Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Prosím, jak sepsat návrh k soudu o vzdání se opatrovnictví. Jsem opatrovník mé matky od r. 2016, matka od r. 2015 PN Kosmonosy - alkoholová demence. S matkou jsem od mých 3 let nežila. Z osobních a rodinných důvodů jím již nechci být. Matka jiné příbuzné nemá. Děkuji, Vlasta.

ODPOVĚĎ:
Musíte požádat soud o zproštění funkce opatrovníka. Taková žádost o vzdání se opatrovnictví nemá žádný předepsaný vzor, ale měla by mít formální náležitosti:
v žádosti uvedete, že jste byla rozhodnutím Okresního soudu v... ze dne. sp. zn. … ustanovena opatrovnicí své matce paní. , nar. ... a že nyní žádáte soud o zproštění funkce opatrovníka z níže uvedených důvodů. V dalším odstavci pak popíšete důvody, proč nechcete či proč není vhodné být matčiným opatrovníkem, tedy že s matkou od Vašich tří let nežijete a nejste v kontaktu, proto nejste vhodná osoba pro výkon této funkce (můžete důvody podrobně vylíčit). Na závěr uveďte, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti žádáte soud, aby Vás funkce opatrovníka jmenované...  zprostil.

Soud nespíš Vaší žádosti vyhoví a ustanoví jiného opatrovníka.
Níže zasílám odkaz, kde je vzor žádosti o jmenování opatrovníka s výkladem k dané problematice:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/navrh-na-omezeni-svepravnosti-navrh-na-opatrovnika-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vzdání se, odmítnutí opatrovnictví, žádost na soud - vzor