Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po 11 letech (nyní 2023) jsem byl propuštěn ze zaměstnání pro nadbytečnost. Chci se hlásit na úřadu práce České republiky (ÚP ČR). Jsem ještě jediným společníkem firmy s. r. o a ve firmě krom mne je ještě 1 jednatel. Firma je již přes 10 let (2012-2023) nečinná, z firmy jsem nikdy neobdržel žádnou finanční odměnu, byla to tenkrát služba rodinnému příslušníkovi zdarma.

Jednatel již před X lety slíbil, že firmu zruší, do dnešního dne se tak nestalo a nejsem s ním v kontaktu, abych situaci dořešil. Mám vůbec nárok na podporu v nezaměstnanosti? Podotýkám, že jsem jako společník nikdy z firmy žádné finance neobdržel. V jiném zaměstnání jsem pracoval 11 let a odváděl poctivě všechny odvody. Předem děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Paragraf 25 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti říká, že uchazečem o zaměstnání může být fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy.
Jestliže tedy nevykonáváte pro Vámi zmiňovanou firmu žádnou práci, za kterou by Vám náležela odměna (nebo tato odměna nepřesahuje polovinu minimální mzdy, pak se můžete zaevidovat na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání a budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud jste dostal výpověď ze zaměstnání, ve kterém jste pracoval 11 let, předpokládám, že Vám (bývalý) zaměstnavatel vyplatil odstupné ve výši trojnásobku Vašeho průměrného měsíčního výdělku. Podle § 44a zákona o zaměstnanosti pak platí, že Vám podpora v nezaměstnanosti bude vyplacena až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného - v případě trojnásobku průměrného měsíčního výdělku tedy po třech měsících.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.