Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu z jakých příjmů ÚP vychází při výpočtu nároku na příspěvek na bydlení u OSVČ. ÚP v Semilech započítal příjem OSVČ dle Daňového přiznání v plné výši = bez odečtení % sazby výdajů (v tomto případě 60%). To znamená uplatnili plný příjem FO a nezohlednili žádný výdaj na podnikání. Z toho důvodu nebyl přiznán FO příspěvek na bydlení. Je to tak správně? Mohu se případně nějak bránit? Děkuji Marie.

ODPOVĚĎ:
Příjmy rozhodné pro přiznání dávek státní sociální podpory, mezi které patří i příspěvek na bydlení, upravuje § 5 odst. 4 - 6 zákona o státní sociální podpoře. Podle této právní úpravy platí, že: Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý měsíc jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku.
Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.
Vždy by se ale mělo - stejně jako u zaměstnanců - jednat o čistý příjem. U OSVČ jde tedy o příjmy po odečtení výdajů na podnikání (podle daňové evidence nebo paušálních výdajů). Dále se také z příjmu odečítají nezdanitelné části základů daně a daně z příjmů.
Pokud Vám úřad práce započítal pouze příjmy, ale výdaje na podnikání nikoliv, můžete do 15 dní od doručení rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na bydlení podat odvolání. Odvolání se podává k úřadu práce, který napadené rozhodnutí vydal, rozhodovat o něm ale bude Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jestliže již lhůta pro podání odvolání uplynula, musela byste podat novou žádost o příspěvek na bydlení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.