Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S manželem se budeme rozvádět. V současné době spolu stále bydlíme, ale 10/2018-10/2019 odděleně. Bydlení se snažím řešit, bohužel na malé vesnici, kde chci kvůli škole dcer zůstat, to není jednoduché. Manžel chce usilovat o střídavou péči, ale v běžném životě se o dcery (9 a 7 let) nestará.

Vše kolem dětí obstarávám já. Manžel je vezme někdy o víkendu na výlet. Pokud je hlídá např. celý víkend (výjimečně), musí mu pomáhat jeho matka, babička dětí. Je možné, aby soud přiřkl střídavou péči někomu, kdo se o děti nepostará? A v podstatě by to byla střídavá péče s tchýní? S mým návrhem, že může dcery vídat kdy chce, ale v péči je budu mít já, nesouhlasí. V roce 2007 jsem porodila svou první dceru, kterou jsem ale dala k adopci. Neměla jsem dobré podmínky pro to, mít dítě. Je mi to líto, ale čas bohužel nevrátím. Manžel to ví a nyní mi tím vyhrožuje, že pokud nebudu souhlasit s jeho návrhem, můžou mi děti odebrat. Bude toto brát soud v potaz a mohlo by mi to přitížit? Žiji spořádaným životem, pracuji 12 let v jedné firmě. Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:

Jestliže Vaše manželství spěje k  rozvodu, budete muset nejdříve vyřešit právě péči o děti. Pokud se střídavou péčí nesouhlasíte, podejte k  okresnímu soudu v  místě bydliště dětí návrh na svěření dětí do Vaší výlučné péče. Vzory takového návrhu najdete k  dispozici na internetu nebo Vám s  jeho sepsáním mohou pomoci pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) či občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech. Za podání návrhu se neplatí žádný soudní poplatek. Váš manžel ale může postupovat obdobným způsobem – může podat k  soudu návrh na svěření dětí do střídavé péče.
Péči o děti po dobu po rozvodu pak upravují § 906 a 907 občanského zákoníku. Podle § 907 odst. 2 občanského zákoníku soud při rozhodování o svěření dítěte do péče rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k  vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z  rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v  němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k  jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v  úvahu, který z  rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z  rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje. Soud tedy musí posoudit celou řadou faktorů, které jsou u každého dítěte a jeho rodiny individuální. Pokud se domníváte, že se Váš manžel nedokáže o děti sám postarat, můžete to samozřejmě do návrhu uvést. Bude pak záležet na soudu, jak celou situaci posoudí a kterému návrhu vyhoví. Skutečnost, že jste v  minulosti dala své dítě k  adopci, by neměla mít na současné rozhodování soud prakticky žádný vliv.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.