Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

ČSSZ mi dluží od ledna 2023 k dnešnímu dni 5.000 Kč za přiznané navýšení důchodu a zároveň mám do 31.5.2023 zaplatit zálohu daně z nemovitostí finančnímu úřadu 4.820 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná u obou případů o stát, chci pohledávku vůči závazku započíst. Nevím ale, jak mám definovat subjekt dlužníka a věřitele, aby zápočet byl udělán správně.

ODPOVĚĎ:
Podle § 1982 NOZ "Dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. K započtení lze přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh." Dle mého názoru se v daném případě o plnění stejného druhu nejedná, neboť pro jedno plnění je titulem navýšení důchodu, pro druhé daň z nemovitosti. Tedy započtení není možné. Jak FÚ, tak ČSSZ jsou v rámci státní správy finančně správní instituce a právě s ohledem na jiný titul k plnění nemůžete jak věřitele tak zároveň dlužníka definovat jako stát. Za stát jednají jeho organizační složky, neboli Ministerstva. ČSSZ spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, Finanční úřady pod Ministerstvo financí.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.