Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Když mi bylo asi 12 let, máma si našla přítele, kterého si pak vzala a ten mě a mou sestru následně osvojil, v mém rodné listě byl on zapsán jako můj otec a můj biologický byl z rodného listu úplně vymazán. Bohužel i veškeré vztahy se na 10 let přerušily.   Dnes jsem již dospělá je mi 29 let a s mým biologickým taťkou se již přes 8 let vídáme a jsme v kontaktu.

S tím, který je zapsán jako můj otec, nemáme žádný vztah, nezajímáme se o sebe, tak nějak tomu bylo vždy. Jediné co, tak mě živil jako nezletilou, protože musel. No hráli jsme si na rodinu, ale nebylo tomu tak, v podstatě to byl pouze manžel mé mámy a já pro něj dcera jeho manželky. Máme spolu společné jenom to příjmení a nic víc. Má otázka zní, zdali je možné, aby osvojitel byl vymazán z rodného listu a opět tam byl zapsán můj biologický taťka a tím by se obnovili i právnické náležitosti? Protože mám jenom jednoho tátu a chtěla bych to tak i po právnické stránce, abych měla vůbec jednou nárok se o něj postarat pokud bude potřeba. Pokud je nějaká šance to změnit budu ráda za jakoukoliv Vaši radu. Tímto děkuji za váš čas a vaši odpověď. Přeji pěkný zbytek dne, Františka.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vaší situaci by připadala v úvahu následující řešení: zrušení osvojení, popření otcovství nebo osvojení zletilého. Paragraf 840 ke zrušení osvojení říká, že: Jsou-li pro to důležité důvody, soud osvojení na návrh osvojitele nebo osvojence zruší; podá-li návrh jen jeden z nich, může se druhý k návrhu připojit. Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. To neplatí, je-li osvojení v rozporu se zákonem. Z Vašeho dotazu sice jednoznačně nevyplývá, kdy přesně k osvojení došlo, ale pokud to bylo v době, kdy jste byla ještě nezletilá (osvojit totiž lze i zletilého), což předpokládám, pak už tříletá lhůta samozřejmě uplynula a zrušení osvojení už bohužel nedosáhnete.
Jediným dalším možným řešením je podání žaloby na popření otcovství. Návrh na popření otcovství je ale v tomto případě možné podat jen do šesti měsíců od souhlasného prohlášení o otcovství. Určitou naději ve Vaší situaci přináší ještě § 792 a 793, které říkají, že: Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Po uplynutí popěrné lhůty ale může návrh na popření otcovství podat jen státní zástupce. Můžete se tedy s touto žádostí obrátit na okresní státní zastupitelství v místě Vašeho bydliště. Bylo by ale lepší, kdyby Vaši žádost o popření otcovství podpořila alespoň Vaše matka nebo její manžel. Pokud oba vysloví s popřením otcovství nesouhlas, bude obtížnější státního zástupce přesvědčit, že je popření otcovství ve Vašem zájmu.
Poslední možností je podání návrhu na Vaše osvojení ze strany Vašeho biologického otce. Tento postup by byl možný, pokud o Vás Váš otec pečoval už v době, kdy jste byla nezletilá. V takové případě je zapotřebí podat k soudu návrh na Vaše osvojení. Se sepsáním návrhu na osvojení mohou Vašemu otci pomoci například pracovníci občanských poraden nebo oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.