Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem účetní a řeším klientku v úplně první fázi rozvodu, kterou manžel vyhodil z firmy. Před rozvodem manželství vytuneloval společná konta a auto prodal milence, aby to nespadlo do vyrovnání manželství. Prostě ten majetek úplně primitivisticky odklonil a teprve pak se přiznal, že má milenku v jiném stavu. Manželé byli 35 let.   Jde o 4.500.000 Kč a směje se, že za dobu manželství si může nakládat s penězi jak chce a chce vyplatit z půlky ceny bytu, kde bydlí.

Paní nezbyla ani koruna a s půlkou ceny bytu skončí v pronájmu s malým důchodem, protože měli 3 děti z toho jedno postižené. Měla nízký příjem a makala v manželově firmě jako spolupracující osoba za minimum, aby se ladily daně. Je to podvod ve stadiu pokusu, nebo ne?   Jde mi o to, že důkazy mám já a zatím jsem je nikomu nedala a mlčím, protože nevím, co mám dělat. Ale tedy, i když se zatím usmívám na pana majitele, všechno se ve mně bouří a jsem kromě jiného připravená dát výpověď. Moc děkuji za informaci.

 

ODPOVĚĎ:
Jsem toho názoru, že o trestný čin podvodu (ani o jakoukoli jeho fázi) se nejedná. Tohoto trestného činu se totiž dle § 209/1 trestního zákoníku dopustí ten:
"Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou ..."
Vámi popsaná situace je ryze soukromoprávního charakteru a měla by proto být řešena soukromoprávními prostředky. Dle § 714/1 a 2 občanského zákoníku platí, že:
"V záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého ...
Jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého manžela v případě, kdy souhlasu bylo zapotřebí, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání."
Je proto zapotřebí, aby se Vámi zmiňovaná manželka právní cestou domáhala zneplatnění těch právních jednání, kterými její manžel disponoval se společným jměním bez jejího souhlasu. Pro učinění příslušných právních kroků doporučuji dotyčné manželce využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva). Nedisponuje-li dotyčná manželka finančními prostředky, může se obrátit na místně příslušný okresní soud s žádostí o přidělení bezplatného právního zastoupení (či právního zastoupení za sníženou cenu), popř. může v této věci kontaktovat přímo Českou advokátní komoru.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.