Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Již jsem s vámi byla v komunikaci o podání žádosti na rozvod s cizincem v české republice. S rozvodem souhlasil a mohla jsem dostat jeho podpis, ale nyní vycouval ze sobeckých důvodů, aby díky "mě" mohl zůstat v UK. Píšu tedy nový návrh bez jeho podpisu. Nemáme žádné děti, žádný majetek, žijeme odděleně dávno, mlátil mě, zneužíval.

Neměl by to být takový problém nás rozvést. Nicméně se vždy sděluje, jestli se jednalo o první sňatek. My jsme se brali v Zambii; tam jsme na oddacím listu byli oba svobodní. Po přeložení a superlegalizaci jsme byli registrovaní na Brněnské matrice. Jenže on už v Čechách jednou rozvedený byl. Když to napíšu do návrhu, nebude to souhlasit s oddacím listem. Když napíšu, že se jedná o první manželství, později by mohl nastat problém při dohledávání jeho informací, že již jednou na území ČR byl ženatý a rozveden. Žádám vás o radu co napsat? Mohli byste mi návrh třeba Vy zpracovat online? Za jakou cenu? Já s právem pracuji, ale potřebuji mít perfektní návrh. Nemohu si už ani minutu dovolit setrvávat v tom vězení. Na všem pracuji ze zahraničí. A omlouvám se za přímý kontakt a ne přes poradnu, zoufalí lidé bojují o přízeň jak mohou. Anna

 

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste se rozhodla pro rozvod v České republice, nikoliv v UK. V takovém případě se rozvod bude řídit českým právním řádem. Pokud by Váš manžel s rozvodem souhlasil, jednalo by se o tzv. nesporný rozvod (rozvod dohodou). Pro nesporný rozvod je zapotřebí splnit následující předpoklady: manželství musí trvat nejméně jeden rok, manželé spolu déle než šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se připojí i druhý manžel. V takovém případě je zapotřebí uzavřít dohodu o úpravě majetkových poměrů, bydlení a případně výživného bývalého manžela pro dobu po rozvodu. Soud v takovém případě nezjišťuje příčiny rozvratu manželství a soudní jednání mívá hladký průběh.
Jestliže Váš manžel s rozvodem nejprve souhlasil, ale poté svůj názor změnil, obávám se, že budete muset jít cestou tzv. sporného rozvodu. V takovém případě bude soud v rámci řízení o rozvodu zkoumat i příčiny rozvratu manželství a soudní řízení tak může být poměrně zdlouhavé. Jakmile bude manželství rozvedeno, může (ale nemusí) následovat řízení o vypořádání společného jmění manželů, které zaniká ke dni právní moci rozsudku o rozvodu.
Jedinou placenou službou, kterou naše poradna nabízí, je tzv. přednostní dotazování, při kterém tazatelé obdrží své odpovědi do 3 pracovních dnů (běžní tazatelé obdrží odpověď do 30 dnů). Jiné placené služby naše poradna nenabízí, z toho důvodu Vám bohužel návrh na rozvod manželství nemůžeme sepsat. Vzory návrhu na rozvod manželství najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát – nejlépe se specializací na rodinné právo.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Sporný rozvod s manželem cizincem - odmítl podepsat, nepodepsal návrh na rozvod manželství