Počet stránek ve webu: 41.484

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám syna 5 let. Jeho otec nyní 3 roky ve výkonu trestu. Nebránila jsem mu ve styku s jeho prarodiči ani s návštěvami ve věznici. Šťastně jsem se vdala, syn říká mému manželovi tati. Celkem máme 4 děti a vše výborně klape. Prarodiče od bývalého a jeho sourozenci nám dělají zle. Synovi zakazují, aby mému manželovi říkal tati apod.

Nechtěl tam jezdit, že jsou na něj zlí. Nyní by chtěl, protože mu naslibovali dárky. Podala jsem zadost o úpravu styku a svěření do péče. Můj dotaz zní: do doby rozsudku, musím syna dávat dále prarodičům a posílat ho na návštěvy do kriminálu? Jak mohu zamezit styku? Je to už neúnosné. Chudák malej musí přemýšlet, co říkat a co nesmí. Co mohu vše udělat? Děkuji s pozdravem Aneta.

 

ODPOVĚĎ:

Dokud nedojde ke svěření syna do Vaší výlučné péče a k úpravě jeho styku s otcem, máte jako oba rodiče stejné právo se se synem stýkat a podílet se na jeho výchově. I v případě, že následně dojde ke svěření syna do Vaší péče, podle § 888 občanského zákoníku platí, že: Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže. Z Vašeho dotazu nevyplývá, že syn by měl nějak komplikovaný či negativní vztah ke svému otci (popisujete jen negativní vztah se synovými prarodiči). Pokud syn nemá k otci negativní vztah a návštěvy otce ve výkonu trestu nemají nepříznivý vliv na jeho psychiku, nevidím důvod, proč návštěvy u otce ukončit a synovi tak zamezit v kontaktu s otcem.
Co se týče prarodičů, je situace o něco složitější. I oni totiž mají ze zákona na styk se svým vnukem právo. Paragraf 927 občanského zákoníku říká, že: Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí. Styk s prarodiči by tedy neměl Vašemu synovi způsobovat újmu. Pokud se tak děje, doporučuji pokusit se prarodičům vysvětlit, co konkrétně Vám i synovi na jejich chování vadí a požádat je, aby od takového chování upustili. Pokud se situace nezmění, můžete se pokusit styk syna s prarodiči omezit. Pokud s tím ale prarodiče nebudou souhlasit, mohou se i oni obrátit na soud a požádat, aby jejich styk s vnukem upravil soud. Jestliže soud neshledá Vaše důvody pro omezení styku jako dostatečně závažné, rozhodne o úpravě styku Vašeho syna s prarodiči. Vy pak budete povinna rozhodnutí soudu respektovat a v určených intervalech prarodičům styk se synem umožnit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.