Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Prosím vás synovi v lednu bylo 18 let, v červnu ukončil studium na soukromé škole přes prázdniny byl nahlášen na úřadu práce a od září nastoupil na novou školu. Má nárok stále na výživné. Děkuji, DanaODPOVĚĎ:
Obecně řečeno syn nárok na výživné má – pokud je nezaopatřeným dítětem, které se připravuje na budoucí povolání.

Nabízí se zde dva pohledy na věc:

Pokud Vy platíte výživné (jste povinný rodič) a chcete ho zrušit, tak můžete požádat soud o zrušení výživného. Musíte podat ale návrh k místně příslušnému soudu, automaticky to zrušeno nebude a nemůžete ho ani sama přestat platit, ale počkat na rozhodnutí soudu. Předesílám, že žádost pravděpodobně nebude úspěšná.

Pokud má výživné platit otec (Vy nejste povinná, povinnost platit výživné má otec) a přestal tak činit, počíná si v rozporu s rozhodnutím soudu, kterým bylo výživné stanoveno. A dlužné výživné na něm může být vymáháno i exekučně.

Připomínám, že letní prázdniny patří ke školnímu roku a pokud potomek nenastoupí do zaměstnání už o prádzninách, má nárok na výživné i o letních prázdninách.