Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné se domluvit s člověkem na osvojení dítěte v případě smrti, když ten člověk není pokrevně příbuzný? Např. já (matka dětí) s Robinem (manžel) umřeme a naše dobrá kamarádka souhlasí, že kdybychom zemřeli, osvojí si Toma (syn matky, byť manžel Robin není biologický otec, zapsal se jako otec do rodného listu) a Kačku (dcera matky a nového manžela Robina). Jde to právně ošetřit? Děkuji. Romana.

ODPOVĚĎ:
Pokud si přejete, aby o děti po vaší smrti pečovala konkrétní osoba, určitou možnost nabízí § 931 odst. 1 občanského zákoníku – jedná se o tzv. poručenství. Paragraf 931 říká, že: Není-li to v rozporu se zájmy dítěte, jmenuje soud poručníkem toho, koho naznačili rodiče, ledaže tato osoba poručenství odmítne. Jinak soud jmenuje poručníkem některou z osob příbuzných nebo blízkých dítěti nebo jeho rodině, ledaže rodič takovou osobu výslovně vyloučil. Není-li takové osoby, jmenuje soud poručníkem jiného vhodného člověka.
Poručníkem lze jmenovat jen plně svéprávnou osobu, která způsobem života zaručuje, že je schopna funkci poručníka řádně vykonávat. Před jejím jmenováním do funkce poručníka soud zjistí, zda její jmenování není v rozporu se zájmem dítěte. Soud tedy bude zkoumat, zda je v zájmu dětí, aby o ně pečovala Vaše kamarádka. Na projev přání rodičů ohledně budoucího poručníka nejsou kladeny žádné formální požadavky, tzn. že ani v případě smrti rodičů se nevyžaduje forma závěti. Doporučuji ale nechat takový dokument notářsky ověřit.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.