Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S manželem jsme ve vztahu 2009-2019, manželé 2014-2019 (brali jsme se 08/2014), nyní máme syna - 3 roky. Muž se rozhodl, že nechce v manželství pokračovat a chce se rozvést. Zajímá mě, na co mám nárok, případně co mohu požadovat? Bydlíme v rodinném domě, RD, který na manžela přepsali rodiče před naším sňatkem.

Mám zde trvalý pobyt 2016-2019. 2009-2019 jsme měli společný účet a finance, nemáme naspořeno, vše investováno do jeho rodinného domu, ve kterém spolu žijeme. A mě pochopitelně zajímá, jak by to bylo s případným vypořádáním. Stojí si za tím, že dům je jeho (což je) a já nemám žádné právo na nějaké vyplacení. Jsem stále na rodičovské dovolené a pracuji na zkrácený úvazek. Syn zůstane v mé výhradní péči. Opravdu nás může takto bezcitně vyhodit, aniž by měl k nám nějakou vyživovací povinnost? Případně nám zajistit nové bydlení? Rozumím tomu, že nabyl majetku před svatbou, nicméně jsme ho společně zhodnocovali, investovali do něj i mé spoření a teď nemám nárok opravdu na nic a mám odejít pouze s mým a synovým oblečením? Moc děkuji za pomoc a odpověď, Dominika.

 

ODPOVĚĎ:

Pokud jde o Vaše vynaložené investice do domu manžela, pak máte samozřejmě nárok na jejich vrácení. Výši Vašich investic však budete muset prokázat (svědecké výpovědi, výpisy z účtů, příkazy k úhradě, faktury).
V případě vedení tzv. nesporného rozvodového řízení by bylo nutné uzavřít s manželem dohodu o vypořádání společného jmění manželů (SJM) a společného bydlení a dále dohodu o úpravě poměrů nezletilého syna. V dohodě o vypořádání SJM byste se museli dohodnout na výši vzájemného vypořádání, kde by byl zohledněny Vaše investice do domu. Také by bylo nutné dohodnout se, kdo kde bude po rozvodu bydlet. Zdůrazňuji, že skutečnost, že v domě máte vedeno trvalé bydliště, Vám nezakládá žádné právo k domu, jde pouze o evidenční údaj a v dohodě byste se musela zavázat, že si do určené doby po rozvodu trvalé bydliště z manželovi nemovitosti odhlásíte.
V případě tzv. sporného rozvodu soud pouze rozhodne o tom, že se manželství rozvádí, přičemž vás nerozvede dříve, než nabude právní moci rozsudek o úpravě poměrů nezletilého dítěte (tzn. kdo jej má v péči a výše výživného druhého manžela). O vypořádání SJM pak soud vůbec rozhodovat nemusí, pokud jeden z manželů nepodá žalobu na jeho vypořádání. Jestliže se tak nestane do tří let od rozvodu, nastane právní fikce, dle které každému z manželů náleží movité věci, které užívá, ostatní věci jsou v podílovém spoluvlastnictví (podrobně § 736 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)
Doporučuji Vám tedy navrhnout manželovi rozvod dohodou, kdy se na částce ohledně vypořádání SJM dohodnete s tím, že v opačném případě podáte návrh k soudu na jeho vypořádání. Je však nutné, jak jsem již uvedla, výši Vašich investic prokázat.
Pokud jde o bydlení, pak jestliže se na dalším Vašem bydlení nedohodnete, může Vás manžel nechat po rozvodu z domu vystěhovat – je však otázkou, zda by soud takovému návrhu vyhověl, pokud by byl syn svěřen do Vaší výlučné péče.
Pokud jde o výživné na nezletilé dítě, pak je nutné již před rozvodem v rámci opatrovnického řízení vyřešit, kdo bude mít dítě ve výhradní péči s tím, že druhému rodiči bude stanovena povinnost pravidelně přispívat dle svých možností a schopností na výživu potomka. Je rovněž možné podat návrh na výživné rozvedené manželky (§ 760), jestliže byste se nebyla schopna sama živit a tato neschopnost má původ v manželství (typicky péče o společné děti).