Počet stránek ve webu: 41.484

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Momentálně prožíváme manželskou krizi. Můžu se nějak bránit proti nepřiměřeným nákupům manžela, je nějaká hranice, kdy musí mít manžel souhlas manželky. Bydlíme v rodinném domku s mými rodiči, po rozvodu má manžel právo zde ještě bydlet nebo mohu požadovat vystěhování. A lze mu po rozvodu zrušit trvalý pobyt? A lze nějak ošetřit situaci, kdybych zdědila část rodinného domku, abych nemusela manžela vyplácet v případě rozvodu.

ODPOVĚĎ:

Nejprve k nákupům manžela: Zákon hovoří o „běžné“ správě společného jmění manželů, kdy může jednat každý z manželů samostatně. Typicky obvyklé nákupy spotřebních věcí. Pokud jde již o nákup, který nelze považovat za běžný (nákup aut, nemovitostí, dovolených), pak je nutné souhlasu druhého manžela, jinak je takový úkon relativně neplatný, tzn. , že právní úkon je platný až do doby, dokud se jeho neplatnosti nedovolá druhý (oprávněný) manžel. Oprávněný manžel uplatňuje relativní neplatnost vůči manželovi, který toto právní  jednání  učinil, a vůči druhé straně právního  jednání  nebo jiné osobě z něho oprávněné. To v praxi znamená, že písemně (kvůli případnému dokazování v soudním řízení) doručíte dovolání se neplatnosti kupních či jiných smluv jejich stranám.
K bydlení po rozvodu: Záleží na tom, zda se bude v rámci rozvodového řízení rozhodovat o bydlení manželů po rozvodu, kdy zejména u rozvodu tzv. nesporného je nutno uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů a bydlení po rozvodu. V takovém případě pak můžete požadovat vyklizení nemovitosti exekučně právě na základě rozsudku o rozvodu, který bude obsahovat povinnost manžela odstěhovat se ze společné domácnosti. V případě tzv. sporného rozvodu se o majetku a bydlení manželů nerozhoduje (lze pak řešit v samostatném řízení) a postupuje se dle zákonné úpravy (§768 a násl. občanského zákoníku). Z Vašeho dotazu není zřejmé, jaké užívací právo k domu máte, pravděpodobně však s manželem bydlíte v domě rodičů na základě nájemního vztahu. V takovém případě máte oba stejné právo k domu, v němž se nachází vaše rodinná domácnost a pokud se na manželově vystěhování nedohodnete, bude nutné se obrátit na soud, aby zrušil manželovo právo bydlení. Soud může zároveň rozhodnout, že nemáte povinnost zajistit manželovi náhradní bydlení. Trvalý pobyt lze zrušit až na základě soudního rozhodnutí.
Zdědění části domku: Majetek nabytý darem či děděním je Vašim výlučným majetkem nespadajícím do společného jmění manželů. Pokud tedy zdědíte část domu po rodičích, nebude tento majetek předmětem vypořádání společného jmění manželů v případě rozvodu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.