Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželé jsou rozvedeni a soud rozhodl o střídavé péči o děti. Zajímalo by mne, jak tato střídavá péče vypadá. Kde bude vlastně trvalé bydliště dětí? Musí děti chodit do školy v místě, kde byly před rozvodem? Mohou děti být od svého stávajícího bydliště ve větší vzdálenosti? Děkuji za odpověď. Aleš

ODPOVĚĎ:
Trvalé bydliště je pouze evidenčním údajem a se střídavou péči přímo nesouvisí. V případě nařízení střídavé péče tedy není důvod, aby docházelo ke změně trvalého bydliště. Pokud máte na mysli skutečné fyzické bydliště dětí, záleží na dohodě rodičů. Většinou je to dítě, které se stěhuje – týden nebo 14 dní bydlí u jednoho rodiče a týden nebo 14 dní u druhého. Existují ale i případy, kdy se nestěhuje dítě, nýbrž rodiče. Co se týče docházky do školy, opět záleží na dohodě mezi rodiči. Školský zákon sice umožňuje plnit si povinnou školní docházku i ve dvou různých školách, ale je otázkou, zda by návštěva dvou různých škol byla opravdu v zájmu dítěte nebo by šlo jen o usnadnění situace rodičů.
Určení bydliště dítěte, včetně určení vzdělávacího zařízení, které bude dítě navštěvovat, patří mezi záležitosti, na kterých by se rodiče v zájmu dítěte měli dohodnout. Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná (za významnou záležitost je považováno mj. určení místa bydliště a volba vzdělání dítěte), rozhodne soud na návrh rodiče. To platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. Pokud byste se ale na důležitých otázkách ohledně dětí (bydliště, docházka do školy) nedokázali dohodnout, pak by pro rodiče střídavá péče pravděpodobně nebyla vhodným řešením.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.