Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebuji se zeptat ohledně 15leté dcery. S jejím otcem společně nežijeme, žila se mnou až doteď. Soudně nebylo nic dáno, nebyli jsme oddáni. Přišla najednou s tím, že doma se mnou, mým novým manželem a 2 společnými dětmi žít nechce. Odstěhovala se k rodičům svého otce, vzala si pas, rodný list atd.

Se mnou přestala úplně komunikovat. Takže teď je u prarodičů a já vůbec nevím, zda s touto situací mohu něco dělat, nebo jak postupovat dále. Její otec mi na ni platil sporadicky, ale platil výživné jakš takš. Soudem nebylo nikdy nic dáno. Teď po mě chce, abych já platila na ní jeho rodičům. Nelíbí se mi jejich přístup, že ji nechávají si dělat co chce, vše ji dovolí, nemá žádné povinnosti. Já jsem samozřejmě stále zákonný zástupce. Její otec mi začal vyhrožovat soudem, pokud nebudu platit sumu co on chce. U mě má stále trvalé bydliště. Vůbec nevím, jak se k celé věci postavit a jak to řešit. Proto jsem se na Vás obrátila s prosbou o radu, nebo jak postupovat. Děkuji, Klára.

ODPOVĚĎ:
Na úvod bych ráda sdělila, že trvalý pobyt je jen evidenční údaj státu a nezakládá žádná práva a povinnosti. Laickou veřejností je tento údaj velmi přeceňován.
Jestliže péče o Vaši dceru není upravena rozhodnutím soudu – Vaše dcera není svěřena do péče žádného z rodičů - máte vůči dceři oba stejná práva a povinnosti. Dceřin otec má tedy stejné právo jako Vy se o dceru starat a podílet se na její výchově. Pokud nesouhlasíte s tím, že Vaše dcera nyní žije u otcových rodičů a chcete se o dceru starat Vy, můžete podat k okresnímu soudu v místě bydliště Vaší dcery návrh na svěření dcery do Vaší péče. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na našem webu
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/
nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát či sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD).
Stejným způsobem může ale postupovat dceřin otec – i on si může zažádat o svěření dcery do své péče. Bude pak záležet na soudu, jak celou záležitost posoudí a kterému z rodičů dceru svěří do péče.
Vzhledem k věku dcery by měl soud přihlédnout i k jejímu názoru. Jakmile soud svěří dceru do péče jednomu z vás, druhému rodiči stanoví výši výživného a případně také upraví styk dcery s druhým rodičem. Jestliže ale dcera nyní bydlí u otcových rodičů, je logické, že po Vás její otec požaduje příspěvek na její výživu. To ale neznamená, že musíte platit částku, kterou Vám dceřin otec stanovil. Pokud Vám požadovaná výše výživného připadá nepřiměřená, doporučuji do doby soudního rozhodnutí platit částku dle Vašeho uvážení.