Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme syna, který má z nesezdaného vztahu dvouletého syna (vnuk), kterého má v péči jeho bývalá partnerka. Bydlí s ním u její matky v jiném městě. Syn je soudně omezen na svéprávnosti ohledně hospodaření s penězi a úvěrů (bral drogy), rodičská práva mu byla ponechána. Já jsem soudně určena jeho opatrovníkem.

S dítětem máme povoleno se stýkat pouze venku na ulici, domů si ho půjčit nemůžeme a nesmíme ho navštívit ani u něho doma. To nám samozřejmě nevyhovuje a proto jsme podali my prarodiče nezletilého návrh na úpravu styku s tím, že se s ním chceme stýkat u nás doma společně i s naším synem - otcem dítěte. Takto nám to doporučila jeho kolizní opatrovnice z OSPODU. Matka nezletilého nám nechce o vnoučkovi poskytovat žádné informace. Na dotazy odpovídá jednou větou "má se dobře". Má otec dítěte a my jeho prarodiče právo na informace o něm a jaké? Konkrétně nás zajímá:
- kde náš vnouček v současné době bydlí, tušíme, že již nebydlí u své matky, ale nechce nám říci, zda to tak je.
- nebo kam s ním jede na dovolenou a kde se nachází v době prázdnin
Dále nás zajímá tato konkrétní situace, která nastala:
- chtěli jsme z důvodů veder, jet na vycházku za město do parku, vzdáleného asi 6 km od bydliště nezletilého. Chtěli jsme si ho tam odvézt našim autem a pak ho přivézt zpátky, ale nebylo nám to dovoleno, s tím, že pokud na tom budeme trvat, tak nám zakáže vnoučka vídat.
My ze strachu, že už ho do soudu neuvidíme jsme ustoupili a do parku ho vezl cizí pán. Máme právo protestovat? Manžel je profesionální řidič, autosedačku jsme měli, o bezpečnost by bylo postaráno. Co by jste nám poradili ohledně získávání informací o dítěti? Mnohokrát děkuji Aneta

ODPOVĚĎ:
Pokud rodičovská odpovědnost Vašeho syna vůči jeho synovi (Vašemu vnukovi) nebyla omezena, má vůči svému synovi stejná práva jako jeho bývalá přítelkyně (synova matka). Co se týče podávání informací, § 890 občanského zákoníku říká, že rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Matka nezletilého je tedy povinna poskytovat Vašemu synovi informace o nezletilém, zákon ale nespecifikuje, co je myšleno pojmem vše podstatné. Nepochybně by ale otec dítěte měl být informován o významných záležitostech. Dle § 877, odst. 2 občanského zákoníku se za významnou záležitost považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte. O těchto záležitostech by měl být Váš syn jako otec dítěte informován. Pokud se tak neděje, doporučuji aby Váš syn písemně vyzval svou bývalou přítelkyni, aby mu - s odkazem na výše uvedený § občanského zákoníku - informace o synovi předávala. Pokud by ani poté nedošlo k nápravě, může se Váš syn obrátit na OSPOD, případně následně na soud, který by měl zjednat nápravu.

Co se týče styku s dítětem, do doby, než případně dojde ke změně úpravy styku, je zapotřebí respektovat současnou úpravu a dodržovat tedy čas i místo styku se synem stanovené v soudním rozhodnutí. Pokud by ale matka nezletilého bránila Vašemu synovi v kontaktu s jeho synem, mohl by být uplatněn § 889 občanského zákoníku, který říká, že: Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči. Pokud by tedy matky nezletilého bránila Vašemu synovi ve styku s jeho synem, doporučuji obrátit se nejprve na OSPOD, případně následně na soud.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Právo prarodiče (dědečka, babičky) na informace o vnukovi, vnoučatech po rozvodu manželství rodičů dítěte (syna, dcery, snachy, zetě)
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem