Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem Slovenka, žijící přechodným pobytem v Česku, kde i pracuji. S přítelem, který je Čech, mám dvouměsíční miminko. Přítel se sice dle vlastních slov na miminko těšil, ale od porodu ani jednou neprojevil zájem o dceru. Sám od sebe se jí vůbec nevěnoval. Před těhotenstvím i v průběhu něj pil alkohol na celkem pravidelné bázi, a i přes moji snahu s tím nepřestal.

Jediný rozdíl byl, že to přede mnou začal tajit. Do toho kouří marihuanu každý den.   Od porodu jsem několikrát našla prázdné flašky od alkoholu nebo na něm viděla známky opilosti, i když se snažil to popírat. I přes moje varování, aby miminko nebral do rukou když pije, to dělal a vědomě mi lhal že nepil, co beru jako ohrožení miminka.   On v tom ale problém neviděl, proto jsem se s ním rozešla. Teď bydlí u otce v domě, kde má svůj pokoj a o dceru najednou začal projevovat zájem a vyhrožoval mi, že o ni bude soudně bojovat.   Můžu udělat něco proti tomu, aby ji dostal on? Zároveň by mě zajímalo, jestli bych se mohla s dcerou případně přestěhovat zpátky na Slovensko - vyřizuji jí i slovenské občanství.   Nechci, aby měl na dcerku vliv teď, nebo když bude větší. Jeho pití ale nemůžu dokázat, když to tají. Jak na takovou situaci pohlíží soud?

 

ODPOVĚĎ:
Ve vašem dotazu bohužel chybí jedna zásadní informace - zda je Váš přítel uveden v rodném listě dcery jako její otec. Pokud ano, máte oba jako rodiče vůči dceři stejná práva - máte oba právo se s dcerou stýkat a podílet se na její výchově. Pokud chcete kontakt otce s dcerou omezit, podejte k okresnímu soudu v místě dceřina bydliště návrh na svěření dcery do Vaší výlučné péče. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovní orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) či občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech. Za podání návrhu se neplatí soudní poplatek. Pokud soud Vašemu návrhu vyhoví a svěří dceru do Vaší péče, stanoví otci výživné a může určit i styk dcery s otcem, případně může ponechat rozsah styku na dohodě rodičů.
Ani v případě, že soud svěří dceru do Vaší péče, ale nedoporučuji, abyste s dcerou odcestovala na Slovensko bez - nejlépe písemného - souhlasu otce. Podle § 877 občanského zákoníku totiž platí, že: Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte. Ke změně bydliště dcery tedy potřebujete souhlas jejího otce. Pokud Vám otec odmítne souhlas udělit, budete se muset obrátit na soud, aby svým rozhodnutím souhlas otce nahradil. Pokud byste s dcerou odcestovala na Slovensko bez písemného souhlasu otce nebo pravomocného rozhodnutí soudu, mohlo by to být kvalifikováno jako mezinárodní únos a otec by mohl usilovat o návrat dcery do České republiky.
Pokud Váš přítel není uveden v dceřině rodném listě jako její otec, pak zatím nemá vůči dceři žádná práva (právo se s dcerou stýkat), ale ani povinnosti (vyživovací povinnost). Aby se situace změnila, musela by nejprve dojít k určení otcovství - například souhlasným prohlášením o otcovství na matrice nebo podáním návrhu (žaloby) na určení otcovství a následným rozhodnutím soudu. Pokud není otcovství určeno, můžete s dcerou na Slovensko odjet. Musíte ale počítat s tím, že pokud k určení otcovství dojde, může se otec následně domáhat svých práv vůči dceři - zejména práva se s dcerou stýkat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.