Počet stránek ve webu: 40.957

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2015 jsme vstoupili s manželem do společné insolvence. Platby probíhají pravidelně a nadstandartně. v současné době si manžel zařizuje vlastní bydlení a od rodiny odchází. Finance které nám zůstávají jsou dle mého názoru pro nás tři osoby, ale od něj nedostávám vůbec nic. Jakou částku mohu požadovat měsíčně od manžela a zda neporušujeme insolvenční zákon. V žádném případě nehodlám tolerovat to, že všechny příjmy si manželem nechává již několik měsíců. Děkuji. Alena.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 697 odst. 1 občanského zákoníku platí, že: Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní (životní) úroveň. Vyživovací povinnost mezi manžely předchází vyživovací povinnosti dítěte i rodičů. Ve svém dotazu bohužel neuvádíte žádné informace o Vašich finančních a majetkových poměrech a poměrech Vašeho manžela. Pouze na základě informací uvedených ve Vašem dotazu tedy nedokáži určit, zda by Vám soud přiznal nárok na výživné od manžela či nikoliv. Jestliže je manželova finanční situace (výrazně) lepší než Vaše, doporučuji nejprve pokusit se s manželem na výši výživného pro sebe dohodnout. Jestliže dohoda s manželem nebude možná, budete se muset obrátit na okresní soud v místě bydliště Vašeho manžela s návrhem žalobou na určení výživného pro sebe jako manželku. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například v občanské poradně, která zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství. Pokud soud Vašemu návrhu vyhoví, uloží Vašemu manželovi povinnost hradit Vám výživné v pravidelných měsíčních splátkách.
Ve Vašem dotazu se zmiňujete o třech osobách – předpokládám, tedy, že máte dítě. Pokud dítě zůstalo ve společné domácnosti s Vámi, mohla byste kromě výživného pro dítě a pro sebe požadovat od manžela také příspěvek na náklady rodinné domácnosti. Paragraf 691 odst. 2 občanského zákoníku totiž stanoví, že: Žije-li s jedním z manželů společné dítě manželů, vůči kterému mají oba vyživovací povinnost, a druhý manžel opustí rodinnou domácnost, aniž k tomu má důvod zvláštního zřetele hodný, a odmítá se vrátit, je tento manžel povinen přispívat i na náklady rodinné domácnosti. Důvod opuštění rodinné domácnosti, popřípadě důvod odmítání návratu, posoudí soud podle zásad slušnosti a dobrých mravů.
Co se týče insolvence, insolvenční zákon nijak neporušujete. Insolvenční zákon totiž nestanoví, že by manželé v insolvenci museli sdílet společnou domácnost.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.