Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodině byly v 2/2018 odebrány 3 děti ve věku 3-7 let na základě snažení sociálky a následně nepravomocného rozhodnutí soudu s předběžnou vykonatelností rozsudku. V něm je i uvedeno, že rodiče mají právo navštěvovat děti o víkendu a brát si je na víkendy, aby vazby rodičů a dětí nebyly přerušeny. Rodiče situaci těžce nesou a na každý víkend se dotazují u ředitelky domova, zda mohou přijet.

Není jim povolována návštěva každý víkend, jak by si přáli. Teď jim to bylo dovoleno až za tři týdny s tím, že děti po návštěvě rodičů pláčou a chtějí domů. Dětský domov argumentuje tím, že v rozsudku je stanoveno na víkendy, ne však na kolik víkendů v měsíci. Ptám se, zda je možné takto uměle oddělovat rodiče a děti jen proto, že dětský domov nezvládne pláč dětí po odjezdu rodičů. To je asi přirozené, když se měli všichni rádi. Ptám se, jak se mohou rodiče bránit svévoli dětského domova v určování, kolik víkendů v měsíci měl na mysli v rozsudku soud a děti vidět častěji, než jednou za 3 týdny na 2 hodiny. Děkuji. Dita

ODPOVĚĎ:
Styk dětí s rodiči bývá v soudním rozhodnutí zpravidla vymezen poměrně jednoznačně – například „vždy o víkendu, každý (sudý/lichý) víkend apod. “ Bez znalosti konkrétního textu usnesení je tedy obtížné danou situaci posoudit a konkrétně poradit.
Pokud jsou ale rodiče přesvědčeni, že jim rozhodnutí soudu dává právo na styk s dětmi každý víkend, doporučuji znovu písemně kontaktovat ředitelku dětského domova a informovat ji o tom, že rodiče mají zájem se s dětmi stýkat co nejčastěji, nejlépe každý víkend. Pokud dohoda s ředitelkou domova nebude možná a styk s dětmi nebude umožněn, doporučuji i tak opakovaně dětský domov kontaktovat a o styk s dětmi usilovat.
Při řešení situace je možné obrátit se na orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD), který děti zastupoval jako kolizní opatrovník při soudním řízení. Pokud je ale umístění dětí do dětského domova „zásluhou“ OSPOD, je otázkou, do jaké míry Vám bude při řešení situace nápomocný. Rozhodně ale doporučuji, aby rodiče informovali OSPOD o tom, že jim není dostatečně často umožňován styk s dětmi a aby trvali na zaprotokolování této informace do spisu, který je na OSPOD veden. Další možností je obrátit se se stížností na postup ředitelky na zřizovatele dětského domova. Zřizovatelem může být například kraj nebo město (krajský nebo městský úřad), ve kterém se dětský domov nachází. Informaci o zřizovateli najdete na internetových stránkách dětského domova nebo by Vám ji měli poskytnout přímo v dětském domově.
Pokud by takový postup nevedl k nápravě situace, je možné podat k soudu, který o umístění dětí do dětského domova rozhodl, návrh na předběžné opatření, ve kterém bude styk s dětmi jednoznačně vymezen - například tak, že rodiče mají právo na styk s dětmi každý víkend. Pokud by žádný z předchozích postupů nevedl k úspěchu, je také možné se obrátit na veřejného ochránce práv (ombudsmana).


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Ředitel dětského domova nechce půjčovat děti rodičům, protože pláčou - jak může rodič donutit dětský domov k vydání dětí?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.