Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Opatrovnictví: Mám svěřenou svou dceru (8 let) do péče, rozsudek je v právní moci. Matka nejeví o svou dceru zájem, jsem povinen v sudé pátky odpoledne předat svou dceru matce na nádraží (máme to tak v rozsudku). Matka si dlouhodobě nejezdí a já vodím dceru na nádraží, koupíme zmrzlinu počkáme 20 minut, pak odcházíme a já dceři zajistím víkendový program.

Následně posílám soudu onu účtenku a fotku dcery pořízenou v příslušný čas, činím tak proto, že matka ráda vyvolává spory (udání na policii, návrhy na výkon soudního rozhodnutí atp. , její dcera je pro matku zbraň jak škodit po rozvodu). Zničeho nic matka poslala na nádraží svou babičku (prababičku mé dcery), která měla v ruce jakýsi papír, snad zplnomocnění matky k převzetí dítěte. S prababičkou jsem v současnosti v přestupkovém řízení za její přestupek proti občanskému soužití, svou dceru této paní předat prostě nechci. Na nádraží jsem prostě dceru nepředal. Porušil jsem rozsudek? Mařím soudní rozhodnutí? Dopouštím se něčeho, za co by mě mohl soud postihovat například pokutou. V rozsudku je uvedeno, že jsem povinen předat dceru matce, dotaz tedy zní, může matka zplnomocňovat jinou osobu a požadovat po mne abych dceru předal někomu jinému? Prosím o odpověď z právního hlediska, o dobré mravy zde nejde,
v tom jsme dávno selhali. Děkuji za kvalifikovanou odpověď. Věnceslav.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Vaši otázku je zapotřebí hledat v obecném výkladu práv a povinností rodičů. Vaší situace se týká hned několik ustanovení občanského zákoníku – konkrétně zejména § 887 a 881. Podle § 887 občanského zákoníku nemohou rodiče svěřit výkon práva udržovat osobní styk s dítětem jiné osobě. Zákon ale zcela určitě nemá na mysli jednorázovou záležitost jakou je „pouhé“ předání dítěte – je tedy třeba rozlišovat mezi předáním dítěte a celovíkendovým stykem s dítětem. Pokud by dceřina prababička dceru nejen převzala, ale místo její matky by s Vaší dcerou strávila celý víkend, pak tato situace v pořádku není (obzvlášť pokud by k ní docházelo opakovaně), protože sudé víkendy jsou vyhrazeny k trávení času Vaší dcery s její matkou a nikoliv s prababičkou.
Pokud ale prababička na základě plné moci od Vás dceru převezme a následně ji předá matce která s ní stráví víkend tak, jak určuje rozsudek, nepovažuji za vhodné neumožnit styk dcery s matkou jen proto, že si dceru nepřevzala matka osobně. Dalším ustanovením, které se Vaší situace týká, je totiž § 881, dle kterého mohou rodiče péči o dítě a jeho ochranu, výkon jeho výchovy, popřípadě některých jejích stránek, nebo dohled nad dítětem svěřit jiné osobě. Z toho vyplývá, že neočekávané situace jistě lze řešit tak, že k osobnímu vyzvednutí a předání bude zmocněna jiná osoba (prababička).
Pokud by se situace opakovala, doporučuji předání dcery zrealizovat, ale zajímat se o to, proč si dceru nepřevzala matka osobně a následně rozhovorem s dcerou zjistit, jak styk probíhal – zda strávila víkend převážně s matkou nebo převážně s prababičkou. Pokud by k Vámi popsané situaci docházelo opakovaně nebo v případě, že by dcera trávila víkendy s prababičkou místo s matkou, doporučuji o celé záležitosti informovat OSPOD a požádat o zjednání nápravy s poukazem na to, že jednání matky je v rozporu s § 887 občanského zákoníku.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Neoprávněná osoba (dědeček, babička, pradědeček, prababička) chce převzít dítě a má plnou moc - je možné předat dítě na základě plné moci oprávněné osoby (nepečujícího rodiče)?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.