Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kupuji movitou věc, pozemek od spoluvlastníků (sourozenců). Musí pro platnost kupní smlouvy dát také souhlas stvrzený podpisem, můj manžel? A na straně prodávajícího, zase podpis manželky? Rodiče, kteří mě darem již převedli do vlastnictví rodný dům s pozemkem, budou hradit i mou výše jmenovanou koupi pozemku.

Bude muset být souhlasný podpis mého manžela na kupní smlouvě a zápisu do KN? Děkuji za odpověď. Soňa

 

ODPOVĚĎ:
Pokud pozemek kupujete a žijete v manželství, pak bude pozemek spadat do společného jmění manželů a manžel by tedy měl být na smlouvě podepsán. Stejně tak i ze strany prodávajících. Pokud ale uvádíte, že peníze za pozemek budou hradit vaši rodiče, pak jsou tyto peníze darem a v tom případě by koupi bylo možno chápat jako pořízení pozemku z darovaných peněz a tam by to do SJM nespadalo a nebyl by potřeba souhlas manžela.