Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak je to s péčí o nezletilé děti, v mém případě vnuček, v době letních prázdnin. Syn se rozvedl v roce 2014. Vnučky byly po dohodě svěřeny do péče matky. Veškeré dohody ohledně péče, prázdnin a dovolených probíhaly s menšími nedorozuměními, dá se říci standardně. Je to asi 14 dnů jsem se dozvěděla od bývalé snachy, že vnučky poletí na 10 dnů na dovolenou do Bulharska.

Problém nastal, když jsem se dozvěděla, že o tom syn neví a že tam poletí bez matky, pouze s její kamarádkou, jejím přítelem, o kterém nic neví a její dcerou. Kamarádka měla před časem dost závažné zdravotní problémy. O místu pobytu bývalá snacha má jen sporadické informace. Syn s tímto její rozhodnutím zásadně nesouhlasí a já s manželem také ne. V zaměstnání si syn domluvil dovolenou, aby mohl být s dcerami v tomto termínu, protože bývalá snacha je v tuto dobu v Chorvatsku. Jak postupovat, abychom tomuto slabomyslnému rozhodnutí zabránili. Doufám, že chápete, že máme o vnučky starost. Děkuji za rychlou odpověď. Děkuji, Jitka

ODPOVĚĎ:
Podle občanského zákoníku vykonávají rodiče rodičovskou odpovědnost v souladu se zájmy dítěte a ve vzájemné shodě. Podle § 877 občanského zákoníku pak platí, že: Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne na návrh rodiče soud. To platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte. Na těchto pro dítě významných záležitostech by se tedy měli rodiče dohodnout, v případě sporu do věci může zasáhnout soud.

V případech týkajících se běžných záležitostí je ale oprávněn rozhodnout pouze jeden z rodičů. Takovou situací je například vydání cestovního pasu, který dítě pro cestu do zahraničí potřebuje, kdy za dítě mladší 15 let podává žádost pouze jeden zákonný zástupce. V případě vycestování s dítětem do zahraničí je tedy zapotřebí rozlišovat mezi dvěma situacemi. Pokud by se jednalo o trvalé přestěhování, jedná se o změnu místa bydliště dítěte, což je záležitost významná, se kterou by měli souhlasit oba rodiče nebo by měl v této záležitosti rozhodnout soud. Pokud se ale jedná pouze o dovolenou v zahraničí, jde o běžnou záležitost, ke které stačí souhlas jednoho z rodičů. V některých případech – zejména při cestování dětí do zemí mimo EU – sice lze doporučit, aby bylo dítě vybaveno písemným souhlasem obou rodičů, při cestě do Bulharska ale takový písemný souhlas zapotřebí není. Pokud matka dětí s jejich vycestováním do zahraničí souhlasí, obávám se, že není ve Vaší moci ani v moci Vašeho syna, aby této cestě zabránil. Váš syn se sice může obrátit na okresní soud v místě bydliště dětí, ale vzhledem k tomu, že – jak již bylo uvedeno výše – se nejedná z hlediska dětí o významnou záležitost, soud nemusí požadované rozhodnutí vydat.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může nepečující rodič zakázat vycestování nezletilého dítěte, nezletilých dětí s cizí osobou (souhlas od pečující osoby)
  • Vycestování dítěte, dětí s cizí osobou se souhlasem pečující osoby - může tomu zabránit druhý z rodičů, který nemá dítě, děti svěřené do péče?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.