Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Potřebovala bych poradit ve věci výživného. Můj přítel má nezletilou 7letou dceru a od roku 2003 má na dceru soudem určené výživné na výši 1300,- Kč měsíčně. Po domluvě s matkou dcery platí však na 7letou dceru výživné ve 2000,- Kč měsíčně a to bez jakékoliv písemné dohody či rozsudku. Platba výživného je písemně prokazatelná. Nyní se nám narodila dcera a já pobírám příspěvek v mateřství a v příštím roce budu pobírat pouze rodičovskou podporu z dávek státní sociální podpory.

Po snížení mého platu by jsme chtěli s přítelem zasílat výživné na jeho nezletilou 7letou dceru pouze ve výši rozsudku (1300,-Kč) nebo alespoň ve výši 1500,- Kč měsíčně a to z důvodu snížení mého platu. Chtěla jsem se zeptat, pokud by matka dítěte chtěla zažádat o zvýšení výživného na nezl. 7letou
dceru a to z důvodu snížení platby na výživné na nezl. 7letou dceru přítele (pro snížení mých příjmů – tedy podpory v mateřství a rodičovské podpory) a matka dítěte nyní v roce 2010 uzavřela sňatek a její manžel má plat cca 30.000,- Kč měsíčně, zda by soud mohl příteli i přesto výši výživného navýšit, nebo alespoň udělit výši výživného ve výši 2000,- Kč což doposud platí měsíčně. Přítel pobírá příjem ve výši cca 20.000,- Kč měsíčně. Slyšeli jsme, že je nyní výživné určováno rodičům dle tabulek a dle výše jejich platu. Také nás zajímá, pokud dojde k rozhodování o snížení či zvýšení výživného na nezl. 7letou
dceru, zda se bude počítat pro rozhodování o výši nového výživného na nezl. 7letou dceru i příjem manžela matky dítěte a můj příjem k platu mého přítele - otce dítěte. Jedná se o to, zda může být příteli výživné ještě i přesto navýšeno. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Nemohu stoprocentně zaručit, že výživné nebude soudem zvýšeno. Záleží to na soudci, který v dané věci rozhodne a přitom zohlední všechny okolnosti, které uvedete.
Ať se přítel zkusí dohodnout se svou bývalou partnerkou na placení výživného ve výši určené soudem. Pokud nemáte jinou možnost než aktuálně placené částky snížit podle rozhodnutí soudu, tak je prostě snižte a ať si bývalá partnerka Vašeho přítele sama rozmyslí, zda o zvýšení výživného požádá či nikoliv.
V případě, že o zvýšení požádá, tak soud bude hodnotit životní náklady Vašeho přítele (tedy i náklady, které má na vaše společné dítě) a náklady na život, které má jeho bývalá partnerka. Příjem jejího aktuálního partnera soud zohlední při určování její životní úrovně.
Předesílám 1300 Kč na sedmileté dítě je poměrně dost málo a spíše počítejte s tím, že výživné bude v budoucnu zvýšeno.