Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme byt v SJM, rozvádíme se, dohoda o vypořádání s manželkou není možná. Žádost o rozvod podávám já. Z bytu odejdu já. Z čeho se zjistí cena bytu, aby mě manželka vyplatila? Bude potřeba znalec, kolik bude stát a kdo ho zaplatí? Cena znalci bude odvozena od ceny bytu? Ještě prosím, pokud by s ní byla dohoda možná, podle čeho mám žádat finanční vypořádání?

Jak zjistím skutečnou cenu našeho bytu? Manželka 15 let nepracuje, budu ji muset po rozvodu platit alimenty, i přesto, že minulý rok (2018) jsme prodali byt (byl výlučně její - zdědila ho), dostala za něj 1.200.000 Kč? A ještě prosím, máme dceru, zřejmě zůstane u manželky v bytě. Je jí 20 let, musím jí platit alimenty, když v 09/2018 nastoupila na Vyšší školu a chodila tam 3 týdny a už tam prostě nechodí, nemarodí, nemá žádnou brigádu, jen se prostě doma fláká. Prostě se jí tam chodit nechce. Vše je prokazatelné. Rád jí alimenty budu platit, ale na přípravu na budoucí povolání. Od 10/2018 jsem na nemocenské, proto vše hodně zvažuji. Bude mi potěšením, když mi poradíte. Děkuji moc za odpověď. Děkuji, Zikmund

 

ODPOVĚĎ:
Zákon rozlišuje mezi sporným a nesporným rozvodem. Základní podmínkou pro nesporný rozvod (tzv. rozvod dohodou) je skutečnost, že manželství trvalo nejméně jeden rok, manželé spolu déle než šest měsíců nežijí (tato podmínka neznamená, že musíte žít odděleně) a k návrhu na rozvod se připojí i druhý manžel. Další podmínkou pro nesporný rozvod je předložit soudu písemnou dohodu o vypořádání majetkových poměrů, bydlení a případného výživného pro dobu po rozvodu. Pokud tyto podmínky splníte, soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství a manželství rozvede. Vypořádání společného jmění manželů (SJM) je tedy důležitou podmínkou nesporného rozvodu manželství. Bez dohody o vypořádání SJM nelze nesporného rozvodu dosáhnout. Jestliže se tedy s manželkou na vypořádání SJM nedokážete dohodnout, nebude nesporný rozvod možný a budete muset jít cestou sporného rozvodu.

U sporného rozvodu soud na základě listinných důkazů a výslechů účastníků řízení zkoumá příčiny rozvratu manželství, aby zjistil, zda je manželství skutečně hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno. Tento proces může být pro oba manžele poměrně nepříjemný. Rozvodem manželství pak dochází k zániku SJM, ale nikoliv k jeho vypořádání. Co se týče vypořádání SJM, do tří let ode dne, kdy rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci, je možné uzavřít dohodu o vypořádání SJM nebo podat k soudu žalobu na vypořádání SJM. Při soudním vypořádání stanovuje soud znalce, který provede ocenění nemovitosti. Stav nemovitosti se uvažuje k datu právní moci rozsudku o rozvodu manželství a ocenění se provádí k datu vypořádání a to stanovením návrhu ceny obvyklé. Může se také stát, že z důvodu délky řízení dojde k vypracování několika znaleckých posudků, protože soud musí při svém rozhodování vycházet z ceny věci v době vydání rozhodnutí. Vypořádání SJM provádí soud jedním ze tří způsobů: reálné rozdělení podle výše podílů, přikázání nemovitosti jednomu ze spoluvlastníků, který vyplatí druhého, prodejem a rozdělením výtěžku podle výše podílů. Co se týče náhrady nákladů řízení při vypořádání SJM, základním pravidlem rozhodování o náhradě nákladů řízení je úspěch ve věci. Soud však nemusí přiznat náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků.

Nedojde-li do tří let od právní moci rozsudku o rozvodu k vypořádání SJM dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné.

Co se týče výživného pro Vaši bývalou manželku, podle § 760 odst. 1 občanského zákoníku platí, že: Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost. Pro nárok na výživné rozvedeného manžela je tedy zapotřebí splnit dva důležité předpoklady: 1. neschopnost se živit 2. tato neschopnost musí mít svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním. Neschopností se živit, která má svůj původ v manželství, je nejčastěji situace, kdy bývalá manželka nemůže pracovat, protože pečuje o malé dítě/děti narozené během manželství. Nepíšete sice, z jakého důvodu Vaše manželka nepracuje, ale i v případě, že by se jednalo například o zdravotní důvody, nepůjde o neschopnost se živit, která by měla svůj původ v manželství, takže je nepravděpodobné, že by soud Vaší bývalé manželce nějaké výživné přiznal.

Pokud jde o Vaši dceru, jste povinen hradit jí výživné do doby, dokud dcera není schopná se sama živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Zákon ale myslí také na tzv. „věčné studenty“, protože říká, že výživné nelze přiznat, je-li to v rozporu s dobrými mravy. Rozporem s dobrými mravy je například právě situace, kdy se dítě studiem nepřipravuje na budoucí povolání, ale ani si aktivně nehledá zaměstnání. Doporučuji si s Vaší dcerou promluvit a sdělit jí, že jste připraven ji finančně podporovat pouze tehdy, pokud bude studovat a připravovat se na budoucí povolání. Pokud dohoda s dcerou nebude možná a výživné není stanovenou soudním rozhodnutím, můžete výživné sám přestat hradit. Jestliže s tím Vaše dcera nebude souhlasit, bude muset sama podat k soudu návrh na určení výživné a prokázat, zda má na výživné nárok. Pokud je výživné stanoveno soudně, doporučuji Vám podat k soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Odstěhování manžela z nemovitosti při rozvodu manželství a vyplacení manželkou - jak zjistit skutečnou hodnotu bytu, domu, nemovitosti?