Počet stránek ve webu: 40.611

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Prosím vás synovi v lednu bylo 18 let, v červnu ukončil studium na soukromé škole přes prázdniny byl nahlášen na úřadu práce a od září nastoupil na novou školu. Má nárok stále na výživné. Děkuji, Dana


ODPOVĚĎ:
Obecně řečeno syn nárok na výživné má – pokud je nezaopatřeným dítětem, které se připravuje na budoucí povolání.

Nabízí se zde dva pohledy na věc:

Pokud Vy platíte výživné (jste povinný rodič) a chcete ho zrušit, tak můžete požádat soud o zrušení výživného. Musíte podat ale návrh k místně příslušnému soudu, automaticky to zrušeno nebude a nemůžete ho ani sama přestat platit, ale počkat na rozhodnutí soudu. Předesílám, že žádost pravděpodobně nebude úspěšná.

Pokud má výživné platit otec (Vy nejste povinná, povinnost platit výživné má otec) a přestal tak činit, počíná si v rozporu s rozhodnutím soudu, kterým bylo výživné stanoveno. A dlužné výživné na něm může být vymáháno i exekučně.

Připomínám, že letní prázdniny patří ke školnímu roku a pokud potomek nenastoupí do zaměstnání už o prádzninách, má nárok na výživné i o letních prázdninách.
Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Kamarádovi jsem 3 roky zpět půjčil poměrně velkou částku, s vrácením dohodnutým jen ústně. V té době měl exekuci na účtu, takže jsem částku zaslal ze svého účtu na účet jeho přítelkyně. Mimo to si tímto způsobem půjčil, tehdy s mým ústním souhlasem (stejně jako v prvním případě beze svědků) další peníze z účtu mé firmy (ke kterému měl přístup přes autorizační kalkulačku zřízenou na mě, a ke kterému také využíval kartu, vedenou též na mě, pro výběry z bankomatu). Sice jsme v situaci kdy komunikujeme, avšak stylem "teď nemám", a ani jakákoli rozumná dohoda o splátkách není průchozí.

 

Lze se nějak domáhat se navrácení těchto peněz? Je jedno, jestli po něm, jeho (ex)přítelkyni nebo někom jiném. Věřili jsme si a vše bylo domlouváno ústně a beze svědků, nicméně se domnívám, že poslání peněz bankovním převodem je poměrně prokazatelná a snadno dohledatelná a dokladatelná věc, a neoprávněné užití platební karty (za které se domnívám, že lze považovat fakt, že kartou vybírá někdo jiný, než kdo je na ní napsaný) je trestný čin. Reklamovat transakce bance je po třech letech asi marné. Předpokládám, že kdyby došlo na jakékoli řízení, tak bude jakékoli půjčení peněz popírat. Díky, Radovan


ODPOVĚĎ:

Je mi líto. Kromě promlčecí lhůty, která bude k Vaší tíži a navíc Vám pravděpodobně uběhla bez námitek z Vaší strany, ještě jako potenciální žalobce nesete důkazní břemeno. A odpovězte si sám - jak chcete dokázat, že jste uzavřel smlouvu o půjčce a ne darovací smlouvu, když k tomu nemáte patřičný doklad (a podotýkám ani jedna nemusí ze zákona mít písemnou smlouvu, aby byla platná).

Ráda bych Vám nabídla řešení, ale prvně je třeba abyste byl ve svých finančních záležitostech v budoucnu prozřetelnější a obezřetnější Vy sám.  O trestném činu uvažovat můžete, ale Policii se nepodaří shromáždit dostatek důkazů a státní zástupce před soudem neobhájí úmyslné zcizení a zneužití karty. Takže i tato cesta je Vám uzavřená.

ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ PŘECI ALE MUSÍ BÝT KUPNÍ SMLOUVA (např. když není ihned uhrazena částka za předmět) ... PROSÍM UVEĎTE VŽDY PŘESNĚ, ABY NEMOHLA BÝT NĚJAKÁ SKUTEČNOST VYKLÁDÁNA JINAK NEŽ JAK JE ...
STEJNĚ JE TOMU I U DAROVÁNÍ - OBDAROVANÝ MUSÍ DAR PŘIJMOUT ...
MOŽNÁ SE PLETU.

Odpověď:

Kupní smlouva? Na co? Obecná kupní smlouva nemusí být písemně nikdy. Darovací smlouva musí být písemně, pokud k převzetí daru nedochází hned, ale to že smlouva písemně nebyla jde k tíži dotazujícího se. A tahle informace je zcela nadbytečná – kdo dokáže, že se v pondělí dohodli na půjčce (nebo daru) a k převodu peněz došlo v pátek? ...a co se tím dokáže – jen neplatnost smluvního vztahu...

Navíc přijetí daru může proběhnout konkludentně nebo mlčky – a v našem případě je toto zase nadbytečná informace.

Nárok má promlčený a další fakta jsou k ničemu.

 

Odpověď je správně jak je a doufám, žes tam nic nedopisoval – jen by ses zamotal do faktů, které klientovi nepomohou.