterému lékaři bude dítě chodit?
- Rozhoduje otec dítěte po rozvodu kam bude dítě chodit do školy, školky?

Soudním rozhodnutím jsem dostala děti do péče (dcera 2,5 roku a syn 8 měsíců), rozvod teprve proběhne. Styk s dcerou je určen na pondělí od 9:00 do dalšího dne (úterý) 17:00, styk syna není soudně určen. Jakou roli má mít otec v rozhodnutích o tom, kde budou děti chodit do školky, školy nebo k lékaři? A jaká jsou moje práva matky s dětmi svěřenými do péče? Zatím jsem u Vás našla pouze odpověď na školní prospěch, kdy otec sám bez matky může kontaktovat školu.
Domluva s otcem zatím není možná. Děkuji, Vanda


ODPOVĚĎ:
Vydané soudní rozhodnutí o svěření dětí do Vaší péče má pro Vás tu výhodu, že můžete ve většině záležitostí týkajících se péče o děti rozhodovat sama. Můžete tedy rozhodovat o tom, do které školky či školy budou děti chodit, k jakému lékaři je přihlásíte. Pokud byste ale např. chtěla odcestovat s dětmi do zahraničí a usadit se tam, jednalo by se o vážný zásah do práv otce a dětí na vzájemný kontakt a otec by se proti tomu mohl bránit soudní cestou. V případě syna, u kterého ještě nebyl soudně stanoven styk s otcem, má otec zatím stejné právo na styk se synem jako Vy - může ho tedy chtít kdykoliv vidět. Jinak platí, že otec dětí stále zůstává jejich zákonným zástupcem a jako takový má právo na informace týkající se dětí - jejich zdravotního stavu, prospěchu, zájmových aktivit apod. Jaký způsob získání těchto informací zvolí - zda se bude ptát Vás nebo bude sám kontaktovat školku, dětského lékaře apod. - záleží čistě na jeho uvážení a rozhodnutí.


OBČAN-BYDLENÍ
- Nájemní smlouva studentů - je lepší společná nebo oddělená pro každého studenta?
- Je lepší nájemní smlouva pro více studentů nebo pro každého zvlášť
- Odpovědnost za placení nájmu ostatních studentů v jednom bytě

Jak nejlépe vyřešit situaci ohledně nájemní smlouvy pro více nájemců (odděleně x dohromady). Doteď jsem měla nájemní smlouvu napsanou na oba nájemce (mě a mojí kamarádku). Protože jsme se léta znaly, neměla jsem problém s tím, aby byla smlouva dohromady. Momentálně se ke mně stěhuje nová spolubydlící, kterou jsem našla na inzerát a osobně ji neznám. Jak nejlépe vyřešit situaci s nájemní smlouvou? Jde o to, aby bylo jasně stanoveno, že si každá z nás ručí za svoji část financí a za to, že bude včas platit nájemné nebo případné nedoplatky a né že nás pronajímatelka „hodí do jednoho pytle“. Příklad: má spolubydlící nezaplatí dva nájmy (2x5000,-). Protože máme každá složenou svou část kauce tzn.: já 5000,- ona 5000,-. Pronajímatelka na tento její nedoplatek vezme obě kauce (i přes to, že má část nájmu byla placena řádně) a bude požadovat doplacení této kauce v plné výši, ale i po mě, protože spolu přece bydlíme a máme se vzájemně hlídat. Takovýmto případům bych se ráda vyhnula a měla pojistku v nájemní smlouvě, že k takovýmto případům nedojde. Děkuji, Bedřiška

ODPOVĚĎ:
V takovém případě bych jednoznačně doporučovala uzavřít 2 na sobě nijak nezávislé nájemní smlouvy, pokud k tomu pronajímatel nemá námitky. Šlo by tedy o smlouvy vy + pronajímatel a druhá smlouva spolubydlící + pronajímatel. Takto uzavřené smlouvy Vám v rámci možností zajistí nejvyšší míru ochrany tak, aby např. nenastala situace, kterou popisujete.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY
- Zahraniční dodavatel neřeší reklamace českého obchodníka - co dělat?
- Dodavatel zboží ze zahraničí ignoruje reklamace - jak postupovat?
- Reklamace zboží od dodavatele z Evropské unie (EU)

Na jaře roku 2010 jsme se stali výhradními dovozci a nakoupili dětská vozítka od irského dodavatele (vyrobeno a dopraveno přímo z Číny na naše dopravní náklady). Při prodeji se projevila závada, kvůli které se vrací více než 30% zboží zpět v rámci zákonné dvouleté záruční lhůty. Důvodem je prasknutí výrobků - výrobcem deklarovaná nosnost - určením vozítka pro děti ve věku 3-6 let neodpovídá skutečnosti. V mezičase výrobce výrobky zesílil a tím závadu odstranil. Naše reklamace ignoruje a odmítá nahradit škodu. Máme jako obchodní firma nárok na vrácení zboží dodavateli, případně výměnu poškozenych částí a jejich dopravu do ČR na náklady prodávajícího? Je vymahatelnost podložena jednoznačným zákonem EU? Lze očekávat rychlý průběh a má smysl začít řešit právní cestou? Hodnota zboží je ve stovkách tisíc Kč. Děkujeme, Pavel

ODPOVĚĎ:
Důležitý je obsah smlouvy, který v sobě může obsahovat různá ujednání a odchylky, včetně vzájemných práv nebo určení rozhodného právního řádu. Z dokumentů mohou odkázat na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, která upravuje práva kupujícího v případě porušení smlouvy prodávajícím.
V každému případě, i s ohledem na výši předmětu případného sporu, doporučuji využít právní pomoc, která prostuduje obchodní smlouvu a doporučí další postup ve věci.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Je rodičovský příspěvek krácen když rodičovská končí v části měsíce?
- Krácení rodičovského příspěvku při ukončení rodičovské podle dne v měsíci
- Nárok na nemocenské dávky při ukončení rodičovskoé dovolené a nástupu na neschopenku?

Dne 8.3.2012 mi skončila rodičovská dovolená, a zároveň jsem přestala pobírat rodičovský příspěvek. Od tohoto data (8.3.2012) jsem na neschopence kvůli rizikovému těhotenství s druhým dítětem.
Chtěla jsem se zeptat:
a) jak vysoký rodičovský příspěvek bych měla dostat za březen (jestli se mi bude krátit)? Pobírala jsem 7 600,- kč v tříleté variantě.
b) zda současně v tomto měsíci budu pobírat nemocenské dávky (náhradu mzdy) od svého zaměstnavatle popř. od SSZP
Vyčetla jsem že rodičovský příspěvek by mi krácen být neměl a nemocenská je za první 3 dny 0,-kč od 4-21 dne neschopnosti nějaké procenta atd. Takže bych měla brát rodičovský příspěvek 7600,- kč + nemocenskou resp. náhradu mzdy? Je má úvaha správná? Děkuji, Xenie


ODPOVĚĎ:
Rodičovský příspěvek je - podobně jako například podpora v nezaměstnanosti - vyplácen o měsíc zpětně. To znamená, že v měsíci březnu dostanete rodičovský příspěvek za únor a poslední rodičovský příspěvek Vám bude vyplacen v dubnu a to v plné výši 7.600,- Kč, přestože Vaše rodičovská dovolená skončila 8.3.2012.
Pokud jste v zaměstnání sice ukončila rodičovskou dovolenou, ale v podstatě jste do práce vůbec nenastoupila a zůstala jste rovnou v pracovní neschopnosti, máte nárok na nemocenskou jako náhradu ušlého výdělku. První tři dny nemocenské budete doma "zadarmo", od 4. do 21. dne nemoci Vám bude náhradu mzdy vyplácet zaměstnavatel a od 22. dne nemoci Vám začne nemocenskou vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště.


PRÁCE-ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
- Kolikrát je možné prodloužit smlouvu na dobu určitou podle Zákoníku práce 2012
- Novela zákoníku práce 2012 a opakované prodlužování pracovní smlouvy
- Maximální délka pracovní smlouvy na dobu určitou dle Zákoníku práce 2012

Mám podruhé prodlouženou pracovní smlouvu na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou (končí dnem 31.12.2013). Nyní se zaměstnavatel rozhodl, že všem zaměstnancům od 1.3.2012 dá nové pracovní smlouvy s novými podmínkami a mzdovým výměrem. Zajímá mě, zda nová smlouva pouze nahrazuje původní smlouvu a nemá tak žádný vliv na dobu pracovního poměru, a nebo se bere jako další smlouva a měla bych v tom případě nárok na pracovní úvazek na dobu neurčitou. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě by se mělo jednat o změnu pracovního poměru. Dle zákoníku práce je možné změnu pracovní smlouvy provést pouze písemně. Pracovněprávní vztah je vztahem soukromého práva a stojí na principu smluvní svobody. Proto změnu pracovní smlouvy lze provádět jen vzájemnou dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Touto změnou pracovní smlouvy je možné změnit pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou v pracovní poměr uzavřený na dobu určitou. Od ledna 2012 je možné uzavřít pracovní poměr na dobu určitou tak, že doba jeho trvání nesmí přesáhnout 3 roky a může být opakována pouze 2x. Samozřejmě pokud by pro Vás byla změna pracovní smlouvy (její obsah) nevýhodný, doporučuji takovouto smlouvu nepodepisovat. Původní smlouva tak zůstane nadále platná (nová smlouva by původní smlouvu nahradila).


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Kdy čerpá dovolenou zaměstnankyně když jí vyprší smlouva na dobu určitou v těhotenství
- Vypršení pracovní smlouvy v těhotenství a čerpání dovolené po mateřské dovolené
- Kolik dní musím odpracovat abych mohla po mateřské dovolené čerpat dovolenou
- Čerpání řádné dovolené po mateřské dovolené - § 216 odst. 3 Zákoníku práce

Od 26.1.2012 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou (6 týdnů před očekávaným dnem porodu). Pracovní smlouvu mám na dobu určitou do 30.11.2012. Chtěla jsem se zeptat, zda mám nárok žádat zaměstnavatele o čerpání dovolené za rok 2012 po vyčerpání mateřské dovolené? Mohu se odvolat na § 216 odst. 2 a § 217 odst. 5 zákoníku práce? Pracuji v sociálních službách, nárok na dovolenou mám na 5 týdnů. Ve výplatní pásce za leden 2012 mám uvedeno, že můj nárok na dovolenou činí 0 dnů. Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Podle ustanovení § 216 odst. 3 zákoníku práce se doba čerpání mateřské dovolené pro účely dovolené posuzuje jako doba odpracovaná stejně jako doba dovolené [§ 348 odst. 1 písm. b)]. Pro vznik nároku na dovolenou stačí odpracovat 60 směn v roce a dokonce i doba mateřské dovolené se chápe jako odpracovaná doba (viz § 212, odst. 1 + § 216, odst. 2 Zákoníku práce). Takže ano, letos splníte nárok na výměru dovolené. Pokud chcete čerpat dovolenou návazně na ukončení mateřské a požádala jste o to zaměstnavatele, pak je povinen Vám vyhovět (viz § 217, odst. 5 ZP).


ŽIVNOSTI-PODNIKÁNÍ
- Musí student podnikatel platit sociální a zdravotní pojištění?
- Musí OSVČ student platit nemocenské a sociální pojištění?
- Platí podnikající student mladší 26 let sociální a zdravotní?
- Hranice výdělku pro placení sociálního a zdravotního u studenta podnikatele

Studuji v prezenční formě na vysoké škole VŠ. Teď jsem se rozhodl podnikat. Podle všeho by mé podnikání jako OSVČ mělo mít formu vedlejšího poměru. Od sociálního pojištění jsem jako student osvobozen, měl bych být tedy osvobozen i jako OSVČ. Respektive jsem slyšel o tom, že je dobrovolné, pokud se někdo k sociálnímu a nemocenskému jako podnikající student přihlásí. Je tomu tak? Jde skutečně o věc dobrovolnou? Nerad bych platil nějaké penále. Na druhou stranu nechápu, proč by si student s ambicí vydělat si na studium, měl ještě platit pojištění, když je de facto státem osvobozen. Děkuji za odpověď. Norbert


ODPOVĚĎ:
Jste-li studentem mladším 26 let věku, může být brán jako OSVČ vykonávající vedlejší činnost. O zahájení podnikání by jste měl do 8 kalendářních dní uvědomit Vaši zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a doložit, že jste studentem. V tom případě nebudete v prvním roce podnikání platit žádné zálohy na sociální pojištění. Po skončení roku podáte Přehled příjmů a výdajů, ze kterého zjistíte, jaký byl Váš zisk. Pokud bude Váš zisk nižší než cca 60.000 Kč za rok, nebudete doplácet nic a další rok nebudete opět platit ani zálohy. V případě vyššího zisku doplatíte pojištění podle toho, co Vám vyšlo v Přehledu a začnete platit zálohy vypočítané pro vedlejší činnost. Stejně tak u zdravotního pojištění nemusíte jako student platit zálohy, vše doplatíte až ze skutečně dosaženého zisku. Status studenta musíte opětovně dokládat každý rok až do 26 let.


PRÁCE-DOVOLENÁ, VOLNO
- Neplacené volno a nárok na minimální mzdu
- Kdo platí sociální a zdravontí u neplaceného volna?
- Má zaměstnanec na neplaceném volnu právo na minimální mzdu?

V naši firmě si vzal zaměstnanec neplacené volno, jelikož není práce. Jak mám jako účetní postupovat a jak má postupovat zaměstnanec. Neplacené volno si vzal od 01.02.2012 - 28.02.2012. Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel je povinen uhradit na všeobecném zdravotním pojištění částku 1080,- Kč. Vyměřovacím základem pracovního volna bez náhrady příjmu poskytnutého po celý kalendářní měsíc je minimální mzda. Ta je v současné době stanovena ve výši 8000 Kč. Jednu třetinu pojistného, tedy 4,5 % z minimálního vyměřovacího základu, uhradí zaměstnanec prostřednictvím svého zaměstnavatele, a zbylé dvě třetiny (9 % z minimálního vyměřovacího základu) uhradí zaměstnavatel. Zaměstnanec se může svému zaměstnavateli před poskytnutím neplaceného volna písemně zavázat, že část nebo celé pojistné, které za něj zaměstnavatel odvedl, uhradí.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Je možné přestat platit alimenty při studiu druhého učebního oboru
- Je možné ukončit placení výživného když chce potomek dělat další učební obor
- Druhý učební obor ukončený výučním listem a povinnost výživného, alimentů

Platím na syna alimenty ve výši 3000 Kč po domluvě s manželkou. Syn v červnu 2012 ukončí učební obor a získá vyuční list. V srpnu 2012 jsem chtěl ukončit platbu alimentů, ale syn se rozhodl studovat další učební obor zakončený opět vyučním listem. Je moje povinnost platit dál alimenty, když si kvalifikaci nezvyšuje? Pokud už bych platit alimenty nemusel, musím mít od soudu potvrzené, že už od záři nemusím platit? Děkuji, Bořivoj


ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost trvá do doby, než jsou potomci (děti) schopni se sami živit. Zpravidla do doby ukončení studia. To je jediné zákonem stanovené kritérium pro ukončení vyživovací povinnosti. Není přitom podstatné, zda si Váš syn dalším studiem kvalifikaci zvyšuje či rozšiřuje, podstatné je pouze to, zda je schopen se sám živit. Pokud ne, jste povinen výživné i nadále hradit.
Jestliže usoudíte, že je syn schopen se sám živit (teoreticky to možné je - má výuční list a může pracovat v oboru), můžete teoreticky přestat výživné platit, bývalá manželka nebo syn (pokud je zletilý), by se museli obnovení vyživovací povinnosti z Vaší strany domáhat u soudu. V případě, že by byli úspěšní, musel byste dlužné výživné doplatit zpětně. Pokud by bylo výživné stanoveno soudně, nemůžete ho jen tak přestat platit, musel byste nejprve požádat soud o ukončení vyživovací povinnosti. Každopádně doporučuji možnost ukončení placení výživného nejdříve zkonzultovat s právníkem.
Více o alimentech, výživném se dozvíte více zde.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Žadatel o invalidní důchod nedostal rozhodnutí a lékař chce ukončit neschopenku
- Žadatel dostal posudek o invaliditě, čeká na rozhondutí a lékař chce ukončit PN
- Lékař chce ukončit neschopenku osobě s posudkem o invaliditě - jak postupovat?

Mojí sestře končí 25.4.2012 podpůrčí doba. Dne 6.4.2012 dostala posudek o invaliditě III. stupně. Stále ještě nemá v ruce rozhodnutí o přidělení invalidního důchodu. Paní doktorka jí chce ukončit k 25.4. 2012 neschopenku. Může paní doktorka neschopenku prodloužit (třeba i bez nároku na finanční vyrovnání) do doby doručení rozhodnutí o invalidním důchodu? Nebo co jiného má sestra podniknout? Jaké možnosti má? Moc děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Podle § 26, odst. 1 zákona o nemocenském pojištění činí maximální podpůrčí doba při nemocenské 380 kalendářních dní. V současné situaci má Vaše sestra dvě možnosti. První možnost je požádat lékařku, aby jí prodloužila nemocenskou bez nároku na finanční dávku do doby přiznání invalidního důchodu. Pokud lékařka odmítne Vaší sestře nemocenskou prodloužit, bude se sestra muset do doby přiznání invalidního důchodu zaevidovat na úřadě práce. Zdravotní pojištění jí bude během evidence hradit stát a doba evidence se jí bude započítávat jako tzv. náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Který úřad ustanovuje zvlášního příjemce - v místě pobytu důchodce nebo zvláštního příjemce
- Který úřad vyřizuje stanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení
- Místní příslušnost úřadu stanovujícího zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení

Který úřad je kompetentní k řízení o ustanovení zvláštního příjemce podle § 10 a 118 zákona č. 582/1991 Sb.. Zda jde o obecní úřad v místě trvalého pobytu důchodce nebo v místě trvalého pobytu budoucího zvláštního příjemce. Díky za Váš názor, Dana

ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 10 ani § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, neřeší místní příslušnost obce, která je oprávněna o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení rozhodnout v případech, kdy se jedná o dvě odlišná místa trvalého pobytu účastníků řízení.
Vzhledem k možné odlišnosti trvalého pobytu obou účastníků řízení je proto v této věci zapotřebí vycházet z ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, je kompetentní k provedení řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo tehdy, nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán (krajský úřad). Není–li takového orgánu, určí místní příslušnost usnesením ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží - v tomto případě Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Postup odvolání výpovědi
- Jak zrušit výpověď podanou zaměstnancem
- Jak odvolat dohodu o ukončení pracovního poměru
PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Co je to ochranná doba u výpovědi v těhotenství
- Výpověď v práci v době těhotenství a ochranná doba
- Může dát zaměstnavatel výpověď v těhotenství?
- Ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem v těhotenstí a ochranná doba

V říjnu 2011 jsem nastoupila do práce po ukončení tříleté rodičovské dovolené, hned po nástupu jsem dostala od zaměstnavatele výpověď z organizačních důvodů, ke konci prosince kdy měl být ukončen pracovní poměr jsem dostala nabídku o prodloužení - rozvázání pracovního poměru dohodou - do konce května 2012. Jedná se o dodatek k původní pracovní smlouvě.
Můj dotaz zní: pokud otěhotním v době prodloužení smlouvy (leden až květen) zda pracovní poměr končí 31.5.2012 nebo se vztahuje ochranná lhůta a zaměstnavatel mě nesmí propustit. Děkuji, Vladislava


ODPOVĚĎ:
Dříve než odpovím na Váš dotaz, doporučuji Vám mírně vyjasnit právní vztah s Vaším zaměstnavatelem. Dle § 50/5 zákoníku práce platí, že výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany (zde tedy Vás), přičemž odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. V případě, že by nebyla výpověď z října 2011 tímto způsobem odvolána, mohlo by v budoucnu dojít ke sporu o oprávněnosti Vašeho pracovního poměru (neboť platně podaná výpověď je v příkrém rozporu s dodatkem k pracovní smlouvě, který mění její platnost).
K Vašemu dotazu uvádím, že tzv. ochranná doba dle § 53/1 písm. d) zákoníku práce (tj. doba, kdy je zaměstnankyně těhotná či čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou) se vztahuje pouze na zákaz dát takové zaměstnankyni v tomto období výpověď. Na ukončení pracovního poměru uplynutím doby, na kterou byl sjednán (tedy o pracovní poměr na dobu určitou - § 48/2 Zákoníku práce) se však tento zákaz nevztahuje a Vaše případné těhotenství by proto skončení pracovního poměru k 31. 5. 2012 nezabránilo.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Má potomek nárok na výživné během Evropské doborovlné služby v zahraničí?
- Má dítě nárok na alimenty během Evropské doborovlné služby v zahraničí?

Tento rok mám v plánu absolvovat program EU a to konkrétně Evropskou dobrovolnou službu. Je mi 20 let. Moji rodiče jsou rozvedení a do tohoto srpna jsem stále studentkou. Od září mám začít Evropskou dobrovolnou službu v zahraničí. Otec mi platí měsíčně alimenty. Mám na ně nárok i během Evropské doborovolné služby v zahraničí? Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině stanoví, že vyživovací povinnost trvá do doby, než je dítě schopno samo se živit, zpravidla končí ukončením přípravy na budoucí povolání (studia). Pokud v zahraničí budete vykonávat pouze dobrovolnou a nikoliv výdělečnou činnost, mohla byste být i nadále považována za osobu, která není schopna se sama živit. Jestliže je výživné stanoveno soudním rozhodnutím, nemůže ho otec sám od sebe přestat plnit, musí nejprve požádat soud o ukončení vyživovací povinnosti. Pokud Vám ale platí výživné pouze na základě ústní dohody, pak Vám ho během Vašeho pobytu v zahraničí teoreticky může přestat platit. V takovém případě byste se musela obrátit na soud a domáhat se vyplácení výživného soudní cestou.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Kde bude soud o výživné u manželství rozvedeného v ČR při pobytu v zahraničí?

Je možnost vymáhat po bývalém partnerovi vyživovací povinnost v ČR, když manželství bylo uzavřeno a rozvedeno v České republice dle občanství, ale když ale současně oba manželé mají trvalý pobyt v zahraničí, tedy podle zákonů v cizině, kde manželé pobývali před rozvodem a po rozvodu? Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu není zcela jasné, zda máte na mysli výživné pro rozvedeného manžela nebo pro (ne)zletilé dítě. Podle české legislativy se lze domáhat stanovení výživného u okresního či městského soudu v místě bydliště dítěte (u výživného pro nezletilé dítě) nebo žalovaného rodiče. V případě, že celá rodina již žije v zahraničí, české soudy se otázkou určení výživného již zabývat nebudou. Doporučuji Vám tedy obrátit se na příslušné úřady v zemi, kde bývalý manželé nyní žijí.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Snížení výživného u střídavné péče když potomek jednoho rodiče nenavštěvuje?
- Zvýšení alimentů u střídavné péče když potomek jednoho rodiče nenavštěvuje?
- Snížení alimentů u střídavné péče když potomek jednoho rodiče nenavštěvuje?
- Zvýšení výživného u střídavné péče když potomek jednoho rodiče nenavštěvuje?
- Potomek nenavštěvuje jednoho rodiče při střídavé péči - je možné upravit alimenty?
- Střídavá péče - může otec přestat platit výživné když dítě u matky nebydlí?
- Střídavá péče - může matka přestat platit výživné když dítě u otce nebydlí?
- Placení výživného, aliemtů u dospělého potomka ve střídavé péči
- Střídavá péče u zletilého potomka a placení alimentů, výživného

Můj přítel má po rozvodu ve střídavé péči syna. Alimenty byly stanoveny soudně dle tehdejších příjmů. Otec platí matce 3000,- matka otci 2 000,-. Nyní je syn plnoletý, studuje vysokou školu a bydlí u otce, matku navštěvuje 2-3 večery měsíčně. Náklady spojené se studiem se hradí společně. Veškeré další náklady hradí otec. Tato situace trvá více než rok. Matka odmítá jakoukoli změnu. Prosím o radu, jak dále postupovat:
Musí otec požádat soud o úpravu výživného nebo musí žádat syn? Může otec přestat platit výživné matce, když u ní syn nebydlí. V případě, že tak otec učiní, předpokládá, že matka přestane výživné platit jemu. Je nějaká jiná cesta kromě soudní?
Děkuji, Justýna


ODPOVĚĎ:
Je-li syn Vašeho přítele již zletilý, střídavá výchova už z právního hlediska neexistuje. Váš přítel již nemusí výživné platit matce, může ho platit přímo synovi, stejně tak může učinit matka. Co se týče výše výživného, na místě Vašeho přítele bych se nejprve pokusila se synem na výši, která by byla pro oba přijatelná, dohodnout. Pokud dohoda nebude možná, nezbude Vašemu příteli nic jiného, než se vydat soudní cestou. Váš přítel pak bude muset podat návrh na úpravu (snížení) výživného u okresního soudu v místě synova bydliště.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Rozvod manželství s kanaďanem u manželství nezlegalizovaného v ČR
- Rozvod manželství s kanaďanem u manželství neohlášeného v ČR
- Rozvod manželství s cizím státním příslušníkem - informace
- Je možný rozvod na území ČR pokud jde o manželství s cizincem?
- Manželství s cizinkou - je možný rozvod na území České republiky?
- Postup rozvod manželství s cizincem, cizinkou

V roce 2006 jsem se oženil v Kanadě s kanaďankou, sňatek nebyl nikdy zlegalizován v České republice. Se svou ženou 4 roky nežiji, ona žije s dvěma dětmi stále v Kanadě, kde má i trvalý pobyt a já jsem se před 4 lety vrátil do ČR. Zde žiji doposud a zde jsem měl vždy také trvalý pobyt. Chci se zeptat, jak zrealizovat rozvod manželství. Manželka se mnou vůbec nekomunikuje. Bude lepší zlegalizovat sňatek v ČR a rozvést se v ČR, nebo sňatek nezlegalizovávat a rozvést se v Kanadě? Do Kanady letět nechci, dá se takhle rozvádět i na dálku a pokud ano, prosím o radu jak? Jsem v zoufalé situaci a moc Vás prosím o radu. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Zrušení manželství rozvodem se řídí právním řádem státu, jehož občany jsou manželé v době zahájení rozvodového řízení. Jsou-li manželé občany dvou různých států, řídí se rozvod právním řádem České republiky. Pokud jste tedy občanem ČR (máte české občanství), můžete podat žádost o rozvod u okresního soudu v místě Vašeho trvalého bydliště. Rozvodové řízení bude postupovat podle zákona o rodině a bude probíhat stejně jako rozvodové řízení mezi dvěma českými občany.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Přerušení studia kvůli neúspěšné zkoušce a povinnost rodiče platit výživné
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok na dávky v nezaměstnanosti u studenta který přerušil školu (neúspěšná zkouška)?
- Má nárok na dávky v nezaměstnanosti student při přerušení studia bydlící u rodičů?

Mám dotaz ohledně dcery, která má u mě hlášený trvalý pobyt. V únoru 2012 jí bylo přerušeno studium 5. semestru vysoké školy z důvodu neúspěšného složení zkoušky. Je vedena na úřadě práce, bez jakékoliv peněžní podpory. Můj dotaz se týká problému, zda jsem povinna dceru dále vyživovat a pokud má nárok na nějaký sociální příspěvek od státu. Žiji sama a můj měsíční příjem činí cca 24.000 Kč.
Děkuji, Samanta


ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů do doby, než je dítě schopno samo se živit, zpravidla tedy do ukončení přípravy na budoucí povolání (studia). Záleží tedy na tom, zda je dcera po ukončení studia schopná se sama živit. V případě, že je výživné stanoveno soudně, nemůžete ho jen tak přestat platit, ale musíte nejprve požádat příslušný soud o ukončení vyživovací povinnosti. Jestliže je výživné pouze výsledkem ústní dohody mezi Vámi a dcerou, pak ho teoreticky přestat platit můžete. Pokud by s tím dcera nesouhlasila, musela by se domáhat svého nároku na výživné u soudu. V případě, že by u soudu uspěla, musela byste jí dlužné výživné doplatit.
Co se týče nároku na sociální dávky, pak vzhledem k výši Vašeho příjmu a k tomu, že dcera žije s Vámi ve společné domácnosti, pravděpodobně na žádné dávky nedosáhne. Vaše příjmy totiž budou posuzovány společně s jejími. Pokud by se tomu chtěla vyhnout, musela by začít bydlet a hospodařit odděleně. Pokud tedy nechcete, aby dcera zůstala zcela bez finančních prostředků, nejspíše jí budete muset finančně vypomoci.


RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Stěhování matky dítěte a ztížený styk otce - může otec zasáhnout?
- Může otec dítěte zakázat matce přestěhování na území ČR?
- Stěhování matky dítěte v rámci České republiky a nesouhlas otce
- Má matka povinnost vozit dítě otci když se přestěhuje do jiného města?
- Kdo platí cestovní náklady při styku s dítětem
- Kdo platí vlak, autobus či benzín při styku s dítětem

V polovině prázdnin plánujeme s přítelem stěhování z Nového Boru do Třince, odkud přítel pochází a má tam zázemí. Otec mé dcery žije v Litvínově, odkud jsem se před časem s dcerou odstěhovala. Už tehdy dělal problémy. Chtěla jsem se zeptat, zda má otec možnost zasahovat do mého rozhodnutí, když jde o stěhování vlastně přes celou republiku a jeho stýkání s dcerou bohužel nebude možné už tak často.
Také bych se chtěla zeptat, jestli mám povinnost mu dceru vozit, když nevlastníme auto a na vlakové spojení obzvlášť v zimě není spoleh? Navíc cesta trvá kolem devíti hodin pokud spoje nemají zpoždění. Dceři je 8 let a nechci ji vystavovat takovému cestování v mrazech. Děkuji, Izabela


ODPOVĚĎ:
Otec nemá právo zasahovat Vám do rozhodování ohledně stěhování, na druhou stranu má ale právo na pravidelný osobní styk se svou dcerou. Pravidelnost setkávání (styku) otce s dcerou by tedy kvůli Vašemu stěhování neměla být omezena. Záleží také na tom, jakým způsobem je styk s dcerou upraven. Pokud je styk upraven pouze na základě ústní dohody mezi Vámi a otcem, doporučuji zkusit se s otcem nejprve dohodnout na nějakém kompromisu přijatelném pro Vás oba. Jestliže je styk upraven rozhodnutím soudu, jste povinna toto rozhodnutí i nadále respektovat, resp. otec má i nadále právo dceru vídat ve stanovených termínech.
Vzhledem k tomu, že Vaše nové bydliště bude na druhém konci republiky, může ale otec argumentovat zvýšenými finančními náklady, které bude muset na kontakt s dcerou vynaložit. V takovém případě bude moci požádat soud, aby nařídil, že mu například na každý druhý kontakt budete dceru vozit a zase ji odvážet nebo mu budete přispívat na úhradu nákladů, které bude muset na cestu za dcerou a zpět bez svého zavinění vynaložit.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Kdo platí sociální a zdravotní když je matka na mateřské déle než do 3 let dítěte
- Matka je s dítětem na prodloužené mateřské dovolené - kdo platí sociální a zdravotní?

Mám dotaz ohledně rodičovské dovolené. Po tříleté variantě která mi končí v říjnu 2012, se z důvodu péče o dítě budu vracet až v lednu 2013. Zaměstnavatel mi to umožní, dostanu neplacené volno. Zajímalo by mě, zda od října 2012 do konce roku musím za sebe hradit zdravotní pojištění? Nebo zda ho hradí stát? Děkuji, Dagmar


ODPOVĚĎ:
Během neplaceného volna nemusíte odvádět pojištění za předpokladu, že Vaší zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě bydliště nahlásíte, že i nadále pečujete o dítě mladší čtyř let věku. V takovém případě za Vás bude zdravotní pojištění hradit stát a doba péče o dítě se Vám bude započítávat jako tzv. náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Kdo má nárok na vdovský důchod
- Kdo má právo na vdovský důchod
- Kdy může vdova znovu získat vdovský důchod
- Kolik let má vdova nárok na vdovský důchod?
- Kdy se obnovuje nárok na vdovský důchod

Budu znovu pobírat vdovský důchod v 58 letech? Nyní mi je 56 let. Děkuji, Božena

ODPOVĚĎ:
Vdovský důchod Vám náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby máte nárok na vdovský důchod za předpokladu, že splňujete některou z následujících podmínek:
1. pečujete o nezaopatřené dítě
2. pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV
3. pečujete o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s Vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV
4. jste invalidní ve třetím stupni (pobíráte plný invalidní důchod)
5. dosáhla jste věku o 4 roky nižšího než je důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
Nárok na vdovský důchod Vám vznikne znovu, jestliže splníte některou z výše uvedených podmínek do dvou let po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.


PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Pracovní smlouva na dobu určitou a těhotenství
- Má vliv těhotenství na prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou?
- Má vliv pracovní neschopnost na prodloužení pracovní smlouvy na určito?
- Může zaměstnavatel neprodloužit těhotné ženě pracovní smlouvu na určito?

Dne 19.6.2012 mi bude končit pracovní smlouva, jsem těhotná a na mateřskou mám nastoupit 13.7.2012. Doktor mě ale dnem 5.6.2012 poslal na neschopenku. Od účetní v práci jsem se dozvěděla, že se mnou zaměstnavatel ale po 19.6.2012 už nepočítá a v ten den si mám přijít pro papír o ukončení poměru a podepsat ho. Má právo mi dát výpověď a neprodloužit pracovní smlouvu, když jsem těhotná a v pracovní neschopnosti? Mám právo se proti tomu nějak bránit? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. Před tímto ukončením Vás bohužel neochrání ani pracovní neschopnost, ani Vaše těhotenství. Zaměstnavatel tedy má právo pracovní poměr ukončit, resp. Vám smlouvu neprodloužit. Tento postup je zcela v souladu se zákonem a tudíž se proti němu nijak bránit nemůžete.

 

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Notář nezná adresu dědice, jak bude dědické řízení pokračovat?
- Jak postupovat když notář nezná adresu dědiců
- Do kdy musí být vydáno dědictví dědici
- Lhůta na projednání dědictví v dědickém řízení
- Dědicové žijí v zahraničí a notář nezná jejich adresy
- Je možné aby dědil jeden dědic pokud ostatní dědice nelze dohledat?
- Co se stane když se nepodaří notáři dohledat ostatní dědice?

Jsem spoluvlastníkem 3/4, 1/4 vlastnil příbuzný, který zemřel a měl dvě dospělé děti, které žijí v zahraničí a jejich adresy mi nejsou známy. Co lze dělat v případě, že chci dům prodat? Dědice se zatím nepodařilo notářce dohledat. Existují na hledání dědiců nějaké lhůty? Je možné požádat soud o vypořádání a zrušení jejich dědického podílu?
Děkuji, Norbert


ODPOVĚĎ:
Pokud je notářce známo, že zůstavitel má dva zletilé potomky, nelze použit § 29/3 občanského soudního řádu (tj. ustanovit neznámým dědicům opatrovníka z řad advokátů).
V tomto případě bude tedy zapotřebí použít § 468 Občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení se při projednávání dědictví nepřihlíží k dědici neznámému (popř. k dědici neznámého pobytu), který byl o svém dědickém právu vyrozuměn vyhláškou soudu a který v určené lhůtě nedal o sobě vědět. Pokud se tedy notářce nepodařilo kontaktovat dědice zůstavitele, může je dle § 50l/1 občanského soudního řádu vyzvat k odmítnutí dědictví (popř. přihlášení se k dědictví) vyvěšením na úřední desce soudu. V případě, že se dědici ve stanovené lhůtě nepřihlásí, může dědické řízení pokračovat bez jejich účasti.
Shora nastíněný postup však oprávněné dědice nediskvalifikuje s konečnou platností. Dle § 485/1 Občanského zákoníku zjistí-li se po projednání dědictví, že oprávněným dědicem je někdo jiný, je povinen ten, kdo dědictví nabyl, vydat oprávněnému dědici majetek, který z dědictví má, (podle zásad o bezdůvodném obohacení) tak, aby neměl majetkový prospěch na újmu pravého dědice, tzn. že pravý dědic se může svých práv domáhat žalobou dle § 175y/2 občanského soudního řádu, a to v obecné tříleté promlčecí době, která počne běžet právní mocí rozhodnutí, kterým se dědické řízení skončí (§ 105 Občanského zákoníku).
V současné chvíli proto můžete notářce navrhnout realizaci shora uvedeného postupu (který však bezpochyby zná). Po skončení dědického řízení pak můžete se souhlasem nového podílového spoluvlastníka věc prodat, do této doby můžete uskutečnit pouze prodej svého spoluvlastnického podílu.


OBČAN-EXEKUCE
- Nový člen družstva nevěděl o exekuci na družstvo, může vrátit družstevní byt?
- Je možné vrátit družstevní byt převodci když je na družstvo exekuce?

V květnu 2011 jsme si s přítelkyní koupili práva k družstevnímu bytu. Ještě zbývala doplatit anuita. Dále jsme při převodu práv byli informováni předsedou družstva a převodcem, že je družstvo zadlužené. Předchozí vedení družstva peníze zpronevěřilo, ale policií nebylo nic zjištěno. Jakou částkou jsme se dozvěděli až později (cca 5.000.000 Kč). Když jsme ale žádali o hypotéku, zjistili jsme, že je družstvo v exekuci již od 25.1.2011. Toto jsme opravdu nevěděli. Možnost vykoupit tedy nelze využít a hrozí, že přijdeme o všechny peníze. Do smlouvy o převodu práv jsme si dali podmínku, že byt bude možné převést do OV do března 2012. Dosud toto umožněno tedy nebylo. Převodce ale do smlouvy doplnil odstavec:
„Nabyvatel prohlašuje, že byl převodcem informován o aktuální výši dluhu předmětného bytového družstva vůči společnosti MORAVOSTAV a s tímto dluhem souvisejícími omezeními. S tímto dluhem souhlasí, což stvrzuje níže svým podpisem“. O dluhu jsme věděli, o exekuci nikoliv. Mě nyní zajímá, jestli se mohu nějakým způsobem bránit, například obvinit převodce, že nás neinformoval o exekuci. Děkuji, Karla


ODPOVĚĎ:
Je otázkou, čeho chcete dosáhnout. Pokud byste chtěli odstoupit od smlouvy, bude třeba se řídit smlouvou, kterou jste uzavřeli a podmínkami, které jsou v ní stanoveny pro odstoupení. Vzhledem k odstavci, který je ve smlouvě doplněn pro Vás ale bude těžké prokázat, že jste o exekuci nevěděli. Zvláště pak, pokud jste takové tvrzení podepsali. Je zde ještě možnost podat trestní oznámení na předsedu družstva. Mohlo by se jednat o trestný čin podvodu. Nicméně i zde platí, že to policie musí prokázat.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Může obsluha (servírka) v baru odmítnout obsloužit zákazníka?
- Může obsluha restaurace odmítnout obsloužit zákazníka?
- Má právo prodavačka v obchodě odmítnou obsloužit zákazníka?
- Diskriminace zákazníka - obsluha ho odmítá obsloužit
- Diskriminace spotřebitele - obsluha odmítá obsloužit zákazníka
- Obrana zákazníka proti diskriminaci v obchodě, restauraci, baru

Kamarád měl vztah (přátelský) s jednou slečnou a nepohodli se. Slečna pracuje jako servírka v jednom baru, kam kamarád chodil. V případě, když přijde do baru jako host, servírka ho ihned vyhodí nebo odmítne přijmout jeho objednávku. Slečna to asi bere jako určitý druh pomsty.
Jiná osoba, u které je možno učinit objednávku v baru není. Podotýkám, že se kamarád opravdu chová jako běžný host, se servírkou jedná jako host a nepokouší se o žádný osobní kontakt, žádné narážky ani grimasy (samozřejmě nedělá ani žádné výtržnosti). Písemně jí pouze sdělil, že se do baru chodí najíst a napít, nikoliv kvůli ní. Podle několika internetových stránek nemá zaměstnanec restaurace právo odmítnout obsloužit zákazníka. Jakákoli domluva s majitelem restaurace bude asi zbytečná. Jedná se o velmi dobrého známého dotyčné. Kamarád by rád bar navštěvoval i nadále.
Rád bych se Vás zeptal:
Jak vypadá tato situace z právního pohledu a jaká je možná obrana?
Jakého protiprávního se zaměstnankyně restaurace dopouští a jaký existuje právní postih?
Děkuji, Mirek


ODPOVĚĎ:
Svým jednáním se servírka bezpochyby dopouští diskriminace spotřebitele dle § 6 zákona o ochraně spotřebitele. Dle tohoto ustanovení nesmí prodávající při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat, přičemž za diskriminaci lze označit takové jednání (včetně opomenutí) kdy se s jedním spotřebitelem zachází méně příznivě, než se zachází (resp. zacházelo nebo by se zacházelo) s jiným spotřebitelem ve srovnatelné situaci, resp. kdy je realizováno takové opatření, které neplatí za srovnatelných podmínek pro všechny spotřebitele stejně, popř. takové opatření není odůvodnitelné, přiměřené a nezbytné.
Váš popis situace svědčí o diskriminaci Vašeho kamaráda (ve srovnání s jinými spotřebiteli/zákazníky baru) při přístupu k nabízeným službám.
Vašemu kamarádovi lze doporučit obrátit se na majitele baru s písemným upozorněním na diskriminační chování jeho zaměstnankyně, v němž a/ popíše, v čem spatřuje závadnost jejího jednání, b/ vysloví přesvědčení, že se jedná o diskriminaci spotřebitele (ve smyslu shora uvedeného ustanovení zákona o ochraně spotřebitele), c/ upozorní, že svým jednáním se majitel baru dopustil správního deliktu dle § 24/7 písm. b) zákona o ochraně spotřebitele (za který hrozí pokuta až do výše 3.000.000,- Kč), d/ projeví svou připravenost upozornit na závadný stav příslušnou pobočku České obchodní inspekce a e/ bude se domáhat okamžitého odstranění diskriminačního přístupu ke své osobě.
Jednu podepsanou kopii písemné výzvy je samozřejmě vhodné si ponechat, přičemž druhou kopii je zapotřebí zaslat majiteli baru prokazatelným způsobem (tj. doporučeně s dodejkou či osobně za přítomnosti svědka).
Nebude-li diskriminační přístup servírky ani po zaslání písemné výzvy odstraněn, nezbývá, než se obrátit na příslušnou pobočku České obchodní inspekce s podnětem k zahájení příslušných kontrolních úkonů. Pro úspěch správního řízení je vhodné závadnost jednání servírky nějakým způsobem prokázat, tj. zejména návrhem svědeckých výpovědí těch, kteří mají o diskriminačním přístupu povědomí (tzn. byli odmítnutí prodeje zboží, resp. poskytnutí služeb v baru osobně přítomni).
Bude-li Českou obchodní inspekcí konstatován diskriminační přístup majitele baru, může být majiteli baru zároveň zrušeno živnostenské oprávnění (popř. provozování živnosti může být v odpovídajícím rozsahu pozastaveno), shledá-li živnostenský úřad, že majitel baru závažným způsobem porušil povinnost uloženou zvláštním právním předpisem (§ 8/3 živnostenského zákona).
Váš kamarád se může zároveň domáhat náhrady vzniklé nemajetkové újmy soudní cestou (§ 11 a § 13 Občanského zákoníku).


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Vznik věcného břemene u nástavby a vestavby stavebními bytovými družstvy
- V jakém poměru platí oprávněný a povinný z věcného břemene náklady spoluužívání věci?

Na domě ve vlastnictví státu s 12 byty byla roku 1970 postavena dvoupatrová nástavba s 8 byty, budova se nestala předmětem podílového spoluvlastnictví družstva provádějícího nástavbu (dále SBD) a původního vlastníka budovy. Celý dům (20 bytů) byl v r. 2000 prodán nově založenému bytovému družstvu Dlouhý lán (dále BD lán) a k převáděné nemovitosti je zřízeno věcné břemeno pronájmu ve prospěch SBD. Po 10 letech BD lán rozdělilo dům na bytové jednotky. Následně převedlo byty do osobního vlastnictví včetně 5 bytů v nástavbě. 3 byty v nástavbě, jejichž uživatelé neměli zájem o odkoupení, zůstaly ve vlastnictví BD lán a je k nim věcné břemeno ve prospěch SBD. Vzniklo společenství vlastníků bytových jednotek (dále SVJ) a BD lán je jedním z členů. Každý člen SVJ má povinnost hradit příspěvky na správu a provoz, opravy a údržbu, stanovené měsíční zálohy na služby. Měsíční příspěvek, který BD lán musí hradit na účet SVJ se týká pouze 3 bytů v nástavbě, jiné byty BD lán nevlastní. SBD však proplácí jen podíl za již dokončené opravy, a BD lán nemá finance na měsíční platby do fondu oprav, ani na svou správu. Postupuje SBD správně? Děkuji, Zdeněk


ODPOVĚĎ:
Přestože to z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že se na Vámi popisovanou situaci vztahuje § 27/1 zákona o vlastnictví bytů, tzn. že nastal stav, kdy byly v družstevní bytové výstavbě pořízeny byty (na které byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle předpisů o finanční a úvěrové pomoci družstevní bytové výstavbě) formou nástaveb a vestaveb do stávajících budov, aniž se budova stala předmětem podílového spoluvlastnictví družstva a původního vlastníka budovy.
V těchto případech vzniklo dle § 28d/1 zákona č. 42/1992 Sb. na budově ve prospěch SBD věcné břemeno (dle § 151n a násl. Občanského zákoníku), které BD lán omezuje v následujícím:
a/ pro nájemní vztahy k bytům získaným nástavbou či vestavbou platí ustanovení Občanského zákoníku o nájmu družstevního bytu,
b/ SBD má k těmto bytům práva a povinnosti pronajímatele (není-li mezi SBD a BD lán dohodnuto jinak),
c/ pro stanovení nájemného z těchto bytů platí předpisy o způsobu výpočtu nájemného v bytech stavebních bytových družstev,
d/ nájemné z těchto bytů platí nájemce SBD; přičemž úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu však nájemce platí BD lán.
Pro vyřešení otázky výše podílu SBD na povinných příspěvcích SVJ je zapotřebí použít § 151n/3 Občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc (SBD), povinen nést přiměřeně náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i její vlastník (BD lán), je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání. Ideálním řešením nastalé situace je samozřejmě uzavření písemné dohody, jejímž předmětem bude kalkulace míry spoluužívání BD lán (co se týče předmětných tří bytů) a závazek SBD hradit BD lán poměrnou část celkových nákladů. Pro předejití vzniku sporů lze SBD a BD lán doporučit nechat si vyhotovit znalecký posudek, kterým by se následná dohoda řídila.
Pokud by nebyla dohoda možná, nezbude BD lán, než se obrátit na soud.

 

RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Je možný rozvod manželství bez soudního stání?
- Rozvod dohodou bez soudního stání, přelíčení - podmínky

Dohodli jsme se manželem na rozvodu, nežijemem spolu téměř 4 roky, dohodu o úpravě výchovy a výživy syna pro dobu po rozvodu máme již soudně schválenou, dohodu o majetkovém vypořádání podepsanou (s ověřenými podpisy). Dozvěděla jsem se, že existuje možnost rozvodu, kdy soudce může rozhodnout bez soudního stání. Mohu tento způsob v žalobě sama navrhnout (bez spolupráce s advokátem), případně jak by tento návrh měl být formulován? Děkuji, Tereza


ODPOVĚĎ:
Bez soudního stání může proběhnout tzv. nesporný rozvod, neboli rozvod založený na dohodě obou manželů. Pro to, aby mohl rozvod dohodou proběhnout, je zapotřebí splnit následující podmínky: manželství musí trvat nejméně jeden rok a oba manželé musí s rozvodem souhlasit. Dalšími důležitými podmínkami jsou vyřešení majetkoprávních záležitostí a péče o děti a také skutečnost, že manželství už neplní svůj účel. Poslední důležitou podmínkou je skutečnost, že manželé spolu dlouhodobě nežijí - tato doba by měla trvat déle než 6 měsíců. Neznamená to, že musíte žít s manželem každý v jiném bytě či domě, ale spíše to, že hospodaříte odděleně, nežijete spolu intimně, netrávíte společně volný čas apod. Při splnění těchto podmínek může soud manželství rozvést i bez soudního stání. Ve své žádosti o rozvod můžete tuto možnost navrhnout. Vzory žádosti o rozvod najdete na stránkách naší Bezplatné právní poradny nebo i jinde na internetu.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Jak se bránit proti šikaně od nadřízeného?
- Jak se bránit proti psychickému nátlaku zaměstnavatele?
- Právní prostředky obrany proti bossingu
- Bossing a diskriminace zaměstnance nadřízeným, šéfem
- Šikana v zaměstnání a rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2842/2004
PRÁCE-UKONČNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Bossing, šikana nadřízeným a ukončení pracovního poměru výpovědí zaměstnancem

Jsem zaměstnaná u firmy 13 let jako vedoucí pracovník, pod sebou mám cca. 10 lidí. Poslední rok si na mě zasedl šéf, neustále na mě křičel a psychicky mě týral až jsem se nervově zhroutila. Od února 2012 jsem v pracovní neshopnosti a v péči psychiatra a i psychologa. Po skončení pracovní neschopnosti budu muset dát výpověď, protože si nedovedu představit další spolupráci se svým šéfem. Chci se zeptat jestli můžu dát výpověď se zdravotních důvodu, jak výpověď podat a jaká mám práva. Šéf mě pomlouvá, místo aby uznal své chování a ani nejsem první případ ve firmě. Před 2 lety takto dopadla naše účetní, svou práci jsem si vždy plnila. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Právní obrana proti tzv. bossingu (šikana ze strany nadřízeného), jehož obětí jste se stala, je dosti nesnadná.
Jednou ze základních zásad pracovněprávních vztahů je zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace (§ 1a písm. e) zákoníku práce). Dle § 16/1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci a to rovněž v oblasti jejich pracovních podmínek. § 302 písm. c) zákoníku práce pak stanoví vedoucím zaměstnancům výslovnou povinnost vytvářet podřízeným zaměstnancům příznivé pracovní podmínky.
Lze tedy shrnout, že jednání Vašeho nadřízeného je v přímém rozporu se zákoníkem práce a dobrými mravy. Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že k problematice zneužití práva (tj. šikaně) se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2842/2004, ze dne 15. 8. 2005.
Vaše postavení by se výrazně zlepšilo v případě, pokud by se Vám podařilo prokázat, že jste byla ze strany svého nadřízeného šikanována např. z důvodu svého pohlaví, věku, národnosti, náboženského či světového přesvědčení (či některého z dalších důvodů dle § 2/3 antidiskriminačního zákona). V tomto případě by se totiž Váš nadřízený, resp. zaměstnavatel dopustil diskriminace, přičemž proti tomuto jednání byste se mohla bránit žalobou dle § 10 antidiskriminačního zákona.
Pokud je šikana ze strany nadřízeného odůvodněna například pouhou antipatií k Vaší osobě, není možné úpravu dle antidiskriminačního zákona použít. V tomto případě byste se mohla obrátit na soud s žalobou na ochranu své osobnosti (§ 11 Občanského zákoníku) a požadovat, aby Váš nadřízený upustil od závadného jednání, odstranil jeho následky, popř. aby Vám poskytl přiměřené zadostiučinění (možno i v penězích) dle § 13 Občanského zákoníku. Svá tvrzení byste byla povinna samozřejmě prokázat, v tomto případě připadají v úvahu především svědecké výpovědi Vašich kolegů. Pro sepsání zmíněné žaloby Vám doporučuji kontaktovat advokáta.
Po návratu do práce Vám doporučuji informovat o všech rozhodných skutečnostech nadřízeného Vašeho vedoucího, popř. požádat o své přeložení na jiné pracoviště (je-li to možné).
Co se týče Vašeho úmyslu rozvázat pracovní poměr výpovědí, je pro Vás klíčový § 50 zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení musí být výpověď vždy písemná, přičemž zaměstnanec může podat výpověď z jakéhokoli důvodu, popř. i bez udání důvodu. Rozvážete-li svůj pracovní poměr výpovědí, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby (která musí být alespoň dvouměsíční).


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Může být úředník obecního úřadu členem představenstva družstva?
- Může být zaměstnanec obecního úřadu členem představenstva družstva?

Chtěl bych se zeptat, zda může řadový zaměstnanec obecního úřadu (žádný vedoucí pracovník) být členem představenstva bytového družstva?
Děkuji, Vendelín


ODPOVĚĎ:
Ano, v zásadě může. V této souvislosti však upozorňuji na následující:
Dle § 16/1 písm. h) zákona o úřednících územních samosprávných celků je zaměstnanec obecního úřadu povinen zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.
Dle § 16/3 zákona o úřednících územních samosprávných celků nesmí být úředník členem řídícího (tj. i představenstva družstva), dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání (obdobná povinnost je stanovena v § 303/3 zákoníku práce i pro ostatní zaměstnance územních samosprávných celků). Pokud však Vámi zmiňované bytové družstvo nepodniká, výše uvedený zákaz se na Vás samozřejmě nevztahuje.
V případě, že byste se chtěl stát též zaměstnancem bytového družstva, bude nutný souhlas Vašeho zaměstnavatele (§ 16/4 zákona o úřednících územních samosprávných celků).


OBCHOD-PODNIKÁNÍ
- Jaký je rozdíl mezi uznáním dluhu a uznání závazku?
- Jak dlouhá je promlčecí doba dle Obchodního zákoníku?
- Jak prodloužit promlčecí dobu v obchodněprávních vztazích?
- Jak prodloužit promlčecí lhůtu u dluhu za fakturu
- Délka promlčecí doby u faktury (závazku, dluhu z podnikání)
- O kolik let se prodlužuje promlčecí lhůta u uznání závazku?
- Co je to maximální limit délky promlčecí doby u dluhu, závazku?

V rámci své podnikatelské činnosti jsem dne 4.11.2009 prodal zákazníkovi (živnostníkovi, OSVČ) zboží v hodnotě cca 42 tisíc kč na fakturu. Jako doklad o prodeji mám podepsanou fakturu + podepsanou objednávku od zákazníka. Zákazník bohužel fakturu neuhradil a následně se dostal do finančních problémů. 21.12.2010 ukončil svoji podnikatelskou činnost. Z období konce podnikatelské činnosti má na sobě vykonatelné exekuční tituly za cca 500.000 kč. Zákazník nemá dostatek financí, aby tento dluh rychle uhradil. Osobní bankrot nevyhlásil. Navzdory výše uvedením skutečnostem stále komunikuje, nebrání se podepsání dohody o uznání závazku nebo dluhu + splátového kalendáře. Jde mi jen o prodloužení promlčecí doby a lepší pozici u soudu. Dotazy:
1) Je dluh promlčen? Předpokládám, že promlčecí lhůta jsou 3 roky od vystavení dokladu.
2) Jaký typ uznání zvolit (uznání závazku nebo dluhu)? Jedná se o dluh z podnikatelské činnosti, tzn. předpokládám, že by se mělo jednat o uznání závazku, ale dotyčný již živnost ukončil.
3) Je možné uzavírat dohodu o uznání závazku s někým kdo ukončil živnost?
Děkuji, Jaroslav


ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Promlčení dluhu:
Dle § 397 Obchodního zákoníku činí promlčecí doba v obchodněprávních vztazích 4 roky, přičemž dle § 392/1 Obchodního zákoníku počíná běžet ode dne, kdy měl být závazek splněn nebo mělo být započato s jeho plněním (doba splatnosti). Pokud jste tedy fakturu vystavil v listopadu 2009, neměla by být tato pohledávka dosud promlčena.
2/ Uznání dluhu či uznání závazku:
Domnívám se, že přestože dlužník již ukončil svou podnikatelskou činnost, bude zapotřebí zvolit uznání závazku dle § 323 Obchodního zákoníku. V této souvislosti je rozhodný charakter uznávaného závazku, který zůstává obchodněprávní. Opačným postupem bychom zároveň dospěli k poněkud absurdnímu závěru, kdy by se povaha závazků (tj. např. i délka promlčecí doby) měnila podle toho, zda ta která smluvní strana aktuálně podniká či nikoli, což je konstrukce zjevně neúnosná.
Dle § 323/1 Obchodního zákoníku uzná-li někdo písemně svůj určitý závazek, má se za to, že v uznaném rozsahu tento závazek trvá v době uznání (totéž platí i pro pohledávku již promlčenou).
Základním účinkem uznání závazku je prodloužení promlčecí doby o další 4 roky od tohoto uznání (§ 407/1 Obchodního zákoníku), přičemž tento účinek se vztahuje rovněž na pohledávku v době uznání již promlčenou. Stejný účinek jako písemné uznání závazku má rovněž placení úroků (a to ohledně částky, z níž se úroky platí) a částečné plnění dluhu (lze-li usuzovat, že plněním části dluhu dlužník uznává i jeho zbytek).

3/ Uzavření dohody o uznání závazku:
Tato otázka byla de facto zodpovězena již pod bodem 2/. Rozhodující je povaha závazku, která je určující pro povahu jeho subjektů, promlčecí doby a též jeho uznání, ve Vašem případě se tedy jedná o režim obchodněprávní.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že přestože promlčecí dobu lze prostřednictvím uznání závazku vícekrát prodloužit, platí pro obchodněprávní vztahy limit maximální délky promlčecí doby. Dle § 408/1 Obchodního zákoníku skončí promlčecí doba nejpozději po uplynutí 10 let ode dne, kdy počala poprvé běžet.
Současnou čtyřletou promlčecí dobu může Váš dlužník rovněž prodloužit (opět maximálně na 10 let), a to písemným prohlášením dle § 401 Obchodního zákoníku (jednostranné prohlášení dlužníka lze samozřejmě nahradit písemnou dohodou).


OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
- Je možné aby katastrální úřad měl kupní smlouvu bez podpisů
- Kupní smlouva na katastru nemovitostí bez podpisů - je to možné?

Rád bych se zeptal, zda kupní smlouva, na základě které má byt zapsáno právo do katastru, musí obsahovat podpisy kupujících a prodávajících. Nechal jsem si udělat kopii kupní smlouvy resp. kopii opisu (listiny), kterou uchovává katastální úřad. Můj dotaz tedy zní, zda je běžné, že se podpisy kupujících a prodávajících uvádějí jen na originalních smlouvách a na listině kterou vlastní katastrální úřad mohou chybět? V kopii jsou totiž řádky pro podpis prázdné. Předem děkuji. Karel

ODPOVĚĎ:
Obecně řečeno, by taková situace vůbec neměla nastat. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou stran a takovou smlouvou by katastrální úřad měl disponovat už jenom z toho důvodu, aby vždy odůvodnil legálnost zápisu v katastru.
Je otázkou, z jaké doby je tato smlouva (pokud by smlouva např. byla z padesátých let, tedy z doby, kdy neplatil intabulační princip při převodu nemovitostí, může se stát, že doložení vlastnického práva dodatečně bylo provedeno nedostatečně, ačkoliv v danou chvíli byl převod nepochybný) a jaké další podklady katastrální úřad má k tomuto případu.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Má zaměstnanec právo znát výši prémií jeho kolegů?
- Prémie zaměstnanců - mají právo je zaměstnanci navzájem znát?
- Může si zaměstnanec vybrat způsob vyplacení příspěvku na stravu?
- Jak zjistit výši prémií kolegů v práci
- Diskriminace v práci - různé výše prémií u zaměstnanců
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Může chtít zaměstnanec stravenky pokud nemá zájem o stravu v podniku?
- Má zaměstnanec právo na veřejné stravenky pokud se nestravuje ve firmě?
- Jak donutit zaměstnavatele aby mi dal stravenky když nejím v závodní jídelně?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Považuje se výše prémií za osobní údaj, který není veřejný?

Zajímalo by mě jestli mám nárok dozvědět se, kolika procenty jsou moji kolegové v porovnání se mnou ohodnoceni za odvedenou práci (myslím tím prémie). Například, jestli dostali do základu přidáno a jestli jsou ve výplatách odměňováni vyššími prémiemi (prémie jsou u nás nepoviná platba za práci). Můžu si zvolit jakou formou budu pobírat příspěvek na stravu? Například, u nás v práci zaměstnavatel přispívá na stravu, které nám zajistil u firmy, která nám ho doručuje přímo do zaměstnání? Když nemám zájem o jídlo které je mi nabízeno, můžu trvat na tom aby mi byl příspěvek umožněn například ve formě stravenky využitelné v obchodech? Děkuji, Ivoš

ODPOVĚĎ:
Pokud kolegové nepracují ve státní instituci na vedoucích postech, nelze se domáhat zjištění výše jejich mezd, jelikož se odměna za práci považuje za osobní údaj, který nelze získat bez souhlasu subjektu údaje. Pokud máte odůvodněnou obavu, že ve společnosti pro kterou pracujete dochází k diskriminaci v odměňování, můžete se obrátit na inspekci práce s podnětem k prošetření. Podotýkám, že obava musí být odůvodněná.
Ke stravování - zaměstnavatel je povinen Vám umožnit se stravovat, což neznamená, že musí poskytovat stravenky či zajišťovat dodavatele stravování. Řada zaměstnavatelů přesto z těchto dvou možností vždy jednu vybere a zaměstnancům je nabídne. V jaké formě tak učiní (cateringová firma, stravenky) je věcí zaměstnavatele a zaměstnanec ji může a nemusí využít. Pokud zaměstnavatel nenabízí variantní stravování s ohledem na požadavky zaměstnance - tedy buď prostřednictvím zajištěného dodavatele nebo vydáním stravenky - nelze se domáhat toho, aby ta činil a vydával stravenky. Zaměstnavateli je možné navrhnout, aby takovou variantní formu zavedl (např. tak může učinit odborová organizace, která svou žádost podloží patřičně odůvodněným postojem většího počtu zaměstnanců).


OBČAN-BYDLENÍ
- Osoba s trvalým bydlištěm bydlí v bytě zesnulého - musí hradit poplatky?
- Musí hradit poplatky za byt osoba která má trvalé bydliště v bytě zemřelého?
- Musí platit poplatky za byt osoba bydlící v bytě zesnulého, zemřelého?
- Může dědic zrušit trvalé bydliště osobě bydlící v bytě zemřelého, zesnulého?
- Je osoba bydlící v bytě zemřelého povinna hradit energie a poplatky?
- Jak zabránit aby osoba bydlící v bytě zemřelého mohla ukrást věci z bytu
- Prevence odcizení věcí z bytu zemřelého osobou s trvalým bydlištěm v bytě
- Dluhy na nájemném a povinnost osoby užívající byt dluh uhradit

V bytě zesnulého je hlášena další osoba, která není dědicem. Pokud tato osoba byt užívá, je ze zákona povinna do ukončení dědického řízení, pokud byt užívá, platit všechny poplatky spojené s užíváním bytu?
Pokud tato osoba je hlášena ve dvou bytech které patřily zesnulému, je povinna hradit veškeré náklady bez ohledu na to, jestli oba byty využívá či nikoli?
Měla by tato osoba se v případě úmrtí z bytu který neužívá automaticky odhlásit?
Je povinna zaplatit dluhy které vznikly na nájmu neužívaného družstevního bytu, protože je tam hlášena?
Děkuji, Veronika


ODPOVĚĎ:
Záleži na tom, kdo je ona "osoba" a jaká práva a povinnosti k bytu má.
Pokud jej pouze užívala a náklady spojené s bytem hradila na základě dohody se zůstavitelem a tedy právně žádné povinnosti k bytu nemá (např. není účastníkem smlouvy s energetickou společností, plynárnami apod.), pak úmrtím zůstavitele nemá právo v bytě zůstávat (či do něj být nahlášena).
Pokud máte na mysli "nahlášena" ve smyslu, že tato osoba má v bytě trvalé bydliště:
Trvalé bydliště je pouze evidenční údaj, nicméně možnost zrušit této osobě trvalé bydliště v nemovitosti má vlastník, dědici pouze se svolením soudu.
K poplatkům spojeným s bytem - pokud neexistuje právní titul, který by jí to ukládal, tak povinna je platit není, a neplacením bude zatěžovat pozůstalost, tedy dědice, nicméně dědici mají vůči této osobě regresní nárok na úhradu škody, kterou způsobila. Právním titulem nemusí být nutně smlouva - např. poplatek za odvoz komunálního odpadu je povinna hradit každá fyzická osoba mající trvalé bydliště v určité obci (vyjma osob osvobozených, např. umístěných ve věznici).
Lze doporučit, abyste vyzvali osobu, která byt užívá (či je v něm nahlášena), aby jej dobrovolně opustila a tyto nemovitosti mohli být zapečetěny do ukončení dědického řízení (opatřením notáře, které můžete navrhnout). K vystěhování doporučuji dát lhůtu, po jejímž uplynutí bude zastaven přívod energií z důvodu stanovení pasiv a aktiv pozůstalosti. Na tento důsledek je vhodné tuto osobu upozornit.
K dluhu na neužívaném bytu:
Osobě s trvalým bydlištěm v takovém bytě, která jej ovšem neužívá, nemůžete předložit k úhradě dluhy vzniklé na nájemném, jelikož je nezapříčinila.


PRÁCE-ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
- Prodloužení pracovní smlouvy u zástupu za osobu na mateřské dovolené
- Prodloužení zástupu za osobu na mateřské dovolené která dala výpověď
- Je potřeba dělat znovu výběrové řízení při prodloužení pracovní smlouvy?

Měl bych dotaz ohledně mé pracovní smlouvy, která byla sjednána 4/2009 a na dobu určitou ve smyslu textu „zástup za paní Novákovou po dobu čerpání mateřské dovolené a čerpání rodičovské dovolené, nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let“. Jedná se mi o to, do kdy bude trvat můj pracovní poměr, když paní kterou zastupuji se již na svou pozici nevrátí. Našla si jinou práci. Bude to do doby, kdy oficiálně zruší svůj pracovní poměr nebo do doby věku dítěte tří let? Je nutné, abych na tuto pozici opět absolvoval výběrové řízení a nebo lze mou pracovní smlouvu jen prodloužit např. na neurčito?
Jedná se o pracovní místo ve veřejné správě. Děkuji, Oliver


ODPOVĚĎ:
Pracovní poměr máte uzavřen do doby, dokud Vaše předchůdkyně oficiálně neukončí svůj pracovní vztah k zaměstnavateli a pokud tak neučiní, tak maximálně do 3 let věku dítěte. Pokud již paní pracuje někde jinde, patrně došlo k rozvázání pracovního poměru a tím i ke konci toho Vašeho. Obecně platí, že pokud Vám skončí pracovní poměr a zaměstnavatel s Vámi neuzavře novou pracovní smlouvu a vy dále pracujete u zaměstnavatele s jeho souhlasem, má se za to, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Výběrové řízení znovu absolvovat nebudete muset. Zaměstnavatel by s Vámi měl dohodnout, zda-li pro něj budete dále pracovat a za předpokladu, že ano, zda-li se bude jednat o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou. V případě, že tak neučiní, platí, co jsem již zmiňovala, že se vaše pracovní smlouva ze zákona mění na dobu neurčitou.


OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce a blokace nemovitosti a po vyplacení novým majitelem nová exekuce
- Druhá nová exekuce na nemovitost po vyplacení první exekuce - co dělat?
- Koupě exekuované nemovitosti po vyplacení a naběhnutí nové exekuce
- Je povinen druhý exekutor odblokovat nemovitost při vyplacení první exekuce?
- Koupě domu vyplacením exekuce a naběhnutí druhé nové exekuce

V katastru nemovitostí byla exekutorem provedena blokace. Se souhlasem exekutora byl dům prodán novému majiteli (který prostřednictvím realitní kanceláře vyplatil exekuci). Byla podepsána kupní smlouva a smlouva o úschově peněz. Po tomto úkonu (v řádu 10 dnů) bohužel naběhla další exekuce u jiného exekutora (o které jsme vůbec nevěděli). A nový exekutor nechce uvolnit dům bez vyplacení (zbývající částka nestačí na vyplacení této exekuce). Má na toto právo, když vložení blokace (nové exekuce) na katastru proběhlo až po podepsání kupní smlouvy , které ale bohužel na katastr zatím vloženy nebyly. Majitelem nemovitosti již nejsem já, ale nový majitel (předpokládám). Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně zásadní právní otázku, věnovala jsem právním možnostem zvýšenou pozornost, leč musím předeslat, že nic pozitivního pro Vás z odpovědi nevyplyne.
Skutečnost, že Vás exekutor nechal disponovat s majetkem má oporu v § 44a odst. 4 exekučního řádu (a tudíž z Vaší strany je prodej legální, pokud jsou splněny podmínky v tomto ustanovení, za což nese odpovědnost exekutor).
Skutečnost, že jiný exekutor obstavil dům před vložením vlastnického práva, je spíše "smůla" než právní problém, jelikož do doby vkladu vlastnického práva, jste vlastníkem Vy a postup druhého exekutora tedy není v rozporu s právem. Jediné, o co se můžete pokusit, je zjistit, zda druhý exekutor postupuje při vymáhání pohledávky v souladu s právem (existence pohledávky, oprávněnost apod.).
Situace je opravdu prekérní, jelikož první exekutor pohledávku vymohl a není povinen vracet Vám vymoženou částku, druhý exekutor řádně uplatnil své právo obstavit majetek povinného (a dům až do zapsání vkladu - ani podání návrhu na vklad nestačí - byl Vaším majetkem).
Pro úspěsnost obchodu s domem je třeba vyplatit druhou exekuci (nebo - pokud existují důvody - ji napadnout jako zcela neoprávněnou či v rozporu s právem - např. z důvodu nepřiměřenosti - nepřiměřené je např. obstavení domu pro vymožení pokuty v rámci stokorun). Pokud se Vám to nepodaří, lze předpokládat, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a bude vymáhat vrácení kupní ceny od Vás.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Může dát zaměstnavatel každý týden v pátek neplacené volno?
- Je možné pracovat od pondělí do čtvrtka a v pátek mít neplacené volno?
- Je neplacené volno každý pátek v souladu se Zákoníkem práce?

Původní pracovní smlouvu jsme měli na 40 hodin týdně a vedoucí nám ji změnil na 32,5 hodin týdně, tj. na 6,5 hodin denně. Důvodem je úbytek zakázek na výrobu. Takto hodiny oficiálně píšeme do pracovního výkazu, ale jinak pracujeme na příkaz vedoucího osmihodinové směny od pondělí do čtvrtku a v pátek jsme doma na neplaceném volnu.
Zajímá mě, jestli máme nárok na náhradu mzdy za páteční neplacené volno nebo nám nenáleží nic? Děkuji, Hana


ODPOVĚĎ:
Takový způsob nastavení pracovní doby je v rozporu se Zákoníkem práce.
Měli byste mít pátky proplacené náhradou mzdy a nebo 4 dny v týdnu hodiny odpracované nad rámec pracovní smlouvy proplacené jako přesčas. Obojí varianta by pro Vás byla ekonomicky výhodnější než tato, kterou zaměstnavatel zavedl.
Pokud se chcete bránit, doporučuji podat stížnost na Inspekci práce při místně příslušném Úřadu práce.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Manžel nesplácí po rozvodu společné dluhy z manželství
- Manželka byla ručitelkou manželovi a ten po rozvodu nesplácí půjčku
- Splácení dluhů po rozvodu a rozsudek nejvyššího soudu 30Cdo 1881/2001
- Převádí se dluhy do nového manželství (na nového manžela, manželku)?

Jsem v tíživé situaci a nevím si rady,jedná se o majetkového vypořádání po rozvodu a dluhy s tímto spjaté. Jsem 2,5 roku rozvedená,přičemž před 14 měsíci jsem požádala o vypořádání SJM. O majetek mi nešlo, ale s dluhy mám problém. Všechny dluhy splácím sama za nás za oba, exmanžel nic nesplácí. Problém nastává v tom, že splácení je o 10.000 Kč víc, než mám čistou základní mzdu. Mám další 2 práce, abych pokryla náklady na splácení, bydlení a obživu. Nemám s žádnou společností problém, jen že jsem byla exmanželovi ručitelkou, on závazek nesplácí, a já také ne. Peněžní prostředky mi na to nezbývají. Předpokládám, že soud by měl rozhodnout v můj prospěch. Zaplatila jsem za nás za oba cca 360.000 Kč. Exmanžel i jeho rodiče chtějí, abych zaplatila, co tchán s tchýni půjčili exmanželovi na podnikání. Bylo to v době, kdy jsem požádala o rozvod. Jedná se o 250.000 Kč.
- Rozdělí banky na základě soudního rozhodnutí dluhy mezi mě a mého exmanžela?
- Zaplatím polovinu jeho rodičům?
- Chci se znovu vdát, přítel je bez dluhů, jakým způsobem se převádí dluhy do dalšího manželství?
Děkuji, Alena


ODPOVĚĎ:
V případě vypořádání dosud nesplaceného dluhu, zatíženého vysokým příslušenstvím, ukládá zpravidla standardní soudní praxe povinnost zaplatit zůstatek dluhu oběma manželům jednou polovinou s tím, že pokud některý z nich zaplatí finančnímu ústavu více, má právo se vůči druhému účastníku domáhat finančního vyrovnání - viz rozsudek nejvyššího soudu ze dne 5.12.2001 sp. zn. 30Cdo 1881/2001. Dluhy se nikterak do dalšího manželství nepřevádí.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Pořádání dětského dne z pohledu práva, paragrafů a zákonů
- Jaké podmínky musí být splněny při organizování dětského dne?
- Odpovědnost za děti na dětském dni - § 59/1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí
RŮZNÉ-ZDRAVOTNICTVÍ, DROGY, HYGIENA
- Hygienické předpisy a pořádání dětského dne
- Pořádání dětského dne a vyhláška Ministerstva zdravotnictví 106/2001 Sb.
- Zdravotní zabezpečení dětského dne - informace

Firma by chtěla uspořádat dětský den pro děti svých zaměstnanců. Proto mě zajímá, co vše to z právního hlediska s sebou obnáší (např. odpovědnost za děti, zajištění zdravotní pomoci (nejspíš základní první pomoc?), možnost odečtení nákladů z daní, zajištění místa atd.. Děkuji, Daniela

ODPOVĚĎ:
Neboť se bude jednat o krátkodobou (tj. jednodenní) akci pro děti, je v této oblasti právní úprava poměrně stručná.
Z hlediska hygienických předpisů je pro Vás klíčový § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví, který řadí dětský den do kategorie tzv. jiných podobných akcí pro děti. Účelem této jiné podobné akce pro děti musí zároveň být posílení zdraví dětí, zvýšení jejich tělesné zdatnosti, popřípadě i získání specifických znalostí nebo dovedností. Pokud Vámi organizovaný dětský den žádný z výše specifikovaných účelů nemá, není patrně možné jej do této kategorie zařadit a žádná speciální právní úprava se na něj tudíž nevztahuje. I přesto Vám lze však doporučit splnění alespoň podmínek pro tzv. jinou podobnou akci pro děti. Organizátor takové akce je povinen zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou a účast pouze těch fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10/1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví (tj. osoby zdravotně způsobilé).
Přestože se ve Vašem případě nebude jednat o tzv. zotavovací akci, můžete jako vodítko použít vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., která mimo jiné upravuje hygienické požadavky na umístění, prostorové podmínky a funkční členění staveb a zařízení, zásobování vodou, odstraňování odpadů a odpadních vod, stravování a režim dne dětí. V příloze č. 1 této vyhlášky jsou definovány podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů, v příloze č. 2 najdete náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí, v příloze č. 4 je obsažen minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti.
Co se týče zajištění zdravotní péče, lze Vám doporučit (byť tato povinnost nevyplývá z výše uvedených právních předpisů) zabezpečit na dětském dnu účast zdravotníka (např. absolventa kursu první pomoci nebo lékaře, zdravotní sestru či studenta medicíny po 3. ročníku lékařské fakulty).
Co se týče tzv. odpovědnosti za děti, je pro Vás určujícím § 59/1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, dle něhož se dopustí přestupku ten, kdo jako osoba odpovědná za dítě ponechá dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a tím je vystaví nebezpečí vážné újmy na zdraví, nebo v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou.
Co se týče umístění dětského dne, je možné ho realizovat prakticky kdekoli (se samozřejmým přihlédnutím k bezpečnosti a hygienické nezávadnosti prostředí).

 

OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce na podnikatelský účet při osobním dluhu podnikatele
- Může exekutor zablokovat podnikatelský účet?

Může exekutor zablokovat podnikatelský účet? Dluh nevznikl z podnikání. Děkuji. Gábina

ODPOVĚĎ:
Pokud je to podnikatelský účet fyzické osoby, která ručí celým svým majetkem (což je každá fyzická osoba podnikatel), pak účet zablokovat lze.
Pokud se jedná o podnikatelský účet právnické osoby, která ručí pouze majetkem společnosti, pak účet zablokovat nelze.


OBČAN-EXEKUCE
- Je možné zpětně žádat vrácení části nákladů exekuce pro nepřiměřenou výši?
- Nepřiměřeně vysoké náklady exekuce - je možné je dodatečně vymáhat?

Je možné žádat po exekuční kanceláři zpět již mnou zaplacené náklady na exekuce (v roce 2011) za jízdu v pražské MHD na černo, pokud byla tato výše vymáhané částky nedávno v médiích shledána jako neúměrně vysoká? Jde mi to, že jsem pohledávku sice řádně v roce 2011 zaplatil, chtěl bych nyní část těchto peněz vzhledem k novým skutečnostem a situaci v ČR vymáhat zpět. Mám nějakou šanci na úspěch?
Děkuji, Igor


ODPOVĚĎ:
Žádná zpráva z médií ani politická či hospodářská situace státu nezakládá nárok na vrácení po právu placené částky. Vrácení části nákladů již uzavřeného řízení by Vám nepříslušelo, ani kdyby se jednalo o rozhodnutí soudu.


RODINA-DRUŽSTEVNÍ BYTY A MANŽELSTVÍ
- Jak zajistit abych nemusela vyplatit manžela z družstevního bytu
- Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví před manželstvím a vliv na SJM
- Musím vypořádat manžela u družstevního bytu převedeného před manželstvím do OV?
- Musím vyplatit manžela při rozvodu u družstevního bytu v osobním vlastnictví
- Kdy vzniká společné členství manželů v družstvu u družstevního bytu

Mám dotaz týkající se družstevního bytu a SJM. Jsem členem družstva - nájemkyní družstevního bytu, který jsem před několika lety koupila (převodem členských práv) za 1.400.000,- Kč.
Nyní bych ráda vstoupila do manželského svazku a bydlela v bytě společně s budoucím manželem. Ale přitom bych chtěla mít jistotu, v případě že by někdy manželství skončilo, že nebudu muset z bytu manžela vyplácet. Je tedy správný můj záměr ještě před svatbou odkoupit byt od družstva do svého osobního vlastnictví, tak aby převod v katastru proběhl ještě před uzavřením manželství? Zajistí mi to do budoucna jistotu, že bych se nemusela o byt v případě rozvodu dělit ? Přítel neměl s koupí bytu nic společného, v té době jsme se ještě neznali. Děkuji, Ann
a

ODPOVĚĎ:
Pokud bylo právo na družstevní byt nabyto před sňatkem, nevzniká uzavřením manželství společné členství manželů v družstvu. Členem družstva je pouze ten manžel, který nabyl právo na družstevní byt před uzavřením manželství. I když byt nepřevedete do svého vlastnictví ještě před svatbou, nehrozí Vám v případě rozvodu, že byste se o byt musela dělit v rámci vypořádání společného jmění manželů SJM. Členem družstva budete pouze vy a členský podíl tudíž náleží pouze Vám.


OBČAN-DLUHY
- Promlčení, promlčecí lhůta dluhu za popelnice
- Promlčení dluhu za svoz odpadu, vyvážení popelnic
- Promlčecí lhůta - shromažďování, sběru, přepravy, třídění komunálních odpadů

Ráda bych se zeptala na promlčecí lhůty týkající se placení poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Bydlím ve společné domácnosti s otcem a měla jsem za to, že poplatky platí on. Nyní jsem ale po pěti letech zjistila, že od ukončení mého studia za mě poplatky nehradí. Existují promlčecí lhůty na zaplacení těchto poplatků nebo budu muset uhradit vše zpětně i s příslušnou sankcí?
Děkuji, Ilona


ODPOVĚĎ:
Obecná promlčecí lhůta (majetkového charakteru) činí 3 roky od doby, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. To znamená od doby, kdy po Vás poprvé mohl úřad chtít za odpad zaplatit. Pokud se Vám od té doby zatím nikdo neozval, je možné, že platby prvních dvou let jsou promlčené a platit byste měla jen za tři roky nazpět. Je ovšem důležité zjistit, zda-li věc nebyla dána k soudu příp. na exekuci. V tom případě promlčecí lhůta neběží. Pokud bylo právo přiznáno rozhodnutím soudu, promlčuje se za 10 let. Pokud tedy máte (nebo dostanete) rozsudek, kde Vás vyzývají k platbě, je lhůta adekvátně prodloužena.
Jen na okraj upozorňuji, že je povinností občana změnit si trvalé bydliště na místo, kde aktuálně pobýváte. Není tedy chybou otce, že poplatky nehradil, ale je Vaší chybou, že jste neaktualizovala místo pobytu změnou trvalého bydliště na matrice.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné právní zastoupení zdarma u soudu o výchovu a výživu?
- Matka samoživitelka a právník zdarma u soudu o výživné
- Co je to pro bono právník či advokát
- Co znamená pro bono právní služba - definice, vysvětlení
- Advokát zdarma pro matku samoživitelku - žaloba o výchovu a výživu
- Je možná změna právníka pokud na něj už nemám dost peněz?
- Změna právníka, advokáta z důvodu nedostatku peněz
- Přidělení právníka ex offo z důvodu nedostatku peněz, financí

Jsem samoživitelka 2 dětí ve věku 2 let a 1 roku. S otcem se soudím o výchovu a výživu. Bylo mu určeno výživné ve výši  1500,- Kč. Tudíž jsem zajištěná finančně minimálně. Soudy ale budou pokračovat ve věci popření otcovství na jedno z dětí. Rodičovský příspěvek pobírám pouze na 1 dítě ve výši 3.200,- Kč. Právník, který mě zastupuje u soudu stojí spousta peněz. Je možné být od platby zproštěna a za jakých podmínek? Děkuji, Leontýna


ODPOVĚĎ:
V případech, kdy je soudní spor nad Vaše finanční možnosti a Vy jste si zvolila právního zástupce, můžete žádat o tzv. pro bono službu, tzn. že odměna advokáta bude snížena příp. nebude žádná. Toto se ovšem činí hned na začátku, kdy se s advokátem domlouváte na podmínkách Vaší spolupráce. Doporučuji Vám Vašeho právníka nebo advokáta kontaktovat, sdělit mu, že jeho služby jsou nad Vaše finanční možnosti a zkusit s ním najít nějaké řešení. Advokát Vám může nabídnout pro Vás přijatelnější cenu a nebo se domluvíte na ukončení spolupráce. V druhém případě je pak možné požádat soud o přidělení bezplatného zástupce. Do žádosti uvedete jen, že věc je natolik složitá, že se bez právní pomoci neobejdete, že nemáte dostatek finančních prostředků a že žádáte o právní pomoc z řad advokátů. Bližší informace Vám podají na soudě. Na takovouto žádost však není právní nárok, soud Vám tak může a nemusí vyhovět.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění členského podílu v zemědělském družstvu
- Vyplacení vypořádacího podílu po smrti člena zemědělského družstva
- Může zemědělské družstvo snížit vypořádací podíl po smrti člena?

Na základě usnesení soudu ve věci dědictví po rodičích jsem měla v restituci obdržet 62.000,-Kč (jejich členský podíl při vstupu do JZD v roce 1952). Existuje právní důvod pro zemědělské družstvo, které mi tuto částku snížilo o 9.300 Kč? Děkuji, Marta

ODPOVĚĎ:
V souvislosti s Vaším nárokem na výplatu hodnoty členského podílu Vašich rodičů v JZD by bylo v první řadě nutné znát znění výroku Vámi zmiňovaného usnesení soudu o skončení dědického řízení.
Byla-li však zemědělskému družstvu usnesením soudu stanovena povinnost k výplatě konkrétně vyčísleného obnosu (tedy 62.000,- Kč), není zemědělské družstvo oprávněno tuto sumu krátit.
Byla-li naopak zemědělskému družstvu stanovena povinnost k výplatě tzv. vypořádacího podílu (§ 232/3 Obchodního zákoníku), je možné, že tato částka byla na základě stanov družstva vypočítána v odlišné výši (§ 233/5 Obchodního zákoníku).
Pro komplexnější analýzu Vašeho případu by však bylo nutné mít k dispozici více informací.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Je možné aby výživné převzala na poště na plnou moc jiná osoba?
- Může alimenty převzít na plnou moc jiná osoba?
- Je možné převzít peníze (výživné, alimenty) na poště na plnou moc?

Co se týče výživného, které zasílá bývalý manžel výhradně na mou osobu, lze napsat plnou moc, aby výživné v době dovolené vyzvedávali např. mí rodiče nebo je lepší se na toto zeptat na poště? Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, zda Váš bývalý manžel při odesílání výživného složenkou využívá některou z doplňkových (zpoplatněných) služeb České pošty. Jedná se o služby "Dodání do vlastních rukou" nebo "Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta". V prvním případě složenku rodičům vydají tehdy, pokud budou držiteli Průkazu příjemce, ve druhém případě jim složenku nevydají. Doporučuji tedy na poštu zajít a ověřit si, zda tento konkrétní typ složenky, který bývalý manžel posílá, bude rodičům po předložení Průkazu příjemce vydán.


FINANCE-DANĚ
- Darování nemovitosti synovcem strýci a výpočet daně
- Výpočet daně při darování bytu, domu synovcem strýci
- Platí se darovací daň při převodu nemovitosti strýci?
OBČAN-DAROVÁNÍ
- Postup darování nemovitosti strýci, tetě
- Postup jak darovat byt, dům, nemovitost rodinnému příslušníkovi
- Darování nemovitosti osobě blízké - postup
- Kolik kopií darovací smlouvy se musí dát na katastr nemovitostí?
- Musí vždy sepsat darovací smlouvu notář nebo ne?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Výše odměny notáře za sepsání zápisu o darovací smlouvě
- Kolik stojí ověření podpisu na poště, na obecním či městském úřadě

Před několika lety mi strýc daroval dům i s okolním pozemkem, jelikož odjížděl do zahraničí na delší dobu. Nyní bych chtěl vše darovat zpět. Jaké dokumenty jsou k tomu zapotřebí? Dále jak se bude vypočítávat darovací daň, odměna notáři, poplatek za vložení do katastru a další výdaje a poplatky s tím spojené. Příbuzenský vztah: strýc - bratr mé matky. Děkuji, Ivan


ODPOVĚĎ:
Darovací smlouva týkající se nemovitosti musí být vyhotovena v písemné formě, a to ve čtyřech vyhotoveních, které je třeba posléze přiložit k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dvě vyhotovení s doložkou vkladu Vám poté budou vrácena. Jednoho vyhotovení je třeba opatřit úředně ověřenými podpisy. Notářské sepsání smlouvy se nevyžaduje, může ale celý proces usnadnit. V tomto případě není třeba dále ověřovat podpisy.
V rámci Vašeho příbuzenského vztahu jste od daně darovací osvobozeni. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí je stanoven na 1.000,- Kč. Odměna notáře za případné sepsání zápisu o darovací smlouvě se řídí vyhláškou; pro ilustraci při hodnotě nemovitosti 2.000.000,- Kč by odměna notáře činila 6.400,- Kč. Poplatky za ověření jednoho (zdůrazňuji jednoho!) podpisu činí např. na poště (Czech point) nebo na městském (obecním) úřadě 30,- Kč.

 

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Věcné břemeno bydlení v družstevním bytě pro partnerku, družku
- Věcné břemeno užívání družstevního bytu druhem, partnerem, přítelem
- Je možné zřídit právo užívání družstevního bytu partnerovi, partnerce?
- Je možné zřídit právo užívání družstevního bytu druhovi, družce?

Koupil jsem družstevní byt a své přítelkyni bych k němu rád zapsal něco jako věcné břemeno užívání. Nevím, lze-li to provést, právě proto, že byt je v družstevním vlastnictví. Bylo by možné věcné břemeno zapsat například k užívacímu právu k bytu? Koupi bytu jsem financoval úvěrem ze stavebního spoření, ale byt není zastaven bance, úvěr mi byl poskytnut bez zajištění. Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Pokud jste koupil družstevní práva, tak nejste vlastníkem bytu. Tudíž k němu nemůžete zřídit věcné břemeno. Věcné břemeno je samo o sobě právem, nelze věcným břemenem zatížit jiné právo než právo vlastnické. Pokud chcete přítelkyni nějak finančně zajistit, lze situaci řešit buď převedením části práv na ni nebo sňatkem (při úmrtí se družstevní podíl dědí).


OBČAN-BYDLENÍ
- Má manželka právo na náhradní byt při vystěhování z družstevního bytu?
- Vystěhování manželky z družstevního bytu a nárok na náhradní bydlení
- Nárok na vyplacení z družstevního bytu při odstěhování manželky, manžela
- Vliv trvalého bydliště manželky v družstevním bytě na náhradní byt
- Vyplacení z družstevního bytu před rozvodem manželství

S manželem se budeme rozvádět a měla bych dotaz ohledně bydlení po rozvodu. Bydlím s manželem a jeho matkou v nájemním družstevním bytě. Nájemní smlouva na dobu neurčitou je psaná na matku mého manžela. Dotaz je, zda po rozvodu mám nárok na vyplacení z bytu či na náhradní byt. V bytě mám trvalé bydliště. Dle manžela nárok nemám na nic, neboť jeho matka může podat žalobu na vyklizení z bytu (výpověď z nájemního bytu). Děkuji, Zdeňka

ODPOVĚĎ:
Důležité je, kdo je vlastníkem členského podílu v družstvu. Předpokládám, že také matka manžela s kterou byla uzavřena i nájemní smlouva. Pak skutečně po rozvodu, pokud nejste vlastníkem členského podílu, nemáte nárok na vyplacení z bytu. Matka manžela může podat žalobu na vyklizení z bytu a pokud by jí podala, soud v takovém případě může rozhodnout, že je Vám povinna zajistit náhradní bydlení.

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Co znamená splatit škodu společně a nerozdílně
- Náhrada škody společně a nerozdílně - je možné uhradit škodu zvlášť?
- Musí věřitel přistoupit na splátkový kalendář?
- Jak se vyhnout zaplacení nákladů exekučního řízení?

Dne 3.2.2012 mi přišla exekuce od jednoho poškozeného na asi 26.000,- měl jsem platit jen 12.000,- společně a nerozdílně ještě s jedním člověkem, takže jsem myslel že musím uhradit 6.000,-. Ten druhý odsouzený se k placení vůbec nemá. Já jsem ovšem již začal splácet 30.1.2012 jsem zaslal 200,- jako první splátku. A pak jsem poškozeným rozeslal dopisy jak budu splácet. Tento poškozený ovšem změnil adresu. Co můžu dělat? Napadlo mě podat návrh na obnovu řízení, aby byl změněn rozsudek, aby jsme zaplatili každý škodu zvlášť, a pak odvolaní proti exekuci, které zdůvodním tímto návrhem a tím že již splácím, což doložím složenkou. Děkuji, Bohuslav

ODPOVĚĎ:
Jestliže Vám bylo soudem uloženo uhradit škodu společně a nerozdílně vyplývá to z podstaty souzené věci. Bez větší znalosti věci nelze říci, zda je možné docílit změny rozhodnutí ve formě náhrady škody. Osobně se domnívám, že je taková možnost z podstaty věci vyloučená. Obnova řízení musí vycházet z nových skutečností důležitých pro řízení jako celek (což z dotazu neplyne, že by byl Váš případ).
Věřitel nemusí přistupovat na návrh splátkového kalendáře předložený dlužníkem, takže pokud jste věřiteli neplnil ačkoliv jste měl číslo účtu, kam máte hradit, nezpůsobil věřitel to, že jste neplnil své povinnosti.

Pokud chcete odvrátit exekuční řízení, doporučuji bezodkladně uhradit pohledávku, kterou Vůči Vám tento poškozený má, a pokusit se rozporovat náklady exekučního řízení jako neodůvodněné a tedy zneužitím práva (obdobně nedávno rozhodl např. ústavní soud v rozhodnutí sp. zn. IV.ÚS 1881/11, ze dne 16.01.2012).


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je nutné mít zvláštní bankovní účet pro pojistné plnění dítěte?
- Kam je možné uložit peníze z pojistného plnění dítěte
- Může pojišťovna informovat soud o pojistném plnění dítěte?

Chtěl bych Vás požádat o radu v následující záležitosti. Před několika lety se stal můj nezletilý syn účastníkem dopravní nehody, při které utrpěl vážné zranění. Pojišťovna z povinného ručení viníka nehody vyplatila pojistné plnění na můj účet (jakožto účet zákonného zástupce). Pojišťovna mi před výplatou sdělila následující:
„Zároveň Vás upozorňujeme na skutečnost, ze na základě ustanovení § 28 občanského zákoníku je
nutno právní úkon učiněný za nezletilého rodičem nechat schválit příslušným soudem, nejde-li o běžnou záležitost. Právním úkonem v uvedeném smyslu je rovněž přijeti pojistného plnění z výše uvedené pojistné události. Pro vyplacení pojistného plnění je tak nutno předložit rozhodnuti soudu schvalující převzetí plnění z této pojistné události, pokud přesáhne částku 50 000,- Kč.“
Před časem jsem obdržel předvolání od okresního soudu, kde po mne soudní úřednice požadovala sdělení výše vyplaceného pojistného plnění a zřízení zvláštního účtu, na kterém by bylo pojistné plnění uloženo. Soudu jsem pouze odpověděl, že s plněním bylo naloženo v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a je uloženo s vyloučením nepřiměřených rizik.
Prosím o sdělení, zda soud může takové informace a úkony ode mne požadovat. Mám za to, že se jedná o nepřípustné zasahování do soukromí mé osoby i rodiny a vedle toho nepovažuji české soudy za důvěryhodné instituce, kterým by bylo záhodno sdělovat soukromé finanční záležitosti. Děkuji, Řehoř


ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 28 občanského zákoníku navazuje na § 179 občanského soudního řádu, které je obsaženo v ustanoveních týkajících se péče soudu o nezletilé. Řízení v těchto věcech se podle § 81 posledně jmenovaného zákona zahajují tzv. ex offo - tedy z úřední moci soudu.
Pojišťovna pravděpodobně soud informovala o vyplacených plněních a ten provádí předběžné šetření za účelem zahájení řízení. Doporučuji Vám obrátit se osobně na příslušného soudního úředníka, který Vás vyrozuměl, příp. soudce, pokud mu již případ byl udělen. Vaše domněnka je mylná.


OBČAN-DLUH
- Je věřitel povinen informovat dlužníka o postoupení dluhu jinému věřiteli?
- Postoupení dluhu jinému věřiteli - musí původní věřitel informovat dlužníka?

05/2001 vznikl dluh, 04/2002 byl soudem vydán platební rozkaz na který jsem se odvolal. 08/2002 jsem byl soudem osvobozen od nákladů řízení, které v 10/2002 po odvolání žalobce soud opět zrušil a náklady protistraně uznal. 12/2002 uznal soud náklady právnímu zástupci žalobce. 01/2005 pověřil soud exekutora, který 05/2005 nařídil exekuci která probíhala cca 1 rok. V 01/2011 mi přišlo oznámení o postoupení pohledávky soukromé vymahací agentuře v částce několikanásobně převyšující původní dluh. Jak je to s promlčecími lhůtami? Pokud mi nyní bude nařízena exekuce, lze se odvolat na promlčení? Děkuji, Teodor


ODPOVĚĎ:
Bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno; typicky za deset od právní moci platebního rozkazu nebo rozsudku soudu. Z vámi uvedených lhůt tak byla exekuce nařízena v zákonných časových mezích.
Původní exekuce zřejmě stále probíhá (nepíšete, že vy Vám bylo doručeno usnesení o skončení), pouze došlo ke změně oprávněného. Ve prospěch jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze provést exekuci, jen jestliže je prokázáno, že na něj přešlo či bylo převedeno právo z exekučního titulu. K postoupení práva z pohledávky dochází na základě písemné smlouvy. Dlužník (povinný) s tím nemusí souhlasit, pouze mu tento právní úkon musí být bezprostředně oznámen. Nedošlo-li k vymožení, dlužná částka se neustále navyšuje o úroky z prodlení (jsou-li přiznány), náklady oprávněného i náklady exekutora. Typicky platí, že čím déle exekuční řízení trvá, tím vyšší jsou celkově vyčíslené náklady v příkazu k úhradě nákladů exekuce.


OBČAN-BYDLENÍ
- Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví v době manželství a nárok manžela
- Patří do SJM družstevní byt převedený do osobního vlastnictví až v manželství?
- Kdy patří družstevní byt do společného jmění manželů, SJM
- Jak zajistit aby byl družstevní byt při převodu jen jednoho z manželů
- Jak zabránit aby byl družstevní byt součástí společného jmění manželů SJM

V roce 1984 jsem získala členství v bytovém družstvu vložením členského podílu. V té době jsem byla svobodná. Byt jsme získali v roce 1988. Mám jej napsaný pouze na sebe. S manželem dosud žijeme ve společné domácnosti. Teď probíhá převod bytových jednotek na jednotlivé nájemce. Já se tudíž chci zeptat, zda byt patřil a bude patřit (po jeho koupi) do společného jmění manželů a jestli bude mít manžel nějaké právo na tento byt v případě rozvodu? A jak to právně ošetřit? Děkuji, Izabela


ODPOVĚĎ:
Členem bytového družstva jste pouze vy, družstevní byt nespadá v tomto případě do SJM. Pokud ale byt od družstva odkupujete, v kupní smlouvě by mělo být uvedeno, že nabýváte byt do svého výlučného vlastnictví a že byt byl pořízen výlučně z finančních prostředků Vašich nikoli z finančních zdrojů společných v SJM.Pak by manžel v případě rozvodu na byt neměl právní nárok.

 

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.