Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se rozejít s přítelem, máme 4 měsíční dceru. On mi vyhrožuje, že mi dceru může vzít, že si ji vezme do vlastní péče. Já bydlím u svých rodičů, protože kvůli jeho dluhům a nezaplacení nájmu jsem se musela vrátit k rodičům i s malou. On sám má 13 letou dceru, se kterou bydlí zřejmě u svého otce. Vyhrožuje mi, že si malou vezme anebo že ji chce do střídavé péče, přitom nemá byt a stabilní zázemí. Se svojí dcerou už se za poslední roky stěhoval několikrát.

Starší dceru má ve střídavé péči a chce si zažádat o svěření do vlastní péče. Zajímalo by mě zda mohou tak malé dítě dát do střídavé péče. A jak často by malá měla být u otce? Malou už nekojím, ztratila jsem mléko, takže je na umělé výživě. Žiju jen z rodičovského příspěvku a nyní nemám na bydlení v pronájmu, proto jsem u matky. Bojím se, že se bude se mnou o malou přetahovat a také mám obavy z jeho výbušnosti. Vím, že na svou druhou dceru pořád řve a nechci, aby malá byla v takovém prostředí. Děkuji, Mirka

 

ODPOVĚĎ:
Dokud nerozhodne o péči o dceru soud, máte oba jako rodiče stejné právo o dceru pečovat. Pokud chcete, aby byla péče o dceru upravena soudním rozhodnutím, můžete podat k okresnímu soudu v místě bydliště dcery návrh na svěření dcery do Vaší výlučné péče. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci právník či pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD).
Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje. Vzhledem k tomu, že o dceru pečujete převážně Vy a že je Vaše dcera ještě hodně malá, považuji za velmi nepravděpodobné, že by soud takto malé dítě svěřil do střídavé péče nebo dokonce do výlučné péče otce.
Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče dbá rovněž na právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s druhým rodičem, kterému dítě nebude svěřeno do péče. Je tedy pravděpodobné, že v případě, že soud svěří dceru do Vaší výlučné péče, stanoví otci s dcerou pravidelný styk. Frekvence tohoto styku bude záležet na uvážení soudu.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Otec dítěte bez bytu a trvalého zázemí - má šanci na svěření do péče 4měsíčního dítěte?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.