Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem matka na mateřské dovolené, tedy MD - desetiměsíční holčička, 6letý chlapec, děti chtěné, přítel se od nás odloučil, v současné době bydlí opodál. Má určené alimenty, které hradí. Péči o dítě (přebalování ad.) nezvládal. Zájem otce dítěte opadl, vše musím obstarat já (jsem v invadlidním důchodu).

Zájem o syna od otce dítěte je proměnlivý, nadále neumí zajistit jeho potřeby (např. natřít krémem na opalování, dítě se mi vrátilo spálené s úžehem). V současné době je problém: synovi byla diagnostikována ADHD. Terapie, poradnu, vše zařizuji já. Holčička měla po narození problémy se srdíčkem. Na kontrole se mnou a jí byl 2x. V práci mu prý nechtějí vyjít vstříc, jsem prý moc náročná. Vše vygradovalo, když jsem onemocněla vysokými horečkami já i mé děti, a žádala jsem jejich otce, aby si vzal paragraf na sebe, že vše dojednám, doslova utekl. Od té doby se nestará vůbec (cca měsíc). Víkendy neexistují, návštěva lékaře alespoň s jedním dítětem rovněž ne, zároveň mi každý den zašle alespoň 10 sms, v nichž mi vyčítá jak alimenty, tak detailně popisuje, jak mne má poslat dle přátel do patřičných mezí, že jsem ho dostala na terapii, že jsem blázen, že ho kvůli mě sesadili na nižší pozici. Nevím jak se mám zachovat. Běžné slovo už pro něj neplatí. Zřekl se, prý pro svou neschopnost, veškeré zodpovědnosti. Nevím, jak dál postupovat. Potřebovala bych pomoc. Ať tedy najme alespoň na hodinu denně pomoc do domácnosti, či asistenta. Hlídání, atp. Vydupal si u soudu víkendy, a když jsem se přihlásila na dálkové studium, najednou "neumí, nezná, nechce." Byt si nehledá, raději přispívá matce dle svých slov 7.000 Kč na domácnost, a tvrdí, že nemá peníze, nájmy jsou drahé, přitom měl možnost podnikového bytu za 5.000 Kč měsíčně. A co teď...? Už si nemohu nechat dál líbit jeho vrtochy. Můj psychický stav se rapidně zhoršuje. Trpí i děti. Děkuji, Linda

ODPOVĚĎ:
Rodiče a dítě (děti) mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva, kterých se nemohou vzdát – učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu. Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinností a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zejména v péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání apod. Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům, měli by ji vykonávat ve vzájemné shodě a v souladu se zájmy dítěte.
Pokud jsou děti svěřeny do Vaší péče a jejich otec má soudně stanovený styk s dětmi, má právo se s dětmi vidět v době tohoto styku, Vy naopak nejste povinna umožnit styk s dětmi v jinou dobu. Pokud otec právo na styk s dětmi nevyužívá, v podstatě ho nelze donutit k tomu, aby tak činil. Obdobné je to s doprovodem dětí k lékaři nebo s jejich ošetřováním, přestože v případě doprovodu dítěte k lékaři má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, pokud je doprovod dítěte nezbytný a vyšetření nelze provést mimo pracovní dobu. Při ošetřování člena rodiny je nepřítomnost zaměstnance v práci rovněž omluvena a navíc má nárok na ošetřovné.
Pokud se otec s dětmi nestýká, nepodílí se na péči o ně a dohoda s ním není možná, doporučuji obrátit se na orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě bydliště dětí se žádostí o radu a pomoc. Pracovník OSPOD by měl situaci v rodině s otcem řešit a pokusit se sjednat nápravu. Případné omezení styku dětí s otcem nebo omezení (či dokonce zbavení) rodičovské odpovědnosti považuji až za krajní řešení.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Ošetřování člena rodiny a nárok na ošetřovné
  • Omezení, zbavení rodičovské odpovědnosti