Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel má 09/2018-04/2019 přítelkyni, za kterou pravidelně odjíždí z domova. Tento stav mě velmi zraňuje a pořád jej prosím aby přestal. Máme spolu dvě děti - dva a čtyři roky. Rozhodla jsem se odstěhovat k rodičům (250 km od místa, kde nyní bydlíme), mám tam celé patro domu po rekonstrukci a děti jsou tam zvyklé, jezdíme je navštěvovat od narození dětí.

Mám v plánu zažádat o svěření dětí do péče, ale mám strach, že manžel bude dělat problémy a bude je chtít taky do péče. Nyní jsem na rodičovské dovolené, o děti jsem se řádně starala vždy a v podstatě jsem dlouho finančně táhla i celou domácnost.
Jsem abstinent, nekuřák (manžel také). Vždy jsem se doma o vše řádně starala. Bude soud v tomto případě nahlížet na to, kdo rozpad manželství zavinil? O rozvod žádat nechci, jde mi hlavně o děti. Mohlo by se stát, že by svěřili děti do péče manželovi? Jsem velmi nešťastná a nevím co mám dělat. Omlouvám se za chaotický dotaz a děkuji za jakoukoliv odpověď. Děkuji, Daniela

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 907 občanského zákoníku může soud svěřit dítě do péče jednoho z rodičů nebo do střídavé či společné péče. U takto malých dětí ale nepovažuji svěření do střídavé nebo společné péče za pravděpodobné. Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje. Soud určitě přihlédne k tomu, že o děti pečujete převážně Vy a je tedy pravděpodobnější, že budou děti svěřeny do Vaší péče.
Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče dbá rovněž na právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, na právo druhého rodiče, jemuž dítě nebude svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti, dále soud bere zřetel rovněž ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem. Styk s dětmi byste ostatně manželovi měla umožňovat po celou dobu – do doby než soud rozhodne o svěření dětí do péče jednoho z rodičů bude záležet jen na vaší vzájemné domluvě, jakým způsobem, jak často a jak dlouho bude styk s dětmi probíhat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.