Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme syna, který má z nesezdaného vztahu dvouletého syna (vnuk), kterého má v péči jeho bývalá partnerka. Bydlí s ním u její matky v jiném městě. Syn je soudně omezen na svéprávnosti ohledně hospodaření s penězi a úvěrů (bral drogy), rodičská práva mu byla ponechána. Já jsem soudně určena jeho opatrovníkem.

S dítětem máme povoleno se stýkat pouze venku na ulici, domů si ho půjčit nemůžeme a nesmíme ho navštívit ani u něho doma. To nám samozřejmě nevyhovuje a proto jsme podali my prarodiče nezletilého návrh na úpravu styku s tím, že se s ním chceme stýkat u nás doma společně i s naším synem - otcem dítěte. Takto nám to doporučila jeho kolizní opatrovnice z OSPODU. Matka nezletilého nám nechce o vnoučkovi poskytovat žádné informace. Na dotazy odpovídá jednou větou "má se dobře". Má otec dítěte a my jeho prarodiče právo na informace o něm a jaké? Konkrétně nás zajímá:
- kde náš vnouček v současné době bydlí, tušíme, že již nebydlí u své matky, ale nechce nám říci, zda to tak je.
- nebo kam s ním jede na dovolenou a kde se nachází v době prázdnin
Dále nás zajímá tato konkrétní situace, která nastala:
- chtěli jsme z důvodů veder, jet na vycházku za město do parku, vzdáleného asi 6 km od bydliště nezletilého. Chtěli jsme si ho tam odvézt našim autem a pak ho přivézt zpátky, ale nebylo nám to dovoleno, s tím, že pokud na tom budeme trvat, tak nám zakáže vnoučka vídat.
My ze strachu, že už ho do soudu neuvidíme jsme ustoupili a do parku ho vezl cizí pán. Máme právo protestovat? Manžel je profesionální řidič, autosedačku jsme měli, o bezpečnost by bylo postaráno. Co by jste nám poradili ohledně získávání informací o dítěti? Mnohokrát děkuji Aneta

ODPOVĚĎ:
Pokud rodičovská odpovědnost Vašeho syna vůči jeho synovi (Vašemu vnukovi) nebyla omezena, má vůči svému synovi stejná práva jako jeho bývalá přítelkyně (synova matka). Co se týče podávání informací, § 890 občanského zákoníku říká, že rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Matka nezletilého je tedy povinna poskytovat Vašemu synovi informace o nezletilém, zákon ale nespecifikuje, co je myšleno pojmem vše podstatné. Nepochybně by ale otec dítěte měl být informován o významných záležitostech. Dle § 877, odst. 2 občanského zákoníku se za významnou záležitost považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte. O těchto záležitostech by měl být Váš syn jako otec dítěte informován. Pokud se tak neděje, doporučuji aby Váš syn písemně vyzval svou bývalou přítelkyni, aby mu - s odkazem na výše uvedený § občanského zákoníku - informace o synovi předávala. Pokud by ani poté nedošlo k nápravě, může se Váš syn obrátit na OSPOD, případně následně na soud, který by měl zjednat nápravu.

Co se týče styku s dítětem, do doby, než případně dojde ke změně úpravy styku, je zapotřebí respektovat současnou úpravu a dodržovat tedy čas i místo styku se synem stanovené v soudním rozhodnutí. Pokud by ale matka nezletilého bránila Vašemu synovi v kontaktu s jeho synem, mohl by být uplatněn § 889 občanského zákoníku, který říká, že: Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči. Pokud by tedy matky nezletilého bránila Vašemu synovi ve styku s jeho synem, doporučuji obrátit se nejprve na OSPOD, případně následně na soud.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Právo prarodiče (dědečka, babičky) na informace o vnukovi, vnoučatech po rozvodu manželství rodičů dítěte (syna, dcery, snachy, zetě)
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.