Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám soudně určenou výhradní péči na dcerku. Otci žádné styky určeny nebyly, že není jeho povinnost malou navštěvovat. Otec se o dceru nezajímá, nepodílí se na výchově ani ji nenavštěvuje a nejsme spolu ve styku. Má otázka zní, zda potřebuji jeho souhlas se stěhováním v rámci ČR. Nyní od otce bydlíme 300km, ale z finančních důvodů (nabídka práce) mám možnost se přistěhovat ke svým rodičům (15km od otce). Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Ke stěhování po ČR nepotřebujete souhlas otce a už vůbec ne, pokud se stěhujete blíže otci. Souhlas by byl potřeba, kdybyste se s dcerou stěhovala do zahraničí. Nicméně máte povinnost otce o této pro dceru významné události informovat. Podle § 890 Občanského zákoníku č. 89/2012 osoba, která má dítě ve své péči má zákonem uloženu povinnost sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů.