Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dle rozsudku předávám 1x za 14 dní syna ke styku s otcem, kde se schází poměrně dost lidí z pěti domácností. Předávání syna vnímám již delší dobu jako rizikové z hlediska možné nákazy koronavirem covid 19, tj. SARS-Cov-2. Otec na koronavirus nevěří, nenosí roušku, jezdí po návštěvách, atd.

Mohu syna nepředat ke styku, když vládní nařízení pouze důrazně doporučuje se stýkat s lidmi z jedné domácnosti? Nechci porušit rozsudek, ale také nás nechci ohrožovat případnou infekcí.

 

ODPOVĚĎ:
Chápu, že Vám vadí, že otec svým chováním a nedodržováním vládních nařízení potenciálně ohrožuje zdraví vašeho syna a zvyšuje riziko jeho nákazy koronavirem. Obávám se ale, že možnosti řešení Vaší situace jsou omezené. Doporučuji pokusit se nejprve promluvit s otcem a vysvětlit mu, že svým chováním syna ohrožuje. Pokud otec nebude ochoten začít nosit roušku, zkuste ho alespoň požádat, aby v době styku se synem omezil návštěvy a aby v domácnosti nebyli přítomni další lidé (obzvlášť pokud také nedodržují vládní nařízení). Další možností je upozornit na otcovo chování pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) a požádat je, aby se pokusili zjednat nápravu. Pracovníci OSPOD si mohou s otcem promluvit, ale ani oni bohužel nemají nástroje k tomu, aby donutili otce dodržovat vládní nařízení a chovat se zodpovědně.
Pokud byste z důvodu obavy z nákazy odmítla otci syna předávat, obávám se, že by se otec mohl obrátit rovnou na soud s tím, že mu bráníte ve styku se synem. Obávám se, že omezení styku syna s otcem z důvodu hrozící nákazy nedosáhnete, protože hrozba nákazy bude reálná ještě dlouhou dobu (do doby, než většina populace projde očkováním). Omezení styku syna s otcem by tak muselo být dlouhodobě a jednalo by se o významný zásah nejen do otcových, ale i synových práv. Jediné, čeho by případně bylo možné dosáhnout, je omezení přítomnosti dalších osob u styku. Podle § 888 občanského zákoníku totiž soud může při úpravě styku s dítětem mj. určit, které osoby se smějí, případně nesmějí styku s dítětem účastnit. Pokud byste tedy podala k soudu návrh na úpravu styku, mohla byste tímto způsobem omezit kontakt syna s dalšími osobami během styku - soud by mohl jejich přítomnost při styku zakázat. Pokud i tyto osoby nedodržují nařízení, mohla byste alespoň tímto způsobem snížit riziko synovy nákazy. Obávám se ale, že úplného (i když dočasného) zákazu styku syna s otcem nedosáhnete.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.