Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

S manželem se budeme rozvádět, máme rozdělené jmění manželů. Můj dotaz zní, má ke mě po rozvodu manžel vyživovací povinnost? Bydlíme v domě, já jsem těhotná a zdaleka nedosáhnu životní úrovně v jaké jsem žila do teď. Zajímá mě zda je tady rozdíl v povinnosti manžela, když nemáme SJM. Jestli mi musí zajistit adekvátní bydlení popřípadě nějak vyplatit. Děkuji za odpověď Marie

ODPOVĚĎ:

Jestliže jsme s manželem uzavřeli smlouvu spočívající v tzv. režimu oddělených jmění, touto smlouvou lze rovněž uspořádat majetkové poměry pro dobu po zániku manželství (rozvodu). Doporučuji tedy prostudovat smlouvu a zjistit, zda obsahuje ustanovení pro případ zániku (rozvodu) manželství. Pokud Vaše smlouva ustanovení ohledně výživného či bydlení po rozvodu neobsahuje, bude se vyživovací povinnost řídí § 760 - 763 nového občanského zákoníku.
Občanský zákoník upravuje dvě situace, kdy má rozvedený manžel nárok na výživné. Paragraf 760 občanského zákoníku říká, že: Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat. Neschopností, která má svůj původ v manželství, je například právě situace, kdy kvůli péči o dítě, které se Vám a manželovi narodí, nebudete moci vykonávat výdělečnou činnost a nebudete tedy schopná živit se sama. V takovém případě bude mít Váš (bývalý) manžel vyživovací povinnost nejen k dítěti, ale i k Vám jako rozvedené manželce. Zatímco dítě má nárok na stejnou životní úroveň jako jeho rodiče, Vám je bývalý manžel povinen poskytnou výživné v přiměřené míře. Není tedy povinen poskytnout Vám takové výživné, které by Vám zajištovalo stejnou životní úroveň jako během manželství.
Paragraf 762 občanského zákoníku pak říká, že: Nedohodnou-li se manželé nebo rozvedení manželé o výživném, může manžel, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela i v takovém rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň. Právo rozvedeného manžela na výživné lze v tomto případě považovat za důvodné jen po dobu okolnostem přiměřenou, nejdéle však po dobu tří let od rozvodu. Ve Vašem případě se ale bude jednat spíše o výživné podle § 760. Pokud tedy budete po bývalém manželovi požadovat výživné, rozhodně to v návrhu na rozvod manželství uveďte.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.